Bilag 3A.6 Integrationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER ATP ERP ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP POSTHÅNDTERING BERIGET GRUNDDATA NEMKONTO FAGSYSTEMER (YDELSER) MODREGNINGSFORDELER KMD INDKOMST SKAT NETS OPKRÆVNING VIA EFAKTURERING BOGFØRINGSCENTRAL SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS FJERNPRINT SIKKER POST OPTIONER Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 38 1

3 4.1 NEMLOG-IN DIGITAL FULDMAGT BORGER.DK Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 38 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 38 3

5 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 38 4

6 3 Integrationsr Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra, jf. Systemkonteksten i figur 1. I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services, f.eks. vil en integration til SKAT EFI kunne dække over både fordringer, som sendes til inddrivelse og modregning. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 38 5

7 Figur 1: Systemkonteksten for. Diagrammet viser alle de systemer, som skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 38 6

8 3.1 ATP ERP DERP1 Posteringer til ERP Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Snitflade DERP1 ATP ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer, inkl. Debitorsystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Vedligehold af regnskab i ATP ERP. overfører bogføringsposter til ATP ERP. Posteringsinformationer også på enkeltposteringsniveau. Kontoplan, dog ikke via en direkte integration til overførsel af kontoplaner. Kontoplanen skal kunne konfigureres af Udbetaling Danmark direkte i Debitorsystemet. skal dagligt sende bogføringsdata til ATP ERP system. LF Debitor Håndter udbetaling Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Produkt.pdf. Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogfoerings-records.pdf Debitorsystemet skal integrere til eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 3.2 ATP afstemning DAAF1 Afstemningsdata til ATP DAAF1 ATP s afstemningsenhed Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 38 7

9 DAAF1 Afstemningsdata til ATP ATP s enhed, der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. ATP Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform EKKO (se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de enkelte krav, opkrævninger, ind- og udbetalinger m.v. Snitflade Debitorsystemet skal integrere til eksisterende snitflade. ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø. 3.3 ATP Datawarehouse DDWH1 Data til datawarehouse DDWH1 ATP s datawarehouse Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 38 8

10 DDWH1 Data til datawarehouse ATP s datawarehouse indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Formål med integrationen At stille data fra til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster skubber data til ATP. Data fra til Alle data i. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen Skal kunne varieres så data bliver leveret i realtid, ugentlig eller på daglig basis. Ved start gennemføres et fuldt dataload af den totale mængde, derefter gennemføres delta. Snitflade udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform EKKO (se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Snitflade: Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/A 3.4 ATP IdM & IdP DIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 38 9

11 DIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM DIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Formål med integrationen får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til s brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra til s roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. Der forventes et relativt begrænset antal brugere, som skal have adgang til. Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 38 1

12 DIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. DIDP1 Login via ATP s IdP DIDP1 ATP IdM og IdP Se DIDM1. ATP Formål med integrationen ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Kommunikationsmønster Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Data fra til Ingen Data fra til Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på systemet. Der forventes et relativt begrænset antal brugere, som skal have adgang til. Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on etableret mod flere andre systemer. Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 38 1

13 DIDP1 Login via ATP s IdP Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. 3.5 Posthåndtering DPHL1 Modtag indgående post DPHL1 Posthåndteringsleverandør Posthånderingsleverandøren håndterer modtagelse, scanning, fordeling og præjournalisering af Udbetaling Danmarks indgående post. Posthåndteringsleverandøren modtager fysisk post, og indhenter digital post fra henholdsvis Sikkerpost og Digital Post. Data Scanning Formål med integrationen At kunne modtage al indgående post og automatisk placere de indgående dokumenter på en eksisterende sag eller en ny sag. Dokumenterne placeres ud fra de medfølgende metadata. Kommunikationsmønster Posthåndteringsleverandøren overfører posten med metadata til, som kvitterer for modtagelsen. Det skal fastlægges om post overføres enkeltvis eller i batch. Data fra til Kvittering Data fra til Indgående post med tilhørende metadata. Udvekslingsformatet på metadata baseret på OIO Sag og OIO Dokument. Debitorsystemet skal i realtid eller på realtidslignende basis modtage post. LF Debitor Håndter Automatisk generede hændelser LF Debitor håndter Opkrævning LF Debitor håndter Afdragsordning LF Debitor Håndter udbetaling Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 38 1

14 DPHL1 Modtag indgående post Snitflade Snitflade tilgår ved PHL Milepæl 1 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladespecifikation tilgår ved PHL Milepæl 2 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladen er ikke etableret på (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) PHL udstiller ikke testmiljøer. DPHL2 Send post til genjournalisering DPHL2 Posthåndteringsleverandøren Se DPHL1 Se DPHL1 Formål med At kunne returnere post til posthåndteringsleverandøren, integrationen enten fordi posten er journaliseret i et forkert system, eller fordi en kopi også skal journaliseres i et andet system. Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører post med metadata til Posthåndteringsleverandøren, som kvitterer for modtagelsen. Data fra til Post med metadata, herunder om det er en kopi eller originalen som skal journaliseres i et andet fagsystem. Hvis posten skal journaliseres som en Kopi, så skal modtageren angives, ellers angives en fritekst til brug for journalmedarbejderen. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra Kvittering til Efter behov. Snitflade Se DPHL1 Se DPHL1 Se DPHL1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 38 1

15 3.6 Beriget Grunddata DBGD1 Grunddata Formål med integrationen Kommunikationsmønster DBGD1 Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, virksomheder og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og CVR. Beriget Grunddata tildeler alle personer og virksomheder et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer og virksomheder uden CPR eller CVR.nr (f.eks. udenlandske borgere). etableres af ATP. Levering af person- virksomheds- og myndighedsdata. Beriget Grunddata understøtter to forskellige kommunikationsmønstre: a) Replikering via abonnement: opsætter abonnement på de parter (personer, virksomheder og myndigheder), som det ønsker data for. Data replikeres derefter dagligt til systemet, enten ved oprettelse eller ved ændringer i data. b) Opslag: henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for det, f.eks. ved oprettelsen af et nyt abonnement. Data fra til Data fra til Abonnement i Beriget Grunddata oprettes for alle parter (personer, virksomheder og myndigheder), der ikke kendes af Debitorsystemet, når et krav modtages eller oprettes. Identifikation af den part, som der ønskes data for, samt oprettelse af abonnement ved a) Data for parten (person, virksomhed og myndighed), med angivelse af evt. ændring. Daglig replikering + ad hoc forespørgsler. forventes årligt at håndtere en bestand af debitorer på LF - Debitor Opret krav LF Debitor Håndter Automatisk generede hændelser Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 38 1

16 DBGD1 Grunddata Snitflade Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata se bilag 3A.4 (Begrebs- og informationsmodeller). En foreløbig af snitfladen til replikering af data kan ses i: Underbilag 3A.6a (Produkt og snitflader)/beriget Grunddata Snitflade XML-struktur for replikeringen.pdf Endelig snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Beriget Grunddata er under etablering. Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. 3.7 NemKonto DNEM1 Udbetaling Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til DNEM1 NemKonto Et udbetalingssystem, som modtager udbetalingsanmodninger fra flere andre systemer og sikrer, at disse effektueres. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for systemet, og det driftes pt. af KMD. Debitorsystemet anvender NemKonto til alle udbetalinger. overfører udbetalinger til NemKonto. NemKonto kvitterer for modtagelsen heraf. NemKonto sender løbende retursvar om fejlede udbetalinger. Identifikation af beløbsmodtageren (CPR nr./ CVR nr. / SE nr.), beløb og dispositionsdato, samt specifikation af det udbetalte beløb. Kvittering og evt. fejlmeddelelse. Dagligt. Der forventes at være et relativt begrænset antal udbetalinger. LF Debitor Håndter udbetaling Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 38 1

17 DNEM1 Udbetaling Snitflade Produkt: Se Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Debitorsystemet skal integrere til NemKontos eksisterende snitflade. NemKonto stiller et testmiljø til rådighed hvori der skal gennemføres en tilslutningsprøve. 3.8 Fagsystemer (ydelser) For Debitorsystemets integration til Udbetaling Danmark Fagsystemer, hvorfra der modtages krav, gælder, at en generel snitflade skal anvendes. Denne snitflade skal gøre det muligt at kunne tilføje eller fjerne Udbetaling Danmark Fagsystemer, uden at dette har en effekt på øvrige tilkoblede Udbetaling Danmark Fagsystemer. Integrationerne DFSY1-4 nedenfor indeholder derfor en generel henvisning til Fagsystemer og dette skal udtrykke, at der integreres til et eller flere systemer. DFSY1 Krav Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til DFSY1 Fagsystem Udbetaling Danmark Fagsystem, som forvalter sager vedrørende Udbetaling Danmark ydelser. Udbetaling Danmark. Oprettelse af krav i Debitorsystemet. Et krav vil typisk føre til en opkrævning i Debitorsystemet. Krav sendes kontinuerligt og dagligt via snitfladen til Debitorsystemet. Kvittering og evt. fejlmeddelelse Fagsystemet sender et krav til Debitorsystemet. Kravene sendes fra Udbetaling Danmark Fagsystemer på kontinuerlig og på daglig basis. Der vil typisk være et månedligt peak mønster, således at krav sendes forud for en månedlig opkrævning. En større mængde krav kan også forekomme i et årligt mønster, f.eks. i forbindelse med årsreguleringer. Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 38 1

18 DFSY1 Krav Snitflade LF - Debitor Opret Krav Se DFSY1 Ny snitflade Se DFSY1 DFSY2 Kravstatus Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til DFYS2 Fagsystem Udbetaling Danmark Fagsystem, som forvalter sager vedrørende Udbetaling Danmark ydelser. Udbetaling Danmark. Status på et tidligere modtaget krav. Når et krav afsluttes (f.eks. ved indbetaling, modregning eller afskrivning) i Debitorsystemet sendes status på kravet retur til det afgivende Udbetaling Danmark Fagsystem. Kravstatus sendes dagligt via snitfladen til Udbetaling Danmark Fagsystem. Debitorsystemet sender kravstatus til det afgivende Udbetaling Danmark Fagsystem. Ingen. Kravstatus sendes til Udbetaling Danmark Fagsystemer på daglig basis. LF Debitor Håndter indbetaling LF Debitor Håndter Afskrivning Snitflade Se DFSY2 Ny snitflade Se DFSY2 DFSY3 Modregningsanmodning DFSY3 Fagsystem Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 38 1

19 DFSY3 Modregningsanmodning Udbetaling Danmark Fagsystem, som forvalter sager vedrørende Udbetaling Danmark ydelser. Udbetaling Danmark. Formål med integrationen Anmodning om modregning i en Udbetaling Danmark ydelse. Krav fra nogle Udbetaling Danmark ydelser kan modregnes i andre Udbetaling Danmark ydelser. Ifald Debitorsystemet vælger at lade et krav modregne i en anden Udbetaling Danmark ydelse, anmodes der herom via denne integration. Kommunikationsmønster Modregningsanmodning sendes dagligt via snitfladen til Udbetaling Danmark Fagsystem. Data fra til Debitorsystemet sender en modregningsanmodning til Udbetaling Danmark Fagsystem. Data fra til Kvittering. Kravene sendes til Udbetaling Danmark Fagsystemer på daglig basis. LF Debitor Håndter Afdragsordning Snitflade Se DFSY3 Se DFSY3 Se DFSY3 DFSY4 Modregningsstatus DFSY4 Fagsystem Udbetaling Danmark Fagsystem, som forvalter sager vedrørende Udbetaling Danmark ydelser. Udbetaling Danmark. Formål med integrationen Status på en tidligere modtaget anmodning om modregning. Når en modregningsanmodning afsluttes (fuld, delvis eller ingen modregning) i Udbetaling Danmark Fagsystemet, sendes status på modregningsanmodningen retur til Debitorsystemet. Kommunikationsmønster Modregningsstatus sendes dagligt via snitfladen til Debitorsystemet. Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 38 1

20 DFSY4 Modregningsstatus Data fra til Kvittering Data fra til Udbetaling Danmark Fagsystem sender Modregningsstatus på en modregningsanmodning til Debitorsystemet. Modregningsstatus sendes fra Udbetaling Danmark Fagsystemer til Debitorsystemet på daglig basis. Der vil typisk være et månedligt peak mønster, i de tilfælde, hvor modregning sker i en ydelse, der udbetales på månedlig basis. LF Debitor Håndter Afdragsordning LF Debitor Håndter indbetaling Snitflade Se DFSY4 Se DFSY4 Se DFSY4 3.9 Modregningsfordeler DMOD1 Modregningsanmodning DMOD1 Serviceplatform - Modregningsfordeler Serviceplatformen er et fælleskommunalt system til håndtering af dataudveksling på tværs af kommuner og myndigheder (herunder Udbetaling Danmark). Formål med integrationen Kommunikationsmønster KOMBIT Overførsel af modregningsanmodninger til kommunerne til modregning i Kontanthjælp. Dagligt. Data fra til Data fra til Debitorsystemet sender en modregningsanmodning til Modregningsfordeleren. Kvittering Dagligt Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 38 1

21 DMOD1 Modregningsanmodning LF Debitor Håndter Afdragsordning LF Debitor Håndter indbetaling Snitflade Ny snitflade skal aftales med KOMBIT. Ny snitflade skal etableres skal aftales med KOMBIT. Test af dataafleveringen skal aftales med KOMBIT. DMOD2 Modregningsstatus DMOD2 Se DMOD1 Se DMOD1 Se DMOD1 Formål med integrationen Status på en tidligere modtaget anmodning om modregning. Når en modregningsanmodning afsluttes (fuld, delvis eller ingen modregning) i et kommunalt fagssytem, sendes status på modregningsanmodningen retur til Debitorsystemet via modregningsfordeleren. Kommunikationsmønster Dagligt. Data fra til Data fra til Snitflade Kvittering Modregningsfordeleren sender Modregningsstatus på en modregningsanmodning til Debitorsystemet. Dagligt LF Debitor Håndter Indbetaling Ny snitflade Ny snitflade skal etableres Test af dataafleveringen skal aftales med leverandør KMD Indkomst DKIN1 Forskudsopgørelse Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 38 2

22 DKIN1 Forskudsopgørelse Formål med integrationen Kommunikationsmønster DKIN1 Se DKIN1 Forespørgsel om forskudsopgørelse. Ad hoc, i forbindelse med betalingsevnevurdering. Data fra til Data fra til Snitflade Udsøgningskriterier. Forskudsopgørelse Ad hoc. Eksisterende standard snitflade for indhentning af indkomstoplysninger. Eksisterende snitflade. Test af dataafleveringen skal aftales med KMD. DKIN2 Årsopgørelse Formål med integrationen Kommunikationsmønster DKIN2 Se DKIN1 Se DKIN1 Se DKIN1 Forespørgsel om årsopgørelse. Ad hoc, i forbindelse med betalingsevnevurdering. Data fra til Data fra til Udsøgningskriterier. Årsopgørelsesoplysninger Ad hoc. Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 38 2

23 DKIN2 Årsopgørelse Snitflade Eksisterende standard snitflade for indhentning af oplysninger vedr. årsopgørelse. Eksisterende snitflade. Test af dataafleveringen skal aftales med KMD. DKIN3 Formueoplysninger Formål med integrationen Kommunikationsmønster DKIN3 Se DKIN1 Se DKIN1 Se DKIN1 Forespørgsel om formue. Ad hoc, i forbindelse med dødsfald. Data fra til Data fra til Snitflade Udsøgningskriterier. Formueoplysninger Ad hoc. Eksisterende standard snitflade for indhentning af oplysninger vedr. årsopgørelse. Eksisterende snitflade. Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT SKAT DSKA1 Renteoplysninger DSKA1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 38 2

24 DSKA1 Renteoplysninger Formål med integrationen Kommunikationsmønster SKAT COR SKAT COR udstiller grænseflade til indberetning af renteudgifter. SKAT Overførsel af renteoplysninger til SKAT. Årligt, i forbindelse med årsopgørelse. Data fra til Data fra til Snitflade Renteoplysninger. Kvittering Årligt i forbindelse med årsopgørelse. Anslået ca personer. Eksisterende standard snitflade for indberetning af renteindtægter til SKAT anvendes. Eksisterende snitflade. Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT. DEFI1 Fordringsindberetning DEFI1 EFI SKAT s EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) varetager Fordringer (krav), som skal modregnes, opkræves eller inddrives. SKAT Formål med integrationen Overførsel af fordringer (krav) til modregning i overskydende skat eller inddrivelse. Integrationen varetager nye fordringer, ændringer eller afmelding. Kommunikationsmønster Dagligt. Data fra til Krav som skal modregnes eller inddrives via EFI. Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 38 2

25 DEFI1 Fordringsindberetning Data fra til Kvittering samt en status på den umiddelbare behandling af fordringen. Dagligt Debitor har ca fordringer i EFI LF - Debitor Opret Krav LF Debitor Håndter Afdragsordning LF Debitor Håndter indbetaling LF Debitor håndter Rykker LF - Debitor Håndter Restance LF Debitor Håndter Afskrivning Snitflade Eksisterende standard snitflade MFFordringIndberet og MFKvitteringHent forventes anvendt. Eksisterende snitflader. Kontakt SKAT. DEFI2 Fordringsstatus Formål med integrationen Kommunikationsmønster DEFI2 EFI SKAT s EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem) varetager Fordringer (krav), som skal modregnes, opkræves eller inddrives. SKAT Forespørgsel på status af EFI fordringer. Dagligt. Data fra til Data fra til Debitorsystemet forespørger på alle udestående EFI fordringer på daglig basis. Forespørgsel med EFI fordringsstatus. "Underretning", indeholdende statusinformation om EFI sag fordring. Dagligt Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 38 2

26 DEFI2 Fordringsstatus Snitflade LF Debitor Håndter Afdragsordning LF Debitor Håndter indbetaling LF - Debitor Håndter Restance LF Debitor Håndter Afskrivning Eksisterende standard snitflade MFUnderretSamlingHent forventes anvendt. Eksisterende snitflade. Kontakt SKAT NETS DNET1 Opkrævning Formål med integrationen Kommunikationsmønster DNET1 NETS Opkrævning af krav sker via service fra NETS. NETS Overførsel af opkrævninger til personer, virksomheder og myndigheder. Månedligt med hensyntagen til Nets kalender med opkrævningsfrister. Data fra til Data fra til Snitflade Opkrævningsdata, bl.a. beløb, ydelse, betalingsfrist m.v. Kvittering Månedligt i forbindelse med, at alle krav er modtaget i Debitorsystemer fra Fagsystemer. NETS fastlægger desuden selv en månedlig frist for modtagelse af opkrævninger, som Debitorsystemet skal tage hensyn til NETS fastlægger de månedlige afleveringsfrister på årlig basis. LF Debitor håndter Opkrævning Eksisterende standard snitflade til NETS anvendes. Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 38 2

27 DNET1 Opkrævning Eksisterende snitflade. Kontakt NETS. DNET2 Indbetaling Formål med integrationen Kommunikationsmønster DNET2 NETS Opkrævning af krav sker via service fra NETS. NETS Tilbagemelding fra NETS til Debitorsystemet med indbetalinger og fejlmeddelelser vedr. opkrævninger til personer, virksomheder og myndigheder, som tidligere er sendt fra Debitorsystemet til NETS. Dagligt via batch. Data fra til Data fra til Snitflade Kvittering Information om indbetalinger eller fejl i forbindelse med effektuering af tidligere modtagne opkrævninger. Dagligt. Se DNET1 (samme volumen) Eksisterende standard snitflade til NETS anvendes. Eksisterende snitflade. Kontakt NETS. DNET3 BS-aftale DNET3 NETS Opkrævning af krav sker via service fra NETS. I forbindelse med dette kan Betalings Service (BS) aftaler til- eller frameldes. NETS Bilag 3A.6 Integrationer Side 26 af 38 2

28 DNET3 BS-aftale Formål med integrationen Kommunikationsmønster Overførsel af BS-aftaler mellem Debitorsystemet og NETS. Dagligt i batch. Data fra til Data fra til Snitflade BS-aftale informationer, samt indikation af til- eller afmelding. Kvittering Dagligt. LF Debitor Håndter Automatisk generede hændelser Eksisterende standard snitflade til NETS anvendes. Eksisterende snitflade. Kontakt NETS Opkrævning via efakturering DEAN1 Opkrævning via efakturering DEAN1 Virksomheder med EAN.. Virksomheder, hvor der er aftalt opkrævning via efakturering Ukendt Formål med integrationen Overførsel af opkrævninger til virksomheder, hvor der er aftalt opkrævning via efakturering. Kommunikationsmønster Månedligt Data fra til Opkrævningsdata, bl.a. beløb, ydelse, betalingsfrist m.v. Data fra til Kvittering Månedligt. Ukendt volumen LF Debitor Håndter Håndter opkrævning Snitflade Eksisterende standard snitflade antages anvendt. Bilag 3A.6 Integrationer Side 27 af 38 2

29 DEAN1 Opkrævning via efakturering Eksisterende snitflade. Ukendt Bogføringscentral DBFC1 Indbetaling Formål med integrationen Kommunikationsmønster DBFC1 Bogføringscentral Bogføringscentraler sørger for indbetalinger via banker. Informationer vedrørende indbetalinger i banker. Bemærk, at indbetalinger via banker kan mangle fyldestgørende reference til tidligere udsendt opkrævning, således at det ikke er muligt at afstemme indbetalingen med en tidligere udsendt opkrævning. Dagligt. Data fra til Data fra til Snitflade Teknisk kvittering Information om indbetalinger via banker. Dagligt LF Debitor Håndter udbetaling LF Debitor Håndter indbetaling Eksisterende standard snitflade anvendes Eksisterende snitflade Sags- og dokumentindeks DSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks DSDI1 Sags- og dokumentindeks Bilag 3A.6 Integrationer Side 28 af 38 2

30 DSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Sags- og dokumentindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer(rasts). Sags- og dokumentindeks indeholder metadata om Sager og dokumenter. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Udstille metadata om sager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Sags- og dokumentindekset benyttes til at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, for at kunne vedligeholde et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sags overblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et tværgående overblik. sender metadata om sager og dokumenter til Sags- og dokumentindekset, som kvitterer med henholdsvis en transport- og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se underbilag 3A.6a (Produkt- og snitflader) \ RASTS integrationsvilkår \ Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks Kvittering Ved sagsoprettelse, sagssletning og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Bilag 3A.6 Integrationer Side 29 af 38 2

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 05-05-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflow

Bilag 3A.2 Løsningsflow Bilag 3A.2 Løsningsflow Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOW... 6 Bilag 3A.2 Løsningsflow Side 1 1 Vejledning

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter

DEBITOR. Bilag 3A.8 Oversigter DEBITOR Bilag 3A.8 Oversigter Version 0.9 23-02-2015 Vejledning Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Indledning Dette dokument indeholder følgende oversigter: Brevoversigt viser breve i forhold til

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Temaer/spørgsmål til individuelle leverandørmøder Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Uge 6, 2016 0 Dagsorden Velkomst og introduktion Introduktion til leverandørens

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark

Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Velkommen til andet informationsmøde Vedrørende udbud for Familieydelsessystem og Debitorsystem til Udbetaling Danmark Den 14. januar 2014 0 Agenda Velkommen Herefter gennemgår de to projekter følgende

Læs mere

Baggrund og løsningsbeskrivelse

Baggrund og løsningsbeskrivelse Udfasning af ESR og nyt Ejendomsskat- og Ejendomsbidragssystem 04. juni 2015 BILAG 1 Baggrund og løsningsbeskrivelse Indholdsfortegnelse: 1. Baggrunden for projektet... 2 2. Udfasningen af Ejendomsstamregistret

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows

Bilag 3A.2 Løsningsflows Bilag 3A.2 Løsningsflows Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES ET LØSNINGSFLOW/LØSNINGSSUBFLOW... 3 3 LØSNINGSFLOWS OG LØSNINGSSUBFLOWS...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem.

Der skal være integration mellem debitorsystemet og økonomi-systemet, således at rettelser/bogføring i økonomisystemet slår igennem i debitorsystem. Udbud af Debitorsystem 2013 Kravspecifikation vedr. Debitorsystem Nr. Emne Beskrivelse af kravspecifikation / ønske funktionalitet 1. Generelle krav og ønsker 101 Integration til økonomisystem Der skal

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 05-05-2014 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation

Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation Vilkår vedrørende anvendelsen af Støttesystemet Organisation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer afsender og/eller modtager beskeder fra Støttesystemet Organisation,

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013

Opsamling på kommunal høring. Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Opsamling på kommunal høring Vejle & Roskilde Den 18. Juni 2013 Dagsorden Velkommen Høringsprocessen frem til udbuddet på KY Resultater fra høringen Udbudsmaterialet kapitel 1 4, 5 og 6 Temaer: EDSH, opgavelisten,

Læs mere

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL

KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBITS TILGANG TIL ARKITEKTUR ER ENKEL KOMBIT s EA rammeværk KL Fundament Digitaliseringsstrategi Arkitekturmål Arkitekturprincipper Brug Måling, evaluering og opfølgning Undervisning og gå-hjem møder

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

Opkrævningsprocessen

Opkrævningsprocessen Opkrævningsprocessen ing Opkrævn Opkrævning Håndter 11.1 Dan og rykker 11.1.1 Håndter ændringer til ssag 11.1.2 Håndter s fra kommuner 11.1.3 Håndter af bidrag I kont.hj. 11.1.4 *System Danmark Kommune

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR

INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR INTEGRATION TIL DEN FÆLLESKOMMUNALE ARKITEKTUR Integrationsform (Serviceplatform [SP]) Gennemstilling Omstilling/redirect Orkestrering Replica/cache Transformation SFTP simpel SFTP med service kvittering

Læs mere

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande

Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Fælles informationsmøde Løsning til administration af en række sagsområder med mindre bestande Onsdag den 3. februar 2016 Dagsorden Velkomst og introduktion De forretningsmæssige behov Hvilke temaer skal

Læs mere

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet

Om projektet afprøvning af MOX-konceptet NOTAT Om projektet afprøvning af MOX-konceptet MOX konceptet skal afprøves i flere forskellige kommuner med flere forskellige leverandører. Afprøvningen skal gennemføres i løbet af efteråret 2012. Der

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie

TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie TILLÆG: Familieydelses nye system, UDK Familie BAGGRUND Som en del af Udbetaling Danmarks Konkurrenceudsættelsesprogram bliver Familieydelsessystemet udskiftet. Det kommer til at ske 22. maj 2017, hvor

Læs mere

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur

ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG. Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur ADGANG TIL EGEN SAG ADGANG TIL EGEN SAG Integration til Borger.dk baseret på fælleskommunal infrastruktur Tema Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Formål...3 Muligheder for at udstille data...3 SAPA og den

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks

1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks 1 Begrebsmodel for Ydelsesindeks Ydelsesindeks skal indeholde metadata om tildelte ydelser, samt nøgler til andre relaterede forretningsobjekter fra Afsendersystemer, således at der kan leveres et tværgående

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

DUBU Sag og Dokument integrationer

DUBU Sag og Dokument integrationer DUBU Sag og Dokument integrationer Formålet med dette notat er at informere DUBU kommuner omkring hvilke integrationer vedrørende Sager og Dokumenter der er en del af DUBU, samt hvilke integrationsmuligheder

Læs mere

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart

SAPA Kommunenetværk Øst & Vest. KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart SAPA Kommunenetværk Øst & Vest KMJ 28. august 2013, Værløse 29. August 2013, Middelfart P R O J E K T S T A T U S 1. Kravspecifikation A. Kommuner B. Leverandører 2. Faglige afklaringer i workshops 3.

Læs mere

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation

Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Side 1 af 8 7. november 2012 Timeout-politik for den fællesoffentlige føderation Dette dokument beskriver en politik for timeout af brugersessioner i den fællesoffentlige føderation, der er obligatorisk

Læs mere

Bilag 2B Eksisterende data

Bilag 2B Eksisterende data Bilag 2B Eksisterende data Version 0.8 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 OVERBLIK OVER DOKUMENTATION FRA... 4 3.1 BEGREBSMODEL ( OPUS DEBITOR)... 4 3.2 INFORMATIONSMODEL

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013

Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Læsevejledning til review af støttesystemer, marts 2013 Kommunerne ønsker en fælleskommunal rammearkitektur, der kan understøtte digitaliseringen og åbne for konkurrence på det kommunale it-marked. Rammearkitekturen

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt.

Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. 8. april 2013 19-Partskontakt => Kontaktdata Indledning Dokumentet indeholder et oplæg til fastlæggelse af scope for realisering af forretningsservicen Partskontakt. I de oprindelige oplæg med visionen

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Fjernprint Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer

Støttesystemet Beskedfordeler. Beskedfordeler Et af de otte Støttesystemer Støttesystemet 1 Et af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemet Hvad er Støttesystemet Beskedefordeler? Abonnér på beskeder om forretningsmæssige hændelser Støttesystemet er det centrale beskedsystem,

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL

SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8. Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL SAPA KRAVSPECIFIKATION v. 0.8 Overordnede reviewkommentarer fra Kommuneprojektgruppen, ATP, Københavns Kommunes Koncernservice og KL Sags- og partsoverblikket Vise adresser der har adressebeskyttelse Adressen

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks

Introduktion til Støttesystem Ydelsesindeks Introduktion til Støttesystem 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af hvilke komponenter,

Læs mere

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering

Rammearkitektur. Konkurrence og sammenhængende digitalisering Rammearkitektur Konkurrence og sammenhængende digitalisering Agenda Hvorfor er Rammearkitekturen nødvendig? Hvad indeholder Rammearkitekturen? Hvilke støttesystemer bringer KOMBIT i udbud nu? Status og

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. September 2015. Version 1.2 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning September 2015 Version 1.2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Når en borger bliver sygemeldt... 4 Meddelelser i Mit Sygefravær... 4 Introduktionssiden...

Læs mere

Bilag 15 Leverandørkoordinering

Bilag 15 Leverandørkoordinering Bilag 15 Leverandørkoordinering Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 LEVERANDØRENS ANSVAR... 4 4 LEVERANDØRENS KOORDINERINGS- OG SAMARBEJDSFORPLIGTELSE...

Læs mere

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi

DECEMBER Vejledning til kommunens snitfladestrategi DECEMBER 2016 Vejledning til kommunens snitfladestrategi Dette notat introducerer arbejdet med kommunens snitfladestrategi. Snitfladestrategien beskriver kommunens strategiske beslutninger vedr. snitflader

Læs mere

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER

MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER MØDE OM JOBCENTER- RELATEREDE SNITFLADER 20. og 21. maj 2014 Dagsorden 1. Præsentation af deltagerne Jesper Bo Seidler 2. Formaliteter omkring indgåelse af aftaler Iver Winther 3. Præsentation af Jobcenter

Læs mere

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT

Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts Michel Sassene, KOMBIT Fælleskommunal infrastruktur - SAPA-seminar, marts 2014 Michel Sassene, KOMBIT Agenda 1. Hvorfor fælleskommunal infrastruktur? 2. Hvad kan man med infrastrukturen? 3. Brug af infrastrukturen i kommunen

Læs mere

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in

Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in Overordnet løsningsbeskrivelse - Private aktører og borger log-in via SEB / NemLog-in (samt mulighed for FMK tilgang via SOSI STS) 15.marts 2017 /chg Baggrund Private aktører på sundhedsområdet som apoteker,

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem

Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem (KY) Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem Arkitekturrapport: Kommunernes Ydelsessystem 1 Indholdsfortegnelse Baggrund for projekt... 3 Resultat af gennemført arkitekturanalyse... 5 Anvendelse af forretningsservices... 9 Baggrund for projekt Baggrund

Læs mere

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer

Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Beskrivelse af løsningsmodeller til fordeling af MedCom Advis til flere kommunale fagsystemer Indhold Baggrund... 1 Løsningsforslag 1: Omkuvertering i VANS... 2 Teknisk Beskrivelse... 2 Forudsætninger...

Læs mere

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og

KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer og KLASSIFIKATION OG ORGANISATION SPOR Netværksdage Støttesystemer 11-03-15 og 12-03-15 Hvem er jeg? Denny Christensen Chefkonsulent og IT Arkitekt i KOMBIT Har været teamlead og skribent på bla. kravspecifikationerne

Læs mere

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven

Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Solrød Kommunes supplerende kravspecifikation, som uddyber og præciserer kraven Krav Beskrivelse Prioritet Krav opfyldt -krav til integration med fagsystemer 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Ejendoms- og Miljødatabasen,

Læs mere

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer

Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer Integration mellem FBS og økonomi-/debitorsystemer I dette dokument kan du få et overblik over integration mellem det Fælles Bibliotekssystem og økonomi- og debitor-systemer. Desuden giver vi en status

Læs mere

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015

Ejerfortegnelse Løsningsarkitektur Bilag C Processer Grunddataprogrammet under den Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2012 2015 Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltningg og genbrug af ejendomsdataa under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet Ejerfortegnelsen Løsningsarkitektur

Læs mere

Det kommunale systemlandskab

Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til KY, KSD og Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller Veksler Context Handler Bruger + Brugersystem roller KSD KY Administreres

Læs mere

Håndter ekstern kontakt

Håndter ekstern kontakt Håndter ekstern kontakt Procesbeskrivelser for: 1. Håndter indgående telefonisk henvendelse 2. Håndter indgående fysisk dokument med scanningsudfordringer 3. Håndter digital henvendelse 4. Håndter udgående

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.85 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 10 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen

STS NETVÆRKSDAGE. Spor 3: Beskedfordeler. 11. og 12. marts 2015. Christian Callsen STS NETVÆRKSDAGE Spor 3: Beskedfordeler 11. og 12. marts 2015 Christian Callsen SPOR: BESKEDFORDELER PRÆSENTERES AF: Christian Callsen, KOMBIT (ekstern) BAGGRUND: It-arkitekt, bl.a. speciale i hændelsesorientering

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 7 2 INDLEDNING... 8 2.1 UNDERBILAG... 8 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 9 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks)

Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors. Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Dagens program 10:15-10:30 10:30-11:45 11:45-12:30 12:30-13:15 13:15-14:00 14:15-15:30 Kaffe og kage Oplæg ved Digitaliseringsstyrelsen og Strålfors Frokost Oplæg ved Torsten Ravnbak (e-boks) Oplæg ved

Læs mere

Acadre-integration til SAPA

Acadre-integration til SAPA Løsningsbeskrivelse Leverandør: Formpipe Software A/S Borupvang 5D DK-2750 Ballerup CVR nr. 29177015 Indholdsfortegnelse 1.0 Acadre-integration til SAPA... 1 1.1 Overordnet beskrivelse... 1 1.2 Detaljeret

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne

SPOR 2. Opgaveoverblik på Støttesystemerne SPOR 2 Opgaveoverblik på Støttesystemerne Det kommunale systemlandskab Det kommunale systemlandskab Adgangsstyring for brugere i forhold til, og SAPA SAPA Bruger Log på Kommune Bruger + Job funktions roller

Læs mere

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM

KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM KOMMUNERNES SYGEDAGPENGESYSTEM Funktionaliteten i hovedtræk Netværksmøder 5. og 6. november 2013 IKKE KUN IT OG MONOPOLBRUD OGSÅ KOMMUNAL FORANDRING! GLEM HVORDAN DU GØR DET I DAG KSD i kontekst Print

Læs mere