personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning"

Transkript

1 personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Nr

2 Løn, ledelse og professionalisme Fokus på opgaven, dygtighed, mangfoldighed og fleksibilitet er nøgleord i DJF s nye personalepolitik, som nu føres ud i livet Af Direktionen Bestyrelsen godkendte 27. juni 2005 DJF s nye personale- og ledelsespolitik, der er formuleret af HSU på grundlag af Personalestyrelsens vision for en personale- og ledelsespolitik. Denne vision omfatter fire hovedområder: opgaven i centrum, gode medarbejdere, mangfoldighed og fleksibilitet samt professionel ledelse. Herefter skal den nye personale- og ledelsespolitik føres ud i livet. Den skal bringes fra ord til handling. For at få gang i denne meget vigtige realiseringsproces afholdt HSU og chefgruppen 16. september 2005 et fællesmøde med dette tema. Personalebladet Redaktionsgruppe Janne Hansen Jette Ilkjær Jens Lodal, Sorgenfri Jannie Haupt Christiansen, Flakkebjerg Marian Lis Grønbæk, Årslev Britt-Ea Jensen, Bygholm Lise Kristensen, Foulum Debatten på fællesmødet understregede behovet for at få de flotte ord i politikken omsat til handlinger. Debatten viste også behov for at få klargjort de store krav om blandt andet indtjening til DJF, som er en væsentlig rammebetingelse for institutionen og de ansatte i DJF. Ansvarshavende Michael Laustsen redaktør Tlf Forsidefoto Grafisk design Tryk Just Jensen, direktør for DJF (Foto: Janne Hansen) Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue DigiSource Næste nummer udkommer 12. december Deadline: 28. november Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i indsendte artikler.

3 Fællesmødet viste enighed om, at der i cheflønskontrakterne skal opstilles målepunkter, der relaterer sig til personale- og ledelsespolitikken at realisering af den del af personale- og ledelsespolitikken, der vedrører kompetenceudvikling skal forankres i DJF s Kompetencenetværk at kompetenceudvikling skal forstås meget bredt. Kompetencenetværket skal blandt andet udarbejde modeller for karriereudviklingsplaner for forskellige typer af medarbejdere at samtlige medlemmer af DJF s ledergruppe inden udgangen af 2006 skal have været på et lederkursus at hensyn vedrørende mangfoldighed og socialt ansvar skal iagttages, når der ansættes medarbejdere i DJF, idet det fortsat skal være de bedst kvalificerede ansøgere, der ansættes i DJF, og at spørgsmål vedrørende honorering drøftes videre i Lønudvalget, herunder hvorvidt det er muligt at opstille eventuelle mål på området. Vi er i direktionen glade for, at HSU og chefgruppen hermed har taget de første skridt til at fremme realiseringen af DJF s nye personale- og ledelsespolitik. Vi vil fortsat følge realiseringsprocessen for på den baggrund at tage nødvendige nye initiativer med henblik på, at realiseringsprocessen kan fortsætte, så personale- og ledelsespolitikken bliver en integreret del af hverdagen i DJF. Opgaven i centrum Gode medarbejdere Mangfoldighed og fleksibilitet Professionel ledelse Personalebladet nr

4 Fra landmand til videnskabsmand Just Jensen, den nye direktør for Danmarks JordbrugsForskning. vil arbejde på, at DJF i endnu højere grad er garant for forskning i verdensklasse Af Janne Hansen 4 Personalebladet nr

5 Som solen giver næring til jorden, giver Just Jensen, ny direktør for Danmarks JordbrugsForskning, næring til skabende og kreativ vækst. Initiativ, iderigdom, energi, ambitioner, viden de egenskaber besidder Just Jensen i store mængder, ikke bare på egne vegne, men på vegne af hele DJF. Og ligesom der fra solens overflade engang imellem spyr flammer med overskudsenergi ud, sådan er det også, når Just Jensen ivrigt slår ud med armene i John Cleese-agtige energispjæt. For energi er der. Og den bruges hverken tilfældigt eller impulsivt. For det meste tøjres, tæmmes og styres hans energi og bruges til at inspirere, til at sætte i gang, til at forske og til at kommunikere. På DJF skal vi ikke bare være gode til at forske, vi skal være rigtigt gode, er hans vision. Danmarks JordbrugsForskning skal være en forskningsinstitution med stort F. Vi skal lave kvalitetsforskning, der relaterer sig til landbrugserhvervet, og som kan bruges i samfundet i øvrigt. Det kan vi kun, hvis vi har samarbejde med andre topkvalitetsinstitutioner, og hvis samarbejdet med de rigtige folk virker.vi skal tydeliggøre DJF som international forskningsinstitution i Danmark og i udlandet, siger Just Jensen. At han går meget op i samarbejdet med andre - ikke mindst på internationalt niveau - er ingen hemmelighed. Blandt andet har Just Jensen tidligere slået til lyd for, at engelsk bliver arbejdssproget hos DJF. Det er vigtigt at have udsyn, at få nye vinkler og at diskutere med hinanden. Det gælder både, når det drejer sig om forskning, kommunikation og innovation. Selv om vi i Danmark er gode til innovation, for eksempel, er det ikke det samme som at sige, at vi ikke kan lære noget fra andre, mener den nye direktør. Vil gøre en forskel Den primære årsag til, at Just Jensen vil være direktør for Danmarks JordbrugsForskning er, at han mener, at han kan gøre en forskel. Blandt andet vil han udbrede de gode kommunikations- og arbejdsvaner, der er oparbejdet i Afdeling for Genetik og Bioteknologi, hvor han indtil jobskiftet var forskningschef, til hele DJF. Jeg vil gerne styrke dialogen på tværs af afdelingerne, på tværs af forskning og drift, og på tværs af DJF og omgivelserne. Vi kommunikerer på tværs i forvejen, men jeg mener, at kommunikationen ikke er god nok. Jeg ser gerne, at vi gør endnu mere ud af den.vi skal sikre, at vi har den rigtige strategi og det rigtige omfang i vores kommunikationsindsats, siger Just Jensen. Det er klar tale, der er nem at forstå. Målrettet, effektiv og struktureret er han, den nye direktør. Hans skrivebord er en drøm for rengøringspersonale. Bordfladen er nem at gå til med en støvklud, fordi ingen overflødige papirdynger flyder. Bag kontorstolen står en velordnet reol med påskeliljegule ringbind i sirlig orden. Helt fremme, hvor den kan gøre daglige gavn, ligger en huskeseddel om arbejdsplanlægning: Jo, styr er der på opgaverne og på arbejdsvanerne hos Just Jensen. Den gode arbejdsdisciplin og den innovative energi er nogle af de råmaterialer, som Just Jensen har brugt til at skabe sin kometagtige karriere. Fra landmand til videnskabsmand Tidligt ud af skolen var det som landmand og landbrugstekniker, at Just Jensen begyndte sit arbejdsliv. Allerede som ung drømte han om at være professor i landbrug. Det var nok derfor, at en stilling på det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg blev den han valgte, selvom der var flere muligheder åbne for ham på det tidspunkt. Med foden inden for forskningssystemet gik det stærkt fremad for den unge Just Jensen. Med et kvantespring fløj han let og elegant over gymnasiet og agronomstudier og tog i stedet på universitet i USA. Inden han fik set sig om, havde han en Ph.d. fra Michigan State University. At det gik så stærkt skyldes til dels arbejdsgiverens medarbejderpolitik. Den indstilling til medarbejdernes udviklingsmuligheder vil Just Jensen føre videre. Personalebladet nr

6 På Statens Husdyrbrugsforsøg var der mulighed for at udvikle sig. Der var plads og rummelighed. Jeg synes, at medarbejderudvikling er meget vigtig og vil sætte det højt på dagsordenen. Jeg mener, det er vigtigt, at arbejdspladsen er rummelig, så medarbejderne kan udvikle sig, hvis de har evnerne. Det er knap så vigtigt med fine eksamenspapirer. Det er mere vigtigt, at man har evnen til at udvikle sig, siger Just Jensen. Han mener dog også, at det er vigtigt at føre bevis for den viden og de evner, man har. En af mine kæpheste er at sørge for, at medarbejderne har så godt et CV som muligt. Det er ved at dokumentere vores evner, at vi på DJF skal klare os i konkurrencen fremover. Det betyder blandt andet, at medarbejderne, og derved DJF, skal have en høj publiceringsrate. Målet er at lave 1,5 reviewede artikler pr. medarbejder pr. år i gennemsnit. Det er ikke urimeligt. Man laver en fejlprioritering, hvis man ikke sørger for at publicere. Man skal lære, at når man er i gang med at arbejde, skal man være effektiv og få noget fra hånden, siger Just Jensen, der dog heller ikke vil presse medarbejderne ud over alle grænser. Jeg går meget op i arbejdsmiljø, ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Vi har faktisk haft folk, der er gået ned med stress. Det dur jo ikke. Det er tegn på, at vi ikke gør det godt nok. Når folk er ude af drift på grund af stress, er det hverken gavnligt for personen eller for produktionen. Omvendt skal der ikke være et totalt fravær af stress. Hvis der ingen stress er, er man klar til kirkegården. Netværket opbygges For hans eget vedkommende byder fremtiden nok ikke på så mange publikationer, udover de seks A-publikationer han, i samarbejde med andre, forventer at få udgivet i En af mine første opgaver som direktør bliver at få den nye direktion til at fungere som et team og at få kemien til at fungere med chefgruppen og andre samarbejdsgrupper. Jeg håber at kunne etablere et godt og Just Jensens blå bog Født i 1952 på Skive Sygehus da familien boede på Fur. Opvokset på landet ved Randers. Gik ud af skolen efter syvende klasse. Arbejdede i cirka fem år med køer, heste og markbrug. Uddannet som landmand i 1976, som landbrugstekniker i 1978 og Ph.d. i Husdyrvidenskab i Ansat som assistent ved Statens Husdyrbrugsforsøg fra og ved Landskontoret for Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter fra Ph.d.-studier ved Michigan State University fra , derefter ansættelse ved Statens Husdyrbrugsforsøg som seniorforsker (fra ) og koordinator ( ). Blev forskningsleder ved Danmarks JordbrugsForskning i 1995 og forskningschef i Gift med Bente, og har døtrene Helle på 28 år og Sanne på 30 år. Fagligt er han meget vidende og bredtfavnende. Nogle gange kan han være så hurtig, at vi andre ikke når at følge med.

7 Hvad siger kollegerne om Just Jensen? Peer Berg, forskningsleder i Afdeling for Genetik og Bioteknologi: De to mest karakteristiske træk ved Just Jensen er, at han er iderig og initiativrig. Han er især god til at sætte ting i gang, men han er også god til at følge tingene til dørs. Han er meget resultatorienteret. Fagligt er han meget vidende og bredtfavnende. Nogle gange kan han være så hurtig, at vi andre ikke når at følge med. Han er modtagelig for gode argumenter men de skal være gode. Just Jensen har stor fokus på kompetenceudvikling og på at bruge ressourcerne på den rigtige måde. Det gælder både personale og penge. Han synes ikke, man skal bruge unødvendig tid på en opgave, hvis den kan gøres simplere og han vil som chef sørge for, at vi er godt klædt på til at være effektive. Daniel Sorensen, forskningsprofessor i Afdeling for Genetik og Bioteknologi Som forsker er Just Jensen en god kollega at samarbejde med. Han besidder nogle egenskaber, som jeg har respekt for. konstruktivt samarbejde med tillidsfolkene i DJF. Jeg vil tage turen rundt og lære folk i de forskellige afdelinger og forskningscentre bedre at kende, siger Just Jensen. Udadtil vil jeg videreudvikle mine relationer til de forskellige samarbejdspartnere og sikre et tættere samarbejde med dem, blandt andet med KVL. Min opgave er at komme med ideer og sætte mål. Når man har et lederjob, skal man være leder, sætte mål og formulere visioner for at flytte virksomheden i en bestemt retning. Jeg er ikke til administration. Det er der andre, der er bedre til, men jeg er i særdeleshed interesseret i det politiske arbejde. Blandt andet har mit arbejde som kvægkoordinator givet mig mange links ude i det praktiske liv og jeg har derigennem fået en vis erfaring med at arbejde med folkevalgte. Just Jensen kan lide at trække i trådene og have indflydelse og med sit vidtforgrenede internationale netværk ved han, hvilke tråde der kan og skal trækkes i. Jeg vil køre en åben dør politik, fordi jeg mener, at en åben ledelsesstil er utrolig vigtig.alle er velkomne til at henvende sig på mit kontor, på mail eller i telefonen. Det er vigtigt for mig at være tilgængelig. Jeg lover, at jeg vil lytte, når man henvender sig, men jeg kan ikke love, at jeg vil gøre, som man siger, udtaler Just Jensen. Han er nysgerrig og ivrig efter at forstå, hvor tingene kommer fra. Han er kritisk. Han kan lide at få resultaterne implementeret og han respekterer en høj akademisk standard, uden at være en intellektuel snob eller arrogant. Som leder har Just Jensen en god evne til at sætte projekter i gang og, i lighed med de fleste af sine landsmænd, har han en demokratisk holdning, og mener at alle kan og bør komme til orde. Just Jensen fylder en hel del både fysisk, og ved, at han ikke holder sine meninger tilbage. Han kan til tider virke temmelig usentimental, kontant og ligefrem. Personalebladet nr

8 Det papirløse samfund breder sig Snart er det slut med lønsedler i rudekuverter. I stedet går DJF over til digitale lønsedler. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv skal hente sine månedlige lønoplysninger på en digital lønseddel fra sin personlige e-boks på internettet. Den nye ordning træder i kraft ved udbetalingen af novemberlønnen, hvilket vil sige 28. november For at få sine lønoplysninger skal man fremover gå ind i sin e-boks. Der ligger lønsedlen, som kun den enkelte ansatte har adgang til. Lønsedlerne bliver liggende i e-boksen i fem år, så selv om man ikke får dem skrevet ud på papir, har man altid adgang til oplysningerne. Alle danske borgere med et cpr-nummer har en e- Boks. Adressen er På hjemmesiden for e-boks er der en nem og udførlig vejledning i, hvordan man bruger denne gratis, digitale postkasse. Ved at gå ind på hjemmesiden kan man også se, hvilke typer korrespondance man kan få via e-boksen. Det drejer sig typisk om breve fra banken, kreditforeningen, pensionskassen, forsikringsselskabet, kommunen, amtet, staten, fagforeningen, A-kassen, energiforsyningen, feriekontoen, telefonselskabet, olieselskabet og altså lønsedlerne. Bliv dus med din e-boks Blandt de ansatte hos DJF er det kun de færreste, der ikke jævnligt har adgang til en computer. DJF sørger for, at alle har adgang til en computer i arbejdstiden og hjælper desuden med at bruge e-boksen, hvis man ikke er så vant til at færdes i cyberspace. De ansatte, der er så meget på farten, at de ikke kommer i nærheden af en computer, og de ansatte, der ikke har et cpr-nummer (typisk kun medarbejdere fra udlandet) er tilmeldt en særordning om at få lønsedler på papir på gammeldags manér. Det er Økonomistyrelsen, der har besluttet, at ordningen indføres for hovedparten af alle statsansatte, efter først at have afprøvet systemet i et pilotforsøg på Københavns Universitet. Staten har to formål med at digitalisere lønsedlerne. For det første kan der spares ressourcer i form af papir, porto og arbejdstid.ved at gå over til digitale lønsedler kan staten slippe for at udskrive to millioner lønsedler om året. For det andet vil staten bruge de digitale lønsedler som løftestang til digitalisering af hele den offentlige sektor.ved at vænne statens ansatte til at hente deres lønsedler via computer vil det øge de ansattes digitale kompetencer, hvilket er et mål i sig selv. 8 Personalebladet nr

9 Gødning, gulerødder og galla >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Forskningscenter Årslev fejrede sit 100 års jubilæum med en farverig reception Om aftenen var der gallafest for alle medarbejdere ved centret. Her ved ankomsten til festsalen alias væksthus nr. 15. Forskningscenter Årslevs 100 års fødselsdag blev fejret behørigt 26. august. Om eftermiddagen var der reception med inviterede gæster. Der blev spist og drukket af frugternes gode gaver og snakket fusionssnak. Fire faglige oplæg viste aktuel havebrugsvidenskab. Ole Callesen, leder for Afdeling for Havebrugsproduktion, holdt en både historisk og fremadskuende tale. Da forskningscentret blev etableret i 1905, var det i mange år staldgødning, som var i fokus. Under Anden Verdenskrig og frem til 70 erne var det blandt andet dyrkning af tobak og senere industriplanter som hør og olieplanter, der blev lavet forsøg med. I løbet af 70 erne blev havebrugscentret etableret. Her blev det blandt andet fødevarekvalitet og miljø, som kom i fokus. Efter Ole Callesens tale blev der kvitteret med lykønskningstaler fra blandt andet universitets- og erhvervssamarbejdspartnere med ønsker om fortsat godt samarbejde. Af Hanne L. Kristensen, seniorforsker, Afdeling for Havebrugsproduktion, Forskningscenter Årslev Fotos: Eva S. K. Rosenqvist, seniorforsker, Afdeling for Havebrugsproduktion, Forskningscenter Årslev Nu er vi parate til at møde fremtidens udfordringer i form af fusion og andet, sagde Ole Callesen. Ved medarbejdernes gallafest blev afdelingsleder Ole Callesen det glade offer for aftenens underholdere.

10 Efteruddannelse kan føre til nye retninger i karrieren. Margit Styrbæk Jørgensen Af Janne Hansen Gennemførelse af en efteruddannelse i en alder af 40 år og efter 11 år i den samme stilling førte hende over i en helt anden bane. Hun har ikke et øjeblik fortrudt - tværtimod. Det er næsten noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg har bevist, at mit hoved fungerer, og jeg har lært selvdisciplin, siger den nu 45-årige Margit Styrbæk Jørgensen om sit sporskifte. Med en uddannelse som keramisk formgiver fra Skolen for Brugskunst i København pegede hendes fremtid ellers i retning af det kunstneriske. Men skæbnen og Margit Styrbæk Jørgensens vilje og villighed til at kaste sig ud i det ukendte ville noget andet. Fra ler til mink Det er næsten noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg har bevist, at mit hoved fungerer, og jeg har lært selvdisciplin At man har en bestemt uddannelse eller træning er ikke ensbetydende med, at man skal holde sig slavisk til det samme spor gennem hele sin karriere. Margit Styrbæk Jørgensen, IT-medarbejder i Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø på Forskningscenter Foulum, er et lysende eksempel på, hvad der kan ske, hvis man tør gå nye veje. Efter uddannelsen i København kom hun i stedet for at arbejde med ler til at arbejde med mink. I 1988 blev hun ansat ved det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg i Trollesminde, hvor hendes mand, Steen Møller, også lige netop havde fået job. Året efter blev forsøgene flyttet til Foulum og parret Margit og Steen flyttede med til Jylland. Margit Styrbæk Jørgensen var klar over, at det var nemmere at få job i forsøgsvirksomheden end at blive ansat som keramiker, hvor stillingerne ikke hænger på træerne. Og at begynde som selvstændig keramiker som nyuddannet uden erhvervserfaring var ikke hendes kop te. Jeg troede ikke nok på mig selv til at være selvstændig, siger hun. Derfor søgte og fik hun en stilling hos Danmarks 10 Personalebladet nr

11 blev uddannet som keramiker men endte som IT-medarbejder JordbrugsForskning i Foulum. Frem til 2000 arbejdede hun som forsøgstekniker på minkfarmen. I jobbet beskæftigede hun sig med fordøjelighedsforsøg, levering af data fra andre forsøg, opstilling af forsøgshold og styring af databasen med dyrenumre. Så begyndte en vis rastløshed at melde sig. Fra farm til skolebænk Jeg fik lyst til at tage en anden uddannelse. Jeg havde brug for udfordringer. Jeg nærmede mig de 40 år, Steen var blevet færdig med sin Ph.d. og så var det min tur, fortæller Margit Styrbæk Jørgensen. Hun kunne lide at arbejde med håndtering af data på minkfarmen, så hun valgte at blive datanom med sigte på at have andre arbejdsopgaver i Afdeling for Stalddrift. Datanom-uddannelsen er normalt opdelt i moduler, så man kan tage uddannelsen samtidig med at man passer et fuldtidsarbejde. Margit Styrbæk Jørgensen valgte dog at koncentrere sig fuldt ud om uddannelsen og tog et års orlov fra sit arbejde. Uddannelsen fandt sted i Esbjerg. På grund af den lange transporttid hver dag og fordi hun havde taget orlov, var hun meget engageret i studierne. Det er rart at se, hvor langt man kan nå med selvdisciplin, siger Margit Styrbæk Jørgensen. Da hun efter et år blev færdig med uddannelsen i 2001, var der ingen konkret udsigt til et job som datanom, og på minkfarmen var hun lige pludselig blevet overkvalificeret. Hun blev fyret som følge af besparelser, men fik et vikariat i Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø. En ny begyndelse Jeg var meget heldig at få vikariatet her, og at det blev til en fast stilling. Utrolig heldig. Det er præcist det, jeg vil lave. Databasen med dyrenumre var den røde tråd til mit nuværende arbejde. Udover uddannelsen har jeg lært meget på selve jobbet og er blevet specialiseret, siger en tilfreds Margit Styrbæk Jørgensen. Nu går hendes arbejde ud på at programmere i computersproget ASP, som via tilknytning til databaser bruges til at lave såkaldte dynamiske hjemmesider. Det dynamiske går ud på, at man kan udveksle oplysninger med databasen. På en ASP-side kan man for eksempel vise, hvordan vejret er lige nu, eller man kan gemme forskellige bruger-indtastninger. I de opgaver jeg har, skal man skal være opfindsom og kreativ for at finde en løsning. Så jeg arbejder stadigvæk med noget kreativt, selvom det ikke er keramik, siger Margit Styrbæk Jørgensen. Det er rart at give sig selv nogle udfordringer og se, at man kan leve op til dem. Det er dog også dejligt at køre på rygmarven. Faktisk kan jeg lide at skifte mellem de to, altså at få udfordringer men også at få opgaver hvor jeg er rutineret, så jeg ikke hele tiden er ny og famlende, siger hun. Efteruddannelse kan jeg kun anbefale. Det endte faktisk med at blive en nyuddannelse. Det er lidt fantastisk, hvad ét års uddannelse kan føre til, siger Margit Styrbæk Jørgensen. Personalebladet nr

12 Viden blev vist fra sin sjove og spændende side, da der blev holdt åbent hus i Foulum Forskningscenter Foulums farverige facetter Vejrgudernes humør blev bedre og bedre i løbet af dagen, da Danmarks JordbrugsForskning, Kvægbrugets Forsøgscenter og Agro Business Park holdt åbent hus lørdag, den 24. september på Forskningscenter Foulum. I hvert fald skinnede solen på de omkring 850 besøgende, der enten blev kørt i bus fra bygning til bygning eller selv vandrede rundt i det fine, lune vejr. Der var børn, og der var gamle. Der var forhenværende ansatte, nuværende ansatte og deres venner og familie, forhenværende landmænd, aktive landmænd, byfolk, landfolk og ganske almindelige nysgerrige folk. Alle vist store interesse for de talrige velforberedte stande, for dyrene, for mikroskoperne, maskinerne og forsøgsresultaterne. Var det smagsoplevelser man var ude efter, var der nok at tage fat på: øl, mælk, æbler, kalvekød, kartoffelchips alt sammen med relation til specifikke forsøg eller projekter. Man kunne køre på en Segway, hygge sig med en kalv, artsbestemme bakterier, prøve pelse, forsvinde i en labyrint og hoppe i halm. Hvem siger naturfag er kedelige? 12 Personalebladet nr

13 Af Janne Hansen Personalebladet nr

14 Lønnen går ind på NemKonto Sådan foregår en betaling via NemKonto Kvittering NemKonto Myndigheden Fejlmeddelelse ➀ ➁ ➂ Myndighedens pengeinstitut ➀ ➁ ➂ Myndigheden sender en betaling med CPR-nummer og uden kontonummer NemKonto kobler CPR-nummer med kontonummer og sender ordren videre Myndighedens pengeinstitut overfører pengene til borgerens konto Borger eller virksomhed Fremover vil lønnen blive indsat på en såkaldt NemKonto. Det gælder for alle offentlige ansatte, inklusiv alle DJF-ansatte. Den 7. november 2005 lyder startskuddet for et nyt fælles kontoregister for stat, amter og kommuner. Fra midt i oktober udsender Økonomistyrelsen et brev til alle borgere, som ikke allerede har indberettet en konto via nemkonto.dk eller via deres pengeinstitut. Brevet indeholder et forslag til din NemKonto og det vil typisk være din lønkonto. Der er i september 2005 lavet registeroverførsel fra SLS (Statens Lønsystem) til NemKonto. Ønskes denne konto ændret, kan det ske via NemKonto.dk (med Digital Signatur) eller pengeinstitut. Kan du acceptere det foreslåede kontonummer, skal du ikke foretage dig noget. Yderligere oplysninger kan hentes på Nemkonto.dk. Spørgsmål kan rettes til lønmedarbejderne i Personaleenheden. 14 Personalebladet nr

15 Nyt om navne Af Personaleenheden Maibritt Hjorth er ansat som Ph.d.-studerende i Afd. for Jordbrugsteknik fra og med 12. september 2005 til og med 11. september Rasmus Ory Nielsen er ansat som IT-medarbejder i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 15. august Bente Dahl Andersen er ansat som IT-sekretær i Driftsafdelingen, Forskningscenter Foulum, fra og med 19. september 2005 til og med 18. september Dongxian He er gæsteforsker i Afd. for Jordbrugsteknik fra og med 1 5. august 2005 til og med 15. juni Ane Marie Closter er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 1. september til og med 30. juni Juan Li er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 12. juli 2005 til og med 12. juli Lars Peter Sørensen er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 20. august 2005 til og med 30. juni Louise Buur Lund er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 8. august 2005 til og med 30. april Æresdoktor i staldklima Formand for Dyreværnsrådet Birte Lindstrøm Nielsen, forskningsleder i Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, er udpeget af Justitsminister Lene Espersen som formand for Dyreværnsrådet. Birte Lindstrøm Nielsen er uddannet cand. agro. fra KVL med speciale i produktionsdyrs adfærd og velfærd og skrev sin Ph.d.- afhandling om svins adfærd ved University of Edinburgh. Søren Pedersen, agronom og afdelingsleder ved Afdeling for Jordbrugsteknik, modtog ved en ceremoni på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 8. oktober hæderstitlen æresdoktor som anerkendelse for sit banebrydende arbejde for et bedre staldklima. Søren Pedersen har udviklet en metode til at måle dyrenes aktivitet i stalden uden at påvirke dyrene, og har arbejdet med døgnvariationer i dyrenes varmeproduktion, hvilket har stor betydning for behovet for ventilation. Professor i gylleteknologi Sven Gjedde Sommer, seniorforsker ved Afdeling for Jordbrugsteknik, er pr. 1. oktober 2005 ansat som forskningsprofessor i husdyrgødningsteknologi. Professoratet er oprettet i samarbejde mellem DJF og Syddansk Universitet. Professoratet skal understøtte uddannelse, forskning og innovation af nye teknologier til håndtering og forarbejdning af husdyrgødning. Torsdag 27. oktober kl. 14 på Forskningscenter Bygholm holder Søren Pedersen foredrag om højdepunkterne i gårsdagens og forventningerne til morgendagens forskning i staldklima. Personalebladet nr

16 Det sidste ord En epoke er forbi Arne Jensen er gået af som direktør for Danmarks JordbrugsForskning Det var en uge, der stod i Arne Jensens tegn. Det var den sidste uge i september og den sidste uge, at Arne Jensen fungerede som direktør for Danmarks JordbrugsForskning. Mens de smukke røde, gule og orange farver i efterårsløvet gjorde træerne i landskabet mere synlige, gjorde forskellige arrangementer på Foulum Arne Jensen meget synlig både indadtil og udadtil. Månedens sidste lørdag var der åbent hus på Foulum, og i den anledning stod Arne Jensen på talerstolen for at fortælle publikum om DJF s mål og visioner, og om vores bidrag til samfundets bedste gennem forskning, formidling og kommercialisering af viden. Få dage efter stod han på samme talerstol og orienterede de ansatte på Foulum om status for diskussionerne vedrørende et eventuelt nærmere samarbejde mellem DJF og KVL. Og så kom den, den sidste dag som direktør for DJF. En festdag, hvor folk fra nær og fjern strømmede til for at fejre Arne Jensen. Mændene fra landbrugets top holdt taler der roste, takkede og hyldede den direktør, der gennem årene stædigt har kæmpet DJF s sag. Fødevareminister, formænd, viceformænd, direktører, vicedirektører, rektorer, forskere, ansatte, en afgående direktør og en kommende direktør sippede vin, nippede hors d oeuvres og konverserede med hinanden i pauserne mellem de i alt syv taler, der blev holdt for Arne Jensen, inden dagens hovedperson selv gik på talerstolen og takkede for de pæne ord, de flotte gaver og det gode samarbejde med et hav af mennesker. I hans fem år som direktør nåede Arne Jensen at samarbejde med tre ministre, to bestyrelsesformænd, to departementschefer, to vicedirektører, en enkelt præsident og et utal af forskere, teknikere, ledere, chefer, tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og embedsmænd. Arne Jensen har sat sit præg på mange ting: genomprojektet, Kvægbrugets Forsøgscenter, og modeller til måling af forskningens nytte for samfundet, for blot at nævne nogle få projekter. Sin store interesse for kunst har Arne Jensen ladet smitte af på Forskningscenter Foulum, som er strøet til med spændende skulpturer og malerier. Han har desuden foranlediget, at der kommer en skulptur foran hovedindgangen til Forskningscenter Foulum. Det er et kunstværk af Erik Varming en flot afskedssalut fra den kunstglade eksdirektør. At Arne Jensen er eks er ikke ensbetydende med, at han bliver pensionist på fuldtid. Han beholder sin e- mail adresse og får et kontor på Bygholm, hvorfra han vil udføre diverse opgaver. Hans Chr. Schmidt (V), Fødevareminister. Just Jensen, direktør for DJF og Jens Kampmann, bestyrelsesformand ved DJF. Af Janne Hansen Arne Jensen, afgående direktør for DJF Egon Noe, seniorforsker, og Kresten Tovborg (SF), MF. 16 Personalebladet nr

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie?

Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvornår har du sidst ydet en særlig stor indsats og været meget tilfreds med det bagefter? Hvornår har du sidst følt, at du fortjente en stor lønforhøjelse eller en ekstra uges ferie? Hvad er det vigtigste

Læs mere

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen

NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER. Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen NYE KOLLEGER ER GODE KOLLEGER Gode argumenter for integration af etniske minoriteter via arbejdspladsen Nye kolleger er gode kolleger Gode argumenter for integration Etniske minoriteter er en del af det

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk

Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for mulighederne Graduate i Energinet.dk Skru op for...... mulighederne Et graduateforløb i Energinet.dk varer to år, hvor du er i turnus i tre forskellige afdelinger. Du deltager i det daglige

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI

Politikker. Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Politikker Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING PERSONALEPOLITIK FOR REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI KÆRE KOLLEGA Du sidder nu med personalepolitikken for Region Hovedstadens Psykiatri. Den bygger

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010

Randers Kommune. Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Randers Kommune Kan du høre mig! Ledelseskonference 2. november 2010 Fra åbenmundede bureaukrater til primadonnaer. Årets lederkonference har temaet Kommunikation og ledelse. Temaet er valgt, fordi vi

Læs mere

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune

Politik for den attraktive arbejdsplads. i Gentofte Kommune Politik for den attraktive arbejdsplads i Gentofte Kommune Indhold personalepolitik 1. Indledning: Gentofte Kommune, landets mest attraktive kommunale arbejdsplads 4 1.1. Forankring i MED-systemet 5 1.2.

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fem danske mødedogmer

Fem danske mødedogmer Fem danske mødedogmer Ib Ravn, lektor, ph.d., DPU, Aarhus Universitet Offentliggjort i JP Opinion 30.09.11 kl. 03:01 Ingen har lyst til at være udemokratisk, slet ikke i forsamlinger, men det er helt galt,

Læs mere

ET ERHVERVSLIV I VÆKST

ET ERHVERVSLIV I VÆKST 2013 ET ERHVERVSLIV I VÆKST MED ATTRAKTIVE JOBMULIGHEDER Find dit næste job i Frederikshavn Kommune Et attraktivt sted at bo I Frederikshavn Kommune ser vi fremad. Her er man ikke er bange for at tænke

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND

FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND FÆLLES BUDSKABSMODEL FOR REGION MIDTJYLLAND RM på tværs af de decentrale enheder og fag Sundhed Psykiatri og Social Regional Udvikling Stabsfunktioner BUDSKABSTEMAER via analysen > Indholdsrigt job > Modig

Læs mere

En seniorjobansat, der er alle pengene værd!

En seniorjobansat, der er alle pengene værd! 29 oktober 2015 Nr. 9-29. oktober 2015. Nr. 9 En seniorjobansat, der er alle pengene værd! Elsebeth Schytzner, der arbejder i Ydelsesservice, er blevet ansat som vikar i resten af 2015, efter afslutning

Læs mere

beggeveje Læringen går

beggeveje Læringen går VAGN ERIK ANDERSEN, journalist, SØREN WEILE, fotograf Læringen går beggeveje Tandlægestuderende er glade for praktikperioden i den kommunale tandpleje, men også overtandlægerne synes de lærer noget. Samtidig

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2012 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2012 3 Årets prismodtager Søren Madsen har drevet Salsbjerggård siden 2005.

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010.

Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Regionsformand Lise Hansens mundtlige beretning til generalforsamlingen 2.februar 2010. Kære medlemmer. Regionsbestyrelsens ambition er, at den skriftlige beretning skal være det sted, hvor medlemmerne

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark

BESTYRELSESPROFIL. Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark BESTYRELSESPROFIL Bestyrelsesmedlem i VikingDanmark August 2017 DISPOSITION: - Indledning - Kort om VikingDanmark - Beskrivelse - Organisation - Bestyrelsesmedlemmernes primære fokusområder. - - - - Kompetencer

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen

Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Positiv Ridning Systemet Hvad skal der til, for at undervisningen bliver vellykket Af Henrik Johansen Det er vigtigt, at vi som trænere fuldstændig forstår vores opgave og således har de bedst mulige forudsætninger

Læs mere

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse

arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse arrangementer om international arbejdskraft Seminarer kurser temamøder mentor-uddannelse HEDENSTED. horsens. randers. silkeborg. Skive. viborg 1 Flere og flere virksomheder i Region Midtjylland har internationale

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

ALLE HUSKER ORDET SKAM

ALLE HUSKER ORDET SKAM ALLE HUSKER ORDET SKAM Center for Kompetenceudvikling i Region Midtjylland lod sig inspirere af to forskere, der formidlede deres viden om social kapital, stress og skam og den modstand mod forandringer,

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Landbrugets Arbejdsmiljøpris

Landbrugets Arbejdsmiljøpris LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 1 Landbrugets Arbejdsmiljøpris 2011 vfl.dk 2 ARBEJDSMILJØPRIS 2010 LANDBRUGETS ARBEJDSMILJØPRIS 2011 3 Årets prismodtagere I/S Ravninggård ved Ribe modtager Landbrugets

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply

Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fødevareministeriets personalepolitiske paraply Fælles rammer - Overordnede målsætninger Fødevareministeriets mission er at skabe rammer for bæredygtig og sikker fødevareproduktion og et udviklingsorienteret

Læs mere

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen

Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen RAPPORT Helle Kryger Aggerholm, Mona Agerholm Andersen, Birte Asmuß, Gitte Skou Jørgensen og Christa Thomsen Ledelsessamtaler: Resultater fra en dansk spørgeskemaundersøgelse Indholdsfortegnelse RESULTATER

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d?

Fritid d job h o s e n l a n d m a n d? Fritid d job j Nog et for dig? h o s e n landma nd? Martin Thomsen, 14 år, i gang med at fodre kalve. HAR DU LYST TIL ET FRITIDSJOB... med udfordringer? der giver mening? som er varieret? hvor du kan bruge

Læs mere

sundhed i grusgraven

sundhed i grusgraven Sundhed på arbejdspladsen kommer ikke af sig selv, bare fordi arbejdsmiljøet er i orden. Det ved man hos NCC Roads, hvor frugt og vand på flaske gav resultater. I Helse arbejdsliv oktober 2007 Sundhed

Læs mere

Velkommen til uddannelse i virkeligheden

Velkommen til uddannelse i virkeligheden Nyhedsbrev for UCN Professionshøjskolen University College Nordjylland Særnummer August 2008 Velkommen til uddannelse i virkeligheden > Nyhedsbrev for UCN > Junivørsiti kålædsj > Vores uddannelser > Nordjyllands

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

Men en stor tak skal lyde til:

Men en stor tak skal lyde til: Årgang 27 År 2014 Samuelsgårdens venner: SFO leder: Conny Andersen Jonna Kobbelgaard Bo Marcher Formand: Ib Jensen Brugerråd: Ind og udmeldelse: I SFO1 og SFO2 skal ske digital via varde kommunes hjemmeside.

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1

DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 DEN GODE ARBEJDSPLADS 1 Det Naturvidenskabelige Fakultet ønsker at være kendt for involverende ledelse og for at inddrage medarbejdere i vigtige beslutninger og prioriteringer vedrørende uddannelsesudvikling

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl

Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl Referat Arbejdsmiljøkonference 2016 Forum 2: Social Kapital Tirsdag d. 8 november 2016 kl. 9 11.45 Tovholder: Stig Ingemann Sørensen, Konsulent/Facilitator Videncenter for arbejdsmiljø Talere: Jan Lorentzen

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen

Notat. Aarhus Kommune. Strategi for kompetenceudvikling i Center for Boområdet Ansatte i Center for Boområdet. Den 18.januar 2013. Socialforvaltningen Notat Emne Til Strategi for kompetenceudvikling i Ansatte i Den 18.januar 2013 Hvorfor strategi og planlægning for kompetenceudvikling? Bag dette notat er en holdning om at sætte fagligheden i højsæde,

Læs mere

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer

Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Undersøgelse omkring udvikling og anvendelse af kompetencer Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har netop afsluttet en internetbaseret undersøgelse af i hvor høj grad vi oplever

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport

Ph.d.-undersøgelse. Sammenfatningsrapport Ph.d.-undersøgelse Sammenfatningsrapport Er du Svarprocent: 1% (N=332)Spørgsmålstype: Vælg en Ph.d.-studerende 154 Færdig ph.d./licentiat 161 Tidligere ph.d.-studerende, der har afbrudt uddannelsen 17

Læs mere

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning

Så er du tættere på jobbet. Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Goddag til Boost dit CV og ansøgning Så er du tættere på jobbet Min historie og baggrund for at være her i dag! Bibliotekar i 14 år Forlagsredaktør og chef i 8 år FYRET og 51

Læs mere

- for trivsel og velvære i virksomheden...

- for trivsel og velvære i virksomheden... - for trivsel og velvære i virksomheden... - EN OPLEVELSE I Få et spændende kreativt indspark i dagligdagen - få nye sjove oplevelser og ryst kollegaerne sammen på en anderledes måde. Hyr én, to eller

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad tid lukker museet i januar? 2. Hvad koster entreen for børn? 3. Hvor længe varer

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Vidensoverførsel - fra lab til landmand

Vidensoverførsel - fra lab til landmand Vidensoverførsel - fra lab til landmand Christian Fink Hansen Institut for Produktionsdyr og Heste Produktion og Sundhed cfh@life.ku.dk Dias 1 Disposition Hvem er jeg? Baggrund, barrierer og problemer

Læs mere

Science. strategi. for Esbjerg Kommune

Science. strategi. for Esbjerg Kommune Science strategi for Esbjerg Kommune ENERGI MILJØ INNOVATION NATURVIDENSKAB Forord Med sciencestrategien vil Esbjerg Kommune skabe de bedste rammer for læring gennem hele livet. Vi ønsker især at have

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft

10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 10 tips til at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft af Hans Ussing Tip nr. 1 Få overblik over din arbejdskraft lige nu Gennemgå aldrene på dine medarbejdere og gruppér dem i følgende grupper:

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

BLIV EN DEL AF BRANDTS

BLIV EN DEL AF BRANDTS BLIV EN DEL AF BRANDTS Forside: Anette Harboe Flensburg, udsnit af maleriet At bygge rum der ikke findes ll www.anettehflensburg.dk På Brandts er vi sammen med vores erhvervspartnere i gang med at skabe

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal

Af Jette Damgaard Foto: Anette Damgaard Bjørndal Fotograf ved 22 et tilfælde Hun har selvfølgelig altid fotograferet sine egne tre børn. Men det var først, da Anette Damgaard Bjørndal ved et tilfælde blev skolefotograf, at hun fandt ud af, at hobbyen

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Casefortællinger fra SkanKomp

Casefortællinger fra SkanKomp Casefortællinger fra SkanKomp Case: Skanderborg Kommune - Hverdagsrehabilitering: Hjælp er godt - at kunne selv er bedre. SAMARBEJDET KORT FORTALT Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg og Skanderborg Kommune

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TEKNIK- OG SERVICESEKTOREN PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... FOA er med sine 200.000 medlemmer i den offentlige sektor langt den største fagforening for tekniske servicemedarbejdere

Læs mere

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik

Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik September 2016 Tænk længere Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik // 3 Djøfs seniorarbejdsmarkedspolitik Den økonomiske vækst i Danmark forudsætter, at der er tilstrækkelig

Læs mere

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU

Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU Vejledning til MUS for Ph.d.-studerende på AU MUS for ph.d.- studerende på AU Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en årligt tilbagevendende udviklingssamtale mellem leder og medarbejder. MUS tager udgangspunkt

Læs mere

Mission Værdier Visioner

Mission Værdier Visioner Mission Værdier Visioner 2 MISSION VÆRDIER VISIONER Udgivet af: Psykiatrien i Region Nordjylland, juni 2009 Illustrationer: Marianne Lipschitz Jørgensen Layout/Tryk: PrinfoAalborg/Vester Kopi 3 INDHOLD

Læs mere

Der er masser af spændende job i EU

Der er masser af spændende job i EU Gør karriere i EU Der er masser af spændende job i EU Denne pjece er tænkt som vejledning og inspiration for statsansatte akademikere, der overvejer at søge ansættelse i en af EU s institutioner. For Danmark

Læs mere

30. årgang - NR. 7-2013 September

30. årgang - NR. 7-2013 September 30. årgang - NR. 7-2013 September Jess, handicapstrandens skræk - alias den romerskre gud Neptun Lavuks tilbud Fritids- og ungdomsklubben Lavuk Voksenklubben Lavuk Pibergården Skolen på Borgervænget Kørselsændringer

Læs mere

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder

BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder BILAG 10: Citater fra interview med virksomheder I det følgende bringes citater fra virksomheder fra Havredal gl. Skoles virksomhedsnetværk, der har haft unge med særlige behov ansat i op til 6 år, og

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune

Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Personalepolitisk værdigrundlag for Vordingborg Kommune Forord De personalepolitiske værdier for Vordingborg Kommune er udarbejdet i en spændende dialogproces mellem medarbejdere og ledere. Processen tog

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Region Hovedstaden søger

Region Hovedstaden søger GÅ TIL REGIONH.DK/JOB Mød en medarbejder Region Hovedstaden søger Sådan søger du job hos os Tips til jobansøgning, CV og samtale Seniorforsker til Tværsektoriel Forskningsenhed i Region Hovedstaden Vil

Læs mere