SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SeniorBladet DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 MED HINANDEN - FOR HINANDEN"

Transkript

1 SeniorBladet danske DANSKE SENIORER 1. ÅRGANG NR. 3 OKTOBER 2013 Seniorer MED HINANDEN - FOR HINANDEN

2 INDHOLD Leder: Støt andre det gavner dig selv Frivilligt arbejde kan forlænge dit liv Føler du dig ensom? Er medlemmer af Danske Seniorer ensomme?... 4 Vi kan ikke undvære de frivillige kræfter Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag om frivilliges indsats Det er okay at være alene men ikke ensom Psykoterapeut Anne Anselmo har mange ældre i terapi... 6 Ensomhed kan slå ihjel En langvarig følelse af ensomhed er lige så skadeligt som rygning Underholdning for demensramte Ny række af film specielt for mennesker ramt af demens Vi mindes men kan ikke huske Anmeldelse af bog om kommunikation med demente Årets BRAG af en friluftskoncert Sommerens koncert på Tvillingegården var en kæmpe succes DEBAT: Er der en fremtid for Ældre hjælper Ældre? Spørgsmål fra et medlem Kredsmeldinger Billet mrk Find nye venner Rejsehjørnet Seniorcruise til Norge og England Vigtig information om digital postkasse Nyt om CVR-numre og digital postkasse Bliv medlem Europas kvindelige pensionister sakker bagud Danmark er ingen duks, når det gælder pension til kvinder Krydsord Spørg bare Kan stress udløse demens? SENIORBLADET

3 Hovedkontor og redaktion Griffenfeldsgade København N Tlf.: Fax: Ekspedition åben: Kontor: Afdelingskontor, Sdr. Omme Stadion Allé Sdr. Omme Tlf Ansvarshavende redaktør Landsformand Jørgen Fischer Redaktør Journalist Karin Ditlevsen Udgivelse Næste nummer af SeniorBladet udkommer medio november. SeniorBladet påtager sig intet ansvar for manuskripter eller billeder, der indsendes uopfordret. Stof fra SeniorBladet må kun citeres med tydelig kildeangivelse. For Danske Seniorers arrangementer tages forbehold for trykfejl og prisændringer. Annonceekspedition Ayoe Hansen Tlf Sats og tryk Tarm Bogtryk A/S Tlf Adresseændringer Adresseændringer og andre rettelser vedr. abonnement skal meddeles til kontoret i Sdr. Omme. Støt andre det gavner dig selv Af Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer Hver fjerde ældre over 65 år føler sig engang imellem, eller ofte, ensom. Hver tiende ældre har sjældent kontakt med familie og venner dvs 1-2 gange om måneden eller sjældnere.* Det er triste tal. For ensomhed kan sætte sig grimme spor, både fysisk og psykisk. Vi kan dog her i Danske Seniorer glæde os over, at de triste tal tilsyneladende ikke afspejler sig blandt medlemmerne. Positive seniorer I en lille spørgeskemaundersøgelse, vi har foretaget via vores elektroniske nyhedsbrev, svarer kun ni procent ja til spørgsmålet, om de føler sig ensomme. En af forklaringerne på de positive svar, kan ligge i medlemmernes indsats som frivillige. At være noget for andre er vigtigere end at modtage støtte selv. Ja, det kan direkte give dig ekstra leveår, hvis du hjælper og støtter andre mennesker, end hvis du selv udelukkende modtager hjælp fra andre. Det viser en undersøgelse foretaget af en gruppe amerikanske forskere, som vi omtaler her i denne udgave af SeniorBladet.»Når vi føler os ensomme, fokuserer vi meget på os selv og gør mange ting for at gavne os selv. Men det hjælper ikke nødvendigvis. For når vi fokuserer på os selv, overser vi et vigtigt socialt element at være der for andre. Derfor kan en af vejene ud af ensomhed også være at lave frivilligt, socialt arbejde«, siger en af forskerne, John Cacioppo. Ræk hånden ud At hjælpe andre, at være noget for andre, det er alfa og omega i en organisation som vores. Det er vores store landsdækkende projekt Ældre hjælper Ældre et glimrende eksempel på. Vi giver også hinanden et værdifuldt socialt netværk, når vi mødes og deltager i aktiviteter sammen. Så en oplagt mulighed for seniorer, der frygter at opleve ensomhed, kan altså være at involvere sig i frivilligt arbejde. Og det må meget gerne være sammen med os! Danske Seniorer med hinanden for hinanden. * De angivne tal er fra Marselisborgcentrets rapport om ensomhed, Kontrolleret oplag: ISSN: Forsidefoto: Rikke Samssund, Koncert på Tvillingegården OKTOBER

4 Føler du dig ensom? Modelfoto Ensomhed kan være et stort problem for ældre. En lille spørgeskemaundersøgelse blandt vores medlemmer viser dog, at det heldigvis er de færreste af dem, som føler sig ensomme hver dag. Tekst og survey: Rikke Samssund Vi har via vores elektroniske nyhedsbrev spurgt medlemmerne, om de føler sig ensomme. Og her er heldigvis godt nyt. For 80% føler sig aldrig eller næsten aldrig ensomme. Der er dog stadig omkring 20%, som føler sig ensomme mindst en gang om måneden. Og der er desværre 9% af svarerne, af dem er de fleste kvinder, som føler sig ensomme -hver dag. Børnene har travlt med deres eget liv I undersøgelsen bad vi deltagerne svare på, hvad der er årsag til deres ensomhed og angav en række svarmuligheder. Der er i særlig grad en årsag til ensomhed, som mange har angivet.»de unge i familien har så travlt med deres eget liv«. Den svarmulighed har over halvdelen af de, der føler ensomhed, sat kryds ved (55%). Derudover oplever mange ensomhed fordi: Familie/venner er døde, man har et dårligt helbred, en stram økonomi eller bor langt fra sine nærmeste. Se nedenstående tabel: Manden tager konen kvinder bruger vennerne I undersøgelsen har vi spurgt medlemmerne om, hvem de taler med om svære ting. Ikke overraskende taler de fleste (51%) med deres partner (ægtefælle, samlever eller kæreste), men næsten lige så mange taler med vennerne (48%). Hvis man ser på de to køn adskilt, er der en interessant forskel. Kvinderne er nemlig meget bedre til at bruge vennerne og knapt så gode til at tale med deres mænd om livets genvordigheder. Hvor det for mændenes vedkommende er 72% af dem, der taler med deres partner, er det for kvindernes vedkommende kun 36%. 59% af kvinderne taler med deres venner, men kun 31% af mændene gør brug af den mulighed. Næst efter partneren og vennerne er børnene dem, som ældre tyer til. Der er 31%, der henvender sig til deres børn, og her er der ikke den store forskel kønnene imellem. Men der er også 14%, som angiver, at de slet ikke har nogen at snakke med. På nettet er alder ingen hindring! Vi spurgte også medlemmerne om, hvordan de kommunikerer med deres nærmeste. De fleste svarer, nok ikke så overraskende, ansigt til ansigt (70%) eller at de ringer sammen (78%). Mange har nok det indtryk, at kvinder taler mest i telefon, men det er ikke tilfældet blandt vores medlemmer. Her er mænd og kvinder lige begejstrede for telefonen. Blandt begge køn er det 78%, som foretrækker at ringe sammen med deres nærmeste. Men der er også rigtig mange, som bruger (57%). De ældre i Danmark er blandt de førende i verden, når det gælder brug af computere og internet, og det viser sig altså også her i vores lille undersøgelse. Den ældre generation har taget mailen til sig, og de er også godt med, når der er tale om FaceBook, som 17% bruger til at kommunikere med venner og familie. Og på nettet er alder ingen hindring! En enkelt 100-årig skriver, at han både bruger , FaceBook og Skype. Det tager vi hatten af for! Du kan læse mere om undersøgelsen på hvor du også kan se de fulde opgørelser over de afgivne svar. Survey-undersøgelsen er foretaget i september måned. Der indkom 209 svar. 87 mænd og 122 kvinder svarede på undersøgelsen. De fleste bor på Sjælland og øerne (75%). De fleste af respondenterne er mellem 60 og 79 år (60-69 år: 53%, år: 38%). Der er således ikke tale om en repræsentativ stikprøve af ældrebefolkningen i Danmark, eller af Danske Seniorers medlemmer, da der i undersøgelsen er en overrepræsentation af kvinder og personer bosat øst for Storebælt. 4 SENIORBLADET

5 77 personer svarede på spørgsmålene. Det var muligt at angive flere svar. Tallene vist i % Hvad tror du, er årsagen til din ensomhed? De unge i familien har travlt med deres eget liv: 55% Mine nærmeste er døde: 29% Helbredet gør, at jeg ikke længere kan komme så meget ud: 29% Familie og venner bor langt væk: 18% Jeg har ikke råd til at deltage i aktiviteter og arrangementer: 17% Jeg er vist lidt svær at holde ud : 14% Efter arbejdslivet orkede jeg ikke nye kontakter: 13% Jeg er flyttet i en sen alder og har ikke fået et nyt netværk: 9% Jeg er ikke på Facebook, mail eller sms: 5% Vi kan ikke undvære de frivillige kræfter Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag erkender, at det offentlige ikke kan stå alene, når det handler om at håndtere problematikken med de mange ensomme ældre Tekst: Karin Ditlevsen Det er trist, at mange ældre føler sig ensomme. Derfor skal vi også gøre, hvad vi kan for at gøre op med ensomheden, siger Sundheds- og Forebyggelsesminister Astrid Krag, SF, og fortsætter: Kommunerne er tæt på mange af de ældre i hverdagen, og de kan derfor gøre en forskel. Og for at inspirere kommunerne til at gøre en indsats på området har Sundhedsstyrelsen udgivet en forebyggelsespakke om mental sundhed, som indeholder anbefalinger til initiativer, der kan være med til at komme ensomheden blandt ældre til livs, forklarer Astrid Krag. Men Astrid Krag erkender, at der er et stort behov for et fortsat, meget tæt og gerne udvidet samarbejde OKTOBER 2013 mellem de offentlige instanser og landets mange frivillige. Opmærksomhed på frivillige Det offentlige kan ikke løse problemet alene. Hvis vi skal gøre noget ved ensomheden, så skal vi i endnu højere grad trække på de frivillige kræfter, der er gode til at få ideer på sundheds- og socialområdet og tage hånd om konkrete problemer, siger Astrid Krag. Astrid Krag har stor respekt for det arbejde, som frivillige udfører: Jeg har selv været ude og besøge de frivillige vågekoner i Køge, der tilbyder at våge hos døende, og jeg var meget imponeret over deres indsats, som giver de døende, der ellers ville have været alene eller Astrid Krag sætter stor pris på samarbejdet med frivillige. sammen med professionelt personale, en større tryghed i den sidste del af livet. Den slags engagement skal vi have mere af, mener Astrid Krag. Derfor har regeringen også for nylig udarbejdet et nyt charter for samspillet mellem de frivillige organisationer og det offentlige, som skal skabe større opmærksomhed om de mange frivillige, der hver dag skaber værdi for andre mennesker og bidrager til at løse eksempelvis problemer som ensomhed blandt ældre, fortæller Astrid Krag. 5

6 Det er okay at være alene men ikke ensom Psykoterapeut Anne Anselmo møder flere seniorer i sin praksis, som er så bitre og begrænsede af ensomhed, at de reelt bruger de sidste 20 år af deres liv på at forberede sig på at dø Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Rikke Samssund Anne Anselmo er autoriseret psykoterapeut, og hun oplever, at flere og flere ældre, både mænd og kvinder, begynder at gå i terapi. Hendes ældste klient er en kvinde på 90 år. Det er dog stadig seniorer, som har overskud, som vælger at gå i terapi. Men mange flere ville kunne have et stort udbytte af at løsne op for sig selv under samtaler med en terapeut, siger Anne Anselmo og fortsætter: En del ældre er bare så trætte, at de føler det uoverskueligt at komme ud af døren. Nogle nærer også en vis nervøsitet for at se indad, og andre anser stadig terapi for at være noget lidt hokuspokus. Men jeg møder flere og flere nysgerrige ældre. For Anne Anselmo, 49, er eksamineret psykoterapeut fra Psykoterapeutisk Institut. Hun arbejder både med gruppeterapi og tilbyder individuel terapi. Hun arbejder med en lang række fokusområder som eksempelvis ensomhed, krise, angst, sorg og konfliktløsning. Se mere på: Anne Anselmo alternativet til terapi er måske lykkepiller, og det er heller ikke uden problemer, påpeger Anne Anselmo. Husk at pleje dit netværk Mange seniorer, både mænd og kvinder, glemmer allerede i 50-års alderen at gå ud. De koncentrerer sig ofte om børnene og passer ikke deres venner. Når de så når den nye fase i deres liv, hvor børnene flytter hjemmefra, og partneren måske falder fra, så rammer aleneheden dem som en forhammer. De får det skidt, men kan ofte ikke forstå hvorfor. De spørger mig: Hvad er der galt? Jeg har det skidt. Men jeg gør jo, hvad jeg altid har gjort? Så må jeg svare: Ja, men hvad er det så, der ikke virker mere i dit liv? Hvad kan du gøre ved det hvad kan du gøre anderledes?, forklarer Anne Anselmo. Når dødsangsten rammer En af Anne Anselmos klienter er en 65-årig mand, som søgte hendes hjælp efter at have haft en lille blodprop. Den gjorde ham meget bange. Alle havde fokus på det fysiske element, på hans hjerte. Men panikken, forskrækkelsen, angsten for at få en ny blodprop, blev der ikke taget hånd om. Han følte, at han fuldstændig havde mistet fodfæstet i sit liv. Manden havde altid været den stærke i parforholdet men hvem var den stærke nu? Der var ved at opstå et rolleskifte, som var meget vanskeligt at håndtere for ham, og det havde han ikke talt med sin kone om. Det hjalp manden at tale med en udenforstående om sin dødsangst, og om hvordan han kunne tackle den. Når livsdrømmen brister Mange seniorer har drømme om, hvad de vil foretage sig sammen i deres otium. Nogle planlægger at flytte til Spanien. Andre forestiller sig at sejle over Atlanterhavet. Andre par vil måske begynde at lære at spille golf sammen. Men hvis nu partneren bliver syg eller dør, så er det hårdt at se drømmen briste. Der opstår en bitterhed. Hvad var nu meningen med det hele? Var det dèt? For man sejler jo ikke over Atlanterhavet alene! Og hvem skal nu kritisere mit golfspil? Nogle bliver så bitre, at de praktisk taget holder op med at leve og på en måde bare forbereder sig på, at de skal dø. Men de har jo måske 20 år endnu, som kunne blive rigtig gode, hvis de selv gjorde noget for det, siger Anne Anselmo. Det er ikke slut! Anne understreger, at mange har det helt fint med at leve alene og være aktive på deres egen facon. Det er okay at sidde hjemme alene. Det kan man sagtens have det helt fint med. Nogle ældre hygger sig bedst i deres eget selskab. Men der er forskel på at være alene og på at være ensom. Ensomhed er hård. Vi bruger jo det meste af vores liv på at undgå den, siger Anne Anselmo. Men man kan blive nødt til at lære at leve med ensomheden. Og i stedet for at bruge de sidste år af sit liv på at være bange, begrænse sig selv og føle sig ensom, bør man tænke: Det kan godt være, jeg ikke kom ud på jordomsejlingen. Sådan er det. Men hvad kan jeg så nu? Livet er jo ikke slut hvad har jeg lyst til? Hvad kunne det ikke blive til? 6 SENIORBLADET

7 Ensomhed kan slå ihjel En langvarig følelse af ensomhed kan være lige så farlig for dit helbred som at være storryger. Det er den klare melding fra den amerikanske forsker i psykologi John Cacioppo Tekst: Karin Ditlevsen Foto: Privat John Cacioppo er professor i psykologi og forsker ved University of Chicago, og han har blandt andet forsket i, hvordan ensomhed kan påvirke os fysisk. Hans forskning viser, at ensomhed kan være en stille, langsom dræber. Hvis ensomhed bliver en kronisk tilstand, kan den give alvorlige følgevirkninger som svære infektioner, hjerte-karsygdomme og depression. Ensomhed kan faktisk påvirke helbredet negativt i højere grad end fysisk inaktivitet eller overvægt. Ensomheden kan også medføre ringe appetit, problemer med at sætte proppen tilbage i vinflasken Støt andre og hjælp dig selv Hvad kan give dig et længere liv at være noget for andre eller hytte dig selv? Ifølge en gruppe amerikanske forskere kan du faktisk få nogle ekstra år at leve i, hvis du hjælper og støtter andre mennesker, end hvis du selv modtager hjælp fra andre. Når vi vil føle os mere lykkelige, så gør vi en masse ting for os selv, men det gør os bare mere ensomme og ulykkelige. Når vi føler os ensomme, så fokuserer vi meget på os selv eller opsøger en masse mennesker, men det hjælper ikke, forklarer en af forskerne, John Cacioppo. I vores fokusering på den enkeltes uafhængighed overser vi et vigtigt socialt element at være der for andre. Det er relationer, hvor man både kan hjælpe og få hjælp. Derfor kan en af vejene ud af ensomhed også være at lave frivilligt, socialt arbejde, mener John Cacioppo. Så en oplagt mulighed for seniorer, der gerne vil forebygge de helbredstrusler, der følger med ensomhed, kan altså være at involvere sig i en form for frivilligt arbejde. OKTOBER 2013 efter det første glas, forhøjet blodtryk og søvnløshed. Alene eller ensom At være ensom er ikke det samme, som at være alene. Det påpeger John Cacioppo som noget af det allerførste. Det er det enkelte menneskes subjektive følelse af ensomhed og ikke den faktiske tilstand, det handler om. Et menneske, der hver dag har mange personer omkring sig, kan sagtens føle sig mere ensom end en, der lever helt alene. Nogle mennesker er socialt isolerede, men føler sig ikke alene. De trives fint og bedst i deres eget selskab og har ikke det store behov for at blive»forstyrret«af andre. Men andre har så stort et behov for at have venner, familie eller andre omkring sig, at de dør langsomt, hvis der aldrig kommer nogen forbi. Fremme med paraderne At være ensom er ikke nødvendigvis et tegn på, at man er mere genert, indesluttet eller deprimeret end andre. Men hvis man i lang tid har følt sig ensom, kan følelsen medføre, at man ruster sig selv imod sociale»trusler«, som et møde med nye mennesker kan føles som. Den selvbeskyttelse kan give den ensomme en hård skal, som i værste fald kan få gamle venner til at falde fra og forhindre nye bekendtskaber og dermed føre til endnu flere timer alene. Nogle ender på den måde i en ond spiral. De finder til sidst sociale sammenkomster så drænende og endog truende, og er så meget ude af træning i social kontakt, at de får en tendens til at skubbe de mennesker væk, som kunne og gerne ville hjælpe dem. Professor John Cacioppo, 62, er ansat som forsker ved University of Chicago i USA. Han har udført banebrydende arbejde indenfor såkaldt ensomhedsforskning. Han har blandt andet skrevet bogen:»loneliness: Human Nature and the Need for Social Connection«. (2010).»Det er ligegyldigt, hvilket levende individ, der er tale om helt ned til bananfluer hvis man bliver isoleret, dør man tidligere«, siger John Cacioppo. Er jeg en taber? Ensomhed er et menneskeligt livsvilkår, vi alle lever under, men nogle ensomme føler skam. Det kan være tabubelagt at fortælle, at man er ensom. Nogle nægter at være ensomme, fordi de føler, at det er selvforskyldt: Jeg sidder her alene ingen vil være sammen med mig. Er det fordi, jeg er en taber? Men ensomhed kan bekæmpes, forsikrer John Cacioppo, som dog erkender, at det kan være svært. Du bliver nødt til at åbne op Den mest effektive måde, man kan imødegå sin ensomhed på, er både så simpel og samtidig så svær, som den kan være: Du bliver nødt til at være åben og imødekommende for andre mennesker. Ræk ud efter andre mennesker på små måder sig goddag til et nyt menneske hver dag, hos grønthandleren eller på biblioteket. Meld dig til en aktivitet sammen med andre seniorer. Måske finder du nye bekendte på den måde. Åbn op for andre i dit liv. John Cacioppo fortæller, at han blev glad for at få denne mail fra en kvinde:»jeg tog en beslutning sidste år om at skabe mere øjenkontakt med andre mennesker og at sige hej til nogle fremmede hver dag. Jeg er overrasket over andre menneskers positive reaktion. Det har været meget opmuntrende for mig!«7

8 Søvn - Uro Næsten halvdelen af Danmarks befolkning døjer i perioder med søvnproblemer eller uro! Hvis du plages af uro, stress-symptomer eller søvnforstyrrelser, så er Relaxan en rigtig god nyhed. Relaxan er et rent naturmiddel, som er udviklet af homøopater med stor erfaring i naturlægemidler. Relaxan holder beroligende urter og vitaminer, det er helt ufarligt at bruge og kan derfor anvendes over længere indeperioder. Relaxan indeholder beroligende urter og vitaminer: Humulus lupulus (humle) Humle er en behagelig beroligende urt, der styrker nerverne og giver bedre søvn. Melissa officinalis (citronmelisse) Citronmelisse er den mest kendte af alle de beroligende urter. Den virker specielt godt sammen med humle. Fructus Passiflora (passionsfrugt) Denne urt bruges for det meste mod angst og uro. Effekten er meget veldokumenteret. Bruges også mod såkaldt uroligt hjerte. Saphora japonica (japansk hellig urt) Saphora er en temmelig sjælden urt, den betragtes i Japan som hellig. Ved at tilføje denne urt i Relaxan, har vi øget effekten af hele produktet betydeligt. Derudover styrker Saphore blodårerne. Avena sativa (havre) Havre er i denne sammenhæng en såkaldt støtteurt. Den tilfører vitaminer og mineraler, som øger effekten af de andre urter. Vitamin B1, B2 og B12 Er ydermere tilsat. Alle urterne i Relaxan er rene tørrede planter. Ingen ekstrakter og ingen af plantestofferne er på nogen måde ændret eller ødelagt. Nu kan du sove godt! Relaxan har været brugt af homøopater i over 17 år og er, efter vores mening, fortsat det bedste produkt på markedet. Med relaxan er du sikker på god effekt, uden at skade din krop. Relaxan er ikke vanedannende og er helt ufarlig at bruge. Obs: Relaxan kan bruges sammen med alle andre mediciner, men bruger du stærkt blodfortyndende medicin (Marevan) bør du tale med din læge før du begynder. (Dette gælder alle typer medicin kombineret med Marevan, fordi alle ændringer i medicin/kost kan 8ændre blodets egenskaber). SENIORBLADET

9 Relaxan - Naturlig afslappet Effektivt naturprodukt og 100% ufarligt! Relaxan er et meget velafprøvet produkt. Mange er nok ikke klar over, hvor effektivt dette produktet er. Mange tusinde mennesker har i løbet af årene, haft stor gavn af Relaxan. Bivirkninger har vi aldrig oplevet. Relaxan kan være en god hjælp for dig, der sover dårligt. Tag 1-3 tabletter ca. 1 time før sengetid, så opdager du både, at du lettere falder i søvn og vågner mere udhvilet. Mod uro kan du bruge Relaxan dagligt som et forebyggende kosttilskud, eller du kan sørge for, at have en pille i lommen til at stoppe uroen, når det kommer. Et naturmiddel udviklet til: - Søvnproblemer - Nervøsitet / Angst - Uro / Bekymringer - Stress 17 års erfaring med dette naturprodukt. Relaxan for bedre søvn Gratis prøve til dig! Prøv din 1. pakke Relaxan gratis, du betaler kun forsendelses omk. kr. 49,- Herefter får du automatisk en pakke tilsendt hver måned til kun kr. 199,-/md. Man kan når som helst give besked om, at man ikke ønsker flere forsendelser. OKTOBER 2013 Bestilles på eller på Ordre Tlf:

10 Årets BRAG af en friluftskoncert 10 SENIORBLADET

11 En dejlig solskins-onsdag i august var over 1100 seniorer samlet på den idylliske Tvillingegård på Nordfyn for at nyde den gode stemning, den skønne musik, den danske sommer og hinandens selskab Tekst og foto: Rikke Samssund Læs artiklen på næste side Tvillingegården er et fristed for ældre, der udelukkende drives af frivillige seniorer. Tvillingegården har eksisteret som samlingssted siden 1999, da de to brødre Edvard og Harald testamenterede deres fødegård til egnens ældre. Tvillingegården er en del af Danske Seniorer, som støtter Open Air koncerten med midler fra Udviklingspuljen. Langtidsrejse til Sorrento Vinter i varmen! Med 65-Ferie bor du på et skønt 4-stjernet hotel midt i Sorrento. Der er halvpension inkluderet med lækker italiensk mad og vin, og den lokale dansktalende rejseleder sørger for at krydre opholdet med spændende udflugter til både Napoli og den legendariske ruinby Pompeji. Læs mere og se flere rejser på 5/11, 12/ /2, 5/3, 12/ dages fl y r e j s e fra 9.995,- Alle foreninger er meget velkomne på Tvillingegården. Det er et dejligt sted at holde udflugt eller temadag, og stedet indbyder til mange forskellige aktiviteter. Du kan læse mere om Tvillingegården på Julemarked i Budapest Kom i den helt rigtige julestemning i Ungarns hovedstad. Vi bor centralt på 4-stjernet hotel tæt på det store julemarked, som stråler med over 100 træpavilioner fyldt med ægte kunsthåndværk og lokale specialiteter. På rejsen er der inkluderet halvpension, en spændende byrundtur samt en hyggelig sejltur på Donau. Læs mere og se flere rejser på 1/ dages fl y r e j s e fra 5.695,- På en 65 Classic ferie har du altid det meste inkluderet: Indholdsrige udflugter, dansk rejseleder, måltider, hygge og masser af fællesskab. 65-FERIE SØLVGADE KØBENHAVN K OKTOBER

12 I Open Air-koncerternes historie har der aldrig været uheld eller problemer, men i år var der ti personer, der prøvede at snyde sig ind uden armbånd, så Tvillingegårdens frivillige sikkerhedsfolk måtte eskortere gratisterne ud og bede dem om at købe en billet næste år. For femte år i træk dannede Tvillingegården rammen om den populære Open Air koncert, hvor man i år kunne opleve Bente Kure & Leif Ernstsen, Tina Siel, Tørfisk og Stig Rossen. Og der var store forventninger til dagen; allerede i Pinsen måtte Tvillingegården melde alt udsolgt, så alle havde glædet sig i rigtig lang tid. Open Air bliver arrangeret af de frivillige ildsjæle, som til dagligt driver Tvillingegården. Fire frivillige har det overordnede ansvar, men på selve dagen er 50 frivillige mænd og kvinder på arbejde, for at arrangementet kan forløbe glat og uden problemer. Ellers plejer der aldrig at være ballade, siger Åse Lykkegård, der sidder i styregruppen bag koncerten og fortsætter: Selv oprydningen plejer at gå let, for folk rydder op efter sig selv. Når folk har forladt pladsen, ligger der ikke så meget som et cigaretskod tilbage. Det er noget andet end oprydningen efter f. eks. Roskilde Festivalen. Tvillingegården har heller ikke de samme problemer med alkohol. Der bliver godt nok solgt øl, men folk drikker mest kaffe. Vi er mange, der allerede glæder os til næste års Open Air koncert. Men husk at være i god tid, hvis du vil sikre dig en billet, for Open Air koncerten har de sidste fire år været udsolgt flere måneder i forvejen. GRATIS KONSULTATIONSPAKKE DANSK TOLK Alle har nu råd til et sundt smil Til alle nye patienter tilbyder vi GRATIS konsultationspakke med GRATIS Flybillet* GRATIS 1 overnatning på et af vore hoteller GRATIS konsultation ogbehandlingsplan(er) GRATIS OPG X-røntgen (Normalpris 300 DKK) GRATIS transport fra og til lufthavnen GRATIS Budapestrejse, pas til busser og metro Til alle nye patienter tilbyder vi en GRATIS konsultationspakke som indeholder: GRATIS busbillet*se betingelser GRATIS OPG X-røntgen (300 DKK) GRATIS behandlingsplan på dansk GRATIS dansk tolk GRATIS 1 bytur / udflugt til parlamentet og konge slottet GRATIS dansk Tandrejser guide på hele turen *Refundering af fly busbilletten op til DKK (hvis behandlingsplanen er på DKK, og du starter på behandling inden for maks. 6 måneder) HOLD TANDFERIE OG SPAR 50-80% PÅ DIN TANDBEHANDLING Nyd en miniferie i pragtfulde Budapest og få en GRATIS konsultation på Europas førende tandlægeklinik Kreativ Dental. DER YDES TILSKUD FRA SYGEFORSIKRINGEN DANMARK Alle kroner og broer fremstilles i højeste kvalitet på eget laboratorium (Nobel Biocare). KLINIK I VERDENSKLASSE! Kreativ Dental er en tandklinik i absolut verdensklasse. Alle specialister er samlet i samme hus, hvilket sikrer en større kvalitet og præcision. Klinikken ligger i Budapest, Ungarn - og er iblandt de mest avancerede klinikker i verden. VORES FASTE LAVE PRISER: Krone > Kr Porcelænskrone MK DKK Porcelæns bro (MK-3 led) DKK Fuldporcelæn krone DKK Klik-protese fra DKK Fuldkæbe implantater fra DKK Scan koden og se vores info film Telefon: Hold dig opdateret gå ind på vores Facebook side og klikke på like < Abutment Kr < Implantat Kr KOMPLET KR LIVSTIDS GARANTI NYHED TAG MED TANDEKSPRESSEN 9 dage Inkl. hotel m/morgenmad Fra kun 4.995,- DKK TAG MED TANDREJSER TANDEKSPRES- SEN (BUS) PÅ EN 9 DAGES TANDFERIE TIL PRAGTFULDE BUDAPEST Vi køre i dansk **** bus med dansk chauffør og dansk Tandrejser guide med på hele turen! vi har begrænset antal pladser! så kontakt os nu og reserver din plads på Tandekspressen NU! 12 SENIORBLADET

13 DEBAT Er der en fremtid for Ældre hjælper Ældre? Ældremobiliseringen har gennem mange år virket i frivillige, selvstyrende grupper, hvor der gennem deres store, og fra mange sider anerkendte indsats, har været tilfredshed med vort arbejde. Grupperne har udført besøgstjeneste til vore allerældste og svage medborgere, ledsagelse og nogle steder også indkøbshjælp og stolegymnastik sammen med meget andet. I Egtved-området har der således eksisteret en frivilliggruppe siden oprettelsen i 1998 med over 30 aktive hjælpere. Foruden er der en Datastue med ca. 200 kursister, der modtager hjælp til den digitale verden. Vi er en af landets bredest udbyggede frivilliggrupper på lokalt plan. Forvirringen er total Det er derfor til stor frustration og bekymring, at vi læser i Ældremobiliseringens Nyhedsbrev»Sidste Nyt«fra juli, at Ældremobiliseringen nedlægges ved årsskiftet. At arbejdet som paraplyorganisation for de frivillige Ældre hjælper Ældregrupper skal fortsætte, men præcis hvordan, vides ikke i skrivende stund. Forvirringen er derfor nu også total, og man kan frygte, at nogle grupper simpelthen opgiver at eksistere på grund af manglende støtte fra vores organisation. Det store frivillige arbejde må ikke gå tabt! Ja, sådan slutter omtalen for fremtiden, men det er i hvert fald for dårligt, at den nye, sammensluttede organisation ikke har været forudseende nok til at få en sådan videreførelse af det frivillige sociale arbejde gennemtænkt. Det er derfor på høje tid at få sendt et oplæg om fremtiden ud til de grupper, som er på randen af opgivelse, hvis man i Danske Seniorer mener noget i det hele taget om en videreførelse af Ældre hjælper Ældre. Ellers bliver de store ord blot opfattet som tom snak. OKTOBER 2013 Med venlig hilsen Lars Peter Lund På vegne af Egtvedgruppen Svar: Der er en fremtid for Ældre hjælper Ældre! Kære Lars Peter Lund Tak for dit brev. Allerførst vil jeg slå fast, at der absolut er en fremtid for Ældre hjælper Ældre. Når det er sagt, vil jeg sige, at dit spørgsmål er yderst relevant, og at jeg også godt forstår, at man i grupperne kan føle sig usikre på fremtiden. I Danske Seniorer havde vi selvfølgelig håbet, at Socialministeriet ville forlænge projektet og bevilge satspuljemidler til driften af Ældre hjælper Ældre grupperne, herunder lønninger til konsulenterne. Desværre modtog Ældremobiliseringen i april måned et endegyldigt nej til dette. Hermed er der ikke et økonomisk grundlag for fortsættelse i den nuværende form. Danske Seniorer, som består af tre organisationer, som i sin tid var med til at oprette Ældremobiliseringen, har bestemt til hensigt at tage hånd om de mange frivillig-grupper. Mulighederne i fremtiden I løbet af september og oktober måned bliver to fra hver Ældre hjælper Ældre-gruppe inviteret til et møde, hvor der vil blive orienteret om de tilbud, vi har til grupperne. F.eks. støtte fra konsulenter, mulighed for at søge midler i Danske Seniorers»Udviklingspulje«, deltagelse i kurser, modtagelse af organisationens magasin Senior- Bladet otte gange årligt, deltagelse i arrangementer m.m. Vi håber at se repræsentanter fra rigtig mange af disse grupper til møderne. Forhåbentlig vil det skabe klarhed over mulighederne og fremtiden. Vi vil bevare det store frivillige arbejde Der skal ikke herske tvivl om, at den nye organisation tager Ældre hjælper Ældre alvorligt som en af landets bredeste og bedst udbyggede initiativer udført af frivillige. Det skal bevares og udbygges. Der er mange opgaver og facetter, der skal tages hensyn til, når tre»gamle«organisationer bliver til én ny. En af opgaverne er netop at videreføre det frivillige arbejde, som foregår både i de traditionelle foreninger og i Ældre hjælper Ældre. Ved fælles hjælp organisationen, de lokale foreninger, konsulenterne og alle frivillige så er jeg overbevist om, at vi alle kommer videre i en større og styrket organisation. Med venlig hilsen Jørgen Fischer Landsformand for Danske Seniorer 13

14 Kørekortsfri bil Kan leveres som EU45 km og som 25 km Invalideknallert som kan køres uden kørekort. Unik smidighed og lasteevne. * stærk 50 cc benzin motor * lang rækkevidde * varmeanlæg kan eftermonteres Findes i: Van, Cross, Pick Up, Top Unik driftsikkerhed. Bygget i stål og plade som i de gode gamle dage. Sidelmann / /11, 30/11, 04/01, 25/01, 08/02, 22/02, 08/03 og 15/04 Kig efter logoet: som er din garanti for at køretøjet er godkendt efter danske regler. Bestil brochurer hos: TMP. Thomas Møller Pedersen ApS. Årnakke Nykøbing Mors. Tlf: Rundrejser med dansk rejseleder dubai - orientens perle fra kr Oplev Dubai - guldsouqens liv og leben, gigantiske shoppingcentre, The Corniche i Abu Dhabi, moskeer og paladser, verdens højeste tårn Burj Khalifa, dhow cruise med middag på The Creek og meget mere. Afrejse fx 09/11, 30/11, 04/01, 25/01, 08/02, 22/02 og 15/04 autentiske vietnam fra kr dages unik rundrejse med Anton Le som rejseleder. Anton Lee er tidligere bådflygtning fra Vietnam, og har en lang, spændende historie bag sig. Rundrejsen byder på et væld af oplevelser, fra de klassiske seværdigheder i Hanoi, Halong-bugten, Hué, Hoi An og Saigon til unikke besøg hos den lokale befolkning i Antons fødeby Soc Trang samt cykeltur på øen An Binh. Afrejse 08/11, 20/01, 03/02 og 11/04 fantastiske thailand rundrejse rejs fx 16/11 fra kr Tag med på en dejlig rundrejse til nogle af det centrale og nordlige Thailands allerstørste attraktioner. Fra Bangkok tager vi nordpå, oplever Ayutthaya og Phitsanulok, inden vi når Chiang Mai og Chiang Rai. Her byder opholdet på bjergstammebesøg, besøg i Mae Sai og den Gyldne Trekant, sejltur på Mekongfloden, besøg i elefanttræningslejr og meget mere. Afrejse fx 16/11, 03/01, 10/01, 05/02, 01/03 og 12/04 Se for program, afrejsedatoer og priser på alle vores rundrejser frem til april Tlf: SENIORBLADET

15 Kredsmeldinger OKTOBER

16 Kredsmeldinger 16 SENIORBLADET

17 Kredsmeldinger OKTOBER

18 Kredsmeldinger 18 SENIORBLADET

19 Annonce Hjælp til trætte og tunge ben! Jeg var ked af mine trætte ben Marta var så træt og stiv i kroppen og benene, at det gik ud over hendes ellers gode humør Modelfoto Marta er pensioneret kantinemedarbejder og elsker at tage på ture med veninder og naboer. Men benene orkede ikke mere og hun måtte sige nej til mange oplevelser. Det tærede på humøret og hun følte sig ensom. Marta havde prøvet næsten alt, før en ældre dame i naboopgangen kom til kaffe og fortalte om kosttilskuddet Active Legs, en tablet baseret på fyrrebark og vinblade. Marta havde prøvet så meget, så hun var lidt skeptisk, men håbet om at leve aktivt og få glæden tilbage var større end tvivlen. Overskud og livsglæde Jeg er lykkelig over, at jeg begyndte at tage Active Legs. I dag tænker jeg aldrig på, at det nogensinde skal være et problem at tage med på ture med de gamle veninder eller om jeg kan gå på trapper. Active Legs giver mig smidige, friske ben og overskud til at Active Legs tabletten hjælper med at opretholde normalfungerende vener og blodkar. Den unikke kombination af bioaktive næringsstoffer i hver tablet, hjælper med at undgå følelsen af trætte ben efter længere tids ståen eller sidden. Tabletten, som er fremstillet i Sverige, indeholder en urtekombination af ekstrakt fra fransk maritim fyrrebark, rødvinsblade ekstrakt og sort peber plus vitamin C. Indholdet af fransk maritim fyrrebark bidrager til at opretholde normal venefunktion og indholdet af C-vitamin bidrager til den normale dannelse af kollagen og en normal funktion af blodkarrene. OKTOBER 2013 gøre det, jeg vil. Veninderne siger, at de har fået gamle humørfyldte Marta igen og det er jo godt. Mere vitalitet tablet for tablet Naturens store udvalg af medicinske planter er kilden til New Nordic s produkter. Mere end en trediedel af alle jordens plantearter er truet med udslettelse planter, som måske indeholder ukendte medicinske stoffer. Dette er grunden til at New Nordic er med til at beskytte truede planter og frugter i regnskove i Asien. Hvor kan du købe Active Legs? Active Legs kan købes i Matas, Helsam, Helsemin og andre helsekostbutikker. Active Legs kan også bestilles hjem på apoteket og købes online på hvor den bliver sendt lige din dør. Hvis du har spørgsmål, så ring til producenten New Nordic på telefon DERFOR ER ACTIVE LEGS TABLETTEN SÅ GOD! Det gode råd gør forskellen Det gode råd gør forskellen Bevis for sikkerhed og funktion I dag har forskerne testet de naturlige planteforbindelser fra fyrrebark i mere end 200 undersøgelser. Især for virkningen mht. at understøtte en normal funktion af vener og kapillæer. Resultaterne var så utrolige, at de blev offentliggjort i førende videnskabelige tidsskrifter, således at andre forskere og sundhedspersonale kunne blive bekendt med disse fremragende opdagelser. Dette er et bevis, du kan stole på. 19

20 BILLET MRK Midtsjælland Mand på 68 år søger en ca. jævnaldrende kvinde, som har et godt humør og humor og lyst til livet, med orden i økonomien. Alle fotobreve bliver besvaret. Bill. mrk København Enke i den tredje alder. Jeg er en rask, røgfri kvinde, 79/170/70, som ønsker bekendtskab, ikke bofællesskab, med rar, ærlig enkemand, til små ture, naturen, små rejser. Lad os få nogle gode oplevelser sammen. Bill. mrk Trekantområdet Naturlig ung mand, som er blevet meget ældre, søger kontakt med naturlig ung kvinde, alder år. Skriv et par ord. Alle breve besvares. Bill. mrk Storkøbenhavn/Nord 70-årig kvinde søger rejseveninde til rejser sydpå og måske til USA til næste år, samt til hyggeligt samvær hos hinanden og små ture ud. Helst ikke rygere. Bill. mrk Søborg/omegn Jeg er en kvinde på 75 år, som er frisk, med mod på livet. Jeg søger en ven til fælles oplevelser. F. eks. flyrejser. Gå ture i naturen. En god middag ude eller hjemme. Bill. mrk Helsingør Jeg er en buttet pige på 74 år, der søger en god ven til at spise sammen med og få nogle gode oplevelser sammen. Jeg har mange gode interesser. Bill. mrk København Kvinde på 67 år søger venner og rejsevenner, til gode oplevelser i byen: foredrag, jazz, loppemarkeder, bio, spisning ude og hjemme, også weekends. Rejser: gerne udenfor Europa. Bill. mrk Sdr. Omme og omegn Dame søges, mellem år. Gerne lidt buttet. Send svar gerne med telefon nr. Bill. mrk Vejle/Horsens Mand på 68 år søger bekendtskab med dame (gerne enlig mor), og du må gerne være ryger. Jeg har en talefejl, har grønne øjne, bruger briller, lysblond, har en bar plet. Du skal være år. Jeg elsker at hygge mig hjemme med en gammel dansk film. Bill. mrk København/Vestegnen Frisk, røgfri kvinde i den tredje alder, søger en god ven til at rejse med, med et godt humør, til at gå ud og spise med, lære nye mennesker at kende. Bill. mrk Dronninglund Kærlig mand søges. Mangler du, lige som jeg, en at holde om og dele oplevelser med, synes jeg, du skal skrive. Jeg er en dame på 85 år, højde 172 cm, med lyst hår. Jeg kører bil og har det godt, men jeg savner en ven. Jeg holder af hjemlig hygge og en god middag. Jeg har været alene i et år. Du skal helst bo i Hjallerup/Dronninglund-området. Oplys dit telefonnummer, så ringer jeg dig op. Billet. mrk Det er gratis at sende annoncer ind til BILLET MRK., men længden af din annonce må ikke overstige 30 ord. Da vi får rigtig mange annoncer ind, vil de blive bragt i bladet i den rækkefølge, vi modtager dem. Hvis din annonce ikke er med i denne udgave af SeniorBladet, vil den altså følge efter i næste udgave. Du bedes sende din annonce, hvor dit telefonnummer fremgår, til: SeniorBladet, Danske Seniorer, Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N. Mærk venligst dit brev: Kontaktannonce. MED EN TESTAMENTARISK GAVE KAN VI REDDE LIV Læger uden Grænser er altid der, hvor nøden er størst. Midt i katastrofen arbejder vores læger og sygeplejersker i døgndrift for at redde liv. Men vi kan kun hjælpe, hvis vi har penge til medicin og udstyr. Med en testamentarisk gave til Læger uden Grænser er du med til at sikre et håb og en fremtid for nødlidende børn og voksne. Arv udgør en vigtig del af de samlede bidrag til Læger uden Grænser. Når vi modtager en testamentarisk gave, tager vi det som et udtryk for stor tillid og moralsk støtte til vores humanitære arbejde. Pengene går bl.a. til: Medicinsk nødhjælp ved naturkatastrofer og i flygtningelejre Bekæmpelse af livstruende sygdomme som malaria, tuberkulose og hiv/aids Mad og behandling til stærkt underernærede børn Læger uden Grænser er fritaget for arveafgift. Hvis du beslutter dig for at inkludere Læger uden Grænser i dit testamente, kan du få gratis bistand til at udfærdige dit testamente hos advokatfirmaet DANDERS & MORE (tlf ), der på denne måde støtter Læger uden Grænser. Bestil vores arvefolder med gode råd om arv og testamente på Læger uden Grænser Dronningensgade 68, København K Tlf x115_Arveannonce.indd 1 13/05/ SENIORBLADET

Information til unge om depression

Information til unge om depression Information til unge om depression Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er tegnene på depression? 05 Hvorfor får nogle unge depression?

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid

Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt. Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Når du og dit barn har været udsat for noget alvorligt Godt at vide som forælder eller pårørende i den første tid Denne booklet er udviklet af Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte som en del af projektet

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer

OM ENSOMHED. Mangelfulde sociale relationer OM ENSOMHED Mellem 5 og 10 procent af danske unge mellem 13 og 25 år føler sig ensomme hver dag - og det kan have alvorlige konsekvenser for dem. Deres ensomhed har mange ansigter og kan være svær at genkende,

Læs mere

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien

Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Guide: Få en god jul i skilsmissefamilien Sådan får du som skilsmisseramt den bedste jul med eller uden dine børn. Denne guide er lavet i samarbejde med www.skilsmisseraad.dk Danmarks største online samling

Læs mere

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL

6-12 ÅR. info. FORÆLDRE med et pårørende barn ALDERSSVARENDE STØTTE TIL ALDERSSVARENDE STØTTE 6-12 ÅR info TIL FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

6 grunde til at du skal tænke på dig selv

6 grunde til at du skal tænke på dig selv 6 grunde til at du skal tænke på dig selv Grund nr. 1 Ellers risikerer du at blive fysisk syg, få stress, blive udbrændt, deprimeret, komme til at lide af søvnløshed og miste sociale relationer Undersøgelser

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Sorgen forsvinder aldrig

Sorgen forsvinder aldrig Sorgen forsvinder aldrig -den er et livsvilkår, som vi lærer at leve med. www.mistetbarn.dk Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn. Gode råd til dig, som kender én, der har mistet et barn

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn

13-18 ÅR FORÆLDRE ALDERSSVARENDE STØTTE. med et pårørende barn 13-18 ÅR ALDERSSVARENDE STØTTE infotil FORÆLDRE med et pårørende barn Forældre til et pårørende barn - Alderssvarende støtte Kære forælder Når man selv eller ens partner er alvorligt syg, melder en række

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk)

Når børn mister. (Kilde til nedenstående: www.cancer.dk) Når børn mister Børn viser sorg på forskellige måder. Nogle reagerer med vrede, andre vender sorgen indad og bliver stille. Børns sorgproces er på flere måder længere og sejere end voksnes. (Kilde til

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom

Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom COP-2847 Livskvalitet efter undersøgelse eller behandling af hjertesygdom Afslutningsskema regionmidtjylland Slut HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark

Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Hvem passer på, at du trives, når du ikke er hjemme? Ved Psykolog Bente Høngsmark Seahealth Denmark Mennesket er et socialt væsen Hvad indebærer det? At vi alle har et grundlæggende behov for at opleve

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser

Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Bilag 7: Evalueringsspørgsmål og besvarelser Hvem er du? Køn, alder, beskæftigelse: 1. kvinde, 63, sekretariatschef udsatte børn og unge 2. mand, 55, præst/revisor 3. pige, 20, sabbath år, arbejde 4. mand,

Læs mere

Gode råd om hvordan man kommer af med stress

Gode råd om hvordan man kommer af med stress Gode råd om hvordan man kommer af med stress Først skal du erkende, at du har et problem, at du ikke har det godt og ikke kan gøre det, du gerne vil, og som du plejer at gøre. Din familie, venner og veninder

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb

Beskrivelser af 4 forskellige ALS-forløb Alle mennesker er forskellige. Det samme gælder ALS-forløb. Sygdommen i sig selv udarter sig forskelligt, og måden den tackles på er forskellig fra person til person. Dog er der naturligvis fællesnævnere

Læs mere

Min mor eller far har ondt

Min mor eller far har ondt Min mor eller far har ondt En pjece til børn af smerteramte Når mor eller far har ondt Dette hæfte er til dig, der har en mor eller far, som har ondt i kroppen og har haft det i lang tid. Det kan være,

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom

Pårørende. Livet tæt på psykisk sygdom Pårørende Livet tæt på psykisk sygdom Livet som pårørende Det er afgørende, hvordan du som pårørende støtter op om den syge og tager del i det svære forløb, det er, at komme ud af svær krise eller psykisk

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM

SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM NMU-2 SPØRGESKEMA OM DIN SØVNSYGDOM Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM SØVN OG

Læs mere

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet

APU-2. En spørgesskemaundersøgelse om. helbredsrelateret livskvalitet APU-2 En spørgesskemaundersøgelse om helbredsrelateret livskvalitet HELBRED OG TRIVSEL SIDE 1 VEJLEDNING: Disse spørgsmål handler om din opfattelse af dit helbred. Oplysningerne vil give et overblik over,

Læs mere

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg

Vi er en familie -4. Stå sammen i sorg Vi er en familie -4 Stå sammen i sorg Mål: Børn lærer, at det er godt at stå sammen, når tingene er svære. De opmuntres til at tage hensyn, vise omsorg for og til at trøste andre. De opmuntres også til

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13

Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Bilag 3 til spritstrategien 2011-13 Forundersøgelsens resultater Arbejdsgruppen har indledningsvis holdt et strategiseminar, hvor Sociologerne Jakob Demant (Center for Rusmiddelforskning) og Lars Fynbo

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI

SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI AEU-2 SPØRGESKEMA OM DIN EPILEPSI Vi vil bede dig udfylde dette skema og indsende det i vedlagte svarkuvert. Du kan læse mere i det vedlagte brev. På forhånd tak! NEUROLOGISK AMBULATORIUM OM DIN EPILEPSI

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet

Sådan styrker du samarbejdet med lægen. - og får bedre behandling og livskvalitet Sådan styrker du samarbejdet med lægen - og får bedre behandling og livskvalitet Det handler om indsigt og kontrol I dette hæfte finder du vejledning og konkrete værktøjer til, hvordan du styrker samarbejdet

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 76 PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Svarprocent: 58% TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Alt ok De

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND

FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND FLORENCE NIGHTINGALE HOSPICE AYLESBURY ENGLAND Mine forventninger til opholdet var at prøve at blive kastet ud i en anden kultur, hvor kommunikationen foregår på engelsk. Da jeg altid har haft meget svært

Læs mere

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel

Børnerapport 3 Juni 2007. Opdragelse 2007. En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Børnerapport 3 Juni 2007 Opdragelse 2007 En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Kære medlem af Børne- og Ungepanelet Her er den tredje børnerapport fra Børnerådet til dig. Rapporten handler

Læs mere

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden

Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Rådgivning Region sjælland og hovedstaden Aktivitetsplan efterår 2015 Hjerteforeningens rådgivning kommer tættere på dig 1 INDHOLD 3-4 Få rådgivning 5-8 Aktiviteter i Rådgivning København 8-9 Aktiviteter

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen.

LÆSEVÆRKSTEDET. Special-pædagogisk forlag. Tre venner OPGAVER TIL. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene på tavlen. OPGAVER TIL Tre venner NAVN: OPGAVER SOM KAN LAVES I KLASSEN Før I læser romanen Lav en brainstorm med alle de ord, I kender, om arbejde. Tal i grupper om jeres egne erfaringer med arbejde. Brug ordene

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015

DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 DEPRESSION KAN DET OGSÅ RAMME MIG? Oplæg af udviklingssygeplejerske Irene Amby Regionspsykiatrien Vest Herning d 28-1 - 2015 Arbejdet med mennesker med psykiske lidelser gennem mange år. Undervist både

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente.

Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. Marte Meo metoden anvendt i en pårørendegruppe til demente. På et møde for pårørende blev der stillet følgende spørgsmål: Når vi besøger vores nære på plejehjemmet, er det for at glæde dem og se hvordan

Læs mere

Velkommen. i Frederikssund dagpleje

Velkommen. i Frederikssund dagpleje Velkommen i Frederikssund dagpleje Kære Forældre Velkommen i dagpleje Det sætter mange tanker i gang, når man skal aflevere sit barn i dagpleje for første gang. Det er vigtigt at I føler jer trygge og

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA.

Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Ambulant Minnnesotabehandling Medlem af Dansk Minnesotaforening samt DCAA. Hvorfor har ingen fortalt mig det før? Sådan vil du måske også reagere, når du er startet på behandlingen hos FONTANA. Når du

Læs mere

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport

Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Nordisk Inkontinensrapport 2011-2012 Dansk rapport Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen respondenterne... 3 Forord af Kontinensforeningen... 4 Konklusioner... 5 Hvilken slags inkontinens?... 9 Hvordan

Læs mere

Afsluttende spørgeskema

Afsluttende spørgeskema BRU-2 Afsluttende spørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-Slut GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv

HIV, liv & behandling. Hiv-testen er positiv HIV, liv & behandling Hiv-testen er positiv Denne folder er beregnet til personer, som lige har fået at vide, at de er smittet med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling, hvor hver folder

Læs mere

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn

Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Unge på vej Ikke rigtig voksen, ikke rigtig barn Måske tror du, at du er den eneste, der oplever svære tanker, men sandheden er, at der formentlig er mange andre i din klasse, der gør sig mange af de samme

Læs mere

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet

Epilepsi er imidlertid en sygdom, det. Ikke godt nok rustet 48,2 procent af FOA-medlemmerne. føler sig ikke godt nok rustet Epilepsi bliver nemt overset Halvdelen af FOAs medlemmer i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok rustet til at opdage. Af Isabel Fluxá Rosado Hvert andet FOA-medlem i hjemmeplejen føler sig ikke godt nok

Læs mere

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev

Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev Det giver dig mere indsigt Nyhedsbrev September 2011 Fredag den 30. fejres frivilligheden Politiker i praktik Røde Kors indsamlingen nærmer sig Cathrine Lindberg Bak Frivilligt PR-team klar til landsindsamlingen

Læs mere

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER

JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER JEG HAR LÆRT AT SE MIT LIV I FARVER Anne Rosenvold er uddannet Cand. Scient. Soc. fra RUC. Hun er uddannet coach, har boet nogle år i Australien, arbejdet med ind- og udstationerede familier, hun er foredragsholder,

Læs mere

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164

1. udgave. 1. oplag Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 1. udgave. 1. oplag 2010. Produktion: Datagraf. Bestillingsnr.: 1164 PSYKISKE REAKTIONER PÅ HJERTEKARSYGDOM Måske har du brug for hjælp? DET ER NORMALT AT REAGERE Det er en voldsom oplevelse at få og blive

Læs mere

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv

Guide. hvordan du kommer videre. Læs her. sider. Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv Guide MARTS 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Læs her 12 hvordan du kommer videre sider Se dit liv i et nyt perspektiv Sådan får du det godt med dig selv GUIDE INDHOLD I DETTE HÆFTE: Side

Læs mere

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013

PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 Patientoplevet kvalitet Antal besvarelser: 65 Svarprocent: 50% PATIENTOPLEVET KVALITET 2013 TIDSBESTILLING OG KONTAKT MED 01 13. Har du kommentarer til tidsbestilling og kontakt med klinikken? Altid god

Læs mere

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien.

Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Når et barn et eller ungt menneske bliver ramt af OCD, påvirker det naturligvis hele familien. Uanset om OCD en kommer snigende eller sætter mere pludseligt ind, giver barnets symptomer ofte anledning

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER?

HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? HVORFOR ER DET SÅ SVÆRT AT ÆNDRE VANER? Få 3 tips til at overvinde de dumme vaner Martine Eskildsen Denne e-bog er lavet til dig, der gang på gang har forsøgt at ændre på dine vaner. Du siger ofte til

Læs mere

ANGST VIDEN OG GODE RÅD

ANGST VIDEN OG GODE RÅD ANGST VIDEN OG GODE RÅD HVAD ER ANGST? Hvad er angst? Angst er en helt naturlig reaktion på noget, der føles farligt. De fleste af os kender til at føle ængstelse eller frygt, hvis vi fx skal til eksamen,

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle

Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Pårørende til traumatiserede patienter: Konsekvenser for børn, unge og gamle Dorthe Nielsen Sygeplejerske, Cand.scient.san, PhD Indvandrermedicinsk Klinik, OUH Center for Global Sundhed, SDU Indvandrermedicinsk

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan

Interviewpersonen er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Jonathan Bilag 7. Transskription af interview. Interview gennemført d. 8. Maj 2014, via Skype Beskrivelse af interview med Jonathan Interviewet med Jonathan blev udført den 09. Maj 2014, som et Skype-interview.

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar-

Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 1 af 6 04-08-2014 11:39 Såvel regioner som Sundhedsstyrelsen har fokus på de pårørende til alvorligt syge og døende patienter. I hvert fald på papiret. Regionerne har udar- 2 af 6 04-08-2014 11:39 bejdet

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

Motion - fysisk aktivitet

Motion - fysisk aktivitet Motion - fysisk aktivitet under din tilknytning til Sygehus Himmerland Velkommen til Sygehus Himmerland Fysisk aktivitet giver velvære og glæde - ved at bevæge dig, medvirker du til at bevare dit humør,

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR

Nej! Men det er personligheder og det er vores. Tag testen og bliv klogere. The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR The Erotic Hotspots personlighedstest: Find din scorepersonlighed SCOR kæreste sexpartner legekammerat www.erotichotspot.dk Nej! Jeg ser heller ikke så godt ud, og jeg kan heller ikke bare lade mit gode

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere