30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort"

Transkript

1 Formålet med Borgerrettede Add Ons til Fælles Medicinkort er at udvikle innovative løsninger, der støtter ældre i at tage deres medicin. Løsninger, der giver dem en bedre forståelse for medicineringen og dermed også større handlemuligheder og tryghed. 30 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

2 BORGERRETTEDE Add Ons TIL FÆLLES MEDICINKORT Resultaterne og indsigterne fra Lev Vel-projektet Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort præsenteres i dette kapitel. Indledningsvist beskriver vi den viden om ældres medicinering og brug af teknologi, vi har skabt i projekter. Efterfølgende beskriver vi de prototyper, som vi har udviklet i projektet. Medicinering har stor betydning for ældres livskvalitet og er en af de største udfordringer på ældreområdet. De fleste ældre i Danmark tager medicin, og medicineringen fylder meget i deres hverdag. Samfundsøkonomisk er det en tung og voksende udgiftspost. Der sker mange fejl i medicineringen af ældre. Det resulterer i over indlæggelser om året 1, dødsfald, og at mange ældre generelt får det dårligere og bliver mindre selvhjulpne. Fejlene skyldes især sektorovergangsproblemer. At systemerne hos forskellige instanser som lægen, hospitalet og hjemmesygeplejersken ikke taler særlig godt sammen, hvilket gør, at man det ene sted ikke ved, hvad der er blevet udskrevet af medicin et andet sted. Dermed er vejen til fejldosering banet. Det problem er man imidlertid ved at løse med det nye Fælles Medicinkort (FMK), som er ved at blive indført i regioner, kommuner og hos praktiserende læger. FMK giver alle de sundhedsprofessionelle, der er involveret i behandlingen af en patient en fuldt opdateret elektronisk liste over alle borgerens aktuelle medicinordinationer. Ud fra FMK kan sundhedssystemet og borgeren selv logge ind i og se, hvilken medicin borgeren skal tage. Udgangspunktet for vores projekt har været at bruge informationerne fra Fælles Medicinkort, det vil sige en konstant opdateret og korrekt liste over den enkelte borgers medicin, som et informationsredskab til borgeren selv. Hvordan kan vi anvende kortets informationer til at støtte ældre borgere i deres medicinering? Formålet med projektet har derfor været at udvikle innovative løsninger, der støtter ældre i at tage deres medicin. Løsninger, der giver dem en bedre forståelse for medicineringen og dermed også større handlemuligheder og tryghed. Fakta Tid: Aug Feb Projektledelse: Væksthus Hovedstadsregionen Partnere: DELTA, Alexandra Instituttet, Bispebjerg Hospital, Trifork, BioPeople, Pharmakon, Detech Development, Dansk Lægemiddelinformation, Gentofte Kommune, Hillerød Kommune, Hvidovre Kommune, National Sundheds-IT 1 Dansk Selskab for Patientsikkerhed Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort 31

3 Compliance En universel udfordring Compliance i hvor høj grad patienten tager den medicin, som lægen har ordineret - er en af de centrale udfordringer i relation til medicinering. Non-compliance er et problem for alle aldersgrupper og ikke kun ældre. Og der findes mange, og ofte gode årsager til, at borgerne ikke følger lægens ordination. Den seneste forskning viser, at de primære årsager til, at borgere ikke tager deres medicin, som ordineret, er: Forglemmelser, forvekslinger, manglende forståelse og manglende motivation. 2 Vi har i projektet undersøgt ældres hverdag med medicin og hvilke forhold, der har betydning for ældres compliance. Vores projekt har ikke haft fokus på at gøre ældre fuldstæn- digt kompliente, men på at give de ældre en bedre hverdag med medicin samt øget forståelse for egen sygdom og medicin. Af vores brugerstudier er det klart, at det kan være svært for ældre at huske deres medicin. Undersøgelserne peger på, at det ikke kun er hukommelsesbesvær, der er problemet brud i hverdagens rutiner spiller også en stor rolle. Det er vigtigt at have et godt system eller nogle gode vaner, til at sikre, at man får taget sin medicin. Men etablering af gode vaner og rutiner er vanskeligt, og veletablerede vaner kommer ofte under pres, når de ældre får ny medicin, og der derfor skal etableres nye vaner. Vores brugerstudier har også vist, at sundhedsvæsnet ikke altid tager hensyn til den ældres hverdag, når de udskriver nye behandlinger. Manglende sammenhæng mellem ældres medicin og hverdag har stor betydning for deres livskvalitet. Eksempelvis kan vanddrivende piller om morgenen gøre det svært at forlade hjemmet. Selvom mange ældre ofte taler med deres læge, udfordrer de sjældent lægens ordinationer, da respekten for lægens autoritet på det område er for stor. En øget dialog vil gøre en stor forskel for den enkelte og for samfundet. Det vil gøre ældre i stand til selv at handle og træffe beslutninger omkring deres medicinering og øge deres livskvalitet samt frigøre nogle af de mange ressourcer, der i dag bruges på medicinhjælp og konsekvenser af fejlmedicinering. De ældre, som vi talte med i forbindelse med vores brugerstudier, giver udtryk for, at de gerne vil bevare kontrollen og overblikket over deres medicin så længe som muligt. Det betyder meget for dem at have indsigt i deres medicin og sygdom samt selv at tage ansvar for deres medicinering. Når mange ældre alligevel mister overblikket og overgiver kontrollen over deres medicin til andre, er det ofte en konsekvens af komplekse behandlinger og i nogle tilfælde substitution. Vi har i vores undersøgelser fundet ud af, at ældre er åbne for at bruge ny teknologi, såfremt de kan se et formål med og klare fordele ved det. Dermed er der grobund for udvikling af ny teknologi, der understøtter de ældres ønske om en hverdag, hvor medicin og dagligdag er integreret, samt deres ønske om at bevare kontrollen og overblikket over egen medicinering. 2 Institut for Rationel Farmakoterapi (2006): Compliance om afvigelser mellem lægers ordinationer og patienternes faktiske medicinering 32 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

4 4. Intelligent dosisdispensering fremtiden for borgerrettede Add Ons til fælles medicinkort Vores brugerundersøgelser og dialoger med de ældre og sundhedsprofessionelle gennem prototypeudviklingen har vist os, at der er et stort behov for en ændret tilgang til medicinering. En tilgang, hvor borgernes hverdag kommer i fokus og indtænkes i behandlingen. Det vil sikre, at flere borgere kan bevare kontrollen over deres medicinering og få en bedre behandling. Til gavn ikke kun for dem, men for os alle sammen! Læs mere om den viden, brugerindsigterne og prototyperne, der er skabt i Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort på Større handlemuligheder og tryghed I projektet har vi udviklet fire prototyper, der på forskellige måder hjælper ældre til at bevare eller blive mere selvhjulpne i forhold til deres medicinering: 1. Compliance Support spørgeskema til ny medicin 2. Den intelligente pilleæske Brugerstudier Antropologisk brugerstudie 10 interview Kvantitativundersøgelse 316 telefoninterview Workshop med borgere State of the art 3. Your Meds Medicin-app til ipad Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort 33

5 1. Compliance SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Vores studier viser, at hvis ældre har gode vaner og rutiner omkring deres medicin, har de nemmere ved at tage den. Dog kan det være vanskeligt og tage lang tid at etablere nye vaner. Det er derfor vigtigt, at ældre fra starten får hjælp til at etablere gode vaner og rutiner i dialog med fagpersoner. Simpelt, men effektivt Compliance Support er et kort spørgeskema med tre enkle spørgsmål. Spørgsmålene stilles mundtligt til den ældre, når der ordineres eller udleveres ny medicin hos eksempelvis lægen eller på apoteket. De tre spørgsmål hjælper til at få identificeret nogle gode vaner omkring medicinen. Vaner, som passer til den enkelte ældres hverdag og behov. Det foregår i en direkte dialog med apotekerpersonalet eller med lægen. Spørgsmålene kan ikke besvares alene, da den personlige tilpasning af medicinen, og hvornår den bedst indtages i løbet af dagen, rent medicinfagligt skal koordineres med fx indtag af anden medicin. Samtalen sikrer faglighed og tryghed. Spørgsmålene på skemaet handler om, hvornår på dagen, det vil passe godt at tage medicinen, i hvilke situationer det vil være svært, og hvordan man sammen kan finde løsninger, så medicinen bliver taget. Det vil sige, at man får hængt medicinen op på nogle situationer, så den er til at huske og passer ind i hverdagen. Eventuelle problemer bliver udpeget, og man får lagt en umiddelbar plan, så medicin og dagligdag hænger godt sammen. Skemaet lader den ældre reflektere over medicinen fra begyndelsen. Der etableres med det samme en række konkrete holdepunkter, som er til at huske, når man kommer hjem, og som medicinfagligt er i orden. Normalt vil man blot få medicinen med sig, og et mærkat hvor der står to gange om dagen. Med Compliance Support får man via dialogen tænkt over, hvad det vil sige at tage medicinen, samt hvordan den faktisk vil fungere og passer ind i ens egen hverdag. Skemaet er testet på apoteker med gode resultater. Vi taler ikke højteknologi, men om et meget velfungerende, nemt dialogværktøj. Som ud over at skabe tryghed og overskuelighed omkring ældres medicinering har potentiale til at reducere store offentlige udgifter til medicinhjælp. Derudover har Compliance Support potentiale til at hjælpe mange andre end ældre med at integrere medicin i deres hverdag ved at gøre dem bevidste om behovet for at etablere gode vaner og rutiner i forbindelse med medicinindtag. partnerne bag compliance support Pharmakon Hillerød Kommune Bispebjerg Hospital Dansk Lægemiddelinformation Væksthus Hovedstadsregionen 34 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

6 2. DEN INTELLIGENTE PILLEÆSKE Mange ældre har svært ved at huske at tage deres medicin eller kommer i tvivl om, hvorvidt de har taget den. Det forårsager mange tilfælde af fejlmedicinering. Vores afdækning af eksisterende compliance teknologier viser, at masser af pilleæsker på markedet ringer og blinker, når man skal huske at tage sin medicin. Men vi kan se af vores undersøgelser, at den slags påmindelser er irriterende, hvis man bliver mindet om noget, man har husket. Og så begynder man at ignorere påmindelsen. Påmindelser der styrker hukommelsen Partnerne bag den Intelligente Pilleæske minder kun den ældre om at tage medicinen, når vedkommende har glemt at tage den. Pilleæsken indikerer, hvilken dosis der skal tages ved et grønt lys i det pågældende rum. Såfremt medicinen tages, som den skal, sendes der ikke en påmindelse. Hvis medicinen ikke tages inden for et defineret tidsinterval, alarmerer æsken brugeren enten ved at ringe, blinke eller afsende en sms afhængigt af, hvordan påmindelsen foretrækkes. Intervallerne er individuelle og defineret på baggrund af indholdet i FMK og kan derudover tilpasses af den enkelte. Det program, hvorigennem programmeringen af tidsintervallerne skal ske, er endnu ikke udviklet. Men det er vigtigt, at programmet er let og hurtigt at anvende. Pilleæsken har et system, som forhindrer, at en dosis tages på et forkert tidspunkt. Hvis den ældre prøver at tage dosis uden for det definerede tidsinterval, vil æsken gøre opmærksom på dette ved eksempelvis at lyse rødt, en høj alarmtone og/ eller ved at lade rummet forblive låst. Pilleæsken hjælper ældre med at huske deres medicin ved kun at sende relevante påmindelser man påmindes kun, når man har glemt at tage medicinen. Dermed overlader pilleæsken det primære ansvar for at huske sine doser til den ældre, men fungerer som et sikkerhedsnet ved at påminde den ældre, når en dosis glemmes. Positiv adfærd fremmes og belønnes på den måde, og den ældres selvhjulpenhed bevares i længere tid. En pilleæske er både et personligt hjælpemiddel og et arbejdsredskab og skal derfor designes, så den kan opfylde begge funktioner. Derfor er den Intelligente Pilleæske både testet af ældre og medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Begge brugergrupper har bidraget med værdifulde kommentarer, der har været med til at præge udviklingen af den intelligente pilleæske. Den Intelligente Pilleæske er stadig en prototype, og design og præcis teknologi kan varieres efter behov. Men den har potentiale til at gøre ældre selvhjulpne i længere tid ved at sikre mere kontinuerlig behandling og reducere forglemmelser. Udviklet af DELTA Pharmakon Hillerød Kommune Detech Development Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort 35

7 3. YOUR MEDS MEDICIN-APP TIL IPAD Vi ved fra vores brugerundersøgelser, at ældre har et stort behov for at forstå deres sygdom og behandling samt så længe som muligt at bevare kontrollen med egen medicinering. Dog kan behandlingen for et stigende antal sygdomme blive så kompleks, at de ældre til sidst mister overblikket og er nødt til at overlade ansvaret til eksempelvis hjemmesygeplejersken. Individuel og integrerende Partnerne bag Your Meds, vores applikation til ipad, hjælper ældre med at få et større overblik og en bedre forståelse af egen medicinering, så de i længere tid selv kan være med til at håndtere den. Vores undersøgelser viste, at mange ældre glemmer at tage deres medicin eller kommer i tvivl om, hvorvidt de har taget den. Det kan Your Meds også være med til at afhjælpe. Applikationen er en personlig medicinkalender på ipad, som er koblet op på Fælles Medicinkort og linket til medicindatabasen Medicin.dk med informationer om alle lægemidler i Danmark. Det vil sige, at man kan gå ind og få svar på, hvorfor man får medicinen, hvad bivirkningerne kan være, hvem der ikke bør tage den og lignende spørgsmål. Applikationen trækker automatisk ordinationstidspunkter fra FMK, altså de tidsrum hvor den ældre skal tage sin medicin i. Men hvor ordinationstiderne på FMK kan være morgen, middag og aften, klokken 8, 12 og 18, kan man på applikationen mere individuelt definere, hvad morgen er og inden for nogle tidsrum tilpasse, hvornår det vil passe en bedst at tage medicinen. Dermed programmeres applikationen efter ønske, og medicinen bliver på den måde en integreret del af den enkeltes hverdag og rutiner. Når det er tid til at tage medicinen, kommer der en besked op på ipaden, som fortæller, hvilken medicin man skal tage, eventuelt med blink, lyd eller anden påmindelse, hvorefter man krydser af i applikationen, at man har taget den. Tager man ikke medicinen, vil applikationen spørge hvorfor, og man vil over tid få en oversigt over, hvordan ens generelle compliance er. Oversigten vil så eventuelt kunne sendes til ens pårørende eller til lægen, så man har mulighed for at få en dialog om, hvorvidt tidsrummene for at indtage medicinen ligger hensigtsmæssigt, eller om der skal ændres noget. Hvis der bliver ændret i medicinen, opdateres det automatisk via FMK, og det vil fremgå i applikationen, at der er tilført ny medicin, og hvornår på dagen, den skal tages. Det er en forskel fra andre eksisterende applikationer, hvor man selv skal skrive ændringer og ny medicin ind i kalenderen, hvilket i sig selv kan give anledning til en række fejl. Her opdateres det i stedet automatisk og korrekt direkte på ipaden. Your Meds kan bidrage til at reducere kompleksiteten og øge overblikket over den enkeltes medicinering. Applikationen giver således ældre en tryghed og mulighed for i længere tid at bevare kontrollen over egen medicinering. ipaden vil være et nyt stykke teknologi i hænderne på de fleste ældre. Men vores brugerundersøgelser 36 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

8 viser, at mange ældre allerede bruger ny teknologi i form af eksempelvis mobiltelefoner og computere. De er ikke så teknologiforskrækkede og bliver stadig bedre til at håndtere og bruge teknologien. Man kan med andre ord sagtens udvikle ny teknologi til ældre og fokusere endnu mere på det område fremover. Udviklet af Aarhus Universitet Alexandra Instituttet Trifork Dansk Lægemiddelinformation Pharmakon Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort 37

9 4. Intelligent dosisdispensering Mange kommuner tilbyder i dag ældre at få deres medicin dosisdispenseret. Dosisdispenseret medicin bliver pakket i små plastposer, som indeholder den medicin, som borgeren skal tage på et bestemt tidspunkt. På posen er trykt borgerens navn, cpr-nr., dato og tidspunkt, dosis skal tages, information om posens indhold og en stregkode. Poserne pakkes på dosispakningsapoteker af maskiner og kontrolleres grundigt, før de sendes til apoteket og i sidste ende borgeren. Den grundige kontrol af hver pakning sikrer, at der meget sjældent er fejl i poserne. Brug af dosisdispenseret medicin kræver, at borgeren er stabilt medicineret og dermed har meget få ændringer i medicinen, samt at medicinen er egnet til dosispakning. Nye funktioner i dosispakker Vi har i projektet arbejdet med flere koncepter for, hvordan vi kan tilføre intelligens til dosispakkerne. Pakkerne vil med intelligente features kunne påminde borgeren om at tage medicin og give borgeren mere information om medicinen som for eksempel, at den skal tages i forbindelse med et måltid. Vores første koncept er en elektronisk klips med en lille skærm, som sættes øverst på dosispakningen af medicin. Dosispakkerne udstyres samtidig med en elektronisk tråd. Klipsen læser pakkens informationer og viser det tidspunkt, medicinen skal tages, samt information om medicinen. Når borgeren åbner posen og dermed river tråden over, registreres det af klipsen. Hvis dette ikke sker inden for en forudbestemt tidsramme, påminder klipsen gennem lyd og lys. Efter at dosis er taget, flyttes klipsen over på den næste pakke. Klipsen perforerer samtidig posen, så den er nemmere at åbne. Det er nemlig en udfordring for nogle borgere. I dette koncept skal borgeren flytte den samme klips fra pakke til pakke. Vi har også udviklet et koncept, hvor hver pose leveres med klips, som så genbruges gennem et retursystem. Vores andet koncept er en holder til dosispakkerne. Holderen kan indeholde en dags pakker og er på størrelse med en mobiltelefon. Den er derfor nem at bruge uden for hjemmet. Poserne udstyres med en tråd og et lille RFID-tag, når de pakkes. RFID-tagget registrerer, at posen åbnes ved, at tråden brydes. Derefter sender den information om, at posen er åbnet til holderen. Fordelen ved RFID-tagget er, at holderen kan få information om, at poserne åbnes, selv om de er et par meter fra holderen. Hvis holderen ikke modtager information fra tagget om, at posen er åbnet inden for et fastlagt tidspunkt, påminder holderen borgeren. Påmindelsen kan tilpasses af borgeren. Den kan komme i form af en alarmlyd, lys eller vibration. Den vil kunne sendes til andre produkter, som for eksempel en mobiltelefon eller et krammearmbånd. Påmindelsen og informationerne vil kunne læses højt med tekst til tale, så konceptet 38 Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort

10 kan bruges af svagtseende borgere. Vi har testet de forskellige ideer med borgere, hjemmesygeplejersker og eksperter i patientsikkerhed, medicinhåndtering og fra dosispakapoteker. Vores test viser, at ideen med at tilføre intelligens til dosispakker er god, men at der skal udvikles og undersøges flere forskellige koncepter. Vi har i projektet endnu ikke fundet det bedste koncept i forhold til brugervenlighed, sikkerhed og brug af materialer. Vi arbejder nu videre med koncepterne, da vores undersøgelser viser, at de har potentiale for flere målgrupper end ældre. For eksempel kronikere, yngre patienter i midlertidig behandling med flere lægemidler, psykisk syge eller andre, der har brug for hjælp til medicinhåndtering. Partnerne bag intelligent dosisdispensering DELTA Pharmakon Hillerød Kommune Væksthus Hovedstadsregionen Borgerrettede add ons til Fælles Medicinkort 39

Den Intelligente Pilleæske

Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Den Intelligente Pilleæske Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD

YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Robotteknologiske træningsfliser YOUR MEDS MEDICIN- APP TIL IPAD Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel Brugerindsigter FOPI Sundhedshus med online fællessk Nordic Walking Sticks

Læs mere

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN

COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Y Brugerindsi Sundhedshus med online fælle COMPLIANCE SUPPORT SPØRGESKEMA TIL NY MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter K Om Lev Vel FOPI Robotteknologiske træningsf Nordic Walking Sticks

Læs mere

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com

DELTA. Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DELTA Mikkel Leth Olsen - mlo@delta.dk madebydelta.com DEN INTELLIGENTE PILLEÆSKE History & highlights Technology pathfinders since 1941 70 years of history in headlines: 40 ties Knowledge & corporation

Læs mere

32 piller om dagen kl. 7, kl. 11, kl. 12, kl. 16, kl. 18, og kl. 22

32 piller om dagen kl. 7, kl. 11, kl. 12, kl. 16, kl. 18, og kl. 22 32 piller om dagen kl. 7, kl. 11, kl. 12, kl. 16, kl. 18, og kl. 22 Borgerrettede add-ons til Fælles Medicinkort Charlotte Vittrup 4. april 2011 Lev Vel skaber innovation, der sikrer livskvalitet hos selvhjulpne

Læs mere

Sikker brug af dosispakket medicin

Sikker brug af dosispakket medicin Sikker brug af dosispakket medicin Information til brugere og pårørende I projektet Dosisdispensering fra maskine til mund er udarbejdet et forslag til tekst til en folder, som skal imødekomme, at inddragelse

Læs mere

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN

ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser ÆLDRES BRUG AF MEDICIN Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Forfattere

Læs mere

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin

Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin. Godkendt i FagMED den 10. september 2014. Korrekt håndtering af dosisdispenseret medicin Instruks Håndtering af dosisdispenseret medicin Handicap og Psykiatri Dosisdispenseret medicin Definition Dosisdispenseret medicin: Lægemidler, der kan pakkes med maskine i små plastikposer eller plastikbobler

Læs mere

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk.

DOSIS. dispensering. af medicin i Københavns Kommune. KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk. DOSIS dispensering af medicin i Københavns Kommune KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen www.kk.dk Etcetera-design Hvad er dosisdispensering Sundhedsstyrelsen anbefaler dosisdispensering

Læs mere

Intelligent medicinhåndtering. Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund

Intelligent medicinhåndtering. Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund Intelligent medicinhåndtering Patientsikkerhedskonference, Rette pille i rette mund Intelligent medicinhåndtering fra medicinhåndtering til medicinmestring Formål Reducere tid til medicinhåndtering (økonomi)

Læs mere

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m.

Dosisdispensering. Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Dosisdispensering Information om dosispakket medicin til den praktiserende læge, hjemmesygeplejen, plejehjemmet m.m. Hvad er dosisdispensering? Ved dosisdispensering forstås at et apotek pakker den enkelte

Læs mere

Generelt om at tage medicin

Generelt om at tage medicin GRUPPEPSYKOEDUKATION Baggrundsmateriale til facilitator Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Grunden til, at der er udarbejdet et generelt ark er, at svarene på disse spørgsmål stort set er de samme

Læs mere

En best practice-model for sikker dosisdispensering

En best practice-model for sikker dosisdispensering En best practice-model for sikker dosisdispensering Et resultat af projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Modellen er udarbejdet på basis af de anbefalinger til dosisdispenseringsordningen, som

Læs mere

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning.

Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Regional vejledning om håndtering af patienter med dosispakket medicin ved indlæggelse og udskrivning. Baggrund Det fremgår af medicinafsnittet i den gældende sundhedsaftale, at der i de lokale samordningsfora

Læs mere

Hvor blev værdien af? Offentlige private innova/onsprojekter som adgang /l det offentlige marked. Erfaringer fra Lev Vel

Hvor blev værdien af? Offentlige private innova/onsprojekter som adgang /l det offentlige marked. Erfaringer fra Lev Vel Hvor blev værdien af? Offentlige private innova/onsprojekter som adgang /l det offentlige marked Erfaringer fra Lev Vel Lev Vel skaber innova/on, der sikrer livskvalitet hos selvhjulpne ældre. Lev Vel ledes

Læs mere

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen

Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Organisatorisk læring fra et projekt om afprøvning af elektroniske medicinhuskere i ældreplejen Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon Apotekernes Uddannelsescenter

Læs mere

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek

Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Erfaringer fra projekt: Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere leveret af hjemmepleje og apotek Pernille Dam Udviklingskonsulent Cand.scient.san.publ (Folkesundhedsvidenskab) Pharmakon

Læs mere

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance

Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Optimering af hjertepatienters medicin-compliance Apotekerforeningen og Hjerteforeningen samarbejder Lotte Fonnesbæk, sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Apotekerne har visioner Faglighed

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre

Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Gode erfaringer med elektroniske medicinhuskere til ældre Offentligt-privat samarbejdsprojekt mellem hjemmesygepleje og apotek sætter fokus på brug af elektroniske løsninger Af Pernille Dam, Sanne Hansen

Læs mere

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne

Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten. Apoteket pakker tit forkert medicin i dosisposerne Dosisdispensering giver medicineringsfejl ved sektorskifte Der er ikke evidens for, at dosisdispensering gør noget godt for patienten Dosisdispensering er tidskrævende! Dosisdispensering i gør det svært

Læs mere

Maskinel dosisdispensering

Maskinel dosisdispensering Maskinel dosisdispensering - Hvad er fakta? Resultater fra projektet Dosisdispensering fra maskine til mund Der har været debat om maskinel dosisdispensering siden ordningen blev indført i 2001. Mange

Læs mere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere

IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere IDÉ-KATALOG Mobile intelligente pilledispensere INTRODUKTION Forkert medicindosering og forglemmelser melser af medi- cinindtag er en af de største utilsigtede e hændelser - i sundhedssektoren. dssektoren.

Læs mere

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5

Regionale sygehusdokumenter - Lægemiddelgivning, ver. 5 Side 1 af 6 Sygehusvæsen - Regionale sygehusdokumenter - Generelle/tværgående patientforløbstemaer - Medicinering Regionale sygehusdokumenter Udskrevet er dokumentet ikke dokumentstyret. Dokumentbrugere:

Læs mere

Medicin bestemmer hverdagen

Medicin bestemmer hverdagen Medicin bestemmer hverdagen fra selvhjulpen til afhængig af hjælp Af Pernille Dam, Julie Lynge Andersen, Lea Gulstav Dalgaard, Erik Grönvall, Hanne Herborg, Anette Pedersen, Charlotte Rossing og Charlotte

Læs mere

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård

Bilag 2. Medicininstruks for Elleslettegård Bilag 2 Medicininstruks for Elleslettegård Formålet: Formålet med denne medicininstruks er at sikre en sikker medicinhåndtering og dermed at forebygge utilsigtede hændelser. Eleven skal have den rigtige

Læs mere

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014

Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering. BioMed konference 12. juni 2014 Velfærdsteknologi og intelligent medicinhåndtering BioMed konference 12. juni 2014 Agenda Hjørrings kommunes tilgang til velfærdsteknologi Casen intelligent medicinhåndtering Hvis velfærdsteknologi er

Læs mere

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende

Fremtidens hjerter. hjertekarpatienter og pårørende Fremtidens hjerter Anbefalinger fra hjertekarpatienter og pårørende Fra Hjerteforeningens dialogmøde på Axelborg, København onsdag den 18. april 2012 Verdens bedste patientforløb og et godt liv for alle

Læs mere

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert

Dosispakket medicin styr Glemmer tage meget medicin? hjælpe sikkert Dosispakket medicin Har du svært ved at holde styr på din medicin? Glemmer du nogle gange at tage den? Tager du meget forskelligt medicin? Apoteket kan hjælpe dig, så du får din medicin både nemt og sikkert.

Læs mere

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering?

Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? En patienthistorie Hvorfor et projekt om maskinel dosisdispensering? Selv om maskinel dosisdispensering har været anvendt i 10 år, er der stadig begrænset viden om hvordan ordningen påvirker patientsikkerheden.

Læs mere

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje

Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Pillerne væk! En håndsrækning til medicinmisbrugere tilknyttet den danske hjemmesygepleje Charlotte Niss & Henriette Søgaard Lauridsen 4MSc Industriel Design, Arkitektur & Design Aalborg Universitet Efterår

Læs mere

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model

Fælles Medicinkort og relationen til den Danske Kvalitets Model og relationen til den Danske Kvalitets Model Ibrugtagning af det (FMK) på hospitaler kan give en god understøttelse af flere af akkrediteringsstandarderne i den del af den Danske Kvalitets Model (DDKM).

Læs mere

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter

Afsluttende evaluering af tværsektorielt. mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter Dato: 28. juli 2015 Afsluttende evaluering af tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Frederiksberg Hospital og Frederiksberg Sundhedscenter - Medicin pa tværs Indledning Det overordnede fokus for dette

Læs mere

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening

Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Danmarks Apotekerforening Vi lykkes ikke med medicinhåndtering alle ved det, men hvad gør vi? Birthe Søndergaard Sundhedsfaglig direktør Disposition Lægemiddelrelaterede problemer Medicinhåndtering og udfordringer Compliance i

Læs mere

KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE

KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE September 2011 KOMMENTARRAPPORT ÆLDRES MEDICINERING KVANTITATIV UNDERSØGELSE - en del af projektet BORGERRETTEDE ADDS ON TIL DET FÆLLES MEDICINKORT Udarbejdet af: Lotte Larsen Katrine Weikop Majbrit Hilaire

Læs mere

Pilleæsker og medicinure

Pilleæsker og medicinure Pilleæsker og medicinure 1 Hvem er vi? Snart 40 års erfaring Enuresisalarmer 1973 Kaldeanlæg 1981 Sengetøj 2003 Påmindelsesprodukter 2009 2 PILLEÆSKE model GSM Pilleæske med alarm er en uvurderlig hjælp

Læs mere

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne

Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Rehabilitering set med hjertepatienternes øjne Resultater fra en patientundersøgelse Undersøgelsen er sponsoreret af Helsefonden og Simon Spies Fonden Rapport findes på Hjerteforeningens hjemmeside: http://www.hjerteforeningen.dk/film_og_boeger/udgivelser/hjertesyges_oensker_og_behov/

Læs mere

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin

Vejledning til overførelse og opmåling af medicin Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning. Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstaden som håndterer medicin. Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i

Læs mere

Medicinhåndtering i sektorovergange

Medicinhåndtering i sektorovergange Medicinhåndtering i sektorovergange Temaeftermiddag for personale, der håndterer medicin i Vestklyngen og Hospitalsenheden Vest www.vest.rm.dk Dagens program 13-14 Velkommen Besøg af Else 14-14.20 Kaffe

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 11:45 Mødested: R-122 Fraværende: Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt.

Læs mere

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet

Lev Vel ansøgning Medicindosering i hjemmet Baggrund Bornholms Regionskommune (BRK) er initiativtager til dette projekt, på baggrund af identificerede behov og udfordringer i kommunens ældrepleje og med ældres brug og håndtering af deres medicin.

Læs mere

Personlig interaktiv hjemmeside

Personlig interaktiv hjemmeside 2012 Vision Ortopædkirurgisk Afdeling ESA 2 på Aarhus Universitetshospital ønsker at skabe et mere målrettet og personligt informations- og vejledningskoncept til patienter, som skal have nyt hofteled.

Læs mere

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen

Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl. Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Regler for ansvar for medicinering og forebyggelse af medicineringsfejl Anne Mette Dons Chef for Tilsyn Sundhedsstyrelsen Vejledning om ordination og håndtering af lægemidler Vejl. nr. 9429 af 30/06/2006

Læs mere

Sundhedsfaglige indsatser i socialfaglige botilbud. Hvordan styrker vi kvaliteten i medicinhåndteringen på socialfaglige botilbud?

Sundhedsfaglige indsatser i socialfaglige botilbud. Hvordan styrker vi kvaliteten i medicinhåndteringen på socialfaglige botilbud? Delegering af medicinhåndtering Sundhedsfaglige indsatser i socialfaglige botilbud. Hvordan styrker vi kvaliteten i medicinhåndteringen på socialfaglige botilbud? www.toender.dk 1 Handicap Løgumgård Hvem

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011

Tilsyn og Sundheds-it. Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Tilsyn og Sundheds-it Overlæge Lena Graversen Sundhedsstyrelsen Nordisk Tilsynskonference, Tromsø 2011 Sundheds-it Medicineringssystemer fx EPM FMK- fælles medicinkort EPJ-elektronisk patientjournal Prøve-svarssystemer,

Læs mere

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4.

Psykofarmaka Program dag 4. Dagens Mål. Dag 4. Psykofarmaka Dag 4. Program dag 4. Velkommen Medicin og pædagogik Medicinpædagogik et redskab i psykiatrien Sygeplejefaglig dokumentation i forbindelse med medicinadministration tvangsmedicinering Dagens

Læs mere

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet

Sundhedsaftale, Region Hovedstaden 2011-2014. Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Medicinhåndtering ved sektorovergange: Kommunikation, koordination og kontinuitet Nr. 11.1. Godkendt af den administrative styregruppe Dato: 26. november 2010 Bemærkninger Medicin Medicinhåndtering ved

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual

I patientens fodspor Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune. Manual Set med patientsikkerhedsøjne I sektorovergangen mellem hospital og kommune Manual Region hovedstanden Område Midt Uarbejdet af risikomanager Benedicte Schou, Herlev hospital og risikomanager Ea Petersen,

Læs mere

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek

Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Afprøvning af elektroniske medicinhuskere til ældre borgere - en indsats leveret af hjemmepleje og apotek Version 1.1 - oktober 2013 Forfattere: Pernille Dam, Forskning og Udvikling, Pharmakon Sanne Hansen,

Læs mere

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt

Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Titel og reference 20.5 Medicingennemgang i Ny Thisted Kommune et udviklingsprojekt Kristoffersen IMS Masterprojekt ved Det farmaceutiske Fakultet Københavns Universitet, 2007. Placering i sundhedssektoren

Læs mere

DoseSystem... medicin til tiden

DoseSystem... medicin til tiden DoseSystem... medicin til tiden Slut med glemt medicin DoseSystem minder borgere om, hvornår de skal tage deres medicin. Så de bedre kan klare sig på egen hånd. Pårørende kan være trygge. Og plejepersonalet

Læs mere

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger

Dosisdispensering. Introduktion. Forudsætninger Dosisdispensering Forudsætninger Dato 2016-10-03 Introduktion En kommende løsning til dosisdispensering i FMK vil være baseret på en række forudsætninger, for at løsningen kan fungere optimalt. Nogle af

Læs mere

Stop medicineringsfejl

Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Stop medicineringsfejl Læringsseminar 2 Medicinering og introduktion til medicinpakken og indikatorer Torben Hellebek, praktiserende læge og Brian Bjørn, DSFP Hvorfor interessere

Læs mere

Patientsikkert sygehus

Patientsikkert sygehus Patientsikkert sygehus Hvordan kan man opnå og fastholde et højt complianceniveau Ved Karen Kaae Dodt Regionshospitalet Horsens I forbindelse med operation Life deltog vi bla. i medicin afstemningspakken

Læs mere

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort

Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Supplerende elektronisk beslutningsstøtte i det fælles medicinkort Baggrund. Fejlmedicinering er et fokusområde for sundhedsmyndigheder og regioner, og der er et ønske fra den kliniske side om et bedre

Læs mere

En styrket indsats for polyfarmacipatienter

En styrket indsats for polyfarmacipatienter N O T A T En styrket indsats for polyfarmacipatienter Regionernes nye kvalitetsdagsorden går ud på at rette fokus mod tiltag, der på samme tid forbedrer kvaliteten og mindsker omkostningerne. I den forbindelse

Læs mere

Medicin er vigtig også på botilbud

Medicin er vigtig også på botilbud Medicin er vigtig også på botilbud Erfaringer fra hverdagsobservationer Charlotte Meinicke Farmaceut Konsulent i Type2dialog Hvorfor har jeg en mening om emnet? 16 års erfaring med kompetenceudvikling

Læs mere

Indsatskatalog, bostøtte

Indsatskatalog, bostøtte Administration Målgruppe Ydelsen tildeles borgere, der på grund af betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer har behov for hjælp og støtte. Det er kendetegnende

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin

Læs mere

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis

Årsrapport 2013. Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Årsrapport 2013 Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Utilsigtede hændelser i Almen Praksis Dato 16-01-2014 Lene Bjerregård

Læs mere

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng

Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Baggrund: Den Intelligente Hospitals- og Plejeseng Den demografiske udvikling betyder flere ældre og folk med kroniske sygdomme, men færre hænder til at opretholde serviceniveauet i pleje- og sundhedssektoren.

Læs mere

Overførelse af ordination samt dispensering og administration

Overførelse af ordination samt dispensering og administration Vejledning Medicinhåndtering Dokumenttype: Regional vejledning Anvendelsesområde: Alle sociale tilbud i Region Hovedstadens Psykiatri Målgruppe: Ledelse og medarbejdere på sociale tilbud i Region Hovedstadens

Læs mere

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering

Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering 1 Sødisbakkes instruks for medicinhåndtering Dokumentoverblik Dokumenttype: Lokal instruks for medicinhåndtering ved Sødisbakke. Instruksen er formuleret med udgangspunkt i Specialsektorens regionale retningslinjer

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek

Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Astma Og hvad så? Stine Lindrup, Frederikssund apotek Projektets baggrund Non-compliance (manglende efterlevelse af en behandling) er et stort problem trods det, at der er stor fokus på implementeringen

Læs mere

Tidlig sporing af Stress

Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter Sundhedshus med online fællessk Robotteknologiske træningsfliser Tidlig sporing af Stress Brugerindsigter ITU Mødestedet Brugerindsigter KU C Om Lev Vel FOPI Nordic Walking Sticks Social

Læs mere

Lokal instruks for håndtering af medicin:

Lokal instruks for håndtering af medicin: Lokal instruks for håndtering af medicin: August 2012. Medicinordination: Ordinationen foretages af en læge. Den kan både være skriftligt, elektronisk og mundligt. Ordination registreres i Bosted i dagbog

Læs mere

National AK løsning NSP. AK klient

National AK løsning NSP. AK klient National understøttelse af AK behandling - Overordnet projektbeskrivelse Dato: 30.06.2014 Version: 1.0 Udarbejdet af: NSI (TSO) Statens Seruminstitut Sektor for National Sundheds-IT www.nsi.dk Artillerivej

Læs mere

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient

Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient Den gode udskrivelse for den ældre medicinske patient BRO, November 2013, Gruppe 2 Susanne Jørgensen, Koordinerende visitator i Høje Taastrup Kommune. Uddannet sygeplejerske Steen Jensen, Social og Sundhedsassistent

Læs mere

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug

27-04-2011. Indhold. Kvalitet, økonomi og patientsikkerhed. Patientsikkerhed og lægemidler. Lægemiddelforbrug Lægemiddeløkonomi og kvalitet i forhold til patientsikkerhed hvor går grænsen? 2 7. A P R I L 2 0 1 1 COMWELL REBILD BAKKER Spørgsmål Er patientsikkerhed en trussel mod lægemiddeløkonomien? Hvor er patientsikkerheden

Læs mere

Godkendt: September 2016

Godkendt: September 2016 1 of 5 Overskrift: Medicinhåndtering Akkrediteringsstandard: Dokumentation for lægemiddelordination/ Lægemiddeldispensering/ Lægemiddeladministration Formål: Godkendt: September 2016 Revideres: September

Læs mere

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov

Tilpasset anmeldt tilsyn 2012 Lilleskov Område: Psykiatri og socialstaben Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: 10/18900 Dato: 31. oktober 2012 Udarbejdet af: Hege Margrethe Grunnet E-mail: Hege.Margrethe.Grunnet@regionsyddanmark.dk

Læs mere

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen

Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis. Henrik L Hansen Rettigheder, ansvar og forpligtigelser ved brug af Fælles Medicinkort (FMK) og udfordringer i praksis Henrik L Hansen Det Fælles Medicinkort Nye muligheder og nye udfordringer FMK består af en central

Læs mere

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort

Introduktion til. Det Fælles Medicinkort Introduktion til Det Fælles Medicinkort Hvad er Fælles Medicinkort? Fælles Medicinkort (FMK) er en løsning, hvor alle borgere får et centralt opbevaret elektronisk medicinkort, der afspejler borgerens

Læs mere

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN

MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN MEDICINRETNINGSLINJER i PLEJEN Formålet med instruksen er at sikre: Den rigtige borger får den rigtige medicin, i den rigtige dosis, på det rigtige tidspunkt og på rette måde Den rehabiliterende tankegang

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge.

Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober Apotek og praktiserende læge. Titel og reference 20.3 Ydelsen Medicingennemgang for ældre afprøvet på 5 apoteker. Pultz K, Salout M. Pharmakon, oktober 2005. Placering i sundhedssektoren Kategori Formål Apotek og praktiserende læge.

Læs mere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere

Testrapport. Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Testrapport Resultater for test af appen BetterOff i Psykiatriens hverdagstestere Oktober 2017 Indhold 1. Baggrund 2. Formål med testen 3. Appen BetterOff 4. Målgruppe 5. Metode 6. Testresultater og anbefalinger

Læs mere

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin

Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Sundhedsudvalget 2008-09 SUU alm. del Bilag 704 Offentligt Spørgeskema Dine erfaringer med medicin Forskningsenheden for Almen Praksis i Odense Institut for Sundhedstjenesteforskning Syddansk Universitet

Læs mere

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at

1. Baggrund. 1 Aktuel medicinering er en oplistning af en patients aktuelle lægemiddelordinationer. Læger er kun forpligtet til at Forlængelse af implementeringsaftale mellem KL, Danske Regioner og Praktiserende Lægers Organisation om oprydning i forbindelse med igangsætningsindsats i forhold til implementering af FMK i kommunerne

Læs mere

Medicineringsprocesser

Medicineringsprocesser Medicineringsprocesser med FMK Beskrivelser af hvordan medarbejdere i kommuner bør anvende EOJ-system, der integrerer med det Fælles Medicinkort (FMK) 03. maj 2012 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Medicineringsprocesser

Læs mere

En god behandling begynder med en god dialog

En god behandling begynder med en god dialog En god behandling begynder med en god dialog På www.hejsundhedsvæsen.dk kan du finde flere eksempler på, hvad du kan spørge om. Du kan også finde inspiration, videoer, redskaber og gode råd fra fra læger,

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Version 1.2 Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

+ Hvorfor Smart sundhed

+ Hvorfor Smart sundhed + Smart Sundhed + Hvorfor Smart sundhed 2 n Der er stigende fokus på borgerens mulighed for inddragelse, medbestemmelse, overblik over egen sundhed, sygdom, genoptræning og forebyggelse n Der er behov

Læs mere

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i:

Måden hvorpå der arbejdets med medicinhåndtering på Østerskoven skal sikre, at Østerskoven som minimum lever op til indholdet i: Behandlingscentret Østerskovens lokale instruks for standarden 1.4 Medicinhåndtering - Borgeren modtager den rette medicin på rette tidspunkt og rette dosis FORMÅL Formålet med denne lokale instruks er

Læs mere

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare

Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare Innovationschef Alexandra Instituttet A/S Jane Clemensen: Sygeplejerske, cand.cur., PhD. indenfor Pervasive Healthcare Hvad er Pervasive Healthcare? PH betyder

Læs mere

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Ældrerådet. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Ældrerådet Beslutningsprotokol Dato: 7. januar 2008 Lokale: 2, Dronninglund Tidspunkt: 09.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/83 Godkendelse af referat... 81 02/84 Befordring

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

LooP Projekt Leaflet out of Package

LooP Projekt Leaflet out of Package LooP Projekt Leaflet out of Package Et samarbejde mellem LIF og IGL Mette Bjersing (Takeda) & Lena Storm (Hospira) Formål korte version: Øge patientsikkerheden ved nem, sikker og tilgængelig lægemiddelinformation.

Læs mere

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999

Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service. Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Forebyggelse af lægemiddelrelaterede problemer gennem Apotekets Ældre Service Et forsøgsprojekt på danske apoteker 1997-1999 Pharmakon a/s Milnersvej 42 DK-3400 Hillerød Denmark Tel +45 4826 5000 Fax +45

Læs mere

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Dosisdispensering. Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag Denne publikation er særligt rettet imod ledelse samt sundhedspersonale involveret i dosisdispenseret medicin. Dosisdispensering Identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag

Læs mere

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler

Danmarks Apotekerforening. Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Danmarks Apotekerforening Analyse 26. september 2013 Apotekets kunder er især ældre kroniske patienter, der anvender mange lægemidler Ikke alle danskere kommer lige ofte på apoteket. Apotekernes receptkunder

Læs mere

WinPLC. til speciallæger i psykiatri

WinPLC. til speciallæger i psykiatri WinPLC til speciallæger i psykiatri WinPLC Klinikkens primære værktøj WinPLC fra A-Data Lægesystemet med de fair priser I mere end 20 år har A-Data leveret software og hardware til den primære danske sundhedssektor.

Læs mere

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email

Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email 16-01-2014 Powered by Enalyzer Survey Solution Kortlægning af testmiljøer for velfærdsteknologi-email Hvilken kommune er du ansat i? 15 Københavns

Læs mere

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016

Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 2016 Pårørendetilfredshedsundersøgelse Skovhus Privathospital 6 Nærværende pårørendeundersøgelse er fra året 6. Der er lavet pårørendeundersøgelser på Skovhus Privathospital siden. I disse undersøgelser bliver

Læs mere