Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad skal virksomheden betale Muligheder for reduktion/rabat Nye virksomheder Ophør Kontrol Betaling Definitioner Undtagelser Generelt om mængdegebyr Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk Indberetning af tilsætningsstoffer Reduceret mængdegebyr Beregning af vægtede tørstofprocent Ofte stillede spørgsmål (FAQ) FAQ vedr. mængder FAQ vedr. reduceret grundgebyr

3 1. Indledning Virksomheder, der er registreret efter foderhygiejneforordningen 1, er underlagt Fødevarestyrelsens kontrol. De omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivning, betales af de registrerede fodervirksomheder i form af: Et ansøgningsgebyr, et årligt grundgebyr pr. afdeling/sted, der er registreret/godkendt, mængdegebyr, og timebetaling 2. Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af denne vejledning. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information om og tidsfrister for den årlige indberetning. I indberetningen skal der tages stilling til, om virksomheden har solgt gebyrpligtigt foder, og derfor skal indberette mængder. På Indberetningsportalen kan du finde hjælp i som findes ud fra hver overskrift. Du skal logge dig på Indberetningsportalen for at indberette fodermængder. Du skal også logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Hvis du har ændringer til virksomhedens stamdata, skal disse rettes på Indberetningsportalen. 2. Hvad skal virksomheden betale Årligt grundgebyr: Hver afdeling/sted, der er registreret/godkendt som fodervirksomhed, skal betale et årligt grundgebyr. Grundgebyret dækker registrering fra 1. januar til 31. december Hvis virksomhedens samlede indtægt ved salg af foder, transport, oplagring eller ved andre foderrelaterede ydelser i 2013 ikke oversteg kr. (uden moms), betales et reduceret grundgebyr. Årligt grundgebyr kr.: 2.042,00 Årligt grundgebyr for virksomheder med en indtægt på under kr.: 199,00 Mængdegebyr: Virksomheden skal betale et gebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges på et år. Der betales kun mængegebyr af det foder, der er solgt, og ikke af det foder virksomheden evt. har på lager. Virksomheden betaler for hver hele 100 tons fodermidler (uden vand) og for hver hele 100 kg tilsætningsstoffer, som er solgt i Virksomheder, der har solgt mindre end 100 tons fodermidler eller 100 kg tilsætningsstoffer, skal også indberette, men vil ikke blive opkrævet mængdegebyr. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. Senest ændret ved EF nr. 219/2009 af 11. marts Bekendtgørelse nr af 27. december

4 Mængdegebyr 2014 Fodermidler pr. 100 tons tørstof Fodermidler ved produktion af foderblandinger til fisk pr. 100 tons tørstof Tilsætningsstoffer pr. 100 kg Solgt inden for EU inkl. DK Solgt til 3. lande 823,00 kr. 363,00 kr. 411,00 kr. 272,00 kr. 12,65 kr. 8,17 kr. 3. Muligheder for reduktion/rabat Her er beskrevet hvilke muligheder, der er for at få rabat på grundgebyret og mængdegebyret. Reduktion ved indført kvalitetsstyring Virksomheder med effektiv kvalitetssikring får 5 % reduktion på mængdegebyret: Virksomheder, der af Fødevarestyrelsen er vurderet til at leve op til kravene i foderhygiejneforordningen. Fødevarestyrelsen har allerede oplysningerne fra virksomhedernes registrering og kontrol. Reduktion af det årlige grundgebyr Du kan ansøge om reduceret grundgebyr, hvis du enten producerer og/eller handler med foder, eller hvis du transporterer og/eller oplagrer foder, og virksomhedens samlede indtægt ved transport, kørsel, oplagring, værdi eller ved andre foderrelaterede ydelser i 2013 ikke oversteg kr. (uden moms). Du kan ansøge om reduceret grundegebyr, når du indberetter på Indberetningsportalen. Reduktion af mængdegebyret (bestemt ud fra foderets værdi) Du kan ansøge om reduceret mængdegebyr, når du indberetter fodermængder på Indberetningsportalen. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information om og tidsfrister for den årlige indberetning. Indberetningen af mængder skal være fra 1. januar til 31. december i det foregående år. Reduktion i forbindelse med genindførsel Mængdegebyret bliver reduceret ved indkøb af foder fra andre EU-lande og 3. lande - hvor der tidligere er betalt mængdegebyr af foderet. Hvis der tidligere er betalt mængdegebyr af fodermidlerne/ tilsætningsstofferne, skal der ved indkøb af det samme foder til Danmark kun betales for forskellen. Ansøgningen sendes indenfor de tidsfrister der er givet for Indberetning af foder Virksomheden skal kunne indsende sikker identifikation af foderet og dokumentere tidligere betaling af mængdegebyr. Ansøgningsskemaet får du ved henvendelse til: Vælg: Kontakt Kontaktformular Dyr Foder Eller sende en til: 4

5 4. Nye virksomheder Grundgebyr Grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår de er registreret på året, og udgør et fast beløb. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret. Reduceret grundgebyr 1. år Første år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten/værdien fra registreringstidspunktet til 31. december. Reduceret grundgebyr 2. år Andet år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten/værdien for hele året. Reduceret grundgebyr 3. år og fremover Tredje år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du lægge sidste kalenderårs tal til grund for din ansøgning. Mængdegebyr 1. år Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes svarende til, hvad der forventes af salg i hele dette år. Mængderne skal dække perioden fra virksomhedens registrering til 31. december. Mængdegebyr 2. år Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes. Mængderne skal dække perioden 1. januar til 31. december og datagrundlaget fra 1. år skal tages med i betragtningen. Mængdegebyr 3. år og fremover Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne være virksomhedens faktiske tal fra sidste år (kalenderår). 5

6 5. Ophør Ophør Meddelelse om virksomhedens ophør kan angives i forbindelse med din indberetning. Grundgebyr Grundgebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret i en del af året. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret i år. Mængdegebyr Derimod skal der kun indberettes mængdegebyr for den del af kalenderåret, hvor virksomheden har haft foderaktiviteter som kræver indberetning. Hvis virksomheden ophører senere på året, og der er betalt fuldt mængdegebyr, kan dele af mængdegebyret refunderes. Der skal kun betales mængdegebyr af den mængde som faktisk er produceret i år. Overdrages virksomheden i år til anden virksomhed, og aktiviteten med foder fortsætter, refunderes mængdegebyret ikke, til den virksomhed som lukker. Den nye fodervirksomhed skal ikke betale mængdegebyr, da dette er betalt af den tidligere virksomhed. 6. Kontrol Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger. Fejlindberetning kan evt. korrigeres mod dokumentation. Fødevarestyrelsen har ret til at skønne omsætningen på de virksomheder, der ikke indberetter. 7. Betaling På baggrund af indberetningen sender Fødevarestyrelsen en faktura på grundgebyr og fodermængder. Virksomheden skal betale de fakturer som Fødevarestyrelsen sender. Ved manglende indbetaling vil beløbet blive videregivet til SKAT, som derefter vil stå for opkrævningen. Henvendelser ang. betaling har ikke opsættende virkning. Det betyder, at fakturaen skal betales til betalingsfristen, også selvom virksomheden har rette henvendelse ang. fakturaen. 6

7 8. Definitioner Definitioner, som bliver brugt i denne vejledning: 3. lande: Alle lande udenfor EU. EU-lande: Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, England, Irland, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta, Cypern, Bulgarien og Rumænien. Foderblandinger er f.eks. fuldfoder, tilskudsfoder, mineralske foderblandinger, sliksten, mælkeerstatninger, diætetisk tilskudsfoder, mineralblokke og frøblandinger. En foderblanding består af mindst 2 fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer/forblandinger. Fodermidler er f.eks. korn, sojaskrå, fiskemel, fjermel, fiskeolie, melasse, roepiller, kridt, salt, citruskvas, rapskager, majsbærme, grøntpiller, hørfrø, gær, alger, kartoffelpulp, bageriog pastaprodukter, valle og vallepulver. Du kan finde EU s fortegnelse over fodermidler: Bemærk listen er en ikke udtømmende liste. Forblandinger er blandinger af tilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere tilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer. Salg er med eller uden vederlag, hvilket betyder, at det er med eller uden penge. Slutbrugeren er den, der fodrer typisk et landbrug eller en rideskole. Tilsætningsstoffer er f.eks. mikromineraler som kobber, zink og jern, vitaminer, enzymer, mikroorganismer, bindestoffer, ensileringstilsætningsstoffer, aminosyrer, urea, og farvestoffer. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen. Se alle godkendte tilsætningsstoffer i EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer: der/foder--og-foderstofomr%c3%a5det-.aspx Øvrige oplysninger om fodermidler og tilsætningsstoffer kan findes i fødevarestyrelsens Vejledning om foder og foderstofvirksomheder: 7

8 9. Undtagelser Der skal ikke betales mængdegebyr af vand i fodermidler. Indholdet af vand skal derfor trækkes fra. Se eksempel på udregning af tørstofprocent for flere fodermidler i afsnit 9.5. For tilsætningsstoffer betales gebyret af tilsætningsstoffet i den form, det er beskrevet i EU s godkendelse. Hvis stoffet er godkendt med et vist vandindhold, er det den samlede vægt, der indberettes. Hvis der er tilsat fodermidler og/eller vand til de godkendte tilsætningsstoffer, skal fodermidlet og vandet trækkes fra. Følgende fodermidler er undtaget fra betaling af mængdegebyr og skal ikke indberettes: Byg, hvede, havre, rug og triticale Forarbejdede produkter af byg, hvede, havre, rug og triticale. Forarbejdede produkter omfatter blandt andet halm og mask Råt kød 9.1 Generelt om mængdegebyr Virksomheden skal betale et mængdegebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges på et år. Indberetningen for fodermidler og for tilsætningsstoffer sker på to forskellige måder, se afsnit 9.2 for fodermidler og afsnit 9.3 for tilsætningsstoffer. Virksomheden skal indberette tal, som bruges til udregning af mængdegebyr. Virksomheden skal selv lægge de relevante tal sammen, som skal indberettes i de forskellige skemaer. Indberetningsskemaet, er fortrykt med virksomhedens navn og adresse på virksomhedens afdeling/sted. Hvis der er ændringer til de fortrykte navne og adresser, så skal virksomheden selv ændre data i Det centrale virksomhedsregister (CVR). Fødevarestyrelsen får herefter automatisk besked fra CVR. Fødevarestyrelsen kan ikke foretage disse ændringer. 9.2 Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk De tal, der skal indberettes, er fra Gebyrbetalingen i 2014 sker altså på baggrund af salgstallene i For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5. Indberetning af solgte fodermidler Ved salg af fodermidler skal du indberette og betale mængdegebyr af følgende: Hvis virksomheden sælger fodermidler til slutbruger i DK, skal det indberettes Hvis virksomheden sælger fodermidler til andre EU-lande og 3. lande (lande uden for EU), skal det indberettes Hvis virksomheden producerer foderblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte foderblandinger indberettes Hvis virksomheden producerer forblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte forblandinger indberettes Hvis virksomheden indkøber foderblandingerne og forblandingerne fra andre EU-lande eller fra 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af fodermidlerne indberettes 8

9 9.3 Indberetning af tilsætningsstoffer De tal, der skal indberettes, er fra Gebyrbetalingen i 2014 sker altså på baggrund af salgstallene i For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU 3. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen. I følgende situationer skal virksomheden indberette og betale mængdegebyr af tilsætningsstoffer: Hvis virksomheden producerer tilsætningsstoffer, skal salget af hele den producerede mængde af tilsætningsstofferne indberettes. Hvis virksomheden indkøber tilsætningsstoffer fra andre EU-lande eller 3. lande, og sælger dem videre, skal den solgte mængde indberettes. Hvis virksomheden indkøber foderblandinger, forblandinger eller fodermidler fra andre EUlande eller 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer indberettes. Fremgår indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer ikke af mærkningen på foderblandingerne eller fodermidlerne, kan virksomheden indberette 2 % af det samlede foder som indholdet af tilsætningsstoffer. 9.4 Reduceret mængdegebyr Virksomheder, der kan sandsynliggøre, at mængdegebyret udgør en så stor andel af foderets markedsværdi, at det virker væsentligt konkurrenceforvridende, kan ansøge om reduceret mængdegebyr. Hvis gebyret, på et fodermiddel eller på et godkendt tilsætningsstof, overstiger 2 % af produktets salgsværdi, vil Fødevarestyrelsen opfatte gebyret som konkurrenceforvridende og reducere mængdegebyr vil blive beregnet efter tabellen nedenfor. Ved salgsværdien forstås den gennemsnitlige salgsværdig pr. vægtenhed uden distributionsomkostninger. Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2013 på Indberetningsportalen under: Samlede indberetninger Samlet pris - Sæt hak i: Særlig rabat. Du skal skrive i bemærkningsfeltet: Angiv årsag. Skriv i feltet: Ansøgning om reduceret mængdegebyr 2014 Oplys salgsværdien af virksomhedens indberettede solgte fodermængder. Virksomheden skal kunne indsende dokumentation, i form af faktura, for salgsværdien af foderet, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. Hvis din ansøgning godkendes, vil virksomheden modtage en faktura med rabat. Reduktionen af mængdegebyret bliver beregnet ud fra den model, som fremgår af nedenstående tabel. Se de ordinære takster i afsnit 2. 3 EU-kommissionens register over godkendte tilsætningsstoffer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 9

10 Procentvis reduktion af mængdegebyret afhængig af salgsværdien. Mængdegebyrets størrelse i forhold til salgsværdien Reduktion af mængdegebyret Gebyr udgør fra 2% til og med 4% 50% Gebyr udgør fra 4% til med 8% 75% Gebyr udgør fra 8% til og med 16% 88% Gebyr udgør mere end 16% 94% Nedenstående eksempel er kun for at illustrere modellen. Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2013 på Indberetningsportalen og sætte hak i: Særlig rabat. Eksempel: En fodervirksomhed sælger tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 90 %. Værdien (salgsprisen) af det solgte fodermiddel er kr. Da der betales gebyr pr. 100 tons tørstof, skal der betales gebyr af 9 enheder. (1000 tons x 90% = 900 tons tørstof, omregnet til enheder: 900/100 = 9 enheder) Gebyr ved ordinær takst: 9 enheder x 903,00 kr. = 8.127,00 kr. Gebyret udgør: (8.127,00 kr./ kr.) * 100 % = 11,6 % af salgsværdien Dette betyder, at mængdegebyret overstiger 2 % af produktets salgsværdi. Virksomheden er derfor berettiget til reduktion, og kan ansøge om reduceret mængdegebyr. Mængdegebyret ligger i den kategori, der udgør fra 8 % til 16 % af salgsværdien. I henhold til tabellen får virksomheden derfor 88 % reduktion, og skal betale mængdegebyr svarende til 12 % af antal enheder. 12 % af 9 enheder 1,08 enhed, som nedrundes til 1 enhed. På fakturaen betales for 1 enhed á 903 kr. 10

11 9.5 Beregning af vægtede tørstofprocent Hvis du har flere forskellige produkter i samme kategori (i samme skema), der skal betales gebyr af, skal du lægge produkternes vægt sammen. Herefter skal du beregne det vægtede tørstofindhold i procent. Det svarer til gennemsnittet af tørstofindholdet i alle de indberettede produkter. Eksempel En virksomhed sælger to forskellige fodermidler med forskellig tørstofprocent til slutbrugere i DK; tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 86% og tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 70 % tons fodermiddel med en tørstofprocent på 86% = tons tørstof tons fodermidler med en tørstofprocent på 70% = tons tørstof = tons gebyrpligtige fodermidler(a2) med i alt = tons tørstof (C2) Den vægtede tørstofprocent beregnes som: B2 = C2/A2 X 100 = (10.440/14.000) X 100 = 74,5 % Så kommer det til at se ud på følgende måde i indberetningsskemaet Solgt til DK og EU Solgt til 3. lande Gebyrpligtige fodermidler A tons D2 tons Tørstofprocent B2 74,5 % E2 % Total mængde, tørstof C tons F2 tons 11

12 10. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) FAQ vedr. mængder Spørgsmål 1: Hvorfor skal jeg gå på indberetningsportalen? Svar: Alle registrerede/godkendte fodervirksomheder, som enten producerer eller handler med foder, skal logge sig på Indberetningsportalen for at indberette fodermængder. Du skal også logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Hvis du har ændringer til virksomhedens stamdata, skal disse rettes på Indberetningsportalen. Heri skal du angive hvilke aktiviteter din virksomhed har og eventuelt indberette gebyrpligtige mængder efter den beskrevne model for fodermidler og tilsætningsstoffer. Du har mulighed for at ansøge om reduceret grundgebyr eller afmelde virksomheden. Spørgsmål 2: Hvis jeg importerer rene fodermidler, fx sojaskrå og fedt, og sælger det til en grossist/producent i Danmark, skal jeg så indberette og betale? Svar: Nej, når du sælger rene fodermidler til andre fodervirksomheder, skal du ikke indberette og betale mængdegebyr. Du skal logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Spørgsmål 3: Jeg sælger fodermidler til en landmand og til en privat, skal jeg så indberette? Svar: Ja, du skal indberette og betale mængdegebyr af de rene fodermidler, som du sælger til slutbruger, fx landbrug og private. Spørgsmål 4: Jeg er mellemhandler, skal jeg så indberette og betale mængdegebyr af foderblandinger fx til kaniner, høns, får, svin mv., som jeg sælger til private og landbrug? Svar: Nej, når du er mellemhandler og kun køber de færdige blandinger i Danmark, skal du ikke indberette og dermed heller ikke betale mængdegebyr af de foderblandinger, du sælger. Spørgsmål 5: Skal jeg betale mængdegebyr af mask? Svar: Nej. Der er ikke mængdegebyr på produkter af byg, hvede, havre, rug eller triticale og dermed ikke mask. Spørgsmål 6: Jeg køber skummetmælkspulver uden for Danmark og sælger det direkte videre i udlandet. Skummetmælkspulveret har aldrig været i Danmark. Skal jeg betale mængdegebyr? Svar: Nej, du skal ikke betale mængdegebyr, men du skal være registreret og betale ansøgnings- og grundgebyr. Spørgsmål 7: Skal jeg betale af de indkøbte foderblandinger og forblandinger eller af de solgte? Svar: Det er den mængde, du har indkøbt fra andre lande (både EU- og 3.lande) og solgt videre, som du skal indberette og betale gebyr af. Du skal ikke betale mængdegebyr af det foder, du har indkøbt fra andre lande og endnu ikke har solgt. Du skal både indberette de indkøbte fodermidler og de indkøbte tilsætningsstoffer. 12

13 Spørgsmål 8: Jeg importerer foderblandinger til selskabsdyr, (fx til hunde og katte, fra U.S.A.) Jeg sælger foderet videre til andre virksomheder. Hvad skal jeg betale? Svar: Foderblandingen består af en blanding af fodermidler og tilsætningsstoffer. Du skal indberette de fodermidler, som der er i foderblandingen med undtagelse af byg, hvede, havre, rug eller triticale og råt kød. Du skal også indberette tilsætningsstofferne. Hvis du ikke kender det eksakte indhold af de tilsatte tilsætningsstoffer, kan du angive 2 % af foderblandingen som tilsætningsstoffer. Spørgsmål 9: Jeg har indberettet forkert, kan jeg ændre min indberetning? Svar: Ja, du kan rette/ændre i din indberetning indenfor 48 timer. Hvis du har indrettet forkert, kan du sende en mail til Du skal kunne dokumentere, at din indberetning er korrekt, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. Spørgsmål 10: Hvordan ved jeg, om jeg sælger et fodermiddel, fodertilsætningsstof eller en forblanding? Svar: Det skal stå på mærkningen. Hvis ikke det fremgår, må du rette henvendelse til sælger for at få oplyst, hvilket foder det er. På mærkninger til hundekiks skal det også fremgå, hvilket slags foder det er, fx foderblanding. Spørgsmål 11: Vi har et foderforsyningsselskab, hvordan skal vi betale mængdegebyr? Svar: I skal betragte jer som en alm. virksomhed og følge indberetningen for fodermidler og tilsætningsstoffer. Spørgsmål 12: Jeg er agent, og har et lager med foderblandinger i Danmark. Fakturaen kommer fra Norge direkte til landmanden i Danmark. Hvad skal jeg indberette? Svar: Du skal kun betale grund- og ansøgningsgebyr for lageret. Du skal ikke betale mængdegebyr for foderblandingerne, da du er agent og ikke selv sælger foderet. Spørgsmål 13: Vi er en fodervirksomhed, hvor vores bogholderi er flyttet til udlandet. Skal vi betale mængdegebyr? Svar: Ja, hvis virksomheden findes i DK, skal du indberette og betale mængdegebyr. Spørgsmål 14: Hvorfor skal jeg indberette tal fra sidste år og betale i år? Svar: Der skal være et fast datagrundlag både til indberetning og til kontrol. Indberetning og betaling af mængdegebyrer fra sidste år udløser betaling for de omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen m.m. i år. Spørgsmål 15: Jeg producerer foderblandinger og forblandinger, hvad skal jeg indberette? Svar: Du skal indberette de fodermidler, der bliver anvendt i de blandinger som er solgt, men du skal ikke indberette, hvilke tilsætningsstoffer du tilsætter. Det er den, der producerer eller indkøber fodertilsætningsstoffet fra andre lande, der betaler gebyret for dette. Du skal huske kun at angive den del af produktionen, der er solgt sidste år. Spørgsmål 16: Hvorfor skal jeg oplyse tørstofprocent i fodermidlerne og ikke vandindholdet i tilsætningsstofferne? Svar: Et fodermiddel vil typisk have et vist vandindhold (ofte omkring 14%). Dette kan skrives ind i skemaerne og vil blive trukket fra den samlede vægt. Vand, som er en integreret del af et godkendt fodertilsætningsstof, bliver betragtet som en del af fodertilsætningsstoffet og kan ikke trækkes fra. Spørgsmål 17: Skal jeg indberette de fodermidler, jeg sælger til dem, der laver foderblandinger til fisk? 13

14 Svar: Nej, det er kun salg til slutbruger, til andre EU-lande og 3. lande, der skal indberettes. Spørgsmål 18: Vi producerer forsøgsfoder, skal vi indberette mængder? Svar: Ja, forsøgsfoder skal indberettes som alt andet foder FAQ vedr. reduceret grundgebyr Spørgsmål 1: Jeg har ingen mængder til indberetning, men har en indtjening på foder med handel af foderblandinger, som overstiger kr., kan jeg så få reduceret grundgebyr? Svar: Nej, selvom salget af foderblandingerne ikke er indberetningspligtigt indgår indtægterne for disse i vurderingen af reduceret grundgebyr. Spørgsmål 2: Kan jeg søge om reduceret grundgebyr på baggrund af mit overskud? Svar: Nej, det er dit salg dokumenteret ved fakturaer, der er afgørende, og ikke dit reelle overskud på forretningen med foder. Spørgsmål 3: Jeg kører ikke med foder, kun med hunde- og kattemad, kan jeg så søge om reduceret grundgebyr? Svar: Hunde- og kattemad er også foder, så hvis dit salg overstiger kr. kan du ikke få reduceret grundgebyr. Spørgsmål 4: Jeg kører kun med korn, men ved ikke hvad kornet bliver brugt til. Så jeg har ingen indtægt og skal have reduceret grundgebyr? Svar: Kørsel med korn til foder kræver registrering og hvis din indtægt er under kr. årligt kan du få reduceret grundgebyr. Du skal vide om kornet bruges til foder eller andet. Spørgsmål 5: Skal jeg regne indtægten af kørsel af korn med, som indtægt, når jeg søger om reduceret grundgebyr? Svar: Ja, kørsel af korn til foder er med i betragtningen, om du kan få reduceret grundgebyr. Spørgsmål 6: Mine lagre er en del af min virksomhed, og det der ligger der, er kun korn, som der ikke skal betales mængdegebyr af. Kan jeg få reduceret grundgebyr? Svar: Hvis værdien af foderet på hvert af dine lagre overstiger kr. kan du ikke få reduceret grundgebyr. Hvis værdien af foder på et givent lager er under kr., i det foregående år, kan du få reduceret grundgebyr. Det reducerede grundgebyr udregnes pr. lager. 14

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder

Vejledning. Indberetning og betaling 2016. Producenter og mellemhandlere af foder Vejledning Indberetning og betaling 2016 Producenter og mellemhandlere af foder 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Muligheder for reduktion/rabat... 4 4.

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016

Vejledning. Transportører og lagre af foder 2016 Vejledning Transportører og lagre af foder 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3. Nye virksomheder... 3 4. Ophør... 4 5. Kontrol... 4 6. Betaling... 4 7.

Læs mere

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i )

Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i ) Bekendtgørelse om betaling for foderstofkontrol i 2006 1) I medfør af 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 80 af 2. februar 2000, som ændret ved lov nr. 376 af 28. maj 2003

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer

Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer PlantedirektoratetSFG Den 27. februar 2006 Faktablad om Foderblandinger, Forblandinger og Tilsætningsstoffer Indhold: 1. Indledning 2. Fuldfoder, tilskudsfoder og diætetisk foder (kan bruges med basis)

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed

Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhed Hvis din virksomhed producerer, indkøber, oplagrer, sælger transporterer eller

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Denmark FL - Companies engaged in online activities DK A Sælger jeres virksomhed via nettet og/eller benytter automatiseret

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. /Lene Skov Henningsen Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 234 Offentligt maj 2007 25. J.nr. 2007-218-0126 Dato: Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234-238 af 7. maj 2007. (Alm.

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

7. Internationale tabeller

7. Internationale tabeller 7. Internationale tabeller 3 - Internationale tabeller Tabel 7. Skovareal fordelt efter træart Skovareal i alt Løvtræ Nåletræ Blandet skov 000 ha Albanien 030 607 46 78 Belgien 646 3 73 5 Bosnien-Hercegovina

Læs mere

Eksport og import af svinekød

Eksport og import af svinekød Danmarks eksport af svinekød Eksport og import af svinekød Land Tons Mio. kr. Land Tons Mio. kr. Tyskland 562.024 6.592 Letland 3.294 37 UK 286.675 4.781 Cypern 3.217 45 Polen 171.445 2.021 Ukraine 3.092

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet

Foreløbig rapport om fordelingen af medlemmer i Europa- Parlamentet Europaudvalget EU-note - E 78 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 12. september 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Foreløbig rapport om

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt

Udvalget for Landdistrikter og Øer ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Udvalget for Landdistrikter og Øer 2011-12 ULØ alm. del Bilag 158 Offentligt Bilag til notat om fortolkning af marginal, lokal og begrænset aktivitet Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-261-01803 Belgien

Læs mere

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr.

Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. Skatteudvalget 2011-12 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 124 Offentligt Notat J.nr. 2011-238-0192 Provenumæssige konsekvenser af en forhøjelse af afgifterne på cigaretter og tobak med 3 kr. 1. Indledning

Læs mere

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene

Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene DGC-notat 1/12 Udviklingen i antallet af naturgasdrevne køretøjer og naturgastankstationer i EU-landene Dansk Gasteknisk Center a/s har på anmodning fra HMN Naturgas undersøgt udviklingen i bestanden af

Læs mere

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010

University of Copenhagen. EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael. Publication date: 2010 university of copenhagen University of Copenhagen EU-støtte i forhold til bruttofaktorindkomst Andersen, Johnny Michael Publication date: 2010 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Citation for published

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.1.2010 KOM(2009)713 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET Overvågning af CO 2 -udledningerne fra fabriksnye personbiler i EU: data

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Finanstilsynet 16. september 2014 Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 16/17 19-04-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 7.0 stk. Notering = stigning/fald Efter

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Analyse 26. marts 2014

Analyse 26. marts 2014 26. marts 2014 Indvandrere fra østeuropæiske EUlande går mindst til læge Af Kristian Thor Jakobsen Som følge af EU udvidelsen har Danmark oplevet en markant stigning i indvandringen af personer fra de

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark

Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17. Danmark Priser og produktionstal for oksekød Nr. 41/17 11-10-17 Axelborg, Axeltorv 3 09 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.000 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen

Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Paknings- og mærkningsregler i markedsføringsforordningen Eva Hedegaard 11. maj 2010 PAKNINGS- REGLERNE Pakningsregler 2 Pakningsregler Reglerne gælder både for foderblandinger og fodermidler NYT Fodermidler

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette engagementer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne

Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Eksempler på fremtidens landbrug - antal, størrelser, typer og forholdet til omgivelserne Visionskonference den 24. september 2012 om LANDBRUGET OG LANDSKABET I KOMMUNEPLANEN Henning Otte Hansen hoh@foi.ku.dk

Læs mere

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6

- I pct. af ugen før ,3 100,1 101,1 101,5 100,1 99,5 - I pct. af samme uge sidste år 95,3 93,9 95,3 95,7 94,1 95,6 Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/17 11-01-17 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 8.600 stk. Notering = uændret Der ventes

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge.

Eksporten til Sydeuropa er stort set lig med sidste uge. Priser og produktionstal for oksekød Nr. 02/ 10-01- Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Slagtning = 9.0 stk. Notering = stigning Der ventes i

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011

Kontrollen af foder for forurening med dioxin og PCB i 2011 Kontrollen af foder for forurening med dioxin og i April Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kolofon Denne vejledning er udarbejdet i af Fødevarestyrelsen, Foder. Fotograf(er):

Læs mere

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B

Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer i fodermidler og foderblandinger til alle dyr Markedføringsforordningens, bilag IV, del B Tolerancer for fodertilsætningsstoffer, der er mærket i overensstemmelse

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007.

Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. FISKERIDIREKTORATET 28-03-08 Månedstabeller for Danmarks udenrigshandel med fisk og fiskeprodukter DECEMBER 2007. Den samlede eksport og import: Tabel nr. 1.01 Eksport i tons. 1.02 Eksport i 1000 kroner.

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

BERETNING FRA KOMMISSIONEN

BERETNING FRA KOMMISSIONEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2016 COM(2016) 618 final BERETNING FRA KOMMISSIONEN Rapport, der skal understøtte beregningen af den tildelte mængde til Den Europæiske Union, og rapport, der skal

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100 g 16,00 25,00 Højst 250

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Svarstatistik for Det europæiske private selskab

Svarstatistik for Det europæiske private selskab Svarstatistik for Det europæiske private selskab 09/10/2007-19/11/2007 Der er 517 svar ud af 517, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE Land DE - Tyskland 80 (15.5%) PL - Polen 51 (9.9%) DA - Danmark

Læs mere

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug)

Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Kvalitetsstyring og HACCP ved brug af fodertilsætningsstoffer og forblandinger på landbrug (HACCP-landbrug) Indhold 1. Indledning...1 2. Risikovurdering - HACCP-analyse...1 3. Kvalitetsstyring...2 4. Foderhygiejneforordningens

Læs mere

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER

BREVE OG QUICKBREVE FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER 2016 OG QUICK FRANKERET MED FRIMÆRKER/MOBILPORTO/FRANKERINGSMÆRKER SIDE 1 For fuldstændig information om priser, se på www.postdanmark.dk/priser PRISER PR. 1. JULI 2016 Højst 50 g 8,00 25,00 Højst 100

Læs mere

20 nationalflag Navn: Klasse:

20 nationalflag Navn: Klasse: 20 nationalflag Navn: Klasse: Materiale ID: FLG.5.1.1 Vektorgrafik: Simon Estrup www.gratisskole.dk 20 nationalflag Lærer: Dato: Klasse: Holland Yemen Gabon Jugoslavien Bulgarien Rusland Irland Guinea

Læs mere

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt

Europaudvalget. EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 6 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 17. oktober 2007 En ny Ioannina-afgørelse Man har på det seneste i de europæiske medier

Læs mere

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.

Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn. Udenrigshandelsstatistik. Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1. Tabelsæt 1 til analysen Nye markeder for konsumfisk fra Thyborøn Udenrigshandelsstatistik Anne-Mette Hjalager hjalager@advance1.dk Maj 2008 Udviklingen i eksportpriser og importpriser per kilo, alle fiskeprodukter,

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

EU s medlemslande Lande udenfor EU

EU s medlemslande Lande udenfor EU EU s medlemslande Lande udenfor EU Fig. 22.1 EU s medlemslande. År 1951 1957 1968 1973 1979 1981 1986 1986 1991 1992 1993 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2007 2008 2008 2009 2010 Begivenhed Det

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 13. januar 2012 (16.01) (OR. en) 5313/12 TRANS 9 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 9. januar 2012 til: Generalsekretariatet for Rådet Komm.

Læs mere

DANSK KVÆG * Kongres 2005

DANSK KVÆG * Kongres 2005 DANSK KVÆG * Kongres 2005 Tema 4 Kødkvægsproduktion under forandring Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen K.B. Lind Pedersen Kødkvægsproduktionen i Danmark i lyset af omverdenen Ammekoantal

Læs mere

MARKEDSNYT For svinekød

MARKEDSNYT For svinekød MARKEDSNYT For svinekød Markedsanalyser 23. marts 2016 Uge 12 MARKEDSSITUATIONEN På det europæiske marked handles såvel ferske skinker som øvrige udskæringer til uforandret prisniveau denne uge. Til det

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 288 Offentligt Europaudvalget 04-5 EUU Alm.del Bilag 88 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Den 9. januar 05 FVM 64 ORIENTERENDE NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om komitéafstemninger

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver

FVU-Matematik Trin 2. Opgavesæt G. Forberedende voksenundervisning. 1. august - 31. december 2011. Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver 2 Opgavesæt G FVU-Matematik Trin 2 Forberedende voksenundervisning 1. august - 31. december 2011 Dette opgavesæt indeholder 12 opgaver Prøvetiden er 2 timer Eksaminandens navn Eksaminandnummer Prøveafholdende

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Vejledning til indberetning af store debitorer

Vejledning til indberetning af store debitorer Vejledning til indberetning af store debitorer Pengeinstitutterne skal i forbindelse med den løbende indberetning til Finanstilsynet halvårligt indberette eksponeringer over en vis størrelse som en særskilt

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 1. juli 2014 Økonomisk analyse 1. juli 2014 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014

Økonomisk analyse. Danmark, EU og fødevareproduktion. 25. april 2014 Økonomisk analyse 25. april 214 Axelborg, Axeltorv 3 19 København V T +45 3339 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danmark, EU og fødevareproduktion Hvor mange, og hvem, skal den danske fødevareklynge

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet BEK nr 1454 af 30/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2017 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 16-1626437 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om ændring

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i Q1 2016 April 2016 M&A-markedet i Danmark Salget af danske virksomheder fortsætter de gode takter efter rekordhøjt 2015 Salg af danske virksomheder: Salget

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010

Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder. Mads Mourier 11. maj 2010 Nye regler om markedsføring og anvendelse af foder Mads Mourier 11. maj 2010 Forordning om nye mærkningsregler Europa-Parlamentets og Rådets Forordning om markedsføring og anvendelse af foder Forordning

Læs mere

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi.

Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Midlertidig justering af metode til kontrol af energi. Ved chefkonsulent Per Tybirk og seniorkonsulent Niels Morten Sloth, Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer Sammendrag Fra 1. august

Læs mere

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk

Gældende for udenlandske biler. Vinter M+S dæk Vinterudstyr til biler i Europa Belgien Land 1. november - 31. marts for pigdæk 1. oktober - 30. april for vinterdæk 90 km/t M-veje 60 km/t andre veje 50 i bebyggede områder på is ; anbefales ved is og

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF Alm.del Bilag 122 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 04-5 FLF Alm.del Bilag Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 0. januar 05 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere

Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere 9. april 2016 Danskerne får et kort otium sammenlignet med andre EU-borgere Med de nuværende regler kan danskerne se frem til at komme senest på pension, sammenlignet med andre EU-borgere. Det viser den

Læs mere