s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s11 s14 s21 s26 s35 Indhold Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 Nye markedsforudsætninger PostNords strategi og mål"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 Indhold Præsentation af PostNord 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 8 PostNords forretning 11 Marked 14 Strategi og mål 20 Vores forretningsvirksomheder 21 Mail 26 Logistik 29 Strålfors 31 Risici og risikostyring 34 Aktiekapital, gældsprogram og virksomhedsobligationer Finansiel udvikling 36 Nettoomsætning og resultat 37 Forretningsvirksomhederne 38 Pengestrømme 39 Finansiel stilling 39 Investeringer i langfristede aktiver 40 Moderselskabet og fordeling af overskud 40 Væsentlige begivenheder 41 Miljø 42 Medarbejdere Rapport om god selskabsledelse (Corporate Gov.) 44 Styring af PostNord 48 Generalforsamling 49 Bestyrelse 53 Koncernledelse 56 Intern styring og kontrol af den finansielle rapportering 58 De offentlige serviceforpligtelser Finansielle rapporter 61 Koncernregnskabet 65 Koncernens noter 94 Moderselskabets regnskab 96 Moderselskabets noter 99 Ledelsens påtegning 100 Den uafhængige revisors påtegning 101 Flerårig oversigt Kontaktoplysninger s4 Den administrerende direktør og koncernchef om 2012 s35 Nye markedsforudsætninger s14 s21 Voksende logistikvirksomhed Finansiel udvikling 2012 s11 PostNords strategi og mål Brevvirksomhed under forandring s26 Læs om PostNords bæredygtighedsarbejde i bæredygtighedsrapporten. Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (publ) for regnskabsåret Organisationsnummer: Koncernens ledelsesberetning omfatter siderne frem til side 3 og siderne 8 59, 99 og 101. Finansielle data før juli 2009 er opgivet pro forma. I oversættelsen af denne årsrapport er der udvist den største omhyggelighed. Den svenske tekst er dog gældende, såfremt misforståelser måtte opstå ved den danske oversættelse.

3 Præsentation af PostNord = PostNord i få ord PostNord blev etableret efter sammenlægningen af Post Danmark A/S og Posten AB i Vi tilbyder kommunikations- og logistikløsninger til, fra og inden for Norden. PostNord havde i 2012 en nettoomsætning på SEK 39 mia. og medarbejdere. Koncernens moderselskab, PostNord AB, er et svensk aktieselskab (publikt bolag), som ejes 40% af den danske stat og 60% af den svenske stat. Der er en stemmefordeling på 50/50 mellem de to ejere. Den operative virksomhed er inddelt i tre områder: Mail (forretningsområderne Breve Danmark og Meddelande Sverige), Logistik og Strålfors. 11 millioner breve pakker godspaller til 25 millioner borgere og 2 millioner virksomheder alle arbejdsdage Nettoomsætning, 2012 Gennemsnitligt antal ansatte, 2012 Sverige, 57% Norge, 10% Danmark, 27% Finland, 2% Øvrige verden, 4% Sverige, 60% Norge, 4% Danmark, 34% Finland, 1% Øvrige verden, 1%

4 Vores virksomheder Mail Tjenesteydelser inden for kommunikation til virksomheder og private. Distribuerer 7 mia. breve og andre forsendelser pr. år. Nettoomsætning: SEK mio. Overskudsgrad 1) : 3,0% / 5,6% Gennemsnitligt antal ansatte: Logistik Logistiske tjenesteydelser i forbindelse med strømmene til, fra og inden for Norden. Distribuerer 100 mio. pakker og 3 mio. paller pr. år. Nettoomsætning: SEK mio. Overskudsgrad 1) : 0,8% / 1,9% Gennemsnitligt antal ansatte: Strålfors Kommunikationsløsninger til virksomheder med store kundebaser. Producerer 886 mio. digitale og fysiske forsendelser pr. år. Nettoomsætning: SEK mio. Overskudsgrad 1) : neg / 2,9% Gennemsnitligt antal ansatte: ) Består af indregnet overskudsgrad/justeret overskudsgrad (ekskl. omstruktureringsomkostninger og engangseffekter)..

5 Vi var fra starten to nationale postoperatører med aktiviteter på to monopolstyrede markeder. I dag er PostNord en virksomhed, som agerer på en international, konkurrencepræget arena. Vi udøver vores aktiviteter midt i et paradigmeskifte. Digitaliseringen skaber nye kommunikationsmuligheder. Brevmængderne falder, og handlen bliver mere og mere grænseløs. De internationale transporter er stigende, og der er fokus på miljøkrav. Disse strukturelle forandringer har allerede ændret forudsætningerne radikalt for vores virksomhed, og sådan vil det også være i årene fremover. Det giver udfordringer, men også nye muligheder for PostNord. Vores rejse. Vores værdier. Du skal kunne nå ud til din modtager. I rette tid. Sikkert og effektivt. Det er det, vi brænder for, og vi går aldrig på kompromis, når det drejer sig om at udføre vores opgaver og forbedre vores tjenesteydelser. Vi har en række ledestjerner, som anviser retningen for, hvad vi ønsker at tilbyde vores kunder, og hvordan vi skal udvikle os fremover. PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Vi har den bedste tilgænge lighed på markedet, og vi er lydhøre over for vores kunders holdninger. PostNord er kundernes forretningspartner, og vi hjælper kunderne med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik. Desuden arbejder vi ålrettet på at reducere vores egen og dermed vores kunders klimapåvirkning. Vi er kundernes pålidelige, tilgængelige og miljørigtige forretningspartner inden for kommunikation og logistik.

6 Nå ud til din modtager. I rette tid. Sikkert og effektivt. Forretningskommunikation, som rammer plet Effektiv kommunikation foregår altid på modtagerens betingelser. Vi tilbyder de effektive løsninger til både fysisk og digital kommunikation med kunderne. Markedskommunikation, som skaber merværdi PostNord er blandt de største aktører på reklamemarkedet i Norden. Vi har kompetencerne og ressourcerne inden for direct marketing. Vi ved, hvordan produkter og tjenesteydelser markedsføres så effektivt som muligt.

7 Postservice i verdensklasse Vi tilbyder postservice af høj kvalitet og den måske bedste tilgængelighed i Europa til private og virksomheder i Sverige og Danmark. Logistikløsninger i særklasse PostNord er en af Nordens førende logistikvirksomheder. Vi tager ansvar for dine leverancer. Lette og tunge hele vejen og i hele verden. Leverancer til døren og pålidelig varedistribution Et godt produkt er ikke meget værd, hvis det ikke kommer frem i rette tid. Vi garanterer en tryg og sikker leverance til vores kunder. Den stærkeste e-handelspartner PostNord tilbyder et bredt sortiment af tjenesteydelser inden for e-handel. Vores udleveringssteder og vores brevomdeling er en uovertruffen kombination. Vi har den bedste leverancedækning i Norden.

8 Vigtige begivenheder i 2012 Fortsat implementering af koncernstrategien Roadmap PostNord Effektiviseringer inden for Mail og en justeret overskudsgrad på 5,6 procent på trods af kraftige fald i mængderne. Løbende etablering af ny terminalstruktur i Sverige. Forbedring af den samlede leveringskvalitet for dag til dag-befordring af A-breve. Lønsom vækst i Logistik vores logistiktjenester udgør nu 34 procent af nettoomsætningen. Erhvervelse af Green Cargo Logistics, Harlem Transport, Byrknes Auto, Svensk Morgondistribution og Distribution Services. Turn around i Strålfors nu vendt til lønsomhed. CO 2 -udledningen faldt med 5 procent.

9 Tilfredsstillende resultat højt tempo i omstillingsarbejdet PostNord rapporterer et resultat for 2012, som er præget af de store omstillinger, koncernen har gennemgået. Implementeringen af strategien Roadmap PostNord 2015 er fortsat i Denne strategi har til formål at repositionere virksomheden i forhold til markedsudviklingen, sikre lønsomheden i Mail og skabe fortsat ekspansion i Logistik. PostNords nettoomsætning faldt med 1 procent i Det betyder, at der er sket en stabilisering i forhold til udviklingen de seneste år. Koncernens driftsresultat blev påvirket af betydelige omstruktureringsomkostninger. Desuden er der foretaget ekstra nedskrivninger. Sammenlagt belaster disse poster driftsresultatet for 2012 med mere end SEK mio. Justeret overskudsgrad udgjorde 4 procent. Tre ud af fire forretningsområder rapporterer et forbedret justeret driftsresultat for året som helhed, og pengestrømmen fra driftsaktiviteterne er stabil. Koncernens kapitalstruktur er blevet effektiviseret i lyset af fortsat finansiel stabilitet. På baggrund af markedsudviklingen er der således tale om et tilfredsstillende resultat. Vi kan konstatere, at implementeringen af vores strategi, Roadmap PostNord 2015, begynder at give effekt. Udfordrende strukturelle forandringer i Mail Vi har oplevet en fortsat faldende efterspørgsel efter brevdistribution som følge af den løbende digitalisering og den makroøkonomiske udvikling. Brevmængderne faldt samlet med 7 procent i Mængdeudviklingen ligger dog inden for rammerne af vores forventninger. Den mængdenedgang, som er konstateret i Danmark, hører til de mest dramatiske i forhold til sammenlignelige markeder. Situationen skyldes de danske virksomheders og myndigheders implementering af koordinerede og meget vidtgående digitaliseringsstrategier. Den kommunikation, som for borgere i andre europæiske lande i dag typisk sker pr. brev, er blevet helt digitaliseret i Danmark. Det er en udfordring, som kan være svær for borgere i mange lande at forestille sig, men som varsler fremtidens udfordringer for mange postoperatører. De faldende mængder har sat lønsomheden i brevforretningen under fortsat pres. Takket være en intensiv indsats med effektiviseringer og omkostningsmæssige rationaliseringer har det dog været muligt at dæmpe resultateffekterne. Den svenske brevvirksomhed rapporterer et godt helårsresultat. Vores danske brevvirksomhed har gennemført omfattende effektiviseringer i 2012 og hermed tilvejebragt forudsætningerne for at skabe ny lønsomhed. Effektiviseringerne i Danmark skal primært ses i lyset af den nye lovgivning, som trådte i kraft i Vi forventer os yderligere tilpasninger af de regulatoriske vilkår i Danmark, så de kommer i harmoni med de gældende markedsforhold. Voksende logistikvirksomhed Logistikvirksomheden vokser, og den underliggende lønsomhed er blevet forbedret. Nettoomsætning i Logistik steg også organisk. Logistik stod i 2012 for over en tredjedel af PostNords nettoomsætning. Denne andel vil også stige fremover. Nettoomsætning og driftsresultat Overskudsgrad SEK mio SEK mio % * 09* Nettoomsætning * pro forma Driftsresultat * 09* Overskudsgrad * pro forma Justeret overskudsgrad Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 5

10 Vi har fortsat implementeringen af vores strategi at skabe helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet på logistikområdet i Norden. Vi har desuden styrket vores eksisterende logistikforretning med supplerende virksomheder. I 2012 er hvervede vi en af Skandinaviens førende aktører inden for den voksende tredjepartslogistik. Vi har desuden erhvervet logistikaktiviteter i Norge, et marked, hvor vi i dag har en stærk position. Erhvervelserne på logistikområdet har bidraget til årets nettoomsætning med SEK 720 mio. og, givet et positivt bidrag til driftsresultatet.» Logistikforretningen repræsenterer nu mere end en tredjedel af vores nettoomsætning. Stigende e-handelsmængder Både brev- og logistikvirksomheden har fortsat glæde af den voksende e-handel. Pakkemængderne er steget, især i 4. kvartal. Også antallet af distribuerede varebreve/maxibreve er gået i vejret. Vi har desuden noteret øgede mængder på vores udleveringssteder. Vi forventer fortsat positive effekter af udviklingen inden for e-handel i Rendyrkning af Strålfors gennemført Vi har nu vendt den tidligere negative udvikling i Strålfors. Strålfors tilbyder tjenesteydelser, som giver tættere og mere personlige kunderelationer, hvilket bliver stadig vigtigere for virksomheder med store kundebaser. Strålfors har indregnet et ositivt driftsresultat i hvert kvartal siden 2. kvartal 2012 og vurderes nu at være godt rustet til at generere vækst med yderligere forbedret lønsomhed til følge. Høj kvalitet og faldende CO 2 -udledning PostNord er en stor virksomhed i Norden, og vores aktiviteter har omfattende betydning for mange andre virksomheder og mennesker. Vi spiller en vigtig rolle i de samfund, hvor vi har Udvikling i sammendrag SEK mio., hvis ikke andet er angivet Ændring RESULTATOPGØRELSE Nettoomsætning % Andre driftsindtægter % Driftsindtægter % Driftsomkostninger, ekskl. afskrivninger og nedskrivninger % Andele af resultater i associerede virksomheder og joint ventures 7 2 >100% Driftsresultat, EBITDA % Afskrivninger og nedskrivninger % Driftsresultat, EBIT % Finansielle poster, netto % Resultat før skat % Skat % Periodens resultat % PENGESTRØM Pengestrøm fra driftsaktiviteter FINANSIEL STILLING Likvide midler, ultimo perioden % Egenkapital, ultimo perioden % Nettogæld >100% NØGLETAL EBIT-margin/overskudsgrad, % 0,9 4,0 Justeret overskudsgrad, % 4,0 4,7 Resultat pr. aktie, SEK 0,13 0,61 Soliditetsgrad, ultimo perioden, % Nettogæld/EBITDA, g. 1,36 0,18 Egenkapitalens forrentning, rullende 12 måneder, % 2 10 Gennemsnitligt antal ansatte % 6 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet

11 aktiviteter. Blandt de spørgsmål som er særligt relevante for vores interessenter, er evnen til at levere postservice af høj kvalitet. Vi kan derfor med glæde konstatere, at leveringskvaliteten af dag til dag-befordring af A-breve samlet set er steget i koncernen. Vores forretning er i høj grad baseret på transporter, og vi arbejder løbende på at reducere vores miljøbelastning. Bruger vi mindre energi, reducerer vi vores omkostninger, og vi styrker vores konkurrenceevne samtidig med at vi værner om miljøet. Vi har derfor en klar målsætning om at reducere vores CO 2- udledning. I 2012 nedsatte vi således udledningen med 5 procent. Vigtig dialog med lovgivere og myndigheder En vigtig del af vores strategi er den dialog, vi fører med samfundsaktører og lovgivere om, hvordan servicekravene i lovgivning og koncessioner skal være udformet i fremtiden. Modsat af, hvad mange tror, modtager PostNord ikke statsstøtte for at levere de posttjenester, som er omfattet af befordringspligten i Sverige og Danmark. Derfor er det afgørende, at de regulatoriske regelsæt for postservicen udvikles i takt med de forandringer, der præger markedet. Der skal også i fremtiden være muligheder for, at PostNord kan tilbyde en effektiv og selvfinansieret postservice.» 2012 og 2013 er to vigtige om stillingsår for PostNord. Højt tempo i omstillingerne Tempoet i arbejdet med omstillinger har været højt i 2012, og sådan vil det også være i Koncernen har i 2012 arbejdet med omkostningsreduktioner i form af en løbende tilpasning af aktiviteterne til de lavere brevmængder. Et andet vigtigt tiltag i arbejdet med at reducere koncernens omkostningsniveau har været det program for effektivisering af koncernens centrale administration, som blev afsluttet i Vi har i året reduceret koncernens underliggende omkostningsmasse med tæt på SEK 1,7 mia. Vi har fortsat et stærkt fokus på at reducere omkostningerne. Som vi tidligere har rapporteret, betyder omstillingerne dog, at resultatet også i 2013 vil være påvirket af omstruktureringsomkostninger. Med vores aktive indsats på omkostningsområdet har vi skabt grundlaget for en forbedret lønsomhed til næste år. Vores arbejde med investeringer i produktionsanlæg og -systemer i brevvirksomheden, som skal øge stordriftsfordelene, effektiviteten og lønsomheden forløber planmæssigt. Koncernen vil fortsætte arbejdet med at udvikle logistikvirksomheden på en lønsom måde og samtidig udvide produktsortimentet og markedstilstedeværelsen i Norden. Disse forandringer er nødvendige for PostNord. De skaber muligheder for vækst og forbedret lønsomhed. Og samtidig styrker de forudsætningerne for, at PostNord fortsat kan levere høj service og kvalitet på fremtidens kommunikations- og logistikmarkeder og leve op til kravene til de befordringspligtige posttjenester. Et vigtigt arbejde Jeg fratræder nu som administrerende direktør og koncernchef for PostNord. Jeg kan konstatere, at PostNord udfører et meget vigtigt stykke arbejde, som har stor værdi for vores kunder og de samfund, hvor vi har aktiviteter. Denne værdi havde ikke været mulig at skabe uden vores medarbejdere, som hver eneste dag løser kundernes udfordringer inden for kommunikation og logistik. Hver dag anstrenger tusindvis af ansatte i PostNord sig for, at du skal kunne nå den, du vil i rette tid, sikkert og effektivt. Jeg vil derfor gerne slutte af med at takke kunder og medarbejdere for et godt samarbejde og god indsats i det år, som er gået. Solna, februar 2013 Lars Idermark Administrerende direktør og koncernchef 95,0% Leveringskvaliteten for PostNords A-breve steg til 95,0 procent i 2012 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 7

12 Sådan skaber vi værdi for vores kunder PostNord tilbyder kommunikations- og logistikløsninger. Vi lægger os i selen for at øge for vores kunders konkurrenceevne ved at løse deres kommunikations- og logistikbehov i rette tid, sikkert og effektivt. VIRKSOMHEDER Mail Posten og Post Danmark tilbyder kommunikationstjenester til virksomheder og private. LogistiK PostNord tilbyder logistiskydelser, som dækker flowet til, fra og inden for Norden. TJENESTEYDELSER Forretningskommunikation Brevdistribution og andre tjenester inden for fysisk og digital kommunikation med store kundegrupper. Markedskommunikation Rådgivning og formidling af fysisk og digital markedskommunikation. Posttjenester til private Postservice til privatmarkedet i Sverige og Danmark. Varedistribution Distributionstjenester i forbindelse med materialeforsyning, leverandørstyring, lagerhåndtering og kundeleverancer. Pakkedistribution Løsninger til styring af pakkestrømme mellem virksomheder samt mellem virksomheder og forbrugere. Distribution af pakker mellem forbrugere. Groupage/paller Løsninger til strømme af palletransporter og andre former for samtransport. Leverancer til døren Levering til døren af varer, mad og drikkevarer til forbrugere. Facility services Outsourcingydelser til virksomhedsintern hånd tering af forsendelser til bl.a. e-handel, citylogistik, kommuners distribution og medicinsk logistik. Bladdistribution Distribution af aviser/blade og tidsskrifter. Driver koncernens netværk af udleveringssteder i Sverige og Danmark. Solutions Tredjepartslogistik/outsourcing hel eller delvis styring af virksomhedernes logistikstrømme, lagerhåndtering og logistikadministration. InNight just in time-logistik med leverancer øver nat. Kurér-/budtjenester. Consignment freight/part loads løsninger til strømme af større lasttransporter end paller. Driver koncernens netværk af udleveringssteder i Norge og Finland. Strålfors Strålfors har aktiviteter inden for informationslogistik. Virksomheden udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber tættere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. Forretningskommunikation Løsninger til effektiv og individualiseret kommunikation med store kundegrupper. Data Management Vedligeholdelse og udvikling af informationsdatabaser. Markedskommunikation Løsninger til fysisk og digital, individualiseret markedskommunikation. Service Fulfilment Supply chain-løsninger til støtte for levering af brugertilpassede produkter eller information til slutbrugere. 8 PostNords forretning

13 VORES VÆRDIER HOVEDMARKEDER OG KERNEKUNDER Hovedmarkeder Sverige og Danmark. SÅDAN ARBEJDER VI PÅ AT OPFYLDE VORES KUNDERS ØNSKER Kernekunder Virksomheder og organisationer med store informationsstrømme til, fra og inden for Sverige og Danmark, f.eks. finansielle virksomheder, virksomheder med e-handel, telecomvirksomheder, den offentlige sektor, andre serviceog tjenestevirksomheder osv. Pålidelig PostNord holder sine løfter og leverer overalt, sikkert, i rette tid og på det rigtige sted. Tilgængelig PostNord er altid tæt på kunderne, lytter til dem og engagerer sig i deres udfordringer. Forretningspartner PostNord er kundernes professionelle forretningspartner og hjælper dem med at løse deres udfordringer inden for kommunikation og logistik.. Hovedmarkeder Sverige, Danmark, Norge og Finland. Kernekunder Virksomheder med store logistikstrømme til, fra og inden for Norden, f.eks. grossister, virksomheder med e-handel, detailvirksomheder, industrivirksomheder osv. Miljørigtig PostNord arbejder målbevidst på at reducere virksomhedens klimapåvirkning. Hovedmarkeder Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Frankrig og Polen. Kernekunder Virksomheder med store kundebaser, store informationsstrømme og behov for individualisering af budskaber. PostNords forretning 9

14 Voksende e-handel flere pakker Nye kommunikationsløsninger skaber stigende muligheder for distancehandel på internettet. En stadig større del af forbrugernes og virksomhedernes handel sker elektronisk. E-handlen er derfor vokset kraftigt i Norden i de sidste år. PostNord er den naturlige e-handelspartner på det nordiske marked. Vi tilbyder et komplet produktsortiment med en række tjenesteydelser inden for distribution, advisering, markedsføring og kundekommunikation. Vi gør hverdagen lettere for e-handelsvirksomhederne. Med Nordens største distributionsnetværk nedsætter vi afstanden mellem e-handlen og slutkunderne.» PostNord er en yderst pålidelig og fleksibel samarbejdspartner. Levering og returnering uden omkostninger er en vigtig del af vores virksomhedsfilosofi. Det betyder, at et velfungerende samarbejde med den rigtige logistikpartner er en vigtig og uomtvistelig del af Zalandos forpligtelser over for kunderne. Vi har med PostNord fundet den mest optimale løsning til vores kunder på det nordiske marked. Michael Lindskog, den tyske e-handelsvirksomhed Zalandos repræsentant i Norden. Foto: Zalando, Logistikcentrum i Brieselang.

15 Nye forudsætninger nye muligheder Teknisk styrede innovationer skaber et nyt mønster for, hvordan vi kommunikerer og handler. Dette indebærer en ændret dagsorden for post- og logistikoperatører, og det er en forandring, det går hurtigt. En ny dagsorden Digitaliseringen har ændret dagsordenen for kommunikation. Nye adfærdsmønstre har udviklet sig. Eksempelvis kommunikerer vi stadig mindre med fysiske breve. Udviklingen betyder samtidig, at informationsmængden stiger. Virksomhederne får stadig sværere ved at påkalde sig opmærksomheden. Selv om der kommer flere kommunikationsløsninger, bliver det mere og mere udfordrende for virksomhederne at nå effektivt ud til forbrugerne. Derfor får det større og større betydning at kommunikere effektivt på modtagernes vilkår. Globaliseringen, befolkningstilvæksten og den tekniske udvikling styrer handlen og efterspørgslen efter transporter. Virksomheder og forbrugere kanaliserer en stadig større mængde handel via internettet. Udviklingen indebærer en ny udfordring for traditionelle postvirksomheder. Men for de aktører, som er fleksible og fremadrettede og har kapaciteten til at omstille produktionssystemer og sortimentet af tjenesteydelser, er der store muligheder for at kapitalisere på de igangværende forandringer. Faldende brevmængder Substitutionen mod alternative digitale løsninger udgør den største enkeltstående konkurrencefaktor for brevet som kommunikationsform. Virksomheder og myndigheder søger efter nye veje til digitalisering af kommunikationen med kunder og medborgere. Postoperatører overalt i verden oplever en tydelig og mærkbar tendens. For de fleste operatører er mængderne således faldet betydeligt i de seneste år. PostNord opererer på et par af de markeder, hvor tendensen er allermest markant. I Danmark er brevmængderne faldet kraftigt i de seneste år. Dette afspejler de vidtrækkende koordinerede initiativer, der er taget inden for den offentlige sektor og i virksomhederne i Danmark for at etablere digitale infrastrukturer og nye e-tjenester til kommunikation med medborgere og kunder. Danmark er på mange måder på forkant med ud viklingen i Europa på dette område. Hertil kommer, at den danske økonomi har udviklet sig svagt i de seneste år, hvilket har skubbet yderligere gang i substitutionen. Gennemsnitlig årlig udvikling i brevmængder, % Samlet vækst i pakker i branchevirksomheder, ) % Österreichische Post AG New Zealand Post Samlet vækst i pakker Swiss Post Itella Corporation P&T Luxembourg Hongkong Post An Post Posten Norge Canada Post PostNord 1) Canada Post, CTT-Correios de Portugal, Deutsche Post DHL, FedEx, Hellenic Post-ELTA, Itella Corporation, Japan Post Group, Korea Post, Magyar Posta, New Zealand Post, Posten Norge, Österreichische Post AG, P&T Luxembourg, Poste Italiane Group, Swiss Post, United States Postal Service, UPS. Magyar Posta United States Postal Service Australia Post PostNL Japan Post Group Correos Deutsche Post DHL Royal Mail Group CTT-Correios de Portugal Poste Italiane Group Le Groupe La Poste Iceland Post Hellenic Post-ELTA Marked 11

16 På det svenske marked er endnu ikke etableret denne form for koordinerede, brede digitaliseringsstrategier, som styrer substitutionen i Danmark. Efterspørgslen efter breve som effektiv kommunikationskanal har desuden hidtil været en del mere robust i Sverige, selv om brevmængderne også her er faldet betydeligt i de seneste år. Nedgangen i brevmængderne forventes at fortsætte i både Sverige og Danmark i de kommende år. Det er PostNords vurdering, at koncernens brevmængder vil falde med ca. 6% i Sverige og ca. 12% i Danmark i Stigende modtagerindflydelse PostNord vurderer, at brevmængderne efterhånden vil stabilisere sig på et nyt, lavere og på lang sigt mere stabilt niveau. Behovet for fysisk kommunikation vil også eksistere i en overskuelig fremtid, selv om indholdet i forsendelserne vil ændres, ligesom vilkårene for forretningsmulighederne ændres. Det fysisk fremførte budskab er et kraftfuldt værktøj, især hvis det kombineres med digital kommunikation. PostNord vurderer desuden, at afsendere af information i stadig større udstrækning vil blive nødt til at tage hensyn til, hvordan modtagerne ønsker at modtage informationen. Dette er en forudsætning for at skabe en effektfuld kommunikation. Markedsundersøgelser viser, at mange modtagere foretrækker, at vigtig information formidles fysisk (læs mere om brevvaner på s. 13 i PostNords bæredygtighedsrapport). Udviklingen inden for e-handel bidrager også til at rette fokus mod modtageren. I fremtiden forventes det, at der kommer en stigende efterspørgsel efter fleksible leveringsvilkår fra kunderne og deres modtagere, f.eks. hvornår og hvordan en pakke skal leveres til slutkunderne. Modtagerstyrede leverancer indgår i stadig større udstrækning i PostNords produktsortiment. Væksten i e-handel Det er PostNords vurdering, at e-handel med fysiske varer i Norden steg med ca. 15% i Denne kraftige vækst har en tydelig positiv afsmitning på PostNord i form af stigende mængder små og store vareforsendelser i koncernens mail- og logistikvirksomheder. Udviklingen inden for e-handel skaber vækst inden for især B2C-forsendelser, men påvirker generelt også B2B-mængderne positivt. En vigtig konkurrencefaktor for de nationale postoperatører er deres netværk af udleveringssteder. Et kombineret udbud med brevomdeling og udleveringssteder betyder, at handelssektoren effektivt kan nå hele vejen ud til slutkunderne. Udviklingen går hurtigt. Iflg. Brancheorganisationen International Post Corporation (IPC) forventes det, at en gennemsnitlig national postoperatørs indtægter fra pakkemarkedet inden for få år vil overgå indtægterne fra breve. Om 6 7 år forventes indtægterne alene fra B2C-pakker at overstige indtægterne fra breve hos en gennemsnitlig aktør. Flere og mere komplekse logistikløsninger Logistikmarkedet er i stor grad styret af den globale vækst og den stigende internationale handel. Det nordiske logistikmarked har en høj grad af korrelation med BNP. Det var PostNords vurdering på tidspunktet for offentliggørelsen af årsrapporten, at omsætningen på det nordiske logistikmarked er steget noget mere end udviklingen i BNP i regionen i PostNord forventer desuden, at den fortsatte værditilvækst på logistikmarkederne vil ligge højere end BNP-niveauet. Logistikmarkederne er præget af stigende efterspørgsel efter flere og stadig mere avancerede tjenesteydelser. Flere tjenester skal samtidig kunne indgå i en større helhed. Outsourcing af logistiktjenester er stigende i Norden i en situation, hvor stadig flere virksomheder vælger at placere hele eller dele af sin supply chain uden for virksomheden. Samtidig stiger mange virksomheders omkostninger til transporter og logistik. Denne udvikling øger efterspørgslen efter professionelle og omkostningseffektive logistikløsninger. Det er PostNords opfattelse, at både mængder og stordrift samt regional styrke på et eller flere markeder er vigtige succeskriterier i arbejdet med at følge denne udvikling. Tendenser, kommunikation og logistik Faldende brevmængder som følge af digitalisering. Øget individualisering af forretnings- og markedskommunikation. Stigende modtagerindflydelse på kommunikation og leveringsvilkår. Fortsat liberalisering af postal virksomhed i EU. Tiltagende e-handel, som medfører stigende pakke strømme. Høje miljøkrav, som kræver miljøeffektive transporter. Tendens til outsourcing og stigende efterspørgsel efter helhedsløsninger inden for logistik i Norden. Stigende logistikomkostninger, hvilket øger fokus på omkostningsdelen. 12 Marked

17 Smart kommunikation skaber merværdi Strålfors udvikler og tilbyder kommunikationsløsninger, som skaber tættere og mere personlige kunderelationer for virksomheder med store kundebaser. Strålfors tilbyder et bredt spektrum af kommunikationsløsninger i såvel fysiske som digitale kanaler. Ved at analysere kommunikationsbehovene kan virksomhederne optimere og effektivisere deres datastrømme og kundekommunikation. Det drejer sig om at formidle den rigtige information til den rigtige person på det rigtige sted, på den rigtige måde og med de rette omkostninger. Smart kommunikation ganske enkelt.» Samarbejdet med Strålfors giver os masser af gode idéer og forslag. For os handler samarbejdet ikke kun om at indkøbe en tjenesteydelse. Vi indførte en ny fakturatype, og det genererede en 20 30% højere betalingsvilje hos modtagerne. Der er ingen tvivl om, at kunderne forstår, at det er en faktura men samtidig er de blevet mere villige til at betale end før. Peter Ahnell, DNB Finans.

18 Roadmap PostNord 2015 PostNord stræber efter at skabe langsigtet værdi for sine ejere og andre interessenter og sikre, at de offentlige serviceforpligtelser opfyldes på et forretningsmæssigt grundlag. PostNord vedtog i 2011 en ny koncernstrategi for perioden frem til 2015 Roadmap PostNord De strukturelle markedsforandringer udgør en udfordring for PostNords muligheder for at drive en lønsom brevforretning. Samtidig vokser logistikmarkedet, hvilket skaber plads til, at en stærk regional aktør som PostNord kan øge sin tilstedeværelse i Norden. En styrkelse af markedspositionen på logistikområdet er vigtig for at møde konkurrencen i branchen. Det er PostNords strategi at udvikle virksomheden i overensstemmelse med dens mission, vision og kerneværdier. Strategien medfører en repositionering af koncernens aktiviteter, som tager højde for de ændrede forhold på markederne, for hermed at sikre lønsomheden i Mail og udvikle positionen på logistikområdet. Gennemførelsen af strategien er i 2012 forløbet efter planen. Strategiens målstyring omfatter kvalitets-, miljø- og medarbejderaspekter områder, som har central betydning for en langsigtet og bæredygtig udvikling af PostNord. Overordnet målsætning Opfylde motiverne bag sammenlægningen PostNord skal fortsat leve op til målsætningerne bag sammenlægningen af Posten AB og Post Danmark A/S i 2009 ved at sikre positionen som den førende aktør på logistikmarkedet i Norden og ved at opretholde en postservice af god kvalitet i hele Sverige og Danmark. Dette skal ske under hensyntagen til de igangværende strukturelle ændringer, der sker på markederne. Skabe finansiel værdi PostNord skal øge ejernes værdi ved at skabe vækst og forbedret lønsomhed og ved at opnå en mere effektiv udnyttelse af koncernens kapitalressourcer. Børsmæssighed Post Nord skal tilvejebringe forudsætningerne for en markedsnotering af PostNords aktier. Dette betyder bl.a., at der skal være fokus på væksten i logistikforretningen, lønsomheden i Mail og ejernes afkast, ligesom kapitalstrukturen skal optimeres. Disse faktorer har central betydning for PostNords udvikling, uanset hvilke ejerformer der er tale om. ÉN koncern Der gennemføres ændringer af bl.a. organisation, ledelse og styring af virksomheden med det formål at øge koordinationen og effektiviteten og udvikle en mere komplet og strategisk styret koncern. Strategier og aktiviteter 1. Investering i en omstilling af Mail sikring af lønsomheden PostNord gennemfører omfattende indsatser for at omstille brevvirksomheden med det formål at konsolidere lønsomheden med basis i en mindre, men mere stabil efterspørgsel efter fysiske breve. Reduktion af omkostningsmassen og en stigning i andelen af variable omkostninger ved at tilpasse personalestyrken til de lavere brevmængder. Dette sker ved løbende at tilpasse omkostningerne i kombination med særlige effektiviseringsprogrammer inden for både produktion og administration. Investeringer inden for rammerne af den nye produktionsstrategi for Mail, som blev vedtaget i 2010, og som fortsat var gældende i Denne strategi omfatter reinvesteringer, primært i miljøeffektive køretøjer, maskiner og bygninger. Strategiarbejdet omfatter også etablering af en ny terminalstruktur i Sverige med tilhørende investering i maskiner med det formål at skabe øgede stordriftsfordele og miljøeffektivitet. En lignende effektivisering af terminalstrukturen er allerede gennemført i den danske virksomhed. Dialog med samfund og lovgivere om, hvordan morgendagens offentlige serviceforpligtelser og regler skal udformes i både Sverige og Danmark. På denne måde skabes forudsætningerne for, at der også i fremtiden kan drives en effektiv og lønsom brevforretning præget af god service. 2. Udvikling inden for logistik en førende logistikvirksomhed i Norden PostNord udvikler logistikvirksomheden for at opnå en position som den markedsførende logistikaktør i Norden. PostNord gennemfører indsatser og investeringer for at opfylde erhvervslivets efterspørgsel efter helhedsløsninger og grænseoverskridende kapacitet, hvilket indebærer en udvidelse af koncernens produktsortiment og markedsdækning i Norden. Denne vækst skal ske: Organisk inden for rammerne af den eksisterende struktur i form af mersalg og eventuelt samarbejde med partnere. Gennem nye erhvervelser. 14 Strategi og mål

