Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi 2012-2015. Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR"

Transkript

1 Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi Struer skifter kanal TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

2 INDHOLD: Hvad er en service- og kanalstrategi Borgerne kan selv (Indledning) (Målgrupper) Derfor skal vi have en service- og kanalstrategi (Mission og ophav) Vi bryder gennem lydmuren i 2015? Vi stiller ind på andre kanaler Benarbejde flytter henvendelser Digital forandring Handleplaner (Vision) (Overordnede mål) (Overordnede strategiske skridt) (Principper for det kanalstrategiske arbejde) (Det videre forløb) HVAD ER EN SERVICE- OG KANALSTRATEGI? (Indledning) En service- og kanalstrategi fastlægger, hvilke former for henvendelser og kontaktflader også kaldet kanaler som kommunen ønsker at tilbyde borgere og virksomheder. Kommunens analoge og digitale kanaler er: , brev, digital post, telefon, sms, hjemmesider, tryksager, blad- og avisannoncering, digital selvbetjening og personligt fremmøde. En service- og kanalstrategi fastlægger også, i hvilket omfang kommunen prioriterer de enkelte kanaler. Især i forhold til den overordnede målsætning om at udnytte mulighederne ved digitalisering. 2

3 BORGERNE KAN SELV (Målgrupper) Digitalisering og selvbetjening bliver i de kommende år en større del af kommunens service og kommunikation med omverdenen. Udbredelse af bredbåndsforbindelser, NemID og brug af netbank understøtter udviklingen i en sådan grad, at et stort flertal af borgere og virksomheder allerede betjener sig selv via nettet. Det fremskridt tager vi udgangspunkt i for at være på forkant med den digitale udvikling sammen med borgere og virksomheder. De overordnede målgrupper som er i kontakt med kommunen opdeler vi således: Borgere og virksomheder Andre offentlige myndigheder Kommunens samarbejdspartnere og leverandører Kommunens ansatte. Borgere og virksomheder kan dog ikke altid opfattes som en ensartet masse med samme forudsætninger og livssituationer. Nogle grupper har behov for særlige hensyn. Og enkelte opgaver kan være underlagt en særskilt lovgivning eller ekspeditionstype. Service- og kanalstrategien bygger derfor på den grundlæggende opfattelse, at: De der kan betjene sig selv, skal betjene sig selv For at frigøre ressourcer til at tage hånd om de målgrupper der ikke kan selv, skal flest mulige henvendelser flyttes til effektive selvbetjeningskanaler. For nogle grupper er lange åbningstider vigtige, for andre spiller det en mindre rolle blot kommunen er tilgængelig på nettet i det tidsrum, der passer borgere og virksomheder bedst. For den digitale medborger er døgnåben digital service udtryk for god service. En gevinst for dem der allerede kan i dag og for dem der med lidt vejledning kan i morgen. 3

4 DERFOR SKAL VI HAVE EN KANALSTRATEGI (mission og ophav) Alle ønsker effektiv og hurtig service. Det er der ikke noget nyt i. Og egentlig heller ikke i, at digitalisering ofte er vejen til målet. Det er en del af samfundsudviklingen som for længst er slået igennem hos kunder i rejsebranchen, bankverdenen og andre områder, der lever af service og rådgivning. Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi skal derfor sikre fokus på digitale muligheder til at effektivisere især det administrative arbejde i forbindelse med virksomheds- og borgerkontakt. På landsplan er der en forventning om, at kommunerne fra 2015 sparer 2 mia. kr. årligt ved digitalisering. Strategien skal understøtte det digitaliseringsarbejdet, der allerede kører, og bane vejen for flere nødvendige tiltag. Vi er især opmærksomme på at høste gevinster på følgende fem digitale effektiviseringsområder: Licenser Systemer Arbejdsgange Medarbejderkompetencer Forsendelsesudgifter. Skaber sammenhæng Som overordnet ramme sikrer service- og kanalstrategien sammenhængen mellem allerede kendte principper og initiativer og nye fælleskommunale og fællesoffentlige digitaliseringsstrategier i løbet af de nærmeste år. Vi tager afsæt i følgende vedtagne digitaliseringstiltag: Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi , kommunernes digitaliseringsstrategi (e2015-ambitionen) og Struer Kommunes Digitaliseringsstrategi Principper og initiativer i service- og kanalstrategien trækker også tråde til kommunens overordnede grundlag og til eksisterende planstrategi Struer Byråds Udviklingsstrategi Samtidig er Struer Kommune med til at opfylde KL s mål om, at alle kommunerne har formuleret en kanalstrategi senest

5 Kanalstrategien hjælper ledere og medarbejdere til at prioritere, hvad der i dagligdagen er vigtigt, for at kommunen fortsat leverer god service for borgere og virksomheder. Strategien er også med til at afstemme forventninger med borgere og virksomheder om fremtidens digitale kommunikation, service og velfærd. VI BRYDER GENNEM LYDMUREN I 2015 (vision) I 2015 er Struer Kommune blandt landets mest effektive kommuner til at betjene borgere og virksomheder digitalt. Det betyder at: De fleste betjener sig selv, fordi det er nemt og enkelt Vi gør det tydeligt overfor borgere og virksomheder, hvilken form for digital service de skal benytte hvornår Borgerne oplever en professionel medbetjening og nærhed i mødet med kommunens ansatte Et mindretal af borgere har fortsat brug for hjælp til at betjene sig selv Medarbejderne i hele kommunen bruger digitale løsninger i hverdagen Medarbejderne anbefaler digitale løsninger til borgere og virksomheder. VI STILLER IND PÅ ANDRE KANALER (overordnede mål) Målet er at stille effektive kanaler til rådighed for borgeren og samtidig effektivisere arbejdsgangene i sagsbehandlingen. Ved at åbne en ny kanal, lukke en gammel eller fremhæve en helt tredje opretholder vi kommunens service. Struer Kommune ønsker at spare ressourcer på opgaver, hvor borgeren kan betjene sig selv. I stedet vil vi bruge ressourcerne der, hvor sagerne er mere komplicerede og kræver ansigt-til-ansigt kommunikation. Kanalstrategien har til formål at flytte borgernes henvendelser til kommunen til den mest hensigtsmæssige kanal. Det vil sige, at vi begrænser nogle kontaktmuligheder og fremmer andre kort sagt forbedrer mulighederne for at skifte kanal : 5

6 Kanalstrategiens fokus på borgernes fremtidige henvendelsesmønster betyder, at kommunens henvendelser til borgerne også bevæger sig over på samme digitale kanaler. Fra breve og mails til digital post Fra avisinformation til hjemmesideinformation, elektroniske nyhedsbreve og skærminfo Analoge borgermøder suppleres med digital kommunikation (f.eks. sociale medier) Fra fysisk fremmøde til videomøde (f.eks. Skype). Medarbejdernes henvendelse til hinanden via interne kanaler påvirkes også af kanalstrategien: (Intern papirpost, mailpolitik, find medarbejder, forstyrrelse, stabsfunktionernes servicerolle). Effektive og ensartede kontaktmuligheder Et overordnet mål af mere målbar karakter er ønsket om at skabe effektive og mere ensartede kontaktmuligheder for alle afdelinger med administrative funktioner i Struer Kommune. Alle afdelinger med administrative funktioner i Struer Kommune er som minimum åben for personlige henvendelser uden aftale i tidsrummet kl , mandag til fredag. De enkelte afdelinger kan derudover på andre tidspunkter afholde individuelle møder og samtaler efter aftale med den enkelte borger eller virksomhed. Afdelingerne tager som minimum egne telefoner i telefontiden mellem kl Herefter kan afdelingerne viderestille til et centralt kontaktcenter, der svarer på telefoniske henvendelser og straks-afklarer fra kl Herudover kan enkelte afdelinger udvide deres åbningstid. Et afgørende træk for at ovenstående kan blive virkelighed er, at kommunen etablerer en kontaktcenterløsning, der håndterer straks-afklaring via telefoniske og digitale henvendelser i tidsrummet kl Som en særlig service planlægger Infocenter Struer bibliotek, borgerservice og turistbureau at ændre nuværende åbningstider og henvendelses-muligheder ved at holde åbent man-tors kl , fredag kl og lørdag kl Derudover holder biblioteket ekstra åbent én aften om ugen fra kl Borgere og turister kan også i fremtiden betjene sig selv via touch-skærme og selvbetjent bibliotek uden for den bemandede åbningstid. 6

7 BENARBEJDE FLYTTER HENVENDELSER (Overordnede strategiske skridt) Kun ét skridt Kommunen flytter henvendelser til digitale selvbetjeninger i én kampagne ad gangen Rigtige skridt Kommunen forbedrer den visuelle vejvisning og skaber overblik over både digitale og fysiske indgange Hurtigere skridt Kommunen øger straks-afklaringen for ukomplicerede henvendelser ved at opgradere den telefoniske kanal og effektivisere den fysiske kanal Færre skridt Kommunen fjerner årsager til, at borgerne har brug for at henvende sig. DIGITAL FORANDRING (Principper for det kanalstrategiske arbejde) Seks overordnede principper for det kanalstrategiske arbejde i Struer Kommune sikrer, at strategi og planer holder fokus på vejen fra øverste overordnede niveau til konkrete initiativer på nederste trin. Vi bruger principperne som rettesnor for, hvordan vi håndterer nye kanaler, implementerer forandringer og prioriterer indsatser. I Struer Kommune har vi disse overordnede holdninger til det kanalstrategiske arbejde: Vi prioriterer tydeligt vores kanaler Vi guider borgere og virksomheder til at henvende sig via ønskede kanaler Vi synliggør overfor borgerne den prioritering, vi har i kommunen for selvbetjening - der hvor borgerne møder kommunen. Vi yder hjælp-til-selvhjælp Selvbetjening er for alle der kan betjene sig selv digitalt. De der ikke kan, bliver medbetjent for at øge deres digitale kompetencer Der er telefonåbent(hotline) for medbetjening i det tidsrum, hvor flest borgere bruger selvbetjeningsløsningerne Der er mulighed for personlig medbetjening i kommunens åbningstid - for dem der ikke kan. 7

8 Vi giver digitale forspring De der bruger digital selvbetjening på udvalgte løsninger opnår hurtigere sagsbehandling eller andre gevinster Vi motiverer borgerne til at skifte kanaler i konkrete situationer ved at fremhæve både fordele og nødvendighed. Vi afklarer henvendelser straks Ved første henvendelse får borgeren eller virksomheden en hurtig afklaring som dog ikke er det samme som en afgørelse En afklaring betyder, at man får information og vejledning, så man kommer videre umiddelbart efter henvendelsen, eller ved hvornår kommunen vender tilbage med en opfølgning Borgeren eller virksomheden får afklaring på sin henvendelse på en måde, så det ikke bidrager til uvished og flere henvendelser om samme emne. Vi udvikler vores digitale service Vi investerer nu for senere at høste gevinster, opnå rationaler og skabe rum for videreudvikling af den digitale kultur Vi indkøber de selvbetjeningsløsninger, der er lettest at bruge for borgerne Vi lukker dårlige løsninger efter grundig vurdering Vi inddrager borgere og virksomheder i at udfylde særlige rammer i kanalstrategien. Vi skaber forandring gennem ledelse Ledere og medarbejdere i Struer Kommune arbejder indenfor kanalstrategiens rammer for at nå målet Lederne skal i de kommende år optimere medarbejdernes digitale kompetencer gennem uddannelse, brug af superbrugere og digitale ambassadører Vi ved, at hvordan vi implementerer strategien er afgørende for succesen Vi er bevidste om, at motiverede medarbejdere er de bedste til at implementere strategien Digitale løsninger er medarbejdernes førstevalg i dialogen med borgeren, selvom der er alternative muligheder. 8

9 HANDLEPLANER (Det videre forløb) Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi afføder en række foreløbige handleplaner, som skal kvalificeres med input fra organisationen, politikere, virksomheder og borgere. De otte handleplaner peger på udvalgte kanalstrategiske problemstillinger, som er særlige for Struer Kommune. Stikordene under hver overskrift er til intern brug og ikke fyldestgørende. Handleplan for centrale kontaktløsninger Videndatabase via kontaktcenter-løsning. Hovednummer / Funktionsnummer / Direkte nummer KLs kontakthieraki med nøgleord som udgangspunkt /AD-integration Mail-henvendelse via struer.dk - direkte til funktionen (ikke person) og til ny book-møde/funktion. Handleplan for telefonbetjening Telefoniske henvendelser håndteres forskelligt, både hvad angår brug af afdelings/funktionsnummer, telefontider, telefonsvarer, viderestil, overløb, tryk 1 for Opringning til funktionsnumre i telefontiden skal altid besvares af en medarbejder. Handleplan for selvbetjeningsløsninger på struer.dk og borger.dk Forbedre overblik, digitale indgange og brugerflade for eksisterende og nye løsninger. (kontaktpersoner, testadgang, videoguides, opsamling af søgeord, videndeling om online-adfærd, kampagnetiltag) Handleplan for inddragelse af virksomheder og borgere Før vi får set os om, bliver selvbetjening og digital kontakt obligatorisk. Hvordan kan vi bedst ruste brugerne til morgendagens digitale service? Borgere og virksomheder skal komme med bud på kodeks for den digitale borger og virksomhed. I hvilke situationer har det størst effekt at hjælpe brugerne, og hvordan gør vi det i fællesskab? Handleplan for intern mail, kalender og fysisk post Afskaffelse af papirpost og kuverter, håndtering af reklamer og firmahenvendelser, postindscanning. Ressourcestyring i Outlook? 9

10 Handleplan for digitalt kompetenceløft Kendskab til kanalstrategien, selvbetjeningsløsninger og medbetjening skal ud i hele organisationen. Medarbejdernes og ledernes digitale kompetencer kan være en hindring. Ofte skal man være daglig bruger af et system, for at man med overbevisning kan anbefale, instruere eller supportere andre personer i systemets funktionalitet. Digitaliseringskompetencer ind i MUS-samtalen. Udarbejdelse af kodeks for den digitale medarbejder og leder Handleplan for brug af sociale medier som kommunikationskanal Borgerdebat, borgerinddragelse online, kampagne/markedsføring, projektformidling. Brug af f.eks. Facebook kunne være en mulighed. Handleplan for brug af sms, apps og andre mobile kanaler? Brug af nye kanaler i forhold til dokumentation, journalisering og value for money? STRUER SKIFTER KANAL Note: Struer Kommunes Service- og Kanalstrategi skal forsynes med en lille kanalstrategisk ordbog, der forklarer nogle af de mange fagord og uddyber digitale udtryk. Hvilke ord der får plads, finder vi ud af i høringsprocessen. 10

God service i Haderslev Kommune

God service i Haderslev Kommune God service i Haderslev Kommune Et fundament for alle ansatte i Haderslev Kommune God service hvad er det? Med afsæt i Den fælles ledelses strategi 2013-2015 Fælles fremtid fælles ansvar, som fokuserer

Læs mere

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND...

1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 100 digitale projekter lige om hjørnet Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Indhold 1. SAMMENFATNING... 3 2. INDLEDNING... 6 3. BAGGRUND... 7 3.1 SITUATIONEN I NYBORG KOMMUNE... 7 3.2 VISION E2012 (DIGITAL

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD

DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN DIGITALE VEJ TIL FREMTIDENS VELFÆRD DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011-2015 REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER AUGUST 2011 INDHOLD SLUT MED PAPIRBLANKETTER OG BREVPOST Fokusområde 1 EFFEKTIV

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Kanalpriser i danske kommuner 2011

Kanalpriser i danske kommuner 2011 Kanalpriser i danske kommuner 2011 Analyserapport udarbejdet i samarbejde mellem KL og Devoteam Consulting, version 1.0 30. juni 2011 CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Devoteam Consulting. Kopiering og

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI

VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI VELFÆRD OG VÆKST GENNEM DIGITALISERING DEBATOPLÆG OM DEN FÆLLESOFFENTLIGE DIGITALISERINGSSTRATEGI DET DIGITALE RÅD 4. RAPPORT MAJ 2011 FORORD... 1 INDLEDNING... 2 STRATEGI FREM FOR PROJEKTLISTE... 2 AMBITIØSE

Læs mere

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne:

Styrk borgerne er en samlet plan for udviklingen af biblioteker og borgerservice, der kan give københavnerne: STYRK BORGERNE - gennem mere målrettet betjening, digitalisering og inddragelse i fremtidens biblioteker og borgerserviceindgange. (sagsnummer: 2014-0116363) Plan for implementering af længere åbningstider,

Læs mere

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige

Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Strategi til samarbejde med virksomhederne det er vejen til gode løsninger for udsatte ledige Inspirationskatalog Redaktion: David Graff og Carsten Kjærgaard Fotos: Chili Foto Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne

10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne 1 10 gode eksempler på administrative effektiviseringer i kommunerne KL Økonomisk Sekretariat Weidekampsgade 10 DK-2300 København S Telefon: 33 70 33 70 2 Indholdsfortegnelse Bedre og billigere administration

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering

Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen. Evaluering 213 Status pa kommunernes implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen Evaluering Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. SAMMENFATNING AF EVALUERINGENS HOVEDRESULTATER... 6 2.1. STATUS PÅ

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst

Kommunikationsstrategi 2014 2016. Brødtekst 2014 2016 Brødtekst Indhold Formålet med kommunikationsstrategien 3 Det skal kommunikationsstrategien Hvem er omfattet af kommunikationsstrategien? Mission og Vision 5 Centrale budskaber 6 Ekstern og intern

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune. Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi Vision Silkeborg Kommune er anerkendt som en synlig, kompetent og innovativ kommune Fremme en innovativ kultur Sikre økonomisk robusthed og effektiv drift Øge digitalisering og styrke anvendelse af velfærdsteknologi

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere