FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Clone PgR 636 Ready-to-Use (Link) Kode IR068. Tilsigtet anvendelse"

Transkript

1 FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor Ready-to-Use (Link) Kode IR068 Tilsigtet anvendelse Synonym for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk brug. FLEX Monoclonal Mouse Anti-Human Progesterone Receptor,, Ready-to-Use, (Link), er beregnet til brug ved immunhistokemi sammen med visualiseringssættet EnVision FLEX+, High ph og sammen med Autostainer Link-instrumenter til semi-kvantitativ påvisning af human progesteronreceptor i formalinfikserede, paraffinindstøbte humane brystkarcinomer. Dette antistof mærker progesteronreceptor-positive celler og er nyttigt ved vurdering af status for progesteronreceptor i humane brystkarcinomer. Den kliniske fortolkning af enhver farvning eller fravær af farvning skal suppleres med morfologiske undersøgelser ved brug af egnede kontroller og skal evalueres i sammenhæng med patientens kliniske anamnese og andre diagnostiske test udført af en kvalificeret patolog. PR Steroide hormonreceptorers rolle ved brystkræft er velkendt (1,2). Fravær af østrogenreceptoren ER og progesteronreceptoren PR forudser tidligt tilbagefald og dårlige chancer for overlevelse for brystkræftpatienter (3-6). På samme måde forudsiger tilstedeværelse af ER og PR i tumorer potentiel gavn af tamoxifen og anden endokrinrelateret behandling. Måling af ER og PR kan udføres semi-kvantitativt med IHC eller kvantitativt med DCC eller EIA. Sammenhængen mellem de semikvantitative og kvantitative evalueringer af PR har ligget mellem 73 og 91% afhængigt af det anvendte laboratorium og antistof (7-9). Se Dakos General Instructions for Immunohistochemical Staining (Generelle instruktioner vedrørende immunhistokemisk farvning) eller visualiseringssystemets instruktioner i IHC-procedurer for: 1) Procedureprincip, 2) Nødvendige materialer, der ikke medfølger, 3) Opbevaring, 4) Klargøring af præparater, 5) Farvningsprocedure, 6) Kvalitetskontrol, 7) Fejlfinding, 8) Fortolkning af farvning, 9) Generelle begrænsninger. Monoklonalt museantistof, der er klar til brug, leveret i væskeform i en buffer, der indeholder stabiliserende protein og 0,015 mol/l NaN 3. Klon: PgR 636 (10) Isotype: IgG1, kappa Immunogen Formalinfikseret, rekombinant, fuldlængde-a-form af human progesteronreceptor (10) Specificitet Det er ved Western-blotting af helcelleekstrakter blevet påvist, at anti-pr, PgR 636 reagerer med PR-A- og PR-B-formerne og med både fri og hormonbundet PR (10). Epitopen er blevet tilknyttet til det amino-terminaldomæne, der deles af PR-A og PR-B. Forholdsregler 1. Til in vitro-diagnostisk brug. 2. Må kun anvendes af uddannet personale. 3. Dette produkt indeholder natriumazid (NaN 3), et kemikalie, som er meget giftigt i ren form. Selvom koncentrationen i produktet ikke er klassificeret som farlig, kan natriumazid reagere med bly og kobber og danne meget eksplosive ophobninger af metalazider. Efter bortskaffelse skylles med rigelige mængder vand for at hindre ophobning af metalazid i afløb. 4. Som med alle produkter, der er afledt fra biologiske kilder, bør der iagttages korrekte håndteringsprocedurer. 5. Brug passende personlige værnemidler for at undgå, at materialet kommer i kontakt med øjne og hud. 6. Ubrugt opløsning skal bortskaffes i henhold til lokal, national og EU-retlig lovgivning. Opbevaring Opbevares ved 2-8 C. Må ikke anvendes efter den ud løbsdato, der er trykt på flasken. Hvis reagenserne opbevares under andre forhold end de specificerede, skal forholdene verificeres af brugeren. Der er ingen synlige tegn på, at produktet kan være ustabilt. Der bør derfor køres positive og negative kontroller samtidigt med patientpræparater. Kontakt teknisk support hos Dako, hvis der observeres uventet farvning, som ikke kan forklares med variationer i laboratorieprocedurer, og der er mistanke om et problem med antistoffet. ( ) DK_004 s. 1/5

2 Klargøring af præparater inklusive nødvendige materialer, der ikke medfølger Farvningsprocedure inklusive nødvendige materialer, der ikke medfølger Fortolkning af farvning Produktspecifik begrænsning Resultatkendetegn Paraffinsnit: Antistoffet kan anvendes til mærkning af formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Vævspræparaterne skal skæres i snit med en tykkelse på ca. 4 µm. Forbehandling: Forbehandling af formalinfikserede, paraffinindstøbte snit er påkrævet. Der opnås optimale resultater ved at forbehandle væv med HIER ved hjælp af fortyndet EnVision FLEX Target Retrieval Solution, High ph (50x) (kode K8000/K8004). Afparaffinering, rehydrering og epitop-retrieval kan udføres i Dako PT Link (kode PT100/PT101/PT200). Der henvises til brugervejledningen til PT Link. De følgende parametre bør anvendes til PT Link: Forvarmet temperatur: 65 C; temperatur og ti d for epitop-retrieval: 97 C for 20 (±1) minutter; afkøles til 65 C. Fjern objektglasholderen fra PT Link-karret, og dyp straks objektglassene i et glas/kar (for eksempel PT Link Rinse Station (kode PT109)) med fortyndet EnVision FLEX Wash Buffer (20x) (kode K8007) ved stuetemperatur. Lad dem ligge i Wash Buffer i 1-5 minutter. Vævssnittene må ikke tørre ud under for-behandlingen eller under den efterfølgende immunhistokemiske farvningsprocedure. Det tilrådes at anvende FLEX IHC Microscope Slides (kode K8020), så vævssnittene hænger bedre fast på objektglassene. Efter farvning skal snittene dehydreres, renses og monteres ved hjælp af et permanent monteringsmedie. Visualisering: Det anbefalede visualiseringssystem er EnVision FLEX+, High ph (Link) (kode K8002). Program: Farvningstrinnene og inkubationstiderne er forprogrammeret i softwaren til Autostainer Link. Den anbefalede reagensapplikationsmængde er 1 x 200 µl eller 2 x 150 µl pr. objektglas. Se den relevante brugervejledning til Autostainer Link for detaljerede anvisninger om isætning af objektglas og reagenser. Hvis protokollerne ikke er til rådighed på det anvendte Autostainer Link 48-instrument, bedes du kontakte Dakos tekniske serviceafdeling. Alle inkubationstrin skal udføres ved stuetemperatur. Modfarvning: Den anbefalede kontrastfarve er EnVision FLEX Hematoxylin (Link) (kode K8008). Det anbefales at anvende et ikke-vandbaseret, permanent monteringsmedie. Kontroller: Der skal udføres positive og negative kontroller samtidigt ved hjælp af den samme protokol som for patientpræparaterne. Ideelt set bør de positive kontroller omfatte brystkarcinomvæv med lav PR-ekspression. Som alternativ kan der anvendes benign cervix. Cellerne/strukturerne skal vise reaktionsmønstre som beskrevet for dette væv i afsnittet "Resultatkendetegn" for alle positive præparater. Det anbefalede negative kontrolreagens er FLEX Negative Control, Mouse (Link) (kode IR750). Det cellulære farvningsmønster er t. Cytoplasmisk mærkning, hvis det observeres, skal anses for at være ikke-specifik. Et positivt resultat defineres som farvning i 1% af tumorcellerne uanset farvningsintensitet. Dette stemmer overens med ASCO/CAP's anbefalede afskæringsværdi på 1% af positive tumorceller ved positiv vurdering (11). 1. Falsk negative resultater kan skyldes nedbrydning af antigenet i vævene med tiden. Præparaterne skal farves inden 2 måneder efter monteringen af vævene på objektglas, når de opbevares ved stuetemperatur (12). 2. Lymfocytter og stromale celler kan udvise positiv farvning med antistoffet FLEX Monoclonal Mouse Anti- Human PR og må ikke fortolkes eller tælles som PR-farvede tumorceller. 3. For at opnå optimale og reproducerbare resultater kræver PR-proteinet target-retrieval, når vævene fikseres (neutralt bufferet formalin) og paraffinindstøbes rutinemæssigt. 4. Brug af Dako Anti-PR, på væv med andre fiksativer end formalin er ikke blevet valideret. Præcision: Serielle snit fra hver af 12 forskellige formalinfikserede, paraffinindstøbte blokke af brystkarcinomer, som repræsenterer et dynamisk område af PR-ekspression, blev indsamlet til analyse. Analysen blev udført som følger: Præcision inden for kørsler: I henhold til standarden EnVision FLEX+, High ph-protokol blev tre snit fra hver vævsblok farvet med Anti-PR,. Samtidig blev ét snit fra hver vævsblok farvet med det negative kontrolreagens. Præcision mellem kørsler: Med farvning af ét snit fra hver vævsblok blev ovenstående procedure gentaget på fem ikke på hinanden følgende dage. Samtidig blev ét snit fra hver vævsblok farvet med det negative kontrolreagens. Præcision mellem instrumenter: Med farvning af i alt tre snit fra hver vævsblok blev ovenstående procedure udført på tre forskellige Autostainer-instrumenter af tre forskellige operatører. Samtidig blev ét objektglas fra hver vævsblok farvet med det negative kontrolreagens. Præcisionsforsøg med Anti-PR, gav ensartede resultater for analyserne inden for kørslerne, mellem kørslerne og mellem instrumenterne. De samme analysebetingelser blev bibeholdt hele undersøgelsen igennem, og reagenserne blev opbevaret ved 2-8 C m ellem analysekørslerne. Normalt væv: Tabel 1 indeholder en oversigt over immunreaktivitet for Anti-PR, med det anbefalede panel af normalt væv. Alt væv blev formalinfikseret og paraffinindstøbt samt farvet med Anti-PR, Clone PgR 636 i henhold til vejledningen på indlægssedlen. Cytoplasmisk farvning blev observeret med Anti-PR, Clone PgR 636 i flere forskellige vævselementer, herunder epitel, stroma, interstitialceller og inflammatoriske celler. Selvom der blev observeret cytoplasmisk farvning, anses det ikke for diagnostisk i henhold til den tilsigtede anvendelse af dette antistof. ( ) DK_004 s. 2/5

3 Tabel 1: Oversigt over Anti-PR, -reaktivitet i normalt væv Vævstype (antal analyserede) Binyre (3) Positive vævselementer Vævstype Positive vævselementer (antal analyserede) Nerve, perifer (3) 0/3 1/3 Celler i zona glomerulosa (50%), 1/3 Celler i zona glomerulosa Ovarie (3) 3/3 Stromale celler (50-70%), (50%), Knoglemarv (3) 0/3 Pancreas (3) 2/3 Langerhanske øer (50-90%), Bryst (3) 2/3 Glandulære epitelceller Parathyroidea (3) 3/3 Glandulære epitelceller (50-90%), (1-10%), Cerebellum (3) 0/3 Hypofyse (3) 3/3 Hypofyseceller (1-40%), Cerebrum (3) 1/3 Meningiale celler (100%), Prostata (3) 3/3 Stromale celler (30-80%), Cervix (3) 3/3 Epitelceller (50-90%), Spytkirtel (3) 3/3 Glandulære epitelceller (<1%-60%), 3/3 Stroma, herunder Hud (3) 0/3 inflammatoriske celler (50%), Colon (3) 1/3 Lymfeceller/inflammatoriske celler (10%), Tyndtarm (3) 3/3 Stromale og inflammatoriske celler (30-50%), 1/3 Lymfeceller/inflammatoriske Milt (3) 0/3 celler (10%), Oesophagus (3) 1/3 Stromale celler (50%), Mavesæk (3) 1/3 Interstitialceller (20%), Nyre (3) 3/3 Interstitialceller (1-5%), Testikel (3) 3/3 Interstitialceller (5-80%), Lever (3) 0/3 Thymus (3) 0/3 Lunge (3) 2/3 Interstitialceller (1-10%), Thyroidea (3) 0/3 2/3 Inflammatoriske celler (1-10%), Tonsil (3) 0/3 Mesotelceller (2) 0/2 Uterus (2) 2/2 Glandulære epitelceller (100%), Muskel, hjerte (3) 3/3 Myocytter (30%), peri- 2/2 Stromale celler, myometrie (100%), Muskel, skelet (3) 0/3 Metodesammenligning: Analyse med Monoclonal Mouse Anti-Human PR, blev udført med EnVision FLEX+ og vurderet i henhold til retningslinjerne fra ASCO/CAP (afskæring 1%) (11). Analyse med Anti- PR (Clone 1294) blev udført med Dako ER/PR pharmdx Kit og vurderet i henhold til retningslinjerne for scoring fra Allred, der er beskrevet i indlægssedlen. Metodesammenligningsdata vises i tabel 2. Ved brug af disse retningslinjer for scoring var Monoclonal Mouse Anti-Human PR, samstemmende med PR-antistofkomponenten i Dako ER/PR pharmdx Kit, og værdierne for samlet, positiv og negativ overensstemmelse var hhv. 94,5%, 95,8% og 93,1%. Tabel 3 viser sammenligningen af begge analyser, scoret med retningslinjerne fra ASCO/CAP. Tabel 2: Overensstemmelse mellem Anti-PR, (ASCO/CAP) og Anti-PR-komponenten i ER/PR pharmdx Kit (Allred) Anti-PR-komponenten i ER/PR pharmdx Kit Monoclonal Mouse Anti- Human PR, Positiv Negativ I alt Positiv procentdel af overensstemmelse = 95,8% (95% CI: 91,1-96,8) Negativ procentdel af overensstemmelse = 93,1% (95% CI: 90,5-96,7) Samlet procentdel af overensstemmelse = 94,5% (95% CI: 90,8-96,8) ( ) DK_004 s. 3/5

4 Tabel 3: Overensstemmelse mellem Anti-PR, (ASCO/CAP) og Anti-PR-komponenten i ER/PR pharmdx Kit (Allred) Anti-PR-komponenten i ER/PR pharmdx Kit Monoclonal Mouse Anti- Human PR, Positiv Negativ I alt Positiv procentdel af overensstemmelse = 99,1% (95% CI: 93,0-98,0) Negativ procentdel af overensstemmelse = 93,3% (95% CI: 92,8-98,0) Samlet procentdel af overensstemmelse = 96,2% (95% CI: 93,0-98,0) Reproducerbarhed mellem laboratorier: Analyse for reproducerbarhed af Anti-PR, blev udført på tre analyselaboratorier på fem ikke på hinanden følgende dage med 21 unikke brystkræftpræparater og scoret i henhold til retningslinjerne fra ASCO/CAP (afskæring 1%), i alt 315 evalueringer. Tabel 4, 5 og 6 beskriver reproducerbarheden mellem stederne for analysen. Den gennemsnitlige positive, den gennemsnitlige negative og den samlede procentdel af overensstemmende resultater understøtter de meget reproducerbare resultater for PR-analysen (PgR 636), når den anvendes til at fastlægge status for PR i et klinisk miljø. Tabel 4: Sted 1 kontra Sted 2 - reproducerbarhed mellem laboratorier for Anti-PR, Sted 2 Sted 1 Positiv Negativ I alt Gennemsnitlig positiv procentdel af overensstemmelser = 96,5% Gennemsnitlig negativ procentdel af overensstemmelser = 95,8% Tabel 5: Sted 1 kontra Sted 3 - reproducerbarhed mellem laboratorier for Anti-PR, Sted 3 Sted 1 Positiv Negativ I alt Gennemsnitlig positiv procentdel af overensstemmelser = 99,2% Gennemsnitlig negativ procentdel af overensstemmelser = 98,9% Tabel 6: Sted 2 kontra Sted 3 - reproducerbarhed mellem laboratorier for Anti-PR, Sted 3 Sted 2 Positiv Negativ I alt Gennemsnitlig positiv procentdel af overensstemmelser = 95,7% Gennemsnitlig negativ procentdel af overensstemmelser = 94,7% ( ) DK_004 s. 4/5

5 Referencer 1. Henderson C.Breast cancer. In: Harrison s principles of internal medicine, 12th edition, Wilson JD, Braunwald E, Isselbacher KJ, Petersdorf RG, Martin JB, Fauci AS, Root RK (eds). McGraw-Hill, Inc. New York, Fuqua SAW. Estrogen and progesterone receptors and breast cancer. Diseases of the Breast, Harris et al, eds. Lippincott-Raven, s McGuire WL, Clark GM. The prognostic role of progesterone receptors in human breast cancer. Sem Oncol 1983;10:2. 4. Clark GM, McGuire WL, Hubay CA, Pearson OH, Marshall JS. Progesterone receptors as prognostic factor in stage II breast cancer. N Engl J Med 1983;39: Ravdin PM, Green S, Dorr TM, McGuire WL, Fabian C, Puch RP, et al. Prognostic significance of progesterone receptor levels in estrogen receptor-positive patients with metastatic breast cancer treated with tamoxifen: Results of a prospective southwest oncology group study. JCO 1992;10: Chevallier B, Heintzmann F, Mosseri V, Dauce JP, Bastit P, Graic Y, Brunelle P, Basuyay JP, Comoz M, Asselain B. Prognostic value of estrogen and progesterone receptors in operable breast cancer: Results of a univariate and multivariate analysis. Cancer 1988; 62: Page DL, Jensen RA, Simpson JF. Routinely available indicators of prognosis in breast cancer. Breast Can Res Treat 1998;51: Allred DC, Harvey JM, Berardo M, Clark GM. Prognostic and predictive factors in breast cancer by immunohistochemical analysis. Mod Pathol 1998;11: Fitzgibbons PL, Page DL, Weaver D, Thor AD, Allred DC, Clark GM, et al. Prognostic factors in breast cancer. College of American Pathologists consensus statement. Arch Pathol Lab Med 2000;124: Press M, Spaulding B, Groshen S, Kaminsky D, Hagerty M, Sherman L, et al. Comparison of different antibodies for detection of progesterone receptor in breast cancer. Steroids 2002; 67: Hammond MEH, Hayes DF, Dowsett M, Allred C, Hagerty KL, Badve S, et al. American Society of Clinical Oncology/College of American Pathologists Guideline Recommendations for Immunohistochemical Testing of Estrogen and Progesterone Receptors in Breast Cancer. Arch Pathol Lab Med 2010;134: Clinical and Laboratory Standards Institute (formerly NCCLS). Quality assurance for immunocytochemistry; Approved guideline. CLSI document MM4-A ( )- CLSI, 940 West Valley Road, Suite Wayne, PA USA Udgave 11/15 ( ) DK_004 s. 5/5

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse

FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084. Tilsigtet anvendelse FLEX Monoclonal Rabbit Anti-Human Estrogen Receptor α Clone EP1 Ready-to-Use (Dako Omnis) Kode GA084 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Medfølgende reagens Til in vitro-diagnostisk

Læs mere

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8010 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Link) Kode K8002 5. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Autostainer Link-instrumenter. Valgfri reagenser Kode Produktnavn Analyser K8004 EnVision

Læs mere

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse

Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3. Kode M3653. Tilsigtet anvendelse Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1 Clone 22C3 Kode M3653 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Til in vitro-diagnostisk brug. Monoclonal Mouse Anti-Human PD-L1, Clone 22C3, er

Læs mere

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus)

EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) EnVision FLEX+, Mouse, High ph, (Dako Autostainer/Autostainer Plus) Kode K8012 6. udgave Sættet indeholder reagenser til 400 600 analyser. Til Dako Autostainer/Autostainer Plus. Valgfri reagenser: Kode

Læs mere

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis)

EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) EnVision FLEX, High ph (Dako Omnis) Code GV800 2. udgave Sættet indeholder reagenser til 600 analyser. Til Dako Omnis-instrumenter. Valgfri reagenser: Kode Produktnavn Analyser GV804 GV805 EnVision FLEX

Læs mere

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5001 6. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser. (129655-001)

Læs mere

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse

Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Dako REAL EnVision Detection System, Peroxidase/DAB+, Rabbit/Mouse Kode K5007 3. udgave Til brug sammen med automatiske Dako instrumenter til immunfarvning. Sættet indeholder reagenser til 500 analyser.

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab).

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er indiceret som en hjælp til at identificere NSCLC-patienter, der kan behandles med KEYTRUDA (pembrolizumab). PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse

PD-L1 IHC 22C3 pharmdx. SK tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48. Indholdsfortegnelse PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 tests til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Indholdsfortegnelse 1. Tilsigtet anvendelse... 2 2. Resumé og forklaring... 2 2.1 NSCLC...2 2.2 Melanom...2 3. Princip

Læs mere

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid.

Bufferopløsning, der indeholder hydrogenperoxid, detergent og 0,015 mol/l natriumazid. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx SK006 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 22C3 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab).

PD-L1-ekspression detekteret af PD-L1 IHC 28-8 pharmdx ved ikke-pladecellet NSCLC kan være forbundet med øget overlevelse med OPDIVO (nivolumab). PD-L1 IHC 28-8 pharmdx SK005 50 test til anvendelse sammen med Autostainer Link 48 Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. PD-L1 IHC 28-8 pharmdx er en kvalitativ immunhistokemisk analyse,

Læs mere

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201

PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 PNA ISH Detection Kit Kodenr. K5201 9. udgave Til in situ hybridisering ved brug af fluoresceinkonjugerede PNA-prober. Sættet indeholder reagenser til mindst 40 tests*. * Antallet af tests er baseret på

Læs mere

HercepTest for Automated Link Platforms

HercepTest for Automated Link Platforms HercepTest for Automated Link Platforms Kode SK001 20. udgave (125218-001) P04083DK_01_SK00121-2/2015.04 s.1/39 Indhold Tilsigtet anvendelse...3 Resumé og forklaring Bryst...4 Procedureprincip Bryst...4

Læs mere

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik.

Artisan Masson s Trichrome Stain Kit. Kode AR173. Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Artisan Masson s Trichrome Stain Kit Kode AR173 Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Masson s Trichrome Stain Kit er beregnet til anvendelse i laboratorier til at identificere bindevæv

Læs mere

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler.

c-kit pharmdx polyklonale, kanin antistoffer detekterer specifikt c-kit-proteinet i CD117-antigenudtrykkende celler. c-kit pharmdx Kode K1906 25 analyser til manuelt brug Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges til identificering

Læs mere

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec

udelukke diagnosticeringen af GIST, og det samme gælder for Gleevec/Glivec c-kit pharmdx Kode K1907 35 analyser til brug på Dako Autostainer Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. c-kit pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem, som bruges

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array til klinisk rutine analyse. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array til klinisk rutine analyse Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Brug af TMA i forskning TMA er hovedsageligt brugt indenfor forskning, typisk til analyse af større

Læs mere

HercepTest Kodenr. K5204

HercepTest Kodenr. K5204 HercepTest Kodenr. K5204 20. udgave Til immuncytokemisk farvning. Sættet er beregnet til 35 tests (70 objektglas). (127542-001) P04085DK_01_K520421-2/2015.05 s. 1/54 Indhold Side Tilsigtet anvendelse...

Læs mere

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug.

EGFR pharmdx. Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006. Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx Kode K1492 35 analyser til manuelt brug Udgave 9/27/2006 Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. EGFR pharmdx -analysen er et kvalitativt immunhistokemisk (IHC) sætsystem til identificering

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom.

Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Test'af'EML4.ALK'fusion'i'lungeadenokarcinom. Anbefalingerne udarbejdede af: Overlæge,Dr.Med.BirgitGuldhammerSkov.BispebjergHospital,PatologiskAfdeling. Professor,overlægeMogensVyberg.AalborgUniversitetshospital,PatologiskInstitut.

Læs mere

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse

Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse Bilag D Vestsjællands Amtssygehus Klinisk Biokemisk Afdeling Centralsygehuset i Slagelse INTERN RAPPORT Afprøvning af Immunofixation af M-komponenter (Bestemmelse af immunoglobulin-klasse og -type) på

Læs mere

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse

Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit. Kode K ml Kode K ml. Anvendes til in vitro diagnostik. Tilsigtet anvendelse Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-Rabbit Kode K4002 15 ml Kode K4003 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +, Peroxidase

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave

HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave HER2 FISH pharmdx Kit Kode K5331 7. udgave Direkte in situ fluorescenshybridiseringsanalyse til kvantitativ bestemmelse af HER2 genamplifikation i formalinfikseret, paraffinindstøbt (FFPE ) brystcancervæv

Læs mere

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv

IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv IHC påvisning af CD3 og F4/80 antigen i CIA musepotevæv Bachelorprojekt af Mikkel Malik Høegh Nygaard Nielsen Kilde Billede fra laboratoriet på Novo Nordisk Bioanalytikeruddannelsen CVU Øresund Nordisk

Læs mere

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned

Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Brugsanvisning IVD Matrix HCCA-portioned Rendyrket matrixsubstans til matrix-assisteret-laser-desorption-ionisering time-of-flight-massespektrometri (MALDI-TOF-MS). CARE- produkterne er designet til at

Læs mere

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit.

Leverede reagenser Kode K4010: Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. snit. Dako EnVision+ System-HRP (DAB) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4010 15 ml Kode K4011 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

Immunhistokemi kombineret med special farvninger

Immunhistokemi kombineret med special farvninger BACHELOR 2015 Immunhistokemi kombineret med special farvninger - Udført med CD3, Alcian Blue, PAS og DPAS med henblik på diagnosticering af MB Sjögrens Syndrom Maria Villadsen Studienummer 60080725 Vejleder

Læs mere

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44.

EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. EnVision G/2 dobbeltfarvning med antistofferne CD31 og DBA44. Bachelorprojekt Projektperiode: November 2008 januar 2009 Forfatter: Winni Pedersen CPR nr. 230362 Bivejleder: Lone Bojesen, Herlev patologi

Læs mere

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP).

Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako EnVision+, HRP). Dako EnVision+ System- HRP Labelled Polymer Anti-mouse Kode K4000 115 ml Kode K4001 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Disse instruktioner gælder Dako EnVision+, Peroxidase (Dako

Læs mere

Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse.

Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse. Afsnit indsættes i Patologiretningslinjekapitlet efter høring i relevante videnskabelige udvalg, retningslinjeudvalg og bestyrelse. Er udarbejdet af tværfaglig DBCG arbejdsgruppe (patologiudvalg/medicinsk

Læs mere

FluoroSpheres Kodenr. K0110

FluoroSpheres Kodenr. K0110 FluoroSpheres Kodenr. K0110 6. udgave Kalibreringsperler til daglig overvågning af flow-cytometeret. Kittet indeholder reagenser til 40 kalibreringer. (105797-004) SSK0110CE_02/DK/2015.12 p. 1/9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert

Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert Logbog: Hoveduddannelse, medicinsk ekspert PRÆDIAGNOSTISKE FORUDSÆTNINGER SAMT KLINISKE KOMPETENCER 4.3.1 Indhente og vurdere kliniske og parakliniske data, som er nødvendige for endelig patoanatomisk

Læs mere

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener.

Formålet med immunhistokemiske (IHC) farvningsteknikker er at muliggøre visualiseringen af vævs (celle) antigener. Dako LSAB 2 System-AP Kodenr. K0674 110 ml Kodenr. K0676 15 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk anvendelse. Disse instruktioner gælder for Universal Dako LSAB 2 System, Alkaline Phosphatase

Læs mere

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses

Herlev og Gentofte Hospital. The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Herlev og Gentofte Hospital The influence of different fixatives and preparation methods on morphology, immunohistochemistry and molecular analyses Problem Rutinemæssigt bruges 10% neutralbuffet formalin

Læs mere

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt

Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Translationel kræftforskning og individbaseret behandling med udgangspunkt i brystkræft og et konkret forskningsprojekt Anne-Sofie Schrohl Rasmussen, cand.scient. (humanbiologi) Faggruppen Patobiologi,

Læs mere

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042

Spørgsmål Svar # 2. af d vedrørende. Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering af immunhisto- og cytokemiske analyser på 1 Spørgsmål Svar # 2 af d. 03.03.2009 vedrørende Offentligt udbud vedr. sag nr. MT2008/1042 Udbud af automatiseret til håndtering

Læs mere

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer.

Streptavidinkonjugeret til peberrodsperoxidase i PBS, der indeholder stabiliserende protein og antimikrobielle stoffer. Dako LSAB2 System-HRP Kode K0672 15 ml Kode K0673 15 ml Kode K0675 110 ml Tilsigtet anvendelse Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Universal Dako Labelled Streptavidin-Biotin2 System,

Læs mere

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002)

Yderligere nødvendige materialer, der ikke medfølger Ammoniumhydroxid, 15 mol/l fortyndet til 0,037 mol/l PAP Pen (kode S2002) ADVANCE TM HRP Kode K4067 Kode K4068 Kode K4069 Klar til brug 500 ml 110 ml 11 ml Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Systemet er beregnet til anvendelse sammen med primære antistoffer fra

Læs mere

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark

Tissue micro array en udfordring. Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Tissue micro array en udfordring Molekylærenheden Patologiafdelingen Herlev Hospital Danmark Kræft og kræftrelateret behandling UDFORDRING: Flere tilbud til medicinsk behandling Individuel behandling Antallet

Læs mere

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer

Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer CSA II Biotin-free Tyramide Signal Amplification System Kode K1497 Til brug sammen med primære museantistoffer Licens til begrænset brug Dette system indeholder teknologi, der er udviklet og licenseret

Læs mere

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet:

Leveret reagens Kode K4004: Følgende materialer, tilstrækkeligt til 150 vævssnit baseret på 100 µl pr. snit, er indeholdt i kittet: Dako EnVision+ System-HRP (AEC) Til anvendelse sammen med primære museantistoffer Kode K4004 115 ml Kode K4005 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne brugsvejledning vedrører

Læs mere

DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A Ready-to-Use (Link) Kode IC001. Tilsigtet anvendelse

DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A Ready-to-Use (Link) Kode IC001. Tilsigtet anvendelse DuoFLEX Cocktail Anti-S100 Anti-Tyrosinase Anti-Melan-A Ready-to-Use (Link) Kode IC001 Tilsigtet anvendelse Synonymer for antigen Resumé og forklaring Leveret reagens Anvendes til in vitro diagnostik.

Læs mere

Synovasure PJI lateral flow-testkit

Synovasure PJI lateral flow-testkit Synovasure PJI lateral flow-testkit Alfa-defensintest til detektion af infektion omkring implanterede ledproteser Forhandler Gå ind på www.cddiagnostics.com for at få yderligere produktoplysninger Brugere

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt

Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. Professionsbachelorprojekt 1 Citat Det synes altid umuligt, indtil det er gjort. NELSON MANDELA Professionsbachelorprojekt Titel : Gordon and Sweets overfor CD271 ved farvning af retikulære fibre Engelsk : Staining for reticular

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: --

Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: -- X SIKKERHEDSDATABLAD OPLYSNINGSSKEMA OM KEMISKE DATA Dato: 03.03.2009 Tidligere dato: 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/PRÆPARATET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stoffet eller præparatet

Læs mere

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333

TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 101752-001 / 20-01-03 TOP2A FISH pharmdx kit Kode K5333 3. udgave Til in vitro-diagnostisk brug Kittet indeholder reagenser til 20 analyser. (115084-002) K5333/DK/KVN/24.05.07 p. 1/35 Indhold Side Tilsigtet

Læs mere

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 2015/09/09 A93A01230CDA A11A01907 22 ml 8 ml 400 Diagnostisk reagens til kvantitativ in vitro-bestemmelse af kreatinin i serum, plasma og urin ved kolorimetri. QUAL-QA-TEMP-0846 Rev.9 Applikationsudgivelse

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark Februar 2017 QIAsymphony SP-protokolark circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 Dette dokument er QIAsymphony circdna_2000_dsp_v1 og circdna_4000_dsp_v1 protokolark, version 1, R1 Sample to Insight

Læs mere

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt!

Tillykke med de 30 år. Tænk at tiden er gået så hurtigt! Tillykke med de 30 år Tænk at tiden er gået så hurtigt! Af alle protokollerede primære brystkræft patienter, der blev diagnosticeret og behandlet i 2002, er 78% i live uden recidiv 5 år efter. Hvordan

Læs mere

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP

Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP August 2015 QIAsymphony SPprotokolark Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP Dette dokument er Tissue_LC_200_V7_DSP og Tissue_HC_200_V7_DSP QIAsymphony SPprotokolark, R2, til kitversion 1. QIAsymphony

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis)

HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) Kode GM333 2. udgave HER2 IQFISH pharmdx (Dako Omnis) er en analyse af direkte fluorescens in situ-hybridisering (FISH), som er designet til kvantitativ fastlæggelse af

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH 86496 48 kort 86426 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO-blodtypebestemmelse. RH1 Ag bestemmelse IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799

Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 Histology FISH Accessory Kit Kode K5799 6. udgave Til fluorescens in situ hybridisering (FISH) på formalinfikserede, paraffinindstøbte vævssnit. Sættet indeholder reagenser til 20 analyser. (128916-002)

Læs mere

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker)

Kode K4008 Sættet indeholder følgende materialer, der rækker til 150 vævssektioner ved 100 µl pr. sektion: Peroxidase Block (peroxidase-blokker) Dako EnVision + System HRP (AEC) For Use With Rabbit Primary Antibodies Kode K4008 Kode K4009 Færdigblandet Anvendelsesområde Til in vitro diagnostisk brug. Denne vejledning gælder for Dako EnVision +

Læs mere

Udredning af ukendt primær tumor generelt

Udredning af ukendt primær tumor generelt Udredning af ukendt primær tumor generelt Temadag i Dansk Cytologiforening Lone Duval, Afdelingslæge, Ph.d. Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital Fredag d 4.3.16 Tilbagevendende spørgsmål Almen

Læs mere

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER

Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Kapitel 9. KRÆFT/CANCER Datamaterialet, som ligger til grund for denne årsberetning, består af data for perioden 20 fra Cancerregisteret i Sundhedsstyrelsen i Danmark. Antallet af kræfttilfælde var i 200:

Læs mere

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach

Videnskabsetisk komite og biobanker. Dansk Selskab for Good Clinical Practice 3. november 2014 Lone Gundelach Videnskabsetisk komite og biobanker Dansk Selskab for Good Clinical Practice Forskningsbiobank Samling af personhenførbart biologisk materiale Indgår som integreret del af konkret forskningsprojekt Opbevares

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail

INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail INFORM HER2 Dual ISH DNA Probe Cocktail 800-4422 05899826001 Indholdsfortegnelse TILSIGTET ANVENDELSE...2 SAMMENDRAG OG REDEGØRELSE...2 PROCEDURENS PRINCIP...2 MATERIALER...3 Leverede reagenser...3 Rekonstitution,

Læs mere

Måling af ph i syrer og baser

Måling af ph i syrer og baser Kemiøvelse 1 1.1 Måling af ph i syrer og baser Øvelsens pædagogiske rammer Sammenhæng Denne øvelse er tilpasset kemiundervisningen på modul 1 ved bioanalytikeruddannelsen. Øvelsen skal betragtes som en

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270

SIKKERHEDSDATABLAD MÆLKESYRE 80% E 270 da 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Leverandør: Aps Platinvej 21 6000 Kolding Telefon: +45 76 34 84 00 Telefax: +45 75 50 43 70 Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

Læs mere

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit

7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 7900003 24 analyser Circulating Tumor Cell Control Kit 1 TILSIGTET ANVENDELSE Til in vitro-diagnostisk brug CELLSEARCH -kontrolkit til cirkulerende tumorceller er beregnet til brug som analysekontrol for

Læs mere

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet

Finnålsdiagnostik i hoved-hals. Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Finnålsdiagnostik i hoved-hals Afdelingslæge, phd. Tina Klitmøller Agander Patologi afdelingen, Rigshospitalet Dansk Cytologiforening, temadag og årsmøde 2015 Hoved-hals Cytologi på Rigshospitalet = fra

Læs mere

Studieplan Bioanalyse Semester 2

Studieplan Bioanalyse Semester 2 OMRÅDET FOR SUNDHEDSUDDANNELSER Studieplan Bioanalyse Semester 2 Bioanalytikeruddannelsen i Odense Forår 2017 Semester 2 Indhold 1. Fagets fokus og emner... 3 2. Lektionsplan... 4 3. Litteraturliste...

Læs mere

Immunfarvning med ny antistofcocktail som led i cancerdiagnostik af pleuravæskekoagler

Immunfarvning med ny antistofcocktail som led i cancerdiagnostik af pleuravæskekoagler Immunfarvning med ny antistofcocktail som led i cancerdiagnostik af pleuravæskekoagler Professionsbachelorprojekt 18-03-2013 29-05-2013 Bioanalytikeruddannelsen VIA UC, Campus Aarhus Nord Udarbejdet af:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed

SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EC) 1907/2006. Eco-Flower Foam Wash none Perfumed Udstedelsesdato: 21.12.2010 Revisionsdato: 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: Produktidentifikator: PR-nr.: - Synonymer: 150328 - Vision2000+ Eco-Flower Foam Wash none Perfume

Læs mere

Social ulighed i kræftbehandling

Social ulighed i kræftbehandling Social ulighed i kræftbehandling 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Susanne Oksbjerg Dalton

Læs mere

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør

1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør 1 Identifikation af produktet og af producent og leverandør Produktnavn: Planteolie sæbe. Anvendelse: Til hånd og kropsvask. Vare nr. 3958 Leverandør: Sodasan Wash- und Reinigungsmittel GmbH Rudolf-Diesel-Str.

Læs mere

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1,

artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber Maj 2012 Sample & Assay Technologies Analysefølsomhed plasma artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, artus EBV QS-RGQ-kit Ydelsesegenskaber artus EBV QS-RGQ-kit, Version 1, 4501363 Kontroller, om der er nye revisioner med elektronisk mærkning på www.qiagen.com/products/artusebvpcrkitce.aspx inden udførelse

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

Microbiologics kontrolstammer

Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer Microbiologics kontrolstammer SSI Diagnostica tilbyder frysetørrede mikroorganismer til kvalitetskontrol fra det amerikanske firma Microbiologics. Sortimentet omfatter over

Læs mere

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter

Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Analyser/metoder til undersøgelse af immundefekter Læge J. Magnus Bernth Jensen Klinisk Immunologisk afdeling Hvilke analyser til hvilke patienter??? Hvilke patienter bør undersøges? Infektioner er almindelige

Læs mere

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit:

Kode K4006 Følgende materialer følger med dette kit og rækker til 150 vævssnit, baseret på 100 µl pr. Snit: Dako EnVision+ System-HRP (DAB) Til brug med mus primære antistoffer Kode K4006 15 ml Kode K4007 110 ml Tilsigtet anvendelse Anvendes til in vitro diagnostik. Denne vejledning gælder for Dako EnVision

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.)

SIKKERHEDSDATABLAD (Baseret på EØF direktiv 91/155/ff.) 1. OPLYSNINGER OM STOFFET/MATERIALET OG VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Tilsigtet brug Katalognumre LIFECODES LifeScreen Deluxe (LMX) Perlebaseret immunoanalyse til kvalitativ påvisning af IgGantistoffer mod

Læs mere

Evaluering af antistofferne p63 og p40

Evaluering af antistofferne p63 og p40 VIA UNIVERSITY COLLEGE BIOANALYTIKERUDDANNELSEN Evaluering af antistofferne p63 og p4 Kernemarkører til at differentiere mellem adenokarcinom og planocellulært karcinom 18-12-213 Antal tegn inkl. mellemrum:

Læs mere

Xmatrx TM - et automatisk instrument til IHK & ISH

Xmatrx TM - et automatisk instrument til IHK & ISH Xmatrx TM - et automatisk instrument til IHK & ISH BioGenex Xmatrx TM, Multistainer RX Immunhistokemi In situ hybridisering/cish FISH Special farvninger og andet 1 BioGenex Xmatrx TM, Multistainer RX Åbent

Læs mere

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen

Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen SERMs v/bente L Langdahl Selective Estrogen Receptor Modulatorer er farmaka, der kan binde sig til østrogen receptor og/eller. Det er forskellen i affinitet for de to typer østrogen receptorer, der giver

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Badesæbe og Shampoo, Art.nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Badesæbe og Shampoo, Art.nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 23.09.2014 Trykdato 26.09.2014 Produkt kode : 18994801 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Universal rengøringsmiddel. Tlf.:

Universal rengøringsmiddel. Tlf.: Udstedelsesdato: November 2013 Revisionsdato: November 2013 1. Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden: 1.1 Produktidentifikator: Handelsnavn: PR-nr.: Synonymer: Ikke anmeldepligtig.

Læs mere

En sammenligning af farvekvalitet og økonomi

En sammenligning af farvekvalitet og økonomi Evaluering af monoklonale murine og kaninantistofkloner til Desmin, TTF-1 og CD1a En sammenligning af farvekvalitet og økonomi Udarbejdet af bioanalytikerstuderende fra VIA University College, December

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 4.5 Biologisk effektmonitering - muslinger Jakob Strand Ingela Dahllöf Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 4.5-1 Indhold

Læs mere

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer

Anvendelse af antistofpool til differentiering af adenocarcinom og planocellulært carcinom ved sparsomt materiale ved lungecancer Anvendelse af antistofpool til differentiering af adeno og plano ved sparsomt materiale ved lungecancer The utility of an antibody pool for differentiation of adenoa and squamous cell a for use by small

Læs mere

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr

Arbejdspladsbrugsanvisning Würth Pink Handcleaner Art.nr Identifikation af stof eller kemisk produkt Revisionsdato 05.03.2015 Trykdato 08.04.2015 Produkt kode : 0890600508 Firma : Würth Danmark A/S Montagevej 6, Industri N2 6000 Kolding Danmark E-mail adresse:

Læs mere

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer.

Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalinger for molekylærbiologisk analyse for EGFR mutationer i lunge karcinomer. Anbefalingerne er baseret på guidelines foreslået af European Society of Pathology (ESP) og er udarbejdet som samarbejde

Læs mere

Social ulighed i kræftoverlevelse

Social ulighed i kræftoverlevelse Social ulighed i kræftoverlevelse 1 Hvad ved vi om social positions betydning for overlevelse efter en kræftsygdom i Danmark Resultater baseret på data fra kliniske kræftdatabaser Marianne Steding-Jessen

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode

Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode Bachelorprojekt Patologiafdelingen Rigshospitalet Sammenligning af kort og lang vævspræpareringsmetode Udarbejdet af: Mette Bang Nyholm (14.12.1974) I perioden: 3. november 28 24. marts 29 Vejledere: Merete

Læs mere

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499

Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 Cytology FISH Accessory Kit Kode nr. K 5499 2. udgave Til in situ fluorescenshybridisering (FISH) på cytologiprøver. Kittet indeholder reagens tilstrækkeligt til 20 tests. Indhold Side Tilsigtet anvendelse...3

Læs mere

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08

LCK 319 LCK 319. Cyanid som let frigøres. Analyseprocedure. Gældende for alle fotometertyper. Udgave 05/08 Analyseprocedure Gældende for alle fotometertyper Udgave 05/08 Se venligst vejledningen under punktet Vær særlig opmærksom på. Spildevandsprøver, som har været underkastet en behandling med dithionit,

Læs mere

Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning

Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning Juli 2015 Version 1.6 GI10130 D09514 Dako Omnis Grundlæggende brugervejledning GI10130 Version 1.6

Læs mere