Klar besked om affald. Affaldshåndbog 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klar besked om affald. Affaldshåndbog 2013"

Transkript

1 Klar besked om affald Affaldshåndbog 2013

2 Vær med til At skabe genbrug der gavner! Umiddelbart er skrald noget, de fleste af os tænker på at komme af med. Helst så nemt som muligt. Og sådan skal det være! Dog giver det god mening at tænke på, hvad der sker med affaldet, når det er væk fra vores hverdag. For affald rummer værdifulde ressourcer. I Rødovre Kommune sætter vi her i 2013 turbo på at genbruge affaldets ressourcer. Vi vil ganske enkelt være foregangskommune og vores affaldssystem skal bidrage til, at vi for alvor kan skabe genbrug der gavner. flere beholdere enklere sortering! I Rødovre Kommune mener vi det, når vi siger, det også skal være nemt for dig som borger at komme af med affaldet. Derfor gør vi det muligt for dig at sortere i plast, papir, glas, metal, bio og restaffald direkte på din bopæl. Skraldemanden henter dit sorterede affald i beholderne og som storskrald. Selv om du får flere beholdere, der bliver hentet på forskellige dage, vil der komme 100 færre skraldebiler forbi din husstand om året. Skraldebilerne er opdelt i to kamre, og det affald, de henter hos dig, bliver derfor ikke blandet sammen. Vi hjælper dig på vej! Har du spørgsmål til affaldsordningen, opfordrer vi dig til at tjekke vores hjemmeside rk.dk/affald her kan du få svar hele døgnet! Flere steder her i Affaldshåndbogen står der, henvend dig til Teknisk Forvaltning. Du er meget velkommen til at sende os en mail med din bestilling eller forespørgsel. Det samme gælder, hvis du ikke finder svar på et spørgsmål på rk.dk/affald. Skriv til eller brug selvbetjeningsløsningen. Vi hjælper dig gerne på vej, fordi vi ønsker, at alle borgere skal have mulighed for at bidrage til at udnytte ressourcerne til glæde for de fremtidige generationer. Rødovre Kommune Teknisk Forvaltning brug bioposer sammen med biospanden! Alle borgere i Rødovre Kommune modtager en biospand og bioposer til at have i køkkenet. Poserne er biologisk nedbrydelige, og det er vigtigt, at det kun er dem, du benytter, når du smider bioaffald i din bioaffaldsbeholder. 2

3 indhold VillAer og rækkehuse tre beholdere seks typer affald 6 Adgangsveje 7 bioaffald og restaffald 8 brug beholderen plast, papir, glas og metal 10 storskrald 12 hvornår bliver mit storskrald hentet? 13 sådan sorterer du dit storskrald 14 haveaffald 16 Kompostering 17 farligt affald 18 etageejendomme & boligselskaber nye beholdere seks typer affald 22 bioaffald og restaffald 23 Plast, papir, glas og metal 24 storskrald og haveaffald 26 farligt affald 28 fællesinformation genbrugsstationen 30 sorteringsliste 32 3

4 4

5 tre beholdere seks typer affald 6 Adgangsveje 7 bioaffald og restaffald 8 brug beholderen plast, papir, glas og metal 10 storskrald 12 hvornår bliver mit storskrald hentet? 13 sådan sorterer du dit storskrald 14 haveaffald 16 Kompostering 17 farligt affald 18 VillAer og rækkehuse VillAer og rækkehuse 5

6 tre beholdere seks typer AffAld Med tre todelte beholdere har du mulighed for at sortere i seks forskellige slags affald: Bioaffald Restaffald Plastik Papir Metal Glas hvor ofte bliver de tømt? Beholderne bliver tømt med følgende intervaller: Bio og restaffald: Hver uge Plastik og papir: Hver 3. uge Metal og glas: Hver 8. uge du får din egen beholder igen På dine beholdere er der et klistermærke med din adresse på. Det sikrer, at du får dine egne beholdere igen. Beholderne er også forsynet med en chip. Den fortæller os, hvis din skraldemand skulle have glemt at tømme din beholder. Du skal selv sørge for at vaske dine beholdere. del med din nabo Hvis din husstand ikke har så meget affald, kan du nøjes med at have din egen beholder til rest og bioaffald og dele de to beholdere til papir/plast og glas/metal med naboen. Du skal blot meddele Teknisk Forvaltning, hvem du deler med, og hvor de enkelte beholdere er placeret. 6

7 AdgAngsVeje Det er vigtigt, at din skraldemand har let adgang til dine beholdere, når han skal tømme dem. Derfor gælder der nogle regler for din adgangsvej: Den skal være jævn og plan hele vejen, uden trin eller stigninger over 10 %. Den skal have en fast belægning såsom fliser eller asfalt. Der må ikke ligge grus eller perlesten. Den skal have en bredde på min. 1 meter, og der må ikke være træer eller andet, der generer i højden op til 2 meter. Der må ikke være forhindringer på adgangs vejen (som eksempelvis en bil i carporten foran beholderne). Hvis der er en låge eller dør, skal den kunne stå åben af sig selv, mens din skraldemand henter, tømmer og afleverer beholderen. Vejen til beholderne skal være ryddet for sne og is. Hvis din adgangsvej ikke opfylder kravene, skal du selv køre dine beholdere ud til fortovet. Det skal du gøre aftenen før eller senest kl. 5 på tømningsdagen. Hvis du selv kører dine beholdere frem til tømning, er det vigtigt, at du stiller dem med håndtaget udad, så skraldemanden kan tage dem uden vende dem. VillAer og rækkehuse hvorfor er det vigtigt, at din adgangsvej overholder kravene? I Rødovre Kommune indsamler vi fl ere tons affald hver uge, og din skraldemand håndterer hvert eneste kilo. Er adgangsvejen til dine beholdere god, sparer du din skraldemand for en masse uhensigtsmæssige løft og vrid. Derfor er det vigtigt, at du gør det let for ham at hente dit affald. 7

8 bioaffald og restaffald Den ene af dine beholdere har plads til bioaffald og restaffald. For at gøre det lettere for dig at sortere bioaffald fra dit restaffald, får du en lille biospand med låg og bioposer, som du kan have i dit køkken. Bioposerne bliver nedbrudt biologisk sammen med bioaffaldet. Du må derfor ikke bruge plastikposer eller papirposer. hvad må jeg lægge i biospanden? Bioaffald er primært madaffald både tilberedt og ikke tilberedt. Det gælder også kød og ben. Nogle ting er ikke madaffald, men du må stadig godt smide dem i biospanden. Husk at slå knude på bioposen, inden du smider den i beholderen for at undgå lugt. du får 100 bioposer to gange årligt Har du brug for flere poser, kan du hente flere på genbrugsstationen på Valhøjs Alle 182. Bioaffald: Vi sender dit bioaffald til et biogasanlæg. Her bliver af faldet behandlet, så man kan udvinde biogas. Man kan bruge biogas til at lave elektricitet eller gas. Når man har udvundet energien fra bioaffaldet, bliver det komposteret og solgt som kompost til landbrugsjord. bioaffald Madaffald, råt og tilberedt Ris, pasta og morgenmadsprodukter Kød, fi sk og ben Brød og kager Æg og æggeskaller Nødder og nøddeskaller Kaffegrums og -fi lter Brugt køkkenrulle Afskårne blomster Frugt Grøntsager Tebreve Sovs Fedt Pålæg Restaffald: Vi kører dit restaffald til et forbrændings anlæg. Her bliver det brændt uden videre sortering. Dit affald bliver omdannet til energi og fjernvarme. Vi fi nsorterer det ikke, fordi det bedst kan betale sig at brænde det. 8

9 hvad må jeg komme i restaffald? Alle de ting, som er til rest, når du har sorteret affald i de andre beholdere, er restaffald. Det er også her, du skal smide ting i, hvis du er i tvivl om, hvor de skal hen. Så gør du nemlig ikke noget forkert. ekstra restaffald Der må ikke være mere affald i din beholder, end du kan lukke låget, og der må ikke ligge affald ved siden af. Har du en sjælden gang ekstra meget restaffald, kan du købe en sæk og stille den ved siden af beholderen til restog bioaffald. Giv Teknisk Forvaltning besked, så tager din skraldemand den ekstra sæk med. VillAer og rækkehuse restaffald Mælke- og juicekartoner Pizzabakker Beskidte konservesdåser Fedtet og snavset papir og pap Husdyraffald Beskidt plastikemballage fra mad Bleer, vatpinde og engangsklude Cigaretskod Tekstiler, såsom karklude Har du ofte brug for mere plads til restaffald, skal du kontakte Teknisk Forvaltning. Så sørger vi for, at du får en større beholder. manglende tømning Har din skraldemand ikke tømt din beholder og har han ikke lagt en seddel med årsagen så gå ind på rk.dk/affald/selvbetjening og giv os besked. Så sørger vi for, at fejlen bliver rettet. Hvis du har en smartphone, kan du gå direkte ind på selvbetjening ved at scanne QR koden på din beholder. 9

10 brug beholderen PlAst, PAPir, glas og metal hvor rent skal det være? Det er vigtigt, at tingene er nogenlunde rene, når du smider dem til genbrug, og det kan være nødvendigt, at du skyller dem først. Hvis de ikke bliver rene af at blive skyllet med vand, skal du i stedet smide dem til restaffald, fordi den miljøgavnlige effekt forsvinder, hvis du bruger for meget varmt vand og sæbe. Der må godt være rester af stearin i fyrfadslysholdere og lidt rester af balsam eller ketchup i en plastflaske. En rettesnor kan være, om du tror, affaldet vil komme til at lugte. Hvis ja, er det ikke rent nok, og så er det bedre at smide det til restaffald. Der kan være affald, du ikke kan skille ad, som eksempelvis håndværktøj af metal med plastikhåndtag. Hvor hører det til? Reglen er, at du altid skal se på, hvad der er mest af i dette tilfælde metal. Se her, hvordan du skal sortere i plast, papir, glas og metal. Er du i tvivl, så tjek sorteringslisten bagest i bogen. Plast, du godt må lægge i din beholder: Bokse og bakker af hård plast Emballage fra mad Plastlåg Plastikfl asker Plastbeholdere Plastbøtter Plastdunke Plastikfolie og husholdningsfi lm Plastikposer Tandbørster Blød plast som folie og husholdningsfi lm fylder meget i beholderen og kan være svær at få ud. Pak det eventuelt i en plastikpose, inden du smider det i beholderen. 10

11 glas, du godt må lægge i din beholder: Glasemballage fra madvarer Konservesglas Syltetøjsglas Vinfl asker drikkeglas og ildfast glas Mange drikkeglas er behandlet, så de tåler varme. Det betyder, at man ikke kan genbruge dem. Du må derfor ikke blande varmefaste drikke glas og ildfast glas med glasemballage. Gør du det, kan vi ikke genbruge alt glasset. VillAer og rækkehuse Papir, du godt må lægge i din beholder: Aviser Blade Breve Kontorpapir Kuverter med og uden rude Reklamer og kataloger Tegneserier Bøger uden ryg: Hiv ryggen og omslaget af indbundne bøger. Smid siderne i papirbeholderen og ryggen og omslaget til restaffald. metal, du godt må lægge i din beholder: Bestik Foliebakker Fyrfadslysholdere Kapsler Konservesdåser fra fx majs eller tomater Køkkensakse (også selvom de har plastikhåndtag) Metallåg fra fx glas Stanniol Øl- og sodavandsdåser uden pant 11

12 storskrald Du skal stille dit storskrald ud til fortovet i separate bunker, senest kl. 7 på tømningsdagen og tidligst aftenen før. Du kan også køre til genbrugsstationen på Valhøjs Allé 182 med det. Åbningstider: alle dage, undtaget 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. sortér dit storskrald Dit storskrald bliver genanvendt, ligesom det affald du smider i dine nye beholdere, men kun hvis du husker at sortere det. Derfor er det vigtigt, at du stiller det i separate bunker klart adskilt som på billedet side og skil det ad Hvis de ting, du stiller frem til storskrald, er sat sammen af forskellige materialer (fx et træbord med metalben), skal du skille det ad. så henter vi det hver for sig Vi henter storskrald i flere forskellige biler. På den måde holder vi de forskellige typer affald adskilt, så det kan blive genbrugt. sanitet og byggeaffald Sanitet som toiletter og håndvaske er ikke storskrald. Derfor skal du aflevere det på genbrugsstationen. Det samme gælder byggeaffald som mursten og beton. husk! brug kun klare plastsække Din skraldemand skal kunne se, hvad der er i sækkene, så affaldet ikke bliver blandet sammen. manglende afhentning Det er ikke alt affald, du kan aflevere til storskrald. Har du stillet affald ud, som skraldemanden ikke må tage med, eller er dit affald ikke sorteret korrekt, giver skraldemanden dig besked. Han lægger en seddel i din postkasse, som forklarer, hvorfor han ikke har taget affaldet med. Du er velkommen til at kontakte Teknisk Forvaltning, hvis du er i tvivl om noget. Vi henter affaldet frem til kl Derfor beder vi dig vente med at ringe til dagen efter, hvis dit affald ikke er blevet hentet. Husk at fjerne dit affald igen, så fortov og rabat ser pæn ud. 12

13 hvornår bliver mit storskrald hentet? Mandag: Lige uger Viemosevej Mandag: Ulige uger VillAer og rækkehuse slotsherrensvej Tirsdag: Lige uger tårnvej Tirsdag: Ulige uger jyllingevej Onsdag: Lige uger Onsdag: Ulige uger rødovre Parkvej Torsdag: Lige uger Fredag: Lige uger rødovrevej damhus boulevard Torsdag: Ulige uger roskildevej Fredag: Ulige uger Dit storskrald bliver indsamlet hver anden uge. Afhængig af hvor du bor, vil det ske på forskellige ugedage. 13

14 sådan sorterer du dit storskrald elektronik og hårde hvidevarer Alle de ting, der bruger strøm. Husk at tømme hårde hvidevarer for mad, is, vand og andet indhold. Emballering: Læg mindre ting som fx legetøj og mobiltelefoner i klare plastsække. jern og metal Maks. 2 meter x 1 meter. Sæt tydeligt mærkat på cykler og lignende genstande, så skraldemanden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. Småt metal skal i din beholder til metal. møbler med fjedre og springmadrasser Springmadrasser, boxmadrasser samt sofaer og lænestole med fjedre. Ikke skumgummimadrasser, som hører til forbrændingsegnet affald. forbrændingsegnet op til 1 x 1 x 0,5 meter Møbler, fl amingo, vådt eller snavset papir og pap, skumgummi, gulvtæpper og cykeldæk. Emballering: Læg småting i klare plastsække. 14

15 Pap og papir for sig Pap må ikke komme i papirbeholderen, fordi pap er lavet af andre fi bre, som vi ikke kan genbruge sammen med papir. haveaffald Grene, hæk- og græsafklip, plante- Porcelæn er ikke glas Bland ikke keramik, ildfaste fade og porcelæn med almindeligt glas fra fx rødbeder eller andre mad varer. Almindeligt glas er lavet af sand, og derfor kan man omsmelte det. Keramik og porcelæn er derimod lavet af ler, som man ikke kan omsmelte. Blander du det med almindeligt glas, kan vi ikke sortere og genbruge alt glasset. VillAer og rækkehuse dele uden jord og Pap nedfaldsfrugt. Rent og tørt pap. Emballering: Papkasser skal være sammenfoldede og bundtet med snor, så det ikke fl yver væk, og det er nemt at samle op. Keramik Keramik, ildfaste fade, porcelæn og små spejle. Emballering: Læg keramik i en spand med hank påsat genbrugsmærke, som du kan få på Teknisk Forvaltning eller i en klar sæk. træmøbler uden fjedre op til 3 meter Her kan du også stille havemøbler i plast. 15

16 haveaffald hvad er haveaffald? Blade Grene, der er op til en meter lange og 10 cm tykke. Afl ever større grene på genbrugsstationen Hæk- og græsafklip Ukrudt uden jord Nedfaldsfrugt Planter Hver 2. uge Hver uge Hver 2. uge Ingen indsamling hvordan afleverer jeg haveaffald? Du har flere muligheder for at aflevere dit haveaffald: i haveaffaldsbeholderen i papirsække (maks. 10 kg) bundtet med sejlgarn (maks. 10 kg, maks. 1 meter i længden og 50 cm i diameter) Du skal stille dit haveaffald ud til fortovet ligesom dit storskrald. Senest kl. 7 på tømnings dagen og tidligst aftenen før. Haveaffaldsbeholderen skal også ud til fortovet. få en beholder til dit haveaffald Hvis du gerne vil gøre det nemmere at holde styr på dit haveaffald eller undgå, at der går hul i bunden på våde poser, kan du få en beholder til dit haveaffald. Den er magen til de andre beholdere, den er bare ikke todelt. Du kan bestille beholderen over selvbetjeningen på rk.dk/affald, hvis du ikke allerede har bestilt en. Den koster ikke ekstra. Papirsække til haveaffald Du kan bruge papirsække, selvom du bruger haveaffaldsbeholderen. Din skraldemand afleverer nye papirsække til dit haveaffald, når han henter dine fyldte sække. hvor ofte henter i mit haveaffald? Mængden af haveaffald varierer helt naturligt henover året. Vi henter haveaffald hver uge i sommermånederne og hver anden uge i foråret og om efteråret. Om vinteren henter vi det ikke. 16

17 KomPostering En stor del af dit haveaffald er egnet til at kompostere. Det er en god og gratis måde at give haven næring på. Du kan kompostere dit haveaffald i en lukket kompostbeholder, som du kan købe i byggemarkeder, havecentre eller lignende. Du kan også kompostere i en mile. Din kompostbeholder eller mile skal stå mindst 1 meter fra naboskel og må ikke give lugtgener. Teknisk Forvaltning kan forbyde hjemmekompostering, hvis den forurener, giver uhygiejniske forhold eller tiltrækker skadedyr. VillAer og rækkehuse 17

18 farligt AffAld Nogle af de produkter, du bruger i hjemmet, er så skadelige, at selv små mængder kan ødelægge naturen og miljøet. Derfor kalder vi det farligt affald. hvad er farligt affald? Batterier og akkumulatorer Energisparepærer og lysstofrør Emballage fra farligt affald Fyrværkeri Insekt og plantegifte Kemikalierester Kviksølvtermometre Maling og lak Olierester Plantegødning Spraydåser Køber du genopladelige batterier og fx miljøvenligt rengøringsmiddel og maling, er du med til at mindske produktionen af farligt affald og skåne miljøet. spraydåser Deodorantspray, hårfarve/hårlak og andre spraydåser er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de får direkte sollys, høj varme (over 50 C) eller tryk. farligt affald er som regel mærket med faresymboler, men ikke altid! Sundhedsfare Akut giftig Kronisk sundhedsfare Ætsende Miljøfare Brandnærende Brandfarlig Gasser under tryk Eksplosiv 18

19 hvordan afleverer og opbevarer jeg farligt affald? Du skal aflevere farligt affald på genbrugsstationen på Valhøjs Allé 182. VillAer og rækkehuse Ulovligt fyrværkeri skal du melde til politiet, der vil tage stilling til, hvordan det bliver afleveret Medicinrester kan du aflevere på genbrugsstationen eller på apoteket Du skal opbevare dit farlige affald i lukkede emballager og utilgængeligt for børn, indtil du afleverer det. Hvis du ikke længere har original emballagen, skal du pakke det farlige affald i ny emballage (fx glas med tæt sluttende låg) og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i. Du må aldrig blande to slags farligt affald i den samme beholder. Du risikerer i værste fald, at blandingen eksploderer. Farligt affald: Når du har afl everet dit farlige affald på genbrugsstationen, håndsorterer vi det. Herefter sender vi de forskellige typer af farligt affald til behandling. Her forsøger man at udnytte eventuelle ressourcer i det farlige affald samtidig med, at man afskaffer det på en miljømæssigt forsvarlig måde. Rigtigt meget af dit farlige affald bliver brændt under særlige, kontrollerede forhold, fordi det er den sikreste måde at håndtere det på. Det giver samtidig mulighed for at bruge energien i affaldet til at producere varme og elektricitet. Du kan også lægge batterier i en gennemsigtig plastikpose på låget af din beholder med bioog restaffald eller afl evere dem i batteribokse forskellige steder i kommunen. 19

20 20

21 etageejendomme & boligselskaber nye beholdere seks typer affald 22 bioaffald og restaffald 23 Plast, papir, glas og metal 24 storskrald og haveaffald 26 farligt affald 28 etageejendomme og boligselskaber 21

22 nye beholdere seks typer AffAld I Rødovre Kommune gør vi en indsats for, at vi alle kan være med til at skabe genbrug der gavner. For affald er en ressource når du sorterer rigtigt. Derfor skal du fremover sortere dit almindelige husholdningsaffald i restaffald, bioaffald, glas, metal, papir og plastik. Glas: Vi presser dit indsamlede glas i bilen, så der ikke er hele glas og fl asker. Glaskårene bliver sorteret og vasket på et behandlingsanlæg. Herefter sælger vi dem til en produktionsvirksomhed, som smelter glasset om til fx konservesglas. Har din ejendom ikke en affaldsgård, har I sandsynligvis beholdere opstillet på centrale steder på ejendommen de såkaldte affaldsøer. sorter i seks typer affald! Med beholdere til plastik og bioaffald kan du fremover sortere både plastik og bioaffald fra dit almindelige affald. Der vil også være flere beholdere tæt på din bolig til papir, glas og metal, så vi kan genbruge affaldet og udnytte ressourcerne. Papir: Vi sender dit papir til en behandlingsvirksomhed, som sorterer det i over 60 forskellige grupper. Papiret bliver renset for bl.a. tryksværte, så det er rent igen. Herefter bliver det presset til store papirballer, solgt til produktionsvirksomheder og lavet til nyt papir. De blander helt nye fi bre med genbrugsfi bre for at lave nyt papir. Aviser er lavet af 100 % genbrugspapir. 22

23 bioaffald og restaffald For at gøre det lettere for dig at sortere bioaffald får du en lille biospand med poser til, som du kan have i dit køkken. Det er nogle særlige poser, som bliver nedbrudt biologisk. Brug derfor ikke plastikposer eller papirposer. Husk at slå knude på bioposen inden du smider den ud, så undgår du, at affaldet lugter. hvad må jeg komme i restaffald? Her skal du smide alle de ting, som er til rest, når du har sorteret affald i de andre beholdere. Det er også her, du skal smide ting i, hvis du er i tvivl om, hvor de skal hen. Så gør du nemlig ikke noget forkert. hvad må jeg lægge i biospanden? Bioaffald er primært madaffald både tilberedt og ikke tilberedt. Det gælder også kød og ben. Nogle ting er ikke madaffald, men du må stadig godt smide dem i spanden. du får 100 bioposer to gange årligt Har du brug for flere poser, kan du kontakte din vicevært eller henvende dig på genbrugsstationen. bioaffald Madaffald, råt og tilberedt Ris, pasta og morgenmadsprodukter Kød, fi sk og ben Brød og kager Æg og æggeskaller Nødder og nøddeskaller Kaffegrums og -fi lter Brugt køkkenrulle Afskårne blomster Frugt Grøntsager Tebreve Sovs Fedt Pålæg restaffald Mælke- og juicekartoner Pizzabakker Beskidte konservesdåser Fedtet og snavset papir og pap Husdyraffald Beskidt plastikemballage fra mad Bleer, vatpinde og engangsklude Tekstiler, såsom karklude Cigaretskod Jeres bio og restaffaldsbeholder bliver tømt, samtidig mindst én gang om ugen og i nogle boligselskaber oftere. har din ejendom skakt? I nogle ejendomme skal du smide dit restaffald i skakten. Spørg din vicevært, hvis du er i tvivl. etageejendomme og boligselskaber 23

24 PlAst, PAPir, glas og metal Du skal sortere dit affald i plast, papir, glas og metal. Der kan være affald, du ikke kan skille ad, som eksempelvis håndværktøj af metal med plastikhåndtag. Hvor hører det til? Reglen er, at du altid skal se på, hvad der er mest af i dette tilfælde metal. hvor rent skal det være? Det er vigtigt, at tingene er nogenlunde rene. Derfor kan det være nødvendigt, at du skyller dem. Hvis de ikke bliver rene af at blive skyllet med koldt vand, skal du smide dem til restaffald, fordi den miljøgavnlige effekt forsvinder, hvis du bruger meget varmt vand og sæbe. Der må godt være rester af stearin i fyrfadsholdere og rester af balsam eller ketchup i en plastflaske. En rettesnor er, om du tror affaldet vil komme til at lugte. Hvis ja, er det ikke rent nok, og så er det bedre at smide til restaffald. Plast, du godt må lægge i din beholder: Bokse og bakker af hård plast Emballage fra mad Plastlåg Plastikfl asker Plastbeholdere Plastbøtter Plastdunke Plastikfolie og husholdningsfi lm Plastikposer Tandbørster Blød plast som folie og husholdningsfi lm fylder meget i beholderen og kan være svær at få ud. Pak det eventuelt i en plastikpose, inden du smider det i beholderen. Metal: Vi kører dit metal til en behandlingsvirksomhed, som sorterer det. Afhængig af type bliver metallet omsmeltet til metalbarer og solgt til produktionsvirksomheder. På den måde kan din gamle køkkensaks blive til din nye bil. Plastik: Vi sender dit plastik til en behandlingsvirksomhed, som sorterer plasten yderligere. Den bliver vasket, så den er klar til at blive brugt igen. Den behandlede plast bliver solgt til produktionsvirksomheder, som bruger den til at fremstille alt fra legetøj til kontormøbler. 24

25 glas, du godt må lægge i din beholder: Glasemballage fra madvarer Konservesglas Syltetøjsglas Vinfl asker drikkeglas og ildfast glas Mange drikkeglas er behandlet, så de tåler varme. Det betyder, at man ikke kan genbruge dem. Du må derfor ikke blande varmefaste drikke glas og ildfast glas med glasemballage. Gør du det, kan vi ikke genbruge alt glasset. Papir, du godt må lægge i din beholder: Aviser Blade Breve Kontorpapir Kuverter med og uden rude Reklamer og kataloger Tegneserier Bøger uden ryg: Hiv ryggen og omslaget af indbundne bøger. Smid siderne i papirbeholderen og ryggen og omslaget til restaffald. metal, du godt må lægge i din beholder: Bestik Foliebakker Fyrfadslysholdere Kapsler Konservesdåser fra fx majs eller tomater Køkkensakse (også selvom de har plastikhåndtag) Metallåg fra fx glas Stanniol Øl- og sodavandsdåser uden pant etageejendomme og boligselskaber 25

26 storskrald og haveaffald Din affaldsgård har beholdere til de forskellige slags storskrald, så du let kan sortere det rigtigt. Det varierer fra boligselskab til boligselskab, hvordan affaldsgårdene præcist er indrettet. Hvis der mangler en beholder til en bestemt type storskrald, skal du følge din ejendoms retningslinjer på området. Du kan også køre storskrald på genbrugsstationen. skil det ad Hvis de ting, du afleverer til storskrald, er sat sammen af forskellige materialer (fx et træbord med metalben), skal du skille det ad. På den måde holder vi de forskellige typer affald adskilt, så de kan blive genbrugt. sorter dit storskrald Sorter dit storskrald i de typer, du ser her på siden. Er du i tvivl, så tjek sorteringsvejledningen bagest i bogen. sanitet og byggeaffald Sanitet og byggeaffald er ikke storskrald. Du skal aflevere det på genbrugsstationen. Det gælder fx toiletter og håndvaske samt mursten og beton. har din ejendom ingen affaldsgård? Så kan du aflevere storskrald og haveaffald på samme måde som villaejere (side 14 15). forbrændingsegnet op til 1 x 1 x 0,5 meter Møbler, fl amingo, vådt eller snavset papir og pap, skumgummi, gulvtæpper og cykeldæk. batterier Afl ever alle typer mindre batterier i batteribeholderen eller miljøskab. Keramik og porcelæn Keramik, ildfaste fade, porcelæn og små spejle. Ikke fl iser og beton. 26

27 møbler med fjedre og springmadrasser træmøbler uden fjedre op til 3 meter Springmadrasser, box- Her kan du også stille madrasser samt sofaer og havemøbler i plast. Hvis din lænestole med fjedre. Ikke ejendom har en stor con- skumgummimadrasser, som tainer til forbrændingsegnet skal til forbrændingsegnet affald. Pap og karton elektronik og hårde hvidevarer Alle de ting, der bruger strøm. Husk at tømme hårde hvidevarer for mad, is, vand og andet indhold. affald, skal du smide træ- og plastmøbler i denne container. haveaffald etageejendomme og boligselskaber Rent og tørt pap. Papkas- Grene, hæk- og græs afklip, ser skal være sammenfol- plantedele uden jord og dede, inden du lægger dem nedfaldsfrugt. Grene må i papcontaineren, så er der være maks.. 1 meter plads til mere. i længden og 10 cm i diameter. Hvis I ikke stort jern og metal har en container, skal Maks. 2 meter x 1 meter. grene være bundtet eller Sæt tydeligt mærkat på i papirsæk. cykler og lignende genstande, så skralde manden ikke er i tvivl om, at det er storskrald. 27

28 farligt AffAld farligt affald Nogle af de produkter, du bruger i hjemmet, er så skadelige, at selv små mængder kan ødelægge naturen og miljøet. Derfor kalder vi det farligt affald. hvad er farligt affald? Batterier og akkumulatorer Energisparepærer og lysstofrør Emballage fra farligt affald Fyrværkeri Insekt og plantegifte Kemikalierester Kviksølvtermometre Maling og lak Olierester Plantegødning Spraydåser hvordan afleverer jeg farligt affald? Farligt affald skal du aflevere i din ejendoms miljøskab eller på genbrugsstationen på Valhøjs Allé 182. Der er to undtagelser: Ulovligt fyrværkeri skal du melde til politiet, der vil tage stilling til, hvordan det bliver afleveret Medicinrester kan du aflevere på genbrugsstationen eller på apoteket Det er din vicevært, som har en nøgle til dit miljøskab, og det er ham, der kan forklare dig, hvordan du bedst afleverer det i lige præcis din ejendom. Du skal opbevare dit farlige affald tørt i lukkede emballager og utilgængeligt for børn, indtil du afleverer det. Hvis du ikke længere har originalemballagen, skal du pakke det farlige affald i ny emballage (fx glas med tætsluttende låg) og tydeligt skrive udenpå, hvad der er i. Du må aldrig blande to slags farligt affald i samme beholder. Du risikerer i værste fald, at blandingen eksploderer. spraydåser Deodorantspray, hårfarve/hårlak og andre spraydåser er farligt affald, fordi de kan risikere at brænde eller eksplodere, hvis de får direkte sollys, høj varme (over 50 C) eller tryk. 28

29 Fællesinformation 29 genbrugsstationen 30 sorteringsliste 32 Fællesinformation og sorterinsliste

30 genbrugsstationen Noget af dit affald skal du aflevere på genbrugs stationen. Det er fx farligt affald, byggeaffald, spejle og vinduer. Du kan også aflevere affald til storskrald, hvis du ikke kan vente på næste afhentning. hvor ligger genbrugsstationen? Genbrugsstationen ligger på Valhøjs Allé 182 i Rødovre. hvornår er den åben? Alle dage fra Genbrugsstationen er lukket 24., 25., 26. og 31. december samt 1. januar. regler Klare sække Afleverer du affald i sække, skal det være klare plastiksække. Husk, at affaldet skal være sorteret. jord Du må maksimalt aflevere 1m 3 ren jord. totalvægt for køretøjer Tilladt totalvægt for køretøjer på genbrugsstationen er 3500 kg med tilhørende trailer. 30

31 bygge- og anlægsaffald Du kan aflevere mindre mængder byggeog anlægsaffald samt trykimprægneret træ på genbrugsstationen. Du skal sortere byggeaffaldet i forurenet og ikke forurenet affald og være opmærksom på, om der kan være PCB i affaldet. Henvend dig til pladspersonalet, hvis du er i tvivl, da det er vigtigt, at affaldet kommer i de rigtige containere. Vær opmærksom på, at når du udskifter termoruder eller renoverer og nedriver materialer fra perioden , gælder der særlige regler. Er der tale om mere end 10 m 2 af bygningen, eller har du mere en 1 ton byggeaffald, skal du få undersøgt, om der er anvendt PCB holdigt materiale i bygningen. Kontakt Teknisk Forvaltning for at få et screenings skema, som du skal bruge ved renovering og nedrivning og et anmeldeskema til byggeaffald. Skemaerne forklarer, hvad du skal være opmærksom på. Klunsning Er ikke tilladt! farligt affald Du kan aflevere mindre mængder til personalet. Hvis det er muligt, skal du aflevere det i original emballagen eller en tilsvarende emballage. Du kan også aflevere medicinrester på genbrugsstationen. sorter hjemmefra Da der kan være mange besøgende på genbrugsstationen, er det vigtigt, at du sorterer dit affald hjemmefra. Det gør det hurtigt og nemt for alle. Både skiltning og personale på pladsen viser dig, hvor du skal aflevere de forskellige typer affald. 31 fællesinformation og sorterinsliste

32 sorteringsliste Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Afdækningsplast (rent) Afløbsrens Akkumulatorer Akvarier Armatur Asbest Askebægerfyld Aske fra brændeovne Autoruder Aviser Badebolde (PVC) Badedyr (PVC) Bambus Barbermaskine Barberskraber Barnevogne Batterier * Benzin Bestik (metal, rent) Bestik (plast, rent) Beton Bilbatterier Bildele Bind/tamponer Blade fra potteplanter Bleer Blomster (afskårne) Blyanter Bobleplast Bremsevæske Brændeovne Brød Buske Bygningsaffald Bøger (uden ryg og omslag) Bølgepap Cellofan CD er CD covere * Villaejere kan lægge batterier i en klar pose på låget 32

33 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Chartek Cigaretpakker Cigaretskodder Computere/pc er Cremetuber og bøtter Cykeldæk Cykelfælge Cykler** Cykellygter (uden batteri) Dampspærre (plast) DVD cover DVD skiver Drikkeglas (ikke varmefast) Drikkeglas (varmefast, krystal) Dunke Dyner Dyreaffald Dæk Dåser (rent metal) Dåser (snavset metal) El artikler Elpærer (glødepærer) Elpærer (lavenergi) Emballageplast (fra skiveskåret pålæg mv.) Emhætter Eternit Europaller (ikke imprægnerede)** Fedt (madfedt) Fjernsyn Fladskærme Flamingo Flasker (glas) Fliser Fluesmækkere Foliebakker Fotokemikalier Foto og printerpapir Frugter Frysere ** Markér tydeligt, at det er til storskrald 33 fællesinformation og sorterinsliste

34 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Fyrfadslysholdere Fyrværkeri Fælge (uden dæk) Føntørrere Gavepapir Gift Gipsplader Glasbeholdere Glas (lamineret/hærdet, autoruder) Glasuld Glasvæv Glødepærer Grene (maks. 1m lang og 10cm i diameter) Grill (stål) Grus Gryder Græs Grøntsager Gulvtæpper (maks. 15kg pr. rulle) Gummistøvler (gummi) Gummistøvler (PVC) Halogenpære Haveaffald (maks. 1m) Havebassiner (PVC) Havemøbler (træ) Havemøbler (plast) Haveslanger (PVC) Hegn (trykimprægneret) Hundelorte Husholdningsfilm (rent) Hækafklip Hængsler fra skabe Højtalere Håndvaske Hårde hvidevarer Hårshampoo og balsam emballage Ildfaste fade mv. Imprægneret træ Insektgift 34

35 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Jern Jord (ren jord) Kaffefiltre Kameraer Kanyler Kapsler (metal) Karton Kattegrus Kemikalier Keramik Klapvogne Klaverer (opdelt så jernet kommer for sig selv) Klimaanlæg Klædeskabe Kogeplader Komfurer Kontorstole Kopper (keramik, varmefast) Korkpropper Kosmetik Konservesglas Konservesdåser Kufferter Kuglepenne Kunstgødning Kuverter (også med ruder) Kviste Kød Kødbakker Kølervæske Køleskabe Lak Lamper Lavenergi/sparepærer Leca LED pærer Ledninger Legetøj (elektrisk) Lim 35 fællesinformation og sorterinsliste

36 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Linoleum Lommeregnere Lysstofrør Læsket kalk Låg fra emballageglas Madlavningsolieflasker (alt efter om det er plast/glas) Madrasser (med fjedre) Madrasser (uden fjedre) Madrester Maling (dåser og spande) Marmor Medicin*** Medicinglas (tomme) Metal Metalbøjler Metalknager Metallåg Metalrammer (billedrammer) Mindre autodele (skiver, bolte mv.) Mindre cykeldele Mikrobølgeovne Mineraluld Mobiltelefoner Murbrokker Mursten Mælkekartoner o.l. Møbler (med fjedre) Møbler (uden fjedre) Mørtel Natursten Nedfaldsfrugt Nedløbsrør (zink) Nedløbsrør (plast) Olier (mineralsk) Olietanke (halverede og rengjorte) Opløsningsmidler Opvaskemaskiner Ovne *** Kan også afleveres på apotek 36

37 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Pap (rent) Pap (snavset) Papir (rent) Papir (selvkopierende) Papir (snavset) Parabolbokse Pillebøtter (tomt, plast) Pillebøtter (tomt, metal) Pizzabakker Plantedele Plast Plastbøtter Plastdunke og flasker (tomme) Plastemballage fra grøntsager Plastemballage fra blepakke, køkken og toiletrullepakke Plastflasker Plastfolie fra fx CD er og DVD er Plastlegetøj (ikke elektrisk) Plastposer Plast udstiks fra piller Plæneklippere**** Porcelæn Postkort Potteplanter (uden potte) Printere Puder Pulverslukkere PVC Radiatorer Radioer Regntøj (uden PVC) Reklamer Reoler Ringbind Scannere Senge Silikone Sko (uden lys) **** Skal være tømt for olie 37 fællesinformation og sorterinsliste

38 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Skruer Skumgummi Skumplast Smørefedt Sofabord Sofaer (med fjedre) Sofaer (uden fjedre) Solarierør Sparepærer Spejle (under 0,5m x 0,5m) Spejle (over 0,5m x 0,5m) Spildolie Spraydåser (hårlak, deodorant mv.) Sprit Sprøjtemidler Spånplader Stanniol Stegepander Sten Strygejern Strøelse fra kæledyr Støvsuger Surfbrætter Syltetøjsglas Symaskiner Sæber (koncentrerede rengøringsmidler) Søm Tagpap Tagrender (zink) Tagrender (plast) Tallerkener Tandpastatuber (plast) Tapet Tebreve Tegl Tekstiler Telefonbøger Telefoner Termokander 38

39 Restaffald Bioaffald Beholder til glas Beholder til metal Beholder til papir Beholder til plast Haveaffald Storskrald Genbrugsstation Farligt affald Batteribeholder Termometre (med kviksølv) Termoruder Terpentin Toiletter Sprøjter (rengjorte og uden kanyler) Tromler (rengjorte og halverede) Træbeskyttelse Træ/brædder (ikke trykimprægnerede og op til 3m) Træ/brædder (over 3m) Trærødder Træstammer TV Tæpper Tøj og sko til genbrug Tørretumblere Ugeblade/tidsskrifter Ukrudt Urtepotter (keramik, uden jord) Urtepotter (plast, uden jord) Vandhane Vandslanger (PVC) Vandvarmere (uden asbestbeklædning) Vaser Vaskemaskiner Video, DVD og CD afspillere Vinflasker Vinduesglas Vinyl Voksduge Værktøj (elektrisk) Værktøj (ikke elektrisk) Æggebakker Øl og sodavandsdåser 39 fællesinformation og sorterinsliste

40 RØDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Rødovre Parkvej Rødovre Tlf Fax Åbningstider: Mandag-onsdag Torsdag Fredag Design: Sylvester Hvid & Co Oplag: Alle

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald

Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald Nu skal du også sortére dit husholdningsaffald (gældende fra 29/4-2013) Rødovre Kommune har indført ny affaldssortering der bl.a betyder, at det vi normalt smed i dagrenovationen nu skal sortéres. Derfor

Læs mere

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM

Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde om den nye affaldsløsning SKRALDETANTERNE KOMMER TAG PÆNT I MOD DEM Velkommen til møde for grundejerforeninger om den nye affaldsløsning Velkomst og indledning v. Miljøchef Kathleen

Læs mere

Sorteringsvejledning

Sorteringsvejledning Sorteringsvejledning PAPIR Aviser Reklamer Magasiner Ugeblade Tegneserier Printerpapir Kuverter Breve Papiraffald skal være rent og tørt, når det kommes i beholderen. Nej tak til pap, mælkekartoner, pizzabakker,

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD HER FÅR DU HJÆLP TIL HVORDAN DU SKAL SORTERE DIT AFFALD GOD FORNØJELSE! PLAST Plastikemballage fra kød, grønt og frugt Plastiklåg Plastikbøtter, -flasker og -dunke Plastikposer

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald SKRALDETANTERNE Sådan sorterer du dit affald Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald BRØNDBY KOMMUNE Madaffald skal i beholderen til madaffald Restaffald skal i beholderen til restaffald Restaffald Madaffald alt madaffald uden kattegrus snavset emballage farligt

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2016

SORTERINGS- GUIDEN 2016 SORTERINGS- GUIDEN 2016 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Sorteringsvejledning etageboliger

Sorteringsvejledning etageboliger Affaldssortering begynder i køkkenet Det meste affald stammer fra køkkenet, og jo lettere det er at sortere affaldet med det samme, desto nemmere er det at sortere det i de rigtige beholdere. Det er derfor

Læs mere

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS

SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS SORTERINGS- GUIDEN 2017 VILLA / RÆKKEHUS DIT AFFALD ER FOR GODT TIL AT SMIDE UD Sortering skal være så nemt som muligt for dig og din familie. I sorteringsguiden kan du se, hvordan du sorterer dit affald.

Læs mere

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden

Ren besked om affald. Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Ren besked om affald Pak pappet rigtigt - Se bagsiden Kan HÆNGes PÅ KØLESKABET Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning uden farligt affald Det siger vi ja tak til: * Emballage fra mad

Læs mere

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper:

Alle husstande skal sortere deres dagrenovation i mindst 6 forskellige affaldstyper: Dagrenovation I Rødovre Kommune ser vi affald som ressourcer og derfor skal det være nemt for borgerne at sortere og bortskaffe affald, så det kan genanvendes til nye produkter, i stedet for at gå til

Læs mere

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter

PLAST. Sorteres efter type og bruges i nye produkter PLAST Sorteres efter type og bruges i nye produkter Plastemballage fra fødevarer Dunke fra drikkevarer, rengøringsmidler og shampoo Bobleplast Plastikindpakning fra afskårne blomster Slikposer NB: Plast

Læs mere

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv

KR? MINIGUIDE. NULskrald mindre affald mere liv KR? MINIGUIDE NULskrald mindre affald mere liv Guiden omhandler ikke alt affald, men de mest almindelige typer. På de sidste sider kan du selv notere gode råd, og så kan du til enhver tid få hurtige svar

Læs mere

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk.

Affald til genbrug. Plastaffald. 21 Dæk med og uden fælge Ikke cykel- og knallertdæk. Affald til genbrug 1 Papir Fx bøger, reklamer og telefonbøger. Plastomslag og ringbind. 5 Jern og metal Fx cykler, dåser, gaskomfurer, gryder og radiatorer. Elektronikaffald. 6 Pap og karton Fx rent og

Læs mere

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD

SÅDAN SORTERER DU DIT AFFALD GOD SORTERING STARTER I HJEMMET Sorteringen bliver nemmere, hvis du indretter dig til det. Indretningsmulighederne er mange. Men med en ekstra spand under køkkenvasken og et sted, hvor aviser og andet

Læs mere

sådan sorterer du dit affald

sådan sorterer du dit affald sådan sorterer du dit affald Papir Glas SÅDAN LÆSER DU guiden I denne guide finder du information om, hvordan du sorterer dit affald og hvor du gør af det. Det er nemt at sortere og det gør stor forskel

Læs mere

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal.

Affaldsguide. Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Affaldsguide Rahbekshus EF Rahbeks Allé 2A-D, Vesterbrogade 161-167 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ

Læs mere

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald

Affaldsguide. Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald Affaldsguide Falkoner Allé 71/Holger Danskes Vej 2 Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne

Læs mere

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald

Ren besked om affald. Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Ren besked om affald LÆS OM DE NYE ORDNINGER Vi går online. Tjek præcis hvornår der bliver hentet affald på din adresse på www.taarnby.dk/affald Dagrenovation Ja, tak til ting fra den daglige husholdning

Læs mere

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald

Ny affaldsbeholder. med to rum. Bio. Rest. Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Ny affaldsbeholder med to rum Sortér din dagrenovation i bioaffald og restaffald Bio Rest Kære borger Den 1. juli 2009 er vi klar med den nye affaldsordning i Kalundborg Kommune. Fremover skal du sortere

Læs mere

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune

Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig. i Billund Kommune Genbrug & affald NY genbrugsbeholder på vej til dig i Billund Kommune 2 3 Ny genbrugsbeholder med 2 rum I september 2013 får alle husstande en grøn 240 liters genbrugsbeholder på hjul. Genbrugsbeholderen

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL HÅRD PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ 2 Hvorfor sortere? RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR

Læs mere

Den nye ordning. Vigtige datoer

Den nye ordning. Vigtige datoer Den nye ordning Den 1. maj 2003 indfører Tørring-Uldum Kommune en ny, vægtbaseret ordning for dagrenovation. I denne pjece kan du læse mere om hvad ordningen kommer til at betyde for dig, og hvad du kan

Læs mere

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles

ELEKTRONIK. Det meste genanvendes resten specialbehandles ELEKTRONIK Det meste genanvendes resten specialbehandles Mobiltelefoner og opladere Eltandbørster Elektronisk legetøj Strygejern Mindre køkkenmaskiner som håndmixere, blendere etc. Postkort, sko og slips

Læs mere

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen

Sortering. Sådan sorterer du dit affald. en del af byen Sortering Sådan sorterer du dit affald en del af byen Hjælp til at sortere rigtigt Spørg genbrugsvejlederen hvis du er i tvivl om, hvordan du sorterer dit affald rigtigt. De hjælper gerne med vejledning.

Læs mere

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE

Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Ny affaldsløsning BRØNDBY KOMMUNE Velkommen til Skraldetanterne dine nye affaldsbeholdere Brøndby Kommune gør det nu lettere for dig at sortere dit affald, så det kan blive genbrugt. Derfor får alle med

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2016 sommerhuse 2 3 Borgerne svarer på spørgsmål om Genbrugsekspressen Thisted Kommune gennemførte i efteråret 2015 en spørgeskemaundersøgelse om Genbrugsekspressen. En række tilfældigt udvalgte borgere

Læs mere

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE

BIOAFFALD FORSØG I MADAFFALD OG GRØNT HAVEAFFALD FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE BIO MAD OG GRØNT HAVE FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE FORSØG I 2016 DET KAN DU LÆSE I GUIDEN BIO Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Forsøg med bioaffald Tidsplan for forsøget Køkkenspand og bioposer

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 2016 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D

Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D TIL SAMTLIGE HUSSTANDE I LEJRE KOMMUNE Affaldshæfte 2015 I N F O R M AT I O N O M A F F A L D Bedre sortering giver mere genbrug I de kommende år skal vi sortere og genbruge endnu mere af vores husholdningsaffald

Læs mere

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger

NYT Sæk og container ud til skel. Affaldshåndbog 2016. boliger NYT Sæk og container ud til skel Affaldshåndbog 2016 boliger Indhold Meget mere genbrug side 2 Kontakt os når DU har tid side 3 Velkommen på genbrugspladsen side 4 og 5 Storskrald side 6 Papir, karton,

Læs mere

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer

Affaldsguide. Bendz og Skelgården. Dagrenovation. Papir. Pap og karton. Glas. Hård plast. Metal. Storskrald. Elektronik og hårde hvidevarer Affaldsguide Bendz og Skelgården Dagrenovation Papir Pap og karton Glas Hård plast Metal Storskrald Elektronik og hårde hvidevarer Farligt affald PVC Imprægneret træ Kære beboer I denne folder kan du finde

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas 2015 Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal

Læs mere

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER

SORTERER DU OGSÅ? HVERT KG TÆLLER AFFALDSGUIDE INDHOLD Hvert kg tæller Kom godt i gang med at sortere madaffald Gode råd om madaffald Mere sortering mere genbrug Sorteringsguide Hvor rent skal det være? Storskrald og haveaffald 1-2-3 så

Læs mere

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre

restaffald til forbrænding Madaffald metal plast glas papir karton Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast glas Vi tager skraldet du skal bare sortere det Affaldssortering i fire kamre restaffald til forbrænding Madaffald papir karton metal plast

Læs mere

Lad os gøre det sammen

Lad os gøre det sammen Lad os gøre det sammen Fejlsortering af dit affald kan få betydning for, om jeg tømmer din beholder. Lad os hjælpe hinanden til en bedre sortering. Læs mere i folderen www.assensforsyning.dk Vi er her

Læs mere

Familiens affalds - og Genbrugshæfte

Familiens affalds - og Genbrugshæfte Familiens affalds - og Genbrugshæfte august 2012 til beboerne i tranemosegård afd. 12 Dette hæfte skal hjælpe dig med at sortere og fordele dit genbrug sam komme af med dit affald på den rigtige måde.

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør

Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Forsøg med affaldssortering i Skovparken Korsør Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering I Skovparken er vi gode til at sortere vores affald. Vi er endda helt i front på visse områder. Fx var vi blandt

Læs mere

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece!

Sortér dit affald. Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Sortér dit affald Vi kan genbruge det meste af dit affald, hvis du sorterer det rigtigt. Se, hvordan du gør i denne pjece! Det tager kun et øjeblik at sortere dit affald, men det har stor betydning for

Læs mere

Spilleregler for affaldssortering

Spilleregler for affaldssortering Spilleregler for affaldssortering Gældende fra 4. april 2016 Velkommen på holdet Vi har brug for et stærkt hold når sorteringen skal løftes til næste niveau Dit affald skal sorteres, da det indeholder

Læs mere

Nyt navn til storskrald

Nyt navn til storskrald Nyt navn til storskrald 2015 sommerhuse 2 3 Nu kører Genbrugsekspressen Vi henter næsten det hele Storskraldsordningen har fået nyt navn. Vi henter i dag næsten alle typer affald til genbrug, så nu kalder

Læs mere

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod

Skilt fraktion/typer uønsket Procedure. Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester. aske Aske G2 Sod Skilt fraktion/typer uønsket Procedure Asbest/Eternit Asbestplader G1 Tagplader af eternit Tagrens-rester aske Aske G2 Sod aviser, ugeblade, reklamer Aviser Ikke bøger G3 Ugeblade Reklamer ikke telefonbøger

Læs mere

Klar besked om affald AFFALDSHÅNDBOG 2011

Klar besked om affald AFFALDSHÅNDBOG 2011 Klar besked om affald AFFALDSHÅNDBOG 2011 AFFALDSHÅNDBOG 2011 Når du sorterer dit affald kan langt mere af affaldet genbruges. Genbrug gavner både miljøet og økonomien i affaldsordningerne. Vi får nemlig

Læs mere

Ny affaldsordning kort fortalt

Ny affaldsordning kort fortalt Ny affaldsordning kort fortalt 2 Faaborg-Midtfyn Kommune indfører nu en ny affaldsordning, og den sætter fokus på at sortere affaldet med god gevinst for miljøet. Filosofien er, at det skal være nemt for

Læs mere

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det.

er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. Alt affald er i dag ressourcer 81 kg bioaffald pr. husstand i Slagelse Kommune bliver hvert år brændt af. Det er meget bedre for miljøet at genbruge det. 2 ENDNU MERE GENBRUG I dag afleverer vi i Slagelse

Læs mere

Affald du kan komme af med i gården:

Affald du kan komme af med i gården: Håndtering af affald i Rosenoden Revideret november 2015 Kære beboer. I ejerforeningen Rosenoden vil vi gerne bidrage til at værne om miljøet, og samtidig arbejde for, at du nemt kan komme af med dit affald.

Læs mere

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse.

3 nye containere til dit affald. Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. 3 nye containere til dit affald Læs her, hvordan du sorterer dit affald, så mest muligt går til genanvendelse. Pas godt på Jordens ressourcer Du får fremover tre containere til dit affald. Formålet er

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald Sådan sorterer du dit affald How to sort your garbage Sorteringspjece A5.indd 1 09-06-2016 08:33:41 Bioaffald bliver til kompost, strøm og varme Vi laver din families årlige bioaffald til 18,4 kwh strøm

Læs mere

NY AFFALDS- SORTERING

NY AFFALDS- SORTERING NY AFFALDS- SORTERING KLAR TIL SORTERING! I Aarhus skal vi sortere vores affald mere, end vi allerede gør. Meget mere affald kan nemlig genanvendes, så vi sparer på naturens ressourcer. Derfor indfører

Læs mere

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du

Nye affaldsbeholdere. sådan sorterer du Nye affaldsbeholdere sådan sorterer du Her er dine nye affaldsbeholdere Du har fået to nye affaldsbeholdere. En til plast og papir og en til metal og glas. I denne folder kan du læse, hvordan du skal sortere.

Læs mere

August Sådan sorterer du

August Sådan sorterer du August 2016 Sådan sorterer du Farven er din nøgle Først finder du den zone, affaldet hører til, derefter finder du det piktogram, affaldet har. Hvis du er i tvivl, er du altid velkommen til at spørge en

Læs mere

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup

D L. Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune. www.ballerup.dk. Email: affald@balk.dk. Fax 4477 2717. Tlf. 4477 2525 (om affald) 2750 Ballerup F Til villaer og rækkehuse i Ballerup Kommune D L A F a Ballerup Kommune Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf. 4477 2525 (om affald) Fax 4477 2717 Email: affald@balk.dk www.ballerup.dk Tankegang a/s 70 12 44

Læs mere

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015

Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 Sortering af affald i Ærø Kommune 2015 OBS! I løbet af foråret 2015 skal alle husstande have en grøn minicontainer til aflevering af pap og papir. Som led i Ærø Kommunes affaldsplan skal der indsamles

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken

Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Forsøg med affaldssortering i Vandtårnsparken Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Vandtårnsparken er udvalgt til at deltage i et forsøg med affaldssortering, som gennemføres af Næstved Kommune

Læs mere

2015 Ny affaldsløsning

2015 Ny affaldsløsning 2015 Ny affaldsløsning Affaldssortering i fire rum TEKNIK OG MILJØ 2 Fire farverige typer RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS + + + = RENERE MILJØ Horsens Kommune gør

Læs mere

Affaldsguide. 1-71 irmelinen

Affaldsguide. 1-71 irmelinen Affaldsguide 1-71 irmelinen PAP Pap er emballage fra fx legetøj, havregryn eller fjernsyn, bølgepap og røret i en køkkenrulle. Pap og karton kan kun genbruges, hvis det er rent (nul pizzabakker!). Plastikfilm,

Læs mere

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK

Piktogrammer SMÅT ELEKTRONIK mer SMÅT ELEKTRONIK Vejledning I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. merne til kommunikationsmaterialer kan hentes til frit

Læs mere

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle

Flasker fyldes mange gange Plastdunke bliver til fleecetrøjer Aviser som køkkenrulle Affaldshæfte 2015 Flasker fyldes mange gange De fleste hele flasker skylles grundigt og fyldes op igen. En flaske kan bruges op til 25 gange, før man er nødt til at smelte dem om. Skår og konservesglas

Læs mere

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR

SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR DIN AFFALDSGUIDE 2017 SAMMEN SORTERER VI MEST# PAPIR # Skraldemanden er med på vognen # Skal vi sammen smide et par kilo? # Hvad bliver affaldet til? OBS! Du får måske hentet dagrenovation en anden dag,

Læs mere

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast

blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Fx: Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast erhvervsaffald blød plast / klar Xxxxxxxxxx Genanvendes i nye produkter Afdækningsplast Plastfolier fra paller Blød plastemballage Krympefolie Bobleplast Plasten skal være ren, tør og fri for fødevarer.

Læs mere

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby

Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Dit affald Ny ordning i Viborg midtby Miljøstationer i midtbyen Regeringen har besluttet, at affald skal genanvendes og udnyttes langt bedre i fremtiden, end det er tilfældet i dag. I Viborg Kommune genanvender

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G

SORTERINGSVEJLEDNING D E T S O R T E R E R U N D E R D I G SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV D E T S O R T E R E R U N D E R D I G DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du sorterer dit affald, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger

Affaldsguide for Glostrup. Få styr på dine affaldsordninger Affaldsguide for Glostrup Få styr på dine affaldsordninger Vi sender affaldet i omløb Glostrup skal være grønnere. Det gør vi bl.a. ved at genanvende vores affald. Med en omtanke i hverdagen kan du gøre

Læs mere

Sådan sorterer du dit affald

Sådan sorterer du dit affald PAPIR RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD KARTON METAL PLAST GLAS Sådan sorterer du dit affald Fællesløsning TEKNIK OG MILJØ RESTAFFALD TIL FOR- BRÆNDING MAD- AFFALD PAPIR KARTON METAL PLAST GLAS

Læs mere

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ

Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ Horsens Kommunes affaldssystem TEKNIK OG MILJØ 1 Horsens Kommunes affaldssystem - Nemt for dig og godt for miljøet Horsens Kommune har et velfungerende system til bortskaffelse af husholdningsaffald. Kommunen

Læs mere

AFFALD OG GENBRUG 2016

AFFALD OG GENBRUG 2016 AFFALD OG GENBRUG 2016 FOR VILLAER VILLALEJLIGHEDER OG RÆKKEHUSE TØMME- KALENDEREN ER BLEVET 100 PROCENT DIGITAL BIOAFFALD FORTSÆTTER I 2016 KÆRE BEBOER 9 ud af 10 sorterer til genbrug på Frederiksberg,

Læs mere

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK

PIKTOGRAMMER SMÅT ELEKTRONIK MER SMÅT ELEKTRONIK VEJLEDNING I dette dokument kan du hente piktogramfiler til brug i kommunikationsmateriale som fx brochurer, plakater o. lign. Piktogrammerne til kommunikationsmaterialer kan hentes

Læs mere

Hvis du bor i boligforening med storskraldsgård, er der beholdere til de forskellige typer storskrald.

Hvis du bor i boligforening med storskraldsgård, er der beholdere til de forskellige typer storskrald. Storskrald Storskrald afhentes hver 2. uge året rundt. Hvis du bor i villa eller rækkehus, skal du stille dit storskrald ud til fortovet i sorterede bunker, senest kl. 7 på tømningsdagen og tidligst aftenen

Læs mere

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på

MIT AFFALD. Dit affald er værd at samle på MIT AFFALD Dit affald er værd at samle på Restaffald: Læg dit restaffald i en almindelig affaldspose og smid den i beholderen med gråt eller rødt låg. Vi tømmer beholderen hver 14. dag. Har du lejlighedsvis

Læs mere

Vi henter næsten det hele

Vi henter næsten det hele 2017 sommerhuse 2 3 Har du spørgsmål om dit affald? AFFALD THY HAR SVARET I august 2016 lancerede vi appen Affald Thy. Med Affald Thy på din smartphone har du alle oplysninger om dit affald lige ved hånden.

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ AFFALD OG GENBRUG 1 INDHOLD Kære borger 3 Affaldsportal 4 Adgangsvejen 6 Dagrenovation 7 Papir og aviser 8 Pap 9 Glas 10 Metal 11 Haveaffald 12 Elektronik / hårdehvidvarer

Læs mere

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj

Affaldshæfte ren besked om affald. Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj Affaldshæfte 2016 ren besked om affald Nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj nyt nyt nyt Søndagsåbent på genbrugspladserne i Sæby, Skagen og Ravnshøj. Udvidet åbningstid på Ålbæk

Læs mere

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering

5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald. Guide til affaldssortering 5401-13 Lundevænget Her kan du kommer af med dit affald Guide til affaldssortering Som du sikkert har lagt mærke til er der blevet bygget en ny containergård ved Ryparken 144 samt en ny affaldsø ved Lyngbyvej.

Læs mere

NYHEDSBREV - APRIL 2010

NYHEDSBREV - APRIL 2010 MANGE BOLIGAFDELINGER KAN REDUCERE DERES UDGIFTER PÅ AFFALD HERUNDER AFHENTNINGEN SAMT SOTERINGEN AF AFFALDET. Hvis der ses overordnet på strukturen i Danmark vedrørende vores affald i privatsektoren,

Læs mere

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T

SORTERINGSVEJLEDNING U D S M I D D E T I G T SORTERINGSVEJLEDNING GIV DIT AFFALD NYT LIV S M I D D E T R I G T U D I G T DIT AFFALD KAN FÅ NYT LIV Når du smider affaldet rigtigt ud, kan det få nyt liv i stedet for at gå op i røg på forbrændingen.

Læs mere

ssækken højst 25 kg affald i d

ssækken højst 25 kg affald i d ssækken affald højst 25 kg affald i r Læs he får u d n a, hvord ald f f a e r mind FÅ mindre affald KVIT OVERFLØDIG INDPAKNING UNDGÅ MADSPILD Vælg produkter, der ikke er pakket ind Køb kun det mad, som

Læs mere

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen

Affald. for borgere i Høje-Taastrup Kommune. Samlede bebyggelser. Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Affald 2016 for borgere i Høje-Taastrup Kommune Her kan du finde svar på spørgsmål om affald i kommunen Samlede bebyggelser Sortering Giver det overhovedet mening at sortere sit affald? Ja, i høj grad!

Læs mere

Ny af dit køkkenaffald

Ny af dit køkkenaffald Ny sortering af dit køkkenaffald Beholder med sort låg er til restaffald, beholder med grønt låg er til bioaffald. Kære borger I løbet af 2012 skal alle husstande i den tidligere Ledøje Smørum Kommune

Læs mere

NYT FRA PILOTFORSØGET

NYT FRA PILOTFORSØGET NYT FRA PILOTFORSØGET DECEMBER 2012 GODT I GANG! Kære pilotdeltager Du har nu været i gang med at sortere affald til genbrug i godt fire måneder, og vi håber, at det er blevet en del af din dagligdag.

Læs mere

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune

STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE. Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NY STORSKRALDS- ORDNING 2013 AFFALDSHÆFTE Det du bør vide om affald og genbrug i Vordingborg Kommune NYE TIDER NYE MÅDER Fra 1. april er det Meldgaard Miljø A/S, der henter dit affald. Der kommer færre

Læs mere

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN

AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Gårdlauget Kertemindegaarden 2100 København Ø AFFALDS-GUIDE FOR KERTEMINDEGÅRDEN Til beboer & erhverv Indholdsfortegnelse: Side Emne 1 Introduktion. 1 + 2 Dagligt affald & Skraldesug. 3 Erhverv. 3 Sortering

Læs mere

Familiens affaldshæfte

Familiens affaldshæfte Familiens affaldshæfte Februar 2011 til beboerne i Brøndbyparken afd. 3 Brøndbyøster Torv og Gillesager 2-8 Dette hæfte skal hjælpe dig med at komme af med dit affald på den rigtige måde. I hæftet her

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune. Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Vallensbæk Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD... 10

Læs mere

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte

Godkendt indsamler el. genbrugsplads rene Big bags / sække / poser / fodersække, ikke rengjorte Vejledning i sortering af affald i Varde Kommune Affaldsfraktion Genbrug Forbrænding Deponi Special Afleveres til / kommentarer Akkumulatorer Genbrugsplads, genanvendeligt affald el. godkendt indsamler.

Læs mere

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD

AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD AFFALDSHÆFTE 2017 REN BESKED OM AFFALD Giv affaldet nyt liv vi gør det let for dig Aflevér så meget af dit affald som muligt til genbrug. Det er bedst for både økonomien og miljøet, og vi har gjort det

Læs mere

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø

Sorteringsgårde til til storskrald. Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet. AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø AFFALDVARME AARHUS Teknik og Miljø Aarhus Kommune Sorteringsgårde til til storskrald Vejledning i at få orden i affaldet Vejledning i at få orden i affaldet AffaldVarme Århus Teknik og Miljø Århus Kommune

Læs mere

2016 sortér for fremtiden

2016 sortér for fremtiden 2016 sortér for fremtiden Sortér for fremtiden Fremover skal vi blive meget bedre til at sortere affald til genbrug. Det slår regeringen fast i ressourcestrategien "Danmark uden affald". Det er nemlig

Læs mere

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1

Information om. affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune. Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 Information om affaldsordninger for villaer og rækkehuse i Ishøj Kommune Ishøj Kommune Affaldsordninger 1 INDHOLD VIGTIGE INFORMATIONER... 3-4 DAGRENOVATION... 5-6 GENANVENDELIGT AFFALD... 7-9 STORSKRALD...

Læs mere

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk

Byggeaffald. styr på sorteringen. affald@avv.dk www.avv.dk Byggeaffald styr på sorteringen 9623 6644 affald@avv.dk AVVTlf. www.avv.dk Hvad er byggeaffald? Bygge- og anlægsaffald er alt affald, som fremkommer ved anlægsarbejder, nedrivning, nybyggeri og renovering.

Læs mere

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune

nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune nyt om AFFALD - fra helårshuse i Frederikssund Kommune Indholdsfortegnelse Kære borger................................... side 4 Ændringer i dit område... side 6 Nye spande hvornår og hvordan?............

Læs mere

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen

Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Forsøg med affaldssortering i Kirsebærplantagen Affaldsforsøg skal føre til bedre sortering Kirsebærplantagen er sammen med tre andre boligområder udvalgt til et nyt forsøg med affaldssortering. Forsøget

Læs mere

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune

Gem til senere brug! Affaldsguide. for borgere i Hjørring Kommune Gem til senere brug! Affaldsguide for borgere i Hjørring Kommune Kære borger i Hjørring Kommune Denne Affaldsguide er dit overblik over, hvordan du kommer af med affaldet både det, der går til genbrug,

Læs mere

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken

Det handler om DIT AFFALD. Afd. 36 // Byagerparken Det handler om DIT AFFALD Afd. 36 // Byagerparken Indhold: Håndtering af affald...side 3 Sortering og genbrug...side 3 Takt og tone...side 3 Oversigt over afdelingen...side 4 Husholdningsaffald...side

Læs mere

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014)

ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005) (Revideret juli 2014) Grønagerparkens Beboerrepræsentation Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro Sabro, Juli 2014 ORDENSREGLER for Lejere i Grønagerparken Ranunkelvej 147 239 8471 Sabro (Godkendt på beboermødet den 26. oktober 2005)

Læs mere

Her er hvad Miljøgården modtager

Her er hvad Miljøgården modtager Her er hvad Miljøgården modtager Små Batterier kan leveres ved vores siloer Alkaline, lithium, knapcelle, brunstensbatterier og genopladelige batterier. Dæk Dæk med/uden fælge. Dækkene skal være rene og

Læs mere

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård!

Østerbro, den 12. marts 2014. Kære Beboer. Velkommen til vores nye fælles gård! Kære Beboer Velkommen til vores nye fælles gård! Østerbro, den 12. marts 2014 Vores nye gård står snart færdig. Det har været en lang rejse for at nå hvortil vi nu er nået! I 2013 blev der nedsat et gårdlaug,

Læs mere

Alle virksomheder skal sortere deres affald

Alle virksomheder skal sortere deres affald Alle virksomheder skal sortere deres affald Affald fra virksomheder Ofte stillede spørgsmål om erhvervsaffald og svarerne Spørgsmål: Skal virksomheder sortere deres affald? Svar: Ja, affaldssortering er

Læs mere

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FORTBO

EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FORTBO EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN FORTBO Velkomst folder Kontakt til varmemester Varmemesteren kan kontaktes som nedenfor anført: Alle hverdage i tiden 07:00 15:00 dog fredag til kl. 12:30 Ved akutte behov såsom

Læs mere