34. årgang, marts 2014 nr. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34. årgang, marts 2014 nr. 1"

Transkript

1 . årgang, arts nr. Danarks sejeste dansere sales å Club La Santa, der nu danner raen o arkinsonhold. Bivirkninger til arkinsonedicin - få gode råd o sjældne, en alvorlige konsekvenser.

2 Kolofon. årgang nr. arts Udgives af Parkinsonforeningen Blekinge Boulevard, 6 Taastru Telefon: 65 E-ost: Kontortid: andag-fredag kl. - Foreningens konto i Nykredit Bank: Protektor: Alexandra, Grevinde af Frederiksborg Olag: 6. Udkoer i : Marts, juni, seteber deceber Redaktion: Direktør Mette Holst (ansv. havende) Kounikionsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Sidste frist for aflevering af stof til næste nuer er. aj. Tekst gerne so e-ost, der sendes til Redaktionen forbeholder sig ret til udvælge, forkorte redigere i indsendt eriale. Artikler i bladet dækker ikke nødvendigvis foreningens synsunkter, når undtages lederen. Tekst å gengives od angivelse af kilden. Annoncesalg: Rosendahls ediaservice, ediakonsulent Jette Sterndorff-Jessen Telefon 76 7 (dir.), e-ost Priser for edleskab af Parkinsonforeningen: kroner for et assivt edleskab (uden Parkinson nyt v.) 5 kroner for enlige 5 kroner for ægtear Begge tæller so edle af foreningen 5 kroner r. husstand for støtteedleer kroner årligt for firaer Forside: Denne vinter gik foreningen i luften ed en Ballroo Fitness danseuge å Club La Santa. Fotraf: Bob Foy. ISSN 97-9 Design, tryk roduktion: Rosendahls Parkinsonforeningen Forretningsudvalg: Landsforand Jorry Højer, Kastanievej, 6 Bjæverskov, telefon: 9 66, Næstforand Erling Olsen, Solbærvangen 5, 765 Søru, telefon 65 96, Willy Mhiesen, Dolleruvej 68, 88 Viborg, telefon: Allan Bergholt, Holegårdsvej 6, Lind, 7 Herning, telefon: Hanne Agersna, Parkvej 68 A, 8 Viru, telefon: 685 Vagn Hestbæk, Drewsensvej 7 st., 86 Silkeborg, telefon: 8685 Moe Knudsen, Ahornsgade, st. th., København N, telefon: Sekretari: Direktør Mette Holst Socialrådgiver udviklingsedarbejder Kirsten Hoff Kounikionsrådgiver Louise Hjerting Nielsen Regnskabsedarbejder Gitte Frank Pedersen Journalist rojektedarbejder Marie Louise Kjølbye Direktionssekretær Marlene Grønnegaard Sørensen Socialrådgiver Lis Larsen Studenteredhjæler Jannik Garding Blekinge Boulevard 6 Taastru Tlf. 65 Leder Kort nyt EliteForsk-ris til roteinforsker Internional arkinsondag Parkinson so tv-serie Light of day Pienter bør inddrages i deres behandling Tid til lokale generalforsalinger MSA inviterer til års jubilæusøde Sekretariet Tak for jeres støtte! Danarks sejeste dansere å La Santa Nyt fra socialrådgiverne Bivirkninger Metodehåndb fra Projekt Parkinsonkoordinor.. Mesterskab i arkinsonfodbold Parkinson Unity Walk Rehabiliteringsrojektet ENE Parkinsonforeningens brochurer bøger Stand Still -kaagnen i edierne Duodoagruen Parkinson s Well-Being Ma A Le Quartet Parkinson å fillærredet Læserne skriver Regionskalender Rådgivning Parkinson Nyt

3 Leder Jorry Højer Landsforand LEDER Den. aril er det Internional Parkinsondag, i år benytter foreningen dagen til lancere resulterne af en rundsørge, der sætter fokus å livskvalitet non-otoriske sytoer ved Parkinsons sygdo. Når vi vælger dette tea, er det fordi vi ved, ikke kun bevægerobleer åvirker livet ed Parkinson. Deriod olever ange, hverdagen ændres gradvist i takt ed, non-otoriske sytoer koer til. Videnskaben viser dette, en vigtigere endnu: Beretninger fra arkinsonre årørende viser gang å gang, der her er et oråde, hvor der er brug for viden, konkrete råd til handling større forståelse. Her siller Parkinsonforeningen en vigtig rolle, vi har brug for hjæl fra jer, der lever ed sygdoen å tætteste hold. Parkinsonforeningens forål er blandt andet være nurligt salingsunkt for alle de, der lever ed sygdoen. Skal vi leve o til dette forts sætte fokus å de oråder, der berører neto dig, har vi brug for inut, forslag idéudveksling. vil derfor gerne ofordre alle til byde ind. Har du gode ideer til foreningens aktiviteter? Har du en holdning til, hvilken vej vi skal gå? Kan foreningen få gavn af dine ersonlige erfaringer fra livet ed Parkinson? Mød o i din lokale kreds få ulighed for indflydelse, netværk viden, når landets kredse afholder generalforsalinger i arts aril. Du er så altid velkoen til kontakte foreningen - kun ved hjæl af åbenhed kan vi onå angfoldighed sikre, alle steer bliver hørt. I deceber gik foreningen i luften ed et nyt layout å www. arkinson.dk. De store linjer er stadig de sae, en detaljer hist her er blevet straet o, forbedret forenklet. So net nyt kan du nu så finde indkaldelser til - referer fra - øder i foreningens hovedbestyrelse forretningsudvalg. Håbet er, vi dered i endnu højere grad kan vise, hvilke beslutninger, der træffes o foreningens fretid ikke indst insirere til, nye forslag indsendes, koer å dagsordenen behandles. Åbenhed er absolut nødvendigt i en forening so vores, åske er det neto dig, der kan bidrage ositivt, når foreningens fretid er til deb? Jorry Højer Landsforand Parkinson Nyt

4 Kort nyt KORT NYT Rådgivningsteaet suleres ed sykol So net nyt forsøger Parkinsonforeningen sig i en eriode ed telefonrådgivning ved sykol Susanne Ohrt. Susanne er sykol, secialist i Sundhedssykoli uddannet fra Københavns Universitet. Susanne har igenne flere år arbejdet ed voksne ed erhvervet hjerneskade deres årørende. Sideløbende har hun undervist edicinstuderende, læger andet sundhedsersonale i ientkounikion. I 6 startede Susanne egen raksis i Gentofte, Tværfaglig Psykoteraeutisk Klinik, hvor hun i dag har saler, kurser gruer. En stor del af hendes arbejde består af saler ed ennesker r af sygdo, akut eller kronisk, deres årørende. Hun arbejder så ed stressre ennesker, der står i en eksistentiel krise i livet. Susanne har afholdt flere teadage i arkinsonregi er blandt andet forfter til foreningens årørendebrochure. Psykolen kan kontaktes den. tirsdag i hver åned fra kl (/, 8/ /5) å telefon 8 8. Hans Hækkeru død af MSA Landets tidligere forsvarsinister, Hans Hækkeru, døde i deceber efter længere tids sygdo i en alder af 68 år. I aril ko det fre, Hans Hækkeru led af den yiske arkinsonsygdo Multiel Syste Atrofi, i daglig tale kaldet MSA. Hovedsytoerne ved MSA er forstyrrelser i det autonoe nervesyste, der bl.a. styrer blodtryk, teerurregulering, tale- synkefunktion vandladning. Udover forstyrrelserne i det autonoe nervesyste vil der være arkinsonise /eller aksi, so er styringsbesvær robleer ed koordinere bevægelserne. I odsætning til alindelig Parkinsons sygdo er MSA livstidsforkortende. Der findes d trænings- behandlingsuligheder, der retter sig od sytoerne dered vil kunne øge livskvaliteten hos den enkelte. Vil du vide ere o MSA eller de andre yiske arkinsonsygdoe (PSP, CBD LBD), har Parkinsonforeningen udgivet en jece skrevet af sygelejerske Anders Lundtoft Clausen. Læs ere å foreningens hjeeside: Kassererkursus Parkinsonforeningen afholder igen i år kassererkursus for de 5 kredses kasserere. Kurset afholdes andag den 5. aj fra. til.. Kurset er både for de nye kasserere, der bliver valgt å generalforsalingerne i foråret de allerede siddende kasserere, da erfaringsudveksling er vigtig. Sæt derfor kryds i kalenderen allerede nu. Der bliver udsendt indbydelse til alle kasserere efter generalforsalingerne. Pris til Handicaorganisionernes hus Magasinet Byggeri kårede i deceber Handicaorganisionernes Hus so Årets Byggeri i kegorien kontorbyggeri. Byggeriet er blevet kaldt verdens est tilgængelige kontorhus - de danske handicaorganisioners doicil i Høje Taastru, hvor så Parkinsonforeningen hører til, er nelig et skoleekseel å, hvordan an kan rojektere et hus, så det tager hensyn til alle, uanset o an er hørehæet, blind eller sidder i kørestol. Huset sætter en standard - unktu. De organisioner, so eksisterer for free bedre vilkår forståelse for de individer, hvis liv udfordres af et handica, har en gang for alle vist, an kan bygge, så alle kan være ed. Der kræves kun dygtighed forståelse, skriver doerkoiteen blandt andet i sin otivion for risen. Byggeriet består af.6 fordelt over fire etager blev indviet i deceber, hvor Parkinsonforeningen flyttede fra Nørre Voldgade til lokalerne i Taastru. Huset ruer arbejdsladser er blevet til ed betydelig støtte fra den A.P. Møllerske Støttefond, Realdania Villufonden. Håb o ny arkinsonbehandling Forsøg ed et krøllet hjernerotein har vist, det kan hæe sredningen af Parkinsons sygdo i labororieforsøg. Odagelsen kan være et vigtigt skridt å vejen til udvikling af behandlingen, da Parkinsons sygdo længe har været en uløst gåde for forskerne. Nu har forsøg lavet af et fransk-dansk forskerhold kastet nyt lys over sygdoen givet håb o, dens sredning i hjernen kan hæes. Undersøgelser har tidligere vist, de sygdosre har en ohobning af et bestet rotein det såkaldte alha synuclein i hjernen, so krøller forkert sreder sig i hjernen. Det er nærere studier af det rotein, so nu har bragt forskningen et skridt nærere en behandlingsetode. Resultet er for nylig ubliceret i det videnskabelige tidsskrift Nure Counicions. Læs ere å foreningens hjeeside: Forelæsningsrække o alliion Livstruende sygdo åvirker dagligdagen den kan vende o ned å livssituionen livsersektivet for både den erson, so er r af sygdoen, for de næreste. Palliion (= lindrende indss) handler dered o forebygge lindre de lidelser, der kan være forbundet ed livstruende sygdo, forålet ed den alliive indss er bedre livskvaliteten for ienter, der er r af livstruende sygdo deres årørende. I den forbindelse arrangerer Palliivt Videncenter en forelæsningsrække o alliion i arts/aril å Folkeuniversitetet i Kø- Parkinson Nyt

5 Kort nyt benhavn. Forelæsningsrækken holdes af fagersoner fra Palliivt Videncenter vil ohandle, hvad den alliive indss kan tilbyde, hvor hvornår, en så dileaer, udfordringer uligheder, når vi bliver r af sygdo konfronteret ed døden. Læs ere å hvor du kan søge å alliion. Internional MDS-konference i Stockhol Den store internionale MDS-konference koer denne forsoer til Skandinavien, når Stockhol danner raen o 5 intensive dage ed fokus å bevægeforstyrrelser fra 8.-. juni. MDS er forkortelsen for Moveent Disorder Society er en saenslutning af ekserter fagersoner ed fokus å sygdosgruen, der blandt andet inkluderer Parkinsons sygdo arkinsonise, dystoni, essentiel treor, Huntingtons sygdo Tourettes syndro. I delt flere end 5 ersoner i konferencen i Sydney fra 75 lande verden over. I Danark vil Bisebjerg Hosital lægge lokaler til et forudgående sellitøde ed fokus å blandt andet iuls kontrol forstyrrelser deens ved Parkinsons sygdo. Dette øde arrangeres af DANMODIS (Dansk Selskab for Bevægeforstyrrelser) i saarbejde ed den skandinaviske araly SCANDMODIS MDS. Parkinson i Hendes Verden I Hendes Verden kunne du i uge 7 læse et stort interview ed Kirstine Vontillus å 9, der har levet ed arkinsondiagnosen i tre år. I interviewet fortæller Kirstine o, hvordan hun besluttede oøblere sit hoved, lærte slie kontrollen erfektionisen nu er takneelig for de så ting i livet. var nødt til oøblere i it hoved gøre o ed in erfektionise sige farvel til hende kontrolfreaken. Det var især svært give sli å langtidslanlægning, en nu tager én dag ad gangen. Det betyder ikke længere net holde facaden være ekstret ligtofyldende, fortæller Kirstine til Hendes Verden. Læs ere i Hendes Verden nr. 7,. februar. Husk okrævning i arts Vær oærkso å, Parkinsonforeningen i arts okræver kontingent for. Vil du undgå, du freadrettet skal holde øje ed kuverten, kan du ed fordel tilelde dig PBS (Nets) - du sarer tid en tur å osthuset, ens foreningen sarer enge tid å adinistrion. PBS - betalingsservice er rocent sikker alle olysninger behandles fortroligt. Når du klarer din kontingentbetaling via betalingsservice sarer du en tur i (net)banken eller å osthuset. Foreningen tjener så å det - det er en rigtig god forretning, der kan sikre, dine enge går til aktiviteter arbejdet for arkinsonfailier. Derfor beder vi o din hjæl. Klar din kontingentbetaling ved tilelding til PBS betalingsservice. Det er let tilelde sig enten ved følge linket å foreningens hjeeside eller ved ringe til sekretariet. Du kan så selv tilelde dig via din netbank eller ved aflevere det girokort, du odtager, i banken. Du kan altid elde fra, hvis du alligevel ikke ønsker være tileldt - elder du dig ud af foreningen annulleres tileldingen til PBS autoisk. Ordningen er gris. Læs ere å foreningens hjeeside: Er du flyttet eller har du laner o flytte? Husk elde dine adresseændringer, nyt telefonnuer ændrede ailolysninger til foreningen, da vi ikke autoisk odtager olysninger fra folkeregistret. Dered kan vi sikre, inforion fra foreningen altid ender rette sted. Du kan enten sende en ail ed olysningerne til eller du kan ringe å telefon 65. Parkinson Nyt 5

6 EliteForsk-ris På billedet ses HKH Kronrinsesse Mary uddannelses forskningsinister Sofie Carsten Nielsen saen ed odtagerne af årets EliteForsk-riser. Daniel Otzen ses yderst til venstre. Fotraf: Ditte Valente. ELITEFORSK-PRIS til roteinforsker Proteinforskeren Daniel Otzen, der blandt andet forsker i deens- arkinsonsygdoe å Aarhus Universitet, fik torsdag den 6. februar tildelt Uddannelsesinisteriets EliteForsk-ris å, io. kr. Professor, h.d., cand.scient Daniel Otzen fra inano Institut for Molekylærbioli Genetik å Aarhus Universitet har fået Uddannelsesinisteriets EliteForsk-ris. Prisen er å, io. kr., hvoraf. kr. er en ersonlig hædersris, ens.. kroner går til forskningsaktiviteter. På fortæller Otzen o sit forskningsoråde, udfordringer ersektiver. Kan du give en kort beskrivelse af dit forskningsoråde? arbejder ed roteinolekylers evne til gå saen organisere sig selv i større strukturer. Det har stor betydning indenfor sygdosbekæelse, hvor roteinsaenkluninger kaldt ayloider eller fibriller i hjernen fører til neurodegenerive sygdoe so Alzheier s Parkinsons sygdo. Proteinsaenkluninger kan så edføre blindhed, når de dannes i hornhinden forhindrer lys i nå ind til nethinden. I alle disse situioner forsøger vi forstå, hvad der får roteinerne til starte denne roces, hvorfor rocessen kan dræbe celler, hvordan vi kan forhindre det. undersøger så, hvordan disse saenkluninger kan bruges til nyttige forål, ere konkret hvordan bakterier er i stand til kontrollere denne fibrilleringsroces udnytte den til f.eks. dannelse af bakterielle safund. er så fascineret af, hvordan vi kan udløse kontrollere roteinassocieringer genne såolekyler so fedtsyrer overfladeaktive stoffer, der i sig selv danner større strukturer so går saen ed roteiner i større kolekser. Der er store ersektiver i bruge disse kolekser til lagre overføre andre stoffer til f.eks. olekylær overførsel af lægeidler eller transort af fødevarer antibiotika. Hvad er de forskningsæssige udfordringer ersektiver? Det er en kæe udfordring udvikle effektive åder til bekæe neurodegenerive sygdoe det er sidig en utrolig vigtig safundsæssig udfordring. Vores safunds aldring gør disse deensrelerede sygdoe til en forfærdelig enneskelig økonoisk bobe under hele vores velfærdssyste, det er derfor eget vigtigt finde åder behandle sygdoene å. Selvo vi efterhånden har stor forståelse for de olekylære rocesser, der sætter saenkluningerne i gang, er det stadig eget vanskeligt føje vores forståelse ind i det større edicinske saenhæng, det vil sige forstå helt konkret, hvordan disse saenkluninger åvirker de enkelte celler, hvordan celledøden åvirker hjernen. Det forskes der intensivt i over hele verden, både å universiteter i lægeiddelvirksoheder, en vi har endnu til gode se en effektiv kur. Der er så store udfordringer i diagnosticere sygdoene så tidligt so uligt, gerne ved kunne detektere disse aggreger lige så snart de koer over en vis tærskelværdi i koncentrion. Sidig er det en eget sændende tankegang ikke bare rearere dysfunktionelle rocesser en udnytte de til nye indssoråder. Kan vi lære af nurens evne til kontrollere roteiners obygning til f.eks. selv konstruere olekylære robotter til klare teknoliske udfordringer indenfor klia, transort roduktion? Hvad er din reaktion å have vundet en af de største forskningsriser i Danark? er utrolig beæret takneelig, ikke indst over for in institution inano Aarhus Universitet for indstille ig til risen. Der er ange freragende forskere i Danark, kan snildt tænke å en håndfuld bare indenfor biofysik olekylærbioli, so fortjener det lige så eget so ig. er så eget glad for se det so en anerkendelse af den indss, so in forskningsgrue udfører. Net af det allerbedste i it arbejde er være ivet af begavede, orsoe engagerede unge ennesker, so brænder for forskning. Det er et stort rivilegiu insirere vejlede de se de udvikle sig til freragende forskere, hver å deres egen åde sidig er det helt uuligt lave god forskning, ed indre an har gode edarbejdere til udføre ideer, so vi udtænker i fællesskab. Vil du vide ere? Læs ere å 6 Parkinson Nyt

7 Parkinsondag xxx INTERNATIONAL PARKINSONDAG Den. aril ville Jaes Parkinson være blevet 59 år. I Danark benytter Parkinsonforeningen dagen til sætte fokus å de non-otoriske sytoer ved Parkinson deres konsekvenser for hverdagen. Fredag den. aril er det Internional Parkinsondag. Over hele verden arkeres Jaes Parkinsons fødselsdag i denne uge, da det var ha, der lagde navn til Parkinsons sygdo. I vil Parkinsonforeningen bruge dagen til sætte fokus å de non-otoriske sytoer ved Parkinsons sygdo de konsekvenser, so sytoerne har for livet ed sygdoen. Hvad er non-otoriske sytoer? Parkinsons sygdo forbindes ofte ed bevægelses-robleer, kendt so otoriske sytoer. Der er d efterhånden en stigende oærksohed å sytoer, der så associeres til Parkinsons sygdo, en so ikke releres direkte til bevægelse. Disse kendes so non-otoriske sytoer, ruer blandt andet søvnforstyrrelser, sanseæssige sytoer, deression ave- tarsytoer. Invition til konference Parkinsonforeningen vælger i år afholde en landsdækkende konference ed fokus å neto non-otoriske sytoer, ikke indst, hvordan an so arkinsonr kan indske generne. Forud for den Internionale Parkinsondag bliver der genneført en rundsørge blandt arkinsonre årørende ed det forål afdække hyige non-otoriske sytoer s hvordan disse åvirker hverdagen. Arrangeentet foregår i foreningens lokaler (Blekinge Boulevard, 6 Taastru) kl Foreløbig rra:.: Velkost ved landforand Jorry Højer..5: Præsention af rundsørgens resulter..: Kaffeause i konferenceruet..5: Personlige beretninger o non-otoriske sytoer. 5.5: Olæg ved Tove Henriksen, lægekonsulent i Parkinsonforeningen, ed fokus å, hvordan an bedst takler sytoerne. 5.5: Mulighed for besøge stande i foyeren. 6.: Tak for i dag. Efter indlæggene å konferencen vil der i foyeren bl.a. være ulighed røve et well-being a få vejledning i, hvordan det kan bruges i dialen ed neurolen. Rundsørgen afviklingen af den Internionale Parkinsondag genneføres af Radius Kounikion sonseres af UCB. TILMELDING VIA Det er gris deltage, en tilelding er nødvendig via Tilelding efter først-til-ølle-rinciet. Parkinson Nyt 7

8 Michael J. Fox PARKINSON so tv-serie Til efteråret vender Michael J. Fox tilbage til skæren i en sritny koedieserie, The Michael J. Fox Show, so er baseret å hans eget liv. Vi har taget forskud å serien, so viser, an godt kan lide af Parkinson være orso oveni. Helt frivilligt. Af Marie Louise Kjølbye, journalist rojektedarbejder. Michael J. Fox er hovederson i en ny koedieserie, The Michael J. Fox Show, der begynder å TV i det tidlige efterår. Rollen so Mike Henry, failiefar lokal-tv-vært, skaffede i begyndelsen af Fox en noinering til den restigefyldte Golden Globe-ris. Serien viser den arkinsonre skuesiller i god for, ed sygdoen so en del af tilværelsen. Besværligt, javist, en det er der eget andet, der så er! Michael J. Fox siller stadig freragende, an hygger sig i newyorkerlejligheden hos ægtearret Mike Annie, deres to store teenagebørn efternøleren Graha å otte år. Her er ingen dåselter huoren er ere stilfærdig end i ange andre aerikanske serier ofte bare en henkastet gestus eller et sigende blik. Især seriens første afsnit har et klart fokus å vise Parkinsons sygdo so net, an både kan leve ed grine ad. For ekseel da Mike Henry ed rystende are rækker et astafad over bordet, indtil et failieedle river det fra ha ed et utålodigt: Vi orker ikke en ersonlig sejr lige nu. Vi er ved dø af sult! Eller da Mike bakser ed låget å et glas sylteagurker, indtil hans otteårige søn forbarer sig over ha, eller da dteren Eve beærker: Far, du bevæger dig for eget Vi har brug for en bevægelsesstabilisor, han roligt svarer: Ja, det ville hjæle. Trillede ud fra jobbet Mike Henry forlod sit job so nyhedsvært å en lokal tv-stion fe år tidligere, da hans overbevægelser trillede kontorstolen ud af skæren. Det så skægt ud for alle andre end den ærekære Mike selv, so valgte sige sit job o. Siden har han brugt al sin tid hjee hos failien. I længden går hans foretagesohed d hans kone Annie (Betsy Brandt) teenagebørn å nerverne. For få ha tilbage å jobbet arrangerer failien et tilfældigt øde ed hans gale chef. Alt går efter lanen, da chefen tilbyder, Mike kan få sit job tilbage. So det hedder i en aerikansk otale af serien: Serien handler ikke o en ands ka ed Parkinsons sygdo, en o en and, so røver skabe balance elle failie, arbejde de søjse ersoner i sit liv. Den and har tilfældigvis Parkinsons sygdo. Serien viser Mike Henry so en and ed asser af livsod, chare selvironi. Det lykkes f.eks. Mike NÆSTEN skjule sin irrition, da han bliver afbrudt af et landsolitisk indslag, neto so han overstrøende er blevet budt velkoen til sit coeback å tv-skæren. Mike, vi er SÅ glade for have dig her igen. Åh, vi stiller o til Det hvide Hus, hvor vores reorter står klar Undskyld, Mike, du var skidegod. Han ryster å hænderne, bevægelserne kan så godt kae lidt over, en Michael J. Fox er så dygtig en skuesiller, han siller ed sine dyskinesier. Hans ansigts-tics, viende skuldre såløb å stedet ligner derfor i høj grad den rastløse energi, der er hans vareærke so skuesiller. Efter de første ar afsnit nedtones tiled referencerne til sygdoen. Sidder du ned? Betsy Brandt (kendt fra bla. tv-serien Breaking Bad) so konen Annie Conor Roero, Juliette Glia Jack Gore so de tre børn Ian, Eve Graha siller freragende. Det sae gælder skuesillerne i andre roller. Mikes søster ed forfterdrøene 8 Parkinson Nyt

9 Michael J. Fox (Kie Finneran) Anne Heche i rollen so Susan, den kollega, Mike elsker hade, står for ange gode grin. Søsteren koer til sale hos rektor å niecen Eves skole, da hun i Eves navn har ss-svinet en af Eves klassekaerer. Selv er hun d begejstret for sine lækre foruleringer nye forfterstil. Også lystløgneren Susan er tilfreds ed sine giftigheder, so da hun sørger den ikke-så-høje Mike: Sidder du ned? kunne ikke lige se det. Koositionen i hvert afsnit er klassisk coedy: En erson fresætter en hyotese, so så afrøves i raksis. Er Henry-arret f.eks. i virkeligheden de frigjorte forældre børnenes gode venner, de selv hævder? Er det klt følge andres råd, eller skal an så tænke sig o selv? Råder undskyld bod å alt, så hvis an igen igen roder sig selv andre ud i besværlige ting? Alt ender nurligvis godt hver gang. Interesserede kan tiled glæde sig over se Mike Henry sille ishockey ed rolige, flydende bevægelser. På skøjter ærker den canadiskfødte Michael J. Fox (der sillede ishockey so dreng) nelig ikke sin Parkinson. Tilbage til fretiden Michael J. Fox, f. 96, er ét af sin generions store skuesiltalenter, der allerede so teenager idt i 97 erne fik roinente koedieroller. I tv-serierne Blosterbørns børn Sin City, tidsrejse-filene Tilbage til fretiden (985-), var han god hver gang so den drengede fyr ed de kvikke relikker. Heldigvis kunne Fox ikke selv se ind i fretiden. So -årig, da hans skuesillerkarriere var å sit højeste, fik han stillet diagnosen Parkinsons Sygdo. Men først so 8-årig offentliggjorde han selv baggrunden for de tics, so seere så såt var begyndt undre sig over. De næste år blev der ere stille o hans skuesilkarriere. I stedet har stjernen indsalet doneret illioner af dollars til forskning i Parkinson. For et ar år siden bekendtgjorde Michael J. Fox, et nyt edicin-ix nu igen gjorde det uligt for ha åtage sig større roller. Den aktuelle tv-serie er da så neto insireret af hans eget liv ed fire børn ægteskabet ed skuesilleren Tracy Pollan, so han blev gift ed i 988. Både Pollans rae beærkninger stjernens egen selvironiske tilgang til sygdoen indgår ifølge interviews ed Fox i seriens relikker. For de ange, so selv har Parkinson ed i hverdagen, viser serien, hvor eget an kan ed Parkinsons sygdo. Hvis nen deriod sørger, o alle ed Parkinson on er lige så friske so seriens energiske tv-vært, kan du roligt henvise til tv-interviews ed Michael J. Fox, so i virkelighedens verden er en del ere ræget af sin sygdo end seriens Mike Henry. For ekseel ses Fox so interviewerson i konstant bevægelse (se f.eks. htt://wch.accesshollywood.co/video/ichael-j.-fox-talksreturning-to-tv-in-a-coedy-series-for-nbc/87975). Så har du svar å rede hånd, hvis nen foreslår du, so er arkinsonr, så får din egen koedieserie. For helt net er det nok ikke - selv ikke for Michael J. Fox. Læs ere o serien: The Michael J. Fox Show har reiere å TV i det tidlige efterår. Parkinson Nyt 9

10 Reck Viva_Parkinson Forskning viser bevægelse ed eget hurtige odrejninger kan reducere arkinsonsytoer, såso stivhed rystelser. Ved træne flere gange o ugen, kan an onå arkant højere funktionsniveau, så so: Øget ganghastighed Længere skridtlængde Bedre balance Mere oret gang ere edsving ed arene under gang. Viva_Parkinson giver ulighed for assivt blive bevæget ed o til 9 odrejninger r. inut. Kontakt vores kundeservice for yderligere inforion Tel: Parkinson Nyt

11 Light of Day LIGHT OF DAY I deceber trodsede en større grue ennesker det danske vintervejr saledes i Aager Bio, hvor en række freragende usikere fra den aerikanske rock- singer/songwriter-scene skabte en steningsfuld aften saen ed danske usikere. På scenen stod blandt andet Basi fra X-Factor, hvis or har Parkinsons sygdo, guitaristerne Andreas Bech Mikkelsen Jonas Fejlbye Hansen s en række dygtige usikere fra den aerikanske rock singer/songwriter scene. Blandt andet Jesse Malin, Rob Dye, Joe D Urso Malu-Aia. Parkinson Nyt fangede Basi, hvis or fik konsteret Parkinson i 996, til en kort snak o sygdoen. Da diagnosen ko, var Basi blot år, så sygdoen har sillet en rolle i det este af hans liv: Efterhånden kan an tydeligt se, in or lever ed sygdoen. Hun har overbevægelser, ryster i den ene side olever kraer o orgenen. Selvo det kan være svært, gælder det o være tålodig, stærk hjælso. er vokset o ed tage visse hensyn, å den åde, har sygdoen åske været ed gøre ig stærkere. Det var hårdt, da in far fik konsteret cancer, en Parkinson er hver dag, fortæller han tilføjer, det handler o bevare ositiviteten sidig asse å sig selv. Derfor var det så nurligt, Basi var ed å scenen i Aager Bio, hvor han kunne fortælle ubliku o sin tætte forbindelse til arkinsonsagen, inden han sang aftens første nure. Light of Day en internional succes Light of Day henter sit navn fra Bruce Sringsteens sang af sae navn flere roinente usikere har genne tiden sillet til Light of Day koncerterne - heriblandt Bruce Sringsteen selv, Michael J. Fox Lucinda Willias. Light of Day er å denne åde langt ere end blot en enkelt koncert å Aager. Den er del af en større koncertturne, der er grundlagt i New Jersey, en siden har sredt sig til både USA, Canada Euroa. Inden karavanen landede i Aager Bio havde den derfor været et sut forbi Storbritannien for sale ind til bekæelse af Parkinsons sygdo. Traditionen tro var alle otrædende salet å scenen, da aftenen var ved slutte, de legendariske toner af Light of Day kunne begynde, ens ubliku stod o, dansede klaede ed. Det var nu fjerde gang, vi i Danark fik besøg af de dedikerede usikere steningen kan blandt andet genoleves å youtube (htt://www.youtube.co/wch?v=djzy9x65mnk). Ellers er det kun holde øje ed kalenderen i deceber, når succesen gentages. Tak til alle, der var ed til skabe en indeværdig aften i Aager Bio! Af Louise Hjerting Nielsen Parkinson Nyt

12 Pientinddragelse Pienter bør INDDRAGES i deres behandling Læger sygelejersker er enige o, danske ienter bør inddrages i leje behandling, det kan øge kvaliteten. Men ange erkender så, landets sygehuse ikke alle lever o til idealet. Det viser en ny undersøgelse fra Danske Pienters Videnscenter for Brugerinddragelse. Af Marie Louise Kjølbye, journalist rojektedarbejder Der er brug for en kulturforandring å landets sygehuse, hvis ienterne å landets sygehuse skal inddrages ere. Det ener foranden for Lægeforeningen, Mads Koch Hansen, so reaktion å en ny undersøgelse fra Danske Pienters Videnscenter for Brugerinddragelse. Raorten viser, selv o 99 rocent af sygelejerskerne 98 rocent af lægerne anser det for vigtigt, ienter bliver inddraget i lejen behandlingen, sker det ikke systeisk å landets hositaler. Mads Koch Hansen er heller ikke i tvivl o, lægerne kan inddrage ienterne ere, end de gør i dag. Vi skal sætte en kulturforandring i gang, der kan bane vej for nle andre raer for saler elle læge ienter. Lægerne skal lære så have uligheder for tale ed ienterne o det, so er det vigtigste for ienterne, ikke det, so vi tror, er det vigtigste, siger Lægeforeningens forand til Metroxress. Ledelsen bør bakke o Personaleangel, fysiske raer, for lidt tid, s angel å obakning fra ledelsen står ofte i vejen for, ienter bliver inddraget. Det fregår af undersøgelsen, so er genneført so en sørgeskeaundersøgelse blandt. læger. sygelejersker. Cirka en tredjedel af de adsurgte svarer, deres afdeling i høj grad har en raksis, hvor de inddrager ienterne, ens to tredjedele svarer, dette kun sker i nen grad eller i indre grad. Raorten understreger, ledelsen å landets hositaler bør rioritere tid ersonaleressourcer, så ientinddragelse i raksis kan indføres bredt i det danske sundhedsvæsen. Grete Christensen, forand for Dansk Sygelejeråd, er enig i, raerne skal ændres. Hun understreger det vigtige i, ledelsen går foran. Raerne er i nle tilfælde i dag en hindring for ientinddragelse. Derfor er det vigtigt, ledelsen bakker o, så der bliver afs ressourcer tid i det daglige, åeger Grete Christensen. Mere viden, tak Raorten eger sidig å, der er behov for, ledelsen understøtter læger sygelejersker i skaffe sig større viden o etoder til inddragelse. Lægers sygelejerskers forståelse af ientinddragelse er nelig forskellig både inden for elle faggruerne. De fleste af undersøgelsens læger sygelejersker forstår ientinddragelse so inforere ienterne give de indflydelse å beslutninger o lejen behandlingen. Oftelser, der ligger tæt å lovens krav o inforeret sykke fra ientens side. En stor andel af de adsurgte ener desuden, ientinddragelse skal understøtte ienter i egenosorg, dvs. riært handler o uddanne ienten i håndtere egen sygdo, ienten er aktiv i lejen behandlingen. Færre ener, inddragelse af ienterne riært handler o afdække anvende ienternes viden ræferencer. Raorten eger derfor å, der tilsyneladende er otentiale for styrke brugerinddragelsen, så de sundhedsrofessionelle i høj grad tilrettelægger behandlingen ud fra ienternes ræferencer behov. Metoder so fælles beslutningstagen brugerstyret leje har nelig vist sig effektive både for det faglige result for ienternes olevelse af kvalitet. En oftelse, so deles af undersøgelsens læger sygelejersker. Flere end ni ud af ti af de adsurgte vurderer, inddragelse af ienter i høj eller i nen grad kan øge kvaliteten af både behandling leje. Videnscenter for Brugerinddragelse i Sundhedsvæsenet (Vi- BIS): Lægers sygelejerskers forståelse af ientinddragelse. En sørgeskeaundersøgelse å hositaler. Læs hele raorten her: htt://danskeienter.dk/sites/danskeienter.dk/files/raorten.df Parkinson Nyt

13 Invitioner Tid til lokale GENERALFORSAMLINGER Har du gode ideer til foreningens aktiviteter? Eller vil du gerne vide ere o foreningens arbejde Parkinsons sygdo? Mød o i din lokale kreds få ulighed for indflydelse, netværk viden. I arts aril afholder alle landets kredse generalforsalinger, her kan du være ed til drøfte, hvad der skal ske i foreningen i. Generalforsalingen er kredsens øverste yndighed din ulighed for øde andre lokale edleer, få indsigt i foreningens arbejde rejse forslag o koende rioriteringer aktiviteter. Sidig kobinerer ange kredse generalforsalingen ed et sændende fagligt olæg. Kontakt din lokale kreds for tid sted. Du kan finde kontaktolysninger under regionskalenderen bagerst i dette blad. Vi glæder os til se dig! Nedenstående finder du en liste ed doer. Midtnordjylland arts Nordjylland arts Sønderjylland arts Sydøstjylland arts Nordsjælland arts Bornhol arts Storstøen arts Fyn arts Østjylland arts Vestsjælland aril Storkøbenhavn aril Vestjylland aril Sjællands Øst aril Sydvestjylland aril København/Frederiksberg..... aril Vil du vide ere o MSA? Landsforeningen MSA inviterer til års jubilæusøde Multiel Syste Atrofi (MSA) er en af de yiske arkinsonsygdoe Landsforeningen MSA inviterer til års jubilæusøde lørdag den. arts klokken.-5.. Arrangeentet er for ersoner ed MSA, deres årørende andre interesserede. MSA- ienter, deres årørende andre interesserede kan her øde hinanden sidig lytte til gode, nyttige olysninger, der bliver serveret en let forfriskning, der er ulighed for træffe andre ienter årørende, så an kan skabe kontakter udveksle erfaringer. PROGRAM Landsforeningen er stolte over so foredragsholdere have to internionalt berøede MSA-ekserter: Professor Niall Quinn, London, der i detaljer beskrev sygdoen i 99 erne vil tale o MSAs historie. Professor Bente Pakkenberg, Bisebjerg Hosital, der taler o Kvantitive undersøgelser af hjernevæv ed seciel fokus å MSA. TILMELDING OG STED Tilelding å ail til eller å telefon 99 inden den 7. arts. Arrangeentet foregår å Bisebjerg Hosital, Dagligstuen, Indgang 5 ved uddannelsescentret. Der er kørestolsadgang. Landsforeningen byder å buffet drikkevarer, der bliver ulighed for stille sørgsål. Mødet ledes af Landsforeningens forand Birgit Meister Parkinson Nyt

14 Sekretariet SEKRETARIATET METTE HOLST Direktør. Arbejdsaver inkluderer adinistriv ledelse herunder ersonaleledelse, budget- regnskabsansvarlig, forueforvaltning, sonsorstøtte, kontakt til interessenter, herunder edicinalindustrien. Sekretarisbetjening af hovedbestyrelse, forretningsudvalg s forskningsråd. Deltagelse i nionale internionale øder konferencer. Mette er uddannet cand.scient.ol. E-ail MARLENE G. SØRENSEN Direktionssekretær rojektedarbejder, 7 tier ugentligt. So direktionssekretær inkluderer arbejdsaver generel sekretarisbetjening, herunder aver i forbindelse ed forretningsudvalget hovedbestyrelsen, so rojektedarbejder er Marlene ans å rehabiliteringsrojektet. Marlene er uddannet cand.scient.ad. E-ail KIRSTEN HOFF Socialrådgiver udviklingsedarbejder, tier ugentligt. Arbejdsaver inkluderer rådgivning o sociale forhold for edleer af Parkinsonforeningen fagersoner, social- sundhedsolitiske aver i saarbejde ed ledelsen udviklingsaver i relion til Parkinsonforeningens virke rioriteringer. Kirsten er uddannet socialrådgiver cand. scient. soc. E-ail LIS LARSEN Socialrådgiver, to dage ugentligt. Lis Larsen har ange års erfaring et bredt kendskab til kroniske lidelser herunder neuroliske sygdoe, de sociale ansættelsesretlige failieæssige konsekvenser, so ostår so følge heraf. Lis Larsen bistår Kirsten Hoff so socialrådgiver vil varetage flere aver å feltet. E-ail LOUISE HJERTING NIELSEN Kounikionsrådgiver, 7 tier ugentligt. Arbejdsaver inkluderer ansvar for Parkinson Nyt, udvikling odering af hjeesiden, resserelerede aver, fundraising, udvikling odering af inforionseriale s deltagelse i styring af diverse rojekter. Louise er kontakterson for kredsene. Louise er uddannet cand. co. i kounikion socialvidenskab. E-ail GITTE FRANK PEDERSEN Regnskabsedarbejder, tier ugentligt. Arbejdsaver inkluderer riært bføring. Gitte har ange års erfaring fra arbejde ed regnskaber i bank rive virksoheder. Priv er Gitte gift ed Niels, so har Parkinsons sygdo kender ad den vej foreningens arbejde. Gitte træffes andag, onsdag fredag. E-ail JANNIK GARDING Studenteredhjæler, 5 tier ugentligt. Arbejdsaver inkluderer udsendelse af diverse erialer, servicering af kredse - herunder deltagelse i styring af diverse rojekter. E-ail MARIE LOUISE KJØLBYE Journalist (DJ), 5 tier ugentlig. Arbejdsaver ofter roduktion af artikler, kounikion, ressearbejde fundraising s deltagelse i diverse styring af diverse rojekter. Marie Louise er journalist, ag.art. E-ail Parkinson Nyt

15 TAK FOR JERES STØTTE! Når det gælder donioner, er det ikke kun beløbets størrelse, der tæller Parkinsonforeningen er godkendt efter ligningslovens 8A til odtage gaver/donioner so giver sktefradrag. Ifølge loven skal foreningen odtage indst 5 donioner o året, det er altså ikke beløbets størrelse, en antallet af donioner der tæller her. I efteråret ofordrede Parkinsonforeningen hovedbestyrelsen til udbrede kendskabet til ligningslovens 8A. Det udløste en hel del bidrag - foreningen siger hered ange tak til alle, der valgte sende et beløb. Vi håber, ange så i vil hjæle ed donioner - så so store beløb odtages ed stor tak. Hvis du ønsker donerer et beløb til foreningen stort so lille, så kan du indbetale engene å foreningens konto: i Nykredit Bank. Husk anføre dit cr.nr. i tekst til odtager, så sørger foreningen for indberette beløbet til sk. I sidste nuer af Parkinson Nyt var en artikel o testaenter. Hvis du ønsker orette et testaente, hvor Parkinsonforeningen begunstiges, har foreningen besluttet yde økonoisk støtte til orettelse af testaentet. Nærere olysninger o dette, fås ved henvendelse til sekretariet, eller å ail Donioner Af Gitte Pedersen, regnskabsedarbejder Lækkert tøj ed arkinsonlo Parkinsonforeningen får nu roduceret en række lækre veste, jakker trøjer ed foreningens lo broderet å. Heriblandt en sort softshell jakke ed hætte, der er både åndbar, vind- vandafvisende. Modellen fås så so vest. Hvis du er interesseret i købe tøj, kan du kontakte Allan Bergholt å e-ail Så fresender han kalet ed de ange uligheder. Parkinson Nyt 5

16 La Santa Danarks sejeste dansere å LA SANTA Fotraf: Bob Foy Denne vinter gik Parkinsonforeningen i luften ed et nyt initiiv. Saen ed Swingtie arrangerede foreningen i januar en Ballroo Fitness danseuge for arkinsonre årørende å Club La Santa ed arkinsonabassadør Anne-Mette Rasussen Elisabeth Dalsgaard so instruktører. På disse sider har vi salet fotos, en var hilsen fra arkinsonabassadør Anne-Mette Rasussen en beretning fra landsforand Jorry Højer, der ko hje ed gennearbejdede uskler nye danse å rygraden. Insireret? Parkinsonforeningen Swingtie gentager succesen ed nye dansehold senere i i starten af 5. Af Jorry Højer, Landsforand EN BRAVENDE SUCCES Landsforand Jorry Højer var ed å La Santa beretter her fra en tætakket dejlig uge ed dans, foredrag, nye udfordringer, vare godt selskab. En råkold vinterdag i begyndelsen af januar ødtes deltagerne til Parkinsonforeningens danseuge å Lanzarote i lufthavnene - København Billund. Vi var ikke så ange fra København, de fleste deltagere ko fra Billund, vi så fre til øde hinanden vores to instruktører Anne Mette Elisabeth, so havde haft det store raktiske arbejde ed få organiseret hele danseugen. Da vi landede å Lanzarote skinnede solen fra en skyfri hiel ed varegrader, der var et stykke over grader, det var herligt. Efter lidt besvær ko vi ind i bussen kørte fre til besteelsesstedet, her t de allerede ankone fra Billund vores to instruktører iod. Det var en dejlig velkost, Anne-Mette Elisabeth havde ordnet det fornødne ed lejlighederne nøgler, her sla vi for ventetid ved skranken. Inforionsødet foregik gående rundt i kolekset, efter den tur stod det å ræsention af deltagerne ugens rra, det var et eget fint varieret rra. Lørdag, s resten af ugens dage, bød å asser af dans alt foregik i en hyggelig osfære der blev taget hensyn til alle, de der fik behov for hjæl, fik alle en hjælende hånd. Vi fik trænet igenne sluttede lørdagen ed et ar fore- 6 Parkinson Nyt

17 FIND DIT DRIVE! - en hilsen fra Anne-Mette Rasussen La Santa startede for it vedkoende ed to danseuger å Lanzarote. Noralt er afsted en uge i januar senere tre uger fordelt ud å forår soer. Men denne gang havde Elisabeth Dalsgaard fra Swingtie arrangeret en helt seciel uge i uge å Club La Santa. Vi havde en Ballroo Fitness uge for arkinsonre deres årørende. En ny udfordring for Elisabeth. Men det blev i allerhøjeste grad en udfordring, so vi lærte eget af, det blev en uge, hvor tårer ressede sig å. Deltagerne havde ga. Parkinson hver deres udgangsunkt starte dansen fra. Men alle udviste stor energi en asse livsglæde. Alle klete å ed alt, hvad de havde i sig, alle ødte til tierne indst 5 in. før tid! Elisabeth var ovenud lykkelige for se de kæe freskridt, der skete for alle i løbet af ugen. Det dejlige fællesskab gjorde så sit til, alle nød dansen. Onsdag lavede deltagerne show å Torvet å Club La Santa. Det var virkelig en AHA-olevelse. At se ennesker ed en svær sygdo leve sig helt ind i dansen slå sig løs i et show det kunne godt få tårerne fre hos Elisabeth! Alle deltagerne angreb bakken, so lejer sige. De angreb virkelig, hvad de er bange for, nelig Mr. Parkinson. Men de VIL ikke lade Mr. Parkinson bestee. Hele holdet havde et fantastisk drive ositivt sind - åske skulle vi lære net af dette. At finde vores drive, uanset hvad vi er oe iod. Det hjæler altid kæe. Tak til alle deltagere i uge å Club La Santa er stolt af være abassadør i Parkinsonforeningen. Anne-Mette Rasussen drag fra Anne -Mette Elisabeth et bud å, hvordan an ændrer fokus i livet. Søndag - åh hvilken dag - alle kroens uskler stod i kø for gøre oærkso å deres eksistens, en hjælen var nær: Sabad ed var assage, vandgynastik i dejligt ovaret vand, lidt sauna så en kold dukkert. Derefter var der ingen uskler, der gjorde vrøvl, de var are til nye udfordringer. Ugen var lagt o til, vi skulle igenne alle ti standarddanse, da det nu gik så godt, ja, så åtte vi nurligvis have et ar stykker ere, Salsa Lancier. Vi vakte nurligvis interesse hos de andre gæster Elisabeth kontaktede La Santas kounikionsedarbejder stedets fotraf. Det ko der et fint interview en asse billeder ud af, et af billederne havnede i Billed- Bladet - en god reklae for foreningen. En fælles iddag blev det så til, hvor direktøren for deres sortsarrangeenter var indbudt saen ed sin kone, fik en sale ed ha, hvor vi drøftede fretidige arrangeenter. Onsdag var en helt seciel dag, for vores to energiske danseinstruktører ente, vi skulle otræde for ubliku å Torvet, en underholdningslfor, hvor der er otræden hver aften. Vi skulle bidrage ed Lancier. Det gik over al forventning ubliku, der havde fået af vide, det var arkinsonre deres årørende, der otrådte, var ellevilde af begejstring. Vejret holdt ikke hele erioden ud, en det var tåleligt stadig teelig lunt, det var en dejlig uge ed et øde ed ange dejlige ennesker, ikke indst udfordringer, so vi alle havde det dejligt ed. Der skal lyde en stor tak til Anne-Mette Elisabeth. Parkinson Nyt 7

18 Ssocialnyt Nyt fra SOCIALRÅDGIVERNE Af Lis Larsen Kirsten Hoff, socialrådgivere i Parkinsonforeningen Parkinsonforeningens socialrådgivere Lis Larsen Kirsten Hoff har her salet nyt o sygedagenge, kørselsordninger hjæleidler. Sygedagenge Regeringen indgik lige før jul en aftale ed alle artier i Folketinget undtagen Enhedslisten o en ny sygedagengeodel. Aftalen o sygedagenge betyder, den eriode, hvor an kan få sygedagenge, ændres fra et år til kun fe åneder. Til gengæld skal langtidssyge borgere, so ikke kan få forlænget deres sygedagenge efter fe åneder, have tilbudt et jobafklaringsforløb å kontanthjælsydelse uden tidsbegrænsning - en ydelse, so er uafhængig af ægtefælles indkost forue. Derudover indføres der en særlig forlængelsesregel for alvorligt syge borgere ed livstruende sygdoe, hvor de bliver sikret sygedagenge under hele sygdosforløbet. Aftalen indfases i to tei. Den. juli indføres den nye sygedagengeodel ed jobafklaringsforløb s den nye forlængelsesregel ved livstruende, alvorlig sygdo. Derudover iværksættes forsøget o uligheden for sige nej til lægebehandling uden ydelsesæssige konsekvenser. Den. januar 5 træder resten af forslagene i kraft. I næste nuer af Parkinson Nyt vil vi beskrive indholdet af reforen nøjere. Lær fastholde en aktiv hverdag ed Parkinson Styrk din kounikion lær fastholde en aktiv hverdag genne undervisning å Kounikionscentret. Vi træner stee, artikulion, vejrtrækning, ansigtsiik, synkefunktion krosholdning. Fokus er å dine ersonlige ressourcer evt. behov for hjæleidler. Vi inddrager så dine årørende i forløbet. Bor du i Region Hovedstaden, så kontakt os for høre o dine uligheder. Ring elle kl. 8 å tlf Kørselsordninger I rådgivningen har vi flere gange haft sørgsål fra nle af edleerne, so gerne vil vide, o der kan ydes dækning af udgifter, hvis an skal til afrøvning af et ansøgt hjæleiddel. I foreningens jece Offentlige Støtteuligheder, har Kirsten Hoff å side 9 redegjort for de uligheder der findes i Sundhedsloven o befordring til hosital eller seciallæge. Hjæleidler Vi vil her sulere ed uligheden for betaling af transort til ansøgning afrøvning af hjæleidler. Ansøgning o hjæleidler forbrugsgoder står i Servicelovens. Det er således, der findes en Hjæleiddelbekendtgørelse, hvor reglerne står i bekendtgørelsens 5. D får an kun dækket udgiften ed det billigste, forsvarlige befordringsiddel, hvis udgiften overstiger 6 kr., d kun 5 kr. for ersoner, der odtager sociale ensioner. Ligeledes kan der ydes tiedagenge s hoteludgifter efter lavestes ss i Finansinisteriets til enhver tid gældende cirkulære o tie-dagenge.., hvis der er tale o en rejse, der nødvendiggør overnning udenfor hjeet. Der kan ligeledes ydes befordringsgodtgørelse tie- dagenge, s hoteludgifter, hvis ledsagelse er absolut åkrævet å grund af ansøgerens helbredtilstand eller alder. Hvis an vælger bruge en fri leverandør, får an kun dækket befordringsgodtgørelsen, svarende til afstanden til det sted, hvor udleveringen af hjæleidlet efter kounens sædvanlige raksis ville have fundet sted. Differencen betales af ansøgeren selv. Kontakt altid boælskounens hjæleiddelafdeling okring uddybende inforion o disse regler. 8 Parkinson Nyt

19 RÅDGIVNING LÆGEKONSULENT So edle af Parkinsonforeningen kan du benytte dig af foreningens lægekonsulent Tove Henriksen, der svarer å sørgsål o Parkinsons sygdo Træffetid hver torsdag kl å telefon 7 7. Parkinsonkoordinor Rådgivning xxx ATYPISK PARKINSONISME Har du sørgsål o de yiske arkinsonsygdoe (MSA, PSP, CBD eller DLB) kan du kontakte sygelejerske Anders Clausen. Dette tilbud gælder både edleer, fagersoner ikkeedleer. Træffetid hver torsdag kl... å telefon FYSIOTERAPEUT Har du sørgsål o fysioteraibehandling af arkinsonre kan Parkinsonforeningen tilbyde vejledning ved fysioteraeut Finn Egeberg Nielsen. Træffetid hver torsdag kl... å telefon SOCIALRÅDGIVER Hvis du har sørgsål o sociale ydelser, lovstof, sager o støtte, forsikringssørgsål v., kan du kontakte foreningens to socialrådgivere Kirsten Hoff Lis Larsen. Træffetid hver onsdag torsdag kl... å telefon 65, e-ost: eller SYGEPLEJEKONSULENT So edle af Parkinsonforeningen kan du så benytte dig af foreningens sygelejekonsulent, der svarer å sørgsål o Parkinsons Sygdo. Rådgivningen varetages af tidligere chefsygelejerske, Ulla Buhl. Træffetid torsdag kl... å telefon 778. LOGOPÆD/TALEPÆDAGOG Har du sørgsål o stee- talerobleer kan du ringe til loæd Diana Hol, der rådgiver o taleundervisning kan vejlede dig, hvis du er i tvivl o du skal have undervisning. Træffetid hver tirsdag kl å telefon Parkinson Nyt 9

20 Bivirkninger IMPULSKONTROLFORSTYRRELSER Hvornår skal du reagere hvor skal du gå hen? Af Louise Hjerting Nielsen Hyerseksualitet, ludoani eller overdreven shoing. Parkinson Nyt dykker her ned i en række sjældne - en alvorlige - bivirkninger. Fælles er, disse bivirkninger raer få rocent, en kan få enore konsekvenser for den enkelte failien. Heldigvis er der hjæl hente åbenhed er nøgleordet. Kontroltab ændret lyst Iulskontrolforstyrrelser dækker over en vifte af bivirkninger, der alle er forbundet ed kontroltab. Ofte hører an o hyerseksualitet, so let leder tankerne hen å et voldsot hyigt behov for sex. Man kan d ed fordel i tillæg tale o en forandret seksualitet, hvor lyst behov ændrer karakter. Her er det vigtigt tage i betragtning, eget for eget lyst varierer fra erson til erson fra ar til ar. So bivirkning er hyerseksualitet iulskontrolforstyrrelser sjældne raer kun få rocent af de, der odtager arkinsonedicin. Konsekvenserne kan deriod være enore for den enkelte failien, det er derfor vigtigt, an allerede fra behandlingsostart odtager inforion o otentielle bivirkninger - reagerer ed det sae, hvis der ostår robleer. Budskabet er, der altid er alterniver til den aktuelle edicin kontakten ed neurolen skal foregå ed åbenhed. Tove Henriksen, lægekonsulent i Parkinsonforeningen, fortæller: Når vi taler o hyerseksualitet, er det tid til reagere, når ægtefællen eller artneren olever, der er robleer. Nle sygdosre olever så selv, det seksuelle bliver tvangsræget, hvor sex ikke længere forbindes ed net dejligt, vart rart. For andre er det tid til reagere, hvis der bliver for store økonoiske okostninger. Vigtigst af alt; olever du robleer, skal du tage f din neurol ed det sae. Ring lav en aftale i stedet for vente å næste fastste tid. Trang til sil sænding På linje ed hyerseksualitet olever nle, de udvikler en øget silletrang eller decideret ludoani so følge af deres arkinsonedicin. Ludoani kan have store økonoiske konsekvenser ikke indst konsekvenser for de årørende, so ludselig olever, deres failieedle griber til løgn ender i gæld. DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholise andre Afhængighedssygdoe, skriver i brochuren Ludoani kendetegn, konsekvenser behandlingsuligheder, silafhængighed kan anifestere sig å ange åder, herunder tis lotto, bingo, sil å heste, å casino å nettets utallige uligheder for gabling. Videre skriver de, årørende ofte vil oleve, den silafhængige er distræt, indelukket, irritabel, har svært ved koncentrere sig, har urealistiske forventninger o gevinst trækker sig fra failie- vennerelioner. Faresignaler - hvornår skal du reagere? Faresignalerne kan ekseelvis være en ændret økonoi, hvor de økonoiske robleer kan koe i forlængelse af gabling, besøg hos rostituerede eller i forbindelse ed nye forhold. For nle otræder iulskontrolforstyrrelserne i for af en olisk (sygelig) generøsitet, hvor engene bliver brugt å gaver, indsalinger eller donioner til forskellige forål. Flere fortæller i den forbindelse, de har olevet blive snydt å nettet, hvilket er forbundet ed stor ska. Andre igen udvikler trang til overdreven eller olisk shoing eller ender ed oversise. DCAA skriver i brochuren Sexafhængighed - kendetegn, følger behandlingsuligheder, afhængig adfærd okring sex blandt andet kan bestå i tiltagende hyighed intensitet i seksuelle handlinger, overdreven tvangsæssig brug af orno eller overdreven seksuel aktivitet i for af ekseelvis netding ch ed seksuelt indhold. Mange olever tilsvarende, de ludselig bruger eget tid ved couteren endda begynder sidde oe o nten. Olevelser interesser, so før har fyldt trukket tid i hverdagen, kan nu fylde indre. En toelfingerregel kan åske være, an skal reagere, hvis an olever, interessen for hverdagen begynder aftage arkant, ens trangen til sil, sex eller netshoing begynder tage fokus. Det er i denne forbindelse vigtigt være oærkso å, iulskontrolforstyrrelser kan ostå løbende å forskellige tidsunkter i behandlingen. Tove Henriksen forklarer: Bivirkningerne kan sagtens udvikles over tid, så selvo an uiddelbart tåler edicinen uden robleer, skal an stadig være oærkso. Vi ser ekseelvis, der kan ostå iulskontrolforstyrrelser i forbindelse ed ændringer i dosis eller når der lægges anden edicin til. Parkinson Nyt

Impulskontrolforstyrrelser

Impulskontrolforstyrrelser Impulskontrolforstyrrelser Impulskontrolforstyrrelser Hyperseksualitet, ludomani eller overdreven shopping Impulskontrolforstyrrelser dækker over en vifte af bivirkninger til parkinsonmedicinen, der alle

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Juli kvartal 2012 PARKINSON-EXPRESSEN juli kvartal 2012 Oplag: 150 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk at

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM Januar kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN Januarr kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

House of Technology Opfølgningsplan 2015

House of Technology Opfølgningsplan 2015 Opfølgning og evaluering på sidste års indsatser udfyldes. Derefter udvælges indst 5 indsatser inden for prioriteringsoråderne til forbedring jvf. skolens kvalitetscirkel ud fra dataindsalingen i 2014

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN

NYHEDSBREV NYT FRA FORMANDEN JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN NYHEDSBREV JANUAR 2015 NYT FRA FORMANDEN GENERALFORSAMLINGEN NY CAFÈ +35 I ÅRS NY PÅRØRENDEGRUPPE FACEBOOKGRUPPER BØRN/UNGEGRUPPER HALVÅRLIGT PROGRAM NYT FRA FORMANDEN Kære medlemmer. Godt nytår til jer

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland kan med glæde og stolthed fortælle, at vi har modtaget Handicapprisen 2014 uddelt af Handicaprådet i Sorø Nyhedsbrev Januar 2015 Aktivitetskalender

Læs mere

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015

Landsforeningen Lænken. Nyhedsbrev sommer 2015 Landsforeningen Lænken Nyhedsbrev sommer 2015 Lænkens sommertræf 2015 Så blev det endelig UGE 27, hvor over 80 glade voksne og børn tog afsted til Laugesens Haver nær Herning for at hygge sig i en lille

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE

KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE KRÆFTER TIL KRÆFT ADRESSELISTE Formand: Birthe Risgaard Mortensen Saralystparken 14, 1 tv 8270 Højbjerg Tlf. 86 15 88 08 Næstformand: Jonni de Linde Engdalsvej 105 8220 Brabrand Tlf. 86 15 35 21 Kasserer:

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos

En bombe i familien. Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En bombe i familien Interview med Elene Fleischer, Ph.d. og formand for Nefos En ung, der laver et selvmordsforsøg, kan kalkulere med Det skal se ud, som om jeg dør, men jeg vil ikke dø. Men de tanker

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

Portræt af en pårørende

Portræt af en pårørende SIND Portræt af en pårørende Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SINDs Pårørenderådgivning Skovagervej 2, indgang 76, 8240 Risskov Telefonrådgivning: 86 12 48 22, 11-17 Administration:

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten

Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Referat fra Generalforsamling i Parkinsonforeningen, kreds Sydøstjylland Fredag den 17. marts 2017 på Hotel Bredehus i Bredsten Brian bød forsamlingen velkommen, hvorefter vi startede med dagsordenen ifølge

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK

Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Strategiplan 2013-2018 Birkerød TK Mission At udvikle Birkerød TK` s status so en af Danarks est attraktive tennisklubber ed et internationalt perspektiv forankret i vedtægternes forål so overordnet er

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

BAUNEPOSTEN. April & maj

BAUNEPOSTEN. April & maj BAUNEPOSTEN April & maj 2015 Redaktionen Henriette Tranberg..40 24 99 80 Mail: htr@ltk.dk Karin Andersen 40 24 99 70 Mail: kaan@ltk.dk Indlæg til Bauneposten, løsning på krydsord og lign. kan afleveres

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A)

Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Ordførertale på Sundheds- og Omsorgsområdet v. Lise Thorsen (A) Budget 2014 Borgerrepræsentationens 1. budgetmøde, 2. september 2013 Da jeg startede i skole for snart mange år siden, fortalte min mor mig

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 7. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 7 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 7 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge7_sund og stærk.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 7 l Sund og stærk Det er tidligt

Læs mere

NYHEDSBREV. Oktober 2016

NYHEDSBREV. Oktober 2016 NYHEDSBREV Oktober 2016 INDHOLD: Hilsen fra formanden Siden sidst Sommerfest Hverdagens helt Frivillighedsprisen Foredrag Diverse messer Kommende arrangementer: Julefrokost Hjerneugen 2017 Julefond Faste

Læs mere

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre!

Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! 1. december 2010 Velkommen til de mange hundrede nye medlemmer, der i november måned har meldt sig ind i Radikale Venstre! Tak fordi I vil være med til at tage ansvar. Fordi I stoler. Også på udlændinge.

Læs mere

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD

Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD Oktober 2015 ÅRSMØDE SOMMERENS HOLD BESTYRELSEN FORMAND Birgitte Holm Petersen 39565841 NÆSTFORMAND Mikael Gajhede 22220668 KASSERER Torben Aagaard 32555612 SEKRETÆR Jan Mouritsen 31905161 MEDLEM Lone

Læs mere

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag

Nr. Lyndelse friskole Tirsdag d. 1. april 2014. Endnu en skøn dag Endnu en skøn dag Der bliver lavet drager, dukker og teater på højt tryk. Alle børnene hygger sig sammen med deres venner. Vi har talt med to dejlige unger, Mikkel og Anna, fra 2 og 3 klasse. Mikkel og

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

"50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa

50+ i Europa Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa 1 8 Husstands-ID Person-ID Interviewdato: Interviewer-ID: Respondentens fornavn: "50+ i Europa" Undersøgelsen af helbred, aldring og tilbagetrækning i Europa Spørgeskema som De selv skal udfylde Respondenter

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 2. sep Svanesang To, Ki, Ja,

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven Oktober - November 2015 Redaktionen: Liselotte Ehrhardt og Heidi Lund. Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d.15, i måneden. Hvis nogen

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage

Keld har ordet.. Krisen kradser! sagde man i gamle dage Indholdsfortegnelse side 2: Keld har ordet side 4: Brugerundersøgelse side 5: Kalenderen side 6: Skøjtedag side 7: Billeder fra fødselsdagen side 8: Terminsprøver for 9. og 10. side 9: Billeder fra juledagene

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte

Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Case 3: Leder Hans Case 1: Medarbejder Charlotte Du er 35 år, og ansat som skrankeansvarlig på apoteket. Du har været her i 5 år og tidligere været meget stabil. På det sidste har du haft en del fravær

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Kan man se det på dem, når de har røget hash?

Kan man se det på dem, når de har røget hash? Kan man se det på dem, når de har røget hash? Når forældre og medarbejdere på de københavnske skoler gerne vil vide noget om unge og rusmidler, har U-turn et godt tilbud: To behandlere og en ung er klar

Læs mere

Agility udvalget i kreds 6

Agility udvalget i kreds 6 Referat fra årsmødet i agility, kreds 6, onsdag, den 16. nov. 2011 i Fakse Ulla Vest bød velkommen til de godt 36 fremmødte. Deltagerne kom fra Maribo, Køge, Fakse, Holbæk, Guldborgsund, Vordingborg, Nykøbing

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon

S K O L E N Y T. Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes. Francis Bacon S K O L E N Y T Nogle bøger skal smages, andre skal sluges, og nogle få bøger skal tygges og fordøjes Francis Bacon Vildbjerg Skole November 2011 November 2011 1. Åbent hus for forældre 3.A skole/hjem

Læs mere

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk

ÅREBLADET. Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang. Faaborg Roklub, tlf. 62 61 07 71, www.faaborg-roklub.dk ÅREBLADET Medlemsblad for Faaborg Roklub Nr. 12 December 2014 33. årgang Læs inde i bladet... Formandens hjørne Eftersyn af redningsveste Nytårsfest og kur Ergometer træning Massevis af aktiviteter i de

Læs mere

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende

Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Når en i familien rammes, rammes hele familien: Portræt af en pårørende Information og inspiration til dig, der er tæt på psykisk sygdom Når én rammes af psykisk sygdom, så rammes hele familien SIND Landsforeningen

Læs mere

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat

Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen. Referat Til: Bruger/pårørenderåd i Botilbud JOB & FAMILIE Udviklingshæmmede - Administrationen Dato: 9. september 2010 Tlf. dir.: 4477 3832 Fax. dir.: 4477 2771 E-mail: bib@balk.dk Kontakt: Bibi Lund Referat Fra

Læs mere

Koncentration og trivsel

Koncentration og trivsel Koncentration og trivsel Svinninge Skytteforening skaber trivsel og bedre koncentrationsevne blandt unge på specialeskole. Nogle af skolens idrætstimer omlægges til den lokale skytteforening, hvor der

Læs mere

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING

MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHD MEDLEMSBLAD NR. 35 AUGUST 2014 NORDSJÆLLANDS LOKALAFDELING ADHDNORDSJÆLLAND SIDE 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 Fisketur med SKJOLD på Øresund 11 Café for voksne med ADHD 13 Besøg foreningens hjemmeside

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

GLORIA Januar 2013, 2. årgang

GLORIA Januar 2013, 2. årgang Nyhedsbrevet GLORIA Januar 2013, 2. årgang 1 Leder Kære læser! Det er jul, det er cool lyder det i en gammel julesang, men for nogle er det mere koldt end cool når vintermånederne når de nordiske breddegrader.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland

Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen Vestsjælland Hjerneskadeforeningen ønsker alle vores medlemmer, familier og venner et rigtigt godt efterår. Billedet viser udsigten ud over Vejlefjords skønne have Nyhedsbrev Oktober

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL

SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL SUNDHEDSSTYRELSEN UNGE OG ALKOHOL TABELRAPPORT, IT- KOMBI UNDERSØGELSE SEPTEMBER 2017 PROJEKTLEDER: CASPER O. JENSEN A L H A M B R AV E J 1 2 1 8 2 6 F R E D E R I K S B E R G C / / C V R N R. 1 4 9 0

Læs mere

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806

FRISTEDET. Dumpen 5A, st. 8800 Viborg. Tlf. 86100806 HER FRISTEDET Dumpen 5A, st. 8800 Viborg Tlf. 86100806 Åbningstider: Mandag - Fredag 10.00-20.00 Tirsdag 10.00-16.00 Lørdag - Søndag og helligdage 10.00-20.00 Tirsdag Sind Ungdom 16.00-21.00 Alle dage

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER

BØRNEINDBLIK 6/14 STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER BØRNEINDBLIK 6/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 6/2014 1. ÅRGANG 15. SEPTEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES SYN PÅ FORÆLDRE STRESSEDE FORÆLDRE SKÆLDER UD OG RÅBER Mange 13-årige oplever stressede forældre,

Læs mere

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016

Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 Nyhedsbrev Fritidshjemmet Dronen februar 2016 www.ib3.kk.dk Gammeltoftgade 19, opg. 27, 1355 København K Tlf.: 33 13 61 41 # 4 E-mail: nicoju@dronen.kk.dk 3.klasse på SMK En flok studerende fra Ålborg

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter

For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter RadiseNyt September - Oktober 2015 For alle pensionister efterlønnere - nationaliteter Jesperhus Blomsterpark Radisevej 2, st. th, 2300 København S tlf. 32 58 90 14 www.amagerseniorklub.dk amagerseniorklub@hotmail.com

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret

Nr. 1 - december 2011. Åbent hus d. 4. september. Det nye støttecenter tager form. Alle ansatte på støttecentret Nr. 1 - december 2011 Åbent hus d. 4. september Det nye støttecenter tager form Alle ansatte på støttecentret Om Støttecenter Hovedstaden Støttecentret Hovedstaden er et værested for udeboende døve, der

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

Nøgen. og på dybt vand

Nøgen. og på dybt vand Nøgen og på dybt vand Hver søndag aften tropper en flok nordjyder op i Sofiendal Svømmehal i Aalborg. De samles for at svømme, svede i saunaen og sludre over kaffen. Og så er de nøgne. Tekst og foto af

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding

Sommeren 2011. Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 eller info@dengamleavlsgaard.dk. Husk tilmelding Se dette nyhedsbrev i en browser Sommeren 2011 Tirsdag 07. juni Musikarrangement med spisning kl. 18.00 Tilmelding: 75 41 18 06 Lørdag - Søndag 18.-19. juni Meditaionsweekend v/karen Lund Andersen Husk

Læs mere

Livet er for kort til at kede sig

Livet er for kort til at kede sig Artikel i Muskelkraft nr. 6, 2005 Livet er for kort til at kede sig Venner, bowling, chat jeg har et godt liv, fordi jeg gør de ting, jeg vil, siger Malene Christiansen Af Jane W. Schelde Engang imellem

Læs mere

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016.

Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Beretning fra bestyrelsen til generalforsamlingen i Frivilligcenter & Selvhjælp den 29. marts 2016. Af Hans Jørgen Ravnborg, formand for bestyrelsen Så er vi igen nået til årets vigtigste begivenhed i

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Prøve i Dansk 1 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere