Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017"

Transkript

1 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

2 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere... 5 Søgning i oversigt... 6 Dagplejernes stamkort... 6 Stamdata... 6 Forhold... 7 Åbningstider... 7 Kapaciteter... 9 Børn Opret dagplejer Børn Søgning i oversigt Barnets stamkort Stamdata Tilladelser Kontaktpersoner Omplaceringer Omplacer uden fraværende dagplejer Omplaceringer Fravær Forhold Dagpleje Opret fravær Morgenvagt Filtreringer: Omplacering af børn Stamoplysninger Pasningsdage Vælg gæsteplejer Filtrering Fravær Hændelser Åbningstider Egenpasning SMS ved omplacering Afslut fravær Overbelægninger Lister Fraværsoversigt Ledige pladser Udnyttelsesgrad Belægningsoversigt Opsætning Forhold Besked skabeloner

3 Tabulex Dagpleje Børn Velkommen til Tabulex Dagpleje Børn Etablering af børn Opret ferieperioder Opret tilladelser Børnenes oplysninger Stamkort Tilladelser Opret ny kontaktperson/plejeforældre Opret en ferie/fridag Lister Support

4 Indledning Denne vejledning er til dig som er pædagogiske leder, konsulent eller administrativ medarbejder i dagplejen. I vejledningen kan du finde hjælp til, hvordan du skal bruge de funktioner, du har adgang til i Tabulex Dagplejes administrationsmodul. Du kan både bruge vejledningen som opslagsværk eller læse den fra ende til anden for at komme igennem hele systemet. Hvad er Tabulex Dagpleje? Tabulex Dagpleje er et online system til administration af dagplejere, børn og omplaceringer i dagplejen. Systemet indeholder funktioner som: Oversigter over dagplejerne. Syg- og raskmelding. Omplacering af børn under deres faste dagplejers fravær. SMS-modul Børnenes stamdata - dvs. adresser og telefonnumre samt forældre og søskende-relationer Hele Tabulex Forvaltning består af et basis forvaltningsmodul, et dagplejermodul og et kommunikationsmodul. Denne vejledning omhandler primært dagplejermodulet og forvaltningsmodulet. Log ind Hele systemet er webbaseret det vil sige, at det afvikles gennem en browser. Du behøver altså ikke at installere noget på din computer for at åbne systemet. Du skal blot have forbindelse til internettet. Pt. kører systemet bedst i Firefox. Åbn en internetbrowser og indtast adressen i browserens adresselinje. Indtast det udleverede Tabulex Login, i login-boksen. 4

5 Opbygning af systemet Dagplejerne er i Tabulex Dagpleje organiseret i et antal grupper som regel legestuegrupper. Hver af disse grupper har deres egen lille del i systemet. Rettigheder Når du bliver oprettet som bruger, vil du samtidig blive tildelt rettigheder til et antal grupper. Du kan se og administrere oplysninger om de dagplejere, som er i de grupper, du har rettigheder til - samt de børn der er indskrevet eller i gæstepleje hos dem. NB: Alle har rettigheder til at administrere omplacering i alle grupper. Oversigter Dagplejere Under Oversigter Dagplejere kan du se en oversigt over alle dagplejerne. I oversigten kan du se dagplejernes cpr.nr, navn, legestuegruppe, adresse, kontaktoplysninger (telefonnumre og mail), åbningstider og kapacitet samt max. kapacitet 5

6 Søgning i oversigt I søgefeltet øverst kan du søge blandt alle de oplysninger, der er i listen. F.eks. kan du søge på dagplejegruppe eller søge dagplejere ud med en del af eller hele navnet: Dagplejernes stamkort Ved at klikke på en af dagplejerne i listen, kommer du ind på dagplejerens stamkort. Her kan du se alle de oplysninger, der er registreret om dagplejeren i systemet. Stamdata Her ser du kontaktoplysninger på dagplejeren, det er især vigtigt, at Tlf. Mobil er udfyldt, da dette bruges til sms korrespondance i forhold til omplaceringer. Husk og tryk på Gem efter ændringer. 6

7 Forhold Her kan du registrere forskellige forhold på dagplejerne. Forhold har enten Ja/Nej felter eller tekstfelter. Husk og tryk på Gem efter ændringer. Åbningstider Du kan se og ændre dagplejerens åbningstider. Informationer om åbningstider bruges i morgenvagten for at se, om barnets mødetid stemmer overens med dagplejerens åbningstid. Ændringer til åbningstider kan registreres enten fra dags dato eller ud i fremtiden. Tryk på knappen Opret ændring. Vælg den dato ændringen skal træde i kraft på og indtast de åbningstider, som skal gælde fra den valgte dato. Til højre er der en sammentælling, som viser, hvor mange timer og minutters åbningstid de indtastede tider giver dagplejeren. 7

8 Tryk på Gem ændring når du er færdig. Nu kan du se både de nuværende åbningstider samt de registrerede fremtidige ændringer. Er der sket en fejl i tiderne, vil ændringen kunne slettes ved at trykke på det lille x i hjørnet. 8

9 Kapaciteter Dagplejerens faste kapacitet registrerer du i felterne Kapacitet og Max kapacitet. Det er de tal, der svarer til deres overenskomstmæssige ansættelse. Kapacitet angiver det antal børn, der kan indskrives hos dagplejeren og max. det antal børn, de har plads til i omplacering samt i nærmere definerede situationer jf. overenskomsten. Kapacitet og Max. kapacitet kan du ændre nu og her. Husk og tryk på Gem efter ændringer. Hvis du har brug for at nedskrive det antal børn, som pladsanvisningen kan indskrive hos dagplejeren, kan du indtaste det antal pladser, du vil nedskrive med i feltet Beropladser. Hvis du vil friholde et antal pladser til gæstepladser i forhold til visiteringen, kan du indtaste det antal pladser, du vil friholde i feltet Gæstepladser. For både Gæstepladser og Beropladser gælder det, at du kan registrere ændringer til dem ud i fremtiden. Tryk på Opret ændring. Vælg den dato ændringen skal træde i kraft og indtast antal pladser der skal nedskrives/friholdes. Husk og tryk på Gem efter ændringer. 9

10 Børn Her kan du se de faste børn, dagplejeren har i dag og i hvilken periode deres indmeldelse gælder. Nederst i billedet ser du, hvis dagplejeren har børn i omplacering. Det er muligt at gå direkte til barnets stamkort ved at klikke på barnets navn: Opret dagplejer Når du skal oprette en ny dagplejer/dagplejepædagog, skal du indtil videre sende følgende oplysninger til Navn og cpr.nr. Mobilnr. og mailadresse Distrikt Legestuegruppe Ansættelsesperiode 10

11 Børn Under Oversigter Børn kan du se en oversigt over alle børnene. I listen kan du se børnenes cpr.nr, navn, alder, gruppe, distrikt, faste dagplejer, evt. omplacering samt status. Børnene er som udgangspunkt ikke grupperet, men du kan nemt vælge et bestemt distrikt ved at filtrere i listen. Alternativt har du også mulighed for at sortere på hver enkelt af kolonnerne. Søgning i oversigt Over listen er der et søgefelt. Her kan du søge blandt alle de oplysninger, der er i listen. F.eks. kan du søge børn eller dagplejere ud med et bestemt navn, eller du kan f.eks. søge på en gruppe: 11

12 Barnets stamkort Stamdata Hvis du klikker på et af børnene i listen, kommer du ind på barnets stamkort. På barnets stamkort kan du se alle de oplysninger, der er registreret i systemet omkring barnet. Intern bemærkning kan kun ses her i administrationsmodulet. Det der indtastes i dette felt, kan ses når barnet skal omplaceres. Hvis barnet tæller for mere end 1 barn kan du registrere det i feltet Tæller for. Hvis barnet har en fast gæsteplejer kan du også registrere dette: 12

13 Tilladelser Tilladelser for barnet kan ses her (kan kun ændres i Dagpleje Børn Kommunikation) Kontaktpersoner Under kontaktpersoner er det især vigtigt at forældrenes Mobilnummer er udfyldt, da dette anvendes til at sende sms er ved omplacering af barnet. Yderligere kontaktpersoner kan oprettes i Dagpleje Børn Kommunikation. 13

14 Omplaceringer Fanen med Omplaceringer viser alle barnets omplaceringer også de tidligere: Husk og tryk på Gem, når der er foretaget ændringer. Omplacer uden fraværende dagplejer Uanset hvor på barnets stamkort, man befinder sig, vil den blå omplacerings-knap altid være tilgængelig. Her har man mulighed for at lave en omplacering for barnet, selv om barnets faste dagplejer ikke er meldt fraværende. 14

15 Omplaceringer Under Oversigter Omplaceringer ses alle de aktuelle omplaceringer. Ved at trykke på et enkelt af børnene, er der mulighed for at ændre eller slette de registrerede oplysninger. Hvis barnet har valgt egenpasning, ses det også her og kan ligeledes ændres eller slettes. Vær meget varsom inden der evt. slettes en omplacering. Fravær Under Oversigter Fravær ses alt nuværende og fremtidigt fravær for dagplejerne. Ved at trykke på en enkelt af dagplejerne, er der mulighed for at ændre eller slette de registrerede oplysninger. Vær meget varsom inden der evt. slettes et fravær. 15

16 Forhold Under Oversigter Forhold kan du se en oversigt over de forhold, der er registreret på hver enkelt dagplejer. Over listen er der et søgefelt, som søger på alle oplysningerne i listen. Hvis du klikker på en dagplejer, kommer du til dagplejerens stamkort. 16

17 Dagpleje Her kan du omplacere børn, når deres faste dagplejer er fraværende. Systemet har en række faciliteter i forhold til omplacering: Det holder styr på hvilke børn, der har brug for omplacering, på hvilke datoer. Det kommer med forslag til, hvor det er billigst at omplacere et barn. Det kan afsende SMS til forældre og gæstedagplejer ved omplacering og raskmelding. Det holder styr på, hvem der skal kontaktes efter raskmelding af en dagplejer. Det holder styr på, om der er dagplejere som har flere børn, end de har plads til i fremtiden. Alle disse faciliteter gennemgås i det følgende. Opret fravær Når en dagplejer ringer til morgenvagten for at melde sig syg (eller andet fravær), skal du klikke på knappen Opret fravær : Knappen er placeret øverst i skærmbilledet, så den er tilgængelig, uanset hvor i systemet du befinder dig. Først og fremmest skal du vælge dagplejeren i listen. Så snart du vælger en dagplejer, kan du se vedkommendes faste børn samt eventuelle gæstebørn i listen nederst i vinduet, og du kan se evt. fremtidigt fravær dette fravær kan samtidig redigeres eller slettes direkte i denne liste. Vælg dernæst en fraværstype og en startdato for fraværet systemet vælger som udgangspunkt selv dags dato. Sæt en markering i Slutdato og vælg dato i Sidste fraværsdag, hvis denne allerede kendes. Du kan også indtaste en bemærkning til fraværsmeldingen. Bemærkningen ses efterfølgende under fraværsoversigten. 17

18 I listen Faste børn kan du se de børn, dagplejeren har på fraværets start, og herunder ser du eventuelle Børn i omplacering. Hvis der er registreret en ankomsttid for barnet, ser du tidspunktet under barnets navn. Dette tidspunkt kan redigeres. Hvis der ikke allerede er registreret et tidspunkt, har du nu mulighed for at gøre det ved at trykke på +. Alternativt kan du altid redigere tidspunktet i Dagpleje Børn Kommunikation på et senere tidspunkt. 18

19 Morgenvagt I Dagpleje Morgenvagt ses alle de børn, der har brug for omplacering også selvom behovet først ligger ude i fremtiden. Visningen viser som standard en uge frem, men du kan vælge at se op til et halvt år ud i fremtiden. Desuden viser den de omplaceringer, der er lavet i dag også selvom de først starter ude i fremtiden Alle fraværende dagplejere og deres børn står på listen listen er altså fælles for alle, som er på morgenvagt. Men der er flere mulighed for at lave filtreringer: Filtreringer: Du kan se alle legestuegrupper på samme tid: Eller du kan vælge kun at se en eller flere grupper. For at tilvælge grupper, skal du klikke inde i det hvide felt og så klikke på en gruppe. For at fjerne filtreringen, klikker du på det lille x, der er bag ved gruppenavnet: 19

20 Når en dagplejer får oprettet fravær, vises denne efterfølgende i Morgenvagts-oversigten med de børn, der skal tages hånd om. Så længe børnene ikke er omplacerede, vil der være et rødt ikon ud for dem: Omplacering af børn Selve omplaceringen foretager du ved at klikke på et af børnene og derefter trykke på Find: Stamoplysninger I venstre del af billedet ser du barnets stam- og kontaktoplysninger. 20

21 Du ser, om barnet tæller for 1 eller flere. Hvis der er indtastet en intern bemærkning i barnets stamkort, vil den ses her. Pasningsdage Første pasningsdag er den samme som dagplejerens første fraværsdag. Denne kan ændres, hvis der er behov for det. Hvis du ændrer Første pasningsdag vil dagplejernes muligheder til højre i billedet ændre sig tilsvarende. Hvis der er behov for at registrere en sidste pasningsdag, skal det lille felt ud for Slutdato først markeres, og derefter kan datoen vælges. Hvis du afslutter omplaceringen, før barnets faste dagplejer bliver rask, vil barnet optræde i behovslisten dagen efter omplaceringen er afsluttet da har det behov igen. Vælg gæsteplejer I den højre del af billedet ses alle gæsteplejerne. Filtrering Også her er det muligt at lave en filtrering på legestuegrupperne: Farverne under hver enkelt dagplejer indikerer, om der er plads hos dagplejeren, og om hvor vidt der er en gratis plads: 21

22 Fravær Hvis dagplejeren har fremtidigt registreret fravær, vil set ses på den røde bjælke: Hændelser Du kan se på dagplejerens tidslinje, om der forekommer nogen hændelser. En hændelse kan være at passe et barn i omplacering, overbelægning, ændring i kapacitet el.a. I nedenstående tilfælde går hun fra ikke at have en ledig plads til at have ledige pladser igen: Åbningstider Det lille ur efter dagplejerens navn viser, om dagplejerens åbningstid stemmer overens med barnets mødetid: 22

23 Egenpasning Hvis forældrene vælger at passe barnet selv, er der mulighed for at vælge Egenpasning øverst i listen: For at vælge en dagplejer - eller egenpasning - til omplacering, klikker du på selve linjen, herefter kan du i venstreside af billedet under barnets navn se, den dagplejer du har valgt: Du har også mulighed for at indtaste en intern bemærkning på omplaceringen. Den bemærkning vil efterfølgende kunne ses i oversigten over omplaceringer. Vigtigt: Du skal huske at lave en markering ud for Skal bekræftes af forældre det betyder, at både forældre og gæsteplejer automatisk får en sms vedr. omplaceringen. Herefter trykker du på Omplacer. 23

24 Status for omplaceringen i oversigten ser nu således ud. Det røde ikon er blevet orange, hvilket betyder at omplaceringen afventer bekræftelse fra forældrene: SMS ved omplacering SMS til gæstedagplejer kan se således ud. SMS til forældre kan se således ud. 24

25 Beskeden på forældrenes telefon kan se nogenlunde således ud: Når forældrene har bekræftet, skifter ikonet i oversigten til grøn farve, : Passe hjemme: Hvis forældrene vælger selv at passe barnet, får gæsteplejeren efterfølgende denne sms: 25

26 Og barnet ser således ud i oversigten: Hvis du som administrativ medarbejder skal hjælpe forældrene med at bekræfte deres tilbud, klikker du på barnet, mens det har det orange ikon, her har du mulighed for at vælge Bekræft eller Egenpasning for forældrene: Sådan kan Morgenvagten se ud, mens der arbejdes på omplaceringerne: 26

27 Her kan du filtrere på en eller flere af følgende farver: De viser følgende: børn der er blevet omplaceret eller passes hjemme børn der kan flyttes tilbage til deres faste dagplejer børn der har brug for gæstepleje eller dagplejere der har overbelægning Afslut fravær Når en dagplejer melder sig rask, skal du klikke på knappen Afslut fravær øverst i billedet: Knappen ligger øverst, så den ses, uanset hvor i systemet du arbejder. Vælg den dagplejer som raskmelder sig. Du kan kun vælge dagplejere, som i forvejen er fraværsmeldt. 27

28 Når du har valgt en dagplejer, ses de børn i Morgenvagten, der var omplaceret hos dagplejeren, da vedkommende blev syg (og som ikke er tilbage hos deres faste dagplejer). Du har nu mulighed for at flytte et barn tilbage til sin faste dagplejer samt at advisere forældre samt gæsteplejer ved at markere felterne SMS til kontaktpersoner og SMS til gæsteplejer. 28

29 SMS til gæstedagplejer kan se således ud. SMS til forældre kan se således ud: Børn der passes hjemme får også en sms til deres forældre, når den faste dagplejer er blevet raskmeldt og de kan flyttes tilbage. Afkryds i boksen til markering af sms: 29

30 Overbelægninger I Morgenvagten ser du også de dagplejere, som på et eller andet tidspunkt ud i fremtiden er overbelagt. Lister Fraværsoversigt Viser dagplejeres fravær pr. måned kan vises både frem og tilbage i tid. Kan sorteres på hver enkelt kolonne: 30

31 Ledige pladser Viser ledige pladser pr. dato. Tager højde for aktuelle omplaceringer og aktuelt fravær således, at den kan bruges til næste dags morgenvagt, så kan kan se det reelle billede af de faktiske ledige pladser til næste dag: Udnyttelsesgrad Viser hvor mange børn en dagplejer har over en given periode. Man kan se oversigten over den enkelte dagplejers, distriktets og hele gruppens udnyttelsesgrad i %, beregnet ud fra hvor mange dage dagplejeren har haft de indskrevne børn. Listen viser desuden hvor mange børn i definérbare aldersintervaller den enkelte dagplejer og hele gruppen har. Her er det muligt at regulere på aldersinddelingen.: 31

32 Belægningsoversigt Oversigt over hvor mange indskrevne børn den enkelte dagplejer samt hele gruppen har. Oversigten vises for et år frem fra en valgbar måned.: 32

33 Opsætning Under Opsætning tilføjes eller ændres der i nogle af grundoplysningerne. Vær sikker på, at I er enige om, hvad der skal ændres, da ændringerne gælder for alle, der anvender systemet. Forhold Her administreres alle eksisterende og nye forhold. De kan oprettes som Ja/Nej-felter eller tekstfelter. Klik på de tre prikker for at redigere eller slette eller på Opret for at tilføje et nyt forhold: 33

34 Besked skabeloner Her er der mulighed for at redigere i de eksisterende sms-skabeloner. Sørg for at kun en enkelt eller 2 medarbejdere har den opgave. Der kan redigeres i følgende besked skabeloner: Omplacerings bekræftelse - sendes til forældrene ved omplacering Omplacering afsluttet - sendes til forældrene, når omplaceringen er afsluttet Modtagelse af gæstebarn - sendes til gæsteplejer ved omplacering Annullering af gæstepleje - sendes til gæsteplejer, når forældrene har valgt egenpasning Afslutning af gæstepleje - sendes til gæsteplejer ved afslutning af omplacering 34

35 Tabulex Dagpleje Børn Når kommunens dagpleje ikke benytter kommunikations-delen af Tabulex Dagpleje Børn, skal følgende ting håndteres manuelt i Tabulex Dagpleje Børn: Oprettelse af ferieperioder Oprettelse af tilladelser Tilknytning af børn til dagplejer Trækning af lister Vedligeholdelse af barnets stamkort, herunder: Oprettelse af ferie/fridag for børnene Oprettelse af yderligere kontaktpersoner/plejeforældre Når du er oprettet som bruger på de enkelte legestuegrupper, kan du via menupunktet Gå til, logge direkte til dine institutioner uden yderligere login Derefter vælger du den relevante legestuegruppe: Ved at logge ind på de enkelte grupper, har du blandt andet mulighed for at trække lister og statistik for den enkelte dagplejegruppe, se ferielister eller se børnenes stamkort. Grupperne åbner i et nyt vindue. Du kan nemt lukke vinduet ned på krydset i højre hjørne (ikke på Log ud-knappen) og logge ind på en anden gruppe herefter. Velkommen til Tabulex Dagpleje Børn Inden programmet benyttes er der brug for at få gennemgået basisopsætningen der består at 5 menupunkter der tilsammen skaber rammen for brugen af programmet. Basisopsætningen ligger under knappen Admin i højre hjørne. 35

36 Der vil løbende være behov for at gå i basisopsætning mht. oprettelse af nye ferieperioder, etablering af nye børn, osv. Etablering af børn Når et barn indmeldes til en dagplejer i pladsanvisningen, overføres barnet automatisk til etableringslisten i Tabulex Dagpleje Børn (Admin Etablering). Etableringslisten bruger du til at placere nye børn hos den faste dagplejer eller hvis du vil flytte børnene mellem dagplejerne i gruppen. Du kan tidligst se børnenes indmeldelse 14 dage før startdato. I listen Vis liste med: Nye børn, vil nye børn vises med rød skrift samt startdato. Du placerer et barn hos den faste dagplejer ved at markere et eller flere børn med flueben og vælge Rediger valgte. Vælg dagplejer og tryk Gem Flytning af barn mellem grupper Under Etablering kan du flytte et eller flere børn mellem dagplejere. Det gør du ved at sætte flueben ud for dem du ønsker at flytte og trykke på knappen Rediger valgte. 36

37 Opret ferieperioder Ferieperioder benyttes, når der er behov for en oversigt over hvor mange børn, der ønsker ferie i en given periode, f.eks. påskeferie. Tryk på knappen Admin vælg menupunktet Ferieperioder. Tryk på Tilføj Ferieperioder, for at oprette en ny periode Ferieperioden og registreringerne på børnene vil slå igennem til morgenvagten dvs. når du skal omplacere børnene, er det kun de børn der er registreret som kommet, der vises i morgenvagten. Opret tilladelser Tilladelser er en skabelon for de tilladelser forældrene skal give tilladelse til. De tilladelser der oprettes, udfyldes på barnets stamkort og overføres til barnets stamkort i morgenvagtsmodulet. Opret nye tilladelser ved at trykke på knappen Admin og vælge menupunktet Tilladelser Klik på Tilføj tilladelser. Skriv den tilladelse du ønsker. Tryk Gem. 37

38 Nu vises den samlede oversigt over oprettede tilladelser Afkrydsning af tilladelser foretages på børnenes profil og vil blive behandlet under punktet Stamkort på side 41 i denne vejledning. Børnenes oplysninger Når du vil se oplysninger på et barn, skal du først vælge barnets dagplejer. Benyt Skift dagplejer, i venstre hjørne, hvor du har mulighed for at vælge mellem de dagplejere, der er tilknyttet legestuegruppen. 38

39 Når du har valgt en dagplejer vil dagplejerens navn vises øverst og dagplejerens børn, både fasteog gæstebørn vil være listet herunder. Tryk på et barns navn og du er nu inde på barnets egne oplysninger. Hvis du vælger Vis alle dagplejere på Skift dagplejer i venstre hjørne, vil alle dagplejerne i gruppen vises med navn i menulinjen. Vælg dagplejer og både faste- og gæstebørn vil være listet herunder. Tryk på et barns navn og du er nu inde på barnets egne oplysninger. 39

40 Stamkort Udfyld barnets stamkort med de oplysninger, der evt. mangler eller hvis oplysninger skal ændres. Følgende oplysningerne overføres til morgenvagten. Telefonnummer Mailadresse Normaltid: Ankommer (Afhentes skal dog også udfyldes) Tilladelser Lægeoplysninger kommer automatisk ind fra CPR. 40

41 Tilladelser Gå på Børn klik på et barns navn, der vil du kunne se den tilladelse, du har oprettet under Admin Tilladelser. Opret ny kontaktperson/plejeforældre. Under barnets profil kan der oprettes yderlige kontaktpersoner. Forældre med myndighed er oprettet automatisk. Gå til menupunktet Kontakter. Tryk på: 41

42 Klik Ja til web-adgang og udfyld skema. Her kan du med fordel skrive din egen mailadresse ud for , da kontaktpersonen ikke behøver håndtere den mail, der sendes ud, den kan blot slettes. Opret en ferie/fridag Gå i Skift dagplejer: vælg et navn på en dagplejer, eller vælg Vis alle dagplejere. Klik på et barns navn og tryk derefter på Ferie/Fri. Så kommer du ind på den ferieperiode, som du/i har oprettet under Admin. OBS: Du skal udfylde kommer eller kommer ikke for hele perioden for at kunne gemme feriepasningen. Der skal ikke redigeres i tid. Det er dagplejerens åbningstid, der bliver vist her. Opret fridage benytter du på dage, der ligger uden for dagplejernes ferieperioder. 42

43 Lister Tryk på knappen Lister: Under lister finder du Ferietilmeldinger Tilladelser Adresselister Support Har du brug for hjælp, kan du kontakte Tabulex Dagtilbud på eller på telefon nr.: Vi har åben mandag-fredag kl

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017

Vejledning. Tabulex Forvaltning. Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Tabulex Forvaltning Brugeradministration, kommunikation og feriepasning 10. februar 2017 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Velkomstside... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Daginstitution Børn 6. juli Side 1 af 10

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Daginstitution Børn 6. juli Side 1 af 10 Fælles Feriepasning Tabulex Daginstitution Børn 6. juli 2016 Side 1 af 10 Denne vejledning er til dig som arbejder på en institution, der modtager børn fra andre institutioner, i en feriepasningsperiode.

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015

Tabulex Forvaltning. Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Tabulex Forvaltning Vejledning til forvaltningsbrugere 24. november 2015 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Forvaltning?... 3 Log ind... 3 Min Side... 4 Beskeder... 4 Mine beskeder... 4 Mine fora...

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til medarbejdere 4. september 2015 Side 1 af 23 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 1. Check-in... 4 2. Her og nu... 5

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO

Tabulex SFO. Velkommen til forældre på Tabulex SFO Tabulex SFO Velkommen til forældre på Tabulex SFO Log ind Log ind i ForældreIntra Det er også muligt at logge ind med Digital Signatur, hvis der ikke benyttes ForældreIntra. Gå ind på [sfonavn].sfoweb.dk

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Tryk på Tabulex SFO i menupunktet SFO i venstremenuen. Tryk Klik her for at åbne Forældre med forældremyndighed

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login Log

Læs mere

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne.

Forældre - App ios Fase Forklaring Navigation/tast. Log ud via knappen i øverste højre hjørne. Forældre - App ios Log ind i program Log ind i Tabulex enten via SkoleIntra eller via en webbrowser. www.sfoweb.dk (SFO) www.kubweb.dk (Klub) Vælg NemID og benyt dit nøglekort Opret Tabulex Login Under

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution give dig adgang. Log ind

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en smartphone

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Log ind direkte på internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. Opret Tabulex Login under dit barns stamkort. Du kan efterfølgende

Læs mere

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn. Velkommen til forældre Tabulex SFO Børn Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Det er også muligt at logge direkte ind på Tabulex SFO via www.sfoweb.dk. Log ind med NemID eller Tabulex Login. Tabulex Login

Læs mere

Velkommen til Tabulex SFO Børn

Velkommen til Tabulex SFO Børn Velkommen til Tabulex SFO Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.sfoweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende. Benytter du en

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID Du kan oprette et Tabulex Login på menupunktet stamkort, efterfølgende.

Læs mere

Velkommen til forældre

Velkommen til forældre Velkommen til forældre - Vejledning i Tabulex på Grønnemose SFO - Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. Du finder Tabulex SFO under menupunktet SFO i venstremenuen. Klik

Læs mere

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på:

Forside og log-in. For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: Forside og log-in For at benytte Tabulex-systemet, Skal du først logge ind via forældreintra, der findes på: http://ho.skoleporten.dk/sp. Som vist på første billede, finder i Forældreintra i øverste højre

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv institutionens adresse: www.xxxxx.borneweb.dk Den korrekte adresse udleveres af institutionen. Log på med NemID Opret

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Hvem kan komme ind i Tabulex Børn? Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i programmet. Har du ikke forældremyndighed, kan forældremyndighedshaver eller institution

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Velkommen til Tabulex Klub

Velkommen til Tabulex Klub Velkommen til Tabulex Klub Log ind Log ind via internettet Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.klubweb.dk Log på med NemID. - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen

Læs mere

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2

Brugervejledning til Online-JitBesked. Version 1.2 Brugervejledning til Online-JitBesked Version 1.2 Indhold 1. Helt grundlæggende... 4 Ikoner... 4 2. Sådan logger du på... 6 Husk mig... 6 3. Sådan logger du af... 7 Husk mig... 7 Sådan logger du aktivt

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

1 Guides til forældrene

1 Guides til forældrene 1 Guides til forældrene 1.1 Vejledninger til forældrene Det er institutionens ansvar at få formidlet til forældrene, hvordan de skal anvende DayCare. 1.1.1 DayCare flyer Flyer en, som er vist nedenfor,

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn

Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Velkommen til Tabulex Daginstitution Børn Log ind Åbn en internet browser og indskriv adressen: www.borneweb.dk Log på med NemID - Når du er logget ind, kan du oprette et Tabulex Login på fanen stamkort.

Læs mere

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5

mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Indhold mininstitution vejledning til forældre... 2 Sådan logger du på systemet... 3 Sådan opsætter du din profil på mininstitution... 5 Sådan registrerer du oplysninger om dit barn... 6 Sådan oprettes

Læs mere

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via borneweb.dk Log ind med dit NemId første gang, herefter kan du på dit barns stamkort indtaste et valgfrit brugernavn og adgangskode du fremover kan bruge. Forældre

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje

Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Individuelle pædagogiske handleplaner Daginstitution/ Dagpleje Version 1.0 2016 Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse af

Læs mere

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre

MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune Kom godt i gang Vejledning til forældre MitNyborgKommune.dk er en digital mulighed for at få, give og søge oplysninger om dit barn og dets dagtilbud. Her kan du blandt andet få: information

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration

Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Daginstitution Personale Institutionernes Daglige Administration Indholdsfortegnelse Institutionens stamdata... 3 Bruger... 3 Opret personale... 3 Personaleliste... 4 Normperiode, stillingskategorier og

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Forvaltning 6. juli Side 1 af 7

Vejledning. Fælles Feriepasning. Tabulex Forvaltning 6. juli Side 1 af 7 Fælles Feriepasning Tabulex Forvaltning 6. juli 2016 Side 1 af 7 Denne vejledning er til dig som er bruger af Tabulex Forvaltning I vejledningen kan du finde hjælp til hvordan du opretter den fælles feriepasning.

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre

Tabulex SFO Børn - et registrerings- og kommunikationsværktøj. Velkommen til forældre Velkommen til forældre Log ind Log ind via ForældreIntra Log ind i ForældreIntra som du plejer. menuen. - Forældre med forældremyndighed er automatisk oprettet i Tabulex SFO. Har du ikke forældremyndighed,

Læs mere

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul

Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Vejledning til oprettelse af medarbejderadgange til det digitale dialoghjul Indhold Retningslinjer i forbindelse med oprettelse af medarbejderadgange... 1 Sådan kommer du i gang... 2 Hvis en medarbejder

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Velkommen til F-CMS & F-shop.

Velkommen til F-CMS & F-shop. Velkommen til F-CMS & F-shop. Quick start til oprettelse af foreningens egen hjemmeside og tilmelding trin for trin. Dette er en beskrivelse i billede og tekstform, som løbende bliver opdateret efter input

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning.

I løbet af november får vi opsat skærme/tablets i alle garderober. Disse tablets skal benyttes til den daglige ind-og ud-krydsning. Børnehuset Troldehøj den 6. november 2017 Kære forældre i Troldehøj Fremover skal både forældre og personale i Troldehøj bruge Tabulex Børn - et elektronisk komme/gå-program til daginstitutioner. Det er

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn

Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning. Tabulex Daginstitution Børn Individuelle pædagogiske handleplaner for Forvaltning Tabulex Daginstitution Børn Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Skabeloner... 4 Opret skabelon... 5 Stamkort...

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21

Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen. Side 1 af 21 Vejledning til Arbejdsmiljødatabasen Side 1 af 21 Indhold Introduktion til Arbejdsmiljø-databasen... 3 Dokumentation af arbejdsmiljøarbejdet... 3 Et område for hver arbejdsmiljøgruppe og for hvert ledelsesområde...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

1 Forside. Side 1 af 15

1 Forside. Side 1 af 15 Side 1 af 15 1 Forside Fra forsiden af Byg & Miljø, er der flere 'indgange' til både mere viden og muligheder for at ansøge. BEMÆRK - På forsiden af Byg & Miljø kan du blive mødt af forskellige fejlmeddelelser,

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Brugermanual. Revision 1

Brugermanual. Revision 1 Revision 1 Brugermanual INDHOLD HENT APP 1 LOG IND 1 OVERSIGT OVER MOBILPLAN 1 OPRET PROJEKT 2 AFSLUT PROJEKT 2 MINE PROJEKTER 3 TILFØJELSER TIL PROJEKT 3 TILFØJ BESKED 3 VIS PÅ KORT 4 NAVIGER TIL 4 REGISTRERING

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA

Webindskrivning. Skole. Tabulex TEA Webindskrivning Skole Tabulex TEA TEA Hotline 4676 1892 eller support@tabulex.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion til Tabulex Webindskrivning... 3 Opsætning af webformularen...

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til skoler Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til skoler Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Fremsøg eksisterende aftale... 6 Ændr status og

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg

cpos Online Quickguide Version Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Quickguide Version 1.1.4 Roskilde https://roskilde.cposonline.dk/ Unitec - Højvangen 4 - DK-3480 Fredensborg cpos Online Portal vejledning Version 1.1.4 Roskilde SÅDAN LOGGER DU IND... 3 SÅDAN

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk SKAT.dk side 1 af8 1) Gå ind på www.skat.dk I adresselinjen Tast borger og CTRL + ENTER (Internet Explorer) Eller tast www.skat.dk Du ser nu dette skærmbillede: 2) Klik på ordet Borger Her er en masse

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning

itai Easytools version 13.1 Easytools Brugervejled ning Easytools Brugervejled ning Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Hovedmenuen...3 Skemamenuen... 5 Klik på en skemabrik...5 Før fravær...5 Find ledigt lokale til lektionen...5 Aflys lektionen...5 Send

Læs mere

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast

Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in Fase Forklaring Navigation/tast Opsætning af SkoleIntra til Tabulex SFO Børn log in 1. Tilknyt Børn Log ind som administrator i SkoleIntra Du er administrator når du skal benytte en sikkerhedskode i PersonaleIntra. Tilknyt børn til SFO

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kursistvejledning til Ludus Web

Kursistvejledning til Ludus Web Kursistvejledning til Ludus Web Ludus Web er et kommunikationssystem. I Ludus Web kan du bl.a.: Se dit skema/din undervisers skema Melde dig syg Tjekke dit fravær Se aflysning af timer Sende beskeder bl.a.

Læs mere

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul

Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB Administrationsmodul Brugervejledning til OIB administrationsmodul 1. Velkommen... 3 2. Support... 3 3. Om administration.oib.dk... 3 4. Log ind... 4 4.1. Hjælp til log ind...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Opsætning før undervisning

Opsætning før undervisning Vejledning til Opsætning før undervisning Version pr 2011-11-10 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen.

Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Vejledning i www.tempobooking.dk s butiksadministration. Efter butiks LOGIN vises dagsoversigten: Ved at klikke på ADMIN i øverste menu linje går man ind i butiks administrations delen. Butiksadministrationen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse... 1 2) Indledning... 1 3) Hvordan kommer jeg igang?... 1 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A... 4 5) Hvad betyder

Læs mere

Kom godt i gang www.pengeuge.dk

Kom godt i gang www.pengeuge.dk Kom godt i gang www.pengeuge.dk Denne vejledning gennemgår: 1. Log på med sikkerhedskode (kun til oprettelse af kontaktpersoner) 2. Opret og login kontaktperson 3. Rediger profil og skift password 4. Vælg

Læs mere

Vejledning til Jobcenter Planner

Vejledning til Jobcenter Planner Vejledning til Jobcenter Planner Øvrige funktionaliteter Version 1.2 Oprettet den 2. juni 2017 Vejledningen tager udgangspunkt i 2017-2 Spørgsmål eller ønsker til Jobcenter Planner kan rettes til Planner

Læs mere

Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet

Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet Vejledning vedr. SMS-udsendelse fra F-CMS og SuperNovaONLINE Opret en SMS-aftale F-CMS og SuperNovaONLINE er sat op til at kunne sende SMS fra en tjeneste, der udbydes af firmaet Compaya A/S se evt. mere

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside

Hardeknud gruppe. Brugermanual. Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Hardeknud gruppe Brugermanual Tilegnet redaktører af gruppeweb hjemmeside Indhold Indledning... 4 Om denne brugermanual... 4 Formålet med Gruppeweb... 4 Hjemmesidens opbygning... 4 Redaktører... 5 Log

Læs mere

Sådan bruger du Facebook

Sådan bruger du Facebook Sådan bruger du Facebook 1 Sådan kommer du på Facebook 2 Oprettelse af en Facebook-profil 3 Opsætte privatindstillinger, så kun venner kan følge med 4 Søge efter venner og bekendte 5 Skrive beskeder både

Læs mere