Vejledning til hjælp med Digital Post

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til hjælp med Digital Post"

Transkript

1 Vejledning til hjælp med Digital Post

2 2

3 1. november 2014 skal alle borgere over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Som it-frivillig i Ældre Sagen vil du formentligt blive mødt af spørgsmål om Digital Post og måske blive bedt om at hjælpe med enten oprettelse eller brug af den digitale postkasse. Denne vejledning skal hjælpe dig med at hjælpe andre på den bedste måde, så hjælpen foregår i trygge rammer for dig som frivillig og for den, som modtager din hjælp. Vejledningen henvender sig både til dig, som er it-frivillig i undervisningsfaciliteter, i en åben datastue eller i private hjem som PC-hjælper. Vejledningen gennemgår, hvad Digital Post er, hvordan du kan hjælpe med oprettelse og brug af Digital Post, og hvad du skal være opmærksom på, hvis du sidder ved siden af og hjælper med indtastning af personlige oplysninger. Den gennemgår også hvilke forhold, der kan ligge til grund for fritagelse for Digital Post, og hvordan man bliver fritaget. 3

4 Hvad er Digital Post? Digital Post er en postkasse på nettet til digital post fra det offentlige. Fra den 1. november 2014 skal alle personer over 15 år som udgangspunkt kunne modtage digital post fra det offentlige. Det er muligt både at bruge Digital Post på borger.dk eller e-boks som digital postkasse. Man kan allerede nu oprette en digital postkasse. Fra 1. november 2014 vil man automatisk få en digital postkasse tildelt, medmindre man er blevet fritaget for Digital Post. Hvis man opretter postkassen, er det vigtigt, at man sørger for, at den digitale postkasse bliver tjekket, så man ikke går glip af vigtige meddelelser. For at få adgang til posten i den digitale postkasse skal man have en NemID, som er tilknyttet det offentlige. Digitaliseringsstyrelsen har lavet en lille film om Digital Post. Du kan se filmen og læse meget mere om Digital Post på Frivilligportalen frivilligportal.aeldresagen.dk under It og teknologi og undervisningsmateriale. 4

5 Digital Post og e-boks er der forskel? Da e-boks ofte nævnes i forbindelse med Digital Post, er det forståeligt, at der kan opstå tvivl om, hvorvidt det er det samme, eller hvad sammenhængen mellem Digital Post og e-boks egentlig er. Digital post og e-boks er ikke det samme, men der er en tæt sammenhæng, da e-boks er selve motoren bag den digitale postkasse. Alle it-systemer har en leverandør, som sørger for, at teknikken virker, og for den digitale postkasse er det e-boks, som leverer teknikken. e-boks er en privat virksomhed e-boks A/S, som samtidig tilbyder alle at få deres egen e-boks (postkasse), hvor man kan modtage post fra virksomheder og fra offentlige myndigheder. Sagt med andre ord, så er e-boks A/S leverandør af Digital Post-løsningen. Derfor kan en person, der bruger e-boks, også læse posten fra det offentlige i e-boks. Det er altså muligt at få adgang til at læse posten fra det offentlige både via Borger.dk og e-boks.dk. Indholdet og funktionerne er det samme begge steder, det er blot forskellige adgangsveje til posten. Man behøver kun tjekke sin digitale post et af stederne. Ligegyldigt om man logger ind på sin digitale postkasse via borger.dk eller e-boks.dk, vises den samme indbakke. 5

6 Hvad kommer der til at ske før og efter d. 1. november 2014? Forløbet frem mod d. 1. november 2014 og forløbet efter kommer til at se således ud: Før 1. november november 2014 Efter 1. november 2014 Underretningsbrev sendes ud til alle uden digital postkasse Automatisk tildeling af en digital postkasse til alle som ikke har en i forbejen eller som ikke er er fritaget Adviseringsbrev til alle, som ikke har åbnet deres digitale postkasse Før 1. november Underretningsbrev sendes ud til alle uden en digital postkasse Alle personer, som ikke allerede er tilmeldt Digital Post den 1. november 2014, vil blive informeret om den automatiske tildeling af en digital postkasse i et papirbrev til folkeregisteradressen i perioden august til oktober. (Brevet sendes løbende ud til alle personer for bedre at kunne håndtere et eventuelt ekstra pres på borgerservice og hos NemID). I brevet vil man blive informeret om mulighederne for hjælp og for at blive fritaget. Hvis man ikke allerede har en NemID, vil man også blive vejledt i, hvordan man får det. Den 1. november Automatisk tildeling af en digital postkasse. De personer, der ikke er tilmeldt Digital Post eller har opnået fritagelse, får automatisk oprettet en digital postkasse d. 1. november Efter den 1. november Adviseringsbrev til alle, som ikke har åbnet deres digitale postkasse. De personer, der efter 1. november 2014 ikke har været logget ind på deres digitale postkasse, efter de har modtaget deres første digitale post, vil modtage et adviseringsbrev om, at de skal huske at tømme deres digitale postkasse. Der udsendes kun dette ene adviseringsbrev. 6

7 Fritagelse fra Digital Post både før og efter 1. nov Det er muligt at søge om fritagelse for Digital Post fra 1. marts Også selv om man tidligere har fået oprettet en digital postkasse, kan man på et hvilket som helst tidspunkt efterfølgende søge om fritagelse. Hvis man bliver fritaget for Digital Post, betyder det, at man modtager papirbreve fra det offentlige i stedet. Det er ikke vanskeligt at blive fritaget for Digital Post. Man kan blive fritaget, hvis man opfylder en af følgende betingelser: Ingen adgang til computer med internet i eget hjem Hensigten med denne fritagelsesgrund er, at en person ikke skal pålægges at tage fx til biblioteket for at læse sin daglige post. En computer kan også være andre elektroniske enheder med adgang til internettet såsom ipads og lignende tablets. Her er det dog en forudsætning, at den pågældende enhed kan tilgå postløsningen. Fx er det nødvendigt, at computeren har forbindelse til internettet. Fritagelsesgrunden omfatter også det, at der faktisk findes en computer i personens hjem, men hvor den pågældende ikke har adgang til at bruge den. Dette kunne fx være tilfældet, hvor en persons ægtefælle har en computer i parrets hjem, men at det kun er ægtefællen, som kan bruge den, fordi den er personlig. Fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne En person kan fx være blind eller på anden måde handicappet, eller en person kan lide af lettere demens, være udviklingshæmmet eller på anden måde have en hjerneskade, der hindrer vedkommende i at anvende Digital Post. Sproglige barrierer Her forstås manglende beherskelse af dansk, der gør det svært for en person at anvende Digital Post løsningen. Ordblindhed kan også være et eksempel på en sproglig barriere. Vanskeligheder ved at få NemID Fritagelsesgrunden omhandler personer med ophold i udlandet, hvor der kan være langt til en dansk repræsentation, der kan udstede en NemID. Derudover omfatter fritagelsesgrunden de personer, der ikke har pas eller kørekort, og som derfor skal møde op i borgerservice for at få NemID, men hvor personen på grund af sygdom er forhindret i at forlade sit hjem. 7

8 Er registreret i CPR som udrejst af Danmark Her kan være tale om personer, der opholder sig i en længere periode i udlandet. Bor i et område med dårlig internetforbindelse Fritagelsesgrunden omhandler de personer, der bor i et område, hvor der ikke kan etableres en bredbåndsdækning med en downstreamhastighed på mindst 512 kbit/s. Er registreret som uden fast bopæl (hjemløs) Fritagelsesgrunden omhandler de personer, som ikke har en fast bopæl. Det kan fx være en, der er blevet hjemløs. Andre mulige grunde til fritagelse Hverken kommunerne eller andre offentlige instanser er interesserede i at sende digital post til en person, som ikke kan tilgå posten. Derfor kan en fritagelsesgrund også være, hvis en person ikke har den fornødne erfaring eller fortrolighed med det at bruge en computer. Tidsbegrænset fritagelse Nogle af fritagelsesgrundene, fx sproglige barrierer eller manglende adgang til computer med tilstrækkelig internet i hjemmet kan være midlertidige. Derfor får man som udgangspunkt en fritagelse fra Digital Post, som varer fra registreringsdatoen til den 1. november i det 2. kalenderår efter registreringen. Det fremgår af kvitteringen for fritagelsen, hvilken dato fritagelsen udløber. Derudover vil man blive underrettet i god tid, inden fritagelsen udløber. Herefter er det ens eget ansvar at blive fritaget på ny, hvis grunden til, at man blev fritaget i første omgang ikke er ændret, eller andre grunde er opstået. Permanent fritagelse Det er muligt at blive fritaget permanent, hvis det står klart for medarbejderen i borgerservice, at den person, der søger om fritagelse, ikke bliver i stand til at modtage posten digitalt, fx pga. handicap, demens eller andet, som efter al sandsynlighed ikke vil ændre sig. 8

9 Husk En person, der er blevet fritaget, kan til hver en tid tilmelde sig Digital Post ved at oprette en digital postkasse på Borger.dk 9

10 Hvordan søger man om fritagelse? Ansøgning om fritagelse foregår ved, at den person, der ønsker fritagelse, henvender sig i borgerservice og udfylder og underskriver en blanket på tro og love. Forløbet ser i korte træk således ud: Man møder op på kommunens borgerservicecenter med legitimation (fx sundhedskort) Borgerservice kan tilbyde hjælp til at udfylde blanketten og vejlede om en eventuel læseadgang Man skriver under på tro og love på, at man opfylder mindst en af fritagelsesgrundene Man kan få en papirkvittering Herefter modtager man fortsat post fra det offentlige på papir Blanketten, der skal udfyldes, indeholder et felt med de otte fritagelsesgrunde. Med mindre man er permanent udrejst af Danmark, er det ikke nødvendigt at tilkendegive, hvilken af grundene man opfylder. Blanketten består af i alt 6 sider. Det er dog kun den første side, der skal udfyldes. Side 2 er en fuldmagt, og de sidste fire sider er lovtekst, som kommunen er forpligtiget til at have med. 10

11 Blanketten ser således ud: Anmodningen skal afleveres personligt i kommunen Fritagelsesanmoders kommune Forbeholdt kommunen Modtaget dato KLE G01 Sagsidentifikation ID forevist Initialer Anmodning om fritagelse fra Digital Post for borgere jf. lov om Offentlig Digital Post Offentlige myndigheder i Danmark fremsender som udgangspunkt post til borgerens digitale postkasse Digital Post. Du kan fritages for at modtage din post i Digital Post, hvis du lever op til en af nedenstående fritagelsesgrunde. I stedet vil du modtage din post i din fysiske postkasse som almindelig brevpost. Med min underskrift erklærer jeg, at jeg lever op til en af følgende fritagelsesgrunde Jeg er permanent udrejst af Danmark Jeg er ikke længere registreret med fast bopæl eller opholdssted i Danmark Jeg har praktiske vanskeligheder ved at skaffe den offentlige digitale signatur (NemID) Jeg har en fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne, der hindrer mig i at anvende Digital Post Jeg behersker ikke dansk, hvilket gør det svært at anvende Digital Post Jeg er bosiddende i et område, hvor der ikke er mulighed for at etablere internetforbindelse (min. 512 kbit/s downstreamhastighed) Jeg har ikke adgang til computer i mit hjem eller opholdssted og at jeg derfor anmoder om fritagelse for Digital Post. Fritagelsen omfatter ikke post, som ifølge anden lovgivning skal sendes med Digital Post. I de tilfælde, hvor fritagelsen ikke gælder, vil afsenderen af posten informere herom. Jeg erklærer endvidere, at jeg er bekendt med, at min erklæring er afgivet under strafansvar i henhold til straffelovens 163. Straffelovens 163 Den, som i øvrigt til brug i retsforhold, der vedkommer det offentlige, skriftligt eller ved andet læsbart medie afgiver urigtig erklæring eller bevidner noget, som den pågældende ikke har viden om, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder. Digital Post og kommunens håndtering af dine oplysninger Oplysningen om din fritagelse bliver registreret i Digital Post og er tilgængelig for offentlige myndigheder, der skal sende post til dig. Øvrige oplysninger i forbindelse med kommunens behandling af din anmodning om fritagelse fra Digital Post vil blive registreret af kommunen, men kun videregivet til andre offentlige myndigheder, virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller udfører opgaver for kommunen. Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet. Underskrift Fritagelsesanmoders navn Personnummer Dato Underskrift - Fritagelsesanmoder Du skal aflevere anmodningen personligt i kommunens borgerservice. Du skal medbringe dit sundhedskort eller anden tilsvarende legitimation. Kan du ikke møde op i borgerservice, så skal du anvende fuldmagt. Udarbejdet af Digitaliseringssyrelsen. Godkendt af KL. FD 001 (02/2014) EG Kommuneinformation A/S Side 1 af 6 11

12 Fuldmagt Hvis man ikke selv kan møde op i borgerservice, kan man bede en pårørende eller en anden person om at gå i Borgerservice og hente den blanket, som skal udfyldes og underskrives for at søge om fritagelse. Blanketten kan også i mange tilfælde hentes på kommunens hjemmeside og printes. Blanketten indeholder en fuldmagtserklæring, som skal udfyldes af den person, som søger om fritagelse. Den pårørende går herefter i Borgerservice, afleverer anmodningen og legitimerer sig, så borgerservicemedarbejderen kan se, at ansøgeren har givet vedkommende fuldmagt til at aflevere blanketten for sig. Der er tilfælde, hvor en person ikke selv kan søge om fritagelse eller har pårørende, som kan søge for sig. I de tilfælde vil kommunen anvise en anden måde, hvorpå der kan søges om fritagelse. Kommunen vil i mange tilfælde være opsøgende på plejehjem eller lign. for at komme i kontakt med de mennesker, som har brug for at få fritagelse fra Digital Post. Læseadgang Et alternativ til fritagelse er at give en anden person læseadgang uden selv at have oprettet en digital postkasse. Læseadgangen tildeles af borgerservice. En person, der har fået læseadgang kan læse posten men ikke svare på henvendelserne. Her er det vigtigt, at man har tillid til den person, man har givet læseadgang og er sikker på, at vedkommende tjekker, om der er kommet post. Det er stadig modtageren af den digitale post, som har ansvaret for, at posten bliver læst, og at eventuelle tidsfrister overholdes. Hvordan hjælper du bedst muligt med Digital Post Du kan som it-frivillig både hjælpe med oprettelse af en digital postkasse og med selve brugen af den digitale postkasse. Inden du hjælper Men inden du hjælper med at oprette postkassen, er det vigtigt, at der ikke hersker tvivl om hvorvidt den person, som skal have den digitale postkasse, også er i stand til at bruge den efterfølgende og tjekke sin post fra det offentlige. Som tidligere nævnt kan det offentlige sende vigtige breve med frister, som skal overholdes fx i forbindelse med bilsyn eller ansøgning om forskellige former for økonomisk støtte. En person kan derfor komme 12

13 slemt i klemme, hvis posten ikke bliver læst, og fristerne ikke overholdes. Så snart en person har fået oprettet en digital postkasse, har vedkommende det fulde retsmæssige ansvar for selv at læse den post, der kommer fra det offentlige. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt den person, du hjælper, er i stand til at bruge den digitale postkasse, kan det være en bedre løsning for vedkommende at blive fritaget for Digital Post. Det vil altid være borgerservice, som træffer den endelige beslutning, men mulighederne for fritagelse er rigtig gode. Hjælp til oprettelse og brug af digital post Der findes gode vejledninger til hjælp med oprettelse og brug af digital post. Vi har samlet meget af det materiale, der findes, om Digital Post på Frivilligportalen. Her finder du redskaber, som du kan bruge sammen med den, du hjælper, samt undervisningsmateriale, som kan benyttes i undervisningen (se nedenfor). Der findes derudover et demomiljø, som kan bruges til at vise den du hjælper, hvordan man opretter en digital postkasse. Ved at benytte et demomiljø undgår du at få indsigt i personfølsomme oplysninger, da det ikke er nødvendigt for den, du hjælper, at indtaste rigtige oplysninger i demomiljøet. Hvis du hjælper med at oprette eller bruge en digital postkasse, er det vigtigt, at du på intet tidspunkt indtaster oplysningerne for den, du hjælper. Du må med andre ord ikke overtage tastaturet og indtaste de nødvendige oplysninger eller logge på med vedkommendes NemId. Den, der får hjælp til at oprette en digital postkasse, skal selv indtaste alle de nødvendige oplysninger. Besked om ny digital post Når du hjælper med at oprette en digitale postkasse, er det vigtigt, at du hjælper med at sikre, at der bliver sendt en besked om ny digital post til en privat adresse. På den måde vil vedkommende, som får den digitale postkasse, modtage en besked hver gang, der er ny post i den digitale postkasse og behøver således ikke at logge på den digitale postkasse dagligt for at holde øje med, om der er kommet ny post. Man kan angive to mailadresser, hvis man ønsker besked flere steder. Man oplyser sin/ sine mailadresser, når man tilmelder sig Digital Post. Det er muligt senere at redigere sine oplysninger under fanen indstillinger i den digitale postkasse. 13

14 Redskaber til hjælp med Digital Post Der findes en hel del materiale, som du kan bruge, når du gerne vil hjælpe med Digital Post. På Frivilligportalen frivilligportal.aeldresagen.dk finder du en række redskaber, som kan være en hjælp, hvis du gerne vil hjælpe med Digital Post. Vi har samlet al materiale om Digital Post på Frivilligportalen under It og teknologi og under undervisningsmateriale. Her finder du: Links til mere information om Digital Post. Link til demomiljø Forskelligt undervisningsmateriale Trin for trin vejledninger Og meget andet Medbetjening er en kommunal opgave Som frivillig kan du måske blive bedt om at hjælpe med at svare på henvendelser, som er modtaget i den digitale postkasse. Så snart det handler om hjælp til konkrete sager, som ligger uden for oprettelse og generel brug af Digital Post, så er der tale om medbetjening. Medbetjening er ikke en opgave, vi påtager os i Ældre Sagen af to primære grunde: Det er en kommunal opgave, som vi ikke skal overtage, og vi vil gerne beskytte dig som frivillig. Hvis der efterfølgende viser sig fx at være en fejl i indtastningen (besvarelsen), kan du som frivillige komme til at stå i en rigtig uheldig situation. Hvor kan du henvise til for yderligere hjælp? Det forventes selvfølgelig ikke, at frivillige i Ældre Sagen skal kunne svare på alle spørgsmål om Digital Post. Hjælp til Digital Post er i bund og grund en kommunal opgave, derfor vil der altid være hjælp og støtte at hente for den enkelte borger ved henvendelse i Borgerservice eller ved at ringe til kommunen. Borger.dk har desuden en telefonisk support på telefon 1881/ , som du altid kan henvise til. 14

15 Forskellen mellem Digital Post og digital selvbetjening Forskellige forhold gør sig gældende for hhv. Digital Post og digital selvbetjening, hvorfor der også er forskellige muligheder for at blive fritaget/undtaget fra de digitale løsninger. En person kan få en varig/2-årig fritagelse for Digital Post, fordi: En digital meddelelse initieres af det offentlige, og det forudsættes dermed, at vedkommende altid er i stand til at tjekke sin digitale postkasse Den enkelte myndighed har behov for at vide, om den person, der skal sendes et brev til, skal modtage brevet digitalt eller ej (der er tale om en central tilmeldingsliste, og ikke en liste over personer, der er blevet fritaget) En persons behov for at tjekke sin post fra det offentlig opstår typisk langt oftere, end behovet for at ansøge en offentlig myndighed via en selvbetjeningsløsning. En person kan udelukkende blive undtaget gang for gang fra digital selvbetjening, fordi: Den digitale selvbetjening initieres på en persons egen foranledning Der ikke er et praktisk behov for myndigheden for på forhånd at vide, om en person har mulighed for at kommunikere digitalt Selvbetjeningsløsningernes kompleksitet kan variere, og en person kan derfor godt være i stand til at anvende én selvbetjeningsløsning, men ikke en anden En persons behov for at ansøge en offentlig myndighed via en selvbetjeningsløsning typisk er langt mere sjælden, end behovet for at tjekke sin post fra det offentlige. Undtagelse fra en given selvbetjening er, modsat fritagelseskriterierne for Digital Post, en vurdering fra myndighedens side. 15

16 Nyttige telefonnumre og mailadresser Ældre Sagens sekretariat: Tlf FrivilligService: Tlf / / Rådgivningen: tlf Teknologi og formidlingskonsulent: Tina Edelbeck Tlf Projektmedarbejder: Jacob Bøgesvang Tlf Nørregade København K Tlf

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen

Lær Digital Post at kende. Af Lars Laursen Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen 2 Lær Digital Post at kende Af Lars Laursen Oktober 2014 Side 2 af 80 3 Lær Digital Post at kende, 1. udgave, 1. oplag Copyright 2014 Lars Laursen Research & tekst:

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger

Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH-Navn **-- -- ** EDH-Adresselinie2 **-- -- ** EDH-Adresselinie3 **-- -- ** EDH-Adresselinie4 **-- -- ** EDH-Adresselinie5 **-- Du skal erklære, om du fortsat er enlig forsørger -- ** EDH- DokumentDatoLang

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2

Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Informationspakke om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 Til ægtefællesammenførte i Danmark Hvad indeholder informationspakken? Informationspakken om Danskprøve A1 og Danskprøve A2 er udarbejdet til ægtefællesammenførte

Læs mere

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen

Indholdsfortegnelse. S. 1 Indholdsfortegnelse. S. 2 Indledning. Referat af hovedtalere. S. 3 Søren Skaarup. S. 4 Marianne Sørensen Indholdsfortegnelse S. 1 Indholdsfortegnelse S. 2 Indledning Referat af hovedtalere S. 3 Søren Skaarup S. 4 Marianne Sørensen S. 6 Tabita Nyberg Petersen Referat af workshops S. 7 Workshop A S. 8 Workshop

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

At skrive en afgørelse. September 2011

At skrive en afgørelse. September 2011 At skrive en afgørelse September 2011 Indholdsfortegnelse Side 2 1. Hvad er en afgørelse 5 2. Opskrift på at skrive en afgørelse 7 2.1 Overskrift 7 2.2 Resultat 8 2.3 Begrundelse 9 2.3.1 Kommunens konkrete

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark.......................... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør Beregn din aktuelle skat...95 Beregn

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark

PA1. Ansøgningsskema. Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Ansøgningsskema Ansøgning om pas til udlænding i Danmark Hvad kan du bruge dette skema til? Du kan bruge dette ansøgningsskema til at søge om: Rejsedokument for flygtninge (konventionspas). Fremmedpas.

Læs mere

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform.

Digital post er ikke det samme som almindelig e-mail. Digital post er modsat e-mails en sikker digital forsendelsesform. Digital Post Vejledning til foreninger m.fl. Center for Kultur, Idræt og Sundhed September 2013 Indledning Slagelse Kommune ønsker at hjælpe foreninger m.fl. godt på vej med Digital Post. Derfor har vi

Læs mere

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker.

Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan få et indblik i dine skavanker. Elektronisk journal Undervisningsbilag 3 til temaet: Loven, dine rettigheder og din e-journal Din helbreds-journal ligger på nettet Men bare rolig - det er kun dig selv, din læge og sygehusene, som kan

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015

Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 Byggefagenes A-kasse ************ Værd at vide Praktiske oplysninger om A-kasseregler i forbindelse med ledighed. 2015 ~ 1 ~ Indhold Indhold... 2 A-kassens vejledningspligt... 3 www.bf-a.dk.... 3 G-dage

Læs mere

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010

Når et medlem melder sig syg. nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 Når et medlem melder sig syg nye muligheder og pligter for a-kasser Arbejdsmarkedsstyrelsen, maj 2010 1 A-kassen er vigtig for den sygemeldtes fremtid Siden oktober 2009 har a-kasserne haft pligt til at

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse uden dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen

Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune. Værktøjskassen Metoder i indsatsen mod social snyd i Middelfart kommune Værktøjskassen Der er i Middelfart Kommune en grundlæggende opmærksomhed på at sikre, at de sociale ydelser udbetales på et korrekt grundlag. Det

Læs mere