Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq"

Transkript

1 Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Arsuup Atuarfia

2 Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som et værktøj, hvori den enkelte skole kan identificere styrker og indsatsområder inden for nogle af forvaltningen, fastsatte temaer. Inden for temaerne skal skolerne fastsætte mål for, hvordan de agter at udvikle sig, i det kommende skoleår. Dette har til hensigten at bidrage til et mere systematisk og struktureret arbejde, med at kvalitetsudvikle på den enkelte skole - et arbejde der vil blive evalueret i næste års kvalitetsrapport. Samtidig skal kvalitetsrapporten give kommunalbestyrelsen et grundlag for, at vurdere niveauet og kvaliteten af kommunens skolevæsen og gøre det muligt at iværksætte eventuelle initiativer, på baggrund af kvalitetsrapportens beskrivelser og resultater. Vejledning til udfyldning Afsnit 1 er indledningen, hvor skolerne har mulighed for, at give en kort opsummering af det forgangne skoleår Afsnit 2 udfyldes løbende af skolerne i takt med at data er tilgængelig (afsnit markeret med udfyldt af forvaltningen skal ikke udfyldes) Afsnittene 3 8 udfyldes af skolerne, under hver overskrift er der en vejledning samt spørgsmål der ønskes besvaret I afsnit 9 og 10 er der mulighed for, at skolebestyrelsen og elevrådet kan afgive deres udtalelse. I afsnittene 2 6 bedes i kort beskrive hvordan I, i skoleåret konkret har arbejdet med det givne tema. Her er det formålet, at I skal identificere styrker i jeres arbejde og områder med behov for yderligere udvikling. Til slut i hvert af disse afsnit bedes i opstille konkrete mål for og kort beskrive hvordan I, i det kommende skoleår vil arbejde for at styrke og udvikle jeres indsats inden for det givne tema. I afsnittene 3, 5 og 6 er der angivet nogle konkrete mål, vi i forvaltningen ønsker I opstiller, I er velkomne til at opstille yderligere mål. I afsnit 4 har vi ikke specifikke forventninger til, hvilke mål i opstiller I hvert afsnit er der en guide til, hvilke data og beskrivelser der ønskes. Spørgsmål, i afsnittene 2-6, markeret med kursiv er de spørgsmål i skal tage udgangspunkt i. Hvis der er andet, i tænker er relevant at beskrive, er i naturligvis velkomne til at gøre det. I vil blive kontaktet af forvaltningen med henblik på at finde en dag, hvor vi sammen kan udfylde dele af kvalitetsrapporten. Ved spørgsmål eller kommentarer til kvalitetsrapporten, står vi naturligvis til fuld rådighed og i kan kontakte skolekonsulent Niels Egede Høgh på enten mail: eller tlf

3 1. INDLEDNING Her kan I give en kort beskrivelse af hvad I har arbejdet med i det forgangne skoleår. Her kan I beskrive styrker eller udfordringer I har oplevet i skoleåret og som ikke rummes af spørgsmålene senere i kvalitetsrapporten Vi har arbejdet med et helt nyt lærerteam, og en gruppe elever fordelt på 7 klassetrin, men kun 12 elever hvilket betyder at vi dagligt og i alle fag skal differenterer optimalt. Desuden har vi bevidst valgt at bruge udelivet og den nye mulibane optimalt, hvilket også har gjort at vi kan arbejde aktivt på tværs af såvel fag som klassetrin. Vi har været lidt udfordret af at vores internet til eleverne har været ude af drift hele skoleåret, men har naturligvis anvendt skolens computere på skolens kontor i det omfang vi har vurderet det var nødvendigt. Vi har bevidst valgt ikke at anvende ret meget vikar, da vi ikke har kvaliviserede vikarer at trække på, og det med de få elever vi har giver en mere harmonisk hverdag at samle eleverne og undervise dem fælles, hvilket kan lade sig gøre i kortere tid, hvorimod vi naturligvis må anvende vikar ved længerevarende fravær af en lærer. Vi har en enkelt dag måtte lukke skolen fordi alle tre lærer var fraværende grundet sygdom. 2. TRINTEST, AFGANGSPRØVER, ELEVTAL OSV. I afsnit 2 er det formålet at give et overblik over skolens resultater i form af hver skoles gennemsnitlige score i trintest og afgangsprøver. Derudover skal afsnittet give et overblik over hvor mange elever der kommer videre i uddannelse/beskæftigelse efter endt 10. klasse samt et overblik over elevfravær, antal VSP elever, kompetencedækning, lærerfravær og vikarforbrug. 2.1 TRINTEST RESULTATER FRA SKOLEÅRET 2015/16 FOR 3. OG 7. KLASSES ELEVER I nedenstående tabel indtastes antal elever i 3. klasse og den gennemsnitlige score i trintest. Skole Antal 3. klasses Dansk Grønlandsk Matematik 2

4 elever Arsuup Atuarfia I nedenstående tabel indtastes antal elever i 7. klasse og den gennemsnitlige score i trintest. Skole Antal 7. klasses elever Dansk Grønlandsk Matematik Engelsk Arsuup Atuarfia ½ 34 (kun 1 elev) 33½ Eventuelle kommentarer: Vores elev i 3. klasse skulle i den grad overvinde sig selv ved bare at deltage i testen, da han først i sidste halvdel af 3. klasse har udvist så meget selvtillid at han kunne gå i gang med en opgave uden at skulle have bekræftelse på rigtigheden af det gjorte og give meddelelse om hvad der skal laves, så hans trintest er en sejer af de store. Den ene elev i 7. klasse har af sociale årsager gået i 7. klasse igen, da hun er flyttet herned til moderen fra Paamiut og vi har som bekendt ikke 8. klasse i Arsuk. (hun udeblev fra matematik) 2.2 AFSLUTTENDE PRØVERESULTATER FRA SKOLEÅRET 2015/16 I nedenstående tabel indtastes antallet af afgangselever samt den gennemsnitlige karakter i fagene (omregnet til tal) for afgangsklasserne fra skoleåret 15/16. S=Skriftlig M=Mundtlig F=Færdighed Fag Grønlandsk Dansk Matematik Engelsk Prøveform S M F S M F S M F S M F Gennemsnitskaratker 3

5 Fag Kemi Bio Geo Samfundsfag Religion/Filosofi Projekt Prøveform M S M S Gennemsnitskaratker Antal elever der har aflagt prøve Antal elever der ikke har aflagt prøve Eventuelle kommentarer: 2.3 ELEVTALLET FOR SKOLER SKOLEÅRET 15/16 Udfyldt af forvaltningen Skole 1.KL 2.K L AHL Arsuup Atuarfia ASK Atuarfik Tuiisaq 3.K L 4.K L 5.K L 6.K L 7.K L 8.K L 9.KL 10KL I alt VSP Tal Tiniteqilaami Alivarpik Ejner Mikkensiila Aluarpia Total 4

6 Isertup Alivarpia Kangillinnguit Kapisillit Atuarfiat Kulusummi Alivarpik Kuummmiini Alivarpik Nuussuaq Qeqertarssuatsiaat Atuarfiat Sermiligaap Alivarpia Tasiilami Alivarpik USK Total: Opdateret TEA August ANSATTE I FOLKESKOLEN Udfyldt af forvaltningen Skole Læreruddannet Forskolelærere Timelærere Total ansatte AHL Arsuup Atuarfia ASK Atuarfik Tuiisaq Tiniteqilaami Alivarpik Ejner Mikkensiila Aluarpia Isertup Alivarpia Kangillinnguit Kapisillit Atuarfiat Kulusummi Alivarpik

7 Kuummmiini Alivarpik Nuussuup Atuarfia Qeqertarssuatsiaat Atuarfiat Sermiligaap Alivarpia Tasiilami Alivarpik USK Total: Opdateret Aktivitetsplan s indberetninger August LÆRERFRAVÆR SAMT VIKARDÆKNING I følgende tabel indtastet lærerfraværet for skoleåret 15/16 Sygdom Barns 1. sygedag Barsel Kursus Andet Borgerligt ombud August 3/3/3 9 September 0,5 4 Oktober 2,5 November 1 6 December Januar 2 Februar 2/1 1 6/2 Marts 1 April 5 Maj 1 3 Juni / = markerer hvor mange fraværet er fordelt på Antal vikartimer i skoleåret 36 Eventuelle kommentarer: I tilfælde af, at der er udfyldt i kolonnen andet angiv venligst hvad dette dækker over Lægebesøg i Qaqortoq og Nuuk efter ønske fra lægen i Qaqortoq. Jeg har for en ordens skyld sat borgerligt ombud på da jeg mener det er relevant for forståelsen af fraværet. 2.6 ELEVTAL SAMT VSP ELEVTAL Udfyldt af forvaltningen 6

8 Skole AHL Normal Klasse elevtal VSP Elevtal Total-tal Total elevtal. VSP elever i %-tal ,54% Arsuup Atuarfia ASK ,00% Atuarfik Tuiisaq ,33% Diilerilaami Alivarpik Ejner Mikkensiila Aluarpia Isertup Alivarpia 9 9 Kangillinnguit ,68% Kapisillit Atuarfiat 4 4 Kulusummi Alivarpik ,64% Kuummmiini Alivarpik ,32% Nuussuaq Atuarfia ,68% Qeqertarssuatsiaat Atuarfiat Sermiligaap Alivarpia Tasiilami Alivarpik ,57% USK ,53% Total: ,99% Antal elever total 16 skoler 2764 Special-klasser total 16 skoler 176 Total elever Kommuneqarfik Sermersooq 2940 VSP elevr i % tal 5,99% Opdateret TEA august VIDERE UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE I følgende tabel indtastet antallet af elever der forstætter i videre uddannelse, beskæftigelse eller ikke kommer videre efter endt 10. klasse. Antal 10. klasses elever, der opstarter uddannelse/beskæftigelse Antal elever Startet i beskæftigelse Startet på en erhvervsuddannelse Startet på efterskole i Grønland Startet på efterskole i Danmark Startet på Gymnasium Sprogrejse (AFS, EF) 7

9 Ikke startet i udd./beskæftigelse Eventuelle kommentarer: 2.8 UNDERVISNINGSTIDEN - PLANLAGTE OG GENNEMFØRTE TIMER Planlagte lærertimer Planlagte elevtimer Yngstetrin 661,50 661,50 Mellemtrin 930,75 930,75 (Ældstetrin) VSU Gennemførte lærertimer Gennemførte elevtimer Yngstetrin 606,50 636,25 Mellemtrin 910,75 920,75 (Ældstetrin) VSU

10 Eventuelle kommentarer: Som nævnt andet sted har vi kun aflyst undervisningen 1 dag, og vi har i samtlige timer hvor der har været lærerfravær gennemført undervisningen ved at slå klasserne sammen og undervist alle. Vi har ved forudsete længerevarende lærerfravær haft vikar på, så på den måde har vi gennemført undervisningen så eleverne ikke har mistet timer. 9

11 3. HVORDAN ARBEJDER I MED AT STYRKE ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU? I afsnittet er det formålet, at I laver en kort redegørelse for, hvordan I, i det forgange skoleår har arbejdet med at styrke elevernes faglighed, på de tre trin. I skal identificere styrker, indsatsområder og områder med behov for udvikling samt beskrive hvordan jeres styrker og udfordringer afspejler sig i trintestene. Afsnittet skal slutter med, at I opstiller mål for elevernes faglige niveau i det kommende skoleår og at I beskriver hvordan I vil opfylde målene. Afsnittet er delt op i de tre underoverskrifter, med tilhørende underspørgsmål. Der vil være fokus på fagene grønlandsk, dansk, engelsk og matematik HVORDAN HAR I ARBEJDET MED AT UDVIKLE ELEVERNES FAGLIGE NIVEAU I GRØNLANDSK, DANSK, ENGELSK OG MATEMATIK? Yngstetrinnet: Hvilke indsatser har I gjort, der har styrket det faglige niveau i fagene? Der er arbejdet med fagene på mange tværfaglige måder da vi jo også arbejder på tværs af årgangene. Hvor er der udfordringer i relation til at styrke faglige niveau i fagene? Vi har 5 elever på trinnet fordelt som 3/1/1 hvilket jo betyder at der i alle fag skal differentieres og trods det lille elevtal er de jo meget forskellige hvilket har været en udfordring i skoleåret. Hvordan afspejler scorerne i trintest jeres styrker og udfordringer? Se under notat ved trintest. Mellemtrinnet: Samme spørgsmål som foregående Samme svar som ovenstående, samt se venligst indledningen af evalueringen. Ældstetrinnet: Samme spørgsmål som foregående (Forhold jer til afgangsprøve i stedet for trintest) Specialklasser/VSP: Samme spørgsmål som foregående Vi har valgt i vid udstrækning at inddrage eleven i sammenhænge med de øvrige elever så han ikke bliver isoleret fra kammeraterne og han har faglig derved rykket sig meget HVAD HAR I GJORT FOR AT UDFORDRE DE BOGLIGT STÆRKE ELEVER? Hvordan har I arbejdet med, at udfordre de bogligt stærke elever? Givet dem plads og mulighed for at læse og skrive selvstændigt, men vi har kun haft en enkelt særlig stærk boglig elev og hun har derimod nogle sociale problemer der er blevet arbejdet med. Hvad har I gjort på de enkelte trin? Hvad har der været af styrker og succeser I jeres indsatser? Hvor er der behov for en styrket indsats? 10

12 3.3 HVORDAN HAR I ARBEJDET MED AT LØFTE DE BOGLIGT SVAGE ELEVER? Hvad gør I for at løfte elever de bogligt svage elevers niveau? Hvad har I gjort på de enkelte trin? Hvad har der været af styrker og succeser I jeres indsatser? Hvor er der behov for en styrket indsats? Vi har en struktur på skolen der gør at al undervisning tager udgangspunkt i den enkeltes kompetencer, og vi tre lærere tilrettelægger undervisningen således at alle elever hele tiden skal fornemme deres egen fremgang, men vi har desuden nogle sociale problemer som ind imellem skygger for den faglige indlæring, og her er vi ind imellem nødt til at accepterer at det en bygd vi bor i, og der skal gives en god og holdbar undervisning, men vi arbejder jo mere i hold end i klasser, og disse skifter fra emne til emne og fra faggruppe til faggruppe. 3.4 OPSTIL MÅL FOR, ELEVERS FAGLIG NIVAEU I DET KOMMEDE ÅR: I dette afsnit skal I fastsætte mål inden for de angivne spørgsmål samt i skal beskrive hvordan i agter at opnå de mål i fastsætter: Hvad er målet for scoren i trintest i de fire fag på Yngstetrinnet for næste år og hvordan vil i opnå det? Vi ved såfremt vores kommende 3. klasses elev stadig er i bygden til foråret vil testen bliver mindst 25 % bedre da hun allerede nu kan gøre det bedre rent pointmæssigt. Hvad er målet for scoren i trintest i de fire fag på mellemtrinnet for næste år og hvordan vil i opnå det? Kommende skoleår har vi ingen elever der skal til trintest i mellemtrinnet. Hvad er målet for gennemsnits karakteren i de fire fag ved afsluttende prøve næste år og hvordan vil i opnå det? Hvor stor procent består afgangsprøven til næste år og hvordan vil i opnå det? Derudover kan i opsætte flere mål og beskrive hvordan i vil opnå dem: Vi vil arbejde med det hele menneske og samarbejde eleverne imellem da det med så få elever vi har nemt bliver alles kamp mod alle, og en konkurrence om hvem der er først, størst og bedst hvilket gør at de fagligt svage elever nemt bliver ladt i stikken og overset, eller udadrettede og forstyrrende for alle. 11

13 4. HVORDAN ARBEJDER I MED AT STYRKE ELEVERNES TRIVSEL? I afsnittet bedes i beskrive hvordan I har arbejdet med at gøre skolen til et sted hvor alle elever trives og har en tryg hverdag. Som i de foregående afsnit, bedes I kort redegøre for, hvordan I har arbejdet med at sikre alle elevers trivsel samt I bedes identificere styrker og indsatsområder og opsætte mål for, hvordan I, i det kommende år vil styrke elevernes trivsel ELEVERNES TRIVSEL Hvad gør I for at skolen skal været et godt sted være? Hvordan arbejder I med at forebygge mobning og styrke elevernes trivsel? Hvad gør I for at inkludere og involvere eleverne? Hvad har der været af styrker og succeser I jeres indsatser? Hvor er der behov for en styrket indsats? Vi vil arbejde med det hele menneske og samarbejde eleverne imellem da det med så få elever vi har nemt bliver alles kamp mod alle, og en konkurrence om hvem der er først, størst og bedst hvilket gør at de fagligt svage elever nemt bliver ladt i stikken og overset, eller udadrettede og forstyrrende for alle. 4.2 VSP ELEVERS TRIVSEL OG INKLUSION? Hvordan arbejder I for, at alle VSP elever trives? Hvad gør I for at de kan inkluderes i den ordinære undervisning? Hvad har der været af styrker og succeser I jeres indsatser? Hvor er der behov for en styrket indsats? Vi har pt. Kun 1 elev. Vi har valgt i vid udstrækning at inddrage eleven i sammenhænge med de øvrige elever så han ikke bliver isoleret fra kammeraterne og han har faglig derved rykket sig meget. 4.3 HERUNDER SKAL I OPSTILLE MÅL FOR ELEVERNES TRIVSEL I bedes opsætte mål for, hvilke resultater i vil opnå ift. elevernes trivsel og give en beskrivelse af, hvordan i agter at opfylde de mål i fastsætter. Her er der ikke specifikke forventninger til, hvilke mål i opstiller. 12

14 5. HVAD GØR I FOR AT GØRE ELEVERNE KLAR TIL VIDERE UDDANNELSE? I afsnittet bedes I kort redegøre for, hvordan i arbejder med at gøre eleverne klar til videre uddannelse og hvad I gør, for elever der ikke umiddelbart er parat til at søge uddannelse efter endt folkeskole. Som i foregående afsnit bedes I, efter en kort redegørelse, identificere styrker og indsatsområder og opsætte mål for, hvordan I, i det kommende år vil arbejde med at gøre eleverne parate til at søge videre uddannelse. 5.1 HVORDAN ARBEJDER I MED AT GØRE ELEVERNE KLAR TIL AT SØGE VIDERE UDDANNELSE? Her kan I bl.a. komme ind på uddannelsesvejledning, samarbejde med erhvervsliv/uddannelsesinstitutioner og lign. Hvordan vil I, i det kommende år arbejde for, at gøre flest mulige elever parat til at søge videre uddannelse? Hvad har der været af styrker og succeser i jeres indsatser? Hvor er der behov for en styrket indsats? Hvordan afspejles jeres indsatser i afgangselevernes videre uddannelse/beskæftigelse? 5.2 HVAD GØR I FOR ELEVER SOM IKKE ER UDDANNELSESPARTE/SØGER BESKÆFTIGELSE? Hvordan arbejder I med elever der ikke umiddelbart søger/er parat til at søge videre uddannelse? Hvad har der været af styrker i jeres indsatser? Hvor er der behov for yderligere indsats? 5.3 OPSTIL FOR ELEVERNES VIDERE UDDANNELSE/BESKÆFTIGELSE I dette afsnit skal I fastsætte mål inden for de angivne spørgsmål samt i skal beskrive hvordan i agter at opnå de mål i fastsætter: Hvor stor en procentdel af afgangseleverne kommer videre i relevant uddannelse til næste år og hvordan vil i opnå det?: Derudover kan i opsætte flere mål og beskrive hvordan i vil opnå dem: 6. LÆRERNES TRIVSEL OG FAGLIGHED I afsnittet bedes I beskrive hvordan I arbejder med at skabe et godt arbejdsmiljø på skolen. Derudover vil der være fokus på, hvordan I konkret arbejder/vil arbejde med at nedbringe fraværet og hvordan I skaber/vil skabe kvalitet i undervisningen og udvikling i lærernes faglighed. 13

15 6.1 ARBEJDSMILJØET PÅ SKOLEN Hvordan har I arbejdet for at skabe et godt arbejdsmiljø på skolen? Hvad har der været af styrker i jeres indsatser? Hvor er der behov for yderligere indsats? Hvilke resultater har jeres indsatser givet? SNAKKE SAMMEN OG FORTSAT ARBEJDE SAMMEN OM OPGAVERNE, HVILKET VI OGSÅ HAR GJORT I ÅR. 6.2 HVORDAN ARBEJDER I MED AT NEDBRINGE LÆREFRAVÆRET? Hvordan har I, i det forgangne år arbejdet med at nedbringe lærerfraværet? Hvad har der været af styrker i jeres indsatser? Hvor er der behov for yderligere indsats? Hvordan afspejles jeres indsatser i lærerfraværet? VORES LÆRERFRAVÆR ER IKKE ALARMERENDE OG KAN NOK IKKE NEDBRINGES YDERLIGERE MED MINDRE MAN FÅR ANSAT EN LÆGE I ARSUK 6.3 LÆRERNES KOMPETENCER OG UDVIKLING AF FAGLIGHED Hvordan arbejder I, i skoleledelsen for at støttet op om og udvikle lærernes kompetencer? Støtter ønsker om kurser og videreuddannelse, men må erkende at vi jo ikke er mange nok til at få kurser herned. Hvad gør I for at styrke og udvikle kvaliteten i undervisningen? Samarbejder om undervisningen og gør brug af vores forskellige kompetencer, som for denne lille skole er rigtig god. Hvad gør I for at lærerene underviser i de fag de er uddannet i/har de nødvendige kompetencer til at undervise i? Det samme som ovenfor, og prøver så vidt muligt at afstemme dette. Hvordan vil I fremadrettet arbejde med at udvikle kvaliteten i undervisning og i lærernes kompetencer? Det kommer an på hvilke muligheder der er for en lille skole som vores, da vi jo ikke er i stand til altid at rejse herfra uden det går ud over elevernes undervisning, da vi ikke har vikarer der kan erstatte den enkelte. 14

16 6.4 SÆT MÅL FOR ARBEJDSMILJØET OG LÆRERFRAVÆRET I dette afsnit skal I fastsætte mål inden for de angivne spørgsmål samt i skal beskrive hvordan i agter at opnå de mål i fastsætter: Hvad er det samlede fravær reduceret til blandt medarbejderne til næste år og hvordan vil i opnå det: Så meget som muligt, men det er i forvejen meget lavt. Hvad skal den samlede medarbejdertilfredshed (I MTU en) op på til næste år og hvordan vil i opnå det: Derudover kan i opsætte flere mål, hvis I ønsker: 7. REDEGØRELSE FOR ARBEJDET MED SKOLENS MÅL OG INDSATSOMRÅDER I afsnittet skal I kort opridse hvilke indsatsområder og mål, I har haft i det forgange skoleår og I skal give en beskrivelse af hvordan og hvorvidt I er lykkedes med at opfylde dem. Hvis I har beskrevet nogle af målene og indsatsområderne og hvordan disse er opfyldt tidligere i rapporten, bedes I henvise til, hvor de er beskrevet. 8. LANGSIGTEDE MÅL OG INDSATSOMRÅDER FOR DE KOMMENDE SKOLEÅR I dette afsnit er det formålet, at I opstiller mere langsigtede mål og identificere andre indsatsområder end dem I allerede har beskrevet tidligere i rapporten. Her kan I bl.a. fokusere på, hvor jeres skole er om 5-10 år og hvordan I vil arbejde frem mod, at jeres skole udvikler sig i den ønskede retning. Her kan I samtidig komme ind på, hvilket værdigrundlag I vil arbejde ud fra og hvordan I agter at opfylde det. 9. SKOLEBESTYRELSENS UDTALELSE Her kan skolebestyrelsen komme med deres bemærkninger til kvalitetsrapporten samt give en beskrivelse af, hvordan det forgange skoleår er forløbet i skolebestyrelsen. Det er ønsket, at skolebestyrelsen beskriver hvordan det forgange år er forløbet, og hvad der er af fremtidige indsatsområder/fokuspunkter i skolebestyrelsen. 10. ELEVRÅDETS UDTALELSE I afsnittet har elevrådet mulighed for at komme med deres beskrivelse af, hvad de har arbejdet med og drøftet i skoleåret samt de har mulighed for at beskrive hvilke ønsker og fokusområder elevrådet har, for det kommende år. 15

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Diilerilaami Alivarpi tel/fax: 986373-986373 e mail:_tinsko@attat.gl Tiilerilaaq B96, 3913

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn:tasiilami Alivarpi Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til? Kvalitetsrapporten fungerer som

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Indtast skolen navn: Atuarfik Tuiisaq Postboks 99 3940 Paamiut Tlf. 36 76 80 fax 68 13 23 Mail: tuiisaq@sermersooq.gl

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn Tlf._367862 Fax: 941132 _andp@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Post box 504 Atuarfiup/skolens postadresse 3980

Læs mere

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Kvalitetsrapport 2015/16 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Skole og Familie Ukaliusaq GR 890602 366250 kaly@sermersooq.gl Postboks 109 3900 Nuuk 1 Hvad skal kvalitetsrapporten bruges til?

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn Kangillinnguit Atuarfiat Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20, kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905 Nuussuaq Illoqarfik/By

Læs mere

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606

Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Kangillinnguit Atuarfiat GR 606 Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 20 /32 95 54 / kang@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 7504 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq

Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq 1 Kvalitets Rapport 2014/15 Kommuneqarfik Sermersooq Forvaltningen for Børn, Familie og Skole Skoler Atuarfik Samuel Kleinschmidt Atuarfik Ukaliusaq Kangillinnguit Atuarfiat Nuussuup Atuarfia Atuarfik

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14 NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Arsuup Atuarfia. Atuarfiup aqqa /skolens navn Arsuup Atuarfia Atuarfiup aqqa /skolens navn 685043 685137 Arsukatuarfik@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 63 Atuarfiup/skolens postadresse 3932 arsuk Illoqarfik/By

Læs mere

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse.

Ejnar Mikkelsenila Aluarpia. fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse. Ejnar Mikkelsenila Aluarpia Atuarfiup aqqa /skolens navn fax: 99 11 32 Telefon: 36 78 60 pemo@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 504 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn

Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn Tasiilami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 78 00 / 98 13 01 / jh@sermersooq.gl anko@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Postboks 114 Atuarfiup/skolens postadresse

Læs mere

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse

Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn. 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Diilerilaami Alivarpi Atuarfiup aqqa /skolens navn 986373 tinsko@attat.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse B96 TINITEQILAAQ Atuarfiup/skolens postadresse 3913 _TASIILAQ Illoqarfik/By

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2014/15. NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn NUUSSUUP ATUARFIA Atuarfiup aqqa /skolens navn 36 64 00 / 32 71 33 / jakl@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse Narsaviaq 12, Postboks 5329 Atuarfiup/skolens postadresse 3905

Læs mere

2014 statistisk årbog

2014 statistisk årbog 2014 statistisk årbog 1. december 2014 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse

UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn. 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse UKALIUSAQ Atuarfiup aqqa /skolens navn 366250 kaly@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., e-mailadresse Postboks 109 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr. 15 af 3. december

Læs mere

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Atuarfik Hans Lynge. Atuarfiup aqqa /skolens navn

Kvalitets-rapport for skoler / skoleåret 2013/14. Atuarfik Hans Lynge. Atuarfiup aqqa /skolens navn Atuarfik Hans Lynge Atuarfiup aqqa /skolens navn 366451 hebe@sermersooq.gl Atuarfiup/skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse 8049 Atuarfiup/skolens postadresse Nuuk Illoqarfik/By Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat

Ilisimatitsissut Notat Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole

Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ. Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik KOMMUNEQARFIK SERMERSOOQ Forvaltning for Børn, Familie og Skole Skolepolitik Fælles om folkeskolen sammen skaber vi fremtiden I vores folkeskoler former vi vores elevers fremtid og dermed

Læs mere

2013 statistisk årbog

2013 statistisk årbog 2013 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015

Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Bilag 6: Nuussuup Atuarfia Skolebestyrelsens årsberetning 2015 Skolebestyrelsen i skoleåret 2014/15: Forældrerepræsentanterne i skolebestyrelsen vælges fire år ad gangen, mens elev- og lærerrepræsentanterne

Læs mere

Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA)

Siulittaasoq/skolebestyrelsesformænd. Julia Hansen Nalunnguarfiup atuarfia (NA) Fælles Kvalitetsrapport for folkeskolerne i Qeqqata Kommunia for skoleåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indledning:... 3 Skolebestyrelsesformænd... 4 Resultater af afgangsprøver kommune og land 2015 og

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING

Læs mere

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq

Atuartoq siunissarlu / Eleven og fremtiden Ilinniagaqarneq tamanut 2020 / Uddannelse for alle 2020 Kommuneqarfik Sermersooq, isumasioqatigiissitsineq Vision Når eleven er færdig med folkeskolen i Kommuneqarfik Sermersooq har denne fået de kompetencer, som gør at han/hun er i stand til at gennemføre en uddannelse/erhverv. Mål: Øge elevernes udbytte af

Læs mere

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Kvalitetsrapport for skoleåret 2013/2014 forslag til opbygning Baggrund Siden 2006 har det været lovpligtigt at udarbejde kvalitetsrapporter en gang om året. Rapporten er en del af Kommunalbestyrelsens

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013. Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013. Herningsholmskolen KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 Herning Kommune, Center for Børn og Læring KVALITETSRAPPORT 2012/2013 Herningsholmskolen 1 Indholdsfortegnelse 1 {%computation text(668235/3/163809833)%} 3 2 RAMMEBETINGELSER

Læs mere

Kvalitetsrapport 2011/2012

Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport 2011/2012 Kvalitetsrapport Ordblindeinstituttet 1 Indhold 1. Resultater... 3 1.1 Overgangsfrekvenser... 3 1.2 Gennemsnitskarakterer ved afgangsprøverne... 3 1.3 Karakterfordelingen...

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008

EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 EVALUERINGSRAPPORT FOR SKOLEÅRET 2007/2008 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning 2.0 Gennemgang af faste nøgletal 2.1 Karakterer 2.2 Elev- og læreromsætning 2.3 Sygefravær blandt personalet 2.4 Vikardækning

Læs mere

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016

Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Kvalitetsrapport Samsø Skole 2016 Samsø Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen

Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Løkkemarkskolen Kvalitetsrapporten 2009/10 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Løkkemarkskolen Opgaven: Skolen skal verificere de fremsendte data, og indtaste de manglende data (tomme felter). Grundskoler (0. til 6. klassetrin)

Læs mere

Indberetning pr. 1. oktober. for

Indberetning pr. 1. oktober. for Indberetning pr. 1. oktober for skolens navn skolens telefonnr., faxnr. og e-mailadresse skolens postadresse kommune Skoleåret 2013/2014 KIIIP FORM 147-0/2013 Kommune: I Skolebestyrelse, skoleledelse og

Læs mere

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning

Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rammer for kurser for undervisere ved brug af internettet som værktøj i fjernundervisning Rejselærerne i Sermersooq skitserer følgende behov: Støtte lærerrollen Viden om Landstingsforordning omkring folkeskolen

Læs mere

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole

Tillæg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a. Skole: Hårslev Skole læg til Årsrapporten Kvalitetsrapporten 2008/09 jf. folkeskolelovens 40 a Skole: Hårslev Skole 3. KVALITETSRAPPORTENS REDEGØRELSE FOR SPECIFIKKE OMRÅDER 3a. Rammebetingelser for udarbejdelse af kvalitetsrapport.

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Kommuneqarfik Sermersooq Ulloq/dato : 17. marts 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.02 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15)

Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) Kvalitetsrapport 2016 (skoleår 14-15) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 3. Mål og resultatmål...5 4. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Under udarbejdelse. Endelig version udsendes 8. januar 2016 Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 2 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18

Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 Distriktsskole Ganløses evaluering af afkortning af undervisningstiden samt ansøgning om konvertering i skoleåret 2017/18 I forbindelse med Folkeskolereformen blev der indført en ny bestemmelse i folkeskoleloven,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14

Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 Kvalitetsrapport 2.0 Skoleåret 2013/14 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfattende helhedsvurdering... 3 2.1. Opsamling på eventuelle handlingsplaner... 3 3. Mål og resultatmål... 4 3.1. Nationalt fastsatte

Læs mere

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold

Notat. Til: Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016. Indhold Notat Til: Fra: Notat til sagen: Anne Gaarde Fisker Kompetencedækning i det fælles skolevæsen 2015/2016 Ledelse & Udvikling Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Indhold 1.0 Baggrund... 1

Læs mere

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet

KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 KVALITETSRAPPORT 2013/14. Langeland Kommune. Hjernen&Hjertet KVALITETSRAPPORT SKOLEOMRÅDET 2012/2013 RAMBØLL KOMMUNE KVALITETSRAPPORT 2013/14 Langeland Kommune Hjernen&Hjertet 1 Indholdsfortegnelse 1 FORORD 3 2 LÆSEVEJLEDNING 4 2.1 Formål med kvalitetsrapporten

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs

Kvalitetsrapport 2009/2010. Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune. Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs Kvalitetsrapport 2009/2010 Fællesskolen Hoptrup Marstrup Vilstrup Haderslev Kommune Den lille skole i den store - sammen på langs og på tværs 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Kapitel 1...3

Læs mere

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan.

I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner for de tre skoler, der i år skal på faglig handlingsplan. KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 04-02-2016 Sagsnr. 2015-0190016 Bilag 3. Rammer for lokale handlingsplaner I dette bilag fremgår rammer for de lokale handlingsplaner

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Vestre Skole Svendborg Kommune KVALITETSRAPPORT 2014/15 Vestre Skole Svendborg Kommune Indholdsfortegnelse 1 PRÆSENTATION AF SKOLEN 3 2 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING 5 3 RESULTATER 6 3.1 Bliver alle så dygtige, som de kan? 6 4 TRIVSEL

Læs mere

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen

Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Skabelon for redegørelse i relation til kvalitetstilsynet med folkeskolen Udviklingsplan Har I på skolen en udviklingsplan fx som led i arbejdet med kommunens kvalitetsrapport - med konkrete mål for skolens

Læs mere

2016 statistisk årbog

2016 statistisk årbog 2016 statistisk årbog 1. Førskoleinstitutioner og folkeskolen Førskoleinstitutioner og folkeskolen Daginstitutions- og skoleområdet hører under Departementet for Uddannelse, Forskning og Nordisk Samarbejde.

Læs mere

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten

Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Vejledning: Opgørelses- og beregningsmetoder til kvalitetsrapporten Datagrundlag for kvalitetsrapporten for Randers Kommunes skolevæsen Datalisten er opdelt i to specifikke datadele. Datalisten omfatter

Læs mere

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018

Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 Punkt 8. Godkendelse af 1. behandling af Kvalitetsrapport 2018 2018-003138 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget godkender 1. behandlingen af Kvalitetsrapport 2018. kl. 08.30 Side 1 af 6 Sagsbeskrivelse

Læs mere

Asferg Skole Aftalemål 2017

Asferg Skole Aftalemål 2017 Asferg Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat

Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat Lektiehjælp og faglig fordybelse - statusnotat juni 2015 Dette notat præsenterer kort rammerne for lektiehjælp og faglig fordybelse, aktuelle opmærksomhedspunkter for kommuner og skoler samt udvalgte hovedresultater

Læs mere

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017

Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 Tirsdalens Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål

Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Frederiksberg Kommune Februar 2017 Skolen på Grundtvigsvej ofte stillede spørgsmål Skolen på Grundtvigsvej adskiller sig på en række områder fra den folkeskole, som mange kender. Især angående organiseringen

Læs mere

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole

Kvalitetsrapport 2009. Andkær skole Vejle Kommunale Skolevæsen Kvalitetsrapport 2009 Skolerapport fra Andkær skole ved Helle Lauritsen Indledende bemærkninger. Kære skoleleder Hermed præsenteres kvalitetsrapporten for 2009-2010. Vi har i

Læs mere

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows

Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Projektplan Does Aabenraa know what Aabenraa knows Aabenraa Kommune har i foråret 2015 besluttet strategi til implementering af folkeskolereformen med overskriften Alle børn skal blive så dygtige, de kan.

Læs mere

Havndal Skole Aftalemål 2017

Havndal Skole Aftalemål 2017 Havndal Skole Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med aftalestyringen

Læs mere

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12

Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Evaluering af skolens samlede undervisning skoleåret 2011-12 Indhold 1. Evalueringsformer der benyttes på skolen 2. Evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 3. Plan for opfølgning på evalueringen

Læs mere

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde

Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Ekstraordinært skolebestyrelsesmøde Dag og år 23.februar 2015 Kl. Kl. 16.30 18.00 Sted Skolen lokale A4 (1.sal) Dato for uds./ref Formand Finn Pretzmann Blad nr. Fraværende: Rene Rosenkrans, Hanne Jørgensen,

Læs mere

Kvalitetsrapport 2012

Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 Kvalitetsrapport 2012 indsæt SKOLENAVN side 2/9 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse

Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse 1 Kvalitetsrapport - indholdsfortegnelse $ % & (( 2 1. Indledning ( $ % & ( * % * * $ % $ (, - * % $. ( * * / * ( 0 $ 1 3 1. Indledning - 2 - % ( ( ( % 33 ( 4 4 4 ( % & ( ( ( $, 1 %, 5 $$ %- /%4 $$&- 4

Læs mere

Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for Kommuneqarfik Sermersooq

Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for Kommuneqarfik Sermersooq NALILIISARFIK Ulloq/dato : 8. Marts Allat/init. : CPE Journal nr. : Brev nr. : Tunngatillugu/Vedr.: Profiler for elever og restgruppen for Kommuneqarfik Sermersooq - 1. Indledning For tredje år i træk

Læs mere

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan

Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, de kan Strategi for folkeskoleområdet i Aabenraa Kommune 2015-2020 Børn og Skole, Skole og Undervisning Marts 2015 Indhold 1. Baggrund... 3 2. Formål...

Læs mere

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund

Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Kriseplan for folkeskolen i Albertslund Baggrund Folkeskolen i Albertslund har det ikke godt. Trivselsmålingerne viser, at mange af vores børn trives rigtig dårligt i vores skoler - resultaterne er ringere

Læs mere

Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune

Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Center for Undervisning Notat udarbejdet af: Finn Sonne Holm Dato 26-05-2014 Notat vedr. Brug af vikarer på skolerne i Faxe Kommune Dette notat indeholder flg. afsnit: Analyse af tal fra kvalitetsrapporterne

Læs mere

Vestervangsskolen Aftalemål 2017

Vestervangsskolen Aftalemål 2017 Vestervangsskolen Aftalemål 2017 November 2016 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål med

Læs mere

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan.

Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Formålet Alle elever i Aabenraa Kommune skal blive så dygtige, som de kan. Mål 1: Mindst 80 procent af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test. Udfordringer: INDSATS AKTIVITET

Læs mere

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015

Skabelon til høringssvar angående kvalitetsrapport 2014/2015 Til: Skolebestyrelser MED-udvalg SektorMED skole DLF og BUPL Handicaprådet Rådet for socialt udsatte Ungerådet Center for Uddannelse Langes Gård 10, 4200 Slagelse Centerforuddannelse@slagelse.dk Januar

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Indsatsområder, mål og rammer for folkeskolen i Faxe Kommune Folkeskolereformen Et fagligt løft af folkeskolen, vedtaget i december 2013 af et bredt udsnit af folketingets partier,

Læs mere

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole

Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole Strategi for implementering af folkeskolereformen på Høje Kolstrup Skole 2015-2020 Skole og Undervisning Oktober 2017 VIRKNINGER PÅ LÆNGERE SIGT: Strategi for folkeskolerne i Aabenraa Kommune 2015-2020

Læs mere

UNI C Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014

UNI C Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 UNI C Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen 2014 Vejledning Undersøgelse af kompetencedækning i folkeskolen Side 2 af 7 Indhold PRAKTISK:... 3 Baggrund for undersøgelsen... 3 Hvilke

Læs mere

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune

KVALITETSRAPPORT 2014/15. Hendriksholm Skole. Rødovre Kommune KVALITETSRAPPORT Hendriksholm Skole Rødovre Kommune Indholdsfortegnelse Indhold PRÆSENTATION AF SKOLEN... 4 1 SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 5 1.1 Nationale test... 5 1.2 Aflagt afgangsprøver... 6

Læs mere

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen

Partnerskab om Folkeskolen Sammenfatning. H. C. Andersen Skolen Partnerskab om Folkeskolen 2007 Sammenfatning H. C. Andersen Skolen Indhold 1 Indledning 3 2 Elevernes udbytte af undervisningen 4 2.1 Elevernes faglige udbytte 4 2.2 Læsetest 4 3 Elevernes svar 5 3.1

Læs mere

Kvalitetsrapport 2013

Kvalitetsrapport 2013 Kvalitetsrapport 2013 for Ørestad Skole KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen 2013 Indhold Indledning... 2 Nye pejlemærker og udvikling af kvalitetsrapporten... 2 Indholdet i Kvalitetsrapport

Læs mere

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af

Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl. Retningslinjer for gennemførelse af Institut for Læring - Inerisaavik Postboks 1610 3900 Nuuk Tlf: +299 38 57 70 e-mail: inerisaavik@inerisaavik.gl Retningslinjer for gennemførelse af Trintest 2015 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelle

Læs mere

Kvalitetsrapport 2014

Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapport 2014 Kvalitetsrapportens afsnit 2: Rammebetingelser ( 7) Kvalitetsrapporten skal omfatte en redegørelse for de mål og rammer for hver af kommunens folkeskoler og for det samlede skolevæsen,

Læs mere

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser

Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Børn og Unge Dato 22. oktober 2014 Holddannelse i folkeskolens ældste klasser Børn og Unge fremsender hermed Børn og Unge-byrådets

Læs mere

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling:

NOTAT. Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre. Kommunikation. Rammefortælling: NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Rammefortælling: Folkeskolereformen i Køge Kommune - vi gør en god skole bedre Skolerne i Køge Kommune vil se anderledes ud fra 1. august

Læs mere

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI

SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI SÅDAN LAVER I JERES ANTIMOBBESTRATEGI FORBEREDELSE HVEM LAVER ANTIMOBBESTRATEGIEN? Skolebestyrelsen har ansvaret for, at skolen har en antimobbestrategi. Det er også dem, der skal godkende indholdet af

Læs mere

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer

Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer Vurdering af det pædagogiske personales kompetencer - Introduktion til samtale mellem skoleledelsen og medarbejderne Baggrund og formål med kompetencesamtalen mellem skoleledelsen og medarbejderen Med

Læs mere

KVALITETSRAPPORT

KVALITETSRAPPORT KVALITETSRAPPORT 2013-2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Hovedkonklusioner 3. Sammenfattende helhedsvurdering 4. Mål og resultatmål 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige

Læs mere

Skolereform har tre overordnede formål:

Skolereform har tre overordnede formål: Skolereform har tre overordnede formål: 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan. Mål: Flere dygtige elever i dansk og matematik 2. Folkeskolen skal mindske betydningen

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

KVALITETSRAPPORT FOR FOLKESKOLEOMRÅDET 2011/2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 STRUKTUR... 4 FORMELLE KRAV TIL RAPPORTEN... 5 ÅRSHJUL EVALUERING AF ÅRETS KVALITETSRAPPORT... 6 Årshjulet Model... 8 FORVALTNINGENS BEREGNINGER I FORBINDELSE MED SKOLEVÆSNETS

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014

Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Aftale mellem Varde Byråd og Lykkesgårdskolen 2014 Varde Kommunes overordnede vision Varde Kommune skal opleves som et sted: - med et hav af muligheder og plads til fyrtårne - hvor det gode liv kan leves

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til

Ilisimatitsissut Notat. Profiler for afgangseleverne 2010 i Kommune Kujalleq. 1. Indledning. Uunga Til. Assinga uunga Kopi til Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke Ilisimatitsissut Notat Uunga Til Assinga uunga

Læs mere

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1

Den nye folkeskole. - en kort guide til reformen. Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Den nye folkeskole - en kort guide til reformen 1 Den nye folkeskole - en kort guide til reformen Et fagligt løft af folkeskolen Vi har en rigtig god folkeskole

Læs mere

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016.

Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Nedenstående udgør Dagtilbud & Skoles opsummering af Vejen Kommunes nøgletal på skoleområdet 2016. Karaktergennemsnit i grundskolen (bundne prøver) 2015/16 Det samlede karaktergennemsnit for de bundne

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Kvalitetsrapport. Skoleåret

Kvalitetsrapport. Skoleåret Kvalitetsrapport Skoleåret 2007-2008 1 FORORD...5 Fra Bekendtgørelse af lov om folkeskolen...7 Bekendtgørelse om anvendelse af kvalitetsrapporter og handlingsplaner i kommunalbestyrelsernes arbejde med

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015

Notat vedr. resultaterne af den nationale trivselsmåling foråret 2015 Notat Center for Dagtilbud og Skoler Dagtilbud og Skoler Birkedalsvej 27 3000 Helsingør Tlf. 49282782 ltp08@helsingor.dk Dato 17.09.2015 Sagsbeh. Lene Tetzlaff-Petersen Notat vedr. resultaterne af den

Læs mere

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN

VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN VARDE KOMMUNES SKOLEVÆSEN SKOLEÅRET 2012-2013 KVALITETSRAPPORT for Ølgod Skole Skolegade 11 6870 Ølgod Konstitueret skoleleder Jan Nielsen Rubrik 1: Kort beskrivelse af skolen Vejledning: F.eks. bygninger,

Læs mere

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering

Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Side 1 af 5 Skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering Vejledning til skoleledelsens samlede kvalitetsvurdering: Skolelederen skal nedenfor give en samlet kvalitetsvurdering ud fra data og dokumenter på

Læs mere

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016

BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 BasisKvalitet 2016 Frederikssund Kommunes skolevæsen Skoleåret 2015/2016 1/21 Rapporten for Basiskvalitet er udarbejdet af Børn og Skole ved Frederikssund Kommune. November 2016 2/21 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport

Kvalitetsrapport - Folkeskoler. Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport Kvalitetsrapport - Folkeskoler Skoleåret 2015/16 Samlet kommunerapport 1 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Sammenfattende helhedsvurdering...3 a. Kommunalbestyrelsens sammenfattende helhedsvurdering...3

Læs mere

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune

Karakterrapport 2011. Afgangsprøverne maj juni 2011. Ishøj Kommune Karakterrapport Afgangsprøverne maj juni Ishøj Kommune Indhold Forord... Skoleledernes refleksion over karakterrapport... Rapportens forudsætninger... Det fælleskommunale gennemsnit ved Folkeskolens afgangsprøve

Læs mere

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret

Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret Roskilde Kommunes kvalitetsrapport nøgletal for skoleåret 10 11 Hvad viser kvalitetsrapportens nøgletal kort fortalt Roskilde Kommune har benyttet sig af udfordringsretten i forhold til toårige kvalitetsrapporter.

Læs mere

Undervisningsudvalget. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den

Undervisningsudvalget. Høringssvar vedr. kvalitetsrapport Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den Undervisningsudvalget Høringssvar vedr. kvalitetsrapport 2015 28. maj 2015 Skolebestyrelsen har behandlet punktet på sit bestyrelsesmøde den 24.2.15. Bestyrelsen har følgende kommentarer til rapporten:

Læs mere

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration

Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Vurdering af folkeskolelæreres undervisningskompetence værktøjer til inspiration Indhold 1. Baggrund og formål... 1 1.1. Undervisningskompetence eller kompetencer svarende hertil... 2 2. Nærmere om de

Læs mere

Skolepolitikken i Hillerød Kommune

Skolepolitikken i Hillerød Kommune Skolepolitikken i Hillerød Kommune 1. Indledning Vi vil videre Med vedtagelse af læringsreformen i Hillerød Kommune står folkeskolerne overfor en række nye udfordringer fra august 2014. Det er derfor besluttet

Læs mere