Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Indberetning og betaling 2014"

Transkript

1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Indberetning og betaling 2014 Producenter og mellemhandlere af foder 1

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Hvad skal virksomheden betale Muligheder for reduktion/rabat Nye virksomheder Ophør Kontrol Betaling Definitioner Undtagelser Generelt om mængdegebyr Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk Indberetning af tilsætningsstoffer Reduceret mængdegebyr Beregning af vægtede tørstofprocent Ofte stillede spørgsmål (FAQ) FAQ vedr. mængder FAQ vedr. reduceret grundgebyr

3 1. Indledning Virksomheder, der er registreret efter foderhygiejneforordningen 1, er underlagt Fødevarestyrelsens kontrol. De omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivning, betales af de registrerede fodervirksomheder i form af: Et ansøgningsgebyr, et årligt grundgebyr pr. afdeling/sted, der er registreret/godkendt, mængdegebyr, og timebetaling 2. Virksomheder skal indberette og betale mængdegebyr efter en bestemt model, som fremgår af denne vejledning. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information om og tidsfrister for den årlige indberetning. I indberetningen skal der tages stilling til, om virksomheden har solgt gebyrpligtigt foder, og derfor skal indberette mængder. På Indberetningsportalen kan du finde hjælp i som findes ud fra hver overskrift. Du skal logge dig på Indberetningsportalen for at indberette fodermængder. Du skal også logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Hvis du har ændringer til virksomhedens stamdata, skal disse rettes på Indberetningsportalen. 2. Hvad skal virksomheden betale Årligt grundgebyr: Hver afdeling/sted, der er registreret/godkendt som fodervirksomhed, skal betale et årligt grundgebyr. Grundgebyret dækker registrering fra 1. januar til 31. december Hvis virksomhedens samlede indtægt ved salg af foder, transport, oplagring eller ved andre foderrelaterede ydelser i 2013 ikke oversteg kr. (uden moms), betales et reduceret grundgebyr. Årligt grundgebyr kr.: 2.042,00 Årligt grundgebyr for virksomheder med en indtægt på under kr.: 199,00 Mængdegebyr: Virksomheden skal betale et gebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges på et år. Der betales kun mængegebyr af det foder, der er solgt, og ikke af det foder virksomheden evt. har på lager. Virksomheden betaler for hver hele 100 tons fodermidler (uden vand) og for hver hele 100 kg tilsætningsstoffer, som er solgt i Virksomheder, der har solgt mindre end 100 tons fodermidler eller 100 kg tilsætningsstoffer, skal også indberette, men vil ikke blive opkrævet mængdegebyr. 1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne. Senest ændret ved EF nr. 219/2009 af 11. marts Bekendtgørelse nr af 27. december

4 Mængdegebyr 2014 Fodermidler pr. 100 tons tørstof Fodermidler ved produktion af foderblandinger til fisk pr. 100 tons tørstof Tilsætningsstoffer pr. 100 kg Solgt inden for EU inkl. DK Solgt til 3. lande 823,00 kr. 363,00 kr. 411,00 kr. 272,00 kr. 12,65 kr. 8,17 kr. 3. Muligheder for reduktion/rabat Her er beskrevet hvilke muligheder, der er for at få rabat på grundgebyret og mængdegebyret. Reduktion ved indført kvalitetsstyring Virksomheder med effektiv kvalitetssikring får 5 % reduktion på mængdegebyret: Virksomheder, der af Fødevarestyrelsen er vurderet til at leve op til kravene i foderhygiejneforordningen. Fødevarestyrelsen har allerede oplysningerne fra virksomhedernes registrering og kontrol. Reduktion af det årlige grundgebyr Du kan ansøge om reduceret grundgebyr, hvis du enten producerer og/eller handler med foder, eller hvis du transporterer og/eller oplagrer foder, og virksomhedens samlede indtægt ved transport, kørsel, oplagring, værdi eller ved andre foderrelaterede ydelser i 2013 ikke oversteg kr. (uden moms). Du kan ansøge om reduceret grundegebyr, når du indberetter på Indberetningsportalen. Reduktion af mængdegebyret (bestemt ud fra foderets værdi) Du kan ansøge om reduceret mængdegebyr, når du indberetter fodermængder på Indberetningsportalen. Fødevarestyrelsen udsender hvert år et brev, som sendes til virksomhedernes digitale postkasse, med information om og tidsfrister for den årlige indberetning. Indberetningen af mængder skal være fra 1. januar til 31. december i det foregående år. Reduktion i forbindelse med genindførsel Mængdegebyret bliver reduceret ved indkøb af foder fra andre EU-lande og 3. lande - hvor der tidligere er betalt mængdegebyr af foderet. Hvis der tidligere er betalt mængdegebyr af fodermidlerne/ tilsætningsstofferne, skal der ved indkøb af det samme foder til Danmark kun betales for forskellen. Ansøgningen sendes indenfor de tidsfrister der er givet for Indberetning af foder Virksomheden skal kunne indsende sikker identifikation af foderet og dokumentere tidligere betaling af mængdegebyr. Ansøgningsskemaet får du ved henvendelse til: Vælg: Kontakt Kontaktformular Dyr Foder Eller sende en til: 4

5 4. Nye virksomheder Grundgebyr Grundgebyr betales af alle virksomheder, uanset hvornår de er registreret på året, og udgør et fast beløb. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret. Reduceret grundgebyr 1. år Første år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten/værdien fra registreringstidspunktet til 31. december. Reduceret grundgebyr 2. år Andet år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du skønne indtægten/værdien for hele året. Reduceret grundgebyr 3. år og fremover Tredje år din virksomhed er registreret som fodervirksomhed, skal du lægge sidste kalenderårs tal til grund for din ansøgning. Mængdegebyr 1. år Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes svarende til, hvad der forventes af salg i hele dette år. Mængderne skal dække perioden fra virksomhedens registrering til 31. december. Mængdegebyr 2. år Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne skønnes og indberettes. Mængderne skal dække perioden 1. januar til 31. december og datagrundlaget fra 1. år skal tages med i betragtningen. Mængdegebyr 3. år og fremover Hvis virksomheden skal indberette mængder, skal mængderne være virksomhedens faktiske tal fra sidste år (kalenderår). 5

6 5. Ophør Ophør Meddelelse om virksomhedens ophør kan angives i forbindelse med din indberetning. Grundgebyr Grundgebyret kan ikke refunderes, selvom virksomheden kun har fungeret i en del af året. Der betales altid fuldt grundgebyr uanset hvor længe virksomheden har været registreret i år. Mængdegebyr Derimod skal der kun indberettes mængdegebyr for den del af kalenderåret, hvor virksomheden har haft foderaktiviteter som kræver indberetning. Hvis virksomheden ophører senere på året, og der er betalt fuldt mængdegebyr, kan dele af mængdegebyret refunderes. Der skal kun betales mængdegebyr af den mængde som faktisk er produceret i år. Overdrages virksomheden i år til anden virksomhed, og aktiviteten med foder fortsætter, refunderes mængdegebyret ikke, til den virksomhed som lukker. Den nye fodervirksomhed skal ikke betale mængdegebyr, da dette er betalt af den tidligere virksomhed. 6. Kontrol Fødevarestyrelsen kontrollerer de indberettede oplysninger. Fejlindberetning kan evt. korrigeres mod dokumentation. Fødevarestyrelsen har ret til at skønne omsætningen på de virksomheder, der ikke indberetter. 7. Betaling På baggrund af indberetningen sender Fødevarestyrelsen en faktura på grundgebyr og fodermængder. Virksomheden skal betale de fakturer som Fødevarestyrelsen sender. Ved manglende indbetaling vil beløbet blive videregivet til SKAT, som derefter vil stå for opkrævningen. Henvendelser ang. betaling har ikke opsættende virkning. Det betyder, at fakturaen skal betales til betalingsfristen, også selvom virksomheden har rette henvendelse ang. fakturaen. 6

7 8. Definitioner Definitioner, som bliver brugt i denne vejledning: 3. lande: Alle lande udenfor EU. EU-lande: Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland, Frankrig, Italien, England, Irland, Danmark, Grækenland, Spanien, Portugal, Østrig, Finland, Sverige, Estland, Letland, Litauen, Polen, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Ungarn, Malta, Cypern, Bulgarien og Rumænien. Foderblandinger er f.eks. fuldfoder, tilskudsfoder, mineralske foderblandinger, sliksten, mælkeerstatninger, diætetisk tilskudsfoder, mineralblokke og frøblandinger. En foderblanding består af mindst 2 fodermidler med eller uden tilsætningsstoffer/forblandinger. Fodermidler er f.eks. korn, sojaskrå, fiskemel, fjermel, fiskeolie, melasse, roepiller, kridt, salt, citruskvas, rapskager, majsbærme, grøntpiller, hørfrø, gær, alger, kartoffelpulp, bageriog pastaprodukter, valle og vallepulver. Du kan finde EU s fortegnelse over fodermidler: Bemærk listen er en ikke udtømmende liste. Forblandinger er blandinger af tilsætningsstoffer eller blandinger af et eller flere tilsætningsstoffer med fodermidler eller vand som bærestoffer. Salg er med eller uden vederlag, hvilket betyder, at det er med eller uden penge. Slutbrugeren er den, der fodrer typisk et landbrug eller en rideskole. Tilsætningsstoffer er f.eks. mikromineraler som kobber, zink og jern, vitaminer, enzymer, mikroorganismer, bindestoffer, ensileringstilsætningsstoffer, aminosyrer, urea, og farvestoffer. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen. Se alle godkendte tilsætningsstoffer i EU-Kommissionens register over godkendte fodertilsætningsstoffer: der/foder--og-foderstofomr%c3%a5det-.aspx Øvrige oplysninger om fodermidler og tilsætningsstoffer kan findes i fødevarestyrelsens Vejledning om foder og foderstofvirksomheder: 7

8 9. Undtagelser Der skal ikke betales mængdegebyr af vand i fodermidler. Indholdet af vand skal derfor trækkes fra. Se eksempel på udregning af tørstofprocent for flere fodermidler i afsnit 9.5. For tilsætningsstoffer betales gebyret af tilsætningsstoffet i den form, det er beskrevet i EU s godkendelse. Hvis stoffet er godkendt med et vist vandindhold, er det den samlede vægt, der indberettes. Hvis der er tilsat fodermidler og/eller vand til de godkendte tilsætningsstoffer, skal fodermidlet og vandet trækkes fra. Følgende fodermidler er undtaget fra betaling af mængdegebyr og skal ikke indberettes: Byg, hvede, havre, rug og triticale Forarbejdede produkter af byg, hvede, havre, rug og triticale. Forarbejdede produkter omfatter blandt andet halm og mask Råt kød 9.1 Generelt om mængdegebyr Virksomheden skal betale et mængdegebyr, der afhænger af, hvor stor en mængde foder, der sælges på et år. Indberetningen for fodermidler og for tilsætningsstoffer sker på to forskellige måder, se afsnit 9.2 for fodermidler og afsnit 9.3 for tilsætningsstoffer. Virksomheden skal indberette tal, som bruges til udregning af mængdegebyr. Virksomheden skal selv lægge de relevante tal sammen, som skal indberettes i de forskellige skemaer. Indberetningsskemaet, er fortrykt med virksomhedens navn og adresse på virksomhedens afdeling/sted. Hvis der er ændringer til de fortrykte navne og adresser, så skal virksomheden selv ændre data i Det centrale virksomhedsregister (CVR). Fødevarestyrelsen får herefter automatisk besked fra CVR. Fødevarestyrelsen kan ikke foretage disse ændringer. 9.2 Indberetning af fodermidler inkl. fodermidler til fisk De tal, der skal indberettes, er fra Gebyrbetalingen i 2014 sker altså på baggrund af salgstallene i For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5. Indberetning af solgte fodermidler Ved salg af fodermidler skal du indberette og betale mængdegebyr af følgende: Hvis virksomheden sælger fodermidler til slutbruger i DK, skal det indberettes Hvis virksomheden sælger fodermidler til andre EU-lande og 3. lande (lande uden for EU), skal det indberettes Hvis virksomheden producerer foderblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte foderblandinger indberettes Hvis virksomheden producerer forblandinger, skal de anvendte fodermidler i de solgte forblandinger indberettes Hvis virksomheden indkøber foderblandingerne og forblandingerne fra andre EU-lande eller fra 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af fodermidlerne indberettes 8

9 9.3 Indberetning af tilsætningsstoffer De tal, der skal indberettes, er fra Gebyrbetalingen i 2014 sker altså på baggrund af salgstallene i For nye og ophørte virksomheder, se afsnit 4 og 5. Tilsætningsstoffet skal indberettes i den form, det er godkendt i EU 3. Det er kun, hvis der er tilsat vand, som ikke er en integreret del af tilsætningsstoffet, at vandet skal trækkes fra i indberetningen. I følgende situationer skal virksomheden indberette og betale mængdegebyr af tilsætningsstoffer: Hvis virksomheden producerer tilsætningsstoffer, skal salget af hele den producerede mængde af tilsætningsstofferne indberettes. Hvis virksomheden indkøber tilsætningsstoffer fra andre EU-lande eller 3. lande, og sælger dem videre, skal den solgte mængde indberettes. Hvis virksomheden indkøber foderblandinger, forblandinger eller fodermidler fra andre EUlande eller 3. lande og sælger dem videre, skal indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer indberettes. Fremgår indholdet af de tilsatte tilsætningsstoffer ikke af mærkningen på foderblandingerne eller fodermidlerne, kan virksomheden indberette 2 % af det samlede foder som indholdet af tilsætningsstoffer. 9.4 Reduceret mængdegebyr Virksomheder, der kan sandsynliggøre, at mængdegebyret udgør en så stor andel af foderets markedsværdi, at det virker væsentligt konkurrenceforvridende, kan ansøge om reduceret mængdegebyr. Hvis gebyret, på et fodermiddel eller på et godkendt tilsætningsstof, overstiger 2 % af produktets salgsværdi, vil Fødevarestyrelsen opfatte gebyret som konkurrenceforvridende og reducere mængdegebyr vil blive beregnet efter tabellen nedenfor. Ved salgsværdien forstås den gennemsnitlige salgsværdig pr. vægtenhed uden distributionsomkostninger. Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2013 på Indberetningsportalen under: Samlede indberetninger Samlet pris - Sæt hak i: Særlig rabat. Du skal skrive i bemærkningsfeltet: Angiv årsag. Skriv i feltet: Ansøgning om reduceret mængdegebyr 2014 Oplys salgsværdien af virksomhedens indberettede solgte fodermængder. Virksomheden skal kunne indsende dokumentation, i form af faktura, for salgsværdien af foderet, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. Hvis din ansøgning godkendes, vil virksomheden modtage en faktura med rabat. Reduktionen af mængdegebyret bliver beregnet ud fra den model, som fremgår af nedenstående tabel. Se de ordinære takster i afsnit 2. 3 EU-kommissionens register over godkendte tilsætningsstoffer findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside 9

10 Procentvis reduktion af mængdegebyret afhængig af salgsværdien. Mængdegebyrets størrelse i forhold til salgsværdien Reduktion af mængdegebyret Gebyr udgør fra 2% til og med 4% 50% Gebyr udgør fra 4% til med 8% 75% Gebyr udgør fra 8% til og med 16% 88% Gebyr udgør mere end 16% 94% Nedenstående eksempel er kun for at illustrere modellen. Du skal angive mængden og salgsværdien af foder solgt i 2013 på Indberetningsportalen og sætte hak i: Særlig rabat. Eksempel: En fodervirksomhed sælger tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 90 %. Værdien (salgsprisen) af det solgte fodermiddel er kr. Da der betales gebyr pr. 100 tons tørstof, skal der betales gebyr af 9 enheder. (1000 tons x 90% = 900 tons tørstof, omregnet til enheder: 900/100 = 9 enheder) Gebyr ved ordinær takst: 9 enheder x 903,00 kr. = 8.127,00 kr. Gebyret udgør: (8.127,00 kr./ kr.) * 100 % = 11,6 % af salgsværdien Dette betyder, at mængdegebyret overstiger 2 % af produktets salgsværdi. Virksomheden er derfor berettiget til reduktion, og kan ansøge om reduceret mængdegebyr. Mængdegebyret ligger i den kategori, der udgør fra 8 % til 16 % af salgsværdien. I henhold til tabellen får virksomheden derfor 88 % reduktion, og skal betale mængdegebyr svarende til 12 % af antal enheder. 12 % af 9 enheder 1,08 enhed, som nedrundes til 1 enhed. På fakturaen betales for 1 enhed á 903 kr. 10

11 9.5 Beregning af vægtede tørstofprocent Hvis du har flere forskellige produkter i samme kategori (i samme skema), der skal betales gebyr af, skal du lægge produkternes vægt sammen. Herefter skal du beregne det vægtede tørstofindhold i procent. Det svarer til gennemsnittet af tørstofindholdet i alle de indberettede produkter. Eksempel En virksomhed sælger to forskellige fodermidler med forskellig tørstofprocent til slutbrugere i DK; tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 86% og tons af et fodermiddel med en tørstofprocent på 70 % tons fodermiddel med en tørstofprocent på 86% = tons tørstof tons fodermidler med en tørstofprocent på 70% = tons tørstof = tons gebyrpligtige fodermidler(a2) med i alt = tons tørstof (C2) Den vægtede tørstofprocent beregnes som: B2 = C2/A2 X 100 = (10.440/14.000) X 100 = 74,5 % Så kommer det til at se ud på følgende måde i indberetningsskemaet Solgt til DK og EU Solgt til 3. lande Gebyrpligtige fodermidler A tons D2 tons Tørstofprocent B2 74,5 % E2 % Total mængde, tørstof C tons F2 tons 11

12 10. Ofte stillede spørgsmål (FAQ) FAQ vedr. mængder Spørgsmål 1: Hvorfor skal jeg gå på indberetningsportalen? Svar: Alle registrerede/godkendte fodervirksomheder, som enten producerer eller handler med foder, skal logge sig på Indberetningsportalen for at indberette fodermængder. Du skal også logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Hvis du har ændringer til virksomhedens stamdata, skal disse rettes på Indberetningsportalen. Heri skal du angive hvilke aktiviteter din virksomhed har og eventuelt indberette gebyrpligtige mængder efter den beskrevne model for fodermidler og tilsætningsstoffer. Du har mulighed for at ansøge om reduceret grundgebyr eller afmelde virksomheden. Spørgsmål 2: Hvis jeg importerer rene fodermidler, fx sojaskrå og fedt, og sælger det til en grossist/producent i Danmark, skal jeg så indberette og betale? Svar: Nej, når du sælger rene fodermidler til andre fodervirksomheder, skal du ikke indberette og betale mængdegebyr. Du skal logge dig på Indberetningsportalen, selv om du ikke har fodermængder til indberetning. Spørgsmål 3: Jeg sælger fodermidler til en landmand og til en privat, skal jeg så indberette? Svar: Ja, du skal indberette og betale mængdegebyr af de rene fodermidler, som du sælger til slutbruger, fx landbrug og private. Spørgsmål 4: Jeg er mellemhandler, skal jeg så indberette og betale mængdegebyr af foderblandinger fx til kaniner, høns, får, svin mv., som jeg sælger til private og landbrug? Svar: Nej, når du er mellemhandler og kun køber de færdige blandinger i Danmark, skal du ikke indberette og dermed heller ikke betale mængdegebyr af de foderblandinger, du sælger. Spørgsmål 5: Skal jeg betale mængdegebyr af mask? Svar: Nej. Der er ikke mængdegebyr på produkter af byg, hvede, havre, rug eller triticale og dermed ikke mask. Spørgsmål 6: Jeg køber skummetmælkspulver uden for Danmark og sælger det direkte videre i udlandet. Skummetmælkspulveret har aldrig været i Danmark. Skal jeg betale mængdegebyr? Svar: Nej, du skal ikke betale mængdegebyr, men du skal være registreret og betale ansøgnings- og grundgebyr. Spørgsmål 7: Skal jeg betale af de indkøbte foderblandinger og forblandinger eller af de solgte? Svar: Det er den mængde, du har indkøbt fra andre lande (både EU- og 3.lande) og solgt videre, som du skal indberette og betale gebyr af. Du skal ikke betale mængdegebyr af det foder, du har indkøbt fra andre lande og endnu ikke har solgt. Du skal både indberette de indkøbte fodermidler og de indkøbte tilsætningsstoffer. 12

13 Spørgsmål 8: Jeg importerer foderblandinger til selskabsdyr, (fx til hunde og katte, fra U.S.A.) Jeg sælger foderet videre til andre virksomheder. Hvad skal jeg betale? Svar: Foderblandingen består af en blanding af fodermidler og tilsætningsstoffer. Du skal indberette de fodermidler, som der er i foderblandingen med undtagelse af byg, hvede, havre, rug eller triticale og råt kød. Du skal også indberette tilsætningsstofferne. Hvis du ikke kender det eksakte indhold af de tilsatte tilsætningsstoffer, kan du angive 2 % af foderblandingen som tilsætningsstoffer. Spørgsmål 9: Jeg har indberettet forkert, kan jeg ændre min indberetning? Svar: Ja, du kan rette/ændre i din indberetning indenfor 48 timer. Hvis du har indrettet forkert, kan du sende en mail til Du skal kunne dokumentere, at din indberetning er korrekt, såfremt Fødevarestyrelsen efterspørger det. Spørgsmål 10: Hvordan ved jeg, om jeg sælger et fodermiddel, fodertilsætningsstof eller en forblanding? Svar: Det skal stå på mærkningen. Hvis ikke det fremgår, må du rette henvendelse til sælger for at få oplyst, hvilket foder det er. På mærkninger til hundekiks skal det også fremgå, hvilket slags foder det er, fx foderblanding. Spørgsmål 11: Vi har et foderforsyningsselskab, hvordan skal vi betale mængdegebyr? Svar: I skal betragte jer som en alm. virksomhed og følge indberetningen for fodermidler og tilsætningsstoffer. Spørgsmål 12: Jeg er agent, og har et lager med foderblandinger i Danmark. Fakturaen kommer fra Norge direkte til landmanden i Danmark. Hvad skal jeg indberette? Svar: Du skal kun betale grund- og ansøgningsgebyr for lageret. Du skal ikke betale mængdegebyr for foderblandingerne, da du er agent og ikke selv sælger foderet. Spørgsmål 13: Vi er en fodervirksomhed, hvor vores bogholderi er flyttet til udlandet. Skal vi betale mængdegebyr? Svar: Ja, hvis virksomheden findes i DK, skal du indberette og betale mængdegebyr. Spørgsmål 14: Hvorfor skal jeg indberette tal fra sidste år og betale i år? Svar: Der skal være et fast datagrundlag både til indberetning og til kontrol. Indberetning og betaling af mængdegebyrer fra sidste år udløser betaling for de omkostninger, som Fødevarestyrelsen har i forbindelse med kontrol, administration og implementering af foderlovgivningen m.m. i år. Spørgsmål 15: Jeg producerer foderblandinger og forblandinger, hvad skal jeg indberette? Svar: Du skal indberette de fodermidler, der bliver anvendt i de blandinger som er solgt, men du skal ikke indberette, hvilke tilsætningsstoffer du tilsætter. Det er den, der producerer eller indkøber fodertilsætningsstoffet fra andre lande, der betaler gebyret for dette. Du skal huske kun at angive den del af produktionen, der er solgt sidste år. Spørgsmål 16: Hvorfor skal jeg oplyse tørstofprocent i fodermidlerne og ikke vandindholdet i tilsætningsstofferne? Svar: Et fodermiddel vil typisk have et vist vandindhold (ofte omkring 14%). Dette kan skrives ind i skemaerne og vil blive trukket fra den samlede vægt. Vand, som er en integreret del af et godkendt fodertilsætningsstof, bliver betragtet som en del af fodertilsætningsstoffet og kan ikke trækkes fra. Spørgsmål 17: Skal jeg indberette de fodermidler, jeg sælger til dem, der laver foderblandinger til fisk? 13

14 Svar: Nej, det er kun salg til slutbruger, til andre EU-lande og 3. lande, der skal indberettes. Spørgsmål 18: Vi producerer forsøgsfoder, skal vi indberette mængder? Svar: Ja, forsøgsfoder skal indberettes som alt andet foder FAQ vedr. reduceret grundgebyr Spørgsmål 1: Jeg har ingen mængder til indberetning, men har en indtjening på foder med handel af foderblandinger, som overstiger kr., kan jeg så få reduceret grundgebyr? Svar: Nej, selvom salget af foderblandingerne ikke er indberetningspligtigt indgår indtægterne for disse i vurderingen af reduceret grundgebyr. Spørgsmål 2: Kan jeg søge om reduceret grundgebyr på baggrund af mit overskud? Svar: Nej, det er dit salg dokumenteret ved fakturaer, der er afgørende, og ikke dit reelle overskud på forretningen med foder. Spørgsmål 3: Jeg kører ikke med foder, kun med hunde- og kattemad, kan jeg så søge om reduceret grundgebyr? Svar: Hunde- og kattemad er også foder, så hvis dit salg overstiger kr. kan du ikke få reduceret grundgebyr. Spørgsmål 4: Jeg kører kun med korn, men ved ikke hvad kornet bliver brugt til. Så jeg har ingen indtægt og skal have reduceret grundgebyr? Svar: Kørsel med korn til foder kræver registrering og hvis din indtægt er under kr. årligt kan du få reduceret grundgebyr. Du skal vide om kornet bruges til foder eller andet. Spørgsmål 5: Skal jeg regne indtægten af kørsel af korn med, som indtægt, når jeg søger om reduceret grundgebyr? Svar: Ja, kørsel af korn til foder er med i betragtningen, om du kan få reduceret grundgebyr. Spørgsmål 6: Mine lagre er en del af min virksomhed, og det der ligger der, er kun korn, som der ikke skal betales mængdegebyr af. Kan jeg få reduceret grundgebyr? Svar: Hvis værdien af foderet på hvert af dine lagre overstiger kr. kan du ikke få reduceret grundgebyr. Hvis værdien af foder på et givent lager er under kr., i det foregående år, kan du få reduceret grundgebyr. Det reducerede grundgebyr udregnes pr. lager. 14

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder. Vejledning. Transportører og lagrer af foder 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Foder Vejledning Transportører og lagrer af foder 2014 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad skal virksomheden betale... 3 3.

Læs mere

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet

Foderfremstilling og fodring - på landbrug. En vejledning fra Plantedirektoratet Foderfremstilling og fodring - på landbrug En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 1 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Oktober 2010 ISBN Tryk: 978-87-7083-938-9 ISBN Web:

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes svar på spørgsmål nr. 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013

International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 International sammenligning af skat på arbejdsindkomst i 2013 Denne side viser en international sammenligning af skat på arbejdsindkomst. Her vises tal for både gennemsnits- og marginalskatterne for otte

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar

Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Enkeltmandsselskaber med begrænset ansvar Europa-Kommissionens høring, GD MARKT Indledende bemærkning: Dette spørgeskema er udarbejdet af Generaldirektorat for Det Indre Marked og Tjenesteydelser for at

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

Vigtige regler for hold af heste i Danmark!

Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Vigtige regler for hold af heste i Danmark! Alle, der beskæftiger sig med heste, skal forholde sig til en lang række love og regler, herunder EU regler om bl.a. transport, foderhygiejne, ejerforhold, konsumstatus

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. maj 2015. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Kontogebyr - oprettelse 0 Kontogebyr løbende pr. måned 0 Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks

Læs mere

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark

Udlandspriser privat. Priser og zoner. Priser til udlandet, opkald fra Danmark Udlandspriser privat Priser og zoner Telia har indført en prisstruktur, som gør det lettere at gennemskue prisen på opkald til og fra udlandet. Hver udlandsszone har en ensartet prisstruktur. Du betaler

Læs mere

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud.

Miljøministeren har givet dispensation til ammoniakbehandling af halm på grund af den våde høst nogle steder. Denne dispensation gælder året ud. FlexNyt LandboThy Silstrupparken 2 7700 Thisted tlf. 9618 5700 landbothy.dk CVR-nr. 41 94 67 17 Indhold Info Dispensation til NH 3 behandling af halm Snegle i marken Du skal have en digital postkasse inden

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015

Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Bilag 1 Kontrolfrekvenser for basiskontrol og risikovurdering på foderområdet 2015 Kontrolfrekvenser I oversigten nedenfor er angivet standard- og eventuelt reducerede frekvenser for basiskontrol på foderområdet.

Læs mere

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld

EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld EU tal overvurderer markant den danske offentlige gæld I 14 havde Danmark det største offentlige overskud i EU. Det danske overskud var på 1, pct. af BNP. Kun fire lande i EU havde et overskud. Selvom

Læs mere

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land

Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land DI Analysepapir, juli 2012 Uden yderligere reformer bliver Danmark et lavvækst-land Af chefkonsulent Morten Granzau Nielsen, Mogr@di.dk Danmark er blandt de lande, der er bedst rustet til få styr på de

Læs mere

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER

INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER INTERNATIONALE BØRNEBORTFØRELSER OM HAAGERKONVENTIONEN - REGLER OG PROCEDURER NÅR ET BARN BLIVER BRAGT UD AF DANMARK AF DEN ENE FORÆLDER UDEN DEN ANDEN FORÆLDERS SAMTYKKE Denne folder I denne folder kan

Læs mere

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens

Gebyroversigt. Kontogebyr. Udbetaling. Valuta. Gældende fra: 1. oktober 2013. Gebyr Min. Max. Frekvens Kontogebyr Checkhæfte kontogebyr, uanset kontoform Kopi af kontoudskrifter og kundeuddata pr. stk 50 Udskrifter, fast bestilling på papir pr. stk. 12 Udskrifter, fast bestilling via e-boks pr. stk. 4 Udskrifter,

Læs mere

Arbejde I UDLANDET 10-2014

Arbejde I UDLANDET 10-2014 Arbejde I UDLANDET 10-2014 Indholdsfortegnelse: Hvor skal du socialt sikres, når du arbejder 3 2 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde udenfor EØS 3 Arbejdsløshedsforsikring ved arbejde indenfor EØS 4 Udstationeret

Læs mere

Opsætning og afregning af moms og afgifter

Opsætning og afregning af moms og afgifter Opsætning og afregning af moms og afgifter I Mamut Stellar er det muligt at opsætte en momsafregning, hvor du enten kan vælge Manuel indberetning/ periodeaflæsning (beløbene flyttes IKKE til Momsafregningskontoen),

Læs mere

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse

Cirkulært nr. 409/ 15.08.2008 Diverse Brug af udenlandske underentreprenører Spørgsmål om dette cirkulært kan rettes til Dansk Byggeri, Arbejdsgiversekretariatet Søren Lange Nielsen, tlf. 72160094 (SLN@danskbyggeri.dk) Indledende bemærkninger

Læs mere

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet

Kvalitetsstyring ved handel med foder. En vejledning fra Plantedirektoratet Kvalitetsstyring ved handel med foder En vejledning fra Plantedirektoratet 2010 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Juli 2010 ISBN 978-87-7083-881-8 Fotos: Per Gudmann og

Læs mere

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre

Overførsel til udlandet. Opbygning af kontonumre Overførsel til udlandet Opbygning af kontonumre Andorra Ingen fælles kontostruktur ADXXBBBBBBBBCCCCCCCCCCCC landekoden AD Australien Ingen fælles kontostruktur AUNNNNNN N = BSB Code: Altid 6 cifre Belgien

Læs mere

Analyse 1. april 2014

Analyse 1. april 2014 1. april 2014 Mange udenlandske akademikere er overkvalificeret til deres job Af Kristian Thor Jakobsen Analysen ser nærmere på, hvor mange akademikere med forskellig oprindelse der formelt set er overkvalificeret

Læs mere

Danmarks civile Hundeførerforening

Danmarks civile Hundeførerforening Gennemgang af kollektiv Forsikringsprogram 2012 1 DCH s forsikringsprogram: Erhvervsansvarsforsikring Lovpligtig Arbejdsskadeforsikring Hundeansvarsforsikring (Figurantdækning) Kollektiv Ulykkesforsikring

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden

439 Påbegyndt kvarters tilstedetid i virksomheden Gebyrer 2015 Revideret 18. marts 2015 Varenummer 1600001 23/12/2014, 21, 22, 30, 31, 33 1600003 23/12/2014, 30, stk. 1, nr. 2 1600004 23/12/2014, 31, stk. 6 337 Kontrolbesøg Grundgebyr for kontrol i fødevarevirksomheder

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil.

navigationssystemet i din Renault Opdater www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. OPDATERINGS- GUIDE TIL MEDIA NAV navigationssystemet i din Renault Opdater GRATIS! * www.renault.dk *Inden 90 dage efter levering af din bil. Velkommen til MEdia Nav! Tak for at du netop har anskaffet

Læs mere

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE?

HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? HVORDAN BETALER DE? HVORDAN VILLE DE GERNE BETALE? 2/09/2008-22/10/2008 Der er 329 svar ud af 329, der opfylder dine kriterier DELTAGELSE LAND DE - Tyskland 55 (16.7%) PL - Polen 41 (12.5%) DK - Danmark

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge Indhold: Ugens tema Ugens analyse Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: 4 ud af 1 kvinder på arbejdsmarkedet er på deltid Mere deltid i Danmark end

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

Autohjælp. Betingelser

Autohjælp. Betingelser Autohjælp Betingelser Betingelser Auto-1 Gældende fra 01.09.2014 2 Betingelser for autohjælp GENERELT Det fremgår af din police, om din bilforsikring omfatter autohjælp. Betingelserne træder i kraft den

Læs mere

HANDLING! FREMFOR REAKTION!

HANDLING! FREMFOR REAKTION! HANDLING! FREMFOR REAKTION! EN INNOVATIV LØSNING TIL UNDERSTØTTELSE AF JERES KREDITRISIKOSTYRING @rating Service er et hjælpemiddel til hurtig og pålidelig vurdering af jeres forretningsforbindelsers bonitet.

Læs mere

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg

v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg v/chefkonsulent Susanne Clausen, Videncentret for Landbrug, Kvæg Mælkeproduktion uden kvote - et dansk perspektiv Agenda Et kort tilbageblik Hvad er situationen i dag? Et kig i krystalkuglen. Hvad vil

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58

Mobilitet. når som helst, hvor som helst. Ring til følgende telefonnummer for at få hjælp i Danmark og i udlandet: + 45 70 20 18 58 SEAT Vejhjælp SEAT Vejhjælp Service Mobilitet når som helst, hvor som helst Med SEAT Vejhjælp Service Mobilitet er du garanteret du garanteret fuld og pålidelig fuld og pålidelig vejhjælp uden vejhjælp

Læs mere

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører

International lønsammenligning. Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører International lønsammenligning Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører November 2011 2 Arbejdsgiveromkostninger ved beskæftigelse af ingeniører Resume Internationale sammenligninger af

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år

Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 30 år Over 9 millioner arbejdsløse europæere er under 3 år Arbejdsløsheden blandt de 1-29-årige i Europa vokser fortsat og er nu på 1 pct. Det svarer til, at 9,2 mio. arbejdsløse i EU-27 er under 3 år. Arbejdsløsheden

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte

Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Prisstabilitet: Hvorfor er prisstabilitet vigtig for dig? Elevhæfte Hvad kan man købe for 10 euro? To cd-singler? Eller måske sit yndlingsugeblad hver uge i en måned? Har du nogen sinde tænkt over, hvordan

Læs mere

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED

AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Plantedirektoratet AUTORISATION SOM ØKOLOGISK VIRKSOMHED Vejledning for landbrugets forsyningsvirksomheder og nonfood-producenter underlagt Plantedirektoratets økologikontrol JULI 2005 Gældende fra den

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 970 97 97 97 97 97 97 977 978 979 980 98 98 98 98 98 98 987 988 989 990 99 99 99 99 99 99 000 00 00 00 00 00 00 007 008 009 00 0 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 79. december 0 DET PRIVATE

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER

Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER Barritskov, den 30. april 2015 Birgit Ingvorsen Økologi ØKO-REGLER FOR KRAFTFODER, GROVFODER OG OMLÆGNINGSFODER EMNER Økologiske principper for fodring af dyr/kvæg EU reglerne - RFO 834/2007 Oversigt over

Læs mere

Hvordan får vi Danmark op i gear?

Hvordan får vi Danmark op i gear? MainTech 2013 15. maj 13 Hvordan får vi Danmark op i gear? Kent Damsgaard Underdirektør, DI Kan du få 500 kr. ud af en femmer? 2 Danske virksomheder har globale styrker Blandt de bedste til at levere i

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

Lønomkostninger internationalt

Lønomkostninger internationalt 12-0709- poul - 27.06.2012 Kontakt: Poul Pedersen - pp@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Lønomkostninger internationalt EUROSTAT har i juni offentliggjort tal for arbejdsomkostninger i EU-landene. Danmarks Statistik

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2015 for tjenesterejser 2014 Cirkulære af 18. december 2014 Modst. nr. 067-14 J.nr. 2014-1753-0003 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet.

Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Generelle betingelser for betalinger til og fra udlandet. Betalinger til udlandet Skal du betale et beløb til en person eller et firma i udlandet, er det naturligvis vigtigt, at betalingen gennemføres

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne

Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Nytilkommet arbejdskraft er koncentreret hos 1 pct. af virksomhederne Den procent af virksomhederne i Danmark, som har mest nytilkommet arbejdskraft fra EU10- lande og ikke-vestlige lande, har omkring

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit

Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk. 2, 3. afsnit Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enheden for EU og Internationale forhold Den 6. november 2014 FVM 337 Statsstøttesager i Rådet inden for landbrugssektoren siden 1993 TEUF artikel 108, stk.

Læs mere

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk

EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk EU (Ikke færdigt) af Joachim Ohrt Fehler, 2015. Download denne og mere på www.joachim.fehler.dk Københavner kriterierne: Optagelseskriterier for at kunne blive medlem af EU. Det politiske kriterium Landet

Læs mere

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort

Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmarks integration i bund i EU økonomisk potentiale er stort Danmark ligger på en 23. plads ud af 28 europæiske lande med hensyn til at integrere indvandrere fra ikke-eu lande på arbejdsmarkedet i 1,

Læs mere

Procedure for indrejsende studerende

Procedure for indrejsende studerende INFORMATION OM ERASMUS TRAINEESHIP TIL VIDENSKABELIGT PERSONALE Procedure for indrejsende studerende INTRODUKTION Med et Erasmus Traineeship får den studerende mulighed for at komme i praktik hos en afdeling

Læs mere

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8

995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 995 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 04 Änderungsprotokoll in dänischer Sprache-DA (Normativer Teil) 1 von 8 PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG

Læs mere

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970

DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 14 I OECD EN NEDGANG FRA EN 6. PLADS I 1970 1970 197 197 197 197 197 198 198 198 198 198 199 199 199 199 00 010 011 Af Cheføkonom Mads Lundby Hansen Direkte telefon 1 79. december 01 DET PRIVATE FORBRUG PR. INDBYGGER LIGGER NR. 1 I OECD EN NEDGANG

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser

Værdipapirhandel og depot Kurtage aktier og investeringsbeviser Af kursværdi Danske aktier samt aktiebaserede investeringsbeviser min. 29 kr. Aktier fra Sverige min. 175 kr. handel via netbank 0,17 % min. 75 kr. handel via netbank 0,17 % Aktier fra Norge og Finland

Læs mere

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning

Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning Biprodukter som foder? Tag den rigtige beslutning En guide til landmanden Hvad er biprodukter? Biprodukter er rester fra fødevare- og nonfoodindustrien. Der er biprodukter fra produktionen af fødevarer,

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer

GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER. GMO Genmodificerede fødevarer GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER 1 GMO Genmodificerede fødevarer 2 GMO GENMODIFICEREDE FØDEVARER Hvad er GMO og genmodificering? Når man genmodificerer, arbejder man med de små dele af organismernes celler

Læs mere

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med

I. Erklæring om artikel 7 i konventionen om ophævelse af dobbeltbeskatning i forbindelse med PROTOKOL I TILKNYTNING TIL UNDERTEGNELSEN AF KONVENTIONEN OM DEN TJEKKISKE REPUBLIKS, REPUBLIKKEN ESTLANDS, REPUBLIKKEN CYPERNS, REPUBLIKKEN LETLANDS, REPUBLIKKEN LITAUENS, REPUBLIKKEN UNGARNS, REPUBLIKKEN

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Velkommen til Nationalbanken 2 Historiske highlights 1813 1818 1936 Statsbankerotten: Gennemgribende pengereform som følge af voldsom krigsinflation efter Napoleons-krigene. Nationalbanken

Læs mere

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark

D A F Analyse LÆS I DETTE NUMMER: AutoBranchen Danmark D A F Analyse AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL Nr. 3 21. august 2013 udsendt i uge 34 Se flere nyheder på www.daf.dk LÆS I DETTE NUMMER: 2013 ligner endnu et flot bilår Danskerne er europamestre

Læs mere

Urbaniseringen i et globalt perspektiv

Urbaniseringen i et globalt perspektiv 284 8 Urbaniseringen i et globalt perspektiv 285 286 Sammenfatning Danmark er ikke alene om, at befolkningen flytter mod byerne, og Danmark er langt fra at være blandt de lande, hvor den største andel

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2014 for tjenesterejser 2013 Cirkulære af 20. december 2013 Modst.nr. 055-13 J.nr. 2013-1753-001 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 11, Marts 2013 April 2013 Hovedkonklusioner og Anbefalinger Kendskabet til Væksthusene 3-4 5-9 Ikke-brugernes holdning til Væksthusene

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser

Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Erhvervsrejseforsikring Rejseforsikring til kortere erhvervsrejser Bestil online på www.er.dk/erhverv Erhvervsrejseforsikring din sikkerhed, når du rejser i forbindelse med dit arbejde Hvorfor en erhvervsrejseforsikring?

Læs mere

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK

Lars Goldschmidt. Konkurrenceevne DK. 30. okt. 12. Konkurrenceevne DK Konkurrenceevne DK 30. okt. 12 Konkurrenceevne DK Lars Disposition Hvad skal vi leve af Danmark er udfordret Rammebetingelser er afgørende Hvad kan vi selv gøre DI s indsats 2 Hvad skal Danmark leve af

Læs mere

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES

DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES BRIEF DANSKERNE: GRÆSK GÆLD SKAL IKKE EFTERGIVES Kontakt: Cheføkonom, Mikkel Høegh +4 21 4 87 97 mhg@thinkeuropa.dk RESUME I denne uge skal der være møde mellem grækerne og eurogruppen, og efter alt at

Læs mere

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr.

E-handlen i 2020 DANSK ERHVERVS PERSPEKTIV 2015 # 12 GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. Danskerne e-handlede for 80 mia. kr. E-handlen i 2020 AF POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND.SCIENT.POL., OG UNDERDIREKTØR GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND.SCIENT.POL. RESUMÉ Danskerne er flittige med pc, tablet og smartphone,

Læs mere

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering

har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering har du brug for yderligere oplysninger?... så klik dig ind på www.vitfoss.dk Hjemmeblanding Nyttige oplysninger før etablering Forord I fremtiden bliver det mere aktuelt at anvende eget korn på bedriften.

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER

EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER EUROPA-PARLAMENTET: VALGPROCEDURER Procedurerne for valg til Europa-Parlamentet er reguleret både ved europæisk lovgivning, der fastlægger fælles regler for alle medlemsstaterne, og ved særlige nationale

Læs mere