FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%"

Transkript

1 Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 82%

2 OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i dagtilbud, skole, SFO og klub. På forsiden fremgår det, hvilken enhed rapporten dækker. Samtidig fremgår antal beelser og procent for enheden. Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Dagtilbud Svarprocent: 77,3% Totalrapport Rapporten viser forældrenes tilfredshed med det enkelte tilbud. Resultaterne for skole- og SFO delen bliver præsenteret i den samme rapport. Resultaterne sammenlignes med det samlede resultat for Aarhus Kommune, og rapporten giver således indblik i, om tilfredsheden ligger over eller under niveauet for kommunen som helhed. Endvidere sammenlignes tilfredsheden i tilbuddet med det tilende resultat i 2015, hvor Aarhus Kommune gennemførte en lignende undersøgelse. Denne sammenligning er dog ikke mulig på alle spørgsmål, idet der er foretaget ændringer enkelte steder i spørgerammen. Visse afdelinger kan være oprettet siden 2015, hvorfor historik ikke er mulig. Der er også sket nogle sammenlægninger af enheder. I disse tilfælde er enhedernes historik blevet lagt sammen, således at en historisk sammenligning er blevet mulig. Fra side 3 og frem vises resultater på de spørgsmål i undersøgelsen, der knytter sig til forældrenes tilfredshed og vurdering af den enkelte enhed. Indledningsvist vises den samlede tilfredshed med tilbuddet og udviklingen fra 2015 til nu. Herefter vises en oversigt over de fem spørgsmål med den højeste og laveste gennemsnitlige vurdering, efterfulgt af en oversigt over de fem spørgsmål med størst udvikling siden I den sidste del af rapporten vises forældrenes gennemsnitlige tilfredshed på og fordelingen inden for det enkelte spørgsmål. Tilfredsheden sammenlignes både med tallene fra 2015 (hvor muligt) og med det samlede resultat på området for 2017.

3 LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 02 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som for det meste går fra»meget tilfreds«til»meget utilfreds«. Beelser i kategorien»ved ikke«indgår ikke i resultatberegningen. I det viste eksempel har 53% et»meget tilfreds«, andre 35% har et»tilfreds«, 7%»Hverken tilfreds eller utilfreds«, 4%»Utilfreds«og 1%»Meget utilfreds«. Hvis procenttallet er under 2, vil det ikke blive vist. Til højre for fordelingsfiguren sammenlignes enhedens aktuelle resultater med enhedens resultater i 2015 (hvis sammenligning er mulig) samt resultatet fra et højere organisatorisk niveau i 2017 (f.eks. kommunen eller området). At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet ,4 0, Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds personer har et på spørgsmålet. Gennemsnitscoren for spørgsmålet er 4,4. Den højeste score er 5 (ex. Meget tilfreds), og den laveste score er 1 (ex. Meget utilfreds). Gennemsnitsscoren på spørgsmålet er 4,4 i 2017 (som kan ses til højre for figuren). Sammenligningen med resultatet fra 2015 viser en positiv udvikling på dette spørgsmål på 0,1. Positiv udvikling illustreres med grøn og negativ udvikling illustreres med rød. I de tilfælde hvor gennemsnittet i 2017 og 2015 er ens, står der blot 0,0 i sammenligningskolonnen. I de tilfælde hvor historisk sammenligning ikke er mulig, vil sammenligningskolonnen være blank.

4 SAMLET TILFREDSHED MED 03 DAGTILBUDDET Nedenfor fremgår forældrenes samlede tilfredshed med. Til højre for figuren, hvor det er muligt, sammenlignes resultatet dagtilbudsafdelingens resultat fra 2015 samt det samlede resultat for alle dagtilbuddene i Aarhus Kommune. Gennemsnittet måles på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er maksimum og 1 er minimum. Dit barns daginstitution/dagplejer samlet set 0,0 0, Kommunens dagtilbud 2017 Meget tilfreds 33 80% 0 35 Tilfreds 8 20% 2-25 Hverken tilfreds eller utilfreds 0 0% -2-6 Utilfreds 0 0% 0-3 Meget utilfreds 0 0% Kommunens dagtilbud 2017

5 ANBEFALING AF DAGTILBUDDET 04 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns daginstitution/dagplejer til deres børn? ,1 0,4 I høj grad I nogen grad Hverken/eller I mindre grad Slet ikke 2015 Kommunens dagtilbud 2017

6 DE 5 HØJESTE OG 5 LAVESTE 05 VURDERINGER Nedenfor fremgår de 5 spørgsmål, som er vurderet højest af forældrene, og de 5 spørgsmål, der er vurderet lavest af forældrene. At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet 4,9 Daginstitutionens/dagplejerens åbningstider 4,9 At styrke dit barns fysiske og motoriske udvikling At skabe et godt socialt fællesskab i daginstitutionen/hos dagplejeren Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 4,2 Personalet/dagplejeren inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet 4,2 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,0 Dagtilbuddets/dagplejerens digitale kommunikation fx via Børneintra 3,9 Den tid, personalet/dagplejeren har til dit barn 3,

7 SAMMENLIGNING MED Nedenfor fremgår de spørgsmål, som for forældrene afviger mest i forhold til resultaterne fra At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet 0,7 Samarbejdet mellem daginstitution/dagplejer og hjem samlet set 0,2 At styrke dit barns lyst til at lære 0,1 At styrke dit barns fysiske og motoriske udvikling 0,1 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 0,1 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) -0,1 Dagtilbuddets/dagplejerens digitale kommunikation fx via Børneintra -0,1 Aktiviteterne i hverdagen -0,1 Den tid, personalet/dagplejeren har til dit barn -0,2 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) -0,

8 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (1) 07 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats. At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet* ,9 0,7 0,5 At styrke dit barns lyst til at lære ,1 0,5 At styrke dit barns sproglige udvikling ,5-0,1 0,3 At styrke dit barns fysiske og motoriske udvikling ,1 0,5 At styrke dit barns kreativitet og fantasi ,1 0,5 At tage udgangspunkt i dit barns behov ,6 0,4 At sikre, at dit barn oplever naturen ,4 0,4 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 Kommunens dagtilbud 2017 * Spørgsmålet er kun beet af forældre, hvis barn er startet i dagtilbud inden for det seneste år.

9 DEN PÆDAGOGISKE INDSATS (2) 08 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med den pædagogiske indsats. Den tid, personalet/dagplejeren har til dit barn ,9-0,2 0,6 Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen ,1 0,5 Aktiviteterne i hverdagen ,6-0,1 0,5 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) ,5-0,2 0,3 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) ,1 0,4 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 Kommunens dagtilbud 2017

10 BARNETS TRIVSEL 09 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med barnets trivsel. At styrke dit barns trivsel ,6 0,4 At forebygge og begrænse gentagne alvorlige drillerier mellem børnene ,0 0,6 At skabe et godt socialt fællesskab i daginstitutionen/hos dagplejeren ,6 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 Kommunens dagtilbud 2017

11 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 10 INSTITUTIONEN (1) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældre og institutionen. Samarbejdet mellem daginstitution/dagplejer og hjem samlet set ,2 0,5 Den løbende dialog med personalet/dagplejeren om dit barns trivsel, læring og udvikling ,4 0,4 Dagtilbuddets/dagplejerens digitale kommunikation fx via Børneintra ,9-0,1-0,1 Den vejledning, du kan få fra personalet/dagplejeren til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling ,3 0,5 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 Kommunens dagtilbud 2017

12 SAMARBEJDET MELLEM FORÆLDRE OG 11 INSTITUTIONEN (2) Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes oplevelse af samarbejdet mellem forældre og institutionen. Personalet/dagplejeren inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet Du har en god dialog med personalet/dagplejeren om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling (fx ved at læse sammen med barnet.) I meget høj grad I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 4,2 4,3 0,5 0,6 Kommunens dagtilbud 2017

13 DAGINSTITUTIONENS/ DAGPLEJERENS 12 LEDELSE Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med muligheden for at gå i dialog med daginstitutionens/dagplejerens ledelse. Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov ,6 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds Kommunens dagtilbud 2017

14 DE FYSISKE RAMMER 13 Nedenfor følger spørgsmål, som omhandler forældrenes tilfredshed med de fysiske rammer. De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) ,0 0,0 0,1 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) ,2-0,1 0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 Kommunens dagtilbud 2017

15 OVERGANG FRA VUGGESTUE/ DAGPLEJE 14 TIL BØRNEHAVE Nedenstående spørgsmål omhandler tilfredsheden med overgangen fra vuggestue/dagpleje til børnehave. Hvor tilfreds var du med samarbejdet mellem de to tilbud i forbindelse med overgangen? Gælder også skift inden for integreret institution * ,9-0,2 Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds 2015 Kommunens dagtilbud 2017 *Spørgsmål kun beet af forældre, hvis barn inden for det seneste år er overgået fra vuggestue/dagpleje til børnehave.

16 LOKALE SPØRGSMÅL 15 Daginstitutionens/dagplejerens frokostordning (sæt kryds i "ved ikke" hvis der ikke er en frokostordning) Kontakten til personalet/dagplejeren Den måde, personalet udmønter s værdier i den pædagogiske praksis Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget utilfreds

17 RESULTATER FORDELT PÅ KØN 16 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på køn. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet." Barnets køn Dreng Pige Total Dit barns daginstitution/dagplejer samlet set 4,9 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns daginstitution/dagplejer til deres børn? 4,9 At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet 4,9 5,0 4,9 At tage udgangspunkt i dit barns behov 4,6 4,5 4,6 At styrke dit barns lyst til at lære 4,6 At styrke dit barns sproglige udvikling 4,4 4,5 At styrke dit barns fysiske og motoriske udvikling 4,9 At styrke dit barns kreativitet og fantasi At sikre, at dit barn oplever naturen 4,3 4,5 4,4 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 4,5 4,5 4,5 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 4,6 4,9 Den tid, personalet/dagplejeren har til dit barn 3,9 3,9 3,9 Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 4,6 4,9 Aktiviteterne i hverdagen 4,4 4,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

18 RESULTATER FORDELT PÅ KØN 17 Barnets køn Dreng Pige Total At styrke dit barns trivsel 4,6 4,6 At skabe et godt socialt fællesskab i daginstitutionen/hos dagplejeren At forebygge og begrænse gentagne alvorlige drillerier mellem børnene Samarbejdet mellem daginstitution/dagplejer og hjem samlet set 4,6 Den løbende dialog med personalet/dagplejeren om dit barns trivsel, læring og udvikling 4,4 4,4 4,4 Dagtilbuddets/dagplejerens digitale kommunikation fx via Børneintra 3,7 4,4 3,9 Personalet/dagplejeren inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet 4,2 4,3 4,2 Du har en god dialog med personalet/dagplejeren om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling (fx ved at læse sammen med barnet.) 4,3 4,3 4,3 Den vejledning, du kan få fra personalet/dagplejeren til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 4,3 4,3 4,3 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 4,9 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 3,9 4,1 4,0 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 4,1 4,5 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

19 RESULTATER FORDELT PÅ ALDER 18 På de følgende sider opdeles den gennemsnitlige vurdering på hvert spørgsmål på alder. Såfremt der er færre end 5 i en eller flere grupper, slås disse sammen i en "Øvrige" kolonne for at bevare fuld anonymitet." Alder 2 år 3 år 5 år eller ældre Øvrige Total Dit barns daginstitution/dagplejer samlet set 4,9 Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns daginstitution/dagplejer til deres børn? 4,9 4,9 At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet 5,0 4,9 5,0 4,9 At tage udgangspunkt i dit barns behov 4,5 4,6 4,4 4,6 At styrke dit barns lyst til at lære 4,9 4,5 4,6 At styrke dit barns sproglige udvikling 4,9 4,4 4,5 4,5 4,5 At styrke dit barns fysiske og motoriske udvikling 5,0 4,6 At styrke dit barns kreativitet og fantasi 4,6 At sikre, at dit barn oplever naturen 4,4 4,1 4,6 4,5 4,4 At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 4,6 4,4 4,4 4,5 At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 4,6 4,6 Den tid, personalet/dagplejeren har til dit barn 4,0 3,5 4,1 4,0 3,9 Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 4,6 Aktiviteterne i hverdagen 4,9 4,5 4,3 4,6 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

20 RESULTATER FORDELT PÅ ALDER 19 Alder 2 år 3 år 5 år eller ældre Øvrige Total At styrke dit barns trivsel 4,9 4,5 4,5 4,6 At skabe et godt socialt fællesskab i daginstitutionen/hos dagplejeren 5,0 At forebygge og begrænse gentagne alvorlige drillerier mellem børnene 4,6 4,6 Samarbejdet mellem daginstitution/dagplejer og hjem samlet set 4,6 4,5 Den løbende dialog med personalet/dagplejeren om dit barns trivsel, læring og udvikling 4,6 4,3 4,1 4,4 Dagtilbuddets/dagplejerens digitale kommunikation fx via Børneintra 4,3 3,7 4,2 3,7 3,9 Personalet/dagplejeren inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet 4,5 3,9 4,5 4,1 4,2 Du har en god dialog med personalet/dagplejeren om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling (fx ved at læse sammen med barnet.) 4,6 4,2 4,4 4,0 4,3 Den vejledning, du kan få fra personalet/dagplejeren til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 4,5 4,2 4,5 4,2 4,3 Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 4,9 De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,0 3,8 3,9 4,1 4,0 De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 4,4 4,0 4,5 4,1 4,2 <3,0 <3,5 <4,0 <4,5 4,5

21 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 20 TILFREDS" OG "TILFREDS" På de følgende sider vises tilfredsheden med de forskellige aspekter både som gennemsnit og som andel af tilfredse og meget tilfredse forældre. Spørgsmål markeret med * er blevet målt på en gradskala (Høj grad Slet ikke), og ikke en tilfredshedsskala. Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Dit barns daginstitution/dagplejer samlet set 100% Vil du anbefale andre forældre at vælge dit barns daginstitution/dagplejer til deres børn?* 98% At sikre dit barn en god start (indkøring) i tilbuddet 12 4,9 100% At tage udgangspunkt i dit barns behov 4,6 93% At styrke dit barns lyst til at lære 98% At styrke dit barns sproglige udvikling 4,5 88% At styrke dit barns fysiske og motoriske udvikling 95% At styrke dit barns kreativitet og fantasi 95% At sikre, at dit barn oplever naturen 4,4 88%

22 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 21 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" At styrke dit barns personlige kompetencer (fx nysgerrighed, ihærdighed og selvstændighed) 4,5 95% At styrke dit barns sociale kompetencer (fx vise hensyn, forståelse for andre og hjælpsomhed) 98% Den tid, personalet/dagplejeren har til dit barn 3,9 68% Personalets/dagplejerens engagement i hverdagen 98% Aktiviteterne i hverdagen 4,6 98% At styrke dit barns trivsel 4,6 95% At forebygge og begrænse gentagne alvorlige drillerier mellem børnene 40 98% At skabe et godt socialt fællesskab i daginstitutionen/hos dagplejeren 100% Samarbejdet mellem daginstitution/dagplejer og hjem samlet set 100%

23 GENNEMSNIT OG ANDEL AF "MEGET 22 TILFREDS" OG "TILFREDS" Andel af "Meget tilfreds" og "Tilfreds" Den løbende dialog med personalet/dagplejeren om dit barns trivsel, læring og udvikling 4,4 88% Dagtilbuddets/dagplejerens digitale kommunikation fx via Børneintra 40 3,9 68% Personalet/dagplejeren inddrager din viden om dit barn i arbejdet med barnet* 4,2 71% Du har en god dialog med personalet/dagplejeren om, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling* (fx ved at læse sammen med barnet.) 4,3 78% Den vejledning, du kan få fra personalet/dagplejeren til, hvordan du kan styrke dit barns trivsel, læring og udvikling 4,3 88% Din mulighed for at gå i dialog med ledelsen, når du har behov 40 95% De fysiske rammer indendørs (legetøj, lokaler, inventar, plads mv.) 4,0 78% De udendørs faciliteter og arealer (legeplads mv.) 4,2 83% Hvor tilfreds var du med samarbejdet mellem de to tilbud i forbindelse med overgangen? Gælder også skift inden for integreret institution 11 3,9 55%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 89,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 94,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 66,3% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 88,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,7% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent:,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% Aarhus Kommune beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 73,6% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% Aarhus Kommune beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 86% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% Aarhus Kommune beelser: 340 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 70,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% Aarhus Kommune beelser: 619 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 69,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 87% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 87% Forældretilfredshed 15 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Skanderborgvej beelser: 77 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 47% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Viborgvej beelser: 217 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 80,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 75,9% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Holme-Rundhøj beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 89,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% Møllevang beelser: 58 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 62,4% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 (SDT) beelser: Svarprocent: 96,7% FORÆLDRETILFREDSHED 2015 OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 2015 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% Ellekær beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 69,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Nørrebro beelser: 81 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 88% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% (PDT) beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 57,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 78,3% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% Skejby-Vorrevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 98,1% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Skejby-Vorrevang beelser: 55 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 72,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% Frederiksbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Møllevang beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 74,4% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% Christiansbjerg beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 84,4% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% Møllevang beelser: 28 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 71,8% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% Sabro beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 85% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Skovvangen beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 83,3% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 15 Svarprocent: 83,3% OM RAPPORTEN Forældretilfredshed 15 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 15 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Langenæsstien beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 81,5% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 83% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 83% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 85% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 65% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 89% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Grenåvej Øst beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 64% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 67% Oddervej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 67% OM RAPPORTEN 1 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 81% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 73% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 72% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% Randersvej beelser: 197 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 66% OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Fritidscenter Søndervang beelser: 70 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 63,6% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Fritidscenter Katrinebjerg-Vorrevang beelser: 56 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 46,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 100% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Silkeborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 76% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 69% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Skanderborgvej beelser: 36 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 58% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Grenåvej Vest beelser: 41 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 63% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Horsensvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 87% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Grenåvej Vest beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 71% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Silkeborgvej beelser: 406 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 65,7% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% Viborgvej beelser: 376 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 64,2% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Grenåvej Vest beelser: 247 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 76,2% Forældretilfredshed 2015 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING Kommune har i perioden oktober november 2015 gennemført

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Oddervej Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 79.2% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport

Grenåvej Øst. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Børnehaven S.V.Å. Enhedsrapport Grenåvej Øst FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Silkeborgvej beelser: 627 FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 68% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% Aarhus Kommune Antal besvarelser: 33.630 FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 71,7% OM RAPPORTEN OM RAPPORTEN RAPPORTENS OPBYGNING 01 Aarhus Kommune har i perioden marts - april 2017 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Grenåvej Øst Antal besvarelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Svarprocent: 70.7% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Aarhus Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport

Horsensvej. FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Sct. Anna (SDT) Enhedsrapport Horsensvej FORÆLDRETILFREDSHED 2011 Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2011 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn

Læs mere

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009

FADL's børnehave Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 22 Svarprocent: 92 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 74. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 74 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 46. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 46 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 99. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 99 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 75. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 75 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009

SFO Jellebakken / Jellebakkeskolen Antal besvarelser: 121. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 121 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009

SFO Højvangsskolen Antal besvarelser: 83. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 83 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009

SFO Åby Skole Antal besvarelser: 30. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 30 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009

SFO Regnbuen, Holme Skole Antal besvarelser: 82. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 82 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009

SFO Solstrålen / Skåde Skole Antal besvarelser: 44. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 44 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009

SFO Strandskolen Antal besvarelser: 49. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 49 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud, skole,

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Randersvej beelser: Svarprocent: 59% FORÆLDRETILFREDSHED 2013 OM RAPPORTEN 01 Om rapporten Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Viborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 213 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 1 Kommune har i perioden oktoberdecember 213 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Skanderborgvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 75% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 47,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84%

FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Randersvej beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2013 Svarprocent: 84% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 Kommune har i perioden oktoberdecember 2013 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2012

FORÆLDRETILFREDSHED 2012 Lyngby-Taarbæk Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 76% FORÆLDRETILFREDSHED 2012 OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN Lyngby-Taarbæk Kommune har i perioden november-december 2012 gennemført en tilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% Gribskov Kommune beelser: 181 FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 77% OM RAPPORTEN 01 Gribskov Kommune har i perioden januar februar 2015 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% beelser: BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 71,1% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 100% LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved ikke indgår ikke i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% beelser: 214 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 73,5% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% beelser: 130 BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 81,8% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober 2014 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100%

FORÆLDRETILFREDSHED 2017 Svarprocent: 100% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 17 Svarprocent: 100% Forældretilfredshed 17 LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til. Beelser i kategorien Ved

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Tryllefløjten beelser: 59 Svarprocent: 100,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Rapport 2012 RANDERS KOMMUNE DAGTILBUD ASSENTOFT Indledning Om rapporten: Denne rapport præsenterer resultaterne for Dagtilbud Assentoft baseret på i alt 89 besvarelser.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Lolland 2016 Dagtilbud Dagpleje Midtland beelser: 126 Svarprocent: 60,00% Lolland 2016 Side 1 ud af 11 sider Introduktion Lolland Kommune har i 2016 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3%

FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% Rudersdal Kommune beelser: 59 FORÆLDRETILFREDSHED 2016 Svarprocent: 84,3% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 01 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds.

Læs mere

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009

Sabro-Korsvejskolen Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 384 Svarprocent: 60 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009

Gammelgårdskolen Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68. Forældretilfredshed 2009 Antal besvarelser: 600 Svarprocent: 68 VEJLEDNING 01 Om rapporten Rapportens opbygning Århus Kommune har i maj og juni 2009 gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre med børn i pasningstilbud,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4%

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 Svarprocent: 69,4% beelser: 677 BRUGERUNDERSØGELSE Svarprocent: 69,4% Om rapporten OM RAPPORTEN Rapportens opbygning 01 har i perioden september oktober gennemført en tilfredshedsundersøgelse blandt samtlige forældre til

Læs mere

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7%

FORÆLDRETILFREDSHED 2015 Svarprocent: 79,7% beelser: FORÆLDRETILFREDSHED 215 Svarprocent: 79,7% LÆSEVEJLEDNING LÆSEVEJLEDNING 1 I rapporten vises fordelingen på de enkelte kategorier, som går fra Meget tilfreds til Meget utilfreds. Beelser i kategorien

Læs mere