HELHEDSPLAN. AFD. 23 Ådalsvænget mfl. NYE VINDUER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HELHEDSPLAN. AFD. 23 Ådalsvænget mfl. NYE VINDUER"

Transkript

1 HELHEDSPLAN AFD. 23 Ådalsvænget mfl. NYE VINDUER UDEAREALER NYE FACADER

2 VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE Velkommen v. AB Esbjerg Gennemgang af afdelingens udfordringer og renoveringsbehov v. INGENIØR NE Gennemgang af renoveringsprojektet v. Års derne Arkitekter Gennemgang af økonomien i projektet v. AB Esbjerg Pause Genhusning v. AB Esbjerg Tidshorisont v. INGENIØR NE Spørgsmål

3 TILSTAND NYE VINDUER UDEAREALER NYE FACADER

4 AFDELINGENS UDFORDRINGER OG RENOVERINGSBEHOV Byggeafsnit 1 - Vænget

5 TAG Stø es pga. ombygning

6 TAG Stø es pga. ombygning

7 TAG Stø es pga. ombygning

8 TAG Stø es pga. ombygning

9 TAG Stø es pga. ombygning

10 YDERVÆGGE Stø es pga. ombygning

11 YDERVÆGGE Stø es pga. ombygning

12 DØRE & VINDUER Stø es pga. ombygning

13 ALTANER Stø es pga. ombygning

14 ETAGEDÆK Stø es pga. ombygning

15 FUNDAMENTER Stø es pga. ombygning

16 VÅDRUM Stø es pga. blød isolering

17 AFLØB I JORD OG BYGNINGER Stø es ikke, men medtages i nødvendigt omfang

18 AFLØB I JORD OG BYGNINGER Stø es pga. ombygning

19 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es pga. ombygning

20 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es pga. ombygning

21 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es pga. ombygning

22 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es

23 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es pga. ombygning

24 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es pga. ombygning

25 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es pga. ombygning

26 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es pga. ombygning

27 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es pga. ombygning

28 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es ikke

29 AFDELINGENS UDFORDRINGER OG RENOVERINGSBEHOV Byggeafsnit 2,3 & 4 - Parken & Haven

30 TAG Stø es ikke, men medtages i projektet

31 TAG Stø es ikke, men medtages i projektet

32 TAG Stø es ikke, men medtages i projektet

33 TAG Stø es ikke, men medtages i projektet

34 TAG Stø es ikke, men medtages i projektet

35 TAG Stø es ikke, men medtages i projektet

36 YDERVÆGGE Stø es

37 DØRE & VINDUER Stø es ikke, men medtages i projektet

38 ALTANER UDV. TRAPPE Stø es

39 ALTANER UDV. TRAPPE Stø es

40 FUNDAMENTER Stø es

41 VÅDRUM Stø es kun i ombygningslejligheder, men medtages i projektet som lkøb via råderet

42 AFLØB I JORD OG I BYGNINGER Stø es ikke, men medtages i projektet i nødvendig omfang

43 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es kun i ombygningslejlighederne og medtages i projektet i hele afdelingen

44 TEKNISKE INSTALLATIONER Stø es

45 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es kun i ombygningslejlighederne, men medtages i projektet som lkøb via råderet

46 ØVRIGE BYGNINGSDELE Stø es kun i ombygningslejlighederne, men medtages i projektet i nødvendigt omfang

47 ENERGIBESPARELSE Stor varmebesparelse l gavn for alle og miljøet. Facaderne er stø et som kompensa on for at boligerne i dag ikke kan varmes op med den sænkede temperatursæt fra forsyningen.

48 RENOVERINGSPROJEKT NYE VINDUER UDEAREALER NYE FACADER

49 FORELØBIG HELHEDSPLAN WORKSHOP Workshop med udeområder Workshop med prioriteter for indretning i bolig Campingvogne flyttes Udenpå udestue Platforme med borde og bænke Pavillion Pavillion Godt tilfreds med det i dag Bænke skal vende ind mod bebyggelsen Større børn Buske Parkering til varebiler Rampe

50 Tilgængelighedsboliger Bygningsafsnit 1 / Vænget. Kun i stueetagen. BYGNINGSAFSNIT 1 Klyngehusene - elevator inde i bebyggelsen (stuen, 1. og 2. sal) Sammenlægningsboliger. BYGNINGSAFSNIT 2 BYGNINGSAFSNIT 4 BYGNINGSAFSNIT 3

51 LEJLIGHEDSOVERSIGT SAMLET BOLIGTYPER: 1 V 2V 3V 4V ANTAL BOLIGER. EKSISTERENDE FORHOLD: BOLIGER KOMMENDE FORHOLD: BOLIGER HERAF BOLIGER MED TILGÆNGELIGHED: BOLIGER HERAF SAMMENLAGTE BOLIGER: BOLIGER

52 GENERELLE RENOVERINGSINDSATSER Nyt tag Nye altaner - l alle Renovering af udearealer Nye indgangsdøre og vinduer Renovering/ udski ning af køkkener og badeværelser - i alle ombygningslejligheder, men bydes ud så alle har mulighed for at få nyt køkken (via råderet) Ven la onsanlæg Nye vandinstalla oner

53 TILGÆNGELIGHED Hvad er en lgængelighedsbolig? Tilgængelighed - en selvhjulpen kørerstolsbruger kan bo her Krav l rumstørrelser - venderadius 150cm Niveaufriadgang l boligen Altaner uden trin - niveaufriadgang

54 EKSEMPEL PÅ TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I VÆNGET Lejlighedstype: 3V-1 & 2V-4 Lejlighedstype: 4V T OPV. VÆRELSE 12 m² SPISEKØKKEN 11 m² BAD 5 m² VINDFANG 5 m² BAD 5 m² VÆRELSE 10 m² BADEVÆR. 5 m² 3150 KS VM TT UP FORSTUE 9 m² 1500 GANG 6 m² ENTRÈ 4 m² 9120 BAD 5 m² FORSTUE 7 m² OPHOLDSRUM 33 m² OPHOLDSSTUE 22 m² VÆRELSE 12 m² SOVEVÆRELSE 16 m² VÆRELSE 11 m² VÆRELSE 15 m² VÆRELSE 14 m² OPHOLDSSTUE 19 m² KØKKEN 10 m² UDESTUE 10 m² UDESTUE 7 m² ALTAN 14 m²

55 EKSEMPEL PÅ TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I VÆNGET Lejlighedstype: 1V - 1 & 2V - 2 Lejlighedstype: 2V T VINDFANG KØKKEN 5 m² 11 m² OPV. BADEVÆR. 5 m² VM TT SO UP KS GANG 5 m² ENTRÉ 3 m² BAD 5 m² FORSTUE 7 m² GARD 5 m² BAD 5 m² SOVEVÆRELSE 14 m² KS ENTRÉ 4 m² BADEVÆR. 6 m² OPV. VM TT OPHOLDSRUM 30 m² VÆRELSE 14 m² KØKKEN NICHE 14 m² KØKKEN 9 m² OPHOLDSSTUE 19 m² VÆRELSE 14 m² ALTAN 11 m²

56 EKSEMPEL PÅ TILGÆNGELIGHEDSBOLIG I HAVEN Lejlighedstype: 4A - 3 Lejlighedstype: 4A - 3V - T BAD 4 m² VÆRELSE 12 m² VÆRELSE 8 m² VÆRELSE 12 m² GANG 3 m² SOVEVÆRELSE 13 m² KS TERRASSE 6 m² OPHOLDSRUM 23 m² KØKKEN 8 m² STUE 20 m² KØKKEN 16 m² OPV. VM TT ENTRE 4 m² ENTRÉ 4 m² BADEVÆR. 6 m² UP POSTKASSER

57 SAMMENLÆGNING Hvad er en sammenlægningsbolig? Der sker en sammenlægning af to boliger Færre fraflytninger, mindre slid på lejlighederne Frem dssikret udlejning

58 EKSEMPEL PÅ SAMMENLÆGNINGSBOLIG I VÆNGET Lejlighedstype: 2V - 4 & 3V - 1 Lejlighedstype: 4V S OPV. BAD 5 m² BAD 5 m² SPISEKØKKEN 11 m² VÆRELSE 12 m² KS RSTUE 9 m² UP DN FORSTUE 9 m² UP SOVEVÆRELSE 15 m² VÆRELSE 11 m² BAD 5 m² FORSTUE 7 m² OPHOLDSSTUE 22 m² Entré 8 m² OPHOLDSRUM 44 m² VÆRELSE 12 m² VÆRELSE 14 m² OPHOLDSSTUE 19 m² KØKKEN 10 m² VÆRELSE 12 m² VM TT BADEVÆR. 5 m² Evt. værelse UDESTUE 7 m² UDESTUE 10 m² ALTAN 18 m²

59 EKSEMPEL PÅ SAMMENLÆGNINGSBOLIG I HAVEN Lejlighedstype: 1 & 1A Lejlighedstype: 1-3V - S UP ENTRE 4 m² BAD 4 m² VÆRELSE 7 m² ENTRÉ 3 m² VM TT BADEVÆR. 5 m² Nyt vindue STUE 20 m² TERRASSE 6 m² KØKKEN 11 m² Evt. værelse SOVEVÆRELSE 12 m² KØKKEN 11 m² KØKKEN ALRUM 32 m² Terrasse 6 m² STUE 20 m² OPV. ENTRE 4 m² BAD 4 m² Nyt vindue KS

60 EKSEMPEL PÅ SAMMENLÆGNINGSBOLIG I HAVEN Lejlighedstype: 10 & 11 Lejlighedstype: 10-3V - S BAD 3 m² GANG 2 m² VÆRELSE 8 m² Nyt vindue ENTRÉ 5 m² VÆRELSE 12 m² BAD 3 m² GANG 3 m² KØKKEN 4 m² Dør blændes BADEVÆR. 3 m² SOVEVÆRELSE 13 m² VÆRELSE 15 m² KS STUE 23 m² OPV TERRASSE/ ALTAN 5 m² KØKKENALRUM 36 m² E

61 PRINCIP FOR FACADEBEARBEJDNING I VÆNGET

62 PRINCIP FOR FACADEBEARBEJDNING I PARKEN/HAVEN

63 SITUATIONSPLAN LANDSKAB SITUATIONSPLAN

64 ØKONOMI NYE VINDUER UDEAREALER NYE FACADER

65 ØKONOMI Anlægssum: Stø ede arbejde: ca. 481 mill. kr Ustø ede arbejde: ca. 82 mill. kr. I alt ca. 563 mill. kr.

66 FINANSIERING Stø ede arbejder finansieres med realkreditlån gennem Landsbyggefonden med huslejestø e/dri stø e. Kapital lførsel fra kommunen, Landsbyggefonden, kredi orening samt AB på i alt 2 mill. kr. Fællespulje lskud fra Landsbyggefonden på pr. bolig = 12,1 mill. kr. Trækningsrets lskud på i alt 4 mill. kr. Fritagelse for indbetaling l AB s disposi onsfond ( lskud) på 4,1 mill kr. pr. år. Forventet huslejestø e/dri stø e fra Landsbyggefonden udgør ca. 12 mill. kr. pr. år de første 4 år. Here er nedtrappes stø en med ca. kr ,- pr. år. Betyder at huslejen reguleres årligt med ca. 1,35%.

67 FINANSIERING Ustø ede arbejder finansieres ved optagelse af kredi oreningslån. Tilskud fra boligorganisa onens disposi onsfond i renoveringsperioden. Dri sbesparelser i renoveringsperioden samt Indestående på reguleringskonto Der forventes væsentlige besparelser i afdelingens energiforbrug samt besparelser i frem dig dri. Alle lsagn fra Landsbyggefonden er be nget af, at hele renoveringen gennemføres.

68 HUSLEJEKONSEKVENSER Nuværende husleje (2017 tal) i gennemsnit kr. 560,- pr. kvm. pr. år før eventuelle ydelser på køkken/bad lån. Frem dig husleje i gennemsnit kr. 664,- pr. kvm. pr. år før eventuelle ydelser på køkken/bad lån. Frem dig husleje i de enkelte boligtyper a ænger af, hvor omfa ende renoveringen er på den pågældende bolig. Økonomi, finansiering og huslejeberegning er udarbejdet under forudsætning af endelig godkendelse fra Esbjerg kommune, Landsbyggefonden samt organisa onsbestyrelsen.

69 ØKONOMI Eksempel på huslejeberegning: Nedenfor er angivet eksempler på frem dige huslejer ekskl. forbrug Alle boliger og boligtyper er ikke repræsenteret. Der er ikke taget højde for evt. boligydelse/boligstø e eller forbrugsafgi er. Huslejerne er før evt. ydelser på køkken/bad lån m.v. Eventuelle huslejes gninger som følge af generelle priss gninger og evt. øgede dri somkostninger er ikke indregnet. Der tages forbehold for evt. korrek oner i forbindelse med detailprojekteringen. I boliger, der totalrenoveres, laves om l lgængelighedsboliger eller sammenlægningsboliger, der bor alder evt. restgæld på køkken-/bad lån. I øvrige boliger bibeholdes lånene uændret.

70 Helhedsplan - AB Esbjerg - Afd. 23 Side 3 PLACERING AF LEJLIGHEDER NUVÆRENDE ADRESSER: KOMMENDE ADRESSER: ÅDALSKOLEN ÅDALSVÆNGET Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget 6, st. th , st. th , st. th , st. th , st. th , st. th , st. th , st. th , st. th , st. th , st. th. - 4 Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget Ådalsvænget 6, st. th. 12, st. th. 18, st. th. 20, st. th. 22, st. th. 24, st. th. 26, st. th. 28, st. th. 30, st. th. 32, st. th. 34, st. th. KOMMENDE TILTAG: Nyt køkken Nyt badeværelse Nye gulve Nye indvendige dør Malerbehandling af alle overflader Nye installationer - el, vand, varme og balanceret ventilation Ny altan Ny efterisoleret klimaskærm med vinduer, facader og tag kr. pr. mdr. Målsætning er vejledende ÅDALSPARKEN OPV KØKKEN 11 m² 2570 BADEVÆR. 5 m² VM TT SOVEVÆRELSE 13 m² KS ÅDALSHAVEN VÆRELSE 12 m² SPISEKØKKEN 11 m² FORSTUE 9 m² BAD 5 m² UP kr. pr. mdr. uden køkken og bad lån 5530 OPHOLDSRUM 20 m² GANG 5 m² OPV. ENTRÉ 3 m² KS ENTRÉ 4 m² OPHOLDSSTUE 22 m² BAD 5 m² FORSTUE 7 m² SOVEVÆRELSE 14 m² KOMMENDE FORHOLD OPHOLDSRUM Type: 2V T 30 m² 2 værelser Tilgængelighed Boligareal: 73,4 M 2 Kommende husleje pr. måned: 4326 kr UDESTUE 10 m² VÆRELSE 14 m² KØKKEN NICHE 14 m² KØKKEN 9 m² NUVÆRENDE FORHOLD 2 værelser Boligareal: 70 M 2 Eksisterende husleje uden køkken og bad pr. måned: kr. ALTAN 7 m² ALTAN 11 m² 7143

71 Helhedsplan - AB Esbjerg - Afd. 23 Side 24 PLACERING AF LEJLIGHEDER NUVÆRENDE ADRESSER: KOMMENDE ADRESSER: ÅDALSKOLEN ÅDALSVÆNGET Ådalsparken 52, 1. th Ådalsparken 52, 2. th Ådalsparken 36, 1. th Ådalsparken 36, 2. th Ådalshaven 3, 1. th Ådalshaven 3, 2. th Ådalshaven 29, 1. th Ådalshaven 29, 2. th Ådalshaven 55, 1. th Ådalshaven 55, 2. th Ådalsparken 52, 1. th Ådalsparken 52, 2. th Ådalsparken 36, 1. th Ådalsparken 36, 2. th Ådalshaven 3, 1. th Ådalshaven 3, 2. th Ådalshaven 29, 1. th Ådalshaven 29, 2. th Ådalshaven 55, 1. th Ådalshaven 55, 2. th Målsætning er vejledende KOMMENDE TILTAG: Nyt køkken Nyt badeværelse Nye gulve Nye indvendige dør Malerbehandling kr. pr. mdr. af alle overflader Nye installationer - el, vand, varme og balanceret ventilation Ny altan/terrasse Ny efterisoleret klimaskærm med vinduer, facader og tag Elevator ÅDALSPARKEN 3150 VÆRELSE 12 m² 2550 SOVEVÆRELSE 13 m² KS ÅDALSHAVEN ALTAN 6 m² KØKKEN 8 m² 1700 VÆRELSE 12 m² BAD 4 m² GANG 3 m² VÆRELSE 8 m² kr. pr. mdr. uden køkken og bad lån KOMMENDE FORHOLD Type: 5A - 3V - T Tilgængelighed 3 værelser Boligareal: 92,2 M 2 Kommende husleje pr. måned: kr OPHOLDSRUM 29 m² ENTRÉ 4 m² 1800 VM TT OPV. BADEVÆR. 6 m² STUE 20 m² KØKKEN 16 m² ENTRE 4 m² UP DURKSIGTE VÆRELSE 12 m² DN NUVÆRENDE FORHOLD 4 værelser Boligareal: 94,3 M 2 Eksisterende husleje uden køkken og bad pr. måned: 4321 kr.

72 Helhedsplan - AB Esbjerg - Afd. 23 Side 35 PLACERING AF LEJLIGHEDER NUVÆRENDE ADRESSER: KOMMENDE ADRESSER: ÅDALSKOLEN ÅDALSHAVEN ÅDALSVÆNGET ÅDALSPARKEN UP Ådalsparken 84, Ådalsparken 86, st. tv st. th Ådalshaven 131, st. th Ådalshaven 133, st. tv Ådalshaven 125, st. th Ådalshaven 127, st. tv Ådalshaven 101, st. th Ådalshaven 103, st. tv Ådalshaven 77, st. th Ådalshaven 79, st. tv Ådalshaven 125, 1. th Ådalshaven 127, 1. tv Ådalshaven 131, 1. th Ådalshaven 133, 1. tv Ådalsparken 84, Ådalsparken 86, kr. pr. mdr. uden køkken og bad lån st. tv - udgår st. th Ådalshaven 131, st. th - udgår Ådalshaven 133, st. tv Ådalshaven 125, st. th - udgår Ådalshaven 127, st. tv Ådalshaven 101, st. th - udgår Ådalshaven 103, st. tv Ådalshaven 77, st. th - udgår Ådalshaven 79, st. tv Ådalshaven 125, 1. th - udgår Ådalshaven 127, 1. tv Ådalshaven 131, 1. th - udgår Ådalshaven 133, 1. tv KOMMENDE FORHOLD Type: 1-3V - S Sammenlægning 3 værelser Boligareal: 96,1 M 2 Kommende husleje pr. måned: kr. TERRASSE 6 m² Målsætning er vejledende VÆRELSE 7 m² 4275 Evt. værelse KOMMENDE TILTAG: Nyt køkken Nyt badeværelse Nye gulve Nye indvendige dør Malerbehandling af alle overflader Nye installationer - el, vand, varme og balanceret ventilation Ny altan/terrasse Ny efterisoleret klimaskærm med vinduer, facader og tag kr. pr. mdr ENTRÉ 3 m² VM TT 4275 SOVEVÆRELSE 12 m² 2835 BADEVÆR. 5 m² ENTRE 4 m² BAD 4 m² STUE 20 m² STUE 20 m² ENTRE 4 m² KØKKEN 11 m² KØKKEN 11 m² BAD 4 m² TYPE 1 TYPE 1A NUVÆRENDE FORHOLD 1 værelse Boligareal: 50,5 M 2 Eksisterende husleje uden køkken og bad pr. måned: kr. NUVÆRENDE FORHOLD 1 værelse Boligareal: 50,5 M 2 Eksisterende husleje uden køkken og bad pr. måned: kr KS KØKKEN ALRUM 51 m² Terrasse 6 m²

73 FREMTIDIG HUSLEJE Eksempler på frem dig husleje i boliger, der ikke bygges om; men alene laves klimaskærm og installa oner Antal rum Antal m 2 Nuværende månedlig Huslejes gning pr. husleje i kr. måned i kr. 1 50, , , , , , ,

74 HUSLEJEPÅVIRKNING VED RENOVERING 1.123, pr. kvm. pr. år Renovering for???,- pr. kvm. pr. 447 årmio kr. 664, pr. kvm. 664,- pr. kvm. pr. år pr. år Renovering for 563 mio kr. Fremtidig husleje ved nødvendig renovering Fremtidig husleje ved helhedsplan

75 FREMTIDIG HUSLEJE Eksempler på frem dig husleje i boliger, der ikke bygges om; men alene laves klimaskærm og installa oner Antal rum Antal m 2 Nuværende Huslejes gning pr. Huslejes gning pr. måned husleje i kr. måned i kr. uden stø et helhedsplan 1 50, , , , , , ,

76 PAUSE Cafemøde Cafemøde Cafemøde

77 GENHUSNING NYE VINDUER UDEAREALER NYE FACADER

78 HOVEDPRINCIPPER Alle har ret l en bolig Fly eudgi er betales Alle, der skal genhuses, indkaldes l samtaler om, ønsker, behov og muligheder

79 MIDLERTIDIG GENHUSNING Du låner en lejlighed i Esbjerg Du betaler max. samme husleje i genhusningsboligen Fly eudgi er betales (fly efirma, tlf./net mv.)

80 PERMANENT GENHUSNING Du kan vælge at blive skrevet op l en ny (permanent) bolig Du skal betale den aktuelle leje i den nye bolig Uændret indskud Fly eudgi er betales (fly efirma, tlf./net mv.)

81 GENHUSNINGSMØDER Alle husstande, som skal genhuses, bliver indkaldt l et personligt møde 6 8 måneder før byggestart i de enkelte etaper.

82 CAFEMØDER Torsdag den 9. november 2017 kl Tirsdag den 14. november 2017 kl Torsdag den 16. november 2017 kl Mail: TLF.NR.:

83 TIDSHORISONT NYE VINDUER UDEAREALER NYE FACADER

84 PROCESTIDSPLAN Beboerafstemning Foreløbig helhedsplan Endelig helhedsplan Godkendt LBF Projektering Udbud sommer 2018 Byggeperiode VI ER HER

85 AFSTEMNINGSPROCES Informa onsmøde nr Informa onsmøde nr Beboerafstemning Cafemøde Cafemøde Cafemøde VI ER HER

86 INFORMATIONSMØDE NR. 2 Hvor: Beboerhuset - Ådalshaven 65 Hvornår: 22. november 2017 kl

87 SPØRGSMÅL? Hvis I har spørgsmål er i velkommen l at sende en mail: Mail: TLF.NR.:

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

DAGSORDEN AFD. 1. RINGGÅRDEN

DAGSORDEN AFD. 1. RINGGÅRDEN VELKOMMEN DAGSORDEN 1. Velkommen, ved Michael Sand Pedersen, Nordvest Administration. 2. Gennemgang af renoveringen, ved Inge Nielsen Skytte, Årstiderne Arkitekter. 3. Materialer, ved Inge Nielsen Skytte,

Læs mere

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015

Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Henning Smithsvej/Poul Buås Vej Beboermøde 5. Oktober 2015 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Fremlæggelse af beslutningsforslag 4. Spørgsmål og diskussion 5. Beslutning om urafstemning.

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015

HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 VELKOMMEN AFDELINGSMØDE 3. SEPTEMBER 2015 DAGSORDEN DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af forretningsorden for mødet 3. Orientering om helhedsplan - herunder orientering

Læs mere

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET

INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET INFORMATION HELHEDSPLAN I LUNDEVÆNGET HUSK INFORMATIONSMØDE!! Torsdag d. 29 januar kl. 17-19 - mødested Rypen - kom og få mere at vide om helhedsplanen Goddag Jytte, skal vi ikke tage til informationsmødet

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1

Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015. Informationsmøde den 27. april 2015 1 Skoleparken helhedsplan Informationsmøde 27. april 2015 Informationsmøde den 27. april 2015 1 Dagsorden 1. Velkomst 2. Helhedsplan - baggrund - omfang - tidsplan - økonomi 3. Genhusningsplaner 4. Organisation

Læs mere

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi.

Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Dagsorden: Præsentation - hvem er vi. Hvad skal der ske i afdelingen. Hvorfor en helhedsplan Byggeteknik resultater. Nye lejlighedsplaner Hvad bliver huslejen Eksempler på leje før og nu med boligstøtte

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt

Magistraten Møde den kl Side 1 af 5. Punkt Punkt 3. Hasseris Boligselskab - afdeling 5 - Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51. 447 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøtte med kapitaltilførsel - Godkendelse inden byggestart (skema

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget

Indhold. Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget Spørgsmål / svar vedr. renovering på Dianavænget I forbindelse med informationsmødet den 29. september 2015 og genhusningsmødet den 7. oktober 2015, er der blevet stillet en række spørgsmål som er blevet

Læs mere

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt

Tillæg i husleje i kr. pr. kvm. årligt Til beboerne Beringsvænget Andelsboligforeningen Beringsgaard Horsens, den 18. august 2015 Helhedsplan Beringsvænget Notat om projektet og forudsætninger for ny huslejeberegning 1: Projektet Projektet

Læs mere

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen.

MUNKEBJERGPARKEN. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Velkommen til ekstraordinært afdelingsmøde i afd. 9 Munkebjergparken. Helhedsplan for afdelingen. Dagsorden. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 2a. Stemmeudvalg 3. Behandling af forslag 1. Stemmeudvalg.

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 3 19.00 Velkomst Hvad er en helhedsplan? Tidsplan Miljøundersøgelse Siden sidst 19.20 Projektgennemgang: Afsnit 1 Afsnit 2 Spørgsmål fra salen Lejlighedskataloget

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015

Margrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det

Læs mere

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015

Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møl evangen 7. & 8. November 2015 Beboerinformation Åbent hus & Informationsmøde om helhedsplan for Møllevangen 7. & 8. November 2015 Invitation Kære beboer i Møllevangen, Som tidligere oplyst, er du inviteret til Åbent hus og informationsmøde

Læs mere

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL

PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PROJEKTET_ OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL I rækkehusene er der tegnet en trappe ned til det nederste niveau i baghaven er det muligt for kørestolsbrugere at få adgang til haven på en anden måde Nej, det er ikke

Læs mere

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde

STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310. Ekstraordinært afdelingsmøde STEMMEGRUNDLAG AFSTEMNING OM HELHEDSPLAN ÅBYHØJGÅRD AFDELING 310 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 30. oktober 2013 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 02 04 2013 BLOKKENE & RÆKKEHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ

BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ FYSISK HELHEDSPLAN HADERSLEV BOLIGSELSKAB AFD. 16/25 VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE! BEBOERMØDE SKOVVÆNGET / BROMBÆRVEJ PROGRAM Velkomst og valg af dirigent VELKOMST VALG AF DIRIGENT! v. Kurt Blohm Valg af referent

Læs mere

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40

Stemmegrundlag. Ekstraordinært afdelingsmøde. JA eller NEJ? Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 Stemmegrundlag afstemning om Helhedsplan Åbyhøjgård afdeling 110 Ekstraordinært afdelingsmøde Onsdag den 29. Januar 2014 kl. 19.00 i Petersmindes Fælleshus, Åbyhøjgård 40 JA eller NEJ? Skal Åbyhøjgård,

Læs mere

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN

HELHEDSPLAN FÆLLESBO, HERNING - AFD. 024 VELKOMMEN VELKOMMEN Dagsorden 1. Præsentation af tegningsmateriale: - udearealer - lejlighedsplaner 2. Fælles drøftelse 3. Præsentation af det videre forløb Hvad støtter landsbyggefonden FREMTIDSSIKREDE BOLIGER

Læs mere

Jægermarken Afdeling 7504

Jægermarken Afdeling 7504 Jægermarken Afdeling 7504 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE 17. juni 2015 kl. 19.00 HELHEDSPLAN 3. juni 2015 IMPORTANT NOTE: This folder explains the process of the upcoming and major renovation of Jægermarken

Læs mere

Kære nabo til prøveopgangen

Kære nabo til prøveopgangen Maj 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Maj 2016 Kære nabo til prøveopgangen Ryparken 204 er prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Det betyder, at håndværkerne snart begynder at renovere og ombygge

Læs mere

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg

Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg Kommune Birgit Garval Frederiksberg Rådhus Bygge-, Plan- og Miljøafdelingen By- og Miljøområdet Smallegade 1 2000 Frederiksberg Frederiksberg forenede Boligselskaber 3104-8/0051 Grønlandsgård,

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag

Oktober 2015. Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej. Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Oktober 2015 Henning Smiths Vej/Poul Buås Vej Renovering af afd. 3 Urafstemning beslutningsgrundlag Procedure for urafstemning Afstemningstema Projekt som beskrevet i beslutningsforslag. Der stemmes enten

Læs mere

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN

VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN VELKOMMEN TIL BEBOERMØDE OM HELHEDSPLANEN FOR RINGPARKEN Ringparkens helhedsplan procesplan Der udarbejdes et første udkast til en helhedsplan med et foreløbigt omfang. (2010-2012) Materialet indsendes

Læs mere

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold

renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold renovering af almene Boliger 2015 bilag 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 TOFTEN VIBO (AFD. 137) S. 3-4 VESTERGÅRDSVEJ 3B (AFD. 6067) S. 5-6 1 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD vestergårdsvej, 3b afd.

Læs mere

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41

Velkommen til infomøde 04 04 2013 ATRIUMHUSENE AFD.41 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Ove Hansen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Generel information om atriumhusene

Læs mere

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A)

Vivabolig - Afd Store Tingbakke almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) Punkt 5. Vivabolig - Afd. 15 - Store Tingbakke - 217 almene boliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A) 2012-52587 By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag:

Efter en gennemgang af programmet for aftenen, fortæller Sara Terp Uhre om status for, hvor boligselskabet står i renoveringsprojektet i dag: REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Torsdag den Klokken 19.00 21.20 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 21 beboere fra 19 husstande Sara Terp Uhre,

Læs mere

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse.

Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle medlemmer fra boligselskabets organisationsbestyrelse. Mandag den 22. juni 2015 Klokken 18:30 19:40 Auditoriet, MCH Messecenter Herning, Vardevej 1, 7400 Herning REFERAT Der er cirka 135 deltagere til møder, inklusive medarbejdere fra administrationen og nogle

Læs mere

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part

54 st+1.sal 52 st+1.sal 50 st+1.sal 48 st+1.sal. 46 st. 46 Part. 44 st. 44 Part. 42 st. 42 Part B G D C F 64 66 st+1.sal st+1.sal Mølledammen 56 58 60 62 st+1.sal st+1.sal E st+1.sal st+1.sal Boligselskabet Domea Fredensborg Region København Nord fdeling 6806 Mølledammen 20 2980 Kokkedal 4 st+1.sal

Læs mere

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl

ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d. 3. september 2015 kl ØDEINDKALDELSE, 1. OMRÅDEMØDE orsdag d.. september 2015 kl. 19.00 Til beboere 2-16 Mødet afholdes Fællessalen, Glostrup Fritidscenter, Christiansvej2, 2600 Glostrup. Lokalet vil være åbent fra kl. 18:0

Læs mere

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter

AB Solbjerg. Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004. Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter AB Solbjerg Forslag til udnyttelse af tagetage marts 2004 Rådgivende Ingeniører F.R.I. i samarbejde med Thomas Kullegaard AS Arkitekter Notat Forord Andelsboligforeningen Solbjerg står i nær fremtid overfor

Læs mere

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7.

ENGPARKEN. om renoveringen. Spørgsmål og svar. Nr. 3. Læs inde i bladet. Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7. ENGPARKEN Information om renoveringsprojektet til alle beboere i Afdeling 7 December 2014 Nr. 3 Spørgsmål og svar om renoveringen Spørgelysten har været stor hos de beboere, der har deltaget i de fælles

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev I den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med informationer om projekterne. På hjemmesiden www.asa10.dk kan du finde yderligere oplysninger om projektet.

Læs mere

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6)

Bygherre: Vivabolig, afdeling 4 (tidligere Boligselskabet Østparken, afdeling 6) Punkt 7. Vivabolig - Rughaven og Hørhaven m.fl. - 380 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Ansøgning om støtte (skema A). 2013-9584. By- og Landskabsudvalget indstiller,

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Nye boliger til leje i efteråret 2015

Nye boliger til leje i efteråret 2015 Nye boliger til leje i efteråret 2015 Vejlevej 4A-L Kontakt os! Lejerbo udvider byggeriet på Vejlevej med endnu flere lækre boliger! Har du drømt om, at bo tæt på grønne områder og alligevel bo centralt?

Læs mere

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni

naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni naturligt nærvær RENOVERING af Skanseparken NU GÅR RENOVERINGEN I GANG ENTREPRENØREN ER VALGT GENHUSNING HVORDAN OG HVORNÅR TIDSPLANEN Juni TIDEN ER IKKE GÅET I STÅ! For mange beboere såvel nye som gamle

Læs mere

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN

UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN UNGDOMSBO NYT STENGÅRDSVEJ NYE ATTRAKTIVE LEJLIGHEDER: TAG PULSEN PÅ PRISEN ALLE FORTJENER ET GODT HJEM Stengårdsvej er et godt sted at bo. Siden opførelsen i 70 erne har vi hos Ungdomsbo været stolte

Læs mere

Beboermøde Ryesgade 25

Beboermøde Ryesgade 25 Beboermøde Ryesgade 25 Beboermødet afholdes på tirsdag den 27. november kl. 19-21 i baghuset Ryesgade 30 (indgang gennem porten i passagen) Oplæg på mødet: 1. Kommunens ønsker til byfornyelsen og til projektet

Læs mere

Afdeling 3 Midtbyen 3

Afdeling 3 Midtbyen 3 Opdateret pr. 6. oktober Afdeling 3 Midtbyen 3 Notat omkring helhedsplanen: 1. et 2. lejemål 3. ny husleje for alle beboere ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD HORSENS ANDELSBOLIGFORENING AF 1954 GL. JERNBANEGADE

Læs mere

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning

Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning REFERAT 27. oktober 2008 MM6 - OMJ Workshop 1, Brændgårdsparken - Boligselskabet Fruehøjgård, Herning Mødested: Messecenter Herning Mødedato: Torsdag den 23. oktober 2008 kl. 17,00. Emnet: Indretning af

Læs mere

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B

Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Til samtlige beboere i afdeling 17 Møllevangen Vejle, den 14. december 2012 Ekstraordinært beboermøde den 19. november 2012 i Bygningen, Ved Anlægget 14B Hermed følger et kort referat af det ekstraordinære

Læs mere

TAK FOR INVITATIONEN!

TAK FOR INVITATIONEN! TAK FOR INVITATIONEN! INTRODUKTION DEN FORELØBIGE HELHEDSPLAN FOR MORELHAVEN SPØRGSMÅL TIL PLANEN PROCESSEN HERFRA HVEM ER VI? WITRAZ ARKITEKTER + LANDSKAB LINE ERIKSEN OG SUNA MADSEN (ARKITEKTER MAA)

Læs mere

Villa Majorgården V11

Villa Majorgården V11 Villa Majorgården V11 V11 Majorgården Eksklusiv totalrenoveret villa til den store familie med 7 soveværelser og 3 badeværelser. Renoveringen er foregået med respekt for husets oprindelige sjæl og historie,

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4

HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4 HØJSTRUPPARKEN BEBOERMØDE 4 HØJSTRUPPARKEN, BEBOERMØDE 4 19.00 Velkomst Tidsplan Siden sidst Inden næste møde 19.15 Udearealer 19.35 Fælleshus 19.45 Genhusning 20.05 Afsnit 1 og 2: Lejlighedsplaner - eksempel

Læs mere

Tove Ditlevsensvej Nye lejlighedstyper efter totalrenoveringen

Tove Ditlevsensvej Nye lejlighedstyper efter totalrenoveringen Tove Ditlevsensvej Nye lejlighedstyper efter totalrenoveringen Lejlighedstyper - oversigt Eksisterende lejlighedstyper EKSISTERENDE LEJLIGHEDSTYPER forskellige typer 00 4 forskellige lejligheder (pr. typer

Læs mere

Modernisering af Wilkenbo

Modernisering af Wilkenbo Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe

Læs mere

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012

i gang Løvvangen en ny fase er bag kulissen Renoveringsarbejdet er i fuld gang Nyt om renoveringen Nr. 6 januar 2012 Løvvangen Nr. 6 januar 2012 Nyt om renoveringen Renoveringsarbejdet er i fuld gang bag kulissen Selv om der endnu ikke er håndværkere og byggeplads i Løvvangen, så arbejdes der på højtryk med renoveringsprojektet,

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme!

Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! Januar 2016 Portugalsgades helhedsplan Nu skal vi stemme! I dette hæfte kan du læse, hvad der er med i helhedsplanen. Kom og vær med til at stemme om fremtidens Portugalsgade. Ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen.

På vegne af Boligselskabet Friheden ansøges hermed om Hvidovre Kommunes behandling og godkendelse af Skema A-ansøgningen. Hvidovre #JobInfo Kommune Criteria=KABside1# Att.: Lars Belt Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre 31. oktober 2012 Rev. 1. november 2012 KAB Vester Voldgade 17 1552 København V T 33 63 10 00 F 33 63 10 01 Boligselskabet

Læs mere

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde:

Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært beboermøde: Ringsted, den 16. oktober 2014 Til alle beboere i Margrethegården Invitation til ekstraordinært beboermøde I henhold til Boligselskabet Sjællands vedtægter 15, stk. 7, indkaldes hermed til ekstraordinært

Læs mere

INFORMATION OM RENOVERING

INFORMATION OM RENOVERING INFORMATION OM RENOVERING HELHEDSPLAN FOR TINGBJERG 1 BLÅ SIDER GULE SIDER GRØNNE SIDER INFORMATION OM RENOVERINGEN - side 4 Hvordan bliver hele afdelingen forbedret, og hvad er planerne for områderne

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Bystævnevej 42-60

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Bystævnevej 42-60 Opgang Etage/side Lejl. Type Side ST. TV. 15 7 ST. TH. 10 4 1. TV. 19 8 1. TH. 22 A 12 2. TV. 19 8 2. TH. 22 A 12 3. TV. 13 3. TH. 45 17 ST. TV. 11 5 ST. TH. 10 4 1. TV. 19 8 1. TH. 20 A 9 2. TV. 19 8

Læs mere

HEIMDALSPARKEN

HEIMDALSPARKEN FOLKESKOLE HANDELSSKOLE HHX HTX TEKNISKSKOLE HEIMDALSPARKEN 151-171 KØBMAND BØRNEHAVE MV. GYMNASIUM STX FOLKESKOLE PELJEHJEM MV. HOLSTEBO CENTRUM KIRKE OVERSIGTSKORT - Heimdalsparken er centralt beliggende

Læs mere

Ryparken 204 februar 2016

Ryparken 204 februar 2016 februar 2016 Helhedsplan lundevaenget.fsb.dk Ryparken 204 februar 2016 Helhedsplanen starter hos dig! Ryparken 204 skal være prøveopgang for Lundevængets helhedsplan. Så om tre måneder skal din lejlighed

Læs mere

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG

STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG STRANDBYPARKEN 2, HVIDOVRE OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - SKITSEFORSLAG 25.08.2017 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPBOLIGER - 25.08.2017 1 OMBYGNING AF ERHVERVSLEJEMÅL TIL HANDICAPVENLIGE

Læs mere

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej

Informationsfolder om GENHUSNING. Afd. 7: Solsortevej/Rylevej Informationsfolder om GENHUSNING Afd. 7: Solsortevej/Rylevej December 2013 Genhusning Midlertidig eller permanent flytning ifm. renovering Hvis I stemmer ja på det afstemmende beboermøde den 12. december

Læs mere

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne

Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne fsb afd. 1-63 Kronprinsessegade Forslag om udskiftning af vinduer og altandøre i lejlighederne Møde Ordinært afdelingsmøde d.23. september Forslagsstiller Bestyrelsen Dato d. 6. august 2015 Hvorfor stilles

Læs mere

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper. T

Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE. Lejlighedstyper.  T Tidligt billede af gård - er justeret i projekteringen MONTANAGADE www.cosmoejendomme.dk T 8615 1688 Lejlighedstyper INDHOLD PLANER Beskrivelse Stueplan 1. sal 2. sal 3. sal 3 4 5 6 7 LEJLIGHEDSTYPER Lejlighedstype

Læs mere

Sønderparken...her vil jeg gerne bo

Sønderparken...her vil jeg gerne bo Sønderparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Sønderparken, fordi der er brug for at give området et løft. Rigtig

Læs mere

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger

Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem 54 plejeboliger Aarhus Friplejehjem Slet Møllevej 12, Slet 8310 Tranbjerg J Telefon: 76296600 Email: aarhusfriplejehjem@diakon.dk Kristian Bräuner-Møller Marianne Brandstrup Leder/Diakon

Læs mere

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST

RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST RENOVERING AF GÅRDHUSENE ALBERTSLUND VEST BEBOERMØDE D. 31. MARTS 2014 AFTENENS PROGRAM Introduktion til projektet Renoveringen i korte træk Arkitektoniske overvejelser Introduktion til temagrupper ca.

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere

Lejlighed 27 1.s. dør 1

Lejlighed 27 1.s. dør 1 27 1.s. dør 1 5398 5398 Fælles terrasse 2050 1005 3089 1000 3764 3276 Værelse 12,3 m² 5,3 m² 21,7 m² Gang 5,3 m² 1372 6034 8,5 m² 2152 4025 typen findes på adressen: 1149 Poul la Cours Vej 27 1.sal, dør

Læs mere

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar

Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Renoveringssag Poul La Cours Vej FAQ Ofte stillede spørgsmål og svar Vi bliver ofte mødt af beboerne i afdelingen med mange forskellige, og meget relevante, spørgsmål i forbindelse med renoveringssagen

Læs mere

ORIENTERENDE BEBOERMØDE

ORIENTERENDE BEBOERMØDE ORIENTERENDE BEBOERMØDE DAGSORDEN 1. Velkomst og orientering om projektets stade 2. Præsentation af hovedentreprenøren 3. Orientering om den endelige indretning af de renoverede 4. Orientering omkring

Læs mere

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Møllemarksvej 62-78

HØJSTRUPPARKEN - AFSNIT 2 - Møllemarksvej 62-78 Opgang Etage/side Lejl. Type Side ST. TV. 15 21 ST. TH. 10 19 1. TV. 19 23 1. TH. 22 B 26 2. TV. 42 31 2. TH. 45 34 ST. TV. 11 20 ST. TH. 10 19 1. TV. 19 23 1. TH. 20 B 25 2. TV. 42 31 2. TH. 43 B 33 ST.

Læs mere

Renovering af almene boliger via en helhedsplan

Renovering af almene boliger via en helhedsplan Renovering af almene boliger via en helhedsplan Denne folder beskriver de ting, der er ens for alle renoveringer via en helhedsplan. Vi tager dog altid udgangspunkt i den enkelte boligafdeling og de behov,

Læs mere

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget.

Generelt var spørgsmålene meget konstruktive og kritiske, og folk havde overordnet positiv interesse for forslaget. Evaluering af Workshop i Højstrupparken 29..14 Dato: 3..14 Der var ca (Anslået) 1 fremmødte bestående af en bred variation i beboersammensætningen. Forud for Workshoppen var en gennemgang af omhandlende

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

! " # $ % & '! # $ % & (!! ' # $ % & '! ' ) * + # $ % & , -./0 12 3456728, 917:; /7? 17 @4 7 567: 42> @7:728, AB:7 ; 4= 107:2 3456728, C@6.=7:D>= 67:728, E6./7. 12 34@7 @27F =G7/0 @;7 42ḌD7=

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning

Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Gem denne information! Hvor skal du hen? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning Korskærparken 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvis din lejlighed skal renoveres Du får betalt

Læs mere

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget

Råderetsregler 2013. Afd. 6. Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Råderetsregler 2013 Afd. 6 Ege-, Bøge-, Gran og Rønnevænget Arbejder inde i boligen Inde i boligen må du udføre enhver form for forbedringer og forandringer. Arbejderne skal være rimelige og hensigtsmæssige

Læs mere

Korskærparken...her vil jeg gerne bo

Korskærparken...her vil jeg gerne bo Korskærparken...her vil jeg gerne bo Hvorfor har vi lavet en helhedsplan? Boligkontoret Fredericia og boli.nu har lavet en helhedsplan for Korskærparken, fordi der er brug for at give området et løft.

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde i Mosegårdsparkenden 26. juni 2014 Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmeudvalg 3. Hvad er en helhedsplan? 4. Bygningernes tilstand

Læs mere

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41

UDKAST. Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Hvordan synes du Løget skal se ud i fremtiden? Oplæg til Foreløbig Fysisk Helhedsplan for Løget by - afd. 41 Gr KA ST en l da e n øn UD -C

Læs mere

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om

Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om Gem denne information! Hvor skal du bo? Praktiske oplysninger om flytning og genhusning 1 2 Indholdsfortegnelse Tryghedspakken og spørgeskemaet 4 Hvor skal du bo, når din lejlighed skal... 5 Hvis din bolig

Læs mere

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev

Afdeling 10 Asa-/Jættegården Helhedsplan - Nyhedsbrev ------------------------------------------------------------------------------------------- Det er planen, at i den periode, hvor Helhedsplanen gennemføres, vil der løbende blive udsendt Nyhedsbreve med

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: , CVR nr.:

GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: ,  CVR nr.: GLOSTRUP BOLIGSELSKAB Bryggergårdsvej 2B, 2600 Glostrup Telefon: 43 96 28 86, www.gb.dk, CVR nr.: 65 12 32 15 Til beboerne i Stadionkvarterets område 9 Diget 1-27 Hegnet 1-27 Gærdet 1-7 23. april 2014

Læs mere

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN

INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN VELKOMMEN TIL INFORMATIONSMØDE SKOLEPARKEN HILLERØD SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød AFTENENS PROGRAM : Velkommen Siden sidst Overblik - helhedsplan

Læs mere

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning!

Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! December 2015 Fysisk helhedsplan Nu er der afstemning! Igennem næsten to år har vi arbejdet på at udvikle en fysisk helhedsplan for Lundevænget. Nu er planen klar til afstemning ved ekstraordinært afdelingsmøde

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE

VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE VELKOMMEN TIL AFDELINGSMØDE I FRB. HUSE D. 04. APRIL 2017 KL. 19.00. FYSISKE HELHEDSPLANER - HVORDAN, HVEM OG HVORNÅR? HVAD INDEHOLDER EN FYSISK HELHEDSPLAN? En fysisk helhedsplan skal indeholde en fremtidssikringsanalyse,

Læs mere

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4

360 GRADERS EFTERSYN. Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYN Sundby-Hvorup Boligselskab Ulsted Afdeling 4 360 GRADERS EFTERSYNET HVAD ER ET 360 GRADERS EFTERSYN? TILSTANDEN I AFDELING 4 Sundby-Hvorup Boligselskab har i løbet af de sidste måneder

Læs mere

FællesBo Sag: Afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og 24 Valdemarsvej/Thyrasvej

FællesBo Sag: Afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og 24 Valdemarsvej/Thyrasvej Dato: 19. nov. 2014 MM6 CBR/OMJ Sagsnummer: 13591-01 13593-01 13592-01 13594-01 FællesBo Sag: Afd. 16 Sjællandsparken, afd. 19 H. C. Ørstedsvej, afd. 21 Gormsvej og 24 Valdemarsvej/Thyrasvej Referat Emne:

Læs mere

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød

Informationsmøde. VElkommen til. Skoleparken Hillerød 24. JUNI 2014 1. SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød VElkommen til Informationsmøde Skoleparken Hillerød Bakkegade 25 Postbox 113 3400 Hillerød SKOLEPARKEN Hillerødholmsalle 17-137 3400 Hillerød 1 Aftenens program : Velkommen Siden sidst Hvem er med når

Læs mere

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1

RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2013 BILAG 1 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 AAB: FØLFODVEJ (AFD. 111) S. 3-4 3B: STUBMØLLEVEJ (AFD. 6066) S. 5-6 VIBO: HJØRNEVÆNGET (AFD. 111) S. 7-8 RØGERITOFTEN

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Baggrund 2. Beslutningsproces 3. Renoveringens indhold 4. Økonomi og husleje 5. Genhusning 6. Tidsplan Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste

Læs mere