Lyddesign. af det moderne kontor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lyddesign. af det moderne kontor"

Transkript

1 Lyddesign af det moderne kontor

2 Lyd i naturen en model for gode arbejdspladser I tusinder af år har menneskets høresans udviklet sig, og er blevet optimeret til et udendørs miljø fri for unaturlig lydreflektktion. Efterhånden som evolutionen har bragt os længere væk fra det fri, er lyde som f.eks. rislende vandløb, fuglesang og stemmer blevet erstattet af unaturlige lydreflektioner og lyde, f.eks. fra maskiner og installationer. Dette unaturlige lydmiljø forstyrrer ikke blot vores hørelse og kommunikation, men har også en indvirkning på vores velbefindende og ydeevne. I dag tilbringer vi næsten 90% af vores tid inden døre, enten på kontoret eller med transport til og fra arbejdspladsen. Tænk over det - hvor mange timer tilbringer du inden døre på en normal dag? Og hvordan opfatter du det akustiske miljø på et fredfyldt sted udendørs sammenlignet med kontoret? For at kunne forbedre det indendørs akustiske miljø bør vi stræbe efter at få det til at ligne det naturlige udendørs akustiske miljø. Denne publikation viser produkter fra Ecophons produktsortiment og andre leverandører. Specifikationerne er en generel vejviser til, hvilket produkt der vil være det bedst egnede for de nævnte lokationer. De tekniske data er baseret på resultater, der er opnået under typiske testforhold eller fra lang erfaring under normale forhold. De specificerede funktioner og egenskaber for produkter og systemer er kun gældende på betingelse af, at instruktioner, installationsdiagrammer, installationsvejledninger, vedligeholdelsesvejledninger og andre anførte betingelser og anbefalinger er taget under overvejelse og efterlevet. Afvigelse herfra, som for eksempel ændring af specifikke komponenter eller produkter, vil betyde, at Ecophon ikke kan holdes ansvarlig for funktionen, konsekvenserne og produktegenskaber. Alle beskrivelser, illustrationer og dimensioner i denne brochure er generel information, og er ikke del af en kontrakt. Farverne på panelerne kan variere mellem og i selve partierne, så for det bedste resultat anbefaler vi, at man ved åbning af pakkerne sorterer panelerne med hensyn til farve. Ecophon forbeholder sig ret til at ændre produkter uden forudgående varsel. Vi fralægger os ethvert ansvar for trykfejl. For den senest opdaterede information se på eller kontakt din nærmeste Ecophon-repræsentant. Ecophon Group 2012 Idé og layout: Navigator Communications. Trykkeri: Skånetryck. Forside: Hans Georg Esch. Tekniske fotos: Studio-e. Illustrationer: Citat AB. 2

3 3

4 Lyd på kontoret og hvordan den påvirker os For at mennesker kan være så kreative og produktive som muligt, er det yderst vigtigt med et godt lydmiljø. Adskillige undersøgelser viser, at kontorpersonalets største problemer har med lyd at gøre*. Understøttende lyd, der indeholder information, samt det at undgå uønskede lyde fra mennesker, telefoner, kontorudstyr eller ventilation er nogle at de centrale aspekter i et godt arbejdsmiljø. Hver gang en person bliver forstyrret, skal hjernen bruge længere tid, end man tror, til at komme tilbage på sporet igen, især når man udfører aktiviteter, der kræver en høj grad af kreativ tænkning*. Jo mere kompleks en opgave er, desto vigtigere er det at kunne arbejde i fred og ro. Uønskede lyde kan også øge følelsen af stress og kan forringe arbejdsglæden. At tilvejebringe et godt lydmiljø er en af de mest indbringende investeringer, som en virksomhed kan foretage. Fotograf: Johan Kalén * Referencer: KL Jensen, E Arens, L Zagreus, Proceedings: Indoor Air 2005, Acoustical quality in office workstations, as assesed by occupants surveys Navai, M.; Veitch, J.A, Acoustic Satisfaction in Open-Plan Offices: Review and Recommendations, 2003 Nilsson, Hellström, Acoustic design of open-plan offices, NT Technical Report 619, Nordic Innovation Center, 2010 Jonsson, Ten thoughts about time, Constable And Robinson,

5 Udviklingen af det moderne kontor At arbejde på et kontor er ikke det samme nu som for nogle få årtier siden. Fra at være et sted, der hovedsageligt stillede udstyr til rådighed, som man skulle bruge for at udføre sit arbejde, er et kontor i dag et sted med interaktion og vidensdeling - vi mødes og taler sammen, vi lærer og omgås hinanden, og vi finder løsninger sammen. Vi bevæger os imod mere åbne og kommunikative kontordesigns for at understøtte interaktion og samarbejde mellem mennesker. Organisatorisk og adfærdsmæssig udvikling Kontorbygninger i dag skal være fleksible og være i stand til hurtigt at kunne tilpasses organisatoriske ændringer. Mange virksomheder vælger at skabe ikke-territoriale områder, hvilket betyder, at medarbejderne ikke længere har sin egen arbejdsplads men kan vælge den arbejdsplads, der er ledig. Dette giver mulighed for at sidde tæt på de personer, som man p.t. arbejder sammen med, eller vælge et stille sted, hvis man har brug for at arbejde fokuseret. På kontoret påvirkes vi af ikke-naturlige lydkilder, så som ventilation, kontormaskiner, osv. Men når vi spørger folk om, hvad der forstyrrer dem mest - og hvad det bedste er ved de moderne åbne kontorer - får vi det samme svar: Man bliver forstyrret af tale, som ikke indeholder værdifuld information, og som kommer langt fra. Imidlertid værdsætter man god taleklarhed i arbejdsgrupperne. Og her ligger der en akustisk udfordring - at understøtte lyd, som indeholder information - og reducere lyd, der forstyrrer, dvs. støj. Udvikling af tekniske konstruktioner Efterhånden som ønsket om transparens øges i moderne kontorer, øges mængden af hårde materialer, som f.eks. glas, også. De hårde, glatte materialer, reflekterer lyd på en unaturlig måde, der vil medvirke til forplantning af lyd og et øget lydniveau. For at forbedre energiudnyttelsen, er der fremkommet nye teknologier i byggeprocessen. Kølesystemer bliver i flere tilfælde installeret i etageadskillelsen. Det termisk aktive byggesystem (TABS) kan nedkøle kontorarealerne uden, at der er brug for aircondition og er dermed meget energibesparende. For at kunne anvende denne teknologi, er det ikke muligt at anvende væg-til-væg akustiklofter. Dette øger behovet for nye kreative akustikløsninger for at kunne skabe et godt lydmiljø i disse typer bygninger. Lyddesign For at finde løsninger på de akustiske udfordringer i det moderne kontor skal mange aspekter, der påvirker miljøet, tages med i betragtning. Primært skal man forstå, hvordan mennesker påvirkes af lyd, deres akustikpræferencer, den type aktivitet lokalet bruges til - før det arkitektoniske design laves og der vælges byggematerialer. Denne holistiske indgangsvinkel på et godt lydmiljø er grundlaget for Ecophons tilgang til lyddesign. 5

6 Ecophons tilgang til lyddesign Fleksible arbejdspladser og åbne kontorlandskaber bliver stadig mere almindeligt i kontorbygninger. Ideen er at gøre kommunikation lettere, samtidig med at man øger fleksibilitet og effektivitet. Imidlertid opnås denne nye åbenhed nogle gange på bekostning af det akustiske miljø. Ecophon har brugt mange år på at udvikle knowhow, vores holistiske tilgang samt systemløsninger til at skabe et optimalt lydmiljø i åbne kontorlandskaber. Overholdelse af standarder Undersøgelser i marken peger på det faktum, at det i løsninger til åbne kontormiljøer er, hvor langt lyden forplantes, der har indflydelse på, hvordan mennesker opfatter lydmiljøet. Det er derfor vigtigt at fokusere på at begrænse lydforplantningen i rummet (også kaldet afstandsdæmpning). Man planlægger at inkludere måleprocedurer for afstandsdæmpning og andre relevante akustikegenskaber i åbne kontorlandskaber i den kommende ISO-standard*. Disse akustikegenskaber kan omregnes til en radius af akustikkomfort (distraktionsafstand) i åbne kontorlandskaber; en værdi, der kan indarbejdes i design af kontorer. * ISO : Måling af rumakustikparametre - Del 3: Åbne kontorlandskaber Radius af akustikkomfort Uden akustiksystemer vil lyden fra en medarbejder forplante sig og forårsage forstyrrelse af andre personer i lokalet. Når lydforplantningen begrænses af akustiksystemer, vil medarbejderne opleve et meget bedre lydmiljø. 6

7 Vi går ud over standarderne Når man stiler mod at definere menneskers akustikpræferencer, at beskrive eller vurdere det akustiske miljø, er det hensigtsmæssigt at anvende akustikparametre, der afspejler de relevante akustikkrav og -præferencer. De fleste akustikstandarder rundt omkring i verden omfatter krav til efterklang. Men folk har ofte andre akustikpræferencer, som udover efterklang. Derudover er vores høresans multidimensionel og kan derfor ikke defineres af et enkelt parameter. Hos Ecophon er det vores tilgang at tage menneskets opfattelsesevne med i betragtning og arbejde med mindst 4 akustikegenskaber, som muliggør en mere nøjagtig beskrivelse af det akustiske miljø. 1. Find ud af, hvordan mennesker opfatter og påvirkes af lyd Start med at spørge folk om, hvordan de opfatter det akustiske miljø, og hvad deres akustikpræferencer er. 2. Tag aktiviteter med i overvejelserne Forskellige aktiviteter kræver forskellige akustiske prioriteter. Find ud af, hvad lokalet skal anvendes til og de højst prioriterede akustikparametre, som f.eks. lydstyrke, lydforplantning, taleklarhed eller efterklang. 3. Anvend relevante akustikparametre Opfattelse af akustik er flerdimentionel, så der er brug for adskillige parametre til objektivt at definere de akustiske krav og få vished for, at de opfyldes. Hvis den væsentligste akustiske prioritet er at mindske lydstyrken, er G (db) en relevant akustikmåleenhed. Hvis den væsentligste akustiske prioritet er at reducere lydforplantningen, er DL 2 (db) og DL f (db) relevante akustikmåleenheder. Hvis den væsentligste akustiske prioritet er optimal taleklarhed, er D 50 (%) en relevant akustikmåleenhed. Hvis den væsentligste akustiske prioritet er optimal efterklang, er efterklangstid T (sek) en relevant akustikmåleenhed. 4. Design lokalet og vælg materialer, som forbedrer den akustiske komfort Når man designer et lokale, er det vigtigt at overveje, hvordan lokalets form, volumen og materialevalg vil påvirke akustikken. De fire akustikegenskaber* Lydstyrke G (db) måler det omfang, hvormed et lokale forstærker lyden fra en lydkilde, sammenlignet med målinger i et laboratorium uden lydreflektioner. Lydforplantning DL f (db) måler, hvordan lokalet bidrager til forplantning af lyd sammenlignet med et udendørs miljø uden lydreflektioner, ved en nærmere specificeret afstand fra lydkilden. DL 2 (db) måler i hvilket omfang lydstyrken falder, når afstanden fra lydkilden fordobles. Taleklarhed D 50 (%) er energien af alle anvendelige refleksioner inklusiv den direkte lyd, som forstærker taleklarhed, divideret med den samlede energi inklusiv den direkte lyd. Jo højere værdien er, desto bedre er taleklarheden. Efterklang Efterklangstid, T (sek) indikere, hvor lang tid det tager for lyden at falde med 60 db, efter at en lydkilde stopper med at udsende lyd. *) I henhold til ISO14257, ISO , ISO

8 Fordele ved et godt lydmiljø At have et godt lydmiljø er en integreret del af det at give mennesker en følelse af velvære og tilfredshed med kontoret, hvor de arbejder hver dag. Et godt arbejdsmiljø understøtter mennesker i både kommunikation og koncentration. Resultatet vil være bedre velvære og ydeevne, hvilket ikke blot er gunstigt for medarbejderne, men som også forøger effektiviteten og produktiviteten i virksomheden som helhed. Det vil også forbedre firmaets popularitet som arbejdsplads, hvilket til gengæld kan hjælpe med at tiltrække højt kvalificerede medarbejdere. Hvad sker der med mennesker i et godt lydmiljø?* Øget velvære, mindre træthed Øget jobtilfredshed Lettere at koncentrere sig Lettere at kommunikere Mindre udskillelse af stresshormoner Flere forsøg på at løse vanskelige opgaver Flere ergonomiske holdningsmæssige ændringer Færre fejl, forøget nøjagtighed Fotograf: Olix Wirtinger/Corbis *Referencer: Evans Johnson, Cornell university, 2000, Stress and Open-Office Noise, Journal of Applied Psychology, 2000, Vol. 85, No. 5, Fried et al The joint effects of noise, job complexity and gender on employee sickness absence, Journal of occupational and organizational psychology, 2002, 75, Olson, Research about office workplace activities important to US businesses - and how to support them, journal of facilities management, 2002, vol.1 no Sundstrom et al. Office noise, satisfaction, and performance, Environment and behavior, vol.26, no,2. mar 1994, Weinstein, Effect of noise on intellectual performance, Journal of applied psychology 1974, vol59, no 5,

9 Forskellige kontoraktiviteter medfører forskellige akustiske behov Et moderne kontor omfatter mange forskellige områder. Når man planlægger et kontorområde, er det nødvendigt at have et stort overblik og overveje alle aspekter, som påvirker lydmiljøet (menneskene, rummet og aktiviteterne). Udfordringen ligger i at få det indendørs akustikmiljø til at ligne et udendørs miljø, da vi føler os bedst til pas udendørs. Med hensyn til praktisk planlægning er det vigtigt at stille realistiske mål. Ikke alle forstyrrende lyde kan elimineres, men de akustiske fordele bør opveje ulemperne. I stedet for at spørge os selv, hvad vi ikke ønsker, bør vi præcisere, hvad vi ønsker. Se eksempler på typiske kontorområder på de følgende sider: 1. Indgang/Reception 2. Kontorlandskaber 3. Cellekontorer 4. Kopimaskiner og printere 5. Mødelokale

10 Fotograf: Szymon Polański Indgang/Reception Indgangs- og receptionsområdet repræsenterer virksomheden udadtil og giver gæster et første indtryk. Når man designer en reception, skal der opnås en balance mellem at få taleklarhed over korte afstande og at minimere lydforplantning over lange afstande. Akustikpræferencer Gæster og receptionister skal let kunne tale sammen uden at blive forstyrret af omgivende støj. Ideelt set bør personlige samtaler og telefonsamtaler ikke kunne høres fra indgangspartiet. Lokalet Indgangspartier har ofte hårde overflader for at kunne modstå slid. For at kunne opfylde akustikkrav om et lavt lydniveau og god taleklarhed, er det nødvendigt med højabsorberende lofter, helst suppleret med lydabsorberende vægpaneler. Dette skaber et godt akustikmiljø for både gæster og receptionister. 10

11 Fotograf: Ron Huizer Reclamefotografie Anbefalet akustikløsning Vi anbefaler Ecophon Focus eller Ecophon Master for at få en høj lydabsoption. Til at skabe et godt arbejdsmiljø i receptionen kan man installere Ecophon Wall Panel lydabsorbenter. For yderligere at forbedre det akustiske miljø for receptionspersonalet, kan man supplere akustikloftet med frithængende absorbenter over receptionsdisken, f.eks. Ecophon Solo. Fotograf: Åke E:son Lindman 11

12 Fotograf: Åke E:son Lindman Åbne kontorlandskaber Åbne kontorlandskaber bliver ofte anvendt for at skabe fleksible bygninger, som hurtigt kan tilpasses virksomhedernes skiftende behov. En åbenplanløsning har fordelene ved at kunne gøre kommunikationen mellem mennesker og vidensdeling lettere, samtidig med at man giver forskellige grupper af medarbejdere mulighed for at skabe deres eget arbejdsområde på kontoret. Imidlertid er det en ulempe, at forskellige arbejdsgrupper kan forstyrre hinanden. Udfordringen ligger i at skabe et lydmiljø, som favoriserer kommunikation mellem medlemmerne af en arbejdsgruppe, samtidig med at man forhindrer deres samtaler i at forstyrre deres kollegaer længere væk. Hvad én person opfatter som vigtig information, kan være ikke andet end forstyrrende støj for en anden person. Rummet Et kontorlandskab har ofte store vinduer for at give meget lys til lokalet samt lydreflekterende glasskillevægge for transparens. Disse faktorer, kombineret med manglen på vægge, gør, at lyden forplantes langt væk. For at begrænse lydforplantningen skal møbler og afskærmninger være lydabsorberende, af den rigtige størrelse og være placeret hensigtsmæssigt. En fleksibel løsning, der kombinerer lydabsorberende og isolerende loftsinstallationer, forbedrer og fremmer den organisatoriske fleksibilitet. Man bør også huske, at det i et kontorlandskab er vigtigt at have ca. 1 stillerum for hver 10 medarbejdere til koncentrationsintensivt arbejde. 12

13 Fotograf: Johan Kalén Akustikpræferencer For at undgå at samtaler forplanter sig i hele lokalet, er det nødvendigt at reducere lydforplantningen. Dette gøres ved at installere et akustikloft, der effektivt begrænser lydforplantning (med en høj AC-værdi) suppleret med lydabsorberende kontorafskærmninger. I løbet af en arbejdsdag har medarbejderne til tider brug for et stille område, hvor de kan arbejde uforstyrret, eller hvor de kan gå hen for ikke at forstyrre andre. Stillerum kan skabes ved at anvende skillevægge, som ikke går helt op til etageadskillelsen, og som er fastgjort forsænket eller direkte på akustikloftet. For at opnå en tilstrækkelig lydisolering, skal akustiklofterne både være lydabsorberende og give lydisolering. Anbefalet akustikløsning Hvis løsningen omfatter fleksible åbne lokaler, anbefaler vi Ecophon Combison Duo for at begrænse lydforplantning og forbedre lydisolering (høj AC-værdi og høj isoleringsværdi D n,f,w ). Det optimerer lydmiljøet, samtidig med at det bliver muligt at bygge lokaler med skillevægge, der fastgøres forsænket eller direkte på akustikloftet. Hvis der ikke er brug for skillevægge til at bygge lokalerne, anbefaler vi Ecophon Master for effektivt at minimere lydforplantning (høj AC-værdi). For yderligere at reducere lydforplantning og forbedre taleklarheden i udvalgte områder, kan man installere frithængende absorbenter, som f.eks. Ecophon Solo og/eller Ecophon Solo Baffle. 13

14 Fotograf: Hans Georg Esch Cellekontorer Cellekontorer er en gennemprøvet løsning, hvor den enkelte medarbejder har sit eget lokale. Et cellekontor gør det lettere at udføre koncentrationsintensivt arbejde, men mindsker mulighederne for fri kommunikation og spontant samspil. Lokalet Parallelle vægge kan til tider forårsage lydrefleksioner mellem væggene og foranledige et fænomen kendt som flutterekko. Dette kan undgås ved at installere en vægabsorbent i ørehøjde. Akustikpræferencer For at gøre det lettere at udføre koncentrationsintensivt arbejde, skal lokalet være akustisk isoleret fra andre lokaler og gangarealet. For at skabe et komfortabelt akustikmiljø anbefaler vi at installere højtydende lydabsorbenter i loftet. Anbefalet akustikløsning Vi anbefaler Ecophon Focus for god lydabsorption og fleksibilitet, når der anvendes loftinstallationer. Ecophon Wall Panel anbefales for at undgå horisontale lydreflektioner. 14

15 Fotograf: Åke E:son Lindman 15

16 Kopimaskiner og printere Det udstyr, der er placeret i disse områder, er kilder til støj, som næsten altid opfattes som forstyrrende. Lydkilden bør isoleres så vidt muligt for at undgå, at støjen forplanter sig til medarbejdernes arbejdspladser. Lokalerne For at imødekomme akustikpræferencerne om et lavt lydniveau og kort lydforplantning, er det nødvendigt at installere højtydende lydabsorberende loft- og vægpaneler. Hvis der anvendes skillevægge, bør de være så lydabsorberende som muligt. Akustikpræferencer Fordi støjen fra kopimaskiner og printere normalt opfattes som forstyrrende, bør den dæmpes så meget som muligt. Dette gøres ved at minimere lydstyrken og lydforplantningen. Anbefalet akustikløsning Ecophon Master og Ecophon Wall Panel anbefales til optimal lydabsorption for at reducere lydniveauet fra maskinerne. Fotograf: Fedde de Weert 16

17 17

18 Mødelokaler Et mødelokale spiller en vigtig rolle i kommunikationen mellem mennesker. Det akustiske miljø i mødelokalet skal planlægges og designes efter de væsentligste aktiviteter, der udføres i lokalet, for at forbedre effektiviteten og produktiviteten. Fordi et mødelokale ofte anvendes til møder, hvor mange mennesker taler samtidigt, bør man prioritere et lavt lydniveau. Hvis lokalet skal bruges til foredrag og præsentationer, er den største prioritet, at talen kan høres tydeligt af alle i hele lokalet. Hvis lokalet er mere end 12 meter langt, bør de lydreflekterende overflader være placeret mellem taleren og tilhørerne. For at undgå forsinkede lydrefleksioner, som forringer taleopfattelsen, bør vægabsorbenterne installeres i ørehøjde på væggen modsat taleren. Der diskuteres ofte følsomme emner i et mødelokale, så kravene til fortrolighed skal opfyldes. Lokalet De fleste mødelokaler har hårde, parallelle vægge. Dette kan sommetider forårsage, at støj kastes frem og tilbage mellem væggene, et fænomen kendt som flutterekko. Dette kan undgås ved at installere en vægabsorbent i ørehøjde, eller ved at placere en af væggene skråt, således at lyden føres opad mod akustikloftet. I lyset heraf skal man, når man vælger installationer af denne type, sikre sig, at de har de egnede akustikegenskaber. Akustikpræferencer For at skabe et funktionelt akustikmiljø i mødelokalet, bør man stile mod at opnå en kombination af god taleklarhed, høj talekomfort og en lav lydstyrke. De akustiske krav bliver højere, hvis der anvendes elektronisk lydforstærkning og/eller telefonkonferenceudstyr. Væggenes isoleringsværdi bør være tilpasset det fortrolighedsniveau, der er krævet i mødelokalet. Der anbefales normalt en isoleringsværdi på mindst 44 db. Fotograf: Hans Georg Esch 18

19 Fotograf: Michael Oosten Fotografie Fotograf: Johan Kalén Anbefalet akustikløsning Vi anbefaler Ecophon Master alpha for maksimal lydabsorption. Hvis lokalet er mere end 12 meter langt, anbefaler vi Ecophon Master gamma som reflektor mellem taler og tilhørere. Hvis der er behov for yderligere vægabsorbenter, anbefaler vi at installere Ecophon Wall Panel i ørehøjde. Hvis lokalet er større end 100 m 2, anbefaler vi, at du taler med en akustik ekspert. 19

20 Systemløsninger til energibesparende bygninger Det moderne samfund bevæger sig mod mere bæredygtige løsninger i enhver henseende. Når det drejer sig om at designe energibesparende bygninger, kan arkitekter anvende den varmeisolerende masse i den frilagte etageadskillelse for en mere effektiv køling af lokalerne. Der er både passive og termisk aktiverede byggesystemer, også kaldet TABS. Begge systemer hjælper med at skabe en passende temperatur i bygningen uden behov for at installere yderligere kølesystemer. Lydrefleksioner skaber problemer TABS og lignende systemer udgør et potentiale for enorme energibesparelser og tilvejebringer en måde at opfylde bestemmelserne om energibesparelser, men udgør samtidig en udfordring, når det drejer sig om lydmiljøet. Det er ikke muligt at installere et heldækkende akustikloft, og den frilagte beton, der er nødvendig for køling, reflekterer lyd og fungerer derved som et lydspejl. Uden akustikløsninger vil der være en stor mængde lydreflektioner tilstede i lokalet, hvilket skaber et uhensigtsmæssigt arbejdsmiljø. Anbefalet akustikløsning For at forbedre lydmiljøet i TABS-bygninger kan man anvende frithængende enheder (Ecophon Solo ) eller bafler (Ecophon Solo Baffle). For yderligere at kompensere for manglen af et heldækkende akustikloft, er det nødvendigt at installere vægpaneler (Ecophon Wall Panel ) i lokalet for at øge den samlede mængde absorption i lokalet og derved forbedre lydmiljøet. 20

21 Fotograf: Szymon Polański 21

22 Brug af designmuligheder til at understøtte velvære Ecophons store udvalg af akustiksystemer gør det muligt at kombinere god akustik med et attraktivt visuelt design. Vores loftabsorbenter fås i en lang række former, størrelser, kanter, overfladebehandlinger og farver. Hvis man ønsker at definere lokalet yderligere, f.eks. ved at skabe en følelse af opdeling, eller hvis man ønsker at eksperimentere, har vi en række frithængende lydabsorbenter. Fotograf: Xavier Bomond Ecophon Focus Lp Giver en følelse af linearitet og retning. Forskellige former, størrelser, farver og lysarmaturer kan kombineres til at forme den generelle atmosfære i lokalet. 22

23 Ecophon Solo Dette er en række frithængende lydabsorbenter i forskellige former og farver, som giver store muligheder for at skræddersy det akustiske og visuelle miljø. Akustikloftet kan suppleres med vægabsorbenter, som også kan fungere som designelementer. Man kan kombinere absorbenter i forskellige farver og med påtrykt design. Fotograf: Till Hückels 23

24 Fotograf: Patrick Klemm, Partone 24

25 Ecophon Wall Panel Produkterne omfatter vægabsorbenter i en lang række kombinationer, der fås med forskellige overfladebehandlinger, farver og profiler. Der fås flere forskellige grafiske designs, således at man kan skabe et karakteristisk interiør med unikke mønstre og motiver. Fotograf: Patrick Klemm, Partone Muralis Glory; Louise Videlyck Fotograf: Patrick Klemm, Partone. 25

26 NORDIC ECOLABEL Indendørs og udendørs miljøer er vigtige aspekter, når man vælger akustikløsninger Fri for støv og udledning Indemiljøet har en stærk indvirkning på menneskers helbred og deres tilfredshed på arbejdspladsen. Vores akustiksystemer er testet og evalueret af mange førende institutter. Ecophons akustikprodukter overholder de strengeste krav fra Dansk Indeklima og de finske M1 standarder, og anbefales af det Svenske Astma og Allergi Forbund. Let at rengøre Ecophons akustiklofter har smudsafvisende overflader og er lette at rengøre. På områder, hvor hygiejne har høj prioritet, så som køkkener, er det vigtigt at vælge akustiklofter med overflader, der kan modstå stænk fra mad, og som er lette at rengøre. Høj lyseffektivitet Belysning er også en vigtig faktor i et arbejdsmiljø. Ecophons akustiklofter giver en høj og ensartet lysrefleksion, og bidrager derved til en behagelig diffusion og omkostningseffektiv belysning. Ecophons akustikloftspaneler med Akutex overflade har en lysrefleksionsfaktor på 85% og en diffusionsfaktor på 99%. Brandsikkerhed Typen af lokale vil afgøre de grundlæggende brandsikkerhedskrav for lofterne og væggene med henblik på klassificering af overfladerne (klasse I, II og III), samt kravene til flammehæmmende beklædning langs evakueringsvejene. Ecophons akustiksystemer overholder alle disse krav. Miljø Vores absorbenter er fremstillet af glasuld, hvoraf ca. 70% består af genanvendt husholdningsglas. Affaldsmaterialer fra produktion bliver genbrugt til dræningspiller. De bærende konstruktioner er lavet af galvaniseret stål, der består af 50% genbrugsstål og er fuldt ud genanvendelige efter brug. Ecophon arbejder ligeledes hen imod at minimere miljøpåvrkningen ved at bruge miljøvenlig emballage og rationel transport. De fleste Ecophon-produkter bærer det nordiske svanemærke

27 Vælg et system der matcher det akustiske design Når du vælger et akustiksystem, er det vigtigt at sikre sig, at produkternes ydeevne matcher dine krav til akustik og præferencer. Hos Ecophon arbejder vi med fire akustikegenskaber til at beskrive akustikkravene - lydstyrke, lydforplantning, taleklarhed og efterklang. Ecophons systemer er designet til at sikre den bedst mulige ydeevne for hver enkelt af egenskaberne. Lydens styrke Hvis en lav lydstyrke har den største prioritet vælg absorberende produkter med den højst mulige absorptionsfaktor (α). Lydforplantning For at sikre en kort lydforplantning skal man vælge produkter med høje artikuleringsklasseværdier (AC), helst > 180. Jo højere AC-værdien er, desto kortere vil lydforplantningen være. Taleklarhed Hvis taleklarhed har den højeste prioritet kontakt da venligst Ecophon for at vælge den rigtige kombination af absorbenter og reflektorer. Efterklang Hvis efterklang er den største prioriteret kontakt da venligst Ecophon for at vælge den rigtige kombination af absorbenter og reflektorer. For åbenrumsmiljøer er det vigtigt at fokusere på den akustiske kvalitet af lydforplantningen og dermed på produkter med høje AC-værdier. Produktydeevne Lydabsorptionsklasse lydabsorbenter er kategoriseret i klasserne A-E. Klasse A har den højeste lydabsorptionskapacitet, og klasse E har den laveste, iht. EN ISO Lydabsorptionsfaktor en målestok af det omfang hvormed lyden absorberes, målt iht. EN ISO 354. α = 1 betyder, at al lyd, der når absorbenten, bliver absorberet. α = 0 betyder, at lyd reflekteres. Artikuleringsklasse (AC) en målestok for at bedømme loftets effektivitet til at begrænse lydforplantning. Jo højere et produkts AC-værdi er, desto kortere er lydforplantningen. AC måles iht. ASTM E /E

28 Ecophons produktfamilier egnede til moderne kontormiljøer Ecophon Focus Ecophon Focus-sortimentet indeholder en række produkter med forskellige kantdesigns og installationsmuligheder. Dette gør det muligt at anvende den i de fleste lokationer uanset installation og design. Fotograf: Bert Leandersson Et moderne farveudvalg Bidrager til et æstetisk og praktisk indemiljø. Specifikke tekniske egenskaber Produkt Kant Artikulationsklasse (AC)* Lydabsorptionskoefficient (α w )** Focus A Synligt skinnesystem. Let demonterbare plader ,95 Focus B For direkte montage med lim. 0,6(MH) (tkh. 23 mm) Focus Ds Skjult skinnesystem. Let demonterbare plader. Symmetrisk kant ,9 Focus Dg Unikt kantdesign. Svævende udseende. Let demonterbart ,85 Focus E Nedhængt synligt skinnesystem. Let demonterbare plader ,9 Focus Lp Semi-skjult skinnesystem anvendt for at fremhæve retning i et rum ,9 Focus F For direkte montage med skruer. 0,6(MH) (tkh. 20 mm) *) AC(1.5) i henhold til ASTM E 1111 og E 1110 **) oktav, tkh. 200 mm, i henhold til EN ISO 354 og EN ISO

29 Fotograf: Hans Georg Esch Fotograf: Hans Georg Esch Ecophon Master Ecophon Master er i en klasse for sig, når det drejer sig om at fremme taleklarhed. Den har en fremragende lydabsorption for frekvenser over 250 Hz og giver ligeledes høj absorption ved lave frekvenser. Derfor er Master i særlig grad velegnet til lokaler, hvor man ønsker maksimal absorption i hele frekvensområdet, som f.eks. klasseværelser og åbne kontorlandskaber. Den er også ideel i områder, hvor der er lavfrekvens forstyrrelser fra ventilationssystemer eller eksterne kilder, som f.eks. trafikstøj. Produktsystem til at skabe det optimale akustikmiljø i lærende miljøer. Er også nyttig i store kontorer Mange forskellige designs giver et valg blandt æstetiske og praktiske muligheder. Specifikke tekniske egenskaber Produkt Kant Artikulationsklasse (AC)* Lydabsorptionskoefficient (α w )** Master A Synligt skinnesystem. Let demonterbare plader. 200 (alpha) 1 (alpha) Master B For direkte montage med lim. 1 (tkh. 40 mm, alpha) Master Ds Skjult skinnesystem. Let demonterbare plader. 200 (alpha) 0,9 (alpha) Master E Nedhængt synligt skinnesystem. Let demonterbare plader. 190 (alpha) 0,95 (alpha) Master F For direkte montering med skruer. 1 (tkh. 40 m, alpha) *) AC(1.5) iht. ASTM E 1111 og E 1110 **) oktav, tkh. 200 mm, iht. EN ISO 354 og EN ISO

30 Fotograf: Åke E:son Lindman Fotograf: Åke E:son Lindman Ecophon Combison I moderne kontorbygninger ønsker man ofte at anvende skillevægge til at skabe alsidige områder, som opfylder lejernes behov. For at give uforstyrrethed mellem områder, er det vigtigt, at lyden ikke forplantes igennem loftet over væggene. Ecophons Combison-produkter opfylder dette behov. Forskellige systemer til akustisk isolering kombineret med god lydabsorption Muliggør fleksibel rumopdeling Nem adgang til hulrum over loftet Specifikke tekniske egenskaber Produkt Kant Artikulationsklasse (AC)* Lydabsorptionskoefficient (α w )** Combison Duo A Synligt skinnesystem. Demonterbare plader ,9 Combison Duo E Nedhængt synligt skinnesystem. Demonterbare plader ,9 *) AC(1.5) iht. ASTM E 1111 og E 1110 **) oktav, tkh 200 mm, iht. EN ISO 354 og EN ISO

31 Ecophon Solo Ecophon Solo er en familie af frithængende lydabsorbenter, som findes i forskellige former og farver. I Solo Regular har vi 10 former, der er inspireret af geometri. Med Solo Freedom giver vi dig mulighed for at skabe din egen form. Solo har tre forskellige ophængningssystemer at vælge imellem, afhængig af det udtryk, som man ønsker at skabe i loftet. Solo giver dig mulighed for at skabe iøjnefaldende installationer, som forbedrer lydmiljøet i mange forskellige typer lokaler, f.eks. kontorer, kulturelle bygninger, indgangspartier og restauranter. Solo kan også anvendes i bygninger med TABS (termisk aktiverede byggesystemer) for at skabe et godt lydmiljø. Fotograf: Ruud Peijnenburg - Den Bosch Specifikke tekniske egenskaber Produkt Kant Produkt information Focus Wing Vingeformede elementer til frithængende lofter. At tilføje frithængende enheder til et eksisterende akustikloft er en effektiv måde for yderligere at reducere lydforplantningen Edge 500 Let vertikalt hældende profilliste til frithængende enheder. At tilføje frithængende enheder til et eksisterende akustikloft er en effektiv måde for yderligere at reducere lydforplantningen Solo En familie af frithængende enheder med en ren fremtoning og nem installation. Diskrete, justerbare stropper uden synlige profiler. Solo Baffle Nedhængt med Baffle-profil. At tilføje frithængende enheder til et eksisterende akustikloft er en effektiv måde for yderligere at reducere lydforplantningen At tilføje frithængende enheder til et eksisterende akustikloft er en effektiv måde for yderligere at reducere lydforplantningen Ecophon Solo Square Standardstørrelse: 1200x1200 mm Ecophon Solo Circle Standardstørrelse Ø: 800 mm Ø:1200 mm Ecophon Solo Circle XL Standard XL-størrelse Ø:1600 mm Ecophon Solo Ellipse Standardstørrelse: 2400x1000 mm Ecophon Solo Rectangle Standardstørrelse: 2400x1200 mm Ecophon Solo Triangle Standard højde: 1039 mm Standard benlængde: 1200 mm Ecophon Solo Octagon Standardstørrelse: 1200x1200 mm Ecophon Solo Heptagon Standardstørrelse: 1040x1200 mm Ecophon Solo Hexagon Standardstørrelse: 1139x1198 mm Ecophon Solo Pentagon Standardstørrelse: 1139x1198 mm 31

32 Fotograf: Patrick Klemm, Partone Ecophon Wall Panel I nogle lokaler er det kun muligt at benytte lydabsorbenter på væggene og ikke i loftet. Det kan også være nødvendigt at supplere et akustikloft med yderligere lydabsorption. Ecophon Wall Panels omfatter produkter til mange former for anvendelse, som f.eks. skoler, kontorer og sportshaller. Valg af forskellige overflader, der passer til anvendelsen Moderne farveudvalg Moderne profilsystem, der er let at installere Specifikke tekniske egenskaber Produkt Kant Artikuleringsklasse (AC)* Lydabsorptionskoefficient (α w )** Wall Panel A Synlige profiler. Panelbredde 1200mm ,95 Wall Panel C Skjulte vertikale profiler. Panelbredde 600mm *) AC(1.5) iht. ASTM E 1376 og E 1110 **) oktav, tkh 40 mm, iht. EN ISO 354 og EN ISO

33 Anbefalinger til lyddesign af moderne kontorer For at skabe et funktionelt, komfortabelt akustikmiljø bør man overveje følgende aspekter: Information man skal informere medarbejderne og sikre sig, at de forstår tankerne og idéen bag det nye design. Placering af arbejdspladser placér arbejdspladserne, således at de medarbejdere, der skal kommunikere sammen, sidder tæt sammen. Skab stillerum, hvor man kan udføre koncentrations-intensivt arbejde eller tale uden at forstyrre andre. Rumdesign vælg lofter, vægge og gulve, som bidrager til at fremme god akustik, og som kan sammenlignes med udendørsmiljøet. Installér lydabsorbenter i lofter og på vægge, og supplér med lydabsorberende skillevægge for at reducere lydforplantning og støjniveau. Valg af udstyr vælg støjsvagt udstyr for at minimere støj fra ventilationssystemer og kontormaskiner, og placér printere i akustiskisolerede rum, hvor dette er muligt. Møblering vælg møbler, som forbedrer lydabsorption og placér dem på en måde, der optimerer det akustiske miljø. Adfærd informér medarbejderne om, hvordan de bør opføre sig i et åbent kontormiljø for at undgå at forstyrre deres kollegaer. Fotograf: Faraday Fotographic Ltd 33

34 Tre trin til at sikre et godt lydmiljø - i et helpdeskkontor i Sverige En helpdesk i et åbent kontorlandskab kan være et meget udfordrende akustikscenarium. I en undersøgelse kaldet Akustikdesign af kontorlandskaber udført af Nordisk Innovations Center* blev følgende forbedringer i evalueringen af lydmiljøet opnået ved at udføre akustiske indgreb i 3 trin ved hjælp af Ecophons produkter og anbefalinger. Trin 1 Man skal sikre sig, at der er nok lydabsorption i lokalet. Trin 2 Anvend lydabsorberende og -isolerende skærme for at minimere forstyrrelser mellem arbejdspladserne. Trin 3 Anvend frithængende enheder over arbejdspladserne for yderligere at understøtte lydmiljøet. Meget dårligt Dårligt Hverken godt eller dårligt Opfattelse af det akustiske milijø Sweden Vattenfall - Helpdesk, før indgreb Sweden Vattenfall - Helpdesk, efter indgreb Godt Meget godt * Ref: Nilsson, Hellström, Acoustic design of open-plan offices, NT Technical Report 619, Nordic Innovation centre,

35 Vores ekspertise til din disposition Vi hjælper dig med at skabe akustisk komfort i kontormiljøet. Nøglen til succes ligger i god planlægning i de tidlige stadier. Vores konceptudviklere kan hjælpe dig med følgende behov: Fotograf: Ole Jais At identificere hvilke krav, der skal stilles til det akustiske miljø, baseret på lokalets design, den type aktivitet, der skal udføres i lokalet og individuelle akustikpræferencer At udvikle rumakustiske sepcifikationer og lydpolitik At definere akustikterminologi og forklare standarderne for kontorakustik At udvikle akustikløsninger, der opfylder jeres generelle behov Vores konceptudviklere kan ligeledes tilvejebringe uddannelse, seminarer og foredrag om lyd, hørelse og de seneste forskningsresultater vedrørende rumakustik. Hvis I har spørgsmål om vores produkter eller systemløsninger, kontakt da venligst vores Area Sales Managers eller vores tekniske support. For yderligere information om akustik, systemer og produkter, se venligst vores hjemmeside: Print vores produktinformation online.de opdateres automatisk og er derfor altid up-to-date. Du finder PDF-ikonet på alle produktsider på Kontaktdetaljer Omstilling

36 Ecophon kan dateres tilbage til 1958, da de første lydabsorbenter af glasuld blev produceret i Sverige for at forbedre det akustiske arbejdsmiljø. I dag er virksomheden en global leverandør af akustiksystemer, der bidrager til god rumakustik og et sundt indeklima med fokus på kontorer, undervisnings-, sundhedsplejeog produktionsfaciliteter. Ecophon er en del af Saint-Gobain- gruppen og har salgsselskaber og forhandlere i mange lande. Ecophon drives af en vision om at opnå globalt lederskab inden for akustiklofter og vægabsorbenter ved at levere højere værdi til slutbrugerne. Ecophon opretholder en løbende dialog med kommuner, arbejdsmiljøorganisationer og forskningsinstitutter og er involveret i formuleringen af nationale standarder inden for rumakustik. Her bidrager Ecophon til et bedre arbejdsmiljø, hvor mennesker arbejder og kommunikerer DK

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere

Et forbedret lydmiljø. hjælper dine elever og lærere Et forbedret lydmiljø hjælper dine elever og lærere Et naturligt lydmiljø forbedrer indlæring og undervisning Tag himlen med indenfor den ultimative lydabsorbent Efterhånden som evolutionen har taget os

Læs mere

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk

Ecophon Master Rigid. Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Ecophon Master Rigid Fordi alle klasselokaler skal optimeres akustisk Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Optimeret rumakustisk komfort i klasselokaler Ecophon har flere års erfaring med at studere

Læs mere

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger

Inspirerende løsninger til. akustik i TABS-bygninger Inspirerende løsninger til akustik i TABS-bygninger TABS giver mulighed for design og funktionalitet Antallet af byggeprojekter, der anvender TABS, er stødt stigende. Anvendelsen af rå beton, som en del

Læs mere

2. Akustisk design med frithængende flåder

2. Akustisk design med frithængende flåder 1. Lydabsorberende frithængende flåder Anvendelse af frithængende flådelofter giver fleksibilitet og en række akustiske løsninger til akustisk design. Frithængende enheder er en effektiv måde at tilføre

Læs mere

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13

Akustisk design. med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Akustisk design med vægakustiske løsninger 2011-06-13 Introduktion Et nedhængt loft er langt den mest almindelige akustiske behandling af et rum. I de fleste tilfælde er denne løsning også tilstrækkelig

Læs mere

FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik

FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik FRITHÆNGENDE LOFTFLÅDER - designenheder for bedre akustik akustik- og designmuligheder med Arbejdsplads med eksisterende absorptionsklasse A loft Rolige øer i kommunikationsområderne i åbenplan kontoret

Læs mere

Forbedring af arbejdspladsen. med Aktivitetsbaseret Akustikdesign

Forbedring af arbejdspladsen. med Aktivitetsbaseret Akustikdesign Forbedring af arbejdspladsen med Aktivitetsbaseret Akustikdesign 1 Bring naturen indenfor for at forbedre velvære og ydeevne I mere end hundredetusind år har vores hørelse udviklet sig, således at vi kan

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro

Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Soundlight Comfort Ceiling Inspirerende ro Komfort opstår hvor lyd møder lys Udfordringer for kontorer Nye kommunikationsformer har ændret vores arbejdsmetode til det uigenkendelige. Kontoret er ikke længere

Læs mere

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring

1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Ordforklaring 1. Termisk aktiverede bygningssystemer (TABS) Moderne bygninger kræver effektive kølesystemer. En løsning til at sænke temperaturen er at køle betonloftet, hvilket gør det muligt at afkøle lokalet ved

Læs mere

Ecophon Master Rigid. Lydkomfort i klasselokaler

Ecophon Master Rigid. Lydkomfort i klasselokaler Ecophon Master Rigid Lydkomfort i klasselokaler 1 Det naturlige miljø er en model for læringslokaler I mere end 1.000 år har menneskets høresans udviklet sig til at fungere i et udendørs naturligt miljø.

Læs mere

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG

BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG BIG Choices NYE DESIGN MULIGHEDER MED GYPTONE BIG Gyptone BIG Choices Design og akustik Nu lancerer vi de nye Gyptone BIG Quattro 40 og 44, to ekstra designmuligheder, som udover at tilbyde nye, spændende

Læs mere

Ecophon Solo. lydabsorption gjort smuk, glad og fri

Ecophon Solo. lydabsorption gjort smuk, glad og fri Ecophon Solo lydabsorption gjort smuk, glad og fri Bryd grænserne for kreativitet i loftet Ecophon Solo har været en del af vores kreative designløsninger i mange år. Vi har nu taget denne originale version

Læs mere

Nyt design og inspiration til lofter

Nyt design og inspiration til lofter Gyptone Kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Gyptone D2 giver harmoniske lofter med et fuldendt og let udtryk. Et nyt design til lofter med skjult skinnesystem En følelse af velvære Et loft er

Læs mere

Godt lydmiljø. i undervisningslokaler

Godt lydmiljø. i undervisningslokaler Godt lydmiljø i undervisningslokaler Det naturlige lydmiljø understøtter undervisning og indlæring I mere end tusinde år har menneskets høresans udviklet sig i et udendørs naturligt lydmiljø. Et miljø,

Læs mere

Ecophon Master Ds. glasvæv. Kanterne er malede.

Ecophon Master Ds. glasvæv. Kanterne er malede. Ecophon Master Ds Velegnet til storrumskontorer eller andre lokaler, hvor kravene til god akustik og taleopfattelse er ekstra høje. Anvendes hvor der kræves et nedhængt loft i skjult skinnesystem, men

Læs mere

Ecophon Master Rigid Dp

Ecophon Master Rigid Dp Ecophon Master Rigid Dp Velegnet til klasseværelser eller andre lokaler, hvor kravene til akustik og taleopfattelse er ekstra høje, og hvor demonterbarhed er vigtig. Ecophon Master Rigid Dp (patentanmeldt)

Læs mere

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser

WALL. Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL Lydabsorberende skærmvægge og opslagstavler i et elegant og moderne design. Perforering uden grænser WALL MÅLRETTEDE LØSNINGER DER HOLDER Et godt indeklima på kontorer, skoler og institutioner er

Læs mere

Ecophon Focus Ds. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Systemet er patenteret.

Ecophon Focus Ds. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Systemet er patenteret. Ecophon Focus Ds Anvendes hvor et nedhængt loft i et skjult skinnesystem er ønsket, men hvor individuelle plader let skal kunne demonteres. Ecophon Focus Ds monteres i et nedhængt skinnesystem, hvilket

Læs mere

Ecophon Focus Dg. skinner.

Ecophon Focus Dg. skinner. Ecophon Focus Dg Til opsætning hvor der er behov for et flot demonterbart nedhængt loft. Skinnesystemet er skjult. Den nedhængte skinne ligger ca. 14 mm over den synlige overflade af loftpladen, hvilket

Læs mere

Ecophon Akusto Wall A

Ecophon Akusto Wall A Ecophon Akusto Wall A Anvendes som vægabsorbenter saen med et lydabsorberende loft, for at opnå de bedste akustiske egenskaber i ruet. Ecophon Akusto Wall A har et synligt skinnesystem. Anvend Connect

Læs mere

Ecophon Gedina A + Extra Bass

Ecophon Gedina A + Extra Bass Ecophon Gedina A + Extra Bass Gedina A med Extra Bass er et nedhængt loftsystem der er specielt udviklet til områder, hvor lavfrekvent absorption er påkrævet, f.eks. klasselokaler. Et Gedina A loft har

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

akustisk design ud fra rumtype

akustisk design ud fra rumtype akustisk design ud fra rumtype Rummets formål er afgørende for det akustiske miljø, der skal skabes. I rum, hvor der skal tales (f.eks. klasseværelser og auditorier), er det vigtigt at sikre, at lyden

Læs mere

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o

Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres. https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Case 4: Lyd og akustik påvirkes når skolen energirenoveres https://www.youtube.com/watch?v=-gycthhzh0o Regler for skolebørns lydmiljø Det er ikke længe siden at der endelig kom lidt regler for skolebørns

Læs mere

Ecophon Focus Lp. giver loftet retning

Ecophon Focus Lp. giver loftet retning Ecophon Focus Lp giver loftet retning Organiser loftet med tydelige installationsfelter For en arkitekt sker det til tider, at det oprindelige design får anden pladsen til fordel for tekniske installationer

Læs mere

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3

Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 Ecophon Hygiene Advance Baffle C3 er et åbent system med vertikale baffler tiltænkt miljøer, hvor der er et højt niveau af tilsmudsning, og hvor hyppig rengøring kræves.

Læs mere

Ecophon Advantage E. malede.

Ecophon Advantage E. malede. Ecophon Advantage E Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage E monteres i synligt skinnesystem og har et falset kantdesign, hvilket

Læs mere

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på

Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at skabe god akustik på Rockfon Contour En anden måde at forbedre akustikken på En enkel og æstetisk baffel Stærke lydabsorberende egenskaber Nye designmuligheder Rockfon

Læs mere

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017

fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 fermacell ACOUSTIC Produktinformation og inspiration Juli 2017 2 3 fermacell ACOUSTIC Designet af Lars Vejen Det skal være ok at lege, tale, hygge og leve i et hjem. Med fermacell ACOUSTIC kan du kombinere

Læs mere

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON

ROCKFON ECLIPSE FLÅDER. www.rockfon.dk. Fax: 46 56 40 30. Tlf: 46 56 21 22. 2640 Hedehusene. Hovedgaden 501 (ROCKWOOL A/S) ROCKFON 09.2014 Alle nævnte farvekoder er baseret på NCS Natural Colour System et system der er ejet af, og anvendes med licens fra, NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON er et registreret varemærke. Der tages

Læs mere

Ecophon Solo Rectangle på væg

Ecophon Solo Rectangle på væg Ecophon Solo Rectangle på væg For at øge lydabsorptionen i rummet giver dette system muligheder for at montere Ecophon Solo Rectangle på væggen. Systemet giver designmuligheder ved at arbejde med forskellige

Læs mere

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer

Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid. Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Akustikloftet uden synlige samlinger og med lang levetid Nyhed: Gyptone BIG med unikt Sixto mønster og bedre adgang til tekniske installationer Gyptone Sixto produktserien NYHED Gyptone BIG Sixto 63 Leveres

Læs mere

Støjdæmpning. i drikkevareindustrien

Støjdæmpning. i drikkevareindustrien Støjdæmpning i drikkevareindustrien Foto: Skånemejerier Et godt lydmiljø giver gunstige arbejdsbetingelser for medarbejderne. Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Ecophons analysekoncept Room Acoustic

Læs mere

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S

Skab, definer, differentier. med Ecophon Master Solo S Skab, definer, differentier med Ecophon Master Solo S Ecophon Master Solo S Mere end god akustik Det er Ecophons mål at hjælpe til at skabe et behageligt indeklima, for øjet, øret og sindet. Designet og

Læs mere

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Super G A. bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Super G A Er beregnet som lydabsorberende loft i skolekorridorer eller andre miljøer, hvor der er risiko for mekanisk påvirkning. Ecophon Super G A monteres i synligt skinnesystem med sikringsprofiler

Læs mere

Ecophon Focus Flexiform A

Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform A Ecophon Focus Flexiform plader leveres fladt og formes på byggepladsen til en konkav eller konveks form (min. radius 00 mm og max. radius 10 m) ved hjælp af specielle profiler.

Læs mere

akustisk design ud fra rumform

akustisk design ud fra rumform akustisk design ud fra rumform Rummets udformning bestemmer lydbølgernes bevægelse i rummet. Placeringen af akustiske materialer bør bestemmes af lydens bevægelser i det pågældende rum for at sikre, at

Læs mere

Ecophon Akusto Wall C

Ecophon Akusto Wall C Ecophon Akusto Wall C Anvendes som vægabsorbenter sammen med et lydabsorberende loft for at opnå de bedste akustiske egenskaber i rummet. Ecophon Akusto Wall C-panelet monteres i skjult system, og de affasede

Læs mere

Ecophon Focus Wing. Formater. Størrelse, mm 1200x200 T24 Tykkelse (Tk.) M143, M209. Montageanvisning. Mendeleev, Tuymen, Russia

Ecophon Focus Wing. Formater. Størrelse, mm 1200x200 T24 Tykkelse (Tk.) M143, M209. Montageanvisning. Mendeleev, Tuymen, Russia Ecophon Focus Wing Ecophon Focus Wing er et system med vingeformede lydabsorbenter, som monteres som afslutning på et frithængende Ecophon Focus Ds eller E-akustikloft. Systemet består af Ecophon Focus

Læs mere

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål.

Ecophon Advantage A. at opnå det bedste resultat og kvalitet. Skinnesystemet er fremstillet af galvaniseret stål. Ecophon Advantage A Når man ønsker et nedhængt loft, der opfylder de grundlæggende krav, og som er let at montere. Ecophon Advantage A monteres i synligt skinnesystem, hvor alle loftplader er individuelt

Læs mere

på arbejdspladsen Akustik

på arbejdspladsen Akustik Akustik på arbejdspladsen Høj medarbejdstilfredshed gavner forretningen Undersøgelser viser, at der mistes mange arbejdsdage hvert år gr. arbejdsrelaterede sygdomme såsom stress og manglende trivsel. Det

Læs mere

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader

Hurtig og simpel. Direkte montage af akustikloftplader Hurtig og simpel Direkte montage af akustikloftplader Fotograf: H.G: Esch Produkt: Ecophon Master B En hurtig og let vej Det er ikke altid muligt at installere et traditionelt nedhængt akustikloft. Det

Læs mere

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT

NYT KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING - ALT I ET LOFT FUNKTIONSLOFTER Mere plads til innovation NYT I DET AKUSTISKE SORTIMENT: MINERALULDSLOFTER LYDABSORPTION LYDREFLEKSION LYDISOLERING KNAUF LOFTSORTIMENT - MINERALULD LYDABSORPTION, LYDREFLEKSION OG LYDISOLERING

Læs mere

NYHED! Gyptone Quattro 70

NYHED! Gyptone Quattro 70 NYHED! Akustiske lofter og vægge med fine perforeringer NYHED! Rene, lyse overflader med behagelig lyd Skab æstetiske omgivelser med et behageligt lydmiljø. Den nye serie gør det muligt at designe rum

Læs mere

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Er specielt til lofter i sportshaller og lignende miljøer, hvor risikoen for mekanisk påvirkning er stor. Ecophon Super G Plus A har et robust skinnesystem bestående af hatprofiler,

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Smarte løsninger. til korridorer

Smarte løsninger. til korridorer Smarte løsninger til korridorer Ecophon Group 2009 Idé og layout: Saint-Gobain Ecophon AB, Trykkeri: Skånetryck AB, Foto, side 7: Studio Schuurmans Elshout, Åke E:son Lindman, Bert Leandersson, Patrick

Læs mere

Støjreduktion. i elektronikindustrien

Støjreduktion. i elektronikindustrien Støjreduktion i elektronikindustrien Room Acoustic Comfort i industrielle lokaler Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, og giver en større grad af sikkerhed. Ecophons analysekoncept

Læs mere

Ecophon Industry Modus

Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus Ecophon Industry Modus er velegnet til støjdæmpning i industrilokaler, hvor man vil have frihed til at vælge mellem forskellige montagemetoder og størrelser. Ecophon Industry Modus

Læs mere

Professionel støjservice

Professionel støjservice Professionel støjservice Profil: Støjakustik leverer støjdæmpning og akustikløsninger til industri, den offentlige sektor og til private. Vi har 20 års erfaring og anvendes som specialister og rådgivere

Læs mere

Ecophon Focus Lp. Størrelse, mm 600x x x x x x x600 T24 Tykkelse (Tk.) M278, M279

Ecophon Focus Lp. Størrelse, mm 600x x x x x x x600 T24 Tykkelse (Tk.) M278, M279 Ecophon Focus Lp Ecophon Focus Lp har et delvis skjult skinnesystem og anvendes for at fremhæve retning i et rum. Der er et bredt spor mellem pladerne i den fremhævende retning og et smalt spor i den anden.

Læs mere

Ecophon Focus Quadro E

Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E Ecophon Focus Quadro E anvendes til at skabe en glat samling mellem forskellige niveauer i loftet, enten til at rumme forskellige serviceinstallationer over loftet eller for at opnå

Læs mere

Støjdæmpning. i medicinalindustrien. Fiskeri/Engelsviken fotas

Støjdæmpning. i medicinalindustrien. Fiskeri/Engelsviken fotas Støjdæmpning i medicinalindustrien Fiskeri/Engelsviken fotas Et akustisk væg-til-væg loft reducerer den lyd, der spredes fra produktionsudstyret, og skaber dermed bedre arbejdsbetingelser ved de tætliggende

Læs mere

Det gode storrumskontor

Det gode storrumskontor Det gode storrumskontor Arbejdsmiljøkonferencen 2013 1 Præsentation af COWI 12 kontorer i DK ca. 6000 medarbejdere i alt Hovedopgaver inden for arbejdsmiljø: - kemi - Indeklima - Ergonomi - Psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget -

- materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - - materialer til effektiv støjdæmpning i landbruget - Lydabsorption Lydisolering Vibrations dæmpning Akustisk regulering i staldbygninger Høreskader Høreskader kommer snigende. Ofte varer det lang tid

Læs mere

clipso sound Akustisk komfort til dine ører!

clipso sound Akustisk komfort til dine ører! clipso sound Akustisk komfort til dine ører! clipso sound Introduktion Støjforurening er idag blandt forskere anset for at være en væsentlig kilde til daglig oplevelse af ubehag og stress, både i det offentlige

Læs mere

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer.

Gyptone BIG Curve. Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten. Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve Buede akustiske lofter der ikke begrænser kreativiteten Buede hvælvede lofter uden synlige samlinger og skinnesystemer. Gyptone BIG Curve leveres i standardmønstrene Line 6, Quatrro 41,

Læs mere

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede.

På den måde kan man regulere og forkorte efterklangstiden, så der opstår et godt lydmiljø med et klart og tydeligt lydbillede. Kort om akustikbehandling Kilde: Gode toner i Arkitekturen af Jan Voetman Efterklangstid Efterklangstiden er den tid, det tager for en lyd i et rum at dø ud. Videnskabeligt udtrykt er det den tid målt

Læs mere

Ecophon Focus Ds. skinner.

Ecophon Focus Ds. skinner. Ecophon Focus Ds Anvendes hvor et nedhængt loft i et skjult skinnesystem er ønsket, men hvor individuelle plader let skal kunne demonteres. Ecophon Focus Ds monteres i et nedhængt skinnesystem, hvilket

Læs mere

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter

Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2. Nyt design og inspiration til lofter Arkitektonisk Belysning til Gyptone kant D2 Nyt design og inspiration til lofter Et nyt integreret design af lys og lofter En følelse af velvære Et loft er meget anderledes end ethvert andet område i et

Læs mere

Støjdæmpning. i fødevareindustrien

Støjdæmpning. i fødevareindustrien Støjdæmpning i fødevareindustrien Foto: Patrick Salaün Mindre støj skaber en mere rolig og behagelig atmosfære, hvilket gør medarbejderne opmærksomme og fokuserede. Room Acoustic Comfort i industrielle

Læs mere

ROCKFON SYSTEM CONTOUR Ac BAFFLE

ROCKFON SYSTEM CONTOUR Ac BAFFLE Systembeskrivelse ROCKFON SYSTEM CONTOUR Ac BAFFLE Rammeløst baffelsystem GRP SYSTE Nem og hurtig installation YEARS IT LIM ED I deel løsning til rum hvor nedhængte lofter ikke er en mulighed, enten af

Læs mere

Ecophon Akusto One SQ

Ecophon Akusto One SQ Ecophon Akusto One SQ Ved at monterer Akusto One SQ på væggen, giver dette system dig mulighed for at øge lydabsorptionen i rummet. Systemet giver designmuligheder, der arbejder med forskellige formater

Læs mere

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder

Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Praktiske erfaringer og løsningsmuligheder Storrumskontorer Skoler / undervisning Daginstitutioner Storrumskontorer Indretningsplan / Layout Naturligt arbejdsfællesskab Separate stillerum Separate rum

Læs mere

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer

Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Duette -det energirigtige valg til dine vinduer Kilder til varmetab Utætheder Mennesker/ aktivitet 48% Vinduer Loftet Vinduer 19% Vægge og døre Vægge og døre 14% Mennesker/aktivitet 13% Utætheder 6% Loftet

Læs mere

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen

! 6. mar. 2014 !!! Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen Whitepaper om håndtering af akustiske problemer på arbejdspladsen GrapeDesign ApS Rentemestervej 64, 2 DK-2400 Copenhagen NV +45 38 878 800 grapedesign.dk grapecollection.com VAT no.: DK 28993919 6. mar.

Læs mere

Anvendelsesguide 3.1.03

Anvendelsesguide 3.1.03 Anvendelsesguide 3.1.03 Sundhedssektoren 06.99 / DK 1 Sengestue Sygeophold for 2-10 personer i hygiejniske, rolige og behagelige omgivelser. Gulvareal: 15-100 m 2 Lofthøjde: 2,5-4 m Laboratorirum At tilvejebringe

Læs mere

Soundlight Comfort Ceiling

Soundlight Comfort Ceiling Soundlight Comfort Ceiling Komfort opstår hvor lyd møder lys Inspirerende ro 2 At bringe det naturlige miljø inden for Menneskets sanser er udviklede til et udendørs miljø. Lys og lyd influerer på vores

Læs mere

GOD LYD OG MINDRE STØJ

GOD LYD OG MINDRE STØJ GOD LYD OG MINDRE STØJ DCUM anbefaler fokus på gode lydforhold, da lyd og støjniveau har stor indflydelse på elevernes koncentration og læring. Skolens fysiske rammer og indeklima har stor betydning for

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning. 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent, til supplering af loftets akustiske dæmpning.

Læs mere

Akustikguiden.

Akustikguiden. Akustikguiden www.abstracta.se 1 Hvad er akustik? Akustik er læren om hørbar lyd. Ordet akustik kommer fra det græske at gøre sig forståelig. 2 1. Hvad er akustik? Hvad er lyd? Lyd er trykbølger i luften.

Læs mere

Case: Kopenhagen Fur

Case: Kopenhagen Fur indoordesign Case: Kopenhagen Fur Case: Styrelsen for Slotte & Kulturejendomme Case: MLA-Gruppen Case: Mærsk Case: Komfo Case: DSB Case: Eitzen Chemicals Case: Endemol Case: Tivoli Case: Københavns Universitet

Læs mere

Ecophon Akusto. mangfoldighed indenfor vertikal akustik

Ecophon Akusto. mangfoldighed indenfor vertikal akustik Ecophon Akusto mangfoldighed indenfor vertikal akustik Dette trykte materiale viser anvendelsesmuligheder fra Ecophons og andre leverandørers produktsortiment. Specifikationerne sigter mod at give generelle

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

Ecophon s niveauovergange. muliggør kreative løsninger til akustiklofter

Ecophon s niveauovergange. muliggør kreative løsninger til akustiklofter Ecophon s niveauovergange muliggør kreative løsninger til akustiklofter Denne udgivelse viser produkter fra Ecophons produktsortiment og fra andre leverandører. Specifikationerne er ment til at give en

Læs mere

AKUART Love art kill noise SMARTWALL

AKUART Love art kill noise SMARTWALL AKUART Love art kill noise SMARTWALL 1 AKUART SmartWall AKUART A/S AKUART blev grundlagt i 2006 med ambitionen om at skabe markedets flotteste akustikløsninger. Ambitionen manifesterede sig i form af akustikbilledet,

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Støjdæmpning. i storkøkkener

Støjdæmpning. i storkøkkener Støjdæmpning i storkøkkener Foto: Thierry Le Guyader Et godt lydmiljø skaber bedre betingelser for arbejde, der kræver en høj grad af koncentration. Room Acoustic Comfort i storkøkkener Ecophons analysekoncept

Læs mere

Årets skolebyggeri 2014

Årets skolebyggeri 2014 Årets skolebyggeri 2014 Bedre akustik med Gyptone Quattro Æstetik Akustik Bæredygtighed www.hampusberndtson.com Gyptone Quattro akustikloft giver god lyd i klasseværelserne, og det er nemt at høre, hvad

Læs mere

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering

Samson vægabsorbent. Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering 194 Samson vægabsorbent Akustisk og slagfast vægabsorbent som supplerer loftets akustiske regulering Samson

Læs mere

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge

Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Gyptone INSTANT Akustikpanel til vægge Lavere efterklangstid, mindre flütter-ekko og forbedret taletydelighed Akustisk regulering af eksisterende rum. Gyptone akustisk panel-løsninger er designet til akustisk

Læs mere

Ecophon Master Matrix

Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix Ecophon Master Matrix er et patentanmeldt akustisk systemloft til større arealer, hvor en høj dækningsgrad ønskes, men hvor kontakt til vægge ikke er en mulighed eller ønsket. Systemet

Læs mere

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9

Teknik / Rumakustik. 4.4 Rumakustik 4.4. Gyproc Håndbog 9 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik 4.4 Gyproc Håndbog 9 451 Teknik / Rumakustik 4.4 Rumakustik Indhold 4.4.0 Akustisk indeklima... 453 4.4.1 Akustiske begreber... 454 4.4.2 Lovkrav... 457 4.4.3 Gode akustiske

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor?

MARTS 2015 SIDE 1. Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? MARTS 2015 SIDE 1 Hvad betyder godt indeklima for bygherre og ejendomsinvestor? Kort om mig Peter Hesselholt MOE A/S Byggeri og Design Kompetencechef Bæredygtighed M.SC. Indeklima og energiøkonomi, AAU

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION

TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION & TOTALVÆRDI INDEKLIMA DOKUMENTATION Til understøtning af beregningsværktøjet INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion 01 Beregningsværktøj - temperatur 02 Effect of Temperature on Task Performance in Office

Læs mere

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP

ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP ROCKFON BLANKA HVIS BARE ALT HVIDT LYSTE SÅ MEGET OP NOGET HVIDT ER MERE LYSENDE END ANDET Ren hvid. Snehvid. Lysende hvid. Ibenholthvid. Der er tusindvis af hvide nuancer. Og alle personer opfatter hvidhed

Læs mere

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder

Case study Philips Workplace Innovation. Beliggenhed Philips Lighting. København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Case study Philips Workplace Innovation Beliggenhed Philips Lighting København, Danmark LED-armaturer og -lyskilder Forbedret belysning er et af de mest effektive midler til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

Læs mere

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger

Elements of Vision. PAROC -elementløsninger Elements of Vision PAROC -elementløsninger Panel System 2.00 DK August 2012 Erstatter: Januar 2008 PAROC-ELEMENTLØSNINGER GIVER MULIGHED FOR STOR ARKITEKTONISK FRIHED OG INDIVIDUALITET. DE PRAKTISKE, SPECIALDESIGNEDE

Læs mere

Gyptone akustikvægsløsninger

Gyptone akustikvægsløsninger Gyptone akustikvægsløsninger Lavere efterklangstid, mindre flutter ekko og forbedret taleforståelse Akustisk regulering af nye og eksisterende rum Gyptone akustikvægsløsninger benyttes til akustisk regulering

Læs mere

Fusion sortimentet. Fusion Sonar. Fusion Krios

Fusion sortimentet. Fusion Sonar. Fusion Krios Fusion sortimentet Fusion Sonar Fusion Krios Med Fusion kan man for alvor lege med linjerne for at understrege det enkelte rums geometri. Fusion installeres, hvor høj æstetik og enkelthed skal kombineres

Læs mere

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen

AKUSTIK. Membran. Enkel lyddæmpning. hurtig og enkelt direkte på gipspladen AKUSTIK Membran Enkel lyddæmpning hurtig og enkelt direkte på gipspladen Akustik- Membran Forbedrer akustikken Minimal konstruktionstykkelse (inkl. gipsplade) < 15 mm Enkel montage Gyproc AkustikMembran

Læs mere

HBC MINERALULDSLOFTER

HBC MINERALULDSLOFTER OWAPLAN AKUSTIKLOFTER VELKOMMEN TIL VORES VERDEN HBC MINERALULDSLOFTER FÅ MERE INFORMATION OM VORES BREDE SORTIMENT AF MINERALULDSLOFTER. KONTAKT OS PÅ TLF.: +45 4450 2500 Eneco_05_04 Beeld 5 Side 2 www.hbc.dk

Læs mere

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE

DEKORATIV OG LYDABSORBERENDE PRIM 2 Prim Prim 3 PRIM Prim er den første rene tone i et musikinterval mellem to toner. Ordet kommer fra latinsk primus, som betyder første. Vores Prim er en kreativ opdeling, hvis vigtigste egenskaber

Læs mere

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM

RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM MATADORVÆGGE RUMINDDELING SKILLEVÆGGE KONTORER STØJDÆMPNING MASKININDKAPSLING PAUSERUM STØJAFSKÆRMNING RENRUM PERSONALERUM KONTROLRUM TAVLERUM MÅLERUM SERVERRUM Kontor opført af Matadorvægge på mezzanin.

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007.

Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, marts 2007. Copyright Dette materiale er stillet til rådighed i forbindelse med afholdelse af Nordisk Konference på Fredericiaskolen, 7.-8. marts 2007. Materialet må ikke uden skriftlig tilladelse fra rettighedshaverne

Læs mere

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER

INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER INDRETNING OG BRUG AF STORRUMSKONTORER UNI VERSITET STORRUMSKONTORER Storrumskontorer forbandelse eller velsignelse Arbejdstilsynets regler for indretning af kontorer generelt Anbefalinger for brug af

Læs mere

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING

DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING DANSK MASKININDKAPSLING VI DÆMPER STØJEN DANSK LYDISOLERING Dansk Maskinindkapsling er en stabilt voksende virksomhed placeret under Dansk Lydisolering. Virksomheden er bygget op omkring den erfaring,

Læs mere