personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning"

Transkript

1 personale Bladet for medarbejderne ved Danmarks JordbrugsForskning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Nr

2 Løn, ledelse og professionalisme Fokus på opgaven, dygtighed, mangfoldighed og fleksibilitet er nøgleord i DJF s nye personalepolitik, som nu føres ud i livet Af Direktionen Bestyrelsen godkendte 27. juni 2005 DJF s nye personale- og ledelsespolitik, der er formuleret af HSU på grundlag af Personalestyrelsens vision for en personale- og ledelsespolitik. Denne vision omfatter fire hovedområder: opgaven i centrum, gode medarbejdere, mangfoldighed og fleksibilitet samt professionel ledelse. Herefter skal den nye personale- og ledelsespolitik føres ud i livet. Den skal bringes fra ord til handling. For at få gang i denne meget vigtige realiseringsproces afholdt HSU og chefgruppen 16. september 2005 et fællesmøde med dette tema. Personalebladet Redaktionsgruppe Janne Hansen Jette Ilkjær Jens Lodal, Sorgenfri Jannie Haupt Christiansen, Flakkebjerg Marian Lis Grønbæk, Årslev Britt-Ea Jensen, Bygholm Lise Kristensen, Foulum Debatten på fællesmødet understregede behovet for at få de flotte ord i politikken omsat til handlinger. Debatten viste også behov for at få klargjort de store krav om blandt andet indtjening til DJF, som er en væsentlig rammebetingelse for institutionen og de ansatte i DJF. Ansvarshavende Michael Laustsen redaktør Tlf Forsidefoto Grafisk design Tryk Just Jensen, direktør for DJF (Foto: Janne Hansen) Sine Claudell, Enggaardens Tegnestue DigiSource Næste nummer udkommer 12. december Deadline: 28. november Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte i indsendte artikler.

3 Fællesmødet viste enighed om, at der i cheflønskontrakterne skal opstilles målepunkter, der relaterer sig til personale- og ledelsespolitikken at realisering af den del af personale- og ledelsespolitikken, der vedrører kompetenceudvikling skal forankres i DJF s Kompetencenetværk at kompetenceudvikling skal forstås meget bredt. Kompetencenetværket skal blandt andet udarbejde modeller for karriereudviklingsplaner for forskellige typer af medarbejdere at samtlige medlemmer af DJF s ledergruppe inden udgangen af 2006 skal have været på et lederkursus at hensyn vedrørende mangfoldighed og socialt ansvar skal iagttages, når der ansættes medarbejdere i DJF, idet det fortsat skal være de bedst kvalificerede ansøgere, der ansættes i DJF, og at spørgsmål vedrørende honorering drøftes videre i Lønudvalget, herunder hvorvidt det er muligt at opstille eventuelle mål på området. Vi er i direktionen glade for, at HSU og chefgruppen hermed har taget de første skridt til at fremme realiseringen af DJF s nye personale- og ledelsespolitik. Vi vil fortsat følge realiseringsprocessen for på den baggrund at tage nødvendige nye initiativer med henblik på, at realiseringsprocessen kan fortsætte, så personale- og ledelsespolitikken bliver en integreret del af hverdagen i DJF. Opgaven i centrum Gode medarbejdere Mangfoldighed og fleksibilitet Professionel ledelse Personalebladet nr

4 Fra landmand til videnskabsmand Just Jensen, den nye direktør for Danmarks JordbrugsForskning. vil arbejde på, at DJF i endnu højere grad er garant for forskning i verdensklasse Af Janne Hansen 4 Personalebladet nr

5 Som solen giver næring til jorden, giver Just Jensen, ny direktør for Danmarks JordbrugsForskning, næring til skabende og kreativ vækst. Initiativ, iderigdom, energi, ambitioner, viden de egenskaber besidder Just Jensen i store mængder, ikke bare på egne vegne, men på vegne af hele DJF. Og ligesom der fra solens overflade engang imellem spyr flammer med overskudsenergi ud, sådan er det også, når Just Jensen ivrigt slår ud med armene i John Cleese-agtige energispjæt. For energi er der. Og den bruges hverken tilfældigt eller impulsivt. For det meste tøjres, tæmmes og styres hans energi og bruges til at inspirere, til at sætte i gang, til at forske og til at kommunikere. På DJF skal vi ikke bare være gode til at forske, vi skal være rigtigt gode, er hans vision. Danmarks JordbrugsForskning skal være en forskningsinstitution med stort F. Vi skal lave kvalitetsforskning, der relaterer sig til landbrugserhvervet, og som kan bruges i samfundet i øvrigt. Det kan vi kun, hvis vi har samarbejde med andre topkvalitetsinstitutioner, og hvis samarbejdet med de rigtige folk virker.vi skal tydeliggøre DJF som international forskningsinstitution i Danmark og i udlandet, siger Just Jensen. At han går meget op i samarbejdet med andre - ikke mindst på internationalt niveau - er ingen hemmelighed. Blandt andet har Just Jensen tidligere slået til lyd for, at engelsk bliver arbejdssproget hos DJF. Det er vigtigt at have udsyn, at få nye vinkler og at diskutere med hinanden. Det gælder både, når det drejer sig om forskning, kommunikation og innovation. Selv om vi i Danmark er gode til innovation, for eksempel, er det ikke det samme som at sige, at vi ikke kan lære noget fra andre, mener den nye direktør. Vil gøre en forskel Den primære årsag til, at Just Jensen vil være direktør for Danmarks JordbrugsForskning er, at han mener, at han kan gøre en forskel. Blandt andet vil han udbrede de gode kommunikations- og arbejdsvaner, der er oparbejdet i Afdeling for Genetik og Bioteknologi, hvor han indtil jobskiftet var forskningschef, til hele DJF. Jeg vil gerne styrke dialogen på tværs af afdelingerne, på tværs af forskning og drift, og på tværs af DJF og omgivelserne. Vi kommunikerer på tværs i forvejen, men jeg mener, at kommunikationen ikke er god nok. Jeg ser gerne, at vi gør endnu mere ud af den.vi skal sikre, at vi har den rigtige strategi og det rigtige omfang i vores kommunikationsindsats, siger Just Jensen. Det er klar tale, der er nem at forstå. Målrettet, effektiv og struktureret er han, den nye direktør. Hans skrivebord er en drøm for rengøringspersonale. Bordfladen er nem at gå til med en støvklud, fordi ingen overflødige papirdynger flyder. Bag kontorstolen står en velordnet reol med påskeliljegule ringbind i sirlig orden. Helt fremme, hvor den kan gøre daglige gavn, ligger en huskeseddel om arbejdsplanlægning: Jo, styr er der på opgaverne og på arbejdsvanerne hos Just Jensen. Den gode arbejdsdisciplin og den innovative energi er nogle af de råmaterialer, som Just Jensen har brugt til at skabe sin kometagtige karriere. Fra landmand til videnskabsmand Tidligt ud af skolen var det som landmand og landbrugstekniker, at Just Jensen begyndte sit arbejdsliv. Allerede som ung drømte han om at være professor i landbrug. Det var nok derfor, at en stilling på det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg blev den han valgte, selvom der var flere muligheder åbne for ham på det tidspunkt. Med foden inden for forskningssystemet gik det stærkt fremad for den unge Just Jensen. Med et kvantespring fløj han let og elegant over gymnasiet og agronomstudier og tog i stedet på universitet i USA. Inden han fik set sig om, havde han en Ph.d. fra Michigan State University. At det gik så stærkt skyldes til dels arbejdsgiverens medarbejderpolitik. Den indstilling til medarbejdernes udviklingsmuligheder vil Just Jensen føre videre. Personalebladet nr

6 På Statens Husdyrbrugsforsøg var der mulighed for at udvikle sig. Der var plads og rummelighed. Jeg synes, at medarbejderudvikling er meget vigtig og vil sætte det højt på dagsordenen. Jeg mener, det er vigtigt, at arbejdspladsen er rummelig, så medarbejderne kan udvikle sig, hvis de har evnerne. Det er knap så vigtigt med fine eksamenspapirer. Det er mere vigtigt, at man har evnen til at udvikle sig, siger Just Jensen. Han mener dog også, at det er vigtigt at føre bevis for den viden og de evner, man har. En af mine kæpheste er at sørge for, at medarbejderne har så godt et CV som muligt. Det er ved at dokumentere vores evner, at vi på DJF skal klare os i konkurrencen fremover. Det betyder blandt andet, at medarbejderne, og derved DJF, skal have en høj publiceringsrate. Målet er at lave 1,5 reviewede artikler pr. medarbejder pr. år i gennemsnit. Det er ikke urimeligt. Man laver en fejlprioritering, hvis man ikke sørger for at publicere. Man skal lære, at når man er i gang med at arbejde, skal man være effektiv og få noget fra hånden, siger Just Jensen, der dog heller ikke vil presse medarbejderne ud over alle grænser. Jeg går meget op i arbejdsmiljø, ikke mindst det psykiske arbejdsmiljø. Vi har faktisk haft folk, der er gået ned med stress. Det dur jo ikke. Det er tegn på, at vi ikke gør det godt nok. Når folk er ude af drift på grund af stress, er det hverken gavnligt for personen eller for produktionen. Omvendt skal der ikke være et totalt fravær af stress. Hvis der ingen stress er, er man klar til kirkegården. Netværket opbygges For hans eget vedkommende byder fremtiden nok ikke på så mange publikationer, udover de seks A-publikationer han, i samarbejde med andre, forventer at få udgivet i En af mine første opgaver som direktør bliver at få den nye direktion til at fungere som et team og at få kemien til at fungere med chefgruppen og andre samarbejdsgrupper. Jeg håber at kunne etablere et godt og Just Jensens blå bog Født i 1952 på Skive Sygehus da familien boede på Fur. Opvokset på landet ved Randers. Gik ud af skolen efter syvende klasse. Arbejdede i cirka fem år med køer, heste og markbrug. Uddannet som landmand i 1976, som landbrugstekniker i 1978 og Ph.d. i Husdyrvidenskab i Ansat som assistent ved Statens Husdyrbrugsforsøg fra og ved Landskontoret for Kvæg, Landbrugets Rådgivningscenter fra Ph.d.-studier ved Michigan State University fra , derefter ansættelse ved Statens Husdyrbrugsforsøg som seniorforsker (fra ) og koordinator ( ). Blev forskningsleder ved Danmarks JordbrugsForskning i 1995 og forskningschef i Gift med Bente, og har døtrene Helle på 28 år og Sanne på 30 år. Fagligt er han meget vidende og bredtfavnende. Nogle gange kan han være så hurtig, at vi andre ikke når at følge med.

7 Hvad siger kollegerne om Just Jensen? Peer Berg, forskningsleder i Afdeling for Genetik og Bioteknologi: De to mest karakteristiske træk ved Just Jensen er, at han er iderig og initiativrig. Han er især god til at sætte ting i gang, men han er også god til at følge tingene til dørs. Han er meget resultatorienteret. Fagligt er han meget vidende og bredtfavnende. Nogle gange kan han være så hurtig, at vi andre ikke når at følge med. Han er modtagelig for gode argumenter men de skal være gode. Just Jensen har stor fokus på kompetenceudvikling og på at bruge ressourcerne på den rigtige måde. Det gælder både personale og penge. Han synes ikke, man skal bruge unødvendig tid på en opgave, hvis den kan gøres simplere og han vil som chef sørge for, at vi er godt klædt på til at være effektive. Daniel Sorensen, forskningsprofessor i Afdeling for Genetik og Bioteknologi Som forsker er Just Jensen en god kollega at samarbejde med. Han besidder nogle egenskaber, som jeg har respekt for. konstruktivt samarbejde med tillidsfolkene i DJF. Jeg vil tage turen rundt og lære folk i de forskellige afdelinger og forskningscentre bedre at kende, siger Just Jensen. Udadtil vil jeg videreudvikle mine relationer til de forskellige samarbejdspartnere og sikre et tættere samarbejde med dem, blandt andet med KVL. Min opgave er at komme med ideer og sætte mål. Når man har et lederjob, skal man være leder, sætte mål og formulere visioner for at flytte virksomheden i en bestemt retning. Jeg er ikke til administration. Det er der andre, der er bedre til, men jeg er i særdeleshed interesseret i det politiske arbejde. Blandt andet har mit arbejde som kvægkoordinator givet mig mange links ude i det praktiske liv og jeg har derigennem fået en vis erfaring med at arbejde med folkevalgte. Just Jensen kan lide at trække i trådene og have indflydelse og med sit vidtforgrenede internationale netværk ved han, hvilke tråde der kan og skal trækkes i. Jeg vil køre en åben dør politik, fordi jeg mener, at en åben ledelsesstil er utrolig vigtig.alle er velkomne til at henvende sig på mit kontor, på mail eller i telefonen. Det er vigtigt for mig at være tilgængelig. Jeg lover, at jeg vil lytte, når man henvender sig, men jeg kan ikke love, at jeg vil gøre, som man siger, udtaler Just Jensen. Han er nysgerrig og ivrig efter at forstå, hvor tingene kommer fra. Han er kritisk. Han kan lide at få resultaterne implementeret og han respekterer en høj akademisk standard, uden at være en intellektuel snob eller arrogant. Som leder har Just Jensen en god evne til at sætte projekter i gang og, i lighed med de fleste af sine landsmænd, har han en demokratisk holdning, og mener at alle kan og bør komme til orde. Just Jensen fylder en hel del både fysisk, og ved, at han ikke holder sine meninger tilbage. Han kan til tider virke temmelig usentimental, kontant og ligefrem. Personalebladet nr

8 Det papirløse samfund breder sig Snart er det slut med lønsedler i rudekuverter. I stedet går DJF over til digitale lønsedler. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv skal hente sine månedlige lønoplysninger på en digital lønseddel fra sin personlige e-boks på internettet. Den nye ordning træder i kraft ved udbetalingen af novemberlønnen, hvilket vil sige 28. november For at få sine lønoplysninger skal man fremover gå ind i sin e-boks. Der ligger lønsedlen, som kun den enkelte ansatte har adgang til. Lønsedlerne bliver liggende i e-boksen i fem år, så selv om man ikke får dem skrevet ud på papir, har man altid adgang til oplysningerne. Alle danske borgere med et cpr-nummer har en e- Boks. Adressen er På hjemmesiden for e-boks er der en nem og udførlig vejledning i, hvordan man bruger denne gratis, digitale postkasse. Ved at gå ind på hjemmesiden kan man også se, hvilke typer korrespondance man kan få via e-boksen. Det drejer sig typisk om breve fra banken, kreditforeningen, pensionskassen, forsikringsselskabet, kommunen, amtet, staten, fagforeningen, A-kassen, energiforsyningen, feriekontoen, telefonselskabet, olieselskabet og altså lønsedlerne. Bliv dus med din e-boks Blandt de ansatte hos DJF er det kun de færreste, der ikke jævnligt har adgang til en computer. DJF sørger for, at alle har adgang til en computer i arbejdstiden og hjælper desuden med at bruge e-boksen, hvis man ikke er så vant til at færdes i cyberspace. De ansatte, der er så meget på farten, at de ikke kommer i nærheden af en computer, og de ansatte, der ikke har et cpr-nummer (typisk kun medarbejdere fra udlandet) er tilmeldt en særordning om at få lønsedler på papir på gammeldags manér. Det er Økonomistyrelsen, der har besluttet, at ordningen indføres for hovedparten af alle statsansatte, efter først at have afprøvet systemet i et pilotforsøg på Københavns Universitet. Staten har to formål med at digitalisere lønsedlerne. For det første kan der spares ressourcer i form af papir, porto og arbejdstid.ved at gå over til digitale lønsedler kan staten slippe for at udskrive to millioner lønsedler om året. For det andet vil staten bruge de digitale lønsedler som løftestang til digitalisering af hele den offentlige sektor.ved at vænne statens ansatte til at hente deres lønsedler via computer vil det øge de ansattes digitale kompetencer, hvilket er et mål i sig selv. 8 Personalebladet nr

9 Gødning, gulerødder og galla >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> Forskningscenter Årslev fejrede sit 100 års jubilæum med en farverig reception Om aftenen var der gallafest for alle medarbejdere ved centret. Her ved ankomsten til festsalen alias væksthus nr. 15. Forskningscenter Årslevs 100 års fødselsdag blev fejret behørigt 26. august. Om eftermiddagen var der reception med inviterede gæster. Der blev spist og drukket af frugternes gode gaver og snakket fusionssnak. Fire faglige oplæg viste aktuel havebrugsvidenskab. Ole Callesen, leder for Afdeling for Havebrugsproduktion, holdt en både historisk og fremadskuende tale. Da forskningscentret blev etableret i 1905, var det i mange år staldgødning, som var i fokus. Under Anden Verdenskrig og frem til 70 erne var det blandt andet dyrkning af tobak og senere industriplanter som hør og olieplanter, der blev lavet forsøg med. I løbet af 70 erne blev havebrugscentret etableret. Her blev det blandt andet fødevarekvalitet og miljø, som kom i fokus. Efter Ole Callesens tale blev der kvitteret med lykønskningstaler fra blandt andet universitets- og erhvervssamarbejdspartnere med ønsker om fortsat godt samarbejde. Af Hanne L. Kristensen, seniorforsker, Afdeling for Havebrugsproduktion, Forskningscenter Årslev Fotos: Eva S. K. Rosenqvist, seniorforsker, Afdeling for Havebrugsproduktion, Forskningscenter Årslev Nu er vi parate til at møde fremtidens udfordringer i form af fusion og andet, sagde Ole Callesen. Ved medarbejdernes gallafest blev afdelingsleder Ole Callesen det glade offer for aftenens underholdere.

10 Efteruddannelse kan føre til nye retninger i karrieren. Margit Styrbæk Jørgensen Af Janne Hansen Gennemførelse af en efteruddannelse i en alder af 40 år og efter 11 år i den samme stilling førte hende over i en helt anden bane. Hun har ikke et øjeblik fortrudt - tværtimod. Det er næsten noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg har bevist, at mit hoved fungerer, og jeg har lært selvdisciplin, siger den nu 45-årige Margit Styrbæk Jørgensen om sit sporskifte. Med en uddannelse som keramisk formgiver fra Skolen for Brugskunst i København pegede hendes fremtid ellers i retning af det kunstneriske. Men skæbnen og Margit Styrbæk Jørgensens vilje og villighed til at kaste sig ud i det ukendte ville noget andet. Fra ler til mink Det er næsten noget af det bedste, jeg har gjort for mig selv. Jeg har bevist, at mit hoved fungerer, og jeg har lært selvdisciplin At man har en bestemt uddannelse eller træning er ikke ensbetydende med, at man skal holde sig slavisk til det samme spor gennem hele sin karriere. Margit Styrbæk Jørgensen, IT-medarbejder i Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø på Forskningscenter Foulum, er et lysende eksempel på, hvad der kan ske, hvis man tør gå nye veje. Efter uddannelsen i København kom hun i stedet for at arbejde med ler til at arbejde med mink. I 1988 blev hun ansat ved det daværende Statens Husdyrbrugsforsøg i Trollesminde, hvor hendes mand, Steen Møller, også lige netop havde fået job. Året efter blev forsøgene flyttet til Foulum og parret Margit og Steen flyttede med til Jylland. Margit Styrbæk Jørgensen var klar over, at det var nemmere at få job i forsøgsvirksomheden end at blive ansat som keramiker, hvor stillingerne ikke hænger på træerne. Og at begynde som selvstændig keramiker som nyuddannet uden erhvervserfaring var ikke hendes kop te. Jeg troede ikke nok på mig selv til at være selvstændig, siger hun. Derfor søgte og fik hun en stilling hos Danmarks 10 Personalebladet nr

11 blev uddannet som keramiker men endte som IT-medarbejder JordbrugsForskning i Foulum. Frem til 2000 arbejdede hun som forsøgstekniker på minkfarmen. I jobbet beskæftigede hun sig med fordøjelighedsforsøg, levering af data fra andre forsøg, opstilling af forsøgshold og styring af databasen med dyrenumre. Så begyndte en vis rastløshed at melde sig. Fra farm til skolebænk Jeg fik lyst til at tage en anden uddannelse. Jeg havde brug for udfordringer. Jeg nærmede mig de 40 år, Steen var blevet færdig med sin Ph.d. og så var det min tur, fortæller Margit Styrbæk Jørgensen. Hun kunne lide at arbejde med håndtering af data på minkfarmen, så hun valgte at blive datanom med sigte på at have andre arbejdsopgaver i Afdeling for Stalddrift. Datanom-uddannelsen er normalt opdelt i moduler, så man kan tage uddannelsen samtidig med at man passer et fuldtidsarbejde. Margit Styrbæk Jørgensen valgte dog at koncentrere sig fuldt ud om uddannelsen og tog et års orlov fra sit arbejde. Uddannelsen fandt sted i Esbjerg. På grund af den lange transporttid hver dag og fordi hun havde taget orlov, var hun meget engageret i studierne. Det er rart at se, hvor langt man kan nå med selvdisciplin, siger Margit Styrbæk Jørgensen. Da hun efter et år blev færdig med uddannelsen i 2001, var der ingen konkret udsigt til et job som datanom, og på minkfarmen var hun lige pludselig blevet overkvalificeret. Hun blev fyret som følge af besparelser, men fik et vikariat i Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø. En ny begyndelse Jeg var meget heldig at få vikariatet her, og at det blev til en fast stilling. Utrolig heldig. Det er præcist det, jeg vil lave. Databasen med dyrenumre var den røde tråd til mit nuværende arbejde. Udover uddannelsen har jeg lært meget på selve jobbet og er blevet specialiseret, siger en tilfreds Margit Styrbæk Jørgensen. Nu går hendes arbejde ud på at programmere i computersproget ASP, som via tilknytning til databaser bruges til at lave såkaldte dynamiske hjemmesider. Det dynamiske går ud på, at man kan udveksle oplysninger med databasen. På en ASP-side kan man for eksempel vise, hvordan vejret er lige nu, eller man kan gemme forskellige bruger-indtastninger. I de opgaver jeg har, skal man skal være opfindsom og kreativ for at finde en løsning. Så jeg arbejder stadigvæk med noget kreativt, selvom det ikke er keramik, siger Margit Styrbæk Jørgensen. Det er rart at give sig selv nogle udfordringer og se, at man kan leve op til dem. Det er dog også dejligt at køre på rygmarven. Faktisk kan jeg lide at skifte mellem de to, altså at få udfordringer men også at få opgaver hvor jeg er rutineret, så jeg ikke hele tiden er ny og famlende, siger hun. Efteruddannelse kan jeg kun anbefale. Det endte faktisk med at blive en nyuddannelse. Det er lidt fantastisk, hvad ét års uddannelse kan føre til, siger Margit Styrbæk Jørgensen. Personalebladet nr

12 Viden blev vist fra sin sjove og spændende side, da der blev holdt åbent hus i Foulum Forskningscenter Foulums farverige facetter Vejrgudernes humør blev bedre og bedre i løbet af dagen, da Danmarks JordbrugsForskning, Kvægbrugets Forsøgscenter og Agro Business Park holdt åbent hus lørdag, den 24. september på Forskningscenter Foulum. I hvert fald skinnede solen på de omkring 850 besøgende, der enten blev kørt i bus fra bygning til bygning eller selv vandrede rundt i det fine, lune vejr. Der var børn, og der var gamle. Der var forhenværende ansatte, nuværende ansatte og deres venner og familie, forhenværende landmænd, aktive landmænd, byfolk, landfolk og ganske almindelige nysgerrige folk. Alle vist store interesse for de talrige velforberedte stande, for dyrene, for mikroskoperne, maskinerne og forsøgsresultaterne. Var det smagsoplevelser man var ude efter, var der nok at tage fat på: øl, mælk, æbler, kalvekød, kartoffelchips alt sammen med relation til specifikke forsøg eller projekter. Man kunne køre på en Segway, hygge sig med en kalv, artsbestemme bakterier, prøve pelse, forsvinde i en labyrint og hoppe i halm. Hvem siger naturfag er kedelige? 12 Personalebladet nr

13 Af Janne Hansen Personalebladet nr

14 Lønnen går ind på NemKonto Sådan foregår en betaling via NemKonto Kvittering NemKonto Myndigheden Fejlmeddelelse ➀ ➁ ➂ Myndighedens pengeinstitut ➀ ➁ ➂ Myndigheden sender en betaling med CPR-nummer og uden kontonummer NemKonto kobler CPR-nummer med kontonummer og sender ordren videre Myndighedens pengeinstitut overfører pengene til borgerens konto Borger eller virksomhed Fremover vil lønnen blive indsat på en såkaldt NemKonto. Det gælder for alle offentlige ansatte, inklusiv alle DJF-ansatte. Den 7. november 2005 lyder startskuddet for et nyt fælles kontoregister for stat, amter og kommuner. Fra midt i oktober udsender Økonomistyrelsen et brev til alle borgere, som ikke allerede har indberettet en konto via nemkonto.dk eller via deres pengeinstitut. Brevet indeholder et forslag til din NemKonto og det vil typisk være din lønkonto. Der er i september 2005 lavet registeroverførsel fra SLS (Statens Lønsystem) til NemKonto. Ønskes denne konto ændret, kan det ske via NemKonto.dk (med Digital Signatur) eller pengeinstitut. Kan du acceptere det foreslåede kontonummer, skal du ikke foretage dig noget. Yderligere oplysninger kan hentes på Nemkonto.dk. Spørgsmål kan rettes til lønmedarbejderne i Personaleenheden. 14 Personalebladet nr

15 Nyt om navne Af Personaleenheden Maibritt Hjorth er ansat som Ph.d.-studerende i Afd. for Jordbrugsteknik fra og med 12. september 2005 til og med 11. september Rasmus Ory Nielsen er ansat som IT-medarbejder i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 15. august Bente Dahl Andersen er ansat som IT-sekretær i Driftsafdelingen, Forskningscenter Foulum, fra og med 19. september 2005 til og med 18. september Dongxian He er gæsteforsker i Afd. for Jordbrugsteknik fra og med 1 5. august 2005 til og med 15. juni Ane Marie Closter er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 1. september til og med 30. juni Juan Li er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 12. juli 2005 til og med 12. juli Lars Peter Sørensen er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 20. august 2005 til og med 30. juni Louise Buur Lund er ansat som studerende i Afd. for Genetik og Bioteknologi, Forskningscenter Foulum, fra og med 8. august 2005 til og med 30. april Æresdoktor i staldklima Formand for Dyreværnsrådet Birte Lindstrøm Nielsen, forskningsleder i Afdeling for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, er udpeget af Justitsminister Lene Espersen som formand for Dyreværnsrådet. Birte Lindstrøm Nielsen er uddannet cand. agro. fra KVL med speciale i produktionsdyrs adfærd og velfærd og skrev sin Ph.d.- afhandling om svins adfærd ved University of Edinburgh. Søren Pedersen, agronom og afdelingsleder ved Afdeling for Jordbrugsteknik, modtog ved en ceremoni på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala 8. oktober hæderstitlen æresdoktor som anerkendelse for sit banebrydende arbejde for et bedre staldklima. Søren Pedersen har udviklet en metode til at måle dyrenes aktivitet i stalden uden at påvirke dyrene, og har arbejdet med døgnvariationer i dyrenes varmeproduktion, hvilket har stor betydning for behovet for ventilation. Professor i gylleteknologi Sven Gjedde Sommer, seniorforsker ved Afdeling for Jordbrugsteknik, er pr. 1. oktober 2005 ansat som forskningsprofessor i husdyrgødningsteknologi. Professoratet er oprettet i samarbejde mellem DJF og Syddansk Universitet. Professoratet skal understøtte uddannelse, forskning og innovation af nye teknologier til håndtering og forarbejdning af husdyrgødning. Torsdag 27. oktober kl. 14 på Forskningscenter Bygholm holder Søren Pedersen foredrag om højdepunkterne i gårsdagens og forventningerne til morgendagens forskning i staldklima. Personalebladet nr

16 Det sidste ord En epoke er forbi Arne Jensen er gået af som direktør for Danmarks JordbrugsForskning Det var en uge, der stod i Arne Jensens tegn. Det var den sidste uge i september og den sidste uge, at Arne Jensen fungerede som direktør for Danmarks JordbrugsForskning. Mens de smukke røde, gule og orange farver i efterårsløvet gjorde træerne i landskabet mere synlige, gjorde forskellige arrangementer på Foulum Arne Jensen meget synlig både indadtil og udadtil. Månedens sidste lørdag var der åbent hus på Foulum, og i den anledning stod Arne Jensen på talerstolen for at fortælle publikum om DJF s mål og visioner, og om vores bidrag til samfundets bedste gennem forskning, formidling og kommercialisering af viden. Få dage efter stod han på samme talerstol og orienterede de ansatte på Foulum om status for diskussionerne vedrørende et eventuelt nærmere samarbejde mellem DJF og KVL. Og så kom den, den sidste dag som direktør for DJF. En festdag, hvor folk fra nær og fjern strømmede til for at fejre Arne Jensen. Mændene fra landbrugets top holdt taler der roste, takkede og hyldede den direktør, der gennem årene stædigt har kæmpet DJF s sag. Fødevareminister, formænd, viceformænd, direktører, vicedirektører, rektorer, forskere, ansatte, en afgående direktør og en kommende direktør sippede vin, nippede hors d oeuvres og konverserede med hinanden i pauserne mellem de i alt syv taler, der blev holdt for Arne Jensen, inden dagens hovedperson selv gik på talerstolen og takkede for de pæne ord, de flotte gaver og det gode samarbejde med et hav af mennesker. I hans fem år som direktør nåede Arne Jensen at samarbejde med tre ministre, to bestyrelsesformænd, to departementschefer, to vicedirektører, en enkelt præsident og et utal af forskere, teknikere, ledere, chefer, tillidsrepræsentanter, bestyrelsesmedlemmer og embedsmænd. Arne Jensen har sat sit præg på mange ting: genomprojektet, Kvægbrugets Forsøgscenter, og modeller til måling af forskningens nytte for samfundet, for blot at nævne nogle få projekter. Sin store interesse for kunst har Arne Jensen ladet smitte af på Forskningscenter Foulum, som er strøet til med spændende skulpturer og malerier. Han har desuden foranlediget, at der kommer en skulptur foran hovedindgangen til Forskningscenter Foulum. Det er et kunstværk af Erik Varming en flot afskedssalut fra den kunstglade eksdirektør. At Arne Jensen er eks er ikke ensbetydende med, at han bliver pensionist på fuldtid. Han beholder sin e- mail adresse og får et kontor på Bygholm, hvorfra han vil udføre diverse opgaver. Hans Chr. Schmidt (V), Fødevareminister. Just Jensen, direktør for DJF og Jens Kampmann, bestyrelsesformand ved DJF. Af Janne Hansen Arne Jensen, afgående direktør for DJF Egon Noe, seniorforsker, og Kresten Tovborg (SF), MF. 16 Personalebladet nr

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted)

TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) TRIVSEL En trivselsproces først teori, så praksis (Kilde: Trivsel, kap. 5 af Thomas Milsted) Høj indflydelse, høj grad af mening, stor støtte, høj grad af anerkendelse, høj forudsigelighed og passende

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland.

Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Rejseberetning fra ophold på Dronning Ingrids Hospital, Nuuk, Grønland. Christina Bang Email: bang.c85@gmail.com Tlf. +45 20 65 98 26 Hold ERG108. Ergoterapeutuddannelsen I Odense University College Lillebælt

Læs mere

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006

Fremtidens Intelligente Faresti. June 6, 2006 June 6, 2006 1 Den Netværk for skal fremme innovativt samarbejde og deling af viden. Netværket henvender sig til forskningspartnere, IT virksomheder samt små og mellemstore virksomheder, som udvikler stalde

Læs mere

Har du lyst til en alsidig karriere...

Har du lyst til en alsidig karriere... Har du lyst til en alsidig karriere...... så har du alle muligheder hos os! Dansk Landbrug Sydhavsøerne - Det naturlige valg DLS rådgiver årligt 1.200 kunder inden for fagområderne økonomi, ejendomshandel,

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah:

SLIDE 2. Sådan er det ikke længere heller ikke for Sarah: SLIDE 1 SLIDE 2 Det grænseløse arbejde findes mange steder i vores arbejdsliv i dag og er på mange måder blevet en fastgroet del af den måde, vi organiserer vores arbejdsliv på. Når vi taler om det grænseløse

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand TIL NYE MEDLEMMER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... I FOA kan vi godt se forskel på de problemer, som brandmanden og pædagogmedhjælperen oplever i hverdagen. Vi ved også, at

Læs mere

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Køn, uddannelse og karriere

Køn, uddannelse og karriere Køn, og karriere Lederne Oktober 14 Indledning Undersøgelsen belyser lederkarrieren, herunder hvordan lederne fik deres første lederjob, hvad der var deres væsentligste motiver til at blive leder, og hvilke

Læs mere

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse

Ledernes læringsmiljø. en vej til god ledelse Ledernes læringsmiljø en vej til god ledelse Ledernes Hovedorganisation Vermlandsgade 65 2300 København S Telefon 3283 3283 Telefax 3283 3284 e-mail lh@lederne.dk www.lederne.dk Trykt oktober 2003 Centraltrykkeriet

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær

Velkommen i DLBR. En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Velkommen i DLBR En vejledning til den nyansatte assistent og sekretær Forord Tillykke med dit nye job. I DLBR Dansk Landbrugsrådgivning ønsker vi at tage godt imod nye medarbejdere. Vi gennemfører derfor

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Studerendes studie og jobsøgning

Studerendes studie og jobsøgning 2012 Studerendes studie og jobsøgning De er forkælede, drikker for meget, dyrker for lidt motion, teoretikere der ikke er gearet til erhvervslivet, karriereorienterede, innovative, økonomisk pressede,

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger praktikant med talent for kommunikation til

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober 2014

Nyhedsbrev Oktober 2014 Nyhedsbrev Oktober 2014 Kære medlemmer og læsere af Landsforeningens nyhedsbrev Dette er vores tredje nyhedsbrev i år. Siden sidst har der været sommerferie, og i dette kvartal har satspuljeprojektet haft

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand

PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER. fællesskab fordele faglig bistand PÆDAGOGMEDHJÆLPERE OG PÆDAGOGISKE ASSISTENTER PÅ 5 MINUTTER fællesskab fordele faglig bistand Fællesskab... De fleste pædagogmedhjælpere er medlem af FOA, som med ca. 200.000 medlemmer er langt den største

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

IKA. Kurser efteråret 2009

IKA. Kurser efteråret 2009 IKA Kurser efteråret 2009 Velkommen til IKA-kataloget 2009 Indhold: Det er en glæde at kunne præsentere det nye IKA-kursuskatalog for efteråret 2009. Kataloget er som tidligere lavet på baggrund af IKAdatabasen.

Læs mere

Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld.

Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld. Sparer man noget med e-boks? Ja. Du sparer tid, og tid er som bekendt penge. Læs mere på e-boks.dk. Bare for en god ordens skyld. Koster det kassen at få e-boks? Nej. e-boks er gratis at oprette og bruge.

Læs mere

Fra privilegeret til pligtskyldig

Fra privilegeret til pligtskyldig Fra privilegeret til pligtskyldig Afslutningstale juni 2014 Kære elever! Tænk engang! Kan I forestille jer SKALs uden jer? Kan I overhovedet forestille jer andre end jer selv på etagerne og i spisesalen?

Læs mere

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op

CV - Egon Blinkenberg Jessen Skab mening - Sæt retning - Involver - Følg op Indhold Resume Ansættelser Uddannelse Ledelse Erfaring Teknik Resultater Privat Referencer CV et her på siden indeholder på nogle punkter en uddybning af mit CV. Yderligere oplysninger gives gerne, send

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø

Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø Job- og personprofil for afdelingschef Natur og Miljø 1. Stillingen... 2 2. Dine opgaver på kort sigt... 2 3. Din Baggrund... 3 4. Ansættelsesvilkår... 3 5. Natur- og Miljøafdelingen... 4 6. Skive Kommune...

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem?

Brænder du for dit fag - og kan du brænde igennem? Hvis du vil vide mere På www.rektorforeningen.dk kan du finde gymnasieskolernes webadresser, så du kan læse mere om den enkelte skole. På www.gymnasiejob.dk kan du se alle ledige stillinger på gymnasierne

Læs mere

Prostitution som karriere

Prostitution som karriere ErhvervsKvindeNyt MARTS 2008 Prostitution som karriere VI FÅR BESØG AF LEDEREN AF REDEN I ÅRHUS, JOAN FISKER HOUGAARD Joan Fisker Hougaard kommer og fortæller om sit arbejde, der bringer hende i kontakt

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Referat af møde i FØJOs bestyrelse

Referat af møde i FØJOs bestyrelse 1. november 2006 Referat af møde i FØJOs bestyrelse Tirsdag den 24. oktober 2006 på Forskningscenter Bygholm Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Karen Søegaard, Erik Steen Jensen, Dorte Lau Baggesen,

Læs mere

Research exchange Lissabon juli 2014

Research exchange Lissabon juli 2014 Research exchange Lissabon juli 2014 Placering: Maria Mota Lab, Malaria Unit, Instituto de Medicina Molecular, Universidade de Lisboa, Lissabon, Portugal Ansøgningsprocessen: Jeg var så heldig at få min

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER

DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2013 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER HAVNEGADE 39 DK-1059 KØBENHAVN K T : +45 33 25 33 27 W: WWW.BJERGK.DK E : KONTAKT@BJERGK.DK 2

Læs mere

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE

Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK. for HOLBÆK KOMMUNE Sammen skaber vi en attraktiv arbejdsplads PERSONALEPOLITIK HOLBÆK KOMMUNE for Kære medarbejder i Holbæk Kommune Vores personalepolitik har til formål at udvikle Holbæk Kommune som en attraktiv arbejdsplads.

Læs mere

Lærervejledning. www.5emner.dk

Lærervejledning. www.5emner.dk Lærervejledning 5 emner er bygget op omkring emnerne: familie, rejser, uddannelse, arbejde og bolig. Emnerne kan gennemgås separat og i vilkårlig rækkefølge alt efter behov. Den tilhørende hjemmeside er

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6

25 juni 2015. Tage holder styr på Kunsthallens penge. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 6 25 juni 2015 Nr. 6-25. juni 2015. Nr. 6 Tage holder styr på Kunsthallens penge Seniorjob er en win-win-ordning, mener administrator i Nikolaj Kunsthal, Helene Hertzum. Af Eva Birgitte Jensen Fotos: Per

Læs mere

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked

Diskussionsoplæg. Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Diskussionsoplæg F O A F A G O G A R B E J D E Mine krav dine krav? Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Overenskomst 2007 Det private arbejdsmarked Mine krav Dine krav? Diskussionsoplæg ved forbundsformand

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

Ishøj Kommunes personalepolitik

Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommunes personalepolitik Ishøj Kommune 1 Vi skal spille hinanden gode Der er mange forskellige arbejdspladser og medarbejdere i Ishøj Kommune. Derfor er det vigtigt med en fælles opfattelse af,

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Oktober 2010, nr. 8 Velkommen til oktobermødet. Onsdag, den 13. oktober kl. 18:00 til fællesmøde mellem Fyn og Trekantområdet Til foredraget Bliv bedre til forhandling Du er velkommen

Læs mere

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015

HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Strategi 2012-2015 Bispebjerg Hospital Frederiksberg Hospital HELHED OG INDIVID STRATEGI MED VISION, VÆRDIER OG FOKUSOMRÅDER FOR BISPEBJERG OG FREDERIKSBERG HOSPITALER 2012-2015 Region Hovedstaden 2 FORORD

Læs mere

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant

Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen Nyvalgt Tillidsrepræsentant & Arbejdsmiljørepræsentant Velkommen og Tillykke med dit valg som Tillids- og Arbejdsmiljørepræsentant i EFK. Ejendomsfunktionærernes fagforening (EFK) byder dig velkommen

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune

HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling i Silkeborg Kommune HR og Udvikling er en del af afdelingen Organisation og Personale, hvor man varetager opgaver, som retter sig mod organisationens ledelse og personale, herunder ledelses-

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

- en ordentlig bank. Om os

- en ordentlig bank. Om os - en ordentlig bank Om os Indhold Banken som arbejdsplads Bankens forventninger Arbejdstid og rammer Trivsel Sundhed Medarbejdergoder Foreningsliv og sociale aktiviteter Billedgalleri Medarbejdere fortæller

Læs mere

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater!

Fra god til fantastisk. Skab hurtige og målbare resultater! Fra god til fantastisk Skab hurtige og målbare resultater! Team med solid erfaring Step-up blev etableret i 2003 og har lige siden arbejdet med at udvikle mennesker. Vi er i dag mest kendt som dem, der,

Læs mere

Coach dig selv til topresultater

Coach dig selv til topresultater Trin 3 Coach dig selv til topresultater Hvilken dag vælger du? Ville det ikke være skønt hvis du hver morgen sprang ud af sengen og tænkte: Yes, i dag bliver den fedeste dag. Nu sidder du måske og tænker,

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

God ledelse i Solrød Kommune

God ledelse i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN God ledelse i Solrød Kommune Sådan leder vi i Solrød Kommune Marts 2014 Indledning God ledelse er en forudsætning for at skabe attraktive og effektive arbejdspladser - og god

Læs mere

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG

SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG SKAB (ENDNU BEDRE) RESULTATER I EN TRAVL HVERDAG Overblik - tydelighed - begejstring TÆND DIT LEDERLYS kobler ledelsesredskaber og løsninger på dine konkrete udfordringer som leder gennem læring, rådgivning

Læs mere

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring.

Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media ApS Høffdingsvej 34 2500 Valby 7070 2870 info@aw-media.dk www.aw-media.dk Kommunikations-/SEO-praktikant Lær om SEO samt resultatskabende online kommunikation og -markedsføring. AW Media søger

Læs mere

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job?

Kandidater. Kandidat til formandsposten. Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg. 1. Hvad laver du i dit nuværende job? Kandidat til formandsposten Toni Hindsgaul Madsen, 53 år Opstiller til formandspost, nyvalg Kort sagt arbejder jeg med og for medlemmerne. Som kredsbestyrelsesmedlem gennem 8 år har jeg beskæftiget mig

Læs mere

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning

Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning Vi kan tilbyde dig en international regnskabsløsning 26. november 2011 Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab som er beliggende i centrum af København. Vi har erfaring tilbage fra år 2005 med at

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK

BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE TOPLEDERNETVÆRK HELLEROSDAHLLUND.COM TOPLEDERNETVÆRK BALANCE I LEDELSE Vi skaber resultater gennem værktøjer til balanceret ledelse baseret på viden, forskning og næste bedste praksis.

Læs mere

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag

Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag 1 Studerende? Bliv foredragsholder hos Talerøret og tjen 1500 kr. pr. foredrag Er du god til at forklare din viden for andre? Synes du, det er sjovt at stå på en scene? Kan du gøre indtryk på publikum?

Læs mere

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling

Nyhedsbrev. Hospitalsenheden Vest. Teknisk Afdeling Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Teknisk Afdelings ledelse Sommer 2015 Kalenderen siger, at sommeren burde være forestående, så det regner vi bestemt med, at den er, på trods af kølig og ustadig vejr. Redaktionen

Læs mere

Rapport om Ligestillingsredegørelse

Rapport om Ligestillingsredegørelse Rapport om Ligestillingsredegørelse 2013 Copenhagen Business School 1 Indhold Status om ligestilling fra Copenhagen Business School 3 Ligestillingsindekset 4 Konklusion for Copenhagen Business School Vores

Læs mere

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi

En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi En lille bog om forældremyndighed, orlov, løn, pension og økonomi Tillykke! Tænk bare. Et nyt lille barn, dreng eller pige. Jeres barn. Noget I har sammen, og som ingen andre har så meget del i, som far

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv

DM Fagforening for højtuddannede. Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede Styrk dit studieliv DM Fagforening for højtuddannede er mødestedet for 36.000 kandidater og studerende inden for humaniora, naturvidenskab, samfundsfag og sundhedsvidenskab.

Læs mere

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev Oktober. Dus Mellervang. Cykeltur til Hesteskoen. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Cykeltur til Hesteskoen Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Oktober BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR MEDARBEJDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Kartellet. for industriansatte

Kartellet. for industriansatte Kartellet for industriansatte 1 Kartellet udgives af CO-industri Vester Søgade 12, 2 1790 København V Telefon 3363 8000 Fax: 3363 8099 www.co-industri.dk e-mail: co@co-industri.dk September 2013 Redaktør:

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter

28 maj 2015. Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter 28 maj 2015 Nr. 5-28. maj 2015. Nr. 5 Hun forsøder hverdagen med design og kunst Arkitekt og designer Helle Willum Jensen har skabt sit eget seniorjob på Ørestad Plejecenter Af Eva Birgitte Jensen Fotos:

Læs mere

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen

FTF s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen s ungdomsundersøgelse 2011 Særanalyse for Ergoterapeutforeningen 15. april 2011 Rådgivende Sociologer ApS Kronprinsessegade 34 st 1306 København K cvr 30209346 bank 5032 120996-2 tlf 33 15 36 26 fax 33

Læs mere

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft

Bedsted Børnecenter. Personalepolitik. Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Bedsted Børnecenter Personalepolitik Fællesskab - Tryghed - Handlekraft Den overordnede personalepolitik Tønder Kommune har udarbejdet en overordnet værdibaseret personalepolitik, hvor værdigrundlaget

Læs mere

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum

Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Innovationskraft på uddannelses- institutioner--- Oplæg den 11. maj i Århus, Pionerforum Dagsorden 1 2 3 4 Projektet og baggrund for projektet Den innovative organisation Centrale udfordringer for uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Husk: Nød i Præstegården

Husk: Nød i Præstegården NR. 118 NOVEMBER 2004 Medlemsblad for S.A.G., Søndersø Amatørteater Gruppe www.sag-teater.dk Husk: Nød i Præstegården 1 Medlemsnyt. Indmeldelser: Udmeldelser: Anne-Birgitte Helbo Rosenlunden 20 5471 Søndersø

Læs mere

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN

VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN VI ARBEJDER FOR DEM DER ÅBNER VERDEN LÆRERNES A-KASSE ER FOR ALLE UNDERVISERE. Lærernes a-kasse arbejder for dem, der åbner verden. De studerende, de nyuddannede, folkeskolelærerne, voksen- og ungdomsunderviserne,

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere