Forebyggelse af ludomani blandt klassetrin.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin."

Transkript

1 Forebyggelse af ludomani blandt klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt har spillet eller spiller pengespil. For de fleste er det en sjov og underholdende aktivitet, men for et mindretal medfører det problemer, som går alvorligt ud over deres dagligdag og skolegang. Vi ønsker, at rette fokus mod disse unge og de problemer som de kæmper med. Vi har i den forbindelse udarbejdet et undervisningsmateriale, som har det formål, at give eleverne og lærere på disse klassetrin et indblik i pengespil og de konsekvenser, som det kan medføre. Vi har udviklet et undervisningsmateriale, som har det sigte, at inddrage eleverne mest muligt. Samtidig har vi lavet det sådan, at det er færdigt og klart til brug, - således at lærerne blot skal downloade materialet, hvorefter de kan bruge det direkte i tema-orienteret undervisning. Det har været vigtigt for os, at undgå at være fordømmende eller moraliserende overfor pengespil, men mere agere guider i forhold til, at skabe en debat omkring pengespil, således at de unge kan forholde sig, som kritiske forbrugere til det stadigt voksende spillemarked. Undervisningsmaterialet er bygget op omkring 3 enheder, som hver især har en informationsdel og en inddragelsesdel. I den første del har underviseren rollen som den videns-personen, som stiller klassen nogle åbne spørgsmål om spil og derefter følger op på de svar, som måtte komme, med yderligere faktuelle oplysninger om pengespil. Det er væsentligt for forløbet af undervisningen, at eleverne får en basal viden om pengespil, således at de bliver i stand til, at tackle de dilemmaer, som de sidenhen bliver præsenteret for i undervisningen. I den anden del bliver eleverne delt op i grupper, hvor de skal håndtere nogle af de dilemmaer, som kan optræde i forbindelse med pengespil. Disse grupper skal bestå af elever, som skal fungere som hinandens sparringspartnere i forhold til nogle forudbestemte og definerede problemstillinger. I den tredje og sidste del skal eleverne udfylde et spørgeskema til eget brug, - men i en vis udstrækning få en afsluttende debat ud fra de spørgsmål, som er stillet i skemaet. Det kan især være brugbart, at finde ud af, om deres holdning til pengespil og deres egen ageren i forhold til det har ændret sig i løbet af undervisningen.

2 Indledende spørgsmål til eleverne. Introduktion til underviseren omkring de indledende spørgsmål til eleverne: Når man taler om pengespil, så er der mange myter og forestillinger knyttet til emnet. Vi er vant til at høre om vindere af store gevinster, - vi hører stort set aldrig om de mange tabere. Vi tænker ikke i de store sammenhænge, når vi tænker på pengespil og derfor har vi heller ikke noget overblik over omfanget af pengespil i samfundet. Men det kan være brugbart, at sætte pengespil i ind i en sammenhæng og i et perspektiv, som man kan forholde sig til, - både hvad angår, hvor mange penge, som der bliver spillet for, men også hvor stor udbredelse af pengespil egentlig er. Det som kendetegner en bevidst forbruger er, at man kan gennemskue det produkt, som man forbruger, både hvad angår indhold, værdi og kvalitet. Og dette er i særdeleshed gældende, når det drejer som om pengespil, og derfor er det også en væsentlig faktor, når man skal tale om unge og pengespil, at de er klar over hvad baggrunden og omfanget af pengespil er. Spørgsmålene er ment som et udgangspunkt for en debat om pengespil. Derfor er der også udformet nogle diskussionssvar fra læreren, som dels skal give eleverne viden, men også gøre debatten mere målrettet i forhold til, at få eleverne til at forhold sig til pengespil og dets udbredelse. Introduktion til eleverne omkring de indledende spørgsmål: I har meget forskellig viden om, hvad pengespil er. Derfor kunne det være spændende, at finde ud af, hvor meget I egentlig ved og hvad I tænker og tror om pengespil. Indledende spørgsmål Overskrift: Spørgsmål til eleverne om pengespil.

3 Hvad er spil? Diskussionssvar fra læreren: Spil er noget, som er kendetegnet ved, at når man først har flyttet sin brik, så kan man ikke tage den tilbage. Når man først har gjort sin indsats, så er den væk for evigt. Spil er fastlagt af regler, som ikke kan ændres, - modsat mange andre ting i livet, hvor man kan fortryde, undskylde, lave om, reparere osv. Hvor mange penge tror I der bliver spillet for i Danmark om året? Diskussionssvar fra læreren: der spilles for mellem 25 og 30 mia. kr. om året. Det er det samme som 8 millioner I-pads eller 6 millioner I-phones, Det vil sige, at hvis vi brugte pengene på telefoner, så ville alle danskere fra baby til olding kunne få 1 Iphone om året, hvert år, ganske gratis. Hvor mange hits tror I, at man får hvis man googler casino og poker på internettet? Diskussionssvar fra læreren: Svaret er , eller altså langt over en milliard. Hvis man derimod googler hunger in Africa, så får man , altså ca. en femtedel så mange informationer, som om spil. Hvad tænker I om det? Hvor mange forskellige former for pengespil kender I til? Diskussionssvar fra læreren: Der er næsten et uendeligt antal pengespil, men de mest kendte og populære er; poker, roulette, spillemaskiner, sportsbetting, - men man kan spille på næsten hvad som helst i dag. Man kan spille på, om det kommer til at sne juleaften, - om hvem der vinder X-faktor, og mange, mange andre ting. Hvor gammel tror I, at man skal være for at spille pengespil i Danmark? Diskussionssvar fra læreren: Man skal være 16 år for at spille oddset. Man skal være 18 år for at gå på kasino og spille pengespil på internettet, og for at spille på spillemaskiner i spillehaller. Modspillet et spil om dilemmaer og hvordan vi forholder os til dem.

4 Introduktion til underviseren om Modspillet : I dette spil er man 5 elever i en gruppe. Den ene elev præsenterer et dilemma for de andre i gruppen, som så skal forsøge, igennem dialog og refleksion, at give deres bud på, hvordan eleven skal gå videre med dette dilemma. Der vil være 5 dilemmaer, således at alle i gruppen får lov til at være den, som præsenterer et dilemma, og derved vil gruppen også bestå af skiftende problemløsende medlemmer, som skal arbejde sammen. I hvert dilemma vil der være en ekstra information, som eleven vil præsentere for gruppen, når de har fundet frem til den umiddelbare løsning på det oprindelige dilemma. Dette vil medføre, at dilemmaet vil udvikle sig og give det yderlige dybde. Den ekstra information vil således kunne få gruppen til, at overveje deres første løsningsforslag og få dem til at arbejde videre med forskellige former for råd og vejledning. Under afslutningen af hele spillet vil det være hensigtsmæssigt, at få grupperne til at dele deres bud med de andre grupper i et større forum, således at de får flere vinkler og løsningsforslag til det samme dilemma. Introduktion til eleverne om Modspillet : I dette spil gælder det om, at give forskellige løsninger på et dilemma, som I bliver præsenteret for af én i jeres gruppe. Et dilemma er en problematik, som ikke har nogen enkel eller fastlagt løsning. Det er tværtimod en problematik, som kræver, at man tænker i alternative løsningsmodeller og måske giver forskellige slags råd og vejledning, således at den som har problemet kan overveje forskellige måder at tackle sin situation på. Dilemma 1. Jeg har spillet på en fodboldkamp, som er blevet vist i fjernsynet. Jeg har allerede tabt 50 kr. Om lidt starter der en ny kamp og jeg har 50 kr. tilbage. Det er penge som jeg egentlig skulle bruge til en biotur med vennerne på fredag, men jeg tænker, at jeg måske kan låne pengene af Mathias, hvis det kniber, og jeg vil rigtig gerne vinde de tabte penge tilbage, og jeg er samtidig ret sikker på, at jeg ved, hvem som vinder den næste kamp, - hvad synes I, at jeg skal gøre? Ekstra information: Jeg har nu spillet de sidste 50 kr. og tabt dem. Jeg har en dårlig følelse og har lyst til at snakke med nogen om det, - for det samme er faktisk sket nogle gange for mig i den sidste tid, - altså at jeg har spillet for nogle penge som jeg ikke havde råd til. Men jeg tænker, at jeg måske bare kan ringe til Mathias og spørge om han kan låne mig nogle penge, han har jo altid rigeligt Hvad synes I jeg skal gøre?

5 Dilemma 2. Jeg er blevet inviteret over til nogle venner for at se en landskamp i fjernsynet. Da Jeg dukker op, så fortæller de mig, at de vil spille på kampen i en fælles pulje. Jeg har ikke taget nogle penge med, men får at vide, at jeg da bare kan låne pengene. Jeg ved, at jeg vil have svært ved at betale dem tilbage lige med det samme, hvis vi taber vores indsats, men jeg har heller ikke lyst til at være den, som er den kedelige type, som ikke er med til at spille på kampen. Hvad skal jeg gøre? Ekstra information: Jeg lånte pengene og vi tabte vores indsats. Jeg har det ret skidt og har lyst til at gå hjem, selvom de andre skal feste videre. Jeg er nervøs for, at de skal spørge mig om, hvornår jeg kan betale pengene tilbage, - hvad synes I jeg skal gøre? Dilemma 3. Jeg har fået en ny kæreste. Men en dag, da jeg kommer over til ham/hende på besøg, så fortæller Han/hun mig, at han/hun lige er i gang med at spille på nettet. Jeg sætter mig ned og prøver på, at følge med i spillet, men opgiver og begynder at se fjernsyn. Efter noget tid beder jeg ham/hun om, at stoppe med at spille, men han/hun bliver bare irriteret på mig og siger at han/hun ikke er færdig endnu. Jeg har lyst til at gå igen, men jeg er jo også glad for ham/hende, men jeg synes jo også, at det er okay, at han/hun stopper nu, hvor jeg er kommet. Hvad synes I jeg skal gøre? Ekstra information: Jeg opdager efter, at have kendt min nye kæreste et stykke tid, at han/hun ofte er på nettet og spille om penge, - og at han/hun bliver irriteret på dig, hvis jeg kommenterer det eller brokker mig over det. Jeg har lyst til at snakke om det, hvad synes I jeg skal gøre? Dilemma 4. Jeg har lagt mærke til, at en af mine venner spiller meget om penge på nettet. Når jeg spørger Ham/hende om det, så siger han/hun, at det bare er for tidsfordriv og fordi han/hun kan chatte samtidig med andre imens man spiller. Jeg synes, at han/hun bruger for meget tid på det, men han/hun siger bare, at jeg skal blande mig uden om, og at hvis vi skal være venner, så må jeg acceptere ham/hende, som han/hun er. Hvad synes I jeg skal gøre? Ekstra information: I noget tid har det været sådan, at hver gang jeg har foreslået, at vi skulle gå i biografen eller en tur i byen, så har min ven sagt, at han/hun ikke havde nogle penge. Jeg synes, at det var underligt, da jeg jo vidste, at han/hun spillede om penge på nettet, - så jeg spurgte om

6 han/hun ikke kunne bruge nogle af de penge på sjov og ballade i stedet for at spille for. Derefter blev vi meget uvenner og det er jeg ret ked af, for han/hun er virkelig en god ven. Jeg har tænkt på om jeg skal snakke med Hans/hendes forældre om det, hvad synes I? Dilemma 5. Jeg har lagt mærke til at én (Mikkel) i klassen er begyndt at pjække meget. Han har været meget væk på det seneste, og på vej hjem fra skole har jeg set ham stå i en spillehal flere gange. Jeg spurgte ham en dag, da han var i skole, om hvad han havde lavet i spillehallen dagen før. Først løj ham om, at han havde været der, men da jeg sagde, at jeg jo havde set ham, - så sagde han bare, at han bare havde været inde for at kigge. Jeg ved, at han har været lidt ked af det på det seneste, fordi hans mor og far er blevet skilt, men jeg synes, at det er svært, at snakke med ham om det. Hvad synes I, at jeg skal gøre? Ekstra information: Jeg sad i klassen en dag, da vores lærer spurgte om, om nogen af os vidste, hvor Mikkel var henne og hvorfor han ikke havde været i skole nogle dage. Jeg havde ikke lyst til at sige noget, fordi jeg ikke har lyst til at sladre, men jeg tænker også, at måske burde jeg fortælle nogen om det jeg ved. Hvad synes I jeg skal gøre? Spørgeskema. Introduktion til underviseren om det individuelle spørgeskema: Som afslutning på undervisningsmaterialet præsenteres eleverne for et spørgeskema, som de skal svare individuelt på. Et spørgeskema, som skal prøve at afdække hvordan de forholder sig til pengespil. Spørgeskemaet skal ikke bruges til skal tjene som et redskab til en debat om, hvorvidt nogle elever har fået et anderledes syn på pengespil igennem undervisningen. Derudover kan det give den enkelte elev et pejlemærke for, hvornår de ville reagere overfor en ven, som var begyndt at spille lidt for meget. Derfor er det også vigtigt, at eleverne beholder deres spørgeskemaer og kun taler om dem, i et større forum, hvis de har lyst til det. Pengespil er, også for de unge, et privat anliggende, - men noget af undervisningsprogrammet er lagt an på, at de begynder at opleve, at der er noget ved pengespil, som kan blive et anliggende, som andre kan blande sig i. Akkurat som med stoffer og alkohol.

7 Netop på grund af dette element, at pengespil kan række ud over den enkelte gør, at det kan være interessant, at afslutte undervisningen med en undersøgelse af, hvor den enkelte står i forhold til synet på sit eget og andres forbrug af pengespil. Introduktion til eleverne om det individuelle spørgeskema: I får nu udleveret et spørgeskema, som I skal udfylde hver især. I skal forsøge, at svare så ærligt som overhovedet muligt. Det er ikke et skema, som skal afleveres igen, men I kan bruge det til, at finde ud af hvordan I har det med pengespil og hvordan I ser på jeres venner når de spiller. Det kunne være spændende, hvis I vil mere til, at snakke lidt om spørgsmålene i skemaet, når I har svaret på det. Og måske kunne I vise det til jeres forældre og fortælle lidt om, hvad det er i har lært og fundet ud af i disse timer om pengespil. Spørgeskema. (til internt brug) Hvor mange gange vil du synes, at det er i orden at spille pengespil om måneden? 0 gange 1-3 gange 3-5 gange mere end 5 gange Hvis du skulle spille pengespil, hvor meget synes du så, at det er i orden at spille for? 10 kr kr kr kr. mere end 100 kr. Hvor mange kender du, på din egen alder, som spiller pengespil mere end én gang om måneden? Ingen mere end 10

8 Hvor gammel synes du, at man skal være for at kunne få lov til at spille pengespil? 14 år 15 år 16 år 17 år over 18 år Hvor mange gange om måneden skal din bedste ven spille pengespil, før du ville blive bekymret? 0-3 gange 4-7 gange 8-10 gange over 10 gange Hvor mange penge skal din bedste ven spille pengespil for, Før du ville blive bekymret? 0-50 kr kr kr. over 200 kr. Synes du, at du har ændret holdning til pengespil i løbet af undervisningen? Overhovedet ikke. Ja, en smule. Ja, jeg tænker meget mere over det.

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende

Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende Spørgsmål og svar om inddragelse af pårørende I Hej Sundhedsvæsen har vi arbejdet på at understøtte, at de pårørende inddrages i større omfang, når et familiemedlem eller en nær ven indlægges på sygehus.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde

lærersıder ı ı 59 Hvad vil du være, om Uddannelse og arbejde lærersider 59 hvad vil du være, OM UDDANNELSE OG ARBEJDE 60 lærersider Fokus Filmen om Bülent har fokus på, hvad man drømmer om. Om forældres forestillinger og forventninger til deres børn, og om deres

Læs mere

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at

Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække det tilbage til en enhver tid, hvis du føler, at 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Steffen: Nå ja, jeg tror, at vi skal sige, at vi selvfølgelig optager, og at du kan, du kan trække

Læs mere

Social færdighedstræning

Social færdighedstræning Social færdighedstræning En praktisk manual udviklet på døgninstitutionen på Pumpehusvej. Skrevet af psykolog Morten Hesse Formål med social færdighedstræning. Social færdighedstræning i gruppe har til

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN

LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN LUDOMANI TAL OM DET I SPORTSVERDENEN 3 Hvad tænker jeg på om morgenen? A. Første tanke er, at jeg gerne vil spille. B. Jeg vågner stille og roligt og tænker ikke på spil. C. Jeg tænker på, hvad jeg skal

Læs mere

Gode kollegiale samtaler

Gode kollegiale samtaler TEMA Stress Værktøj 4 Der støtter og udvikler 1 Indhold Introduktion Formålene med dette værktøj Før I går i gang Hvordan kommer I i gang Processen trin for trin Redskab 1: Tre typer af samtaler Tre typer

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED

SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED SELVHJÆLPSGUIDE HJÆLP TIL AT FINDE EN VEJ UD AF SPILLEAFHÆNGIGHED CENTER FOR LUDOMANI // ODENSE, KØBENHAVN & ÅRHUS // TLF. 7011 1810 // INFO@LUDOMANI.DK // LUDOMANI.DK INTRODUKTION Selvhjælpsguiden er

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer

Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Forundersøgelse til kampagne om tatoveringer Kvalitativ interviewguide til personer der overvejer at få en tatovering ENDELIG Alexander [Introspeak] [Baggrundsspørgsmål] A. Hvad er din alder? 31 B. Køn

Læs mere

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

Ludomani. [ af ERIK CHRISTIAN LARSEN

Ludomani. [ af ERIK CHRISTIAN LARSEN Daniel Laursen mistede hele sin vennekreds på én gang, da han snød en af dem for 78.000 kroner. Han skulle bruge penge til pokerspil. Mange penge. [ af ERIK CHRISTIAN LARSEN foto ANETTE VEDFALD-CHRISTENSEN

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere