Guide til nye lokale afdelinger af BROEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Guide til nye lokale afdelinger af BROEN"

Transkript

1 Guide til nye lokale afdelinger af BROEN - om at komme godt i gang som ny forening hjælper udsatte børn til en aktiv fritid

2 Indhold Etablering af ny lokalafdeling af BROEN 3 Stiftende generalforsamling Oprettelse af forenings CVR nummer Bankkonto Hjemmeside Mail Telefon Bestyrelsesarbejde 5 Samarbejde og uddelegere Struktur og samvær Sponsorer og puljer 6 Sponsorater Rabatordning til udstyr 18 midler Samarbejde og kontakt med kommunen 7 Tavshedspligt og børneattest Formidling og markedsføring 8 Hjemmeside Nyhedsbreve Facebookgruppe Foldere Presseomtale Ambassadører Frivilligmarked 2

3 Etablering af ny lokalafdeling af BROEN Når BROEN Danmark sammen med kommune, foreninger, frivillighuse eller lokale netværk har samlet en gruppe af interesserede borgere, er første trin etablering af en ny lokal forening af BROEN. Der er i den forbindelse en række formaliteter, som skal være på plads inden arbejdet med at hjælpe børn og unge til en aktiv fritid kan begynde. Det vil også hjælpe jer til at komme godt i gang. Stiftende generalforsamling En forening etableres ved en stiftende generalforsamling. Generalforsamlingen er også en lejlighed til at skabe opmærksomhed om BROENs arbejde. BROEN Danmark har lavet et forslag til vedtægter for lokalafdelingerne. Det er tilladt at lave ændringer på generalforsamlingen. Lokalafdelingens vedtægter skal godkendes af BROEN Danmark. Tjekliste ved etablering Stiftende generalforsamling Oprettelse af forenings-cvr og digital postkasse Oprettelse af kontonummer Hjemmeside Mail Telefon Oprettelse af forenings-cvr nummer og digital postkasse For at drive en lokalforening af BROEN, skal I have et CVR-nummer. Hvis foreningen modtager penge fra offentlige puljer, udbetales pengene til CVR-nummeret. For at kunne oprette et CVR nummer til en frivillig forening skal man bruge NemID eller digital signatur. I kan oprette CVR nummeret på denne webadresse: Alle med et CVR-nummer er forpligtet til at modtage digital post fra det offentlige. Det kræver også NemID at aktivere og opsætte en digital postkasse. Find mere om digital post: Bankkonto Bankkontoen skal også oprettes som en foreningsbankkonto, så foreningens penge ikke indgår i en privat persons formue, eller der skal betales skat af renteindtægter. Det kan være en fordel at kontakte en bank, som I kender til i forvejen. For at oprette en foreningskonto skal banken bruge foreningens vedtægter og CVR-nummer. Hjemmeside Med en hjemmeside kan I fortælle om formålet med BROENs arbejde, bestyrelse og kontaktpersoner. I kan også fortælle nyt om jeres aktiviteter. 3

4 BROEN Danmark har opbygget et overordnet netsted for alle lokalafdelinger og hjælper med at opsætte en hjemmeside for jeres lokalafdeling. I kan selv opdatere og lægge nyt ind ved at få knyttet en person på som redaktør for hjemmesiden. På hjemmesiden er der også mulighed for at synliggøre sponsorer og arrangementer. Mail For at sikre kommunikationen med jeres samarbejdspartnere skal lokalafdelingen have en mail-adresse. BROEN Danmark hjælper med at oprette en mail-adresse til jer. Mails, der sendes til lokalafdelingen, kan gå til en person eller til flere, eksempelvis til hele bestyrelsen. Telefon Ud over kommunikation via mail får I også brug for en telefon til at klare lokalafdelingens kontakt med samarbejdspartnere. Det letteste er at have en mobiltelefon med taletidskort, som kan gives videre, hvis I skifter kontaktperson. Logo For at sikre sammenhæng og genkendelighed på tværs af organisationen har BROEN et logo, der er tilpasset lokalafdelingerne, og som skal bruges i jeres kommunikation. BROEN Danmark hjælper med logo til nye lokalafdelinger. BROEN Danmark BROEN Danmarks sekretariat har til opgave at understøtte de lokale afdelinger og dele erfaringer på tværs. I er altid velkomne til at kontakte sekretariatet med spørgsmål og forslag. Gode råd: Opret CVR-nummer og digital postkasse til foreningen Opret foreningskonto Mobil med taletidskort 4

5 Bestyrelsesarbejde Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen. Det er bestyrelsen, som leder og tegner foreningen udadtil. I det vedtægtsforslag, som BROEN Danmark har udarbejdet, er en beskrivelse af rammerne for bestyrelsen. Samarbejde og uddelegere Lokalforeningens fremdrift er i høj grad afhængig af, at bestyrelsen er i stand til at samarbejde og uddelegere arbejdet. Bestyrelsesmedlemmerne er gået ind i arbejdet, fordi de ønsker at gøre en forskel. Hvis de ikke bliver brugt, er der en risiko for, at motivationen for arbejdet forsvinder. For store krav/forventninger om arbejdsindsats kan også skræmme folk væk. Det er vigtigt i alt frivilligt arbejde at erkende, at medlemmerne har forskellige kompetencer og vægter arbejdet forskelligt afhængig af deres livssituation og overskud i øvrigt. Det gælder om at finde og trække på folks styrker og motivation, så man gør det, man er bedst til og har mest lyst til. Struktur og samvær Det er lokalforeningernes erfaring, at det er vigtigt at mødes ofte i begyndelsen for at opnå kendskab til hinanden og få gang i arbejdet. Bestyrelsen kan med fordel udarbejde en strategi og arbejde struktureret med planen. Hvis bestyrelsesmøderne er for meget løs snak, og der ikke er opfølgning på tidligere beslutninger, er der risiko for, at interessen for arbejdet smuldrer. En fast dagsorden og referater fra møderne er med til at sikre kontinuitet og 5: Bestyrelsen Stk. 1. Bestyrelsen består af 3-5 medlemmer. Heraf 1 formand, 1 næstformand, 1 kasserer og resten bestyrelsesmedlemmer. Stk. 2. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, minimum 1 gang i kvartalet. Stk. 3. Bestyrelsen skal indgå sponsoraftaler støtte for medlemmerne samt søge om midler til hjælp til børnene. Stk. 4. Bestyrelsen kan til enhver tid oprette projektgrupper og nedsætte udvalg. Stk. 5. Bestyrelsen tegner foreningen. Enten formanden alene eller et øvrigt bestyrelsesmedlem og kassereren i fællesskab. fremdrift. Det kan være en balance mellem effektivitet og hyggeligt samvær, som også er væsentligt i frivilligt arbejde. Gode råd: Hyppige møder i starten Struktur i arbejdet Sørg for kontinuitet og fremdrift Uddelegering af opgaver internt Find/træk på folks styrker og motivation Gør det man er bedst til/har mest lyst til 5

6 Sponsorer og puljer En af lokalforeningens opgaver er at skaffe midler til at støtte til børn, så de får mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter. Det er bestyrelsens opgave at søge sponsorater fra lokale forretninger, virksomheder og puljer. Foreninger som Lions Club og Rotary har også givet bidrag til lokalforeninger af BROEN. BROEN Danmark søger landsdækkende puljer og fonde på vegne af lokalafdelingerne. Sekretariatet har en liste over de puljer og fonde, som søges fælles Sponsorater Kontakter til virksomheder kan give beløb til arbejdet. Sponsorerne vil ofte gerne opleve, at de får PR for 2: Formål Stk. 4. Foreningens formål er, gennem fonde, legater, offentlige midler og sponsorater at skaffe midler til disse børn, til kontingenter, sportsrekvisitter og tøj m.m. støtten. For eksempel kan sponsorstøtten omtales på hjemmesiden eller i lokale aviser. Det kan ske med en pressemeddelelse, og med billeder eller firmaets logo på hjemmesiden. Det kan også inspirere andre virksomheder til at blive sponsorer. Rabatordning til udstyr I nogle byer har det også været muligt at få en rabatordning med sportsforretninger, når man køber sportsudstyr. Det kan dog være vanskeligt at få trukket aftalen i land. Generelt er det letteste, hvis man kender nogen, der kender nogen. Så brug jeres netværk. 18 midler Alle kommuner har en 18-pulje med midler, som uddeles til støtte til frivilligt socialt arbejde. Midlerne kan søges af frivillige organisationer og foreninger. Aktiviteterne skal rette sig mod de målgrupper, som den sociale sektor beskæftiger sig med. Det vil sige udsatte børn og unge, ældre, personer med et handicap, udsatte eller vanskeligt stillede grupper i øvrigt. BROENs aktiviteter og målgrupper er således inden for 18 midlernes målsætninger og målgrupper. Det er derfor oplagt at søge disse midler. De fleste kommuner annoncerer, hvornår der kan søges penge. Der er som regel et ansøgningsskema på kommunens hjemmeside. Mange kommuner har en bestemt kontaktperson for 18-puljen, som man kan vejlede om, hvad der kan søges om støtte til, og hvornår og hvordan der kan søges som forening. Gode råd: Undersøg lokale fonde og puljer Overvej sponsorater Få en aftale om rabat ved køb af sportsudstyr Undersøg kommunens 18- pulje 6

7 Samarbejde og kontakt med kommunen BROEN skal samarbejde tæt med kommunen. Kontakten til børnene, som kan modtage hjælp af BROEN, skabes via kommunen og kommunale institutioner. Det er derfor væsentligt at have et tæt samarbejde med kommunens nøglepersoner. Det kan være afdelingsledere på skoler, SSP, sundhedsplejersker eller familierådgivere. Det er bedst med en personlig kontakt til de kommunale medarbejdere, hvor det skal understreges, at det er et 2: Formål Stk. 3. Foreningens formål er, ved samarbejde med SSP, skoler og sportsklubber, at finde frem til de børn, der skønnes mest udsatte og få dem gjort aktive i sportsklubber. supplement til det offentlige tilbud. Det er væsentligt for succesen, at der etableres en god og stabil kontakt til de kommunale medarbejdere. Tavshedspligt og børneattest I samarbejdet med børn og kommune er det vigtigt som frivillig at være klar over, at foreningens bestyrelsesmedlemmer giver sig selv tavshedspligt. Dette er vigtigt for, at kommunen og børnenes forældre ønsker at samarbejde. Samtidig er det vigtigt, at der bliver indhentet børneattest på alle i foreningen, der får kontakt med børnene. Dette er et lovkrav. Børneattesten findes på politiets hjemmeside og skal underskrives af den, som attesten indhentes på, og formanden for bestyrelsen. Vær opmærksom på at følge politiets anvisninger for opbevaring af attesten. Gode råd: Tag kontakt til kommunens nøglepersoner, f.eks. SSPkonsulenten Snak om tavshedspligt ved fortrolige oplysninger Indhent børneattest på alle 7

8 Formidling og markedsføring Formidling er en vigtig opgave for lokalforeningerne. Det er både i forhold til at få medlemmer og for at få kontakter til samarbejdspartnere og sponsorer. Hjemmeside Hjemmesiden er en oplagt formidlingsform. Her er det muligt at profilere og beskrive BROENs opgaver, kontaktpersoner og arrangementer. Nogle lokalforeninger lægger billeder og nyheder på hjemmesiden, som f.eks. viser en sponsor overrække en check. Det kan medvirke til, at det bliver lettere at få sponsorer. Fordelen ved hjemmesiden er, at den er billig og kan opdateres løbende. Eksempler på formidling: Hjemmeside Facebook Foldere Presseomtale Ambassadører Frivilligmarked Sociale medier Flere benytter sig af de sociale medier som eksempelvis Facebook. Det er muligt på Facebook at oprette en side for lokalafdelingen til at fortælle om aktuelt nyt, som de personer, som følger siden, let kan dele i sit eget netværk. Man kan også lave en lukket gruppe på Facebook og derigennem nå sine medlemmer ved at sende beskeder, have debatter, uploade billeder og omtale aktiviteter. Foldere Selvom de digitale mediers betydning er voksende, er der mange, som hellere vil have en folder. Folderen kan deles bredt ud, og den kan skabe en interesse, som ikke er mulig med de digitale medier. Til gengæld er folderne dyrere at fremstille og kan ikke ændres før næste tryk. BROEN Danmark har lavet en skabelon, som kan bruges til lave jeres egen folder. Presseomtale Nogle lokalforeninger har haft indslag i radio eller i ugeaviser. Til ugeaviserne vil det være en god ide med pressemeddelelser i forbindelse med arrangementer, sponsorater eller lignende. Ambassadører Hvis man kan få kendte personer til at støtte sagen, er det en måde at få opmærksomhed. BROEN Danmark har holdt en konference, hvor Prinsesse Marie bød velkommen. To ministre, borgmesteren og flere fagpersoner deltog. Det gav en masse omtale i medierne. På samme måde kan kendte personer i lokalsamfundet give øget opmærksomhed om den lokale afdeling. Frivilligmarked I en del byer afholder man markeder for de frivillige organisationer. På landsplan er der en årlig dag sidst i september for frivilligheden, kaldet Frivillig Fredag. Det kan give både kontakter og netværk at deltage i lokale arrangementer i forbindelse med et frivilligmarked eller Frivillig Fredag. 8

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling

START EN FORENING. CVR-nummer og bankkonto. Bestyrelsens forretningsorden. Folkeoplysningsloven. Stiftende generalforsamling CVR-nummer og bankkonto 09 i foreningen 10 Børneattester og STEP BY STEP GUIDE START EN FORENING Indholdsfortegnelse Indledning Folkeoplysningsloven CVR-nummer, bankkonto 24 26 Medlemskab af 31 32 34 38

Læs mere

Kommunikationshåndbog

Kommunikationshåndbog Kommunikationshåndbog Indhold Kommunikationshåndbog... 1 1 Kommunikationskanaler... 1 1.1 Hjemmeside www.lunge.dk... 2 1.2 Danmarks Lungeforenings medlemsblad LUNGENYT... 2 1.3 Patientnetværket Snak om

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 STIFTENDE GENERALFORSAMLING 3 FUNDRAISING JDE PR ØKONOMI 4 INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide er lavet for at gøre det let at lave

Læs mere

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati

Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Fokuspakke: Ungdomsdemokrati Til ungdomsråd i NAU, Kommunalvalget står for døren, og det betyder en unik mulighed til et ungdomsråd for at sætte de unges dagsorden. Mangler I et sted at være, vil I gerne

Læs mere

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner

Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner MDI Enghavevej 31, 1 1674 København V Tlf. 3324 8100 info@mdi.dk www.mdi.dk Vejledning til oprettelse af støtteforening i regi af selvejende eller private dag- og fritidsinstitutioner Okt. 2013 Forord

Læs mere

Oprettelse af en forening sådan!

Oprettelse af en forening sådan! Vejledning: Frivillig Folkeoplysende Forening 1 Oprettelse af en forening sådan! Kravene til en frivillig folkeoplysende forening handler primært om hvilke aktiviteter, der er i foreningen, og hvordan

Læs mere

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16

ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 ELEVRÅDSHÅNDBOGEN Danske Gymnasieelevers Sammenslutning 2013. Redaktion: DGS sekretariat 11/12 og 12/13 Tryk: Tryk 16 DGS, Vibevej 31, 2400 København NV, Tlf. 70 20 40 17 www.gymnasieelever.dk Tak til

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning

FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning FUNDRAISING sådan skrives en ansøgning Indledning Denne værktøjskasse har til formål at give gode råd til, hvordan man som frivilliggruppe skriver en ansøgning og hvilke overvejelser man skal gøre sig,

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side 1

Indholdsfortegnelse. side 1 GUIDEN Indholdsfortegnelse Du mangler et sted 2 Vær opsøgende 2 Du har fundet et sted 3 Projektets omfang 3 Kontakt med ejeren 3 Første møde 3 Rammerne omkring selve mødet 3 Projektbeskrivelse 3 Økonomien

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum

Økonomihåndbog. Indholdsfortegnelse. 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum Økonomihåndbog Indholdsfortegnelse 1.1 Lokalforeningernes økonomiske råderum... 1 Udgifter der dækkes... 2 Regnskab... 2 1.2 Netværksgrupper... 3 Regnskab... 3 1.3 Støtteformer... 4 Gaver og bidrag uden

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser

Pjece til forældre. om at være i dagtilbudsbestyrelser Pjece til forældre om at være i dagtilbudsbestyrelser Kære forælder Velkommen til arbejdet som bestyrelsesrepræsentant i dit barns dagtilbud. Det er min overbevisning, at ansvar og inddragelse giver de

Læs mere

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen!

Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Værsgo: Et katalog fyldt med inspiration til afholdelse af Seniorsurf-dagen! Dette katalog indeholder konkrete og lettilgængelige ideer til, hvordan I ude på datastuerne, bibliotekerne og andre it-undervisningssteder

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal:

Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: FORENINGENS ØKONOMI Vejledning for kasserer Kassererens ansvar og opgaver Kassereren har det daglige ansvar for foreningens økonomi. Det vil sige at kassereren skal: 1. Varetage daglig bogføring Det skal

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6

GRUPPEPSYKOEDUKATION. Introduktion til facilitator. Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Medicinpædagogik og psykoedukation 1 6 Her kan du læse om: Gruppepsykoedukation hvad er det? Program for gruppeforløbet Gode råd til planlægning af forløbet Facilitatorens rolle i forløbet Gruppepsykoedukation

Læs mere