FRIVILLIGHED EKSEMPLER _. BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCEFORLØB Når borgere og ansatte tænker nye idéer sammen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FRIVILLIGHED EKSEMPLER _. BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCEFORLØB Når borgere og ansatte tænker nye idéer sammen"

Transkript

1 EKSEMPLER _ BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCE Når borgere og ansatte tænker nye idéer sammen MADBORGERSKAB Når fælles madlavning skaber nye netværk og stærke fællesskaber BORGERSTYREDE BUDGETTER Når borgerne får indflydelse på budgettet og skaber nye ideer, som giver fornyet engagement ITFRIVILLIGE PÅ SOCIALE TILBUD Når frivillige giver en teknologisk hånd til mennesker, der har brug for det CIVILSAMFUND OG FRIVILLIGHED

2 2 Social innovation med brugerne i fokus NYE VEJE TIL SOCIALE LØSNINGER I SUS brænder vi for at forandre tilværelsen for socialt udsatte og sårbare mennesker. Vi har fokus på, hvordan samfundet i højere grad kan profitere af borgernes forskellige ressourcer og erfaringer og deres lyst til at deltage og være en del af løsningen. Vi tror på, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative sociale løsninger. Og vi har gode erfaringer med at designe forløb med cocreation. Vi udfordrer og udvider også frivilligbegrebet og bringer mennesker, der normalt ikke er frivillige, i en position, hvor deres ressourcer gør en forskel, og hvor de kan bidrage. På den måde er SUS med til at skabe en stærk platform for deltagelse og indflydelse. Det øger sammenhængskraften i vores samfund og skaber bedre løsninger for alle. BRUGERNE ER OMDREJNINGSPUNKTET Brugerne er omdrejningspunktet for det, vi gør. Vi har fokus på brugerdrevne processer og er overbeviste om, at de mennesker, der bruger de sociale tilbud, også selv skal have mulighed for at være med til at udvikle og forbedre dem. Brugerne er eksperter i deres eget liv, og de har en unik indsigt i de tilbud, kommunen tilbyder. Det er vigtigt at få adgang til den indsigt, så den kan bidrage til nye idéer og løsninger. NYE LØSNINGER KRÆVER ANDERLEDES TILGANGE Nysgerrighed og mod til at eksperimentere giver os nye vinkler på vores løsninger. Vi er optaget af, hvordan vi skaber et nyt mindset, hvor frivillige initiativer og offentlige tilbud ikke kun mødes i enkeltstående projekter, men hvor kommunens frontpersonale og frivillige initiativer kan samarbejde konkret i hverdagen. Det kræver afklaring af roller, opbygning af gensidig tillid, fælles sprog og fælles mål.

3 3 Social innovation med brugerne i fokus MEDIATOR OG KICKSTARTER Når ambitionen er at arbejde med samskabelse i praksis, er det en god idé med en neutral part, som kan kickstarte processen og skabe et bredt samarbejde. I SUS har vi et omfattende kendskab til både den frivillige verden og det offentlige. Vi forstår begge parter og kan derfor være en stærk mediator for processen. Vi er en aktiv sparringspartner, der faciliterer, rådgiver og støtter op om både udviklings og implementeringsfasen. HVAD KAN DU BRUGE SUS TIL? Vi tilbyder en række konkrete indsatser, som du kan lade dig inspirere af på de følgende sider. Vi tager altid udgangspunkt i den lokale kontekst, når vi løser opgaver, så processen skræddersys til netop jeres behov og mål. Vi bidrager i det hele taget gerne med rådgivning og sparring i processer og projekter mv., der handler om, hvordan brugere, professionelle og frivillige sammen kan skabe nye løsninger. Brug fx SUS til at Skabe og facilitere udviklingsprocesser lokalt mellem borgere, kommuner, foreninger og virksomheder Rådgive om udvikling af værktøjer til kommuner, der ønsker at samarbejde med foreninger og borgere om velfærdsopgaver Bistå parterne med at skabe cocreationprocesser Vi tror på, at brugere, professionelle og frivillige i samarbejde kan skabe innovative løsninger

4 4 Social innovation med brugerne i fokus BORGER INDDRAGELSE I RESSOURCE Hvordan borgere og ansatte kan tænke nye idéer ind i gamle rutiner CASE: MERE BRUGERINDFLYDELSE I SILKEBORG JOBCENTER Hvordan en workshop førte til, at jobcentret som det første i Danmark får en café drevet af borgerne selv I Silkeborg stod SUS bag to halvdags workshops i kommunens jobcenter. Deltagerne var brugere af jobcentret, ansatte, samarbejdspartnere og frivillige foreninger. Sammen skulle de give nye bud på, hvordan borgere i et ressourceforløb får mere ejerskab og indflydelse. Og hvordan samarbejde med frivillige foreninger kan skabe flere tilbud til de borgere, der benytter jobcentret. Afsættet for de to workshops var en idéproces med overskriften: Tænk hvis. Tænk, hvis opfølgningssamtalen ikke behøvede at foregå i jobcentret. Tænk, hvis borgerne selv indkaldte til møde med sagsbehandleren og selv skrev referat af mødet. Tænk, hvis vi delte vores erfaringer. Tænk, hvis jobcenteret havde en café drevet af frivillige. Idéen om at etablere en borgerdrevet café på jobcentret arbejdede ansatte og borgere efterfølgende videre på at realisere. Sagsbehandlerne har også taget nogle af de andre idéer fra workshoppen til sig, blandt andet den om at lade borgerne selv indkalde til samtale og efterfølgende skrive referat. >

5 5 Social innovation med brugerne i fokus Vi havde aldrig været sammen med borgerne på den måde før. Det var fantastisk berigende. Tænk at vi ser så ens på mange ting Medarbejder i jobcenter BORGERINDDRAGELSE I RESSOURCE FORMÅL Formålet med at inddrage borgerne i deres ressourceforløb er at forbedre, skærpe og løfte jobcentrenes tilbud om ressourceforløb, ved at medarbejdere og borgere arbejder sammen. RESULTAT Når borgernes erfaringer og ideer kommer i spil, og medarbejdere og borgere går sammen om at udvikle og kvalificere nye samarbejdsformer og praksisser, skaber det nye og bedre løsninger for alle parter. Løsninger, der fremmer ejerskab og indflydelse. Omdrejningspunktet i forløbet er 2 workshops a 34 timer for borgere og medarbejdere i jobcentret samt relevante samarbejdspartnere, fx frivillige foreninger og det lokale frivilligcenter. Med afsæt i konkrete erfaringer drøfter deltagerne, hvordan samarbejdet i ressourceforløbet kan forbedres og forandres, og de udvikler i fællesskab nye idéer til, hvordan andre og frivillige ressourcer kan bringes i spil. De to workshops planlægges i samarbejde med jobcentret, og på et opfølgende møde evaluerer vi forløbet. SUS giver også gerne yderligere sparring til at føre idéerne fra workshoppen ud i livet. HVEM ER DET RELEVANT FOR Medarbejdere i kommunens jobcenter, samarbejdspartnere og frivillige foreninger. SUSvinklen Det kræver noget særligt at samle borgere og ansatte i processer, de ikke er vant til at være sammen om. I SUS har vi mange års erfaring med, hvad der fungerer godt i idéprocesser og udviklingsforløb, så deltagerne føler sig set og hørt og får det bedste udgangspunkt for at bidrage med deres erfaring og idéer. Vi går til opgaven med opfindsomhed og mod til at prøve nyt. Vi har solid erfaring med at kombinere leg

6 6 Social innovation med brugerne i fokus MADBORGERSKAB Når fælles madlavning skaber nye netværk og stærke fællesskaber CASE: MADBORGERSKAB I VALLENSBÆK Hvordan fælles madlavning kan blive til et nyt stærkt netværk med andre forældre, som er alene I Vallensbæk inviterede SUS og Vallensbæk Kommune knap 50 børn og aleneforældre til fire lørdage med madborgerskab. Sammen med en kok lavede de større børn og voksne brunch til alle og aftensmad til at tage med hjem. Hver lørdag havde sit madtema. Sideløbende med madlavningen faciliterede SUS en idéproces. Mens den ene halvdel af forældrene var i køkkenet, udviklede resten idéer til, hvordan de kan gøre livet som alenefar og mor både sjovere, nemmere og billigere. De fik blandt andet idéer til en fælles madklub og en Facebookgruppe, hvor man finder andre, der har lyst til en søndagstur i skoven, til at planlægge fælles sommerferie eller bytte flyverdragter. Mens forældrene holdt workshop, var der aktiviteter for de mindste børn. Den sidste lørdag besluttede gruppen sig for, hvilke idéer de ville arbejde videre med. Kommunens frivilligkonsulent hjalp efterfølgende med at realisere ideerne. Vallensbæk Kommune stod for den praktiske del af madborgerskabet, mens SUS stod for idéprocessen. >

7 7 Social innovation med brugerne i fokus MADBORGERSKAB Det var givende at være sammen med andre i samme situation Forælder, der deltog i Madborgerskab FORMÅL At lave mad og spise sammen er en god måde at skabe en uformel og ligeværdig stemning, hvor det bliver nemmere at sætte ord på sine udfordringer. Derfor er måltidet en god ramme for, at mennesker kan mødes og udvikle nye idéer. Med madborgerskab samler vi borgere med fælles udfordringer og vilkår og tilbereder og spiser mad sammen. Undervejs er der en idéproces, hvor deltagerne drøfter deres egne eller lokalområdets udfordringer og kommer med nye idéer til, hvordan de kan imødekommes og løses. RESULTAT Der kommer nye idéer på bordet, når borgerne samles og bliver involveret i både personlige og lokale udfordringer og nye løsninger. Borgerne får selv idéer til, hvordan de kan være med til at løse udfordringerne. Idéerne har ofte en bedre bæredygtighed, fordi borgerne får et større ejerskab til dem. Madborgerskab bidrager også til at skabe gode relationer, da det at lave mad sammen er forbundet med en anden form for fællesskab. Forløbet med madborgerskab er meget fleksibelt. Vi anbefaler som minimum at mødes 34 gange med borgerne for at lave mad og udvikle idéer. Sammen med kommunen tilpasser vi madborgerskabet, så det passer til de lokale forhold: målgruppe, fælles udfordringer, evt. fokus for dagene mv. Madborgerskab kræver, at der er en tovholder i kommunen, der kan stå for den praktiske planlægning. SUS faciliterer porcessen med idéudviklingen på møderne og samler op på idéerne undervejs. Efter forløbet holder vi et evalueringsmøde: Gil det som det regnede med, og hvad fik vi ud af det? Vi anbefaler sparring til at gå videre med de idéer, deltagerne har udviklet. Sparringspartnere kan fx være det lokale frivilligcenter. Hvis kommunen ønsker det, kan SUS ogå spille en rolle i forhold til at gå videre med idéerne eller forankre Madborgerskab som en metode i kommunen. Madborgerskab kan med fordel kombineres med andre initiativer, fx med Borgerstyrede budgetter. HVEM ER DET RELEVANT FOR Kommunale forvaltninger og tilbud, der arbejder borgerrettet. Frivillige foreninger, der arbejder med sociale formål gerne i partnerskaber med kommunen. Det boligsociale arbejde. SUSvinklen Madborgerskab er et unikt koncept, som SUS har skabt, og som skræddersys til den enkelte kommune. Vores særlige bidrag til madborgerskab er vores mange års praktiske erfaring med at skabe en hverdagsramme for at bringe mennesker sammen på tværs af sociale udfordringer, så de både får mulighed for at dele deres idéer og kan skabe nye stærke relationer. Madborgerskab er en enkel idé med et tydeligt format og ingredienser, som kan bruges i mange sammenhænge og kan understøtte mange forskellige udfordringer i kommunen.

8 8 Social innovation med brugerne i fokus BORGERSTYREDE BUDGETTER Når borgerne får indflydelse på budgettet og skaber nye idéer, som giver fornyet engagement CASE: BOLBRO BESTEMMER Hvordan borgerne i Bolbro bestemte sig for at opføre en bevægelsespark En lørdag i september 2014 mødtes 432 borgere i Bolbro for at stemme om, hvilke gode idéer der skulle udløse de kr., som Odense Kommune havde lagt ud til borgerne i lokalområdet i et borgerstyret budget. Det blev idéen om en bevægelsespark på det grønne område foran Bolbro Hallen, der vandt idékonkurrencen. Inden afstemningen havde SUS sammen med interesserede borgere holdt tre møder, hvor borgerne drøftede, hvilket løft deres lokalområde havde brug for. Der kom flere gode idéer på bordet, og en del af dem modnedes gradvist over møderne. Flere af idéerne blev realiseret allerede inden afstemningen, fordi de i realiteten ikke behøvede at få del i de kr. Fx gik en gruppe småbørnsfamilier sammen om et stort sankthansbål på et børnevenligt tidspunkt. Initiativet Bolbro bestemmer var med til at skabe et større netværk blandt beboerne i området, og de fik fornemmelsen af, at deres idéer godt kan realiseres. >

9 9 Social innovation med brugerne i fokus De har givet os anledning til at mødes, men vores idé kostede ikke noget Borger BORGERSTYREDE BUDGETTER FORMÅL Formålet med borgerstyrede budgetter er at involvere borgerne i at udvikle lokalsamfundet. Kommunen lægger en del af det kommunale budget ud til borgerne i et udvalgt område. Beløbet er typisk kr. Borgerne beslutter selv ved en afstemning hvordan de vil bruge pengene. Inden afstemningen mødes borgerne over nogle gange og udvikler idéer, der gavner lokalsamfundet og fællesskabet. RESULTAT Borgerstyrede budgetter er med til at styrke det lokale engagement og nærdemokrati. Borgerne får mulighed for selv at tage del i lokale forandringer og får derfor et helt andet ejerskab end normalt, hvor forandringerne plejer at blive sat i gang oppefra og ned. På den måde bliver initiativerne mere bæredygtige. Borgerstyrede budgetter er et udviklingsforløb, der består af en række planlægnings møder med kommunen og et idéudviklingsforløb med borgerne, typisk 4 aftener. SUS faciliterer hele forløbet. Borgerstyrede budgetter er en ny demokratiform, og det tager tid for både borgere og kommunen at vænne sig til at arbejde på den måde. For at få det bedst mulige resultat med borgerstyrede budgetter anbefaler vi at holde flere forløb, evt. at gøre borgerstyrede budgetter til en del af den kommunale strategi. HVEM ER DET RELEVANT FOR Kommunale forvaltninger, der ønsker at inddrage borgere i at udvikle lokalsamfundet. SUSvinklen Flere kommuner arbejder allerede med borgerstyrede budgetter. SUS tilfører processen et ekstra element ud over den demokratiske afstemning. Vi lægger særlig vægt på at kvalificere den proces, der ligger før afstemningen. Vi involverer borgerne helt fra begyndelsen og faciliterer en idéudviklingsproces, hvor vi er sikre på, at borgerne føler sig hørt og får mulighed for at bidrage med alle deres idéer. Det er med til at skabe et endnu større engagement, ejerskab og social kapital.

10 10 Social innovation med brugerne i fokus ITFRIVILLIGE PÅ SOCIALE TILBUD KICKSTART Når frivillige giver en teknologisk hånd til mennesker, der har brug for det CASE: MODEL FOR ITFRIVILLIGE I GRIBSKOV KOMMUNE Hvordan kommune, sociale tilbud, brugere og frivilligcentret sammen kickstartede brugen af ITfrivillige på sociale tilbud Ca. 30 personer fra Gribskov Kommune, sociale tilbud til mennesker med handicap og det lokale frivilligcenter mødtes tre gange over et halvt år. I fællesskab udviklede de en lokal drejebog for, hvordan man finder personer med ITkompetencer, som har lyst til at være frivillig på et socialt dag eller døgntilbud. De sociale tilbud beskrev sammen med deres brugere, hvad de gerne ville have frivillige til: starte en computercafe, hjælpe beboere med deres facebookprofil, downloade billeder og musik. Alt sammen en relativ enkel hjælp, men med stor betydning for mennesker, der ellers ikke ville have adgang til og mulighed for at komme på nettet og bruge IT. Frivilligcentret hjalp med at finde frivillige; fx fra lokale virksomheder og uddannelsessteder. Kommunen hjalp med økonomi, med at sprede ideen og med ledelsesmæssig opbakning. >

11 11 Social innovation med brugerne i fokus Jan har hjulpet mig med alt muligt. Det er helt vildt, fordi han godt kan lide at være her Borger med funktionsnedsættelse ITFRIVILLIGE PÅ SOCIALE TILBUD KICKSTART FORMÅL Formålet er at inspirere kommuner til at invitere ITfrivillige ind på kommunens sociale tilbud. ITfrivillige kan hjælpe og inspirere borgere med funktionsnedsættelser til at bruge social IT typisk i form af programmer og apps til tablets og smartphones. Sociale teknologier, der kan bruges til at kommunikere, fastholde sociale relationer og lære nyt. RESULTAT Når ITfrivillige inviteres ind på sociale tilbud, giver det muligheder for, at mennesker kan mødes i nye relationer. ITfrivillige bygger på idéen om omvendt integration, det lokale civilsamfund integreres i kommunens sociale tilbud. ITfrivillige gør en forskel for mennesker med funktionsnedsættelser. Social IT er derved med til at gøre borgerne mere selvhjulpne og kan give øget livskvalitet i hverdagen. De ITfrivillige får lige så meget tilbage ved at anvende deres viden og menneskelige kompetencer på en ny måde. Forløbet består af 3 workshops med medarbejdere, borgere fra bosteder, ansatte i kommunen og ITfrivillige. Her planlægger vi sammen, hvordan de involverede skal samarbejde om ITfrivillige på de sociale tilbud. Forløbet munder ud i en samarbejdsaftale, der blandt andet beskriver, hvem der har ansvar for hvad, hvem de frivillige er, hvordan de rekrutteres, hvordan bostederne bliver parate til at modtage de frivillige, og hvordan arbejdsfordelingen er mellem medarbejdere og frivillige. SUS faciliterer processen. HVEM ER DET RELEVANT FOR Kommuner og frivilligcentre, der vil arbejde med ITfrivillige. Flere kommuner kan med fordel gå sammen om et kickstartforløb. SUSvinklen At invitere ITfrivillige ind på sociale tilbud er en samskabelsesproces, hvor frivillige, kommune og frivilligcenter arbejder tæt sammen med SUS som facilitator. Modellen for at arbejde med ITfrivillige på sociale tilbud er udviklet af SUS. Den har inspireret Socialstyrelsen til at melde en ansøgningspulje ud, hvor kommuner og frivillige også på andre områder inviteres til at tænke i samskabelse og udnyttelse af personlige og wfaglige kompetencer til gavn for andre.

12 12 Social innovation med brugerne i fokus KONTAKT OS FOR SAMARBEJDE SUSSI MAACK, TEMACHEF Jeg vil gerne udbrede begejstringen og tilliden til, hvor meget bedre løsninger kommuner kan nå frem til, når det sker i reel udvikling med brugerne af initiativerne og lokalsamfundet bredt. Jeg er temachef for SUS indsatsområde Civilsamfund og frivillighed. Mit fokus er samskabelsesprocesser, hvor brugernes erfaringer bringes i centrum af initiativerne, samt udvikling af nye utraditionelle processer, der skaber nye veje til at løse sociale udfordringer. Jeg har arbejdet med civilsamfund og frivillighed gennem 20 år både i lokale og landsdækkende organisationer. Jeg har arbejdet som projektmager, bestyrelsesmedlem og leder. Jeg har også siddet i adskillige politiske råd og udvalg og været med til at præge udviklingen af især samarbejdet mellem kommuner, foreninger og borgere. tlf ,

13 Siden 1992 har SUS brændt for at skabe bedre livsvilkår for socialt udsatte og sårbare mennesker. Vi udvikler og gennemfører projekter og indsatser, der involverer borgerne og deres erfaringer, fordi vi tror på, at det er med til at øge sammenhængskraften i vores samfund. Vi ser verden med nye øjne og udvikler nye, stærke sociale løsninger gennem social innovation og sociale opfindelser. Vi arbejder på tværs af fagområder og involverer brugere og medarbejdere i kreative og legende rammer. Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade København K Telefon Vi samarbejder med et stort netværk af organisationer, kommuner, ministerier og fonde. Og er organiseret som en almennyttig og nonprofit forening. April 2015 Nysgerrighed og mod til at eksperimentere giver os nye vinkler på vores løsninger

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Co-Creation

Læs mere

Socialt Udviklingscenter SUS

Socialt Udviklingscenter SUS Socialt Udviklingscenter SUS er et socialt konsulenthus på 22. år! Organiseret som almennyttig forening. Vi udvikler sociale initiativer og løser opgaver sammen med kommuner og foreninger. Hvordan udvikler

Læs mere

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune

Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord. BORGMESTERENS AFDELING Aarhus Kommune Sammen om Aarhus Medborgerskabspolitik version 0,2 (udkast) Forord Aarhus står over for en række udfordringer de kommende år. Velfærdssamfundet bliver udfordret af demografiske forandringer og snævre økonomiske

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN IT-frivillige giver værdi til borgere med funktionsnedsættelser Og borgere med funktionsnedsættelse giver værdi til IT-frivillige IT-frivillighed i samskabelse mellem civilsamfund,

Læs mere

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST

HØRINGSUDKAST HØRINGSUDKAST Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi værdsætter højt, og som vi gerne vil værne om. Vi

Læs mere

Frivillighedspolitik

Frivillighedspolitik Frivillighedspolitik 2 Forord 3 På Frederiksberg har vi en lang og fin tradition for, at mange gør en forskel ved at være aktive som frivillige. Det frivillige arbejde gør en stor forskel for de, som umiddelbart

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig

Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig Brugerinddragelse med tagdel.dk - Om værdiskabelse, tænkning, organisering og dig INDHOLD INTRODUKTION NY MÅDE AT TÆNKE OG HANDLE 2 2 VÆRDISKABELSE UDVIKLING OPMÆRKSOMHED SAMLINGSPUNKT PARTNERSKABER VIDEN

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik

Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Dokument oprettet 09. juli 2014 Sag 10-2014-00390 Dok. 166248/kp_dh Danske Handicaporganisationers frivilligpolitik Indledning Frivillighed har i de seneste år haft en fremtrædende rolle i den generelle

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen

Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Samskabelse bedre samarbejde eller varm luft? Anne Tortzen Hvem er jeg? Forsker erhvervs PhD Samskabelse i kommunale rammer Rådgiver om borgerinddragelse og samskabelse - Leder af Center for Borgerdialog

Læs mere

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune

Ledelse når det er bedst. Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune Ledelse når det er bedst Ledelsesgrundlag for Glostrup Kommune INTRODUKTION hvad er et ledelsesgrundlag? Fælles principper for god ledelse Som ledere i Glostrup Kommune er vores fornemste opgave at bidrage

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten.

Indstilling. Børn og unge-politik for Århus Kommune. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 17. september 2008 Børn og unge-politik for Århus Kommune 1. Resume Denne indstilling indeholder forslag til en samlet børn og unge-politik

Læs mere

Folke. Oplysnings politik

Folke. Oplysnings politik Folke Oplysnings politik 1 Indhold Forord 3 Folkeoplysningens udfordringer og styrker 4 Visioner og målsætninger 6 Tema 1 Rammer for folkeoplysning 8 Tema 2 Samspil med selvorganiserede grupper 10 Tema

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK

FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK FRIVILLIG FREDAG ERHVERVSLEDER I PRAKTIK Bliv praktikvært og få ny inspiration til foreningen HVAD ER EN PRAKTIK? Erhvervsleder i praktik er en aktivitet, der er udviklet i et samarbejde mellem IBM Danmark

Læs mere

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag!

Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ny Børne- og ungepolitik Beskrivelse af temaer Vær med til at forme børn og unges hverdag! Ringsted kommune skal have ny Børne- og ungepolitik. Den nuværende politik er fra 2007 og skal derfor revideres.

Læs mere

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd

Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd 2015 SIDE 2 Opskriften på vellykkede OPI er tre grundlæggende råd Pjecen er udarbejdet af Rådet for Offentlig-Privat Samarbejde Carl Jacobsens Vej

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme

Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme Frivillighed i Faxe Kommune - en strategisk ramme 1 Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde Faxe Kommune vil fokusere meget mere på frivillighed. Frivillighed skal forstås bogstaveligt:

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats

Roller og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats r og arbejdsopgaver i en lokal baba-indsats De baba-frivillige fædre er indsatsens primære forandringsagenter. De indgår i et stærkt fællesskab af fædre. De deltager aktivt i læringsforløbet, og fungerer

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

VELKOMMEN TIL SESSION 1

VELKOMMEN TIL SESSION 1 SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BESKÆFTIGELSESTRÆF 16 VELKOMMEN TIL SESSION 1 Ledige i udsatte boligområder hvordan kan vi samskabe os til nye veje? SUNDHED I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN BESKÆFTIGELSESTRÆF

Læs mere

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV

UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV UNDERSTØT BORGERNES INITIATIV Holbæk Kommune vil være borgernes samarbejdspartner, fordi samarbejde styrker både medborgerskab, fælleskab og skaber bedre løsninger og dermed en bedre kommune. Vi skal

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Professionel faglighed

Professionel faglighed Professionel faglighed Samarbejde Kommunikation Fleksibilitet håndtering af ændringer Relations kompetence Markedsføring PR Indledning og baggrund I Børne- og Familiecentret er det vores opgave og målsætning

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler Udskrevet: 2016 Indhold 10 gode råd til kommuner, som uddeler 18-midler................................... 3 2 Guide 10 gode råd til kommuner, som

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber

BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber BØRN OG unge på vej mod stærkere fællesskaber 1 forord Stærkere fællesskaber gør os dygtigere sammen Kære læsere, Da jeg sidste vinter sammen med resten af byrådet præsenterede Aarhus Kommunes nye børne-

Læs mere

Målrettet og integreret sundhed på tværs

Målrettet og integreret sundhed på tværs Vision Målrettet og integreret sundhed på tværs Med Sundhedsaftalen tager vi endnu et stort og ambitiøst skridt mod et mere sammenhængende og smidigt sundhedsvæsen. skabe et velkoordineret samarbejde om

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius Når kommune og frivillige skaber sammen

Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius   Når kommune og frivillige skaber sammen Kontakt: Sundhed og Ældre Udviklingskonsulent Nina Fabricius E-mail: nif@ishoj.dk Når kommune og frivillige skaber sammen At lære af andres erfaringer Når det kommer til udvikling af den offentlige sektor

Læs mere

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg

samfundsengageret Jeg stemmer, når der er valg Jeg ved, hvordan demokrati fungerer i praksis Jeg er samfundsengageret og følger med i det politiske liv Jeg diskuterer samfundets indretning med andre Jeg stemmer, når der er valg Jeg udvikler ideer til

Læs mere

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne

Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne Brug af netværksstyring i arbejdet med vandplanerne - En netværksstyringsstrategi 2 3 Hvorfor netværksstyringsstrategi Vi lever i dag i et meget mere komplekst samfund end nogensinde før. Dette skyldes

Læs mere

Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen Samskabelse som metode

Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen Samskabelse som metode Borgerinddragelse i beskæftigelsesindsatsen Samskabelse som metode Nadia El-Gendi, Seniorkonsulent Kolding 9. november 2015 Nadia El-Gendi Seniorkonsulent Mail: neg@cabiweb.dk Mobilnr. 50 82 51 28 Side

Læs mere

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET

BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET 2. GENERATION BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Janne Hansen Vi lever i en tid med store forandringer. Børnetallet falder og vi har ikke uanede ressourcer til at løse opgaven.

Læs mere

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI

BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI BORGERNE PÅ BANEN BORGERBUDGETTERING OG DIREKTE DEMOKRATI Hvad er Borgerbudgettering? Borgerbudgettering er en demokratisk proces, hvor borgere og foreninger kan søge om penge til projekter, der gavner

Læs mere

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING

OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING NYBYGGERI NYBYGGERI BEBOERSAMMEN- SÆTNING OMRÅDE- TILGANG STYRINGS- DIALOG HELHEDS- PLANER BYSTRATEGISK UDVIKLING BEBOERSAMMEN- SÆTNING NYBYGGERI NYBYGGERI DET BYSTRATEGISKE SPOR DET BOLIGSOCIALE SPOR NYBYGGERI TRYGHED ORGANISERINGS- SPORET..

Læs mere

Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem

Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem Oplæg til præsentation og diskussion blandt ledelse og medarbejdere på de enkelte Mariehjem Værdier Udviklingsgruppen for værdier og branding er et udvalg, nedsat af fondsbestyrelsen, med henblik på at

Læs mere

Vejen til mere kvalitet og effektivitet

Vejen til mere kvalitet og effektivitet INNOVATIONSPLAN 2013-2015 Innovation i Helsingør Kommune Vejen til mere kvalitet og effektivitet Indholdsfortegnelse 1. En innovationskultur - hvorfor?... 2 2. Hvad er innovation?... 3 3. Hvad er grundlaget

Læs mere

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner

SamtaleAkademiets Inspirationskatalog. Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner SamtaleAkademiets Inspirationskatalog Foredrag workshops kursusforløb til seminarier, skoler og institutioner Innova tion og Entreprentrsk ab et koncept Hvad står der her? Der står: Innovation og Entreprenørskab

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Samskabelses-workshop

Samskabelses-workshop Samskabelses-workshop Samskabelse hvad taler vi om? Gammel velfærdsforståelse Ny velfærdsforståelse M: info@frivillighed.dk W: frivillighed.dk T: 66 14 60 61 Civilsamfundet og det offentlige DEN FRIVILLIGE

Læs mere

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER

GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER GUIDE: IT-FRIVILLIGE I KOMMUNEN REDSKABER & SKABELONER INDLEDNING Dette ekstramateriale supplerer udgivelsen Guide: IT-frivillige i Kommunen af Socialt Udviklingscenter SUS. Ekstramaterialet indeholder

Læs mere

MEDBORGERSKABSPOLITIK

MEDBORGERSKABSPOLITIK MEDBORGERSKABSPOLITIK INTRODUKTION Et fælles samfund kræver en fælles indsats For at fastholde og udvikle et socialt, økonomisk og bæredygtigt velfærdssamfund kræver det, at politikere, borgere, virksomheder,

Læs mere

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK

22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK 22 juni 2015 Frivillighedsrådets bemærkninger til forslag om NY SOCIALPOLITIK Til Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Viborg Kommune Frivillighedsrådet repræsenterer mere end 100 foreninger, der har det

Læs mere

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq

Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Hvad siger brugerne om Familiens Hus? https://youtu.be/kcgedcoazgq Formålet med Familiens Hus At understøtte at sårbare gravide og mødre, der deltager i indsatsen i Familiens Hus, bliver fastholdt i eller

Læs mere

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016

OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 OPSAMLING FRA FÆLLES OM ODENSE DIALOG 2016 TEMA 1 EN KOMMUNE I ØJENHØJDE Tema 1 1) For meget fokus på økonomi Penge kommer til at fylde for meget, hvilket betyder, at kreativiteten dør Kommunen skal hjælpe

Læs mere

ProjektSpace Status 2013

ProjektSpace Status 2013 ProjektSpace Status 2013 KMØ Projektspace er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen løber fra

Læs mere

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET

INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET INFRASTRUKTUREN I UDVIKLINGEN AF FRIVILLIGHED HVORDAN SAMSKABELSE BLIVER MERE KONKRET Benedikte Ask Skotte Medlem af Frivilligrådet Frivillighedskonference i Faxe 18. november 2014 Morsø Frivilligrådet

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Særudgave september 2015

Særudgave september 2015 Særudgave september 2015 En ny og tidssvarende børne- og ungepolitik sendes i disse dage i høring. Politikken er blevet til i et bredt og inddragende samarbejde på tværs af hele Aarhus Kommune og bysamfundet

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER

POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE. Sammen om FÆLLESSKABER POLITIK FOR SAMARBEJDE MELLEM CIVILSAMFUND OG KOMMUNE Sammen om FÆLLESSKABER 1 FORORD Faaborg-Midtfyn Kommune er karakteriseret ved sine mange stærke fællesskaber. Foreninger, lokalråd, borgergrupper mv.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune

SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE. Samarbejdsaftale mellem. Røde Kors Frederikssund. Frederikssund Kommune SAMARBEJDSAFTALE INTEGRATIONSARBEJDE Samarbejdsaftale mellem Røde Kors Frederikssund og Frederikssund Kommune Røde Kors 1. Data vedrørende samarbejdspart i kommunen Afdelingens/kontorets navn: Social Service

Læs mere

Værdighedspolitik, Vejle Kommune

Værdighedspolitik, Vejle Kommune Værdighedspolitik, Vejle Kommune 1 Indledning Det er vigtigt for Vejle Kommune at fremme et værdigt ældreliv og sikre en værdig hjælp, støtte og omsorg til kommunens ældre, hvilket også kommer til udtryk

Læs mere

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg

Strategi for Aktivitetsområdet. Sundhed og Omsorg Velfærd og Sundhed Sundhed og Omsorg Sagsnr.29.09.00-A00-3-5 Sagsbehandlere: TC/MSJ Dato: 3. maj 206 Strategi for Aktivitetsområdet Sundhed og Omsorg 206-2020 Indledning Horsens Kommune har en stor og

Læs mere

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE

FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE 010-2015 FORTÆLLINGEN LEJRE MUSIKSKOLE LEJRE MUSIKSKOLES MISSION: At give den enkelte elev instrumentale og/eller vokale færdigheder, udvikle et universelt sprog, til personlig musikalsk udfoldelse, individuelt

Læs mere

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015

Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Handleplan for indsatsen på det frivillige sociale område i 2015 Indledning Handleplanen er en udmøntning af Rødovre Kommunes politik på det frivillige sociale område, som er vedtaget i efteråret 2014.

Læs mere

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013.

Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. Fora - læring og kreativitet i fællesskab, 2014 Hvorfor? Ideen om at arbejde med landsforbundets identitet blev til på styrelsesseminar i november 2013. På landsmødet i maj 2014 stemte de delegerede ja

Læs mere

Formand, Majbrit Berlau

Formand, Majbrit Berlau Formand, Majbrit Berlau Fokus på klubberne Stærke klubfællesskaber Nyt? Nej men vigtigt Kl. 11.00 11.35 Hvorfor skal vi styrke vores fællesskaber? Kl. 11.00 11.35 Fagbevægelsen er udfordret på styrken

Læs mere

Inddragende metoder brug børn og unges netværk

Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder brug børn og unges netværk Inddragende metoder er anerkendte og velbeskrevne måder at arbejde systematisk med inddragelse af børn, unge og deres familier på Inddragende metoder Systematisk

Læs mere

Teori U - Uddannelsen

Teori U - Uddannelsen Teori U - Uddannelsen Teori U Akademiet - frisætter mennesker, forløser energi og skaber transformativ udvikling! Det er i livet og i hverdagen, det skal gøre en forskel! Teori U - Uddannelsen - deep diving!

Læs mere

Vejledning til opfølgning

Vejledning til opfølgning Vejledning til opfølgning Metoder til opfølgning: HVAD KAN VEJLEDNING TIL OPFØLGNING? 2 1. AFTALER OG PÅMINDELSER I MICROSOFT OUTLOOK 3 2. SAMTALE VED GENSIDIG FEEDBACK 4 3. FÆLLES UNDERSØGELSE GENNEM

Læs mere

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd

Direktørgruppen, Juli 2011. Ny virkelighed - ny velfærd Direktørgruppen, Juli 2011 Ny virkelighed - ny velfærd 1 Ny virkelighed ny velfærd Både kravene til og vilkårene for kommunen har ændret sig markant de senere år, og det er helt andre og mere alvorlige

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

Fra NPM til NPG: Samskabelse, Innovation og Ledelse Jacob Torfing Bibliotekskonference, 16. September, 2015 Biblioteker i et vadested Bibliotekerne befinder sig i et vadested I fremtiden købes og lånes

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem:

De grundlæggende værdier for arbejdet med ungestrategien er bl.a. at styrke samarbejdet med de unge og samarbejdet om de unge gennem: UNGESTRATEGI FOR SVENDBORG KOMMUNE: SPEAK UP Visionen er at skabe rammer for et godt ungeliv. Det betyder: I Svendborg Kommune har alle unge mulighed for at være en del af et eller flere sociale fællesskaber.

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet

Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet GRIB MULIGHEDEN Strategi for den frivillige sociale indsats på ældreområdet INDHOLD Forord... 3 Formål... 4 Vision... 5 Mental Frikommune... 6 Indsatsområder 1 Samarbejde... 8 Aktive borgere skaber det

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige

Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige Hjørring Kommunes Værdiramme for samspillet mellem ansatte og frivillige 1 Indledning I Hjørring Kommune har vi udarbejdet en fælles værdiramme for samarbejdet mellem medarbejdere og frivillige. Værdirammen

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet

GENTOFTE KOMMUNE VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING GRØNNEBAKKEN SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING. Hjernen&Hjertet GENTOFTE KOMMUNE GRØNNEBAKKEN VÆRDIER, HANDLEPLAN OG EVALUERING SENESTE HANDLEPLAN 02-06-2014 SENESTE EVALUERING Hjernen&Hjertet GENTOFTE GENTOFTE KOMMUNES KOMMUNES FÆLLES FÆLLES PÆDAGOGISKE PÆDAGOGISKE

Læs mere

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem. I Aabenraa Kommune er kultur- og fritidslivet

Læs mere

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed

Videncenter for Idrætsanlæg. fra vision til virkelighed 2014 Videncenter for Idrætsanlæg fra vision til virkelighed Videndeling skaber vækst I en tid præget af forandring på idræts,- kultur- og fritidsområdet er der behov for nytænkning. Men der er også brug

Læs mere

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber

Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber Gør børns drømme til virkelighed Red Barnets familieklubber GLÆDE FÆLLESSKAB NÆRVÆR NATUR DRØMME MINDER Vær med til at gøre børns drømme til virkelighed Bliv frivillig i Red Barnets familieklubber Udsatte

Læs mere

Aktiviteter med beboerne

Aktiviteter med beboerne Aktiviteter med beboerne Vinteren har stået på mange sjove, hyggelige og traditionsbåndende aktiviteter sammen med de skønne beboere i klynge 1. I december blev der hver dag hygget med kalendergaver, et

Læs mere

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave.

LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING. En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. LEDELSE AF RELATIONEL KOORDINERING En strategisk udviklingsproces, der sikrer samarbejdet omkring den komplekse kerneopgave. Vi skal væk fra at tænke i og producere velfærdsydelser som færdige produkter.

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Kortlægning af sociale ressourcer og netværk. Værktøj i projektudviklingsfasen, 15M-puljen 2013-2016

Kortlægning af sociale ressourcer og netværk. Værktøj i projektudviklingsfasen, 15M-puljen 2013-2016 Kortlægning af sociale ressourcer og netværk Værktøj i projektudviklingsfasen, 15M-puljen 2013-2016 Formål: Hvorfor lave en analyse af ressourcer og netværk i lokalsamfundet? Sociale netværksanalyser kan

Læs mere

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014

Høringsmateriale. Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 Høringsmateriale Den sammenhængende børne- og ungepolitik 2014 FORORD Fællesskabets børn morgendagens samfund Jeg er meget stolt af, at kunne præsentere Struer Kommunes sammenhængende børne- og ungepolitik,

Læs mere

Haderslev Kommune Projektbeskrivelse

Haderslev Kommune Projektbeskrivelse Haderslev Kommune Projektbeskrivelse Projektfor mål, organisering, faser, aktiviteter mm. fra udviklingsforløbet Understøttelse og udvikling af samarbejde og samskabelse i Haderslev Kommune. Udarbejdet

Læs mere