Optimering af byggeprocesser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Optimering af byggeprocesser"

Transkript

1 Optimering af byggeprocesser Teknologisk Institut TAASTRUP januar 2008 opfølgningskursus om entrepriseret den 24. januar 2008 Få indblik i de vægtigste tendenser for fremtidens byggeri Sådan arbejder du med innovation og optimering af byggeriets processer Bliv bedre til at kommunikere og håndtere samarbejde på tværs af fag Hør, hvorfor arbejdet med strategiske partnerskaber lønner sig for byggeriets parter Mød blandt andre: Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri Mikkel Thomassen, sekretariatsleder Byggeriets Innovation Søren Larsen, divisionsdirektør Grontmij Carl Bro Flemming Wulff Hansen, vedligeholdelseschef Københavns Ejendomme Jette Bakgaard Stolberg, DDB-koordinator Birch & Krogboe Svend Rieks Hartmann, adm. dir. Enemærke & Petersen Kjell Ivar Bakkmoen, Arkitekt MNAL C.F. Møller

2 Direktør Michael H. Nielsen Dansk Byggeri Sekretariatsleder Mikkel Thomassen Byggeriets Innovation Divisionsdirektør Søren Larsen Grontmij Carl Bro Vedligeholdelseschef Flemming Wulff Hansen Københavns Ejendomme mød talerne: Systemchef Nils Frederiksen Altan.dk DDB-koordinator Jette Bakgaard Stolberg Birch & Krogboe Partner Kirsten Hye Knudsen PS 4 House of Leadership Adm. dir. Svend Rieks Hartmann Enemærke & Petersen Centerchef Anders Thomsen Teknologisk Institut Arkitekt MNAL Kjell Ivar Bakkmoen C.F. Møller Tømrermester Hans Peter Svendsen BMT Byg A/S

3 Optimering af byggeprocesser Der er travlt i byggeriet, og erhvervet er i rivende udvikling. Samtidig er der mange udfordringer omkring manglende arbejdskraft, nye regler for byggesager og nye samarbejdsformer i kølvandet på det Digitale Byggeri. Mulighederne for udvikling er til gengæld også mange for byggeriets parter. Det gælder især områder inden for innovation, industrialisering og optimering af de forskellige led i byggeprocesserne, og det gælder i forhold til samarbejde, kommunikation og partnerskaber på tværs af branchen. Konferencen gør dig klogere på, hvad der rører sig i branchen i forhold til udviklingstendenser og de vigtigste spor for fremtidens byggeri. Kom og hør nogle af de ledende virksomheder og eksperter dele ud af deres erfaringer og visioner i forhold til at optimere arbejdsprocesser, samarbejdsformer og produkter. Du får indblik i flere aktørers arbejde med optimeringsprocesser inden for forretningsudvikling, trimmet byggeri, industrialisering og Det Digitale Byggeri. Du får flere indspark til, hvordan du selv kommer i gang med at optimere på dit felt, og lejlighed til at bygge videre på din viden og erfaringsudveksle med ligesindede på tværs af fag. Konferencen er et samarbejde med Dansk Byggeri og henvender sig til byggeledere og -direktører, rådgivende, projekterende og udførende ingeniører, projektledere, konsulenter, driftschefer, arkitekter og tekniske designere samt større bygherrer inden for det private og offentlige. Rigtig god fornøjelse!

