H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

2 NIVEAU C TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN-AKTIVITETER Med H.C. Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan unge og voksne fra klasse, Gym/HF og VUC / niveau C prøve kræfter med at omsætte scener fra velkendte eventyr til film. De skal arbejde med at omsætte det skrevne ord til levende billeder herunder gøre sig overvejelser om skuespil, dialog, voice over, billede, klipning og lyd. For elever, som ikke har prøvet at klippe film før, anbefales det, at de arbejder på niveau B i FILM-X uanset klassetrin. De skal så forberede sig ud fra Kopiarkene på niveau B. Læreren kan supplere med opgaver fra niveau C / denne vejledning hvad angår modernisering af eventyr. H.C. Andersen-aktiviteterne i FILM-X tager afsæt i fire kendte eventyr: STUDIE 1 STUDIE 2 STUDIE 3 ANIMATION Den standhaftige tinsoldat og Klods Hans (i filmen Slottet ) Fyrtøjet Den grimme ælling Den standhaftige tinsoldat, Fyrtøjet samt et valgfrit eventyr (til en slotsbaggrund). Der er mulighed for at medbringe egne tegnede baggrunde og figurer til andre eventyr. Der er produceret tre baggrundsfilm til Studie 1, 2 og 3: Den standhaftige tinsoldat, Fyrtøjet og Den grimme ælling. Filmene varer mellem 1 og 2 minutter og tager afsæt i udvalgte scener fra eventyrene. Til de tre film er der produceret en del indklip og effektlyde, således at der er mange muligheder i klippe- og lydarbejdet for eleverne i FILM-X. Klods Hans kan optages til baggrundsfilmen Slottet i Studie 1, til filmen er der ingen indklip. På niveau C kan eleverne klippe filmoptagelser fra to forskellige studier sammen. NB: filmens max. længde er her 3 minutter. Vi anbefaler det kun til filmhold, som har booket ekstra tid i FILM-X dvs. ud over standardmodulet på 2,5 time. SIDE 1

3 FORSKELLIGE FORTOLKNINGSMULIGHEDER Alle fire baggrundsfilm repræsenterer udvalgte scener fra eventyrforlægget det er altså ikke hele eventyret, der skal omsættes til film. Der er forskel på nødvendigheden af nyfortolkning i relation til den handlingsmæssige ramme, hver baggrundsfilm udgør. Den standhaftige tinsoldat/ miljøskildringen og handlingen er ret tro mod forlægget. Dog fylder rotterne i filmen en del. Man kan vælge at undertone disses tilstedeværelse ved at ignorere dem helt eller delvist (de vælter af sig selv under brættet). Der er mulighed for at inkludere en danserinde samt to stk. legetøj (en bamse og en trold-i-æske) fra eventyret. Filmscenen har flere mulige slutninger: man vælger selv, om tinsoldaten skal reddes op af strømhvirvlen eller ej, og om der er nogle af skuespillerne, der skal sluges af den store fisk eller om alle går fri. Klods Hans/ baggrundsfilmen Slottet er en åben kulisse, der er intet i baggrundsfilmen, som skuespillerne er nødt til at reagere på. Der er kostumer og rekvisitter, der lægger op til en tekstnær fortolkning af eventyrforlægget. Øvelsen består i høj grad i at omsætte tekst til filmskuespil. Fyrtøjet/ baggrundsfilmen blander elementer fra eventyret med moderne påfund. Soldaten skal tage en elevator ned til hundene. Hundene holder til i hvert sit lokale: en bar, et casino og en gallasal, hvortil der er knyttet moderne musik og neonlys m.m. Af rekvisitter er der tre kødben, som eleverne kan vælge at bruge det er dog obligatorisk at lokke den største hund væk fra lighter og guld, og hertil er kødbenet jo ret velegnet. Den lille elevatorhund er ret anonym, men den kan tænkes ind i handlingen (måske er den forhekset?). Oppe i det fri møder soldaten heksen. Og der er mulighed for at følge eventyrets egentlige drama: at soldaten hugger hovedet af hende. Men måske kunne udfordringen for eleverne her bestå i at finde på en anderledes slutning. Der er brug for en heks og en soldat som skuespillere. Hvis filmholdet består af 5 elever, er der plads til endnu en soldat i handlingen, og så skal dennes rolle og funktion medtænkes i filmmanuskriptet. SIDE 2

4 Den grimme ælling/ Dette er den baggrundsfilm, der absolut kræver nyfortolkning af eventyrforlægget. Settingen er en skummel gade i et miljø med højhuse og onde ænder i hurtige biler. Idéen er som udgangspunkt at lade Morris Mascott en symbolisere den grimme ælling, der bliver forfulgt af en ond and i en ladvogn. For at handlingen ikke forfalder til ren action, er det vigtigt at eleverne gennemtænker en god handlingsbåret dialog mellem skuespillerne inde i Mascotten. Der er forskellige muligheder, men hvis I ønsker at lægge jer så meget op af forlægget som muligt, er det mest oplagt, at lade bilens fører være den grimme ælling. Medpassagererne kan så være ællingemoderen og 1-2 søskende. Men omvendt giver denne baggrundsfilm god mulighed for helt at nyfortolke eventyret optimalt ved at bibeholde eventyrets tematik om det at være anderledes, om at blive mobbet, om at føle sig forfulgt. Mascotten hægter til sidst den onde and af sig, folder svanevingerne ud og letter. Det er valgfrit, om eleverne synes, at mascotten skal lette eller ej, idet det er muligt at dække / fraklippe denne del af handlingen. Så slutningen på scenen er i princippet åben. Animation/ De baggrunde og figurer, der er i FILM-X lægger op til at animere en scene fra enten Fyrtøjet eller Den standhaftige tinsoldat. Begge disse baggrunde er taget ud af de respektive baggrundsfilm, dog er hundene fra Fyrtøjet kommet op i det fri, så det kræver en nyfortolkning af handlingen i eventyret. Dertil kommer en slotsbaggrund, der lægger op til animation af en scene fra et selvvalgt eventyr. Vi opfordrer eleverne til at medbringe egne figurer og baggrunde til deres favoriteventyr. Formålet i Animation er i høj grad det tekniske stop motion-arbejde, der er tidskrævende og meget frit handlingsmæssigt. For inspiration hertil kan eleverne se filmatiseringer af udvalgte H.C. Andersen-eventyr (jf. inspirationsliste). MODERNISERING AF EVENTYR Overordnet er der to indgange til arbejdet med H.C. Andersens eventyr i FILM-X. Man kan vælge at lægge sin film tæt op af det litterære forlæg og altså genbruge så meget herfra som muligt. Eller SIDE 3

5 man kan modernisere eventyret hvad angår både handling og sprog i overensstemmelse med rammerne i FILM-X. Det er vigtigt, at eleverne forholder sig bevidst til tematikken i eventyrforlæget og forsøger at integrere denne i den moderniserede filmfortælling. Man kan som lærer vælge at hele klassen / alle filmhold skal arbejde med modernisering af eventyrene ud fra de valgte baggrundsfilm og animationsark. Hvis I har god tid til forløbet, kan hvert filmhold få som opgave at modernisere / omskrive det valgte eventyr og dernæst omsætte den aktuelle filmscene, som baggrundsfilmen udgør til et filmmanuskript. (Filmmanuskriptet er obligatorisk forberedelse). BIOGRAFISK TILGANG Der er mulighed for at anvende en biografisk tilgang i filmarbejdet. Måske skal der skabes en lille tegnefilm om H.C. Andersen med brug af medbragte figurer og baggrunde. Det kan være, at I vil lave tegnefilm med papirsklip, eller måske skal H.C. Andersen spille sig selv i Den grimme ælling / Studie 3. Med andre ord, er det op til jer selv at udnytte rammer og muligheder i FILM-X. TIDSFORBRUG / UNDERVISNINGSFORLØB Forberedelse/ Der skal regnes med min. 6 lektioner til forberedelsen af besøget i FILM-X: 2 lektioner til præsentation af forløb og læsning af eventyr. 2-6 lektioner til fortolkning af eventyr 2-6 lektioner til forberedelse af filmmanuskript FILM-X/ 2.5 timer (standard) til selve produktionsforløbet i FILM-X. Evaluering/ 2-4 lektioner til visning af de producerede film samt evaluering af hvert holds forløb og produkt. SIDE 4

6 FORBEREDELSE Et besøg i FILM-X med fokus på H.C. Andersens eventyr skal forberedes. Kopiarkene til det respektive niveau kan med fordel følges. Progressionen i denne forberedelse kan være: 1. FILMFORLØB / OVERBLIK Præsentér klassen for H.C. A.-filmforløbet (forberedelse på skolen, produktion i FILM-X, evaluering på skolen). Fortæl eleverne, hvilke optagestudier og eventyr, det er muligt at arbejde med. 2. FILMHOLD Inddel klassen i max. 6 filmhold og fordel ét hold på hvert af flg. studier: Studie 1 Klods Hans: 4-7 elever Studie 1 Den standhaftige tinsoldat: 4-7 elever Studie 2 Fyrtøjet: 4-6 elever Studie 3 Den grimme ælling: 4-6 elever Animation 1-2 hold à 2-3 elever Der kan kun være ét hold i et optagestudie ad gangen. Derfor må det ene hold fra Studie 1 vente, til det andet hold har gemt deres optagelse. Vi anbefaler, at Tinsoldat-holdet venter de kan nemlig bruge ventetiden i Klip til at gennemse alle indklip til baggrundsfilmen. Er der andre, der må vente på at et optagestudie bliver ledigt, kan de ligeledes tjekke indklip eller lave en flipbog. Hvert hold skal bestå af: 1 instruktør, 1 kameramand, 2-5 skuespillere (jf. kopiark). 3. LÆS / HØR EVENTYR De udvalgte eventyr læses eller høres (eller evt. i fællesskab på klassen). Afsnit fra eventyrene er indtalt som lydfiler på 4. TEKSTARBEJDE Giv eleverne kopiarkene med det valgte eventyr. Lad dem først arbejde med teksten: SIDE 5

7 At forstå og fortolke eventyret: ud fra opgaver i kopiarkene Lad evt. hvert hold fremlægge deres arbejde for de andre i klassen. 5. EVENTYR I FILMISK FORM Tal med eleverne om mulighederne i arbejdet med at omsætte eventyr til film. Der kan være flere indgange til denne dialog, og det er op til den enkelte lærer og klasse, hvad der fokuseres særligt på, samt hvor meget tid der kan afsættes til filmholdenes selvstændige fordybelsesarbejde. Nedenfor gives idéer til det fælles stof samt litteratur- og filmtips til hvert filmholds fortolkningsarbejde og efterfølgende omformning eller modernisering af eventyret. Følgende teoretiske vinkler vil det være relevant at inddrage generelt: Aktantmodellen / dramaturgi og karakterer Det biografiske element/ Vis evt. eleverne filmen H.C. Andersen og den skæve skygge samt de to dokumentarfilm Mit livs eventyr og Andersen hos fotografen. Lad evt. holdet, der skal optage Den grimme ælling, læse i H.C. Andersen og Den grimme ælling. De filmiske virkemidler / H.C. Andersens skrevne sprog/ Tal med eleverne om filmens fortællemæssige muligheder om hvordan tekst kan omsættes til skuespil og husk at på film handler det om: Show Don t tell!. Gennemgå evt. de mest gængse begreber knyttet til filmstil ud fra De filmiske virkemidler fiktionsfilm og filmstil. Eventyrgenren/ Kunsteventyr og tingseventyr se evt. Pen og Blækhus, nye og gamle tingseventyr og lad evt. eleverne læse eventyr herfra som inspiration til arbejdet med Den Standhaftige tinsoldat. Et filmeksempel på et moderne tingseventyr er Toy Story, som eleverne evt. kan se. Til arbejdet med Klods Hans vil det være relevant for eleverne at kigge i Fra Klods-Hans til Ged på farten. SIDE 6

8 Modernisering af eventyr/ Vis evt. eleverne Romeo og Julie Baz Luhrmans filmatisering af Shakespeare s drama som eksempel på en modernisering, hvor de originale replikker er bevaret, mens filmsproget er helt up to date (1998). Dette princip kan overføres på alle optagelserne i FILM-X, måske mest oplagt på Den grimme ælling. Der er inspiration til en læsning af Fyrtøjet som gyser i Højt hår Gyset, angsten og lysten. (Se kopiark for oplagte filmgenrer i relation til den enkelte baggrundsfilm). 6. MULIGHEDER I FILM-X Lad eleverne holdvis studere rammer og muligheder i FILM-X: Læse herom i kopiark Se baggrundsfilm og indklip på 7. FILMMANUSRKIPT Med afsæt i kopiarkene skal hvert filmhold skrive et filmmanuskript til den valgte filmscene. Eleverne kan lade sig inspirere af eksemplerne på filmmanuskript i kopiarkene, men det er meningen, at de skal skrive deres eget manuskript. De skal hertil gøre sig overvejelser om brug af: 1 dialog, voice over og skuespil 2 billede, klipning samt brug af effektlyd og musik. Husk at manuskriptet skal svare til baggrundsfilmen og længden heraf. For hold i Animation/ eleverne skal her digte en handling ud fra de baggrunde og figurer, der er i FILM-X (jf. kopiark). De kan også selv tegne baggrunde og figurer og digte en handling hertil. Det er vigtigt at figurerne består af adskilte dele, så de kan bruges til flyttetegnefilm (stop motion). Figurerne skal størrelsesmæssigt passe til en baggrund i A4-lavformat. Husk at holdet i Animation har mulighed for at lægge lyd på tegnefilmen, så de skal også forberede dialog og voice over samt gøre sig overvejelser om effektlyd og musik. SIDE 7

9 8. ROLLER OG FUNKTIONER Eleverne skal fordele flg. funktioner mellem sig: 1. Filmoptagelse/ 1 instruktør, 1 kameramand og 2-5 skuespillere. 2. Lydoptagelse/ stemmer til dialog (skuespillere) og voice over (f.eks. instruktøren) og 1 teknisk ansvarlig (kameramanden). 3. Klipning/ 1 med ansvar for klipningen / billede og 1 med ansvar for lydsiden / effektlyd og musik. 9. ØV REPLIKKER OG SKUESPIL Det er en god idé at lade hvert hold øve sig i skuespil, dialog og voice over. Måske er der nogle særlige rekvisitter, de skal lave (jf. kopiark for rekvisitter og kostumer i FILM-X). Indstil eleverne på, at de kan blive nødt til at korrigere en smule på deres forberedte skuespil m.v., når de er i FILM-X. SIDE 8

10 INSPIRATION TIL SUPPLERENDE LÆSNING, UNDERVISNINGSMATERIALER OG FILM OM H.C. ANDERSEN Det er ganske vist Center for Børnelitteratur, Roskilde Universitets forlag (2004). Pen og Blækhus, nye og gamle tingseventyr af H.C. Andersen m.fl., Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogigske Universitets Forlag (2004). Børnene kyssede mig kærligt af Vibeke Stybe, Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogigske Universitets Forlag (2004). De vilde svaner og andre folkeeventyr af Else Marie kofoed, Forlaget Folkeminder ApS (1989). Eventyrleksikon af Carsten Høgh, Munksgaard Rosinante (1996) Film: H.C. Andersen og den skæve skygge Jannik Hastrup (DK, 1998) MODERNISERING Højt hår Gyset, angsten og lysten af Ebbe Krogh og Finn Lykke Schmidt, Dansklærerforeningen (1998) / om Fyrtøjet som gyser. Søde Sally Sukkertop og andre ækle æventyr af Rune T. Kidde, Modtryk (2004) / moderne eventyr. Mig og fanden: fortælling om et eventyr ved Bent Haller, DBC Medier (2003) / eventyrlig roman i relation til Rejsekammeraten. Film: Romeo og Julie filmatisering ved Baz Luhrmann (USA, 1996) / brug af originale replikker i moderne filmdrama. Film: Toy Story tegnefilm af John Lasseter (USA, 1995) / moderne tingseventyr. FILM MED UNDERVISNINGSMATERIALE / DIFFERENTIERET H.C. Andersen på film : 6 filmatiseringer (dukkefilm, tegnefilm) af Klods Hans, Fyrtøjet, Den standhaftige tinsoldat, Tommelise, Dukkefilm: Historien om en moder, Snedronningen samt 2 dokumentarfilm: Mit livs eventyr og Andersen hos fotografen. Dvd en er udgivet af Det Danske Filminstitut (2004) og distribueres SIDE 9

11 gennem DBC Medier. Undervisningsmaterialet er til gratis downloading fra ANDRE UDVALGTE UNDERVISINGSMATERIALER Om H.C. Andersen H.C. Andersen og Den grimme ælling med indledning af Per Olov Enquist og billeder af Andrzej Ptoski, Carlsen if (1985) / fra 5. klasse. Om eventyrgenren Fra Klods-Hans til Ged på farten af Line Fie Hansen og John Voldsgaard Jensen, Musikforlaget FOG (2004) / klasse, Gym/HF og VUC. Om de filmiske virkemidler De filmiske virkemidler fiktionsfilm og filmstil / klasse, Gym/HF og VUC. Undervisningsmateriale i hæfteform fra Skoletjenesten FILM-X, af Anne Bertram (2004). NYTTIGE LINKS SIDE 10

12 C - STUDIE 1 DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT GENRE/ Eventyr, melodrama, action HANDLING/ Tinsoldaten kommer sejlende i avisbåden ud gennem et mørkt hul i rendestenen. Avisbåden følger rendestenens strøm hen mod en bro og for enden et afløb med en kraftig strømhvirvel. På tinsoldatens vej mod broen dukker der mange rotter op nogle af dem vil gerne have fat i tinsoldaten, men de bliver skubbet ned i vandet af et par gadedrenge (skuespillere) oppe på broen. Danserinden (skuespiller) kan eventuelt overvære dramaet fra balkonen. Måske kigger et par legetøjsfigurer fra eventyret en bamse og en trold i en æske (skuespillere) på. Tinsoldaten ender i sin avisbåd i strømhvirvlen og snurrer rundt mange gange for til sidst at synke. Da kommer der en stor, fæl, orange fisk, åbner kæmpegabet og bider sammen om bro og strømhvirvel. VARIGHED/ 1 min. 20 sek. SIDE 11

13 Se baggrundsfilmen Den standhaftige tinsoldat på OPTAGELSEN/ Handlingen optages med to kameraer. Kamera 1 optager hele handlingen i et totalbillede (fugleperspektiv). Kamera 2 optager handlingen på balkonen (halvtotal, normalperspektiv). For at kunne gøre brug af kamera 2 er det vigtigt at planlægge, at dele af handlingen foregår på balkonen. Kameramanden optager først hele handlingen med Kamera 1, bagefter med Kamera 2. De to optagelser klippes sammen i Klip og tilføjes indklip. LYD/ Der er ikke mikrofoner i studiet. I Lyd kan I optage voice over, dialog og effektlyd. I Klip er der en del effektlyde til filmen af bl.a. rotter, vandplask, strømhvirvel og fisk. Der er desuden forskellige musikstykker. KLIP/ I Klip er der en del forskellige indklip nærbilleder af bl.a. rotter, tinsoldat og fisk. Se indklip på KARAKTERER / SKUESPILLERE/ 1-2 gadedrenge, som leger på broen og skubber rotter i vandet og måske redder tinsoldaten. 1 danserinde, som måske står og kigger på dramaet fra tårn eller balkon, måske skal hun gribe akut ind i handlingen? Evt. legetøjsfigurer/ en bamse og en trold-i-æske. REKVISITTER/ Tinsoldat (dukke gemt bag grønt klæde på gulvet i studiet dét sted, hvor strømhvirvlen er). Legetøj til gadedrengene: 1 bold og fiskestænger. KOSTUMER/ Gadedrengekostumer og avishatte/ Ballerinakjole / Bamsekostume / Trold-i-æske-kostume SIDE 12

14 AFSNIT FRA H.C. ANDERSENS DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT DER SVARER TIL BAGGRUNDSFILMEN Nu begyndte det at regne, den ene dråbe faldt tættere end den anden, det blev en ordentlig skylle; da den var forbi, kom der to gadedrenge. Se du! sagde den ene, der ligger en tinsoldat! Han skal ud at sejle! Og så gjorde de en båd af en avis, satte tinsoldaten midt i den, og nu sejlede han ned ad rendestenen; begge drengene løb ved siden og klappede i hænderne. Bevar os vel! Hvilke bølger der gik i den rendesten, og hvilken strøm der var; ja det havde da også skylregnet. Papirsbåden vippede op og ned, og imellem så drejede den så gesvindt, så det dirrede i tinsoldaten; men han blev standhaftig, forandrede ikke en mine, så lige ud og holdt geværet i armen. Lige med ét drev båden ind under et langt rendestensbræt; der blev lige så mørkt, som om han var i sin æske. Hvor mon jeg nu kommer hen? tænkte han, ja, ja, det er troldens skyld! Ak, sad dog den lille jomfru her i båden, så måtte her gerne være én gang så mørkt endnu! I det samme kom der en stor vandrotte, som boede under rendestensbrættet. Har du pas? spurgte rotten Hid med passet! Men tinsoldaten tav stille og holdt endnu fastere på geværet. Båden fór afsted og rotten bagefter. Hu! Hvor den skar tænder og råbte til pinde og strå: Stop ham! Stop ham! Han har ikke betalt told! Han har ikke vist pas! Men strømmen blev stærkere og stærkere! Tinsoldaten kunne allerede øjne den lyse dag foran, hvor brættet slap; men han hørte også en brusende lyd, der nok kunne gøre en tapper mand forskrækket; tænk dog rendestenen styrtede, hvor brættet endte, lige ud i en stor kanal, det ville være ham lige så farligt som for os at sejle ned ad et stort vandfald. Nu var han allerede så nær derved, at han ikke kunne standse. Båden fór ud, den stakkels tinsoldat holdt sig så stiv, han kunne, ingen skulle sige ham på, at han blinkede med øjnene. Båden snurrede tre-fire gange SIDE 13

15 rundt, og var fyldt med vand lige til randen, den måtte synke; tinsoldaten stod i vand til halsen og dybere og dybere sank båden, mere og mere løste papiret sig op; nu gik vandet over soldatens hoved, da tænkte han på den lille nydelige dandserinde, som han aldrig mere skulle få at se; og det klang for tinsoldatens øre: Fare, fare krigsmand! Døden skal du lide! Nu gik papiret itu, og tinsoldaten styrtede igennem men blev i det samme slugt af en stor fisk. SIDE 14

16 FORBEREDELSE / DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT / STUDIE 1 1. LÆS EVENTYRET OG AFSNITTET HER I KOPIARKET IGEN Efter at I har læst hele eventyret, læs så det aktuelle afsnit igen. Fordel de forskellige personer mellem jer: Fortæller / Gadedreng / Tinsoldat / Vandrotte. Læs nu afsnittet højt, og prøv at dramatisere med jeres stemmer. 2. BESKRIV EVENTYRETS FIGURER Beskriv tinsoldaten (udseende, væremåde og tanker) og hans standhaftighed. Beskriv tinsoldatens tanker om danserinden. Hvordan ligner de to hinanden (udseende og væremåde)? Beskriv danserinden. Beskriv gadedrengene. Beskriv vandrotten, og forklar hans rolle i handlingen. 3. SE BAGGRUNDSFILMEN NB: Broen i handlingen er den bro i Studie 1 / FILM-X, der forbinder balkon (venstre side) med tårn (højre). Man kan stå på hhv. balkon og i tårn og gå på broen mellem de to. Tal om det, I kan genkende fra eventyret, og det, der er anderledes. Skriv jeres iagttagelser og ideer ned. 4. HANDLINGSMÆSSIG RAMME Mulige slutninger 1 Tinsoldaten drukner i strømhvirvlen og bliver bagefter slugt af fisken. Gadedrengene og danserinden slipper alle med skrækken. 2 Tinsoldaten bliver i sidste øjeblik reddet op af strømhvirvlen af en af gadedrengene eller måske af danserinden? Men tinsoldaten og redningsmanden bliver begge slugt af den store fisk. 3 Tinsoldaten drukner i strømhvirvlen, og han og gadedrengene (og evt. danserinden) bliver alle slugt af fisken. 4 Tinsoldaten bliver i sidste øjeblik reddet op af strømhvirvlen af en af gadedrengene eller måske af danserinden? Alle kommer i sikkerhed på balkonen og undslipper sig således fiskens gab. SIDE 15

17 Beslut jer for, om I vil have en danserinde med i jeres handling. Og tag stilling til, om I vil følge eventyrets originale slutning (1) på filmscenen, eller om I vil bruge en af de andre fortolkningsmuligheder (2, 3 eller 4). Måske finder I selv på en helt anden. FORBEREDELSE / HANDLING I skal nu samle jeres idéer til filmens handling og skuespillernes udseende, væremåde og replikker. SKUESPILLERE Tinsoldaten/ I filmscenen er tinsoldaten en rekvisit, I kan altså ikke selv spille ham. Men I kan skrive hans tanker sammen til en kort indre monolog/fortællerstemme. I skal beslutte jer for, om I vil bruge H.C. Andersens stil/tone og direkte genbruge sætninger. Eller om I vil omskrive sætningerne til en mere nutidig tone og stil. Beskriv som jeg-fortæller, hvordan tinsoldaten oplever turen forbi de mange rotter ned mod broen med gadedrengene og strømhvirvlen i rendestenens afløb. Ser tinsoldaten danserinden? Ser hun ham? Hvad tænker han? Gadedrenge/ 1-2 skuespillere kan spille gadedrenge, som leger sammen på broen. De får dog snart travlt med at skubbe rotter i vandet, og evt. redde tinsoldaten op af strømhvirvlen. Beskriv gadedrengene og find evt. på replikker til dem. Genbrug eller omskriv replikker fra selve afsnittet i eventyret. Hvad siger de, da de ser tinsoldaten? / Hvad siger de til rotterne? / Hvordan reagerer de på den store fisk? Danserinde/ 1 skuespiller, som kan stå på balkonen (til venstre for broen, så man kan optage hende med Kamera 2). Beslut jer for, om hun skal stå til pynt og altså være passiv, eller om hun skal gribe akut ind i handlingen for at redde tinsoldaten. Diskutér hendes rolle i det originale eventyr. Hvis hun griber ind i handlingen, skal I tage stilling til, hvad hun evt. skal sige. SIDE 16

18 Evt. legetøj/ 1-2 skuspillere, som kan være forskellige steder i studiet måske i tårnet til højre. Beskriv en bamses væremåde hvordan bevæger den sig? Beskriv en trold i en æske hvordan skal den opføre sig? FORTÆLLERSTEMME / VOICE OVER Læs afsnittet fra eventyret igen: Hvilken synsvinkel har fortællerstemmen? Kan I bruge hele fortællerstemmen eller dele heraf som voice over til jeres filmscene? 3. persons-fortæller En idé til jeres filmscene kan være at lade fortællerstemmen være voice over (3. person) på lydsporet og indlede handlingen, samtidig med at tinsoldaten kommer til syne i filmen: Skriv en kort indledning i 3. person, der fortæller, hvad der lige er sket, og hvad man nu ser. I kan vælge at lade fortælleren kommentere mere undervejs gennem hele filmscenen. Måske skal 3. persons-fortælleren komme med en afsluttende kommentar? 1. persons-fortæller En anden mulighed er at lade tinsoldaten tænke højt : Overfør tinsoldatens tanker/indre monolog fra afsnittet i eventyret til en voice over (1. person/jeg-fortæller). Brug enten de originale replikker eller omskriv dem til et mere nutidigt sprog. Kombination af 1. og 3. persons-fortælleren I kan vælge at kombinere de to fortællerstemmer eller helt undlade dem. Husk at på film handler det om show don t tell! Det vil sige, at I fremfor alt skal forsøge at skabe handlingen ved hjælp af skuespil og de filmiske virkemidler fremfor at fortælle ved hjælp af voice over. Her bliver det tydeligt hvilken forskel, der kan være på filmmediet i forhold til det skrevne ord. SIDE 17

19 FORBEREDELSE / MANUSKRIPT I skal nu samle jeres idéer i et manuskript. Vær bevidst om eventyrgenren hvordan vil I omsætte det til film? Vil I lægge op til et action-eventyr eller måske et melodrama? Vær tro mod eventyrets handling og tema. Husk at lave plads til regi-bemærkninger: REGI-BEMÆRKNINGER Personer/ Hvad de gør, hvordan de ser ud, hvordan de taler. Beslut jer for, om I vil bruge de originale replikker fra eventyret, eller om I vil opfinde nogle nye. Billede/ Kommentarer til billedudsnit hvornår I vil bruge optagelser med kamera 1 (total) og hvornår med kamera 2 (halvtotal/balkon). Indklip/ I Klippe-computerne er der forskellige korte indstillinger, indklip, som I kan vælge mellem og klippe ind i jeres film. Ved hjælp af klipningen kan I gøre jeres film mere dramatisk og varieret i handling og billedudtryk. De forskellige indklip lægger op til, at I skal arbejde med at bevare kontinuitet i jeres handling. Dvs. at når I klipper fra et sted i handlingen i jeres film (totalbillede), skal I klippe til det samme sted i handlingen i det valgte indklip. I kan f.eks. bruge indklip til at vise, hvad gadedrengen peger på: et point of view (fra totalbillede: dreng, der peger ned i rendestenen, til nærbillede: indklip af tinsoldaten). På den måde skaber I sammenhænge ved hjælp af klipningen. På kan I se eksempler på indklip til Den standhaftige tinsoldat. Lyd/ Overvej, hvilken type effektlyde I vil bruge for at understrege handling og stemning i jeres filmscene (f.eks. lyd af vandplask, rotter, slag m.v.). Skriv det i højre side af manuskriptet under regi ud for præcis de steder, hvor lyden skal være. Musik/ Dramatisk, sørgelig, happy end? m.fl. Der er forskellige typer musik i FILM-X. I skal vælge den type/genre, som I synes passer bedst til jeres filmscenes handling, stemning og stil. I kan først høre musikken, når I er i FILM-X. SIDE 18

20 EKSEMPEL PÅ OMSKRIVNING AF EN DEL AF EVENTYRET TIL ET FILMMANUSKRIPT TITEL: DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT GENRE: MELODRAMA DIALOG REGI Tinsoldaten (1. persons-fortæller) Kamera 1/ total. Hvor er jeg på vej hen? Soldaten ser forskrækket ud. Bare jeg havde den dejlige danserinde med mig nu i dette mørke Han sukker trist. Kamera 2/ halvtotal (balkon): Danserinden, som står på et ben på balkonen, kigger bekymret ned på ham. Kamera 1/ total. Tinsoldaten ser hende ikke. Fortæller (3. persons-fortæller) Den smukke danserinde tør intet gøre, andet end holde tungen lige i munden for ikke at falde ud af positur. En styg rotte kigger ud af et vandrør. Indklip/ nærbillede af rotten. Lyd/ vandplask og rottelyd. Kamera 1/ total: En anden rotte kommer sejlende i en tønde. SIDE 19

21 Rotte i tønde Har du pas? Hit med passet! Tinsoldat Jeg holder lav profil, for jeg er jo i uniform! Grov stemme til tinsoldaten. Indklip/ nærbillede af tinsoldat: Tinsoldaten fortrækker ikke en mine, kun munden bævrer en smule, mens han tænker højt. Musik/ trompet. SIDE 20

22 FORBEREDELSE / ROLLEFORDELING (4-7 PERSONER) I skal nu fordele jer på de forskellige funktioner på filmholdet. 1. OPTAGESTUDIE Funktioner og roller: 1 kameramand 1 instruktør 2-5 skuespillere/ 1-2 gadedrenge, evt. 1 danserinde, evt. 1 bamse og/eller 1 trold-i-æske 2. LYD Funktioner og roller: Teknik/ 1 person sørger for den tekniske del det kan oplagt være kameramanden. Voice over/ 1-2 stemmer til voice over: Tinsoldat: 1. person. Fortæller: 3. person det kan f.eks. være instruktøren. Replikker/ 1-4 stemmer til de forskellige karakterer det er oplagt, at skuespillere selv lægger lyd på deres karakter: gadedreng(e), rotte(r), danserinde. Effektlyd/ Evt. 1 person, som laver særlige effektlyde. 3. KLIP Funktioner: Billedsiden/ 1 person med ansvar for klipningen/billedsiden står for det teknisk-kreative arbejde, mens de andre på holdet kommenterer. Atmosfære- og effektlyd/ 1 person, som står for det teknisk-kreative arbejde, mens de andre på holdet hjælper. Musik/ 1 person, som står for det teknisk-kreative arbejde, mens de andre på holdet hjælper. SIDE 21

23 4. HELE FORLØBET (1-2-3) Instruktør/ 1 person sørger for, at alle på holdet bliver hørt undervejs og inden, den færdigklippede film bliver gemt i klippestudiet. SKUESPIL TIL EGET FILMMANUSKRIPT Fordel rollerne mellem jer. Øv jer i at sige replikker udenad. Arbejd med stemmebrug, tonefald og mimik. Ret jeres manuskript til og husk, at filmen i FILM-X kun varer 1 minut og 20 sekunder. Hvis I skal bruge rekvisitter, der ikke findes i FILM-X, skal I huske at tage dem med selv. SIDE 22

24 C - STUDIE 1 KLODS HANS GENRE/ Eventyr, komedie, melodrama HANDLING/ Til optagelsen af Klods Hans skal I bruge baggrundsfilmen Slottet, der er en åben kulisse : I et smukt landskab med et vandfald i baggrunden forbinder en smal bro over en dyb kløft et tårn (til højre) med en balkon på et slot (til venstre). Prinsessen (skuespiller) står på balkonen, og ved hendes side er der plads til en skriver (skuespiller), som noterer alt, hvad der bliver sagt af de bejlere, som kommer til prinsessen. Klods Hans brødre (skuespillere) og Klods Hans (skuespiller) kommer ind fra tårnsiden (til højre), går eller rider over broen hen til prinsessen. Hver gang en bejler er blevet afvist, må han vende om og gå tilbage over broen, eller måske falde i kløften?! VARIGHED/ 1 min. Se baggrundsfilmen Slottet på SIDE 23

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Genreforløb Gentofte bibliotekerne

Genreforløb Gentofte bibliotekerne Genreforløb Gentofte bibliotekerne Eventyr: Vi læste Prinsessen på ærten og Pandekagen (remseeventyr) Eventyr kan opdeles i 2 grupper: Folke-eventyr og kunst-eventyr: Folkeeventyr har eksisteret i flere

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer

02/SPIL EN ROLLE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på skuespil på film, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. Nogle af aktiviteterne er

Læs mere

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing

Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr. Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm. Puplishing 1 Kasper Adsbøll Eventyret over alle Eventyr Der er altid en historie, der ikke er blevet fortalt! Grimm Puplishing Eventyret over alle Eventyr Forlaget: Grimm Puplishing Forfatter: Kasper Adsbøll Layout:

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835

Fyrtøiet. Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Fyrtøiet Hans Christian Andersen (1805-1875) Udgivet 1835 Der kom en Soldat marcherende henad Landeveien; een, to! een, to! han havde sit Tornister paa Ryggen og en Sabel ved Siden, for han havde været

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1

Den modige. Modig - niveau 1 - trin for trin. Modig Niveau 1 Årstid: Årstid: Forår, sommer og efterår Lokation: Forløbets varighed: Forløbets varighed: 2 trin + en eftermiddag - niveau 1 - trin for trin Med udfordringsmærket drager spirerne ind i Disneys magiske

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver

VISNINGS MATERIALE U N D E R. - leg - børn skal have det sjovt! julegaver U N D E R VISNINGS MATERIALE - leg - børn skal have det sjovt! Børn legede selvfølgelig også i 1800-tallet. Derhjemme havde de måske lidt legetøj. Det var dog mest børn i byerne og de rigeste, der havde

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Projekt Sluk efter brug. Proces

Projekt Sluk efter brug. Proces 3B /HO Projekt Sluk efter brug Hareskov Skole december 2011 - januar 2012 Proces Fase 1 Faglig introduktion til projektet 1. Hvorfor laver skolen et projekt om dette emne? (spare på energi/udgifter til

Læs mere

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri

Opgavehæfte. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Opgavehæfte Hæleri - er det prisen værd? Undervisning for 8.-9. klasse om hæleri Hæleri - er det prisen værd? Opgavehæfte Indhold Novellen Straffe, opgaver..................................... 3 Filmen

Læs mere

Filmfortællinger med lyd

Filmfortællinger med lyd Beskrivelse af workshoppen Hvordan kan en honningmelon bruges til at lave lyden af et fald? Hvorfor bruger man musik i en film? Hvordan får man en skov til at lyde som en skov? Og hvad er det egentligt

Læs mere

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225

Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Lærervejledning Foto: http://www.colourbox.com/vector/cute- anime- style- girl- vector- 4248225 Fag: Dansk, billedkunst Emne: Manga, berettermodel, fortælleteknik, tegneseriens virkemidler, billedkomposition,

Læs mere

Opgaver til Gummi Tarzan

Opgaver til Gummi Tarzan Opgaver til Gummi Tarzan Forsiden 1. Hvad er bogens titel? 2. Hvad hedder forfatteren? 3. Hvad ser du på forside billedet? 1. Kapitel 1. Hvad hedder drengen i bogen? 2. Hvad bliver han kaldt? 3. Hvordan

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976)

Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Barndommens gade (1942) af Tove Ditlevsen (1917-1976) Roman: kom 1943 Sat musik til (Anne Linnet) + filmatisering af romanen 1986 Strofer: 7 a 4 vers ialt 28 vers/verslinjer Krydsrim: Jeg er din barndoms

Læs mere

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler

Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Foto: Scanbox Fag: Dansk Niveau: 6. 10. klasse Emne: Filmens temaer og filmfaglige vinkler Formål: Udvikle et nuanceret ord- og begrebsforråd Fremlægge og formidle stof Analysere og forstå brugen og betydningen

Læs mere

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv

Mit personlige puslespil dokumentarfilm fra de unges eget liv Elevark 1 Mit personlige puslespil - et digt Du skal med udgangspunkt i sætningen Mit personlige puslespil skrive et digt på ca. 10-20 linjer. Digtet skal være et selvportræt af dig. Digtet må ikke rime,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik

Den farefulde færd. Skrevet af Emil og Frederik Den farefulde færd Den 24. april 2014 øvede Rønnebæk skoles musicalhold på deres stykke den farefulde færd, som Therese Flensbak har skrevet, både manuskript og sange. Skuespillet handlede om tre dovne

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015

Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10. februar 2015 Film indskoling Udarbejdet af Mette Bech, Center for Undervisningsmidler, UCSJ 10 februar 2015 Antboy http://ucsjmitcfudk/50718360 Arriettys hemmelige verden http://ucsjmitcfudk/29141614 Asterix og briterne

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!!

KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING SÆT SEJL!! INDLEDNING KAPTAJN JACK OG HANS BESÆTNING Ud på det store hav sejler piratkaptajn Jack sammen med alle hans pirat venner. De bor på en øde ø med store palmer,

Læs mere

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER

BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER BILLEDROMANER OG KLASSENS TOSPROGEDE ELEVER PÅ JAGT Igennem de seneste år er det blevet mere og mere åbenlyst, hvor vigtigt det er at arbejde med læseforståelse, når vi snakker om indholdet i vores læseundervisning.

Læs mere

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt.

GPS 37-43. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m.fl. www.opdagnyt. GPS 37-43 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m.fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 37: Salomon Nøglesætning: Gud kan hjælpe dig Bibelvers 1 Petersbrev

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

FILM-X / HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER

FILM-X / HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER FILM-X / HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER Foto: Eadweard Muybridge (1873) HÅNDBOG I FILMISKE VIRKEMIDLER At film er levende billeder, er faktisk en illusion. For film består af 24 faste billeder i sekundet.

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: at være udenfor fællesskabet. kontra at være opmærksomme på hinanden. Formål Noget af det, som eleverne på mellemtrinnet er mest bange for, når de er i skole, er at blive

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden;

Gud er min far -2. Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Gud er min far -2 Komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; Mål: Børnene oplever forventningsglæde: Guds rige vokser der, hvor Guds vilje sker. Gud ønsker at vi er med til at opbygge

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte

Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard. Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet. Inspirationshæfte Alle kan lave musik I kontakt med din egen musikalitet Inspirationshæfte Morten Musik Musik mest for børn Med Morten Mosgaard www.mortenmusik.dk +45-28 40 66 95 morten@mortenmusik.dk Indhold Indledning...

Læs mere

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole

Man King - Færdigt manus. Hald Ege Efterskole Man King - Færdigt manus af Hald Ege Efterskole SCENE 1.EXT. GADE, FORAN BUTIK.DAG Jonas (16 år) sidder på en bænk og tegner nogle træer og buske på sin blok. En lettere flippet, men egentlig godt udseende

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film!

Skolefilm/filmskole. Sådan laver klassen en film! Skolefilm/filmskole Sådan laver klassen en film! Skolefi lm/filmskole Sådan laver klassen en film! Af Martin Schmidt Indeholder to nye noveller af Dennis Jürgensen lige til at filmatisere Frydenlund Skolefilm/filmskole

Læs mere

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af?

H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN. Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? H. C. ANDERSEN PÅ DE ÆLDSTE KLASSETRIN AT TURDE SÆTTE FODEN I KLEMME I DØREN Hvilke eventyr kender du? Hvilke eventyr holder du mest af? Hvorfor holder du mest af dem? Hvad synes du kendetegner et H. C.

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Vuc Lyngby Uddannelse Fag og niveau Hf/hfe Dramatik C Lærer(e) Anne David Koue (Birthe

Læs mere

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye

VITELLO. Kim Fupz Aakesons. af Kenneth Jakobsen Bøye VITELLO Kim Fupz Aakesons Undervisningsmateriale af Kenneth Jakobsen Bøye Undervisningsforløbet til skuespillet Vitello. Mål: At børnene gennem både kreative, skriftlige og mundtlige opgaver får lyst til

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen

Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen Ishøj Teaters tilbud om dramaundervisning i indskolingen 3 workshops der handler om sociale kompetencer, empati, følelser og forskellige udtryksformer. Teatereventyr er en fortælleform der inddrager børnene

Læs mere

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland

Eventyr. et forløb i 1.klasse. ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe. Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Eventyr et forløb i 1.klasse ipad, Tørresnor og Det fortællende tæppe Af Mette Bech Pædagogisk konsulent for dansk i indskolingen CFU Sjælland Inspiration til forløb om eventyr Forløbet om eventyr er et

Læs mere

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER

SKADEN PIA JUUL. roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 3 SESS: 15 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 PIA JUUL SKADEN roman TIDERNE SKIFTER JOBNAME: 2. KORREKTUR PAGE: 4 SESS: 14 OUTPUT: Mon Mar 1 14:15:19 2010 Skaden Pia Juul/Tiderne

Læs mere

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier.

Det hele startede, da vi læste i en af fars gamle tegneserier. et HeLt NYt Ord! Det her er historien om, hvordan min lillebror opfandt et nyt ord. Og om hvordan vi blev til det, som ordet betyder. Ordet var: DIGTER-TIV. Næsten alle ved vist, hvad en detektiv er altså

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle

Mit forslag var, at vi skrev et eventyr baseret på hans ækle af slagsen, men den 15. november 2012 skrev Rune til mig: Jeg er ikke så glad for Ækle Forord Som tegneserienørd har jeg naturligvis altid vidst, hvem Rune T. Kidde var. Jeg så også godt, at han fik en profil på Facebook for nogle år siden, men jeg ville ikke tilføje ham som ven, for jeg

Læs mere

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough

Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen Walkthrough Denne Walktrough fører dig igennem højdepunkterne i Magnus og Myggen Leg og lær med Magnus & Myggen. Du vil dog gå glip af glæden ved at opdage tingene selv og du vil også gå glip af mange af dialogerne

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Samuel. - en underlig fisk

Samuel. - en underlig fisk Samuel - en underlig fisk Fantasistafetten i Højen og Troldhøjen - oktober/november 2014 Der var engang en underlig blå fisk, der hed Samuel. Den kunne svømme ganske hurtigt - især hvis der var nogen efter

Læs mere

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing

ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm OM UNDERVISNINGSMATERIALET. Af Susanne Gjessing ASYLBARN et temamateriale om to animationsfilm Af Susanne Gjessing OM UNDERVISNINGSMATERIALET Dette undervisningsmateriale er målrettet indskolingen fra børnehaveklassen til 2. klasse, men kan også anvendes

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx

Lindvig Osmundsen Side 1 27-08-2015 Prædiken til 12. s.e.trinitatis 2015.docx Lindvig Osmundsen Side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Mark. 7,31-37. Kan du høre mig? Jeg kan ikke høre dig. Når man bliver over 60 så får lyden på fjernsynet en ekstra streg eller

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner)

Lektion 1 VENSKAB (Den barmhjertige samaritaner) Lektion 1 (Den barmhjertige samaritaner) MÅL Børnene skal vide, hvad et venskab er, hvordan det dobbelte kærlighedsbud lyder, og hvem der er deres næste. TIL LEDEREN Dette efterår starter vi med 4 lektioner

Læs mere

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen

PROLOG. Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen 5 PROLOG Stemme: Søndag morgen klokken 7.28 forlod Djævelen sit pensionatsværelse og gik ned til torvet. Her stillede han sig op og så på menneskene. Han så straks at det er kærligheden der er vidunderet.

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Fang en krabbe. Husk redningsvest!

Fang en krabbe. Husk redningsvest! Fang en krabbe Prøv at fang en krabbe med: madding (små stykker fisk, et fiskeskellet eller muslinger) net, snor eller fiskesnøre klemme spand eller akvarium med vand Sådan fanger du en krabbe Få fat i

Læs mere

Skatten. Kapitel 1 Jeg er Mads. Og ham der er Stuart. Vi er i et skib på vej til Mombasa. Wow hvor er hun lækker. Stuart det der er min kæreste, din forræder. Men Stuart hørte ikke noget han var bare så

Læs mere

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog

DRENGEN BAGLÆNS. der. gik. Et touch værd! Undervisnings-e-bog DRENGEN der gik BAGLÆNS Undervisnings-e-bog Et touch værd! En UNDERVISNINGS-E-BOG tilpasset børneromanen "Drengen der gik baglæns" med fokus på læse- og fortællestrategier, samt indeholdende differentierede

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege

Hej. skal vi lege? Legehæfte -Danselege Hej skal vi lege? Legehæfte -Danselege Danseleg leg nr 1 - Boogie Woogie Legebeskrivelse: Deltagerne står i åben kreds med ansigtet ind mod midten. - Man gør de ting, man synger. Så tager vi højre fod

Læs mere

Elevatortalen kort og godt

Elevatortalen kort og godt Kapitel 13 Elevatortalen kort og godt Tænk, hvis du møder direktøren for den virksomhed, som du drømmer om at være ansat i. Hvis I for eksempel mødes i en elevator, og du har fra stuen til 3. sal til at

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Undgår du også tandlægen?

Undgår du også tandlægen? STYRK munden Undgår du også tandlægen? HJÆLPER DIG! Få det bedre med at gå til tandlæge Tandlægeskræk er en folkelig betegnelse for det at være nervøs eller bange for at gå til tandlæge. Men tandlægeskræk

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2

Den hemmelige remse. Kapitel 1. Kapitel 2 Den hemmelige remse Af Kenneth Bernholm (http://kennethbernholm.dk/) Udgivet under Creative Commons BY-NC-ND 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/) ISBN 978-87-91845-15-4 Kapitel 1 Nu

Læs mere