Bilag C: Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag C: Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e."

Transkript

1 : Feltnoter: Observation af gymnasiebibliotekars undervisning i informationssøgning for 2.e. Onsdag d. 2. november Jeg møder på Støvring Gymnasium kl , og går ned i biblioteket til G. Vi taler indledningsvist om hendes undervisning i informationssøgning, som hun i denne og foregående uge har holdt for fire 2.g klasser, og mangler den sidste fredag i denne uge. Jeg spørger ind til hendes indtryk af hvor langt eleverne er nået i processen med at indkredse emne og problemformulering til dansk- eller historieopgaven. G svarer, at mange ikke er kommet ret langt, da de først for få dage siden har skulle angive hvilket fag (dansk eller historie) de vil skrive i. Jeg spørger ind til, om eleverne virker til at mene, at G s undervisning er relevant, og om de kan huske meget af det, hun introducerede dem til i 1.g. G svarer, at det kan langt de fleste ikke. Det er lang tid siden for dem, og dengang fik de introduktionen på et tidspunkt, hvor de fik mange øvrige informationer ved skolestart. Desuden virker det mere relevant for dem nu, hvor de har en opgave at forbinde informationerne til. G nævner problemer ved at hun kun har 1 time til undervisning for en 2.g klasse, og at hun burde have minimum 3 gange så meget, for at undervisningen kunne blive bedre. Hun erkender, at det er et spørgsmål om ressourcer. Jeg spørger, om det ikke er blevet bedre siden hun startede, da hun er blevet fastansat med flere timer og har opbygget et reelt bibliotek fra en bogkælder. Det giver G mig ret i, men det har taget sin tid, og gymnasierne er mere økonomisk trængte nu end dengang. 1

2 Kl : Undervisningen starter, og G introducerer forløbet, og fortæller at jeg sidder med på sidelinjen, og at eleverne skal besvare mit spørgeskema igen senere på dagen. G sender nogle foldere rundt, og fortæller eleverne at de skal tage den, der er relevant for dem, afhængig af om de skriver opgave i dansk eller historie. Hun fortæller, at der står stort set det samme i dem, men stadig med hvert sit fokus på dansk eller historie. Folderne kan bruges ikke kun til deres opgave nu, men også til deres studieretningsprojekt i 3.g. G fortæller, at hendes undervisning i dag hovedsageligt vil fokusere på historie, da så mange skriver i det fag. G siger, at de bare må afbryde og stille spørgsmål. Ellers speedsnakker hun bare, da de har et meget stramt program Det er vigtigt, at jeg ved hvad jeg har behov for at vide, for at kunne bruge de rigtige kilder. 2 jeg kan bruge og hvordan de er opbygget, for at søge information. 2 Det er vigtigt, at jeg evaluerer informationskilden og de informationer jeg finder. 5 G beder desuden eleverne om at lukke deres bærbare computere ned, da hun ikke kan konkurrere med Facebook eller Twitter. G. åbner et worddokument, som vises på projektor. Dokumentet indeholder samme punkter, som folderen hun delte rundt. Hun starter med at understrege betydningen af at have en klar problemformulering. Ikke bare et overordnet emne som Romerriget eller vikingetiden, men mere præcist. G siger, at hvis de endnu ikke er nået så langt med deres problemformulering, kan et opslag i Den Store Danske Encyklopædi måske hjælpe med en præcisering. G introducerer kort til DK5 s registerbog, som de kan bruge til at finde bøger i biblioteket eller bogkælderen. G går videre til hvilke overvejelser de skal gøre sig omkring valg af materialer, og nævner først sværhedsgraden det kan være svært at se, om en bog er for børn eller voksne, og G siger, at hun har sorteret flere bestillinger fra, som hun kunne se var børnebøger. G fortæller, at sidetallet er en god indikator for om bogen er rettet mod børn eller 2

3 jeg kan bruge og hvordan de er opbygget, for at søge information. 2 Det er vigtigt, at jeg ved hvordan og hvor jeg finder de informationer jeg skal bruge. 3 Jeg bruger IT til at søge efter informationer. 1 Det kan være svært, at lære alle de digitale og elektroniske værktøjer at kende, hvis jeg ikke har andre til at hjælpe mig. 1 voksne. Desuden skal de overveje, om de vil bruge hele værket, eller dele af flere værker, og hvor mange bøger de vil bruge. G fortæller, at når de bestiller materialer, kan de bestille det til afhentning på biblioteket. Hun fortæller, at de skal huske at aflevere det inden juleferien. G går nu videre til punktet omkring hvordan man søger, understreger igen, at det er vigtigt at de indkredser deres emne. G fortæller, at der er flere vinkler på et emne, og de skal vide hvilken retning de vil gå. G viser nu eleverne hvilke baser de kan søge på via SGY s hjemmeside: Gymbas, som er en fælles biblioteksbase for alle nordjyske gymnasier. G viser hvordan man kan søge i basen, og viser, at hvis man klikker sig gennem emnekategorierne, f.eks. historie vikingetid som giver 50 poster. G viser hvor man kan se relevante informationer som materialetype og andre metadata om posten, som eleverne kan bruge til at vælge en bog til eller fra. G nævner igen at eleverne skal være obs på forskellen mellem børne- og voksenbøger. G går videre til muligheden for avanceret søgning, og forklarer hvordan man søger i f.eks. forfatter- eller titelfelt. G fortæller, at det ikke altid er de samme poster man får frem via avanceret søgning som via emnekategorierne pga. de emneord bøgerne er blevet tildelt. G forlader Gymbas og går ind på Rebild Bibliotek, men siger, at her vil hun ikke bruge så meget tid, men vil bare kort vise, at biblioteket og dets hjemmeside altså er meget andet end bare bøger. G viser eleverne Bibzoom og Netmedier, og fortæller at de har adgang til Netmedier hjemmefra, hvis de er oprettet som låner. G forlader Rebild Biblioteks hjemmeside, og går videre til Aalborg Bibliotekernes hjemmeside. Her viser hun de materialer, som man har adgang til under Biblioteket Online og fortæller, at selvom eleverne bor i Støvring, kan de godt oprette sig som lånere på Aalborg Bibliotek 3

4 jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 Jeg skal vide, hvilke kilder jeg kan anvende, samt hvordan jeg søger i dem, for bedst muligt at finde den relevante information. 3 og på den måde få adgang til deres ressourcer. G viser desuden hvilke informationsressourcer man kan finde under Netbaser og e-ressourcer hjemmefra. G går nu videre til bibliotek.dk, og fortæller, at det er hele Danmarks bibliotek. Hun pointerer, at det er en meget stor base, og at eleverne derfor skal tænke over bl.a. hvilken slags materiale de skal bruge, så de kan afgrænse det i søgningen. G viser søgefeltet, og giver et eksempel ved at søge på Romerriget som emne, som giver over 3000 poster. G viser nu hvordan man kan afgrænse til sprog, materialetype, udgivelsesår osv., så søgeresultaterne nu bliver kraftigt reduceret. G går ind på en af posterne, og fortæller, at man også skal være opmærksom på de andre muligheder man får, f.eks. anmeldelser af bøger. G fortæller eleverne, at hvis de opretter sig som brugere på bibliotek.dk får de flere muligheder. Hun fortæller dem at de kan logge ind med en WAUF-kode (Were Are You From), som SGY er tilmeldt. Det kan f.eks. give dem adgang til Forfatterweb.dk. En elev spørger, om man også kan det via ens profil fra folkebiblioteket. G svarer, at det kan man godt, men hvis man er logget ind med ens SGY profil, kommer man direkte ind på Forfatterweb.dk. G viser, hvordan man bestiller en bog på bibliotek.dk. Hun nævner igen, at eleverne kan sende bestillingen til Støvring Gymnasium, og så ekspederer hun den. G spørger, om de har spørgsmål. En elev spørger, om hvis man skal bestille mere end 1 bog, om man bare kan gøre det løbende. G svarer, at det kan man, men der er også en kurv man kan lægge posterne i. 4

5 Det er vigtigt, at jeg evaluerer informationskilden og de informationer jeg finder. 5 Jeg skal kritisk kunne analysere de informationer jeg finder. 5 Jeg skal kritisk kunne analysere de informationer jeg finder. 5 G går nu videre til online leksikonet Den Store Danske Encyklopædi. Hun siger, at hun godt ved, at eleverne ofte tyr til Wikipedia (eleverne nikker og griner lidt), men at de her skal være meget opmærksomme på, at folk kan skrive enten forkert eller mangelfuldt. Derfor er det vigtigt at være meget kritisk når man læser artikler på Wikipedia, og der er forskel på, om det er S (klassens historielærer), der med sin faglige viden kan sortere ukorrekt information fra, eller om det er dem, der læser artiklerne. G fortæller videre, at fordelen ved Wikipedia er, at det ofte er meget lange artikler, men det er stadig ingen garanti for, at det er rigtigt. G fortæller om en undersøgelse som peger på, at fejl i artikler i Wikipedia kun bliver rettet de første 2 måneder, derefter får artiklen lov til at leve sit eget liv. Her skal de være opmærksomme på forskellen til Den Store Danske Encyklopædi, som har en redaktion, der retter alle fejl. G forlader Den Store Danske Encyklopædi, og går videre til søgemaskinen Google. Her starter G med at referere til sorte huller, dvs. de hjemmesider, der direkte misinformerer brugerne. Hun viser et eksempel ved at søge på ordforklaring, hvorved hun kommer ind på hjemmesiden hvor forklaringen på eksempelvis en pyramide er, at der er en mideart, som lever i Egypten. G siger, at det ved hun godt, at 2.e kan gennemskue, men hun vil bare vise, at det er meget nemt at blive vildledt på nettet, hvis man ikke er kritisk. Eleverne griner lidt. G fortæller desuden at der er undersøgelser der viser, at Google gemmer ens søgeadfærd, sådan at hitsene fremover bliver tilrettelagt på baggrund af det man tidligere har søgt på. Det betyder, at selvom 2 personer søger på nøjagtigt samme søgeord, vil de ikke nødvendigvis få præsenteret de samme hits i samme rækkefølge. Eleverne skal derfor vide, at Google er en pengemaskine, der tjener på brugernes søgninger, og de derfor ikke skal være blinde for, hvordan og hvilke søgeresultater de får frem. 5

6 kendskab til hvilke jeg kan bruge og hvordan de er opbygget, for at søge information. 2 Jeg skal vide, hvilke kilder jeg kan anvende, samt hvordan jeg søger i dem, for bedst muligt at finde den relevante information. 3 G understreger nu betydningen af andre faglige databaser, og deres kvalitet. Hun fortæller, at Aalborg Universitetsbibliotek årligt bruger omkring 10 millioner kr. på databaser, så det vidner om, hvor vigtige de er. G går nu videre til Skodabaserne, som indeholder en række gode baser og fagportaler, som eleverne gratis kan bruge via deres UNI-login. Hun siger, at det bestemt også er relevant for de elever, der skriver i faget dansk. G går ind på Infomedia, og viser eleverne hvor de kan søge henne, og hvordan de afgrænser søgningen i eksempelvis titelfelt, artikelhoved, tid osv. Hun fortæller, at i nogle poster er der PDF-filer med artiklerne, som eleverne bare kan åbne. En elev fortæller, at de bruge Infomedia meget til deres AT-opgave, men spørger hvordan det kan være, at de kun fik artikler fra Ritzau? G viser hvordan man på hjemmesidens højre side kan afgrænse til medietypen. En anden elev fortæller nu, at hun også havde brugt Infomedia før, men at hun havde besvær med at få fuld adgang til posterne. G svarer, at det lyder mærkeligt; det kan hun ikke forklare. Men da de allerede kender Infomedia, vil hun ikke bruge så meget tid på den base. G går videre til Faktalink, og viser eleverne hvordan de kan søge her. Derefter går G videre til Forfatterweb, og viser hvordan man ved at gå en på en bestemt forfatter, både kan få informationer om personen samt en masse relevante henvisninger. G går nu videre til Fagenes Infoguide, og fortæller, at det er links der er udvalgt af svenske gymnasielærere med særligt fokus på undervisningsbrug. G viser, hvordan de her først præsenteres for meget 6

7 Jeg skal vide, hvilke kilder jeg kan anvende, samt hvordan jeg søger i dem, for bedst muligt at finde den relevante information. 3 Det er vigtigt, at jeg ved hvordan og hvor jeg finder de informationer jeg skal bruge. 3 jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 generelle kilder, hvorefter de kan klikke sig videre til mere specifikke emner. G forlader Fagenes Infoguide og går videre til hjemmesiden Textanalyse. Hun fortæller, at SGY betaler mange penge for at have abonnement hertil, og spørger eleverne, om de kender hjemmesiden? Eleverne lyder lidt usikre, men nogle mener, at have brugt den før. G fortæller, at Textanalyse har en rigtig god værktøjskasse med f.eks. analysemodeller til eventyr o.m.a. G går videre til Filmstriben.dk og fortæller, at ikke kun folke- og uddannelsesbiblioteker har adgang til portalen, men også private, hvis man logger ind. Hun fortæller, at der f.eks. er film om Karen Blixen, for dem der skriver i dansk. Hun viser desuden hvordan man kan søge på vikingetid og får her nogle poster. En elev spørger, om det kun er via folkebiblioteket man kan få adgang? G svarer; både ja og nej, og fortæller, at alle de baser hun har vist dem, kan de få adgang til via med enten deres FC-login eller deres UNI-login. En elev spørger, om G vil vise, hvordan man søger noget til faget dansk. G virker lidt distræt, og siger hurtigt, at man går ind her (viser hvor søgefeltet er), og skriver det man vil søge på. Klokken ringer, men G spørger, om hun ikke hurtigt må gøre det sidste færdigt. Elever og lærer samtykker. G går videre IT Support Center, som via et abonnement giver eleverne adgang til undervisningsrelevante filmudsendelser, som DR eller TV2 har ophavsret til. 7

8 200 G runder af, og siger, at det var hendes lynintroduktion til litteratur- og informationssøgning. Hun fortæller, at hun de næste 3 timer kan hjælpe eleverne med litteratursøgning til deres opgaveemner : Eleverne går nu ud til pause. Enkelte elever bliver, og taler med historielæreren S om deres emner. 205 En elev spørger G hvad hun skal gøre, når hun ikke kan finde sit UNI- login. G svarer, at så kan hun finde det. Hun beder om elevens navn, og går straks ned i biblioteket for at finde det I slutningen af pausen aftaler jeg med G og S, at eleverne får mit spørgeskema i starten af 4. time, da jeg gerne vil, at eleverne får lejlighed til at bruge G s undervisning i praksis, og siger, at det måske kan få en betydning for deres besvarelse af spørgeskemaet 2. gang : 2. time starter, og S forklarer eleverne hvad der skal ske: han vil gå rundt og tale med eleverne om deres emner og problemformuleringer, og imens står G til rådighed til hjælp til litteratursøgning i de næste tre timer. En elev spørger, om G ikke har meget undervisning? G griner lidt og svarer, at nu har hun nærmest slået eleverne ihjel med hendes kompakte introduktion, så nu vil hun ikke sige mere ved tavlen, men at de meget gerne må henvende sig til hende enkeltvis. En elev henvender sig til S og spørger, om man bare kan gå ned og hente noget materiale, hvis man ved hvad man skal skrive om. Før han når at svare, spørger hun videre, om man først skal have problemformuleringen på plads, før man kan finde litteraturen? 8

9 Det kan være svært, at lære alle de digitale og elektroniske værktøjer at kende, hvis jeg ikke har andre til at hjælpe mig. 1 kendskab til hvilke jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 S svarer, at det behøver man ikke. Litteraturen kan være en hjælp til at afgrænse emnet og finde en problemformulering. S og G cirkulerer rundt blandt eleverne. Jeg forsøger at følge G. G taler med 2 elever, som gerne vil have hjælp til at oprette sig som brugere på bibliotek.dk. Eleverne stiller G meget konkrete spørgsmål, som: hvad er min pinkode?, hvorfor står der Aalborg Bibliotek og ikke Støvring?. G svarer eleverne på deres spørgsmål, og forklarer igen hvad fordelen er ved at vælge et favoritbibliotek. Hun fortæller desuden, at eleverne har adgang til nogle abonnementsbetalte baser, hvis de vælger Aalborg Bibliotek som favoritbibliotek. Hun forlader de 2 elever, og går videre til en anden elev, som har brug for hjælp til at se, hvordan hun via Mariagerfjords Bibliotek kan få adgang til e-ressourcer hjemmefra. G guider eleven rundt i på hjemmesiden, men tilsyneladende er der ikke fjernadgang til flere af ressourcerne. Det undrer G, men eleven svarer, at hun vil tage ned til biblioteket og spørge dem om hjælp. En anden elev står bag G og venter, og siger, at hun ikke kan finde nogen bøger på biblioteket om korstogene. G svarer, at det måske er fordi det allerede er udlånt, og spørger om eleven har søgt i bibliotek.dk. Det svarer eleven nej til, men de går sammen ned i biblioteket, hvor G kan se, at der kun er generelle værker tilbage om emnet. Hun opfordrer eleven til at gå ind på Faktalink, og se hvad hun kan finde her. En anden elev står nu ved siden af G og siger, at hun ikke kan finde nogen bøger på hylden med G svarer, at måske har biblioteket slet ikke noget med det nummer. Hun spørger hvad eleven vil skrive om, og går nu ned til et andet område i biblioteket, og tager flere bøger omhandlende KZ-lejre. Hun spørger eleven, hvad hendes vinkel er. Eleven svarer, at hun endnu 9

10 jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 Det er vigtigt, at jeg ved hvad jeg har behov for at vide, for at kunne bruge de rigtige kilder. 2 ikke har sat sig fast på noget bestemt. G opfordrer eleven til at gå ind på som to forskere fra Københavns Universitet står bag. En ny elev henvender sig til G, og siger, hun skal bruge noget om KZlejre. G svarer, at hun lige har udleveret det til en anden elev, men de går sammen ned til vedkommende, og ser på hendes bøger. G nævner igen holocaust.uddannelse.dk og Faktalink som relevante kilder. G går nu tilbage til klassen, og spørger 2 drenge hvordan det går. De svarer kortfattet og mumler et utydeligt svar. En anden elev henvender sig om hjælp til at finde en bestemt bog på biblioteket, og G følger med. Imens snakker S med forskellige elever om deres emner. Derefter går han ud på gangen til de andre elever. Efter S og G er gået, udvikler snakken blandt eleverne sig til mere hyggesnak. G kommer tilbage til klassen, og siger at hun vil gå ud til eleverne på gangen, men så ringer det til frokostpause : Timen starter igen, og en elev spørger G om hun kan få sit UNI-login igen. G går ned i biblioteket, og henter en seddel med alle elevers UNIlogin, og en saks, udklipper elevens kode og udleverer den til eleven. En af de elever, som G tidligere hjalp med henvisning til kilder vedr. KZ-lejre og jødeforfølgelse, henvender sig igen og spørger om hjælp til at sortere i litteraturen. De taler lidt om præcisering af emnet jødeforfølgelse. G foreslår hjemmesiden holocaust.uddannelse.dk igen. De ser sammen på hjemmesiden, og finder relevante links. G metakommunikerer med eleven om, at hun nu allerede er nået så langt med en afgrænsning, at det skal handle om benægtelse af 10

11 Det er vigtigt, at jeg ved hvad jeg har behov for at vide, for at kunne bruge de rigtige kilder. 2 jeg kan bruge og hvordan de er opbygget, for at søge information. 2 Jeg har brug for en klar forståelse for hvad problemet er, for at vide hvilken form for information jeg har brug for. 3 jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 jødeforfølgelse. Eleven beder nu om sit UNI-login. Sammen går G og eleven ind på Faktalink, og ser på de henvisninger der er. G spørger eleven, om hun nu er nogenlunde kørende, hvilket eleven bekræfter. En anden elev spørger nu om hjælp til at præcisere et emneord. Han fortæller, at de har haft noget om postmodernisme og 60 er-modernisme, og spørger om det kan bruges som søgeord. G er i tvivl, men opfordrer eleven til at gå ind på litteratursiden.dk temaer. Her kan eleven finde noget om den opdeling han leder efter. En ny elev henvender sig, og fortæller, at han søger i Gymbas, vælger SGY og finder en bestemt bog, men der står at den kun findes i Hjørring. Det undrer G, men beder ham gå ind på bibliotek.dk, for her at bestille den hjem. Det viser sig, at eleven er lidt usikker på emnet, og spørger ind til hans muligheder ved at vælge Alexander den Store som emne. Han søger på emnet i bibliotek.dk, og viser bagefter G et dokument som S har lavet, med mulige emner til historieopgaven. G svarer, at det kan hun desværre ikke hjælpe med, men spørger alligevel ind til elevens ønsker, og hvad han selv mener, er realistisk. G runder samtalen af, og siger, at eleven må tale med S om emnevalg. En anden elev spørger efter en bestemt bog, som hun ikke kan finde på biblioteket, men ved er i bogkælderen. G går med eleven, og da de kommer tilbage, vil de søge i bibliotek.dk efter flere kilder på emnet, men der er tilsyneladende problemer med elevens computer. Mens eleven genstarter computeren, kommer en anden elev og siger, at han har fundet et bog til sit emne, og han kan se at den står på biblioteket. G fortæller, at han bare selv kan udlåne den via udlånscomputeren. Eleven virker lidt usikker, men går hen på biblioteket for at prøve. 11

12 Speciale: Undervisning i informationskompetence jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 Det er lige meget, om jeg finder informationerne digitalt, elektronisk, trykt eller gennem et menneske. Det vigtigste er bare, at kilden er den bedste. 2 En ny elev beder om hjælp til et opslag i Den Store Danske Encyklopædi, og her viser G hende et opslagsværk kun om Nordisk Mytologi, som eleven bliver meget begejstret for. Eleven fortæller desuden at hun har fundet andre bøger vis DK5s registerbog. Eleven som skulle låne en bog på biblioteket kommer tilbage, og beder om hjælp, da stregkoden giver en mærkelig tilbagemelding. G går med ham tilbage til biblioteket og forklarer, at den rigtige stregkode står inde i bogen, og ikke uden på omslaget. Hun griner lidt, og siger, at det er en bog der blev registreret før hun kom til. Hvis det var hende der havde registreret den, ville hun have placeret stregkoden mere synligt. Mens G er i biblioteket kommer en elev og beder om hjælp til at finde bøger om Oldtidens filosoffer, G viser eleven forskellige steder på biblioteket, hvor eleven kan finde bøger om forskellige aspekter af emnet. G går tilbage i klassen, og en elev beder om hjælp til bestilling af en bog. G beder eleven om at sende hende en mail med oplysningerne, så vil hun bestille den jeg kan bruge, for at søge information, enten på egen hånd eller ved hjælp af eksempelvis en bibliotekar. 2 bibliotek.dk, men det virker nu. G viser eleven hvilke baser hun evt. kan søge i, og de taler lidt om elevens muligheder for brug af Aalborg Bibliotekernes databaser med fjernadgang. G viser eleven Faktalink og Forfatterweb, som eleven nu vil se nærmere på. G går over til 2 andre elever, som vil skrive i faget dansk, og taler med dem omkring deres muligheder med forfattere som Klaus Rifbjerg og Mikael Strunge som emner. Det ringer nu til pause : 4. time begynder, og G fortæller, at de nu skal besvare mit spørgeskema igen. Jeg introducerer kort min undersøgelse igen, men siger, at det kun er de 12

13 23 elever, der besvarede spørgeskemaet første gang, der behøver at besvare i dag Eleverne går i gang med at besvare spørgeskemaet, og 10 elever beder om en papirversion. Efterfølgende takker G og jeg af, og lover dem alle kage næste gang vi ses. Jeg går med G tilbage i biblioteket, og vi taler lidt om dagens forløb. G roser eleverne, og siger, at de har været meget motiverede og engagerede i dag i forhold til de andre klasser, og at flere af dem er kommet relativt langt i deres proces. Vi taler igen om den manglende tid for G til at gå i dybden med søgestrategier, men taler også om betydningen af at søgningen har en direkte relevans for hver elev og dennes emne. Til det svarer G, at hun bare håber på, at de efterfølgende kommer alle sammen og beder om hjælp til litteratursøgning, når de er kommet længere med deres problemformulering : Vi runder af og siger farvel. 13

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g

DAGSORDEN. Lidt praktisk. Hvor kan du informationssøge? Kildekritik. Plagiering. Bilag 19 - Undervisningsmateriale til 1.g INFORMATIONSSØGNING. - KOM GODT FRA START? - Undervisningsmateriale til 1.g elever. DAGSORDEN Lidt praktisk Hvor kan du informationssøge? Kildekritik Plagiering 2 LIDT PRAKTISK Bliv registreret på dit

Læs mere

brug nettet / lær at søge effektivt

brug nettet / lær at søge effektivt brug nettet / lær at søge effektivt Med netmedierne kan du gratis og lovligt: Downlåne materiale direkte til din egen pc Undgå ventetid Få adgang til et utal af fuldtekst artikler fra diverse tidsskrifter

Læs mere

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m.

Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker, lånerkort m.m. STYRK ELEVERNES INFORMATIONSKOMPETENCER - Undervisningsmateriale til gymnasielærere DAGSORDEN Kort intro til projektet og kompetencemål for de tre årgange. Praktisk information om brug af folkebiblioteker,

Læs mere

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM

Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Biblioteksorientering 2016 SUSANN STABELL MARSELISBORG GYMNASIUM Kort gennemgang Velkommen! Brug nettet. Lær at søge effektivt! Tips og tricks til hvordan du bedst søger information.. En præsentation af

Læs mere

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med!

Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Jeg synes egentlig, jeg har godt styr på det med at søge - jeg vil bare gerne vide, om jeg har fået det hele med! Lær at søge smart! Sådan finder du din litteratur Informationssøgningen til din opgave

Læs mere

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET

BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET BRUG HOVEDET! -SØG ORDENTLIGT PÅ NETTET MINDSPOT.dk Redaktion: Mindspot Layout: IT & Kommunikation Tryk: Lasertryk Borgerservice og Biblioteker Hovedbiblioteket Møllegade 1, 8000 Århus C +45 8940 9274

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Drejebog bibliotek.dk undervisning

Drejebog bibliotek.dk undervisning Drejebog bibliotek.dk undervisning Overskrift Indholdselement Hjælp og to-do-liste Program Velkommen Flipover/tavle med Præsentér dig selv program + evt. papir uddelt Formål med kurset Gennemgå program

Læs mere

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF

Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF Gode kilder til informationssøgning til Dansk/Historieopgave i 1.G + 1. HF www.kalundborgbib.dk Her kan du søge i Kalundborg Bibliotekers materialer. Du skal logge på med lånernummer (cpr.- eller lånerkortnummer)

Læs mere

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket

Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt. Per Kahlen Hansen Biblioteket Guide til informationssøgning ved idrætsstudiet på Institut for Idræt Institut for Idræt Per Kahlen Hansen Biblioteket 2007 Københavns Universitet Guide til informationssøgning... 1 ved idrætsstudiet på

Læs mere

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT!

LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! LÆR AT SØGE EFFEKTIVT! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til?

Hvad finder du på Biblioteket? Kildekritik hvorfor er Google ikke nok? Plagiering Hvad har du ellers adgang til? INFORMATIONSIONSSØGNING. - HVORFOR OG HVORDAN? - Undervisningsmateriale til 2.g elever DAGSORDEN Lidt praktisk Faser i din søgeproces Redskaber til din informationssøgning Lav en søgestrategi Informationssøgningsskema

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Sådan opretter du dig som bruger:

Sådan opretter du dig som bruger: Vi har som bibliotek ikke lov til at videresende artikler elektronisk til dig. Derfor har Albertslund Bibliotek købt adgang til, at du selv kan finde artiklen/artiklerne og læse dem i fuldtekst. Det vil

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Velkommen til REX onlinehjælp... 1 Søgning... 3 Hvordan kan du bruge søgefeltet i enkel søgning?... 3

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek?

Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Hvordan søger jeg i Slægtsforskernes Bibliotek? Slægtsforskernes Bibliotek (DIS Bibliotek) råder over omkring 20.000 bøger og andre værker med relevans for slægtsforskere, såsom slægtstavler, biografier,

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download

Bibliotekets netmedier. Med vejledning i download Bibliotekets netmedier Med vejledning i download Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk Januar 2012 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 3 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde

Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Tips til søgning Lørdag d. 2. november 2013 Campus Roskilde Biblioteket Campus Roskilde 29. oktober 2013 Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: Dette er Campus Roskildes egen søgebase. Indeholder

Læs mere

RESURSER i databaser og på Internettet fremtiden starter her

RESURSER i databaser og på Internettet fremtiden starter her Bibliotekerne på Campus Bornholm 2017-18 RESURSER i databaser og på Internettet fremtiden starter her Biblioteksbaser Bibliotek.dk (alle danske folke- og forskningsbiblioteker) http://bibliotek.dk/ Her

Læs mere

Bibliotekets netmedier. Vejledning

Bibliotekets netmedier. Vejledning Bibliotekets netmedier Vejledning Netmedier dit e-bibliotek Med lånernummer og pinkode har du adgang til Varde Biblioteks tilbud på nettet. Her kan du læse aviser og e-bøger, høre lydbøger og musik, se

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet

Drejebog for Pop Up Eksperimentariet Drejebog for Pop Up ariet - opgaveskrivning og litteratursøgning Aktivitetens mål: Søgning, indskrænke emne og kildekritik Dette Pop Up arium LIGHT sætter fokus på at lære de unge at søge, indskrænke deres

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet i bibliotek.dk Maj 2010 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk...1 Tekster...2 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia...4 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet

Søg bøger, musik, noder mv. på internettet Søg bøger, musik, noder mv. på internettet På www.bibliotek.dk kan du direkte søge på det, du ønsker at låne. Du er ikke afhængig af, om det, du søger, findes på dit eget bibliotek. På internettet kan

Læs mere

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015

Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 Grindsted Gymnasiebibliotek Biblioteksorientering 2015 1 Kildekritik - hvor sikker er du på nettet? Mange mennesker laver internetsider for at sælge noget eller få nogen overbevist om et bestemt budskab

Læs mere

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler

Workshop Multimodale tekster. Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Workshop Multimodale tekster Samarbejdsprojekt Thisted Bibliotek og PLC på Thisted Kommunes folkeskoler Dagens program 8.00: Velkommen og introduktion til projektet, multimodalitet og 21th Century Learning

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til gymnasielærer vedrørende undervisning i mationssøgning i gymnasiet 1 Indhold 1. Baggrund for

Læs mere

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014

DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 DEN STØRRE SKRIFTLIGE OPGAVE I HF - 2014 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted www.thisted-gymnasium. dk Tlf. 97 92 34 88 Mail: post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2014 Kurser for voksne Forår 2014 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Vil du se en film eller høre noget ny musik? Gør brug af bibliotekets netmedier Gratis og helt lovligt giver Aarhus Kommunes Biblioteker adgang til spillefilm,

Læs mere

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar

Åbne IT-værksteder fra oktober til og med februar KURSUSPROGRAM www.vordingborgbibliotekerne.dk Efteråret 2009 - foråret 2010 Kurserne afholdes tre steder i henholdsvis Vordingborg, Præstø og på Møn på følgende adresser: Vordingborg Bibliotek Kulturarkaden

Læs mere

Skolens formidlingsside

Skolens formidlingsside facebib Skolens formidlingsside 1 Axiell Danmark A/S Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1 facebib skolernes nye formidlingsside... 4 1.1 Forsiden - inspiration til søgning... 4 1.2 Forsiden tavlen...

Læs mere

PubMed - tips til søgning

PubMed - tips til søgning EN VEJLEDNING FRA UCL BIBLIOTEKET PubMed - tips til søgning December 2017 Indholdsfortegnelse 1 Basens indhold... 1 2 Adgang til basen... 1 3 Søgemetoder... 2 3.1 Fritekstsøgning... 2 3.1.1 Muligheder

Læs mere

Kom godt i gang med internettet

Kom godt i gang med internettet Kom godt i gang med internettet Hver udgave af Kom godt i gang med internettet introducerer til et nyttigt eller interessant sted på internettet eller en lidt mere avanceret funktionalitet på dukapc en.

Læs mere

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature.

CINAHL er en forkortelse for Cumulative Index to Nursing and Allied Health Literature. 0 Indhold 1) Basens indhold... 1 2) Adgang til basen... 1 3) Sign In / My EBSCOhost... 2 4) Søgemetoder... 3 4.a Fritekstsøgning... 3 4. b Begrænsning / afgrænsning... 4 4.c Er der adgang til artiklens

Læs mere

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet

Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet Guide til hvordan du får mest muligt ud af søgeresultatet 1. Resultatlisten Når du klikker ind på selve resultatlisten, får du vist alle de materialer, der matcher din søgning. For hvert materiale er der

Læs mere

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis

Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis Aarhus Kommunes Biblioteker Informationskompetencer og de store opgaver i gymnasiet i praksis - Drejebog til biblioteker vedrørende undervisning i formationssøgning i gymnasiet zzz 07-10-2011 Indhold 1.

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

På nettet via bibliotek.dk

På nettet via bibliotek.dk Kirsten Larsen: På nettet via bibliotek.dk April 2011 1 På nettet via bibliotek.dk På nettet via bibliotek.dk... 1 Tekster... 3 Adgang til artikler og anmeldelser fra Infomedia... 5 Adgang til Materialevurderinger

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket

En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Lån film fra biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. For at kunne benytte tjenesten skal dit

Læs mere

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her!

Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Lige i øjet, lige i øret, lige nu, lige her! Brug bibliotekernes netmedier: Film, musik, lydbøger, baser og bøger Århus Kommunes Biblioteker giver dig gratis og lovligt adgang til spillefilm, musik og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek

Vordingborg Bibliotek Præstø Bibliotek Møn Bibliotek IT - KURSER oktober - januar 2010/2011 2 Vordingborg Bibliotek Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag

Læs mere

Drejebog for læsekompetence-projektet

Drejebog for læsekompetence-projektet Bibliotek: Albertslund Bibliotek Drejebog for læsekompetence-projektet Hold: AVU på VUC (svarende til 10 klasse) Modul Indhold på modulet Værktøjer Varighed i alt 1 (på uddannelsesinstitutionen) Program:

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2013 Kurser for voksne Forår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Også denne sæson tilbyder Sønderborg en række kurser, der henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne

Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne Søgetips til lærerstuderende UC Sjælland Bibliotekerne UC Sjælland Bibliotekerne 03.11.2015/pvn Side 1 Hvilke baser kan jeg vælge? ARTESIS: (se mere side 3) Dette er UC Sjællands egen søgebase, der indeholder

Læs mere

Center for Undervisningsmidler

Center for Undervisningsmidler Til dig, der er lærerstuderende Kender du Center for Undervisningsmidler - for dig og din undervisning Kære lærerstuderende ved VIA Læreruddannelsen i Nr. Nissum, Silkeborg, Skive og Århus Kender du VIA

Læs mere

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk.

Zotero er et smart værktøj til at få styr på dine referencer og litteraturlister. Zotero er gratis og på dansk. 1 Indhold: Hvorfor Zotero?... 3 Installation... 3 Firefox... 3 Installation af Zotero... 3 Registrer dig som bruger af Zotero... 4 Zotero oversigt over programmet... 4 Tilføj referencer manuelt... 5 Eksempel

Læs mere

Koncept 3, Skan og find det usete

Koncept 3, Skan og find det usete Koncept 3, Skan og find det usete Hvis en hjemmeside først optræder på side 10 i google søgeresultat er den praksis usynlig fordi meget få brugere bladrer om på side 10 i et søgeresultat. Tilsvarende er

Læs mere

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK

VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK VEJLEDNING TIL LÆSEKREDSE AARHUS KOMMUNES BIBLIOTEKER AAKB.DK INDHOLD 4 Introduktion til vejledningshæftet 5 Hvordan starter du en læsekreds? Hvordan finder du medlemmer til en læsekreds? Hvor skal I mødes?

Læs mere

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS?

HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? LÆSEKREDS SÅDAN! BØGER OG ROMANKASSER HVORDAN KAN SILKEBORG BIBLIOTEKERNE HJÆLPE MIN LÆSEKREDS? I Biblioteket hjælper gerne med at skaffe bøger til jeres læsekreds. Som en særlig service har vi en række

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT

Afsluttende opgave. Navn: Lykke Laura Hansen. Klasse: 1.2. Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium. Fag: Kommunikation/IT Afsluttende opgave Navn: Lykke Laura Hansen Klasse: 1.2 Skole: Roskilde Tekniske Gymnasium Fag: Kommunikation/IT Opgave: Nr. 2: Undervisningsmateriale Afleveres: den 30. april 2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

Bibliotekets netmedier

Bibliotekets netmedier Bibliotekets netmedier Med vejledning i download www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va www.vardebib.dk/netmedier Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du frit kan

Læs mere

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE

PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE PROJEKTOPGAVEN 2013 SKOLEBIBLIOTEKET EGTVED SKOLE Kære elever i udskolingen. I står snart overfor at skulle lave projektopgave. I skal ud og søge viden, undersøge, undres og selv skabe nye sammenhænge

Læs mere

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden.

Teksten henvender sig til dem, der ikke tidligere har lånt en e-bog til brug på en PC og derfor skal starte helt fra bunden. Lån e-bøger på biblioteket til læsning på en PC E-bøger læses bedst på en egentlig e-bogslæser, der er et stykke isenkram, som overvejende tjener dette ene formål, men de kan desværre ikke bruges til læsning

Læs mere

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC.

Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Book-IT's udviklingsgruppe har udarbejdet forslag til et undervisningsmateriale, som kan anvendes til introduktion af skolens OPAC. Materialet er udarbejdet til mellemtrinet og overbygningen/lærere. Til

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning

ipad for let øvede, modul 8 Underholdning på ipad Læsning 12052014AS ipad for let øvede modul 8 Underholdning på ipad Læsning I dette modul vil vi beskæftige os med nogle af de muligheder, der er for at læse på ipad'en. Aviser/dagblade Vi har i modul 2 vist,

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen

En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen 1 En guide gennem Filmstriben Se film i undervisningen Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen

Læs mere

Litteratursøgning. Program

Litteratursøgning. Program Litteratursøgning Janne Lytoft Simonsen, cand.scient., ph.d. Forskningsbibliotekar for Odontologisk Institut Tlf. 8946 2366 janne.lytoft.simonsen@odontologi.au.dk Program 1. Systematiske søgninger i PubMed

Læs mere

Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G

Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G Databasesøgning 2. HF & 3.G 2. HF & 3.G Bibliotek.dk De danske bibliotekers fælles database Bibliotek.dk: Du kan se hvad der er udgivet i Danmark og hvad der findes på danske offentlige biblioteker. Du

Læs mere

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text

Søgevejledning til Cinahl Plus with Full Text (Ebsco) Bibliotekerne i Professionshøjskolen Metropol. Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Søgevejledning til CINAHL Plus with Full Text Revideret af: Vibeke Witt, Professionshøjskolen Metropol, August 2013 1 Indholdsfortegnelse Databasens indhold... 3 Adgang til Cinahl... 3 Søgning i Cinahl

Læs mere

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer.

Bortset fra disse ting, så ser vi frem til at få jeres feedback, rapporter om fejl og ideer. Test af BETA-release i Mobil Søg projektet Kære Tester Tak for, at du vil være med til at gøre Mobil Søg til et bedre projekt. Som tester har du den vigtige opgave at gennemgå den tilsendte version og

Læs mere

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket

En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket 1 En guide gennem Filmstriben Se film på biblioteket Dette er en guide som fører dig gennem Filmstriben og giver dig gode råd om hvordan du bruger filmtjenesten. Vælg indgang Hvis du holder musen hen over

Læs mere

Hvor gammel er du? Er du? Hvilken skole går du på? 12 år (1%) 13 år (39%) 14 år (60%) 12 år 13 år 14 år. En pige (50%) En dreng (50%)

Hvor gammel er du? Er du? Hvilken skole går du på? 12 år (1%) 13 år (39%) 14 år (60%) 12 år 13 år 14 år. En pige (50%) En dreng (50%) Hvor gammel er du? 12 år (1%) 13 år (39%) 14 år (60%) 12 år 13 år 14 år Er du? En pige (50%) En dreng (50%) En dreng En pige Hvilken skole går du på? Humlebæk Skole (0%) Fredensborg Skole (2%) Endrupskolen

Læs mere

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget

bibliotek.dk schema.org Stavehjælp/staveforslag udbygget Status fra DBC Nyt fra bibliotek.dk Nyheder og brugerundersøgelse VIP-basen tjekliste når I laver ændringer Nyt netpunkt Hvordan og hvornår bruger i netpunkt? VIP-ændringer/nyheder Cicero og bestilsystemet

Læs mere

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013

bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 bibliotek.dk - statistiske oplysninger for 2013 Januar 2014 DBC Bibliotek.dk-statistik 2013 Indledning... 2 Besøg og besøgsmønster... 3 Hvilke søgesider?... 4 Antal bestillinger... 5 Hvor kommer brugerne

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk

Om workshops i IT-HJØRNET: Onsdags-workshops Forår 2013. Gratis kurser: På nettet: IT-HJØRNETS hjemmeside: www.it-hjoernet.dk Om workshops i IT-HJØRNET: Computer: I IT-HJØRNETS workshops, får du selv lov at prøve. Pris: Sted: Du kan bruge IT-HJØRNETS computere eller du kan medbringe din egen bærbare computer hvis du har sådan

Læs mere

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator

Informationssøgning. Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter. Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Informationssøgning Målret din søgning skriv bedre opgaver få en bedre karakter Henning Lorentzen Pædagogisk IT-koordinator Hvordan kommer jeg i gang Sæt tid af, 5 minutter er ikke nok Begynd med det du

Læs mere

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC

- 1 - Fig. 1: Lånertjek ved bestil i OPAC - 1 -, bibliotek.dk, PIN-kode, webservices. Baggrund "" er efterhånden blevet en indviklet sag. I VIP-basen findes der rigtig mange parametre og metoder vedr. lånertjek, som skal udfyldes og haves styr

Læs mere

Stream II Firmware. Brug af dette dokument:

Stream II Firmware. Brug af dette dokument: Stream II Firmware Dette dokument er oprettet og vedligeholdes af Instrulog A/S. Kopiering af tekster og passager skal ske efter skriftelig aftale. Yderligere information, besøg venligst www.instrulog.dk.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Overfør filer til Office 365 - online

Overfør filer til Office 365 - online Introduktion til Office 365 online portal Office 365 er det nye system som vi overgår til efter sommerferien (skole året 2014-2015). Alle får pr. automatik tildelt en konto når de starter på Hjørring Gymnasium

Læs mere

Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning

Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning Kom godt fra start! Syddansk Universitetsbiblioteks handout om Informationssøgning At udvælge information Den store udfordring i dag er ikke at finde information, men at udvælge relevant information til

Læs mere

SØG SMART. - find din litteratur på en formiddag. Trine Toft, 2017

SØG SMART. - find din litteratur på en formiddag. Trine Toft, 2017 SØG SMART - find din litteratur på en formiddag Trine Toft, 2017 2 Trine Toft Søg smart - find din litteratur på en formiddag 2017 Trine Toft og Pretty Page Forside: lauria, fiverr. Forsidefoto: Shutterstock

Læs mere

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI

TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Sådan bliver en bog til at finde TEKST: CAMILLA BØDKER THOMSEN / ILLUSTRATIONER: CHARLOTTE PARDI Jeg skal bruge en bog om rumfart, som helst ikke er alt for gammel, og som er til at forstå for en niårig,

Læs mere

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25

Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010. Deltagere Køn Alder Antal 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Resultater af spørgeskemaundersøgelse i Svenstrup og Haraldslund uge 10 og 11 2010 Deltagere Køn Alder Antal Mand 14-20 3 21-30 4 31-40 12 41-50 6 51-60 8 61-25 Mænd 58 Kvinde 14-20 4 21-30 20 31-40 23

Læs mere

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse

Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen. Biblioteks - og materialekundskab 1. - 2. klasse Biblioteks - og materialekundskab i børnehaveklassen Præsentation af skolebiblioteket. De skal orienteres om indretning og bøgernes placering Kendskab til betjening af udlånssystemet (Interaktivt spil)

Læs mere

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s

PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS. rediaa s PRODUKT BIBLIOTEKS APPS BIBLIOTEKS APPS rediaa s 2 BIBLIOTEKS APPS - PRODUKTKATALOG Introduktion Biblioteket og Bibliotekaren DET MOBILE BIBLIOTEK Én indgang til biblioteket på tværs af kommuner. Uanset

Læs mere

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013

Digital dannelse. Introduktion til 1g SR-lederne. Introduktionsforløb for 1g - 2013 Introduktionsforløb for 1g - 2013 Digital dannelse Introduktion til 1g SR-lederne I det følgende er der to forskellige muligheder for, at eleverne kan arbejde med digital dannelse. Dels kan man arbejde

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence

Bilag B: Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence : Spørgeskema: Undersøgelse af 2.e s opfattelse af informationskompetence Om dig Hvad er dit navn? Hvor gammel er du? Dit køn Kvinde Mand 1 Kategori 1 Kunne bruge IT Jeg bruger IT til at søge efter informationer.

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Netmedier med fjernadgang

Netmedier med fjernadgang Netmedier med fjernadgang Bibliotekerne i Varde Kommune www.vardebib.dk Varde Bibliotek Rådhustræde 2 Tlf.: 7694 6917 Va Netmedier med fjernadgang Varde Biblioteks tilbud med virtuelle medier, som du gratis

Læs mere