19 Et bredere logistiksortiment og øget styrke på delmarkeder, hvor PostNord i dag har en svagere position samt en bredere geografisk dækning, forstærker PostNords muligheder for at møde efterspørgslen og skabe yderligere muligheder for organisk vækst. 3. Værditilvækst i Strålfors Tjenesteydelser inden for informationslogistik udgør en væsentlig del af koncernens udbud inden for digital og fysisk kommunikation til kunder med store kundebaser. Strålfors har i de seneste år gennemført indsatser med det formål at rendyrke aktiviteterne på en række nøgleområder. Strålfors skal fortsætte arbejdet med at gennemføre tiltag, som inkluderer yderligere forbedring af lønsomheden og vækst gennem øget salg af tjenester inden for primært data management, markedskommunikation og service fulfilment. 4. Strategiske udviklingsområder PostNord driver en række aktiviteter på områder, som har potentiale for synergi med eksisterende tjenester eller andre tjenester, som giver nye anvendelsesmuligheder til eksisterende produktionsressourcer. Disse områder omfatter en fortsat udvikling af tilbuddet til kunderne på e-handelsmarkederne samt PostNords rolle som rådgiver inden for markedskommunikation. 5. Realisering af koncernsynergier De løbende indsatser for at effektivisere og reducere omkostningerne er en naturlig del af PostNords eksistensgrundlag, og koncernen har i 2012 desuden iværksat og afsluttet et særligt program, der har haft til formål at reducere omkostningerne til administration. PostNord skal fortsætte arbejdet med at nedsætte overheadomkostningerne ved løbende at effektivisere og koordinere aktiviteterne inden for IT, indkøb og andre administrative processer. Roadmap PostNord 2015 MISSION, VISION OG VÆRDIER MISSION Med PostNord når man den, man vil i rette tid, sikkert og effektivt. VISION PostNord leverer kommunikations- og logistikløsninger i verdensklasse til tilfredse kunder. VÆRDIER Pålidelig. Tilgængelig. Forretningspartner. Miljørigtig. MÅLSÆTNINGER MÅLSÆTNINGER Opfyldelse MÅLSÆTNINGER af motiverne bag MÅLSÆTNINGER sammenlægningen Førende nordisk logistikforretning. Opfyldelse af kravene i de offentlige serviceforpligtelser. Skabe finansiel inansiel værdi Vækst. Forbedret lønsomhed. Effektiv kapitaludnyttelse. Børsmæssighed Lønsom Mail-forretning. Vækst inden for logistik. Målrettet kapitalstruktur. Attraktiv udbytteudlodning. ÉN koncern Øget koordination. Større effektivitet. STRATEGIER STRATEGIER 1. Omstilling STRATEGIER for at imødegå STRATEGIER nedgangen i brevmængder og sikre lønsomhed. 2. Ekspansion inden for Logistik udvidet produktsortiment og markedstilstedeværelse. 3. Værdiforøgelse i Strålfors. 4. Strategiske udviklingsprojekter. 5. Realisering af koncernsynergier. AKTIVITETER AKTIVITETER Omkostningstilpasninger. AKTIVITETER Implementering AKTIVITETER af ny produktionsstrategi. Dialog om fremtidens offentlige serviceforpligtelser. Organisk vækst gennem mersalg og samarbejde med partnere. Potentielle supplerende erhvervelser. Omkostningsreduktioner forøget lønsomhed. Vækst inden for data management, markeds- kommunikation og service fulfilment. Udvikling af e-handelsprodukterne. Rådgiver inden for markedskommunikation. Øget koordination. Reduktion af omkostninger inden for IT, indkøb og administration. Strategi og mål 15

20 Investeringer PostNord gennemfører netop nu et af de største investeringsprogrammer i Norden. Koncernens investeringer i anlæg vil i perioden nå op på ca. SEK 7 mia. De største investeringer omfatter: Reinvesteringer i Mail, primært i køretøjer og maskiner. Etablering af en ny terminalstruktur i Mail i Sverige med tilhørende investeringer i maskiner (omfatter bl.a. etablering af nye terminaler i Hallsberg og Rosersberg). Investeringer i en ny terminalstruktur for logistikvirksomheden i Sverige samt investeringer i øget kapacitet i logistikvirksomheden i Norge. Finansiel strategi Strategien for perioden frem til 2015 skaber et betydeligt finansieringsbehov i forbindelse med omstruktureringstiltag, investeringer og virksomhedsovertagelser. Finansieringen af disse behov sker gennem: Forbedring af pengestrøm fra driftsaktiviteter, bl.a. gennem gradvist øget lønsomhed. Kapitalfrigørelse gennem øget kapitaleffektivitet og udnyttelse af anlægskapitalen. Effektivisering af kapitalstrukturen, herunder inddragelse af ekstern finansiering. Allokering af kapital og ressourcer til de mest værdiskabende aktiviteter. Udbyttepolitik Det er PostNords intention at udlodde 40% af årets resultat i udbytte til aktionærerne, idet der dog skal tages hensyn til koncernens strategi samt koncernens finansielle stilling og mål. Udsigter for 2013 PostNord forventer fortsat kraftige mængdefald for breve i Danmark og Sverige, hvilket skyldes konkurrencen fra digitale alternativer. Det er PostNords vurdering, at koncernens brevmængder vil falde med ca. 6% i Sverige og ca. 12% i Danmark i E-handlen i Norden forventes at fortsætte sin kraftige vækst i 2013 med positive effekter for varedistributions- og pakkemængderne i Mail og Logistik. PostNord forventer desuden en tilvækst på de nordiske logistikmarkeder, som vil overgå BNP. PostNords koncernstrategi for perioden frem til 2015 indeberer en ompositionering af koncernens virksomhed for at imødegå markedsudviklingen inden for Mail, konsolidere Logistiks position og på sigt forbedre koncernens lønsomhed. Strategien omfatter kraftige omstillinger i form af omkostningsreduktioner og samtidig betydelige investeringer i produktionsanlæg inden for Mail med det formål at øge lønsomheden, stordriftsfordelene og effektiviteten. Strategien betyder også, at der skal ske en lønsom ekspansion af logistikforretningen, både organisk og gennem eventuelle erhvervelser. De omstillinger, som er gennemført i 2012, har skabt forudsætningerne for forbedret lønsomhed på trods af faldende brevmængder og ændret produktsammensætning. PostNord vurderer derfor, at koncernens lønsomhed vil blive forbedret i Resultatet vil fortsæt være belastet af omstruktureringsomkostninger af engangskarakter. Pengestrømmene fra driftsaktiviteter forventes også fremover at være stabile. 16 Strategi og mål

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012

PostNord januar-juni 2012 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.08.2012 PostNord januar-juni 212 Fortsatte effektiviseringer og investeringer for at skabe vækst og lønsomhed 29.8.212 Fastholdt omsætning og underliggende lønsomhed i første halvår 212 Finansiel oversigt jan

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale på PostNords generalforsamling 2013 Bemærk: Det talte ord gælder. Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Der er nu gået 4 år siden fusionen

Læs mere

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi

Ny kurs for PostNord Årsregnskab 2011 Ny koncernstrategi Ny kurs for PostNord Årsregnskab 211 Ny koncernstrategi 23.2.212 Web Et tilfredsstillende resultat for 211 Nettoomsætning og overskudsgrad 5 4 3 1 8 6 Nettoomsætningen faldt med 5% til SEK 39.466 mio.

Læs mere

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked

PostNord januar-marts 2012 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked PostNord januar-marts 212 Store omstillinger på et fortsat udfordrende marked 1-5-212 Finansiel oversigt Finansiel oversigt, jan-mar SEK mio. Q1 212 Q1 211 Ændring Nettoomsætning* 1.51 1.7-19 ±% Driftsomkostninger*

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Delårsrapport januar marts 2011

Delårsrapport januar marts 2011 Delårsrapport januar marts 2011 18. maj 2011 Faldende salg og lavere resultat mødes med forretningsudvikling og omkostningstilpasninger Resultat i sammendrag Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.032 mio. (10.918

Læs mere

Posten Norden. Regnskab Extern

Posten Norden. Regnskab Extern Posten Norden Regnskab 2010 Extern Forbedret driftsresultat på trods af faldende mængder Resultat i sammendrag Driftsresultatet udgjorde SEK 1.375 mio. (284). Renset for strukturog valutaudsving steg driftsresultatet

Læs mere

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011

Extern D l e å lå t rsrappor t januar september november 2011 Extern Delårsrapport januar september 2011 9. november 2011 Omstillings- og effektiviseringsindsatser for at imødegå markeds- og resultatudvikling Resultat jul-sep 2011 i sammendrag ag Nettoomsætningen

Læs mere

Delårsrapport januar juni 2011

Delårsrapport januar juni 2011 Delårsrapport januar juni 2011 30. august 2011 Udfordrende marked øger behovet for omstillinger Resultat i sammendrag April-juni 2011 Nettoomsætningen udgjorde SEK 9.711 mio. (10.231 mio.). Renset for

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen.

Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed. Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. Nordens førende kommunikations- og logistikvirksomhed Det gick inte att hitta bilddelen med relations-id rid2 i filen. PostNord kort fortalt 38,5 mia. SEK Omsætning 500 mio. SEK Justeret driftsresultat

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder.

Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014. Bemærk: Det talte ord gælder. Administrerende direktør og koncernchef Håkan Ericssons tale på PostNords generalforsamling 23 april, 2014 Bemærk: Det talte ord gælder. Side 1/7 Kære formand. Kære deltagere på generalforsamlingen. Jeg

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport

Årsrapport. med bæredygtighedsrapport Årsrapport med bæredygtighedsrapport 2011 Bestyrelsen og den administrerende direktør aflægger hermed årsrapport og koncernregnskab for PostNord AB (selskabsnavnet ændret fra Posten Norden AB den 17. maj

Læs mere

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden

Årsrapport 2010. med bæredygtighedsrapport. Posten Norden Årsrapport 2010 med bæredygtighedsrapport Posten Norden Indhold Ledelsesberetningen omfatter siderne 1-5 samt 8-53. n 2010 i sammendrag Sid. 3 n Koncernoversigt 4 n Den administrerende direktør har ordet

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer.

Års- og bæredygtighedsrapport. Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Års- og bæredygtighedsrapport 2014 Vi har styrken. Vi kan Norden. Vi leverer. Indhold 1 Præsentation af PostNord 2 PostNord kort fortalt 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 6 Marked

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Vores bæredygtighedsarbejde

Vores bæredygtighedsarbejde Vores bæredygtighedsarbejde Bæredygtighed har stor betydning for PostNords fortsatte udvikling Som en af Nordens største virksomheder spiller vi en vigtig rolle for regionens erhvervsliv og samfund. Takket

Læs mere

Hovedudfordringer ved en

Hovedudfordringer ved en Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 238 Offentligt Hovedudfordringer ved en fuld åbning af postmarkedet Miniseminar for Trafikudvalget den 12. marts 2008 De overordnede rammer på postområdet

Læs mere

Års- og bæredygtighedsrapport

Års- og bæredygtighedsrapport Års- og bæredygtighedsrapport 2015 Indhold 1 PostNord kort fortalt 2 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 4 Marked 8 Strategi 14 Vores tilbud Virksomheden 16 PostNord Sverige 18 PostNord

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

4. kvartal og 2012 som helhed

4. kvartal og 2012 som helhed Regnskabsmeddelelse 4. kvartal og 2012 som helhed Tilfredsstillende årsresultat med fortsat højt tempo i omstillingsarbejdet Oktober december 2012 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.481 mio. (10.528 mio.).

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

PostNord Juli-september

PostNord Juli-september PostNord Juli-september 213 7.11.213 Highlights Q3 213 Finansiel udvikling Q&A 2 Fokus på eksekvering og effekthjemtagning Øget nettoomsætning. Erhvervelser og organisk vækst inden for logistik. Fortsat

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Vi leverer! PostNord er den førende leverandør af kommunikations- og logistikløsninger til, fra og i Norden. Vi sikrer postservice til private og virksomheder i Sverige og Danmark.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Vores forretningsprincipper

Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper 1 Bæredygtig værdiskabelse Vores forretningsprincipper Vores forretningsprincipper Forretningskoncept Fremgangsfaktorer Strategi Vores værdier Adfærdskodeks Politikker "Vores

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 28-1- Oversigt resultat SEK mio. 215 Jan-sep Jan-sep 215 FY 215 Nettoomsætning 8.895 9.218-4% 28.123 28.917-3% 39.351 EBITDAI 262 461 1.18 2.158 2.436 Justeret EBIT 1) -41 81 258 426 927 EBIT

Læs mere

PostNord Januar-marts

PostNord Januar-marts PostNord Januar-marts 213 15.5.213 Ændringer, som i større udstrækning påvirker rapporteringen Med virkning fra 1. januar 213 er der indført nye regnskabsregler i henhold til IAS 19. Der er foretaget en

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007)

Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) Meddelelse nr. 5, 2007/08 23. januar 2008 Rapport for 1. kvartal 2007/08 (1. oktober - 31.december 2007) InterMail indgik i december 2007 aftale om køb af den svenske virksomhed StroedeRalton, en anerkendt

Læs mere

Vores arbejdsmetoder

Vores arbejdsmetoder Vores arbejdsmetoder Vores forretningsprincipper og Vores værdier udgør sammen kernen i vores virksomhed. I Vores arbejdsmåde beskrives det, hvordan vi omsætter vores ressourcer til resultater. Vi vil

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer

Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Sådan frigør du kapital til miljøinvesteringer Søren Boas, PostNord Sid 1 PostNord corporate presentation PostNord et ungt firma med en lang historie PostNord AB blev skabt gennem sammenlægningen af Post

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 - EN DEL AF POSTNORD. Den 23. februar 2012 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2011 FOR POST DANMARK KONCERNEN (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 23. februar 2012 RESUMÉ FOR ÅRET 2011 Post Danmarks samlede omsætning er faldet fra 10.485 mio. kr.

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Velkommen til PostNord

Velkommen til PostNord Velkommen til PostNord Det er vores ambition altid at være tilgængelige og give både erhvervs- og privatkunder den bedst mulige service med høj kvalitet. Derfor udvikler vi løbende vores virksomhed i overensstemmelse

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * *

For 2010 forventer koncernen en omsætning på ca. 870 mio. kr. og et overskud før skat på ca. 65 mio. kr. * * * Årsregnskabsmeddelelse 2009 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S Resumé Gyldendal-koncernen realiserede i 2009 en omsætning på 906 mio. kr., som i forhold til forventningerne til året og den generelle

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014

Økonomisk analyse af 150 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 2014 Økonomisk analyse af 15 mindre virksomheder i Sydvestjylland. November 214 2 Indholdsfortegnelse 4 5 6 9 1 13 14 Indledning Kommentar Rentabilitet Soliditetsgrad Likviditet Virksomhedernes tilstand Kontaktpersoner

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

4. kvartal

4. kvartal 4. kvartal 1-2-217 Oversigt resultat SEK mio. 215 2) Jan-dec Jan-dec 215 2) Nettoomsætning 1.355 1.434-2% 38.478 39.351-3% EBITDAI 558 278 1.737 2.436 Justeret EBIT 1) 242 51 5 927 EBIT -1.12-284 -1.83

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

2. kvartal

2. kvartal 2. kvartal 216 12-8-216 Oversigt resultat SEK mio. 216 H1 216 H1 FY Nettoomsætning 9.59 9.666-1% 19.228 19.699-2% 39.351 EBITDAI 213 934 917 1.697 2.436 Justeret EBIT 1) -1 33 299 345 927 EBIT -27 53 3

Læs mere

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016.

Bæredygtighedspolitik. Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Bæredygtighedspolitik Denne politik er vedtaget af Castellum AB s (publ) bestyrelse den 20. januar 2016. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Omfang... 2 3. Formål... 2 4. Definition af bæredygtighed...

Læs mere

4. kvartal 2014 2015-02-13

4. kvartal 2014 2015-02-13 4. kvartal 215-2-13 Oversigt resultat SEK mio. 213 213 Nettoomsætning 1.6 1.638 % 39.95 39.533 1% EBITDA 52 621-16% 2.198 2.31-5% Justeret EBIT 1) 44 344 28% 861 826 4% EBIT -7 18 351 662-47% Resultat

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2012

Bæredygtighedsrapport 2012 Bæredygtighedsrapport 2012 Indhold 2 Forord ved den administrerende direktør 4 PostNords arena 5 Interessentdialog og væsentlighedsanalyse 6 Styring og mål 9 Ejere 10 Samfund 11 Kapitalmarked 12 Kunder

Læs mere

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3)

Varighed: 3 timer VEJLEDENDE LØSNING. Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Vedlagt findes følgende materiale for NEG Micon-koncernen: Rådata for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 1) Common Size og Indeks analyser for regnskabsårene 1997 til 2000 (bilag 2 og 3) Nøgletalsberegninger

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Regnskabsmeddelelse 2010

Regnskabsmeddelelse 2010 Regnskabsmeddelelse 2010 Historisk godt år for JP/Politikens Hus JP/Politikens Hus fik i 2010 et overskud på 267,1 mio. kroner før skat. Det er en fremgang på 197,5 mio. kroner i forhold til året før.

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

2. kvartal

2. kvartal 2. kvartal 217 2-7-217 Oversigt resultat SEK mio. 217 2) H1 217 H1 2) Jan dec Nettoomsætning 9.83 9.59-6% 18.431 19.228-5% 38.478 Justeret EBIT 1) -4-1 188 299 5 EBIT -291-27 -197 3-1.83 Periodens resultat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Solid fremgang i både omsætning og indtjening

Solid fremgang i både omsætning og indtjening Fondsbørsmeddelelse 3. kvartal EDB Gruppen A/S Solid fremgang i både omsætning og indtjening Med en omsætningsvækst på over 20 % inkl. opkøb er EDB Gruppen godt på vej til at indfri forventningen til 2008

Læs mere

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015

Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Delårsrapport JANUAR-MARTS 2015 Nettoomsætningen udgjorde SEK 10.033 mio. (9.999 mio.). Driftsresultatet udgjorde SEK 312 mio. (106 mio.). Periodens resultat udgjorde SEK 203 mio. (100 mio.). Pengestrømmen

Læs mere

Posten Norden Årsrapport 2009 Opbygningen af Nordens Opbygningen af Nor bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang.

Posten Norden Årsrapport 2009 Opbygningen af Nordens Opbygningen af Nor bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang. Posten Norden Årsrapport 2009 Opbygningen af Nordens bedste kommunikations- og logistikvirksomhed er i gang. KONCERNENS LEDELSES- OG BESTYRELSESBERETNING INDHOLD Koncernens ledelsesberetning omfatter siderne

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2010 Selskabsmeddelelse nr. 06/2010 Delårsrapport for 1. kvartal 2010 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

3. kvartal

3. kvartal 3. kvartal 27-1- Oversigt resultat SEK mio. 216 2) Jan-sep Jan-sep 216 2) Jan dec 216 Nettoomsætning 8.565 8.895-3% 26.996 28.123-4% 38.478 Justeret EBIT 1) -123-41 66 258 5 EBIT -199-11 -396-71 -1.83

Læs mere

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli

NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks København K. Åbyhøj Ref.: JSZ/cli 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 31.08.2010 Ref.: JSZ/cli Delårsrapport for perioden 1/10 2009-30/6 2010 Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

3. kvartal 2014 2014-10-29

3. kvartal 2014 2014-10-29 3. kvartal -1-29 3. kvartal Positiv vækst i e-handel Fortsat markante fald i brevmængderne Fortsat hård konkurrence på logistikmarkedet Lønsomhedsniveauet stadig for lavt Besparelsesprogrammer iværksættes

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2007 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 9/ MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 9/ HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resultatet for 1.

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0594 Offentligt Udkast NOTAT FÆRDSELSSTYRELSEN Dato: 21. januar 2008 J. nr.: 004-U05-7 Notat vedrørende de britiske erfaringer med liberalisering af postmarkedet Oplysningerne

Læs mere

Logistikbarometeret på to minutter

Logistikbarometeret på to minutter Nordisk Logistikbarometer 213 Logistikbarometeret på to minutter Finske logistikkøbere indtager en særstilling Finske logistikkøbere skiller sig klart ud fra kollegerne i Sverige, Danmark og Norge. De

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere