.. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ".. _.. I uke anmeldt opfisket stykker makrel"

Transkript

1 Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fsk~rb~drfl fra fsk~rdr~kt0r~n 9 aa'gang nsdag 23 ktber 1918 Nv.. 43 l1~r$k~ fjsk~r~r. Uken 1319 ktber. r' ET SL D Fl S KE Tvste sdste uke r en lten bedrng, det ukefangsten utgjør 6305 maal, men maa dg betragtes sm smaat fske. Der blev bestad denne g frrge uke ptat 2900 maal fetsld, hvrav der blev tlvrket 300 tønder handelsvare, g slgt tl sldljefabrk 2670 maal. Størrelse: 56 streks. Prs: krner pr. maal. alt Trmsø amt er ptat maal, hvrav tlvrket handelsvare tønder, slgt sldljefabrkker maal g set 145 maal. Der blev Vk Nrdlands amt pfsket 300 maal, hvrav der blev saltet 400 tønder tl handelsvare. de 2 sdste uker er der Brønnøy pfsket 1350 maal, saltet tl handels 2025 tønder. Desuten er der pfsket M 650 maal, saltet g slgt tl sldljefabrk g Meløy 100 maal, sm blev saltet. alt nden amtet er der pfsket maal, hvrav saltet tl handelsvare tønder, slgt tl sldljefabrkker maal g set 830 maal. Leka er ntet vævneværdg pfsket, kun 115 maal av ældre stæng. Der blev Aafjrden sat 1 større ntstæng, ntet garnfsket. Der er pfsket 770 maal, hvravantages set aal, 70 maal blev slgt tl sldljefabrk g saltet handelsvare 600 tønder. Kvaltet: 36 streks. Prs: Tlstede ved ukens slutnng 6 ntbruk med 100 mand g 3 kjøpefartøer. alt pfsket nden amtet maal, hvravantages set 3130 maal slgt tl sldljefabrkker maal g saltet handelsvare tønder. Fra s Søndre Bergenhus meldes at der er ptat 200 hl. 3 streks fet sld. Prs: 20 krner pr. hl. Slden er hjemmefrbrukt. Fr hele landet er der tl ptat maal fetsld, hvrav set 4105 maal slgt sldljefabrkker maal, hermetkfabrkker aa1 g saltet tl handelsvare tønder mt fjr henhldsvs Drgemakrelfsket Nrdsjø e n. Der frelgger nu slutpgave fr dette fske. ngen nrske fartøer har deltat. Tl Krstansand er der alt ndkmmet 44 svenske fartøer med 1921 tønder rundsaltet makre. ntet av lasten lssedes Nrge men medbragtes tl Sverge. vestlg, derpaa tre dage laber sydstlg, fredag let brs fra nrdst g lørdag sterk vestlg vnd. Fetsldnsket. Amtmanden Bd. telegraferer 19/ : Vk: pfsket uken 300 maal fetsld, hvrav saltet handelsvare 400 tønder. Brønnøy pfsket de 2 sdste uker 1350 maal, hvrav saltet handelsvare 2025 tønder. M pfsket uken 650 maal, hvrav saltet handelsvare 360 tønder, tl sldljefabrk 200 maal. Meløy pfsket uken 100 maal, hvrav saltet handelsvare 150 tønder. alt pfsket nden amtet maal, hvrav saltet handelsvare ,5 tønder, tl sldljefabrk maal, eksprtert 830 maa!. Pltmesteren Namss telegraferer 19/ : Leka ntet stæng denne uke. Resten av før satte ptat 115 maal, herav handelsvare 153 tønder, 10 maal sldljefabrk. øvrgt ngen ndberetnng mttat. Br s l n g fs k e t. de t sdste uker er der tlført hermetkfabrkkerne Stavanger 840 skjæpper brslng tl en prs av 8.50 pr. skj. g Bergen {ystmakrelfsl<et. 605 skjæpper tl samme prs. Av pslag : Kystmakrelfsket. Sdste.. _.. uke anmeldt pfsket stykker makrel smaaslld tllføl tes der 1240 sk]. hl ndbragt tl Bergen. alt aar tl 19/10 pfsket Stavanger g 1397 skj. tl Bergen; stk. mt fjr g 1916 K ys t m a k re l. f S. k e. t F r Sl. d s t e uke frelgger der kun pgave fra Fesdfsket. Bergen. Tlførselen dertl var stykker. Stø~relsen 4 sk. pr. kl. alt aar er anmeldt pfsket stk. mt fjr g Veket. J\!leterlgske bservatrum bereter : Sydkysten hadde de tre første dage svak sydstlg vnd, senere laber østlg tl nrdstlg vnd. Vestkysten har fr det meste hat meget svake, dels nrdvestlge, dels sydstlge vnde hele uken. Nrdlandskysten hadde begyndelsen av uken svake sydstlge vnde, fredag g lørdag laber nrdlg tl nrdvestlg vnd. Fnmarkskysten hadde søndag laber sydvestlg vnd, mandag laber nrd pslag 44. Trndhjem 19/10: Aafjrd lensmandsdstrkt : uken 11 ktber18 ktber antages sat.. lstf?rre ntstæng: ntet garnfske. pfsket 770 maal, hvravantages set 300 maal, slgt sldljefabrk 70 maal, saltet handelsvare 600 tønder. Resten hjemmefrbruk. Kvaltet 36 streks. Prs Tlstede ved ukens slutnng 6 ntbruk med 100 mand, 3 kjøpefartøer. alt pfsket nden amtet maal, hvravantages set 3130 maal, slgt sldljefabrk maal, saltet handelsvare tønder. Stftamtmanden. pslag 49. TrT;lsø 21/10: bestad: Denne g frrge uke ptat 2900 maal hvrav tlvrket handelsvare 300 tønder, slgt sldljefabrkker 2670 maal 56 streks, prs 2223, alt ptat maa!, tlvrket handelsvare tønder, slgt sldljefabrkker maal, frøvrg sm før. Stftamtmanden. pslag 9. 21/10: Tl 19 ktber anmeldt ptat maal fetsld, hvrav set 4105 maal, slgt sldljefabrk , hermetkfabrk 150 g saltet handelsvare tønder mt fjr henhldsvs g

2 278 UKENTUGE.MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 23 ktber 1918 Ut~nlandsk~ fsk~rl~r. Uken 1319 ktber. Sldefsket Bhuslen. Sldefsket Kattegat utgjrde uken ca hl. Prs] pr. hl., gd kvaltet. Slden sælges fersk, da prserne fr høe tl saltnng. Sdste dage har fsket været ltet. td~grammtr. Det svenske sldefske. pslag 4. 16/1 : Sldefsket Bhuslen hadde en ukefangst av 3000 hl. drvgarn g ntsld. Kppargrund strmhndrng. Bedre utsgter denne uke. Sdste prs 110 kr. gd kvaltet, ngen trawlsld. Tl 12 ktber pfsket hl. g vaer, hvrav saltet 8445 hl. mt fjr hl. g saltet 4005 hl. mark~asb~r~tnlng~r m. \l. Uken 1319 ktber. <lpfskmarkedet. pslag 5. 21/10: Generalklsulen B/be telegraferer: mprt 5235 slandsk, salg 970 nrsk, 2235 slandsk, 200 nyfundlandsk. Behldnng nrsk, 6000 slandsk, 400 nyfundlandsk. Prser nrs!{, slandsk, 8000 nyfundlandsk. Santander ngen behldnng. Pars Lndn Fra generalknsulatet Blba, dat. 24 septbr. 1918: mprt g msætnng av klpfsk uken fra 1622 septbr. 1918, alt pr. kvntal l 50 kl, an~ drg tl: Blba: Salg 2720 nrsk, 500 slandsk g 500 nyfundlandsk. Behldnng pr. 23 septbr nrsk, 1000 slandsk g 1500 nyfundlandsk. Prsen fr 1ste srt pgaves ntert tl ptas fr nrsk, fr slandsk g 8090 fr nyfundlandsk. Santander: Salg 500 nrsk g 130 engelsk. Paa Madrds børs ntertes 23 septbr. Ptas pr. 100 fres. alv 1/ Pars pr. 1 ~ alv 1/ Lndn. Angaaende sardnfsket frløpne uke ndberetter vceknsulaterne følgende: Vg: Regulært, der landbragtes 6632 kurver. Santande, : ntet. ngen tlførsel Fra generalknsulatet Blba, dat. lktbr. 1918: mprt g msætnng av klpfsk uken fra 2329 septbr. 1918, alt pr. kvntal a 50 kl, andrg tl: Blba: mprt pr. selfartø "Lllemr" 4940 slandsk. Salg 1260 nrsk, 1940 slandsk g 500 nyfllndlandsk. Behldnng pr. 29 september 9090 nrsk,4000 slandsk g 1000 nyfundlandsk. Prsen fr lste srt pgaves ntert tl ptas fr nrsk, 160 fr slandsk g 80 fr nyfundlandsk. Santander: ngen behldnng. Paa Madrds børs ntertes 30 september: Ptas pr. 100 fres. alv 11 Pars. Ptas pr. l ~ alv 11 Lndn. Angaaende sardnfsket frøpne uke ndbere1ter vceknsulaterne følgende: Vg: Daarlg, der landbragtes 2378 kurver. Santander : ntet. ngen tlførsel av fandt sted. rgn tl Vg Fra generalknsulatet Ussabn, dat. 19 septbr Tl markedet Lssabn ankm ngen parter gammel nrsk fsk fra prt, sm pnaadde 54 esc. pr. Fra knsulatet Barcelna, dat. 21 septbr Herved har jeg den ære at ndberettes følgende m. fskemarkedet nden dette knsulatdstrkt. Barcelna; Sden mn sdste rapprt av 14 f. m. er mprtert færøklpfsk g slandsk klpfsk, hvrav fr vderefrsendelse tl Madrd. Prserne er steget tl ptas pr. 40 g behldnngen utgjør. ca Av den pr. ds. "Salamanca" ankmne nrske klpfsk er sden 14 f. m. kun msat 8018 tl en prs av ptas. pr. 40 Behldnngen av nrsk klpfsk er ca Cartagella. (5 september) Klpfskprserne pr. 50 er: Engelsk str ptas mddels smaa Tarragna. (16 septbr.) Sden 5 f. m. er mprtert slandsk klpfsk. Behldnngen anslaaes tl ca sm msæues tl ptas pr. 40 Paa Barcelnas børs nteres dag fr alv. veksel paa Pars ptas pr. 100 francs, g paa Lndn ptas pr. ~: kvntal, levert hersteds. Fra nævnte <nssensfett. by ankm gsaa ny g gd engelsk F' "k tg" 40 f' 2 " S e s ang nr. vare sm fandt avsætnng tl esc. ktber (sde 265) staar der under pr. kvt. Der er gsaa maksmalprser paa knsstensfett paa markedet ngen slandsk g nrsk 1. ".. punt{ t 2 c a t ve dl' sa g. d d l 1 mm re e e vare, sm sges at være tlberedt l en d 10 1 (g, glæ. ld er rna k' S1ma l prsen. England g sm har pnaadd en. kl' b J 11 P. k l. 60 D USV em a age. nsen s a pns av tese.. d b h d. gjælde ekskl usv emballage. pr utgjr e e nmgerne pr. 16 dennes ca tns newfund B. '.. t"lt t B.. rs mg a.. e.! ør argen landsfsk. Pnserne var ufrandret.. t'd 12/ Hl 1918 Fjrgammel vare er nu utslgt prt g prserne er nedgaaende fr saadan fsk. Fra generalknsulatet Ussabn, dat. 7 ktber Tl Lssabn ankm et selfartø med 2500 kvntal Nyfundlands fsk, sm slgtes straks tl Esc prt var behldnngen ved maanedskftet 1500 tns Nyfundlands fsk sm ntertes fra Esc tl av rgn tl Vg fr str fsk g Esc fandt sted fr mddelsfsk. Hvrfra len, _. Brs p. smaa p.!ng fs. sld ns. s 1 {J.. pr. skj. s l {J.. pr. skj. l l N. Bergen hus amt.. 574, 3.00 D. 823\ 4.50 S. Bergen hus amt \ Værd ~160s =11397\=brslng... kr smaasld ~ Tls. kr

3 2;3 ktber 1918 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDWFT FRA FSKERDREKTØREN 279 fetsudfsket tl 19 ktber 918. av mnefarer. Tlførselen tl Gøtebrgs fskehavn har derfr den Derav sdste td været meget lten g prsldlje hermetk Saltet serne høe. løpet av de sdste 14 alt ptat Slgt Slgt Dstrkt set maal maal fabrk fabrk dage har der kke været gjrt ngen 7 ': ~==maal maal sldefangster av de damprawlere sm Fnmarken... 1 er vrksmhet. Fra før sæsngen Trmsø amt \ 11 8'14 utgjør fangsten hl. Ca. 20 Nrdlands amt bhuslenske dæksbaater drver trawl Namdalen fske farvandet mkrng fyret paa S. Trndhjems amt Skagens Rev. Baatene bar ret gde Rmsdals amt fangster av hvttng, t rs k g l l' (Q Je, N. B ergen l lus am t S. Bergenhus amt sm av psamlngsfartø føres ver Tlsammen tl Sverge. Skarpsldfsket er fremdeles ltet Mt mfattende, dg vste sdste uke ngen bedrng. 300 hl. ndførtes fra ~ l ~~ kke pgt ~~ ~~~ Bvallstraktene tl Lysekl g mtrent \ lke meget eller ltt mer Eskedes \ Lyseklstraktene. Prsen sm begyn " : desen av uken var ppe 120 kr., gk efterhaanden ned tl 90 kr. pr. bl. l{ystmakrelfsl<st Det svenske fske g fskemarked. En mængde nøter snurpe g 'l' db t T'l ndbragt' Efter "fskererna", 15 ktber H vr t 1 1n rag 1' uken stk. alt stk.. Bergen... Haugesund.... Skudenes... Stavanger... Egersund... Farsund..... Aaensre.... Htterø... Krstansand.. Lllesand.... Arendal.... Grmstad..... Rsør... Kragerø, / 8 27/7 31/ 8 7/9 19/ 8 15/ 6 ls 21/ 9 7/ 9 28/ 9 27/ 9 Skaatø....0 Langesund... L Nevlunghavn 18/9 Fredrksværn 22/6 nsø, Hvaler ' 15G Krstanafjrl den ndenj27/9 fr Drøbak.0 Vntersldefsket. uken 29 Sacken september tl 5 ktber landførtes hl. ntsld, hvrav 2105 bl. tl Varberg g 2639 hl. tl Gøtebrg Fra sæsngens begyndelse utgjør fangsten hl Det uskre ver sm har været den senere td, har hndret fske me get. Det hndres gsaa delvs av den spanske syke} sm begynder at herje vldsmt ngen ntlag. Strmen har gsaa ført med sg en sværm av mner, sm gjør skjærgaarden uskker Det hvedsagelge fske fregaar ved Anhlt, men endel ntlag er rest mt danskekysten. Fr øeblkket er Varberg g Skagen cenhum fr fskeflaaten Ntslden betaltes den 10 ktber med 120 krner kr. pr. hl. Høstsldefske har gsaa været hndret av strmfuldt ver. Ttal landnøter, søker veralt efter skarpslden. Skarpsldfsket er 'nu begyndt Makrelfsket kan nu betragtes sm avsluttet fr aar. Samtlge kuttere smhar drevet fske Nrdsjøen er nu kmmet tlbake fra den anden tur, sm kan ansees sm felslaat paa grund av det ugunstge ver. Høstmakrelfsket bhuslenske skjærgaarden, kan aar betragtes sm felslaat. Hummerfsket. Samtdg med at hummerfsket begynder Nrrvkens fgder er fskerne søndre g mellemste Bhuslen rede tl at lægge p efter mkrng 1/2 maaneds fske. Fangsterne har regelen været smaa paa grund av flere ndtrufne mstændgheter, kke mndst uheldg ver. lvlange fskere agter nu at begynde bakkefske, sm er mere lønnende. Tlførselen tl./vlarstrand har været fangsten fra sæsngens begyndelse høst mnmal sdste uke. regelen Tls tl 5 ktber utgjør vaer, er hummeren blt betalt med 30 kr. LVlt derav sdste uke vaer. Den pr. snes g umddelbart eksprtert _ ds. ndførtes der tl Varbe'rg 3000 tl Malmø g Stckhlm, hvr efter _ vaer, sm frdret 20 a 28 kr. pr. val. spørselen har været str. Fr den _ Høstsldefske, sm drves saa gdt hummer sm er fanget Gøtebrgs sm udelukkende av hallenske fskere skjærgaard eller længere syd har h Av fangsten er stk. fsket med garn, stk. med nt, har aldrg gt et slkt værdutbytte. skerne kke kunnet frlange saa hø Fangstværden første haand km prs sm 30 krner, her har prsen resten med drg, snøre eller andre mer p ver en halv ml'l'n kr været 24 a 26 krner pr. snes, men redskaper. ner. endnu lavere prser har været ntert. T ra w l fs k et. Damptrawlfsket Fskerne har nemlg kke samme anlgger fr en str del nede paa grund,!lednng tl at kunne pbevare den her

4 1 280 U~ENTUGE MEDDELELSER f<r :,\l<sk flskehlbedhlft FRA FSKERDREKTØREN 23 ktbcr l Y 18 1,syd sm Nrdre Bhuslen. Naar ter) 10 hval Bøhle paa Sørøen (4 Agadr. Trds den utvlsmme rgbaater) 20 hval g ngø (4 baater) dm av fsk sm lever farvandet den engang er ptat har man maattet bl av med den, selv m prsen har 23 hval. var fretagendet kke altd lønnende, været ufrdelagtg. Deres samlede fangst var saaedes hvlket særlg skyldes den kjends Nrrvken har fsket de faa dager pr. 31 august: gjernng at flsynngerne av s, kul, det har fregaat, været temmelg Gnvk... 4 hval prvant etc. kke kunde erhldes smaat. Fskerne paa Resø har frlangt Blmvaag paa stedet. Sden krgen har fsket 40 krner pr. snes, en prs sm Vaagene været drevet av selfartøer, spanske mdlertd kke blev gdtat paa hummerpaknngsstederne. Vngevaagen g prtugsske g ved Fedelah er Handel er blt Bøhle anlagt en fransk tørrngsstatn, hvr avsluttet tl 30 kr. pr snes. ngø fsken blr saltet g tørret under p De fleste av de fskere sm trds Tlsammen 736 hval syn av ugen gamle franske fskere, strmen har gjrt fangster, har selv Der er tl 30 sepember fanget alt vant med Nyfundlands g slands lagret dsse. 765 hval. Fangsten er nu slut g skrefskerer, mesteparten av fsken Smøgeneksprtørerne har paa grund arbedet ved fangststatnerne nedlagt blev slgt paa stedet. av knkurrancen fra Gøtebrgs skjær fra 1 ktber. gaard hvedsagelg lagret den dertl Den nye sæsng paabegynder m Brslng etc. tlført Stavanger førte hummer. Da eksprtørerne sm ca. 8 dage med 1 hval ba at Skageregel tden ~/9_15/ har betalt ca. 30 kr. tl fskerne rak, men ngen vdere utsgt tl fangst Brs Smaa'. g hummerne har staat mtrent paa det felt er der kke. Fuldstændg Hvrfra Prs Jng pr. skj. sld Pns samme prs Stkhlm, har man fre beretnng m aarets fangst g dens skj. skj. pr. skj. trukket at avvente en heldgere td resultater vl kmme mkrng nytaar. fr salget. Statens hvalfangst Efter "Nrsk HvalfangstTdende"). Fra 17 august tl utgangen av maaneden har fremgangen fangst ved de frskjellge statner stller sg saaledes: Blmvaag (3 baater) 12 hval, Vaagene Bremanger (3 baater) ngen hval, Vngevaagen, Agdenes (3 baa Fskererne ved Markk. Efter "Fsh Trades azette", 5 ktber den nye franske fskeravs, "La Peche Martme") er gt en beskrvelse av de fskerer sm drves av fremmede markkanske farvande. Før krgen drev franske, svenske, prtugsske, engelske g endg tyske damptrawlere fskefrsøk langs kysten, hvedsagelg syd strøket av Stavanger amt S. Bergen hus amt ~1840 =l1240\ = Røkt V ærd brslng.. kr smaasld Tls. kr Generalrapprt m de større nrske fskerer(~rw.fsheres) f!v~~~~mtll kv;';~~~; tl Hvad der fskes uken, men anmeldes frsent tll at kmme med, ptages lølgellge ukes rapprt. 19/ / Quanttes repded tc 13te t be ncluded n the reprt fr bs weck (lfc added t ttals fr next week.) A B. c. Skre (trske) fsket (Cd Fshery), januarjun... 0 mll sl (peces) Dampmedcntran (Cd lver l) '" hl. Lever tlvers tl anden tran (Lver fr her lls)... hl. Sldefskerern e (Herrng Fsheres) : 1. Vaarsldfsket (Sprng Herrng), februarmars.,' maal a 150 lter 2. Fetsldfsket juldesember l )... ~, saltet, fskepakket (Fat Herrng) (Barres salted, seapacked) 3. Strsldfsh:et (Large Herrng), ktber, desember, februar: a. fr vestlandet (the West Cast)... maal a 150 lter b. fr østlandet (the Suth Cast). maal a 150 lter 4. Drvgarnsfsket Nrdsjøen, jundesember 1 )......, saltet, fskepakket (Fshng by drfters n the NrthSea) (Barres, salted, seapacked) 5. slandssld ndkmmet tl nrske havne., saltet, fskepakket (Herrng frm celand landed n Nrway) (Barres, salted, seapacked) Makrelfsket ved drgere Nrdsjøen, saltet fr Amerka 2 ) tønder fskepaknng (Seapacked mackerellanded n Nrway frm the NrthSea, salted fr exprt t Amerca) 1) Al sld frbrukt fersk er kke medregnet. (All Herrng us ed fresh s nt ncluded). 2) Al makre, sm er frbrukt fersk, eksprtert s eller saltet rund fr det skandnavske marked, er kke medregnet. (All mackerel, used fresh r exp. n cc: r salted. fr the Scandnavan mark_et=, s _n_t_n_c_lll_d_ed~)_. ' ~ Ved eftertryl{ av dsse meddelel$~r m aa "Fskets Gang q angves sm klde. AlS Jhn Gregs bktrykker

5 Tldstcder vaa~sld l<lpfsk, Nrdsja Brsl lsla.nds 11{lPfSk, Rt Hyse, And.nl R D.m. R.m. Blank Bru. Bru. Haa ng sld nrsk slandsk Rundfsk Se sld skjær rund tarfsk g" tran tran blank kjærr. : etc. td :! ' r. Fetsld g skaaret Strsld sld nrg~s utf0rs~1 a" fsktøraukur fra l januar tl 19 ktbtr NS g uk~n sm ~n(tt~ 19 ktb~r. Krstana ]35 Sandefjrd.. Krstansand. Flekkefjrd.. Stavanger Kpervk Haugesund Bergen Flrø Aalesund Krstansund Trndhjem Bdø Svlvær Narvk... Trmsø... 2~241 Hammerfest ' Vardø Vadsø... Andre alt uken ' _., _ ~ ~ ' ~ _~ Hærdet Hval Sæl Bttle Tldseder hvallje tran tran nsetran tdl Krstana... 1 Sandefjrd.. Flekkefjrd.. Stavanger.. Krstansand. Kpervk... Haugesund.. Bergen Flrø... Aalesund... ~ Krstansuld. Trndhjem.. Bdø... Svlvær.... Narvk... j Trmsø Hammerfest. l l Vardø... Vadsø... _. Andre... ~ alt _.,...~ ~~ L 006 l U1H:11 l) Utført uken 2330 september. Sldetran Sld, fer sk k: Sld, Makre, Makre, Laks, Levende Anden rakt saltet fersk fersk aal fersk fsk ~ '7 7,, ~ " :2.30 u Hummer stk Fsk, saltet farta ' Fsk, saltet 3 _2 1 '270J l Sldemel 1 j(g. l ' (17/1 J. v '", 3J 33J ) ) C, ~8_6_9 40 _, ~ ~!921_~ l , ~ ' 70, _. ' ' _. 459 _ _.,.., ,, , ' Fskeguan le;. Sælsknd Hermetk k~ 39D ~ ~ ~

fra fiskeri di rektot-ven

fra fiskeri di rektot-ven L kent l ge meddelelser fr nrsk fs ker bed r ft fra fsker d rekttven 6 aargang V Nrske fskerer. Uken 420 mars. Onsdag 24 mars 95 Nr. 2 Haugesund var prsen fredag kr. 5 Prsen var fr usløet fsk fra 35 45

Læs mere

fra fiskeridirektoren -Fedje, da dette parti, 8750 maal, noget ogsaa i sidste uke og noget ogsaa er medtat under vaarsildfisket. i Finmarken.

fra fiskeridirektoren -Fedje, da dette parti, 8750 maal, noget ogsaa i sidste uke og noget ogsaa er medtat under vaarsildfisket. i Finmarken. ang Ukentlge meddelelser fr nrsk fsker bed rft fra fskerdrektren 6 aargang Onsdag 3 februar 95 Nr. 5 -Fedje, da dette part, 8750 maal, nget gsaa sdste uke g nget gsaa er medtat under vaarsldfsket. Fnmarken.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlge meddelelser for norsk fskerbed rft fra fskerdrektoren 3 aargang nsdag 3 januar 9 Nr. Fskererne 9 ende nøter optoges sld tl henmot ut sten var der tl eksport 4905 mot gangen av ma. det hele utgjorde

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~da~~ls~r fr nrsk fisk~rjb~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n 7 aargang nsdag 30 august 96 Nr. 35 Fr hele landet er til 26 august av 62 fartøier indbragt 2858, i nqrsk~ fisk~ri~r. pfisket 25684 maal

Læs mere

.,;. an. Nr =-~ ~ ~ ifjor, Værøy og Røst medregnet. Fisket

.,;. an. Nr =-~ ~ ~ ifjor, Værøy og Røst medregnet. Fisket ~~.,;. an Uk~ntlg~ m~ad~~ls~r for norsk fsk~rb~drft fra tsk~rdjr~kt0r~n 7 aargang nsdag 9 aprl 96 Nr. 6 =~~ ~ norsk~ fsk~r~r. Uken 95 aprl. fjor, Værøy og Røst medregnet. Fsket 96 95 Maal Maal er sterkt

Læs mere

, fra"tisk~riair~kt0r~1t

, fratisk~riair~kt0r~1t 7000 Uk~ntlg~ m~dd~lels~r for norsk, fj.sk~rb~drft, fra"tsk~rar~kt0r~t, drvere med 34 maal, torsdag 42 sld maalet og mddelprsen er be, drvere, med 40, fredag 245 drvere regnet tl 30 kr. maal. søndre Uken

Læs mere

SrrORSILDFISKET i uken begyndte stor fangst som 700 maal er saavidt, Hamburg, pris: Islandssild 93-95,

SrrORSILDFISKET i uken begyndte stor fangst som 700 maal er saavidt, Hamburg, pris: Islandssild 93-95, an U kentl ge meddelelser for norsk fsker bed r' ft fra fsker cl rektoren 7 aargang nsdag 2 januar 96 Nr. 2 søndag ndkom. 42 drvere tl Krstan 06, 20/22 stk. 0002, 22/25 stk. sund med fra 0700 maa], gjcnnem

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 31 desember 1924 fiskeutbytte fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. Bergen Onsdag 3 desember 924

Læs mere

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i

FETSILDFISKET foregaar nu gan- I sidste herred er det største fiske, idet Bergenhus amt staar meget brisling i Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 7 august 92 Nr. 32 medtages i landets ukekvantum. Pri- derav km 9060 fra Søndre Bergenhus, sen var der 2-5 kr. maalet.

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned (Meddelt af Direktoren for det civile Medicinalvæsen. Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 888 (Meddelt af Drektren fr det cvle Medcnalvæsen) 6! a ) C) v Q) g?) C ck 6 Te g g' (7 QQ C `Y; ) 7; CC " v Cs bt) b) C) Krstana Sn Hølen Hvdsten

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl.

fiskets Gang Fiskeutbytte SOlg~ I I hl. I hl. : hl. Fskeutførselen 000! tk fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av fskerdrektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle O cl 4 l ~ 923 postanstalter og paa fsker..... _._..

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 20 ktber 1915 Fiskeriraadet. k!:'ner, vi erkjendte nødvendigheten av at avlyse det stre møte av fiskeri Fredrag av Fiskeridirektøren

Læs mere

fra Fiskeridirektoren

fra Fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra Fiskeridirektren 6 aargang Onsdag 6 ktber 1915 Nr. 40 Av slandssild var hjemførselen 1911 807 fartøier med 47803 tønder Nrske fiskerier. ganske betydelig

Læs mere

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk

FETSILDFISKET har været drevet fangster, fra 2000-3000 kg. rundfisk 7 aargang Ukntlig mddlsr fr nrsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 9 jli 96 Nr. 9 pere sm hadde været paa Færøbankerne hadde henhldsvis 6 0 g 0 0 fisk. Mtrbaaterne hadde gsaa gjennemgaaende bra FETSLDFSKET

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. f Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 6 aarg. postanstalter og

Læs mere

fra ftskeridirektoren

fra ftskeridirektoren S TRSLDFSKET Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift Nrske fiskerier. Uken 13-19 desember. fra ftskeridirektren nsdag 23 desember 1914 Nr. 51 derav blev iset til eksprt 10 200, sal- stæng i Bergsfjrd

Læs mere

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiske s Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgtt av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 14 juli 1926 sider kr. 2.00 ved henvendelse til ... 4600 4500 fske s Gang Efterretnngsblad for norsk fskerbedrft, utgtt av Fskerdrektøren. 7 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved ale postanstalter og paa Fsker drektørens kontor. ANNONCEPRS: lste

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskerihedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 0 januar 92 fr Arendal, Grimstad g Fredriksværn. Sidste pris i Kristiansand var Nrske fiskerier. 5 kr., silden var av gd

Læs mere

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg.

Tirsdag gir 1 hl. lever, og fettprocenten er OnsdRg / Prisen er 9-10 pr. kg. Ukentlige meddelelser f.. nrsk fiskeribedrift fra fiskeridireltren, 4 aargang nsdag 22 januar 93 Nr. 4 N k f e k G Tirsdag 60 50 62 68 57 gr hl. lever, g fettprcenten er nsdrg 47 60 53 5670 45 3 / 4 3540.

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning.

FETSILDFISKET har til 21 oktober dene _ er gunstig for isning. an Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 2228 ktber. nsdag nvember 1911 mest i A.afjrden, dernæst i Bjugn, med priser resp. 424 kr. g 915 kr.

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45

fra fiskeridirektoren Onsdag 8 november 1911 Nr. 45 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 2. aargang nsdag 8 nvember 1911 Nr. 45 pnaar 3 1 / 2 kr. maalet. :l\feløy 1 nu et par dage med rlig veir; men mindre stæng g nget garnfiske

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200

fra fiskeridirektoren Onsdag 30 juni 1915 Rotskjær kg. 2006 200 899 100 345 900' 122400 384200. 167 600 154200 0 ang Ukentlige meddelelser fr. n,rsk fis'keribed rift fra fiskeridirektren 6 aargang Nrske fiskerier. Uken 2026 juni. OPSYNET under vaartr.skefisket i Finmarken blevhævet den 23 juni g dermedr'egnes dettec:fi.ke

Læs mere

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat.

Troldhummeren Manida bamffia (Pennant) og dens Snylter Lernæodiscus ingolfi Boschma fra det sydøstlige Kattegat. Trldhummeren Manida bamffia (Pennant) g dens Snylter Lernædiscus inglfi Bschma fra det sydøstlige Kattegat. Af H. C. Terslin. I Vidensk. Medd. fra Dansk naturh. Fren., Bd. 0, S. 0 f., har jeg beskrevet

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Fisket. Uke n 2-8 m a r s.

Fisket. Uke n 2-8 m a r s. ------------------------------------------------------------------------------ fi Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3

fra fiskeridirektoren Onsdag 19 januar 1910 Nr. 3 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang nsdag 19 januar 1910 Nr. 3 Nrske fiskerier. 14 maal g 110 nat til fredag 9 maal paa grund av den ringere tilførsel, sm sm

Læs mere

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19

fiskets Gang fisket Efterretningsblad for norsk fiskeri bedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Nr. 19 fskets Gang Efterretnngsblad for norsk fsker bedrft, utgt av Fskerdrektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste sde kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrge 7 aarg. postanstalter

Læs mere

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut=

FETSILDFISKET er i god gang Aafjorden er gjort 5 mindre stæng, i de respektive sorter; ved ukens slut= Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren. aargang Onsdag 24 august 1910 Nr. 34 Nrske fiskerier. kvaliteten fin. Priserne ntsild kr. 6-10 Espevær... 4 fart. 337 tdr. pr. maal,

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

fra tlskeridirektoren

fra tlskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra tlskeridirektren 5 aargang Onsdag 6 mai 1914 Nr. 18 174 UKENTLGE MEDDELELSER FOR NORSK lnskerbedrft FRA FSKERDREK'l'0REN 6 mai 1914 dette fiske deltar fra

Læs mere

OVERSIGT OVER DEN NORSKE STENINDUSTRI

OVERSIGT OVER DEN NORSKE STENINDUSTRI JHN XAÅL, PRAKTISK GELG VED N. G. U. VERSIGT VER DEN NRSKE STENINDUSTRI 1 denne versgt fr stenndustren skal hver fr sg bl behandlet de vgtgere grene av denne: grant, kalksten, klæbersten, takskfer, apatt

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

STORSILD er blit efter søkt flere

STORSILD er blit efter søkt flere U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft frafiskeridirektren 2. aargang Nrske fiskerier. Uken 511 nvember. Onsdag 15 nvember 1911 Nr. 46 685 tdr. er saltet. Finmarken er fra først av var sydlig,

Læs mere

Onsdag 31 august 1910

Onsdag 31 august 1910 ang Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 21-27 august. Onsdag 31 august 1910 S øn dre Tl' ndhj ems am t fregaal' det bedste fiske i Bjørnør,

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren.

fiskets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. fiskets Gan Efterretningsblad fr nrsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 4 aarg. pstanstalter

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 2 aargang Ukntng mddlsr fr nrsk fiskribdrjft fra fiskridirktørn nsdag 6 mars 92 Nr. nrsk fis(rir. Uken 6-2 mars. V a ar s i l d fis k et i søndre distrikt faldt bra i sidste uke, bedst utenfr Aaensire"

Læs mere

12 aargang Onsdag 6 april 1921 Nr. 14 --------------------------------------- ---------------------------------------

12 aargang Onsdag 6 april 1921 Nr. 14 --------------------------------------- --------------------------------------- tø t ø Ukntlg mddlsr for norsk fskrbclrft fra tskrdrktørn 2 aargang nsdag 6 aprl 92 Nr. 4 norsk flskrr. Uken 26 mars2 aprl. S kre fs k e r e r n e gaven ukefangst av 4.0 mll. stk. ).ot 3,9 fjor, 2. 99,

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 5 aargang Onsdag nvember 94 Nr. 45' ntsildvar mest 6 streks g 5 streks, Fr Namdalen g i,rmsdals, Nrske fiskerier. mindre 4 g 3 streks.

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren laargang Onsdag 21 september 1910 Nr. 38 Nrske fiskerier. Uken 11-17 september. fiske paa Flden, ellers nget smaat, fiskepladsene, el'

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 januar 1914 L kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft 5 aargang 93. fra fiskeridirektren nsdag 7 januar 94 Strsildfisket begyndte i uken ned til 2-3 kr. pr. maal, i mars be sm endte 30 nvember 92. Alle- taltes

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsi, fisk~rlb~drift Ukntng mddlsr fr nrsi, fiskrlbdrift fia fskri(urktørn Nr 2 Uken 2-8 januar. St r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt g der er heller ingen uisigter fr nget nævneværdig str: ildfiske paa de vanlige fangstfelter.

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

Onsdag 3 september 1913

Onsdag 3 september 1913 U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren 4 aargang Nrske fiskerier. Uken 2430 august. Onsdag 3 september 1913 tønder mt 20828 tønder i 1912, 11852 tønder i 1911. Der har været

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6

fra fiskeridirektoren Onsdag 7 februar 1912 Nr. 6 :.4 l i...! l! ( t l i l l Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift fra fiskeridirektren 3 aargang nsdag 7 februar 1912 Nr. 6 nere end ifjr. Til 3 februar hadde kunne faa pgave fra Søndre Trndman kun

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891.

Sammendrag af de norske Byers epidemiske Lister for Januar Maaned 1891. 1 Sammendrag af de nrske Byers epdemske Lster fr Januar Maaned 1891 (Meddelt af Medcnalstyrelsen) tn 77 clp) CO C) cbd4 a; '6) (4 : 4 4 : " cu :g 74 4 11 b c C' ' " 5 F' ' ) r: 4c'14 7 t 49 v ta a Krstana

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren garnfiske, Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren laargang Nrske fiskerier. Uken 30 ktber5 nvember. nsdag 9 nvember 90 Nr. 45 sild er ikke indført i uken g m strsild meldes

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms

Onsdag 28 februar vinterfiskel'ierne vil bli mer eller mindre store. Særlig gjælder dette Roms ang U kentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed ri ft fra fiskeridirektren ------------------------------ 3 aaryang w W -l- CD -CD CD 0l- a p wei):: Wl-:-... - - ei) ei) W -l- M- =--, w:--=t. g --- t -'

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

fra tisk~ridjr~kt0r~n

fra tisk~ridjr~kt0r~n Ukntng mddlsr fr nrsk fiskrjbdrlft fra tiskridjrkt0rn Onsdag 30 nvember 1921 Uken 20--26 nvember.. l"' et s i l d fis k et faldt bra i Finmark g Trms fylker, men søndenfr var der intet væsentlig fiske.

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n Ukntng dailsr fr nrsk fjskribarift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 24 nveber 'il20 Nr. 47 nrsl( fisa(ril Uken 1420 nveber. Fet s i l d fis k e t. Ifølge eddelelse fra fylkesanden er der i Alten antagelig pfisket

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n -30 n Uk~ntlig~ m~c1c1~~ls~r for norsk Jjsk~rib~arift fra tisk~riair~kt0r~n 8 aargang nsdag 15 august 1917 Nr. 33 storsild. Der er saltet 700 tønder stæng. Sildens kvalitet var hovedhandelsvare, solgt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO

Fire Salmer. [Four Psalms] Op.74. Edvard Grieg (1843-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO Fr Sm [Fur Psms] O.74 1906 Edvard Grg (143-1907) I. HVAD EST DU DOG SKJÖN SATB & BARITONE SOLO II. III. JESUS KRISTUS ER OPFAREN SATB & BARITONE SOLO IV. I HIMMELEN SATB & BARITONE SOLO GUDS SÖN HAR GJORT

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

Fakta om den nye danske satsning

Fakta om den nye danske satsning Fakta m den nye danske satsning Status fr Nrwegian i Danmark efter ét år: Over 1 mi. danske passagerer 29 ruter, heraf én indenrigsrute Belægningspct. (lad factr): 82 pct. Lavere mkstninger end knkurrenterne

Læs mere

skriv disse seks tal omhyggeligt ned

skriv disse seks tal omhyggeligt ned Kære Peter, 3Ør d;3 f/ar: Æ//erede OM.f'å. da:je v;/ d;t /;v ændre 5;3 (t;/ det bedre J) J Hr Peter Knudsen A L Meyers Vænge 3 6 Tv 2450 København Sv DENMARK Marcs vn Ring 15 14 3 6 16 19 Kære Peter, skriv

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

fra fisk~rjdir~ktør~n

fra fisk~rjdir~ktør~n an Ukntng mddsr for norsk fskrbcrjft fra fskrjdrktørn Ons ag 2 februar 923 'Nr. 8 drvere mddefangst 20 maa, prs kr. 6.75 pr. maa. For Romsdasværene og Ttran fske des ogsaa bra Uken 7 februar. enkete dager.

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren

meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren Ukntlige ang meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2, aargang nsdag 19 april 1911 Nr. 16 stk., lever med 30--45 øre pr. liter i den fr]øpne uke. Søndng g mang saltet rgn med 30-45 kr.

Læs mere

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Mindre Afhandlinger. Paa den store Kjer* sing Hede var der en Del Kæmpehøje, hvoraf to kal* des store og lille Dyssehøj, og en Vej kaldet Den

Mindre Afhandlinger. Paa den store Kjer* sing Hede var der en Del Kæmpehøje, hvoraf to kal* des store og lille Dyssehøj, og en Vej kaldet Den Mndre Afhandlnger. En Bplads fra den senere Jærnalder, Af Gaardejer Hlger Vlladsen. I den sydlge Del af Bryndum gn lgger Kjersng By; af dets Arealer laa ndtl ngle Aar før Verdens* krgen det meste updyrket

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

Løsninger til kapitel 12

Løsninger til kapitel 12 Løsnnger tl kaptel 1 Opgave 1.1 HypoStat gver umddelbart: ft = 7 En P Teststørrelse H 0 : Alle P passer mandag 80 0,14857 48,8571 3,89737 H 1 : Ikke alle P passer trsdag 30 0,14857 48,8571 1,48899 onsdag

Læs mere

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande:

Artikel 1. Denne Konvention omfatter følgende Farvande: BKI nr 228 af 21/06/1933 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Udenrigsministeriet Journalnummer: Udenrigsmin., j.nr. 63.D.31. Senere ændringer til forskriften BKI nr 8 af 27/01/1986 BKI

Læs mere

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing

Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing Øv dig i at lære at arbejde med spirituel healing skrevet 2005 af Rikkecri Marcussen, revideret udgave 2012 Før du påbegynder ngen frm fr spirituelt arbejde, vil jeg råde dig til, at have lært at meditere

Læs mere

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3

! Viden om dåben. Dåben. Julie Sløk, Lektion 3 Dåben! Viden m dåben Julie Sløk, Lektin 3 Dåben er Guds ja til dig da du blev døbt sagde Gud Jeg elsker dig g vil være med dig alle dage indtil verdens ende. Dåben er et sakramente ligesm nadveren. Det

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere