Ren By-kampagnen 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ren By-kampagnen 2012"

Transkript

1 Ren By-kampagnen 2012 Aarhus Kommune Natur & Miljø Kendskabsmåling

2 Om kampagnemålingen 2012 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel med bredt repræsenterede medlemmer over 18 år - alle bosat i Aarhus Kommune Kommunen gennemfører via web-surveys jævnligt undersøgelser blandt medlemmerne af dette borgerpanel Som eksempel er borgerpanelet velegnet til at undersøge effekterne af kampagner i Aarhus Natur & Miljø arbejder aktivt på at forbedre renholdelsen af arealerne i Aarhus Kommune I 2009, 2010 og 2011 er der blevet gennemført undersøgelser om kampagnen Ren By, som blandt andet har til hensigt at informere borgerne om affaldsproblematikkerne i Aarhus Denne undersøgelse blev gentaget igen i efteråret respondenter deltog i denne undersøgelse. Undersøgelsens resultater er vejet for at sikre størst mulig repræsentativitet på følgende centrale demografiske variable: alder, køn og uddannelse

3 Centrale resultater fra kampagnemålingen 2012 Kendskabet til kampagner omkring affaldsproblemet i Aarhus har ligget på et højt niveau siden 2010 men er svagt faldende (fra 65 % i 2011 til 60 % i 2012) En stor del af borgerne har lagt mærke til kampagnens plakater. Dette gælder især for familier med børn, hvor 58 % har lagt mærke til kampagnens plakater. 54 % af alle borgere har lagt mærke til kampagnen Borgernes syn på Ren By-kampagnen har ligget relativt stabilt siden 2010 og er generelt meget positivt denne positive holdning til kampagnen er steget fra 40 % i 2011 til 55 % i 2012 Oplevelsen af renholdelsen af Aarhus Midtby er vokset støt siden 2010, men er faldet med 10 % i Ellers har synet på renholdelsen af øvrige områder været stabilt Dårlig renholdelse skyldes især, at mange ikke rydder op efter sig selv og at der for mange fyldte affaldsspande Hvis Aarhus Kommune ønsker at forbedre borgernes oplevelse af renholdelse, skal især fastfoodemballage fjernes; denne type affald finder flest borgere generende En stor del af borgerne i har i nogen grad lagt mærke til de kommunale medarbejdere i Aarhus Kommune Når pap ikke bringes til en genbrugsstation, putter mange borgere det i en papcontainer i deres gård Kendskabet til AarhusVarme storskraldsordning er generelt høj omkring 70 % af borgerne kender til denne ordning 3

4 Kendskab til det stigende affaldsproblem på landsplan Har du lagt mærke til eller hørt om, at affaldsmængden er et stigende problem ikke kun i Aarhus men i hele Danmark? Der er generelt et højt kendskab til det stigende affaldsproblem på landsplan blandt borgerne i Aarhus. Blandt de respondenter der falder inden for aldersgruppen 56 og derover har 87% kendskab til affaldsproblemet Kendskabet til affaldsproblemet på landsplan er lavest blandt de årige. Her svarer 68 % at de kender til problemet, mens de resterende 32 % ikke kender til problemet Kendskab til affaldsproblemet på tværs af alder % 87% 68% 2 32% 22% 13% år år 56 år og derover N = 874 Kendskab til affaldsproblemet på tværs af køn På tværs af køn ses en forskel i kendskabet til det stigende affaldsproblem på landsplan. Mens 82 % af alle kvindelige respondenter kender til problemet, kender 71 % af alle mandlige deltagere til problemet % 82% 2 N = 916 Mand 29% Kvinde 18% 4

5 Kendskab til det stigende affaldsproblem på landsplan Har du lagt mærke til eller hørt om, at affaldsmængden er et stigende problem ikke kun i Aarhus men i hele Danmark? På tværs af uddannelserne ses ikke den helt store forskel til kendskabet af det stigende affaldsproblem i landet. Den gruppe der har lavest kendskab til problemet er respondenter fra grundskolen her kender 69 % af respondenterne til problemet Ser man på forskellen mellem familier med og uden børn, er der flere respondenter uden børn der kender til problemet 80 % af respondenterne uden børn udtrykker, at de har kendskab til det stigende affaldsproblem i Danmark. 72 % af børnefamilierne kender til problemet Kendskab til affaldsproblemet på tværs af uddannelse % % 2 31% % Grundskole Gym. Erv. Videreg. N = 916 Kendskab til affaldsproblemet børn/ingen børn N = % 8 28% 2 Børn i husstanden Ingen børn i husstanden 5

6 Kendskab til kampagner omkring affaldsproblemer i Aarhus Kommune Har du i løbet af det seneste år lagt mærke til en kampagne angående affaldsproblemer i Aarhus Kommune? Kendskabet til Aarhus Kommunes kampagne om affald har vist en svagt stigende tendens siden 2010 Mens 16 % af kommunens borgere kunne angive en navngiven kampagne i 2010 og 18 % kunne nævne en navngiven kampagne i 2011, nævner kun 12 % en navngiven kampagne i 2012 Ses der på det totale kendskab ses en svagt negativ udvikling fra 2011 til 2012: i 2011 kunne 65 % huske en kampagne om affald fra Aarhus Kommune (navngivet såvel som unavngivet). I 2012 er dette tal faldet til 60 % Kendskab til kampagne om affald i Aarhus % 35% 48% 47% 48%, husker ikke navn, formål eller indhold, husker navn, formål eller indhold % 18% 12% N(2012) = 916, N(2011) = 1016, N(2010) =

7 Hvor synlig er kampagnen for borgerne? Har du lagt mærke til følgende annoncer i aviser, på plakater, bannere, streamere eller lignende? Synlighed børn/ingen børn i husstanden og alle borgere 54 % af alle borgere i Aarhus Kommune har lagt mærke til en af disse tre kampagner på plakater, bannere, streamere eller lignende Blandt familier med børn i husstanden har hele 58 % lagt mærke til kampagnen % 47% 46% Blandt familier uden børn i husstanden har lidt færre (53 %) lagt mærke til kampagnen % 53% 54% 2 1 Børn i husstanden Ingen børn i husstanden Alle borgere N = 916 7

8 Borgernes holdning til kampagnen Er du positivt eller negativt indstillet over for denne kampagne? Generel holdning til kampagnen Borgernes holdninger til Ren By-kampagnen er generelt meget positive Det positive syn på kampagnen har ligget relativt stabilt i 2010 og 2011 I 2010 var 90 % enten positive eller meget positive over for Ren By-kampagnen. Dette tal faldt i 2011 til 85 %. I 2012 var 93 % enten positive eller meget positive Andelen af negativt eller meget negativt indstillede har ligget på et stabilt lavt niveau siden 2010 hhv. 1 % og 3 % og 0,5% % 1% 7% 46% 44% 2% 1% 2% 1 45% 1% 6% 38% 55% Ved ikke Meget negativt indstillet Negativt indstillet Hverken eller Positivt indstillet Meget positivt indstillet N (2012) = 916, N (2011) = 1016, N(2010) =

9 Holdning til kampagnen Ren by og boligtype Er du positivt eller negativt indstillet over for denne kampagne? På tværs af boligtyper ses det, at respondenter i andelsboliger er dem, der er mest positive overfor Ren by-kampagnen. Her svarer 98 % af alle respondenter, at de er positivt eller meget porsitivt indstillede overfor kampagnen. 91 % af alle respondenter der bor i ejerbolig er enten positivt eller meget postivt indstillede overfor kampagnen for Ren by Ser man udelukkende på den andel af respondenterne der er meget positivt indstillede overfor kampagnen ligger personer med andelsbolig højest med 61 %. 59 % af de, der bor i lejeboliger er meget positive, mens 59 % af de personer der bor i ejerboliger er meget positivt indstillede. For personer i andre boligtyper er meget positivt indstillede overfor kampagnen. Holdning til kampagne på tværs af boligtype % 1% 2% 4% 8% 39% 52% 36% 37% 59% 61% 6 Ved ikke Meget negativt indstillet Negativt indstillet Hverken eller Positivt indstillet Meget positivt indstillet N = 916 9

10 Holdning til kampagnen Ren by og børn i husstanden Er du positivt eller negativt indstillet over for denne kampagne? Holdning til kampagne børn/ingen børn i husstanden Holdningerne til Ren By-kampagnen er generelt lidt mere positive blandt familier med børn end blandt familier uden børn Mere specifikt er 95 % af familierne med børn i husstanden positivt eller meget indstillede over for Ren By-kampagnen. Blandt familier uden hjemmeboende børn er 91 % positivt eller meget positivt indstillede % 1% 1% 3% 8% 44% 34% Ved ikke Meget negativt indstillet Negativt indstillet Ses der udelukkende på andelen af meget positivt indstillede er holdningen dog den modsatte: Her er familier uden børn er 57 % meget positivt indstillede, hvorimod 51 % af familier med børn er meget positivt indstillede overfor kampagnen % 57% Hverken eller Positivt indstillet Meget positivt indstillet N = 916 Børn i husstanden Ingen børn i husstanden 10

11 Holdning til kampagnen Ren by og uddannelse Er du positivt eller negativt indstillet over for denne kampagne? Holdning til kampagne på tværs af uddannelser På tværs af uddannelsesgrupper er forskellene i holdning til Ren by-kampagnen begrænset % 1% 1% 1% 1% 1% 1% 5% 17% Dog er der en tendens til, at borgere på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne er mere positive over for Ren by-kampagnen end andre uddannelsesgrupper % 41% Ved ikke Meget negativt indstillet Således er hhv. 96 % og 97 % af borgere med gymnasial og erhvervsuddannelse positive eller meget positive over for kampagnen, mens dette eksempelvis kun er tilfældet for 83 % af borgere med grundskole % 57% 56% 54% Negativt indstillet Hverken eller Positivt indstillet 1 Meget positivt indstillet N =

12 Holdning til kampagnen Ren by på tværs af køn Er du positivt eller negativt indstillet over for denne kampagne? Holdning til kampagne på tværs af køn Kvinder er generelt mere positive over for kampagnen end mænd % 1% 1% 4% 8% Hele 96 % af kvinderne er positivt eller meget positivt indstillet over for kampagnen Blandt mændene er lidt færre 89 % positivt eller meget positivt indstillet over for kampagnen Blandt kvinderne er andelen af meget positivt indstillede 61 %, mens 48 % af mændene er meget positivt indstillede % 48% 35% 61% Ved ikke Meget negativt indstillet Negativt indstillet Hverken eller Positivt indstillet Meget positivt indstillet 1 N = 916 Mand Kvinde 12

13 Holdning til kampagnen Ren by og alder Er du positivt eller negativt indstillet over for denne kampagne? Holdning til kampagne på tværs af alder Blandt alle aldersgrupper er der gennemgående positive holdninger til Ren By-kampagnen Blandt de to aldersgrupper år og 56 og derover er omtrent 95 % positivt eller meget positivt indstillede over for Ren By-kampagnen Blandt de årige er andelen af borgere, der svarer hverken-eller på 10 %, mens den i de øvrige aldersgrupper er på 3-4 % % 33% 1% 1% 1% 1% 1% 4% 1 35% 42% Ved ikke Meget negativt indstillet Negativt indstillet Hverken eller 3 64% 58% Positivt indstillet 2 46% Meget positivt indstillet år år 56 år og derover N =

14 Ændrer kampagnen noget ved borgernes holdning til affald? Har TAK-kampagnen og Aarhus Kommunes indsats påvirket din holdning til, hvordan du selv forholder dig til at holde Aarhus ren? I 2010 fik Ren By-kampagnen 34 % af borgerne til at tænke mere over, hvad der er rigtigt og forkert mht. affaldshåndtering Denne store effekt blev fastholdt i 2011 Dette niveau er steget med yderligere 10 % i undersøgelsen Ses der på, hvilke aldersgrupper, som Ren Bykampagnen har haft den største effekt på, viser 2012-undersøgelsen, at især borgere over 56 år er blevet påvirket i positiv retning Procentdel af respondenter der har svaret, jeg tænker mere over, hvad der er rigtigt og forkert % 34% N (2012) = 916, N(2011) =, 1018, N(2010) = % Fordeling af -respondenter på tværs af alder Blandt de yngre aldersgrupper er den positive effekt mindre: 37 % af de årige er blevet påvirket i positiv retning, mens kampagnen for 42 % af respondenter mellem 18 og 34 år har haft en positiv effekt 56 år og derover år år 37% 42% 54% N=

15 Anvendelse af nedgravede affaldscontainere som almindelige skraldespande Har du lagt mærke til, at nedgravede affaldscontainere også kan bruges som almindelige skraldespande Det generelle billede Over halvdelen af borgerne har lagt mærke til, at nedgravede affaldscontainere også kan bruges som almindelige skraldespande 2% Det er primært de yngre borgere år der har kendskab til brugen af affaldscontainerne hele 79 % kender til dette På tværs af boligtype er kendskabet størst blandt borgere I andelsboliger (78 %) og lavest blandt personer I ejerboliger (60 %) 34% 64% Ved ikke N = 916 Kendskab på tværs af boligtype Kendskab på tværs af alder % 78% 38% 2% 3 2% 22% Ejerbolig Lejebolig Andelsbolig Ved ikke % 21% 62% 56% 36% 41% 2% 3% år år 56 år og derover Ved ikke N = 912 N =

16 Renholdelsen i det offentlige rum Hvordan oplever du renholdelsen af parkerne/midtbyen/indfaldsvejene i Aarhus? Synet på renholdelsen af områderne i Aarhus er generelt faldende mellem 2011 og 2012 Oplevelsen af renholdelsen af Aarhus Midtby er vokset mellem 2010 og 2011, men faldet med 9 % i 2012 Oplevelsen af renholdelsen af Midtbyen er lavere renholdelsen af indfaldsvejene og parkerne Oplevelsen af renholdelsen af parkerne er generelt bedre end renholdelsen af de øvrige arealer Renholdelse af parkerne % 2% 1% 17% 13% 19% 68% 76% 69% 12% 9% 11% N (2012) = 916, N(2011) = 1016, N(2010) = 1000 Meget dårlig Dårlig God Meget god Renholdelse af indfaldsveje Renholdelse af arealer i Aarhus midtby 10 5% 3% 4% 10 7% 7% 7% % 31% 6 63% 6 Meget dårlig Dårlig God Meget god % 49% 28% 6 37% 5 Meget dårlig Dårlig God Meget god 5% 3% 5% % 5% 6% N (2012) = 916, N(2011) = 1016, N(2010) = 1000 N (2012) = 916, N(2011) = 1016, N(2010) =

17 Hvorfor er renholdelsen i Aarhus dårlig? Hvorfor oplever du, at renholdelsen er dårlig? Der ses en stigende tendens til, at borgerne mener, at mange ikke rydder op efter sig selv i det offentlige rum i Aarhus Hvorfor er renholdelsen dårlig? For meget synligt henkastet affald 89% 87% 64 % mener også, at fyldte affaldsspande er grunden til at renholdelsen i Aarhus er dårlig. Mange rydder ikke op efter sig selv 83% 81% 89% Generelt ses en stigende tendens til, at flere borgere finder alle typer af affald som en grund til den manglende renholdelse i Aarhus Færrest mener (foruden Andet -kategorien) at den manglende renholdelse af Aarhus skyldes en utilstrækkelig ren- og vedligeholdelse af inventar. Med inventar menes affaldsspande, skilte og bænke Fyldte affaldsspande Affald i grønne områder Meget henstillet affald eller storskrald Graffiti 42% 39% 35% 47% 35% 33% 33% 51% 64% 46% 52% 58% Utilstrækkelig ren- /vedligeholdelse af inventar Andet 2 13% 25% 16% N(2012) = 492. For meget synligt henkastet affald er ikke medtaget I 2012, N(2011)=510, N(2010=)584 17

18 Særligt generende affald Hvilke af disse typer affald finder du særligt generende? Hvilken slags affald er særligt generende? Blandt borgerne er der en klar tendens til, hvilke typer affald, man finder særligt generende: Hele 72 % angiver, at de finder fastfoodemballage særligt irriterende Dernæst følger dåser til øl/sodavand, som 40 % finder særligt generende Modsat finder meget få respondenter kapsler, frugtaffald og bygningsaffald særligt generende Hvis oplevelsen af renholdelsen af Aarhus skal forbedres, er det således særligt vigtigt at fjerne fastfoodemballage, mens frugtaffald, kapsler og bygningsaffald er mindre vigtige at fjerne Fastfoodemballage Dåser (øl og sodavand) Cigaretskodder Papiraffald (bl.a. aviser) Pizzabakker Hundelorte Glas (flaske- og glasskår) Drikkekrus og -låg Bygningsaffald Frugtaffald Kapsler 37% 31% 29% 26% 22% 19% 6% 3% 2% 72% N (2012) =

19 Synligheden af de kommunale medarbejdere I hvor høj grad mener du, at en større synlighed af de kommunale medarbejdere vil mindske mængden af henkastet affald i bybilledet? Næsten halvdelen af respondenterne mener, at en større synlighed blandt de kommunale medarbejdere i nogen grad vil mindske mængden af affald i bybilledet Ser man på tværs af køn mener mændene i højere grad, at synligheden af medarbejderne vil mindske mængden af affald, hvorimod kvinderne i højere grad er repræsenteret i gruppen af respondenter, der mener, at en større synlighed i høj grad vil mindske mængden af affald. Ser man på holdningen til dette spørgsmål på tværs af alder, ses der ikke den helt store forskel mellem de forskellige aldersgrupper Det generelle billede N=916 17% 45% 22% 8% 3% 5% Synligheden på tværs af alder Synligheden på tværs af køn % 41% 45% 24% 21% 17% 26% 21% 12% 5% 7% 9% 5% 4% 8% 5% 4% 2% år år 56 år og derover % 21% 49% 41% 28% 16% 6% 9% 1% 5% 6% 4% Mand Kvinde N=873 N=916 19

20 Kendskab til Aarhus Kommunes Ren By Medarbejdere Har du hørt om Aarhus Kommunes Ren By Medarbejdere? Det overordnede billede Over 80 % af respondenterne kender ikke til Aarhus Kommunes Ren by medarbejdere. Betragter man kendskabet på tværs af køn ses det, at mændene i lidt højere grad har hørt om medarbejderne end kvinderne. Ser man på kendskabet på tværs af alder, har ingen respondenter mellem år hørt om medarbejderne, hvor næsten 1/3 af respondenterne på 56 år og derover kender til Ren By medarbejderne 81% 19% N=916 Kendskab på tværs af alder 10 8 Kendskab på tværs af køn % 78% 69% 1% 22% 31% år år 56 år og derover % 2 18% Mand Kvinde N = 875 N =

21 Borgernes reaktion ved kontakt med en kommunal medarbejder Hvordan ville du agere, hvis du blev kontaktet af en kommunal medarbejder, efter at have smidt et lille stykke affald? En stor del af respondenterne mand som kvinde ville samle deres affald op, hvis de havde smidt det på gaden og samtidig blev kontaktet af en kommunal medarbejder. 5 % ved ikke, hvordan de ville reagere i denne situation, mens 12 % af mændene ville samle deres affald op, men argumentere for, at kommunen mangler skraldespande og askebægre. Der er ikke den store forskel på reaktionen ved kontakt med en kommunal medarbejder på tværs af køn Reaktion på tværs af alder % 5% 5% 12% 83% 9 Ved ikke Sige, at skraldespanden var helt fyldt, så det er i orden at smide affaldet ved siden af Prøve at putte det i en plantekumme, så ingen så det, men samler det op alligevel Være ligeglad og gå min vej Samle det op, men argumentere med, at kommunen mangler skraldespande og askebægre Samle det op N=175 Mand Kvinde 21

22 Hvad gør borgerne med stort pap, når det ikke bringes til en genbrugsstation? Hvad gør du med stort pap, hvis du ikke kan bringe det til en genbrugsstation? På tværs af alder % 23% 2 Andet En stor del af respondenterne putter stort pap i en papcontainer, når det ikke bringes til en genbrugsstation. Denne tendens er størst blandt respondenter på 56 og op % 36% 41% Putter det i en papcontainer i min gård Putter det i en nedgravet container til papir Næsten ingen respondenter sætter pap på gaden, og en lav andel brænder det. Hvis ikke pap puttes i en papcontainer, vælger mange respondenter at putte det i en nedgravet container til papir % 17% 14% 12% 8% 1 5% 5% år år 56 år og derover Smider det i skraldespande med andet husholdningsaffald Ringer efter gratis storskraldsordning Brænder det Sætter det på gaden Det generelle billede Putter det i en papcontainer i Andet Putter det i en nedgravet Smider det i skraldespande Ringer efter gratis Brænder det Sætter det på gaden 4% 18% 15% 15% 23% 42% N=874 N=916 22

23 Hvad gør borgerne ved stort pap, når det ikke kommer i nedgravede containere? Hvad gør du, hvis du ikke kan komme stort pap i de nedgravede containere? Det generelle billede Næsten halvdelen af borgerne kører pap ud på nærmeste genbrugsstation, når det ikke kommer i nedgravede containere. Ser man på dette spørgsmål på tværs af alder, kører næsten 61 % af de årige med pap ud til en genbrugsstation. Herefter følger de respondenter der er 56 år eller derover Kører ud på nærmeste genbrugsstation Andet Ringer efter gratis storskrald Tager det med hjem igen Sætter det ved siden af 9% 7% 16% 27% 52% N = 916 På tværs af boligtype På tværs af alder Andelsbolig 5% 22% 19% 22% 32% Lejebolig 14% 16% 28% 16% 26% Ejerbolig 14% 18% 34% 18% 16% 5 10 Sætter det ved siden af Tager det med hjem igen Ringer efter gratis storskrald Kører ud på nærmeste genbrugsstation Andet Sætter det ved siden af Kører ud på nærmeste genbrugsstation Ringer efter gratis storskrald Tager det med hjem igen Andet 8% 4% 6% 51% 43% 14% 9% 33% 6% 7% 18% 29% 27% 21% 61% år og derover år år N = 916 der ses bort fra de respondenter, der har svaret, at de bor I Andet, da N = 5 N =

24 Det generelle billede Kendskab til AffaldVarme Aarhus storskraldsordning Ved du, hvad AffaldVarme Aarhus storskraldsordning består af? Over halvdelen af respondenterne mener, at storskraldsordningen er gratis Næsten halvdelen ved, at det er muligt at ringe og bestille via AffaldVarme Aarhus hjemmeside Betragtes kendskabet på tværs af alder ses en tendens til, at respondenter I aldersgruppen 56 år og derover i højere grad kender til ordningen end de resterende to aldersgrupper. Dog skal det noteres, at forskellen ikke er meget stor. Det generelle billede Du skal selv sortere dit storskrald i underfraktioner N = 916 Den er gratis Du kan ringe og bestille Du kan bestille via AffaldVarme Aarhus hjemmeside Ved ikke 21% 29% 5 48% 56% Kendskab på tværs af alder N = 874 Den er gratis Du skal selv sortere dit storskrald i underfraktioner Du kan ringe og bestille Du kan bestille via AffaldVarme Aarhus hjemmeside Ved ikke 51% 59% 59% 17% 22% 22% 42% 5 56% 54% 51% 26% 31% 32% år og derover år år 24

25 Kendskab til gratis afhentning af storskrald ved AffaldVarme Vidste du, at det er gratis at få AffaldVarme Aarhus til at hente dit storskrald ved din gadedør? Kendskab på tværs af boligtype Ser man på kendskabet til den gratis afhentningsordning på tværs af boligtyper er kendskabet størst blandt personer i andelsboliger. Kendskabet er mindst blandt personer i lejeboliger Personer i aldersgruppen 56 år og derover har størst kendskab til ordningen, ligesom kvinderne end mændene i højere grad kender ordningen % 7 83% 23% 3 17% Ejerbolig Lejebolig Andelsbolig N=916 Kendskab på tværs af køn 10 8 Kendskab på tværs af alder % Mand 33% 83% Kvinde 17% 6 74% 72% 79% 2 26% 28% 21% år år 56 år og derover N=916 N=875 25

26 26 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: E: EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A 8000 AARHUS C DENMARK T: E: EPINION SAIGON 11 TH FLOOR, DINH LE BUILDING 1 DINH LE STREET, DISTRICT 4, HCMC, VIETNAM T: +84 (08) E:

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

Borgernes holdning til trafik

Borgernes holdning til trafik Borgernes holdning til trafik Region Syddanmark Rapport Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Resumé af resultater Side 5 Borgerprioriteringer af trafikforbindelser Side 7 Kattegatbroens betydning Side

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I SLAGELSE KOMMUNE Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 391 borgere i Slagelse Kommune har svaret på spørgsmålene 97 % mener, at henkastet

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012

Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse. NGO Forum Rapport, oktober 2012 Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2012 1 De fire segmenter Vundne Alle dem, der allerede er medlem af en ulandsorganisation 2 60% 50% 49% 45% Motiverede Mulige

Læs mere

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse

LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET. Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse HALVDELEN AF VERDENS FATTIGE ER FORSVUNDET LIGE MANGE PIGER OG DRENGE STARTER I SKOLE Verdens Bedste Nyheder, befolkningsundersøgelse NGO Forum Rapport, oktober 2013 1 De fem segmenter I rapporten skelnes

Læs mere

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen

BORGERNE OG AFFALDET I KAVO. Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen BORGERNE OG AFFALDET I KAVO Resultat af spørgeskemaundersøgelse til affaldsplanen MAJ 2009 HOVEDKONKLUSIONER 580 borgere fra Slagelse og Sorø Kommune har svaret på spørgsmålene 98 % mener, at henkastet

Læs mere

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011

Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 Undersøgelse vedrørende nedgravede affaldscontainere 2011 AARHUS 2011 Rapport VERSION 1.0 Fredag d. 29. april 2011 Indhold 1. Indledning... 3 2. Metode... 5 2.1 Dataindsamling... 5 3. Sammenfatning af

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007.

Indstilling. Ændring af storskraldsordningen i Århus Kommune. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 30. august 2007. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 30. august 2007 AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune 1. Resume Byrådet har besluttet, at skraldespandene skal væk fra fortovet

Læs mere

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6

AFFALDSTAKSTER 2016. Indholdsfortegnelse. Beholdere og minicontainere 2016 2. Boligbidrag 2016 5. Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 AFFALDS 2016 Indholdsfortegnelse Beholdere og minicontainere 2016 2 Boligbidrag 2016 5 Papir- og haveaffaldsbeholdere 2016 6 Ekstra tømninger 2016 7 Sækkemærker 7 Ændringsgebyr 2016 7 Vask af beholdere

Læs mere

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper?

Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Håndværkere Hvor pålidelig eller upålidelig opfatter du hver af følgende håndværkergrupper? Elektriker 1% 3% 15% 46% 24% 11% 4.00 Tømrer 1% 4% 17% 45% 21% 13% 3.92 Snedker 1% 1% 14% 37% 14% 33% 3.92 VVS

Læs mere

Analyse Sommerskrald

Analyse Sommerskrald Analyse Sommerskrald Juni 2011 Indholdsfortegnelse 1.1. Indledning 3 1.2. Resumé af analyseresultaterne 4 2. HOLDNINGER TIL SKRALD PÅ FERIEN 5 2.1. Skrald påvirker fire ud af 10 negativt i ferien 5 2.2.

Læs mere

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III

AffaldVarme Århus. Undersøgelse af ny renovationsløsning Del III Capacent 9. november 2009 Indhold 1. Indledning 1 2. Metode 2 2.1 Dataindsamling 2 2.2 Analysemetoder 3 3. Sammenfatning 4 4. Den generelle tilfredshed 6 4.1 Anvendelse af de nye nedgravede containere

Læs mere

Spørgeskema - 4. udkast

Spørgeskema - 4. udkast Spørgeskema - 4. udkast Greve Kommune Borgerhed 2012 6. juni 2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C TLF.

Læs mere

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2

EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 EVALUERING AF KAMPAGNE OM KORREKT BRÆNDEFYRING Runde 2 MILJØSTYRELSEN RAPPORT /13 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan

Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Undersøgelse af kommunikationsindsatsen under oktoberstormen Allan Beredskabsstyrelsen Rigspolitiet RAPPORT November 2013 Indhold INDHOLD 1 2 Executive summary Side 3-5 Befolkningsundersøgelsen Side 6-17

Læs mere

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON

KØBENHAVN. 17. nov 2011 EPINION SAIGON Bedre Psykiatri KØBENHAVN Imageundersøgelse 17. nov 2011 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK SØNDERGADE

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5)

Optælling af affald. Københavns Kommune. Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) Optælling af affald Københavns Kommune Rostra Research A/S Oktober 2007 (måling 5) 1 Indholdsfortegnelse Baggrund 3 Metode 4 Tidspunkter for optælling 5 Hovedresultater 6 Rute 1: Østerbrogade 9 Rute 2:

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD

REGLER FOR ERHVERVSAFFALD REGLER FOR ERHVERVSAFFALD Vejledning til virksomheder Genanvendeligt erhvervsaffald Genanvendeligt erhvervsaffald er for eksempel: pap, papir, plastfolie og flasker/glas fra erhverv. Delvist liberalt marked

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 12. dec 2013 100% 70% 60% 50% 5% 5% 0% Personligt Flex Anonymt 100% 70% 60% 50% 15% 5% 0% Voksen (16 år) Pensionist Andet 100% Klippekort (pap)

Læs mere

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1

Ren By-kampagnen BILAG 1 BILAG 1 BILAG 1 Ren By-kampagnen BILAG 1 Ren By-kampagnen i København har været et fortløbende kommunalt tiltag igennem flere år. Formålet er at gøre byens borgere opmærksomme på, at de har et fælles ansvar for

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Hvad gør vi ved affald?

Hvad gør vi ved affald? Hvad gør vi ved affald? Affald I Danmark og i resten af verden stiger affaldet år for år. Det gør den fordi, at vi vil leve i vores moderne livsstil. Hvis vi bliver ved med det, bliver vi nødt til at bruge

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune

Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune Storskraldsanalyse Dyssegårdsparken Næstved Kommune 2015-16 Indhold 1 Formål, metode og fordeling Side 3 2 Opsummering af nøgleresultater Side 6 3 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 4 Holdninger

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Sammendrag August 2011

Sammendrag August 2011 Sammendrag August 2011 METODE OG OMFANG Der er i perioden oktober 2010-maj 2011 gennemført i alt 531 telefoniske interviews med borgere i Frederiksberg Kommune. Interviews er fordelt på tre faser: Fase

Læs mere

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o

Affaldssortering. Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Affaldssortering Undersøgelsen giver bl.a. svar på: o o o o o Sorterer danskerne deres affald hvem gør/gør ikke? Hvilken slags affald sorteres? Er der tilfredshed med den kommunale affaldssortering? Hvad

Læs mere

PRODUKTKATALOG. En oversigt over produkter fra DEL-projektets skraldeindsats

PRODUKTKATALOG. En oversigt over produkter fra DEL-projektets skraldeindsats PRODUKTKATALOG En oversigt over produkter fra DEL-projektets skraldeindsats Indholdsfortegnelse Husholdningsaffald 3 Skilt: Henvisning 4 Skilt: Fremhævning 5 Skilt: Synliggørelse 6 Skilt: Positive tendenser

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

BRUGS- OG IMAGEANALYSE

BRUGS- OG IMAGEANALYSE BRUGS- OG IMAGEANALYSE Rapport Aarhus Festuge Oktober 2014 DESIGN OG METODE UNDERSØGELSESDESIGN Undersøgelsen er gennemført som en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse blandt 1.009 udvalgte danskerne i

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

De ældres boligforhold 2016

De ældres boligforhold 2016 ÆLDRE I TAL 2016 De ældres boligforhold 2016 Ældre Sagen Februar 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Kære beboer i Snebærhaven

Kære beboer i Snebærhaven Kære beboer i Snebærhaven Her er som lovet en sammenfatning af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelserne i forbindelse med projektet med de nedgravede containere, og svar på en række problemstillinger,

Læs mere

Ringsted Kommune 2010 borgerundersøgelse genbrug og affald

Ringsted Kommune 2010 borgerundersøgelse genbrug og affald 2010 Ringsted Kommune 2010 borgerundersøgelse genbrug og affald Borgerpanelet i Ringsted Kommune Promonitor 06-07-2010 Rapporten er udarbejdet af: Promonitor, Syddanske Forskerparker I samarbejde med Ringsted

Læs mere

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul

Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Væksthusene Tabelrapport 2013 - Ad-hoc modul Erhvervsstyrelsen Januar 2014 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN REGULERING 4 EJERSKIFTE 7 RÅSTOFFER 19 METODE 22 3 INTRODUKTION TIL RAPPORTEN Denne måling indeholder

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29

Henkastet affald. - analyse af danskernes holdninger. 13.10.06 Side 1 af 29 13.10.06 Side 1 af 29 Henkastet affald - analyse af danskernes holdninger Operate A/S Slotsgade 2 2200 København N tlf. +45 38 16 80 90 fax +45 38 16 80 99 operate@operate.dk www.operate.dk Side 2 af 29

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016

VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 VINTERCYKLING TA CYKLEN DANMARK RAPPORT NOVEMBER 2016 INDHOLD 1. OPSUMMERING 2. HVEM CYKLER I VINTERHALVÅRET? 3. CYKLISTER DER STOPPER MED AT CYKLE OM VINTEREN 4. CYKLISTER DER CYKLER MINDRE OM VINTEREN

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SEPTEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN TOBAKSFORURENET LUFT 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat SEPTEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7

Indledning... 2. 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3. 2. Befolkningstilvækst... 6. 3. Flyttemønstre... 7 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1. Befolkningssammensætning fordelt på alder... 3 2. Befolkningstilvækst... 6 3. Flyttemønstre... 7 4. Befolkningsfremskrivning fordelt på aldersgrupper... 10 5. Forskellige

Læs mere

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS

Investorundersøgelse. FSR danske revisorer. 6. september Rapport EPINION COPENHAGEN EPINION SAIGON EPINION AARHUS Investorundersøgelse FSR danske revisorer Rapport 6. september 2012 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS NORDHAVNSGADE

Læs mere

Takster for husholdningsaffald

Takster for husholdningsaffald Holbæk forsyning Takster for husholdningsaffald Gebyrskema for husholdning Gebyrene er gældende fra 1. januar 2016 i henhold til regulativ for husholdningsaffald Gebyrer 2015 Gebyrer 2016 Grundgebyr fordelt

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012

Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune. 5. oktober 2012 Borgertilfredshedsundersøgelse Greve Kommune 5. oktober 2012 Indhold Overordnet tilfredshed 4 Borgerbetjeningen 12 Den digitale kommune 15 Mulighederne for at udføre frivilligt arbejde 21 Skoler, dagtilbud

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 19. dec 2012 Summary Brugere defineres som brugere af rejsekort, der har en rejsefrekvens på 1-2 dage i kvartalet eller mere Generelt: 79 %

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN AFFALD OG GENBRUG ALBERTSLUND KOMMUNE VOGNPORTEN 9 2620 ALBERTSLUND WWW.ALBERTSLUND.DK/AFFALD AFFALDOGGENBRUG@ALBERTSLUND.DK AFFALD OG GENBRUG SCENARIER FOR FREMTIDEN

Læs mere

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Holdninger til tortur. November 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Holdninger til tortur 16179 November 2012 KØBENHAVN DIGNITY 3. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45 87 30 95

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016

Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af. Rejsekortet. Rejsekortet. 18. november 2016 Rejsekort-undersøgelse blandt brugere af Rejsekortet Rejsekortet 18. november 2016 Summary for brugerundersøgelsen Mulighed for at købe rejsekort, for at tanke op, tilgængeligheden af kortlæsere i busser

Læs mere

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune

Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling. Hjørring Kommune Effektiv kommunikation i sommerhusområder - Resultatopsamling Hjørring Kommune Gennemført i efteråret 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resultater... 3 Spørgsmål 1: Viden om affaldssortering...

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse

BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse x BEDRE PSYKIATRI En landsdækkende undersøgelse Århus 29. marts 2011 1 1. KORT OM EPINION Epinion gennemfører specialdesignede undersøgelser af høj kvalitet, som sikrer et solidt grundlag for optimale

Læs mere

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DANSKERNES RYGEVANER 2011 DECEMBER 2011 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2011 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2011 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG

Affaldsforsøget. Bedre sortering i større samlede bebyggelser. Tabeller til grafer. Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner FORSØG Affaldsforsøget Bedre sortering i større samlede bebyggelser Tabeller til grafer Bilag 4 til delrapport 3 om Beboernes holdninger og vaner TIL GAVN FOR KLIMA OG MILJØ FORSØG 2015 AFFALD OG GENBRUG Bilag

Læs mere

De ældres boligforhold 2015

De ældres boligforhold 2015 ÆLDRE I TAL 2015 De ældres boligforhold 2015 Ældre Sagen Januar 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008

EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 EVALUERING AF LEJRE KOMMUNES AFFALDSORDNINGER DECEMBER 2008 Q/markedsanalyse Låsbygade 65 6000 Kolding Tlf. 75 50 39 60 Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Sammenfatning...4 1.1. Dagrenovation...4 1.2. Hjemmekompostering...4

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2016 Hjemmehjælp til ældre Ældre Sagen Juli 2016 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten Statistikbanken

Læs mere

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009

Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Furesø Kommune Byplan borgerpanelundersøgelse November 2009 Kort om undersøgelsen Metode Dataindsamlings metode Borgerpanelet Periode November 2009 Stikprøve 1.043 Svarprocent 77 % Antal svar 805 Vægtning

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt

Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt Miljøstyrelsen Rigtige gør-det-selv mænd gør det grønt COPENHAGEN 2011 Evaluering af kampagneeffekt FEBRUAR 2011 C O P E N H A G E N A A R H U S S A I G O N INDHOLD INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 4 1.1

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017

Markedsanalyse. Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket. 17. juli 2017 Markedsanalyse 17. juli 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne har tillid til Fairtrade-mærket Fairtrade-mærket er en af de bedst

Læs mere

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse

Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Verdens Bedste Nyheder Befolkningsundersøgelse Rapport September 2014 Om de fem segmenter I rapporten skelnes der mellem følgende fem segmenter: De overbeviste, som synes, de ved meget og er moderate eller

Læs mere

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN

DANSKERNES RYGEVANER Metodenotat SUNDHEDSSTYRELSEN DECEMBER 2012 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION KØBENHAVN DANSKERNES RYGEVANER 2012 SUNDHEDSSTYRELSEN Metodenotat DECEMBER 2012 EPINION KØBENHAVN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 SØNDERGADE 1A DK-8000 AARHUS C

Læs mere

Kevin Matin Teis Nielsen

Kevin Matin Teis Nielsen Kevin Matin Teis Nielsen 11-05-2015 Hvem Afsenderen i dette projekt er Kevin Matin og Teis Nielsen som begge er 1 års elever i klasse 1.1 på Roskilde Tekniske Gymnasium. Hvad Det budskab som vi prøver

Læs mere

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort

Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort undersøgelse blandt brugere af rejsekort Rejsekort 4. februar 2 0 15 Summary for brugerundersøgelsen Brugernes holdning til rejsekortet er overordnet på niveau med sidste års undersøgelse. Dette

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Minedrift ved Kvanefjeld

Minedrift ved Kvanefjeld HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Minedrift ved Kvanefjeld - en undersøgelse af befolkningens holdning til etablering af minen Undersøgelsen er gennemført på foranledning af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER

KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER KUNDETILFREDSHED I BYBUSSER MIDTTRAFIK KUNDETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2011/2012 EPINION KØBENHAVN RYESGADE 3F DK-2200 KØBENHAVN N TLF. +45 87 30 95 00 TYA@EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A DK-8000

Læs mere

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan

Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Brugerundersøgelse Ikast-Brande Kommunes affaldsplan Rekvireret af: Ikast-Brande Kommune Udfærdiget af: JHN Processor v. Jacob Høg Nyborg og Bjarke Bøgeskov Jespersen Efteråret 2013 Spinderigade 11E I

Læs mere

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3

Analyse af restaffald. Domus Vista Park 3 Analyse af restaffald Domus Vista Park 3 juli og november 2012 Affald & Genbrug Bygge, Plan & Miljø Frederiksberg Kommune Undersøgelse af affaldsforhold i Domus Vista Park 3 Frederiksberg Kommune prioriterer

Læs mere

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER

BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER Boligmarkedet DANSKERNES FORVENTNINGER MAJ 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 2 Tabeloversigt... 1 3 Figuroversigt... 2 4 Sammenfatning... 3 5 Undersøgelsen

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre

Hjemmehjælp til ældre ÆLDRE I TAL 2015 Hjemmehjælp til ældre - 2014 Ældre Sagen Juli 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. februar 2014 Høring - Regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald Offentlig høring af regulativer for husholdnings- og erhvervsaffald

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak

ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak ANALYSENOTAT Danskerne: offentlig digitalisering, ja tak AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Befolkningen støtter op om udrulning af digitale løsninger i det offentlige Der

Læs mere

Borgerpanelsundersøgelse

Borgerpanelsundersøgelse Borgerpanelsundersøgelse Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri Genbrugspladser, vejnettet og iværksætteri 2014 Datagrundlag Borgerpanelet i Ringkøbing-Skjern Kommune består af ca. 2.000 borgere, som

Læs mere

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012

Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien. foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Boligøkonomisk Videncenters undersøgelser af danskerne og boligøkonomien foretaget af Danmarks Statistik maj 2012 Version 1 Side 1 af 19 1. Indledning Dette notat danner baggrund for beskrivelsen af den

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre - 2013

Hjemmehjælp til ældre - 2013 ÆLDRE I TAL 2014 Hjemmehjælp til ældre - 2013 Ældre Sagen Oktober 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 3. marts 2014. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 3. marts 2014 Anlægsbevilling til et ReUseCenter i midtbyen Aarhus Kommune Teknik og Miljø Midlertidig, eksperimenterende genbrugsstation

Læs mere

Frederikssund Kommune

Frederikssund Kommune 2015 Frederikssund Kommune RAPPORT OM KOMMUNIKATION OG KONTAKT BORGERUNDERSØGELSE 2015 PROMONITOR www.promonitor.net Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen... 4 Undersøgelsens sikkerhed... 5 Om indeks...

Læs mere

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015

Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Affaldsanalyse kolonihaver Næstved Kommune 2015 Indhold 2 1 2 3 4 5 6 7 Formål, metode og fordeling Side 3 Opsummering af nøgleresultater Side 6 Vaner og tilfredshed med ordninger Side 8 Holdninger Side

Læs mere

Forventninger til 2013

Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel Forventninger til 2013 Region Syddanmarks Borgerpanel er et repræsentativt panel af mere end 1000 borgere over 15 år i Region Syddanmark. Region Syddanmark gennemfører undersøgelsen

Læs mere

Indstilling. Renholdelse i Århus Midtby og langs de større indfaldsveje. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24.

Indstilling. Renholdelse i Århus Midtby og langs de større indfaldsveje. Til Århus Byråd via Magistraten. Teknik og Miljø. Den 24. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Teknik og Miljø Den 24. maj 2007 Renholdelse i Århus Midtby og langs de større indfaldsveje Århus Kommune Trafik og Veje Teknik og Miljø 1. Resume Presset på

Læs mere

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER

VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER VALG AF NYE AFFALDSORDNINGER Katalog over de nye affaldsordninger, der skal hjælpe dig med at beslutte hvilken affaldsordning dit boligområde skal vælge www.albertslund.dk/byen NY AFFALDSORDNING I DIT

Læs mere

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON

Kendskabsanalyse FSC. Århus. 16. december 2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Kendskabsanalyse FSC 16.december2010 KØBENHAVN ÅRHUS SAIGON Århus 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Epinion... 3 2. Baggrund... 4 3. Frekvenser... 5 4. Krydstabuleringer... 10 4.1 Køn... 10 4.2 Alder...

Læs mere

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen

Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden. Erhvervsstyrelsen 1 Hovedkonklusioner Kendskab til Fornyelsesfonden Erhvervsstyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Formål Målgruppe Metode Hovedkonklusioner virksomheder Hovedkonklusioner - revisorer 4 5 6 7 21 2 Formål, målgruppe

Læs mere