9.2 Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Fortidens Bølling Sø Tollundmanden og andre fund Bølling Sø forsvinder Den nye Bølling Sø

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.2 Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Fortidens Bølling Sø Tollundmanden og andre fund Bølling Sø forsvinder Den nye Bølling Sø"

Transkript

1 9.2 Du skal kun læse så meget af teksten Om Bølling Sø, at du kan svare på spørgsmålene. Sæt kryds ud for de rigtige svar. Der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål. Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Her har Skov- og Naturstyrelsen etableret en sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Disse arealer er fredet for at skabe et smukt og varieret landskab til gavn for både menneske og natur. Den nye sø er etableret i en stor lavning i landskabet, hvor resterne af den oprindelige Bølling Sø lå, indtil den blev afvandet i 1870-erne. Vil de vide mere om området, er de velkommen til at kontakte Feldborg Statsskovdistrikt. Adressen er: Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup. Telefon , Fortidens Bølling Sø Bølling Sø blev dannet ved slutningen af sidste istid for godt år siden. I løbet af stenalderen blev søen mindre. Sumpplanter bredte sig ud i søen, og der dannedes en højmose. I bondestenalderen for 6000 år siden var den vestligste del af søen groet til, så der kun var en mindre sø mod nord i den midterste del af lavningen opstemmet af højmosen og med afløb mod vest. Denne størrelse på ca. 140 ha blev holdt frem til 1870-erne, da den blev afvandet. Tollundmanden og andre fund Bølling Sø var formentlig rig på fisk og vildt, for i jægerstenalderen var der adskillige bopladser i området. I 1936 udgravede Nationalmuseet Klosterlundbopladsen, som dengang var Danmarks ældste - godt 9000 år gammel. Herning Museums arkæologiske undersøgelser efter 1990 har dog vist, at rensdyrjægere allerede havde været i området godt 2000 år tidligere - lige efter at istiden sluttede. Der er i området gjort mange spændende fund bl.a. i forbindelse med tørvegravning. De mest kendte er de to moselig, Ellingpigen og Tollundmanden samt to små ravfigurer, der forestiller dyr (se tegning ved kort). Der er desuden fundet en 400m lang trædestensrække, mange bopladser med flint, jagtstationer, offeranlæg, brorester, flere lerkar, fiskelystre, en fiskeruse, en vognstang, stammebåde samt en del skeletter og gevirer fra kronhjort. Bølling Sø forsvinder Bølling Sø blev afvandet i 1870-erne for at anvende søbunden til høslæt og den omgivende højmoses indtil 6 m tykke tørvelag til brændsel. Der opstod en omfattende tørveindustri, som havde størst betydning under verdenskrigene. Der er kendskab til omkring 50 tørveværker ved søen, og der findes stadig mange spor af disse. Den sidste fabrik ved Klosterlund lukkede i Da tørvelaget var gravet væk, forsøgte man at anvende arealerne til landbrug, især græsning. Dræningen var dog ikke effektiv, og i 1940-erne drænende man dybere, fordi jorden havde sat sig. Den nye Bølling Sø Skov- og Naturstyrelsen rejste i 1994 i samarbejde med Ringkjøbing og Århus Amter fredningssag for ca. 800 ha omfattende den tidligere Bølling Sø og omgivende arealer. Da de fleste tørvelag var gravet væk, var det ikke længere muligt at genskabe en sø, svarende til den oprindelige. Fredningskendelsen banede derfor vej for et naturgenopretningsprojekt med en sø på op til ca. 360 ha.

2 Anlægsarbejderne Før vandet fik lov at stige i den nye sø, er der udført forskellige anlægsarbejder: Krat og plantager er fældet, en enkelt ejendom, Bøllingsøgård, revet ned, og dæmninger langs de gamle afvandingskanaler jævnet. Enkelte øer er anlagt af hensyn til fuglelivet, og bl.a. Klosterlundbopladsen er sikret mod bølgepåvirkning. Langs Kragelundvej er der bygget en ny dæmning med gang- og cykelsti, som er søens grænse mod vest. Her er etableret et stemmeværk, hvor søens vandstand kan styres, samt et stryg, der gør det muligt for fisk at komme op i søen fra Skygge Å. Endelig er der udført omfattende arkæologiske undersøgelser. Fugle og fisk Den store søflade omgivet af rørskov, enge og overdrev byder på nye levesteder for en lang række dyr og planter. På søen kan der efter årstiden ses flere arter lappedykkere, svaner, gæs, ænder og vandhøns samt forskellige slags vadefugle, mens de omgivende arealer vil være tilholdssted for mange slags småfugle og rovfugle. Der vil ikke blive sat fisk ud i den nye sø. Dels var der fisk i de gamle kanaler, dels kan fisk gå op i søen gennem afløbsstryget. Efter få år vil vandkvaliteten formentlig være ganske god med gedde, aborre, skalle, brasen og ål, Naturpleje Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet næsten hele det fredede areal øst for Kragelundvej, mens de fleste arealer i dalen omkring Skygge Å vest for Kragelundvej fortsat er i privateje, men underlagt bestemmelser, der muliggør naturpleje og offentlig adgang ad de anlagte stier.

3 Naturkvaliteterne på søens omgivelser vil fremover være afhængig af naturpleje i form af græsning eller høslæt. Hvis arealerne får lov at passe sig selv, vil de gro til i skov og krat. Friluftsliv Fredningen af Bølling Sø har også til formål at give publikum adgang til de fredede arealer. Der er afmærket en natursti på 12 km rundt om søen. Der er etableret opholdsarealer med borde og bænke ved de anlagte p-pladser. Et par gamle jagthytter kan bruges som madpakkehuse. Ved p-pladsen syd for Dværgebakke nær Kragelundvej findes der toilet og informationspavillon, borde, bænke, bål- og grillsteder samt en teltplads. Ved Hærvejsruten nordøst om søen er der mulighed for primitiv overnatning. Ved Bølling Sø har Skov- og Naturstyrelsen etableret En sø på ca. 160 ha omgivet af ca. 275 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 260 ha omgivet af ca. 575 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 475 ha omgivet af ca. 360 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Den oprindelige Bølling Sø blev afvandet i 1860-erne 1870-erne 1880-erne 1890-erne Der vil ikke blive sat fisk ud i den nye sø. Men efter få år vil vandkvaliteten formentlig være ganske god med gedde, aborre, skalle, brasen og ål ørred, aborre, skalle, brasen og ål aborre, skalle, brasen og sandart gedde, aborre, skalle, sandart og laks Der er afmærket en natursti rundt om søen. på 9 km på 10 km på 11 km på 12 km Der er mulighed for primitiv overnatning ved Hærvejsruten nordøst om søen Klosterlundbopladsen Skygge Å Dværgebakke nær Kragelundvej I 1936 udgravede Nationalmuseet Klosterlundbopladsen, som dengang var Danmarks ældste godt 8000 år gammel godt 9000 år gammel godt år gammel godt år gammel Vil man vide mere om området, er man velkommen til at kontakte Feldborg Statsskovdistrikt. Adressen er: Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Feldborg. Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Klosterlund Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Skygge Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup

4 I artiklen Vi lever! Er der indsat nogle parenteser, der hver indeholder 4 ord/udtryk. Sæt streg under det af ordene, der giver den bedste mening. Vi lever! Af Anders Lund Madsen Og som altid, når man får livet foræret på ny, så er det pludselig nemt at se, hvad der i virkeligheden er vigtigt. EGENTLIG ER DET ENKELT. Hvis De kan læse disse linjer, så betyder det, at URBAN 1 er på gaden. Og hvis URBAN er på gaden, så er gaden der. Og hvis gaden er der, så er det overvældende sandsynligt, at husene og vejene og alt det der ude på landet og i udlandet også er der. Og hvis dét er tilfældet, så er Jorden ikke gået under. Og så er der røde ører nede i Frankrig. Det burde der i hvert fald være, for franskmanden, den yderst forhenværende flyveleder og lufthavnschef Eric Julien, havde ellers regnet ud, at vi blev alle sammen kvast af fragmenter fra kometen Schwassmann-Wachmannn, da denne passerede vor lille og skrøbelige planet 25. maj. Det var ligesom i går. HELT PRÆCIST HENAD AFTEN skulle den lille fyr på størrelse med en lastbil have ramt havoverfladen et sted ude i Atlanten, hvor den Atlantiske Højderyg løber som et dårligt helet sår fra Island i nord gennem Azorerne og helt ned til Brasiliens østkyst med en sådan saft og kraft, at selve nedslaget ville udløse en kædereaktion af undersøiske vulkanudbrud, som tilsammen ville skabe en enorm tsunami, der ville lægge det meste af Amerika og mindst hele Europa øde. Og hvad er Jorden uden USA og Europa? Netop. Gået (over, ned, under, væk). I hvert fald rimelig underdrejet. Men på den anden side absolut guld værd for Irans chancer til VM i fodbold. Og så alligevel ikke. For de skulle efter planen spille deres første kamp 11. juni klokken i Nürnberg, som jo ikke længere var der på grund af (flodbredden, flodlejet, flodmundingen, flodbølgen) ligesom modstanderne fra Mexico også måtte (forrykkes, forventes, fortrydes, foreviges) at have været i det mindste stærkt præget af afbud. MED ANDRE ORD: Et frygteligt rod. Og er der noget, tyskere ikke kan håndtere, så er det rod. Derfor skal vi heller ikke overfalde den franske idiotnar, bare fordi hans (udregninger, udviklinger, udvalg, udtog) viste sig at være en smule unøjagtige. Næh, vi skal glædes, skal vi. Thi vi har fået livet forærende én gang til, og hvor tit får man egentlig dét? Ikke særlig (sjovt, meget, hurtigt, tit.) Og der er mere endnu, og jeg tror, De allerede kan mærke det indeni som småbitte luftperler, der løber op langs rygsøjlen. Det er taknemmeligheden, der kæler for Dem. Alle, der har prøvet at styrte ned med et fly uden at dø af det, kender (fortjenesten, fornemmelsen, forvirringen, forklaringen) og De har meget at se frem til. Allerede nu vil lyset skinne klarere, og (skallen, smagen, blommen, hviden) i Deres blødkogte æg vil være ekstra gul. På gaden vil folk smile rigtigere og være smukkere, og De vil sandsynligvis føle trang til at røre ved ting, De ikke har rørt ved i årevis. Deres skulderblade for eksempel og naboens postkasse eller omvendt hvis De er modig. Og senere vil taknemmeligheden blive som strømper, De aldrig har lyst til at skifte, og De vil indse, at Deres liv er én stor eksplosion af øjeblikke, hvor alting i virkeligheden er (umuligt, træls, håbløst, muligt). JEG ER FOR EKSEMPEL I OSLO. Jeg skal ikke trætte med detaljerne, men det virkede som det rigtige sted at være, hvis Jorden gik under, fordi forskellen måske slet ikke ville blive bemærket. Men jeg lover Dem, at solen skinner over Carl Johan lige nu også selv om der skyer imellem. Faktisk håber jeg, at der er skyer imellem, for jeg er sikker på, at det er Jordens smukkeste skyer. Og nordmændene er Jordens fineste nordmænd, og priserne på ting heroppe er egentlig ret rimelige, når man tænker over det. Og jeg ved godt, det driver over, og en dag vender (sommeren, ferien, fridagen, hverdagen) 1 URBAN: gratisavis som denne artikel er hentet fra

5 tilbage med en ny dato på Jordens undergang, men lige nu skal vi have lov til at stå i morgengryet med hånden på skulderbladene og bare nyde vejret, når vi (vinder, trækker, raser over, ønsker) det. For det gør vi. Også kronprins Frederik, som i dag på festligste vis fylder 38 år. Tillykke. Læs den islandske saga Gunnars død og besvar spørgsmålene. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Gunnars død I den islandske slægtssaga,,njals saga", som sandsynligvis er forfattet i 1200-tallet, berettes bl.a. om vikingen Gunnar, der på grund af mange stridigheder bliver erklæret fredløs, hvilket hans fjender benytter sig af. De angriber hans gård en dag, hvor han er alene med sin mor, Ranveig, og sin kone, Halgerd, som ikke kan glemme, at Gunnar engang har slået hende. I nogen tid færdedes Gunnar således, som var han ikke fredløs, men om efteråret sendte Mård Valgardssøn bud, at alle Gunnars folk var i Markflodsdeltaet for at blive færdige med høslætten, og at Gunnar var ene hjemme. Da Gissur Hvide og Geir Gode fik budskabet, red de over elvene og sandene østpå til Hov. De sendte bud til Starkad på Trehjørning; og alle Gunnars modstandere samledes for at drøfte, hvordan man skulle gå til værks. Mård sagde, at de ikke kunne overraske Gunnar uden at tvinge bonden Torkel på nabogården til at tage alene hen til Hliderende og få fat i hunden Sam. På vejen tog derefter nogle af dem hen til Torkel. De greb ham og lod ham vælge mellem at blive slået ihjel eller få fat i hunden. Han valgte livet og tog med dem. I et vænge oven for Hliderende gjorde man holdt. Torkel gik ind i gården. Hunden lå oppe på taget, og han trak den med sig op i nogle hulninger. I det samme så hunden, at der var flere, sprang løs på Torkel og bed ham i lysken. Ønund fra Troldeskov kløvede hovedet på den med en økse. Da udstødte Sam et hyl så højt, at ingen mindedes at have hørt noget lignende, og faldt død om. Gunnar vågnede og sagde: Stygt er du medhandlet, Sam. Der bliver ikke længe mellem os. Stuehuset, hvori Gunnar sov, var helt af tømmer med klinkbygget tag. Der var glughuller ved væglægterne, og de var skoddede. Gunnar delte loftsværelset med Halgerd og sin moder. Da de sammensvorne nåede hen til gården, vidste de ikke, om Gunnar var hjemme. Derfor skulle en gå i forvejen og få det opklaret. Nordmanden Torgrim trådte op på huset, medens de andre satte sig i græsset. Gunnar så en rød kjortel ved glughullet og ramte lansen midt ind i den. Torgrim tabte skjoldet, snublede og styrtede ned fra taget og gik hen til Gissur og de andre, der sad i græsset. Gissur så op på ham og sagde: Er Gunnar hjemme? Torgrim svarer: Det må I selv finde ud af, men lansen var det. Dermed faldt han død om. Gunnar skød på dem med pile og værgede sig så godt, at de intet kunne udrette. Der var nogle, der sprang op på de andre huse for at angribe derfra, men Gunnar sendte sine pile mod dem, så de intet kunne udrette, og sådan gik det nogen tid. De fik sig et hvil og angreb for anden gang. Gunnar skød stadig pile fra glughullet, så de heller ikke nu kunne udrette noget, og for anden gang trak de sig tilbage. Da sagde Gissur Hvide: Vi må angribe bedre, det bliver ikke til noget med os. De stormede for tredje gang og holdt længe ud, og så trak de sig tilbage. Gunnar sagde: Der ligger en af deres pile ude på taget. Den skyder jeg mod dem. Det var forsmædelse for dem at lide fortræd af egne våben. Hans moder sagde: Gør det ikke. Lad dem være, nu de er holdt inde. Gunnar snappede pilen og skød. Den ramte Eilif Ønundssøn og sårede ham alvorligt. Han havde stået for sig selv, og ingen ænsede, at han var såret.

6 Der kom en arm ud med en guldring på og tog en pil, der lå på taget, siger Gissur. Man søgte ikke skyts ude, hvis der var nok inde. Lad os nu gå til angreb. Mård sagde: Lad os brænde ham inde. Ikke, om det så gjaldt mit liv, sagde Gissur. Find på noget, der dur. Du skal jo være så fiffig. Der lå tove i græsset, der undertiden brugtes til at sikre husene med. Mård sagde: Lad os tage de tove og slå dem om enderne af mønningsbjælken og binde de andre ender om sten, lægge tovene om vinder og hale tag og spær af huset. De hentede tovene og gjorde som foreslået. Gunnar mærkede intet, før de havde trukket hele taget af huset. Men han holdt dem på afstand med buen. Da foreslog Mård for anden gang at brænde ham inde. Gissur sagde: Jeg fatter ikke, at du vil foreslå noget, ingen anden vil være med til. Det skal aldrig ske. I det samme springer Torbrand Torleikssøn op på huset og hugger Gunnars buestreng over. Gunnar fatter om lansen med begge hænder, vender sig hurtigt om mod ham, driver lansen gennem ham og kaster ham ned fra taget. Da sprang Torbrands broder Asbrand op på huset. Gunnar rettede lansen mod ham, han holdt skjoldet for, lansen gennemborede det og trængte ind mellem spoleben og albueben. Gunnar vred lansen hurtigt om, så skjoldet kløvedes, og Asbrands arm splintredes, og han faldt ned fra taget. Gunnar havde nu såret otte og dræbt to. Han havde fået mange sår men han ænsede hverken sår eller død, sagde man. Han sagde til Halgerd: Giv mig to lokker af dit hår og få mor til at hjælpe dig med at sno en buestreng til mig. Gælder det noget for dig? siger hun. Det gælder mit liv, siger han, de får aldrig ram på mig, så længe jeg kan røre buen. Så skal jeg nu huske lussingen, siger hun. Det kommer mig ud på et, enten du forsvarer dig længere eller kortere. Hver har sin måde at udmærke sig på, siger Gunnar, og jeg skal ikke plage dig. Ranveig sagde: Du skikker dig slet, og din skam vil længe mindes. Gunnar værgede sig dygtigt. Han gav endnu otte så store sår, at de var døden nær, og værgede sig, til han segnede af træthed. De gav ham mange store sår, og dog slap han dem stadig af hænde og værgede sig endnu længe. Omsider fik de ham dræbt. Gissur sagde: En vældig tyr har vi nedlagt, det faldt os tungt, og hans forsvar vil mindes, så længe landet er bebygget. Derpå opsøgte han Ranveig og sagde: Vil du unde vore to døde jord, så de kan blive højlagt her? Hvorfor ikke to, når jeg helst undte jer det alle, siger hun. Vi må bære over med dine ord, siger Gissur, for du har mistet meget. Han bestemte, at der ikke måtte røves eller hærges. Derpå tog de bort. Oversat af Martin Larsen Kilde: "Eksamens- og Ekstemporaltekster 3", Gyldendal Da Gunnars hund dør, bliver Gunnar bange skælder han sine fjender ud siger han, at der ikke bliver længe mellem hundens og hans død pudser han sin anden hund på fjenden Nordmanden Torgrim er den første, der dør. Han rammes af Gunnars pil. Han får en lanse gennem sig. Han falder ned af taget og dør. Han dræbes med et af Gunnars sværd. Da Gunnar vil til at skyde med en af fjendernes egne pile, advarer hans mor ham mod at bruge den

7 griner moderen og siger, at det er en herlig fornærmelse mod dem knækker Gunnar sin buestreng giver fjenderne midlertidigt op Mård foreslår, at de brænder Gunnar inde. De kan ikke få ild i det våde græs. Gunnar får hurtigt slukket ilden. Gunnar springer over i et andet hus. Gissur afviser det som fejt. Gunnar kan ikke bruge sin bue mere, da buestrengen hugges over buestrengen springer, da den er lavet af hår buen knækker, da Gunnar spænder for den for hårdt fjenderne erobrer Gunnars bue Da Gunnars kone nægter at hjælpe ham med at sno en ny buestreng, giver han hende en lussing skælder han hende ud jager Gunnars mor hende væk fra gården siger han, at det så er hendes måde at udmærke sig på Da Gunnar er dræbt, beder Gissur Ranveig om jord til at begrave deres døde. Hun nægter at give dem lov til det. Hun siger, at hun hellere havde set dem alle begravet. Hun siger, at det må de gerne, hvis de også begraver Gunnar. Hun siger, at det må Gunnars kone afgøre. Læs novellen og besvar spørgsmålene. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Han var en lille nørd. Og han ville knække koden. Han vidste, at Gud fandtes derude, i cyberspace. Det var logik. For hvis Gud fandtes overalt, måtte han også findes der. Han havde spurgt præsten den gang han gik til konfirmationsforberedelse, om det ikke var sandt. Og præsten havde maske været lidt befippet over spørgsmålet, men endelig, tøvende, sagt ja. Uden nogen særlig overbevisning. Men præsten var nok bange for at tabe kunder til Scientology og andre sekter. I den ny tid var der kamp om Gud. Han var en lille nørd. Den dygtigste. Og han ville knække koden. Han ville finde den hemmelige portal, han ville finde Himmeriges Port på nettet, den der førte ind til Paradis. Men han var klar over, at nøden var svær at knække. Gud kunne ikke have alle surfere rendende, ikke i utide. Man fik først foretræde for Gud, når man var død. Det var en lov, der også gjaldt for nørder. Var man levende, måtte man i det mindste gøre en særlig indsats. Man skulle virkelig ville det, sætte alt ind for at blive belønnet med et møde med Den Største. Han var en lille nørd. Og han vidste, at det ikke nyttede at bruge Peter Pip-princippet. Da den dummeste i klassen, Peter Pip, som elskede katte, skulle lære at lede på nettet, havde han bare skrevet - og straks var der kommet en hjemmeside om katte! Det var da klogt nok, på en måde, og sjovt - og man skulle da heller ikke gøre nettet sværere end det var; men det var også et lykketræf, det var som en blind høne der fandt et korn - man fik jo for eksempel ikke en hjemmeside om vovser ved blot at skrive

8 Og så let gik det heller ikke med Gud, i hvert fald ikke den rigtige. Gud måtte nødvendigvis beskytte sig mod menneskene. Menneskene var Guds naturlige fjender. Jesus var kun en formildende omstændighed. I bund og grund var menneskene bange for og vrede på Gud. Det var selvfølgelig ikke noget præsten havde sagt. Det var tanker han selv havde gjort sig uden for konfirmationstimerne. Han var en lille nørd. Men han kunne ikke knække koden. Han havde brugt lang tid til at udregne formler, lange formler, mystiske formler, ligesom hans far regnede med tal der kunne knække koden til Internet-casinoet. Men intet hjalp. Hverken for hans far eller ham selv. Han måtte opgive. I frustration tastede han en sidste gang en web-adresse ind: www. dummegud. Så skete der noget. Fra skærmen bredte der sig et mildt lys, det trængte helt ind i ham, ind i hans gnavne sind - og han vidste, at han havde kontakt med Gud. Alt var i mildt og venligt som på en smuk majdag, også Guds stemme, den lo, en lille mild latter. - Du har ret, lo Gud. - Gud er dum. - Er det virkelig koden til dig? spurgte den lille nørd, lidt befippet. Det er din kode, svarede Gud. - Alle har deres egen. Men du havde gjort så meget og var så fortvivlet, at jeg forbarmede mig over dig. Jeg ved jo også godt, hvad der trykker dig. - Hvorfor skulle mor dø? spurgte den lille nørd. Gud sukkede. - Jeg vidste det var det. Og jeg kan ikke svare dig på det. Det er en hemmelighed. - Det er en dum hemmelighed. Hun var ikke gammel, sagde den lille nørd vredt. - Du har ret, svarede den gamle gud mildt. - Det er dumt. Men alt er dumt. Det er der menneskene tager fejl. Mennesker vil være kloge, og hvis de tror på Gud, tror de at Gud er den klogeste af alle. Men du havde ret, da du skrev dummegud - du var ked af det, skuffet og vred. Og du ramte plet: Gud er dum. - Men så er du også svag? sagde den lille nørd. - Jeg er svækket, sukkede Gud. - I begyndelsen var jeg meget stærk. Jeg tævede Djævelen. Han boede i mig selv. Det var en hård kamp. Det tog på kræfterne. Jeg tabte styrke. Og det er derfor historien om Jesus virker så stærkt på mange mennesker. Den tager dem om hjertet, den varmer, den føles sand. Men i grunden er den en dum historie. For hvorfor skulle en almægtig far som jeg ofre sin egen søn? - Indianerne syntes også, at Jesus var en svag gud. De syntes, at en gud skulle være stærk, sagde den lille nørd. Han var bitter på Gud og slet ikke bange for ham. Han nød at affyre sin giftpil. - Indianerne havde ganske ret, sagde Gud. -I indianertiden var guder stærke... - Så skulle du ikke have skabt andet end indianerne, brød den lille nørd ind, næsvis. - Tja, maske, svarede Gud. - Man skulle måske have holdt sig til en lille, overskuelig stamme og været dens strenge og stærke gud. Jeg kunne have været en uhyggelig totempæl, som blegansigterne blev bundet til og pint. Ja. Måske. Jeg skulle nok ikke have skabt andre end indianere. Heller ikke dig og alle dem du kender. Den lille nørd bed sig i tungen. Gud havde sendt giftpilen tilbage. Det var ikke til at vide, om Gud var klog eller dum. - Livet er lidt dumt; måske er det derfor vi elsker det, sagde Gud. Og så var den samtale slut. Den lille nørd sad alene tilbage. Det himmelske lys på skærmen var væk. Portalen lukket. Skærmbilledet viste blot hans almindelige åbningsside. Han gik ind på sin fars kontor. Faderen så op og udbrød begejstret ved synet af sønnen: - Jeg tror jeg har knækket koden. Koden til rouletten. Hemmeligheden ligger i en ganske enkel trekantsberegning, det drejer sig om forholdet mellem rød, sort og nul. Døren til Casinoets Port står åben, Sir! - Det er dumt, far, sagde den lille nørd tørt. Faderen så forbløffet på ham. En lille vrede gnistrede i hans ansigt over sønnens formastelighed. Så lyste han op i et smil og lo: - Skal ægget lære hønen... eller hanen, er det vel. Nå, du har nok ret. Det holder tankerne beskæftiget, men det er nok dumt. Sønnen gik hen og gav faderen et knus. - Du regner på noget helt andet, far. Rød er død. Sort er sorg. Og tallet nul er ingenting. Og alt. Tror du på et liv efter døden, far? Faderen var et øjeblik stille. Han lod sig vugge af sønnen. - Jaja, lige nu, sagde faderen ømt. Jaja, lige nu.

9 Peter Mouritzen, Monstermail og andre mysterier, Apostrof Kbh 2002 Den lille nørd vil ikke bruge Peter Pip-princippet fordi han hader at efterligne andre han vidste at Peter Pip bare havde været usædvanlig heldig Peter Pip ikke ville give ham lov til at bruge metoden han var blevet uvenner med Peter-Pip Den lille nørd får kontakt med Gud via nettet via præsten i kirken da han beder til ham Han ønsker at kontakte Gud fordi han er en nørd der prøver at knække alle koder han har væddet med præsten om at Gud har en netadresse Gud måske kan hjælpe ham med koden til rouletten han er ked af at hans mor er død Da han snakker med Gud er han en smule bange for Gud meget respektfuld for Gud slet ikke bange for Gud glad og ikke bitter på Gud Hvordan reagerer Gud da drengen kalder ham for dum? Gud giver drengen ret Gud benægter og siger han er klog Gud bliver vred Gud henviser til indianernes stærke guder. Hvem siger: Livet er lidt dumt; måske er det derfor vi elsker det? Er det: den lille nørd Gud Peter Pip drengens far Da sønnen går ind på sin fars kontor: bliver faderen stolt over at sønnen har opnået kontakt til Gud får de en god snak om koden til kasino mødes de i deres sorg over moderens død udveksler de spændende netadresser

10 I artiklen Teenagere er frit bytte er der indsat nogle felter, der hver indeholder 4 ord/udtryk. Sæt streg under det af ordene, der giver den bedste mening. Teenagere er frit bytte Af Peter Jensen I Danmark drømmer vi om pædagogisk korrekte børn, som leger med Lego, til de bliver 15. I Tyskland er jagten allerede gået hårdt ind på de unge forbrugere, og firmaerne skyr ingen midler Tusindvis af teenagere tumler igennem de store messehaller. De sædvanlige, kølige udstillingsstykker, som normalt præger ICC Messe i Berlin er afløst af et overflødighedshorn af fest og farver. Her lugter af Red Bull (en koffeinholdig læskedrik, som er forbudt i Danmark, red.) og søde popcorn, her er højt til loftet, her runger lokalerne af hip-hop-rytmer, og her er vi langt fra den depression, som ellers præger det regnvåde vejr udenfor. YOU-messen er blevet til en ungdomsinstitution i Tyskland. Hvert år rejser messen mellem de største byer og giver alskens firmaer, som gerne vil i direkte kontakt med de unge, mulighed for at faldbyde deres mærkevarer og gøre teenagerne forelskede i lige netop deres brand. Naturligvis er her firmaer som McDonald s, Nokia, Sony, musikkanalen VIVA og fodboldklubben Hertha Berlin. Mere overraskende er det at møde politiet, forsvaret, diverse ungdomsuddannelser og sågar det berlinske svar på NESA, Bewag, som viser, hvad strøm også kan bruges til gratis ture i neonlysende radiobiler. Alle vil i kontakt med de unge, og de unge vil også i (konflikt, kontrakt, kontrol, kontakt) med de mange firmaer. Faktisk er de villige til at betale i omegnen af 75 danske kroner for at komme ind på messen. Hvis man tror, at de unge føler sig omklamrede eller overgramsede af de mange kommercielle (forbud, tilbud, udbud, afbud) så må man tro om igen. JAGT PÅ SKATEBOARD-RAMPEN Paul er 16 år og begyndte at stå på skateboard, da han var 12. Han følte sig pirret og fascineret af sporten, som han kalder en»freestyle«-sport. Det er for rebeller at stå på skateboard. Skaterne mødes i»skateparken«, som dels er en legeplads indrettet specielt til folk med hjul under (armene, fødderne, albuerne, knæene,) og dels er et sted, hvor man bare hænger ud, hvis man er en af de»vilde«drenge mellem 12 og 25 år. Men selvom Paul og de andre skatere opfatter sig selv om rebeller, er de for mange firmaer nærmest et yndlingsmål. Dels er skaterne indbegrebet af cool en (vildskab, klædeskab, egenskab, ondskab) som mange firmaer gerne vil læne sig selv og deres brand tæt op ad og dels sidder de ikke som så mange andre unge foran computeren derhjemme på værelset hele dagen, men hænger ud i det fri, hvor alle der vil lokke dem med attraktive tilbud og gratis produkter, har frit spil. Og de benytter sig af lejligheden, fortæller Paul:»Jeg har været i mange forskellige skateparker, og det sker ret tit, at de kommer forbi med gratis produkter, som de (fordriver, forløser, forlænger, forærer) væk. For eksempel kom der sidste år ret tit en bil fra Red Bull med to unge mennesker, som bare forærede dåser væk til alle, der ville have. Hele bagagerummet var fyldt, og de prøvede at få folk til at lave forskellige tricks på deres skateboards og belønnede dem bagefter med dåserne, som ellers koster 1,50 stykket (12 dkr.),«siger den unge skater. Også andre læskedrikfirmaer har været på besøg i Skateparken for at forære (produkter, problemer, procenter, projekter) væk, og til tider forsøger firmaerne også at få samlet navne og adresser sammen på de unge:»sony Ericsson var der på et tidspunkt over flere dage. De havde stillet et telt op midt i parken og lavede en konkurrence, hvor man skulle spille Tony Hawk Pro Skater 4 (et berømt skateboardspil, som også findes til spillekonsollen PlayStation2, red.) på mobiltelefonen. Den med flest point ville så vinde en gratis mobiltelefon. Men alle deltagere skulle jo skrive deres navn og adresse på det kort, som de udfyldte med deres score,«fortæller Paul, som (hvisker,

11 skriver, sms-er, afslører), at han aldrig selv opgiver sin adresse. Han skriver gerne sit mobiltelefonnummer, men som han siger:»jeg ved, at min adresse tiltrækker en masse reklame. Den slags har jeg vidst siden 12-årsalderen.«INGEN FARE FOR KRITISKE UNGE Selvom Paul kun er 16 år og dermed ikke rigtigt voksen, har Ingo Barlovic, som er leder af forskningsinstituttet og marketingfirmaet Icon Kids & Youth i München, ikke de store bekymringer på den unge mands vegne. Vi lever i en kommerciel verden, og unge mennesker forbruger gerne og har ofte mange penge mellem hænderne. Derfor ser den tyske marketingekspert heller intet galt i, at firmaerne går direkte i kødet på de unge.»hvis et produkt er skadeligt, så bliver det aldrig tilladt i Tyskland. Det må man ikke glemme. Jeg har personligt den overbevisning, at de unge forbrugere er så intelligente, at de sagtens kan gennemskue forskellige former for reklame- og marketingtricks. Derfor mener jeg heller ikke, at det er uetisk at henvende sig direkte til dem med et (kommenteret, kommunikeret, kommercielt, kommunalt) budskab,«vurderer Barlovic. Han forklarer, at netop de unges kritiske sans tvinger firmaerne til at være særdeles kreative, hvis de skal kunne komme igennem med deres (budget, forslag, budskab, forsalg) over for de unge. Almindelig reklame virker simpelthen ikke. Firmaer som Red Bull og Sony Ericsson, som går direkte efter de unge, forventer heller ikke, at der straks dagen efter bliver solgt flere læskedrikke eller mobiltelefoner, blot fordi de optræder de steder, hvor de unge færdes. Det handler om noget helt andet, nemlig om at (forklare, fastholde, udtænke, afdække) sit eget image som aktuel, ung og hip, siger forskningslederen og fortsætter:»måden at markedsføre sig på over for de unge afhænger helt af produktet. Eksempelvis i skatermiljøet vil firmaer typisk forsøge sig med diverse produkter, som relaterer direkte til den pågældende sport eller livsstil. Tøjfirmaer finder således de mest trendsættende og toneangivende unge og (forærer, forklarer, demonstrerer, udtænker) dem tøj og andre produkter. Derved håber de at kunne opnå en påvirkning af de smarte unges kammerater, som man har svært ved at nå gennem direkte markedsføring,«afslutter Ingo Barlovic. Paul er enig. Han finder det hverken uetisk eller anmassende, at diverse firmaer kæmper så intenst om hans gunst.»det tænker man slet ikke over som teenager,«mener han.»du synes bare, det er fedt at få noget foræret gratis, og jeg oplever altså ikke, at det forandrer mine forbrugsvaner. Tværtimod føler jeg mere, at det er os, der tager dem ved næsen. De prøver og prøver, og de opnår ikke noget.«kun den form for marketing, hvor firmaerne involverer de mest populære personer i en klike direkte, har efter den unge skaters mening en virkning. Den virkning er til gengæld enorm.»som teenager lader du dig meget kraftigt påvirke af (gruppedynamik, gruppevis, gruppeterapi, gruppepres). Hvis en eller anden, som alle ser op til, begynder at gå med et bestemt mærke sko, så vil alle have dem. Det er helt klart en af de ting, som kan sætte en trend,«konstaterer han. DANSK BEKYMRING I Danmark går det ikke så hårdt til som i Tyskland. Vi har en tradition for et mere pædagogisk syn på børn og unge og betragter dem i højere grad som sårbare end som kompetente forbrugere. Såvel Hanne Niss, der er lektor ved Handelshøjskolen i København med speciale i børn og marketing, som Birgitte Wested, der er jurist ved Forbrugerombudsmanden, advarer imod den øgede kommercialisering af de unges (tilstand, tilflugt, tilpasning, tilværelse). Hanne Niss bryder sig dog ikke om at give marketing og reklamer skylden.

12 »De undersøgelser, der er lavet af, hvor påvirkelige børn og unge er af reklamer, er faktisk lidt modsatrettede. Der er nogle undersøgelser, som viser, at børn er meget kritiske. De vokser op med reklamer og kan derfor sagtens skelne og forholde sig kritisk og selvstændigt. De lader sig ikke føre bag lyset. De samme undersøgelser viser også, at de er meget mere (påståede, påvisende, påkaldende, påvirkede) af deres kammerater. Der er så andre undersøgelser, som konkluderer det modsatte. Børnene bliver påvirket, også selvom de selv siger noget andet,«siger lektoren. Hun understreger, at der er meget stor forskel på aldersgrupperne. Hanne Niss vurderer personligt, at små børn vitterligt har meget svært ved at skelne reklamebudskaberne fra virkelighedens verden, mens gruppen af unge fra 12 til 19 år nok er meget gode til at være (voldsomme, kritiske, kreative, betænkelige) ikke mindst fordi de er vokset op i et stadigt mere kommercialiseret samfund.»man skal måske lige passe på, inden man kritiserer denne her udvikling og de unges valg af livsstil. Vi skal nok starte med at se på vores eget forbrug og på den måde, som verden har ændret sig og er på i dag. Vi maner til besindelse hos de unge, men hvordan forbruger vi selv? De unge er i høj grad et produkt af deres tid, og nok er reklamerne en del af tiden, men når mange (gamle, børn, unge, voksne) har det dårligt, skyldes det i langt højere grad en generel udvikling i samfundet, som indebærer, at forventningerne til de unge fra forældre, skole og samfund er meget store,«påpeger Hanne Niss. Hos Forbrugerombudsmanden er jurist Birgitte Wested imidlertid ikke bleg for at gå i kødet på firmaernes markedsføring. De unge er (vanskelige, sårbare, sikre, harmoniske) og skal beskyttes. Dette har været Forbrugerombudsmandens politik siden 1998, understreger hun.»unge mennesker har ikke den kritiske sans i orden. De er nemme at påvirke og har ikke den fornødne erfaring til at vurdere et produkts kvalitet,«siger hun og henviser til en undersøgelse fra Forbrugerinformation, som blandt andet konkluderer, at de unge ikke (formår, forgår, forklarer, fortjener) at opsøge uafhængig information om de produkter, de bruger penge på. Som nævnt er Paul uenig. Han indrømmer at have ladet sig lokke af marketingbureauer til at deltage i forbrugerundersøgelser, fordi han blev lovet penge på falske forudsætninger.»alle teenagerne skal jo bruge penge,«siger han og er nu ikke så vred over at være blevet snydt en enkelt gang. I dag har Paul (købt, stillet, ønsket, foræret) skateboardet og spiller i stedet el-guitar. Nu vil han være rockstjerne. Kilde: Samvirke

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang

Prædiken til 22. s. e. trin. Kl i Engesvang Prædiken til 22. s. e. trin. Kl. 10.00 i Engesvang 478 Vi kommer til din kirke, Gud op al den ting 675 Gud vi er i gode hænder Willy Egemose 418 - Herre Jesus kom at røre 613 Herre, du vandrer forsoningens

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784

Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 Gudstjeneste, Domkirken, søndag d. 15. marts 2015 kl. 15.00 25 års jubilæum for Reden Søndag: Midfaste, Johs. 6, 1-15 Salmer: 750, 29, 192, 784 I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen. Jeg vil

Læs mere

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere!

Det er blevet Allehelgens dag.. den dag i året, hvor vi mindes de kære elskede, som ikke er hos os længere! ALLEHELGEN 2012 HA. Der er dage, hvor jeg slet ikke har lyst til at stå ud af sengen Jeg tænker på hende hele tiden. Der er ikke noget, der er, som det var før. Sådan udtrykte en mand sig. Han havde mistet

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob.

Side 3.. skindet. historien om Esau og Jakob. Side 3 skindet historien om Esau og Jakob 1 Spark i maven 4 2 Esau og Jakob 6 3 Den ældste søn 8 4 Arven 10 5 Maden 12 6 Esau gav arven væk 14 7 Esaus hånd 16 8 Jakobs mor 20 9 Skindet 22 10 Jakob løj

Læs mere

ÆBLET. historien om Adam og Eva.

ÆBLET. historien om Adam og Eva. Side 3 ÆBLET historien om Adam og Eva 1 Dag og nat 4 2 Adam og Eva 6 3 Træet 8 4 En dejlig tid 10 5 Røde æbler 12 6 Slangen 14 7 Pluk det 16 8 Nøgne 20 9 Hvor er I? 22 10 Det var ikke mig 24 11 Guds straf

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Historien om Tankernes Hus

Historien om Tankernes Hus Historien om Tankernes Hus På en måde kan man godt sige, at tankerne bor inde i hovedet. Forestil dig, at tankerne bor i et hus med mange rum, hvor du kan bevæge dig rundt og opdage dem. Når du skal opdage

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren

Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren Stemmer fra Hulbjerg Eleverne digter videre på historien Historie, dansk og kristendomskundskab. Formuleret direkte til læreren v/ Anette Wilhjelm Jahn Her er forslag til opgaver, der sætter fantasien

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Det blev vinter det blev vår mange gange.

Det blev vinter det blev vår mange gange. 1 Hortensia Der var engang den yndigste lille pige. De første mange måneder af hendes liv, levede hun i en blomst. Den skærmede hende og varmede hende. Hun blev født en solrig majdag, hvor anemonerne lige

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang

Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 1 Prædiken til nytårsaften kl. 15.00 i Engesvang 717 I går var hveden moden - på den svenske folkemelodi 59 - Jesus os til trøst og gavn 108 Lovet være du Jesus Krist 712 - Vær velkommen, Herrens år Jeg

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen.

Jernalder FAKTA. Hvad ved vi? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Vi har fundet jernalderfolkenes grave og landsbyer. Vi har også fundet mange af deres ting og spor efter deres religion og deres krige.

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN VESTER AABY 2012 SØNDAG DEN 15.APRIL KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det måtte ikke være for let. For så lignede det ikke virkeligheden.

Læs mere

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film

Jernalder. Fakta. Hvor ved vi det fra? Hvad ved vi? Se film Jernalder Vidste du... at der nogle gange var krig i jernalderen? Jernalderen var den tid, der kom efter bronzealderen. Den sidste del af jernalderen kaldes vikingetid. For 2500 til 1000 år siden var der

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen

1. Ta mig tilbage. Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Steffan Lykke 1. Ta mig tilbage Du er gået din vej Jeg kan ik leve uden dig men du har sat mig fri igen Her er masser af plads I mit lille ydmyg palads men Her er koldt og trist uden dig Men hvor er du

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard

Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 1 Danske kongesagn Ragnhild Bach Ølgaard 2 Dan Sagnet fortæller, at en konge ved navn Dan, jog sine fjender mod syd. Han var en stærk konge, og folk gav hans land navn efter ham. På den måde fik Danmark

Læs mere

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på

Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på Endnu en gang stod fuldmånen på himlen. En kølig blæst strøg gennem skovens mørke og fik bladene til at rasle. De to blodsøstre Hævn og Hunger sad på en splintret stamme. Vores søster Harm er sent på den,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger

Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Retningslinjer for den uerfarne spøgelsesjæger Flere gange om året bliver jeg ringet op af nogen som er bekymrede over en spøgelsesagtig tilstedeværelse, sædvanligvis i deres hjem. Nogle af dem er ligesom

Læs mere

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11

Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Feltpræst Ulla Thorbjørn Hansen: Tale ved den militære begravelse af konstabel Mikkel Jørgensen fra Toreby Kirke den 3. november 2010 klokken 11 Lad os alle rejse os og høre biblens tale om Guds omsorg

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig.

22.s.e.trin.B Matt 18,1-14 Salmer: Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. 22.s.e.trin.B. 2016 Matt 18,1-14 Salmer: 750-289-593 52-423-31 Hvem er den største i himmeriget? Sådan spørger disciplene Jesus. Man undrer sig. Havde de ikke forstået noget som helst. Men det er jo såre

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

DUSØR FOR ORANGUTANG

DUSØR FOR ORANGUTANG Biffer Alle kaldte ham Biffer, men hans rigtige navn var Birger. Det er et vildt gammeldags navn. Der er stort set ingen drenge, der hedder Birger i dag. Men Biffers forældre var ret gamle, og de var også

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II

Lucia-gudstjeneste i Bejsnap 13. december s.i advent II I dag har vi et dejligt solskinsvejr, og det nyder vi i fulde drag, for det er småt med lyset for tiden. Mørket har magten uden for i disse dage. Det er mørkt når vi står op, og det begynder allerede at

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015

21. søndag efter trinitatis 25. oktober 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke (familiegudstjeneste) Tema: Troens skjold Salmer: 13, 24, 60; 380, 70 Evangelium: Joh. 4,46-53 Vi hørte i dagens første læsning om Na'aman fra Syrien. Han var blevet rig og mægtig,

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel

som gamle mennesker sukkende kan sige når de har været til endnu en begravelse.. For sådan er det jo også. At nogen af os får lov at sige farvel Juledag 2014 Af sognepræst Kristine S. Hestbech Livet har en begyndelse og en ende. Sådan er det, når man ikke tror på reinkarnation hvor alt går i ring, men tror på at livet er så ukrænkeligt og værdigt

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven

Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke. Salmer: 236 305 224 // 241 227 235. Maria Magdalene ved graven Prædiken til 2. påskedag 2016 i Jægersborg Kirke Salmer: 236 305 224 // 241 227 235 Maria Magdalene ved graven 1. Jeg har igennem årene mødt mange enker og enkemænd, men nok mest enker, som har fortalt

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle

Og ude på den gamle træbænk, hvor de sammen plejede at nyde de svale aftener, havde Noa sagt det, som det var: Han har tænkt sig at slå dem alle 3. Blodig alvor Næste morgen var der besynderligt nok ingen, der beklagede sig. Emzara var overbevist om, at det var, fordi de vidste, hvordan hun ville reagere. At hun var pylret, var ikke nogen hemmelighed,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

Alt forandres LÆSEPRØVE

Alt forandres LÆSEPRØVE Alt forandres LÆSEPRØVE Joan Bach Ludvigsen LÆSEPRØVE Alt forandres Noveller To par Han vidste, hvad hun ville sige, så snart de var gået derfra. Når de var kommet ud af opgangen og havde gået et par minutter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen.

Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og ingen verdens nød, der kan os skille! Amen. 1 Konfirmationerne i Borbjerg og Hogager 2016. Salmer: 478, 29, 658 / 68, 192v1,3+7, 70. Tekster: Psal.8, Jh.21.15-19.... Gud, vil du hjælpe os med at huske det, som vi lige sang: at der er ingen død og

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667

9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 1 9. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 28. juli 2013 kl. 10.00. Salmer: 745/15/631/714//692/439/667/683 Uddelingssalme: se ovenfor: 667 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 7.APRIL AASTRUP KIRKE KL. 10.00 1.SEP. Tekster: Sl. 8, Joh. 20,19-31 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Thomas er væk! Peter var kommet styrtende ind i klassen og havde

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke

I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G. i Gl. Havdrup Kirke I N D B Y D E L S E T I L M I N I - P I L G R I M S V A N D R I N G i Gl. Havdrup Kirke Denne folder er ment som en hjælp til at se kirken på en anden måde. Ikke blot som en fin bygning vi som turister

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere