1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen."

Transkript

1 GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor ressourcestrategiens mål inden vedtagelsen af Affaldsplan Der er redegjort for hver enkelt indsatsområde under hvert af de tre delmål: Ressourcerne skal ud af affaldet, Problemstofferne skal ud af affaldet og Kommunikation der skaler handling. Ressourcerne skal ud af affaldet Emballageaffald 1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. Haveboliger har fået en todelt beholder til plast og metal samt tilbud om todelt beholder til glas og papir. 57 % af haveboligerne har efter 1½ år taget imod tilbuddet om beholder til glas og papir. I perioden er antallet at tilmeldte 14 dages tømninger af dagrenovation fordoblet fra ca. 300 til ca Etageejendomme har fået beholdere til plast og til metal. Mange etageejendomme har taget mod tilbuddet om de frivillige beholdere til pap og papir. Mange brugere fortælle os, at de er rigtigt glade for nemt og enkelt at kunne sortere ressourcerne i affaldet. I de første 17 måneder fra til er der indsamlet store mængder genanvendelige materialer: Plast Der er indsamlet 220 ton plast i 2013, 249 ton i 2014 i kommunens indsamlingsordning. Til sammenligning blev der i hele 2012 indsamlet 1,7 ton plast i storskraldsordningen. Metal Der er indsamlet 297 ton metal i 2013, 202 ton i 2014 i kommunes indsamlingsordninger. Til sammenligning blev der i hele 2012 indsamlet 114 ton metal i storskraldsordningen. Papir Der er indsamlet 2152 ton papir i 2013, 1365 ton i 2014 i kommunes indsamlingsordninger. Til sammenligning blev der i hele 2012 indsamlet 1929 ton papir i storskraldsordningen. Pap Der er indsamlet 110 ton pap i 2013, 99 ton i 2014 i kommunens indsamlingsordning. Til sammenligning blev der i hele 2012 indsamlet 68 ton pap i storskraldsordningen. J. nr P16 1

2 Byggeaffald Vi har i perioden gennemført tilsyn på større nedrivningsprojekter. Gladsaxe Kommune har desuden deltaget udarbejdelse af screeningsskemaer og anmeldeskemaer for bygge- og anlægsaffald. Madaffald Miljøudvalget har drøftet mulighederne for at indføre indsamling af madaffald løbende i perioden 2013 til Der træffes beslutning ved Miljøudvalgsmøde 18. december Elektronikaffald Gladsaxe Kommune har ikke gennemført specifikke indsatser inden for dette område i perioden. Genanvendeligt affald fra erhverv Det genanvendelige affald fra erhverv er markedsudsat, og reguleres derfor ikke længere af kommunen. Ved tilsyn på virksomheder kontrollerer vi håndteringen af det genanvendelige affald og virksomhederne vejledes i hensigtsmæssig håndtering. Udvidelse af genbrugsstation Gladsaxe Kommune har i 2014 arbejdet med VVM undersøgelse og anden myndighedsarbejde i forhold til en udvidelse med arealet ved siden af genbrugsstationen. Storskraldsindsamling Gladsaxe Kommune har i perioden gennemført forsøg med eftersortering af fraktionen Stort brændbart indsamlet fra storskraldsordningen. Det indsamlede stort brændbart er blevet kørt til sortering i Frederikssund. Ved sorteringen udskilles jern og træ til genanvendelse. Træ benyttes til produktion af nye spånplader. I forsøget er 182 tons brændbart storskrald afleveret til sortering i Frederikssund. Efter sortering er 27 tons træ og 4 tons jern kørt til genanvendelse. De resterende 151 tons er sendt til forbrænding. Direkte Genbrug Gladsaxe Kommune samarbejder med Genbrugslopperne om direkte genbrugs. Genbrugslopperne sorterer og afhenter affald afleveret til dem på genbrugspladsen. Der er tale om effekter, som borgerne aflevere med henblik på direkte genbrug. Effekterne sælges ved ugentligt loppemarkeder fra genbrugsloppernes salgssted. Der afhentes ca. 120 ton årligt til videresalg. J. nr P16 2

3 Forebyggelse af affald Gladsaxe Kommune har deltaget i kampagnen Nej tak til Reklamer. Før kampagnen lå kommunen højt med 30,3 % husstande, der allerede havde sagt nej tak til reklamer. Gladsaxe var næstbedst af de 12 deltagere inden kampagnen. Efter gennemførslen af kampagnen lå Gladsaxe fortsat nr. 2 nu med 32,6 % husstande, der har takket Nej til reklamer. Kampagnen har hermed reduceret mængden af affald med 43 tons årligt. Problemerne skal ud af affaldet Problemaffald i bygge- og anlægssektoren Gladsaxe Kommune har deltaget i netværk gennem KL og Vestforbrænding. Formålene i de to netværk er at ensrette sagsbehandling og blive skarpere på hvad der er problemaffald. Hertil kommer vurdering af hvad grænseværdierne bør være for hvornår affald bliver problemaffald. Medicinaffald Gladsaxe Kommune har ikke gennemført specifikke indsatser inden for dette område i perioden. Farligt affald Gladsaxe Kommune har etableret et godt samarbejde med vognmanden og sikrer herigennem korrekt håndtering og sortering af det farlige affald. Gladsaxe Kommune afholder løbende kurser for ejendomsfunktionærer, kurserne er i perioden blevet opgraderet med brandslukningskursus. Vi udfører løbende tilsyn på det farlige affald i boligselskaberne Kommunikation der skaber handling Målrettet formidling Gladsaxe Kommune har udarbejdet idéoplæg til forslag til ny genbrugsstation hvor forskellige ideer til kommunikation og læring er indtænkt. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med Vestforbrændings øvrige ejerkommuner udarbejdet vejledning i hvad der skal være fokus på ved tilsyn på virksomheder. J. nr P16 3

4 Styrket brugerinddragelse I Værebro Park arbejder Gladsaxe Kommune sammen med Blokråd og administration om at opnå en bedre sortering. Som en del af arbejdet er der ansat lokale skoleelever til at guide beboerne om affald. Gladsaxe Kommune har i samarbejde med boligselskaber udarbejdet Affaldsguider (sorteringsvejledninger) målrettet de enkelte boligselskaber. Der er udarbejdet Affaldsguider på forskellige sprog (engelsk, tyrkisk, urdu, arabisk, serbisk og kroatisk). Vi har i samarbejde med boligselskaber endvidere arbejdet med visuel information for eksempel ved skilte til skakte og storskraldsgårde. Ved udarbejdelse af idéoplæg til ny genbrugsstation er der afholdt workshops med deltagelse af pladspersonale, Genbrugslopperne, Jobcenteret og Vestforbrænding. Nemme digitale løsninger Gladsaxe Kommune fik ny hjemmeside i oktober 2014 den nye hjemmeside rummer bedre mulighed for at søge information fra forskellige platforme. RenoWeb er det fagsystem, vi bruger (medarbejder, samarbejdes partnere og borgere) til kommunikation om driften af affaldsordningerne. RenoWeb bliver i andet halvår 2014 gennemarbejdet med henblik på tilgængelighed og opfyldelse af krav i den tredje bølgeplan. Alle selvbetjeningsløsninger bliver tilgængelige på virk.dk og/eller borger.dk samt fra Kommunens hjemmeside. Følgende selvbetjeningsløsninger er tilgængelige i ny eller forbedret udgave: Selvbetjeningsløsning på virk.dk - tilgængelige fra 1. december 2014: Fritagelsesanmodning - anmodning om fritagelse for gebyr på erhvervsaffald Materielændring - Anmod om ændring af affaldsordning. Denne løsning bliver koblet til Nem Log-in og digital post. Engangsydelser - Bestil affaldsrelaterede ydelser. Denne funktion aktiveres først i løbet af januar. Der er nogle regnskabstekniske ting der skal falde på plads først. Fritagelsesanmodning - Fritagelse for deltagelse i kommunal affaldsordning. Selvbetjeningsløsning på borger.dk - tilgængelig fra 1. december 2014: Materielændring - Anmod om ændring af affaldsordning. Denne løsning bliver koblet til Nem Log-in og digital post. Engangsydelser - Bestil affaldsrelaterede ydelser. Denne funktion aktiveres først i løbet af januar. Der er nogle regnskabstekniske ting der skal falde på plads først. Dispensationsansøgning - Ansøgning om fritagelse fra regulativets bestemmelser. Selvbetjeningsløsninger for viceværter direkte i RenoWeb: Bestil afhentning af affald (ophalercontainere + grab afhentning) Materielændring - Anmod om ændring af affaldsordning. De logger på med en personlig kode. Derfor er Nem log-in ikke koblet på. Engangsydelser - Bestil affaldsrelaterede ydelser. Denne funktion aktiveres først i løbet af januar J. nr P16 4

5 Selvbetjeningsløsning på Byg og Miljø (kombit) skrivbar pdf pr. 1 december, dynamisk udgave primo 2015: Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald og screening for PCB boldigt affald Anmeldelse af bortskaffelse af PCB-holdigt bygge og anlægsaffald Anmeldelse af asbestholdigt affald Anmeldelse af farligt affald fra byggeriet Selvbetjeningsløsninger inden årsskiftet: Tip kommunen - anmeld fejl/mangler ved en kubestandplads (graffiti, overfyldninger, henkastet affald m.m.) Affaldsapp. Anvisning af affald (etableres af Miljøafdelingen) J. nr P16 5

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

Affaldsstrategi 2005-2008

Affaldsstrategi 2005-2008 Affaldsstrategi 2005-2008 Regeringen 2003 Affaldsstrategi 2005-2008 September 2003 SIDE 2 Indhold 5 Forord 7 Læsevejledning 9 1 Affaldsstrategi 2005-2008, fokusområder 1.1 Ressourcetab og miljøbelastning

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S

10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S Vejdirektoratet Rapport 29-03-2012, rev. 30-10-2012 10 KØGE BUGT MOTOR- VEJEN 1052 GREVE S - SOLRØD S AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD KOMMUNER OKTOBER 2012 AFFALDSHÅNDTERINGSPLAN GREVE OG SOLRØD

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald

Faaborg-Midtfyn Kommune. Regulativ for husholdningsaffald Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Faaborg-Midtfyn Kommune Regulativ for husholdningsaffald August 2007 Ref 06727030 J00046-5-KATN Version 5 Dato 2007-08-16 Udarbejdet

Læs mere

rapport NULskrald mindre affald mere liv

rapport NULskrald mindre affald mere liv rapport NULskrald mindre affald mere liv intro NULskrald Boligforening I 2014 har vi i Sønderborg Kommune og Sønderborg Forsyning udført projekt Nulskrald Boligforening hos boligforeningen B42s lokale

Læs mere

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Glostrup Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 15-03-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v. 2 7 Overtrædelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE

ÅRSRAPPORT 2013 BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE ÅRSRAPPORT BASISYDELSER DAGRENOVATION GENBRUGSSTATIONER BUNDFÆLDNINGSTANKE Reno Djurs Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse 1. Selskabsoplysninger.................................................. 3 2. Ledelsespåtegning...................................................

Læs mere

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering

Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse. øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald - en værdifuld ressource! På vej mod 100% genanvendelse øget genbrug & genanvendelse med DuoFlex Centralsortering Dansk Affald en værdifuld ressource! Miljøministeriets nye ressourcestrategiplan

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner...

BILAG 2 Forudsætninger... 17 2.1 Mængden af dagrenovation... 17 2.2 Indsamlingseffektiviteter...18 2.3 Volumen af de enkelte fraktioner... BILAG - oversigt BILAG 1 Beregninger af affaldsgebyret for de 6 scenarier.......................................................................................... 2 1.1 Affaldsgebyrets sammensætning for

Læs mere

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi.

Projektet er en del af den fælles kommunale digitaliseringsstrategi. N OTAT Den 7. november 2013 Business case for projekt vedr. digital byggesagsbehandling Sags ID: 1728511 Dok.ID: 1728511 AKP@kl.dk Direkte 3370 3241 Mobil 2215 8678 1. Ledelsesresumé Projektet om digital

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Redegørelse om affaldssektoren

Redegørelse om affaldssektoren Redegørelse om affaldssektoren Konkurrencestyrelsen Erhvervsministeriet Forord Denne redegørelse er skrevet på baggrund af en undersøgelse Konkurrencestyrelsen har gennemført af de gældende reguleringer

Læs mere

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020

En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 22. marts 2011 Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre En strategi for arbejdsmiljøindsatsen frem til 2020 Danmark

Læs mere

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen

Projekt. Projektmandat. Projekttitel: Dokumentation og effektmåling. Projektleder: Henriette Holmskov. Projektejer: Jesper Ulm Jessen Projekt Projektmandat Projekttitel: Dokumentation og effektmåling Projektleder: Henriette Holmskov Projektejer: Jesper Ulm Jessen Den brændende platform: Social- og Handicapcentret har gennem flere år

Læs mere

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM

SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM SÆT MÅL OG STYR EFTER DEM - OM RESULTATBASERET STYRING I JOBCENTRE > AUGUST 2011 BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK 2 DET ER RELATIVT ENKELT AT MÅLE PÅ DE ARBEJDSMARKEDSPARATE HVOR HURTIGT DE KOMMER I JOB,

Læs mere

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I

SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I SOCIAL MEDIA STRATEGI 2013 I Marts 2013 UDKAST Indledning Roskilde Kommune skal i 2013 arbejde mere målrettet med borgerinddragende initiativer. I Byrådets vision som også bliver citeret i Direktionens

Læs mere

* affald * thùng rác * waste

* affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Undervisningsmateriale fra Skolernes EnergiForum august 2011 * affald * thùng rác * waste Affald og ressourcer i Danmark og Vietnam Baggrund Vi har store udfordringer

Læs mere

2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1

2007-2009. Ishøj Kommunes. Servicestrategi. Ishøj Kommune. Servicestratigi 2003-2005 1 2007-2009 Ishøj Kommunes Servicestrategi Ishøj Kommune Servicestratigi 2003-2005 1 2 Servicestratigi 2003-2005 Ishøj Kommunes servicestrategi Denne servicestrategi indeholder byrådets mål, midler handlinger,

Læs mere

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen

Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015. - Den digitale vej til fremtidens velfærd. Digitaliseringsstyrelsen Status på den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - Den digitale vej til fremtidens velfærd Digitaliseringsstyrelsen Marts 2015 Side 2 af 25 Indholdsfortegnelse Baggrund og metode... 3 Status

Læs mere

Integration på Virksomhederne

Integration på Virksomhederne SÅDAN Integration på Virksomhederne DI service Redskaber og muligheder Integration på virksomhederne Redskaber og muligheder Februar 2007 Forord Fuld Styrke er betegnelsen for DI s samlede indsats, der

Læs mere

Beretning 2011. Erhverv og Teknik

Beretning 2011. Erhverv og Teknik Beretning 2011 Erhverv og Teknik Indholdsfortegnelse Beretning 2011... 1 Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 2. Byggesagsteam... 4 2.1 Opgaver... 4 2.2 Status for 2011... 5 2.3 Årets tendenser...

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Den digitale udvikling i Danmark

Den digitale udvikling i Danmark Den digitale udvikling i Danmark De ældre De unge Ankerstjerne Bøger Cvr. nr.: 26 96 62 05 ISBN nr: 978-87-989746-8-0 (PDF) ISBN nr: 978-87-989746-4-2 (Paperback) Forfatter: Jette Ankerstjerne Logo er

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Tværgående initiativer

Tværgående initiativer Tværgående initiativer område: Digital borgerbetjening Dokumentation af løsningers anvendelse og funktionalitet Alle kommunale selvbetjeningsløsninger benytter inden udgangen af 2010 det fællesoffentlige

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere