BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit"

Transkript

1 BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit USA patent nr. 5,182,082 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BBL Crystal enterisk/nonfermentering (E/NF) identifikationssystem (ID)) er beregnet til identifikation af aerobe gramnegative bakterier, som er i familie med Enterobacteriaceae, såvel som af nogen af de mere hyppigt isolerede glukosefermenterende og nonfermenterende gramnegative baciller. RESUMÉ OG FORKLARING BBL Crystal E/NF ID System er en miniaturiseret identifikationsmetode. Mange af de anvendte test er modifikationer af klassiske metoder. Disse omfatter test af fermentation, oxidation, nedbrydning og hydrolyse af forskellige substrater. Desuden er der kromogene forbundne substrater til påvisning af enzymer, som mikrober anvender til at omsætte forskellige substrater. 1-5 BBL Crystal E/NF ID kit består af (i) BBL Crystal E/NF panel lids (BBL Crystal E/NF panellåg), (ii) BBL Crystal bases (BBL Crystal skåle) og (iii) BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid (IF) tubes (BBL Crystal las med enterisk/fæces ID inokulumvæske (IF)). Låget indeholder 30 dehydrerede substrater på spidser af plasticgrene. Skålen har 30 reaktionsfordybninger. Testinokulum præpareres med inokulumvæsken og bruges til at fylde alle 30 fordybninger i skålen. Når låget rettes ind med skålen og klikkes på plads, rehydrerer testinokulum de udtørrede substrater og indleder testreaktioner. Efter en inkubationstid undersøges fordybningerne for farveændringer. Farveændringer er et resultat af metaboliske aktiviteter i mikroorganismerne. Det resulterende mønster i de 30 reaktioner konverteres til et ticifret profilnummer, som bruges som basis for identifikationen. 6 I BBL Crystal E/NF ID database vil biokemiske og enzymatiske reaktionsmønstre blive gemt for de 30 BBL Crystal E/NF ID substrates med mange forskellige mikroorganismer. Identifikation udledes af en komparativ analyse af reaktionsmønstret i testisolatet med de reaktionsmønstre, som gemmes i databasen. Der findes en komplet liste over taksionomiske grupper, som omfatter den aktuelle E/NF database, i Tabel 1 (side 7). PROCEDURENS PRINCIPPER De test, der anvendes i BBL Crystal E/NF ID System, er baseret på mikrobiel udnyttelse og nedbrydning af specifikke substrater, som påvises af forskellige indikatorsystemer. Fermentationsreaktioner påviser et isolats evne til at omsætte kulhydrater ved fravær af atmosfærisk oxygen, og oxydationsreaktioner er baseret på en organismes evne til at omsætte substratet med oxygen som den endelige elektronacceptor. Begge reaktioner påvises normalt ved brug af en ph indikator i testsubstratet. Kromogene substrater frembringer efter hydrolyse farveændringer, som kan påvises visuelt. Derudover er der andre test, som påviser en organismes evne til at hydrolysere, nedbryde, reducere eller på anden vis udnytte et substrat i BBL Crystal ID System. Reaktioner, der bruges af forskellige substrater, samt en kort forklaring om de principper, djer bruges i systemet, beskrives i afsnittet "Reagenser". REAGENSER BBL Crystal E/NF ID panel indeholder 30 enzymatiske og biokemiske substrater som beskrevet herunder. Panellokalisering angiver rækken og kolonnen, hvor fordybningen er lokaliseret (eksempel: 1J henviser til række 1 i kolonne J). Reagenser og principper for test, som anvendes i BBL Crystal E/NF ID systemet Ca. Panellokalisering Aktiv Kode mængde Pos. Neg. Princip ingrediens (g/10 ml) (Reference) 4A Arabinose ARA 3.5 Guld/Gul Orange/Rød 4B Mannose MNS 3.0 Guld/Gul Orange/Rød 4C Saccharose SUC 2.8 Guld/Gul Orange/Rød 4D Melibiose MEL 1.0 Guld/Gul Orange/Rød 4E Rhamnose RHA 3.0 Guld/Gul Orange/Rød 4F Sorbitol SOR 3.5 Guld/Gul Orange/Rød 4G Mannitol MNT 1.8 Guld/Gul Orange/Rød 4H Adonitol ADO 2.5 Guld/Gul Orange/Rød 4I Galaktose GAL 1.5 Guld/Gul Orange/Rød 4J Inositol INO 1.3 Guld/Gul Orange/Rød JAA 2007/06 Dansk Udnyttelse af kulhydratresulterer i lavere ph og ændring i indikator (Fenol rød). 7-10

2 Reagenser og principper for test, som anvendes i BBL Crystal E/NF ID System (fortsat) Ca. Panellokalisering Aktiv Kode mængde Pos. Neg. Princip ingrediens (g/10 ml) (Reference) 2A p-n-p-fosfat PHO Gul Farveløs 2B p-n-p a-β-glykosid BGL Gul Farveløs 2C p-n-p-β-galaktosid NPG 0.06 Gul Farveløs 2D Prolin nitroanilid PRO 0.07 Gul Farveløs 2E p-n-p-bis-fosfat BPH 0.02 Gul Farveløs 2F p-n-p-xylosid BXY 0.03 Gul Farveløs 2G p-n-p-α-arabinosid AAR 0.03 Gul Farveløs 2H p-n-p-fosforylcholin PHC 0.03 Gul Farveløs 2I p-n-p-β-glykoronid GLR 0.02 Gul Farveløs 2J p-n-p-n-acetyl NAG 0.04 Gul Farveløs glykosaminid 1A γ-l-glutamyl GGL 0.03 Gul Farveløs p-nitroanilid 1B Æskulin ESC 0.14 Brun/ Klar/ Rødbrun Strågul Enzymatisk hydrolyse af den farveløse aryl-substituerede glycosid- eller fosfat-ester frigiver gul p-nitrofenol. 1-5 Enzymatisk hydrolyse af farveløs amidsubstrat frigiver gul p-nitroanilin. 1-5 Enzymatisk hydrolyse af den farveløse aryl-substituerede glycosid- eller fosfat-ester frigiver gul p-nitrofenol. 1-5 Enzymatisk hydrolyse af den farveløse amidsubstrat frigiver gul p-nitroanilin. 1-5 Hydrolyse af æskulin resulterer i et sort præcipitat ved tilstedeværelse af jernioner. 11 1C p-nitro-dl-phenylalanin PHE 0.1 Guld/ Gul Dk Orange Oxidativ deaminering af phenylalanin resulterer i en brun farve ved tilstedeværelse af jernioner. 7,11 1D Urinstof URE 0.2 Aqua/Blå Gul/Grøn 1E Glycin GLY 0.7 Aqua/Blå Gul/Grøn 1F Citrat CIT 0.8 Aqua/Blå Gul/Grøn 1G Malonsyre MLO 1.5 Aqua/Blå Gul/Grøn 1H Triphenyl TTC 0.15 Pink/Rød* Klar tetrazoliumklorid 1I Arginin ARG 1.5 Rød/ Gul/Brun Anaerob katabolisme resulterer i ph Violet stigning og ændring af farven på indikatoren (Bromkresolviolet). 1J Lysin LYS 0.5 Rød/Violet Gul/Brun 7,15 *Præcipitat er måske/måske ikke synligt. Forholdsregler: Til in vitro diagnostik Efter brug skal alle smitsomme materialer, herunder plader, bomuldspodepinde, inokulumglas, filterpapirer anvendt til oxidase- eller indoltest og BBL Crystal Panels autoklaveres, inden de kasseres eller forbrændes. OPBEVARING OG HÅNDTERING/HOLDBARHED Efter modtagelse opbevares BBL Crystal E/NF Kit ved 2 25 ºC. MÅ IKKE FRYSES. Hvis kittet eller komponenter heraf opbevares i køleskab, skal hver komponent tages ud i stuetemperatur før brug. Låg: Låg er pakket individuelt og skal opbevares uåbnet. Se emballagen efter for huller eller revner i folien. Hvis emballagen ser ud til at være beskadiget, må den ikke bruges. Låg i den originale pakning vil bevare den forventede reaktionsevne indtil udløbsdatoen, hvis de opbevares som anbefalet. Skåle: Skåle er pakket i to sæt med ti i BBL Crystal Incubation Trays (BBL Crystal inkubationsbakker). Skålene er stablet omvendt for at mindske kontaminering fra luften. Opbevar ubrugte skåle i bakken i en plasticpose. Tomme bakker skal bruges til at inkubere paneler. Inokulumvæske: BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid (IF) er pakket i to sæt med ti glas. Efterse glassene for revner, lækage osv. De må ikke bruges, hvis der forekommer lækage, beskadigelse af glas eller hætte eller synligt tegn på kontaminering (dvs. sløring, uklarhed). Udløbsdatoen er vist på glassets etiket. BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid kan bruges med enten BBL Crystal E/NF eller RS/E Panels. PRØVEINDSAMLING OG -BEARBEJDNING BBL Crystal ID Systems er ikke beregnet til direkte brug med kliniske prøver. Anvend isolater fra en blodagarplade som f.eks. Trypticase sojaagar med 5% fåreblod. Anvendelse af en MacConkey agarplade accepteres også. Testisolatet skal være en ren kultur, der højst er 24 t gammel. Anvend kun applikatorpodepinde med 2 Hydrolyse af urinstof og den resulterende ammoniak ændrer ph indikatorfarve Bromtymolblåt). 7,11,12 Nedbrydning af glycinresulterer i alkaliske metaboliter, som ændrer farven på ph indikatoren (Bromtymolblåt). 13 Udnyttelse af citratresulterer i alkaliske metaboliter, som ændrer farven på ph indikatoren (Bromtymolblåt). 7, 14 Udnyttelse af malonatresulterer i alkaliske metaboliter, som ændrer farven på ph indikatoren (Bromtymolblåt). 11 Reduktion af tetrazoliumforbindelsen resulterer i dannelse af en rød formazan. 13

3 bomuldsspids til klargøring af inokulum, da nogen polyesterpodepinde kan give problemer med inokulering af panelerne. (Se "Begrænsninger af proceduren"). Så snart lågene er taget ud af de lukkede poser, skal de bruges inden for 1 t for at sikre adækvat ydeevne. Plasticdækket bør blive på låget, indtil det skal bruges. Den inkubator, der anvendes, skal fugtes for at forhindre fordampning af væske fra fordybningerne under inkubation. Det anbefalede fugtighedsniveau er %. Nyttigheden af BBL Crystal ID Systems eller enhver anden diagnostisk procedure udført på kliniske prøver, påvirkes direkte af selve prøvernes kvalitet. Det anbefales stærkt, at laboratorier anvender metoder, som er omtalt i Manual of Clinical Microbiology, til prøveindsamling, transport og placering på primære isolationsmedier. 16 TESTPROCEDURE Vedlagte materialer: BBL Crystal Enteric/NF Kit: 20 BBL Crystal Enteric/NF Panel Lids, 20 BBL Crystal Bases, 20 BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid Tubes. Hvert glas har ca. 2,2 ± 0,1 ml inokulumvæske indeholdende: NaCl 8,50 g, 3-Morfolinopropansulfonsyre 0,8372 g, renset vand til 1000 ml. 2 inkubationsbakker, 1 BBL Crystal E/NF Report Pad (BBL Crystal E/NF rapportblok). Nødvendige materialer, der ikke er vedlagt: Sterile bomuldspodepinde (anvend ikke polyesterpodepinde); Inkubator (35 37 ºC) non-co 2 (40 60 % fugtighed); BBL Crystal Light Box/Panel Viewer (BBL Crystal lyskasse/panelskærm) (omfatter BBL Crystal Color Reaction Charts) (BBL Crystal farvereaktionsskemaer) med BBL Crystal ID System Electronic Codebook (BBL Crystal ID system elektronisk kodebog) eller BBL E/NF Manual Codebook (BBL Crystal E/NF manuel kodebog) (se "Tilgængelighed") eller BBL Crystal AutoReader (BBL Crystal automatisk aflæser); nonselektiv dyrkningsplade (f.eks. Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood) (Trypticase sojaagarmed 5 % fåreblod); BBL DMACA Indole Reagent Droppers (BBL pipetter til indolreagens); BBL Oxidase Reagent Droppers (BBL pipetter til oxidasereagens) (se "Tilgængelighed"). Desuden kræves det nødvendige udstyr og laboratorieudstyr til klargøring, opbevaring og håndtering af kliniske prøver. Testprocedure: BBL Crystal E/NF ID System kræver oxidase- og indoltestresultater. Inden BBL Crystal E/NF Panel opstilles, skal oxidase- og indoltests udføres fra en nonselektiv isolationsplade, der er højst 24 t gammel. Udfør oxidase- og indoltests ifølge anvisningerne, der findes på indlægssedlen til disse reagenser. Se illustrationerne til procedureskemaet, side Tag lågene ud af posen. Kassér tørremidlet. Så snart lågene er taget ud af posen, skal de tildækkede låg anvendes inden for 1 h. Panelet må ikke bruges, hvis der ikke er tørremiddel i posen. Se Figur A. 2. Tag et inokulumglas og mærk det med patientens prøvenummer. Med anvendelse af aseptisk teknik med spidsen af en steril bomuldspodepind (anvend ikke polyesterpodepind) eller en applikatorpind af træ eller en plasticloop til engangsbrug vælges en velisoleret stor (2-3 mm eller derover i diameter) koloni (eller 4-5 mindre kolonier af samme morfologi) fra en blodplade som f.eks. Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood. Anvendelse af en MacConkey agarplade accepteres også. 3. Suspendér kolonier i et glas med BBL Crystal Enteric/Stool Inoculum Fluid. 4. Sæt låg på glasset og slyng det i ca sek. 5. Tag en skål og mærk den med patientens prøvenummer på sidevæggen. 6. Hæld al inokulumvæsken ind i målområdet i skålen. Se Figur B. 7. Hold skålen med begge hænder og rul inokulum forsigtigt langs banerne, indtil alle fordybninger er fyldt. Rul eventuel overskydende væske tilbage til målområdet og stil skålen på et bord. Se Figur C. 8. Ret låget ind således, at den mærkede ende af låget ligger oven over skålens målområde. Se Figur D. 9. Tryk ned, indtil der føles let modstand. Anbring tommelfingeren på lågets kant mod midten af panelet på hver side og tryk nedad samtidigt, indtil låget smækker på plads (lyt efter to "klik"). Se Figur E. Renhedsplade: Tag med en steril loop en lille dråbe fra inokulumvæskeglasset enten før eller efter inokulering af skålen og inokulér et skråstivnet agasubstrat eller plade (ethvert egnet medium) for at foretage en renhedskontrol. Kassér glasset med inokulumvæske og låget i en engangsbeholder til biologisk farligt affald. Inkubér det skråstivnede substrat eller pladen i h ved ºC i en inkubator uden CO 2. Renhedspladen eller det skråstivnede substrat kan også bruges til andre supplerende test eller serologi, hvis det er påkrævet. Inkubation: Anbring de inokulerede paneler i inkubationsbakkerne. Der kan være 10 paneler i en bakke (5 rækker med 2 paneler). Alle paneler skal vende nedad under inkubationen (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) i en inkubator uden CO 2 med % fugtighed. Bakker må højst stables to og to under inkubation. Inkubationstiden for E/NF paneler er h ved ºC. Se Figur F. Aflæsning: Tag panelerne ud af inkubatoren efter den anbefalede inkubationstid. Alle paneler skal aflæses, mens de vender nedad (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) ved hjælp af BBL Crystal Light Box eller Panel Viewer. Se Figur G. Der henvises til farvereaktionsskemaet og/eller skemaet i afsnittet "Reagenser" for en fortolkning af reaktionerne. Brug BBL Crystal E/NF Report Pad til at nedskrive reaktionerne. Alternativt kan BBL Crystal AutoReader anvendes til at aflæse panelerne. Beregning af BBL Crystal Profile Number (BBL Crystal profilnummer): Hver test, som scores positiv, tildeles en værdi på 4, 2 eller 1, svarende til rækken, hvor testen er lokaliseret. En værdi på 0 (nul) tildeles ethvert negativt resultat. De tal (værdier), som fremkommer fra hver positiv reaktion i hver kolonne, lægges dernæst sammen. Der fremkommer et 10-cifret tal; dette er profilnummeret. 3

4 Eksempel: A B C D E F G H I J Profil Det profilnummer, som fremkommer, og de indirekte testresultater (indol og oxidase), skal indtastes på en computer, som har BBL Crystal ID System Electronic Codebook installeret, for at opnå identifikation. Der findes også en manuel kodebog. Hvis en computer ikke er tilgængelig, kontaktes BD Technical Services (Teknisk serviceafdeling) for assistance med identifikationen. Hvis der anvendes BBL Crystal AutoReader, identificeres organismer automatisk af computeren. Brugerkvalitetskontrol: Testning af kvalitetskontrol anbefales for hvert batch af paneler som følger - 1. Opstil et BBL Crystal E/NF Panel med Klebsiella pneumoniae ATCC ifølge den anbefalede procedure (se "Testprocedure"). 2. Inkubér panelet i h ved ºC. 3. Aflæs panelet med BBL Crystal Light Box eller Panel Viewer og BBL Crystal E/NF Color Reaction Chart; notér reaktioner ved hjælp af BBL Crystal E/NF Report Pad. Alternativt aflæses panelet på BBL Crystal AutoReader. 4. Sammenlign de noterede reaktioner med reaktionerne, der er angivet i Tabel 2 (side 8). Hvis der fås afvigende resultater, bekræftes renheden af kvalitetskontrolstammen, inden BD Technical Services kontaktes. Forventede testresultater for yderligere kvalitetskontrolteststammer, er også angivet i Tabel 2 (side 8). PROCEDURENS BEGRÆNSNINGER BBL Crystal E/NF ID System er designet til de medfølgende E/NF taksionomiske grupper. Taksonomiske klassificeringer ud over dem, der er angivet i tabel 1, er ikke beregnet til brug med dette system. BBL Crystal Identification Systems anvender et modificeret mikromiljø; derfor kan forventede værdier for dets individuelle test være forskellige fra den information, der tidligere er fastlagt med konventionelle testreaktioner. Nøjagtighed for BBL Crystal E/NF Identification System er baseret på statistisk brug af specielt designede test og en særlig database. Når antisera er tilgængelige, skal den biokemiske identifikation af udvalgte organismer som f.eks. Salmonella, Salmonella undergruppe 3, Shigella, enteropatogen Escherichia coli A-D og Vibrio cholerae udvides med antigenanalyse. 9,16 Anvend kun applikatorpodepinde med bomuldsspids til klargøring af inokulumopløsningen, da nogen polyesterpodepinde kan forårsage, at inokulumvæsken bliver viskøs. Dette kan bevirke, at der er ikke er tilstrækkelig med inokulumvæske til at fylde fordybningerne. Så snart lågene er taget ud af de lukkede poser, skal de bruges inden for 1 t for at sikre adækvat ydeevne. Plasticdækket bør blive på låget, indtil det skal bruges. Den inkubator, som panelerne anbringes i, skal fugtes for at forhindre fordampning af inokulumvæske fra fordybningerne under inkubation. Det anbefalede fugtighedsniveau er %. Efter inokulering skal alle paneler inkuberes, mens de vender nedad (de store vinduer vender opad; mærkaten vender nedad) for at maksimere substraternes effektivitet. Kolonier skal tages fra en blodagarplade som f.eks. Trypticase Soy Agar with 5 % Sheep Blood. Anvendelse af en MacConkey agarplade accepteres også. BBL Crystal Identification Systems er IKKE beregnet til direkte brug med kliniske prøver. FUNKTIONSDATA Reproducerbarhed: I en ekstern undersøgelse, hvor 3 (3) kliniske laboratorier indgik, blev reproducérbarheden hos E/NF substraters (30) reaktioner undersøgt ved gentagen testning. Reproducérbarheden hos individuelle substratreaktioner gik fra 96,3-100 %. Den samlede reproducérbarhed hos BBL Crystal E/NF Panel blev bestemt til at være 99,6 %. Nøjagtighed af identifikation: BBL Crystal E/NF ID System ydelse blev sammenlignet med aktuelt tilgængelige systemer ved hjælp af kliniske isolater og stamkulturer. I en intern undersøgelse blev BBL Crystal E/NF ydelsen evalueret. Resultater af 169 testede enteriske og nonenteriske isolater (som repræsenterer 45 arter) blev analyseret. Afvigende identifikationer blev løst ved brug af andre systemer i handelen. Disse resultater vises nedenfor: N =169 ID uden ID med Ingen ID eller supplerende testning supplerende testning fejlidentificeret BBL Crystal E/NF 163 (96.4%) 167 (98.8%) 2 (1.2%) Ydelsen hos BBL Crystal Enteric/Nonfermenter ID test blev evalueret på tre uafhængige kliniske laboratorier. 13 Der blev både anvendt rutinemæssige isolater, der ankom i det kliniske laboratorium, og tidligere identificerede isolater efter valg fra de kliniske forsøgssteder til at fastslå ydelseskarakteristika. Ud af de 299 friske kliniske isolater, som blev testet af laboratoriernes aktuelle identifikationsmetoder, rapporterede BBL Crystal ID System 96,7% (289) på korrekt vis, inklusiv 16 tilfælde, hvor to eller tre organismer blev rapporteret og krævede yderligere testning. 4

5 Ud af de 291 tidligere identificerede anfægtede stammer, som blev bekræftet af laboratoriernes aktuelle identifikationsmetoder, rapporterede BBL Crystal ID System 96,9% (282) på korrekt vis, inklusive 8 tilfælde, hvor to eller tre organismer blev rapporteret og krævede yderligere testning. 13 BESTILLING Kat. nr. Beskrivelse BBL Crystal Enteric/Nonfermenter ID Kit, indeholdende 20 hver: BBL Crystal Enteric/NF Panel Lids, BBL Crystal Bases, BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid glas BBL Crystal Panel Viewer, hjemmemarkedsmodel, 110 V, 60 Hz BBL Crystal Panel Viewer, Europæisk model, 220 V, 50 Hz BBL Crystal Panel Viewer, Japansk model, 100 V, 50/60 Hz BBL Crystal Panel Viewer Longwave UV Tube BBL Crystal Panel Viewer White Light Tube BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter Manual Codebook BBL Crystal Enteric/Stool ID Inoculum Fluid, 10 stk BBL Crystal AutoReader Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood, pakke med 20 plader Trypticase Soy Agar with 5% Sheep Blood, 100 stk. plader BBL DMACA Indole Reagent Droppers, 50 stk BBL Oxidase Reagent Droppers, 50 stk. LITTERATUR 1. Edberg, S.C., and C.M. Kontnick Comparison of β-glucuronidase-based substrate systems for identification of Escherichia coli. J. Clin. Microbiol. 24: Kampfer, P., O. Rauhoff, and W. Dott Glycosidase profiles of members of the family Enterobacteriaceae. J. Clin. Microbiol. 29: Kilian, M., and P. Bulow Rapid diagnosis of Enterobacteriaceae 1: detection of bacterial glycosidases. Acta Pathol. Microbiol. Scand. Sect. B. 84: Manafi, M., W. Kneifel, and S. Bascomb Fluorogenic and chromogenic substrates used in bacterial diagnostics. Microbiol. Rev. 55: Muytjens, H. L., J. van der Ros-van de Repe, and H. A. M. van Druten Enzymatic profiles of Enterobacter sakazakii and related species with special reference to the -glucosidase reactions and reproducibility of the test system. J. Clin. Microbiol. 20: Sneath, P.H.A The application of computers to taxonomy. J. Gen. Microbiol. 17: Forbes, B.A., D.F. Sahm, and A.S. Weissfeld Bailey and Scott's diagnostic microbiology, 10th ed. Mosby, Inc., St. Louis. 8. Cowan, S.T., and K.J. Steel Manual for the identification of medical bacteria. 2nd ed. Cambridge University Press, Cambridge, U.K. 9. Ewing, W.H Edwards and Ewing's identification of Enterobacteriaceae, 4th ed. Elsevier Science Publishing Co., Inc., New York. 10. Le Minor, L Le Diagnostic de Laboratorie des Bacilles a Gram Negatif Enterobacteries. Tom. 1, 4th ed. Editions de La Tourelle, St. Mande-94, France. 11. MacFaddin, J.F Biochemical tests for identification of medical bacteria, 3rd Ed. Lippincott, Williams & Wilkins, Baltimore. 12. Ferguson, W.W., and A.E. Hook Urease activity of Proteus and Salmonella organisms. J. Lab. Clin. Med. 28: Data on file at BD Diagnostics. 14. Simmons, J.S A culture medium for differentiating organisms of typhoid-colon-aerogenes groups and for isolation of certain fungi. J. Infect. Dis. 39: Moeller, V Simplified tests for amino acid decarboxylases and for arginine dihydrolase system. Acta Pathol. Microbiol. Scand. 36: Murray, P.R., E.J. Baron, M.A. Pfaller, F.C. Tenover, and R.H. Yolken Manual of clinical microbiology, 7th ed. American Society for Microbiology, Washington, D.C. 5

6 Forskellige gramnegative baciller Skema nr. 1 (Bevægelig efter Peritrichous Flagella) Forskellige gramnegative baciller Skema nr. 2 (Bevægelig efter Polar Flagella) MANNOSE (1% IN OFBM) Pseudomonas mendocina ARGININ Forskellige gramnegative baciller Skema nr. 3 (ikke bevægelig) NITRATREDUK- TION Ochrobactrum anthropi GLUKOSE (1% I OFBM) Bordetella bronchiseptica Burkholderia picketti Methylobacterium subsp. GLUKOSE (1% I OFBM) Pseudomonas pseudoalcaligenes URINSTOF CDC Gruppe IVc-2 OFBM = Oxidation Fermentation Basal Medium VÆKST VED 42 C Pseudomonas fluorescens GELATIN Pseudomonas putida Moraxella lacunata GELATIN Oligella urethralis URINSTOF PHENYLALANIN- DEAMINASE Moraxella osloensis Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans Comamonas acidovorans XYLOSE (1% I OFBM) Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans MANNITOL (1% I OFBM) References: 1. Gilardi, G.L., Identification of Glucose-Nonfermenting Gram-Negative Rods, 1/90 2. Manual of Clinical Microbiology, 5th Edition, American Society for Microbiology, Washington, D.C., 1991 FRUKTOSE (1% I OFBM) VÆKST PÅ MACCONKEY Pseudomonas Methylobacterium pseudoalcaligenes subsp. CATALASE NITRATREDUK- TION GAS FRA NITRAT Alcaligenes faecalis Alcaligenes piechaudii ANTAL FLAGELLA Pseudomonas alcaligenes Methylobacterium subsp. 1 >1 Comamonas testosteroni OFBM = Oxidation Fermentation Basal Medium Eikenella corrodens VÆKST PÅ MACCONKEY 6

7 Tabel 1 Taksionomiske grupper i BBL Crystal E/NF ID System Acinetobacter baumannii Acinetobacter lwoffii Aeromonas caviae Aeromonas hydrophila Aeromonas sobria Aeromonas veronii Agrobacterium tumefaciens Burkholderia cepacia Burkholderia pseudomallei Cedecea davisae Cedecea lapagei Cedecea neteri Chromobacterium violaceum Chryseomonas luteola Citrobacter amalonaticus Citrobacter freundii Citrobacter koseri Edwardsiella hoshinae Edwardsiella tarda Enterobacter aerogenes Enterobacter asburiae Enterobacter cloacae Enterobacter gergoviae Enterobacter sakazakii Enterobacter taylorae Escherichia coli Escherichia coli serogruppe O111 Escherichia coli serogruppe O157 Escherichia coli AD Escherichia fergusonii Escherichia hermanii Escherichia vulneris Ewingella americana Flavimonas oryzihabitans Flavobacterium breve Flavobacterium gleum Flavobacterium indologenes Flavobacterium meningosepticum Flavobacterium odoratum Hafnia alvei Klebsiella ornithinolytica Klebsiella oxytoca Klebsiella ozaenae Klebsiella pneumoniae Klebsiella rhinoscleromatis Kluyvera ascorbata Kluyvera cryocrescens Leclercia adecarboxylata Moellerella wisconsensis Morganella morganii Pantoea agglomerans Pasteurella aerogenes Pasteurella haemolytica Pasteurella multocida Plesiomonas shigelloides Proteus mirabilis Proteus penneri Proteus vulgaris Providencia alcalifaciens Providencia rettgeri Providencia rustigianii Providencia stuartii Pseudomonas aeruginosa Pseudomonas diminuta Pseudomonas fluorescens Pseudomonas gladioli Pseudomonas paucimobilis Pseudomonas putida Pseudomonas stutzeri Pseudomonas vesicularis Rahnella aquatilis Salmonella arizone Salmonella choleraesuis Salmonella paratyphi A Salmonella species Salmonella typhi Serratia ficaria Serratia fonticola Serratia liquefaciens Serratia marcescens Serratia odorifera 1 Serratia odorifera 2 Serratia plymuthica Serratia rubidaea Shewanella putrefaciens Shigella dysenteriae Shigella species (S. boydii, S. flexneri) Shigella sonnei Sphingobacterium multivorum Stenotrophomonas maltophilia Tatumella ptyseos Vibrio alginolyticus Vibrio cholerae Vibrio damsela Vibrio fluvialis Vibrio hollisae Vibrio metschnikovii Vibrio mimicus Vibrio parahaemolyticus Vibrio vulnificus Weeksella virosa/zoohelcum Yersinia enterocolitica gruppe (Y.enterocolitica,Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii) Yersinia pseudotuberculosis Yokenella regensburgei Forskellige gramnegative baciller 1 1 "Forskellige gramnegative baciller" henviser til en gruppe af oxidase-positive arter, som er relativt inaktive og svære at skelne fra hinanden i BBL Crystal Enteric/Nonfermenter ID System. Der henvises til tabel 1 og 2 i dette pakkeindlæg for yderligere identifkation, når den først valgte identifkation er "Forskellige gramnegative baciller." "Forskellige gramnegative baciller" inkluderer Alcaligenes faecalis Alcaligenes piechaudii Alcaligenes xylosoxidans subsp. denitrificans Alcaligenes xylosoxidans subsp. xylosoxidans Bordetella bronchiseptica Burkholderia pickettii CDC gruppe IV C-2 Comamonas acidovorans Comamonas testosteroni Eikenella corrodens 2 Kan også identificeres separat i database Methylobacterium species Moraxella lacunata Moraxella osloensis Ochrobactrum anthropi Oligella urethralis Pseudomonas alcaligenes Pseudomonas fluorescens2 Pseudomonas mendocina Pseudomonas pseudoalcaligenes Pseudomonas putida2 7

8 Tabel 2 Kvalitetskontrolskema for BBL Crystal E/NF ID System Klebsiella Escherichia Acinetobacter Proteus Enterobacter Pseudomonas Lokalisering Kode pneumoniae coli lwoffii vulgaris cloacae aeruginosa ATCC ATCC ATCC ATCC 8427 ATCC ATCC A ARA V 4B MNS V 4C SUC 4D MEL V V 4E RHA 4F SOR 4G MNT V 4H ADO 4I GAL 4J INO 2A PHO V V V V 2B BGL V 2C NPG 2D PRO V 2E BPH V V V 2F BXY 2G AAR () ( ) () 2H PHC V 2I GLR 2J NAG 1A GGL V 1B ESC V 1C PHE 1D URE V V V 1E GLY V V 1F CIT () 1G MLO 1H TTC () V 1I ARG V V V () 1J LYS V V = positiv reaktion - = negativ reaktion V = varierende reaktion () = Normalt positiv, men til tider negativ 8

9 Fig. A Fig. B Fig. C Fig. D Fig. E Fig. F Fig. G 9

10 Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland USA BENEX Limited Bay K 1a/d, Shannon Industrial Estate Shannon, County Clare, Ireland Tel: Fax: ATCC is a trademark of the American Type Culture Collection. BBL, BD, BD Logo, BBL Crystal and Trypticase are trademarks of Becton, Dickinson and Company BD.

B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit

B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Enteric/Nonfermenter ID Kit 8809241JAA(02) 2015-01 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Crystal Enteric/Nonfermenter (E/NF) Identification System (ID) (BD BBL Crystal enterisk/nonfermentering

Læs mere

BD BBL Enterotube II

BD BBL Enterotube II BRUGSANVISNING BBL Enterotube II IA-273176.01 Rev.: Jan. 2007 BD BBL Enterotube II TILSIGTET BRUG BBL Enterotube II er et brugsklart identifikationssystem til identifikation af Enterobacteriaceae samt

Læs mere

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG

/08. BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli. MacConkey II Agar with MUG 8808191 2003/08 BBL klargjort plademedium til differentiering af Escherichia coli MacConkey II Agar with MUG Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen. TILSIGTET BRUG MacConkey II Agar with MUG

Læs mere

PROCEDURENS PRINCIPPER

PROCEDURENS PRINCIPPER GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer 8010412/04 2007/09 Dansk TILSIGTET BRUG GasPak EZ gasudviklende beholdersystemer er flerbrugssystemer, som producerer atmosfærer egnet til understøttelse af primær

Læs mere

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate)

BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257562.01 Rev.: Jan. 2016 BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) TILSIGTET BRUG BD CLED Agar / MacConkey II Agar (Biplate) anvendes til mikrobiologisk urinanalyse.

Læs mere

BD BBL TM CHROMagar TM CPE

BD BBL TM CHROMagar TM CPE BRUGSANVISNING PLADEMEDIUM KLAR TIL BRUG BD BBL TM CHROMagar TM CPE PA-257681.02 Rev.: Januar 2017 TILSIGTET BRUG BD BBL CHROMagar CPE er et selektivt chromogent screeningmedium til påvisning af carbapenemase-producerende

Læs mere

B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit 8809711 U Se symbolglossaret i slutningen af indlægssedlen 2004/06 Dansk U S Pat 5,182,082 U S Pat 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Rapid

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems

BBL Crystal Identification Systems 8809691JAA(0607)draft_DK.qxd 8/15/2007 2:24 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Neisseria/Haemophilus ID Kit 8809691JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082, 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal Neisseria/Haemophilus

Læs mere

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser

FLEXICULT PRODUKTINFORMATION S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T. forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser FLEXICULT SSI-urinkit S T A T E N S S E R U M I N S T I T U T forebygger og bekæmper smitsomme sygdomme og medfødte lidelser Statens Serum Institut Artillerivej 5 2300 København S Tlf.: 3268 3268 Fax:

Læs mere

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II

BD Columbia CNA Agar with 5% Sheep Blood, Improved II PA-257303.04 Side 1 af 5 BRUGSANVISNING KLAR TIL BRUG PLADEMEDIER PA-257303.04 Rev.: Sep 2011 TILSIGTET BRUG (BD Columbia CNA agar med 5% fåreblod, forbedret) er et selektivt medium, som anvendes til isolering

Læs mere

Gram Stain Kits and Reagents

Gram Stain Kits and Reagents Gram Stain Kits and Reagents 8820191JAA 2008/06 Dansk Gram Stain Kit 1 Kat. nr. 212539 Gram Crystal Violet Til differentialfarvning af bakterier. Gram Iodine (stabiliseret) Gram Stain Kit 1 212524 Gram

Læs mere

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate)

BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257606.02 Rev.: januar 2016 BD BBL CHROMagar ESBL (Biplate) TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar ESBL (Biplate) er et selektivt chromogent screeningmedium til isolering

Læs mere

BD Sabouraud Glucose Agar

BD Sabouraud Glucose Agar BRUGSANVISNING DELVIS FÆRDIGE FLASKEMEDIER BA-257104.01 Rev.: August 2003 BD Sabouraud Glucose Agar TILSIGTET BRUG BD Sabouraud Glucose Agar (glukoseagar), der leveres i flasker, er et delvis færdigt medium,

Læs mere

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products

BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products BBL Port-A-Cul Specimen Collection and Transport Products 8830161JAA 2007/06 Dansk Patent No. 4,030,978 TILSIGTET BRUG BBL Port-A-Cul-rør, beholdere og hætteglas indeholder et reduceret transportmedium

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit 8809701JAA(0607)draft_DK.qxd 9/4/2007 12:30 PM Page 1 BBL Crystal Identification Systems Gram-Positive ID Kit 8809701JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 TILSIGTET BRUG BBLCrystal

Læs mere

BACTEC Diluting Fluid

BACTEC Diluting Fluid BACTEC Diluting Fluid TILSIGTET BRUG BACTEC Diluting Fluid (fortyndingsvæske) bruges i procedurer, hvor mykobakterielle kulturer fortyndes til inokulering. Dens primære brug er i standard BACTEC medikament

Læs mere

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database

Agenda. Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 1 QC-Mikrobiologi Agenda Præsentation af Xellia Risikovurdering af mikrobielle kontaminanter Mikrobiologisk database 2 Xellia Manufacturing Sites Copenhagen, Denmark Amphotericin B Bacitracin and Bacitracin

Læs mere

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat

BRUGERMANUAL. BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat BRUGERMANUAL BD ProbeTec ET lyseringsvarmeapparat BD ProbeTec ET primer- og opvarmerapparat Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA 800-638-8663 BENEX Limited Bay K 1a/d,

Læs mere

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base)

BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) BD Chocolate Agar (Blood Agar No. 2 Base) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254060.06 Rev.: Sep 2011 BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) TILSIGTET BRUG BD Chocolate Agar (GC II Agar with IsoVitaleX) og BD Chocolate Agar (Blood

Læs mere

BD CHROMagar Orientation Medium

BD CHROMagar Orientation Medium BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257481.03 Rev.: Sep 2011 BD CHROMagar Orientation Medium TILSIGTET BRUG BD CHROMagar Orientation Medium (orienteringsmedium) er et non-selektivt medium til isolering,

Læs mere

BD BBL CHROMagar 0157

BD BBL CHROMagar 0157 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA241.4 Rev.: Dec 28 Amerikansk patentnr. 6,16,743 BD BBL CHROMagar 17 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar O17 er et selektivt medium til isolering, differentiering og

Læs mere

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3

Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL. Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Leucosep rør LTK.615 INDLÆGSSEDDEL Til diagnostisk anvendelse in vitro PI-LT.615-DK-V3 Vejledende information Tilsigtet anvendelse Leucosep rørene er beregnet til anvendelse i forbindelse med indsamling

Læs mere

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica

IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK. SSI Diagnostica IMMUVIEW S. PNEUMONIAE AND L. PNEUMOPHILA URINARY ANTIGEN TEST DANSK SSI Diagnostica Para otras lenguas Para outros lenguas Für andere Sprachen Pour d autres Per le altre lingue For andre språk Для других

Læs mere

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing

Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Titel: Forfatter: Anden bidragyder URL: Identifikation af coliforme bakterier som et nyt redskab til kildesporing Linda Bagge,

Læs mere

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997

Thermo. Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain ELECTRON CORPORATION. Rev. 5, 09/03 P/N 238997 Shandon RAPID-CHROME Iron Stain and RAPID-CHROME Nuclear Fast Red Counterstain Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel:

Læs mere

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate)

BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257574.02 Rev.: Sept. 2015 BD MacConkey II Agar / Columbia CNA Agar Improved II with 5% Sheep Blood (Biplate) TILSIGTET BRUG BD MacConkey II Agar / Columbia

Læs mere

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate)

BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257372.02 Rev.: Mar 2013 BD BBL CHROMagar Salmonella* / XLD Agar (Biplate) * U.S. patent nr. 5,098,832, 5,194,374 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar Salmonella er

Læs mere

FLEXICULT SSI-URINKIT

FLEXICULT SSI-URINKIT FLEXICULT SSI-URINKIT Udarbejdet af Niels Frimodt-Møller, Overlæge dr.med. Aase Meyer, Produktspecialist Layout Anja Bjarnum 2 FLEXICULT SSI-URINKIT er et dyrkningskit til diagnosticering af urinvejsinfektioner

Læs mere

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml

ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml ScanGel ReverScan A1, B 86790 2 x 5 ml ReverScan A1, A2, B, O 86795 4 x 5 ml HUMANE TESTERYTHROCYTER TIL ABO-SERUMKONTROL IVD Alle de af Bio-Rad producerede og markedsførte produkter gennemgår fra modtagelse

Læs mere

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials

BACTEC PZA Test Medium Culture Vials TILSIGTET BRUG BACTEC PZA Test Medium Culture Vials Middlebrook 7H12 Medium ph 6.0 PP071JAA MA-0029 2007/06 Dansk BACTEC PZA Test Medium (Middlebrook 7H12 bouillon, ph 6,0) er specielt udviklet til at

Læs mere

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit

Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit Multitest Swab Specimen Collection Kit Aptima Tilsigtet anvendelse Aptima Multitest Swab Specimen Collection Kit (Aptima Multitest prøvetagningskit til podning) er til brug med Aptima assays. Aptima Multitest

Læs mere

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits

BACTEC MGIT 960 SIRE Kits BACTEC MGIT 960 SIRE Kits Til antimycobakteriel følsomhedsundersøgelse af Mycobacterium tuberculosis 8008200 2007/03 Dansk TILSIGTET BRUG BACTEC MGIT 960 SIRE Kit er en hurtig, kvalitativ procedure til

Læs mere

6.6. Substratoversigt

6.6. Substratoversigt substrater geblomme, antibiotika m.v.. l) Ophældning på plader, 8-15 ml pr. plade. m) Eventuel tørring af plader. n) Plader, der ikke bruges med det samme, kan gemmes i køleskab, indpakket i plastposer.

Læs mere

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS

Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS Studiepraktik Vejledninger til Laboratoriearbejdet i mikrobiologi E 2013/BIS 1 Makroskopisk og mikroskopisk undersøgelse af bakterier Formål: At udføre makroskopiske og mikroskopiske bakterieundersøgelser.

Læs mere

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort

ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort ScanGel Monoclonal ABO/RH1/K 86495 48 kort 86485 288 kort GELER INDEHOLDENDE MONOKLONALE REAGENSER AF MURIN ELLER HUMAN OPRINDELSE ABO1, ABO2, RH1, KEL1 Ag BESTEMMELSE IVD Alle de af Bio-Rad producerede

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit 8809491JAA(0607)draft_DK.qxd 8/20/2007 3:17 PM Page 1 TILSIGTET BRUG BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit 8809491JAA 2007/06 Dansk U.S. Pat. 5,182,082 U.S. Pat. 5,338,666 BBLCrystal anaerobt

Læs mere

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier

BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier BD ProbeTec ET Brugsanvisning til Perifert udstyr til Mykobakterier 2003/07 Becton, Dickinson and Company Dokument Nr.: L 006357(B) 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 USA Tel: 800.638.8663 BENEX Limited

Læs mere

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer

Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Undersøgelse af forskellige probiotiske stammer Formål Formålet med denne øvelse er: 1. At undersøge om varer med probiotika indeholder et tilstrækkeligt antal probiotiske bakterier, dvs. om antallet svarer

Læs mere

Difco Neisseria Meningitidis Antisera

Difco Neisseria Meningitidis Antisera Difco Neisseria Meningitidis Antisera 8085876 2008/10 Dansk TILSIGTET BRUG Difco Neisseria Meningitidis Antisera anbefales til agglutinationstest på objektglas til serumtypebestemmelse af Neisseria meningitidis.

Læs mere

BBL CHROMagar MRSAII*

BBL CHROMagar MRSAII* BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG BBL CHROMagar MRSAII* PA-257434.01 Rev.:18 Juni 08 TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSAII (CMRSAII) er et selektivt og differentielt medium til direkte påvisning af

Læs mere

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer.

VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Analyzer og FIA VEJLEDNINGER TIL HURTIG REFERENCE Kun til brug med Sofia Analyzer. Læs indlægssedlen og brugermanualen grundigt før brug af vejledningerne til hurtig reference. Dette er ikke en komplet

Læs mere

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square

BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-254032.07 Rev.: April 2013 BD Mueller Hinton II Agar BD Mueller Hinton II Agar 150 mm BD Mueller Hinton II Agar, Square TILSIGTET BRUG BD Mueller Hinton II Agar,

Læs mere

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska

Rosco Diagnostica. Brugsvejledning NEO-SENSITABS. NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse. Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska Brugsvejledning NEO-SENSITABS Revision DBV0004F Dato 12.04.2013 Sprog Dansk/Svenska NEO-SENSITABS Resistensbestemmelse Producent Rosco Diagnostica A/S, Taastrupgaardsvej 30, DK-2630 Taastrup, Danmark,

Læs mere

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering

BioDetect System. Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering BioDetect System Effektiv dokumenteret selvkontrol af kvaliteten af din skimmelsanering NAC Europe Ellegårdvej 18 6400 Sønderborg Danmark Tlf: +45 7442 6292 Fax: +45 7442 4786 Mobil: +45 4021 4787 info@nac-europe.com

Læs mere

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve

Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Laboratorieprotokol for manuel isolering af DNA fra 0,5 ml prøve Til isolering af genomisk DNA fra indsamlingssætserierne Oragene - og ORAcollect. Du kan finde flere sprog og protokoller på vores webside

Læs mere

BACTEC PANTA PLUS Kit

BACTEC PANTA PLUS Kit BACTEC PANTA PLUS Kit TILSIGTET BRUG BACTEC PANTA PLUS er et antimikrobielt supplement, som består af BACTEC PANTA Supplement og BACTEC Reconstituting Fluid (rekonstitueringsvæske). Det bruges primært

Læs mere

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt

FORSØG ØL verdens første svar på anvendt FORSØG ØL verdens første svar på anvendt bioteknologi Biotech Academy BioCentrum-DTU Søltofts Plads DTU - Bygning 221 2800 Kgs. Lyngby www.biotechacademy.dk bioteket@biocentrum.dtu.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Navn: Forsøgsvejledning Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål med forsøget Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge

Læs mere

Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella

Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella WGS af IpaH positive stammer: E. coli/shigella klassifikation Flemming Scheutz Collaborating Centre for Reference and Research on Escherichia and Klebsiella Fødevarebårne infektioner Afdeling for bakterier,

Læs mere

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser

Metodeafprøvning. Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand. Naturstyrelsens Referencelaboratorium. Miljøanalyser Metodeafprøvning Bestemmelse af coliforme bakterier og E. coli i spildevand Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Metodeafprøvning, bestemmelse af coliforme bakterier

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING

BRUGERVEJLEDNING PARASITE SUSPENSIONS. n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG SAMMENFATNING OG FORKLARING PRINCIPPER SAMMENSÆTNING BRUGERVEJLEDNING n Parasite Suspensions i formalin TILSIGTET BRUG Microbiologics Parasite Suspensions støtter kvalitetssikringsprogrammer ved at tjene som udfordringer inden for kvalitetskontrollen ved

Læs mere

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning

Aptima prøvetagningskit til multitestpodning Tilsigtet brug Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er til brug med Aptima assays. Aptima prøvetagningskit til multitestpodning er beregnet til vaginale podningsprøver taget af klinikeren eller

Læs mere

Pall ebds REF: 400-03E

Pall ebds REF: 400-03E Dansk Pall ebds REF: 00-0E PALL ebds-prøvetagningssæt Bakteriedetekteringssystem til test af trombocytprodukter og leukocytreducerede erytrocytter. Til in vitro-diagnostisk brug. IKKE BEREGNET TIL TRANSFUSION.

Læs mere

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica

FLEXICULT VET URINTEST. SSI Diagnostica FLEXICULT VET URINTEST SSI Diagnostica Udarbejdet af Tanja Rasmussen, Dyrlæge Mette Kerrn, Cand.Pharm., PhD Aase Meyer, produktspecialist Layout Anja Bjarnum/Kristian Teilmann Frederiksen 2 Flexicult Vet

Læs mere

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium)

BD Group B Streptococcus Differential Agar (Granada Medium) BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257079.05 Rev.: Apr. 2013 TILSIGTET BRUG (gruppe B- streptokokdifferentialagar (Granada-medium)) bruges til isolering og identifikation af Streptococcus agalactiae

Læs mere

Regnskovens hemmeligheder

Regnskovens hemmeligheder Center for Undervisningsmidler, afdeling København Regnskovens hemmeligheder Øvelsesvejledning Formål Et gen for et kræfthelbredende protein er blevet fundet i nogle mystiske blade i regnskoven. Forskere

Læs mere

QIAsymphony SP-protokolark

QIAsymphony SP-protokolark QIAsymphony SP-protokolark PC_AXpH_HC2_V1_DSP-protokol Tilsigtet anvendelse Til in vitro-diagnostisk brug. Denne protokol er udviklet til brug sammen med cervikalprøver, der opbevares i PreservCyt -opløsning,

Læs mere

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf

OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf DA OSTEOSET XR-knOglEfyldSTOf 150841-0 følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) M Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN

Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BRUGSANVISNING DC Bead M1 Embolisk medikamenteluerende kugle STERIL KUN TIL ENGANGSBRUG IKKE-PYROGEN BESKRIVELSE: DC Bead M1 er hydrogel-emboliske medikamenteluerende kugler, der er nøjagtigt kalibrerede.

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Rapid Gram-Positive ID Kit U 8809711JAA(02) 2015-01 Dansk TILSIGTET BRUG BD BBL Crystal Rapid Gram-Positive (RGP) Identification (ID) System (BD BBL Crystal hurtigt

Læs mere

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale

Brugsvejledning LAB-ELITE. n Lab-Elite certificeret referencemateriale Brugsvejledning n Lab-Elite certificeret referencemateriale TILSIGTET BRUG Lab-Elite certificeret referencemateriale (CRM) er et rent, homogent og stabilt præparat bestående af frysetørrede mikroorganismer

Læs mere

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier

Detektion og indikation af ESβL producerende bakterier Metoder til detektion og identifikation af ESβL producerende bakterier Forfatter: Christina Mejdahl Nielsen, født den 29.06.84 Projektgruppe: Rosa Helena Sinivuori, født den 04.10.84 Jeanette Olsen, født

Læs mere

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

150828-0. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: AlloMatrix kit til injektion, AlloMatrix C kit til knogle, AlloMatrix special kit til knogle, ALLOMATRIX DR kit til knogle, og ALLOMATRIX RCS kit til knogle Blandingsinstruktioner 150828-0 Følgende sprog

Læs mere

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis

Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis Udtagning af prøver og forsendelse ved pyodermi, enteritis, urinvejsinfektioner og sepsis 1. Prøvetagning ved pyodermi... 2 1.1. Hvornår...2 1.2. Hvilke læsioner udtages prøver fra...2 1.3. Hvordan udtages

Læs mere

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000.

Siemens Healthcare Diagnostics Inc. Dato: 23. april 2013. Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Dato: 23. april 2013 Vigtig information om DCA HbA1c reagenskit, varenummer 6162000. Siemens Healthcare Diagnostics er glade for at kunne introducere en ny anvendelse af Hæmoglobin A1c reagenset til DCA

Læs mere

Diagnostik af urinvejsinfektioner

Diagnostik af urinvejsinfektioner Diagnostik af urinvejsinfektioner Kirsten Paulsen Afsnitsledende bioanalytiker og laboratoriefaglig konsulent Klinisk Mikrobiologi Aalborg Universitetshospital Kirsten Paulsen, november 2015 Facts om UVI

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Stav

Tidlig Graviditetstest Stav DK Tidlig Graviditetstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-M14 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre selv. Den tester for tilstedeværelsen

Læs mere

Mælkesyrebakterier og holdbarhed

Mælkesyrebakterier og holdbarhed Mælkesyrebakterier og holdbarhed Formål Formålet med denne øvelse er at undersøge mælkesyrebakteriers og probiotikas evne til at øge holdbarheden af kød ved at: 1. Undersøge forskellen på bakterieantal

Læs mere

Elevvejledning pglo transformation

Elevvejledning pglo transformation Introduktion til transformation Elevvejledning pglo transformation I denne øvelse skal du lære fremgangsmåden ved genetisk transformation. Husk på, at et gen er et stykke DNA, der indeholder informationer

Læs mere

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.

Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL. Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT. Til brug til klargøring og isolation af oprensede lymfocytter direkte fra fuldblod INDLÆGSSEDDEL Til in vitro diagnostisk anvendelse PI-TT.610-DK-V6 Instruktionsinformation Beregnet anvendelse T-Cell Xtend-reagenset

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN 100 mg tabletter. Trovafloxacin (som mesylat). 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 123,2 mg trovafloxacinmesylat svarende til 100

Læs mere

Mikrobiologiske processer og sundhed

Mikrobiologiske processer og sundhed Mikrobiologiske processer og sundhed 1. CASE: Hjælp en landmand med sundhedsproblemer i svinebesætning En landmand, der fodrer sine grise med vådfoder, oplever døde grise og grise med diarre. Han frygter

Læs mere

EZ-FPC mikroorganismer

EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganismer EZ-FPC mikroorganisme-præparater tjener som challenges for både kvalitative og kvantitative prøvningsmetoder i forbindelse med sikkerheden og kvaliteten af levnedsmidler. ANVENDELSESFORMÅL

Læs mere

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP

Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Validering og brug af Fecal Swab i routinen med WASP Alice Friis-Møller, MD, Consultant microbiologist Gitta Stendal, Louise Barry Christensen Department of Clinical Microbiology, Hvidovre Hospital, Denmark

Læs mere

Medicinsk honning til sårbehandling revamil

Medicinsk honning til sårbehandling revamil Medicinsk honning til sårbehandling Revamil Revamil sårbehandlingsprodukter til professionel sårbehandling Med langvarig og effektiv antibakteriel virkning. Det brede udvalg er fokuseret på brugervenlighed,

Læs mere

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref )

VIGTIG INFO OM PRODUKT KORREKTION FCSA 2752 API ZYM B x2 (Ref ) biomérieux NORDICS Customer Service Department Direct no.: +46 31 68 58 58 Fax no.: +46 31 68 48 68 e-mail: customersupport.nordic@biomerieux.com Our Ref.: FSCA 2752 IMPORTANT: URGENT FIELD SAFETY NOTICE

Læs mere

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII

Ægløsningstest Stav. Brugsanvisning. Version 1.0 DK Cat.No. W2-MII DK Ægløsningstest Stav Brugsanvisning Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W2-MII Babyplan Ægløsningstest er en kvalitativ test som bruges til at forudsige hvornår der er stigning i LH, og dermed, hvornår du

Læs mere

Kontrol og service af autoklave

Kontrol og service af autoklave KONTROL OG SERVICE AF AUTOKLAVE Udarbejdet af: Jette Holt Dato: 21.06.05 Rev./Godkendt af: Kystledelsen Dato: 23.04.07 Udskrift dato: 21.06.05 Kontrol og service af autoklave Biologiske indikatorer generelt

Læs mere

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier

Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Forsøgsprotokol til larveforsøg: Tilsætning af 3 dage gamle larver til gødning inficeret med patogene bakterier Formål: at undersøge udviklingen i mængden af tilsatte patogene bakterier til hønsegødning.

Læs mere

Blodprøvetagning - Venepunktur

Blodprøvetagning - Venepunktur Blodprøvetagning - Venepunktur Klargøring til venepunktur Følgende genstande skal være tilgængelige inden prøvetagning: Prøvetagningsblanket (PTB) (Manuel rekvisitionsblanket benyttes kun ved nedbrud af

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

BD BBL CHROMagar MRSA*

BD BBL CHROMagar MRSA* PA-257308.01 Side 1 af 9 BRUGSANVISNING PLADEMEDIER KLAR TIL BRUG PA-257308.01 Rev.: Dec 2005 BD BBL CHROMagar MRSA* TILSIGTET BRUG BBL CHROMagar MRSA er et selektivt og differentielt medium til direkte

Læs mere

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme

Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Difteri Vejledende skema over isolationskrævende mikroorganismer og infektionssygdomme Corynebacterium diphteriae Evt. sårsekret Smittemåde Varighed af isolation Desinfektionsmiddel Kommentar dyrkninger

Læs mere

artus CT/NG QS-RGQ Kit

artus CT/NG QS-RGQ Kit artus CT/NG QS-RGQ Kit Ydelseskarakteristikker artus C. difficile QS-RGQ Kit, Version 1, 4572366 Versionsstyring Dette dokument er artus C. difficile QS-RGQ -kit, Ydelseskarakteristik, Version 1, R1. Kontroller,

Læs mere

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke:

MIIG -graft til INJEKTION 128801-10. Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: MIIG -graft til INJEKTION 128801-10 Følgende sprog er inkluderet i denne pakke: Dansk (da) Yderligere sprog findes på vores hjemmeside www.wmt.com Klik herefter på valget Prescribing Information (forskriftsoplysninger).

Læs mere

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit

BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit B BBL Crystal Identification Systems Anaerobe ID Kit U 8809491JAA(02) 2014-07 Dansk TILSIGTET BRUG BBLCrystal anaerobt (ANR) identifikationssystem (ID) er en miniaturiseret identifikationsmetode, som anvender

Læs mere

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia.

Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages gerne. Kh Claudia. Transformation af E.coli K 12 Version 3. marts 2009 (C) Claudia Girnth-Diamba og Bjørn Fahnøe Dette er en kladde til et genoptryk af Eksperimentel Genteknologi fra 1991. Ideer, rettelser og forslag modtages

Læs mere

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL

NMKL. Harmonisering af mikrobiologiske metoder. Model for udarbejdelse af mikrobiologiske metoder i NMKL NMKL NORDISK METODIKKOMITÉ FOR LEVNEDSMIDLER www.nmkl.org NMKL-PROTOKOLL NR. 2, 2006 (erstatter NMKL-RAPPORT NR. 19, 1998: Harmonisering af mikrobiologiske metoder) Harmonisering af mikrobiologiske metoder

Læs mere

Universal Viral Transport 45 2008/10

Universal Viral Transport 45 2008/10 Universal Viral Transport 45 2008/10 0086 Dansk TILSIGTET BRUG BD Universal Viral Transport System (BD universelt virustransportsystem) er beregnet til opsamling og transport af kliniske præparater, der

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens

Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Mikrobiologi i LKO Urinundersøgelser i almen praksis stix - dyrkning - resistens Bente Gahrn-Hansen og Pia Steinicke Urinvejsinfektioner Urinrørsirritation (urethritis) Akut blærebetændelse (cystitis)

Læs mere

Konkurrence mellem to bakteriearter

Konkurrence mellem to bakteriearter 1 Biologi-forsøg: Populationsbiologi/evolution Konkurrence mellem to bakteriearter Forsøget undersøger, hvordan en ydre miljøfaktor (temperatur) påvirker konkurrencen mellem to forskellige arter. I dette

Læs mere

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644

Thermo. Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit ELECTRON CORPORATION. Rev. 3, 10/03 P/N 238644 Shandon Rapid-Chrome Frozen Section Staining Kit Thermo ELECTRON CORPORATION Anatomical Pathology USA Clinical Diagnostics 171 Industry Drive Pittsburgh, PA 15275, USA Tel: 1-800-547-7429 +1 412 788 1133

Læs mere

Tidlig Graviditetstest Strimmel

Tidlig Graviditetstest Strimmel DK Tidlig Graviditetstest Strimmel Brugsanvisning Beregnet til hjemmebrug. Version 1.0 DK 17012017 Cat.No. W1-S 10mIU Babyplan Tidlig Graviditetstest er en hurtig graviditetstest som du let kan udføre

Læs mere

Dyrkning af svampe fra ost

Dyrkning af svampe fra ost Dyrkning af svampe fra ost Forord Velkommen til øvelsen Dyrkning af svampe fra ost der hører til undervisningsmaterialet Svampe laver din ost. Øvelsen er udarbejdet af Julie Mahler Nilsson med uundværlig

Læs mere

Carbapenemase-producerende organismer (CPO)

Carbapenemase-producerende organismer (CPO) Carbapenemase-producerende organismer (CPO) et samarbejde mellem DSKM, FSFH og CEI Mikala Wang Aarhus Universitetshospital Carbapenemaser Enzymer der spalter næsten alle penicilliner, cephalosporiner og

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Bestemmelse af celletal

Bestemmelse af celletal Bioteknologi 2, Tema 3 Forsøg 4 Bestemmelse af celletal Mange klassiske mikrobiologiske metoder har til formål at undersøge hvor mange mikroorganismer man har i sin prøve. Det undersøger man gennem forskellige

Læs mere

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom

Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Bettina Spanggaard & Lone Gram Danmarks Fiskeriundersøgelser, Afdeling for Fiskeindustriel Forskning Probiotika i akvakultur en strategi til forebyggelse af fiskesygdom Sygdom hos fisk i opdræt behandles

Læs mere