SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet danske DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Støt andre det gavner dig selv Frivilligt arbejde kan forlænge dit liv Føler du dig ensom? Er medlemmer af Danske Seniorer ensomme?... 4 Vi kan ikke undvære de frivillige kræfter Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag om frivilliges indsats Det er okay at være alene men ikke ensom Psykoterapeut Anne Anselmo har mange ældre i terapi... 6 Ensomhed kan slå ihjel En langvarig følelse af ensomhed er lige så skadeligt som rygning Underholdning for demensramte Ny række af film specielt for mennesker ramt af demens Vi mindes men kan ikke huske Anmeldelse af bog om kommunikation med demente Årets BRAG af en friluftskoncert Sommerens koncert på Tvillingegården var en kæmpe succes DEBAT: Er der en fremtid for Ældre hjælper Ældre? Spørgsmål fra et medlem Kredsmeldinger Billet mrk Find nye venner Rejsehjørnet Seniorcruise til Norge og England Vigtig information om digital postkasse Nyt om CVR-numre og digital postkasse Bliv medlem Europas kvindelige pensionister sakker bagud Danmark er ingen duks, når det gælder pension til kvinder Krydsord Spørg bare Kan stress udløse demens? SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Afdelingskontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer medio november. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Støt andre det gavner dig selv Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Hver fjerde ældre over 65 år føler sig engang imellem, eller ofte, ensom. Hver tiende ældre har sjældent kontakt med familie og venner dvs 1-2 gange om måneden eller sjældnere.* Det er triste tal. For ensomhed kan sætte sig grimme spor, både fysisk og psykisk. Vi kan dog her i Danske Seniorer glæde os over, at de triste tal tilsyneladende ikke afspejler sig blandt medlemmerne. Positive seniorer I en lille spørgeskemaundersøgelse, vi har foretaget via vores elektroniske nyhedsbrev, svarer kun ni procent ja til spørgsmålet, om de føler sig ensomme. En af forklaringerne på de positive svar, kan ligge i medlemmernes indsats som frivillige. At være noget for andre er vigtigere end at modtage støtte selv. Ja, det kan direkte give dig ekstra leveår, hvis du hjælper og støtter andre mennesker, end hvis du selv udelukkende modtager hjælp fra andre. Det viser en undersøgelse foretaget af en gruppe amerikanske forskere, som vi omtaler her i denne udgave af SeniorBladet.»Når vi føler os ensomme, fokuserer vi meget på os selv og gør mange ting for at gavne os selv. Men det hjælper ikke nødvendigvis. For når vi fokuserer på os selv, overser vi et vigtigt socialt element at være der for andre. Derfor kan en af vejene ud af ensomhed også være at lave frivilligt, socialt arbejde«, siger en af forskerne, John Cacioppo. Ræk hånden ud At hjælpe andre, at være noget for andre, det er alfa og omega i en organisation som vores. Det er vores store landsdækkende projekt Ældre hjælper Ældre et glimrende eksempel på. Vi giver også hinanden et værdifuldt socialt netværk, når vi mødes og deltager i aktiviteter sammen. Så en oplagt mulighed for seniorer, der frygter at opleve ensomhed, kan altså være at involvere sig i frivilligt arbejde. Og det må meget gerne være sammen med os! Danske Seniorer med hinanden for hinanden. * De angivne tal er fra Marselisborgcentrets rapport om ensomhed, Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Rikke Samssund, Koncert på Tvillingegården OKTOBER

4 Føler du dig ensom? Modelfoto Ensomhed kan være et stort problem for ældre. En lille spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer viser dog, at det heldigvis er de færreste af dem, som føler sig ensomme hver dag. Tekst og survey: Rikke Samssund Vi har via vores elektroniske nyhedsbrev spurgt medlemmerne, om de føler sig ensomme. Og her er heldigvis godt nyt. For 80% føler sig aldrig eller næsten aldrig ensomme. Der er dog stadig omkring 20%, som føler sig ensomme mindst en gang om måneden. Og der er desværre 9% af svarerne, af dem er de fleste kvinder, som føler sig ensomme -hver dag. Børnene har travlt med deres eget liv I undersøgelsen bad vi deltagerne svare på, hvad der er årsag til deres ensomhed og angav en række svarmuligheder. Der er i særlig grad en årsag til ensomhed, som mange har angivet.»de unge i familien har så travlt med deres eget liv«. Den svarmulighed har over halvdelen af de, der føler ensomhed, sat kryds ved (55%). Derudover oplever mange ensomhed fordi: Familie/venner er døde, man har et dårligt helbred, en stram økonomi eller bor langt fra sine nærmeste. Se nedenstående tabel: Manden tager konen kvinder bruger vennerne I undersøgelsen har vi spurgt medlemmerne om, hvem de taler med om svære ting. Ikke overraskende taler de fleste (51%) med deres partner (ægtefælle, samlever eller kæreste), men næsten lige så mange taler med vennerne (48%). Hvis man ser på de to køn adskilt, er der en interessant forskel. Kvinderne er nemlig meget bedre til at bruge vennerne og knapt så gode til at tale med deres mænd om livets genvordigheder. Hvor det for mændenes vedkommende er 72% af dem, der taler med deres partner, er det for kvindernes vedkommende kun 36%. 59% af kvinderne taler med deres venner, men kun 31% af mændene gør brug af den mulighed. Næst efter partneren og vennerne er børnene dem, som ældre tyer til. Der er 31%, der henvender sig til deres børn, og her er der ikke den store forskel kønnene imellem. Men der er også 14%, som angiver, at de slet ikke har nogen at snakke med. På nettet er alder ingen hindring! Vi spurgte også medlemmerne om, hvordan de kommunikerer med deres nærmeste. De fleste svarer, nok ikke så overraskende, ansigt til ansigt (70%) eller at de ringer sammen (78%). Mange har nok det indtryk, at kvinder taler mest i telefon, men det er ikke tilfældet blandt vores medlemmer. Her er mænd og kvinder lige begejstrede for telefonen. Blandt begge køn er det 78%, som foretrækker at ringe sammen med deres nærmeste. Men der er også rigtig mange, som bruger (57%). De ældre i Danmark er blandt de førende i verden, når det gælder brug af computere og internet, og det viser sig altså også her i vores lille undersøgelse. Den ældre generation har taget mailen til sig, og de er også godt med, når der er tale om FaceBook, som 17% bruger til at kommunikere med venner og familie. Og på nettet er alder ingen hindring! En enkelt 100-årig skriver, at han både bruger , FaceBook og Skype. Det tager vi hatten af for! Du kan læse mere om undersøgelsen på hvor du også kan se de fulde opgørelser over de afgivne svar. Survey-undersøgelsen er foretaget i september måned. Der indkom 209 svar. 87 mænd og 122 kvinder svarede på undersøgelsen. De fleste bor på Sjælland og øerne (75%). De fleste af respondenterne er mellem 60 og 79 år (60-69 år: 53%, år: 38%). Der er således ikke tale om en repræsentativ stikprøve af ældrebefolkningen i Danmark, eller af Danske Seniorers medlemmer, da der i undersøgelsen er en overrepræsentation af kvinder og personer bosat øst for Storebælt. 4 SENIORBLADET

5 77 personer svarede på spørgsmålene. Det var muligt at angive flere svar. Tallene vist i % Hvad tror du, er årsagen til din ensomhed? De unge i familien har travlt med deres eget liv: 55% Mine nærmeste er døde: 29% Helbredet gør, at jeg ikke længere kan komme så meget ud: 29% Familie og venner bor langt væk: 18% Jeg har ikke råd til at deltage i aktiviteter og arrangementer: 17% Jeg er vist lidt svær at holde ud : 14% Efter arbejdslivet orkede jeg ikke nye kontakter: 13% Jeg er flyttet i en sen alder og har ikke fået et nyt netværk: 9% Jeg er ikke på Facebook, mail eller sms: 5% Vi kan ikke undvære de frivillige kræfter Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag erkender, at det offentlige ikke kan stå alene, når det handler om at håndtere problematikken med de mange ensomme ældre Tekst: Karin Ditlevsen Det er trist, at mange ældre føler sig ensomme. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at gøre op med ensomheden, siger Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag, SF, og fortsætter: Kommunerne er tæt på mange af de ældre i hverdagen, og de kan derfor gøre en forskel. Og for at inspirere kommunerne til at gøre en indsats på området har Sundhedsstyrelsen udgivet en forebyggelsespakke om mental sundhed, som indeholder anbefalinger til initiativer, der kan være med til at komme ensomheden blandt ældre til livs, forklarer Astrid Krag. Men Astrid Krag erkender, at der er et stort behov for et fortsat, meget tæt og gerne udvidet samarbejde OKTOBER 2013 mellem de offentlige instanser og landets mange frivillige. Opmærksomhed på frivillige Det offentlige kan ikke løse problemet alene. Hvis vi skal gøre noget ved ensomheden, så skal vi i endnu højere grad trække på de frivillige kræfter, der er gode til at få ideer på sundheds- og socialområdet og tage hånd om konkrete problemer, siger Astrid Krag. Astrid Krag har stor respekt for det arbejde, som frivillige udfører: Jeg har selv været ude og besøge de frivillige vågekoner i Køge, der tilbyder at våge hos døende, og jeg var meget imponeret over deres indsats, som giver de døende, der ellers ville have været alene eller Astrid Krag sætter stor pris på samarbejdet med frivillige. sammen med professionelt personale, en større tryghed i den sidste del af livet. Den slags engagement skal vi have mere af, mener Astrid Krag. Derfor har regeringen også for nylig udarbejdet et nyt charter for samspillet mellem de frivillige organisationer og det offentlige, som skal skabe større opmærksomhed om de mange frivillige, der hver dag skaber værdi for andre mennesker og bidrager til at løse eksempelvis problemer som ensomhed blandt ældre, fortæller Astrid Krag. 5

6 Det er okay at være alene men ikke ensom Psykoterapeut Anne Anselmo møder flere seniorer i sin praksis, som er så bitre og begrænsede af ensomhed, at de reelt bruger de sidste 20 år af deres liv på at forberede sig på at dø Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Rikke Samssund Anne Anselmo er autoriseret psykoterapeut, og hun oplever, at flere og flere ældre, både mænd og kvinder, begynder at gå i terapi. Hendes ældste klient er en kvinde på 90 år. Det er dog stadig seniorer, som har overskud, som vælger at gå i terapi. Men mange flere ville kunne have et stort udbytte af at løsne op for sig selv under samtaler med en terapeut, siger Anne Anselmo og fortsætter: En del ældre er bare så trætte, at de føler det uoverskueligt at komme ud af døren. Nogle nærer også en vis nervøsitet for at se indad, og andre anser stadig terapi for at være noget lidt hokuspokus. Men jeg møder flere og flere nysgerrige ældre. For Anne Anselmo, 49, er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut. Hun arbejder både med gruppeterapi og tilbyder individuel terapi. Hun arbejder med en lang række fokusområder som eksempelvis ensomhed, krise, angst, sorg og konfliktløsning. Se mere på: Anne Anselmo alternativet til terapi er måske lykkepiller, og det er heller ikke uden problemer, påpeger Anne Anselmo. Husk at pleje dit netværk Mange seniorer, både mænd og kvinder, glemmer allerede i 50-års alderen at gå ud. De koncentrerer sig ofte om børnene og passer ikke deres venner. Når de så når den nye fase i deres liv, hvor børnene flytter hjemmefra, og partneren måske falder fra, så rammer aleneheden dem som en forhammer. De får det skidt, men kan ofte ikke forstå hvorfor. De spørger mig: Hvad er der galt? Jeg har det skidt. Men jeg gør jo, hvad jeg altid har gjort? Så må jeg svare: Ja, men hvad er det så, der ikke virker mere i dit liv? Hvad kan du gøre ved det hvad kan du gøre anderledes?, forklarer Anne Anselmo. Når dødsangsten rammer En af Anne Anselmos klienter er en 65-årig mand, som søgte hendes hjælp efter at have haft en lille blodprop. Den gjorde ham meget bange. Alle havde fokus på det fysiske element, på hans hjerte. Men panikken, forskrækkelsen, angsten for at få en ny blodprop, blev der ikke taget hånd om. Han følte, at han fuldstændig havde mistet fodfæstet i sit liv. Manden havde altid været den stærke i parforholdet men hvem var den stærke nu? Der var ved at opstå et rolleskifte, som var meget vanskeligt at håndtere for ham, og det havde han ikke talt med sin kone om. Det hjalp manden at tale med en udenforstående om sin dødsangst, og om hvordan han kunne tackle den. Når livsdrømmen brister Mange seniorer har drømme om, hvad de vil foretage sig sammen i deres otium. Nogle planlægger at flytte til Spanien. Andre forestiller sig at sejle over Atlanterhavet. Andre par vil måske begynde at lære at spille golf sammen. Men hvis nu partneren bliver syg eller dør, så er det hårdt at se drømmen briste. Der opstår en bitterhed. Hvad var nu meningen med det hele? Var det dèt? For man sejler jo ikke over Atlanterhavet alene! Og hvem skal nu kritisere mit golfspil? Nogle bliver så bitre, at de praktisk taget holder op med at leve og på en måde bare forbereder sig på, at de skal dø. Men de har jo måske 20 år endnu, som kunne blive rigtig gode, hvis de selv gjorde noget for det, siger Anne Anselmo. Det er ikke slut! Anne understreger, at mange har det helt fint med at leve alene og være aktive på deres egen facon. Det er okay at sidde hjemme alene. Det kan man sagtens have det helt fint med. Nogle ældre hygger sig bedst i deres eget selskab. Men der er forskel på at være alene og på at være ensom. Ensomhed er hård. Vi bruger jo det meste af vores liv på at undgå den, siger Anne Anselmo. Men man kan blive nødt til at lære at leve med ensomheden. Og i stedet for at bruge de sidste år af sit liv på at være bange, begrænse sig selv og føle sig ensom, bør man tænke: Det kan godt være, jeg ikke kom ud på jordomsejlingen. Sådan er det. Men hvad kan jeg så nu? Livet er jo ikke slut hvad har jeg lyst til? Hvad kunne det ikke blive til? 6 SENIORBLADET

7 Ensomhed kan slå ihjel En langvarig følelse af ensomhed kan være lige så farlig for dit helbred som at være storryger. Det er den klare melding fra den amerikanske forsker i psykologi John Cacioppo Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Privat John Cacioppo er professor i psykologi og forsker ved University of Chicago, og han har blandt andet forsket i, hvordan ensomhed kan påvirke os fysisk. Hans forskning viser, at ensomhed kan være en stille, langsom dræber. Hvis ensomhed bliver en kronisk tilstand, kan den give alvorlige følgevirkninger som svære infektioner, hjerte-karsygdomme og depression. Ensomhed kan faktisk påvirke helbredet negativt i højere grad end fysisk inaktivitet eller overvægt. Ensomheden kan også medføre ringe appetit, problemer med at sætte proppen tilbage i vinflasken Støt andre og hjælp dig selv Hvad kan give dig et længere liv at være noget for andre eller hytte dig selv? Ifølge en gruppe amerikanske forskere kan du faktisk få nogle ekstra år at leve i, hvis du hjælper og støtter andre mennesker, end hvis du selv modtager hjælp fra andre. Når vi vil føle os mere lykkelige, så gør vi en masse ting for os selv, men det gør os bare mere ensomme og ulykkelige. Når vi føler os ensomme, så fokuserer vi meget på os selv eller opsøger en masse mennesker, men det hjælper ikke, forklarer en af forskerne, John Cacioppo. I vores fokusering på den enkeltes uafhængighed overser vi et vigtigt socialt element at være der for andre. Det er relationer, hvor man både kan hjælpe og få hjælp. Derfor kan en af vejene ud af ensomhed også være at lave frivilligt, socialt arbejde, mener John Cacioppo. Så en oplagt mulighed for seniorer, der gerne vil forebygge de helbredstrusler, der følger med ensomhed, kan altså være at involvere sig i en form for frivilligt arbejde. OKTOBER 2013 efter det første glas, forhøjet blodtryk og søvnløshed. Alene eller ensom At være ensom er ikke det samme, som at være alene. Det påpeger John Cacioppo som noget af det allerførste. Det er det enkelte menneskes subjektive følelse af ensomhed og ikke den faktiske tilstand, det handler om. Et menneske, der hver dag har mange personer omkring sig, kan sagtens føle sig mere ensom end en, der lever helt alene. Nogle mennesker er socialt isolerede, men føler sig ikke alene. De trives fint og bedst i deres eget selskab og har ikke det store behov for at blive»forstyrret«af andre. Men andre har så stort et behov for at have venner, familie eller andre omkring sig, at de dør langsomt, hvis der aldrig kommer nogen forbi. Fremme med paraderne At være ensom er ikke nødvendigvis et tegn på, at man er mere genert, indesluttet eller deprimeret end andre. Men hvis man i lang tid har følt sig ensom, kan følelsen medføre, at man ruster sig selv imod sociale»trusler«, som et møde med nye mennesker kan føles som. Den selvbeskyttelse kan give den ensomme en hård skal, som i værste fald kan få gamle venner til at falde fra og forhindre nye bekendtskaber og dermed føre til endnu flere timer alene. Nogle ender på den måde i en ond spiral. De finder til sidst sociale sammenkomster så drænende og endog truende, og er så meget ude af træning i social kontakt, at de får en tendens til at skubbe de mennesker væk, som kunne og gerne ville hjælpe dem. Professor John Cacioppo, 62, er ansat som forsker ved University of Chicago i USA. Han har udført banebrydende arbejde indenfor såkaldt ensomhedsforskning. Han har blandt andet skrevet bogen:»loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection«. (2010).»Det er ligegyldigt, hvilket levende individ, der er tale om helt ned til bananfluer hvis man bliver isoleret, dør man tidligere«, siger John Cacioppo. Er jeg en taber? Ensomhed er et menneskeligt livsvilkår, vi alle lever under, men nogle ensomme føler skam. Det kan være tabubelagt at fortælle, at man er ensom. Nogle nægter at være ensomme, fordi de føler, at det er selvforskyldt: Jeg sidder her alene ingen vil være sammen med mig. Er det fordi, jeg er en taber? Men ensomhed kan bekæmpes, forsikrer John Cacioppo, som dog erkender, at det kan være svært. Du bliver nødt til at åbne op Den mest effektive måde, man kan imødegå sin ensomhed på, er både så simpel og samtidig så svær, som den kan være: Du bliver nødt til at være åben og imødekommende for andre mennesker. Ræk ud efter andre mennesker på små måder sig goddag til et nyt menneske hver dag, hos grønthandleren eller på biblioteket. Meld dig til en aktivitet sammen med andre seniorer. Måske finder du nye bekendte på den måde. Åbn op for andre i dit liv. John Cacioppo fortæller, at han blev glad for at få denne mail fra en kvinde:»jeg tog en beslutning sidste år om at skabe mere øjenkontakt med andre mennesker og at sige hej til nogle fremmede hver dag. Jeg er overrasket over andre menneskers positive reaktion. Det har været meget opmuntrende for mig!«7

8 Søvn - Uro Næsten halvdelen af Danmarks befolkning døjer i perioder med søvnproblemer eller uro! Hvis du plages af uro, stress-symptomer eller søvnforstyrrelser, så er Relaxan en rigtig god nyhed. Relaxan er et rent naturmiddel, som er udviklet af homøopater med stor erfaring i naturlægemidler. Relaxan holder beroligende urter og vitaminer, det er helt ufarligt at bruge og kan derfor anvendes over længere indeperioder. Relaxan indeholder beroligende urter og vitaminer: Humulus lupulus (humle) Humle er en behagelig beroligende urt, der styrker nerverne og giver bedre søvn. Melissa officinalis (citronmelisse) Citronmelisse er den mest kendte af alle de beroligende urter. Den virker specielt godt sammen med humle. Fructus Passiflora (passionsfrugt) Denne urt bruges for det meste mod angst og uro. Effekten er meget veldokumenteret. Bruges også mod såkaldt uroligt hjerte. Saphora japonica (japansk hellig urt) Saphora er en temmelig sjælden urt, den betragtes i Japan som hellig. Ved at tilføje denne urt i Relaxan, har vi øget effekten af hele produktet betydeligt. Derudover styrker Saphore blodårerne. Avena sativa (havre) Havre er i denne sammenhæng en såkaldt støtteurt. Den tilfører vitaminer og mineraler, som øger effekten af de andre urter. Vitamin B1, B2 og B12 Er ydermere tilsat. Alle urterne i Relaxan er rene tørrede planter. Ingen ekstrakter og ingen af plantestofferne er på nogen måde ændret eller ødelagt. Nu kan du sove godt! Relaxan har været brugt af homøopater i over 17 år og er, efter vores mening, fortsat det bedste produkt på markedet. Med relaxan er du sikker på god effekt, uden at skade din krop. Relaxan er ikke vanedannende og er helt ufarlig at bruge. Obs: Relaxan kan bruges sammen med alle andre mediciner, men bruger du stærkt blodfortyndende medicin (Marevan) bør du tale med din læge før du begynder. (Dette gælder alle typer medicin kombineret med Marevan, fordi alle ændringer i medicin/kost kan 8ændre blodets egenskaber). SENIORBLADET

9 Relaxan - Naturlig afslappet Effektivt naturprodukt og 100% ufarligt! Relaxan er et meget velafprøvet produkt. Mange er nok ikke klar over, hvor effektivt dette produktet er. Mange tusinde mennesker har i løbet af årene, haft stor gavn af Relaxan. Bivirkninger har vi aldrig oplevet. Relaxan kan være en god hjælp for dig, der sover dårligt. Tag 1-3 tabletter ca. 1 time før sengetid, så opdager du både, at du lettere falder i søvn og vågner mere udhvilet. Mod uro kan du bruge Relaxan dagligt som et forebyggende kosttilskud, eller du kan sørge for, at have en pille i lommen til at stoppe uroen, når det kommer. Et naturmiddel udviklet til: - Søvnproblemer - Nervøsitet / Angst - Uro / Bekymringer - Stress 17 års erfaring med dette naturprodukt. Relaxan for bedre søvn Gratis prøve til dig! Prøv din 1. pakke Relaxan gratis, du betaler kun forsendelses omk. kr. 49,- Herefter får du automatisk en pakke tilsendt hver måned til kun kr. 199,-/md. Man kan når som helst give besked om, at man ikke ønsker flere forsendelser. OKTOBER 2013 Bestilles på eller på Ordre Tlf:

10 Årets BRAG af en friluftskoncert 10 SENIORBLADET

11 En dejlig solskins-onsdag i august var over 1100 seniorer samlet på den idylliske Tvillingegård på Nordfyn for at nyde den gode stemning, den skønne musik, den danske sommer og hinandens selskab Tekst og foto: Rikke Samssund Læs artiklen på næste side Tvillingegården er et fristed for ældre, der udelukkende drives af frivillige seniorer. Tvillingegården har eksisteret som samlingssted siden 1999, da de to brødre Edvard og Harald testamenterede deres fødegård til egnens ældre. Tvillingegården er en del af Danske Seniorer, som støtter Open Air koncerten med midler fra Udviklingspuljen. Langtidsrejse til Sorrento Vinter i varmen! Med 65-Ferie bor du på et skønt 4-stjernet hotel midt i Sorrento. Der er halvpension inkluderet med lækker italiensk mad og vin, og den lokale dansktalende rejseleder sørger for at krydre opholdet med spændende udflugter til både Napoli og den legendariske ruinby Pompeji. Læs mere og se flere rejser på 5/11, 12/ /2, 5/3, 12/ dages fl y r e j s e fra 9.995,- Alle foreninger er meget velkomne på Tvillingegården. Det er et dejligt sted at holde udflugt eller temadag, og stedet indbyder til mange forskellige aktiviteter. Du kan læse mere om Tvillingegården på Julemarked i Budapest Kom i den helt rigtige julestemning i Ungarns hovedstad. Vi bor centralt på 4-stjernet hotel tæt på det store julemarked, som stråler med over 100 træpavilioner fyldt med ægte kunsthåndværk og lokale specialiteter. På rejsen er der inkluderet halvpension, en spændende byrundtur samt en hyggelig sejltur på Donau. Læs mere og se flere rejser på 1/ dages fl y r e j s e fra 5.695,- På en 65 Classic ferie har du altid det meste inkluderet: Indholdsrige udflugter, dansk rejseleder, måltider, hygge og masser af fællesskab. 65-FERIE SØLVGADE KØBENHAVN K OKTOBER

12 I Open Air-koncerternes historie har der aldrig været uheld eller problemer, men i år var der ti personer, der prøvede at snyde sig ind uden armbånd, så Tvillingegårdens frivillige sikkerhedsfolk måtte eskortere gratisterne ud og bede dem om at købe en billet næste år. For femte år i træk dannede Tvillingegården rammen om den populære Open Air koncert, hvor man i år kunne opleve Bente Kure & Leif Ernstsen, Tina Siel, Tørfisk og Stig Rossen. Og der var store forventninger til dagen; allerede i Pinsen måtte Tvillingegården melde alt udsolgt, så alle havde glædet sig i rigtig lang tid. Open Air bliver arrangeret af de frivillige ildsjæle, som til dagligt driver Tvillingegården. Fire frivillige har det overordnede ansvar, men på selve dagen er 50 frivillige mænd og kvinder på arbejde, for at arrangementet kan forløbe glat og uden problemer. Ellers plejer der aldrig at være ballade, siger Åse Lykkegård, der sidder i styregruppen bag koncerten og fortsætter: Selv oprydningen plejer at gå let, for folk rydder op efter sig selv. Når folk har forladt pladsen, ligger der ikke så meget som et cigaretskod tilbage. Det er noget andet end oprydningen efter f. eks. Roskilde Festivalen. Tvillingegården har heller ikke de samme problemer med alkohol. Der bliver godt nok solgt øl, men folk drikker mest kaffe. Vi er mange, der allerede glæder os til næste års Open Air koncert. Men husk at være i god tid, hvis du vil sikre dig en billet, for Open Air koncerten har de sidste fire år været udsolgt flere måneder i forvejen. GRATIS KONSULTATIONSPAKKE DANSK TOLK Alle har nu råd til et sundt smil Til alle nye patienter tilbyder vi GRATIS konsultationspakke med GRATIS Flybillet* GRATIS 1 overnatning på et af vore hoteller GRATIS konsultation ogbehandlingsplan(er) GRATIS OPG X-røntgen (Normalpris 300 DKK) GRATIS transport fra og til lufthavnen GRATIS Budapestrejse, pas til busser og metro Til alle nye patienter tilbyder vi en GRATIS konsultationspakke som indeholder: GRATIS busbillet*se betingelser GRATIS OPG X-røntgen (300 DKK) GRATIS behandlingsplan på dansk GRATIS dansk tolk GRATIS 1 bytur / udflugt til parlamentet og konge slottet GRATIS dansk Tandrejser guide på hele turen *Refundering af fly busbilletten op til DKK (hvis behandlingsplanen er på DKK, og du starter på behandling inden for maks. 6 måneder) HOLD TANDFERIE OG SPAR 50-80% PÅ DIN TANDBEHANDLING Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS konsultation på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental. DER YDES TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare). KLINIK I VERDENSKLASSE! Kreativ Dental er en tandklinik i absolut verdensklasse. Alle specialister er samlet i samme hus, hvilket sikrer en større kvalitet og præcision. Klinikken ligger i Budapest, Ungarn - og er iblandt de mest avancerede klinikker i verden. VORES FASTE LAVE PRISER: Krone > Kr Porcelænskrone MK DKK Porcelæns bro (MK-3 led) DKK Fuldporcelæn krone DKK Klik-protese fra DKK Fuldkæbe implantater fra DKK Scan koden og se vores info film Telefon: Hold dig opdateret gå ind på vores Facebook side og klikke på like < Abutment Kr < Implantat Kr KOMPLET KR LIVSTIDS GARANTI NYHED TAG MED TANDEKSPRESSEN 9 dage Inkl. hotel m/morgenmad Fra kun 4.995,- DKK TAG MED TANDREJSER TANDEKSPRES- SEN (BUS) PÅ EN 9 DAGES TANDFERIE TIL PRAGTFULDE BUDAPEST Vi køre i dansk **** bus med dansk chauffør og dansk Tandrejser guide med på hele turen! vi har begrænset antal pladser! så kontakt os nu og reserver din plads på Tandekspressen NU! 12 SENIORBLADET

13 DEBAT Er der en fremtid for Ældre hjælper Ældre? Ældremobiliseringen har gennem mange år virket i frivillige, selvstyrende grupper, hvor der gennem deres store, og fra mange sider anerkendte indsats, har været tilfredshed med vort arbejde. Grupperne har udført besøgstjeneste til vore allerældste og svage medborgere, ledsagelse og nogle steder også indkøbshjælp og stolegymnastik sammen med meget andet. I Egtved-området har der således eksisteret en frivilliggruppe siden oprettelsen i 1998 med over 30 aktive hjælpere. Foruden er der en Datastue med ca. 200 kursister, der modtager hjælp til den digitale verden. Vi er en af landets bredest udbyggede frivilliggrupper på lokalt plan. Forvirringen er total Det er derfor til stor frustration og bekymring, at vi læser i Ældremobiliseringens Nyhedsbrev»Sidste Nyt«fra juli, at Ældremobiliseringen nedlægges ved årsskiftet. At arbejdet som paraplyorganisation for de frivillige Ældre hjælper Ældregrupper skal fortsætte, men præcis hvordan, vides ikke i skrivende stund. Forvirringen er derfor nu også total, og man kan frygte, at nogle grupper simpelthen opgiver at eksistere på grund af manglende støtte fra vores organisation. Det store frivillige arbejde må ikke gå tabt! Ja, sådan slutter omtalen for fremtiden, men det er i hvert fald for dårligt, at den nye, sammensluttede organisation ikke har været forudseende nok til at få en sådan videreførelse af det frivillige sociale arbejde gennemtænkt. Det er derfor på høje tid at få sendt et oplæg om fremtiden ud til de grupper, som er på randen af opgivelse, hvis man i Danske Seniorer mener noget i det hele taget om en videreførelse af Ældre hjælper Ældre. Ellers bliver de store ord blot opfattet som tom snak. OKTOBER 2013 Med venlig hilsen Lars Peter Lund På vegne af Egtvedgruppen Svar: Der er en fremtid for Ældre hjælper Ældre! Kære Lars Peter Lund Tak for dit brev. Allerførst vil jeg slå fast, at der absolut er en fremtid for Ældre hjælper Ældre. Når det er sagt, vil jeg sige, at dit spørgsmål er yderst relevant, og at jeg også godt forstår, at man i grupperne kan føle sig usikre på fremtiden. I Danske Seniorer havde vi selvfølgelig håbet, at Socialministeriet ville forlænge projektet og bevilge satspuljemidler til driften af Ældre hjælper Ældre grupperne, herunder lønninger til konsulenterne. Desværre modtog Ældremobiliseringen i april måned et endegyldigt nej til dette. Hermed er der ikke et økonomisk grundlag for fortsættelse i den nuværende form. Danske Seniorer, som består af tre organisationer, som i sin tid var med til at oprette Ældremobiliseringen, har bestemt til hensigt at tage hånd om de mange frivillig-grupper. Mulighederne i fremtiden I løbet af september og oktober måned bliver to fra hver Ældre hjælper Ældre-gruppe inviteret til et møde, hvor der vil blive orienteret om de tilbud, vi har til grupperne. F.eks. støtte fra konsulenter, mulighed for at søge midler i Danske Seniorers»Udviklingspulje«, deltagelse i kurser, modtagelse af organisationens magasin Senior- Bladet otte gange årligt, deltagelse i arrangementer m.m. Vi håber at se repræsentanter fra rigtig mange af disse grupper til møderne. Forhåbentlig vil det skabe klarhed over mulighederne og fremtiden. Vi vil bevare det store frivillige arbejde Der skal ikke herske tvivl om, at den nye organisation tager Ældre hjælper Ældre alvorligt som en af landets bredeste og bedst udbyggede initiativer udført af frivillige. Det skal bevares og udbygges. Der er mange opgaver og facetter, der skal tages hensyn til, når tre»gamle«organisationer bliver til én ny. En af opgaverne er netop at videreføre det frivillige arbejde, som foregår både i de traditionelle foreninger og i Ældre hjælper Ældre. Ved fælles hjælp organisationen, de lokale foreninger, konsulenterne og alle frivillige så er jeg overbevist om, at vi alle kommer videre i en større og styrket organisation. Med venlig hilsen Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer 13

14 Kørekortsfri bil Kan leveres som EU45 km og som 25 km Invalideknallert som kan køres uden kørekort. Unik smidighed og lasteevne. * stærk 50 cc benzin motor * lang rækkevidde * varmeanlæg kan eftermonteres Findes i: Van, Cross, Pick Up, Top Unik driftsikkerhed. Bygget i stål og plade som i de gode gamle dage. Sidelmann / /11, 30/11, 04/01, 25/01, 08/02, 22/02, 08/03 og 15/04 Kig efter logoet: som er din garanti for at køretøjet er godkendt efter danske regler. Bestil brochurer hos: TMP. Thomas Møller Pedersen ApS. Årnakke Nykøbing Mors. Tlf: Rundrejser med dansk rejseleder dubai - orientens perle fra kr Oplev Dubai - guldsouqens liv og leben, gigantiske shoppingcentre, The Corniche i Abu Dhabi, moskeer og paladser, verdens højeste tårn Burj Khalifa, dhow cruise med middag på The Creek og meget mere. Afrejse fx 09/11, 30/11, 04/01, 25/01, 08/02, 22/02 og 15/04 autentiske vietnam fra kr dages unik rundrejse med Anton Le som rejseleder. Anton Lee er tidligere bådflygtning fra Vietnam, og har en lang, spændende historie bag sig. Rundrejsen byder på et væld af oplevelser, fra de klassiske seværdigheder i Hanoi, Halong-bugten, Hué, Hoi An og Saigon til unikke besøg hos den lokale befolkning i Antons fødeby Soc Trang samt cykeltur på øen An Binh. Afrejse 08/11, 20/01, 03/02 og 11/04 fantastiske thailand rundrejse rejs fx 16/11 fra kr Tag med på en dejlig rundrejse til nogle af det centrale og nordlige Thailands allerstørste attraktioner. Fra Bangkok tager vi nordpå, oplever Ayutthaya og Phitsanulok, inden vi når Chiang Mai og Chiang Rai. Her byder opholdet på bjergstammebesøg, besøg i Mae Sai og den Gyldne Trekant, sejltur på Mekongfloden, besøg i elefanttræningslejr og meget mere. Afrejse fx 16/11, 03/01, 10/01, 05/02, 01/03 og 12/04 Se for program, afrejsedatoer og priser på alle vores rundrejser frem til april Tlf: SENIORBLADET

15 Kredsmeldinger OKTOBER

16 Kredsmeldinger 16 SENIORBLADET

17 Kredsmeldinger OKTOBER

18 Kredsmeldinger 18 SENIORBLADET

19 Annonce Hjælp til trætte og tunge ben! Jeg var ked af mine trætte ben Marta var så træt og stiv i kroppen og benene, at det gik ud over hendes ellers gode humør Modelfoto Marta er pensioneret kantinemedarbejder og elsker at tage på ture med veninder og naboer. Men benene orkede ikke mere og hun måtte sige nej til mange oplevelser. Det tærede på humøret og hun følte sig ensom. Marta havde prøvet næsten alt, før en ældre dame i naboopgangen kom til kaffe og fortalte om kosttilskuddet Active Legs, en tablet baseret på fyrrebark og vinblade. Marta havde prøvet så meget, så hun var lidt skeptisk, men håbet om at leve aktivt og få glæden tilbage var større end tvivlen. Overskud og livsglæde Jeg er lykkelig over, at jeg begyndte at tage Active Legs. I dag tænker jeg aldrig på, at det nogensinde skal være et problem at tage med på ture med de gamle veninder eller om jeg kan gå på trapper. Active Legs giver mig smidige, friske ben og overskud til at Active Legs tabletten hjælper med at opretholde normalfungerende vener og blodkar. Den unikke kombination af bioaktive næringsstoffer i hver tablet, hjælper med at undgå følelsen af trætte ben efter længere tids ståen eller sidden. Tabletten, som er fremstillet i Sverige, indeholder en urtekombination af ekstrakt fra fransk maritim fyrrebark, rødvinsblade ekstrakt og sort peber plus vitamin C. Indholdet af fransk maritim fyrrebark bidrager til at opretholde normal venefunktion og indholdet af C-vitamin bidrager til den normale dannelse af kollagen og en normal funktion af blodkarrene. OKTOBER 2013 gøre det, jeg vil. Veninderne siger, at de har fået gamle humørfyldte Marta igen og det er jo godt. Mere vitalitet tablet for tablet Naturens store udvalg af medicinske planter er kilden til New Nordic s produkter. Mere end en trediedel af alle jordens plantearter er truet med udslettelse planter, som måske indeholder ukendte medicinske stoffer. Dette er grunden til at New Nordic er med til at beskytte truede planter og frugter i regnskove i Asien. Hvor kan du købe Active Legs? Active Legs kan købes i Matas, Helsam, Helsemin og andre helsekostbutikker. Active Legs kan også bestilles hjem på apoteket og købes online på hvor den bliver sendt lige din dør. Hvis du har spørgsmål, så ring til producenten New Nordic på telefon DERFOR ER ACTIVE LEGS TABLETTEN SÅ GOD! Det gode råd gør forskellen Det gode råd gør forskellen Bevis for sikkerhed og funktion I dag har forskerne testet de naturlige planteforbindelser fra fyrrebark i mere end 200 undersøgelser. Især for virkningen mht. at understøtte en normal funktion af vener og kapillæer. Resultaterne var så utrolige, at de blev offentliggjort i førende videnskabelige tidsskrifter, således at andre forskere og sundhedspersonale kunne blive bekendt med disse fremragende opdagelser. Dette er et bevis, du kan stole på. 19

20 BILLET MRK Midtsjælland Mand på 68 år søger en ca. jævnaldrende kvinde, som har et godt humør og humor og lyst til livet, med orden i økonomien. Alle fotobreve bliver besvaret. Bill. mrk København Enke i den tredje alder. Jeg er en rask, røgfri kvinde, 79/170/70, som ønsker bekendtskab, ikke bofællesskab, med rar, ærlig enkemand, til små ture, naturen, små rejser. Lad os få nogle gode oplevelser sammen. Bill. mrk Trekantområdet Naturlig ung mand, som er blevet meget ældre, søger kontakt med naturlig ung kvinde, alder år. Skriv et par ord. Alle breve besvares. Bill. mrk Storkøbenhavn/Nord 70-årig kvinde søger rejseveninde til rejser sydpå og måske til USA til næste år, samt til hyggeligt samvær hos hinanden og små ture ud. Helst ikke rygere. Bill. mrk Søborg/omegn Jeg er en kvinde på 75 år, som er frisk, med mod på livet. Jeg søger en ven til fælles oplevelser. F. eks. flyrejser. Gå ture i naturen. En god middag ude eller hjemme. Bill. mrk Helsingør Jeg er en buttet pige på 74 år, der søger en god ven til at spise sammen med og få nogle gode oplevelser sammen. Jeg har mange gode interesser. Bill. mrk København Kvinde på 67 år søger venner og rejsevenner, til gode oplevelser i byen: foredrag, jazz, loppemarkeder, bio, spisning ude og hjemme, også weekends. Rejser: gerne udenfor Europa. Bill. mrk Sdr. Omme og omegn Dame søges, mellem år. Gerne lidt buttet. Send svar gerne med telefon nr. Bill. mrk Vejle/Horsens Mand på 68 år søger bekendtskab med dame (gerne enlig mor), og du må gerne være ryger. Jeg har en talefejl, har grønne øjne, bruger briller, lysblond, har en bar plet. Du skal være år. Jeg elsker at hygge mig hjemme med en gammel dansk film. Bill. mrk København/Vestegnen Frisk, røgfri kvinde i den tredje alder, søger en god ven til at rejse med, med et godt humør, til at gå ud og spise med, lære nye mennesker at kende. Bill. mrk Dronninglund Kærlig mand søges. Mangler du, lige som jeg, en at holde om og dele oplevelser med, synes jeg, du skal skrive. Jeg er en dame på 85 år, højde 172 cm, med lyst hår. Jeg kører bil og har det godt, men jeg savner en ven. Jeg holder af hjemlig hygge og en god middag. Jeg har været alene i et år. Du skal helst bo i Hjallerup/Dronninglund-området. Oplys dit telefonnummer, så ringer jeg dig op. Billet. mrk Det er gratis at sende annoncer ind til BILLET MRK., men længden af din annonce må ikke overstige 30 ord. Da vi får rigtig mange annoncer ind, vil de blive bragt i bladet i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis din annonce ikke er med i denne udgave af SeniorBladet, vil den altså følge efter i næste udgave. Du bedes sende din annonce, hvor dit telefonnummer fremgår, til: SeniorBladet, Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N. Mærk venligst dit brev: Kontaktannonce. MED EN TESTAMENTARISK GAVE KAN VI REDDE LIV Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden er størst. Midt i katastrofen arbejder vores læger og sygeplejersker i døgndrift for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi har penge til medicin og udstyr. Med en testamentarisk gave til Læger uden Grænser er du med til at sikre et håb og en fremtid for nødlidende børn og voksne. Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser. Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte til vores humanitære arbejde. Pengene går bl.a. til: Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre Bekæmpelse af livstruende sygdomme som malaria, tuberkulose og hiv/aids Mad og behandling til stærkt underernærede børn Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos advokatfirmaet DANDERS & MORE (tlf ), der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på Læger uden Grænser Dronningensgade 68, København K Tlf x115_Arveannonce.indd 1 13/05/ SENIORBLADET

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger

SeniorBladet. Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning. Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet. Kontaktannoncer hitter. Vind signerede bøger SeniorBladet DANSKE SENIORER 3. ÅRGANG NR. 2 MARTS 2015 Leder: Et skridt i den rigtige kørselsretning Mød Gerda, en ildsjæl i lokalsamfundet Kontaktannoncer hitter Vind signerede bøger RUNDT I LANDET Der

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier.

Lise Nørgaard. 24 Livsgnisten. 32 Strikketøj. Ny stor sudoku. På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. FAGLIGE SENIORER Nr. 23 Efterår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner På nogle få år klarede rødstrømperne alt det, som vi andre havde kæmpet for i årtier. Lise Nørgaard 24 Livsgnisten Tændes i Gudum 32

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse.

Christine Antorini. 34 Ældreråd. Ny stor sudoku. Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. FAGLIGE SENIORER Nr. 21 Forår 2014 Ny stor sudoku Vind 500 kroner Jeg er helt pjattet med idéen om, at seniorerne støtter de unge i deres uddannelse. Christine Antorini 18 Jytte Hilden Ældre har også drømme

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 2 Juni 2013 nr. 2 20. årgang Modstandskraft Der er stor forskel på, hvad mennesker mentalt kan holde til. Modstandskraften grundlægges tidligt i livet, men kan forbedres undervejs. Camillas blog om skizofreni

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen

nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen nummer 3 juni 2012 ADHD-foreningen Konference 2012 Side 11 og 13 Fremtidens helte Side 8-9 ADHD-foreningens beretning Side 21-28 Eventyrmesse i Vordingborg Side 43 Hjælp ADHD-børn ved at hjælpe deres omgivelser

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere