H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE"

Transkript

1 H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

2 NIVEAU C TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN-AKTIVITETER Med H.C. Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan unge og voksne fra klasse, Gym/HF og VUC / niveau C prøve kræfter med at omsætte scener fra velkendte eventyr til film. De skal arbejde med at omsætte det skrevne ord til levende billeder herunder gøre sig overvejelser om skuespil, dialog, voice over, billede, klipning og lyd. For elever, som ikke har prøvet at klippe film før, anbefales det, at de arbejder på niveau B i FILM-X uanset klassetrin. De skal så forberede sig ud fra Kopiarkene på niveau B. Læreren kan supplere med opgaver fra niveau C / denne vejledning hvad angår modernisering af eventyr. H.C. Andersen-aktiviteterne i FILM-X tager afsæt i fire kendte eventyr: STUDIE 1 STUDIE 2 STUDIE 3 ANIMATION Den standhaftige tinsoldat og Klods Hans (i filmen Slottet ) Fyrtøjet Den grimme ælling Den standhaftige tinsoldat, Fyrtøjet samt et valgfrit eventyr (til en slotsbaggrund). Der er mulighed for at medbringe egne tegnede baggrunde og figurer til andre eventyr. Der er produceret tre baggrundsfilm til Studie 1, 2 og 3: Den standhaftige tinsoldat, Fyrtøjet og Den grimme ælling. Filmene varer mellem 1 og 2 minutter og tager afsæt i udvalgte scener fra eventyrene. Til de tre film er der produceret en del indklip og effektlyde, således at der er mange muligheder i klippe- og lydarbejdet for eleverne i FILM-X. Klods Hans kan optages til baggrundsfilmen Slottet i Studie 1, til filmen er der ingen indklip. På niveau C kan eleverne klippe filmoptagelser fra to forskellige studier sammen. NB: filmens max. længde er her 3 minutter. Vi anbefaler det kun til filmhold, som har booket ekstra tid i FILM-X dvs. ud over standardmodulet på 2,5 time. SIDE 1

3 FORSKELLIGE FORTOLKNINGSMULIGHEDER Alle fire baggrundsfilm repræsenterer udvalgte scener fra eventyrforlægget det er altså ikke hele eventyret, der skal omsættes til film. Der er forskel på nødvendigheden af nyfortolkning i relation til den handlingsmæssige ramme, hver baggrundsfilm udgør. Den standhaftige tinsoldat/ miljøskildringen og handlingen er ret tro mod forlægget. Dog fylder rotterne i filmen en del. Man kan vælge at undertone disses tilstedeværelse ved at ignorere dem helt eller delvist (de vælter af sig selv under brættet). Der er mulighed for at inkludere en danserinde samt to stk. legetøj (en bamse og en trold-i-æske) fra eventyret. Filmscenen har flere mulige slutninger: man vælger selv, om tinsoldaten skal reddes op af strømhvirvlen eller ej, og om der er nogle af skuespillerne, der skal sluges af den store fisk eller om alle går fri. Klods Hans/ baggrundsfilmen Slottet er en åben kulisse, der er intet i baggrundsfilmen, som skuespillerne er nødt til at reagere på. Der er kostumer og rekvisitter, der lægger op til en tekstnær fortolkning af eventyrforlægget. Øvelsen består i høj grad i at omsætte tekst til filmskuespil. Fyrtøjet/ baggrundsfilmen blander elementer fra eventyret med moderne påfund. Soldaten skal tage en elevator ned til hundene. Hundene holder til i hvert sit lokale: en bar, et casino og en gallasal, hvortil der er knyttet moderne musik og neonlys m.m. Af rekvisitter er der tre kødben, som eleverne kan vælge at bruge det er dog obligatorisk at lokke den største hund væk fra lighter og guld, og hertil er kødbenet jo ret velegnet. Den lille elevatorhund er ret anonym, men den kan tænkes ind i handlingen (måske er den forhekset?). Oppe i det fri møder soldaten heksen. Og der er mulighed for at følge eventyrets egentlige drama: at soldaten hugger hovedet af hende. Men måske kunne udfordringen for eleverne her bestå i at finde på en anderledes slutning. Der er brug for en heks og en soldat som skuespillere. Hvis filmholdet består af 5 elever, er der plads til endnu en soldat i handlingen, og så skal dennes rolle og funktion medtænkes i filmmanuskriptet. SIDE 2

4 Den grimme ælling/ Dette er den baggrundsfilm, der absolut kræver nyfortolkning af eventyrforlægget. Settingen er en skummel gade i et miljø med højhuse og onde ænder i hurtige biler. Idéen er som udgangspunkt at lade Morris Mascott en symbolisere den grimme ælling, der bliver forfulgt af en ond and i en ladvogn. For at handlingen ikke forfalder til ren action, er det vigtigt at eleverne gennemtænker en god handlingsbåret dialog mellem skuespillerne inde i Mascotten. Der er forskellige muligheder, men hvis I ønsker at lægge jer så meget op af forlægget som muligt, er det mest oplagt, at lade bilens fører være den grimme ælling. Medpassagererne kan så være ællingemoderen og 1-2 søskende. Men omvendt giver denne baggrundsfilm god mulighed for helt at nyfortolke eventyret optimalt ved at bibeholde eventyrets tematik om det at være anderledes, om at blive mobbet, om at føle sig forfulgt. Mascotten hægter til sidst den onde and af sig, folder svanevingerne ud og letter. Det er valgfrit, om eleverne synes, at mascotten skal lette eller ej, idet det er muligt at dække / fraklippe denne del af handlingen. Så slutningen på scenen er i princippet åben. Animation/ De baggrunde og figurer, der er i FILM-X lægger op til at animere en scene fra enten Fyrtøjet eller Den standhaftige tinsoldat. Begge disse baggrunde er taget ud af de respektive baggrundsfilm, dog er hundene fra Fyrtøjet kommet op i det fri, så det kræver en nyfortolkning af handlingen i eventyret. Dertil kommer en slotsbaggrund, der lægger op til animation af en scene fra et selvvalgt eventyr. Vi opfordrer eleverne til at medbringe egne figurer og baggrunde til deres favoriteventyr. Formålet i Animation er i høj grad det tekniske stop motion-arbejde, der er tidskrævende og meget frit handlingsmæssigt. For inspiration hertil kan eleverne se filmatiseringer af udvalgte H.C. Andersen-eventyr (jf. inspirationsliste). MODERNISERING AF EVENTYR Overordnet er der to indgange til arbejdet med H.C. Andersens eventyr i FILM-X. Man kan vælge at lægge sin film tæt op af det litterære forlæg og altså genbruge så meget herfra som muligt. Eller SIDE 3

5 man kan modernisere eventyret hvad angår både handling og sprog i overensstemmelse med rammerne i FILM-X. Det er vigtigt, at eleverne forholder sig bevidst til tematikken i eventyrforlæget og forsøger at integrere denne i den moderniserede filmfortælling. Man kan som lærer vælge at hele klassen / alle filmhold skal arbejde med modernisering af eventyrene ud fra de valgte baggrundsfilm og animationsark. Hvis I har god tid til forløbet, kan hvert filmhold få som opgave at modernisere / omskrive det valgte eventyr og dernæst omsætte den aktuelle filmscene, som baggrundsfilmen udgør til et filmmanuskript. (Filmmanuskriptet er obligatorisk forberedelse). BIOGRAFISK TILGANG Der er mulighed for at anvende en biografisk tilgang i filmarbejdet. Måske skal der skabes en lille tegnefilm om H.C. Andersen med brug af medbragte figurer og baggrunde. Det kan være, at I vil lave tegnefilm med papirsklip, eller måske skal H.C. Andersen spille sig selv i Den grimme ælling / Studie 3. Med andre ord, er det op til jer selv at udnytte rammer og muligheder i FILM-X. TIDSFORBRUG / UNDERVISNINGSFORLØB Forberedelse/ Der skal regnes med min. 6 lektioner til forberedelsen af besøget i FILM-X: 2 lektioner til præsentation af forløb og læsning af eventyr. 2-6 lektioner til fortolkning af eventyr 2-6 lektioner til forberedelse af filmmanuskript FILM-X/ 2.5 timer (standard) til selve produktionsforløbet i FILM-X. Evaluering/ 2-4 lektioner til visning af de producerede film samt evaluering af hvert holds forløb og produkt. SIDE 4

6 FORBEREDELSE Et besøg i FILM-X med fokus på H.C. Andersens eventyr skal forberedes. Kopiarkene til det respektive niveau kan med fordel følges. Progressionen i denne forberedelse kan være: 1. FILMFORLØB / OVERBLIK Præsentér klassen for H.C. A.-filmforløbet (forberedelse på skolen, produktion i FILM-X, evaluering på skolen). Fortæl eleverne, hvilke optagestudier og eventyr, det er muligt at arbejde med. 2. FILMHOLD Inddel klassen i max. 6 filmhold og fordel ét hold på hvert af flg. studier: Studie 1 Klods Hans: 4-7 elever Studie 1 Den standhaftige tinsoldat: 4-7 elever Studie 2 Fyrtøjet: 4-6 elever Studie 3 Den grimme ælling: 4-6 elever Animation 1-2 hold à 2-3 elever Der kan kun være ét hold i et optagestudie ad gangen. Derfor må det ene hold fra Studie 1 vente, til det andet hold har gemt deres optagelse. Vi anbefaler, at Tinsoldat-holdet venter de kan nemlig bruge ventetiden i Klip til at gennemse alle indklip til baggrundsfilmen. Er der andre, der må vente på at et optagestudie bliver ledigt, kan de ligeledes tjekke indklip eller lave en flipbog. Hvert hold skal bestå af: 1 instruktør, 1 kameramand, 2-5 skuespillere (jf. kopiark). 3. LÆS / HØR EVENTYR De udvalgte eventyr læses eller høres (eller evt. i fællesskab på klassen). Afsnit fra eventyrene er indtalt som lydfiler på 4. TEKSTARBEJDE Giv eleverne kopiarkene med det valgte eventyr. Lad dem først arbejde med teksten: SIDE 5

7 At forstå og fortolke eventyret: ud fra opgaver i kopiarkene Lad evt. hvert hold fremlægge deres arbejde for de andre i klassen. 5. EVENTYR I FILMISK FORM Tal med eleverne om mulighederne i arbejdet med at omsætte eventyr til film. Der kan være flere indgange til denne dialog, og det er op til den enkelte lærer og klasse, hvad der fokuseres særligt på, samt hvor meget tid der kan afsættes til filmholdenes selvstændige fordybelsesarbejde. Nedenfor gives idéer til det fælles stof samt litteratur- og filmtips til hvert filmholds fortolkningsarbejde og efterfølgende omformning eller modernisering af eventyret. Følgende teoretiske vinkler vil det være relevant at inddrage generelt: Aktantmodellen / dramaturgi og karakterer Det biografiske element/ Vis evt. eleverne filmen H.C. Andersen og den skæve skygge samt de to dokumentarfilm Mit livs eventyr og Andersen hos fotografen. Lad evt. holdet, der skal optage Den grimme ælling, læse i H.C. Andersen og Den grimme ælling. De filmiske virkemidler / H.C. Andersens skrevne sprog/ Tal med eleverne om filmens fortællemæssige muligheder om hvordan tekst kan omsættes til skuespil og husk at på film handler det om: Show Don t tell!. Gennemgå evt. de mest gængse begreber knyttet til filmstil ud fra De filmiske virkemidler fiktionsfilm og filmstil. Eventyrgenren/ Kunsteventyr og tingseventyr se evt. Pen og Blækhus, nye og gamle tingseventyr og lad evt. eleverne læse eventyr herfra som inspiration til arbejdet med Den Standhaftige tinsoldat. Et filmeksempel på et moderne tingseventyr er Toy Story, som eleverne evt. kan se. Til arbejdet med Klods Hans vil det være relevant for eleverne at kigge i Fra Klods-Hans til Ged på farten. SIDE 6

8 Modernisering af eventyr/ Vis evt. eleverne Romeo og Julie Baz Luhrmans filmatisering af Shakespeare s drama som eksempel på en modernisering, hvor de originale replikker er bevaret, mens filmsproget er helt up to date (1998). Dette princip kan overføres på alle optagelserne i FILM-X, måske mest oplagt på Den grimme ælling. Der er inspiration til en læsning af Fyrtøjet som gyser i Højt hår Gyset, angsten og lysten. (Se kopiark for oplagte filmgenrer i relation til den enkelte baggrundsfilm). 6. MULIGHEDER I FILM-X Lad eleverne holdvis studere rammer og muligheder i FILM-X: Læse herom i kopiark Se baggrundsfilm og indklip på 7. FILMMANUSRKIPT Med afsæt i kopiarkene skal hvert filmhold skrive et filmmanuskript til den valgte filmscene. Eleverne kan lade sig inspirere af eksemplerne på filmmanuskript i kopiarkene, men det er meningen, at de skal skrive deres eget manuskript. De skal hertil gøre sig overvejelser om brug af: 1 dialog, voice over og skuespil 2 billede, klipning samt brug af effektlyd og musik. Husk at manuskriptet skal svare til baggrundsfilmen og længden heraf. For hold i Animation/ eleverne skal her digte en handling ud fra de baggrunde og figurer, der er i FILM-X (jf. kopiark). De kan også selv tegne baggrunde og figurer og digte en handling hertil. Det er vigtigt at figurerne består af adskilte dele, så de kan bruges til flyttetegnefilm (stop motion). Figurerne skal størrelsesmæssigt passe til en baggrund i A4-lavformat. Husk at holdet i Animation har mulighed for at lægge lyd på tegnefilmen, så de skal også forberede dialog og voice over samt gøre sig overvejelser om effektlyd og musik. SIDE 7

9 8. ROLLER OG FUNKTIONER Eleverne skal fordele flg. funktioner mellem sig: 1. Filmoptagelse/ 1 instruktør, 1 kameramand og 2-5 skuespillere. 2. Lydoptagelse/ stemmer til dialog (skuespillere) og voice over (f.eks. instruktøren) og 1 teknisk ansvarlig (kameramanden). 3. Klipning/ 1 med ansvar for klipningen / billede og 1 med ansvar for lydsiden / effektlyd og musik. 9. ØV REPLIKKER OG SKUESPIL Det er en god idé at lade hvert hold øve sig i skuespil, dialog og voice over. Måske er der nogle særlige rekvisitter, de skal lave (jf. kopiark for rekvisitter og kostumer i FILM-X). Indstil eleverne på, at de kan blive nødt til at korrigere en smule på deres forberedte skuespil m.v., når de er i FILM-X. SIDE 8

10 INSPIRATION TIL SUPPLERENDE LÆSNING, UNDERVISNINGSMATERIALER OG FILM OM H.C. ANDERSEN Det er ganske vist Center for Børnelitteratur, Roskilde Universitets forlag (2004). Pen og Blækhus, nye og gamle tingseventyr af H.C. Andersen m.fl., Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogigske Universitets Forlag (2004). Børnene kyssede mig kærligt af Vibeke Stybe, Center for Børnelitteratur, Danmarks Pædagogigske Universitets Forlag (2004). De vilde svaner og andre folkeeventyr af Else Marie kofoed, Forlaget Folkeminder ApS (1989). Eventyrleksikon af Carsten Høgh, Munksgaard Rosinante (1996) Film: H.C. Andersen og den skæve skygge Jannik Hastrup (DK, 1998) MODERNISERING Højt hår Gyset, angsten og lysten af Ebbe Krogh og Finn Lykke Schmidt, Dansklærerforeningen (1998) / om Fyrtøjet som gyser. Søde Sally Sukkertop og andre ækle æventyr af Rune T. Kidde, Modtryk (2004) / moderne eventyr. Mig og fanden: fortælling om et eventyr ved Bent Haller, DBC Medier (2003) / eventyrlig roman i relation til Rejsekammeraten. Film: Romeo og Julie filmatisering ved Baz Luhrmann (USA, 1996) / brug af originale replikker i moderne filmdrama. Film: Toy Story tegnefilm af John Lasseter (USA, 1995) / moderne tingseventyr. FILM MED UNDERVISNINGSMATERIALE / DIFFERENTIERET H.C. Andersen på film : 6 filmatiseringer (dukkefilm, tegnefilm) af Klods Hans, Fyrtøjet, Den standhaftige tinsoldat, Tommelise, Dukkefilm: Historien om en moder, Snedronningen samt 2 dokumentarfilm: Mit livs eventyr og Andersen hos fotografen. Dvd en er udgivet af Det Danske Filminstitut (2004) og distribueres SIDE 9

11 gennem DBC Medier. Undervisningsmaterialet er til gratis downloading fra ANDRE UDVALGTE UNDERVISINGSMATERIALER Om H.C. Andersen H.C. Andersen og Den grimme ælling med indledning af Per Olov Enquist og billeder af Andrzej Ptoski, Carlsen if (1985) / fra 5. klasse. Om eventyrgenren Fra Klods-Hans til Ged på farten af Line Fie Hansen og John Voldsgaard Jensen, Musikforlaget FOG (2004) / klasse, Gym/HF og VUC. Om de filmiske virkemidler De filmiske virkemidler fiktionsfilm og filmstil / klasse, Gym/HF og VUC. Undervisningsmateriale i hæfteform fra Skoletjenesten FILM-X, af Anne Bertram (2004). NYTTIGE LINKS SIDE 10

12 C - STUDIE 1 DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT GENRE/ Eventyr, melodrama, action HANDLING/ Tinsoldaten kommer sejlende i avisbåden ud gennem et mørkt hul i rendestenen. Avisbåden følger rendestenens strøm hen mod en bro og for enden et afløb med en kraftig strømhvirvel. På tinsoldatens vej mod broen dukker der mange rotter op nogle af dem vil gerne have fat i tinsoldaten, men de bliver skubbet ned i vandet af et par gadedrenge (skuespillere) oppe på broen. Danserinden (skuespiller) kan eventuelt overvære dramaet fra balkonen. Måske kigger et par legetøjsfigurer fra eventyret en bamse og en trold i en æske (skuespillere) på. Tinsoldaten ender i sin avisbåd i strømhvirvlen og snurrer rundt mange gange for til sidst at synke. Da kommer der en stor, fæl, orange fisk, åbner kæmpegabet og bider sammen om bro og strømhvirvel. VARIGHED/ 1 min. 20 sek. SIDE 11

13 Se baggrundsfilmen Den standhaftige tinsoldat på OPTAGELSEN/ Handlingen optages med to kameraer. Kamera 1 optager hele handlingen i et totalbillede (fugleperspektiv). Kamera 2 optager handlingen på balkonen (halvtotal, normalperspektiv). For at kunne gøre brug af kamera 2 er det vigtigt at planlægge, at dele af handlingen foregår på balkonen. Kameramanden optager først hele handlingen med Kamera 1, bagefter med Kamera 2. De to optagelser klippes sammen i Klip og tilføjes indklip. LYD/ Der er ikke mikrofoner i studiet. I Lyd kan I optage voice over, dialog og effektlyd. I Klip er der en del effektlyde til filmen af bl.a. rotter, vandplask, strømhvirvel og fisk. Der er desuden forskellige musikstykker. KLIP/ I Klip er der en del forskellige indklip nærbilleder af bl.a. rotter, tinsoldat og fisk. Se indklip på KARAKTERER / SKUESPILLERE/ 1-2 gadedrenge, som leger på broen og skubber rotter i vandet og måske redder tinsoldaten. 1 danserinde, som måske står og kigger på dramaet fra tårn eller balkon, måske skal hun gribe akut ind i handlingen? Evt. legetøjsfigurer/ en bamse og en trold-i-æske. REKVISITTER/ Tinsoldat (dukke gemt bag grønt klæde på gulvet i studiet dét sted, hvor strømhvirvlen er). Legetøj til gadedrengene: 1 bold og fiskestænger. KOSTUMER/ Gadedrengekostumer og avishatte/ Ballerinakjole / Bamsekostume / Trold-i-æske-kostume SIDE 12

14 AFSNIT FRA H.C. ANDERSENS DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT DER SVARER TIL BAGGRUNDSFILMEN Nu begyndte det at regne, den ene dråbe faldt tættere end den anden, det blev en ordentlig skylle; da den var forbi, kom der to gadedrenge. Se du! sagde den ene, der ligger en tinsoldat! Han skal ud at sejle! Og så gjorde de en båd af en avis, satte tinsoldaten midt i den, og nu sejlede han ned ad rendestenen; begge drengene løb ved siden og klappede i hænderne. Bevar os vel! Hvilke bølger der gik i den rendesten, og hvilken strøm der var; ja det havde da også skylregnet. Papirsbåden vippede op og ned, og imellem så drejede den så gesvindt, så det dirrede i tinsoldaten; men han blev standhaftig, forandrede ikke en mine, så lige ud og holdt geværet i armen. Lige med ét drev båden ind under et langt rendestensbræt; der blev lige så mørkt, som om han var i sin æske. Hvor mon jeg nu kommer hen? tænkte han, ja, ja, det er troldens skyld! Ak, sad dog den lille jomfru her i båden, så måtte her gerne være én gang så mørkt endnu! I det samme kom der en stor vandrotte, som boede under rendestensbrættet. Har du pas? spurgte rotten Hid med passet! Men tinsoldaten tav stille og holdt endnu fastere på geværet. Båden fór afsted og rotten bagefter. Hu! Hvor den skar tænder og råbte til pinde og strå: Stop ham! Stop ham! Han har ikke betalt told! Han har ikke vist pas! Men strømmen blev stærkere og stærkere! Tinsoldaten kunne allerede øjne den lyse dag foran, hvor brættet slap; men han hørte også en brusende lyd, der nok kunne gøre en tapper mand forskrækket; tænk dog rendestenen styrtede, hvor brættet endte, lige ud i en stor kanal, det ville være ham lige så farligt som for os at sejle ned ad et stort vandfald. Nu var han allerede så nær derved, at han ikke kunne standse. Båden fór ud, den stakkels tinsoldat holdt sig så stiv, han kunne, ingen skulle sige ham på, at han blinkede med øjnene. Båden snurrede tre-fire gange SIDE 13

15 rundt, og var fyldt med vand lige til randen, den måtte synke; tinsoldaten stod i vand til halsen og dybere og dybere sank båden, mere og mere løste papiret sig op; nu gik vandet over soldatens hoved, da tænkte han på den lille nydelige dandserinde, som han aldrig mere skulle få at se; og det klang for tinsoldatens øre: Fare, fare krigsmand! Døden skal du lide! Nu gik papiret itu, og tinsoldaten styrtede igennem men blev i det samme slugt af en stor fisk. SIDE 14

16 FORBEREDELSE / DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT / STUDIE 1 1. LÆS EVENTYRET OG AFSNITTET HER I KOPIARKET IGEN Efter at I har læst hele eventyret, læs så det aktuelle afsnit igen. Fordel de forskellige personer mellem jer: Fortæller / Gadedreng / Tinsoldat / Vandrotte. Læs nu afsnittet højt, og prøv at dramatisere med jeres stemmer. 2. BESKRIV EVENTYRETS FIGURER Beskriv tinsoldaten (udseende, væremåde og tanker) og hans standhaftighed. Beskriv tinsoldatens tanker om danserinden. Hvordan ligner de to hinanden (udseende og væremåde)? Beskriv danserinden. Beskriv gadedrengene. Beskriv vandrotten, og forklar hans rolle i handlingen. 3. SE BAGGRUNDSFILMEN NB: Broen i handlingen er den bro i Studie 1 / FILM-X, der forbinder balkon (venstre side) med tårn (højre). Man kan stå på hhv. balkon og i tårn og gå på broen mellem de to. Tal om det, I kan genkende fra eventyret, og det, der er anderledes. Skriv jeres iagttagelser og ideer ned. 4. HANDLINGSMÆSSIG RAMME Mulige slutninger 1 Tinsoldaten drukner i strømhvirvlen og bliver bagefter slugt af fisken. Gadedrengene og danserinden slipper alle med skrækken. 2 Tinsoldaten bliver i sidste øjeblik reddet op af strømhvirvlen af en af gadedrengene eller måske af danserinden? Men tinsoldaten og redningsmanden bliver begge slugt af den store fisk. 3 Tinsoldaten drukner i strømhvirvlen, og han og gadedrengene (og evt. danserinden) bliver alle slugt af fisken. 4 Tinsoldaten bliver i sidste øjeblik reddet op af strømhvirvlen af en af gadedrengene eller måske af danserinden? Alle kommer i sikkerhed på balkonen og undslipper sig således fiskens gab. SIDE 15

17 Beslut jer for, om I vil have en danserinde med i jeres handling. Og tag stilling til, om I vil følge eventyrets originale slutning (1) på filmscenen, eller om I vil bruge en af de andre fortolkningsmuligheder (2, 3 eller 4). Måske finder I selv på en helt anden. FORBEREDELSE / HANDLING I skal nu samle jeres idéer til filmens handling og skuespillernes udseende, væremåde og replikker. SKUESPILLERE Tinsoldaten/ I filmscenen er tinsoldaten en rekvisit, I kan altså ikke selv spille ham. Men I kan skrive hans tanker sammen til en kort indre monolog/fortællerstemme. I skal beslutte jer for, om I vil bruge H.C. Andersens stil/tone og direkte genbruge sætninger. Eller om I vil omskrive sætningerne til en mere nutidig tone og stil. Beskriv som jeg-fortæller, hvordan tinsoldaten oplever turen forbi de mange rotter ned mod broen med gadedrengene og strømhvirvlen i rendestenens afløb. Ser tinsoldaten danserinden? Ser hun ham? Hvad tænker han? Gadedrenge/ 1-2 skuespillere kan spille gadedrenge, som leger sammen på broen. De får dog snart travlt med at skubbe rotter i vandet, og evt. redde tinsoldaten op af strømhvirvlen. Beskriv gadedrengene og find evt. på replikker til dem. Genbrug eller omskriv replikker fra selve afsnittet i eventyret. Hvad siger de, da de ser tinsoldaten? / Hvad siger de til rotterne? / Hvordan reagerer de på den store fisk? Danserinde/ 1 skuespiller, som kan stå på balkonen (til venstre for broen, så man kan optage hende med Kamera 2). Beslut jer for, om hun skal stå til pynt og altså være passiv, eller om hun skal gribe akut ind i handlingen for at redde tinsoldaten. Diskutér hendes rolle i det originale eventyr. Hvis hun griber ind i handlingen, skal I tage stilling til, hvad hun evt. skal sige. SIDE 16

18 Evt. legetøj/ 1-2 skuspillere, som kan være forskellige steder i studiet måske i tårnet til højre. Beskriv en bamses væremåde hvordan bevæger den sig? Beskriv en trold i en æske hvordan skal den opføre sig? FORTÆLLERSTEMME / VOICE OVER Læs afsnittet fra eventyret igen: Hvilken synsvinkel har fortællerstemmen? Kan I bruge hele fortællerstemmen eller dele heraf som voice over til jeres filmscene? 3. persons-fortæller En idé til jeres filmscene kan være at lade fortællerstemmen være voice over (3. person) på lydsporet og indlede handlingen, samtidig med at tinsoldaten kommer til syne i filmen: Skriv en kort indledning i 3. person, der fortæller, hvad der lige er sket, og hvad man nu ser. I kan vælge at lade fortælleren kommentere mere undervejs gennem hele filmscenen. Måske skal 3. persons-fortælleren komme med en afsluttende kommentar? 1. persons-fortæller En anden mulighed er at lade tinsoldaten tænke højt : Overfør tinsoldatens tanker/indre monolog fra afsnittet i eventyret til en voice over (1. person/jeg-fortæller). Brug enten de originale replikker eller omskriv dem til et mere nutidigt sprog. Kombination af 1. og 3. persons-fortælleren I kan vælge at kombinere de to fortællerstemmer eller helt undlade dem. Husk at på film handler det om show don t tell! Det vil sige, at I fremfor alt skal forsøge at skabe handlingen ved hjælp af skuespil og de filmiske virkemidler fremfor at fortælle ved hjælp af voice over. Her bliver det tydeligt hvilken forskel, der kan være på filmmediet i forhold til det skrevne ord. SIDE 17

19 FORBEREDELSE / MANUSKRIPT I skal nu samle jeres idéer i et manuskript. Vær bevidst om eventyrgenren hvordan vil I omsætte det til film? Vil I lægge op til et action-eventyr eller måske et melodrama? Vær tro mod eventyrets handling og tema. Husk at lave plads til regi-bemærkninger: REGI-BEMÆRKNINGER Personer/ Hvad de gør, hvordan de ser ud, hvordan de taler. Beslut jer for, om I vil bruge de originale replikker fra eventyret, eller om I vil opfinde nogle nye. Billede/ Kommentarer til billedudsnit hvornår I vil bruge optagelser med kamera 1 (total) og hvornår med kamera 2 (halvtotal/balkon). Indklip/ I Klippe-computerne er der forskellige korte indstillinger, indklip, som I kan vælge mellem og klippe ind i jeres film. Ved hjælp af klipningen kan I gøre jeres film mere dramatisk og varieret i handling og billedudtryk. De forskellige indklip lægger op til, at I skal arbejde med at bevare kontinuitet i jeres handling. Dvs. at når I klipper fra et sted i handlingen i jeres film (totalbillede), skal I klippe til det samme sted i handlingen i det valgte indklip. I kan f.eks. bruge indklip til at vise, hvad gadedrengen peger på: et point of view (fra totalbillede: dreng, der peger ned i rendestenen, til nærbillede: indklip af tinsoldaten). På den måde skaber I sammenhænge ved hjælp af klipningen. På kan I se eksempler på indklip til Den standhaftige tinsoldat. Lyd/ Overvej, hvilken type effektlyde I vil bruge for at understrege handling og stemning i jeres filmscene (f.eks. lyd af vandplask, rotter, slag m.v.). Skriv det i højre side af manuskriptet under regi ud for præcis de steder, hvor lyden skal være. Musik/ Dramatisk, sørgelig, happy end? m.fl. Der er forskellige typer musik i FILM-X. I skal vælge den type/genre, som I synes passer bedst til jeres filmscenes handling, stemning og stil. I kan først høre musikken, når I er i FILM-X. SIDE 18

20 EKSEMPEL PÅ OMSKRIVNING AF EN DEL AF EVENTYRET TIL ET FILMMANUSKRIPT TITEL: DEN STANDHAFTIGE TINSOLDAT GENRE: MELODRAMA DIALOG REGI Tinsoldaten (1. persons-fortæller) Kamera 1/ total. Hvor er jeg på vej hen? Soldaten ser forskrækket ud. Bare jeg havde den dejlige danserinde med mig nu i dette mørke Han sukker trist. Kamera 2/ halvtotal (balkon): Danserinden, som står på et ben på balkonen, kigger bekymret ned på ham. Kamera 1/ total. Tinsoldaten ser hende ikke. Fortæller (3. persons-fortæller) Den smukke danserinde tør intet gøre, andet end holde tungen lige i munden for ikke at falde ud af positur. En styg rotte kigger ud af et vandrør. Indklip/ nærbillede af rotten. Lyd/ vandplask og rottelyd. Kamera 1/ total: En anden rotte kommer sejlende i en tønde. SIDE 19

21 Rotte i tønde Har du pas? Hit med passet! Tinsoldat Jeg holder lav profil, for jeg er jo i uniform! Grov stemme til tinsoldaten. Indklip/ nærbillede af tinsoldat: Tinsoldaten fortrækker ikke en mine, kun munden bævrer en smule, mens han tænker højt. Musik/ trompet. SIDE 20

22 FORBEREDELSE / ROLLEFORDELING (4-7 PERSONER) I skal nu fordele jer på de forskellige funktioner på filmholdet. 1. OPTAGESTUDIE Funktioner og roller: 1 kameramand 1 instruktør 2-5 skuespillere/ 1-2 gadedrenge, evt. 1 danserinde, evt. 1 bamse og/eller 1 trold-i-æske 2. LYD Funktioner og roller: Teknik/ 1 person sørger for den tekniske del det kan oplagt være kameramanden. Voice over/ 1-2 stemmer til voice over: Tinsoldat: 1. person. Fortæller: 3. person det kan f.eks. være instruktøren. Replikker/ 1-4 stemmer til de forskellige karakterer det er oplagt, at skuespillere selv lægger lyd på deres karakter: gadedreng(e), rotte(r), danserinde. Effektlyd/ Evt. 1 person, som laver særlige effektlyde. 3. KLIP Funktioner: Billedsiden/ 1 person med ansvar for klipningen/billedsiden står for det teknisk-kreative arbejde, mens de andre på holdet kommenterer. Atmosfære- og effektlyd/ 1 person, som står for det teknisk-kreative arbejde, mens de andre på holdet hjælper. Musik/ 1 person, som står for det teknisk-kreative arbejde, mens de andre på holdet hjælper. SIDE 21

23 4. HELE FORLØBET (1-2-3) Instruktør/ 1 person sørger for, at alle på holdet bliver hørt undervejs og inden, den færdigklippede film bliver gemt i klippestudiet. SKUESPIL TIL EGET FILMMANUSKRIPT Fordel rollerne mellem jer. Øv jer i at sige replikker udenad. Arbejd med stemmebrug, tonefald og mimik. Ret jeres manuskript til og husk, at filmen i FILM-X kun varer 1 minut og 20 sekunder. Hvis I skal bruge rekvisitter, der ikke findes i FILM-X, skal I huske at tage dem med selv. SIDE 22

24 C - STUDIE 1 KLODS HANS GENRE/ Eventyr, komedie, melodrama HANDLING/ Til optagelsen af Klods Hans skal I bruge baggrundsfilmen Slottet, der er en åben kulisse : I et smukt landskab med et vandfald i baggrunden forbinder en smal bro over en dyb kløft et tårn (til højre) med en balkon på et slot (til venstre). Prinsessen (skuespiller) står på balkonen, og ved hendes side er der plads til en skriver (skuespiller), som noterer alt, hvad der bliver sagt af de bejlere, som kommer til prinsessen. Klods Hans brødre (skuespillere) og Klods Hans (skuespiller) kommer ind fra tårnsiden (til højre), går eller rider over broen hen til prinsessen. Hver gang en bejler er blevet afvist, må han vende om og gå tilbage over broen, eller måske falde i kløften?! VARIGHED/ 1 min. Se baggrundsfilmen Slottet på SIDE 23

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE NIVEAU B TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN -AKTIVITETER Med H.C.Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan børn i 4.-7. klasse / niveau B prøve kræfter med at omsætte

Læs mere

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE

H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE H.C.ANDERSEN FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE NIVEAU A TIL LÆREREN / H.C. ANDERSEN-AKTIVITETER Med H.C.Andersen-aktiviteterne i FILM-X kan børn fra 0.-3. klasse / niveau A prøve kræfter med at

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten.

Hvad skal jeg så nede i træet? spurgte soldaten. Fyrtøjet Eventyr af Hans Christian Andersen - 001 D er kom en soldat marcherende hen ad landevejen: én, to! én, to! Han havde sit tornyster på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krigen,

Læs mere

Fyrtøjet. På landevejen

Fyrtøjet. På landevejen Fyrtøjet Af H. C. Andersen På landevejen Der kom en soldat marcherende hen ad landevejen: En, to! En, to! Han havde sin rygsæk på ryggen og en sabel ved siden, for han havde været i krig, og nu skulle

Læs mere

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim.

Checkliste: H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Kopiere Fyrtøjet. Mælkekartoner. Lim. H.C.Andersen-emne på hele skolen 21 værksteder. Heraf vores om eventyrslotte. Checkliste: Kopiere Fyrtøjet Mælkekartoner Lim Limstifter Store stykker rødt papir Forskellige farver karton Stofrester til

Læs mere

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Eventyrdating.

Prøveopgaverne henvender sig til elever i 8.-10. klasse. Denne forløbsbeskrivelse er til prøveopgaven Eventyrdating. Om Prøveopgaver Forudsætningen for at kunne løse en opgave tilfredsstillende er, at man ved, hvad opgaven kræver. Prøveopgaver består af en række forløb, hvor eleverne træner i at aflæse opgaver, som bliver

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

13 / LAV EN LILLE FILM

13 / LAV EN LILLE FILM 13 / LAV EN LILLE FILM Kære lærer Her er nogle aktiviteter, der kan sætte fokus på billeder, så eleverne gennem deres forberedelse får mere ud af kurset på Station Next. De nedenstående aktiviteter er

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet.

HUSET OVERFOR. Læs hele opgaven igennem, inden du åbner klippeprogrammet. HUSET OVERFOR Filminfo: Instruktør: Ask Hasselbalch, Four Hands Film / Filmværkstedet, 2009. Filmens historie: I 'Huset overfor' udfordrer to drenge hinanden til at gå på opdagelse i det uhyggelige hus

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering

Navn, klasse. Skriftlig dansk. Antal ark i alt: 5. Rekruttering Rekruttering Sammenhold er en stor del livet. Om det er i et kollektiv eller i forsvaret, om det er der hjemme eller på arbejdet, fungerer det bedst, hvis der er et godt sammenhold. Allerede som barn lærer

Læs mere

Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne:

Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne: LÆSEVEJLEDNING TIL TROLDERIM - egnet til brug med børn i indskolingsalderen. Sprogaktiviteterne omhandler både dialogisk læsning og mere praktiske sproglege indenfor kategorierne: - Rimord - Snak om ord,

Læs mere

Klods Hans, H. C. Andersen Genfortalt af Jens Andersen Målgruppe: 3. 5. klase

Klods Hans, H. C. Andersen Genfortalt af Jens Andersen Målgruppe: 3. 5. klase Forslag til forløb: Forforståelse Snak om titlen. Kender nogen eventyret? Hvad kan de huske? Hvem har skrevet det? Eventyret læses. Fælles eller i grupper. Personkarakteristik. Hold undervejs i læsningen

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen

CUT. Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen CUT Af Julie Jegstrup & Tobias Dahl Nielsen INT. DAG, LOCATION: MØRK LAGERHAL Ind ad en dør kommer en spinkel kvinde løbende. Det er tydeligt at se at hun har det elendigt. Hendes øjne flakker og hun har

Læs mere

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur.

Tyven. Annika Ta dig nu sammen, vi har jo snart fri. Bo kigger på armen for at se hvad klokken er, han glemmer igen at han ikke har noget ur. Tyven SC 1. INT. KLASSEN VINTER MORGEN. Klassen sidder og laver gruppearbejde i klasseværelset. De har religion. sidder og arbejder sammen med. De sidder og arbejder med lignelsen om det mistede får. Man

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Undervisningsforløb til indskolingen

Undervisningsforløb til indskolingen Undervisningsforløb til indskolingen Grantræet Grantræet, der er frit baseret på H.C. Andersens eventyr, kan give eleverne i indskolingen kendskab til den danske skov og indblik i, hvordan en historie

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

FILM-PRODUKTION I FILM-X

FILM-PRODUKTION I FILM-X FILM-PRODUKTION I FILM-X INDHOLD: OM DENNE VEJLEDNING... 2 GENERELT OM FILMPRODUKTION... 3 PRÆPRODUKTION FORARBEJDE... 3 PRODUKTION OPTAGELSER... 4 POSTPRODUKTION LYD OG KLIP... 5 INTRO TIL STUDIE 1...

Læs mere

FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE

FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / NIVEAU C UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau C / Filmproduktionsfaser NIVEAU C FILMPRODUKTIONSFASER At lave film er en lang proces. Processen, når man skal lave en

Læs mere

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget.

F: Fordi at man ligesom skulle få det hele til at passe ind og at instruktøren skulle sige hvad man skulle gør nu skal I gå der hen og sådan noget. Bilag 4 Visualiserings interview Fortaget af 4 omgange i Film-X, København Frederik 5. B I: Hvad er det du tegner? F: Jeg tegner hvor at vi er i gang med at optage og hvordan det ser ud med at man kan

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole

Klovnen. Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole Klovnen Manuskript af 8.b, Lille Næstved skole 8. gennemskrivning, 20. september 2010 SC 1. INT. S VÆRELSE DAG (17) ligger på sin seng på ryggen og kigger op i loftet. Det banker på døren, men døren er

Læs mere

FILM-X lærevejledning

FILM-X lærevejledning FILM-X lærevejledning INDHOLD OM FILM-X 1 MÅLGRUPPE 2 UNDERVISNINGEN I FILM-X 3 FILMPROCESSEN 4 FORBEREDELSE OG FORPRODUKTION 5 FASCILITETERNE I FILM-X 6 UNDERVISNINGSMATERIALER 11 LÆRERKURSER 12 FILM-PRAKTISKE

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE

FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / NIVEAU A UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau A / Filmproduktionsfaser NIVEAU A FILMPRODUKTIONSFASER Det tager lang tid at lave en spillefilm. Først skal man få en god

Læs mere

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads.

LÆRER (35) PATRICIA: Oh my god! Tascha, du bliver nødt til at se det her. TASCHA: Fuck den so! som om hun kan få en som Mads. Manuskript Engstrandskolen 10.com 3.gennemskrivning mobbet i døden SCENE 1. KLASSEVÆRELSE. DAG ELISA (16) sidder i et klasselokale og tegner hjerter rundt om mads navn. Elisa kigger op og får øjenkontakt

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold.

ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE. 7. udkast. BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. ARBEJDSTITEL: BARNEPIGE 7. udkast 1. INT. STUE. DAG BIRGER (50) sidder i sofaen med benene oppe på sofabordet. Han ser fodbold. Han åbner en øl. Kapslen smider han i en skål, der tilsyneladende bliver

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim

Dialogisk læsning - Lotte Salling. Trolderim Dialogisk læsning - Lotte Salling Trolderim DIALOG OG AKTIV DELTAGELSE I OPLÆSNINGEN Samtaleideer og sprogaktiviteter til bogen Trolderim af Lotte Salling. For børn i indskolingsalderen. RIMORD: Eksempel:

Læs mere

FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE

FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / NIVEAU B UNDERVISNINGSMATERIALE FILM-X / Undervisningsmateriale / Niveau B / Filmproduktionsfaser NIVEAU B FILMPRODUKTIONSFASER At lave en spillefilm er en lang proces. Først skal man få en god

Læs mere

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer

12/LAV EN LILLE FILM - OPTAGELSE præmateriale 1 lærer præmateriale 1 lærer Kære lærer Nedenstående aktiviteter er også beskrevet på elevark, der kan benyttes direkte på computeren eller printes som hand outs. NB: Det er meget vigtigt, at I færdiggør opgaverne

Læs mere

Røvergården. Evald Tang Kristensen

Røvergården. Evald Tang Kristensen Røvergården Evald Tang Kristensen Der var engang en pige, der ville giftes, men hun ville lige godt kun have en mand med rødt hår og rødt skæg. Omsider kom der også sådan en frier, og hun sagde ja. Han

Læs mere

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE

DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE LEVENDE FORTÆLLING I M497 DAVID BLIVER UDVALGT TIL KONGE Levende fortællinger er en opdigtet fortælling, hvor man møder Biblens personer live og ser den bibelske beretning ud fra en af hovedpersonernes

Læs mere

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på

»Ja. Heldigvis.«De to drenge går videre. De lader som om, de ikke ser Sally.»Hej drenge!«råber hun. Bølle-Bob og Lasse stopper op og kigger over på 1. Søde Sally Bølle-Bob og Lasse kommer gående i byen. De ser Smukke Sally på den anden side af gaden.»hende gider vi ikke snakke med,«siger Lasse.»Nej.«Bølle-Bob kigger den anden vej.»hun gider heller

Læs mere

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008

Kill Your Darling. Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna. Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 Kill Your Darling Manuskript af Michael Valentin og Lin Alluna Gennemskrivning: 7. Dato: 31/3-2008 1 Scene 1 INT. FORHAL På SGI (STATENS GENINSTITUT) - DAY Lægen (30) går gennem forhallen og hilser på

Læs mere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere

Åbningshistorie. kend kristus: Teenagere Studie 1 Guds ord 9 Åbningshistorie Jeg stod bagerst i folkemængden i indkøbscentret og kiggede på trylleshowet. Men min opmærksomhed blev draget endnu mere mod den lille pige ved siden af mig end mod

Læs mere

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen

Blå pudder. Et manuskript af. 8.A, Lundebjergskolen Blå pudder Et manuskript af 8.A, Lundebjergskolen Endelig gennemskrivning, 16. Sept. 2010 SC 1. INT. I KØKKENET HOS DAG (14) sidder på en stol ved et to mands bord i køkkenet. Hun tager langsomt skeen

Læs mere

Fiskeren og hans kone

Fiskeren og hans kone Fiskeren og hans kone Fra Grimms Eventyr Der var engang en fisker, som boede med sin kone i en muddergrøft tæt ved havet, og han gik hver dag derhen for at fange fisk. En dag sad han dernede og medede,

Læs mere

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus -

Grøn Institution - Dramaforløb om Gajus - Storyline: Dette er historien om Gajus Werner Alexander, en dagdrømmende dreng på 6 år, der bliver kontaktet af jorden, fordi den har brug for hjælp. Gajus beder alle Jordens børn om hjælp, og det lykkes

Læs mere

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876

Ønskerne. Svend Grundtvig ( ). Udgivet 1876 Ønskerne Svend Grundtvig (1824-1883). Udgivet 1876 Der var engang en fattig kone; hun havde en eneste søn. Han hed Lars, men han blev kaldt Doven-Lars, for han var så urimelig doven, at han ingenting gad

Læs mere

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal

Jeg skal et stykke ud på isen. Jo tættere man er på bredden, jo tykkere er isen. Jeg skal så langt ud, at isen bare lige kan holde mig, men der skal 1 youtube.com Fessor har flest views. 977. Men fuck det. Nu får han så meget baghjul, at han aldrig gider se den film igen. Jeg har forberedt mig til den her dag i flere måneder. Høj frost og solskin.

Læs mere

Anja og Ali på eventyr

Anja og Ali på eventyr 3. Kong Løvehjerte Månen var bleg, træerne kastede lange skygger, flagermusene flagrede, uglerne tudede, der lød vilde løve- og heksehyl og før de fik set sig om, var de faret vild i Troldeskoven.»HJÆLP!«De

Læs mere

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i]

Final. Nat med kniv? Manuskript. [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Final Nat med kniv? Manuskript [1]--- [2]--- [3]--- [4]--- [5]--- [6]--- [Zero]--- [1i]--- [2i]--- [3i]--- [4i]--- [5i] Dette er en tidslinje over filmen. Gennem manuskriptet vil vi sige, hvor vi er. Filmen

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

historien om Jonas og hvalen.

historien om Jonas og hvalen. Side 3 HVALEN historien om Jonas og hvalen Jonas, vågn op! 4 Gud talte 6 Skibet 8 Stormen 10 Min skyld 12 I havet 14 Hvalen 16 Byen vil brænde 18 Kongen 20 Gud og byen 22 Jonas var vred 24 Planten 26 Side

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det optimale ud af FILM-X både i forhold til forberedelsen og selve besøget.

Denne vejledning er lavet for at klæde lærere på til at få det optimale ud af FILM-X både i forhold til forberedelsen og selve besøget. Om FILM-X FILM-X er et computerbaseret filmstudie, hvor elever i grundskolen kan prøve kræfter med praktisk filmproduktion. Faciliteterne er udviklet specielt til børn og unge, så processen bliver så intuitiv

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Min historie. Fra 12 år

Min historie. Fra 12 år Min historie Fra 12 år 3. Intro til læreren 4. Video og øvelse 1 Spring i tid og rum 7. Video og øvelse 2 Lav en dokumentar om livet på et asylcenter 10. Video og øvelse 3 Lav din egen livsfortælling Intro

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler.

Shakespeare: Macbeth. Handlingen. Spilleregler. Shakespeare: Macbeth Handlingen Spilleregler. Alle sidder i en rundkreds omkring scenen. Mænd bliver spillet af piger, kvinder af drenge. Læreren er spilstyrer og bestemmer, hvem der skal ind på scenen.

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT

1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1. Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) ALBERT 1 EXT. - LEJLIGHED TAG - DAG 1 Albert (11) leger på taget med sin ven Theodor (11) De laver fakler og leger at de er i krig. BOOM POW! Albert kaster sig ned til jorden og tager en dyb indånding. Han tager

Læs mere

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen

De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen De seks svaner Af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en konge, som drog på jagt i en stor skov. Han forfulgte et dyr så ivrigt, at ingen af hans folk kunne følge ham. Om aftenen opdagede han, at

Læs mere

DAVID OG GOLIAT BESØG. Bibeltime 2 DUKKETEATER I M498. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK

DAVID OG GOLIAT BESØG. Bibeltime 2 DUKKETEATER I M498. soendagsskoler.dk BIBELCAMPING 2016 LEDERARK DUKKETEATER I M498 DAVID OG GOLIAT Af: Hanne Kristoffersen Tekst: 1 Sam 17 Rekvisitter Bordteater med wc-rulle-dukker (se nedenfor). Mindst 8 wc-rulle-dukker (nærmere beskrivelse i afsnittet om dukketyper)

Læs mere

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh..

MANUSKRIPT ANNA. Hvad er det du laver, Simon? (forvirret) SIMON. øøh.. MANUSKRIPT Scene 1: Gang + farens soveværelse om aftenen. Anna står i Hallen og tørrer hår foran spejlet. Hun opdager en flimren ved døren til farens soveværelse og går hen og ser ind. Hun får øje på sin

Læs mere

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT

Nangijala LÆS DETTE HÆFTE HØJT Nangijala Tekst og Design: Uffe Thorsen Illustration: Sandra Døssing Tak til Frederik J. Jensen for Montsegur 1244, og Astrid Lindgren for Brødrene Løvehjerte LÆS DETTE HÆFTE HØJT Indledning Brødrene

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L

En stol for lidt (FINAL DRAFT) Klostermarkskolen 8L En stol for lidt (FINAL DRAFT) af Klostermarkskolen 8L SCENE 1 HOS AFTEN Maja og Matthias står inde på Majas værelse. De er ved at sige farvel. Det har været rigtig hyggeligt idag. Ja, det har det vel..

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 13. Emne: Min krop HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 Kursusmappe Uge 13 Emne: Min krop Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 13 Emne: Min krop side 1 HIPPY HippHopp Uge13_minkrop.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 13 l Min krop Hipp og Hopp mødes stadig hver

Læs mere

Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte)

Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte) Brdr. Grimm (Den Lille Rødhætte) Gruppe 13: Rasmus Rolsted, Alexander Lissalde, Misam Anad, Yin Pang http://misam.dk/brdrgrimm/ Storyboard Storyboard Sekvensdiagram SPLASH SCREEN/INTRO SCENE 1 (FRAME 3)

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus

Jeg vil se Jesus -4. Den lamme mand ser Jesus Jeg vil se Jesus -4 Den lamme mand ser Jesus Mål: at skabe forventning til Jesus i børnene en forventning til et personligt møde med Jesus og forventning til at kende Jesus (mere). Vi ser på, hvordan den

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 16. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 16 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 16 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge16_Eventyr.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 16 l Eventyr Det har sneet, og alt er hvidt. Hipp

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 26. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 Uge 26 Emne: Eventyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 26 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge26_eventyr.indd 1 06/07/10 11.43 Uge 26 l Eventyr Hopp er øm i hele kroppen, da hun

Læs mere

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden.

Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn! Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Projektuge/ læseteater i kristendommens tegn Forløbet: Mandag starter vi stille og roligt. Men dagene ligner stort set hinanden. Morgensang fortælling med 0. og 1. klasse - lille puster Præsentation af

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere

Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere Farvelæg PrikkeBjørn PrikkeBjørn stopper mobbere PrikkeBjørn stopper mobbere. Af Charlotte Kamman Det var en solrig dag, dag klokken igen ringede ud til frikvarter i skolen. PrikkeBjørn glædede sig til

Læs mere

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM

Skolenavn: SCT. KNUDS GYMNASIUM Kom så, Danmark Det nationale bliver ofte fremstillet og brugt på en måde, så det bringer nogle følelser frem hos en person. At have fokus på det nationale er ikke noget nyt, det er noget, der har været

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010

Danseskolen. Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole. endelig gennemskrivning, august 2010 Danseskolen Et manuskript af 9.b, Marie Jørgensens Skole endelig gennemskrivning, august 2010 SC 1. INT. Foyer - Dag (25) og (24)står og venter i foyeren. Louise har langt lyst hår. Hun har stramme bukser,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.

Kursusmappe. HippHopp. Uge 21. Emne: Dyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1. Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11. Uge 21 Emne: Dyr Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 21 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge21_dyr.indd 1 06/07/10 11.39 Uge 21 l Dyr Det er tidligt om morgenen og stadig mørkt. Hipp

Læs mere

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie.

Og sådan blev det. Hver gang jeg gik i stå, hviskede Bamse en ny historie i øret på mig. Nu skal du få den første historie. Bamse hjælper Nogle gange, når jeg sidder ved mit skrivebord og kigger på gamle billeder, dukker der en masse historier frem. Historier fra dengang jeg var en lille dreng og boede på et mejeri sammen med

Læs mere

Best Friends Forever! -3

Best Friends Forever! -3 Best Friends Forever! -3 Jeg står ved den åbne grav. Mål: Vi fejrer med børnene, at Jesus lever! Vi kan være bedste venner for altid! Sikken en fest! Tekst: Jesus genopstår (Joh. 20, 1-10 + 19-23). Visualisering:

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 6. Emne: Eventyr HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 Kursusmappe Uge 6 Emne: Eventyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 6 Emne: Eventyr side 1 HIPPY HippHopp Uge6_Eventyr.indd 1 06/07/10 11.24 Uge 6 l Eventyr Hipp og Hopp står i læ under træet. Det

Læs mere

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm

Berettermodellen FILMUGE. Kortfilm FILMUGE Berettermodellen MUST DO - TRICKS - OG ANDET DANSK FAGLIGT 1 2 Anslag: stemningssætter - en lille appetitvækker Præsentation af personer, tid og sted. Uddybning: Lære personerne at kende - kan

Læs mere

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen.

Gud er min far -6. For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Gud er min far -6 For dit er Riget og magten og æren i evighed! Amen. Mål: Vi forklarer børn, at vi beder til Gud, fordi han er den største, der findes i hele verden. Ham tilhører alt for altid! Vi fortæller

Læs mere

I en kokos nøddeskal. Mathias Sanderhage og William Smed

I en kokos nøddeskal. Mathias Sanderhage og William Smed I en kokos nøddeskal Af Mathias Sanderhage og William Smed INT. SFO, FÆLLESRUM - EFTERMIDDAG FADE IN: Ludwig sidder alene ved et bord og tegner fugle. ULTRANÆR/POV: Ludwigs hånd tegner fugle med oliefarver,

Læs mere

NOVELLE VERDEN IFØLGE FREDERIKKE 58

NOVELLE VERDEN IFØLGE FREDERIKKE 58 Modul B - MOBNING OG MOD 179 Mobning på de sociale medier og sikkerchat Hvis I vil arbejde mere med mobning og drillerier på de sociale medier, kan I finde flere idéer på hjemmesiden www.sikkerchat.dk

Læs mere

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel.

Billedet. Man kan overveje, om der er tale om objektivt eller subjektivt kamera og dermed en auktoral fortæller eller en af aktørernes synsvinkel. Film Ved arbejde med film kan man skelne mellem de rent filmtekniske virkemidler og de fortælletekniske virkemidler. Tilsammen udgør de den helhed, der gør, at vi opfatter budskabet, reagerer på og forfølger

Læs mere