4 Tirsdag den 22. januar :30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Indledning ved dirigenten og introduktion ved bordene Anders Thomsen, centerchef Teknologisk Institut Center for Ny-industrialisering 09:30 En værdiskabende byggeproces tendenser i fremtidens byggeri Byggeerhvervet har igennem de senere år udviklet og afprøvet mange nye koncepter, som skal forbedre kvalitet, produktivitet og indtjening. Få Michael H. Nielsens bud på de driftigste spor for fremtiden. n Hør om erfaringerne med de mange tiltag inden for bygge- og anlægsbranchen n Få indsigt i, hvilke platforme byggeerhvervet skal satse på i forhold til at skabe værdi for alle parter n Rammerne for en værdiskabende byggeproces hør om aktuelle samarbejder mellem byggeriets organisationer n Få indblik i, hvilke spor byggeriet bør forfølge i fremtiden Michael H. Nielsen, direktør Dansk Byggeri 10:30 Kaffe, te og frugt 10:50 Det Digitale Byggeri gevinster og udfordringer undervejs n Projektweb, 3D, digitalt udbud og digital aflevering status på de fire bygherrekrav i Det Digitale Byggeri (DDB) n En fælles kilde til informationer og fortegnelser forenkler planlægningsfasen 11:50 Frokost n Sådan skaber DDB nye samarbejdsflader på tværs af fagområder for de projekterende n Hør, hvordan vi har inddraget medarbejderne i at undersøge, hvad der er Den gode 3D-proces Jette Bakgaard Stolberg, DDB-koordinator Birch & Krogboe 12:50 Kilder til innovation i byggeriet faser, redskaber, dilemmaer Innovation i byggeriet finder typisk sted på det enkelte projekt og i skiftende samarbejdskonstellationer. Dette reducerer innovationshøjden i forhold til udvikling af nye produkter og processer. Hør, hvordan virksomhederne i byggeriet kan bryde med dette mønster. Oplægget baserer sig på erfaringerne fra en række danske og internationale kommercielle innovationsforløb gennemført i Byggeriets Innovations regi. n Hør, hvad der driver innovation, og hvad der afgør hvilke ideer, der overlever n Få indsigt i innovationsforløbets faser og værktøjer n Sådan innoverer du fra det enkelte projekt til udvikling på tværs af projekter n Hvilke kompetencer og organisationsformer er nødvendige for at innovere? Mikkel Thomassen, sekretariatsleder Byggeriets Innovation

5 Tirsdag den 22. januar :00 Altan.dk - fra traditionel entreprenør til innovativ forretningsudvikler n Høj grad af fleksibilitet hør om de største fordele og gevinster ved at omlægge fokus n Derfor ser vi os selv som både en produktions- og servicevirksomhed og på vej til noget helt tredje! n Hør om udfordringerne undervejs i processen og strategier til at overkomme dem n Fra outside in til inside out om drivkraften bag forandringsarbejdet og det blå ocean Nils Frederiksen, systemchef Altan.dk C A S E 14:50 Debatcafé optimering af byggeprocesser fra strategi til praksis Emner: n Det Digitale Byggeri n Innovation i byggeriet n Strategiske partnerskaber n Optimering vha. Lean Construction n Industrialisering af byggeriet Hvad er en debatcafé? På debatcafeen kan du udveksle erfaringer og videndele med ligestillede kolleger. Du får mulighed for at diskutere 4 aktuelle problemstillinger inden for optimering af byggeprocesser og blive inspireret af andres tilgange og erfaringer. Du er med til at sætte ny viden i spil og får resultaterne fra de forskellige grupper med hjem. Facilitatoren sikrer en konstruktiv og udbytterig debat. 16:00 Sådan optimerer vi med Lean Construction! Principperne bag Lean Construction er ikke nyt i byggeriet. Alligevel er lean principperne i praksis ikke så udbredte. Samtidig viser en undersøgelse fra DTU, at private bygherrer kan spare % på byggeprojekternes værdi alene ved at optimere kommunikationen i byggeprocessen. n Hør, hvordan vi trimmer processerne ud fra et helhedsperspektiv og sikrer lønsomhed n Forandringsprojekter som teamarbejde, der optimerer virksomhedens processer n Aktiv medarbejderinvolvering sådan kan lean optimere samarbejde og kommunikation n Få indblik i, hvordan vi reducerede spild og maksimerer værdi Svend Rieks Hartmann, adm. dir. Enemærke & Petersen C A S E 16:50 Dirigentens afrunding 17:00 Netværksreception Deltag i netværksreceptionen og benyt lejligheden til at udveksle erfaringer med kolleger, der står over for samme udfordringer som du selv. Vi byder på forfriskninger, mens du får ny inspiration med hjem. 17:30 Afslutning på konferencens første dag Der er indlagt pause med kaffe, te med kage og frugt i debatcaféen

6 Onsdag den 23. januar :30 Kaffe, te og morgenbrød 09:00 Strategiske partnerskaber skaber konkurrencefordele og innovative produkter Der er travlt i bygge- og anlægsbranchen både de projekterende og de udførende løber hurtigt og mangler hænder. Alligevel er flere udviklingstiltag på vej, som strategiske partnerskaber, der giver synlighed i markedet og konkurrencefordele. Få Anders Thomsens situationsrapport om tendenser og udfordringer i byggeriet i dag. n Styrk konkurrenceevnen ved hjælp af strategiske partnerskaber og netværk på tværs n Strategiske alliancer baner vejen for tendensen om industrialisering og præ fabrikation n Sådan leder og styrer du et strategisk samarbejde med henblik på at skabe fornyelse og bedre bundlinje n Få indblik i forskellige typer af partnerskaber og eksempler på forskellige forretningsmodeller n Det digitale produktkatalog - hør om det nye initiativ, hvor producenternes digitale produktinformation bliver tilgængeligt både for rådgiverne og udførende Anders Thomsen, centerchef Teknologisk Institut 10:00 Derfor insisterer vi på strategiske partnerskaber Hos Grontmij Carl Bro har strategiske partnerskaber skabt konkrete resultater. Hør om overvejelserne bag partnerskabsformen og udbyttet indtil nu. n Fokus på værdiskabelsen i hele processen om baggrunden for det strategiske partnerskab n Hør, hvordan vi med visuel kommunikation styrker samarbejdet n Processen i partnerskabet -sådan sikrer vi en god og udbytterig udvikling n Få indblik i visionerne for partnerskabet og udviklingen af nye strategiske forretningsområder Søren Larsen, divisionsdirektør Grontmij Carl Bro C A S E 10:50 Kaffe, te og frugt 11:10 Driftspartnerskaber og funktionskontrakter giver mening og økonomiske fordele Flere af de nye kommuner overvejer at indgå i driftspartnerskaber i form af flerårige aftaler efter udbud med private virksomheder i forhold til drifts- og vedligeholdsopgaver. Hos Københavns Ejendomme har man som bygherre indgået 3-årige rammeaftaler med entreprenøren BMT Byg, der knytter drift og vedligehold sammen. C A S E

7 Onsdag den 23. januar 2008 n Få styr på det ustyrlige - fordelene ved at pulje småtteriet i langvarige aftaler n Sådan håndterer vi samarbejdet med vores servicepartnere generelt og BMT Byg specifikt n Hør om formålet med driftspartnerskabet - optimering af bygningernes værdi og fokus på leverandørerne! n Udviklingsproces og læring undervejs derfor fokuser vi på fælles incitamenter i samarbejdet! n Hør om arbejdsformen i styringen af vores bygge- og vedligeholdsprojekter n Hvad sker der, hvis aftalerne brydes? hør om de kontraktlige krav i samarbejdet Flemming Wulff, vedligeholdelseschef Københavns Ejendomme Hans Peter Svendsen, tømrermester BMT Byg A/S 12:00 Frokost 13:00 Kommunikation og samarbejde i byggeriet Du kender det sikkert Din arbejdsdag er fyldt med halvfærdige opgaver og kommunikation, der halter, deadlines der brydes og tidsfrister, som bliver udsat. Resultatet er ofte utilfredstillende for alle parter. Men hvorfor er kommunikationen så svær? På workshoppen får du: n Redskaber til at tackle dine samarbejdspartnere på tværs af fagene n Definition på dine personlige kommunikationsværktøjer og hvornår du skal bruge dem n Indsigt i, hvordan du styrker dine evner til at motivere og kommunikere med dit team og de eksterne samarbejdspartnere Kirsten Hye Knudsen, partner PS 4 House of Leadership W O R K S H O P 14:30 Kaffe, te med kage og frugt 14:50 BIM som grundsten for den gode byggeproces! Forudsætningen for at være med til at byde som bygge- og anlægsleverandør er, at du afleverer til rette tid, pris og kvalitet. Men hvordan sikrer du dig, at du ikke går på kompromis med kvaliteten i løsningerne, når tidsfristerne skal overholdes? På syghusprojektet Nye Ahus i Norge har C.F. Møller afprøvet BIM (BygningsInformationsModellen) som fundament for kvaliteten i byggeriet. n Find den kritiske vej sådan arbejder vi med at beregne tidsfrister og simulere fremdrift n Hør, hvordan samarbejdet med Nye Ahus kommende brugere sikrer fremtidssikrede løsninger n Drift og kvalitet går hånd i hånd hør, hvilke elementer, der er tænkt ind i sygehusprojektet n Sådan anvender vi nye teknologier, som effektiviserer arbejdsgangene i driften Kjell Ivar Bakkmoen, arkitekt MNAL C.F. Møller C A S E 15:50 Dirigentens afrunding 16:00 Afslutning på konferencen

8 Opfølgningskursus den 24. januar 2008 Entrepriseret Kend det juridiske regelsæt i forbindelse med byggeentrepriser. På kurset får du overblik over de væsentligste juridiske problemstillinger, faldgruber og regler, der regulerer udbud og forholdet mellem bygherre og entreprenør. Du får konkrete eksempler fra voldgiftsretten, så du er rustet til at indgå og gennemføre entrepriseaftaler. Målgruppe: Kurset henvender sig til bygherrer, ingeniører, arkitekter og andre teknikere, der beskæftiger sig med udbud og indgår aftaler, og som har behov for at kende til eller blive opdateret på de regelsæt, der regulerer byggeriets forhold. 08:30 Indtjekning med kaffe, te og morgenbrød 09:00 Åbning af seminar 09:00 Introduktion af underviser Henrik Fausing, advokat Dansk Byggeri 09:10 Tilbudsindhentning, aftaleindgåelse og entreprisens udførelse n Gennemgang af Aftaleloven, herunder reglerne for tilbud, accept, fortolkningsregler, samt hvilke regler der kan påberåbes under en forhandling. Hvad er forskellen på at lade et arbejde udføre efter et tilbud, et overslag eller i regning? n Hør om tilbudsindhentningsloven for offentligt byggeri n Hvornår er du forpligtet til at antage et tilbud, hvornår har man ret til at kassere et tilbud, og hvornår har man ikke bare ret, men også pligt til at kassere et tilbud? 10:40 Kaffe, te og frugt 11:00 AB 92 som aftalegrundlag n Baggrunden for almindelige betingelser for arbejder og leverancer (AB 92). Hvornår bør den anvendes, og hvornår anvendes den ikke? n Risikofordelingen mellem bygherre og entreprenør i AB og andre nyttige forudsætninger, som f.eks. betydningen af tabsbegrænsningsreglen n Omtale af de forskellige standardvilkår, der kan få betydning for bygherren og entreprenøren i forbindelse med realisering af byggesagen f.eks. ABR 89, salgsog leveringsbetingelser, standardforbehold mv. n Kort om ABT 93 almindelige betingelser for totalentreprise

9 Opfølgningskursus den 24. januar :00 Frokost 13:00 Centrale regler i AB 92 n Få overblik over hvilke regler i AB 92 man skal forholde sig til med henblik på supplerende tilføjelser n Overvejelser, hvis AB-reglerne fraviges n Hør om nødvendigheden af at skabe et klart, entydigt og procesorienteret udbudsmateriale, der resulterer i et bygbart projekt. Rådgivernes og tilsynets rolle, herunder fuldmagtsforhold n Entreprenørens ydelse, hans risiko, ansvar og forsikringsmuligheder 14:30 Udførelse og tvister n Uforudsete hændelser i forhold til muligheden for at ændre undervejs i byggeriet; parternes muligheder for justering af tidsplanen og parternes økonomiske mellemværende, hvis tidsplanen skal justeres eller ikke overholdes n Bygherrens betalingsforpligtigelse n Aflevering og mangler et- og femårs eftersyn n Konflikter; faktum og bevisbyrden n Sagkyndig beslutning, voldgift og andre konfliktløsningsmuligheder 16:00 Fokus på regelsæt du gerne vil have belyst I dette afsluttende indlæg tages udgangspunkt i deltagernes egne spørgsmål og problemstillinger. Du har mulighed for på forhånd at indsende 2 forslag eller problemstillinger til projektleder Anne Louise Thomsen. Du får således lejlighed til at drøfte problemstillingerne med ligestillede kolleger i et uformelt forum. Ligeledes svarer Henrik Fausing på udvalgte problemstillinger. 16:50 Afrunding og opsamling 16:00 Afslutning på konferencen Henrik Fausing er den gennemgående foredragsholder på hele kurset. Han er advokat og afdelingschef i Dansk Byggeri for juridisk afdeling. Der bliver givet eksempler og afgørelser fra Voldgiftsretten under hele kurset. Der er indlagt pause med kaffe, te med kage og frugt

10 praktiske oplysninger Konferencen henvender sig til Byggeledere og -direktører, rådgivende, projekterende og udførende ingeniører, projektledere, konsulenter, driftschefer, arkitekter og tekniske designere samt større bygherrer inden for det private og offentlige. Tid Tirsdag den 22. og onsdag den 23. januar 2008 i Taastrup. Kursus i Entrepriseret torsdag den 24. januar 2008, Taastrup Sted Teknologisk Institut, Taastrup Indgang 3, lokale 31 Gregersensvej, 2630 Taastrup Telefon Pris Pris for begge dage er kr ,- pr. deltager (plus moms). Prisen inkluderer forplejning og konferencemappe. Faktura og bekræftelse sendes efter modtagelse af tilmelding. Pris for kurset i Entrepriseret inklusive forplejning og kursusmappe kr ,- (plus moms). Rabat Ved tilmelding til konference og kursus opnår du rabat på kr , samlet pris kr ,- Er du medlem af Dansk Byggeri, foreningerne Lean Construction.dk, Dansk Facilities Management netværk eller Industrinetværket får du 10 % ved tilmelding (plus moms). Hvordan tilmelder du dig lettest n Telefon n n n Fax n Send tilmeldingsblanketten NB! Tilmelding er bindende Afbestillingsbetingelser Afbestilling skal ske skriftligt. Ved afbestilling indtil 14 dage før afholdelsen betales 15 % af konferenceafgiften. Fra dette tidspunkt betales det fulde beløb. Bliver du forhindret i at deltage, er du velkommen til at give din plads til en kollega. Forbehold Teknologisk Institut tager forbehold for eventuelle ændringer i program, tid og sted. Yderligere oplysninger Anne Louise Thomsen telefon

11 Tilmelding til Optimering af byggeprocesser tilmelding o Tirsdag den 22. og onsdag den 23. januar 2008, Teknologisk Institut, Taastrup Pris for konferencen kr ,- (plus moms). o Kursus i Entrepriseret torsdag den 24. januar 2008, Teknologisk Institut, Taastrup Pris for kurset kr ,- (plus moms). o Jeg er medlem af Dansk Byggeri, Lean Construction.dk, Dansk Facilities Management netværk eller Industrinetværket og får 10 % ved tilmelding (plus moms). 1. Navn Stilling 2. Navn Stilling 3. Navn Stilling 4. Navn Stilling Firma Adresse Tlf. nr. (firmaets hovednummer) Firmaets CVR-nr. Postnr./by Jeg ønsker at modtage information vedr. konferencen pr. o o post Teknologisk Institut må gerne sende relevante tilbud og nyheder om andre konferencer, seminarer og kurser til denne adresse: o Jeg kan desværre ikke deltage på konferencen, men jeg ønsker at få tilsendt information om fremtidige arrangementer. tilmelding Teknologisk Institut 2007 Center for Konferencer Der tages forbehold for trykfejl og ændringer i programmet Eventuelle programændringer kan ses på vores hjemmeside: Grafisk produktion: one2one

12 Teknologisk Institut Att.: Call Center Gregersensvej Taastrup Sendes ufrankeret Teknologisk Institut betaler portoen

- årets konference for personlige assistenter

- årets konference for personlige assistenter PA 2009 - årets konference for personlige assistenter 2 6. - 2 7. f e b r u a r 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Personal Assistants, Direktionsassistent, Management Assistants,

Læs mere

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer

Retorik. tag ordet i din magt! Modul 1. Modul 2. Modul 3 Strategisk retorik positionér dig som leder og skab forandringer Eksklusivt lederkursus Retorik tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Lotte Hansen, erhvervsredaktør på Politiken Flemming Enevold, skuespiller og instruktør Foto: Jonathan Bjerg Møller

Læs mere

Er dit lager klar til fremtiden?

Er dit lager klar til fremtiden? Er dit lager klar til fremtiden? KONFERENCE OG WORKSHOPS Den 9. og 10. marts 2009 Teknologisk Institut TAASTRUP Ordrepluk! Sådan effektiviserer du den dyreste og væsentligste aktivitet på dit lager Voice-Pick

Læs mere

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing

markedsføringsdagen mobil markedsføring salgskampagner brugerinvolvering vækstmaskine Subscribers Rule Mød blandt andre: neuromarketing markedsføringsdagen 2009 forretningsmodeller Direct Marketing Mastermind Marketing langsigtede strategier brugerinvolvering neuromarketing eksekvering AdWords salgskampagner mobil markedsføring Subscribers

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7

Fremskridt. Byggeriets kursusprogram. Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5. nr. 2 2012/13. Godt arbejdsmiljø giver bedre økonomi side 6-7 nr. 2 2012/13 Fremskridt guide til ny viden og kompetenceudvikling Byggeriets kursusprogram side 14-15 Kontante fordele med it i byggeriet side 4-5 Skepsis vendt til succes Netværk blomstrer side 6-7 Godt

Læs mere

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE

eksempler på udvikling og bedre bundlinje 9 EKSEMPLER PÅ UDVIKLING OG BEDRE BUNDLINJE 9 eksempler 1 på udvikling og bedre bundlinje 04 08 12 16 20 24 28 32 36 Uddannelse har skabt ny virksomhedskultur Brdr. Andersen Nyt akkordsystem giver gevinst for alle CJ Anlæg It-systemer optimerer

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013

INDDRAGELSE AF. UNDER ENTREPRENØRER september 2013 INDDRAGELSE AF UNDER ENTREPRENØRER september 2013 3 Inddragelse af underentreprenører Der er ofte de bedste intentioner om at få flere af de udførende parter i byggeriet med tidligt i byggeprocessen. Men

Læs mere

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv

OPP i statsligt bestillerperspektiv: med Projekt Rigsarkiv 55 KAPITEL 3 OPP i statsligt bestillerperspektiv: Erfaringerne med Projekt Rigsarkiv Carsten Jarlov, Bo Kobber Petersen, Bente Andersen og Pernille Bastrup Henriksen Frem mod 2008 skal staten etablere

Læs mere

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering

Lean Construction-DK s. Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Lean Construction-DK s Guide til bedre projekter med Trimmet Projektering Introduktion Hvor Lean Construction i udførelsen fokuserer meget på at minimere spild og skabe et godt flow i arbejdet, er indsatsen

Læs mere

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014

VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014 VELKOMMEN TIL Dansk Byggeri Branchedage 2014 Indhold 4 Indlæg fra scenerne 4 Danske Bank 4 PwC En branche i bedring? 4 Byggeriets forsikringsservice 5 Værdibyg/Lean Construction/BEC 5 CRM-Byggefakta 5

Læs mere

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK

byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 bips nyt 3 / 2007 Nyt om DBK byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips IT/CAD konference: Digital arbejdsmetode CAD manual 2007 Nyt om DBK bips nyt 3 / 2007 bips 3 / 2007 1 Digital arbejdsmetode Siden afslutningen

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland

bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland bipsnyt 2 : 14 læs om: 4 bips vedtægter er ændret 18 virksomheder i STARThullerne 20 fire gode råd fra Herlev Hospital 24 sådan gør de i Holland et bedre bips indhold leder bips nyt 2 : 14 2 Lars Coling,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING

FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Fokus på bygningsrenovering FOKUS PÅ BYGNINGSRENOVERING Syv initiativer fra byggebranchen 3 Fokus på bygningsrenovering Syv initiativer fra byggebranchen Tænketank om Bygningsrenovering Tænketank om Bygningsrenovering

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Skab gode trivselsprocesser

Skab gode trivselsprocesser Skab gode trivselsprocesser Inspiration til arbejdet med trivsel og psykisk arbejdsmiljø frastresstiltrivsel.dk Indhold: 3 Skab gode trivselsprocesser 25 Grundlaget for pjecen 6 Systematik i indsatsen

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Introduktion til Ny Afleveringsproces

Introduktion til Ny Afleveringsproces Introduktion til Ny Afleveringsproces Udarbejdet af Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg Version af 14. januar 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ny Afleveringsproces... 3 Kort om initiativet...

Læs mere

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER

INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER INVITATION - 8 GRATIS SEMINARER JURIDISKE TIPS & TRICKS TIL ERHVERVSVIRKSOMHEDER VELKOMMEN HOS ELVERDAM ADVOKATER Vi rådgiver virksomheder om jura i den daglige drift, hvor vi fungerer som daglig sparring

Læs mere