Politikerhåndbog 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Politikerhåndbog 2014"

Transkript

1 Politikerhåndbog 2014

2 Indhold og forord Indhold Forord... 5 Læsevejledning... 6 Tværgående politikker - demokrati:... 7 Politisk arbejdsform... 7 Syddjurs Kommunes visioner:... 8 Politisk besluttede forandringer... 8 Økonomiudvalget Personale Politisk arbejdsform Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Borgerservice Borgerservice under forandring Borgerhenvendelse svartider Sagsbehandlingsfrister Administration Politisk arbejdsform Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på Politisk besluttede forandringer Erhverv og turisme Politisk arbejdsform Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på Politisk besluttede forandringer Planstrategi og kommuneplan Politisk arbejdsform Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Kommuneplan Opfølgning på Politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Administration

3 Indhold og forord Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet SÆ udvalget Politisk arbejdsform Overordnet budget - sundhed, ældre- og socialområdet Sundhedsområdet SÆ udvalget Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Sundhedsområdet Serviceniveau og kvalitetsstandarder sagsbehandlingsfrister Ældreområdet - Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Ældreområdet Serviceniveau og kvalitetsstandarder sagsbehandlingsfrister Social, voksen, handicap SÆ udvalget Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Social, voksen, handicap Serviceniveau og kvalitetsstandarder sagsbehandlingsfrister Udvalget for familie og institutioner - FI udvalget Politisk arbejdsform Skolevæsen FI udvalget Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Ny skolereform pr. 1. august Budget og budgetbemærkninger skoleområdet Ungdomsskolen FI udvalget Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Ungdomsskolen Dagtilbud FI udvalget Byrådets visioner

4 Indhold og forord Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Dagtilbud Familieområdet - FI udvalget Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Kommunens egne institutioner Familieværket og Ungehusene er de primære ydelsesleverandører Budget og budgetbemærkninger Familieområdet Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på familieområdet Udvalget for natur, teknik og miljø NTM udvalget Politisk arbejdsform Udvalget for natur, teknik og miljø natur og miljø Byrådets visioner Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Natur- og miljøområdet Veje og ejendomme NTM udvalget Byrådets visioner Politisk besluttede forandringer Opfølgning på politisk besluttede forandringer Budget og budgetbemærkninger - Veje og ejendomme Serviceniveau og kvalitetsstandarder Udvalget for plan, udvikling og kultur PUK udvalget Politisk arbejdsform Byrådets visioner Budget og budgetbemærkninger - Plan, udvikling og kultur Arbejdsmarkedsudvalget AU udvalget Politisk arbejdsform Byrådets vision Politiske målsætninger Politisk besluttede målsætning og forandringer udviklingsmål Opfølgning på politisk besluttede målsætninger og forandringer Budget og budgetbemærkninger Arbejdsmarkedsudvalget Serviceniveau og kvalitetsstandarder sagsbehandlingsfrister

5 Økonomiudvalget Forord Den 1. januar tiltræder det nye byråd i Syddjurs Kommune, og ikke mindre end 10 nye medlemmer er valgt. Forhåbentlig kommer de alle med nye visioner og gode idéer til det politiske arbejde med henblik på at skabe mere værdi for alle borgere i Syddjurs. Du sidder med den første politikerhåndbog i Syddjurs Kommune i hånden. Håndbogen skal gøre det lettere at få overblik over de visioner og forandringer, byrådet har besluttet inden for alle de områder, den kommunale virksomhed er omfattet af. For hvert område kan man ligeledes se, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente, og hvor mange penge byrådet har afsat til hvert område. Det nye byråd skal varetage den opgave, de er valgt til - at tage beslutninger på et kvalificeret grundlag, og stå inde for de prioriteringer, som vores økonomiske rammer giver mulighed for. Jeg håber, at politikerhåndbogen i den forbindelse kan være med til at kvalificere beslutningerne. Claus Wistoft Borgmester 5

6 Økonomiudvalget Læsevejledning Politikerhåndbogen er opdelt i politikområder under de enkelte fagudvalg. De tværgående politikområder under økonomiudvalget bør læses af alle, idet de har betydning for alle politikområderne. Hvert politikområde er opbygget efter den samme skabelon, som gerne skulle være med til at gøre det nemt at læse og finde ønsket information. Indholdet i de seks punkter som hvert politikområde omfatter, er: Politisk arbejdsform Her er bl.a. angivet, hvilket udvalg, der har den politikformulerende og politikkontrollerende rolle. Byrådets visioner Her findes de vedtagne visioner, som fremgår af politikkerne på området. Det er ikke alle politikker, som har en vision, men måske mere et langsigtet mål. For hvert område kan man ligeledes se, hvilket serviceniveau borgerne kan forvente, og hvor mange penge byrådet har afsat til hvert område. Politisk besluttede forandringer Her er angivet alle de forandringer, som byrådet har vedtaget for et politikområde. Forandringerne kan være besluttet i politikker, som udviklingsmål vedtaget i forbindelse med budgettet, som fokuspunkter i budgetforlig eller som enkeltbeslutninger. Opfølgning på de politisk besluttede forandringer Her er opfølgningen på de politisk besluttede forandringer. Budget - Budgetbemærkninger For hvert politikområde fremgår de vedtagne bevillinger for 2014, som byrådet ønsker at anvende på området. Både drifts- og anlægsbudgettet er angivet under området, hvilket skulle give et billede af den totale økonomi for politikområdet. Serviceniveau og kvalitetsstandarder Her angives, hvilket serviceniveau borgere kan forvente at få for de penge, byrådet har afsat. Politikerhåndbogen findes i elektronisk version på og på kommunens medarbejderportal under organisation. Her er de angivne links i håndbogen aktive, hvilket giver hurtig adgang til yderligere information inden for de enkelte områder. Medarbejderportalen kan tilgås, hvis man er på Syddjurs Kommunes netværk eller logger på med Nem ID. 6

7 Økonomiudvalget Tværgående politikker - demokrati: Politisk arbejdsform I henhold til "Lov om kommunernes styrelse er Byrådet Syddjurs Kommunes øverste politiske beslutningsforum. Det er Byrådet, der træffer de endelige beslutninger om visioner for Syddjurs Kommune, om politikker og strategier for opfyldelse af visionerne, om forandringer, om bevilling af midler og om fastsættelse af serviceniveau og kvalitetsstandarder. Byrådet har 27 medlemmer. Økonomiudvalget og Byrådets stående udvalg arbejder politikformulerende og politikkontrollerende på vegne af Byrådet. Den umiddelbare forvaltning er i Syddjurs Kommune delegeret til administrationen. Foruden økonomiudvalget arbejder fem stående udvalg med formulering og kontrol af politikker: Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for familier og institutioner Udvalget for natur, teknik og miljø Udvalget for plan, udvikling og kultur Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Link: Styrelsesvedtægt Byrådets rolle: At træffe beslutning om vision og politikker for Syddjurs Kommune for helheden og for de enkelte udvalgsområder. Fagudvalgets rolle: At indgå i dialog med direktion og virksomheder om fokusområder og mål og konsekvenserne heraf Fagudvalget indgår aftale med direktøren på området. Kompetenceplan I Syddjurs Kommune foreligger der planer, der klart definerer kompetencerne på en lang række områder inden for især socialområdet. Der er dog behov for en plan, der på et overordnet niveau viser fordelingen af kompetencer mellem det politiske og det administrative niveau. Ifølge den kommunale styrelseslov er byrådet kommunens øverste myndighed og har således det overordnede ansvar for hele den kommunale virksomhed. Byrådet har derved kompetence til at træffe afgørelser i enhver sag, der vedrører kommunen. 7

8 Økonomiudvalget Til at varetage den umiddelbare forvaltning har byrådet gennem styrelsesvedtægten uddelegeret beslutningskompetencen på en række områder til de stående udvalg. Delegationen kan til enhver tid tilbagekaldes, og kompetencefordelingen er således ikke udtryk for en endelig afgivelse af beslutningskompetencen. Formålet med kompetenceplanen for Syddjurs Kommune er at beskrive, hvordan byrådet har valgt at fordele beslutningskompetencen mellem byråd, udvalg og administrationen. Kilde: Kompetenceplan for Syddjurs Kommune Link: Kompetenceplan for Syddjurs Kommune Syddjurs Kommunes visioner: Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune, og det er visionen, at Syddjurs Kommune fortsat skal være et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde. Syddjurs Kommune skal være en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet, strategisk indsats. Bosætning, erhvervsudvikling og en stadig mere innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning er hjørnestenene i denne strategiske indsats. Politisk besluttede forandringer Borgerinddragelse Se under Plan, udvikling og kultur (PUK) Kommunikationsstrategi Værdierne for kommunikation ligger i tråd med kommunens overordnede værdier: kvalitet, åbenhed, udvikling og respekt. Værdierne er gældende for hele den kommunale organisation. Link: Kommunikationsstrategi Civilsamfundsstrategi Se under Plan, udvikling og kultur (PUK) Frivillighedspolitik Se under Plan, udvikling og kultur (PUK) 8

9 Økonomiudvalget DEMO Projektet Syddjurs Kommunes DEMO-Projekt er bygget op omkring en tro på, at en koordineret tværkommunal indsats og et tæt samarbejde mellem alle uddannelsesinstitutioner i Syddjurs Kommune kan fremme lysten og motivere de unge til at deltage mere aktivt i udmøntningen af en civil samfundsstrategi og de fritids- og skoletilbud kommunens unge dagligt bevæger sig i. DEMO-Projektet er designet til at give kommunens unge i alderen år mulighed for direkte indflydelse på eget fritids- og ungdomsliv. Vi ser derfor projektet som nytænkende og som en fantastisk mulighed for at give kommunens unge en stemme og opnå reel indflydelse i Syddjurs Kommune. Link: DEMO Projekt gør demokratiet levende for unge DEMO-Rådet Syddjurs Ungdomsskole igangsatte i foråret 2013 DEMO-projektet. Formålet med projektet var at fremme unges deltagelse i og interesse for demokratiet både nationalt og lokalt. DEMO-Projektet er designet til at give kommunens unge i alderen år mulighed for direkte indflydelse på eget fritids- og ungdomsliv. Som udløber af projektet blev der den 14. november 2013 valgt et DEMO-Råd. Rådet består af 12 unge mennesker, som de næste år skal sikre de unges stemme og indflydelse i Syddjurs Kommune. DEMO-Rådet vil få et tæt samarbejde med Byrådet og de politiske udvalg. 9

10 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt yderligere 6 byrådsmedlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager. Udvalget varetager kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget har desuden ansvaret for udarbejdelse af kommuneplanen og andre overordnede udviklingsopgaver som f.eks. planstrategi og Agenda 21-strategi. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af det nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om alle sager, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges byrådet til beslutning. udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af køb, salg og pantsætning af fast ejendom optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtigelser leje- og leasingaftaler, som kan sidestilles med en kommunal anlægsopgave j.fr. 41 i lov om kommunernes styrelse erhvervs- og turismefremme specielt med henblik på drift og udvikling af den kommunale erhvervsservice tværkommunale samarbejder vedrørende erhvervsudvikling, turismeudvikling og lignende spørgsmål. beredskab borgerinddragelse på udvalgets område drift og indvendig vedligeholdelse af administrationsbygninger og evt. andre bygninger. Ansvaret for drift og vedligeholdelse af udvendige arealer påhviler Udvalget for natur, teknik og miljø i samarbejde med det relevante fagudvalg bygge og anlægsopgaver inden for udvalgets område herunder program (programoplæg og byggeprogram) forslag (dispositionsforslag og projektforslag) projekt (forprojekt og hovedprojekt) samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder Link: Styrelsesvedtægt 10

11 Personale Personale Politisk arbejdsform I henhold til den kommunale styrelseslov varetager økonomiudvalget ansvaret for løn- og personaleforhold i Syddjurs Kommune. Det er således økonomiudvalget der tilrettelægger de politikformulerende og -kontrollerende processer vedrørende personaleområdet. Byrådets visioner Kommunen skal være en attraktiv og dynamisk arbejdsplads med et højt fagligt niveau. Det betyder at: vi vil skabe robuste og faglige miljøer vi vil være åbne og lydhøre og hylder de kreative og gode idéer vi tror på at trivsel skaber engagerede og dygtigere medarbejdere og forventer derfor at ledelse og medarbejdere er i dialog om de bærende værdier på arbejdspladsen vi vil prioritere kompetenceudvikling højt vi forsøger at tage højde for den enkelte medarbejders særlige behov i arbejdslivets faser Syddjurs Kommune har formuleret sit værdigrundlag med udgangspunkt i fire nøgleværdier: Åbenhed - det sikrer vi gennem: en aktiv dialog indadtil og udadtil synlighed og klarhed i vores handlinger tydelig kommunikation i alle situationer tilgængelighed Udvikling - det opnår vi gennem: evnen til at se nye muligheder nytænkning og innovation omstillingsparathed risikovillighed og mod Respekt - det skaber vi gennem: tolerance over for andre anerkendelse af det enkelte menneske 11

12 Personale ansvarlighed og loyalitet tillid og troværdighed trivsel på arbejdspladsen ordentlighed over for andre Kvalitet, det får vi gennem: helhedsorientering gøre det bedste i situationen faglighed, saglighed og professionalisme læring, refleksion og vidensdeling Politisk besluttede forandringer Syddjurs Kommune har en tro på, at fremtidens velfærd skabes af motiverede og engagerede medarbejdere, der gennem samarbejde formår at udvikle og nytænke en optimal opgaveløsning til kommunes borgere inden for de fastsatte politiske rammer. MED-aftalens bidrag til opgaveløsningen er at skabe den formelle ramme for et godt samarbejde mellem ledere og medarbejdere et samarbejde, der kan skabe grobund for en høj arbejdstilfredshed og et fælles ansvar for opgaveløsningen. MED aftalen fra 2013 findes på Medarbejdeportalen under Personale og HR Øget produktivitet I lyset af regeringens moderniseringsdagsorden og produktivitetskommissionens anbefalinger vil Syddjurs Kommune i de kommende år fortsætte arbejdet med at indhente de faglige og effektiviseringsmæssige fordele som kan findes en række områder. Der skal derfor også i det kommende år fokuseres på strukturændringer i den kommunale drift. Dette fremmes bl.a. ved fortsat fokus på innovation og nytænkning i den kommunale organisation. Byrådet har endvidere besluttet, at der fra 2015 og i overslagsårene årligt skal findes en besparelse på min. 1 % af driften. Sygefravær Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser skal bringes ned. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af

13 Personale Opfølgning på politisk besluttede forandringer Produktivitet For at øge produktiviteten er det helt centralt, at der udvikles nye måder at levere service på. Innovationsarbejdet skal styrkes, og der skal skabes en kultur, hvor nye idéer kan afprøves. Der er i organisationen stort fokus på struktur, og på flere områder kan der fortsat overvejes og gennemføres strukturændringer. Herved kan områderne indhøste de økonomiske rationaler ved samdrift og stordrift, og samtidig styrke den faglige kvalitet ved samling af ekspertisen og optimal udnyttelse af ressourcerne. Effektivisering og digitalisering er tæt forbundet. Der skal arbejdes med fortsat digitalisering både internt i organisationen og i kommunikationen med borgere og virksomheder i kommunen. Der ligger et stort potentiale i at opnå målsætningerne i den nationale digitaliseringsstrategi. Sygefravær Kvartalsvise opgørelser over sygefravær forelægges direktion og afdelingscheferne, ligesom Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt. De arbejdspladser, som har et ekstraordinært højt sygefravær, skal overfor direktionen beskrive hvilke indsatser, som iværksættes for at mindske fraværet. Rygepolitik Syddjurs Kommune er en røgfri arbejdsplads. Det betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden, og at der ikke må ryges i kommunens bygninger og køretøjer samt på kommunens matrikler. Rygepolitikken omfatter alle ansatte i Syddjurs Kommune. Endvidere omfattes alle personer, som er politisk valgte/udpegede, når de i forbindelse med deres hverv opholder sig på kommunens matrikler. 13

14 Personale 14

15 Politikerhåndbog 2013 Borgerservice Borgerservice Borgerservice handler som udgangspunkt om den samlede service, som kommunen yder i mødet med borgerne. En række af disse services er beskrevet i denne håndbog under de respektive udvalg. Dette afsnit handler derfor mere specifikt om Borgerservicecentret med de opgaver og samarbejder, der her medvirker til at betjene borgerene. Borgerservicecentret i Rønde løser følgende opgaver: der er medbetjening og selvbetjening på alle ansøgninger, pas og kørekort, post til kommunen, udstedelse af NemID mm. der er desuden den specialiserede sagsbehandling, hvor der hovedsageligt er én eller to medarbejdere med ekspertviden om den komplicerede lovgivning på de enkelte områder. Det gælder f.eks. ejendomsskat, ejerskifteadministration, sygedagpenge, helbredstillæg og personlige tillæg, folkeregister (specielle forhold), beboerindskudslån, økonomisk administration, taxakort, vielser, sygesikringsadministration mm. På Biblioteker samt satellitterne i Hornslet og Ebeltoft, kan borgerne også få løst mange opgaver. her er der vejledning, informationssøgning og selvbetjeningsløsninger, hjælp til udfyldning af blanketter, post til kommunen, batterier til høreapparater, NemID, lokalplaner mm. der formidles også umiddelbar kontakt til specialistfunktioner i Borgerservicecentret for at få mere dybdegående hjælp. I starten af 2013 overgik en række opgaver til Udbetaling Danmark. Det betyder f.eks. at spørgsmål om folkepension, barselsdagpenge og familieydelser som udgangspunkt skal klares ved at borgeren ringer til Udbetaling Danmark. I mange andre tilfælde viser det sig, at borgere der møder personlig op, med fordel kunne ringe til Syddjurs Kommune, og dermed fået et hurtigt svar på deres spørgsmål. Det ville være en hurtigere og effektiv service, som også sparer borgeren for transporttid. Medarbejderne i Borgerservice lægger stor vægt på betjene de borgere, som ikke kan lære at benytte de digitale muligheder. De der ikke kan få løst deres opgave med selvbetjening eller ved telefonisk henvendelse kan få den nødvendige hjælp på bibliotekerne og i Borgerservice. Og hvis borgeren ikke selv er i stand til at møde frem, er der mulighed for at borgerservicemedarbejderen foretager besøget på et plejecenter eller i hjemmet. 15

16 Politikerhåndbog 2013 Borgerservice Borgerservice under forandring Borgerserviceopgaven er under konstant forandring. Det skyldes både opgaveflytninger til f.eks. Udbetaling Danmark i 2012/2013, og ikke mindst den rivende digitale udvikling, hvor der etableres nye lovbestemte selvbetjeningsløsninger, og hvor borgerne fra 1. december 2014 skal have en digital postkasse. På samme måde som alle virksomheder skulle have en digital postkasse fra 1. december Der er allerede rigtig mange borgere i Syddjurs Kommune der benytter de digitale løsninger. I efteråret 2013 blev det i en landsdækkende undersøgelse registreret, at 88% foretog bl.a. flytning og bestilte nye sundhedskort via digital selvbetjening Det skal sammenholdes med, at rigtig mange borgere har opfattelsen af, at god borgerbetjening betyder, at man kan betjene sig digitalt 24 timer i døgnet året rundt. God borgerbetjening består ikke nødvendigvis af et ansigt-til-ansigt møde mellem borgeren og den kommunale medarbejder. Et motto i digitaliseringsstrategien er da også: Borgere der kan betjene sig selv skal betjene sig selv. Folketingen kræver at borgerne i højere grad benytter selvbetjening og telefon, fremfor papirpost, mails og personligt fremmøde. Hjælpen er på vej I 2015 skal 80% af henvendelserne til kommunerne være digitale. Der vil så være 20%, som kommer på anden vis. Det kan være fordi der ikke findes en god digital løsning, men det kan også være fordi borgeren ikke kan håndtere de digitale muligheder. De personer skal vi hjælpe på vej på en god måde. Derfor er lang række tiltag, sammen med de mange frivillige der arbejder på datastuer over hele kommunen, så især ældre får glæde af , webbank, skype, facebook, og nu også selvbetjening til det offentlige. I marts 2013 var der f.eks. 130 medarbejdere og frivillige, der uddannede sig som digitale ambassadører på et kursus i Rønde Idrætscenter. I 2014 vil der også være en markant indsats, hvor Borgerservice og Bibliotekerne arbejder tæt sammen om at hjælpe så mange borgere som muligt ind i den digitale verden. Links til de offentlige digitaliseringsstrategier, som Syddjurs Kommune følger: b_2011-tilgængelig.pdf DF 16

17 Politikerhåndbog 2013 Borgerservice Borgerhenvendelse svartider Post sendt til kommunens postadresse Hovedgaden 77, 8410 Rønde eller indleveret i administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet scannes hos et scanningsbureau og videresendes elektronisk til den afdeling, som skal behandle den. s behandles som al anden post, der sendes til Syddjurs kommune. s indgår altså i sagsbehandlingen på lige fod med breve og andre dokumenter. Svarfristen afhænger af det enkelte sagsområde. Henvendelser besvares hurtigst muligt og senest inden 10 hverdage. Kan der ikke gives et konkret svar på din henvendelse, får du information om hvornår du kan forvente et svar. Når du sender en til hovedpostkassen i Syddjurs kommune får du en kvittering på modtagelsen. Sagsbehandlingsfrister Som det fremgår af Retssikkerhedsloven 3, stk. 2 skal Byrådet på de enkelte fagområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. I 3 i retssikkerhedsloven er det fastlagt at kommunerne skal; 1. Behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt 2. Fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. 3. Give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes. 4. Fristerne skal være offentligt tilgængelige. Sagsbehandlingsfristerne for beskæftigelse, integration, social- og voksenhandicapområdet samt familieområdet kan findes på kommunens hjemmeside, 17

18 Politikerhåndbog 2013 Administration Administration Politisk arbejdsform Økonomiudvalget har den overordnede varetagelse af området administration. Området dækker bredt, og de øvrige udvalg har således også en del opgaver inden for området. Byrådets visioner Aftalestyring er et af de centrale styringsværktøjer i Syddjurs Kommune for at sætte fælles kurs og retning for alle afdelingers og aftaleenheders generelle indsatser Aftalestyring handler om: at sætte fælles kurs og retning for de forskellige driftsområders specifikke indsatser at give aftaleenhederne rum til også at arbejde med egne mål og indsatsområder at opnå effektiv og optimal ressourceudnyttelse at dokumentere arbejdet med mål- og rammestyring, og synliggøre effekten af dette arbejde De årlige aftaler sikrer de overordnede målsætninger i organisationen, og fastholder en fortsat udvikling af kommunen. Politisk besluttede forandringer Rådhusstruktur Byrådet besluttede den 3. oktober 2012, at administrationen i Syddjurs Kommune fremadrettet skal samles i de eksisterende rådhuse i Hornslet og Ebeltoft. Det medfører en flytning af Borgerservice til Ebeltoft samt ny fordeling af en række afdelinger i administrationen. I arbejdet med den fremtidige rådhusstruktur har det fra begyndelsen været et ønske, at de kommende administrationshuse indrettes nytænkende og visionært, så indretning afspejler fremtidens kommunale arbejdsplads. Målet er at få skabt en moderne og attraktiv arbejdsplads, hvor man fremmer vidensdeling og tværfagligt samarbejde i administrationen. Dette skal blandt andet ske ved at indrette administrationshusene med vægt på velfungerende borgerfunktioner, aktivitetsbaserede flydende arbejdspladser, stillerum, mødelokaler m.v. Samlingen af rådhusene giver også en økonomisk besparelse, som indgår i budgetlægningen. Ny direktion Fra 1. oktober 2013 er direktionen reduceret til tre medlemmer: Kommunaldirektør og to direktører. Formålet med at reducere antallet af direktører er at sætte endnu mere fokus på direktionens tværgående og helheds- og udviklingsorienterede opgaver og arbejdsform, som de defineres i direktionens strategiplan der fornyes hvert andet år. Forudsætningen for at dette lykkes er, at der sikres tilstrækkelig ledelseskraft, og først og fremmest at samarbejdet og skiftende direktionsindsatser overfor de forskellige driftsområder 18

19 Politikerhåndbog 2013 Administration kommunikeres tydeligt og håndteres i et konstruktivt ledelsesrum, bestående af direktion og afdelingschefer, der udgør den daglige koncernledelse. En tremands direktion kan i sagens natur ikke være så tæt på en række aktuelle driftsforhold som en firemands direktion. Stabs- og afdelingscheferne har i dag det fulde driftsansvar på deres pågældende område i forhold til faglig ledelse, personale og økonomi og deltager i betjeningen af de politiske udvalg ved forelæggelse af relevante faglige sager i udvalgene. Denne rolle vil blive styrket fremover. Opfølgning på Politisk besluttede forandringer Aftalestyring Et centralt styringsredskab i Syddjurs Kommune er aftalestyring. Igennem årlige udviklingsaftaler mellem det politiske niveau og koncernledelsen tydeliggøres politiske og administrative målsætninger, og placerer samtidig ansvaret for at omsætte udviklingsmålene til konkrete handlinger og resultater. Aftalerne indeholder altså særlige udviklingstiltag, og det er derfor ikke intentionen, at aftalerne skal beskrive alle de opgaver der udføres indenfor de enkelte fagområder. Aftalestyringen i Syddjurs Kommune består af følgende elementer: Overordnede politiske målsætninger fra Byråd og politiske udvalg Administrative målsætninger fastsat af direktionen Aftaler med de enkelte aftaleenheder Processen og dialogen omkring målfastsættelsen samt evaluering af de opnåede effekter. Omdrejningspunktet er en række forpligtende aftalebeskrivelser (chefaftaler) som indgås mellem direktion og fag- og stabsområderne samt mellem fagchefer og de enkelte aftaleenheder. I aftalerne beskrives de konkrete effekter, man ønsker at omsætte udviklingsmålene til. Koncernledelsen har løbende fokus på effekten af de opstillede mål, og efter hver aftaleperiode udarbejdes der en afrapportering med evaluering af indsats og effekter for den enkelte aftaleenhed og på fagområderne. Aftalestyring for de enkelte områder kan ses på medarbejderportalen under Organisation. OS2-dagsorden Politikerne skal anvende digitale arbejdsredskaber. Der arbejdes målrettet på at gøre borgerne i Syddjurs Kommune digitale, og politikere og administration skal derfor gå forrest. Det er derfor besluttet, at dagsordenerne til alle politiske møder og størstedelen af de administrative alene findes elektronisk i dagsordenssystemet OS2. 19

20 Økonomiudvalget - Erhverv og turisme Erhverv og turisme Politisk arbejdsform Økonomiudvalget har den overordnede varetagelse af området Erhverv og turisme. Byrådets visioner Erhverv Byrådet vil føre en aktiv erhvervspolitik og styrke dialogen med kommunens erhvervsliv Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en erhvervsvenlig kommune Byrådet vil sikre en god og serviceorienteret kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være en stærk og integreret del af det østjyske vækstområde Byrådet vil udlægge attraktive erhvervsarealer, der matcher efterspørgslen på markedet Byrådet ønsker at understøtte produktiviteten og innovationen i kommunens virksomheder Byrådet ønsker, at Syddjurs Kommune skal være godt placeret i de nationale erhvervsklimamålinger Byrådet vil skabe værditilvækst og arbejdspladser ved at tage udgangspunkt i de lokale potentialer og virksomheder i Syddjurs Kommune Byrådet vil udnytte Syddjurs Kommunes styrkeposition som turistkommune Byrådet ønsker i endnu højere grad, at styrke sammenhængen mellem bosætning og erhverv Turisme Byrådet vil samarbejde med Norddjurs Kommune, Destination Djursland samt turisterhvervet og det øvrige erhverv på Djursland om at udvikle turismen som erhverv på Djursland Byrådet vil, at turistindustrien udvikles med udgangspunkt i de kendte og besøgte turistattraktioner, Nationalpark Mols Bjerge og kommunens mange sommerhuse 20

21 Økonomiudvalget - Erhverv og turisme Politisk besluttede forandringer Erhverv I Syddjurs Kommunes erhvervshandlingsplan peges der på 6 konkrete indsatsområder, der alle er centrale for udviklingen af den erhvervsvenlige kommune, og som samtidig kan udmøntes via konkrete initiativer på kort sigt. De 6 indsatsområder, som beskrives nærmere i det følgende er: Omdømme og tilfredshed Dialog med erhvervslivet Ambassadører Én indgang til kommunen Myndighedsopgaven Politisk ejerskab og handlekraft Kilde: Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Turisme Syddjurs Kommune, Destination Djursland og Norddjurs Kommune har i samarbejde igangsat en række indsatser for årene frem imod 2016, der tilsammen skal give et markant løft i turismen på hele Djursland. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi Vækst gennem oplevelser og følger af Region Midtjyllands store satsning på turisme, hvor Djursland er udnævnt som fyrtårn for kystturismen i Østjylland. Indsatsen igangsættes med udgangspunkt i den fælles turismestrategi Vækst gennem oplevelser. Indsatserne omfatter initiativer indenfor de tre hovedområder: Afsætning og synliggørelse af Djurslands ferieoplevelser Udvikling af ferieområdet Djursland Gæsteservice, samarbejde og organisering Djursland Kilde: Kommuneplan 2013 Opfølgning på Politisk besluttede forandringer Erhverv Borgernes og erhvervslivets oplevelse af Syddjurs Kommune som en serviceorienteret organisation er fortsat i centrum både politisk og administrativt. Specielt sættes fokus på kommunikation i forbindelse med myndighedsafgørelser og sikring af, at erhvervsvirksomheder guides så effektivt som muligt gennem de nødvendige myndighedsafgørelser. Målet for den kommunale sagsbehandling skal ligge i forlængelse af kommunens generelle politik for vækst 21

22 Økonomiudvalget - Erhverv og turisme og udvikling. Med henblik på nedbringelse af nedbringelse af sagsbehandlingstiden på miljøområdet er der tilført området 1,0 mio. kr. Der gennemføres fortsat møder med erhvervslivet for at opnå den bedst mulige service og dialog. Dette gøres med respekt for kommunens rolle både som myndighed og som service- og udviklingsorganisation. Turisme Fregatten Jylland. Byrådet forventer fortsat yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland. Byrådet er endvidere opmærksom på, at en yderligere statslig støtte til Fregatten Jylland kræver en særlig kommunal opmærksomhed. Fra Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland : Der investeres i perioden et ekstraordinært beløb på ca. 8 mio. kr. til markedsføring og afsætning. Aktiviteterne, der igangsættes, udvikles i samarbejde med områdets turismevirksomheder og Midtjysk Turisme. Med denne økonomisk ramme er dette indsatsområde det absolut største i den turistpolitiske satsning. Der investeres i perioden et ekstraordinært beløb på ca. 5 mio. kr. i aktiviteter under indsatsområdet Udvikling af ferieområdet Djursland. Samtidig er det dette enkeltområde, der kræver de største samlede investeringer. Der etableres et formidlingsunivers på havnefronten i Ebeltoft med nedslagspunkter langs kystlinjen. Strandanlægget på den kommunale halvø i Ebeltoft videreudvikles. Promenaden langs havnefronten i Ebeltoft færdiggøres som en rekreativ formidlingssti, der binder den samlede havnefront sammen og synliggør de mange projekter langs denne. Der etableres partnerskaber omkring udviklingen af Ebeltoft og kysten herunder om branding af området. Syddjurs kyst og kystkulturelle arv synliggøres og udvikles med udgangspunkt i projektbeskrivelsen Livet langs Kysten og revitaliseringen af Egil Fischers haveby Link: Den turistpolitiske handlingsplan for Djursland 22

23 Økonomiudvalget - Erhverv og turisme 23

24 Planstrategi og kommuneplan Planstrategi og kommuneplan Politisk arbejdsform Økonomiudvalget har den overordnede varetagelse af området Planstrategi og kommuneplan. Byrådets visioner Syddjurs Kommunes byråd fremlægger med Planstrategi 2012 en strategi for, hvorledes vi sikrer Syddjurs Kommune som fremtidens velfærdskommune. Syddjurs Kommune er en udpræget bosætningskommune, og det er byrådets vision, at Syddjurs Kommune fortsat skal være et godt og smukt sted at bo, leve og arbejde. Og en økonomisk, socialt, kulturelt og miljømæssigt bæredygtig kommune. Dette kræver en langsigtet, strategisk indsats. Bosætning, erhvervsudvikling og en stadig mere innovativ og effektiv kommunal opgaveløsning er hjørnestenene i denne strategiske indsats. Syddjurs kommune - vi gør det muligt Link: Planstrategi 2012 Politisk besluttede forandringer Kommuneplan Byrådets ønsker til hvordan kommunens kommende udvikling kan ske, tilkendegives med kommuneplan En række målsætninger og temaer - herunder blandt andet vindmølleområder og biogasanlæg - er revideret, mens andre ikke er. Dette er beskrevet på de enkelte sider, og der findes en oversigt over reviderede temaer under afsnittet Status og offentlighed. En kommuneplan er et dokument, som alle danske kommuner lovpligtigt skal udarbejde. En kommuneplan består af flere elementer: Hovedstrukturen, som indeholder byrådets målsætninger Retningslinier og generelle rammer, der er de bestemmelser, kommunen vil arbejde for Rammer for lokalplanlægningen, som beskriver de nærmere bestemmelser for et konkret område ved en senere lokalplanlægning Redegørelsen som beskriver baggrunden for kommuneplanens udarbejdelse og Kortmateriale, der viser de præcise udpegninger Opfølgning på Politisk besluttede forandringer Generelt er der i forbindelse med Kommuneplan 2013 sket en revidering af alle Syddjurs Kommuneplan 2009's rammer for lokalplanlægning, også benævnt de fysiske rammer. I nogle områder af kommunen harl det været nødvendigt at fastlægge nye rammer, mens det i andre områder har været nødvendigt med 24

25 Planstrategi og kommuneplan justeringer af de eksisterende rammer, så disse lever op til de faktiske forhold og andre administrative grænser. Nye og eksisterende helhedsplaner samt perspektivområderne vil langt hen ad vejen ligge til grund for nye rammer, men også borgernes ønsker og ideer er med i revideringen af rammerne. Statslige interesser og lovgivning I forhold til de statslige interesser er der en række krav som kommunen forventes at leve op til. Derudover er der vedtaget flere nye love og bekendtgørelser, som har indflydelse på kommunernes planlægning. Disse emner vil resultere i ændringer og tilføjelser til kommuneplanen. De statslige interesser og lovændringer resulterer i et større arbejde på følgende emner: Krav til at kommuneplanen indeholder retningslinjer for Varetagelsen af de jordbrugsmæssige interesser, herunder udpegningen og sikringen af særlige værdifulde landbrugsområder, Beliggenheden af tekniske anlæg, herunder arealer til fælles biogasanlæg Beliggenheden af arealer til lokalisering af driftsbygninger og driftanlæg på store husdyrbrug Ny planlov, med justeringer i forhold til kystnærhedszonen, landzoneadministrationen og detailhandel Kommunal opfølgning på de statslige vand og naturplaner Link: Kommuneplan

26 Budget økonomiudvalget Budget og budgetbemærkninger - Økonomiudvalget Udvalget har i 2014 en samlet driftsbevilling på netto 264,9 mio. kr. Hertil kommer rådighedsbeløb til anlæg på 24,4 mio. kr. i udgift og 23,0 mio. kr. i indtægt samt 2.421,0 kr. i indtægt på finansieringssiden. Hele kr Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling og turisme Lønpuljer Skole IKT Redningsberedskab I alt drift Administrativ organisation Jordforsyning Ejendomme I alt anlæg Bevilling i alt

27 Budget økonomiudvalget Administration Politisk organisation Hele kr Tilskud til kandidatlister Pol. Org. - Byrådsmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Andet Valg Bevilling i alt Der er afsat beløb til udbetaling af tilskud til politiske partier i byrådet. Ansøgning for 2014 skal indgives til kommunen inden udgangen af Tilskuddet skal anvendes til politisk arbejde i kommunen i samme år som det udbetales for. Beløbet pr. stemme udgør 6,50 kr. i 2013 og reguleres hvert år af Indenrigs- og Socialministeriet. Der ydes ikke tilskud til en kandidatliste, der har fået færre end 100 stemmer. Primært er der afsat budget til udgifter til byrådet, herunder vederlag, rejseudgifter, udgifter til møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Vederlaget til politikere for at sidde i byrådet er lovbestemt og udgør ca kr. årligt. Derudover kan den enkelte kommune beslutte at tildele yderligere vederlag til det samlede formands og udvalgsarbejde på mellem % af borgmestervederlaget. I Syddjurs Kommune tildeles en formand for et stående udvalg 25%, 1. Viceborgmester 10%, formanden for Børn & Ungeudvalget 2,5%, samt 110% til fordeling for 26 udvalgsposter i de stående udvalg. Sammenlagt er det 237,5 % af borgmestervederlaget. Fra 2012 er der vederlag til et menigt medlem af Børn- og ungeudvalget. Der er endvidere afsat beløb til en række råd og nævn, bl.a. huslejenævn og beboerklagenævn hvor der er samarbejde med Norddjurs Kommune, derudover ældreråd, handicapråd og hegnssyn. Der udbetales lovbestemte diæter til medlemmer af handicapråd og ældreråd for deltagelse i møder. Der er afsat beløb i 2014, 2015 og 2016 til afholdelse af EU valg, folketingsvalg og folkeafstemning. I 2017 afsættes beløb til et kommunevalg. 27

28 Budget økonomiudvalget Administrativ organisation Hele kr Sparepulje Generelle reserver og reduktioner Administrationsbygninger Gebyr og administrationsbidrag Fælles uddannelse og kurser m.v Befordring/transport Administrationen Abonnementsordninger m.v Afregning til Udbetaling Danmark Skorstensfejerarbejde Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS) Løn og kurser Administration vedrørende jobcentre Fælles service funktioner Forsikringsafdelingen Arbejdsskadeforsikring Arbejdsskadeforsikr. pulje Administrativ IKT Diverse overenskomstpuljer Borgerservice, diverse Pas og kørekort Tinglysning vedr. lån til ejd.skat Bevilling i alt Sparepulje Der er i budgettet indarbejdet en besparelse på administrations lønsum, der udmøntes af direktionen efter budgettets vedtagelse. Der er fra midten af 2015 indarbejdet en effektiviseringsgevinst i forhold til samling af administrationen i 2 administrationsbygninger. Besparelsen herved er indarbejdet som 3 mio. kr. i mindreforbrug gældende fra sommeren 2015, det vil sige med halvårsvirkning på 1,5 mio. kr. i Derudover indeholder puljen også andre mindre beløb fra tidligere sparerunder og initiativer. 28

29 Budget økonomiudvalget Administrationsbygninger Syddjurs Kommune har administrationsbygninger i Ebeltoft, Hornslet og Rønde. Til bygningerne er der afsat budget til indvendig vedligeholdelse, rengøring og andre bygningsrelaterede udgifter. I 2014 rykker håndværkerne ind i Ebeltoft og Hornslet, med henblik på at renovere og tilpasse bygningerne, så administrationen fremover kan huses i to bygninger. Gebyrer og administrationsbidrag Her budgetteres de gebyrer der opkræves i forbindelse med administration af blandt andet byggesager, ejendomsoplysninger, folkeregister, sundhedskort og udenlandske vielser. Fælles uddannelse og kurser Der er afsat en række beløb som består af: Personaletiltag kr. Kommunomuddannelse - fællesdel kr. Kommunomuddannelse specialefag kr. Hovedudvalg har kr. til deres aktiviteter Arbejdsmiljøkurser kr. Central lederuddannelse kr. Deltagelse i møder, konferencer, netværk mm kr. Østjysk ledelsesakademi kr. Der budgetlægges med udgifter til personaletiltag, der blandt andet er tilskud til tværgående (motions)aktiviteter som DHL-stafetten og Vi cykler på arbejde. Budgettet til Kommunomuddannelse er den overenskomstfastsatte efteruddannelse på HK-området. Arbejdsmiljøkurser er tværgående aktiviteter og kursusdage for hele kommunen. Østjysk Ledelsesakademi er et formaliseret samarbejde med Randers, Mariagerfjord, Favrskov og Norddjurs Kommuner om lederuddannelse på diplomniveau samt andre lederudviklingsaktiviteter. Befordring/transport administrationen Kommunens befordringsregler følger statens regler: "For møder, der tilrettelægges i forbindelse med kørsel mellem hjem og arbejdssted, udbetales differencen mellem antallet af kilometer mellem hjem og arbejdssted og det faktisk antal kørte kilometer". I forbindelse med længerevarende uddannelse, der sammenlagt strækker sig over 3 (enkelt)dage, ydes befordringsgodtgørelse for kørsel fra privatadressen til uddannelsesinstitutionen tur/retur efter statens takster, lav sats. 29

30 Budget økonomiudvalget Abonnementsordninger m.v. Syddjurs Kommune har for enkelte områder, hvor kommunen ikke selv råder over de nødvendige specialister, tegnet abonnementsordninger med kommuner og region, som udfører opgaven for kommunen. Skorstensfejerarbejde Kommunen foretager afregninger for skorstensfejere. Området skal hvile i sig selv. Pulje - mindre overførselsudgifter (HOS) Kommunens kontrolenhed under Borgerservice arbejder intensivt med afdækning og dokumentation af socialt bedrageri. Resultaterne opnås i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, institutioner og skoler. Der er budgetteret med at indsatsen med indtægter på 4,65 mio. Løn og kurser Lønsummerne for administrationen er, bortset fra ledelsen, fordelt ud til de enkelte afdelingschefer sammen med de beløb til kurser m.v., der er givet til hver afdeling. Beløbene er som følger: 2014 Lønsum: Kurser: Øvrige: I alt: Direktion Afdelingschefer Borgerservice og sekretariatet Personale og HR Budget Regnskab Digitalisering og IT Ældre og sundhedsfremme Familie Skole Dagtilbud og daginstitutioner Natur, Virksomheder og vand Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration Plan og Byg, Kultur og udvikling Social og beskæftigelsesområdet Elever i administrationen TR-aflønning adm. personale Lønsum, administration

31 Budget økonomiudvalget Afdelingerne servicerer og rådgiver fagudvalgene og økonomiudvalget, byrådet og direktionen om såvel faglige som økonomiske anliggender og udarbejder dagsordenssager og uddybende bilag til politisk sagsbehandling. Administrationen arbejder ud fra blandt andet lov om kommunernes styrelse, forvaltningsloven og offentlighedsloven. Afregning med udbetaling Danmark Udbetaling Danmark har gradvist overtaget myndighedsansvaret for en række kommunale opgaver, så de fremover løses i 5 centrale centre. Det drejer sig om: familieydelser den 1. oktober 2012, barsels dagpenge den 1. december 2012 og folke- og førtidspension samt boligstøtte den 1. marts Kommunerne opkræves et administrationsbidrag af Udbetaling Danmark fra 2013, og for Syddjurs Kommunes vedkommende er det 6 mio. kr. i 2014, hvilket modsvares af en reduktion af lønsummen i borgerservice på 2,75 mio. kr. Det er dermed en udgift som er 3,25 mio. kr. større end da opgaven blev varetaget i kommunal regi, hvilket er kendetegnende for alle kommuner. I aftalen lægges der op til, at Udbetaling Danmark skal effektivisere over de kommende år, så udgiften for kommunerne reduceres. Borgerservice og sekretariatet Borgerservice er borgernes indgang til den kommunale administration. Borgerservice har med etablering af Callcenter, Kviksvar og Medbetjening sat yderligere fokus på effektivisering af de mange henvendelser til Borgerservice. Cirka personlige henvendelser Cirka telefoniske. henvendelser over Callcenter i Borgerservice Henvendelser via E Post: cirka Papirpost/scanning for resten af organisationen: cirka Der vil også i 2014 være en stor indsats i forhold til den øgede digitalisering, hvor borgerne skal bruge selvbetjeningsløsninger og digital post. Der vil blive afholdt kurser, temadage, workshops mm. i samarbejde med bibliotekerne, datastuer og andre, for at sikre størst mulig læring og tryghed for de mange nye brugere. Borgerservice beskæftiger sig med fleksydelse, pension, enkeltydelser til pensionister, økonomisk administration af sygedagpenge og barselsdagspenge, fripladser, tilskud til privat børnepasningsordning,, billedlegitimationskort til unge over 16 år, vielser i Syddjurs, begravelseshjælp, pas, kørekort, folkeregister, sygesikring, sygesikringsrefusioner, lån til betaling af Ejendomsbeskat, ejerskifteadministration (skøder), afregning til skorstensfejer, opkrævning af kommunens udeståender. Desuden central postfordeling, scanning mm. Direktionssekretariatet udfører sekretariatsfunktioner for borgmester, direktion, udvalg og byråd, herunder dagsordener. 31

32 Budget økonomiudvalget Derudover arbejdes der med køb og salg af fast ejendom, betjening af sekretariat for husleje- og beboerklagenævn på Djursland, Juridisk rådgivning ift. hele organisationen, sagsbehandlingsopgaver, alkoholbevilling, lukkelov mm., arkiv og journalisering, koordinering af kommunens samlede brug af elektronisk dokumenthåndtering (ESDH), afholdelse af valg, intern og ekstern kommunikation, koordinering af internetportalerne og intranet, forsikringsadministration samt udviklingsopgaver for hele organisationen. Teamet for helhedsorienteret sagsbehandling (HOS) skal afdække og dokumentere socialt bedrageri. Det sker i et tæt samarbejde med social- familie- og beskæftigelsesområderne, Skat, Udbetaling DK, Institutioner og skoler. Personale og HR Afdelingen administrerer løn for cirka medarbejdere, svarende til cirka fuldtidsstillinger. Der administreres ud fra 45 forskellige overenskomster og bruges forskellige ansættelsesformer såsom overenskomstansættelser, tjenestemandsansættelser, ansættelser i fleksjob, seniorjob og forskellige jobtilskudsordninger. Kommunens aftaleholdere kan få vejledning i lønspørgsmål og sparring i forhold ansættelsessamtaler, lønindplacering, medarbejdersamtaler og forhandlinger med faglige organisationer. Afdelingens udviklingskonsulenter og arbejdsmiljøkonsulent løser opgaver i forbindelse med MEDorganisationen, arbejdspladsvurderinger (APV), ledernetværk, konflikthåndtering, innovation og Den offentlige lederuddannelse (DOL) i Østjysk Ledelsesakademi. Budget og Regnskab, der samlet udgør økonomistaben. Økonomistaben servicerer byrådet, direktionen og aftaleholdere i form af rådgivning og støtte i alle spørgsmål vedrørende budgetlægning, den økonomiske styring af budget, budgetopfølgning og regnskab. Borgere, presse, ministerier, styrelser, KL, analyseinstitutter m.v. serviceres i forhold til samme opgaver, som del af kommunens informationsopgaver og myndighedsopgaver vedr. budget og regnskab. Økonomistaben har endvidere opgaver i forbindelse med udbud og indkøbsaftaler, vejledning, kontrol og brugeradministration af kommunens økonomisystem samt sagsbehandling vedrørende likviditet, lån, leasing og, garantier. Der er cirka 410 brugere af kommunens økonomisystem, hvori der cirka årligt håndteres fakturaer, udstedes 6600 regninger, og afstemmes 670 konti. Digitalisering og IT Afdelingens opgaver består af: Kommunens IT drift og udvikling, teknologiprojekter, understøttelse af fagområdernes initiativer til effektivisering via digitalisering, samt kommunens tekniske løsninger til Internet, Web og digital udvikling. Ligeledes har afdelingen ansvaret for kommunens digitale informationssikkerhed og overholdelse af Persondataloven. 32

33 Budget økonomiudvalget Kommunens IT driftscenter varetager opgaver i forbindelse med Serverdrift og datalager: inklusive lager (storage), operativsystem, netværksfundament (backbone), sikkerhedskopiering (backup), kørsel af jobs i it-systemerne (batchafvikling) og overvågning. Systemsupport: Driftsopgaver og vedligehold af it-platformen: Vedligeholdelse og udskiftning og udrulning af klienter/arbejdsstationer, administration af tekniske applikationer og databaser, fejlretning og udvikling ud fra ændringsønsker. Licenser Sikkerhed operativsystemer, Backoffice / IT Sikkerhedsløsninger / PC ere / Tynde klienter / IP telefoner/ mobiltelefoner / print / scan / kopi Citrix: Licenser Citrix klienter / Powerfuse / sikkerhedspakker og overvågningssystemer Lokalt og eksternt netværk: Internet / LAN / WAN / Web Sikkerhed og Overvågning Brugersupport,, brugeradministration, funktionel brugersupport, fejlretning og support af brugerudstyr og periferienheder. Helpdesksystemer Brugerstyring (Active Directories) Indkøb og salg (webshop) Virksomheds- og fagsystemer der er fagområders og institutioners digitale systemer til sagsbehandling, Web og digital automatisering og robotteknologi Afprøvning af nye teknologier og løsninger Teamet for projektstyring, effektivisering, web og digital udvikling varetager opgaver i forbindelse med geografiske informationssystemer (GIS) og IT- og Informationssikkerhed, herunder fagområdernes Sagsdata og IT sikkerhed inden for relevante område samt projektforslag til forbedringer og rationalemuligheder vedrørende kommunens sagsbehandling. Ældre og sundhedsfremme Afdelingen hjælper sundheds og omsorgschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af ældre og sundhedsområdet. Derudover varetager medarbejderne visitation til en række kørselsordninger og administration af boligvisitation til ældre. Familie Familieafdelingen varetager blandt andet myndighedsopgaver med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser om særlig støtte til børn, unge og deres familier, herunder også familier med handicappede og kronisk syge børn. Familieafdelingen yder rådgivning og vejledning til børn og unge og deres forældre og foretager børnefaglige undersøgelser, når der optræder forhold, som giver anledning til bekymring for barnets eller den unges sundhed og trivsel. 33

34 Budget økonomiudvalget Den børnefaglige undersøgelse foretages i et samarbejde med familien og professionelle personer i barnets netværk som f.eks. skole og dagtilbud, der bistår Familieafdelingen med at afklare, om der er behov for at iværksætte støtteforanstaltninger i forhold til barnet eller familien. Familieafdelingen varetager desuden opgaver i forhold til godkendelse af og tilsyn med aflastnings- og plejeforanstaltninger. Fra den 1. januar 2014 bevirker den såkaldte tilsynsreform, at store dele af kommunes hidtidige tilsynsområde overgår til det nyetablerede Socialtilsyn Midt under Silkeborg Kommune. Syddjurs Kommunes tilsynsområde er derfor ved udgangen af 2013 under omorganisering. Skole Skoleafdelingen varetager sammen med skolechefen den faglige, administrative, økonomiske, pædagogiske og personalemæssige ledelse og styring af folkeskoleområdet og Syddjurs Ungdomsskole. Herudover serviceres borgere, interne- og eksterne samarbejdspartnere, ministerier og styrelser m.fl. i forhold til spørgsmål, statistik og andre oplysninger om skoleområdet. Skoleafdelingens løbende driftsopgaver består blandt andet af: planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for ledere planlægning og tilrettelæggelse af fælles kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i tæt samarbejde med skolelederne og Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) iværksættelse og gennemførelse af fælles skoleudviklingsprojekter på tværs af skolerne udmøntning og regulering af skolernes decentrale budgetter som følge af ændringer i elevtal, støtte til inklusion, politiske prioriteringer m.v. tilsyn og kontrol vedrørende overholdelse af undervisningspligten for børn i den skolepligtige alder elevadministration i tæt samarbejde med skolesekretærerne sagsbehandling vedrørende ansøgninger om tilskud til efterskoleophold og ansøgninger om udsættelse af skolestart tilskud til friskoler Skoleafdelingen betaler årligt ca regninger hvoraf hovedparten omhandler befordring af elever og mellemkommunal betaling for undervisning på tværs af kommunegrænser i forhold til frit skolevalg, anbragte børn samt elever på specialskoler m.fl. Dagtilbud og daginstitutioner Afdelingen hjælper dagtilbudschefen med faglig, administrativ og økonomisk styring af dagplejen og daginstitutionerne. Derudover afdelingen sekretariat for børn og unge-udvalget og understøtter borgerservices brug af institutionssystemet, som bl.a. styrer forældrebetalinger på daginstitutionsområdet. 34

35 Budget økonomiudvalget Natur, Virksomheder og vand Afdelingens arbejdsområder er planlægning, myndighedsbehandling og tilsyn i forhold til Landbrug, Vandløb, naturpleje og forvaltning, fredningsbestemmelser, industrimiljø, drikkevandforsyning, grundvand, miljøgodkendelser og tilladelser, råstoffer, badevandskvalitet (herunder Blå Flag ordning), affald og spildevand. Endvidere arbejdes der med relevante sektorplaner, kommuneplan 2008, de nationale vand- og naturplaner med tilhørende egne handleplaner. Veje, trafik, ejendomme og ejendomsadministration I team Veje- og Trafik arbejdes der med planlægning på vej- og parkområdet, projektering og styring af byggemodningsopgaver, samarbejde med driftsafdelingen Natur- og Vejservice, drift af havne, koordinering af kørsel med busser og anden personbefordring samt udbud af samme. I team Ejendomme arbejdes der med planlægning og styring af bygningsvedligeholdelse, vedligeholdelse af kommunalt ejede udenomsarealer, energistyring og energiforbrug i kommunalt ejede bygninger, bortset fra udlejningsboliger indenfor ældre- og voksen/handicapområdet samt deltagelse i byggestyring for kommunale byggeprojekter og omkring støttet byggeri mm. Plan og Byg, Kultur og udvikling Afdelingen er opdelt i to lige store områder Plan, udvikling og kultur samt Byggeri, landzone og BBR. Plan, udviklings og kulturområdet arbejder ud fra lov om planlægning og lov om byfornyelse. Lov om folkeoplysning, lov om musikskoler, biblioteker etc. og serviceloven. I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver: Overordnet planlægning i form af særlige tillæg til kommuneplan 2009, planstrategi og ny kommuneplan Konkret planlægning i form af lokalplaner, 42 erklæringer, Plansystem.dk og Helhedsplanlægning, som skilte- facademanual, arkitekturpolitik mv. Bosætning (strategiudvikling, velkomstmateriale) Distriktsudvikling (distriktsråd, LAG) Projektkatalog (Byudvikling, Byfornyelse og byforskønnelse) Landsbypuljen By-/områdefornyelse (områdefornyelsesprojekter, byfornyelsesprojekter, bygningsforbedringsudvalg) Erhvervsudvikling (turismeudvikling, turismestrategi, turistpolitisk handlingsplan, kommunal erhvervsservice, Business Region Århus) Fundraising (egne projekter) Udviklingsprojekter (eks. Kalø Bugt) Kultur- og Fritidspolitikken Børnekultur: Børnekulturelt samvirke, børneteater, inspirationsdage 35

36 Budget økonomiudvalget Formidling (Kommunikationsstrategi, Djurs Live, festivalguide, foreningsfoldere) Kulturring Østjylland (kulturaftale ) og Kulturhovedstad 2017 Events- og aktiviteter så som Kultur- og fritidskonference, Barda, Kulturnat, Børnekulturnat Hertil kommer opgaver i forhold til Museum Østjylland, Syddjurs Biblioteker, Syddjurs Musikskole, Syddjurs Billedskole, Syddjurs Egnsteater, Kulturskoler samt Kulturens huse: Kom-Bi Hornslet, Aktivitetshuset Ebeltoft, Hotellet Rønde, Brændpunktet og Forsamlingshusene i Syddjurs samt Naturcenter Syddjurs. Byg, landzone og BBR-området arbejder ud fra Byggeloven, Planloven, BBR-loven samt Beslutning om differentieret sagsbehandling i Syddjurs Kommune og Servicemål for byggesagsbehandling i Syddjurs Kommune. I overskrifter er der blandt andet følgende opgaver: Forespørgsler, Forhåndsvurderinger og Forhåndsdialog Ansøgninger om byggetilladelse, dispensation og landzonetilladelse Anmeldelse af byggeri Tilsyn Klagesager Skimmelsvampsager Nedlæggelse af boliger Lovliggørelsessager, herunder Lovliggørelse af beboelser i sommerhuse i by og landzone ejendomsavanceerklæringer og udstykningserklæringer Grundejerforeningsvedtægter Bygningsbevaringsudvalg, screeninger og bevaringsværdige bygninger Skiltetilladelser BBR-registreringer, telefon og borgerbetjening i den forbindelse samt sagsstyring, arkivering m.v. Social og beskæftigelsesområdet Jobcentret forestår administration i forbindelse med den beskæftigelsesrettede indsats herunder myndighedsudøvelsen overfor ledige borgere på henholdsvis dagpenge, kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse, revalidering, ledighedsydelse, personer i fleksjob og personer der ikke modtager ydelse, men som er berettiget til indsats efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (herunder unge årige) Ydelseskontoret forestår bevilling og udbetaling af forsørgelsesydelserne; kontanthjælp, starthjælp, introduktionsydelse og hjælp til repatriering samt hjælp i særlige tilfælde, herunder enkeltydelser, sygebehandling, samværsudgifter og flytteudgifter. Desuden administration og udbetaling af aktiveringsydelse, revalideringsydelse, forrevalideringsydelse, ledighedsydelse samt løntilskud til både forsikrede og ikke forsikrede ledige. 36

37 Budget økonomiudvalget Herudover udbetaling af løntilskud til virksomheder for personer i fleksjob og skånejob, tilskud til voksenlærlinge, tilskud til mentor og personlig assistance. Desuden administrerer Ydelseskontoret alle tillægsydelser i forhold til beskæftigelsesindsatsen, inkl. sygedagpengemodtagerne. Selve bevillingen og udbetalingen af sygedagpenge foregår i Borgerservice Afdelingen Visitation og hjælpemidler forestår visitation af ca borgere årligt til pleje og praktisk hjælp, handicapkørsel, boligvisitation og hjemmetræning m.m. Den enkelte visitator har ca. 200 borgerbesøg årligt og ca telefonkontakter med borgerne årligt. Derudover forestår afdelingen visitation til hjælpemidler, boligændringer og personlige kropsbårne hjælpemidler m.m. Den enkelte sagsbehandler har her ca. 180 borgerbesøg og 2300 telefonkontakter årligt. Afdeling Socialcenter forestår alle myndighedsopgaver i forbindelse med botilbud efter 107,108, bostøtte efter 85, aktivitetstilbud efter 103,104 samt sagsbehandling vedrørende borgerstyret personlig assistance, handicapbiler og 96 og 97. Derudover er afdelingen ansvarlig for tilsyn med kommunens institutioner, aktivitets- og botilbud. Afdelingen forestår derudover al administration og tilkendelse i forbindelse med ansøgninger om førtidspension. Elever i administrationen For at fremme brugen af kontorelever i alle afdelinger og på tværs i organisationen er budgettet til elever i administrationen afsat særskilt, så de ikke indgår i afdelingernes lønsummer. TR-aflønning adm. personale For at fremme tilstedeværelsen af tillidsrepræsentanter uafhængigt af afdelingernes lønsummer og organisering i øvrigt, er der afsat et særskilt budget der kan kompensere de afdelinger, der får valgt tillidsrepræsentanter. Fælles service funktioner Udgifterne til kontorhold for alle administrationsbygninger administreres af direktionssekretariatet. Her indgår også medlemskontingenter til Kommunernes Landsforening, udgifter til revision, rådgivning og en lang række øvrige administrative opgaver. Forsikringsafdelingen Syddjurs Kommune blev selvforsikret på arbejdsskadeområdet pr. 1. januar Ordningen administreres centralt i forsikringsafdelingen. For 2014 er der afsat et samlet budget til dækning af skader og til opsparing på 3,8 mio. kr. Budgettet er fordelt på et antal funktionsområder svarende til de områder, hvor der er personale ansat. 37

38 Budget økonomiudvalget Hvert år beregnes en præmie ud fra antal ansatte helårspersoner pr.1. august i det givne regnskabsår. Præmien udgiftsføres på de relevante funktionsområder. Præmien indtægtsføres på en intern forsikringspulje til arbejdsskader. Her afholdes også udgifterne vedr. arbejdsskadeforsikring. F.eks. udbetalinger til skadelidte, AER-bidrag, udgifter til forsikringsselskabs administration af bestemte sager m.v. Årets resultat overføres ved regnskabsårets afslutning til en pulje til arbejdsskader, som på længere sigt skal hvile i sig selv. Der er oparbejdet en pulje på 11,7 mio. kr. til imødegåelse af udgifter til nye arbejdsskader, hvor der tilkendes store erstatninger til mén og tab af arbejdsevne. Puljen nedskrives med 2 mio. kr. i Det er kendetegnende når en kommune starter med selvforsikring at udgifterne er stigende over en længere årrække indtil der sker en afgang af personer, der får løbende udbetalinger. Generelt siges det at 2% af skaderne står for 90% af udgifterne. Det tager typisk flere år før der træffes endelig afgørelse omkring arbejdsskader, hvorfor en lang række af de skader, der er opstået i den tid Syddjurs Kommune har været selvforsikret ikke er endelig afgjort endnu. Hvis opsparingen viser sig at være for lille, må situationen tages op til fornyet behandling i forbindelse med kommende budgetter. I forbindelse med overgangen til selvforsikring på arbejdsskader, og en større selvrisiko på øvrige områder, er der oparbejdet en pulje til forebyggende foranstaltninger. Det kan være til vinterkørekurser, projekter om alarmanlæg, videoovervågning på institutionerne og sikring mod lynnedslag. Som et konkret eksempel på den fremtidige anvendelse af forebyggelsesmidlerne, arbejdes der i 2012, 2013 og 2014 med en markant forbedring af alarmer og adgangskontrol i kommunens bygninger, for at kunne leve op til forsikringsbetingelser. Der vil også være en række projekter på arbejdsmiljøområdet, som med fordel kan bearbejdes for at reducere skadesfrekvenserne. I 2011 og 2012 har der været en række store skader i form af brande og oversvømmelser, og ikke mindst branden på Jobcentret i Kolind. Der har løbende været dialog med forsikringsselskabet IF om skaderne, der på bygning og løsøre betyder at selskabet også inden storbranden har haft et større underskud på forretningen i Syddjurs Kommune. Efter branden i Kolind i 2012 har der været en præmiestigning på 125% svarende til kr. Forsikringsselskaberne har gennem de senere år haft meget stor fokus på skolebrande, som er meget omkostningstunge for selskaberne. Der er løbene drøftelser om at stille krav til kommunerne om brandalarmeringsanlæg, som er meget dyre at etablere og derfor er der budgetteret med kr. i 2014 og 2015 samt kr. i 2016 og 2017, for at få etableret disse anlæg. Det vurderes nødvendigt, for at der fortsat kan tegnes de nødvendige forsikringer. 38

39 Budget økonomiudvalget Administrativ IKT, Digitalisering Budgettet til den administrative IT platform, netværk, programlicenser og serviceaftaler, support og udvikling er samlet på dette område. Budgettet skal kunne dække digitalisering og forarbejdet til eventuel automatisering af fagområdernes sagsbehandling, kommunikation/netværk og relevante leasingomkostninger. En del af opgaven er også at sikre, at de nationale digitaliseringsstrategier og kommunens strategier overholdes, samt at afdelingen arbejder professionelt og målrettet med at understøtte Syddjurs Kommunes daglige drift. Afdelingen er med til at skabe merværdi af IT anvendelsen og skabe det solide, driftsikre og fleksible grundlag for at forretningen Syddjurs kommune kan få mest mulig værdi ud af IT investeringer. Højhastighedsnet/ Optiske fibre i hele kommunen: For at sikre en optimal driftsstabilitet i fagområder og på rådhusafdelinger er der i IT budgettet for 2013 afsat midler til fiberforbindelser til udvalgte IT leverandører i Danmark. Samtidig er der disponeret og afsat midler og aftalt fiberforbindelser mellem rådhusene i Hornslet, Rønde og Ebeltoft, og i 2014 bliver de kommunale institutioner i kommunen forbundet med optiske fiberforbindelser, i det omfang det er muligt. Dette arbejde gennemføres hurtigst muligt i 2014 IT- og digitalisering er i både 2014 og 2015 aktive deltagere i et helhedsorienteret kommunalt IT infrastrukturprojekt, og deltager med investering og implementering af optiske fibre til hele kommunen, som et udgangspunkt for blandt andet digitale velfærdstjenester og digital kommunikation. Samtidig skal højhastighedsnettet være med til at understøtte vækst, beskæftigelse, bosætning, udvikling og tiltrækning i hele Syddjurs Kommune. Ovennævnte betyder, at der i driftsbudgettet for administrativ IKT for 2013, 2014 og 2015, er indeholdt 1,1 mio. kr. årligt til implementering af fiberinfrastruktur til landsbyerne m.v. i hele kommunen. Inden udgangen af 2013 vil infrastruktur/fiberprojektets 3 geografiske faser, samt aktører, tidsplan og milepæle blive præsenteret for Økonomiudvalget. Til drift af infrastrukturen er der i budgettet afsat kr. årligt til service, vedligehold og opdatering af eksisterende fiberinfrastruktur. Digitale Fagsystemer og drift: Syddjurs Kommune benytter sig af digitale fag- og virksomhedssystemer og kommunikation, som samlet udgør ca. 38 mio. kr. årligt. Hovedparten af de leverandørbaserede sagsbehandlingssystemer, tvangssystemer og virksomhedssystemerne er leveret af KMD. 39

40 Budget økonomiudvalget Der pågår pt. forhandlinger mellem KL/ KOMBIT og KMD om nedsættelse af den årlige betaling, og det skønnes, at besparelsen i 2014 udgør ca. 1,3 mio. kr. Dette er indarbejdet i budgettet. Egenudvikling og drift af egne programmer og systemer: Siden 2012 har IT og Digitalisering søgt at skabe dels et økonomisk rationale og dels udvikling af egne programmer til understøttelse af Syddjurs Kommunes digitale effektivisering og udvikling. Det er lykkedes at erstatte lejede programmer med egenudviklede, og i et samarbejde med 17 andre kommuner i OS2web, er det forventningen at der ved udgangen af 2013 i alt er skabt en økonomisk netto besparelse på ca. 1,5 mio. kr. årligt. Dette beløb forventes i 2014 at vokse med ca. 1,5 mio. kr. til ca. 4 mio. kr. Den økonomiske besparelse for regnskab 2013, og dermed det potentielle rationale for 2014 kan beregnes ved udgangen af I overskrifter forventes i 2014: at omkostninger til IT- og fagsystemer følger de af byrådets besluttede besparelser i fremskrivninger fra 2013 til 2014 at udviklingen af egenudviklede applikationer i samarbejde med OS2web fortsætter. at etablere et digitalt højhastighedsnet og infrastruktur i kommunen som dels understøtter den digitale velfærd og -kommunikation med borgere, virksomheder og erhvervsliv og dels som en potentiel kommunikation med ejere/lejere af fritidsboliger og turister m.v. Initiativerne i afdelingen i 2014, 2015 og 2016 retter sig mod: at optimere kommunens organisations udnyttelse og kompetencer til udnyttelse af IT systemer, kommunikationssystemer og kontorplatforme samt igangsatte digitaliseringer som gør opgaverne lettere. at understøtte den fleksible medarbejder i Syddjurs Kommune, således at alle relevante medarbejdere, for alvor udnytter mulighederne for at udføre opgaverne ved at udnytte de teknologiske effektiviseringer og samtidig finde potentialer for optimering. at igangsætte initiativer til, at alle medarbejdere i Syddjurs bliver digitale og kan tilgå medarbejderportaler, digitale services og udvalgte indberetninger. teknisk og organisatorisk understøtte både nationale og fagområders initiativer til borger- og virksomhedsselvbetjening Diverse overenskomstpuljer Der er i denne pulje især afsat beløb til seniorpolitiske initiativer, der skal fordeles på hovedorganisationsniveau. Beløb og fordeling skal aftales med organisationerne. 40

41 Budget økonomiudvalget Skole IKT Hele kr Skole IKT Bevilling i alt Administrativ IKT i Syddjurs udfører driften af skolernes netværk efter aftalt SLA (service level agreement). Skolernes programmel og relevante skolesystemer finansieres af skoleområdet Administrativ organisation anlæg Hele kr IT-løsning i Rønde Administration Hornslet ombygning Administration Ebeltoft ombygning Bevilling i alt Der er afsat beløb til samling af kommunens administration i to administrationsbygninger i Ebeltoft og Hornslet. Samlingen kræver ombygning i Hornslet og ombygning og tilbygning i Ebeltoft samt en IT-løsning i netværksknudepunktet i Rønde. For administrationsbygningerne arbejdes der med et ratioprincip for antallet af arbejdspladser, således at byggeomkostningerne reduceres. Finansieringen af projektet kommer fra en forsikringssum i 2013 efter at en administrationsbygning i Kolind er brændt Erhvervsudvikling og turisme Hele kr Innovation og anvendelse af ny teknologi Erhvervsservice og iværksætteri Turisme Div. indtægter og udgifter efter forskellige lovgivninger Bevilling i alt Norddjurs og Syddjurs Kommune driver en fælles turismefremmeorganisation, Destination Djursland. Kommunerne overtog i 2011 finansieringen af væksthusene og den specialiserede erhvervsservice og kompenseres for udgiften over bloktilbuddet. For Region Midtjyllands vedkommende varetages den specialiserede erhvervsservice for virksomheder af VæksthusMidt og bevillingen hertil udgør kr. 41

42 Budget økonomiudvalget Den resterende del af bevillingen dækker det øvrige erhvervs- og turistområde. Det omfatter kommunens lokale erhvervsservice. Den lokale erhvervsservice har siden 2009 været udliciteret og omfatter bl.a. iværksætter- og virksomhedsrådgivning, mentorordninger, iværksætterkurser og etablering og facilitering af forretningsnetværk, vækstgrupper og erfa-grupper. Bevillingen indeholder endvidere Syddjurs Kommunes faste bidrag til en række samarbejder herunder Business Region Aarhus og det fælles midtjyske EU-kontor i Bruxelles. Bevillingen dækker derudover markedsføring, der gennem markedsførende og identitetsskabende tiltag skal skabe synlighed omkring Syddjurs Kommune og mulighederne for at drive erhverv i kommunen. Ligeledes dækker bevillingen udviklingsopgaver, der skal sikre realiseringen af politisk besluttede udviklingsprojekter herunder letbanesamarbejdet samt medfinansiering af den regionale megasatsning på turisme. Desuden er et beløb afsat til udgifter i forbindelse med afholdelse af offentlige møder, deltagelse i konferencer, efteruddannelse m.v Lønpuljer Hele kr Lønpuljer Barselsudligningsordning Tjenestemandspensioner Bevilling i alt Lønpuljer Fra KTO-forliget for 2008 til 2010 står tilbage en mindre pulje til udmøntning i henhold til aftalte organisationsforhandlinger. Barselsudligningsordning Hver kommune eller region skal etableres en barselsudligningsordning. Formålet med puljen er at sikre en økonomisk udligning mellem samtlige arbejdspladser inden for kommunen, således at udgifter til ansatte under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ikke påhviler den enkelte arbejdsplads alene. Formålet er at understøtte et arbejdsmarked med lige muligheder for kvinder og mænd. I Syddjurs Kommune er det aftalt at der under graviditets-, barsels- og adoptionsorlov ydes kompensation for forskellen mellem dagpengerefusion og den pågældendes sædvanlige løn. Der er således mulighed for at indsætte vikar under hele orloven. 42

43 Budget økonomiudvalget Tjenestemandspensioner Kommunerne skal vælge en afregningssats for indbetaling til tjenestemandspensioner. Der er som budgetforudsætning valgt den mindste af de satser som Sampension tilbyder. Syddjurs Kommune har anvendt en forudsætning om pensionering ved 65 år. Pension til politikere udbetales også fra denne pulje. 43

44 Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet SÆ udvalget Politisk arbejdsform Udvalget for sundhed, ældre og socialområdet arbejder består af fem medlemmer og arbejder ifølge styrelsesvedtægten med følgende: Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner over 18 år på det sociale og sundhedsmæssige område. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale og sundhedsmæssige opgaver vedrørende personer over 18 år, herunder: hjemmehjælp, hjemmepleje, hjælpemidler og boligændringer ældreboliger, plejeboliger, dagcentre og madservice voksenhandicapområdet området for psykisk syge forebyggelses- og misbrugsområdet sociale ydelser på integrationsområdet pensioner opgaver vedrørende kommunens sociale institutioner og private og selvejende institutioner som byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen, dog undtaget børnepasningsmuligheder i institutioner og dagpleje borgerinddragelse på udvalgets område drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område ansvaret for drift og vedligeholdelse af udvendige arealer påhviler Udvalget for natur, teknik og miljø og i samarbejde med det relevante fagudvalg bygge og anlægsopgaver inden for udvalgets område. Opgaver vedrørende: kommunal tandpleje kommunelæge sundhed og genoptræning generelle sundhedsfremmende tiltag i samarbejde med andre relevante fagudvalg opgaver vedrørende boligsikring og beboerindskud. 44

45 Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet indstilling til byrådet om sociale udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. 10, samt anlægsplaner og program vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. Overordnet budget - sundhed, ældre- og socialområdet Hele kr Sundhedsudgifter Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Kontante ydelser Drift Anlæg Udvalget har i 2014 en samlet driftsbevilling på netto kr. Til anlæg er der afsat rådighedsbeløb på kr. 45

46 Ældre SÆ - udvalget Sundhedsområdet SÆ udvalget Byrådets visioner Vores langsigtede vision er at: "Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv, med overskud til også at være noget for andre". Det betyder, at alle borgere i Syddjurs Kommune skal: leve længere og have flere gode leveår have lige muligheder for at leve et sundt liv have relationer, der udvikler kvaliteten i deres liv Sundhedspolitikken findes på kommunens hjemmeside og beskriver de tilbud og tiltag, kommunen arbejder med. Alle borgere i Syddjurs Kommune skal have det så godt som overhovedet muligt. Sundhedspolitikken "NYD LIVET- det smitter" er et sundhedsknus til Syddjurs og udtrykker ønsket om at sprede og formere sundheden i Syddjurs, så alle får de bedste muligheder for at leve et liv med mange glæder. Så du kan nyde dit liv og gøre det, du godt kan lide. Sundhedspolitikken for Syddjurs Kommune 2012 er en vigtig forudsætning for at realisere byrådets overordnede vision om Syddjurs Kommune som rammen om det gode liv. Politikken indeholder kommunens visioner for, hvordan sundheden i Syddjurs udvikler sig de næste fire år. Politisk besluttede forandringer Med NYD LIVET det smitter skruer vi op for sundheden i Syddjurs og tager et vigtigt skridt mod den sundeste kommune i Danmark. Vi smitter alle i Syddjurs med sundhed ad følgende veje: Godt fra start: glade børn i trivsel Vi skaber robuste børn og unge, der kan udfolde deres evner og klare hverdagens udfordringer. Sundhed en smal sag: sunde valg er nemme valg Vi indretter Syddjurs, så sundhed og særligt bevægelse bliver en sjov og naturlig del af din hverdag. Fælleskram: vi smitter Vi fremmer og spreder sundheden gennem fællesskaber og giver dig mulighed for ikke blot at tage vare på dig selv men også andre. 46

47 Ældre SÆ - udvalget Hånd om livet: forebyggelse og behandling til dig Vi rådgiver og støtter dig i at nyde dit liv, hvad enten du lever helt uden sygdom, med midlertidige helbredsproblemer, langvarig eller kronisk sygdom, der kræver, at du tager specielle hensyn til dig selv. Vi skaber sammenhæng i vores tilbud, så du oplever, de er tilgængelige og meningsfulde for dig, når du har brug for dem. Link: Sundhedspolitik Sundhedsaftaler I Sundhedsloven ( 205) samt bekendtgørelsen og vejledningen, der er knyttet hertil, stilles krav om, at regionerne skal indgå sundhedsaftaler med de enkelte kommuner på centrale områder. Aftalerne indgås en gang i hver valgperiode. På følgende områder er det lovgivningsmæssigt obligatorisk at indgå aftaler: indlæggelses- og udskrivningsforløb, træningsområdet, behandlingsredskaber og hjælpemidler, forebyggelse og sundhedsfremme, indsatsen for mennesker med sindslidelser (psykiatri) opfølgning på utilsigtede hændelser. Link: Sundhedsaftale Den generelle sundhedsaftale danner baggrund for den lokale sundhedsaftale, som Syddjurs kommune skal indgå med regionen for perioden Den lokale aftale angiver præciseringer, justeringer og frivillige supplerende aftaler mellem Region Midtjylland herunder Regionshospitalet Randers og Grenaa, almen praksis og Syddjurs Kommune. Den lokale aftale er forhandlet på møde med repræsentanter fra Region Midtjylland og kommunale ledere på sundheds, social og ældreområdet. De lokale præciseringer omfatter bl.a. følgende temaer: udvikling af Ebeltoft sundhedscenter et særligt samarbejde omkring indlæggelse af borgere med kommunikationsvanskeligheder, herunder etablering af mulig aftale om ledsagelse/fast vagt ordning etablering af akutpladser på korttidsafdelingen med henblik på at forebygge indlæggelser. kompetenceudvikling af hjemmesygeplejersker 47

48 Ældre SÆ - udvalget fokus på sammenhængende patientforløb og rehabilitering særlig indsats for sårbare gravide fokus på grænsefalder mellem specialiseret og almindelig ambulant genoptræning særlig samarbejde om forstærket indsats for mennesker med kroniske lidelser samarbejde om rehabiliteringstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade. Link: Sundhedsaftale mellem Syddjurs kommune og Region Midtjylland Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient I Aftale om satspuljen for blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200,4 mio. kr. til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient blev offentliggjort den 22. december Den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient består af 11 konkrete initiativer, der særligt skal føre til at: reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet Link: Fælles udmøntningsplan for nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient Nyttige links: Forebyggelse og sundhedsfremme skal foregå efter ensartede principper i alle kommuner og baseres på den seneste faglige viden. Det er ambitionen med Sundhedsstyrelsens nye forebyggelsespakker, som indeholder anbefalinger til systematiske indsatser og handlinger. Link: Sundhedsstyrelsen: Kommuner og sundhedsplanlægning KL og sundhed Link: kommunernes arbejde med blandt andet forebyggelse, genoptræning, sundhedspolitik Opfølgning på politisk besluttede forandringer Sundhedsområdet. De 2,25 mio. kr. som er tilført fra staten anvendes som aftalt mellem KL og Finansministeriet. Midlerne tænkes primært brugt til et generelt løft af hjemmesygeplejen. Fagområdet 48

49 Ældre SÆ - udvalget udarbejder sammen med områdeledere og teamelderne på området en udmøntningsplan, som præsenteres fori SÆ udvalget. Misbrugsområdet. Der afsættes i 2014 stigende til kr. årligt i overslagsårene til tværgående og koordinerende indsatser på misbrugsområdet. Indsatserne skal særligt have fokus på børn af alkoholramte familier. Indsatsen evalueres efter 2 år. Budget og budgetbemærkninger - Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v. Hele kr Tandpleje Ambulant specialiseret genoptræning, regionen Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse Genoptræning Bevilling i alt Bevillingen til tandplejeområdet, dele af sundhedsfremme og forebyggelse samt de kommunalt drevne genoptrænings og sundhedsområder er reduceret med 1% på indkøb og på drift, i alt kr. 49

50 Ældre SÆ - udvalget Tandpleje Hele kr Fælles kommunal tandregulering Tandplejen fælles Tandplejen Distrikt Rønde Tandplejen fælles - udenfor aftale Specialtandpleje - egne klinikker Bevilling i alt Bevillingen på kr. dækker lovbundne ydelser til børne- og ungdomstandpleje, omsorgstandpleje og specialtandpleje. Desuden driver Syddjurs og Norddjurs kommuner i samarbejde Fælleskommunal tandreguleringsordning (FKO). Tandplejens budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift. På Den fælleskommunale tandreguleringsordning (FKO) blev budgettet med budgetvedtagelsen i 2013 udvidet med kr. for at nedbringe en stigende venteliste til tandregulering. Tilsvarende har Norddjurs kommune med budgetvedtagelsen for 2014 vedtaget en tilsvarende budgetudvidelse. Det forventede fald i børnetallet vil på sigt kunne bidrage til at reducere ventelisterne. Ambulant specialiseret genoptræning Hele kr Ambulant specialiseret genoptræning Bevilling i alt Bevillingen på kr. dækker kommunens fulde finansiering af den specialiserede ambulante genoptræning, der finder sted på sygehuse. Budgettet blev i 2013 reduceret med kr. Aktivitetsbestemt medfinansiering Hele kr Aktivitetsbestemt medfinansiering Bevilling i alt Der er til medfinansiering af sundhedsudgifter i regionen budgetteret med kr. Beløbet dækker betaling til regionerne som lovbestemt medfinansiering af indlæggelser til behandling og genoptræning på sygehuse samt til ambulant behandling på sygehuse og i praksissektoren. 50

51 Ældre SÆ - udvalget Der er fra 2012 vedtaget nye regler på området, således at det faste bidrag, som kommunen hidtil har betalt er bortfaldet, og udgiften er udelukkende aktivitetsbestemt. Med henblik på at indarbejde følgerne af demografiudviklingen er der udarbejdet en model, der skal sikre, at budgettet følger udviklingen i befolkningen. Udviklingen i aldersgruppen 65+ fremgår af nedenstående tabel: Ifl. befolkningsprognose Total antal borgere Stigning i forhold til Budgettet for 2014 er sammensat således: KL s prognose for udgift til aktivitetsbestemt medfinansiering, kr., med tillæg for den demografiske udvikling, kr. (skønnet), i alt kr. På grundlag af det samlede budget for 2014 er budgettet for overslagsårene reguleret på grundlag af den forventede stigning i aldersgruppen 65+. Der er iværksat en række aktiviteter for at understøtte sundhedstilbud tæt på borgerne, samt forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af især ældre mennesker. Der rådes over midlertidige døgnpladser med sygeplejedækning døgnet rundt samt mulighed for intensiv døgngenoptræning og rehabilitering. Det akutte sundhedsberedskab er styrket med 2 akutpladser samt et udgående akutteam i aftentimerne. Vederlagsfri fysioterapi Hele kr Vederlagsfri fysioterapi Ridefysioterapi - privat udfører Bevilling i alt Der er afsat kr. Kommunerne har siden 1. august 2008 overtaget myndighedsansvaret og den fulde finansiering for den vederlagsfrie fysioterapi. Vederlagsfri fysioterapi gives efter henvisning fra læge til såvel børn som voksne, der opfylder en række faste kriterier. Ordningen administreres indtil videre af regionen. Kommunen har mulighed for at byde ind på opgaven ved at etablere egne tilbud, men brugeren har frit valg mellem private tilbud og eventuelt kommunalt etablerede tilbud. 51

52 Ældre SÆ - udvalget Udgifterne på dette område har de seneste år vist væsentlige stigninger som følge af flere brugere i ordningen. Blandt andet er en stor del af klienterne i voksen-handicap området visiteret til vederlagsfri fysioterapi. Fra budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på kr. pr. år. Besparelsen har sammenhæng med et kommunalt ønske om at tilbyde borgerne vederlagsfri fysioterapi i kommunalt regi, dels ved styrket dialog med praktiserende læger og privatpraktiserende fysioterapeuter om henvisningspraksis. Sundhedsfremme og forebyggelse Hele kr Leder sundhedsfr. og forebyggelse Sundhedsteamet Udvidelse af sundhedsområdet Andre sundhedsudgifter Andre sundhedsudg. - privat leverandør Bevilling i alt Sundhedsteamet Der er en samlet bevilling på kr. til Sundhedsteamet. En del af området er med budgetvedtagelsen for 2014 omfattet af 1% reduktion på indkøb og drift. Bevillingen er afsat til igangsættelse og understøttelse af den kommunale forpligtelse vedrørende sundhedsfremmende og forebyggende tiltag for borgerne i kommunen. Beløbet dækker udgifter til løn og aktiviteter og primært til udfoldelse af Sundhedspolitikken og indsats i forbindelse med KRAM risikofaktorer (Kost, Rygning, Alkohol og Motion). Afdelingen gennemfører kontinuerligt sundhedsfremmende projekter støttet af midler fra puljer og fonde. Udvidelse af sundhedsområdet Midlerne til udvidelse af sundhedsområdet er øremærket til afledte sundhedstilbud til borgere med lænderygsmerter jf. forløbsprogram på området. Andre sundhedsudgifter - Bevillingen på kr. dækker udgifter til Hospice, plejetakst for færdigbehandlede patienter, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse. Udgifter til hospice - der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet er fra 2013 derfor reduceret med kr., så det svarer til det forventede udgiftsniveau. 52

53 Ældre SÆ - udvalget Udgifter til færdigbehandlede - der har på området været meget store forskelle i udgifter i de enkelte år, men de seneste år har niveauet ligget under det afsatte budget. Budgettet er fra 2013 derfor reduceret med kr., så det svarer til det forventede udgiftsniveau. Kørsel til læge, speciallæge m.v. - der er fra august 2012 indgået aftale med Midttrafik, som fremover varetager kørslen på området. Der er et økonomisk rationale ved ordningen, hvorfor der i budget 2014 er vedtaget en besparelse på kr. pr. år. Begravelseshjælp - budgettet omfatter det lovbestemte tilskud til begravelser. Genoptræning Hele kr Ledere - træning og aktivitet Træningsomr. - privat leverandør Træning og aktivitet fællesområde Vedligeholdende træning og aktivitet Ambulant genoptræning Rehabiliteringsafd. Syddjurs Projekt f. pers. m.erhvervet hjerneskade Bevilling i alt Bevillingen på kr. dækker kommunens udgifter til almindelig ambulant genoptræning efter Sundhedslovens bestemmelser og genoptræning og vedligeholdende træning efter Servicelovens bestemmelser. Genoptræning efter sundhedsloven sker på baggrund af genoptræningsplaner. Området er med budgetvedtagelsen for 2014 omfattet af 1% reduktion på indkøb og drift. Genoptræning efter Sundhedsloven og genoptræning efter Servicelovens bestemmelser finder primært sted på Ambulant Genoptræningscenter i Tirstrup, eller som indlæggelse til døgnophold på Rehabiliteringsafdelingen i Tirstrup, der råder over 24 midlertidige døgnpladser. Vedligeholdende træning finder sted på kommunens 4 dagcentre og i plejeboliger. Rehabiliteringsafdelingen på centret i Tirstrup råder over 24 pladser til midlertidigt døgnophold med tilbud til borgere, der i perioder har behov for intensiv genoptræning, behandling, sygepleje og omsorg f.eks. efter sygehusindlæggelse eller som forebyggelse af samme. Afdelingen råder over 2 akutpladser, samt et 53

54 Ældre SÆ - udvalget udgående akutteam af sygeplejersker i aftentimerne, der i tæt samarbejde med hjemmeplejen og de praktiserende læger medvirker til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser af ældre borgere. Rehabiliteringsafdelingen har endvidere specialkompetencer på hjerneskadeområdet. Der tilbydes døgnbaseret rehabilitering samt ambulante tilbud i Hjerne-tale huset, hvortil der også er knyttet talepædagog. Som følge af stigende udgifter til kørsel til ambulant genoptræning er det besluttet, at opgaven fra marts 2014 overdrages til Midttrafik-ordningen. Der vil dog fortsat kunne forventes merudgifter, hvorfor bevillingen til kørsel er forøget med kr. Serviceniveau og kvalitetsstandarder sagsbehandlingsfrister Serviceniveau og kvalitetsstandarder findes på syddjurs.dk: Link: Serviceniveau og kvalitetsstandarder på sundheds- og omsorgsområdet 54

55 Ældre SÆ - udvalget Ældreområdet - Udvalget for sundhed, ældre- og socialområdet Byrådets visioner Byrådet vil arbejde for, at der udvikles sundhedsfremmende omsorgsmiljøer for de svageste, der integrerer ældre med flere og færre ressourcer Byrådet vil arbejde for, at der udvikles særlige omsorgsmiljøer for de svagester, der ikke kan integreres i almindelige plejemiljøer, og som kræver personale med særlige kompetencer Byrådet vil skabe aktive miljøer i form af ældrecentrer og sundhedscentre, der aktiverer og involverer, og skaber rammer der fremmer mulighederne for aktørerne omkring befolkningens sundhed og rehabilitering Byrådet vil udvikle boformer og plejeenheder for ældre, der midlertidigt ikke kan klare sig i eget hjem Byrådet vil arbejde for, at nye byggerier til ældre skaber gode bo- og omsorgsmiljøer, og der integreres løsninger, herunder implementering af ny teknologi, der bidrager til at skabe et godt arbejdsmiljø for personalet i ældreplejen Ældrepolitik I 2013 er der udgivet en pjece med kommunens ældrepolitik. Ud fra visionen er Syddjurs Kommunes ældrepolitik blevet udarbejdet i tæt samarbejde med ældreråd, handicapråd, medarbejdere og ledere. Den indgår som grundlag for de beslutninger, der træffes og for de aktiviteter, der efterfølgende sættes i gang. Ældrepolitikken skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens øvrige politikker, for eksempel demenspolitikken og sundhedspolitikken. Udfordringen er stor, både i forhold til, at sikre det rette indhold i de offentlige tilbud og i forhold til, at få ressourcerne til at række. Borgere i Syddjurs Kommune kan forvente, at ældresektorens opgaver og tilbud gives efter den enkeltes behov, og at det sker i trygge rammer, der understøtter et fortsat aktivt liv. Et aktivt liv, der er forskelligt fra borger til borger, og hvor borgeren selv bidrager, og hvor pårørende, om muligt, er tæt på. Der skal være plads til både den borger, der har behov for pleje og til den borger, der ved vejledning og træning kan forblive mest mulig selvhjulpen. De fire temaer i ældrepolitikken er: borgeren først aktiviteter og fællesskab et aktivt sundt liv kompetence og den nyeste viden Kilde: Pjecen Ældrepolitik i Syddjurs Kommune Link til Ældrepolitik i Syddjurs Kommune 55

56 Ældre SÆ - udvalget Demenspolitik Demenspolitikken beskriver tolv overordnede områder med målsætninger for arbejdet og behandlingen af borgere med demens i Syddjurs Kommune: organisering udredning og diagnosticering socialpædagogisk indsats boformer aktiveringsmuligheder pårørendearbejdet information jura og demens velfærdsteknologi personalets uddannelse samarbejdsrelationer områdets udvikling Kilde: Demenspolitik i Syddjurs Kommune Link: Syddjurs Kommunes demenspolitik 56

57 Ældre SÆ - udvalget Frivillighedpolitik Med en frivillighedspolitik for ældreområdet ønsker Syddjurs Kommune at understøtte og udvikle frivillige aktiviteter og samarbejdet med organisationer og foreninger til gavn for de ældre medborgere. Frivillighedspolitikkens målsætninger lægger op til, at der skabes gode rammer for det frivillige arbejde, og at udvikling af den frivillige indsats netop sker i et samspil og i et samarbejde med de frivillige, der har ældre som målgruppe. Link: Frivillighedspolitik på ældreområdet Politisk besluttede forandringer Servicestrategi og sektorplan Byrådet har vedtaget en servicestrategi for Syddjurs Kommune den 31. januar Herunder at der skulle udarbejdes en sektorplan med perspektivering af fremtidige boliger til ældre i Syddjurs Kommune. Formålet med sektorplanarbejdet er at skabe grundlag for prioritering, organisering og udvikling af fremtidens ældresektor. Syddjurs Kommune har i løbet af 2008 og 2009 arbejdet med planlægning af ældreområdet. Planlægningsarbejdet er beskrevet i tre rapporter, der indeholder beskrivelser af ældreprofil, botilbud, trænings og aktivitetstilbud samt hjemme- og sygepleje m.v. Sektorplan fase I: Statusrapport (2008) Sektorplan fase II: Perspektiveringer for fremtiden (2009) Sektorplan fase III: Borgerønsker til fremtidens ældreområde (2009) Fase III indeholder endvidere oplæg fra det daværende Udvalg for Sundhed, ældre og social, der den 8. juni 2009 traf beslutning om politiske mål og efterfølgende planlægning og handling som opfølgning på sektorplanen. Der blev peget på 4 følgende områder med henblik på udvikling: fremtidens organisering og placering af træning og aktivitet. analyse og vurdering af korttidspladser. en ældrebolighandleplan. organisering af fremtidens frivillige. Fase III indeholder kommissorier for hvert af disse fire indsatsområder. Det daværende SÆ-udvalg besluttede således, at disse mål og handlinger skulle ligge til grund for det fremadrettede arbejde. 57

58 Ældre SÆ - udvalget Sektorplan fase IIII: Principprogram for udvikling af ældreområdet (2011). Planlægningens fase llll er derfor oplægget til det principprogram, der som overordnet planlægningsredskab skal danne baggrund for den fortsatte samlede udvikling af ældreområdet, herunder ikke mindst i forhold til plejecenterudvikling og basis for anlægsprogram. Der indgår på den baggrund anlægsøkonomiske beregninger i principprogrammet, der kan anvendes som grundlag for en overordnet budgetplanlægning. Fase IIII sektorplanlægningen på ældreområdet omhandler følgende udviklingsområder: samlet rehabiliteringscenter i Tirstrup. fokus på frivillighed korttidspladser plan for udbygning af ældreboliger plan for udbygning af plejeboliger Over de kommende år tiltager andelen af ældre i den demografiske udvikling. Sektorplanen er derfor i en årlig tilpasning til den konkrete udvikling. Link til sektorplan for ældreområdet 58

59 Ældre SÆ - udvalget Opfølgning på politisk besluttede forandringer Brugertilfredshedundersøgelser Syddjurs kommune ønsker, at borgerne oplever indflydelse og samspil med kommunen, når kommunens tilbud skal udvikles. Dette kan bl.a. ske ved at inddrage borgerne gennem tilfredshedsundersøgelser. Udvalget for Sundhed, ældre og social har besluttet, at der skal gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser på alle udvalgets områder. I 2012 blev der gennemført brugerundersøgelser i hjemmeplejen og plejeboligerne. Brugertilfredshedsundersøgelser af hjemmeplejen og plejeboliger 2012 Projekt Trivsel og frivillighed Trivsel og Frivillighed er et projekt, der er blevet til i samarbejde mellem Randers Kommune og Syddjurs Kommune. Projektet er finansieret af tilskud fra forebyggelsesfonden. Formålet med projektet er at forebygge psykisk nedslidning blandt plejepersonalet på ældreområdet og øge arbejdspladsernes attraktivitet. Ved at udnævne frivillig- og trivselsguider på de enkelte arbejdspladser, er det håbet at personalets trivsel forbedres. Link til projekt Trivsel og frivillighed Innovationsprojekter på ældreområdet Syddjurs Kommune arbejder med innovation under hovedoverskriften Nemmere, billigere og bedre. Kommunen arbejder med innovationsprojekter inden for de store velfærdsområder, og der er udpeget tværgående temaer, hvor innovation er særligt væsentligt i forhold til at imødekomme de udfordringer, kommunen står over for i fremtiden. Under innovation på Syddjurs Kommunens medarbejderportal kan man finde mere om projekter på ældreområdet i drift og under udvikling 59

60 Ældre SÆ - udvalget Budget og budgetbemærkninger - Ældreområdet Tilbud til ældre Hele kr Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (Frit valg) Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v Hjemmesygepleje Forebyggende Besøg Køkken og madservice Koordinering, demens Koordinering, hjerneskade Koordinering, uddannelse af elever Øvrige udgift og indtægter Bevilling i alt Den samlede bevilling på kr. omfatter drift af pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice til borgere i eget hjem og på plejecentre. Desuden omfatter bevillingen hjemmesygepleje, aktiverende og forebyggende tilbud til borgerne, særlige udgifter til demens og hjerneskadeområdet, udgifter til uddannelse af social- og sundhedselever samt drift af boliger til ældre. Ældreområdets budget er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift, i alt kr. Siden 2007 har der i budgettet været indarbejdet en regulering på ældreområdet i forhold til den forventede demografiske udvikling. Beregningsgrundlaget fremgår af nedenstående tabel. I de seneste års budgetforhandlinger er en del af puljen sparet væk i budget 2012 blev den helt fjernet, i budget 2013 blev den reduceret med 3,5 mio.kr, så der kun er afsat ca. 1,6 mio. kr. til dækning af merudgifter som følge af den demografiske udvikling. Det betyder en øget risiko for, at det bliver behov for ekstra bevillinger i løbet af året. Demografipuljen tager højde for sund aldring, idet der alene beregnes demografiudvikling for ældre over 75 år. 60

61 Ældre SÆ - udvalget Beregningen for 2014 tager udgangspunkt befolkningstallene for 2012, fordi der ikke er justeret fuldt ud i budget Der er efterfølgende korrigeret for bevillingen på 1,6 mio. kr. i budget Der skal i relation hertil gøres opmærksom på den store usikkerhed, der relaterer sig til, om der opnås den forventede indarbejdede besparelse, der dels relaterer sig til nye plejeboliger, og dels til tiltag omkring Syddjurs træner for en bedre fremtid. Ifl. befolkningsprognose år år og derover Ifl. Befolkningsprognose Udgift pr. borger år år og derover Merudgift på baggrund af befolkningsprognose Heraf medtaget i budget Beregnet demografiregulering I budget 2014 er der medtaget demografiregulering med 0 kr. i 2014, 2,0 mio. kr. i 2015, 7,0 mio. kr og 14,0 mio. kr. i I forhold til kompensation for demografi i 2014 er der dog tilført 1,0 mio. kr. til frit-valgs området. I budgetfasen er der udsendt rapport fra KORA, der belyser demografireguleringer i de enkelte kommuner. En sammenligning med de i rapporten viste modeller viser, at Syddjurs Kommunes beregningsmodel ligger i den midterste tredjedel af modellerne. Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Hele kr Aktiviteter - fællesområde Omsorgsmidler - 79 (brugerstyrede) Kiosk Rosengården med moms Bevilling i alt Bevillingen udgør kr. 61

62 Ældre SÆ - udvalget Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift. Kommunens aktivitets og træningscentre tilbyder udover tilbud om genoptræning og vedligeholdende træning en lang række samværs og aktivitetstilbud iværksat efter Servicelovens 79. Dette sker med stor inddragelse af det frivillige netværk. Der er afsat kr. til formålet. Budgettet under Aktiviteter fællesområde vedrører dels en mindre kørselspulje på kr. til dækning af transportudgifter i forbindelse med frivillige lokale omsorgsaktiviteter, dels lokaleudgifter til aktivitetscentre m.v., og dels indtægter i form af brugerbetaling. Pleje, omsorg og praktisk hjælp, hjemmeboende (Frit Valg) Hele kr Budget - Frit valg Syddjurs træner for en bedre fremtid Privat leverandører Rosengården, frit valg Teamledere Frit Valg, Roseng.- Lillerup Ringparken, frit valg Teamledere Frit Valg, Ringp.- Søhusp Søhusparken, frit valg Område Lillerup, frit valg Bevilling i alt Den samlede bevilling udgør kr. Opgørelse af visiterede timer i ugerne 1-26 i 2013 danner grundlag for beregning af budgettet til lønninger til det udførende personale under praktisk bistand og pleje. Beregningen omfatter såvel kommunale som private leverandører. Det samlede timetal er beregnet til timer, svarende til timer pr. uge. Timeprisen for de kommunalt udførte timer er frit valg taksten fratrukket overhead. Timeprisen beregnes på grundlag af den efterkalkulerede timepris to år forud for budgetåret fremskrevet til budgetårets pris- og lønniveau. De visiterede timer indeholder også resultatet af besparelserne fra Syddjurs træner for en bedre fremtid, dog er der i budget 2014 indarbejdet en yderligere besparelse på 1 mio. kr. Ligeledes er den forventede 62

63 Ældre SÆ - udvalget besparelse på frit valg området i forbindelse med ibrugtagning af nye plejeboliger i Søhusparken på 16,7 mio. kr. indarbejdet i budgettet. Øvrige reguleringer på området er dels 1% s besparelsen på indkøb og drift, og dels den demografiske regulering, der tilfører yderlige 1 mio. kr. Serviceniveauet vedr. hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for området. Implementering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov for hjælp. Disse visitationsbesøg foretages af sundhedspersonale ansat under myndighedsfunktionen. Hjemmehjælpen er underlagt bestemmelserne om frit valg, og der er private udbydere på området. Den kommunale hjemmehjælp leveres fra 4 områdecentre. Syddjurs træner for en bedre fremtid - træning i stedet for kompenserende hjælp - er Syddjurs Kommunes koncept for hverdagsrehabilitering, hvor der er fokus på at omlægge hjælpen til borgerne, så de i højere grad trænes til at klare mest muligt selv. Der er ansat fysio- og ergoterapeuter, som sammen med social og sundhedsmedarbejderne tilrettelægger træningsforløbet i samarbejde med borgeren. 63

64 Ældre SÆ - udvalget Pleje, omsorg og praktisk hjælp, plejeboliger m.v. Hele kr Partnerskab Søhusparken Plejeboliger Lindebo Plejeboliger Rosengården Teamledere plejeboliger, Roseng.Lillerup Administration - Roseng.-Lillerup Servicemedarb. Roseng.-Lillerup Aflastningsboliger plejec. Rosengård Plejeboligerne Frejavænge Plejeboliger Ringparken Administration - Ringp.-Søhusp Servicemedarbejder. Ringparken.- Søhusparken Plejeboligerne Lyngparken, Lill. team Plejeboliger Søhusparken Plejeboligerne Lillerup team 1 (Rønde) Rehabiliteringsafdeling. Syddjurs Ældre, vaskeri Serviceydelser plejecenter Rosengården Bevilling i alt Den samlede bevilling udgør kr. Plejeboligernes buget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift. Pleje og omsorg til de svageste brugere finder sted i kommunens enheder af plejeboliger. Syddjurs kommune råder med udbygningen af Søhusparken pr. 1. august 2013 over i alt 279 plejeboliger fordelt på 7 plejecentre. 25 pladser er botilbud målrettet demente borgere med særlige pleje-/omsorgsbehov. Disse pladser er samlet i to afdelinger, hvor personalet har de nødvendige faglige kompetencer. Driften af Søhusparken er fra 1.feburar 2012 udliciteret til Forenede Care. 64

65 Ældre SÆ - udvalget Hjemmesygepleje Hele kr Hjemmesygepleje fælles Sygepleje ROLI dag - Syddjurs aften Sygepleje RISØ dag - Syddjurs nat Teamledere sygepleje Bevilling i alt Bevillingen udgør kr. Hjemmesygeplejens budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift. Med budgetvedtagelsen er der tilført 2,25 mio. kr. til øgede aktiviteter på sundhedsområdet. Midlerne er bl.a. målrettet en styrkelse af den kommunale hjemmesygepleje. Hjemmesygepleje ydes med det formål at forebygge sygdom, fremme sundhed, yde sygepleje, rehabilitering og palliation til brugere, der har behov herfor. Kortere indlæggelsesforløb, et stigende antal borgere, der lever med kronisk sygdom, og øget specialisering indebærer, at hjemmesygeplejen skal løse komplekse opgaver i tæt samspil med sygehuse og praktiserende læger. Hjemmesygepleje ydes som individuelle besøg i borgerens hjem, eller alternativt i sundhedsklinikker beliggende på 3 af kommunens dagcentre. Som følge af opgaveglidning fra sygehuse til kommuner forøges opgaverne for hjemmesygeplejen. Forebyggende hjemmebesøg Hele kr Forebyggende besøg Bevilling i alt Bevillingen udgør kr. Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift. Der tilbydes efter serviceloven ét årligt forebyggende besøg til alle, der er fyldt 75 år, og som bor i kommunen. Undtaget er personer, der modtager både praktisk og personlig hjælp. I det samlede budget indgår også budget til hørevejledningen. 65

66 Ældre SÆ - udvalget Køkken og madservice Hele kr Fælles køkkenområdet Køkken - Indtægter Køkken Syddjurs Bevilling i alt Bevillingen udgør kr. Områdets buget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og drift. Fælleskøkkenet Djurs Mad I/S er etableret sammen med Norddjurs Kommune. Køkkenet producerer al mad til hjemmeboende brugere af madservice samt middagsmad til de plejeboliger m.v., der ikke selv har madproduktion. I Køkken Syddjurs (der er placeret i Rønde) produceres der døgnkost bortset fra middagsmad til plejeboliger m.v., der ikke selv har madproduktion. Herudover produceres der til caféer i ældreområdet, mødeforplejning m.v. Koordinering, demens Hele kr Koordinering vedr. demens Bevilling i alt Bevillingen udgør kr. Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift. Bevillingen omfatter tilbuddet Værestedet, der er et heldagstilbud til borgere med svær eller middelsvær demens, aflastning efter Servicelovens 84 til hjemmeboende samt indsats til borgere med demens og deres pårørende i almindelighed. Syddjurs Kommunes indsats på demensområdet koordineres af demensteamet, der varetager en lang række funktioner relateret direkte til driftsområder i form af udredning og omsorgsarbejde til demente brugere og deres pårørende, og indirekte som konsulenter for ældreområdets medarbejdere i form af supervision og undervisning. Demensteamet varetager ligeledes en åben telefonisk rådgivningslinje til borgere, og arrangerer hvert år med succes pårørendeskole. 66

67 Ældre SÆ - udvalget Koordinering, hjerneskade Hele kr Koordinering hjerneskade Bevilling i alt Bevillingen udgør kr. Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift. Bevillingen omfatter løn til hjerneskadekoordinator. Formålet er at sikre voksne borgere med erhvervet hjerneskade et kvalificeret og sammenhængende rehabiliterings forløb. Koordinering, uddannelse af elever Hele kr Koordinering vedr. uddannelse Bevilling i alt Bevillingen på kr. Områdets budget er i forbindelse med vedtagelse af budgettet for 2014 reduceret med 1% på indkøb og på drift. Budgettet omfatter udgifter til uddannelseskoordinering samt elevlønninger. Ældreområdet er uddannelsessted for social og sundhedsuddannelserne samt sygeplejestuderende. Området er organiseret under uddannelseskoordinatoren, der endvidere er ansvarlig for introduktionsprogrammer for alle nyansatte inden for ældreplejen. Udgifter til SOSU-elever På grundlag af de forventede antal elever (56 hjælpere og 12 assistenter), samt de nugældende regler for bonus, præmiering samt løntilskud er der foretaget beregning af de forventede udgifter og indtægter på området. Med hensyn til bonus og præmiering er det kun elever optaget før 1. januar 2014, der med sikkerhed udløser indtægter, derfor er der ikke medtaget indtægter fra bonus og præmiering til de elever, der optages herefter. Der er i 2013 ændret i reglerne for præmie og bonus, idet det nu kun er elever under 25 år der udløser bonus og præmie. 67

68 Ældre SÆ - udvalget Øvrige udgifter/indtægter Hele kr Løn ledere plejecentre Leder køkkenområdet Fælles ældreområdet Mellemkommunal refusion Velfærdsteknologi i ældreområdet Ældreområdet - beklædning Ældreområdet - bildrift Ældreområdet - IT og telefoni Ældreområdet - nødkald Lejetab ikke kommunale ældreboliger Ældreboliger - generel Hovedgaden 79, Rønde Lillerup, Rønde Lindebo, Mørke Lyngevej 9 A-D/Århusvej 33 E-G Lyngevej 7 a-u, Knebel Lyngevej 9 e-n, Knebel Nørreport 18 a-t, Ebeltoft Nørreport 20 a-l, Ebeltoft Ringparken, Ryomgård Rosengården, Hornslet Strandgårdshøj, Ebeltoft Århusvej 35 a-æ, Tirstrup Lyngevej 5 R-Z Århusvej 33 A-D Bevilling i alt Øvrige udgifter/indtægter vedrører bl.a. udgifter til områdeledere m.v., mellemkommunale betalinger, div. fællesudgifter på ældreområdet samt budget til ældreboliger m.v. Mellemkommunale betalinger på ældreområdet De seneste år har der været en stigning i udgifterne til mellemkommunale refusioner på ældreområdet. I forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. april 2013 er antal refusionssager opgjort, og der er beregnet 68

69 Ældre SÆ - udvalget dels den forventede udgift i 2013 og dels den forventede udgift i 2014, med grundlag i de nuværende aktuelle sager. Borgere, som opfylder Syddjurs kommunes visitationskriterier til ældre eller plejebolig, har ret til en sådan bolig i en anden kommune, hvis det ønskes. Der ses en tendens til øgede udgifter til refusion til andre kommuner. Kommunens demografi og lave dækningsgrad på plejeboliger kan ses som forklaringer herpå. Vedr. plejeboligområdet er der på udgiftssiden (borgere i andre kommuner) 31 aktuelle sager samt 3 sager, der venter på en plejebolig i anden kommune. Der er ligeledes indregnet tilgang på 5 nye sager i perioden For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på kr. (gennemsnitsberegning af øvrige sager). På indtægtssiden (udefrakommende borgere i plejeboliger i Syddjurs Kommune) er der 15 aktuelle sager. For udgifter til plejehjemspladser i andre kommuner er der 3 aktuelle sager. Med hensyn til udgifter til selvejende/private plejehjem er der p.t. ingen udgift. For frit valg ældrebolig er der på udgiftssiden 38 aktuelle sager samt 4 sager, der venter på en ældrebolig i anden kommune. Der er ligeledes indregnet tilgang på 5 nye sager i perioden For personer, hvor der endnu ikke er fremsendt regning, er der medregnet en skønnet udgift på kr. (gennemsnitsberegning af øvrige sager). Indtægtssiden er skønnet i forhold til indtægtsniveauet i 2012, idet der ikke på budgetberegningstidspunktet er opgjort timeforbrug i Udgifter og indtægter vedr. madservice er opgjort på grundlag af niveauet i regnskab 2012 samt udgifterne på nuværende tidspunkt i I nedenstående tabel fremgår de forventede udgifter og indtægter ved uændrede forudsætninger: Område Udgifter Indtægter Nettovirkning Plejeboliger Frit valg ældreboliger Plejehjem Madservice Total forventet udgift /indtægt Total - budgetforslag Forskel - forventet merudgift I budgettet for 2014 er der medtaget en regulering på 2,5 mio. kr. årligt. Det er begrundet i en forudsætning om, at der vil ske en antalsmæssig reduktion og forskydning i

70 Ældre SÆ - udvalget Velfærdsteknologi ældreområdet. Der er i relation til anlægsbevilling til velfærdsteknologiske løsninger i 2014 beregnet et afledt driftsrationale på i alt kr. Driftsrationalet vil blive udmøntet på de driftsområder, hvor teknologiske løsninger tages i brug. Sundhed og Ældre - anlæg Hele kr Renovering kapel sundhedscenter Varmtvandsbassin i Tirstrup Dagcenter Søhusparken Strukturtilpasning, ældreområdet Rønde Renovering Bakkegården Ebeltoft Parkering Tirstrup asfalt Velfærdsteknologi Anlæg i alt I 2014 forventes de igangværende anlæg vedr. dagcenter Søhusparken og etablering af varmtvandsbassin i Tirstrup at være færdigbygget og klar til ibrugtagning. Med budgetvedtagelsen for 2014 er der afsat kr. til etablering af parkeringspladser ved centret i Tirstrup. Der ses et stigende parkeringsbehov på stedet grundet øget efterspørgsel på genoptræning og forventet aktivitetsstigning, når det nye varmtvandsbassin står færdigt. Der er endvidere i 2014 afsat kr. til etablering af velfærdsteknologiske løsninger inden for ældre og sundhedsområdet. Iværksættelse af velfærdsteknologiske løsninger baseres på en behovsafklaring og en business-case tankegang. Området ønsker primært at iværksætte velafprøvede teknologiske løsninger, der kan omsættes i drift, med det formål at understøtte borgerens selvhjulpenhed, medarbejderens arbejdsmiljø, effektivisering og besparelse. Anlægsmidlerne i de efterfølgende år omfatter renovering af Sundhedscenterets kapel samt renovering af Dagcenter Bakkegården i Ebeltoft. Derudover er der i fremskrivningsårene afsat en kvalitetsfondspulje til ældreområdet med henblik på boliger til ældre i Rønde samt tilhørende centerfaciliteter. 70

71 Ældre SÆ - udvalget Serviceniveau og kvalitetsstandarder Kommunens serviceniveau fastlægges på baggrund af lovpligtige kvalitetsstandarder inden for pleje og omsorg og sygepleje. Serviceniveauet vedr. hjemmehjælp er beskrevet i vedtagne kvalitetsstandarder og ydelseskatalog for området. Implementering og harmonisering af serviceniveauet sker via vurderinger af brugernes funktionsniveau og behov for hjælp. Disse visitationsbesøg foretages af sundhedspersonale ansat under myndighedsfunktionen. Hjemmehjælpen er underlagt bestemmelserne om frit valg, og der er private udbydere på området. Link: Serviceniveau og kvalitetsstandarder for sundhed og omsorg 71

72 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Social, voksen, handicap SÆ udvalget Byrådets visioner Syddjurs Kommune har en godkendt handicappolitik, som tager udgangspunkt i FN s standardregler om lige muligheder for handicappede. Syddjurs Kommune ønsker at markere sig som en handicapvenlig kommune, hvor der er fokus på at sikre et koordineret og tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner, samt i den daglige opgaveløsning og udvikling af nye tilbud til handicappede. Handicappolitikken dækker både handicappede børn og voksne. Den kommunale handicappolitik omfatter alle forvaltningers områder, og den tager sit udgangspunkt i FN s Standardregler om lige muligheder for handicappede. Med udformning af en handicappolitik ønsker Syddjurs kommune, at markere sig som en handicapvenlig kommune udbygge samarbejdet med kommunens handicappede borgere forbedre den daglige opgaveløsning kvalitetssikre den fremadrettede planlægning udbygge personalets viden om handicapforhold sikre et koordinerende og tværfagligt samarbejde med og omkring den handicappede. sikre et samarbejde på tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner i den daglige opgaveløsning, samt udvikling af nye tilbud til handicappede Kommunens overordnede målsætning er, at handicappede, så vidt muligt skal kunne deltage som borgere i Syddjurs kommune, på lige fod med kommunens øvrige borgere. Fysisk tilgængelighed og tilgængelighed til information er vigtige forudsætninger for dette. Kommunen ønsker også at synliggøre handicapområdet i forvaltningerne. Alle medarbejdere skal på deres arbejdsområde kende de overordnede målsætninger og ledelsen ønsker, at alle medarbejdere aktivt tænker handicapområdet ind i det løbende arbejde. Kilde: Kommuneplan 2013 Link: Syddjurs Kommunes handicappolitik Politisk besluttede forandringer Sektorplanen for Voksen- og Handicapområdet har fokus på de fremtidige rammer for udviklingen på området i Syddjurs Kommune, og den er rettet imod at optimere indsatsen inden for de økonomiske, politiske, faglige og administrative muligheder, der stilles til rådighed for arbejdet. Udgangspunktet for arbejdet med sektorplanen er en indsats, hvor anvendelsen af kommunens ressourcer bliver styrket og målrettet i forhold til det socialfaglige og pædagogisk faglige arbejde for og med borgerne. 72

73 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Nøgleordene for sektorplanen bliver dermed en kombination af faglighed og udvikling under hensyntagen til de ressourcer, der findes på området. Formålet bliver også at skabe et grundlag for prioritering, organisering og udviklingen af fremtidens voksen-handicap politik. Sektorplanen tager udgangspunkt i et helhedssyn omkring borgerne og belyser borgernes nuværende muligheder og fremtidige perspektiver i forhold til temaerne: bolig arbejde undervisning/aktivitetstilbud fritid. Sektorplanen vil være en del af grundlaget for den politiske prioritering af den fremtidige udvikling. Sektorplanen findes i boksen til højre under eksterne links. Link: Sektorplan Social, voksen, handicap Opfølgning på politisk besluttede forandringer Områdemål 1: Videreudvikling af indsats der virker Områdemålet er en videreførelse af indsatsmål for Målet rummer social- og beskæftigelsesområdets ønske om til stadighed at sikre borgerne en indsats, der øger ledige og sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet og som sikrer udvikling af psykisk syge, handicappede og udviklingshæmmede med det formål at øge egenmestring og inklusion i det omliggende samfund. Områdemål 2: Sammenhængende tværfaglig indsats Områdemålet er en konsekvens af nødvendigheden af at udvikle samarbejder på tværs af faggrænser mellem børne/familieområdet og voksenområdet, mellem ældreområdet og socialindsats, mellem virksomheder og jobcenter, mellem kommunal og regional indsats overfor psykisk syge. Områdemålet rummer indsatser der skal sikre at borgerne oplever helhed i sagsbehandlingen på tværs. Derudover skal der udvikles samarbejdsrelationer mellem fagområder, så vi kan sikre en bedre økonomistyring bl.a. på socialområdet og endelig skal der udvikles samarbejdsrelationer og måder, der er holdbare i hverdagen. Områdemål 3: Borgeren og arbejdsmarkedet Områdemålet er en videreførelse af indsatsmål rehabilitering fra Førtids- og fleksjobreformen og kontanthjælpsreformen har begge stærkt fokus på at sikre en høj selvforsørgelse for borgerne som muligt, samt at så få borgere som muligt ender med en førtidspension. 73

74 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Områdemålet arbejder med netop fokus på at borgere skal have arbejdsmarkedsvendte indsatser og at koordinerende sagsbehandling skal finde sted. Områdemålet rummer fagområdets arbejde med at implementere reformerne og fagområdets arbejde med at understøtte og udvikle borgerenes muligheder på arbejdsmarkedet. Områdemål 4: Styring og resultatopfølgning Områdemålet er en videreførelse af indsatsmål for Reformerne har betydet en betydelig omlægning af indsatsen inden for såvel social- som beskæftigelsesområdet for at sikre, at administrationen til stadighed har overblik over, hvordan opgaven udvikler sig (målgruppeantal, indkøb af ydelser til diverse målgrupper etc.) er det nødvendigt at opretholde indsatsen med at udvikle valid ledelsesinformation og budgetstyring. Budget og budgetbemærkninger - Social, voksen, handicap Tilbud til voksne med handicap Der er samlet afsat 192 mio. kr. til budgettet for voksen- og handicapområdet. Området dækker over tilbud, indsatser og tilskud til handicappede, borgere i socialpsykiatrien og socialt udsatte efter serviceloven mv. Myndighedsafdelingen Social og voksen-handicap visiterer borgerne til tilbud i Syddjurs Kommune og eksterne tilbud i andre kommuner samt regionale tilbud. Desuden til arbejdsmarkedsforanstaltninger og hjælpemidler. Hele kr Fælles voksen handicap Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Syddjurs Bostøtte Misbrugsområdet Arbejdsmarkedsforanstaltninger Bevilling i alt

75 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Takstindbetalinger er i diagrammet fratrukket de forskellige områder under fælles voksen handicap. Indtægter vedrørende salg af pladser fra Syddjurs Kommunes botilbud til andre kommuner er ligeledes fratrukket botilbud. Tilbud til voksne med handicap Hvert af de følgende områder under voksne med handicap drift, er beskrevet i følgende: Hele kr Demografi Besparelse Botilbud Botilbud Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samvær Bostøtte i eget hjem Privat Bostøtte Botilbud midlertidigt

76 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget 107 Private opholdssteder midlertidig botilbud Hjælpemidler og handicapbiler STU Borgerstyret Personlig assistance ,98 og 99 Kontakt- og ledord Eget valg af hjælper Tilskud til personlig og praktisk hjælp og 119 Pasning af døende Rådgivning og rådgivningsinstitut Social udsatte Fremme tilgængelighed Innovation psykiatri Socialt tilsyn Bevilling i alt Generelle bemærkninger til fælles voksen handicap Budgettet på 191,6 mio. kr. omfatter 778 helårspersoner fordelt på botilbud, aktivitetstilbud og bostøtte i egen bolig, beskyttet beskæftigelse og aktivitetstilbud samt tilskud til handicappede og Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) jf. fordeling neden for i tabellen. Tabellen viser det samlede antal borgere for 2014, under Fælles voksen handicap, gennemsnitsprisen pr. helårsperson og hvor mange af vores egne borgere, der modtager tilbuddene i %, i enten Syddjurs kommune, andre kommuner, regionen eller private tilbud: 76

77 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Område under fælles Antal Gennemsnits I egne I andre voksenhandicap 2014 prisen tilbud i % tilbud i % 85 Bostøtte privat ophold 85 Bostøtte i botilbud 85 Bostøtte i eget hjem 96 Personlig hjælper 108 Botilbud Længevar. Ophold 107 Botilbud midlertidigt ophold 107 Private opholds. Botilbud 95 Tilskud til personlig og praktisk 94 Eget valg af hjælper 97,98 og 99 Kontakt- og led. 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Akt. - og samværstilbud STU Ungdomsuddan. særlig behov Antal af budgetlagte refusion sager 17,33 123,92 237,00 20,08 29,00 8,92 10,00 6,00 7,00 78,00 70,00 139,92 48,00 38, Antal i alt 777, Den ovenstående tabel indeholder kun de områder, hvor det er muligt at beregne med helårspersoner under fælles voksen handicap. Den gennemsnitlige pris er udregnet ekskl. refusion vedr. særlige dyre enkelt sager. For disse områder er budget 2014 udregnet efter antal kendte borgere pr. område, plus de borgere, der forventes at komme fra børneområdet, samt andre. Derudover er der indregnet en forventet afgang fra 85 botilbud og en forventet afgang fra 108 botilbud. 71% af de 778 borgere i 2014 modtager ydelser fra kommunens egne tilbud, og de resterende 29% modtager tilbud fra eksterne leverandører. De største målgrupper, som er omfattet af serviceloven er specialområdet for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt socialområdet for borgere i socialpsykiatrien med sindslidelser, socialt udsatte og borgere med misbrug. 77

78 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Demografi I 2015 til 2017 er der afsat en demografipulje, udregnet efter udviklingen i antallet af 18+ årige i Syddjurs Kommune og det forventede udgiftsniveau på voksenhandicapområdet. Besparelse Under Fælles voksen handicap er der med budget 2014 vedtaget en sparepulje på 2,3 mio. kr., som forventes at blive udmøntet under fælles voksen handicap. Her med særlig fokus på de særlige dyre enkeltsager, dvs. de sager der koster over 1 mio.kr. 85, 107 og 108 botilbud Den største del af budgetområdet under Fælles voksen handicap omfatter boliger inden for special- og socialområdet på 82,1 mio. kr., som er 85 Botilbud og 108 Længerevarende botilbud. Dette er oftest længerevarende botilbud til borgere med varigt nedsat funktionsevne. Desuden er der midlertidige ophold og private leverandører svarende til 14,7 mio. kr. fordelt på 85 Privat bostøtte, 107 Botilbud midlertidigt og 107 Private opholdssteder. 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud Dernæst udgør ydelserne Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud en sum på 26,8 mio. kr. Disse tilbud leveres i dagtimerne, og målgrupperne, der modtager tilbuddene, befinder sig uden for det ordinære arbejdsmarked. Samlet benytter 210 helårspersoner tilbuddene. 85 Bostøtte i eget hjem 85 Bostøtte i borgerens eget hjem leveres til borgere, der har brug for vejledning, støtte og motivation til hverdagens gøremål, udvikling eller fastholdelse af funktionsniveau. Budgettet er på 17 mio. kr. Hjælpemiddelbudgettet Hjælpemiddelbudgettet er på 17,3 mio. kr. og omfatter udgifter til personlige hjælpemidler i forbindelse med handicap f. eks. diabetes, inkontinens og proteser samt handicapbiler. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) STU er en tre årig ungdomsuddannelse til unge under 25, der ikke kan gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse på grund af nedsat funktionsevne. Der er i 2014 budgetteret med 48 unge, der er i gang med en STU-uddannelse til den gennemsnitlige pris af kr. Budgettet hertil udgør 11 mio. kr. En del af STU-opgaven bliver varetaget af Projekt Center Syddjurs og Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Borgerstyret Personlig Assistance, BPA (Personlig hjælper 96) Under BPA-ordningen bevilliges der tilskud til ansættelse af hjælpere i borgerens eget hjem til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Budgettet er på 15,6 mio. kr., som dækker over 20 helårspersoner. 78

79 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Servicelovens 94 og 95 Servicelovens 94 og 95 indeholder borgerens muligheder for selv at antage hjælpere i eget hjem til varetagelse af hjemmehjælpsopgaver. Budgettet for de to ordninger er på 2,9 mio. kr. til 13 helårspersoner. 97, 98 og 99 Støttekontaktperson ordningen Støttekontaktperson ordningen samt ledsagerordningen udgør 2 mio. kr. for 78 helårspersoner. Pasning af døende Pasning af døende 119 og pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 118 er budgetteret med 1,4 mio. kr. Socialt udsatte Rådgivning og socialt udsatte er budgetlagt med 2,3 mio. kr. til dækning af kommunens andel til drift af bl.a. Kofoedsminde og andre rådgivningsinstitutioner. Socialt udsatte har et budget på 1,4 mio. kr. til kvindekrisecentre 109 og forsorgshjem 110, hvor der er 50 % statsrefusion. Fremme tilgængeligheden for handicappede, Innovation og socialt tilsyn Endeligt er der to udviklingspuljer til henholdsvis Fremme af tilgængeligheden for handicappede, hvor Handicaprådet er bevilligende myndighed, og Innovation inden for socialpsykiatrien. De to puljer er budgetlagt med til sammen 0,3 mio. kr. Derudover er der afsat 0,2 mio.kr. til de nye administrative opgaver vedr. tilsyn med det specialiserede social område Takstindbetalinger Takstindbetalinger er til afregning af Syddjurs Kommunens egne botilbud under Syddjurs Bo- og aktivitets tilbud og Syddjurs bostøtte, samt Projektcenter Syddjurs. Hele kr Takstindbetalinger Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud Takstindbetaling Syddjurs Bostøtte Indtægter Projektcenter Syddjurs Bevilling i alt Takstindbetalinger Der er budgetlagt med en forventet indtægt på -105,8 mio. kr. til afregning af egne borgere og borgere fra andre kommuner, som bor i et af botilbuddene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud eller modtager bostøtte i eget hjem/ Aktivitetstilbud, samt indtægter for Projektcenter Syddjurs. 79

80 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget og 13 Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud varetager tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven - specialområdet for fysisk og/eller psykisk handicappede, sent udviklede og senhjerneskadede. Hele kr Fælles administration og lederløn Rodskovvej 10 - Afd. A Rodskovvej 10 - Afd. B Fælles Rodskovvej Lille Eje Tendrup Møllevej A Tendrup Møllevej B Aktivitetscenter Biler, døgn- og dagtilbud Broen Kahytten Lanternen Vestergade 114B stuen Vestergade114B 1.sal Vestergade 114A Bostøtten Skovparken Gransvinget Bevilling i alt

81 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Budgettet for Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er på 59,6 mio. kr., hvoraf de 1,9 mio. kr. er til bostøtte i eget hjem. Området er underlagt Rammeaftalen for det specialiserede socialområde. Botilbud I Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud er botilbuddene længerevarende eller efter Almenboliglovens 105 med støtte efter Serviceloven. Derudover er der på Marie Magdalene en aflastningsbolig efter SL 107. Målgruppen til botilbuddene har betydelig og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne, f. eks. udviklingshæmmede og multihandicappede. Der er i alt 108 boliger fordelt på 5 botilbud for fysisk og/eller psykisk handicappede under Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Fordelingen af botilbuddene fremgår af følgende tabel: Botilbud under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud Antal Rodskovvej i Hornslet, 108 Længerevarende botilbud 12 Marie Magdalene, Ryomgård, 85 Botilbud 48 Tendrup Møllevej i Hornslet, 85 Botilbud 20 Skovparken, Ryomgård, 85 Botilbud 16 Gransvinget, Ebeltoft, 85 Botilbud 12 Antal boliger i alt 108 I 2014 er det valgt kun at anvende 13 af de 20 pladser under Tendrup Møllevej, og der er derfor budgetlagt med 101 pladser under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Heraf er de 65 % egne borgere fra Syddjurs Kommune, og de resterende 35 % er salg af pladser til andre kommuner. Døgntilbud Rodskovvej i Hornslet (tidl. Fakkelgården, Lille eje og Randersvej) har 12 pladser efter SL 108 Længerevarende botilbud, heraf er de 6 er målrettet domfældte voksne udviklingshæmmede. Marie Magdalene, Vestergade 116, Ryomgård er et bofællesskab efter Almenboliglovens 105 med støtte efter serviceloven. Der er 48 pladser fordelt på 6 afdelinger; Lanternen, Broen, Kahytten, Vestergade 114 A, 114 B stuen og 1. sal, inkl. en aflastningsplads. 81

82 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Derudover er botilbuddet på Tendrup Møllevej i Hornslet med 12 boliger til borgere med senhjerneskade og 8 boliger til borgere med autisme. Hvoraf det kun er de 6 senhjerneskadet boliger og 7 autist boliger, der tages i brug i Boligerne er oprettet efter Almenboliglovens 105 med støtte efter serviceloven. Bofællesskaber Bofællesskaberne Skovparken, Ryomgård, og Gransvinget, Ebeltoft, har henholdsvis 16 og 12 boliger, som er bygget efter Almenboliglovens 105, for udviklingshæmmede, hvor der ydes støtte efter SL 85. Aktivitetscentre Aktivitetscentrene Skovly i Termestrup og Marie Magdalene i Ryomgård er samlet budgetlagt med 106 helårspladser. Aktivitetscentrene er dagtilbud efter 103 Beskyttet beskæftigelse og 104 Aktivitets- og samværstilbud. Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud yder endvidere bostøtte til hjemmeboende borgere med udviklingshæmning efter 85 for ca. 20 borgere, som samlet får leveret 80 timers bostøtte pr. uge Handicap og psykiatri Syddjurs Bostøtte og aktivitet Tilbud til de målgrupper, som er omfattet af serviceloven og modtager bostøtte i eget hjem eller i bofællesskab er specialområdet for borgere med fysisk og/eller psykisk handicap, senudvikling eller senhjerneskade samt socialområdet for borgere i socialpsykiatrien, med sindslidelser, socialt udsatte og borgere i misbrug. Hele kr Fælles administration bostøtte Tillægsbevillinger og omplaceringer Projekter, psykiatri SKP-medarbejdere Domino - (Kafe Kolind) Psyk Team Vest Psyk Team Øst Bofællesskab Strandgårdshøj Kollegiet Bofællesskab Mølletorvet Midtpunktet, aktivitetscenter Solvangsvej Bevilling i alt

83 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Budgettet er på 26,1 mio. kr. og er underlagt rammestyring. Der arbejdes fortsat med udvikling af øget fleksibilitet i tilbuddene under rammestyringen. 11,2 mio. kr. benyttes i Team Øst og Vest til at levere bostøtte i eget hjem svarende til 560 bostøttetimer pr. uge. Der leveres 10 forskellige ydelser under bostøtte i eget hjem, hvoraf de to mest benyttede er relationsskabende støtte samt rådgivning, træning og vedligeholdelse af strukturer i hverdagen (f. eks. døgnrytme, indsigt i og forståelse for egen situation). Under ordninger er der ca. 217 borgere, der modtager støtte i eget hjem. Støtte- kontaktperson ordningen jf. Servicelovens 99 er til personer med psykiatriske diagnoser og fysisk og psykisk handicap, som bor i eget hjem, med et budget på 0,7 mio. kr. Domino er en del af en partnerskabsaftale mellem KFUM Socialt arbejde og Syddjurs Kommune. Opgaverne varetages for beskæftigelsesområdet. Der er ca. 13 omregnet til helårsborgere i tilbuddet, der er budgetteret med 0,3 mio. kr., som understøtter dette sociale tilbud. Bofællesskaber Bofællesskabet Strandgårdshøj, Ebeltoft har 10 boliger, som er døgndækket. Den ene bolig benyttes til akutstøtte til borgere, der i kortere perioder har behov herfor efter bl.a. udskrivelse fra psykiatrisk hospital. Bofællesskabet Mølletorvet, Tendrup Møllevej i Hornslet har 8 boliger. Solvangsvej i Mørke har 4 boliger. Kollegiet Kollegiet er et nyt tilbud til unge årige, der over en to til tre årig periode skal udsluses til egen bolig. Der er budgetlagt med 1,2 mio.kr. til 6 pladser, hvoraf to af disse pladser hører under familieområdet. Aktivitetscentre Beskyttet beskæftigelse og Aktivitets- og samværstilbud jf. Servicelovens 103 og 104. Tilbuddet er primært knyttet til Aktivitetshuset Midtpunktet i Rønde og Alpedalen i Hornslet. Der er budgetteret med 4,2 mio. kr. til aktivitets- og samværstilbud for pladser. 83

84 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Misbrug Hele kr Sundhedsudgifter Misbrugsbeh. Familieindsats Misbrugscenter alkoholbehandling Misbrugscenter stofmisbrug over 18 år Misbrugscenter stofmisbrug unge u. 18 år Dobbeltdiagnose projekt Alkoholbehandling Private oph.sted alkoholbehandling Bevilling i alt Budgettet på 5,9 mio. kr. omfatter udgifter og indtægter til alkoholbehandling jf. Sundhedslovens 141 og behandling af stofmisbrugere jf. Servicelovens 101 og lægebehandling jf. Sundhedslovens 142. Herudover er der udgifter til døgnbehandling vedr. begge områder. Det er Syddjurs Kommune, som driver Misbrugscentret i Rønde. Antal helårspersoner, der er budgetlagt med under misbrugsområdet: Område Antal Sundhedsudgifter 28 Alkoholbehandling 43 Stofmisbrug over og under 18 år 55 I alt 126 For begge områder er der frit valg af tilbud for borgeren, hvorfor der kan være både udgifter og indtægter til/fra andre kommuner. Syddjurs Kommune varetager som noget nyt den totale behandling af både alkoholog misbrugsproblematikker i eget regi for de over 18-årige, og skal tillige varetage behandlingen for de unge under 18 år. Derudover er der afsat en pulje på 0,4 mio.kr. i 2014 og 0,8 mio. kr. i 2015 til 2017 til behandling af misbrugsproblemer i familier med udsatte børn. 84

85 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Vedr. alkoholbehandling: Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud både i og uden for egen kommune. Vedr. behandling af stofmisbrugere: Døgnbehandling udføres af private eller offentlige behandlingstilbud uden for egen kommune Arbejdsmarkedsforanstaltninger Hele kr Projektcenter Syddjurs og lederløn STU Særlig tilrettelagt ungdomsudd Hjælpemiddeldepot Bevilling i alt Området dækker Projektcenter Syddjurs, der leverer arbejdsmarkedsafklaringsforløb for Jobcenteret, den treårige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge, der ikke kan gennemføre en ungdomsuddannelse på ordinære vilkår, samt driften af Kantinen i Ebeltofts administrationsbygning. Budgettet til genbrugshjælpemidler hører ligeledes til området for arbejdsmarkedsforanstaltninger, idet Hjælpemiddelcentret er placeret under Projektcenter Syddjurs Kontante ydelser Hele kr Driftssikring af boligbyggeri Personlige tillæg Førtidspension 50% Førtidspension 65% før Førtidspension 65% efter Boligydelse Boligsikring Specialundervisning og Bevilling i alt

86 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Driftssikring af bolig Der er afsat 0,9 mio. kr. til driftssikring af bolig. Området dækker udgifter til ydelsesstøtte til andelsboliger opført med støtte før 1. april 2002, ungdomsboliger og almene boliger, samt tinglysningsafgift på lån af ejendomsskatter. Personlige tillæg Budgettet er på 4,3 mio. kr. og dækker bl.a. udgifter til tandlægebehandling, briller, medicin og helbreds- og varmetillæg med mere, til førtidspensionister og folkepensionister, der er i en særlig vanskelig økonomisk situation. Førtidspension med 50 % kommunal medfinansiering Gælder for førtidspensionister bevilliget i perioden 1992 til Budgettet er på 13,2 mio. kr. og der er indregnet en forventet afgang på 7 helårspersoner i 2014, svarende til ca. 1 afgang pr. måned. Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering før 2003 Budgettet hertil er på 25,8 mio. kr., og der er indregnet en forventet afgang på 7 helårspersoner i 2014, der i gennemsnit svarer til en afgang på 1 pr. måned. 86

87 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Førtidspension med 65 % kommunal medfinansiering efter 2003 Budgettet er på 144,8 mio. kr., og der er indregnet med en forventet tilgang på 39 helårspersoner i 2014, det svarer i gennemsnittet til en tilgang på 6 pensionssager pr. måned. Tilgangen af førtidspensionister i 2014 er nedsat, fordi der administrativ forventes, at færre borgere bliver tilkendt førtidspension pga. den nye førtidspension- og fleksjobreformen. Samlet er der budgetteret med 1186 sager i januar 2014, og med en tilgang på 6 sager pr. måned, vil der med udgangen af 2014 være 1258 førtidspensionister. Dette giver en merudgift på 3,9 mio. kr., som er tillagt budgettet. Derudover er udbetalingen af førtidspensionsområdet pr. 1. marts 2013 overgået til Udbetaling Danamark, men det er stadig Syddjurs Kommune, der tildeler førtidspensionen. Boligydelse Budgettet er på 14,8 mio. kr. til boligydelse, som bevilliges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som tildeles folkepensioner og førtidspensioner bevilliget før Følgende antal forventes: Boligydelse Antal Boligydelse som tilskud til lejere Boligydelse som tilskud til andelshavere 121 Boligydelse som tilskud til lejebetalinger i ældreboliger 256 Boligsikring og -ydelse er ligeledes overgået til Udbetaling Danmark pr. 1. marts 2013, som på dette område både står for tildelingen og udbetalingen, men udgiften afholdes forsat af Syddjurs Kommune, fratrukket statsrefusionen. Boligsikring Boligsikring er budgetlagt med 11,1 mio.kr. og bevilges til de borgere, der ikke bor i ejerbolig og som ikke omfatter personkredsen, der kan få boligydelse. Følgende antal forventes på dette område: Boligsikring Antal Boligsikring som tilskud til førtidspensionister 287 Boligsikring som tilskud til lejere førtidspensionister 6 Alm. Boligsikring

88 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Specialundervisning og merudgifter Budgettet er på 3,2 mio. kr. og dækker primært udgifter til specialundervisning for voksne handicappede og merudgifter SL 100, hvortil der gives 50 % statsrefusion. Anlæg Voksen/Handicapområdet Hele kr Sundhed og social Aktivitetscenter MM ombyg MM udvidelse aktivitetscenter Bevilling i alt Sundhed og Social Budgettet er på kr. og er afsat til forventet tilskud fra Staten til etablering af servicearealer vedr. bl.a. Gransvinget og Rosengården. Aktivitetscenter Marie Magdalene ombygning af bad og køkken Pga. udvidelse af 24 nye boliger i Bofællesskabet Marie Magdalene, og dermed øget tilgang til aktivitetscenteret, er der i budget 2014 afsat 0,8 mio.kr. til ombygning og udvidelse af toiletter, etablering af et depot til køkkenet samt et ekstra personaletoilet til Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud. Marie Magdalene udvidelse af aktivitetscenteret I budget 2016 er der afsat 3,4 mio. kr. til udvidelse af Marie Magdalene under Syddjurs Bo- og Aktivitetstilbud med 200 kvadratmeter i særskilt bygning, der indeholder et aktivitetsrum til musik og drama. Den nye bygning skal også rumme et værested for udeholdet. Serviceniveau og kvalitetsstandarder sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på social- og voksenhandicapområdet I 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Retssikkerhedsloven) er det fastlagt at kommunerne skal: behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt fastsætte en generel frist for, hvornår der skal være truffet en afgørelse. give borgeren besked, hvis fristen i en konkret sag ikke kan overholdes. fristerne skal være offentligt tilgængelige. 88

89 Social, voksen, handicap - SÆ udvalget Det skal bemærkes, at Retssikkerhedslovens 3 handler om, hvornår en afgørelse senest skal være taget, men ikke om at ydelsen skal være tilgængelig fra samme tidspunkt. Endvidere er fristerne gældende fra det tidspunkt, hvor alle relevante oplysninger ift. sagsbehandlingen er til stede. Byrådet i Syddjurs Kommune har fastsat følgende frister på social- og voksenhandicapområdet: Link: Sagsbehandlingsfrister i Syddjurs Kommune på social- og voksenhandicapområdet Link: Kvalitetsstandarder 89

90 Udvalget for familie og institutioner Udvalget for familie og institutioner - FI udvalget Politisk arbejdsform Udvalget for Familie og institutioner består af fem medlemmer. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på familie-, skole- og pasningsområdet herunder opgaver vedrørende folkeskolen børnepasning sundhedspleje pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR) børnefamilierådgivning den samlede integrationsindsats bortset fra den direkte arbejdsmarkedsrettede samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område borgerinddragelse på udvalgets område drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger og anlæg inden for udvalgets område. Ansvaret for drift og vedligeholdelse af udvendige arealer påhviler Udvalget for natur, teknik og miljø og i samarbejde med det relevante fagudvalg bygge og anlægsopgaver inden for udvalgets område Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om skoleudbygningsplaner og andre sektorplaner inden for det undervisningsmæssige og pasningsmæssige område, i samarbejde med økonomiudvalget, jfr. 10, samt anlæg planer og program vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner (0-18 år) på børne- og ungeområdet bortset fra sager efter 18 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. 90

91 Skolevæsen - FI udvalget Skolevæsen FI udvalget Syddjurs Kommunes skolevæsen består af ti folkeskoler samt Ådalsskolens specialklasser og Pindstrupskolen, som er kommunens specialskoler. Skolerne dækker klasse med undtagelse af Thorsager skole, som kun går til og med 6. klasse. Ebeltoftskolens elever er fordelt på to forskellige matrikler, hvor kl. holder til på Øster Allé 19 og klasse på Skolevej 7. Kommunens 10.kl.-tilbud er samlet på Rønde Skole. I skoleåret 2012/13 var der i alt indskrevet elever på kommunens folkeskoler og 101 elever på kommunens egne specialskoler. Prognoserne tilsiger, at kommunen vil have et faldende elevtal, og fra 2012 til 2013 faldt elevtallet med i alt 164 elever jævnt fordelt over skoledistrikterne. Folkeskoler Antal elever Antal klasser Antal lærere Ændring i elevtal i forhold til skoleår 12/13 12/13 12/13 skoleår 11/12 Hornslet Skole ,4-24 Kolind C.skole ,8-15 Marienhoffskolen ,3-12 Molsskolen ,1-7 Mørke Skole ,5-9 Rosmus Skole ,9 +3 Rønde Skole ,9-34 Ebeltoft Skole ,0-45 Thorsager Skole ,7 +1 Ådalskolen ,5-22 I alt: ,

92 Skolevæsen - FI udvalget Specialskoler Antal elever Antal klasser Antal lærere Pindstrupskolen Ådalsskolens specialklasser ,7 I alt: ,7 Byrådets visioner Vision for skole og SFO-området Syddjurs Kommunes Skolevæsen udvikler i samarbejde med forældrene dygtige, engagerede og glade børn og unge. Det sker med udgangspunkt i et værdsættende og anerkendende menneskesyn og gennem: udfordrende, kreative og fleksible læringsmiljøer ude og inde forpligtende fællesskaber respekt for mangfoldigheden helhed og sammenhæng aktiv udnyttelse og brug af de mangfoldige natur- og kulturgaver Det handler om: LÆRING, TRIVSEL OG UDVIKLING Kilde: Sektorplan for skoleområdet, juni 2011 Politisk besluttede forandringer ipads til alle elever og lærere For at få sat så kraftigt et skub som muligt i den pædagogiske udvikling på kommunens skoler, er det besluttet, at alle elever, lærere og pædagoger på de kommunale skoler får en ipad stillet til rådighed i løbet af 2012 og Link: Den digitale folkeskole Styrkelse af fagligheden hos lærere og pædagoger både de fag-faglige og de pædagogiske/didaktiske kompetencer: Alle elevers udbytte af undervisningen højnes. Afgangsprøveresultaterne forbedres over de næste 3 år, så resultaterne i alle fag ligger på eller over landsgennemsnittet. 95% af ungdomsårgangene gennemfører en ungdomsuddannelse. 92

93 Skolevæsen - FI udvalget Motion og bevægelse i skolen. Alle elever i kommunens folkeskoler gennemfører mindst 1 times bevægelse dagligt i skoletiden. Kilde: Udviklingsaftale på skoleområdet Ny skolereform pr. 1. august 2014 Alle skoler skal gennemføre den nye skolereform pr. 1. august Udgangspunktet for skolereformen er et ambitiøst løft af folkeskolen, og der arbejdes ud fra flg. overordnede og konkrete mål: Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater Tilliden til og trivslen i folkeskolen styrkes gennem respekt for professionel viden og praksis Elevernes læring og folkeskolens faglige niveau styrkes, således at eleverne via mere og bedre undervisning på sigt skal kunne det samme i 8. klasse, som de i dag kan i 9. klasse. Alle elever skal forlade folkeskolen med mindst karakteren 2 i dansk og matematik. Reformen af folkeskolen er derfor baseret på tre overordnede indsatsområder, som gensidigt understøtter hinanden og bidrager til elevernes faglige niveau: En længere og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring Et kompetenceløft af lærere, pædagoger og skoleledere Få, klare mål og regelforenklinger Her finder du folkeskoleloven samt bekendtgørelser: 93

94 Skolevæsen - FI udvalget Opfølgning på politisk besluttede forandringer ipads til alle elever og lærere Ifølge Den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi for , som kommunerne via KL har tilsluttet sig, skal it og digitale læremidler indgå som en naturlig del af undervisningen i Der skal være let og overskuelig adgang til digitale læremidler og læringsmål, samtidig med at trådløse netværk og øvrig itinfrastruktur skal virke. Syddjurs Kommune har med it-medievision 2.0 skabt et godt grundlag for, at KL og regeringens mål opfyldes. I løbet af skoleår 2012/13 har alle elever fået ipads til rådighed, først mellemtrinnet i august 2012 og derefter alle øvrige klassetrin i januar I starten af skoler 2013/14 blev der anskaffet et antal macbooks til alle skoler til brug for større projektopgaver og prduktioner. Disse kan reserveres af klasser og enkeltelever til brug i skoletiden. Alle lærere og pædagoger gennemgik i foråret 2012 opstartkurser og workshops med fokus på pædagogisk brug af ipaden. Ved opstarten til skoleår 2012/13 blev der afholdt temadage for alle lærere med ca. 30 forskellige workshops med temaer inden for stort set alle folkeskolens fagområder. De fleste workshops blev forestået af lokale lærere fra kommunens egne folkeskoler. Det viser, at kommunens lærere er langt fremme i skoene, når det gælder viden om it i undervisningen, og samtidig er det udtryk for, at der er stor vilje til at dele viden med kollegaer på tværs af kommunen. Workshops og temadage er en fast bestanddel af den løbende efteruddannelse for lærere og pædagoger. Styrkelse af fagligheden hos lærere og pædagoger, så alle elevers udbytte af undervisningen højnes Der afholdes faglige kurser for lærere og pædagoger på tværs af skolerne startende med fokus på genrepædagogik i Der er fokus på lærernes faglige kompetencer i matematik og fysik/kemi samt prioritering af ressourcer til matematikvejledere på skolerne. Der afholdes fælles faglige temadage for alle lærere hvert år i august i ugen inden skolestart. Der arbejdes med netværksdannelse og videndeling på tværs af skolerne for faggrupper vedr. små fag. Der er ledelsesmæssig bevågenhed omkring læreres og pædagogers faglige kompetencer og der skal fremover også arbejdes endnu mere intensivt med observation af undervisning og fritidspædagogik med efterfølgende dialog med den enkelte lærer/pædagog omkring deres faglighed, deres pædagogik og deres elevers udbytte af undervisningen. Dialog med forældre om deres rolle og ansvar for elevernes læring og trivsel i skolen. 94

95 Skolevæsen - FI udvalget Motion og bevægelse i skolen Lærere og pædagoger tilrettelægger undervisning og andre pædagogiske aktiviteter med henblik på, at motion og bevægelse integreres i skoledagen. Alle skoler arbejder med at fremme børns muligheder for bevægelse og motion i frikvartererne. Kilde: Udviklingsaftale på skoleområdet 2013 Ny skolereform pr. 1. august 2014 Arbejdet foregår i tre faser: 1.fase: April august 2013: Indsamle viden om indholdet i skolereformen og vigtige fokuspunkter, herunder udarbejde økonomiske konsekvensberegninger 2.fase: August 2013 februar 2014 : Politisk behandling og stillingtagen til økonomi og serviceniveau 3.fase: August 2013 marts 2014 Forberedende arbejde i det fælles skolevæsen og på den enkelte skole samt konkret tilrettelæggelse af skoler Byrådets og FI-udvalgets opgaver: Politisk stillingtagen til overordnede styringsparametre Fastlæggelse af serviceniveau for undervisning, understøttende undervisning, SFO og juniorklubber Politisk stillingtagen til overordnet inddragelse af forenings-, kultur- og erhvervsliv i den nye skoledag 95

96 Skolevæsen - FI udvalget Fastlæggelse af repræsentation i skolebestyrelser i forhold til ny lovbekendtgørelse, som giver mulighed for at forenings- og/eller erhvervslivet kan være repræsenteret i skolebestyrelserne fra 1. august 2014 Opgaver for Skoleafdelingen: tilrettelægge temadage, heldagsmøder, skolelederkonference for skoleledelserne udarbejde sagsfremstillinger til politisk behandling tilrettelægge fællesmøde for FI-udvalg og skolebestyrelser udarbejde ny ressourcetildelingsmodel deadline medio januar Opgaver for den enkelte skole: Drøftelser af reformens indhold, konsekvenser og muligheder med inddragelse af skolens medarbejdere og skolebestyrelsen Tilrettelæggelse og gennemførelse af kulturændrende aktiviteter f.eks. via pædagogiske dage, temadage, forældrearrangementer og andre aktiviteter Omstilling af lærernes arbejdstid Organisering af den understøttende undervisning (som kan foregå på tværs af klasser og årgange) Afklaring omkring samarbejdsmuligheder med bl.a. lokale foreninger, Ungdomsskolen og Musikskolen Ny organisering af skoledagen (pauser, modulordninger, fagopdelt undervisning og understøttende timer/lektiehjælp m.v.) Beslutning om, hvordan skolen opfylder kravet om 45 minutters fysisk bevægelse for alle elever hver dag Kompetenceudvikling af lærere og pædagoger Tilrettelæggelse af specialundervisning og inklusionsindsatser i den nye skole Link til kvalitetsrapport for folkeskolerne

97 Skolevæsen - FI udvalget Budget og budgetbemærkninger skoleområdet Folkeskolen Hele kr Skoler og SFO - Demografi Skolereform pulje Folkeskole, fælles SFO, fælles SFO, forældrebetaling Befordring af elever Folkeskoler og SFO Specialskoler i eget regi Syge-/hjemmeundervisning Specialunderv. i regionale tilbud Specialskoler i andre kommuner Bidrag statslige/privatskoler Efterskoler og ungdomsskoler Bevilling i alt

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune

SOLRØD KOMMUNE. Styrelsesvedtægten. for Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE Styrelsesvedtægten for Solrød Kommune Januar 2010 Solrød Byråd består af 19 medlemmer. Kapitel I Byrådet 1 Byrådet vælger en Borgmester og en første og anden Viceborgmester, jævnfør 6 i

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer 175 Fagligt område: Administrationen Politiske mål: At den vedtagne IKT-strategi følges. Henvendelse fra virksomheder, borgere og myndigheder behandles korrekt, hurtigt og professionelt. At udnytte de

Læs mere

Budget 2012 Erhvervsudvalget

Budget 2012 Erhvervsudvalget 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde s ansvarsområde omfatter Erhverv og Turisme, herunder salg af erhvervsarealer, Borgerservice samt IT og Telefoni Politikområde Erhverv og Turisme Politikområde Borgerservice

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse

Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse Fredensborg Kommunes styringsfilosofi Central styring decentral ledelse April 2013 1 Sammenhæng og enkelhed Denne pjece beskriver Fredensborg Kommunes styringsfilosofi. Styringsfilosofien bygger princippet

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Social og Handicap 2014 Varde Kommunes overordnede vision Vi vil opleves som et sted - med et hav af muligheder, og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan

Læs mere

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for

Allerød Byråd vedtog den første digitaliseringsstrategi i juni 2011 og afsatte midler til området med budgettet for NOTAT Allerød Kommune Økonomi Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Digitaliseringsstrategi 2: 2012-15 Dato: 6. juni 2012 Allerød Byråd vedtog den

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Kommunal borgerrådgiver

Kommunal borgerrådgiver Kommunal borgerrådgiver Byrådet besluttede på mødet den 29. oktober, at administrationen gennemgår, hvordan andre kommuner har etableret en ordning med borgerrådgivere og - på baggrund heraf - udarbejde

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som barselsvikar for juridisk konsulent for Teknik og Kultur i Favrskov Kommune 1 1. Favrskov Kommune Favrskov Kommune er en vækstkommune med omkring 48.000 indbyggere

Læs mere

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING

Udkast til. Styrelsesvedtægt. Kommunalbestyrelse. Styreform. Umiddelbar forvaltning 64B INDLEDNING Udkast til Styrelsesvedtægt 2017 Styreform Kommunalbestyrelse Umiddelbar forvaltning INDLEDNING 64B S INDLEDNING Styrelsesvedtægten for Faaborg-Midtfyn Kommune beskriver rammerne for den politiske styreform

Læs mere

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget

Administrationen Udviklingsaftale Udviklingsaftale. Økonomiudvalget Udviklingsaftale Økonomiudvalget 1 Området Området Administration omfatter for hovedpartens vedkommende, udgifter til den centrale administration og planlægningsvirksomhed. Herudover afholdes udgifter

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune

Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune Job- og personprofil til stilling som udbudsjurist/-konsulent (1-årigt vikariat) i Favrskov Komune 1 1. Baggrund Sekretariatet for Job og Økonomi søger en udbudsjurist/-konsulent til et 1-årigt vikariat.

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD

STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD STYRELSESVEDTÆGT FOR SYDDJURS BYRÅD Senest opdateret ved Byrådsbeslutning den 25. og 31 januar 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE: Kapitel I Byrådet 3 II Borgmesteren 3 III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1

KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 KANALSTRATEGI Fredensborg Kommune 2012-2015 1 1. Formål og baggrund Fredensborg Kommunes kanalstrategi er en tværgående strategi, der angiver målsætninger for, hvilke kanaler 1 vi benytter og hvordan vi

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg App camp 01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Økonomiudvalg Med introduktionen af smartphones og tablets er det muligt at udvikle små programmer, Apps (applikationer), som kan forenkle arbejdsgange for

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening

Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening Debatmøde 7 Hvordan høstes gevinsterne ved borgernes digitale selvbetjening fredag den 11. januar 2013 Kommunaløkonomisk Forum 2013 10. & 11. januar 2013 I Aalborg Kongres & Kultur Center Konkret i Gribskov

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune

Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Styrelsesvedtægt for Billund Kommune Byrådet Økonomiudvalget Teknik og Miljø Børn Unge og Kultur Voksne Den 1. januar 2018 Indholdsfortegnelse KAPITEL I Byrådet... 3 KAPITEL II Borgmesteren... 3 KAPITEL

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice

MÅL- OG RAMMEAFTALE Center for Politik og Borgerservice MÅL- OG RAMMEAFTALE 2013 Center for Politik og Borgerservice Dato for indgåelse 30. januar 2013 Indgået mellem Direktør Centerchef Jens-Jakob Jakobsen Betina Bojesen Planlagt opfølgning Møde 1 Møde 2 ØKONOMISKE

Læs mere

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde

IT & Digitalisering. Byrådets Temamøde IT & Digitalisering Det handler om at anvende digitalisering til at styrke borgernes muligheder for at komme i kontakt med kommunen gennem brug af digitale løsninger. Temamødets indhold Digitalisering

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

To forslag til ny politisk organisering

To forslag til ny politisk organisering To forslag til ny politisk organisering 1. Fremtidens kommune to forslag til ny politisk organisering Processen med evaluering af den politiske organisering har givet en række eksterne input og på baggrund

Læs mere

Politikerhåndbog 2015 Indhold og forord Indhold

Politikerhåndbog 2015 Indhold og forord Indhold Indhold og forord Indhold Forord... 6 Læsevejledning... 7 Budgetaftalen for 2015... 8 Tværgående politikker - demokrati:... 13 Politisk arbejdsform... 13 Syddjurs Kommunes vision... 14 Politikker og strategier...

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service

Stillings- og funktionsbeskrivelse. Leder af staben for Ældre og Social Service Stillings- og funktionsbeskrivelse Leder af staben for Ældre og Social Service Indledning Frederikssund Kommune søger en dygtig leder til staben for Ældre og Social Service. Hvis du, efter at have læst

Læs mere

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL

Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Plan- og byggechef STILLINGS- OG PERSONPROFIL Stillings- og personprofil for Plan- og byggechef Indhold 1. Indledning.... 2 2. Middelfart Kommune... 2 Byrådets vision... 2 3. Organisationen... 3 Administrativ

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender

Lemvig Kommune. Styrelsesvedtægt. for kommunale anliggender Lemvig Kommune Styrelsesvedtægt for kommunale anliggender INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel I Kommunalbestyrelsen 4 Kapitel II Borgmesteren 4 Kapitel III Nedsættelse af udvalg og almindelige regler for deres

Læs mere

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur

Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Strategi og Organisation Notat Til: Økonomiudvalget Sagsnr.: 2011/08610 Dato: 11-08-2011 Sag: Sagsbehandler: Ændring af kommunens overordnede administrative organisationsstruktur Signe Friis Direktionskonsulent

Læs mere

Organisering i Vordingborg Kommune

Organisering i Vordingborg Kommune Organisering i Vordingborg Kommune Indledning Vordingborg Kommunes nuværende organisation blev dannet ved kommunesammenlægningen i 2007. I 2008 medvirkede Lundgaard konsulenterne i en evaluering af den

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Staben i Job og Borgerservice og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den

Læs mere

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring

Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Notat 25. februar 2016 Udkast til politisk behandling af politisk ledelse og styring af læring Udviklingsstrategien Folkeskolereformen er udpeget som et af strategisporerne i Byrådets Udviklingsstrategi

Læs mere

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer.

Administrationen udfører de vedtagne beslutninger og har ansvaret for at løse regionens opgaver inden for de politisk besluttede rammer. Organisationsplan 1 Indholdsfortegnelse 1. Grundlaget for Region Sjællands virke... 3 1.1 Regionens hovedopgaver... 3 1.2 Vi er til for dig... 3 1.3 Grundlæggende organisatoriske principper... 4 2. Region

Læs mere

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen

Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen Vision og strategi for DIGITALISERING & VELFÆRDSTEKNOLOGI for SÆH-forvaltningen 2016-2020 VISION PERSPEKTIVER OVERORDNEDE MÅL ORGANISERING ROLLER OG ANSVAR INDSATSER BAGGRUND I Hjørring Kommune vil vi

Læs mere

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune februar 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af Borgerservice

Læs mere

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe

Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe Aftale mellem Borgerservice og Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige chef for den bevilling,

Læs mere

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Rys udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og politisk

Læs mere

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab

Nemt på Nettet - strategi og partnerskab Nemt på Nettet - strategi og partnerskab - i kurser for borger og ansatte i digital selvbetjening / Vibeke Mygind, Horsens Kommunes Biblioteker 14. juni 2012 Agenda Strategi Partnerskaber Kort om kurserne

Læs mere

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012

Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune. Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Erhvervsudvikling og erhvervsservice i Syddjurs Kommune Erhvervshandlingsplan for Syddjurs Kommune 2012 Indledning I august 2011 offentliggjorde DI en undersøgelse af erhvervsklimaet i samtlige kommuner

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

Bevilling 15 Fælles formål

Bevilling 15 Fælles formål Bevilling 15 Fælles formål Netto 1000 kr. i prisniveau Sociale opgaver og beskæftigelse 354 354 354 354 354 Fælles formål 285 285 285 285 285 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 7.844 8.930 7.870 7.870 7.870

Læs mere

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune

Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Styrelsesvedtægt for Frederikssund Kommune Kapitel 1 - Byrådet 1. Frederikssund Byråd består af 23 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester samt en viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for

Dragør Kommune Februar 2014April Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Februar 2014April 2013 Styrelsesvedtægt for Dragør Kommune Indholdsfortegnelse: Kapitel I Kommunalbestyrelsen...3 Kapitel II Borgmesteren...3 Kapitel III Udvalgene og regler for disse...4

Læs mere

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed?

Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Ambitiøs økonomichef til Greve Kommune Har du styr på den kommunale økonomi, er du ansvars- og kvalitetsbevidst, og respekterer du faglighed? Kan du svare ja hertil, og kan du også omsætte disse centrale

Læs mere

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015

Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Notat om kompetencemidler i perioden 2012-2015 Baggrund KL indgik i 2007 en trepartsaftale om styrket uddannelse, kompetenceudvikling m.v. med regeringen og de faglige organisationer. Aftalen indeholdt

Læs mere

Job - og personprofil Stabschef

Job - og personprofil Stabschef Udarbejdet af Personalerådgivning juli 2010 Revideres inden udgangen af 2011 Job - og personprofil Stabschef Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg I Magistratsafdelingen for Sundhed

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune

Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune Job- og personprofil Skoleleder Hadsten Skole Favrskov Kommune 1. Indledning Favrskov Kommune er en vækstkommune med 48.000 indbyggere, og væksten forventes at fortsætte de kommende år. Favrskov Kommune

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015

Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 Dagtilbud Højvangens udviklingskontrakt 2015 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune

Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Styrelsesvedtægt Favrskov Kommune Kapitel I Byrådet 1. Favrskov Byråd består af 25 medlemmer. Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en første og en anden viceborgmester, jf. 6 i lov om kommunernes styrelse.

Læs mere

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole

Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Job- og personprofil for pædagogisk konsulent Sekretariatet for Børn og Skole Favrskov Kommune Den åbne skole Pædagogisk medarbejder -, Sekretariatet ved Børn og Skole, medio 2017 side 1/5 1. Indledning

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 27 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Kanalstrategi Fællessekretariat, Borgerservice og IT-Stab Strategi for omstilling, effektivisering og innovation

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Tilpasning af kommunens borgerbetjening Som del af budgetlægningen for 2012-2015 besluttede Økonomiudvalget den 8. februar 2011 at igangsætte analyser af en række emner, der samlet skal pege på mulige

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Politikerhåndbog 2017 Indhold

Politikerhåndbog 2017 Indhold 2 Politikerhåndbog 2017 Indhold Økonomiudvalget Indhold Indhold Forord...5 Læsevejledning...6 Budgetaftalen for 2017...7 Overordnede temaer...7 Tværgående politikker - demokrati:... 11 Politisk arbejdsform...

Læs mere

2. Fødevareministeriet er en koncern

2. Fødevareministeriet er en koncern Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi 1. Indledning 2. udgave af Fødevareministeriets effektiviseringsstrategi er udarbejdet i 2007. Effektiviseringsstrategien

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune

GENOPSLAG. Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune GENOPSLAG Job- og personprofil til stillingen som leder af Borgerservice i Favrskov Kommune Job- og personprofil leder af Borgerservice i Favrskov Kommune april 2016 1. Baggrund Stillingen som leder af

Læs mere

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter

ADMINISTRATIONSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår

Læs mere

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde

Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Frivillighedspolitik for det frivillige sociale arbejde Formål og mål Odense Byråd ønsker med formuleringen af en overordnet og fælles frivillighedspolitik at styrke, synliggøre, forbedre samt koordinere

Læs mere

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014.

Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Økonomiudvalget; Plan for opfølgning på politikker i 2014. Dato: 19. februar 2014 Sagsnr.: 13/68721 Forslag til plan for Økonomiudvalgets arbejde med opfølgning på Byrådets politikker i 2014 Politikområde

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR

ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR ÅBENHED DIALOG GOD SERVICE ALLES ANSVAR KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Ledelsessekretariatet 2017 BAGGRUND Syddjurs Kommunes kommunikationsstrategi beskriver hvordan vi ønsker at kommunikere indadtil og udadtil.

Læs mere

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune

Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune Mål- og effektstyring i Faaborg-Midtfyn Kommune 2017 MÅL- OG EFFEKTAFTALER DIALOGMØDER MÅLOPFØLGNING Forord Mål- og effektstyring er et vigtigt styringsredskab, som har til formål at: Skabe den størst

Læs mere

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården

Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården Udviklingskontrakt 2016 for Entreprenørgården 1. Virkeliggørelse og koordinering af politisk besluttede forandringer Kommunens samlede ledelse arbejder målrettet på, at Byrådets visioner, politikker og

Læs mere

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune

NOTAT. Administrativ organisation. 1. Organisationsprincipper. Allerød Kommune NOTAT Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Administrativ organisation Dato: Ajourført 19. december 2013 Dette notat indeholder en

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

1 of 5. Tilsynspolitik

1 of 5. Tilsynspolitik 1 of 5 Tilsynspolitik Godkendt af Byrådet d. 16. december 2015 1 2 of 5 Syddjurs Kommunes værdigrundlag: Der arbejdes ud fra kommunes overordnede værdigrundlag: Åbenhed det sikre vi igennem - En aktiv

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe

Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe Aftale mellem Jobcenter Silkeborg og Job- og Borgerservicechef Michael Maaløe 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem institutionslederne og den budgetansvarlige

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kapitel 1 Byrådet Side 3. Kapitel 2 Borgmesteren Side 3. Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget Side 4 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Byrådet Side 3 Kapitel 2 Borgmesteren Side 3 Kapitel 3 Nedsættelse af udvalg og almindelige regler om udvalgenes virksomhed m.v. Side 3 Kapitel 4 Økonomi- og Planudvalget

Læs mere

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune

Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk Styrelsesvedtægt 2014 Hedensted Kommune Sidst revideret af Byrådet 17. december 2014 og 28. januar 2015 UDKAST MED NYE PROCENTSATSER JANUAR

Læs mere

Principper for aftalestyring

Principper for aftalestyring Principper for aftalestyring 2012 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. FORMÅL HVAD ER FORMÅLET MED AFTALESTYRING... 1 3. HVAD ER EN AFTALEENHED?... 2 4. HVEM INDGÅR AFTALER MED HVEM?... 2 5. ÅRETS

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner.

Implementeringsplanen skal beskrive, hvordan HR-strategien implementeres i praksis i forvaltninger, afdelinger og institutioner. Projekt: HR-strategi Projektet er en toledet størrelse: Første del handler om at udvikle en strategi for HR (Human Ressources) en HR-strategi - for Frederikshavn Kommune, herunder definere, hvad vi i Frederikshavn

Læs mere