Ørerne i maskinen. Støj og paramedialitet i nyere film. A f Andreas Halskov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ørerne i maskinen. Støj og paramedialitet i nyere film. A f Andreas Halskov"

Transkript

1 Den iranske instruktør Mohsen Makhmalbaf med sin dobbeltgænger, Hossain Sabzian, bag på motorcyklen i kollegaen Abbas Kiarostamis Close-Up (Nema-ye Nazdik, 1990). Ørerne i maskinen Støj og paramedialitet i nyere film A f Andreas Halskov Livet er som en dogmefilm: Det kan godt være, at man ikke kan høre hvad der bliver sagt, men det betyder jo ikke nødvendigvis, at det er uvigtigt... Kisser (Sofie Gråbøl) i Direktøren for det hele (2006). Flaws and imperfections are part of this total desired look. Displayskilt på en t-shirt i en østrigsk tøjforretning (Cit. in Kahn 2001: 20). I essayet Glitches, Bugs, and Hisses: The Degeneration of Musical Recording and the Contemporary Musical Work (2004) beretter musikforskeren Eliot Bates om en kuriøs oplevelse hos en lokal, londonsk musikforhandler. Bates købte dobbelt-cden In Memoriam Gilles Deleuze, der er en perle ud i eksperimentel elektronisk musik

2 Ørerne i maskinen 128 Det sjældne dobbelt-album var - til Båtes store forbavselse - placeret i butikkens udsalgssektion med følgende forklarende label på omslaget: The surface of this disc is scratched. Ironisk nok var det denne cd, der for alvor fik kritikernes ører op for den digitale glitch-musiker Oval (Markus Popp), hvis kunstneriske varemærke netop er en musikalsk fremelskning af digitale fejllyde - glitches - som f.eks. lyden af skippende eder. Nu var overfladen på eden i musikshoppen i London tilfældigvis ganske rigtigt ridset (og derfor formodet urentabel), men selve edens musikalske indhold kendetegnes, sjovt nok, ved det intentionelt billige og fejlbehæftede udtryk. Klik, sus og scratches, der er frembragt med vilje! Men hvad har dette med film at gøre? Faktisk ikke så lidt endda, vil jeg påstå. For ganske som en række m oderne m u sikere bygger deres kunstneriske udtryk på en iscenesættelse af forskellige m usikalske fejllyde (enten ved analogt at ridse i ederne - det gælder f.eks. den japanske støj musiker Merzbow - eller ved digitalt at tilføre deres m usik forskellige typer pladerillestøj1)» så kan man se en tendens i flere nyere film til refleksivt at forholde sig til digitaliseringen ved en æstetisk iscenesættelse af forskellige klippe- og lydtekniske fejl (Halskov 2009b). Det er denne (anti) æstetiske tendens, vi her skal beskæftige os med, som den kommer til udtryk i tre af de seneste tyve års mest interessante (men ikke just mest populære) film: Abbas Kiarostamis iranske m ockumentary Close-Up (Nema-ye Nazdik, 1990), Lars von Triers folkelige Verfremdungsfilm Direktøren for det hele (2006) og Harmony Korines amerikanske dogmefilm, julien donkey-boy (1999). Reel noise. Som et teknologisk biprodukt har støj været en del af filmen siden dennes fødsel i slutningen af 1800-tallet. Ifølge flere teoretikere2 var formålet m ed stum filmæraens musikalske og verbale akkompagnem enter ligefrem til dels at overdøve eller maskere teknologiens mislyde. Siden lydens gennembrud i anden halvdel af 1920 erne har man ligeledes ved forskellige strategier søgt at underminere eller helt eliminere sådanne mislyde eller tekniske ufuldkommenheder. Disse strategier kan groft opdeles i tre hovedkategorier: - fremhævelse af stemmen (ved hjælp af boomstænger, retningsbestemte m i krofoner, dubbing mv.) - reduktion af grundstøjen (ved hjælp af lydtætte bokse til optageudstyret (såkaldte iceboxes), Dolby støjreduktionssystemer m.v.) - en generel sound smoothing benyttet på forskellige elementer af impulsstøj (dvs. kortvarige forstyrrelser) (Halskov 2008: 26-28). Ifølge den franske filmlyd-teoretiker Michel Chion er et af de styrende principper i den klassiske film således en nødvendig fremhævelse af stemmen og en altid hørbar dialog. (Chion 1999: 5-6). Back to the future. Med den digitale optage- og redigeringsteknik er disse bestræbelser på at fremhæve talen og reducere al støj snart fuldbyrdet. Lyden næ rm er sig, med John Beltons betegnelse, det ideelle udtryk (Belton 1985: 67f). Men i kølvandet på digitaliseringen følger en m odsatrettet tendens til at fremelske og fremhæve netop de teknologiske fejllyde, som digitaliseringen ellers efterhånden helt har elimineret fra den filmiske

3 a f Andreas Halskov oplevelse. D et ses - eller høres, skulle man måske snarere sige - bl.a. i film som julien donkey-boy, Close-Up og Direktøren for det hele. Den iranske instruktør Abbas Kiarostami anvender støj og forskellige auditive fejl* (pludselige jag af impulsstøj, der simulerer løse forbindelser e.l.) med henblik på at skabe et m ere autentisk og reportagelignende udtryk. Hvilket understreges af den dårlige framing, den flaksende kamerastyring, den svigtende skarphed og de tilsyneladende tilfældige zooms, tilt og panoreringer. I julien donkey-boy, Harmony Korines syndefulde dogmesag, bruges støjen til at skabe en passende fejlbehæftet og grim æstetik - af Korine kaldet mistakeism (Rom an 2001: 60) - samtidig med, at den skal spejle filmens skizofrene hovedkarakter. Og også hos Lars von Trier - i dennes brechtianske venstrehånds-opus Direktørenfor det hele - er lyden et bevidst fremmedgørende element, der giver filmen et grim t og næsten vilkårligt udtryk. Hos alle tre instruktører kan man således, med Yasunao Tone, tale om et paramedielt udtryk, hvor m oderne lydmedier og -teknikker anvendes med det formål at skabe et udtryk fjernt fra disses iboende formål ( renhed, standardisering og homogenitet ) (Tone og Marcley 2006: 344-5).3 Det er i sådanne tilfælde, at man, som Torben Sangild, kan tale om en støjens æstetik (Sangild 2003). M od en skizofren lyd. D er er noget frækt og drilagtigt - man fristes til at sige triersk - over at lave en dogmefilm, der som ju lien donkey-boy skånselsløst foragter og forbryder sig imod netop de kyskhedsregler, der er selve omdrejningspunktet for dogme-konceptet. Dette er ikke desto mindre tilfældet i denne, Harmony Korines anden spillefilm som instruktør. Blandt de mest markante af Korines famøse regelbrud er hans brug af nondiegetisk lyd og musik (der ikke er afspillet bag kameraet), dobbeltmediering og digital filtrering (der bevidst, om end bevidst grimt, æstetiserer det visuelle udtryk) og 16mm-optagelser (der dog er overført til 35mm).4 I kølvandet på debutfilmen Gummo (1997), der vakte begejstring hos såvel filmkritikere som -nørder, fik Korines film num m er to en mere skeptisk og broget modtagelse. Nogle har kaldt julien donkeyboy en kunstnerisk genistreg, mens andre har beskrevet den som unødigt manieret og artsy (Schepelern 2003: 96). Én filmkritiker var særlig skarp i sin kritik. I sin harske og uforsonlige anmeldelse til Japan Times tillod Giovanni Fazio sig således at beskrive filmen som autistic og ikke ar tistic. (Fazio 2001). Spørgsmålet er im idlertid, om ikke netop denne beskrivelse kan stå som en (uforvarende) positiv indramning af Korines projekt. For om noget er filmen netop en ekspressiv skildring af de frenetiske oplevelser og tvangstanker, der plager og forstyrrer den skizofrene Julien (spillet af en mumlende og ofte fuldstændig uforståelig Ewen Bremner). Med andre ord: hvis filmen er autistisk i sin hektisk skiftende lyd- og billedside (og således ekstremt stressende både at se på og lytte til), så er det næppe en tilfældighed. Snarere en tilstræbt æstetik. Med et lån fra Peter Wollen kan vi passende beskrive filmen som intransitiv (dvs. at de enkelte scener ikke har en klar forbindelse til hinanden), idet den ikke følger en lineær, endsige kausal, logik (Wollen 1999: 499f). Filmen er baseret på et såkaldt free script, og dens brug af klipning, ikke m indst lydklipning, m inder mest af alt om en hikkende cd

4 Ørerne i maskinen Med abrupte, uformidlede klip skaber Harmony Korine i julien donkey-boy (1999) en stressende, kaotisk filmoplevelse. Diskussionen mellem Julien og hans bror er klippet i stumper og stykker og på lydsporet formidlet som hik, host og støn. Navnlig én scene - hvis æstetik har en påfaldende lighed med moderne glitch- musik - er interessant. Julien, den mest dysfunktionelle i en komplet dysfunktionel familie, befinder sig i et køkken med sin ditto mærkværdige lillebror (som vi ikke kender meget til ud over hans tydelige wrestler-ambitioner). På panden steger noget bacon, som brødrene må formodes at have sat over og snart skulle indtage. Efter nogle få, helt uforståelige ord følger en serie af hurtige jum p cuts, da Julien pludselig og tilsyneladende umotiveret overfalder lillebroderen. Ser man filmen på dvd, kan 130 man forledes til at tro, at der er tale om en fejl på disken, og det er ikke svært at forestille sig, at en uvidende filmsælger kunne finde på at placere den i sin udsalgssektion med en forklarende label på omslaget. Den ovennævnte scene i julien donkey-boy er optaget i én lang, håndholdt kamerabevægelse, og først i redigeringsprocessen dekonstrueret og skamklippet til en serie af 160 ultrakorte jump cuts. Den fysiske fight imellem Julien og lillebroderen er klippet i stykker, sønderlemmet, og deres indbyrdes diskussion reduceret til en kaotisk serie af hik, host og støn. Ikke én eneste stavelse er forståelig, men synet af de to brødres mundbevægelser og lyden af (noget, der minder om) dialog-fragmenter trigger tilskueren til - forgæves - at søge efter m ening og verbal afkodning. Det pludselige anfald på lydsporet er koblet til Juliens pludselige, anfaldslignende tilstand.5 Og i perceptuel forstand kan det, som Torben Grodal ville mene, netop være tilskuerens oplevelse af auditiv kontrolindskrænkning - dvs. at vi higer efter, men ikke evner at etablere en verbal mening - der her giver os en fornem melse af subjektivitet. Lydsidens pludselige uigennemtrængelighed modsvares ikke af et markant skift i visuelt perspektiv (f.eks. fra et nærbillede til en supertotal), og der er ingen anden diegetisk faktor, der um iddelbart motiverer denne uforståelighed. Scenen vil således opleves som mindre virkelig, som var den filtreret og oplevet gennem Juliens sanseapparat (Grodal 2007: 152). Hvis den klassiske film kan kaldes Verbocentrisk, fordi den fremhæver og understøtter dialogen som et centralt fortælleteknisk redskab, så er det først og fremmest denne grundregel - og ikke dogmereglerne - som Harmony Korine forbryder sig imod. M odsat den pæne, homogene æstetik, der i udpræget grad kendetegner

5 a f Andreas Halskov mainstreamfilmen, kan æstetikken i julien donkey-boy, med Torben Sangild, beskrives som udtryk for en skrøbelig, porøs sensibilitet. En grimhedens og fejlenes æstetik. Kan en com puter være venstrehåndet? Når jeg tillader mig at kalde julien donkeyboy triersk, skyldes det prim ært, at filmens instruktør forekommer komplet uinteresseret i at følge regler og anvisninger - til trods for, at dogmebevægelsen som bekendt tog sit afsæt i en række klare og næsten bibelske anvisninger. Noget lignende kan da også siges om Trier selv, dogme-konceptets neurotiske far, der gennem en im ponerende (forskelligartet) filmografi har ført os fra venstrehåndet tv-æstetik (Riget, 1994) til skizofrene blandinger af formalisme og grimhed (bl.a. Breaking the Waves, 1996), grænseoverskridende hjemmevideostil (Idioterne, 1998) og noget så mærkværdigt som fremmedgørende folkekomik (Direktøren for det hele). Her skal det handle om sidstnævnte, der er den af Triers nyere film, som utvetydigt har opnået m indst hæder og kritisk interesse. Filmen - der med Triers egne ord blot er en harmløs folkekomedie, som ikke tillader dybere fortolkning - trækker en lige linje tilbage til Rigets venstrehåndsæstetik. Skønt de færreste kan se, endsige ønsker at se, en kobling imellem dette slapstick-komiske makværk (hvilket det ofte betragtes som) og tv-seriens underfundige blanding af vid, hum or og horror. Men koblingen ligger i brugen af venstre hånd. Direkte adspurgt tager Trier dog aldeles afstand fra en sådan beskrivelse: Direktøren fo r det hele er nok lavet grim t og m ed vilje enerverende, men, så vidt muligt, helt uden brug af menneskelige hænder.6 D en menneskelige styring er angiveligt fuldstændig (?) fravalgt, måske i et forsøg på at spejle netop dén faglige og m enneskelige ansvarsfralæggelse, der i filmen iscenesættes som et tidstypisk fænomen. 1 den forstand kan man sige, at filmens støjende lydside - der er præget af m ikrofon-sus, konstant skiftende lydpositioner og -niveauer - repræsenterer et iboende element af irrationalitet i en ellers rationelt indrettet verden.7 Som hos Samuel Beckett eller Joseph Heller handler Direktøren for det hele om den absurde regel- eller systemfølge, hvor arbejdsopgaver uddelegeres og udføres systematisk og professionelt uden at gøre gavn eller have nogen funktionel, endsige menneskelig, værdi. Filmens audiovisuelle stil er således styret af en computer - den såkaldte Automavision, der vilkårligt forhåndsdefinerer alt, fra framing til lydniveauer, mikrofonindstillinger, tilts og panoreringer. Med en ny, vilkårlig, grundindstilling for hver ny optagelse! Åh, nej, lyder det fra den svært irriterende, brechtianske rammefortæller, nu gik det lige så godt. Hvorfor så denne afbrydelse? For slet ikke at tale om den ubehjælpsomme og meningsløse zoom. At kalde filmens billed- og lydindstillinger vilkårlige er imidlertid, ret beset, lidt af en tilsnigelse, for lyd- og klippestilen er snarere bevidst dilettantisk end egentlig tilfældig. Mens filmens VFX-supervisor, Peter Hjort, beskriver Automavision som et forsøg på at etablere et umanipuleret udtryk - ikke ulig Jackson Pollocks såkaldte drypm alerier, hvor malingen dryppes tilfældigt ned på lærredet fra en vis højde - så indrøm m er Trier følgende: Det er mig, der bestemmer. Jeg bestemmer bare på en mere upræcis måde. (Bagger 2007a). Stokastisk lyd. Kunsthistorien har mange eksempler på brug af tilfældighedsparametre, i mange forskellige afskygninger. 1 31

6 Ørerne i maskinen Fra William Burroughs cut wp-poesi over Fluxus-bevægelsen, den frie, improvisationsbårne jazz, Olafur Eliassons berømte Weather Project (hvor tilskuerens visuelle oplevelse afhænger af dennes fysiske placering i rummet) og forskellige musikalske eksperimenter (fra Lejaren A. Hiller og Leonard Isaacsons algoritmiske kom positioner til Iannis Xenakis såkaldt stokastiske musik (kort sagt: musik, hvis grundelementer - som f.eks. pitch og klangfarve - i en vis grad er underlagt tilfældighedens love).8 Navnlig de to sidstnævnte kunne ligne inspirationskilder for Triers arbejde med Automavision og den grimme, men stilbevidste, æstetisering af de markante, hørbare skift, som opstår ved konstant vekslende mikrofonindstillinger og lydniveauer (hvor stemmen enten høres i en tør nærlyd eller som en ulden, rungende fjernlyd; og hvor rum tonen høres enten som et svagt hisss eller som et markant sus, etc.). Det er russisk! Foruden disse generelle træk ved Direktøren for det hele udmærker to af filmens scener sig ved at være særligt mærkværdige, enerverende og uigennem trængelige. Det første eksempel finder vi om trent midtvejs inde i handlingen, som kort fortalt kredser om Kristoffer (Jens Albinus), der i rollen som Sven E. bliver stand-in chef for en m indre virksomhed, hvis virkelige chef, Ravn (spillet af Peter Gantzler), ikke evner at foretage upopulære ledelsesmæssige valg.9 I den pågældende scene er Ravn og Kristoffer taget et smut i Cinemateket for at diskutere de nærmere detaljer i en plan, der går ud på at sælge virksomheden til nogle islændinge og i samme om bæring fyre dens danske medarbejdere. Valget af netop Cinemateket vækker snarere undren end egentlig genkendelse, på et diegetisk såvel som på et meta-filmisk plan. For hvem vælger, i den virkelige verden, at henlægge afgørende arbejdsrelaterede diskussioner til en biograf under visningen af en film? Og hvorfor da på film henlægge en tilsyneladende central dialogscene til en så dialogforstyrrende kulisse? Hvis svaret på det første af de to spørgsmål synes selvindlysende, så er svaret på det sidste m indre klart og entydigt. Men implikationerne af den mørklagte biograf som ramme om Kristoffer og Ravns samtale er til gengæld tydelige. For ikke alene generes samtalen af den fremmedklingende dialog fra Tarkovskijs film i filmen - som er en konstant hørbar, m en for de fleste tilskuere aldeles uforståelig baggrundskulisse (der tales såm ænd russisk!) - nej, Ravn og Kristoffers dialog forstyrres endvidere af tyssende biografpublikummer såvel som af deres eget is-spiseri og uhensigtsmæssige knasen med slikpapir m idt under samtalen.10 Hertil kom m er de konstant vekslende mikrofonindstillinger, som ikke i sig selv gør samtalen mindre hørbar, men som på afgørende vis påvirker vores evne til at opfange og afkode dens semantiske indhold. Et lignende eksempel på en sådan uhensigtsmæssig brug af lyd og klippeteknik findes i forbindelse med de tilbagevendende forhandlinger mellem virksomhedens danske repræsentanter og de potentielle, islandske købere. I disse scener - navnlig i filmens forhalede, kaotiske afslutning - benyttes de mange overlappende stemmer (i samspil med den stokastiske lyd og framing) med henblik på at opnå en effekt som i ovennævnte biografscene. Under hele den afsluttende forhandling - som, efter alskens verbale svinkeærinder, ender med, at Kristoffer i rollen som Sven E. sælger virksom heden - anvendes således

7 a f Andreas Halskov i Folkekomisk Verfremdung i Direktøren for det hele (2006, instr. Lars von Trier). Den hikkende klipning og de krasse auditive spring fungerer som en vedvarende kilde til distraktion. en islandsk simultantolk (Benedikt Erlingsson), der konsekvent oversætter Kristoffers fritsvævende kom m entarer og islændingenes knappe ditto. Men hvor simultantolken på det diegetiske niveau tjener et forståelseshensyn, er hans verbale tilstedeværelse stærkt meningsforstyrrende for os som tilskuere, på samme måde som Robert Altmans kunstfærdigt stressende brug af radio - mikrofoner og flerkanals-lydsystemer i film som Nashville (1975) og A Wedding (1978). Formelt set er det ikke umuligt at skelne og afkode de enkelte dialogdele, men den udstrakte brug af mange samtidige talekilder stresser uvægerligt vores sanseapparat og truer derved - som de konstant vekslende mikrofonindstillinger - m ed reelt at um u liggøre forståelsen. Det bevidst dilettantiske og irriterende ved denne sløsede iscenesættelse aflyden vækker mindelser om Triers drilagtige metafilm Epidemic (1987), hvor instruktøren og manuskriptforfatteren Niels Vørsel beskriver filmens handling og stil i en serie håndskrevne noter mod et overbelyst white-board! Her oplever vi, med andre ord ikke kun, hvad vi hører og ser, men i høj grad, at vi hører og ser. (Langkjær 2001:223). Triers markant skiftende lydniveauer peger tilbage til Andy Warhol og dennes microwave film s (film fremstillet ultrahur- tigt og for meget få penge). Flesh (1968), der ret beset er instrueret af Paul Morris- sey, er f.eks. klippet direkte i positivfilmen, således at hvert billedklip også høres som et påfaldende klik på lydsporet (Schepelern 133

8 Ørerne i maskinen 1972: 18). Men hvor Morrisseys fejlbehæf- tede æstetik angiveligt bundede i et uhørt lavt budget (filmen er produceret for blot 1500 dollars), er der i Triers tilfælde som nævnt snarere tale om et tilstræbt dilettantisk og fremmedgørende stiltræk. En drilsk audiovisuel stil og et ikonografisk forsøg på endelig at få kylet æstetikken ad helvede til (cit. in Schepelern 2000: 236). D er er en løs forbindelse. Hvor støjen hos Trier og Korine er et fænomen, der præger det totale filmiske udtryk (i retning af det uhensigtsmæssige, det grimme og det post-digitale )11, anvendes teknologiske mislyde og taleforstyrrelser kun lokalt i den iranske film Close-Up. Men så meget desto mere udtalt. Denne pseudo-dokum entar (eller mockumentary) om en mand, Hossain Sab- zian, der i sin arm od fristes til at påtage sig instruktøren Mohsen Makhmalbafs identitet, er baseret på en autentisk historie, og karaktererne spilles af de faktiske personer (hhv. Sabzian og Makhmalbaf). Grænsen imellem virkelighed og fiktion, sandhed og konstruktion er bevidst flydende, og den sporadisk grim m e billed- og lydside fungerer som et centralt æstetisk tilvalg (Halskov 2009a). I filmens nøglescene forsøger Abbas Kiarostami med sin medbragte camcorder at indfange instruktør-kollegaen M akhm albaf, der er på vej til retsbygningen for at mødes med Hossain Sabzian (som i mellemtiden er blevet pågrebet og stævnet for sin tvivlsomme adfærd). Det bevægelige kamera udpeger M akhmalbaf gennem forruden på en bil, og følger hans bevægelser i en serie usikre panoreringer.12 Kiarostami taber M akhmalbaf af syne og udbryder frustreret: Vi kan ikke tage den scene om! 134 M akhmalbaf dukker dog op igen bag en taxa i billedets absolutte baggrund, og ved hjælp af en insisterende zoom indfanges han nu i en let ulden halvtotal, der snart går over i en helt utydelig halvnær. Vi ser M akhm albaf og hører ham tale, men talen forstyrres af en række frustrerende mislyde og udfald på lydsporet. Støjen kom m er fra knaphulsmikrofonen, lyder det nu fra Kiarostami, der tilføjer: Der er en løs forbindelse i den. De frustrerende lydudfald og den stressende impulsstøj fortsætter på lydsporet i henved tre-fire minutter, alt imens Makhmalbaf mødes og forsones m ed sin dobbeltgænger. Den billedlige harm oni kontrasteres af en markant lydlig disharmoni, men netop denne omhyggeligt konstruerede disharmoni kan paradoksalt nok siges at give en fornemmelse af nærvær og autenticitet. Som var der tale om reportagebilleder og ikke ren iscenesættelse. Med Jørgen Dehs (2006) og Friedrich Hölderlin kan man måske sige, at det rene (forstået som det virkelige eller ægte) kun lader sig fremstille i det urene (her forstået som den grim m e lyd, det flaksende kamera og de tilsyneladende vilkårlige zooms og panoreringer). Vi kan aldrig komme helt tæt på sandheden, har Kiarostami sagt, undtagen ved at lyve (cit. in Martin 2001). Netop derved kan den iranske instruktør minde, endog i udstrakt grad, om den tyske billedkunstner Gerhard Richter. Blandt tyskerens mange fascinerende kunstneriske bedrifter er de såkaldte fotomalerier, hvor et fotografi (ofte af en officiel person eller et familiemedlem) projiceres op på et lærred for at danne grobund for et skræmmende hyperrealistisk maleri. Det mest iøjnefaldende ved disse fotomalerier ligger dog i, at Richter i denne overmaling af motivet bevidst indføjer sm å maletekniske fejl (såkaldte

9 Hyperrealistisk grim hed hos Gerhard Richter og Abbas Kiarostami, i hhv. Close- Up (Nema-ye Nazdik, 1990) og S. mit Kind (1995). a f Andreas Halskov

10 Ørerne i maskinen biurs eller smudges), der til forveksling ligner virkelige optiske eller fototekniske fejl, og således giver maleriet en mere fotografisk og hyperrealistisk karakter. Men i højere grad end billedet kan lyden, ifølge Michel Chion, påvirke og snyde vores perception, hvorved der åbnes mulighed for en større følelsesmæssig og betydningsmæssig manipulation (Chion 1994: 33f). Noistalgi. Skønt støj således kan have en række forskellige funktioner, fremstår den først og fremmest som en pudsig, tilbageskuende mindelse om en tid, hvor teknikken endnu ikke var i stand til helt at slette sine egne spor - hvilket som bekendt er dens fornemste mission inden for ram m erne af den klassiske mainstreamfilm. Det, vi er vidner til i dag, er en bølge af grimheds- kunstnere, dilettanter og selvudnævnte kejthænder, der nødvendigvis må efterfølge og gøre op med mainstreamfilmen. Torben Sangild taler om en noistalgi inden for nyere musik, hvor man anvender simuleret pladerillestøj med henblik på at skabe et mere organisk og autentisk udtryk (Sangild 2006a). En sådan æstetisk eller kontra-æstetisk praksis kan man kalde f.eks. paramediel eller post-digital, men den vidner under alle omstændigheder om en fascinerende udvikling i m oderne kunst og æstetik. Engang kunne man i bogstaveligste forstand høre filmens historie - som følge af tiltagende slid og den gradvise nedbrydning af celluloid- eller nitratstrimlen. Kunne det tænkes, at det var dette historiens hisss, vi i dagens digitale tidsalder er kommet til at savne? Lyden af en fejlbarlig og endnu ufuldkommen - ja, næsten menneskelig - teknologi. 136 Noter 1. Om dette fænomen har Torben Sangild skrevet flere interessante indlæg. Mest bemærkelsesværdig er hans reference til computer-programmet izotope Vinyl (et stykke software, der gør det muligt for brugeren at tilføre sin musik forskellige typer støv og pladerillestøj). Med dette program kan brugeren angiveligt - paradoksalt nok - skabe sin egen 'autentiske vinyl-simulation ( authentic 'vinyl simulation ). For mere herom, se Sangild 2006a og audio/vinyl/ 2. For mere herom, se bl.a. Davison 2004, s. 18, og Burt 1994, s Således beskriver Tone og Marcley selv fænomenet paramedialitet : Når en ny teknologi opstår, og derved gør en anden teknologi forældet eller overflødig, er der to typiske reaktioner: nogle kunstnere finder en alternativ måde at bruge den nye teknologi på, mhp. at udvide det kunstneriske udtrykspotentiale, og nogle gange bliver den forældede teknologi, i sig selv, til kunst. [...] En ny teknologi, et nyt m edium opstår, og kunsteren udvider ofte brugen og brugsmulighederne af denne teknologi. (Tone og Marcley 2006: 344-5). 4. Korines regelbrud diskuteres på to dvdfeaturettes: FreeDogme (på bonusdisken til Sandrew Metronomes Dogme Kollektion) og The Confessions of Julien Donkey-boy (Independent Pictures, 2001). 5. Koblingen mellem støj og anfaldslignende tilstande er, mener Simon Reynolds, naturlig, idet støjen, i en vis forstand, repræsenterer en lydlig spasme. Med Reynolds ord: Støj er som et udbrud i det materiale, som sproget er gjort af. Vi fængsles og fascineres af et anfald aflyd, hvortil vi ikke kan knytte en mening... (Reynolds 1990: 60). 6. Se Bagger 2007b. 7. Dette forhold bemærker Torben Sangild ift. m oderne glitch-musik. Med Sangilds ord: Glitchmusik udstiller teknologiens skrøbelighed og sårbarhed. D en peger på de dialektiske momenter af irrationalitet i de ellers gennemført rationelle computere. (Sangild 2006b: 166). 8. For mere herom, se Marstal og Moos 2001, s. 195, og LaBelle 2006, s Filmens ironiseren over moderne ledelsesfilosofi og meningsløse virksomhedsdiskurser er angiveligt inspireret af den engelsk tv-serie The Office (BBC, ). 10. Andrej Tarkovskijs klassiker Zerkalo (1975, Spejlet) - m ed dennes frapperende afsøgning af det irrationelle - spøger som intertekstuel reference i flere af Triers værker, navnlig i The Element ofcrime (1984), Antichrist

11 a f Andreas Halskov (2009) og tv-serien Riget. 11. Betegnelsen post-digital har jeg hentet fra nyere musikteori (jf. Cascone 2006 og Richards 2006). 12. Ordet udpeger er ikke tilfældigt valgt, idet stilen her netop er et eksempel på pointing i modsætning til framing, og også denne brug af pointing kan siges at være en pseudo-dokumentarisk markør. For mere om pointing og framing, se Mikkelsen Litteratur Bagger, Jonas (2007a). Automavision - om Triers nye teknik og regler. Bonusmateriale til Direktøren for det hele (Nordisk Film, dvd). Bagger, Jonas (2007b). Instruktøren for det hele - interview med Lars von Trier. Bonusmateriale til Direktøren fo r det hele (Nordisk film, dvd). Bates, Eliot (2004). Glitches, Bugs, and Hisses: The Degeneration of Musical Recordings and the Contem porary Musical Work. In: Washburne, Christopher J. og Derno, Maiken (red.): Bad Music: The Music We Love to Hate. New York og London, Routledge. Belton, John (1985). Technology and the Aesthetics of Film Sound. In: Weis, Elisabeth og Belton, John (red.): Film Sound: Theory and Practice. New York, Columbia University Press. Burt, George (1994). The A rt of Film Music. Boston, Northeastern University Press. Cascone, Kim (2006). TTie Aesthetics of Failure: Post-Digital Tendencies in Contemporary Computer Music. In: Cox, Christoph og Warner, Daniel (red.): Audio Culture: Readings in Modern Music. New York, Continuum. Chion, Michel (1994). Audio-Vision: Sound on Screen. Oversat af Claudia Gorbman. New York, Columbia University Press. Chion, Michel (1999). The Voice in Cinema, (opr. 1982). Oversat af Claudia Gorbman. New York, Columbia University Press. Davison, Annette (2004). Hollywood Theory, Non-Hollywood Practice: Cinema Soundtracks in the 1980s and 1990s. Leeds, Ashgate. Dehs, Jørgen (2006). D et rene i det urene: bemærkninger om kunst og autenticitet. In: Bisgaard, Ulrik og Friberg, Carsten (red.): Det æstetiskes aktualitet. København, Multivers. Fazio, Giovanni (2001). Julien Donkey-Boy : A Film Genius in His Own M ind. In: The Japan Times. Online: search?q=cache:g NxFJY96DQJ:search.ja - pantimes.co.jp/cgi-bin/ff al.html+ju lien+donkey+boy+noise&hl=da&ct=clnk&cd =5&gl=dk. Hentet Grodal, Torben (2007). Embodied Visions: Evolution, Emotion, Culture, and Film. København, AFM, Københavns Universitet. Halskov, Andreas (2008). Uhørt! - støj som æstetisk og fortælleteknisk virkemiddel i m o derne film og tv. Speciale i Filmvidenskab, Københavns Universitet. Halskov, Andreas (2009a). Et billedes anatomi: På sporet af (u)sandheden. In: 16:9, juni Halskov, Andreas (2009b). Et billedes anatomi: Sammenbruddets æstetik. In: 16:9, november Kahn, Douglas (2001). Noise, Water, Meat: A History o f Sound in the Arts. London, The MIT Press. LaBelle, Brandon (2006). Background Noise: Perspectives on Sound Art. London, Continuum. Langkjær, Birger (2001). Den lyttende tilskuer: Perception aflyd og musik i film. København, Museum Tusculanums Forlag. Marcley, Christian og Tone, Yasonao (2006). Record, CD, Analog, Digital. In: Cox, C hristoph og Warner, Daniel (red.): Audio Culture: Readings in Modern Music. New York, Continuum. Marstal, Henrik og Moos, Henriette (2001). Filtreringer - Elektronisk musik fra tonegeneratorer til samplere København, Høst & Søn. Martin, Adrian (2001). The White Baloon and Iranian Cinema. In: Senses of Cinema, nr. 15, juli-august Mikkelsen, Mads (2008). Look out, it s real! Politisk modernisme på amerikansk i Medium Cool. In: Kosmorama nr København, DFI. Reynolds, Simon (1990). Blissed Out: The Raptures of Rock. London, Serpent s Tail. Roman, Shari (2001). Digital Babylon: Hollywood, Indiewood & Dogme 95. Hollywood, ifilm Publishing. Sangild, Torben (2003). Støjens æstetik. København, Multivers. Sangild, Torben (2006a). Vinylstøj - støv eller nostalgi, først bragt på AUX s hjemmeside i marts Online: dk/sangild/ wiki/index. php?title= Vinylst%C3%B8j Sangild, Torben (2006b). Klik, tik, bip, sssss, fffff: Glitch-musik og æstetiseringen af det teknologiske lydmiljø. In: Bisgaard, Ulrik og Friberg, Carsten (red.): Det æstetiskes aktualitet. København, Multivers.

12 Ørerne i maskinen Schepelern, Peter (1972). Den fortællende film. København, Munksgaard. Schepelern, Peter (2000). Lars von Triers film: tvang og befrielse. København, Rosinante. Schepelern, Peter (2003). Filmen ifølge Dogme. Spilleregler, forhindringer og befrielser. In: Toftgaard, Anders og Hawkesworth, Ian Halvdan (red.): Nationale spejlinger: tendenser i ny dansk film. København, Museum Tusculanums Forlag. Wollen, Peter (1999). Godard and Counter Cinema: Vent d Est (opr. 1972). In: Braudy, Leo og Cohen, Marshall (red.): Film Theory and Criticism: Introductory Readings. New York og Oxford, Oxford University Press.

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser.

De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. De 5 kontaktniveauer er en lille teori, som er udsprunget af mit musikterapeutiske arbejde med børn og voksne med funktionsnedsættelser. Teorien kan bruges som et redskab for alle faggrupper der arbejder

Læs mere

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet.

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet. HUSET OVERFOR Filminfo: Instruktør: Ask Hasselbalch, Four Hands Film / Filmværkstedet, 2009. Filmens historie: I 'Huset overfor' udfordrer to drenge hinanden til at gå på opdagelse i det uhyggelige hus

Læs mere

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013

Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Undervisning på J.F. Willumsens Museum 2013 Et enkeltkunstnermuseum som J. F. Willumsens Museum er særdeles velegnet i kunstformidling til børn og unge. Tilegnelsen af værkerne bliver mere overskuelig,

Læs mere

Optagelse med to kameraer

Optagelse med to kameraer Optagelse med to kameraer Del 1 Hvis du filmer en levende begivenhed med et enkelt videokamera, kan du få problemer med redigeringen: Hvis du ønsker at klippe fra det ene skud til det andet, er du nødt

Læs mere

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005

Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Andrzej Wirth og Thomas Martius: Las Venice 5. - 6. april 2005 Ordet "Island" flakser med mellemrum henover væggene i Kanonhallens foyer. Den ene ende er fyldt med caféborde, som publikum sidder ved. Bagved

Læs mere

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.)

Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Interaktiv filmanalyse med YouTube Fag: Filmkundskab, Dansk, Mediefag Emne: Analyse af film og video (fx virale videoer, tv-udsendelser m.m.) Målgruppe: Lærere på ungdomsuddannelser Hvorfor fokus på levende

Læs mere

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING Målgruppe: Mellemtrin

UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING  Målgruppe: Mellemtrin UNDERVISNING HEART HERNING MUSEUM OF CONTEMPORARY ART BIRK CENTERPARK 8 DK 7400 HERNING WWW.HEARTMUS.DK Målgruppe: Mellemtrin Lærervejledning Materialet er opbygget som et forløb med et før-under-efter

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Analyse af og undervisning i og med filmen

Analyse af og undervisning i og med filmen Analyse af og undervisning i og med filmen 1. Arbejde i teams omkring analyse af filmen CL-strukturen ekspert-puslespil 2. Genren ungdomsfilm definition i forhold til Supervoksen 3. Teamdrøftelse af undervisningsmaterialet

Læs mere

Generelle Strategier

Generelle Strategier Generelle Strategier Hjælper Dit Barn at Lære mere Effektivt Tips til at beholde Høreapparater (eller Implant) På Nu hvor dit barn har høreapparater, vil udfordringen kunne være at beholde dem på. Det

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Surroundings Surrounded & Light Extension

Surroundings Surrounded & Light Extension I N S P I R A T I O N S M A T E R I A L E Surroundings Surrounded & Light Extension Olafur Eliasson Esbjerg Kunstmuseum 28.06.-31.12.2003 INTRODUKTION TIL UNDERVISEREN: Esbjerg Kunstmuseum præsenterer

Læs mere

Er du en sensitiv leder?

Er du en sensitiv leder? Er du en sensitiv leder? 15-20 procent af alle mennesker er sensitive, og rigtig mange ender i en lederstilling, fordi man som sensitivt menneske er rigtig god til at mærke stemninger i grupper og tune

Læs mere

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet!

inspirationsmøde, fordi vi meget gerne vil inddrage jer og jeres ideer i udviklingen af konceptet! Dette scenarie har meget meget lidt at gøre med vores vision for vandog wellnessprojektet. Men denne visionære mand fra en helt anden tidsalder er alligevel et godt udgangspunkt for at belyse nutidens

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015

Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 Martin Fraenkel Vitamin mf Nye malerier d. 27. marts 9. maj 2015 GALLERI PROFILEN AKADEMISK OUTSIDERKUNST Af Veronika Botin Efter en periode med stor interesse i samtidskunsten for nye udtryksformer som

Læs mere

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013

En lærerguide ENTROPIA. 13. april 19. maj 2013 En lærerguide ENTROPIA - en soloudstilling med Marianne Jørgensen 13. april 19. maj 2013 Introduktion I perioden 13. april til 19. maj 2013 kan du og din klasse opleve udstillingen ENTROPIA en soloudstilling

Læs mere

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta

Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Dokumentarfilmen mellem fiktion og fakta Traditionen. Typer & genrer CFU Nordjylland marts 2011 Henrik Poulsen Dokumentarfilmen Program 13.00-14.15 Dokumentarfilmen: Tradition og genrer eksempler 14.25-15.00

Læs mere

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011

Vi er her for at søge. Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 Vi er her for at søge Af Frederikke Larsen, Villa Venire A/S april 2011 På sidste års kundeseminar spurgte jeg skuespiller Lars Mikkelsen, hvorfor tvivlen er en ressource og en drivkraft for ham. Han forklarede

Læs mere

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie.

Det giver ikke meget mening at lave performances og samtidig tage afstand til kroppen som kunstnerisk medie. Publiceret på KUNSTEN.NU d. 12. marts 2011. http://www.kunsten.nu/artikler/artikel.php?samtalekokkenet+4+liveart Robin Deacon (UK) gav sin krop kamp til stregen ved Samtalekøkkenet. (Foto: Samtalekøkkenet)

Læs mere

MENTORVÆRKTØJER ONLINE

MENTORVÆRKTØJER ONLINE S T O R I E S HUMAN CHANNEL PRÆSENTERER MENTORVÆRKTØJER ONLINE 12 ONLINE LÆRINGSFILM Mentorværktøjer har udviklet 12 onlinelæringsfilm, som trin for trin underviser i det at være mentor. Filmene gør mentor

Læs mere

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag?

Vasily Kandinsky. for Vasily Kandinsky i dag? Vasily Kandinsky Marie Knudsen: Ja, fordi det han står for, for mig er noget der ligger lidt længere tilbage i tiden. Hvor at hvis man så skal lave noget som er nutidigt nu, i forhold til en reklame og

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness

V I S D O M PÅ K A N T E N Film & mindfulness Fire SamtaleSaloner Fire lørdage formiddage Fire film med udgangspunkt i forskellige kunstarter ansporer til at sætte begreb på visdom VISDOM PÅ KANTEN er skabt i samspil med psykolog Lisbeth Bruus-Jensen.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland, Hillerød-afdelingen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Når jeg møder nye mennesker, er deres evne for stilhed et parameter som jeg ubevidst måler - Michael Begg.

Når jeg møder nye mennesker, er deres evne for stilhed et parameter som jeg ubevidst måler - Michael Begg. Om auditive Når jeg møder nye mennesker, er deres evne for stilhed et parameter som jeg ubevidst måler - Michael Begg. Hørelsen fungerer bedst når man er stille. Man hører ikke bedre ved at virre med hovedet

Læs mere

Skriftlig opgave. Reklamefilm

Skriftlig opgave. Reklamefilm Skriftlig opgave Reklamefilm Materiale Tekst 1. Thomas Nielsen: Her er årets værste tv-reklamer, Søndags-Avisen 16.-18. december 2011. Tekst 2. Thomas Nielsen: Søren Fauli: Had er ikke dårligt, Søndags-Avisen

Læs mere

Alberte Josephsen. Gruppe 1

Alberte Josephsen. Gruppe 1 Alberte Josephsen Gruppe 1 Indholdsfortegnelse Krimi 2-3 Moodboard Karaktertræk 4 Moodboard Farver 5 Moodboard Typografi 6 Persona 7 Krimigenre 1 KRIMI Kriminallitteraturen er en genre, som kan føres længere

Læs mere

Verdens første digitale minimodtager

Verdens første digitale minimodtager Verdens første digitale minimodtager Comfort Digisystem Receiver DT10 Receiver DT10 er minimodtageren med Comfort Digisystems unikke lydkvalitet. Den er let at bruge, let at konfigurere, og den giver en

Læs mere

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning

KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Politiken Kultur KUNST 12. SEP. 2013 KL. 11.52 Kunst og design har lagt sig i ske på Den Frie Udstillingsbygning Gunnar Aagaard Andersen formåede at kombinere billedkunst og design SLIDT. Skumsofaen har

Læs mere

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner

Jazzens veje fra New Orleans. Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Jazzens veje fra New Orleans Om jazzhistorie, legender og traditioner Knud Knudsen Udgivet af Historiestudiet, Aalborg Universitet

Læs mere

Hurtigt, enkelt og stabilt

Hurtigt, enkelt og stabilt Hurtigt, enkelt og stabilt [F O R E N I N G - I N D I V I D U E L 4 5] Foran sammen Bredbånd Nord blev grundlagt i 2006 og leverer i dag internet, TV og telefoni til mere end 50.000 kunder i Nordjylland.

Læs mere

Eftermiddagens program

Eftermiddagens program Eftermiddagens program Teoretiske og praktiske vinkler på elev til elev læring, som kunne være afsendt for nogle overordnede tanker ift. jeres kommende aktionslæringsforløb. Didaktik Samarbejdsformer Elev

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste

LÆRERVEJLEDNING. Her finder du: Hvad er klatværket? Formål Afsender Brugssituation Klatværkets opbygning Faglige mål Trinmål Litteraturliste Udforsk billedkunsten og den visuelle kultur med dine elever gennem det digitale univers Klatværket. Oplev mange anerkendte kunstværker gennem fem fællesmenneskelige temaer. Lad eleverne gå på opdagelse

Læs mere

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet

Intro til Det gode forældresamarbejde. - med afsæt i Hjernen & Hjertet Intro til Det gode forældresamarbejde - med afsæt i Hjernen & Hjertet Det gode forældresamarbejde Aftenens temaer: Intro til teori og praksis i dialogen med forældrene på baggrund af Hjernen & Hjertet

Læs mere

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen

18. aug. 18. okt. Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen 18. aug. 18. okt. 2 0 1 2 Kunstnere: Marianne Johansen Hanne Gro Larsen Velkommen til udstillingen Art Together Udstillingen præsenterer værker af Billedkunstner Marianne Johansen og arkitekt og billedkunster

Læs mere

Evaluering DA 2013-14. Dansk. Karin Tychsen

Evaluering DA 2013-14. Dansk. Karin Tychsen Evaluering DA 2013-14 Dansk Karin Tychsen Undervisningen har fulgt årsplanen. Begge årgange har været med i bogstavindlæringen og alle er godt i gang med både at læse og skrive. De bøger eleverne læser,

Læs mere

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN

PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PRÆSENTATIONSWORKSHOP - BLIV BEDRE TIL AT HOLDE OPLÆG OG KOMME FREM BAG SKRANKEN PROGRAM 09.00-15.00 09.00-9.30 Velkomst, program og indflyvning til dagen 09.30-10.15 En indføring i grundlæggende kommunikative

Læs mere

Børn og hørelse. Generel information om børns hørelse, høretab og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse

Børn og hørelse. Generel information om børns hørelse, høretab og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse Børn og hørelse 7 Generel information om børns hørelse, høretab og den hjælp der er tilgængelig i den forbindelse Denne brochure er nummer 7 i en serie fra Widex om hørelse og dertil knyttede emner. Hørelsens

Læs mere

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10

OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 OPTAGELSE AF SUPER16 ÅRGANG #10 Super16 optager en ny årgang #10 med semesterstart primo august 2017. Årgang #10 kommer til at bestå af 6 instruktører, 6 producere og 4 manuskriptforfattere. Super16 favner

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013

WWW. Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 WWW Forslag til integreret digitalt værk ved Det Informationsvidenskabelige Akademi på KUA3 Udarbejdet af Jacob Nielsen 2013 Arbejdstitel: "Internet på hovedet" Projektet tager udgangspunkt i det formelt

Læs mere

TILMELDING PÅ

TILMELDING PÅ UDSKOLING: SYNOPSIS, INSTRUKTION & SKUESPIL / TIRSDAG DEN 10. JANUAR / RINGE Målgruppe: Dansk- og dramalærere i 7.-10. klasse Undervisere: Skuespiller Lise Ørtved og instruktør og manuskriptforfatter Christian

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Lærervejledning til Fanget

Lærervejledning til Fanget Lærervejledning til Fanget En udstilling med værker af den danske samtidskunstner John Kørner Målgruppe: mellemtrinnet Baggrundsinformation om udstillingen John Kørner - Fanget 04.05.13-22.09-13 Problemerne

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal

mimi olsen neel schucany Filmisk litteratur historie Gyldendal Filmisk litteratur historie mimi olsen neel schucany Gyldendal eksempel Krig og mellemkrigstid Ekspressionisme 1914-1945 Ismer fra ca. 1905-1925 I perioden under og efter 1. verdenskrig finder vi en mangfoldighed

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest

VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest VIA UC, Pædagoguddannelsen Midt-Vest Michael Blume, november 2013 At indsamle ny viden om på hvilken måde digitale medier kan bidrage til at fremme børns visuelle og auditive sensibilitet over for kroppen

Læs mere

UDE OG HJEMME. Hallofoten. St. Torv. 9500 Hobro

UDE OG HJEMME. Hallofoten. St. Torv. 9500 Hobro UDE OG HJEMME Hallofoten St. Torv. 9500 Hobro 13. februar - 26. marts 2016 Anne Østergaard: Krage, 2015, akvarel, 50 x 70 cm Hardy Brix: Arktisk Landskab 5, 2009, olie, 115 x 115 cm Annette Fausø: Udsigt

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109

Kompetenceafklaring. (www-adresse på vej) 109 Kompetenceafklaring Der er næppe tvivl om, at det både er nemmest og mest interessant at tjene penge, hvis man benytter sine stærkeste kompetencer. Det skulle man tro, alle gjorde, men det ser ikke ud

Læs mere

Til et klassisk TV-setup er der typisk tre mulige mikrofoner - nemlig kameramikrofonen, en ekstern retningsbestemt mikrofon og en microport.

Til et klassisk TV-setup er der typisk tre mulige mikrofoner - nemlig kameramikrofonen, en ekstern retningsbestemt mikrofon og en microport. LYDOPTAGELSE Lyden er en ekstrem vigtig del af en film eller et TV-indslag og ofte afgørende for forståelsen af historien. Seerne kan delvist se bort fra dårlige billeder men er lyden dårlig, finder fingeren

Læs mere

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET

Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET Online Markedsføring SMAGSPRØVE MED TO EMNER FRA KURSET SMAGSPRØVE PÅ ONLINE MARKEDSFØRING KURSUS PERMISSION MARKETING 2 MEN HVAD SÅ MED DE 99 %, SOM KIGGER FORBI OG IKKE KØBER ABONNEMENT? HVAD KAN VI

Læs mere

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum:

Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Artikel vedr. Ipad og computer som pædagogisk redskab til arbejdet med ressourcebørn. Artiklen er publiceret i: Pædagogisk tidsskrift 0-14 nr. 3/2012 Dansk Pædagogisk Forum: Oliver spiller et af sine ynglings

Læs mere

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt

De 5 klassiske fotofejl. Fejl 1 Du er for langt væk. Fejl 2 Du er for doven. Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Indholdsfortegnelse De 5 klassiske fotofejl Fejl 1 Du er for langt væk Fejl 2 Du er for doven Fejl 3 Du tager altid dit foto horisontalt Fejl 4 Du tjekker ikke hele motivet Fejl 5 Du bruger din flash forkert

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

:48:00. FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259

:48:00. FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259 13-03-2016 22:48:00 FORÆLDRE SAMARBEJDE DER VIRKER Søren Laibach Smidt Suzanne Krog Dansk Pyskologisk forlag Pris kr. 259 Jeg har undret mig over, at man på regeringsniveau, er startet med at fokusere

Læs mere

Visuel Identitet til Teater MAKværk

Visuel Identitet til Teater MAKværk Teater til Teater Teater 2 teater teater v æ r k 2 Teater 3 3 Teater 4 4 Teater 5 5 Teater Præsenterer BEVAR MIG VEL NU MED 3D LYD!!! 14.-21. September 2012 på Bellahøj køb billetter på billetnet Koncept

Læs mere

Simulering af stokastiske fænomener med Excel

Simulering af stokastiske fænomener med Excel Simulering af stokastiske fænomener med Excel John Andersen, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA Det kan være en ret krævende læreproces at udvikle fornemmelse for mange begreber fra sandsynlighedsregningen

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe

The Witness. The Witness. Lars Lykke Tornbjerg Gruppe The Witness Denne opgave er en analyse af computerspillet The Witness. Computerspil har altid været mere end bare underholdning for mig og dermed er formålet med denne opgave at se hvordan man kan analysere

Læs mere

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro

Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Arbejde med Regioner Lister, Playlists, og Cutlists i Sound Forge Pro Gary Rebholz Du har sikkert allerede ved, at Sound Forge Pro software kan bruges til en imponerende række af audio opgaver. Alt fra

Læs mere

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder

INDHOLD - Nettet egner sig til NU-heder SKRIV TIL NETTET Denne pixi-guide er lavet til internt brug blandt medarbejderne på Sjællandske Medier, som i uredigeret form har stillet den til rådighed for klasser, som deltager i Nyhedsugen. INDHOLD

Læs mere

Foruden Kirsten Justesen kan man på FIGUR opleve værker af Lilibeth Cuenca Rasmussen, Larissa Sansour, Kasper Sonne og kunstnergruppen Løber Nøgen.

Foruden Kirsten Justesen kan man på FIGUR opleve værker af Lilibeth Cuenca Rasmussen, Larissa Sansour, Kasper Sonne og kunstnergruppen Løber Nøgen. 2 Kirsten Justesen er en af de største og mest originale kunstneriske begavelser i dansk kunst. Hendes værker strækker sig fra konceptuelle undersøgelser af kvindens status i de postmoderne 1960 ere til

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Gymnastik og sanselighed

Gymnastik og sanselighed Gymnastik og sanselighed af Maj-Britt Nørgaard Optakt Gymnastikkens påvirkelighed idag er af mange slags, f.eks.: kunstnerisk, terapeutisk, pædagogisk, kommerciel, idrætslig, musisk med flere. Det interessante

Læs mere

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos

Kursus marts 2013. Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Kursus marts 2013 Er det noget for dig. Anderledes fotografering Mislykkede billeder Iscenesat fotos Bedømme billeder Foredrag om: William Egglestone Cindy Sherman Jeff Wall Andreas Gursky Trine Søndergård

Læs mere

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer

Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Udskæring med Vegas Pro multi-kamera redigeringsværktøjer Gary Rebholz Med høj kvalitet kameraer bliver mere og mere overkommelig et stigende antal redaktører står nu over for at skære sammen flere optagelser,

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER

- 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER - 6 - SAMMENFATTENDE RESULTATER OG KONKLUSIONER I de senere år har der generelt i samfundet været sat fokus på kvinders forhold i arbejdslivet. I Forsvaret har dette givet sig udslag i, at Forsvarschefen

Læs mere

Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010.

Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. Litteraturliste Brinkmann S., Tanggaard L., Kvalitative metoder, Hans Reitzels Forlag, København 2010. Hastrup K., Ovesen J., Etnografisk Grundbog, Gyldendal, 2. Udgave, København 1985. Hastrup K., Ind

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007

Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 Claudia Splitt: Recycle 5. maj 2007 "Recycle" er en vandring ad eftertankens og følelsens veje. En aften med kærlighedssange, billeder og citater. (fra programmet) Kærlighedssange er banale, men så inderligt

Læs mere

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET

PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET PARLØR TIL FOLKETINGS- VALGET 2015 Parlør til Folketingsvalget 2015 Forskellen på det, man siger, og det, man mener Vi oplever, at politikerne i dag befinder sig i en virkelighed langt fra vores. At de

Læs mere

Kommunikation og forældresamarbejde

Kommunikation og forældresamarbejde Kommunikation og forældresamarbejde Generelt - Form - Tidsforløbet (Claus og Susanne melder datoer ud, når de er endelige) - Indhold - mere redskabsorienteret - Læringsteoretiske tilgange 1. Refleksiv

Læs mere

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996

Hjerner i et kar - Hilary Putnam. noter af Mogens Lilleør, 1996 Hjerner i et kar - Hilary Putnam noter af Mogens Lilleør, 1996 Historien om 'hjerner i et kar' tjener til: 1) at rejse det klassiske, skepticistiske problem om den ydre verden og 2) at diskutere forholdet

Læs mere

Rockjournalister er folk, som ikke kan skrive, der interviewer folk, som ikke kan tale, for folk som ikke kan læse.

Rockjournalister er folk, som ikke kan skrive, der interviewer folk, som ikke kan tale, for folk som ikke kan læse. Rockjournalister er folk, som ikke kan skrive, der interviewer folk, som ikke kan tale, for folk som ikke kan læse. Frank Zappa 190 191 De trykte medier Dagblade Dagbladene, eller det man i daglig tale

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en

Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en 1 Da Elisabeth var i sjette måned, blev englen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilæa, der hedder Nazaret, til en jomfru, der var forlovet med en mand, som hed Josef og var af Davids hus. Jomfruens

Læs mere

REKLAMEEFFEKT TRIN FOR TRIN

REKLAMEEFFEKT TRIN FOR TRIN REKLAMEEFFEKT TRIN FOR TRIN OPSKRIFT PÅ af CLAUS DUE Der begynder at tegne sig et rimeligt stabilt billede af, hvordan reklame virker! Dermed ikke sagt, at vi har opskriften på den optimale løsning for

Læs mere

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem

Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011. Udenfor hjem Kirsten Rotbøll Lassen www.kirstenrlassen.dk Det Danske institut i Athen Oktober 2011 Udenfor hjem Jeg boede på det danske institut i en måned. Det har været et meget spændende og udbytterigt ophold for

Læs mere

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES

OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES OPTAGELSE AF 3. ÅRGANG PÅ 18FRAMES 18frames optager 18 nye elever fordelt på faglinjerne med 3 elever på hver linje. Linjerne er; instruktør, manuskriptforfatter, producer, klipper, tonemester & fotograf.

Læs mere

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner?

Spændingsfeltet mellem online og offline interaktioner Hvad betyder forholdet ml. online og offline for sociale interaktioner? Analyseapparat Spændingsfeltetmellemonline ogofflineinteraktioner Hvadbetyderforholdetml.onlineog offlineforsocialeinteraktioner? I teksten Medium Theory (Meyrowitz 1994) fremlægger Meyrowitz en historisk

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Undervisningsforløb til udskolingen

Undervisningsforløb til udskolingen FORLAG Undervisningsforløb til udskolingen Til døden os skiller en kortfilm af Martin og Michael Vrede Nielsen En lyd siger mere end 24 billeder. I sekundet. Af Anders Beier Stokkebæk Til døden os skiller

Læs mere

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november

KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015. Mandag d. 9. november KURSUS FOR NYE EFTERSKOLELÆRERE NOVEMBER, 2015 Mandag d. 9. november Arbinger Den Anerkendende Tilgang Narrative Samtaler Praktiske råd PERSPEKTIVET Hverdagen på din egen efterskole 90 95% af eleverne

Læs mere

LYDOPTAGELSE MED HMC 41.

LYDOPTAGELSE MED HMC 41. LYDOPTAGELSE MED HMC 41. HMC41-kameraet har to mulige lydsetup - enten med eller uden XLR-boks. XLR-boksen kan købes som ekstratilbehør HMC 41 uden XLR-boks HMC 41 med XLR-boks og mirkrofon Boksen monteres

Læs mere

HTX BUBBLEFUN EVENT

HTX BUBBLEFUN EVENT HTX BUBBLEFUN EVENT - 2015 PLAKAT RAPPORT VIDEO Lavet af: Andreas Heise, Mathias Larsen Indledning Denne rapport er delt op i 2 dele. Da den er udarbejdet fælles i klassen og internt i grupper. Del 1 er

Læs mere

Vigtige stilarter i det 20. århundrede

Vigtige stilarter i det 20. århundrede OVERBLIK - DESIGN, KUNST & ARKITEKTUR TIDSLINIE 1900 ART NOUVEAU (SKØNVIRKE - DK) 1910 RUSSISK KONSTRUKTIVISME 1919 BAUHAUS 1920 ART DECO 1940 CINEMA NOIR 1948 BLUE NOTE 1950 SWISS STYLE 1957 SAUL BASS

Læs mere

Det er ikke altid chefens skyld

Det er ikke altid chefens skyld Det er ikke chefen, børnene eller økonomien, der stresser dig. Det er dine tanker om chefen, børnene og økonomien, der stresser dig. Det ser måske ud som om, det er verden uden for os selv, som skaber

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere