9.2 Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Fortidens Bølling Sø Tollundmanden og andre fund Bølling Sø forsvinder Den nye Bølling Sø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.2 Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Fortidens Bølling Sø Tollundmanden og andre fund Bølling Sø forsvinder Den nye Bølling Sø"

Transkript

1 9.2 Du skal kun læse så meget af teksten Om Bølling Sø, at du kan svare på spørgsmålene. Sæt kryds ud for de rigtige svar. Der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål. Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Her har Skov- og Naturstyrelsen etableret en sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Disse arealer er fredet for at skabe et smukt og varieret landskab til gavn for både menneske og natur. Den nye sø er etableret i en stor lavning i landskabet, hvor resterne af den oprindelige Bølling Sø lå, indtil den blev afvandet i 1870-erne. Vil de vide mere om området, er de velkommen til at kontakte Feldborg Statsskovdistrikt. Adressen er: Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup. Telefon , Fortidens Bølling Sø Bølling Sø blev dannet ved slutningen af sidste istid for godt år siden. I løbet af stenalderen blev søen mindre. Sumpplanter bredte sig ud i søen, og der dannedes en højmose. I bondestenalderen for 6000 år siden var den vestligste del af søen groet til, så der kun var en mindre sø mod nord i den midterste del af lavningen opstemmet af højmosen og med afløb mod vest. Denne størrelse på ca. 140 ha blev holdt frem til 1870-erne, da den blev afvandet. Tollundmanden og andre fund Bølling Sø var formentlig rig på fisk og vildt, for i jægerstenalderen var der adskillige bopladser i området. I 1936 udgravede Nationalmuseet Klosterlundbopladsen, som dengang var Danmarks ældste - godt 9000 år gammel. Herning Museums arkæologiske undersøgelser efter 1990 har dog vist, at rensdyrjægere allerede havde været i området godt 2000 år tidligere - lige efter at istiden sluttede. Der er i området gjort mange spændende fund bl.a. i forbindelse med tørvegravning. De mest kendte er de to moselig, Ellingpigen og Tollundmanden samt to små ravfigurer, der forestiller dyr (se tegning ved kort). Der er desuden fundet en 400m lang trædestensrække, mange bopladser med flint, jagtstationer, offeranlæg, brorester, flere lerkar, fiskelystre, en fiskeruse, en vognstang, stammebåde samt en del skeletter og gevirer fra kronhjort. Bølling Sø forsvinder Bølling Sø blev afvandet i 1870-erne for at anvende søbunden til høslæt og den omgivende højmoses indtil 6 m tykke tørvelag til brændsel. Der opstod en omfattende tørveindustri, som havde størst betydning under verdenskrigene. Der er kendskab til omkring 50 tørveværker ved søen, og der findes stadig mange spor af disse. Den sidste fabrik ved Klosterlund lukkede i Da tørvelaget var gravet væk, forsøgte man at anvende arealerne til landbrug, især græsning. Dræningen var dog ikke effektiv, og i 1940-erne drænende man dybere, fordi jorden havde sat sig. Den nye Bølling Sø Skov- og Naturstyrelsen rejste i 1994 i samarbejde med Ringkjøbing og Århus Amter fredningssag for ca. 800 ha omfattende den tidligere Bølling Sø og omgivende arealer. Da de fleste tørvelag var gravet væk, var det ikke længere muligt at genskabe en sø, svarende til den oprindelige. Fredningskendelsen banede derfor vej for et naturgenopretningsprojekt med en sø på op til ca. 360 ha.

2 Anlægsarbejderne Før vandet fik lov at stige i den nye sø, er der udført forskellige anlægsarbejder: Krat og plantager er fældet, en enkelt ejendom, Bøllingsøgård, revet ned, og dæmninger langs de gamle afvandingskanaler jævnet. Enkelte øer er anlagt af hensyn til fuglelivet, og bl.a. Klosterlundbopladsen er sikret mod bølgepåvirkning. Langs Kragelundvej er der bygget en ny dæmning med gang- og cykelsti, som er søens grænse mod vest. Her er etableret et stemmeværk, hvor søens vandstand kan styres, samt et stryg, der gør det muligt for fisk at komme op i søen fra Skygge Å. Endelig er der udført omfattende arkæologiske undersøgelser. Fugle og fisk Den store søflade omgivet af rørskov, enge og overdrev byder på nye levesteder for en lang række dyr og planter. På søen kan der efter årstiden ses flere arter lappedykkere, svaner, gæs, ænder og vandhøns samt forskellige slags vadefugle, mens de omgivende arealer vil være tilholdssted for mange slags småfugle og rovfugle. Der vil ikke blive sat fisk ud i den nye sø. Dels var der fisk i de gamle kanaler, dels kan fisk gå op i søen gennem afløbsstryget. Efter få år vil vandkvaliteten formentlig være ganske god med gedde, aborre, skalle, brasen og ål, Naturpleje Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet næsten hele det fredede areal øst for Kragelundvej, mens de fleste arealer i dalen omkring Skygge Å vest for Kragelundvej fortsat er i privateje, men underlagt bestemmelser, der muliggør naturpleje og offentlig adgang ad de anlagte stier.

3 Naturkvaliteterne på søens omgivelser vil fremover være afhængig af naturpleje i form af græsning eller høslæt. Hvis arealerne får lov at passe sig selv, vil de gro til i skov og krat. Friluftsliv Fredningen af Bølling Sø har også til formål at give publikum adgang til de fredede arealer. Der er afmærket en natursti på 12 km rundt om søen. Der er etableret opholdsarealer med borde og bænke ved de anlagte p-pladser. Et par gamle jagthytter kan bruges som madpakkehuse. Ved p-pladsen syd for Dværgebakke nær Kragelundvej findes der toilet og informationspavillon, borde, bænke, bål- og grillsteder samt en teltplads. Ved Hærvejsruten nordøst om søen er der mulighed for primitiv overnatning. Ved Bølling Sø har Skov- og Naturstyrelsen etableret En sø på ca. 160 ha omgivet af ca. 275 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 260 ha omgivet af ca. 575 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 475 ha omgivet af ca. 360 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Den oprindelige Bølling Sø blev afvandet i 1860-erne 1870-erne 1880-erne 1890-erne Der vil ikke blive sat fisk ud i den nye sø. Men efter få år vil vandkvaliteten formentlig være ganske god med gedde, aborre, skalle, brasen og ål ørred, aborre, skalle, brasen og ål aborre, skalle, brasen og sandart gedde, aborre, skalle, sandart og laks Der er afmærket en natursti rundt om søen. på 9 km på 10 km på 11 km på 12 km Der er mulighed for primitiv overnatning ved Hærvejsruten nordøst om søen Klosterlundbopladsen Skygge Å Dværgebakke nær Kragelundvej I 1936 udgravede Nationalmuseet Klosterlundbopladsen, som dengang var Danmarks ældste godt 8000 år gammel godt 9000 år gammel godt år gammel godt år gammel Vil man vide mere om området, er man velkommen til at kontakte Feldborg Statsskovdistrikt. Adressen er: Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Feldborg. Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Klosterlund Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Skygge Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup

4 I artiklen Vi lever! Er der indsat nogle parenteser, der hver indeholder 4 ord/udtryk. Sæt streg under det af ordene, der giver den bedste mening. Vi lever! Af Anders Lund Madsen Og som altid, når man får livet foræret på ny, så er det pludselig nemt at se, hvad der i virkeligheden er vigtigt. EGENTLIG ER DET ENKELT. Hvis De kan læse disse linjer, så betyder det, at URBAN 1 er på gaden. Og hvis URBAN er på gaden, så er gaden der. Og hvis gaden er der, så er det overvældende sandsynligt, at husene og vejene og alt det der ude på landet og i udlandet også er der. Og hvis dét er tilfældet, så er Jorden ikke gået under. Og så er der røde ører nede i Frankrig. Det burde der i hvert fald være, for franskmanden, den yderst forhenværende flyveleder og lufthavnschef Eric Julien, havde ellers regnet ud, at vi blev alle sammen kvast af fragmenter fra kometen Schwassmann-Wachmannn, da denne passerede vor lille og skrøbelige planet 25. maj. Det var ligesom i går. HELT PRÆCIST HENAD AFTEN skulle den lille fyr på størrelse med en lastbil have ramt havoverfladen et sted ude i Atlanten, hvor den Atlantiske Højderyg løber som et dårligt helet sår fra Island i nord gennem Azorerne og helt ned til Brasiliens østkyst med en sådan saft og kraft, at selve nedslaget ville udløse en kædereaktion af undersøiske vulkanudbrud, som tilsammen ville skabe en enorm tsunami, der ville lægge det meste af Amerika og mindst hele Europa øde. Og hvad er Jorden uden USA og Europa? Netop. Gået (over, ned, under, væk). I hvert fald rimelig underdrejet. Men på den anden side absolut guld værd for Irans chancer til VM i fodbold. Og så alligevel ikke. For de skulle efter planen spille deres første kamp 11. juni klokken i Nürnberg, som jo ikke længere var der på grund af (flodbredden, flodlejet, flodmundingen, flodbølgen) ligesom modstanderne fra Mexico også måtte (forrykkes, forventes, fortrydes, foreviges) at have været i det mindste stærkt præget af afbud. MED ANDRE ORD: Et frygteligt rod. Og er der noget, tyskere ikke kan håndtere, så er det rod. Derfor skal vi heller ikke overfalde den franske idiotnar, bare fordi hans (udregninger, udviklinger, udvalg, udtog) viste sig at være en smule unøjagtige. Næh, vi skal glædes, skal vi. Thi vi har fået livet forærende én gang til, og hvor tit får man egentlig dét? Ikke særlig (sjovt, meget, hurtigt, tit.) Og der er mere endnu, og jeg tror, De allerede kan mærke det indeni som småbitte luftperler, der løber op langs rygsøjlen. Det er taknemmeligheden, der kæler for Dem. Alle, der har prøvet at styrte ned med et fly uden at dø af det, kender (fortjenesten, fornemmelsen, forvirringen, forklaringen) og De har meget at se frem til. Allerede nu vil lyset skinne klarere, og (skallen, smagen, blommen, hviden) i Deres blødkogte æg vil være ekstra gul. På gaden vil folk smile rigtigere og være smukkere, og De vil sandsynligvis føle trang til at røre ved ting, De ikke har rørt ved i årevis. Deres skulderblade for eksempel og naboens postkasse eller omvendt hvis De er modig. Og senere vil taknemmeligheden blive som strømper, De aldrig har lyst til at skifte, og De vil indse, at Deres liv er én stor eksplosion af øjeblikke, hvor alting i virkeligheden er (umuligt, træls, håbløst, muligt). JEG ER FOR EKSEMPEL I OSLO. Jeg skal ikke trætte med detaljerne, men det virkede som det rigtige sted at være, hvis Jorden gik under, fordi forskellen måske slet ikke ville blive bemærket. Men jeg lover Dem, at solen skinner over Carl Johan lige nu også selv om der skyer imellem. Faktisk håber jeg, at der er skyer imellem, for jeg er sikker på, at det er Jordens smukkeste skyer. Og nordmændene er Jordens fineste nordmænd, og priserne på ting heroppe er egentlig ret rimelige, når man tænker over det. Og jeg ved godt, det driver over, og en dag vender (sommeren, ferien, fridagen, hverdagen) 1 URBAN: gratisavis som denne artikel er hentet fra

5 tilbage med en ny dato på Jordens undergang, men lige nu skal vi have lov til at stå i morgengryet med hånden på skulderbladene og bare nyde vejret, når vi (vinder, trækker, raser over, ønsker) det. For det gør vi. Også kronprins Frederik, som i dag på festligste vis fylder 38 år. Tillykke. Læs den islandske saga Gunnars død og besvar spørgsmålene. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Gunnars død I den islandske slægtssaga,,njals saga", som sandsynligvis er forfattet i 1200-tallet, berettes bl.a. om vikingen Gunnar, der på grund af mange stridigheder bliver erklæret fredløs, hvilket hans fjender benytter sig af. De angriber hans gård en dag, hvor han er alene med sin mor, Ranveig, og sin kone, Halgerd, som ikke kan glemme, at Gunnar engang har slået hende. I nogen tid færdedes Gunnar således, som var han ikke fredløs, men om efteråret sendte Mård Valgardssøn bud, at alle Gunnars folk var i Markflodsdeltaet for at blive færdige med høslætten, og at Gunnar var ene hjemme. Da Gissur Hvide og Geir Gode fik budskabet, red de over elvene og sandene østpå til Hov. De sendte bud til Starkad på Trehjørning; og alle Gunnars modstandere samledes for at drøfte, hvordan man skulle gå til værks. Mård sagde, at de ikke kunne overraske Gunnar uden at tvinge bonden Torkel på nabogården til at tage alene hen til Hliderende og få fat i hunden Sam. På vejen tog derefter nogle af dem hen til Torkel. De greb ham og lod ham vælge mellem at blive slået ihjel eller få fat i hunden. Han valgte livet og tog med dem. I et vænge oven for Hliderende gjorde man holdt. Torkel gik ind i gården. Hunden lå oppe på taget, og han trak den med sig op i nogle hulninger. I det samme så hunden, at der var flere, sprang løs på Torkel og bed ham i lysken. Ønund fra Troldeskov kløvede hovedet på den med en økse. Da udstødte Sam et hyl så højt, at ingen mindedes at have hørt noget lignende, og faldt død om. Gunnar vågnede og sagde: Stygt er du medhandlet, Sam. Der bliver ikke længe mellem os. Stuehuset, hvori Gunnar sov, var helt af tømmer med klinkbygget tag. Der var glughuller ved væglægterne, og de var skoddede. Gunnar delte loftsværelset med Halgerd og sin moder. Da de sammensvorne nåede hen til gården, vidste de ikke, om Gunnar var hjemme. Derfor skulle en gå i forvejen og få det opklaret. Nordmanden Torgrim trådte op på huset, medens de andre satte sig i græsset. Gunnar så en rød kjortel ved glughullet og ramte lansen midt ind i den. Torgrim tabte skjoldet, snublede og styrtede ned fra taget og gik hen til Gissur og de andre, der sad i græsset. Gissur så op på ham og sagde: Er Gunnar hjemme? Torgrim svarer: Det må I selv finde ud af, men lansen var det. Dermed faldt han død om. Gunnar skød på dem med pile og værgede sig så godt, at de intet kunne udrette. Der var nogle, der sprang op på de andre huse for at angribe derfra, men Gunnar sendte sine pile mod dem, så de intet kunne udrette, og sådan gik det nogen tid. De fik sig et hvil og angreb for anden gang. Gunnar skød stadig pile fra glughullet, så de heller ikke nu kunne udrette noget, og for anden gang trak de sig tilbage. Da sagde Gissur Hvide: Vi må angribe bedre, det bliver ikke til noget med os. De stormede for tredje gang og holdt længe ud, og så trak de sig tilbage. Gunnar sagde: Der ligger en af deres pile ude på taget. Den skyder jeg mod dem. Det var forsmædelse for dem at lide fortræd af egne våben. Hans moder sagde: Gør det ikke. Lad dem være, nu de er holdt inde. Gunnar snappede pilen og skød. Den ramte Eilif Ønundssøn og sårede ham alvorligt. Han havde stået for sig selv, og ingen ænsede, at han var såret.

6 Der kom en arm ud med en guldring på og tog en pil, der lå på taget, siger Gissur. Man søgte ikke skyts ude, hvis der var nok inde. Lad os nu gå til angreb. Mård sagde: Lad os brænde ham inde. Ikke, om det så gjaldt mit liv, sagde Gissur. Find på noget, der dur. Du skal jo være så fiffig. Der lå tove i græsset, der undertiden brugtes til at sikre husene med. Mård sagde: Lad os tage de tove og slå dem om enderne af mønningsbjælken og binde de andre ender om sten, lægge tovene om vinder og hale tag og spær af huset. De hentede tovene og gjorde som foreslået. Gunnar mærkede intet, før de havde trukket hele taget af huset. Men han holdt dem på afstand med buen. Da foreslog Mård for anden gang at brænde ham inde. Gissur sagde: Jeg fatter ikke, at du vil foreslå noget, ingen anden vil være med til. Det skal aldrig ske. I det samme springer Torbrand Torleikssøn op på huset og hugger Gunnars buestreng over. Gunnar fatter om lansen med begge hænder, vender sig hurtigt om mod ham, driver lansen gennem ham og kaster ham ned fra taget. Da sprang Torbrands broder Asbrand op på huset. Gunnar rettede lansen mod ham, han holdt skjoldet for, lansen gennemborede det og trængte ind mellem spoleben og albueben. Gunnar vred lansen hurtigt om, så skjoldet kløvedes, og Asbrands arm splintredes, og han faldt ned fra taget. Gunnar havde nu såret otte og dræbt to. Han havde fået mange sår men han ænsede hverken sår eller død, sagde man. Han sagde til Halgerd: Giv mig to lokker af dit hår og få mor til at hjælpe dig med at sno en buestreng til mig. Gælder det noget for dig? siger hun. Det gælder mit liv, siger han, de får aldrig ram på mig, så længe jeg kan røre buen. Så skal jeg nu huske lussingen, siger hun. Det kommer mig ud på et, enten du forsvarer dig længere eller kortere. Hver har sin måde at udmærke sig på, siger Gunnar, og jeg skal ikke plage dig. Ranveig sagde: Du skikker dig slet, og din skam vil længe mindes. Gunnar værgede sig dygtigt. Han gav endnu otte så store sår, at de var døden nær, og værgede sig, til han segnede af træthed. De gav ham mange store sår, og dog slap han dem stadig af hænde og værgede sig endnu længe. Omsider fik de ham dræbt. Gissur sagde: En vældig tyr har vi nedlagt, det faldt os tungt, og hans forsvar vil mindes, så længe landet er bebygget. Derpå opsøgte han Ranveig og sagde: Vil du unde vore to døde jord, så de kan blive højlagt her? Hvorfor ikke to, når jeg helst undte jer det alle, siger hun. Vi må bære over med dine ord, siger Gissur, for du har mistet meget. Han bestemte, at der ikke måtte røves eller hærges. Derpå tog de bort. Oversat af Martin Larsen Kilde: "Eksamens- og Ekstemporaltekster 3", Gyldendal Da Gunnars hund dør, bliver Gunnar bange skælder han sine fjender ud siger han, at der ikke bliver længe mellem hundens og hans død pudser han sin anden hund på fjenden Nordmanden Torgrim er den første, der dør. Han rammes af Gunnars pil. Han får en lanse gennem sig. Han falder ned af taget og dør. Han dræbes med et af Gunnars sværd. Da Gunnar vil til at skyde med en af fjendernes egne pile, advarer hans mor ham mod at bruge den

7 griner moderen og siger, at det er en herlig fornærmelse mod dem knækker Gunnar sin buestreng giver fjenderne midlertidigt op Mård foreslår, at de brænder Gunnar inde. De kan ikke få ild i det våde græs. Gunnar får hurtigt slukket ilden. Gunnar springer over i et andet hus. Gissur afviser det som fejt. Gunnar kan ikke bruge sin bue mere, da buestrengen hugges over buestrengen springer, da den er lavet af hår buen knækker, da Gunnar spænder for den for hårdt fjenderne erobrer Gunnars bue Da Gunnars kone nægter at hjælpe ham med at sno en ny buestreng, giver han hende en lussing skælder han hende ud jager Gunnars mor hende væk fra gården siger han, at det så er hendes måde at udmærke sig på Da Gunnar er dræbt, beder Gissur Ranveig om jord til at begrave deres døde. Hun nægter at give dem lov til det. Hun siger, at hun hellere havde set dem alle begravet. Hun siger, at det må de gerne, hvis de også begraver Gunnar. Hun siger, at det må Gunnars kone afgøre. Læs novellen og besvar spørgsmålene. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Han var en lille nørd. Og han ville knække koden. Han vidste, at Gud fandtes derude, i cyberspace. Det var logik. For hvis Gud fandtes overalt, måtte han også findes der. Han havde spurgt præsten den gang han gik til konfirmationsforberedelse, om det ikke var sandt. Og præsten havde maske været lidt befippet over spørgsmålet, men endelig, tøvende, sagt ja. Uden nogen særlig overbevisning. Men præsten var nok bange for at tabe kunder til Scientology og andre sekter. I den ny tid var der kamp om Gud. Han var en lille nørd. Den dygtigste. Og han ville knække koden. Han ville finde den hemmelige portal, han ville finde Himmeriges Port på nettet, den der førte ind til Paradis. Men han var klar over, at nøden var svær at knække. Gud kunne ikke have alle surfere rendende, ikke i utide. Man fik først foretræde for Gud, når man var død. Det var en lov, der også gjaldt for nørder. Var man levende, måtte man i det mindste gøre en særlig indsats. Man skulle virkelig ville det, sætte alt ind for at blive belønnet med et møde med Den Største. Han var en lille nørd. Og han vidste, at det ikke nyttede at bruge Peter Pip-princippet. Da den dummeste i klassen, Peter Pip, som elskede katte, skulle lære at lede på nettet, havde han bare skrevet - og straks var der kommet en hjemmeside om katte! Det var da klogt nok, på en måde, og sjovt - og man skulle da heller ikke gøre nettet sværere end det var; men det var også et lykketræf, det var som en blind høne der fandt et korn - man fik jo for eksempel ikke en hjemmeside om vovser ved blot at skrive

8 Og så let gik det heller ikke med Gud, i hvert fald ikke den rigtige. Gud måtte nødvendigvis beskytte sig mod menneskene. Menneskene var Guds naturlige fjender. Jesus var kun en formildende omstændighed. I bund og grund var menneskene bange for og vrede på Gud. Det var selvfølgelig ikke noget præsten havde sagt. Det var tanker han selv havde gjort sig uden for konfirmationstimerne. Han var en lille nørd. Men han kunne ikke knække koden. Han havde brugt lang tid til at udregne formler, lange formler, mystiske formler, ligesom hans far regnede med tal der kunne knække koden til Internet-casinoet. Men intet hjalp. Hverken for hans far eller ham selv. Han måtte opgive. I frustration tastede han en sidste gang en web-adresse ind: www. dummegud. Så skete der noget. Fra skærmen bredte der sig et mildt lys, det trængte helt ind i ham, ind i hans gnavne sind - og han vidste, at han havde kontakt med Gud. Alt var i mildt og venligt som på en smuk majdag, også Guds stemme, den lo, en lille mild latter. - Du har ret, lo Gud. - Gud er dum. - Er det virkelig koden til dig? spurgte den lille nørd, lidt befippet. Det er din kode, svarede Gud. - Alle har deres egen. Men du havde gjort så meget og var så fortvivlet, at jeg forbarmede mig over dig. Jeg ved jo også godt, hvad der trykker dig. - Hvorfor skulle mor dø? spurgte den lille nørd. Gud sukkede. - Jeg vidste det var det. Og jeg kan ikke svare dig på det. Det er en hemmelighed. - Det er en dum hemmelighed. Hun var ikke gammel, sagde den lille nørd vredt. - Du har ret, svarede den gamle gud mildt. - Det er dumt. Men alt er dumt. Det er der menneskene tager fejl. Mennesker vil være kloge, og hvis de tror på Gud, tror de at Gud er den klogeste af alle. Men du havde ret, da du skrev dummegud - du var ked af det, skuffet og vred. Og du ramte plet: Gud er dum. - Men så er du også svag? sagde den lille nørd. - Jeg er svækket, sukkede Gud. - I begyndelsen var jeg meget stærk. Jeg tævede Djævelen. Han boede i mig selv. Det var en hård kamp. Det tog på kræfterne. Jeg tabte styrke. Og det er derfor historien om Jesus virker så stærkt på mange mennesker. Den tager dem om hjertet, den varmer, den føles sand. Men i grunden er den en dum historie. For hvorfor skulle en almægtig far som jeg ofre sin egen søn? - Indianerne syntes også, at Jesus var en svag gud. De syntes, at en gud skulle være stærk, sagde den lille nørd. Han var bitter på Gud og slet ikke bange for ham. Han nød at affyre sin giftpil. - Indianerne havde ganske ret, sagde Gud. -I indianertiden var guder stærke... - Så skulle du ikke have skabt andet end indianerne, brød den lille nørd ind, næsvis. - Tja, maske, svarede Gud. - Man skulle måske have holdt sig til en lille, overskuelig stamme og været dens strenge og stærke gud. Jeg kunne have været en uhyggelig totempæl, som blegansigterne blev bundet til og pint. Ja. Måske. Jeg skulle nok ikke have skabt andre end indianere. Heller ikke dig og alle dem du kender. Den lille nørd bed sig i tungen. Gud havde sendt giftpilen tilbage. Det var ikke til at vide, om Gud var klog eller dum. - Livet er lidt dumt; måske er det derfor vi elsker det, sagde Gud. Og så var den samtale slut. Den lille nørd sad alene tilbage. Det himmelske lys på skærmen var væk. Portalen lukket. Skærmbilledet viste blot hans almindelige åbningsside. Han gik ind på sin fars kontor. Faderen så op og udbrød begejstret ved synet af sønnen: - Jeg tror jeg har knækket koden. Koden til rouletten. Hemmeligheden ligger i en ganske enkel trekantsberegning, det drejer sig om forholdet mellem rød, sort og nul. Døren til Casinoets Port står åben, Sir! - Det er dumt, far, sagde den lille nørd tørt. Faderen så forbløffet på ham. En lille vrede gnistrede i hans ansigt over sønnens formastelighed. Så lyste han op i et smil og lo: - Skal ægget lære hønen... eller hanen, er det vel. Nå, du har nok ret. Det holder tankerne beskæftiget, men det er nok dumt. Sønnen gik hen og gav faderen et knus. - Du regner på noget helt andet, far. Rød er død. Sort er sorg. Og tallet nul er ingenting. Og alt. Tror du på et liv efter døden, far? Faderen var et øjeblik stille. Han lod sig vugge af sønnen. - Jaja, lige nu, sagde faderen ømt. Jaja, lige nu.

9 Peter Mouritzen, Monstermail og andre mysterier, Apostrof Kbh 2002 Den lille nørd vil ikke bruge Peter Pip-princippet fordi han hader at efterligne andre han vidste at Peter Pip bare havde været usædvanlig heldig Peter Pip ikke ville give ham lov til at bruge metoden han var blevet uvenner med Peter-Pip Den lille nørd får kontakt med Gud via nettet via præsten i kirken da han beder til ham Han ønsker at kontakte Gud fordi han er en nørd der prøver at knække alle koder han har væddet med præsten om at Gud har en netadresse Gud måske kan hjælpe ham med koden til rouletten han er ked af at hans mor er død Da han snakker med Gud er han en smule bange for Gud meget respektfuld for Gud slet ikke bange for Gud glad og ikke bitter på Gud Hvordan reagerer Gud da drengen kalder ham for dum? Gud giver drengen ret Gud benægter og siger han er klog Gud bliver vred Gud henviser til indianernes stærke guder. Hvem siger: Livet er lidt dumt; måske er det derfor vi elsker det? Er det: den lille nørd Gud Peter Pip drengens far Da sønnen går ind på sin fars kontor: bliver faderen stolt over at sønnen har opnået kontakt til Gud får de en god snak om koden til kasino mødes de i deres sorg over moderens død udveksler de spændende netadresser

10 I artiklen Teenagere er frit bytte er der indsat nogle felter, der hver indeholder 4 ord/udtryk. Sæt streg under det af ordene, der giver den bedste mening. Teenagere er frit bytte Af Peter Jensen I Danmark drømmer vi om pædagogisk korrekte børn, som leger med Lego, til de bliver 15. I Tyskland er jagten allerede gået hårdt ind på de unge forbrugere, og firmaerne skyr ingen midler Tusindvis af teenagere tumler igennem de store messehaller. De sædvanlige, kølige udstillingsstykker, som normalt præger ICC Messe i Berlin er afløst af et overflødighedshorn af fest og farver. Her lugter af Red Bull (en koffeinholdig læskedrik, som er forbudt i Danmark, red.) og søde popcorn, her er højt til loftet, her runger lokalerne af hip-hop-rytmer, og her er vi langt fra den depression, som ellers præger det regnvåde vejr udenfor. YOU-messen er blevet til en ungdomsinstitution i Tyskland. Hvert år rejser messen mellem de største byer og giver alskens firmaer, som gerne vil i direkte kontakt med de unge, mulighed for at faldbyde deres mærkevarer og gøre teenagerne forelskede i lige netop deres brand. Naturligvis er her firmaer som McDonald s, Nokia, Sony, musikkanalen VIVA og fodboldklubben Hertha Berlin. Mere overraskende er det at møde politiet, forsvaret, diverse ungdomsuddannelser og sågar det berlinske svar på NESA, Bewag, som viser, hvad strøm også kan bruges til gratis ture i neonlysende radiobiler. Alle vil i kontakt med de unge, og de unge vil også i (konflikt, kontrakt, kontrol, kontakt) med de mange firmaer. Faktisk er de villige til at betale i omegnen af 75 danske kroner for at komme ind på messen. Hvis man tror, at de unge føler sig omklamrede eller overgramsede af de mange kommercielle (forbud, tilbud, udbud, afbud) så må man tro om igen. JAGT PÅ SKATEBOARD-RAMPEN Paul er 16 år og begyndte at stå på skateboard, da han var 12. Han følte sig pirret og fascineret af sporten, som han kalder en»freestyle«-sport. Det er for rebeller at stå på skateboard. Skaterne mødes i»skateparken«, som dels er en legeplads indrettet specielt til folk med hjul under (armene, fødderne, albuerne, knæene,) og dels er et sted, hvor man bare hænger ud, hvis man er en af de»vilde«drenge mellem 12 og 25 år. Men selvom Paul og de andre skatere opfatter sig selv om rebeller, er de for mange firmaer nærmest et yndlingsmål. Dels er skaterne indbegrebet af cool en (vildskab, klædeskab, egenskab, ondskab) som mange firmaer gerne vil læne sig selv og deres brand tæt op ad og dels sidder de ikke som så mange andre unge foran computeren derhjemme på værelset hele dagen, men hænger ud i det fri, hvor alle der vil lokke dem med attraktive tilbud og gratis produkter, har frit spil. Og de benytter sig af lejligheden, fortæller Paul:»Jeg har været i mange forskellige skateparker, og det sker ret tit, at de kommer forbi med gratis produkter, som de (fordriver, forløser, forlænger, forærer) væk. For eksempel kom der sidste år ret tit en bil fra Red Bull med to unge mennesker, som bare forærede dåser væk til alle, der ville have. Hele bagagerummet var fyldt, og de prøvede at få folk til at lave forskellige tricks på deres skateboards og belønnede dem bagefter med dåserne, som ellers koster 1,50 stykket (12 dkr.),«siger den unge skater. Også andre læskedrikfirmaer har været på besøg i Skateparken for at forære (produkter, problemer, procenter, projekter) væk, og til tider forsøger firmaerne også at få samlet navne og adresser sammen på de unge:»sony Ericsson var der på et tidspunkt over flere dage. De havde stillet et telt op midt i parken og lavede en konkurrence, hvor man skulle spille Tony Hawk Pro Skater 4 (et berømt skateboardspil, som også findes til spillekonsollen PlayStation2, red.) på mobiltelefonen. Den med flest point ville så vinde en gratis mobiltelefon. Men alle deltagere skulle jo skrive deres navn og adresse på det kort, som de udfyldte med deres score,«fortæller Paul, som (hvisker,

11 skriver, sms-er, afslører), at han aldrig selv opgiver sin adresse. Han skriver gerne sit mobiltelefonnummer, men som han siger:»jeg ved, at min adresse tiltrækker en masse reklame. Den slags har jeg vidst siden 12-årsalderen.«INGEN FARE FOR KRITISKE UNGE Selvom Paul kun er 16 år og dermed ikke rigtigt voksen, har Ingo Barlovic, som er leder af forskningsinstituttet og marketingfirmaet Icon Kids & Youth i München, ikke de store bekymringer på den unge mands vegne. Vi lever i en kommerciel verden, og unge mennesker forbruger gerne og har ofte mange penge mellem hænderne. Derfor ser den tyske marketingekspert heller intet galt i, at firmaerne går direkte i kødet på de unge.»hvis et produkt er skadeligt, så bliver det aldrig tilladt i Tyskland. Det må man ikke glemme. Jeg har personligt den overbevisning, at de unge forbrugere er så intelligente, at de sagtens kan gennemskue forskellige former for reklame- og marketingtricks. Derfor mener jeg heller ikke, at det er uetisk at henvende sig direkte til dem med et (kommenteret, kommunikeret, kommercielt, kommunalt) budskab,«vurderer Barlovic. Han forklarer, at netop de unges kritiske sans tvinger firmaerne til at være særdeles kreative, hvis de skal kunne komme igennem med deres (budget, forslag, budskab, forsalg) over for de unge. Almindelig reklame virker simpelthen ikke. Firmaer som Red Bull og Sony Ericsson, som går direkte efter de unge, forventer heller ikke, at der straks dagen efter bliver solgt flere læskedrikke eller mobiltelefoner, blot fordi de optræder de steder, hvor de unge færdes. Det handler om noget helt andet, nemlig om at (forklare, fastholde, udtænke, afdække) sit eget image som aktuel, ung og hip, siger forskningslederen og fortsætter:»måden at markedsføre sig på over for de unge afhænger helt af produktet. Eksempelvis i skatermiljøet vil firmaer typisk forsøge sig med diverse produkter, som relaterer direkte til den pågældende sport eller livsstil. Tøjfirmaer finder således de mest trendsættende og toneangivende unge og (forærer, forklarer, demonstrerer, udtænker) dem tøj og andre produkter. Derved håber de at kunne opnå en påvirkning af de smarte unges kammerater, som man har svært ved at nå gennem direkte markedsføring,«afslutter Ingo Barlovic. Paul er enig. Han finder det hverken uetisk eller anmassende, at diverse firmaer kæmper så intenst om hans gunst.»det tænker man slet ikke over som teenager,«mener han.»du synes bare, det er fedt at få noget foræret gratis, og jeg oplever altså ikke, at det forandrer mine forbrugsvaner. Tværtimod føler jeg mere, at det er os, der tager dem ved næsen. De prøver og prøver, og de opnår ikke noget.«kun den form for marketing, hvor firmaerne involverer de mest populære personer i en klike direkte, har efter den unge skaters mening en virkning. Den virkning er til gengæld enorm.»som teenager lader du dig meget kraftigt påvirke af (gruppedynamik, gruppevis, gruppeterapi, gruppepres). Hvis en eller anden, som alle ser op til, begynder at gå med et bestemt mærke sko, så vil alle have dem. Det er helt klart en af de ting, som kan sætte en trend,«konstaterer han. DANSK BEKYMRING I Danmark går det ikke så hårdt til som i Tyskland. Vi har en tradition for et mere pædagogisk syn på børn og unge og betragter dem i højere grad som sårbare end som kompetente forbrugere. Såvel Hanne Niss, der er lektor ved Handelshøjskolen i København med speciale i børn og marketing, som Birgitte Wested, der er jurist ved Forbrugerombudsmanden, advarer imod den øgede kommercialisering af de unges (tilstand, tilflugt, tilpasning, tilværelse). Hanne Niss bryder sig dog ikke om at give marketing og reklamer skylden.

12 »De undersøgelser, der er lavet af, hvor påvirkelige børn og unge er af reklamer, er faktisk lidt modsatrettede. Der er nogle undersøgelser, som viser, at børn er meget kritiske. De vokser op med reklamer og kan derfor sagtens skelne og forholde sig kritisk og selvstændigt. De lader sig ikke føre bag lyset. De samme undersøgelser viser også, at de er meget mere (påståede, påvisende, påkaldende, påvirkede) af deres kammerater. Der er så andre undersøgelser, som konkluderer det modsatte. Børnene bliver påvirket, også selvom de selv siger noget andet,«siger lektoren. Hun understreger, at der er meget stor forskel på aldersgrupperne. Hanne Niss vurderer personligt, at små børn vitterligt har meget svært ved at skelne reklamebudskaberne fra virkelighedens verden, mens gruppen af unge fra 12 til 19 år nok er meget gode til at være (voldsomme, kritiske, kreative, betænkelige) ikke mindst fordi de er vokset op i et stadigt mere kommercialiseret samfund.»man skal måske lige passe på, inden man kritiserer denne her udvikling og de unges valg af livsstil. Vi skal nok starte med at se på vores eget forbrug og på den måde, som verden har ændret sig og er på i dag. Vi maner til besindelse hos de unge, men hvordan forbruger vi selv? De unge er i høj grad et produkt af deres tid, og nok er reklamerne en del af tiden, men når mange (gamle, børn, unge, voksne) har det dårligt, skyldes det i langt højere grad en generel udvikling i samfundet, som indebærer, at forventningerne til de unge fra forældre, skole og samfund er meget store,«påpeger Hanne Niss. Hos Forbrugerombudsmanden er jurist Birgitte Wested imidlertid ikke bleg for at gå i kødet på firmaernes markedsføring. De unge er (vanskelige, sårbare, sikre, harmoniske) og skal beskyttes. Dette har været Forbrugerombudsmandens politik siden 1998, understreger hun.»unge mennesker har ikke den kritiske sans i orden. De er nemme at påvirke og har ikke den fornødne erfaring til at vurdere et produkts kvalitet,«siger hun og henviser til en undersøgelse fra Forbrugerinformation, som blandt andet konkluderer, at de unge ikke (formår, forgår, forklarer, fortjener) at opsøge uafhængig information om de produkter, de bruger penge på. Som nævnt er Paul uenig. Han indrømmer at have ladet sig lokke af marketingbureauer til at deltage i forbrugerundersøgelser, fordi han blev lovet penge på falske forudsætninger.»alle teenagerne skal jo bruge penge,«siger han og er nu ikke så vred over at være blevet snydt en enkelt gang. I dag har Paul (købt, stillet, ønsket, foræret) skateboardet og spiller i stedet el-guitar. Nu vil han være rockstjerne. Kilde: Samvirke

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch

HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch WILHEM BUSH HVAD SKAL JEG MED JESUS? Wilhelm Busch Originaltitel: Jesus unser Schicksal Copyright : Schrif tenmissions-verlag for dansk udgave: Dansk Luthersk Forlag, Hillerød Omslag og Lay-Out: www.ronaldgabrielsen.com

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed

Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær frihed Salg eller videre salg af denne publikation er ikke tilladt Tal med dit barn om skyggen - og bliv en familie med ekstraordinær

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende

yngre engle, som godt kunne lide at komme ind i det lidt lumre men også dragende For mange tusinde år siden var der en ærkeengel ved navn Mikael, som gjorde sig ret så bemærket blandt øvrige engle. Han var den sejeste af alle englene, kunne han slet ikke lade være med at styre dem

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL

Historie. Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL Historie 3 historie3-omslag.indd 1 Historie 3 Erik Dehn & Jens Aage Poulsen GYLDENDAL 11/02/11 14.16 HISTORIE Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 3GYLDENDAL Historie 3 Af Erik Dehn & Jens Aage Poulsen 1. udgave,

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller

John Schou. Tunnellen og Hulen. Udvalgte Noveller John Schou Tunnellen og Hulen Udvalgte Noveller Copyright 2012 by John Schou Cover: Borut Jemec Published by John Schou at Smashwords ISBN 9781476336480 This ebook is licensed for your personal enjoyment

Læs mere

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser.

Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Klimaet har ændret sig gennem flere tusinde år. Fra istid til tempereret klima med stor betydning for mennesker, dyr og planters betingelser. Undervisningshæftet Klima og historie giver et indblik i seks

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk www.børnogtro.dk 77 afsnit og gennem hele Bibelen Af Dorthe Lykke Jensen Børn & Tro Kapitel: Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 0 Indholdsfortegnelse Det Gamle Testamente m.m. Side

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Historien om. Hvem har flyttet min ost?

Historien om. Hvem har flyttet min ost? Historien om Hvem har flyttet min ost? DER VAR ENGANG, for længe siden i et land langt væk, fire små størrelser, der løb igennem en labyrint for at finde ost, som skulle gøre dem mætte og lykkelige. To

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen

MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN hvor er du? Første bog i Danmark om adoption fortalt af den biologiske mor. Aniella Bonnichsen MIT BARN HVOR ER DU? BAGSIDETEKST Adoption bringer mange tanker og følelser i spil. I bøger, aviser,

Læs mere

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse

forside jakob kehlet indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom Til indholdsfortegnelse jakob kehlet forside indimellem taber jeg salatskalen Otte unge med sklerose fortæller om at leve med en kronisk sygdom indimellem taber jeg salatskalen jakob kehlet Indimellem taber jeg salatskålen Jakob

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal

lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal lise ammitzbøll dorte østergren-olsen Henrik Poulsen ild med dansk 9 lærervejledning gyldendal Vild med dansk 9 Grundbog af Lise Ammitzbøll, Henrik Poulsen og Dorte Østergren-Olsen 1. udgave, 1. oplag

Læs mere