9.2 Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Fortidens Bølling Sø Tollundmanden og andre fund Bølling Sø forsvinder Den nye Bølling Sø

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "9.2 Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Fortidens Bølling Sø Tollundmanden og andre fund Bølling Sø forsvinder Den nye Bølling Sø"

Transkript

1 9.2 Du skal kun læse så meget af teksten Om Bølling Sø, at du kan svare på spørgsmålene. Sæt kryds ud for de rigtige svar. Der er kun et rigtigt svar til hvert spørgsmål. Bølling Sø Velkommen til Bølling Sø Her har Skov- og Naturstyrelsen etableret en sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Disse arealer er fredet for at skabe et smukt og varieret landskab til gavn for både menneske og natur. Den nye sø er etableret i en stor lavning i landskabet, hvor resterne af den oprindelige Bølling Sø lå, indtil den blev afvandet i 1870-erne. Vil de vide mere om området, er de velkommen til at kontakte Feldborg Statsskovdistrikt. Adressen er: Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup. Telefon , Fortidens Bølling Sø Bølling Sø blev dannet ved slutningen af sidste istid for godt år siden. I løbet af stenalderen blev søen mindre. Sumpplanter bredte sig ud i søen, og der dannedes en højmose. I bondestenalderen for 6000 år siden var den vestligste del af søen groet til, så der kun var en mindre sø mod nord i den midterste del af lavningen opstemmet af højmosen og med afløb mod vest. Denne størrelse på ca. 140 ha blev holdt frem til 1870-erne, da den blev afvandet. Tollundmanden og andre fund Bølling Sø var formentlig rig på fisk og vildt, for i jægerstenalderen var der adskillige bopladser i området. I 1936 udgravede Nationalmuseet Klosterlundbopladsen, som dengang var Danmarks ældste - godt 9000 år gammel. Herning Museums arkæologiske undersøgelser efter 1990 har dog vist, at rensdyrjægere allerede havde været i området godt 2000 år tidligere - lige efter at istiden sluttede. Der er i området gjort mange spændende fund bl.a. i forbindelse med tørvegravning. De mest kendte er de to moselig, Ellingpigen og Tollundmanden samt to små ravfigurer, der forestiller dyr (se tegning ved kort). Der er desuden fundet en 400m lang trædestensrække, mange bopladser med flint, jagtstationer, offeranlæg, brorester, flere lerkar, fiskelystre, en fiskeruse, en vognstang, stammebåde samt en del skeletter og gevirer fra kronhjort. Bølling Sø forsvinder Bølling Sø blev afvandet i 1870-erne for at anvende søbunden til høslæt og den omgivende højmoses indtil 6 m tykke tørvelag til brændsel. Der opstod en omfattende tørveindustri, som havde størst betydning under verdenskrigene. Der er kendskab til omkring 50 tørveværker ved søen, og der findes stadig mange spor af disse. Den sidste fabrik ved Klosterlund lukkede i Da tørvelaget var gravet væk, forsøgte man at anvende arealerne til landbrug, især græsning. Dræningen var dog ikke effektiv, og i 1940-erne drænende man dybere, fordi jorden havde sat sig. Den nye Bølling Sø Skov- og Naturstyrelsen rejste i 1994 i samarbejde med Ringkjøbing og Århus Amter fredningssag for ca. 800 ha omfattende den tidligere Bølling Sø og omgivende arealer. Da de fleste tørvelag var gravet væk, var det ikke længere muligt at genskabe en sø, svarende til den oprindelige. Fredningskendelsen banede derfor vej for et naturgenopretningsprojekt med en sø på op til ca. 360 ha.

2 Anlægsarbejderne Før vandet fik lov at stige i den nye sø, er der udført forskellige anlægsarbejder: Krat og plantager er fældet, en enkelt ejendom, Bøllingsøgård, revet ned, og dæmninger langs de gamle afvandingskanaler jævnet. Enkelte øer er anlagt af hensyn til fuglelivet, og bl.a. Klosterlundbopladsen er sikret mod bølgepåvirkning. Langs Kragelundvej er der bygget en ny dæmning med gang- og cykelsti, som er søens grænse mod vest. Her er etableret et stemmeværk, hvor søens vandstand kan styres, samt et stryg, der gør det muligt for fisk at komme op i søen fra Skygge Å. Endelig er der udført omfattende arkæologiske undersøgelser. Fugle og fisk Den store søflade omgivet af rørskov, enge og overdrev byder på nye levesteder for en lang række dyr og planter. På søen kan der efter årstiden ses flere arter lappedykkere, svaner, gæs, ænder og vandhøns samt forskellige slags vadefugle, mens de omgivende arealer vil være tilholdssted for mange slags småfugle og rovfugle. Der vil ikke blive sat fisk ud i den nye sø. Dels var der fisk i de gamle kanaler, dels kan fisk gå op i søen gennem afløbsstryget. Efter få år vil vandkvaliteten formentlig være ganske god med gedde, aborre, skalle, brasen og ål, Naturpleje Skov- og Naturstyrelsen har erhvervet næsten hele det fredede areal øst for Kragelundvej, mens de fleste arealer i dalen omkring Skygge Å vest for Kragelundvej fortsat er i privateje, men underlagt bestemmelser, der muliggør naturpleje og offentlig adgang ad de anlagte stier.

3 Naturkvaliteterne på søens omgivelser vil fremover være afhængig af naturpleje i form af græsning eller høslæt. Hvis arealerne får lov at passe sig selv, vil de gro til i skov og krat. Friluftsliv Fredningen af Bølling Sø har også til formål at give publikum adgang til de fredede arealer. Der er afmærket en natursti på 12 km rundt om søen. Der er etableret opholdsarealer med borde og bænke ved de anlagte p-pladser. Et par gamle jagthytter kan bruges som madpakkehuse. Ved p-pladsen syd for Dværgebakke nær Kragelundvej findes der toilet og informationspavillon, borde, bænke, bål- og grillsteder samt en teltplads. Ved Hærvejsruten nordøst om søen er der mulighed for primitiv overnatning. Ved Bølling Sø har Skov- og Naturstyrelsen etableret En sø på ca. 160 ha omgivet af ca. 275 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 260 ha omgivet af ca. 575 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 475 ha omgivet af ca. 360 ha marker, enge, overdrev og krat. En sø på ca. 360 ha omgivet af ca. 475 ha marker, enge, overdrev og krat. Den oprindelige Bølling Sø blev afvandet i 1860-erne 1870-erne 1880-erne 1890-erne Der vil ikke blive sat fisk ud i den nye sø. Men efter få år vil vandkvaliteten formentlig være ganske god med gedde, aborre, skalle, brasen og ål ørred, aborre, skalle, brasen og ål aborre, skalle, brasen og sandart gedde, aborre, skalle, sandart og laks Der er afmærket en natursti rundt om søen. på 9 km på 10 km på 11 km på 12 km Der er mulighed for primitiv overnatning ved Hærvejsruten nordøst om søen Klosterlundbopladsen Skygge Å Dværgebakke nær Kragelundvej I 1936 udgravede Nationalmuseet Klosterlundbopladsen, som dengang var Danmarks ældste godt 8000 år gammel godt 9000 år gammel godt år gammel godt år gammel Vil man vide mere om området, er man velkommen til at kontakte Feldborg Statsskovdistrikt. Adressen er: Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Feldborg. Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Klosterlund Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Skygge Feldborg Statsskovdistrikt, Bjørnkærvej 18, 7540 Haderup

4 I artiklen Vi lever! Er der indsat nogle parenteser, der hver indeholder 4 ord/udtryk. Sæt streg under det af ordene, der giver den bedste mening. Vi lever! Af Anders Lund Madsen Og som altid, når man får livet foræret på ny, så er det pludselig nemt at se, hvad der i virkeligheden er vigtigt. EGENTLIG ER DET ENKELT. Hvis De kan læse disse linjer, så betyder det, at URBAN 1 er på gaden. Og hvis URBAN er på gaden, så er gaden der. Og hvis gaden er der, så er det overvældende sandsynligt, at husene og vejene og alt det der ude på landet og i udlandet også er der. Og hvis dét er tilfældet, så er Jorden ikke gået under. Og så er der røde ører nede i Frankrig. Det burde der i hvert fald være, for franskmanden, den yderst forhenværende flyveleder og lufthavnschef Eric Julien, havde ellers regnet ud, at vi blev alle sammen kvast af fragmenter fra kometen Schwassmann-Wachmannn, da denne passerede vor lille og skrøbelige planet 25. maj. Det var ligesom i går. HELT PRÆCIST HENAD AFTEN skulle den lille fyr på størrelse med en lastbil have ramt havoverfladen et sted ude i Atlanten, hvor den Atlantiske Højderyg løber som et dårligt helet sår fra Island i nord gennem Azorerne og helt ned til Brasiliens østkyst med en sådan saft og kraft, at selve nedslaget ville udløse en kædereaktion af undersøiske vulkanudbrud, som tilsammen ville skabe en enorm tsunami, der ville lægge det meste af Amerika og mindst hele Europa øde. Og hvad er Jorden uden USA og Europa? Netop. Gået (over, ned, under, væk). I hvert fald rimelig underdrejet. Men på den anden side absolut guld værd for Irans chancer til VM i fodbold. Og så alligevel ikke. For de skulle efter planen spille deres første kamp 11. juni klokken i Nürnberg, som jo ikke længere var der på grund af (flodbredden, flodlejet, flodmundingen, flodbølgen) ligesom modstanderne fra Mexico også måtte (forrykkes, forventes, fortrydes, foreviges) at have været i det mindste stærkt præget af afbud. MED ANDRE ORD: Et frygteligt rod. Og er der noget, tyskere ikke kan håndtere, så er det rod. Derfor skal vi heller ikke overfalde den franske idiotnar, bare fordi hans (udregninger, udviklinger, udvalg, udtog) viste sig at være en smule unøjagtige. Næh, vi skal glædes, skal vi. Thi vi har fået livet forærende én gang til, og hvor tit får man egentlig dét? Ikke særlig (sjovt, meget, hurtigt, tit.) Og der er mere endnu, og jeg tror, De allerede kan mærke det indeni som småbitte luftperler, der løber op langs rygsøjlen. Det er taknemmeligheden, der kæler for Dem. Alle, der har prøvet at styrte ned med et fly uden at dø af det, kender (fortjenesten, fornemmelsen, forvirringen, forklaringen) og De har meget at se frem til. Allerede nu vil lyset skinne klarere, og (skallen, smagen, blommen, hviden) i Deres blødkogte æg vil være ekstra gul. På gaden vil folk smile rigtigere og være smukkere, og De vil sandsynligvis føle trang til at røre ved ting, De ikke har rørt ved i årevis. Deres skulderblade for eksempel og naboens postkasse eller omvendt hvis De er modig. Og senere vil taknemmeligheden blive som strømper, De aldrig har lyst til at skifte, og De vil indse, at Deres liv er én stor eksplosion af øjeblikke, hvor alting i virkeligheden er (umuligt, træls, håbløst, muligt). JEG ER FOR EKSEMPEL I OSLO. Jeg skal ikke trætte med detaljerne, men det virkede som det rigtige sted at være, hvis Jorden gik under, fordi forskellen måske slet ikke ville blive bemærket. Men jeg lover Dem, at solen skinner over Carl Johan lige nu også selv om der skyer imellem. Faktisk håber jeg, at der er skyer imellem, for jeg er sikker på, at det er Jordens smukkeste skyer. Og nordmændene er Jordens fineste nordmænd, og priserne på ting heroppe er egentlig ret rimelige, når man tænker over det. Og jeg ved godt, det driver over, og en dag vender (sommeren, ferien, fridagen, hverdagen) 1 URBAN: gratisavis som denne artikel er hentet fra

5 tilbage med en ny dato på Jordens undergang, men lige nu skal vi have lov til at stå i morgengryet med hånden på skulderbladene og bare nyde vejret, når vi (vinder, trækker, raser over, ønsker) det. For det gør vi. Også kronprins Frederik, som i dag på festligste vis fylder 38 år. Tillykke. Læs den islandske saga Gunnars død og besvar spørgsmålene. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Gunnars død I den islandske slægtssaga,,njals saga", som sandsynligvis er forfattet i 1200-tallet, berettes bl.a. om vikingen Gunnar, der på grund af mange stridigheder bliver erklæret fredløs, hvilket hans fjender benytter sig af. De angriber hans gård en dag, hvor han er alene med sin mor, Ranveig, og sin kone, Halgerd, som ikke kan glemme, at Gunnar engang har slået hende. I nogen tid færdedes Gunnar således, som var han ikke fredløs, men om efteråret sendte Mård Valgardssøn bud, at alle Gunnars folk var i Markflodsdeltaet for at blive færdige med høslætten, og at Gunnar var ene hjemme. Da Gissur Hvide og Geir Gode fik budskabet, red de over elvene og sandene østpå til Hov. De sendte bud til Starkad på Trehjørning; og alle Gunnars modstandere samledes for at drøfte, hvordan man skulle gå til værks. Mård sagde, at de ikke kunne overraske Gunnar uden at tvinge bonden Torkel på nabogården til at tage alene hen til Hliderende og få fat i hunden Sam. På vejen tog derefter nogle af dem hen til Torkel. De greb ham og lod ham vælge mellem at blive slået ihjel eller få fat i hunden. Han valgte livet og tog med dem. I et vænge oven for Hliderende gjorde man holdt. Torkel gik ind i gården. Hunden lå oppe på taget, og han trak den med sig op i nogle hulninger. I det samme så hunden, at der var flere, sprang løs på Torkel og bed ham i lysken. Ønund fra Troldeskov kløvede hovedet på den med en økse. Da udstødte Sam et hyl så højt, at ingen mindedes at have hørt noget lignende, og faldt død om. Gunnar vågnede og sagde: Stygt er du medhandlet, Sam. Der bliver ikke længe mellem os. Stuehuset, hvori Gunnar sov, var helt af tømmer med klinkbygget tag. Der var glughuller ved væglægterne, og de var skoddede. Gunnar delte loftsværelset med Halgerd og sin moder. Da de sammensvorne nåede hen til gården, vidste de ikke, om Gunnar var hjemme. Derfor skulle en gå i forvejen og få det opklaret. Nordmanden Torgrim trådte op på huset, medens de andre satte sig i græsset. Gunnar så en rød kjortel ved glughullet og ramte lansen midt ind i den. Torgrim tabte skjoldet, snublede og styrtede ned fra taget og gik hen til Gissur og de andre, der sad i græsset. Gissur så op på ham og sagde: Er Gunnar hjemme? Torgrim svarer: Det må I selv finde ud af, men lansen var det. Dermed faldt han død om. Gunnar skød på dem med pile og værgede sig så godt, at de intet kunne udrette. Der var nogle, der sprang op på de andre huse for at angribe derfra, men Gunnar sendte sine pile mod dem, så de intet kunne udrette, og sådan gik det nogen tid. De fik sig et hvil og angreb for anden gang. Gunnar skød stadig pile fra glughullet, så de heller ikke nu kunne udrette noget, og for anden gang trak de sig tilbage. Da sagde Gissur Hvide: Vi må angribe bedre, det bliver ikke til noget med os. De stormede for tredje gang og holdt længe ud, og så trak de sig tilbage. Gunnar sagde: Der ligger en af deres pile ude på taget. Den skyder jeg mod dem. Det var forsmædelse for dem at lide fortræd af egne våben. Hans moder sagde: Gør det ikke. Lad dem være, nu de er holdt inde. Gunnar snappede pilen og skød. Den ramte Eilif Ønundssøn og sårede ham alvorligt. Han havde stået for sig selv, og ingen ænsede, at han var såret.

6 Der kom en arm ud med en guldring på og tog en pil, der lå på taget, siger Gissur. Man søgte ikke skyts ude, hvis der var nok inde. Lad os nu gå til angreb. Mård sagde: Lad os brænde ham inde. Ikke, om det så gjaldt mit liv, sagde Gissur. Find på noget, der dur. Du skal jo være så fiffig. Der lå tove i græsset, der undertiden brugtes til at sikre husene med. Mård sagde: Lad os tage de tove og slå dem om enderne af mønningsbjælken og binde de andre ender om sten, lægge tovene om vinder og hale tag og spær af huset. De hentede tovene og gjorde som foreslået. Gunnar mærkede intet, før de havde trukket hele taget af huset. Men han holdt dem på afstand med buen. Da foreslog Mård for anden gang at brænde ham inde. Gissur sagde: Jeg fatter ikke, at du vil foreslå noget, ingen anden vil være med til. Det skal aldrig ske. I det samme springer Torbrand Torleikssøn op på huset og hugger Gunnars buestreng over. Gunnar fatter om lansen med begge hænder, vender sig hurtigt om mod ham, driver lansen gennem ham og kaster ham ned fra taget. Da sprang Torbrands broder Asbrand op på huset. Gunnar rettede lansen mod ham, han holdt skjoldet for, lansen gennemborede det og trængte ind mellem spoleben og albueben. Gunnar vred lansen hurtigt om, så skjoldet kløvedes, og Asbrands arm splintredes, og han faldt ned fra taget. Gunnar havde nu såret otte og dræbt to. Han havde fået mange sår men han ænsede hverken sår eller død, sagde man. Han sagde til Halgerd: Giv mig to lokker af dit hår og få mor til at hjælpe dig med at sno en buestreng til mig. Gælder det noget for dig? siger hun. Det gælder mit liv, siger han, de får aldrig ram på mig, så længe jeg kan røre buen. Så skal jeg nu huske lussingen, siger hun. Det kommer mig ud på et, enten du forsvarer dig længere eller kortere. Hver har sin måde at udmærke sig på, siger Gunnar, og jeg skal ikke plage dig. Ranveig sagde: Du skikker dig slet, og din skam vil længe mindes. Gunnar værgede sig dygtigt. Han gav endnu otte så store sår, at de var døden nær, og værgede sig, til han segnede af træthed. De gav ham mange store sår, og dog slap han dem stadig af hænde og værgede sig endnu længe. Omsider fik de ham dræbt. Gissur sagde: En vældig tyr har vi nedlagt, det faldt os tungt, og hans forsvar vil mindes, så længe landet er bebygget. Derpå opsøgte han Ranveig og sagde: Vil du unde vore to døde jord, så de kan blive højlagt her? Hvorfor ikke to, når jeg helst undte jer det alle, siger hun. Vi må bære over med dine ord, siger Gissur, for du har mistet meget. Han bestemte, at der ikke måtte røves eller hærges. Derpå tog de bort. Oversat af Martin Larsen Kilde: "Eksamens- og Ekstemporaltekster 3", Gyldendal Da Gunnars hund dør, bliver Gunnar bange skælder han sine fjender ud siger han, at der ikke bliver længe mellem hundens og hans død pudser han sin anden hund på fjenden Nordmanden Torgrim er den første, der dør. Han rammes af Gunnars pil. Han får en lanse gennem sig. Han falder ned af taget og dør. Han dræbes med et af Gunnars sværd. Da Gunnar vil til at skyde med en af fjendernes egne pile, advarer hans mor ham mod at bruge den

7 griner moderen og siger, at det er en herlig fornærmelse mod dem knækker Gunnar sin buestreng giver fjenderne midlertidigt op Mård foreslår, at de brænder Gunnar inde. De kan ikke få ild i det våde græs. Gunnar får hurtigt slukket ilden. Gunnar springer over i et andet hus. Gissur afviser det som fejt. Gunnar kan ikke bruge sin bue mere, da buestrengen hugges over buestrengen springer, da den er lavet af hår buen knækker, da Gunnar spænder for den for hårdt fjenderne erobrer Gunnars bue Da Gunnars kone nægter at hjælpe ham med at sno en ny buestreng, giver han hende en lussing skælder han hende ud jager Gunnars mor hende væk fra gården siger han, at det så er hendes måde at udmærke sig på Da Gunnar er dræbt, beder Gissur Ranveig om jord til at begrave deres døde. Hun nægter at give dem lov til det. Hun siger, at hun hellere havde set dem alle begravet. Hun siger, at det må de gerne, hvis de også begraver Gunnar. Hun siger, at det må Gunnars kone afgøre. Læs novellen og besvar spørgsmålene. Der er kun ét rigtigt svar til hvert spørgsmål. Han var en lille nørd. Og han ville knække koden. Han vidste, at Gud fandtes derude, i cyberspace. Det var logik. For hvis Gud fandtes overalt, måtte han også findes der. Han havde spurgt præsten den gang han gik til konfirmationsforberedelse, om det ikke var sandt. Og præsten havde maske været lidt befippet over spørgsmålet, men endelig, tøvende, sagt ja. Uden nogen særlig overbevisning. Men præsten var nok bange for at tabe kunder til Scientology og andre sekter. I den ny tid var der kamp om Gud. Han var en lille nørd. Den dygtigste. Og han ville knække koden. Han ville finde den hemmelige portal, han ville finde Himmeriges Port på nettet, den der førte ind til Paradis. Men han var klar over, at nøden var svær at knække. Gud kunne ikke have alle surfere rendende, ikke i utide. Man fik først foretræde for Gud, når man var død. Det var en lov, der også gjaldt for nørder. Var man levende, måtte man i det mindste gøre en særlig indsats. Man skulle virkelig ville det, sætte alt ind for at blive belønnet med et møde med Den Største. Han var en lille nørd. Og han vidste, at det ikke nyttede at bruge Peter Pip-princippet. Da den dummeste i klassen, Peter Pip, som elskede katte, skulle lære at lede på nettet, havde han bare skrevet - og straks var der kommet en hjemmeside om katte! Det var da klogt nok, på en måde, og sjovt - og man skulle da heller ikke gøre nettet sværere end det var; men det var også et lykketræf, det var som en blind høne der fandt et korn - man fik jo for eksempel ikke en hjemmeside om vovser ved blot at skrive

8 Og så let gik det heller ikke med Gud, i hvert fald ikke den rigtige. Gud måtte nødvendigvis beskytte sig mod menneskene. Menneskene var Guds naturlige fjender. Jesus var kun en formildende omstændighed. I bund og grund var menneskene bange for og vrede på Gud. Det var selvfølgelig ikke noget præsten havde sagt. Det var tanker han selv havde gjort sig uden for konfirmationstimerne. Han var en lille nørd. Men han kunne ikke knække koden. Han havde brugt lang tid til at udregne formler, lange formler, mystiske formler, ligesom hans far regnede med tal der kunne knække koden til Internet-casinoet. Men intet hjalp. Hverken for hans far eller ham selv. Han måtte opgive. I frustration tastede han en sidste gang en web-adresse ind: www. dummegud. Så skete der noget. Fra skærmen bredte der sig et mildt lys, det trængte helt ind i ham, ind i hans gnavne sind - og han vidste, at han havde kontakt med Gud. Alt var i mildt og venligt som på en smuk majdag, også Guds stemme, den lo, en lille mild latter. - Du har ret, lo Gud. - Gud er dum. - Er det virkelig koden til dig? spurgte den lille nørd, lidt befippet. Det er din kode, svarede Gud. - Alle har deres egen. Men du havde gjort så meget og var så fortvivlet, at jeg forbarmede mig over dig. Jeg ved jo også godt, hvad der trykker dig. - Hvorfor skulle mor dø? spurgte den lille nørd. Gud sukkede. - Jeg vidste det var det. Og jeg kan ikke svare dig på det. Det er en hemmelighed. - Det er en dum hemmelighed. Hun var ikke gammel, sagde den lille nørd vredt. - Du har ret, svarede den gamle gud mildt. - Det er dumt. Men alt er dumt. Det er der menneskene tager fejl. Mennesker vil være kloge, og hvis de tror på Gud, tror de at Gud er den klogeste af alle. Men du havde ret, da du skrev dummegud - du var ked af det, skuffet og vred. Og du ramte plet: Gud er dum. - Men så er du også svag? sagde den lille nørd. - Jeg er svækket, sukkede Gud. - I begyndelsen var jeg meget stærk. Jeg tævede Djævelen. Han boede i mig selv. Det var en hård kamp. Det tog på kræfterne. Jeg tabte styrke. Og det er derfor historien om Jesus virker så stærkt på mange mennesker. Den tager dem om hjertet, den varmer, den føles sand. Men i grunden er den en dum historie. For hvorfor skulle en almægtig far som jeg ofre sin egen søn? - Indianerne syntes også, at Jesus var en svag gud. De syntes, at en gud skulle være stærk, sagde den lille nørd. Han var bitter på Gud og slet ikke bange for ham. Han nød at affyre sin giftpil. - Indianerne havde ganske ret, sagde Gud. -I indianertiden var guder stærke... - Så skulle du ikke have skabt andet end indianerne, brød den lille nørd ind, næsvis. - Tja, maske, svarede Gud. - Man skulle måske have holdt sig til en lille, overskuelig stamme og været dens strenge og stærke gud. Jeg kunne have været en uhyggelig totempæl, som blegansigterne blev bundet til og pint. Ja. Måske. Jeg skulle nok ikke have skabt andre end indianere. Heller ikke dig og alle dem du kender. Den lille nørd bed sig i tungen. Gud havde sendt giftpilen tilbage. Det var ikke til at vide, om Gud var klog eller dum. - Livet er lidt dumt; måske er det derfor vi elsker det, sagde Gud. Og så var den samtale slut. Den lille nørd sad alene tilbage. Det himmelske lys på skærmen var væk. Portalen lukket. Skærmbilledet viste blot hans almindelige åbningsside. Han gik ind på sin fars kontor. Faderen så op og udbrød begejstret ved synet af sønnen: - Jeg tror jeg har knækket koden. Koden til rouletten. Hemmeligheden ligger i en ganske enkel trekantsberegning, det drejer sig om forholdet mellem rød, sort og nul. Døren til Casinoets Port står åben, Sir! - Det er dumt, far, sagde den lille nørd tørt. Faderen så forbløffet på ham. En lille vrede gnistrede i hans ansigt over sønnens formastelighed. Så lyste han op i et smil og lo: - Skal ægget lære hønen... eller hanen, er det vel. Nå, du har nok ret. Det holder tankerne beskæftiget, men det er nok dumt. Sønnen gik hen og gav faderen et knus. - Du regner på noget helt andet, far. Rød er død. Sort er sorg. Og tallet nul er ingenting. Og alt. Tror du på et liv efter døden, far? Faderen var et øjeblik stille. Han lod sig vugge af sønnen. - Jaja, lige nu, sagde faderen ømt. Jaja, lige nu.

9 Peter Mouritzen, Monstermail og andre mysterier, Apostrof Kbh 2002 Den lille nørd vil ikke bruge Peter Pip-princippet fordi han hader at efterligne andre han vidste at Peter Pip bare havde været usædvanlig heldig Peter Pip ikke ville give ham lov til at bruge metoden han var blevet uvenner med Peter-Pip Den lille nørd får kontakt med Gud via nettet via præsten i kirken da han beder til ham Han ønsker at kontakte Gud fordi han er en nørd der prøver at knække alle koder han har væddet med præsten om at Gud har en netadresse Gud måske kan hjælpe ham med koden til rouletten han er ked af at hans mor er død Da han snakker med Gud er han en smule bange for Gud meget respektfuld for Gud slet ikke bange for Gud glad og ikke bitter på Gud Hvordan reagerer Gud da drengen kalder ham for dum? Gud giver drengen ret Gud benægter og siger han er klog Gud bliver vred Gud henviser til indianernes stærke guder. Hvem siger: Livet er lidt dumt; måske er det derfor vi elsker det? Er det: den lille nørd Gud Peter Pip drengens far Da sønnen går ind på sin fars kontor: bliver faderen stolt over at sønnen har opnået kontakt til Gud får de en god snak om koden til kasino mødes de i deres sorg over moderens død udveksler de spændende netadresser

10 I artiklen Teenagere er frit bytte er der indsat nogle felter, der hver indeholder 4 ord/udtryk. Sæt streg under det af ordene, der giver den bedste mening. Teenagere er frit bytte Af Peter Jensen I Danmark drømmer vi om pædagogisk korrekte børn, som leger med Lego, til de bliver 15. I Tyskland er jagten allerede gået hårdt ind på de unge forbrugere, og firmaerne skyr ingen midler Tusindvis af teenagere tumler igennem de store messehaller. De sædvanlige, kølige udstillingsstykker, som normalt præger ICC Messe i Berlin er afløst af et overflødighedshorn af fest og farver. Her lugter af Red Bull (en koffeinholdig læskedrik, som er forbudt i Danmark, red.) og søde popcorn, her er højt til loftet, her runger lokalerne af hip-hop-rytmer, og her er vi langt fra den depression, som ellers præger det regnvåde vejr udenfor. YOU-messen er blevet til en ungdomsinstitution i Tyskland. Hvert år rejser messen mellem de største byer og giver alskens firmaer, som gerne vil i direkte kontakt med de unge, mulighed for at faldbyde deres mærkevarer og gøre teenagerne forelskede i lige netop deres brand. Naturligvis er her firmaer som McDonald s, Nokia, Sony, musikkanalen VIVA og fodboldklubben Hertha Berlin. Mere overraskende er det at møde politiet, forsvaret, diverse ungdomsuddannelser og sågar det berlinske svar på NESA, Bewag, som viser, hvad strøm også kan bruges til gratis ture i neonlysende radiobiler. Alle vil i kontakt med de unge, og de unge vil også i (konflikt, kontrakt, kontrol, kontakt) med de mange firmaer. Faktisk er de villige til at betale i omegnen af 75 danske kroner for at komme ind på messen. Hvis man tror, at de unge føler sig omklamrede eller overgramsede af de mange kommercielle (forbud, tilbud, udbud, afbud) så må man tro om igen. JAGT PÅ SKATEBOARD-RAMPEN Paul er 16 år og begyndte at stå på skateboard, da han var 12. Han følte sig pirret og fascineret af sporten, som han kalder en»freestyle«-sport. Det er for rebeller at stå på skateboard. Skaterne mødes i»skateparken«, som dels er en legeplads indrettet specielt til folk med hjul under (armene, fødderne, albuerne, knæene,) og dels er et sted, hvor man bare hænger ud, hvis man er en af de»vilde«drenge mellem 12 og 25 år. Men selvom Paul og de andre skatere opfatter sig selv om rebeller, er de for mange firmaer nærmest et yndlingsmål. Dels er skaterne indbegrebet af cool en (vildskab, klædeskab, egenskab, ondskab) som mange firmaer gerne vil læne sig selv og deres brand tæt op ad og dels sidder de ikke som så mange andre unge foran computeren derhjemme på værelset hele dagen, men hænger ud i det fri, hvor alle der vil lokke dem med attraktive tilbud og gratis produkter, har frit spil. Og de benytter sig af lejligheden, fortæller Paul:»Jeg har været i mange forskellige skateparker, og det sker ret tit, at de kommer forbi med gratis produkter, som de (fordriver, forløser, forlænger, forærer) væk. For eksempel kom der sidste år ret tit en bil fra Red Bull med to unge mennesker, som bare forærede dåser væk til alle, der ville have. Hele bagagerummet var fyldt, og de prøvede at få folk til at lave forskellige tricks på deres skateboards og belønnede dem bagefter med dåserne, som ellers koster 1,50 stykket (12 dkr.),«siger den unge skater. Også andre læskedrikfirmaer har været på besøg i Skateparken for at forære (produkter, problemer, procenter, projekter) væk, og til tider forsøger firmaerne også at få samlet navne og adresser sammen på de unge:»sony Ericsson var der på et tidspunkt over flere dage. De havde stillet et telt op midt i parken og lavede en konkurrence, hvor man skulle spille Tony Hawk Pro Skater 4 (et berømt skateboardspil, som også findes til spillekonsollen PlayStation2, red.) på mobiltelefonen. Den med flest point ville så vinde en gratis mobiltelefon. Men alle deltagere skulle jo skrive deres navn og adresse på det kort, som de udfyldte med deres score,«fortæller Paul, som (hvisker,

11 skriver, sms-er, afslører), at han aldrig selv opgiver sin adresse. Han skriver gerne sit mobiltelefonnummer, men som han siger:»jeg ved, at min adresse tiltrækker en masse reklame. Den slags har jeg vidst siden 12-årsalderen.«INGEN FARE FOR KRITISKE UNGE Selvom Paul kun er 16 år og dermed ikke rigtigt voksen, har Ingo Barlovic, som er leder af forskningsinstituttet og marketingfirmaet Icon Kids & Youth i München, ikke de store bekymringer på den unge mands vegne. Vi lever i en kommerciel verden, og unge mennesker forbruger gerne og har ofte mange penge mellem hænderne. Derfor ser den tyske marketingekspert heller intet galt i, at firmaerne går direkte i kødet på de unge.»hvis et produkt er skadeligt, så bliver det aldrig tilladt i Tyskland. Det må man ikke glemme. Jeg har personligt den overbevisning, at de unge forbrugere er så intelligente, at de sagtens kan gennemskue forskellige former for reklame- og marketingtricks. Derfor mener jeg heller ikke, at det er uetisk at henvende sig direkte til dem med et (kommenteret, kommunikeret, kommercielt, kommunalt) budskab,«vurderer Barlovic. Han forklarer, at netop de unges kritiske sans tvinger firmaerne til at være særdeles kreative, hvis de skal kunne komme igennem med deres (budget, forslag, budskab, forsalg) over for de unge. Almindelig reklame virker simpelthen ikke. Firmaer som Red Bull og Sony Ericsson, som går direkte efter de unge, forventer heller ikke, at der straks dagen efter bliver solgt flere læskedrikke eller mobiltelefoner, blot fordi de optræder de steder, hvor de unge færdes. Det handler om noget helt andet, nemlig om at (forklare, fastholde, udtænke, afdække) sit eget image som aktuel, ung og hip, siger forskningslederen og fortsætter:»måden at markedsføre sig på over for de unge afhænger helt af produktet. Eksempelvis i skatermiljøet vil firmaer typisk forsøge sig med diverse produkter, som relaterer direkte til den pågældende sport eller livsstil. Tøjfirmaer finder således de mest trendsættende og toneangivende unge og (forærer, forklarer, demonstrerer, udtænker) dem tøj og andre produkter. Derved håber de at kunne opnå en påvirkning af de smarte unges kammerater, som man har svært ved at nå gennem direkte markedsføring,«afslutter Ingo Barlovic. Paul er enig. Han finder det hverken uetisk eller anmassende, at diverse firmaer kæmper så intenst om hans gunst.»det tænker man slet ikke over som teenager,«mener han.»du synes bare, det er fedt at få noget foræret gratis, og jeg oplever altså ikke, at det forandrer mine forbrugsvaner. Tværtimod føler jeg mere, at det er os, der tager dem ved næsen. De prøver og prøver, og de opnår ikke noget.«kun den form for marketing, hvor firmaerne involverer de mest populære personer i en klike direkte, har efter den unge skaters mening en virkning. Den virkning er til gengæld enorm.»som teenager lader du dig meget kraftigt påvirke af (gruppedynamik, gruppevis, gruppeterapi, gruppepres). Hvis en eller anden, som alle ser op til, begynder at gå med et bestemt mærke sko, så vil alle have dem. Det er helt klart en af de ting, som kan sætte en trend,«konstaterer han. DANSK BEKYMRING I Danmark går det ikke så hårdt til som i Tyskland. Vi har en tradition for et mere pædagogisk syn på børn og unge og betragter dem i højere grad som sårbare end som kompetente forbrugere. Såvel Hanne Niss, der er lektor ved Handelshøjskolen i København med speciale i børn og marketing, som Birgitte Wested, der er jurist ved Forbrugerombudsmanden, advarer imod den øgede kommercialisering af de unges (tilstand, tilflugt, tilpasning, tilværelse). Hanne Niss bryder sig dog ikke om at give marketing og reklamer skylden.

12 »De undersøgelser, der er lavet af, hvor påvirkelige børn og unge er af reklamer, er faktisk lidt modsatrettede. Der er nogle undersøgelser, som viser, at børn er meget kritiske. De vokser op med reklamer og kan derfor sagtens skelne og forholde sig kritisk og selvstændigt. De lader sig ikke føre bag lyset. De samme undersøgelser viser også, at de er meget mere (påståede, påvisende, påkaldende, påvirkede) af deres kammerater. Der er så andre undersøgelser, som konkluderer det modsatte. Børnene bliver påvirket, også selvom de selv siger noget andet,«siger lektoren. Hun understreger, at der er meget stor forskel på aldersgrupperne. Hanne Niss vurderer personligt, at små børn vitterligt har meget svært ved at skelne reklamebudskaberne fra virkelighedens verden, mens gruppen af unge fra 12 til 19 år nok er meget gode til at være (voldsomme, kritiske, kreative, betænkelige) ikke mindst fordi de er vokset op i et stadigt mere kommercialiseret samfund.»man skal måske lige passe på, inden man kritiserer denne her udvikling og de unges valg af livsstil. Vi skal nok starte med at se på vores eget forbrug og på den måde, som verden har ændret sig og er på i dag. Vi maner til besindelse hos de unge, men hvordan forbruger vi selv? De unge er i høj grad et produkt af deres tid, og nok er reklamerne en del af tiden, men når mange (gamle, børn, unge, voksne) har det dårligt, skyldes det i langt højere grad en generel udvikling i samfundet, som indebærer, at forventningerne til de unge fra forældre, skole og samfund er meget store,«påpeger Hanne Niss. Hos Forbrugerombudsmanden er jurist Birgitte Wested imidlertid ikke bleg for at gå i kødet på firmaernes markedsføring. De unge er (vanskelige, sårbare, sikre, harmoniske) og skal beskyttes. Dette har været Forbrugerombudsmandens politik siden 1998, understreger hun.»unge mennesker har ikke den kritiske sans i orden. De er nemme at påvirke og har ikke den fornødne erfaring til at vurdere et produkts kvalitet,«siger hun og henviser til en undersøgelse fra Forbrugerinformation, som blandt andet konkluderer, at de unge ikke (formår, forgår, forklarer, fortjener) at opsøge uafhængig information om de produkter, de bruger penge på. Som nævnt er Paul uenig. Han indrømmer at have ladet sig lokke af marketingbureauer til at deltage i forbrugerundersøgelser, fordi han blev lovet penge på falske forudsætninger.»alle teenagerne skal jo bruge penge,«siger han og er nu ikke så vred over at være blevet snydt en enkelt gang. I dag har Paul (købt, stillet, ønsket, foræret) skateboardet og spiller i stedet el-guitar. Nu vil han være rockstjerne. Kilde: Samvirke

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide

Solen faldt i tynde striber hen over rækkerne af hvide D u kan virkelig godt lide pindsvin, ikke? sagde Dalia. Jo, sagde jeg og børstede videre Vilhelmina elsker at få børstet de bløde hår på maven, og de halvstore unger havde også fået smag for det, så der

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter

Ulvevinter. ildbrande raser mod arnens bål høj hede spiller mod himlen s. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter. Ulvevinter Vagn af edevold Du er født og opvokset på gården edevold. Der var meget arbejde, men I manglede ikke noget. De glade dage sluttede, da det viste sig at din fader havde spillet sig til en stor gæld. I måtte

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Ungdom og skoleliv I Seoul

Ungdom og skoleliv I Seoul Uddannelsesfeber Ungdom og skoleliv I Seoul Testokrati Børns kundskaber Velfærdssamfundets overlevelse Vesten Jeg har hørt, at I Vesten der kan unge mennesker rejse. Rejse verden rundt, hvis de vil. Det

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen

5 selvkærlige vaner. - en enkelt guide til mere overskud. Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen 5 selvkærlige vaner - en enkelt guide til mere overskud Til dig, der gerne vil vide, hvordan selvkærlighed kan give dig mere overskud i hverdagen Birgitte Hansen Copyright 2013 Birgitte Hansen, all rights

Læs mere

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København

om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København StilladsInformation nr. 80 - august 2006 om at være pårørende Af: Mai-Britt Gammelgaard, København Det lyder, som om det drejer sig om en sygdom men mine tanker går i helt andre retninger - nemlig at være

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Trækfuglespillet. Introduktion

Trækfuglespillet. Introduktion Trækfuglespillet Introduktion 1. Spille felter fordeles under åben himmel fx i v- eller s-formation. Ca. 1-2 meter mellem hver felt. 2. Hvert hold har en terning. Terningens øjne bestemmer hvor hurtigt

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet

15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet 15.s.e.trin. Matt. 6,24-34. Pengene eller livet Pengene eller livet det er det, det handler om i dag. Ingen kan tjene to herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden eller holde sig til den ene

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen?

Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Julesøndag 2013 Hvad er det egentlige i livet, i kærligheden, i troen, i bønnen? Dette hellige evangelium skrives af evangelisten Matthæus: Da de vise mænd var rejst, se, da viser Herrens engel sig i en

Læs mere

Legogaven fra Danmark

Legogaven fra Danmark Kapitel 12 Bire havde det ikke godt. Han trivedes ikke og udviklede sig ikke lige så let som mange af de andre. Den lille dreng kunne skifte karakter på et splitsekund. Det var som at se Dr. Jekyll og

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Et pædagogisk eventyr

Et pædagogisk eventyr Et pædagogisk eventyr af Ib Goldbach KISII 1. Udgave 2012 KISII & Ib Goldbach Et pædagogisk eventyr er fortællingen om Nerpik og Neqi Der var en gang en bygd. Den hed Eqaluit. Og en gang for mange, mange

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne.

v12 Derfor: Alt, hvad I vil, at mennesker skal gøre mod jer, det skal I også gøre mod dem. Sådan er loven og profeterne. Prædiken til d.1. maj 2015 St. bededag. Lemvig Bykirke kl. 10.30. Konfirmation v/brian Christensen Tekster: Sl 67; Matt 7,7-12 Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes

Læs mere

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne

Opgave 1: Find forholdsordene i sætningerne Forholdsord fortæller os, hvor noget er i forhold til en anden ting. Fx: Bogen lå på bordet Haven var foran huset Forholdsord kan være: I, under, over, ved siden af, foran, ved, bagved, fra, på, igennem

Læs mere

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1:

Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Udsagn til konflikt trappen. Konflikt 1: Beskrivelse: Intern konflikt i patruljen. Simple og klare udsagn som skal placeres på konflikttrappen. Slutter med påvirkning af konflikten udefra hvor TL er et

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

Sorgplan for Karlskov Friskole

Sorgplan for Karlskov Friskole Sorgplan for Karlskov Friskole Børn i sorg Når vi står overfor et menneske, der har lidt et alvorligt tab, føler vi os ofte utilstrækkelige. Vi kan ikke ændre på det, der er sket! Men sorg er en ufravigelig

Læs mere

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG

GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG GUIDE TIL FAMILIER MED BØRN I SORG SORG 1 Guide til familier med børn i sorg Når familien rammes af kritisk sygdom eller dødsfald, befinder de sig i en slags undtagelsestilstand. Der er ikke noget, der

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab

SPILLET OM DANMARK LÆRERVEJLEDNING. Spillets formål: Kort om spillet: - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK - et spil af Roskilde Museum og Fabulab LÆRERVEJLEDNING SPILLET OM DANMARK er udviklet af Roskilde Museum i samarbejde med Gunnar Wille, Jakob Wille, Niels Valentin og

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog

S K O L E N Y T. Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket. Kinesisk ordsprog S K O L E N Y T Det er bedre at tænde et stearinlys end at bande over mørket Kinesisk ordsprog Vildbjerg Skole Januar 2012 Januar 2012 1. 2. 3. 17. Skolebestyrelsesmøde 18. Pædagogisk råds møde 19. 4.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere