Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013"

Transkript

1 31. maj 2013 CZO/ Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 30. maj 2013 Tid og sted Deltagere Afbud Kl i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen, Danmarks Statistik Lars Knudsen, Dansk Arbejdsgiverforening Finn Bo Frandsen, Dansk Byggeri Søren Büchmann Petersen, Dansk Erhverv Ove Holm, Dansk Transport og Logistik Jes Lerche Ratzer, DI organisation for erhvervslivet Katrine Brems Olsen, Erhvervsstyrelsen Lars Magnus Christensen, Håndværksrådet Sara Aida Hauge, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Finn Jensen, Danmarks Statistik Hanne-Pernille Stax, Danmarks Statistik Carsten Zornig, Danmarks Statistik Ashu Conrad, Danmarks Statistik, Sekretær Finn Christiansen, Landbrug og Fødevarer Kim Normann Andersen, CBS Center for Applied ICT Rune Lorentzen, Erhvervs- og Vækstministeret 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Hilmar Bojesen bød velkommen, og fortalte, at der var en række opfølgningspunkter i forhold til referatet fra det seneste møde. SIMSTAT Mit Virk AMVAB Hilmar Bojesen informerede om, at Danmarks Statistik sammen med Dansk Erhverv havde forsøgt at undersøge interessen blandt virksomhederne for det videre arbejde med SIMSTAT. Hvis SIMSTAT bliver en realitet, vil de enkelte lande kun skulle opgøre landets eksport til de andre EU-lande, mens importen baseres på de andre landes eksportoplysninger. Hilmar Bojesen takkede Søren Büchmann Petersen for samarbejdet, men måtte konstatere, at der kun havde været begrænset interesse for at deltage i undersøgelsen. Hilmar Bojesen fortalte, at Danmarks Statistik arbejdede på at undersøge, hvordan Mit Virk kan indarbejdes i kommunikationen med indberetterne. Danmarks Statistik har ingen planer om at anvende Mit Virk på kort sigt, men er opmærksom på, at Mit Virk på sigt kan blive en relevant informationskanal. Hilmar Bojesen spurgte Katrine Brems Olsen, om der var noget nyt i forhold til arbejdet med at reducere virksomhedernes administrative byrder. Katrine Brems Olsen fortalte, at man i forhold til de faktiske byrder fortsat måler ændringer over 3 mio. kr., hvilket dog i forhold til Danmarks Statistik betyder, at det kun vil være relevant at måle byrderne for nogle få statistikker. Det primære fokus i forhold til virksomhedernes byrder var i øjeblikket rettet mod de oplevede byrder, og her fylder Danmarks Statistik en del, på trods af at de faktiske byrder er yderst begrænsede. Katrine Brems Olsen tilføjede, at arbejdet 1/7

2 med at reducere de oplevede byrder vil være på dagsordenen i Virksomhedsforum til september. Hilmar Bojesen takkede for gennemgangen sagde, at Danmarks Statistik er meget interesseret i at deltage i det videre arbejde med at reducere de oplevede byrder i tæt samarbejde med Virksomhedsforum. Hilmar Bojesen spurgte, om der herudover var spørgsmål til referatet. Dette var ikke tilfældet, og referatet blev herefter godkendt. 2. Meddelelser Ny Rigsstatistiker Ændringer i statistikproduktionen Hilmar Bojesen informerede om, at den nuværende Rigsstatistikker Jan Plovsing havde besluttet at gå på pension pr. 1. august Processen med ansættelsen af den nye Rigsstatistiker var i fuld gang, og der forventes en afklaring medio juni. Hilmar Bojesen fortalte, at der siden sidste møde var gennemført en skriftlig høring i Indberetterudvalget, med henblik på at indhente reaktioner på tre ændringer i statistikproduktionen. De tre tiltag var: - Statistikken om advokatvirksomhed, som efter ønske fra advokatbranchen udvides med en række spørgsmål samt gøres årlig - Delvis integration af statistikken om industriens lagre og statistikken over industriens produktion og omsætning. Denne ændring betyder, at en række lageroplysninger fremover indhentes via industriens produktion og omsætning - Anvendelse af momsoplysninger i industriens produktion og omsætning, i stedet for at indhente oplysningerne fra virksomhederne emnet behandles særskilt under punkt 6. Ændringerne i forhold til industriens produktion og omsætning betyder, at det er muligt at reducere stikprøven til industriens produktion og omsætning med 20 pct. med virkning fra Hilmar Bojesen takkede for den opbakning, som Indberetterudvalget havde udtrykt over for ændringerne i forbindelse med høringen. Bødestørrelser ved politisager Carsten Zornig fortalte, at Danmarks Statistik var i kontaktmed Rigsadvokaten, med henblik på at vurdere mulighederne for at revidere bødestørrelsen i forbindelse med politisager. En politianmeldelse er sidste led i Danmarks Statistiks rykkerprocedure, hvis virksomhederne trods flere skriftlige henvendelser, herunder et anbefalet brev, fortsat ikke indberetter. Baggrund var, at bødestørrelserne ikke var revideret i op mod 20 år, og derfor ikke var tidsvarende. Lars Magnus Christensen spurgte, hvor mange politisager der blev rejst om året. Carsten Zornig svarede, at der blev rejst sager om året. Danmarks Statistik ønsker som udgangspunk ikke at rejse politisager, men politianmeldelser anvendes som nødløsning, hvis det ikke via de almindelige procedurer er muligt at opnå en konstruktiv dialog med virksomhederne. Finn Bo Frandsen spurgte, hvordan politiet vurderede sager fra Danmarks Statistik. 2/7

3 Carsten Zornig svarede, at det var Danmarks Statistiks vurdering, at politisagerne ikke havde høj prioritet blandt andet fordi bødestørrelserne var meget lave. De nuværende bøder for manglende indberetning er typisk på 800 kr., men stiger dog i gentagelsestilfælde. En bøde fritager dog ikke for pligten til at indberette. Lars Knudsen spurgte, om der blev givet dagbøder for manglende indberetning. Carsten Zornig svarede, at dette var politiets afgørelse, og at dette kun blev givet i nogle få situationer, typisk i forbindelse med, at sagen havde været behandlet i byretten. Finn Bo Frandsen spurgte, om det kun var private virksomheder der blev anmeldt. Carsten Zornig bekræftede at dette var tilfældet, da Danmarks Statistik ikke har tilsvarende hjemmel i Lov om Danmarks Statistik over for offentlige myndigheder. Hilmar Bojesen takkede for orienteringen og sagde, at Danmarks Statistik ville orientere om resultaterne på næste møde i Indberetterudvalget. Idep.web Nyt logo og design Hilmar Bojesen fortalte, at Danmarks Statistik i samarbejde med DI og Dansk Erhverv havde påbegyndt udviklingen af indberetningsprogrammet Idep.web for ca. 7 år siden. Arbejdet med Idep.web havde nu resulteret i, at den gamle udgave af programmet var blevet udfaset, og at al indberetning til Intrastat derfor foregår via web- løsninger. For virksomhederne betyder det, at de ikke længere skal downloade og installere programmet fra Danmarks Statistiks hjemmeside, og dermed slipper for problemer med firewalls, installationsrettigheder mv. Tilsvarende betyder det for Danmarks Statistik, at ændringer i programmet kan gøres tilgængelige for samtlige virksomheder på én gang, hvilket resulterede i en bedre og mere effektiv service over for virksomhederne. Som sidste meddelelsespunkt fortalte Hilmar Bojesen, at Danmarks Statistik havde besluttet at overgå til et ny design, som gradvist ville slå igennem i indberetningsmateriale, på hjemmesiden og i publikationer mv. 3. Obligatorisk digitalisering Status Carsten Zornig fortalte, at indberetningen til 12 statistikker ville blive obligatorisk digital i Sammen med de 5 statistikker, som blev obligatorisk digitale i 2011, ville i alt 17 statistikker være obligatorisk digitale i Forventningen er, at samtlige 103 erhvervsrettede statistikker er obligatorisk digitale i Dette indebærer, at ca. 40 statistikker bliver obligatorisk digitale i 2014 og de resterende i Der blev uddelt en oversigt over de statistikker, der forventes gjort obligatorisk digitale i hhv og Hilmar Bojesen gjorde opmærksom på, at der var tale om et første udkast, men det var vigtigt at få input fra Indberetterudvalget, såfremt der var spørgsmål eller kommentarer på nuværende tidspunkt. Erfaringerne med at indføre obligatorisk digital indberetning var gode, og der var på nuværende tidspunkt mindre en 150 virksomheder som havde dispensation fra kravet om digital indberetning. Dispensationer gives for et år ad gan- 3/7

4 gen, og erfaringerne viste, at de typisk ikke blev fornyet ved udløb. Carsten Zornig tilføjede, at Danmarks Statistik kun indførte obligatorisk digital indberetning, hvor der i forvejen var en høj digitaliseringsgrad, og hvor der fandtes en hensigtsmæssig digital indberetningsløsning. Hilmar Bojesen tilføjede, at dette fx var tilfældet med statistikken over overnatninger på hoteller, hvor det efter ønske fra HORESTA var blevet besluttet, at udskyde kravet om digital indberetning til 2014, hvor en ny system-til-system løsning var tilgængelig. En system-til-system løsning indebærer, at oplysningerne kan overføres direkte fra virksomhedernes administrative systemer til Danmarks Statistik. Finn Jensen fortalte, at en tilsvarende løsning kendes fra statistikken over overnatninger på campingpladser, hvor Danmarks Statistik havde betalt leverandørerne af campingpladsernes bookingsystemer for at udvikle en løsning, så de nødvendige oplysninger kan over føres direkte til Danmarks Statistik efter godkendelse af virksomhederne. Lars Knudsen var glad for, at Danmarks Statistik havde fokus på, at der kunne være øgede omkostninger for virksomhederne forbundet med videreudviklingen af systemerne. Carsten Zornig tilføjede, at et tilsvarende samarbejde finder sted i forhold til statistikken over svinebestanden, hvor Agrosoft vil blive videreudviklet, så oplysningerne også her kan overføres direkte til Danmarks Statistik. System-tilsystem løsninger har den fordel, at systemerne er med til at sikre, at alle de rigtige data overføres med det samme, og at virksomhederne dermed undgår genkontakt i forbindelse med indberetningen Over Holm fortalte, at Dansk Transport og Logistik havde forsøgt at etablere et tilsvarende samarbejde for år siden, men at tiden dengang ikke havde været moden til system-til-system løsninger på transportområdet. Finn Jensen sagde, at Danmarks Statistik var ved at undersøge, om det var muligt at anvende Takometerdata. Der er dog stadig nogle uklarheder omkring de juridiske rammer for at levere data. På kort sigt håber man på at der kan etableres en løsning for statistikken over vejgodstransport. Hilmar Bojesen fortalte, at DST arbejdede på at etablere standard web-service løsninger, som alle systemer i princippet kan arbejde op imod. Der er derfor mulighed for at udvide antallet af system-til-system løsninger til flere områder. Hilmar Bojesen takkede for input og sagde, at Indberetterudvalget ville få bekendtgørelsen om obligatorisk digital indberetning til høring, når det skulle besluttes hvilke statistikker der ville blive omfattet af kravet i Digital Post Status Carsten Zornig fortalte, at Danmarks Statistik arbejdede intenst på at implementere Digital Post, som ville blive introduceret til november. Digital Post kan anvendes af virksomheder på samme måde som e-boks anvendes af personer. Digital Post er karakteriseret ved, at det bliver obligatorisk for virksomheder at tilslutte sig og anvende Digital Post, og dermed har pligt til at læse henvendelser der sendes hertil. Det er frivilligt for myndigheder, om de vil sende henven- 4/7

5 delser til Digital Post. Danmarks Statistik har dog en forventning om, at der vil ske en hurtig udbredelse af Digital Post. I første omgang er det Danmarks Statistiks vurdering, at Digital Post vil være mest relevant for små og mellemstore virksomheder, da det er virksomheden selv, der skal videredistribuere henvendelser til Digital Post til de relevante personer i virksomheden. Danmarks Statistik havde besluttet at gøre Digital Post tilgængelig for virksomhederne på frivillig basis. Dette indebærer, at virksomhederne i forbindelse med indberetning til en obligatorisk digital statistik skal tage stilling til, hvordan de fremover ønsker at blive kontaktet vedrørende den pågældende statistik. Det er muligt at vælge Digital Post eller , som er den nuværende primære kommunikationskanal. Almindelige breve vil kun blive anvendt, hvis Digital Post eller ikke kan leveres. Da det er obligatorisk for virksomhederne at anvende Digital Post betyder det, at der i princippet er garanti for, at alle henvendelser bliver modtaget og læst. Af hensyn til statistikproduktionen vil Danmarks Statistik dog ikke sende anmodninger om indberetning til nye virksomheder og anbefalede breve til Digital Post før anvendelsen af Digital Post er almindeligt udbredt. Lars Knudsen spurgte om en virksomhed skal starte forfra med oprettelse og opsætning af Digital Post hvis den får nyt CVR -nummer. Carsten Zornig bekræftede, at dette var tilfældet af hensyn til sikkerheden. Lars Knudsen spurgte, om Danmarks Statistik ville sende oplysninger om tidligere indberettede data til Digital Post. Carsten Zornig svarede, at dette ikke var tilfældet. Tidligere indberettede oplysninger vil være tilgængelige for virksomhederne på samme måde som hidtil, dvs. på Virk.dk via Danmarks Statistiks indberetningsportal. De breve der vil blive sendt til Digital Post vil indeholde et link til Virk.dk, så virksomhederne kan komme nemt og hurtigt i gang med at indberette. Hanne-Pernille Stax tilføjede, at tidligere indberetninger af sikkerhedshensyn er låst til den person i virksomheden som har foretaget indberetningen. Oplysningerne vil kun være tilgængelige for andre personer i virksomheden, hvis den person der har indberettet låser indberetningen op. Danmarks Statistik har også mulighed for at låse indberetninger op, men dette sker kun efter skriftlig anmodning fra virksomheden. Hilmar Bojesen takkede for gennemgangen og for Indberetterudvalgets kommentarer. 5. Anvendelse af momsoplysninger i stedet for indhentelse af oplysninger fra virksomhederne Anvendelse af momsdata Finne Jensen fortalte, at Danmarks Statistik har undersøgt mulighederne for at anvende momsdata fra små virksomheder i statistikken over industriens produktion og omsætning, i stedet for at indsamle en række af disse oplysninger direkte fra virksomhederne. På nær en række mindre lagerforskydninger viser resultatet, at det er muligt at foretage denne erstatning, og at det derfor er muligt at reducere stikprøven til Industriens produktion og omsætning med 20 pct. Stikprøven vil blive reduceret i forbindelse med overgangen til Det vurderes, at lagerforskydningerne ikke har betydning for statistikkens kvalitet. 5/7

6 Jes Lerche Ratzer roste initiativet, og opfordrede til at overveje tilsvarende tiltag på andre områder. Lars Magnus Christensen var enig i, at dette var et initiativ i den rigtige retning. Hilmar Bojesen takkede for de positive tilbagemeldinger. 6. Brugervurdering af DSTs indberetningsløsninger Hanne-Pernille Stax fortalte, at Danmarks Statistik systematisk indsamler oplysninger om brugernes tilfredshed med indberetningen. Indsamlingen sker på frivillig basis som sidste del at den digitale indberetning. Tilbagemeldingerne opsamles efterfølgende i Danmarks Statistik, hvor der beregnes et tilfredshedsindeks, som indarbejdes i en brugerevalueringsrapport. Indekset beregnes på fire centrale områder: - Adgangen til online blanketten - Forståelsen af spørgsmålene - Fremskaffelse af oplysninger - Indtastning i online blanketten De beregnede indeks ligger på en skala fra 0, som indikerer generel utilfredshed, til 100, som indikerer generel tilfredshed. Målsætningen er et tilfredshedsindeks på 80 mens et indeks under 50 vurderes som kritisk. De frivillige brugerundersøgelser viser, at tilfredsheden med indberetningsløsningerne generelt ligger højt og over målsætningen på 80. På trods af de høje indeks indeholder rapporterne vigtig information, som kan bruges til at forbedre blanketterne ved en efterfølgende revision. Hensigten er et undgå unødvendige irritationsmomenter undgås, og at relevant hjælp og vejledning bliver let tilgængelig for indberetterne. Hanne-Pernille Stax tilføjede, at en foreløbig undersøgelse af brugernes vurdering af adgangen til support hos DanID og Danmarks Statistik viste, at tilfredshedsindekset også her ligger meget højt. Jes Lerche Ratzer spurgte, om man vidste, hvad indberetterne gjorde, hvis de havde problemer med at udfylde indberetningen, og om man i den forbindelse havde overvejet videospots. Carsten Zornig svarede, at Danmarks Statistik på nuværende tidspunkt ikke havde videospots, men i samarbejde med Erhvervsstyrelsen havde udviklet nogle klik-selv guides, vedrørende generelle forhold i relation til indberetningen. Hvis virksomhederne har problemer i forbindelse med selve indberetningen, er det typisk meget specifikke oplysninger der giver anledning til problemerne, og her er det Danmarks Statistiks vurdering, at den bedste løsning er at forbedre vejledningen i selve blanketten. Hvis oplysningerne i den konkrete situation ikke er tilstrækkelige, kan Danmarks Statistik kontaktes, og indberetningen kan eventuelt gemmes, hvis problemet er opstået uden for almindelig kontortid. Hanne-Pernille Stax tilføjede, at Danmarks Statistik foretrækker at lette byrden ved at tilpasse vores løsninger, i stedet for at forklare hvorfor det er hvordan indberetningen skal foretages. 6/7

7 Lars Magnus Christensen sagde, at det var en meget interessant undersøgelse, som vil være et relevant emne på Virksomhedsforum til september. Indberetning til Danmarks Statistik opfattes som en stor byrde, og meget handler i den forbindelse om kommunikation. Lars Magnus Christensen håbede, at Danmarks Statistik havde mulighed for at deltage på mødet i Virksomhedsforum. Lars Magnus Christensen tilføjede, at det kunne være interessant for udvalgte personer i blandt andet Håndværksrådet at komme på besøg i Danmarks Statistik, med henblik på at øge skabe en fælles platform for at informere om Danmarks Statistiks arbejde med at lette de oplevede byrder. Hilmar Bojesen svarede, at Danmarks Statistik meget gerne indgår i et sådan samarbejde. Jes Lerche Ratzer fortalte, at Erhvervsstyrelsen havde ansat to personer til antropologiske studier af virksomhedernes oplevelser i forbindelse med indberetning til det offentlige, og opfordrede Danmarks Statistik til at overveje tilsvarende tiltag. Hilmar Bojesen takkede for gennemgangen og for de mange relevante bidrag til det videre arbejde. 7. Digitale regnskaber XBRL indberetning XBRL indberetning Hilmar Bojesen fortalte, at indberetning af årsregnskaber til Erhvervsstyrelsen var blevet obligatorisk digital i Indberetningerne foretages i XBRLformat, og data stilles til rådighed for Danmarks Statistik. Danmarks Statistik er i gang med at implementere et modtagesystem, så XBRL data kan anvendes i udarbejdelsen af regnskabsstatistikken. Der er sikret adgang til alle data og ikke kun de virksomheder der indgår i Danmarks Statistiks stikprøve og derved er der mulighed for at forbedre statistikkens kvalitet, fordi det ikke længere er nødvendigt imputere en række oplysninger. Forventningerne er, at XBRL data kan bidrage til lavere byrder samt bedre og hurtigere statistik. Det er forventningen at indberetning til regnskabsstatistikken vil blive obligatorisk digital i 2014, og den nuværende mulighed for at indberette ved at indsende et internt regnskab til Danmarks Statistik afskaffes. Hilmar Bojesen fortalte, at der vil blive informeret mere om XBRL data på næste møde i Indberetterudvalget. 8. Eventuelt Finn Bo Frandsen spurgte, om Danmarks Statistik havde planer om at indsamle oplysninger fra kommunalt ejede forsyningsselskaber, med henblik på at belyse budgetterne for kommunernes investering i vand og spildevand. Finn Bo Frandsen sagde, at der var tale om betydelige investeringer, som ikke bliver belyst andre steder, og at der er en stor efterspørgsel efter statistik på området. Hilmar Bojesen svarede, at Danmarks Statistik vil undersøge mulighederne for eventuelt at indsamle oplysningerne via en eksisterende statistik, og vende tilbage til emnet på næste møde i Indberetterudvalget 7/7

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012

Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Danmarks Statistik, Virksomhedsindberetninger 19. december 2012 SMC/- Møde 5 Til Indberetterudvalget Møde i Indberetterudvalget, 4. december 2012 Tid og sted Deltagere kl. 12.30-14.00 i Danmarks Statistik,

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013

Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013 8. november 2013 SMC Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 7. nov. 2013 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere kl. 14.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Hilmar Bojesen,

Læs mere

Møde i Danmarks Statistiks indberetterudvalget, 27. januar 2012

Møde i Danmarks Statistiks indberetterudvalget, 27. januar 2012 Danmarks Statistik, 20. februar 2012 SMC/- Møde 3 Til Dataleverandørudvalget Møde i Danmarks Statistiks indberetterudvalget, 27. januar 2012 Tid og sted Deltagere Afbud Danmarks Statistik, kl. 10.00-12.00

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015

Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 30. januar 2015 SMC Møde 9 Møde i Indberetterudvalget, 27. januar 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren Schiønning Andersen,

Læs mere

Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015

Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015 29. maj 2015 SMC Virksomhedsindberetninger Møde i Indberetterudvalget, 28. maj 2015 Til Indberetterudvalget Tid og sted Deltagere Afbud kl. 14.00-16.00 i Danmarks Statistik, Styrelsens mødelokale Søren

Læs mere

Til interessenterne på vedhæftede liste

Til interessenterne på vedhæftede liste Til interessenterne på vedhæftede liste 18. marts 2014 Sag 2014-0037032 /grejen Høring over udkast til bekendtgørelse om indsendelse til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik I medfør af 3 b, stk. 1 og 2, 3 c, stk. 1 og 2, og 3 d, stk. 1 og 2, i lov om Danmarks Statistik, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik

Bekendtgørelse om obligatorisk digital indberetning af visse oplysninger til Danmarks Statistik BEK nr 19 af 10/01/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin., Danmarks Statistik, j.nr. 13/01519 Senere ændringer

Læs mere

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0088 Bilag 3 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. juni 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr. 1. halvår 2013 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del Bilag 91 Offentligt ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 4. december 2013 Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber vedr.

Læs mere

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010

Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december 2010 , Landbrug og Transport 3. december 2010 Landbrugets bedriftsregister og strukturstatistik kkl/- Til brugerudvalget for Fødevarestatistik Referat af møde i brugerudvalget for Fødevarestatistik 2. december

Læs mere

Säker Digital Post från myndigheterna

Säker Digital Post från myndigheterna 1 Säker Digital Post från myndigheterna Oplæg på ESV-dagen v/ Lone Boe Rasmussen 11. oktober 2016 DIGITAL POST I DANMARK ANNO 2016 Tak for invitationen til ESV-dagen Fortælle om rejsen, som vi har været

Læs mere

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543

Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0543 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Smart Regulation in the European Union, COM(2010) 543 Resumé Kommissionen

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 312 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber juni 2012 Indledning Det er regeringens mål, at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Digital selvbetjening og Digital Post

Digital selvbetjening og Digital Post Digital selvbetjening og Digital Post Marts 2015 Stephanie Piontek stipp@digst.dk og Kristian Nohr krn@digst.dk, Center for brugervenlighed og implementering december 2015 1 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION

Læs mere

L 17 Forslag 1 2 10. 3

L 17 Forslag 1 2 10. 3 Lovforslag nr. L 17 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af erhvervs- og vækstministeren (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder

Læs mere

Til Folketinget Skatteudvalget

Til Folketinget Skatteudvalget 12. september 2014 J.nr. 14-2611052 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende forslag til Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven

Læs mere

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber

Digitale regnskaber. Nye indberetningsregler for selskaber Digitale regnskaber Nye indberetningsregler for selskaber Krav om indberetning af digitale regnskaber Baggrund I 2011 vedtog Folketinget ved lov, at selskaber i Danmark fremadrettet skal indsende årsrapporter

Læs mere

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009

Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009 Danmarks Statistik, 9. oktober 2009 BJO-199b Akt.nr. Til Beslutningsreferat af Styrelsens møde 22. september 2009 Mødedeltagere Afbud fra: Fra Styrelsen Rigsstatistiker Jan Plovsing (formand) Direktør

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 15. januar 2016 (J.nr. 2015-4228). Afslag på anmodning om

Læs mere

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes

Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes DI ANALYSE Februar 2016 Langsommelig statslig regelforenkling svækker virksomhedernes produktivitet Over halvdelen af de politisk godkendte forslag fra Virksomhedsforum for enklere regler er endnu ikke

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 108 Offentligt ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN Kampmannsgade 1 1780 København V Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Hvor digital indberetning

Hvor digital indberetning 1 Hvor digital indberetning En analyse fra 2002 viste, at mange regler og frister gør det svært at administrere for både virksomheder og kommuner. mange papirblanketter er forkert eller mangelfuldt udfyldte.

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk

Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk August 2012 Sag Kommissorium for Styregruppen for Virk.dk ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Baggrund Virksomhedsportalen Virk.dk blev etableret i 2003, og er jf. den

Læs mere

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi

NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi N O TAT NemRefusion effektiviseringspotentialer og den bagvedliggende økonomi NemRefusion er en løsning, som ikke bare giver besparelser for kommunens ydelseskontor, der sagsbehandler indberetningerne.

Læs mere

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L

B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L B E S T Y R E L S E S P R O T O K O L Bestyrelsesmøde nr. 6 18. juni 2015 Kl. 16.00 19.00 Campus Helsingør, Rasmus Knudsens Vej 9, 3000 Helsingør Rundvisning fra kl. 15.15 16.00 Spisning fra kl. 19.00

Læs mere

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012

Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 188 Offentligt Orientering til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget om digitale regnskaber december 2012 Indledning Det er regeringens mål,

Læs mere

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013

Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 10. oktoberr 2014 /Hbr Sag Bilag 4.b.a Rapportering af initiativ 2.1: Digital Post til virksomheder i 2013 ERHVERVSSTYRELSEN Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø Stamdata Tabel 1: Stamdata

Læs mere

Brugervurderinger af virk-blanketter i 2012

Brugervurderinger af virk-blanketter i 2012 Brugervurderinger af virk-blanketter i 2012 Indholdsfortegnelse Intrastat 3 Fravær 5 Landbrugs- og gartneritællingen (LGT) 7 Industriens salg af varer (VS) 9 Øvrige arbejdsomkostninger (AOK) 11 Forskning,

Læs mere

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation)

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk digital kommunikation) Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Sendt til: om2@evm.dk Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om aktie- og anpartsselskaber og forskellige love (Obligatorisk

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger

Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse. digitale løsninger Rigsrevisionens notat om beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger September 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om brugervenlighed og brugerinddragelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende

Forslag. Lov om ændring af lov om Statstidende 2012/1 LSF 186 (Gældende) Udskriftsdato: 6. januar 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansmin., Digitaliseringsstyrelsen Fremsat den 13. marts 2013 af finansministeren (Bjarne Corydon)

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven

Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Lovforslag om ændring af Årsregnskabsloven Konsekvenser for Venture Capital og Private Equity selskaber ved indregning og måling af kapitalandele i andre virksomheder Kontakt Niels Henrik B. Mikkelsen

Læs mere

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale

VAS. Validering af Atypisk Sygefravær. Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en. integreret del at den digitale VAS Validering af Atypisk Sygefravær Information til kommunerne om VAS, der introduceres i juni 2009 som en integreret del at den digitale indberetning af Sygefravær. Hvad er VAS-løsningen? hvilke krav

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget

Forslag. Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven. Lovforslag nr. L 63 Folketinget Lovforslag nr. L 63 Folketinget 2012-13 Fremsat den 14. november 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ophævelse af lov om hjemmeservice og ændring af ligningsloven

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 15. maj 2014 kl. 12.30 i Mødelokale 260 på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl.

Referat. Dato: 24. april 2017 Journalnr.: 16/01755 Referent: AHE/KVK. Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. Referat Møde: Privatarkivudvalget Dato og tidspunkt: 9. marts 2017 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet Deltagere fra SA: Rigsarkiver Asbjørn Hellum, vicedirektør Ole Magnus Mølbak Andersen, vicedirektør Kirsten

Læs mere

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt

Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 466 Offentligt Folketingets Skatteudvalg ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN 1. juni 2016 Besvarelse af spørgsmål 466 alm. del stillet af udvalget

Læs mere

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11

Rapport - Inside. Introduktion... 3. Problemstilling... 3. Eksperiment... 6. Resultater... 8. Konklusioner... 11. Anbefaling... 11 1 Rapport - Inside Indhold Introduktion... 3 Problemstilling... 3 Eksperiment... 6 Resultater... 8 Konklusioner... 11 Anbefaling... 11 Fakta om eksperimentet... 12 Denne rapport er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 18. juni 2014, kl. 15:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Valg af dirigent Pkt. 2: Formandens beretning til debat og godkendelse v/formand Frank Johansen

Læs mere

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012

Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061 København K Udkast til forslag til lov om ændring af ferie 2012 Generelt Indberetning til FerieKonto m.v DA støtter, at digitale og elektroniske løsninger

Læs mere

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008

Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Referat fra mødet i det lokale uddannelsesudvalg for VVS ved Uddannelsescenter Herning den 11. marts 2008 Deltagere: Afbud: Ordstyrer: Bue Bomm Jensen, Lars Troelsgaard, Bjarne Kristensen, Søren Mogensen,

Læs mere

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening

Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Nivåvænge grundejerforening Den 25. marts 2015 Referat af generalforsamling i Nivåvænge Grundejerforening Der blev afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 12. marts 2015 klokken 19.00 i kantinen

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg

Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Referat fra møde nr. 29 i DVC's certificeringsudvalg Tid og sted: 26. februar 2008, kl. 10.00 IdealCombi A/S, Hurup Til stede: Jens Erik Gram (JE) Michael Vesterløkke (MV) Johny Jensen (JHJ) Per Møller

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 24. januar 2014 (J.nr. 2013-0035503) Afgift som følge af

Læs mere

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse

NemRefusion den intelligente, digitale postkasse NemRefusion den intelligente, digitale postkasse I 2010 lancerer KOMBIT A/S i samarbejde med KL og Arbejdsmarkedsstyrelsen den nye syge- og barseldagpengeløsning, NemRefusion. Den nye løsning er en moderniseret

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen

Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Nyt system og blanket til aftaler om gravstedsvedligeholdelse Kontaktperson: Elisabeth Gram Jeppesen Som der tidligere er informeret om kommer der et nyt system, til oprettelse af aftaler om vedligeholdelse

Læs mere

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske

Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske Maj 2016 Udenrigshandel med Fly og Helikoptere i udenlandske registre 1. INTRODUKTION... 2 2. UDENRIGSHANDEL MED FLY OG HELIKOPTERE I UDENLANDSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

REVISOR- BRANCHEN 2015

REVISOR- BRANCHEN 2015 REVISOR- BRANCHEN 2015 Nøgletal www.fsr.dk Klar omsætningsfremgang for revisorerne Med 16,8 mia. kr. i omsætning fik revisorbranchen et rekordår i 2015. Omsætningen blev løftet med godt 1,2 mia. kr. svarende

Læs mere

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse

Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse mst@mst.dk Høringssvar fra KL over fornyet høring om udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser bekendtgørelse om affald KL har modtaget udkast til genbrugsplads-, betalings- og gebyrbestemmelser

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 20.juni 2012 Tid: kl. 16 Sted: rektors kontor Til stede: Peter Speldt Niels Erik Parbst Charlotte Broen Christensen Birgitte Lind Andreas

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet

Referat af Bestyrelsesmøde. Sønderborg Forsyning i selskabet Referat af Bestyrelsesmøde Sønderborg Forsyning i selskabet Sønderborg Forsyning Holding A/S Sønderborg Forsyningsservice A/S Sønderborg Vandforsyning A/S Sønderborg Spildevandsforsyning A/S Sønderborg

Læs mere

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen

REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110. Deltagere: Conni Simonsen. Erland U. Jessen Jesper Jensen REFERAT ASE LSU - møde 11 mandag den 16. februar 2015 kl. 09.15, mødelokale Edison 110 Deltagere: Conni Simonsen Asger Schou Erland U. Jessen Jesper Jensen Stig Ravn Klaus Kolle Peder Maribo Christina

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Let i gang med NemRefusion

Let i gang med NemRefusion Let i gang med NemRefusion Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

Referat. Dagsorden. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Referat Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 27. februar 2013 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 32 Dato: 19. og 26. marts 2013 Journalnr: 2008-006935 Deltagere fra SA: Kirsten Villadsen Kristmar,

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014

Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Bedre brugeroplevelser! Hvad gør Erhvervsstyrelsen i Danmark? Altinndagen 1.december 2014 Hvad vil vi gerne dele med jer i dag? Kort om os Erhvervsstyrelsen, brugervenlighed og VIRK v. Hanne Vestergaard

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30.

Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium. d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Bilag 1 Referat af bestyrelsesmøde på Støvring Gymnasium d. 23. marts 2015 kl. 16.00 ca. 17.30. Deltagere: Kirsten Ravn Bundgaard, Peter Hansen, Susan Vonsild, Rune Carstensen, Steen Madsen, Emina Bodil

Læs mere

Referat Indsamling og Bevaring

Referat Indsamling og Bevaring Rigsarkivet Referat Indsamling og Bevaring Møde: K-udvalget Dato og tidspunkt: 20. oktober 2014 kl. 10-13 Sted: Rigsarkivet, Kalvebod Brygge 34 Deltagere fra Rigsarkivet: Kirsten Villadsen Kristmar, Jan

Læs mere

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER

ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER ANALYSE AF ANNONCEHAJERS SALGSMETODER DANSK TELE SUPPORT A/S - DANMARKS STØRSTE ANNONCEHAJ Annoncehajer er et stort og vedvarende problem for dansk erhvervsliv. Håndværksrådets hotline modtager dagligt

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere

Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere Maj 2016 Udenrigshandel med Skibe, Fly og Helikoptere 1. INTRODUKTION... 2 2. SKIBE, FLY OG HELIKOPTERE I DANSKE REGISTRE... 2 2.1. HVEM SKAL INDBERETTE?... 2 2.2. HVAD SKAL INDBERETTES?... 2 2.3. HVORDAN

Læs mere

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium

Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium Bestyrelsen Borupgaard Gymnasium M ø d e r e f e r a t Dato: den 7.september 2016 Tid: kl. 16.00 Sted: rektors kontor Til stede: Søren Slotsaa Musa Kekec Dorte Merete Juel Hansen Carsten Riskjær Jakobsen

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske forskningsstatistik, set i internationalt og nordisk perspektiv Peter. Mortensen Notat 2002/9 fra Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute for tudies

Læs mere

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk

Let i gang med NemRefusion Løntilskud- og fleksjobrefusion Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Digital indberetning af løntilskud- og fleksjobrefusion på Virk.dk Denne guide giver dig en introduktion til hvordan, du anmoder om refusion for løntilskud og fleksjob i NemRefusion. Guiden giver ikke

Læs mere

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v.

Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Til bestyrelsen for Institutioner for erhvervsrettede uddannelser og almengymnasiale uddannelser samt almene voksenuddannelser m.v. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 BV000153 Aktstykke nr. 66 Folketinget 2013-14 66 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. København, den 8. januar 2014. a. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter afgiver ved dette orienterende aktstykke

Læs mere

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret)

Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Krav om digital indberetning for klasse C og D (opdateret) Erhvervsstyrelsen udsendte den 14. august 2012 en ny indsendelsesbekendtgørelse¹, som trådte i kraft den 20. august 2012. Bekendtgørelsen regulerer

Læs mere

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler

Forslag vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Bilag 4 til Helikopteranalyse af virksomhedsområdet i forbindelse med næste generation af NemID vedrørende NemID til Finansministeriets område fra Regeringens Virksomhedsforum for Enklere Regler Status

Læs mere

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet

Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet Vejledning til digital indberetning til Energitilsynet EnergiData Online Indberetninger til Energitilsynet foretages i Energitilsynets digitale indberetningsmiljø. Adgang til de digitale indberetninger

Læs mere

Referat af 2. møde i Danmarks Statistiks brugerudvalg om økonomisk statistik.

Referat af 2. møde i Danmarks Statistiks brugerudvalg om økonomisk statistik. 1. juli 2011 PUD/- Akt.nr. 2080 Til Referat af 2. møde i s brugerudvalg om økonomisk statistik. Tid og sted Til stede Torsdag den 9. juni 2011 kl. 14.00 i. Se fortegnelse efter referatet. 1. Velkomst og

Læs mere

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september.

Høringsnotat. Udkast til lovforslag blev sendt i ekstern høring den 2. juli 2013. Høringsfristen for lovforslaget udløb den 13. september. Miljøudvalget 2013-14 L 62 Bilag 1 Offentligt NOTAT Jura J.nr. 020-00102 Ref. metbr Den 5. november 2013 Høringsnotat vedrørende Forslag til lov om ændring af lov om Natur- og Miljøklagenævnet og forskellige

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall

GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall GF forsikringsklubben for ansatte i DONG Energy og Vattenfall Referat fra generalforsamling, 16. maj 2012 hos Vattenfall A/S. Dagsorden for mødet er i henhold til vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre

Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Dato 9. marts 2015 Dok.nr. 16375/15 Sagsnr. 14/13483 Ref. 37164 Møde i chefgruppen, Plan, Kultur og Teknik mandag den 9. marts 2015 kl. 09.00 i mødelokale 3. Årre Tilstede: Bent Peter Larsen, Pia Koch

Læs mere

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel

Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Vejledning til online blanketten Månedlig omsætning inden for detailhandel Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål,

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd

Egedal Kommune Det lokale Beskæftigelsesråd Den 31. marts 2014 kl. 10.30 i Rådhussalen på Stenløse Rådhus Referat 1. Godkendelse af dagsorden.... 1 2. Driftssituationen i Jobcenteret.... 2 3. LBR regnskab 2013... 3 4. LBR budget 2014.... 4 5. Underretning

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del Bilag 332 Offentligt NOTAT 4. juli 2016 Statistik over rekvisition af tilstandsrapporter i perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 Indledning Der

Læs mere

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.).

L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure samt frivillig indberetning af gaver m.v.). Skatteudvalget L 121 - Svar på Spørgsmål 4 Offentligt J.nr. 2005-711-0050 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget L 121- Forslag til Lov om ændring af forskellige skattelove (Enklere forskuds- og selvangivelsesprocedure

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen.

FSR danske revisorer takker for muligheden for at fremsende bemærkninger til udkastet til ændring af indsendelsesbekendtgørelsen. Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Att.: Specialkonsulent Lise Fode 30. januar 2015 Pr. e-mail: lisfod@erst.dk Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om indsendelse til og

Læs mere