BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGSANVISNING. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N"

Transkript

1 DK BRUGSANVISNING Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 1 af 15

2 Indholdsfortegnelse 1.0 INTRODUKTION HVEM ER HEDIAS BRUGER? MED HEDIA FÅR DU: INSULINGUIDE INTRODUKTION ADVARSEL KLINISKE BEREGNINGER ANVENDT I HEDIA KULHYDRAT-INSULINRATIO (500-REGLEN): INSULINFØLSOMHED/KORREKTIONSDOSIS (100-REGLEN): SÅDAN BEREGNER DU DIN ANBEFALEDE INSULINDOSIS I HEDIA MÅLTIDSDOSIS KORREKTIONSDOSIS (KORR) BLODSUKKER MÅLOMRÅDE BLODSUKKER INDSTILLINGER (DEFAULT) BLODSUKKERENHED GENNEMSNITSBLODSUKKER (GNS. BLODSUKKER) MAD MAD REGISTRERES I HEDIA SOM GRAM KULHYDRATER EFTERFØLGENDE MÅLTIDER KORREKTIONSDOSIS EFTER ET MÅLTID INDSTILLINGER FOR EFTERFØLGENDE MÅLTIDER (DEFAULT) KULHYDRATFORSLAG INSULIN AKTIV INSULIN (IOB - INSULIN ON BOARD) MAX INSULINDOSIS AKTIVITET AKTIVITETSINDSTILLINGER (DEFAULT) GÅTUR LOGBOG INDSTILLINGER ÆNDRE PROFIL SKIFT KODEORD PUSH NOTIFIKATIONER ½ TIMES NOTIFIKATION TIMERS NOTIFIKATION BLODSUKKER KULHYDRAT-INSULINRATIO & INSULINFØLSOMHED AKTIVITET MAD ADVARSLER OG NOTIFIKATIONER ADVARSLER NOTIFIKATIONER NOTIFIKATIONER (DEFAULT) IKONER INDBERETNING AF FEJL OG MANGLER Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 2 af 15

3 1.0 Introduktion Hedia er en diabetes assistent (applikation) der hjælper dig i din daglige diabetesbehandling, ved at være handlingsanvisende i forbindelse med beregning af insulindosis. Hedia er baseret på avanceret kulhydrattælling og er et redskab til dig der ønsker et nemmere liv med diabetes. Hedia anvender kendte formler til at beregne en anbefalet insulindosis ud fra dit aktuelle blodsukker, dit kulhydratindtag, dit aktivitetsniveau samt den mængde aktiv insulin du har i kroppen. I denne brugsanvisning får du beskrevet hvordan Hedia diabetes assistent bør anvendes i den daglige håndtering af din diabetes. For at kunne bruge appen korrekt og sikkert, skal du forstå dets betjening, displaymeddelelser og alle de forskellige funktioner. For at få det optimale ud af Hedia er det vigtigt at du indtaster så mange data som muligt, og så korrekt som muligt. Det er den eneste måde hvorpå du kan få det optimale udbytte af Hedia. Kontakt os, hvis du har spørgsmål. Der findes en oversigt over kontaktoplysninger bagerst i brugsanvisningen. 1.1 Hvem er Hedias bruger? Hedia er udviklet til personer med type 1 diabetes, men kan anvendes som logbog af personer med type 2 diabetes. Hedias bruger er: Over 18 år Forstår at anvende digital teknologi Ejer en iphone 5, 5S, 6, 6S, 6SE, 6S+, 7, 7+, med styresystem 9.3 og opefter 1.2 Med Hedia får du: Nem og hurtig indtastning af data Overblik over aktiv insulin Insulinberegner Logbog inkl. søgefunktion Overskuelig graf Motiverende feedback Skridttæller integreret i appen 2.0 Insulinguide 2.1 Introduktion Når du anvender Hedia første gang, vil du blive bedt om at udføre enkelte indstillinger, inden appen kan tages i brug. Disse indstillinger omhandler din kulhydrat-insulinratio og din insulinfølsomhed. Det er vigtigt at disse indstillinger indstilles korrekt, da de er grundlaget for alle beregninger i appen. Vi anbefaler dig, at du rådfører dig med din diabetesbehandler, før du indstiller funktionerne og begynder at anvende Hedia. Appen er kun tilgængelig hvis du har indstillet de fornødne funktioner. En vejledning i hvordan appen indstilles, findes længere nede i brugsanvisningen. 2.2 Advarsel Anvendelsen af Hedia kræver en vis grad af forståelse for din diabetesbehandling. Du bør derfor arbejde tæt sammen med din diabetesbehandler og være helt bekendt med din diabetesbehandling. Insulinguiden hjælper dig med at beregne din aktuelle bolusmængde (insulinmængde), på baggrund af dine indtastede oplysninger. Du skal derfor være i stand til at bedømme din aktuelle situation nøjagtigt. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 3 af 15

4 Insulinguiden beregner din insulindosis på baggrund af følgende oplysninger: De værdier du har angivet under indstillinger Dit aktuelle indtastede blodsukker Den mængde kulhydrat du har indtastet Dit seneste måltids indvirkning på dit blodsukker Aktiv insulin Insulinguiden er kun vejledende. Insulinguiden kan ikke bedømme din aktuelle situation uafhængigt af dit eget skøn og kan ikke rette eventuelle fejlagtige indtastninger. Hedia har indbyggede grænser for blodsukker- og kulhydrat-indtastninger, således indtastninger der overstiger givne grænser, genkendes, og du vil modtage en alarm/advarsel og blive bedt om at kontrollere indtastningen. Så længe indtastninger falder indenfor et givent, af Hedia, acceptabelt område, kan nøjagtigheden af dine indtastninger ikke bekræftes af Hedia. Der vises altså ingen alarm/advarsel, hvis dine indtastninger er plausible (ligger inden for det acceptable område), men er forkerte. Det er derfor vigtigt, at du kontrollerer at alle dine indtastninger er korrekte. Sammenlign altid Hedias resultat med din faktiske tilstand, og juster om nødvendigt den anbefalede dosis. Insulindoser der er taget før Hedia er taget i brug første gang, kan Hedia ikke tage højde for i beregningerne. Det samme gør sig gældende for insulindoser og måltider der er taget, men ikke registreret i Hedia. Vi anbefaler at du opdaterer Hedia i det omfang der er opdateringer tilgængelige i AppStore. 2.3 Kliniske beregninger anvendt i Hedia Den insulindosis, der anbefales af Hedia, består af to komponenter; en anbefaling om en måltidsdosis, der dækker dit indtag af kulhydrater, og en anbefaling om en korrektionsdosis til justering af dit blodsukkerniveau, hvis det ligger over eller under dit ønskede blodsukker. Hedia tager udgangspunkt i kulhydrattælling og beregningerne i Hedia er baseret på kendte og hyppigt anvendte formler. Der kører følgende to formler i baggrunden, som alle beregninger er baseret på; kulhydrat-insulinratio (500-reglen) og insulinfølsomhed (100-reglen) Kulhydrat-insulinratio (500-reglen): Et udtryk for hvor mange gram kulhydrat én enhed insulin dækker over. 500 / din døgndosis (totale mængde insulin der tages på et døgn inkl. langtidsvirkende insulin) Eksempel: 50 IE i døgnet giver følgende 500/50 = 10 (én enhed insulin dækker 10 g kulhydrat) Insulinfølsomhed/korrektionsdosis (100-reglen): Et udtryk for hvor meget dit blodsukker kan forventes at falde på én enhed hurtigtvirkende insulin. 100 / døgndosis (totale mængde insulin der tages på et døgn inkl. langtidsvirkende insulin) Eksempel: 50 IE i døgnet giver følgende 100/50 = 2 (én enhed insulin bevirker et fald i blodsukker på ca. 2 mmol/l). Begge formler anvendes af Hedia til at beregne din kulhydrat-insulinratio, samt insulinfølsomhed. Beregningerne foretages første gang Hedia anvendes. Hedia kan ikke anvendes før disse to beregninger er lavet, da Hedia foretager alle sine beregninger på baggrund af disse to formler. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 4 af 15

5 Under indstillinger kan du ændre dine indstillinger for din kulhydrat-insulinratio, samt din insulinfølsomhed. Derudover kan du også få hjælp til hvordan du anvender 500-reglen og 100-reglen Sådan beregner du din anbefalede insulindosis i Hedia Manuel indtastning Manuel indtastning Manuel indtastning De beregninger der danner grundlag for din anbefalede dosis, kan du se under din anbefalede dosis, på insulinslidet. Her fremgår din beregnede insulindosis til dit måltid (mad), den beregnede korrektionsdosis (Korr) og hvor meget aktivt insulin (IOB) Hedia tager højde for i din beregnede anbefalede dosis. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 5 af 15

6 2.3.4 Måltidsdosis Din måltidsdosis er den mængde insulin, der skal tilføres for at dække den mængde kulhydrater du har indtastet. Beregningerne udføres på baggrund af din kulydrat-insulinratio (500-reglen) Korrektionsdosis (Korr) Hvis dit indtastede blodsukker ligger over eller under dit ønskede blodsukker, anbefaler Hedia en korrektionsdosis. Ved lavt blodsukker (hypoglykæmi) anvender Hedia din insulinfølsomhed (100-reglen) til at beregne hvor mange enheder der bør trækkes fra den anbefalede insulindosis. Ved højt blodsukker (hyperglykæmi) anvender Hedia din insulinfølsomhed (100-reglen) til at beregne hvor mange enheder der skal lægges til din anbefalede dosis. Beregningerne af en korrektionsdosis afhænger af dit aktuelt indtastede blodsukker, din insulinfølsomhed, samt om du planlægger at spise. Resultatet af disse beregninger fremgår under din anbefalede insulindosis, på siden insulin. Hvis dit blodsukker er lavt, bliver du bedt om at spise en vis mængde kulhydrater for at forebygge et yderligere lavt blodsukker og risikoen for at du får insulinchok. I denne situation bliver der ikke beregnet en korrektionsdosis. I tilfælde af lavt blodsukker vil du kunne se et minus ( ) foran din korrektionsdosis på siden insulin, se billede til venstre. I tilfælde af højt blodsukker vil du kunne se et plus (+) foran din korrektionsdosis, se billede til højre. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 6 af 15

7 3.0 Blodsukker Blodsukker angives i Hedia som mmol/l. 3.1 Målområde Den normale blodsukkerkoncentration holdes indenfor et normalniveau på 4-8 mmol/l. En blodsukkerkoncentration under normalniveauet kaldes hypoglykæmi og en blodsukkerkoncentration over normalniveau kaldes hyperglykæmi. Når du anvender Hedia første gang, er appen udviklet med følgende standartindstillinger for blodsukkermål: Blodsukker indstillinger (default) Mit ønskede blodsukker: 6 mmol/l Mine grænser for blodsukker: Lavt blodsukker: < 4 Højt blodsukker: > 10 Du kan vælge at indstille disse efter hvad du har brug for, indenfor Hedias definerede grænser for blodsukre Blodsukkerenhed Du kan nu indstille din blodsukkerenhed til mmol/l eller mg/dl alt efter hvilken enhed du er vandt til at arbejde med. 3.2 Gennemsnitsblodsukker (Gns. blodsukker) Hedia beregner dit gennemsnitsblodsukker på baggrund af dine indtastninger. Du skal som minimum have lavet 25 indtastninger på 7 dage, før Hedia kan beregne dit gennemsnitsblodsukker. Dit gennemsnitsblodsukker fremgår på dashboardet: Dit gennemsnitsblodsukker er ikke det samme som den HbA1c måling der bliver lavet ved din læge. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 7 af 15

8 4.0 Mad Mad registreres i Hedia som gram kulhydrater. 4.1 Efterfølgende måltider Hedia beregner insulin til alle indtastede måltider ud fra den mængde kulhydrat du indtaster. Hvis du spiser flere måltider eller mellemmåltider i løbet af kort tid, vil Hedia derfor tilføje en måltidsdosis for hvert måltid Korrektionsdosis efter et måltid Hedia tager højde for en acceptabel stigning i blodsukkeret efter et måltid. På denne måde mindskes risikoen for, at der anbefales for meget insulin, hvis du anvender Hedia til efterfølgende korregeringer Indstillinger for efterfølgende måltider (default) Acceptabel blodsukkerstigning efter et måltid - 3 mmol/l Varighed for acceptabel blodsukkerstigning - 1 time For flere måltider efter hinanden gælder det derfor således, at hvis du måler et blodsukker inden for 1 time efter et måltid, vil Hedia acceptere en stigning på 3 mmol/l, før den anbefaler en yderligere korrektionsdosis. Disse standartindstillinger kan justeres under indstillinger, indenfor Hedias definerede grænser: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 8 af 15

9 4.2 Kulhydratforslag Ved hypoglykæmi anbefaler Hedia ikke insulin, men derimod kulhydrater. Hedia anbefaler kulhydrater på baggrund af følgende formel: Kulhydrat = (Ønsket BS aktuelt BS) / Insulinfølsomhed * Kulhydrat-insulinratio Den anbefalede mængde kulhydrater vil fremgå på insulin siden, under mad. 5.0 Insulin De beregninger der ligger bag Hedia tager udgangspunkt i novorapid, en hurtigtvirkende insulinanalog. På siden Insulin i Hedia fremgår beregningerne for Hedias anbefalinger. I denne beregning fremgår det hvor mange enheder insulin Hedia anbefaler til hhv. at korrigere med og til det antal kulhydrater du har indtastet. Derudover fremgår aktiv insulin i beregningerne. Det er vigtigt at du som bruger tjekker Hedias beregninger, inden du godkender en dosis. 5.1 Aktiv insulin (IOB - Insulin On Board) Aktiv insulin er den mængde insulin der er blevet tilført for at sænke dit blodsukker, men endnu ikke er blevet brugt. Hedia beregner automatisk mængden af aktivt insulin og viser den på dashboardet og på insulin siden. Hedia tager højde for aktiv insulin i sine beregninger og mindsker på denne måde risikoen for at du overdoserer din insulin, ved hyppige målinger og korregeringer. Hedia anvender kurven for Novorapid til disse beregninger. Den maksimale plasmakoncentration for Novorapid nås efter minutter. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 9 af 15

10 Virkningen på blodsukkerkoncentrationen indtræder min efter subkutan injektion og er maksimal mellem 1. og 3. time. Virkningsvarigheden er på 3-5 timer, afhængig af dosis (1). Hedias beregninger ser derfor således ud: Insulin effekt kurve Tid % 47% 19% 5% 0% Kurven er yderligere inddelt i 4 x 15 min den første time og 2 x 30 min de næste 3 timer, for på denne måde at kunne lave beregninger ud fra så præcis en mængde aktiv insulin som muligt. 5.2 Max insulindosis Hedia er indstillet med en grænse for hvor meget insulin der kan anbefales på én gang. Den maksimale mængde insulin Hedia kan tilføre på én gang er 50 enheder. Hedia er ligeledes indstillet med en advarsel, når en anbefalet dosis overskrider 20 enheder. Disse grænser gælder også for manuelle indtastninger og er en sikkerhedsforanstaltning for at undgå utilsigtede store boluser. 6.0 Aktivitet Under aktivitet tager Hedia højde for det antal skridt du har gået, da det vil mindske dit insulinbehov. Hedia anvender skridttælleren fra Apple Health Center. Apple Health Center opdeler skridt i mange sektioner af få sekunder. Hedia er derfor sat op til at inddele disse mange sektioner af skridt i kategorier, således der kræves en pause på minimum 10 min mellem sektionerne, før Hedia opfatter det som en afbrudt gåtur. På denne måde har vi vurderet, at du får bedst muligt udbytte af dine gåture. Når Hedia har registreret at du har gået en tur, angives dine skridt som X skridt siden sidst, på aktivitets siden. Det er disse skridt Hedia anvender i sine beregninger ud fra følgende standartindstillinger: 6.1 Aktivitetsindstillinger (default) > 3000 skridt - 5% > 6000 skridt - 10% Procentangivelsen bruges til at sænke din insulindosis i næste anbefalede dosis. Hvis du går mere end 3000 skridt, trækkes der således 5% fra din anbefalede insulindosis og går du mere end 6000 skridt, trækkes der 10% fra din anbefalede insulindosis. På denne måde mindskes risikoen for lavt blodsukker (hypoglykæmi) som følge af øget aktivitet. Alle indstillinger kan ændres under indstillinger for aktivitet. Du kan vælge at indstille en procentdel for hver af dem, indenfor Hedias definerede grænser. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 10 af 15

11 6.2 Gåtur Hvis du anvender en anden form for skridttæller eller motionsapp, kan du manuelt indtaste dine skridt ved at trykke på knappen gåtur, på aktivitetsslidet. Her vil en pop-up bede dig om at indtaste antal skridt på din gåtur. Når du trykker godkend, vil dine indtastede skridt fremgå som X skridt siden sidst og Hedia vil tage højde for dem i dine beregninger. 7.0 Logbog Det er muligt at tilgå alle dine indtastede data i din logbog. Det er desuden muligt at søge i logbogen og slette i logbogen. 8.0 Indstillinger Under indstillinger har du mulighed for at ændre i dine indstillinger for; din profil, skifte kodeord, slå notifikationer til og fra, samt ændre dine indstillinger for blodsukker, kulhydrat-insulinratio & insulinfølsomhed, aktivitet og mad. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 11 af 15

12 8.1 Ændre profil Under ændre profil kan du skifte brugernavn samt opdatere din Skift kodeord Under skift kodeord kan du skifte kodeord. 8.3 Push notifikationer Under push notifikationer kan du slå din 4 timers notifikation fra eller til. Hvis du ønsker at slå din 1 ½ times notifikation fra, kan du gøre det på insulin siden. Her har du ligeledes mulighed for at ændre i indstillingen for denne notifikation ½ times notifikation Du kan ændre indstillingen for din 1 ½ times notifikation på siden insulin. Her har du mulighed for at indstille den til at give en notifikation fra ½ - 2 timer, med halve timers intervaller. Du har ligeledes mulighed for at slå den fra og til på insulin siden timers notifikation Din 4 timers notifikation kan slås fra og til under indstillinger. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 12 af 15

13 8.4 Blodsukker Under blodsukker kan du indstille dit ønskede blodsukker, samt sætte dine grænser for lavt og højt blodsukker. Som noget nyt, har du nu også mulighed for at indstille din blodsukkerenhed til mmol/l eller mg/dl. Se afsnit 3.0 Blodsukker for mere information. 8.5 Kulhydrat-insulinratio & Insulinfølsomhed Under kulhydrat-insulinratio & insulinfølsomhed kan du se din beregnede kulhydrat-insulinratio og insulinfølsomhed. Disse indstillinger er beregnet på baggrund af dine indtastninger under log ind processen, første gang du loggede ind. Du har mulighed for at justere din kulhydrat-insulinratio og insulinfølsomhed, indenfor Hedias definerede grænser. Derudover har du her mulighed for at få hjælp til at forstå 500-reglen og 100-reglen. 8.6 Aktivitet Under aktivitet kan du se indstillingerne for de procentsatser der trækkes fra din insulinberegning, når du har gået over 3000 skridt. Når du åbner Hedia første gang, er disse procentsatser indstillet til 5% ved over 3000 skridt og 10% ved over 6000 skridt. Du kan indstille disse procentsatser, indenfor Hedias definerede grænser. Se afsnit 6.0 Aktivitet for yderligere information. 8.7 Mad Under indstillinger for mad kan du indstille en acceptabel blodsukkerstigning efter et måltid, samt varighed for acceptabel blodsukkerstigning. Se afsnit 4.0 Mad, for yderligere information. 9.0 Advarsler og notifikationer For at sikre dig som bruger af Hedia, har vi udviklet en række advarselsmeddelelser, notifikationer og bekræftelser af dine indtastninger. Du skal være meget opmærksom på disse meddelelser og kontrollere at dine data er korrekte. 9.1 Advarsler For at sikre dig som bruger, har vi udviklet en række advarsler som vi vil anbefale dig at være opmærksom på. Når du modtager en advarsel er det vigtigt at du kontrollerer at alle dine indtastninger er korrekte. Hedia har indbyggede grænser for blandt andet insulin, blodsukker- og kulhydrat-indtastninger, således indtastninger der overstiger de givne grænser, genkendes, og du vil modtage en advarsel og blive bedt om at kontrollere indtastningen. Her ses et eksempel på hvordan en advarsel kan se ud i Hedia: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 13 af 15

14 9.2 Notifikationer Når du har anvendt Hedia og oveført data til din logbog, er Hedia indstillet til at give en notifikation efter 1 ½ time. Denne notifikation er indstillet til 1 ½ time, ud fra virkningsprofilen for NovoRapid og har til formål at minde dig om at måle dit blodsukker, således et evt. højt eller lavt blodsukker kan korrigeres med det samme. Laver du denne kontrolmåling af dit blodsukker, vil Hedia kunne hjælpe dig med et så stabilt blodsukker som muligt. Hedia vil anvende din nye blodsukkermåling til at vurdere om du ligger på rette kurve mod dit ønskede blodsukker. Hvis du ligger udenfor denne kurve, vil Hedia anbefale dig en korrektionsdosis eller vejlede dig i at indtage X gram kulhydrat, så risikoen for lavt eller højt blodsukker minimeres. Denne notifikation kan du selv indstille til 30 min, 1 time, 1 ½ time eller 2 timer, på insulin siden. Du kan ligeledes slå notifikationen fra eller til på insulin siden. Når du har indtastet et måltid og taget insulin hertil, vil du modtage en notifikation om at måle blodsukker 4 timer senere. Denne notifikation nulstilles ved hvert måltid. Dvs. hvis du spiser flere måltider efter hinanden, vil 4 timers notifikationen kun følge det sidst indtastede måltid. Dette er en standardindstilling, således vi kan kontrollere om du rammer dit ønskede blodsukker efter 4 timer og altså evt. se om dine indstillinger for kulhydrat-insulinratio og insulinfølsomhed bør korrigeres. Denne notifikation kan slås fra under indstillinger Notifikationer (default) 1 ½ time efter en insulindosis 4 timer efter en insulindosis og et tilhørende indtastet måltid 10.0 Ikoner Hedia anvender ikoner for på denne måde at gøre appens design mere overskueligt og brugervenligt. I dette afsnit kan du finde en oversigt over de ikoner Hedias anvender. Blodsukker Redigér manuelt Luk vindue Aktivitet Menu Søg Mad/kulhydrater Scan stregkode Valideret Insulin Favoritter Tilføj 11.0 Indberetning af fejl og mangler Du eller dine pårørende kan indberette fejl eller mangler via vores hjemmeside Ved at indberette fejl og mangler kan du hjælpe os med at fremskaffe mere information om sikkerheden af denne app, samt sikre dig og andre brugere mod fejl. Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 14 af 15

15 Kontaktoplysninger Ole maaløes vej København N Phone: Ole Maaløes Vej 3, 2200 København N side 15 af 15

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark

Brugsanvisning. Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej København N Denmark Brugsanvisning Hedia diabetes applikation Ole Maaløes vej 3 2200 København N Indholdsfortegnelse INDHOLD... 3 1. FORMÅLET MED HEDIA... 3 1.0 INSULINGUIDE... 3 1.1... 3 1.2 ADVARSEL... 3 1.1 KLINISKE BEREGNINGER

Læs mere

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning

BLODSUKKERAPPARAT Roche USA 50874 V7/5 06410219001(02) PMS 287 Proof Print Number 209 Avanceret brugsanvisning This file may not print or view at 100%. Die lines and color breaks do not print. Roche USA 50874 V7/1 06410219001(02) Black Proof Print Number 209 Roche USA 50874 V7/2 06410219001(02) Cyan Proof Print

Læs mere

B. Braun Space GlucoseControl (SGC)

B. Braun Space GlucoseControl (SGC) B. Braun Space GlucoseControl (SGC) Quickguide Gyldig for software I9305_C Automated Infusion Systems Opstart af ny behandling 1. TÆND insulinpumpen, vælg insulin fra lægemiddellisten og vent på forbindelse

Læs mere

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES

JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Dominika I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2012 JEG ER LIGE BLEVET DIAGNOSTICERET MED TYPE 1-DIABETES Diagnosen type 1-diabetes kan komme som et chok og kan føre til mange spørgsmål,

Læs mere

Diabetes management app. Brugsanvisning

Diabetes management app. Brugsanvisning Diabetes management app Brugsanvisning Accu-Chek Connect diabetes management app Oversigt Accu-Chek Connect diabetes management app en (herefter kaldet app en) er udviklet for at hjælpe dig med: Overførsel

Læs mere

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ

Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Simon I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2004 JEG VILLE ØNSKE, DER VAR EN ANDEN MÅDE AT STYRE HYPOGLYKÆMI PÅ Hypoglykæmi kan være en af de største bekymringer for folk med type 1-diabetes,

Læs mere

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside

10.0 Velkommen til manualen for bruger administration Introduktion til manualen Menuen Startside 10.0 Velkommen til manualen for bruger administration 1 10.1 Introduktion til manualen 1 10.2 Startside 1 10.3 Menuen Startside 2 10.3.1 Din brugerprofil 2 10.3.1.1 Ret password 3 10.4 Rediger kanaler

Læs mere

Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT. Avanceret brugervejledning

Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT. Avanceret brugervejledning Aviva Combo BLODSUKKERAPPARAT Avanceret brugervejledning Indhold Indledning 5 1 Bolusguide 7 1.1 Oversigt 8 1.2 Før du bruger bolusguiden 10 1.3 Beregning og tilførsel af bolus vha. bolusguiden 13 2 Tilførsel

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? Lydia I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT FÅ EN SUND GRAVIDITET MED TYPE 1-DIABETES? For kvinder med type 1-diabetes, der er ved at forberede sig på graviditet

Læs mere

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter

MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES. Anneli, Martinas datter MIT BARN HAR TYPE 1-DIABETES Anneli, Martinas datter I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2011 Mange forældre, hvis barn bliver diagnosticeret med type 1-diabetes, tænker: Hvorfor sker

Læs mere

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES?

HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Guido I bedre metabolisk kontrol med sin insulinpumpe siden 2005 HVAD KAN JEG GØRE FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE KOMPLIKATIONER I FORBINDELSE MED TYPE 1-DIABETES? Mange mennesker med type 1-diabetes

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge Herlev Hospital Børne- og Ungeafdelingen Type 1-diabetes hos børn og unge Undervisning for skoler, institutioner og bedsteforældre Diabetesambulatoriet for Børn og Unge Hvad er diabetes? Diabetes inddeles

Læs mere

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af:

Guide til Mobilize Me v2.0. Original skrevet af: Guide til Mobilize Me v2.0 Original skrevet af: Opdateret af Mobilize Me 18-09-2014 1 INDHOLD Login... 4 Planlægningsklienten... 4 Afviklingsklienten... 4 Guide til planlægningsklienten... 5 Opret ny aktivitet...

Læs mere

Behandling med insulinpumpe

Behandling med insulinpumpe Patientinformation Behandling med insulinpumpe Vælg billede Kvalitet Døgnet Rundt Vælg farve Diabetes ambulatorium Nyremedicinsk Klinik 2 Indholdsfortegnelse 1. Hvorfor behandling med insulinpumpe? 2.

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge Herlev Hospital Børne- og Ungeafdelingen Type 1-diabetes hos børn og unge Undervisning for skoler, institutioner og bedsteforældre Diabetesambulatoriet for Børn og Unge 2018 Hvad er diabetes? Diabetes

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet

FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet FAGKOMPETENCER.DK Kom godt i gang som elev/bruger i systemet V 1.0 December 2016 DF Indhold Introduktion... 3 Oprettelse som elev... 3 Gennemgang af kompetenceoversigten... 8 Emne områder... 8 Registrering

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en iphone. Sådan parrer du høreapparaterne med din iphone. Sådan bruger

Læs mere

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af:

Guide til PlaNet v1.12. Original skrevet af: Guide til PlaNet v1.12 Original skrevet af: Sidst opdateret 15-11-2016 1 INDHOLD Generelt... 4 Login... 4 Roller... 4 Planlægger... 4 Afvikler... 4 Roller og moduler... 5 Planlægger... 5 Afvikler... 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Livalife app en - Brugerguide

Livalife app en - Brugerguide Livalife app en - Brugerguide Velkommen til Livalife app en Livalife app en er brugerens adgang til Livalife platformen via sin smartphone. I Liva app en er det muligt for brugeren at have en dialog både

Læs mere

Type 1 diabetes. Undervisning af bedsteforældre. Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre

Type 1 diabetes. Undervisning af bedsteforældre. Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre Type 1 diabetes hos børn Undervisning af bedsteforældre Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre De celler i bugspytkirtlen som producerer

Læs mere

Type 1 diabetes hos børn

Type 1 diabetes hos børn Type 1 diabetes hos børn Undervisning af bedsteforældre Børnediabetesambulatoriet, Herlev Hospital. Type 1 diabetes Type 1 diabetes viser sig ved høje blodsukre De celler i bugspytkirtlen som producerer

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Brugermanual. - For intern entreprenør

Brugermanual. - For intern entreprenør Brugermanual - For intern entreprenør Version 1.0 2014 Brugermanual - For Intern Entreprenør Velkommen som bruger på Smartbyg.com. Denne manual vil tage dig igennem de funktioner der er tilgængelig for

Læs mere

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler.

System til måling af blodsukker. Påmind Valg. 5.2 mmol Før måltid. 12:24 l 13.10 BRUGERVEJLEDNING. Bruger Bayers Contour Next teststrimler. System til måling af blodsukker 12:24 l 13.10 5.2 mmol Før måltid L Påmind Valg BRUGERVEJLEDNING Bruger Bayers Contour Next teststrimler. TILSIGTET BRUG Bayers Contour Next USB-system til måling af blodsukker

Læs mere

mysugr app brugervejledning

mysugr app brugervejledning mysugr app brugervejledning Version: 3.35_iOS - 01/06/2017 1 Kom igang 1.1 Vigtige funktioner Let og hurtig indtastning af data. Smart søgning. Flotte og tydelige grafer. Smart fotofunktion (mange billeder

Læs mere

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS

QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Brugernavn og password QUICK GUIDE TIL INDBERETNING AF WHEREABOUTS Log into ADAMS on the Internet Udleveres af din antidopingorganisation ved udtagelse til prioriteret testgruppe Brug evt Forgot password

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes

Hyperglykæmi Højt blodsukker ved diabetes Personligt målområde Ved at indstille dit personlige målområde på blodsukkerapparatet, kan du få hjælp til at identificere, om du har for højt (eller for lavt) blodsukker. Aftal altid dit personlige målområde

Læs mere

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety

Vejledning til SeTracker2. Udarbejdet af Kids Safety Vejledning til SeTracker2 Udarbejdet af Kids Safety Indhold Copyright & ansvarsfraskrivelse... 3 Registrer... 4 Oversigt... 5 Ikoner... 6 Chat- og talebeskeder... 7 Vælg primær ur... 7 Menu... 8 Fitness

Læs mere

Elinor Holm. Sidse. Victor. Behandling af type 1 Diabetes. Om Elinor. Det ideelle blodsukker (BS)

Elinor Holm. Sidse. Victor. Behandling af type 1 Diabetes. Om Elinor. Det ideelle blodsukker (BS) Om Elinor Behandling af type 1 Diabetes Elinor Holm Det ideelle blodsukker (BS) Er et BS på 5.6-7 Elinors BS skal måles hyppigt, hun har sensor på, som viser udviklingen i hendes BS - hvis hun ikke har

Læs mere

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse

VITAS Registrering af aftale om Integrationsgrunduddannelse IGU i VITAS I VITAS skal du registrere en aftale om integrationsgrunduddannelse, såfremt din virksomhed ønsker at indgå en aftale med en borger (udlænding). Du registrerer i VITAS din aftale samt undervisningsplan

Læs mere

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved

Brugervejledning. TDC Scale Assistent til iphone. Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved TDC Scale Assistent til iphone Copyright NOMADICCIRCLE 2010-2012 All rights reserved Revision Date 1 kw 20101128 Initial version 2 kw 20101201 Stavefejl og layout rettelser 3 kw 20101202 FAQ udvidet 4

Læs mere

Velkommen til twinkl!

Velkommen til twinkl! Velkommen til twinkl! Vi er glade for at du har valgt at blive en twinklr. I dette dokument, gennemgår vi de forskellige trin du skal igennem for at kunne bruge twinkl på den bedste måde. Herunder kan

Læs mere

Fysisk aktivitet ved diabetes

Fysisk aktivitet ved diabetes Fysisk aktivitet ved diabetes insulinbehandling med pumpe eller pen Speciallæge Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna og Huddinge Det er vigtigt for

Læs mere

IntoWords Cloud Tjekliste

IntoWords Cloud Tjekliste IntoWords Cloud Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords Cloud 1 Login med IntoWords Cloud 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil 5 Oplæsning Gennemgået Øvelse Oplæsning

Læs mere

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt

Patientvejledning. Diabetes og operation for overvægt Patientvejledning Diabetes og operation for overvægt Diabetes og operation for overvægt Da du har sukkersyge/diabetes, vil der i perioden op til og efter din operation for overvægt hyppigt komme nogle

Læs mere

Opsætning af ipad. med IOS7

Opsætning af ipad. med IOS7 Opsætning af ipad med IOS7 27-11-2013 Forord Tillykke med din nye ipad. Denne manual beskriver opsætningen af ipad i forbindelse med adgang til Aabenraa Kommunes systemer. Side 2 af 28 Indhold Hvor kan

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo

Brugervejledning. Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo Brugervejledning Diabetesbehandlingssoftware Til brug med FreeStyle Optium Neo og FreeStyle Precision Neo ART30252-024_rev-B.indd 1 Indholdsfortegnelse Vigtige oplysninger om FreeStyle Auto-Assist Neo-softwaren...1

Læs mere

HJEMMESIDE Brugervejledning

HJEMMESIDE Brugervejledning HJEMMESIDE Brugervejledning Antalis DK Her får du Antalis, Europas førende distributør af papir, emballageløsninger og medier til visuel kommunikation, brugervejledning til vores hjemmeside. «Just Click

Læs mere

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Introduktion Min Kørsel gør det muligt for dig at registrere arbejdsrelateret kørsel på stedet. Der indberettes via smartphone eller

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det

PRINT GUIDE LOGIN & INTRO. Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det LOGIN & INTRO Indtast brugernavn App en husker login et så du slipper for det Indtast password App en forbliver logget ind efter første gang Tryk login Gennemgå intro-guide Swipe mod venstre eller brug

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

VITAS Digital ansøgning

VITAS Digital ansøgning Hvis du har fundet en virksomhed, som gerne vil ansætte dig i enten løntilskud, i en praktikplads eller som voksenlærling, kan du komme hurtigt i gang og sætte fart på sagsbehandlingen, ved at bede virksomheden

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning i.

Vejledning i. Vejledning i Denne vejledning hjælper dig trin for trin i gang med Søger du svar på et enkelt spørgsmål, kan du også klikke direkte på følgende overskrifter: 1. OPRET DIN FORBRUGERWEB-KONTO... 2 1.1 Sådan

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin

Diabetes Målebog. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. sukker egenomsorg. måling blodsukker døgnprofiler urin. måling blodsukker døgnprofiler urin Hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg mmol/l HbA1C hjemmemåling lægebesøg insulin doser medicin måling blodsukker døgnprofiler urin sukker egenomsorg

Læs mere

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0

Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App 1.8.0 Quick-guide for Oticon Opn & Oticon ON App.8.0 Introduktion Dette er en guide til, hvordan du bruger Oticon Opn og Oticon ON App med en Andriod. Sådan parrer du Oticon Opn høreapparater med en Android.

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører

Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Udbud.dk Brugervejledning til leverandører Vejledning til at anvende Udbud.dk Januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET OPBYGNING AF UDBUD.DK... 4 2.1 FORSIDE OG NAVIGATION... 4

Læs mere

Type 1-diabetes hos børn og unge

Type 1-diabetes hos børn og unge EN VEJLEDNING TIL PERSONALE I SKOLE OG DAGINSTITUTIONER I denne pjece kan I læse om type 1-diabetes hos børn og unge og få vejledning til, hvordan I håndterer barnets diabetes i hverdagen. TYPE 1-DIABETES

Læs mere

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere.

Mobilbarn. Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Guide til mobilbarn Mobilbarn Krav for MobilBarn. Apple-enheder kræver minimum ios 6.0 eller højere. Android-enheder kræver minimum Android 2.3 eller højere. Internet forbindelse via Wifi/3G/LTE. For at

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater.

ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater. FineReader kom hurtigt i gang ABBYY FineReader konverterer skannede dokumenter, PDF-dokumenter og billedfiler, (herunder digitale billeder), til redigérbare formater. For at behandle et dokument med ABBYY

Læs mere

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING

Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analyse Model: 42011 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Chefon. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Indhold HTC Desire X... 1

Indhold HTC Desire X... 1 HTC Desire X Her er en guide til softwareopdatering af HTC Desire X, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold HTC

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info

BRUGERVEJLEDNING. Til klinikker og brugere i voresklinik.info BRUGERVEJLEDNING Til klinikker og brugere i voresklinik.info 1. LIDT OM VORESKLINIK.INFO voresklinik.info er både navnet og adressen på jeres nye intranetløsning. Der kan tilføjes en masse spændende funktioner

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

www.madogfro.dk Tips & Tricks

www.madogfro.dk Tips & Tricks www.madogfro.dk Tips & Tricks Velkommen. Vi vil gerne byde velkommen til Bornholms Regionskommunes nye webside om mad og motion for elever på kommunens skoler. Websiden kan benyttes til at bestille og

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

INSULIN INHALATOR MED BLODSUKKERMÅLER TIL TYPE 2 DIABETIKERE ANNE BAK THORUP, INSTITUT FOR DESIGN, INDSTILLING, FORÅR 2005

INSULIN INHALATOR MED BLODSUKKERMÅLER TIL TYPE 2 DIABETIKERE ANNE BAK THORUP, INSTITUT FOR DESIGN, INDSTILLING, FORÅR 2005 INSULIN INHALATOR MED BLODSUKKERMÅLER TIL TYPE 2 DIABETIKERE ANNE BAK THORUP, INSTITUT FOR DESIGN, INDSTILLING, FORÅR 2005 BAGGRUND KONCPTER FACTS 100.000 danskere har diabetes. Det forventes at ligeså

Læs mere

IntoWords til Google Chrome Tjekliste

IntoWords til Google Chrome Tjekliste IntoWords til Google Chrome Tjekliste Generelt Gennemgået Øvelse Installér IntoWords til Google Chrome 1 Login med IntoWords til Google Chrome 2 Værktøjslinjen 3 IntoWords Styreknapper 4 Gendan Profil

Læs mere

Indholdsoversigt. Emne. Side

Indholdsoversigt. Emne. Side Indholdsoversigt Emne o Log-in på din Idify Tidslinje Åben Idify Timeline på din ipad Indtast dine log-in oplysninger o Navigation af din tidslinje Tidslinjens oversigt Åbne Favorit erindring Navigér og

Læs mere

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram

Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram Tweet dine råd - Og gør dem levende med Vine og Instagram 1... 2... Indhold Twitter Opret Twitter Indstillinger og Twitter Skriv en Tweet Brug af Twitter Brug af flere Twitter konti Vine Opret Vine Optag

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone

Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Kom godt i gang med Funbridge Total Guide iphone Gå ind i Appstore Klik på forstørrelsesglasset for at søge og tast funbridge Vælg den øverste funbridge din bridgeklub Herefter kommer dette billede frem.

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk

Kort fortalt. Type 1-diabetes. www.diabetes.dk Kort fortalt Type 1-diabetes www.diabetes.dk Som nyt medlem får du kogebogen: Fuldkorn der frister Det er vigtigt, at du sammen med din behandler fører kontrol med dit blodsukker, blodtryk og kolesteroltal,

Læs mere

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone

GUIDE TIL MYFONE APP. Myfone til din iphone GUIDE TIL MYFONE APP Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter Brug for

Læs mere

Gennemgang af ios app

Gennemgang af ios app Gennemgang af ios app Log ind Log ind skærmen er det første du møder når du starter app en. Her kan du vælge at oprette en ny konto eller logge ind i en eksisterende. Husk at vælge et sikkert password,

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL ONE BUSINESS - ONE APP P E R S O N A L E BRUGERMANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE HVORDAN DU BRUGER DIT SHOPBOX KASSEAPPERAT TILPASNING AF DIN KASSESKÆRM 4 HURTIG-SKIFT MENUEN 4 START DAGEN 5 AFSLUT DAGEN 5

Læs mere

NV Manager Brugervejledning

NV Manager Brugervejledning NV Manager Brugervejledning Loganalyser og online betjening af NV Comfort DK +45 4567 0300 info.dk@windowmaster.com UK +44 (0) 1536 614 070 info.uk@windowmaster.com www.windowmaster.com DE +49 (0) 40 87

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Webzoo Joomla Beginners Guide

Webzoo Joomla Beginners Guide Webzoo Joomla Beginners Guide Indholdsfortegnelse Joomla Vejledning 2 FTP-opsætning 2 Sektioner, Kategorier og Indhold 3 Sektioner 4 Kategorier 5 Artikler 6 Artikler - Indsæt billede 7 Artikler - Indsæt

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse

Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Årsrevision Danmark Løsningsbeskrivelse Fra 1. januar 2013 skal der udføres årsrevision. Selve årsrevisionen skal udføres i perioden fra 1. januar til og med 31. januar. Klubben får i denne periode mulighed

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Fysisk aktivitet ved diabetes

Fysisk aktivitet ved diabetes Fysisk aktivitet ved diabetes insulinbehandling med pumpe eller pen Speciallæge Torun Torbjörnsdotter, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Karolinska Universitetssjukhuset i Solna og Huddinge Det er vigtigt for

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Betjeningsvejledning - ver. 2.1, Side 1 Rudersdal Ny elev-ipad Den udleverede ipad er et lån

Læs mere

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC:

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: Du kan nemt udskrive tekst og billeder direkte fra din tavlecomputer eller smartphone. Find den bedste printerløsning til dit udstyr: SÅDAN! Vi viser, hvordan

Læs mere

Få adgang til medieovervågningen

Få adgang til medieovervågningen Få adgang til medieovervågningen Som ansat har du mulighed for at modtage den daglige medieovervågning, som Forsvaret og Forsvarsministeriet abonnerer på. Medieovervågningen giver dig adgang til artikler

Læs mere

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet

En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit. Introduktion og oplæring til konceptet En brugerrejse med fokus på ernæring og appetit Da jeg blev konstateret nyresyg, blev jeg meget hurtig tvunget til at spise helt anderledes end jeg havde gjort tidligere. Før havde jeg ikke i særlig høj

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?

2. Hvordan logger jeg ind i applikationen? Contents 1. Hvor finder jeg applikationen?... 2 2. Hvordan logger jeg ind i applikationen?... 2 3. Hvor vises nye meldinger?... 2 4. Yderligere information for en melding... 3 5. Hvordan sender jeg en

Læs mere