34. årgang, marts 2014 nr. 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang, marts 2014 nr. 1"

Transkript

1 . årgang, arts nr. Danarks sejeste dansere sales å Club La Santa, der nu danner raen o arkinsonhold. Bivirkninger til arkinsonedicin - få gode råd o sjældne, en alvorlige konsekvenser.

2 Kolofon. årgang nr. arts Udgives af Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard, 6 Taastru Telefon: 65 E-ost: Kontortid: andag-fredag kl. - Foreningens konto i Nykredit Bank: Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg Olag: 6. Udkoer i : Marts, juni, seteber deceber Redaktion: Direktør Mette Holst (ansv. havende) Kounikionsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Sidste frist for aflevering af stof til næste nuer er. aj. Tekst gerne so e-ost, der sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til udvælge, forkorte redigere i indsendt eriale. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis foreningens synsunkter, når undtages lederen. Tekst å gengives od angivelse af kilden. Annoncesalg: Rosendahls ediaservice, ediakonsulent Jette Sterndorff-Jessen Telefon 76 7 (dir.), e-ost Priser for edleskab af Parkinsonforeningen: kroner for et assivt edleskab (uden Parkinson nyt v.) 5 kroner for enlige 5 kroner for ægtear Begge tæller so edle af foreningen 5 kroner r. husstand for støtteedleer kroner årligt for firaer Forside: Denne vinter gik foreningen i luften ed en Ballroo Fitness danseuge å Club La Santa. Fotraf: Bob Foy. ISSN 97-9 Design, tryk roduktion: Rosendahls Parkinsonforeningen Forretningsudvalg: Landsforand Jorry Højer, Kastanievej, 6 Bjæverskov, telefon: 9 66, Næstforand Erling Olsen, Solbærvangen 5, 765 Søru, telefon 65 96, Willy Mhiesen, Dolleruvej 68, 88 Viborg, telefon: Allan Bergholt, Holegårdsvej 6, Lind, 7 Herning, telefon: Hanne Agersna, Parkvej 68 A, 8 Viru, telefon: 685 Vagn Hestbæk, Drewsensvej 7 st., 86 Silkeborg, telefon: 8685 Moe Knudsen, Ahornsgade, st. th., København N, telefon: Sekretari: Direktør Mette Holst Socialrådgiver udviklingsedarbejder Kirsten Hoff Kounikionsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Regnskabsedarbejder Gitte Frank Pedersen Journalist rojektedarbejder Marie Louise Kjølbye Direktionssekretær Marlene Grønnegaard Sørensen Socialrådgiver Lis Larsen Studenteredhjæler Jannik Garding Blekinge Boulevard 6 Taastru Tlf. 65 Leder Kort nyt EliteForsk-ris til roteinforsker Internional arkinsondag Parkinson so tv-serie Light of day Pienter bør inddrages i deres behandling Tid til lokale generalforsalinger MSA inviterer til års jubilæusøde Sekretariet Tak for jeres støtte! Danarks sejeste dansere å La Santa Nyt fra socialrådgiverne Bivirkninger Metodehåndb fra Projekt Parkinsonkoordinor.. Mesterskab i arkinsonfodbold Parkinson Unity Walk Rehabiliteringsrojektet ENE Parkinsonforeningens brochurer bøger Stand Still -kaagnen i edierne Duodoagruen Parkinson s Well-Being Ma A Le Quartet Parkinson å fillærredet Læserne skriver Regionskalender Rådgivning Parkinson Nyt

3 Leder Jorry Højer Landsforand LEDER Den. aril er det Internional Parkinsondag, i år benytter foreningen dagen til lancere resulterne af en rundsørge, der sætter fokus å livskvalitet non-otoriske sytoer ved Parkinsons sygdo. Når vi vælger dette tea, er det fordi vi ved, ikke kun bevægerobleer åvirker livet ed Parkinson. Deriod olever ange, hverdagen ændres gradvist i takt ed, non-otoriske sytoer koer til. Videnskaben viser dette, en vigtigere endnu: Beretninger fra arkinsonre årørende viser gang å gang, der her er et oråde, hvor der er brug for viden, konkrete råd til handling større forståelse. Her siller Parkinsonforeningen en vigtig rolle, vi har brug for hjæl fra jer, der lever ed sygdoen å tætteste hold. Parkinsonforeningens forål er blandt andet være nurligt salingsunkt for alle de, der lever ed sygdoen. Skal vi leve o til dette forts sætte fokus å de oråder, der berører neto dig, har vi brug for inut, forslag idéudveksling. vil derfor gerne ofordre alle til byde ind. Har du gode ideer til foreningens aktiviteter? Har du en holdning til, hvilken vej vi skal gå? Kan foreningen få gavn af dine ersonlige erfaringer fra livet ed Parkinson? Mød o i din lokale kreds få ulighed for indflydelse, netværk viden, når landets kredse afholder generalforsalinger i arts aril. Du er så altid velkoen til kontakte foreningen - kun ved hjæl af åbenhed kan vi onå angfoldighed sikre, alle steer bliver hørt. I deceber gik foreningen i luften ed et nyt layout å www. arkinson.dk. De store linjer er stadig de sae, en detaljer hist her er blevet straet o, forbedret forenklet. So net nyt kan du nu så finde indkaldelser til - referer fra - øder i foreningens hovedbestyrelse forretningsudvalg. Håbet er, vi dered i endnu højere grad kan vise, hvilke beslutninger, der træffes o foreningens fretid ikke indst insirere til, nye forslag indsendes, koer å dagsordenen behandles. Åbenhed er absolut nødvendigt i en forening so vores, åske er det neto dig, der kan bidrage ositivt, når foreningens fretid er til deb? Jorry Højer Landsforand Parkinson Nyt

4 Kort nyt KORT NYT Rådgivningsteaet suleres ed sykol So net nyt forsøger Parkinsonforeningen sig i en eriode ed telefonrådgivning ved sykol Susanne Ohrt. Susanne er sykol, secialist i Sundhedssykoli uddannet fra Københavns Universitet. Susanne har igenne flere år arbejdet ed voksne ed erhvervet hjerneskade deres årørende. Sideløbende har hun undervist edicinstuderende, læger andet sundhedsersonale i ientkounikion. I 6 startede Susanne egen raksis i Gentofte, Tværfaglig Psykoteraeutisk Klinik, hvor hun i dag har saler, kurser gruer. En stor del af hendes arbejde består af saler ed ennesker r af sygdo, akut eller kronisk, deres årørende. Hun arbejder så ed stressre ennesker, der står i en eksistentiel krise i livet. Susanne har afholdt flere teadage i arkinsonregi er blandt andet forfter til foreningens årørendebrochure. Psykolen kan kontaktes den. tirsdag i hver åned fra kl (/, 8/ /5) å telefon 8 8. Hans Hækkeru død af MSA Landets tidligere forsvarsinister, Hans Hækkeru, døde i deceber efter længere tids sygdo i en alder af 68 år. I aril ko det fre, Hans Hækkeru led af den yiske arkinsonsygdo Multiel Syste Atrofi, i daglig tale kaldet MSA. Hovedsytoerne ved MSA er forstyrrelser i det autonoe nervesyste, der bl.a. styrer blodtryk, teerurregulering, tale- synkefunktion vandladning. Udover forstyrrelserne i det autonoe nervesyste vil der være arkinsonise /eller aksi, so er styringsbesvær robleer ed koordinere bevægelserne. I odsætning til alindelig Parkinsons sygdo er MSA livstidsforkortende. Der findes d trænings- behandlingsuligheder, der retter sig od sytoerne dered vil kunne øge livskvaliteten hos den enkelte. Vil du vide ere o MSA eller de andre yiske arkinsonsygdoe (PSP, CBD LBD), har Parkinsonforeningen udgivet en jece skrevet af sygelejerske Anders Lundtoft Clausen. Læs ere å foreningens hjeeside: Kassererkursus Parkinsonforeningen afholder igen i år kassererkursus for de 5 kredses kasserere. Kurset afholdes andag den 5. aj fra. til.. Kurset er både for de nye kasserere, der bliver valgt å generalforsalingerne i foråret de allerede siddende kasserere, da erfaringsudveksling er vigtig. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu. Der bliver udsendt indbydelse til alle kasserere efter generalforsalingerne. Pris til Handicaorganisionernes hus Magasinet Byggeri kårede i deceber Handicaorganisionernes Hus so Årets Byggeri i kegorien kontorbyggeri. Byggeriet er blevet kaldt verdens est tilgængelige kontorhus - de danske handicaorganisioners doicil i Høje Taastru, hvor så Parkinsonforeningen hører til, er nelig et skoleekseel å, hvordan an kan rojektere et hus, så det tager hensyn til alle, uanset o an er hørehæet, blind eller sidder i kørestol. Huset sætter en standard - unktu. De organisioner, so eksisterer for free bedre vilkår forståelse for de individer, hvis liv udfordres af et handica, har en gang for alle vist, an kan bygge, så alle kan være ed. Der kræves kun dygtighed forståelse, skriver doerkoiteen blandt andet i sin otivion for risen. Byggeriet består af.6 fordelt over fire etager blev indviet i deceber, hvor Parkinsonforeningen flyttede fra Nørre Voldgade til lokalerne i Taastru. Huset ruer arbejdsladser er blevet til ed betydelig støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania Villufonden. Håb o ny arkinsonbehandling Forsøg ed et krøllet hjernerotein har vist, det kan hæe sredningen af Parkinsons sygdo i labororieforsøg. Odagelsen kan være et vigtigt skridt å vejen til udvikling af behandlingen, da Parkinsons sygdo længe har været en uløst gåde for forskerne. Nu har forsøg lavet af et fransk-dansk forskerhold kastet nyt lys over sygdoen givet håb o, dens sredning i hjernen kan hæes. Undersøgelser har tidligere vist, de sygdosre har en ohobning af et bestet rotein det såkaldte alha synuclein i hjernen, so krøller forkert sreder sig i hjernen. Det er nærere studier af det rotein, so nu har bragt forskningen et skridt nærere en behandlingsetode. Resultet er for nylig ubliceret i det videnskabelige tidsskrift Nure Counicions. Læs ere å foreningens hjeeside: Forelæsningsrække o alliion Livstruende sygdo åvirker dagligdagen den kan vende o ned å livssituionen livsersektivet for både den erson, so er r af sygdoen, for de næreste. Palliion (= lindrende indss) handler dered o forebygge lindre de lidelser, der kan være forbundet ed livstruende sygdo, forålet ed den alliive indss er bedre livskvaliteten for ienter, der er r af livstruende sygdo deres årørende. I den forbindelse arrangerer Palliivt Videncenter en forelæsningsrække o alliion i arts/aril å Folkeuniversitetet i Kø- Parkinson Nyt

5 Kort nyt benhavn. Forelæsningsrækken holdes af fagersoner fra Palliivt Videncenter vil ohandle, hvad den alliive indss kan tilbyde, hvor hvornår, en så dileaer, udfordringer uligheder, når vi bliver r af sygdo konfronteret ed døden. Læs ere å hvor du kan søge å alliion. Internional MDS-konference i Stockhol Den store internionale MDS-konference koer denne forsoer til Skandinavien, når Stockhol danner raen o 5 intensive dage ed fokus å bevægeforstyrrelser fra 8.-. juni. MDS er forkortelsen for Moveent Disorder Society er en saenslutning af ekserter fagersoner ed fokus å sygdosgruen, der blandt andet inkluderer Parkinsons sygdo arkinsonise, dystoni, essentiel treor, Huntingtons sygdo Tourettes syndro. I delt flere end 5 ersoner i konferencen i Sydney fra 75 lande verden over. I Danark vil Bisebjerg Hosital lægge lokaler til et forudgående sellitøde ed fokus å blandt andet iuls kontrol forstyrrelser deens ved Parkinsons sygdo. Dette øde arrangeres af DANMODIS (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser) i saarbejde ed den skandinaviske araly SCANDMODIS MDS. Parkinson i Hendes Verden I Hendes Verden kunne du i uge 7 læse et stort interview ed Kirstine Vontillus å 9, der har levet ed arkinsondiagnosen i tre år. I interviewet fortæller Kirstine o, hvordan hun besluttede oøblere sit hoved, lærte slie kontrollen erfektionisen nu er takneelig for de så ting i livet. var nødt til oøblere i it hoved gøre o ed in erfektionise sige farvel til hende kontrolfreaken. Det var især svært give sli å langtidslanlægning, en nu tager én dag ad gangen. Det betyder ikke længere net holde facaden være ekstret ligtofyldende, fortæller Kirstine til Hendes Verden. Læs ere i Hendes Verden nr. 7,. februar. Husk okrævning i arts Vær oærkso å, Parkinsonforeningen i arts okræver kontingent for. Vil du undgå, du freadrettet skal holde øje ed kuverten, kan du ed fordel tilelde dig PBS (Nets) - du sarer tid en tur å osthuset, ens foreningen sarer enge tid å adinistrion. PBS - betalingsservice er rocent sikker alle olysninger behandles fortroligt. Når du klarer din kontingentbetaling via betalingsservice sarer du en tur i (net)banken eller å osthuset. Foreningen tjener så å det - det er en rigtig god forretning, der kan sikre, dine enge går til aktiviteter arbejdet for arkinsonfailier. Derfor beder vi o din hjæl. Klar din kontingentbetaling ved tilelding til PBS betalingsservice. Det er let tilelde sig enten ved følge linket å foreningens hjeeside eller ved ringe til sekretariet. Du kan så selv tilelde dig via din netbank eller ved aflevere det girokort, du odtager, i banken. Du kan altid elde fra, hvis du alligevel ikke ønsker være tileldt - elder du dig ud af foreningen annulleres tileldingen til PBS autoisk. Ordningen er gris. Læs ere å foreningens hjeeside: Er du flyttet eller har du laner o flytte? Husk elde dine adresseændringer, nyt telefonnuer ændrede ailolysninger til foreningen, da vi ikke autoisk odtager olysninger fra folkeregistret. Dered kan vi sikre, inforion fra foreningen altid ender rette sted. Du kan enten sende en ail ed olysningerne til eller du kan ringe å telefon 65. Parkinson Nyt 5

6 EliteForsk-ris På billedet ses HKH Kronrinsesse Mary uddannelses forskningsinister Sofie Carsten Nielsen saen ed odtagerne af årets EliteForsk-riser. Daniel Otzen ses yderst til venstre. Fotraf: Ditte Valente. ELITEFORSK-PRIS til roteinforsker Proteinforskeren Daniel Otzen, der blandt andet forsker i deens- arkinsonsygdoe å Aarhus Universitet, fik torsdag den 6. februar tildelt Uddannelsesinisteriets EliteForsk-ris å, io. kr. Professor, h.d., cand.scient Daniel Otzen fra inano Institut for Molekylærbioli Genetik å Aarhus Universitet har fået Uddannelsesinisteriets EliteForsk-ris. Prisen er å, io. kr., hvoraf. kr. er en ersonlig hædersris, ens.. kroner går til forskningsaktiviteter. På fortæller Otzen o sit forskningsoråde, udfordringer ersektiver. Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsoråde? arbejder ed roteinolekylers evne til gå saen organisere sig selv i større strukturer. Det har stor betydning indenfor sygdosbekæelse, hvor roteinsaenkluninger kaldt ayloider eller fibriller i hjernen fører til neurodegenerive sygdoe so Alzheier s Parkinsons sygdo. Proteinsaenkluninger kan så edføre blindhed, når de dannes i hornhinden forhindrer lys i nå ind til nethinden. I alle disse situioner forsøger vi forstå, hvad der får roteinerne til starte denne roces, hvorfor rocessen kan dræbe celler, hvordan vi kan forhindre det. undersøger så, hvordan disse saenkluninger kan bruges til nyttige forål, ere konkret hvordan bakterier er i stand til kontrollere denne fibrilleringsroces udnytte den til f.eks. dannelse af bakterielle safund. er så fascineret af, hvordan vi kan udløse kontrollere roteinassocieringer genne såolekyler so fedtsyrer overfladeaktive stoffer, der i sig selv danner større strukturer so går saen ed roteiner i større kolekser. Der er store ersektiver i bruge disse kolekser til lagre overføre andre stoffer til f.eks. olekylær overførsel af lægeidler eller transort af fødevarer antibiotika. Hvad er de forskningsæssige udfordringer ersektiver? Det er en kæe udfordring udvikle effektive åder til bekæe neurodegenerive sygdoe det er sidig en utrolig vigtig safundsæssig udfordring. Vores safunds aldring gør disse deensrelerede sygdoe til en forfærdelig enneskelig økonoisk bobe under hele vores velfærdssyste, det er derfor eget vigtigt finde åder behandle sygdoene å. Selvo vi efterhånden har stor forståelse for de olekylære rocesser, der sætter saenkluningerne i gang, er det stadig eget vanskeligt føje vores forståelse ind i det større edicinske saenhæng, det vil sige forstå helt konkret, hvordan disse saenkluninger åvirker de enkelte celler, hvordan celledøden åvirker hjernen. Det forskes der intensivt i over hele verden, både å universiteter i lægeiddelvirksoheder, en vi har endnu til gode se en effektiv kur. Der er så store udfordringer i diagnosticere sygdoene så tidligt so uligt, gerne ved kunne detektere disse aggreger lige så snart de koer over en vis tærskelværdi i koncentrion. Sidig er det en eget sændende tankegang ikke bare rearere dysfunktionelle rocesser en udnytte de til nye indssoråder. Kan vi lære af nurens evne til kontrollere roteiners obygning til f.eks. selv konstruere olekylære robotter til klare teknoliske udfordringer indenfor klia, transort roduktion? Hvad er din reaktion å have vundet en af de største forskningsriser i Danark? er utrolig beæret takneelig, ikke indst over for in institution inano Aarhus Universitet for indstille ig til risen. Der er ange freragende forskere i Danark, kan snildt tænke å en håndfuld bare indenfor biofysik olekylærbioli, so fortjener det lige så eget so ig. er så eget glad for se det so en anerkendelse af den indss, so in forskningsgrue udfører. Net af det allerbedste i it arbejde er være ivet af begavede, orsoe engagerede unge ennesker, so brænder for forskning. Det er et stort rivilegiu insirere vejlede de se de udvikle sig til freragende forskere, hver å deres egen åde sidig er det helt uuligt lave god forskning, ed indre an har gode edarbejdere til udføre ideer, so vi udtænker i fællesskab. Vil du vide ere? Læs ere å 6 Parkinson Nyt

7 Parkinsondag xxx INTERNATIONAL PARKINSONDAG Den. aril ville Jaes Parkinson være blevet 59 år. I Danark benytter Parkinsonforeningen dagen til sætte fokus å de non-otoriske sytoer ved Parkinson deres konsekvenser for hverdagen. Fredag den. aril er det Internional Parkinsondag. Over hele verden arkeres Jaes Parkinsons fødselsdag i denne uge, da det var ha, der lagde navn til Parkinsons sygdo. I vil Parkinsonforeningen bruge dagen til sætte fokus å de non-otoriske sytoer ved Parkinsons sygdo de konsekvenser, so sytoerne har for livet ed sygdoen. Hvad er non-otoriske sytoer? Parkinsons sygdo forbindes ofte ed bevægelses-robleer, kendt so otoriske sytoer. Der er d efterhånden en stigende oærksohed å sytoer, der så associeres til Parkinsons sygdo, en so ikke releres direkte til bevægelse. Disse kendes so non-otoriske sytoer, ruer blandt andet søvnforstyrrelser, sanseæssige sytoer, deression ave- tarsytoer. Invition til konference Parkinsonforeningen vælger i år afholde en landsdækkende konference ed fokus å neto non-otoriske sytoer, ikke indst, hvordan an so arkinsonr kan indske generne. Forud for den Internionale Parkinsondag bliver der genneført en rundsørge blandt arkinsonre årørende ed det forål afdække hyige non-otoriske sytoer s hvordan disse åvirker hverdagen. Arrangeentet foregår i foreningens lokaler (Blekinge Boulevard, 6 Taastru) kl Foreløbig rra:.: Velkost ved landforand Jorry Højer..5: Præsention af rundsørgens resulter..: Kaffeause i konferenceruet..5: Personlige beretninger o non-otoriske sytoer. 5.5: Olæg ved Tove Henriksen, lægekonsulent i Parkinsonforeningen, ed fokus å, hvordan an bedst takler sytoerne. 5.5: Mulighed for besøge stande i foyeren. 6.: Tak for i dag. Efter indlæggene å konferencen vil der i foyeren bl.a. være ulighed røve et well-being a få vejledning i, hvordan det kan bruges i dialen ed neurolen. Rundsørgen afviklingen af den Internionale Parkinsondag genneføres af Radius Kounikion sonseres af UCB. TILMELDING VIA Det er gris deltage, en tilelding er nødvendig via Tilelding efter først-til-ølle-rinciet. Parkinson Nyt 7

8 Michael J. Fox PARKINSON so tv-serie Til efteråret vender Michael J. Fox tilbage til skæren i en sritny koedieserie, The Michael J. Fox Show, so er baseret å hans eget liv. Vi har taget forskud å serien, so viser, an godt kan lide af Parkinson være orso oveni. Helt frivilligt. Af Marie Louise Kjølbye, journalist rojektedarbejder. Michael J. Fox er hovederson i en ny koedieserie, The Michael J. Fox Show, der begynder å TV i det tidlige efterår. Rollen so Mike Henry, failiefar lokal-tv-vært, skaffede i begyndelsen af Fox en noinering til den restigefyldte Golden Globe-ris. Serien viser den arkinsonre skuesiller i god for, ed sygdoen so en del af tilværelsen. Besværligt, javist, en det er der eget andet, der så er! Michael J. Fox siller stadig freragende, an hygger sig i newyorkerlejligheden hos ægtearret Mike Annie, deres to store teenagebørn efternøleren Graha å otte år. Her er ingen dåselter huoren er ere stilfærdig end i ange andre aerikanske serier ofte bare en henkastet gestus eller et sigende blik. Især seriens første afsnit har et klart fokus å vise Parkinsons sygdo so net, an både kan leve ed grine ad. For ekseel da Mike Henry ed rystende are rækker et astafad over bordet, indtil et failieedle river det fra ha ed et utålodigt: Vi orker ikke en ersonlig sejr lige nu. Vi er ved dø af sult! Eller da Mike bakser ed låget å et glas sylteagurker, indtil hans otteårige søn forbarer sig over ha, eller da dteren Eve beærker: Far, du bevæger dig for eget Vi har brug for en bevægelsesstabilisor, han roligt svarer: Ja, det ville hjæle. Trillede ud fra jobbet Mike Henry forlod sit job so nyhedsvært å en lokal tv-stion fe år tidligere, da hans overbevægelser trillede kontorstolen ud af skæren. Det så skægt ud for alle andre end den ærekære Mike selv, so valgte sige sit job o. Siden har han brugt al sin tid hjee hos failien. I længden går hans foretagesohed d hans kone Annie (Betsy Brandt) teenagebørn å nerverne. For få ha tilbage å jobbet arrangerer failien et tilfældigt øde ed hans gale chef. Alt går efter lanen, da chefen tilbyder, Mike kan få sit job tilbage. So det hedder i en aerikansk otale af serien: Serien handler ikke o en ands ka ed Parkinsons sygdo, en o en and, so røver skabe balance elle failie, arbejde de søjse ersoner i sit liv. Den and har tilfældigvis Parkinsons sygdo. Serien viser Mike Henry so en and ed asser af livsod, chare selvironi. Det lykkes f.eks. Mike NÆSTEN skjule sin irrition, da han bliver afbrudt af et landsolitisk indslag, neto so han overstrøende er blevet budt velkoen til sit coeback å tv-skæren. Mike, vi er SÅ glade for have dig her igen. Åh, vi stiller o til Det hvide Hus, hvor vores reorter står klar Undskyld, Mike, du var skidegod. Han ryster å hænderne, bevægelserne kan så godt kae lidt over, en Michael J. Fox er så dygtig en skuesiller, han siller ed sine dyskinesier. Hans ansigts-tics, viende skuldre såløb å stedet ligner derfor i høj grad den rastløse energi, der er hans vareærke so skuesiller. Efter de første ar afsnit nedtones tiled referencerne til sygdoen. Sidder du ned? Betsy Brandt (kendt fra bla. tv-serien Breaking Bad) so konen Annie Conor Roero, Juliette Glia Jack Gore so de tre børn Ian, Eve Graha siller freragende. Det sae gælder skuesillerne i andre roller. Mikes søster ed forfterdrøene 8 Parkinson Nyt

9 Michael J. Fox (Kie Finneran) Anne Heche i rollen so Susan, den kollega, Mike elsker hade, står for ange gode grin. Søsteren koer til sale hos rektor å niecen Eves skole, da hun i Eves navn har ss-svinet en af Eves klassekaerer. Selv er hun d begejstret for sine lækre foruleringer nye forfterstil. Også lystløgneren Susan er tilfreds ed sine giftigheder, so da hun sørger den ikke-så-høje Mike: Sidder du ned? kunne ikke lige se det. Koositionen i hvert afsnit er klassisk coedy: En erson fresætter en hyotese, so så afrøves i raksis. Er Henry-arret f.eks. i virkeligheden de frigjorte forældre børnenes gode venner, de selv hævder? Er det klt følge andres råd, eller skal an så tænke sig o selv? Råder undskyld bod å alt, så hvis an igen igen roder sig selv andre ud i besværlige ting? Alt ender nurligvis godt hver gang. Interesserede kan tiled glæde sig over se Mike Henry sille ishockey ed rolige, flydende bevægelser. På skøjter ærker den canadiskfødte Michael J. Fox (der sillede ishockey so dreng) nelig ikke sin Parkinson. Tilbage til fretiden Michael J. Fox, f. 96, er ét af sin generions store skuesiltalenter, der allerede so teenager idt i 97 erne fik roinente koedieroller. I tv-serierne Blosterbørns børn Sin City, tidsrejse-filene Tilbage til fretiden (985-), var han god hver gang so den drengede fyr ed de kvikke relikker. Heldigvis kunne Fox ikke selv se ind i fretiden. So -årig, da hans skuesillerkarriere var å sit højeste, fik han stillet diagnosen Parkinsons Sygdo. Men først so 8-årig offentliggjorde han selv baggrunden for de tics, so seere så såt var begyndt undre sig over. De næste år blev der ere stille o hans skuesilkarriere. I stedet har stjernen indsalet doneret illioner af dollars til forskning i Parkinson. For et ar år siden bekendtgjorde Michael J. Fox, et nyt edicin-ix nu igen gjorde det uligt for ha åtage sig større roller. Den aktuelle tv-serie er da så neto insireret af hans eget liv ed fire børn ægteskabet ed skuesilleren Tracy Pollan, so han blev gift ed i 988. Både Pollans rae beærkninger stjernens egen selvironiske tilgang til sygdoen indgår ifølge interviews ed Fox i seriens relikker. For de ange, so selv har Parkinson ed i hverdagen, viser serien, hvor eget an kan ed Parkinsons sygdo. Hvis nen deriod sørger, o alle ed Parkinson on er lige så friske so seriens energiske tv-vært, kan du roligt henvise til tv-interviews ed Michael J. Fox, so i virkelighedens verden er en del ere ræget af sin sygdo end seriens Mike Henry. For ekseel ses Fox so interviewerson i konstant bevægelse (se f.eks. htt://wch.accesshollywood.co/video/ichael-j.-fox-talksreturning-to-tv-in-a-coedy-series-for-nbc/87975). Så har du svar å rede hånd, hvis nen foreslår du, so er arkinsonr, så får din egen koedieserie. For helt net er det nok ikke - selv ikke for Michael J. Fox. Læs ere o serien: The Michael J. Fox Show har reiere å TV i det tidlige efterår. Parkinson Nyt 9

10 Reck Viva_Parkinson Forskning viser bevægelse ed eget hurtige odrejninger kan reducere arkinsonsytoer, såso stivhed rystelser. Ved træne flere gange o ugen, kan an onå arkant højere funktionsniveau, så so: Øget ganghastighed Længere skridtlængde Bedre balance Mere oret gang ere edsving ed arene under gang. Viva_Parkinson giver ulighed for assivt blive bevæget ed o til 9 odrejninger r. inut. Kontakt vores kundeservice for yderligere inforion Tel: Parkinson Nyt

11 Light of Day LIGHT OF DAY I deceber trodsede en større grue ennesker det danske vintervejr saledes i Aager Bio, hvor en række freragende usikere fra den aerikanske rock- singer/songwriter-scene skabte en steningsfuld aften saen ed danske usikere. På scenen stod blandt andet Basi fra X-Factor, hvis or har Parkinsons sygdo, guitaristerne Andreas Bech Mikkelsen Jonas Fejlbye Hansen s en række dygtige usikere fra den aerikanske rock singer/songwriter scene. Blandt andet Jesse Malin, Rob Dye, Joe D Urso Malu-Aia. Parkinson Nyt fangede Basi, hvis or fik konsteret Parkinson i 996, til en kort snak o sygdoen. Da diagnosen ko, var Basi blot år, så sygdoen har sillet en rolle i det este af hans liv: Efterhånden kan an tydeligt se, in or lever ed sygdoen. Hun har overbevægelser, ryster i den ene side olever kraer o orgenen. Selvo det kan være svært, gælder det o være tålodig, stærk hjælso. er vokset o ed tage visse hensyn, å den åde, har sygdoen åske været ed gøre ig stærkere. Det var hårdt, da in far fik konsteret cancer, en Parkinson er hver dag, fortæller han tilføjer, det handler o bevare ositiviteten sidig asse å sig selv. Derfor var det så nurligt, Basi var ed å scenen i Aager Bio, hvor han kunne fortælle ubliku o sin tætte forbindelse til arkinsonsagen, inden han sang aftens første nure. Light of Day en internional succes Light of Day henter sit navn fra Bruce Sringsteens sang af sae navn flere roinente usikere har genne tiden sillet til Light of Day koncerterne - heriblandt Bruce Sringsteen selv, Michael J. Fox Lucinda Willias. Light of Day er å denne åde langt ere end blot en enkelt koncert å Aager. Den er del af en større koncertturne, der er grundlagt i New Jersey, en siden har sredt sig til både USA, Canada Euroa. Inden karavanen landede i Aager Bio havde den derfor været et sut forbi Storbritannien for sale ind til bekæelse af Parkinsons sygdo. Traditionen tro var alle otrædende salet å scenen, da aftenen var ved slutte, de legendariske toner af Light of Day kunne begynde, ens ubliku stod o, dansede klaede ed. Det var nu fjerde gang, vi i Danark fik besøg af de dedikerede usikere steningen kan blandt andet genoleves å youtube (htt://www.youtube.co/wch?v=djzy9x65mnk). Ellers er det kun holde øje ed kalenderen i deceber, når succesen gentages. Tak til alle, der var ed til skabe en indeværdig aften i Aager Bio! Af Louise Hjerting Nielsen Parkinson Nyt

12 Pientinddragelse Pienter bør INDDRAGES i deres behandling Læger sygelejersker er enige o, danske ienter bør inddrages i leje behandling, det kan øge kvaliteten. Men ange erkender så, landets sygehuse ikke alle lever o til idealet. Det viser en ny undersøgelse fra Danske Pienters Videnscenter for Brugerinddragelse. Af Marie Louise Kjølbye, journalist rojektedarbejder Der er brug for en kulturforandring å landets sygehuse, hvis ienterne å landets sygehuse skal inddrages ere. Det ener foranden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, so reaktion å en ny undersøgelse fra Danske Pienters Videnscenter for Brugerinddragelse. Raorten viser, selv o 99 rocent af sygelejerskerne 98 rocent af lægerne anser det for vigtigt, ienter bliver inddraget i lejen behandlingen, sker det ikke systeisk å landets hositaler. Mads Koch Hansen er heller ikke i tvivl o, lægerne kan inddrage ienterne ere, end de gør i dag. Vi skal sætte en kulturforandring i gang, der kan bane vej for nle andre raer for saler elle læge ienter. Lægerne skal lære så have uligheder for tale ed ienterne o det, so er det vigtigste for ienterne, ikke det, so vi tror, er det vigtigste, siger Lægeforeningens forand til Metroxress. Ledelsen bør bakke o Personaleangel, fysiske raer, for lidt tid, s angel å obakning fra ledelsen står ofte i vejen for, ienter bliver inddraget. Det fregår af undersøgelsen, so er genneført so en sørgeskeaundersøgelse blandt. læger. sygelejersker. Cirka en tredjedel af de adsurgte svarer, deres afdeling i høj grad har en raksis, hvor de inddrager ienterne, ens to tredjedele svarer, dette kun sker i nen grad eller i indre grad. Raorten understreger, ledelsen å landets hositaler bør rioritere tid ersonaleressourcer, så ientinddragelse i raksis kan indføres bredt i det danske sundhedsvæsen. Grete Christensen, forand for Dansk Sygelejeråd, er enig i, raerne skal ændres. Hun understreger det vigtige i, ledelsen går foran. Raerne er i nle tilfælde i dag en hindring for ientinddragelse. Derfor er det vigtigt, ledelsen bakker o, så der bliver afs ressourcer tid i det daglige, åeger Grete Christensen. Mere viden, tak Raorten eger sidig å, der er behov for, ledelsen understøtter læger sygelejersker i skaffe sig større viden o etoder til inddragelse. Lægers sygelejerskers forståelse af ientinddragelse er nelig forskellig både inden for elle faggruerne. De fleste af undersøgelsens læger sygelejersker forstår ientinddragelse so inforere ienterne give de indflydelse å beslutninger o lejen behandlingen. Oftelser, der ligger tæt å lovens krav o inforeret sykke fra ientens side. En stor andel af de adsurgte ener desuden, ientinddragelse skal understøtte ienter i egenosorg, dvs. riært handler o uddanne ienten i håndtere egen sygdo, ienten er aktiv i lejen behandlingen. Færre ener, inddragelse af ienterne riært handler o afdække anvende ienternes viden ræferencer. Raorten eger derfor å, der tilsyneladende er otentiale for styrke brugerinddragelsen, så de sundhedsrofessionelle i høj grad tilrettelægger behandlingen ud fra ienternes ræferencer behov. Metoder so fælles beslutningstagen brugerstyret leje har nelig vist sig effektive både for det faglige result for ienternes olevelse af kvalitet. En oftelse, so deles af undersøgelsens læger sygelejersker. Flere end ni ud af ti af de adsurgte vurderer, inddragelse af ienter i høj eller i nen grad kan øge kvaliteten af både behandling leje. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (Vi- BIS): Lægers sygelejerskers forståelse af ientinddragelse. En sørgeskeaundersøgelse å hositaler. Læs hele raorten her: htt://danskeienter.dk/sites/danskeienter.dk/files/raorten.df Parkinson Nyt

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

PSYKIATRI INFORMATION

PSYKIATRI INFORMATION 1 Marts 2014 nr. 1 21. årgang Som at bestige et bjerg i klipklapper Unge, der mistrives, har svært ved at klare skolen pga. kognitive vanskeligheder. Men der er hjælp at få. Højt til loftet Skuespiller

Læs mere

Jeg blev snydt for min uddannelse

Jeg blev snydt for min uddannelse H O V E D S T A D E N MARTS/2012 Jeg blev snydt for min uddannelse 24-årige Maria har knoklet på fuld tid for kun 12.500 kroner om måneden som salgstrainee. I dag er hun fyret og har indset, at hun bare

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Ny teknologi i ældreplejen

Ny teknologi i ældreplejen Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for arbejdsforhold, faglighed, kvalitet og etik? Fire scenarier til et projekt i Teknologirådet Teknologirådet Ny teknologi i ældreplejen Hvad betyder det for

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang

ISSN 1901-1717. nr. 4 december 2010 22. årgang ISSN 1901-1717 A nr. 4 december 2010 22. årgang Kære alle rett nyt læsere! redaktionen annoncesalg og grafisk tilrettelæggelse: Dansk Blad Service ApS Vestergade 11 A Postboks 16 5540 Ullerslev Telefon

Læs mere

ET KNUS OM ÅRET KONKURRENCE ELLER VELFÆRD? OPLÆG OG DEBAT PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 14

ET KNUS OM ÅRET KONKURRENCE ELLER VELFÆRD? OPLÆG OG DEBAT PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 14 16 20. oktober 2011 SØSKENDE: ET KNUS OM ÅRET KONKURRENCE ELLER VELFÆRD? OPLÆG OG DEBAT PÅ SOCIALRÅDGIVERDAGE 14 NY CHANCE TIL HJEMLØSE DEN GYLDNE SOCIALRÅD- GIVER TIL UNG ILDSJÆL 17 NYE MINISTRE NY POLITIK

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4

MEDLEMSBLAD FOKUS PÅ AUTISME. Hele handicapområdet samme hat side 4 ISSN 2245-0777 MEDLEMSBLAD FOR LANDSFORENINGEN AUTISME Nr. 8 Oktober 2011 LANDSFORENINGEN AUTISME LAN FOKUS PÅ AUTISME n Landsforeningens DNA 2 n Landsforeningen Autisme siger tak... 8 n Er din organisation

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår

VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13. landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Glædelig jul. & godt nytår VINTER 2011 NR.4 ÅRGANG 13 landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere Glædelig jul & godt nytår MEDLEMSBLADET LAP WWW.LAP.DK 2 LEDER december 2011 Af Paul Bjergager Nielsen En stærkere

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG!

STAND-UP VAR EN ÅBENBARING FOR MIG! 01 2014 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN UNDGÅR DU 6EKSAMENSANGST FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER NOVO NORDISK: Vi vil have engagerede elever, der vil prøve sig selv af og gøre en indsats TYVSTART PÅ ARBEJDSMARKEDET:

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere