FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FREM BOLDKLUBBEN. Læs bl.a. om: NR. 1 ÅRGANG NR. 64"

Transkript

1 NR. 1 BOLDKLUBBEN FREM Læs bl.a. om: 2009 En usædvanlig Generalforsamling Nålefesten 2009 Nye trænere til U17 og U19 holdene Portræt af Jørn Jeppesen Den store Fremmerfest Nyt fra 1. holdet Nyt fra Afdelingerne Rejsefeber i ungdomsafdelingen Klublivet i FREM anno 2009 ÅRGANG NR. 64

2 2 Dygtige smede og maskinarbejdere søges til arbejde hos: Se mere om vor virksomhed på: Hvis du er interesseret, ring eller skriv til ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup Att.: Bruno Wigandt Tlf.: ELLEHAMMER A/S Ejby Industrivej Glostrup

3 3 Kære læser Året 2009 er første år i den 4-årige planperiode, som Boldklubben FREM har lagt for fremtidens visioner og mål. Året er startet godt. Fra AS blæser positive økonomiske vinde og bred sponsoropbakning, midt i en tid hvor naboklubber fra Viasat divisionen må lukke deres forretninger. Klubbens 1. hold er kommet godt fra start her i foråret med to sejre og en uafgjort i de t første kampe. På amatørsiden har såvel U17 som U19 holdet spillet de første kampe og har klaret sig rigtigt godt mod højere placerede hold. Dog har manglende valg af ny sportschef på den ordinære generalforsamling i januar, efterladt de resterende 4 bestyrelsesmedlemmer med et stort ekstraarbejde. Alligevel er det lykkedes, at få vigtige projekter sat i gang som ansættelse af nye trænere til vore bedste talenthold samt beslutning om en stor fælles fest for alle generationer og grupper i klubben. Samarbejdsaftalen mellem AS og FREM er stadig ikke underskrevet, men begge parter meddeler, at det nu blot er kommateringen, der mangler. I bladet vil du kunne læse om den foreløbige status efter medlemsseminaret i april 2008, hvor en række konstruktive forslag supplerede strukturudvalgets rapport. En af de spændende ting, der dengang var opbakning til nemlig at samle generationerne til en årlig fest bliver nu realiseret. Lørdag den 20. juni 2009 skal der være Fremmerfest med sportslige aktiviteter, afslutning af sæsonen 2008/09 i ungdomsafdelingen og med et brag af en grillfest denne forhåbentlige pragtfulde sommeraften i Valby Idrætspark. Samme dag har AS arrangement i Spinderiet, så mon ikke at deltagerne herfra også finder vej til klubben, når det arrangement er afsluttet. Det skal blive den helt store Fremmerdag siger arrangementsudvalget, hvor ledelse, supportere, forældre og FOB mv. er repræsenteret. Hvad angår Projekt Valby Idrætspark er en helhedsplan for området nu besluttet af politikerne på rådhuset. Planen omfatter bl.a. bygning af nyt klubhus til Boldklubben FREM samt etablering af et helt nyt stadion. Tidsplanen er langsigtet og som du kan læse andetsteds i bladet, er det vigtigt, at vort klubhusmiljø kan matche nutidens behov. Det er derfor muligt, at klubben selv må tage initiativ til vigtige forbedringer/tilbygninger af nuværende klubhusmiljø. Forbedringer som skal kunne holde i mange år, hvis politikerne på rådhuset, efter næste kommunalvalg, ikke får sat fuld fart på den nye helhedsplan. Vi skal arbejde hårdt for vore langsigtede mål samtidig med, at det daglige liv i klubben skal fungere. Bredde og elite i skøn forening og meget gerne med en opblomstring af pigefodbold i FREM. Lønnede trænere samt mange frivillige ledere arbejder hver dag med træning, kampe og arrangementer. På ungdomshold og blandt de gamle arbejder ildsjæle, uden dem og deres arbejde kunne dagligdagen i klubben ikke fungere. Det er ikke altid, de får den bestråling, de fortjener, derfor vil vi i de kommende numre af klubbladet trække nogle af nutidens nøglepersoner frem i et eksklusivt galleri her i bladets spalter. Et galleri der kan supplere det mere faste galleri af fortidens helte som vort klublokale rummer. Redaktionen takker de mange, der i dette nummer har bidraget til et alsidigt klubblad og ønsker alle vore trofaste og nye læsere god fornøjelse med læsningen. jck. Indholdsfortegnelse: Leder og praktiske oplysninger Generalforsamling Bestyrelsen meddeler: - Nye trænere U17 og U , 7 - Ny Integrationskonsulent Aftaler med Hummel og Select Kom gratis til fodbold Nyt fra udvalg og projekter: - Udlodningsudvalget Økonomiudvalget Projekt Valby Idrætspark Fodboldskole i uge Portræt af en Fremmer Jørn Jeppesen Årets fest i Boldklubben FREM Nålefesten Nyt fra 1. holdet: - En status fra Morten Svan Nyt fra Afdelingerne: - Senior Ungdom U14-U Rejsefeber i Ungdomsafdelingen KBU s Børne- og Ungerækker Årsmøde i FOB Vinterturneringen 2008/ Status på medlemsseminar og strukturrapport 20 Om firmaet Ellehammer en annoncør Det stod i klubbladet... for 50, 25 og 10 år siden 23 Klubliv i FREM anno Nyt fra historisk arkiv Sket siden sidst Udefra korte nyheder Kalenderen - vigtige dage Næste klubblad Navne: - Runde fødselsdage Klubjubilæer Mindeord Praktiske oplysninger Redaktion: John Chr. Kassinger (ansvarshav.) Tlf Johnny Hansen Annoncer: Gert Sloth Larsen Tlf Tryk: Forstædernes Bogtrykkeri Tlf Udkommer: 3 gange årligt, medio april, medio august og medio december. Oplag og distribution: Trykkes i 1200 eksemplarer og uddeles til alle aktive gennem trænere og ledere i de pågældende afdelinger. Passive medlemmer vil få tilsendt bladet pr. post, men kan afmelde til kontoret hvis de ikke ønsker dette. Bladet kan også læses på klubbens hjemmeside: afdelingen Deadline til næste nummer: 21. juli Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte tilsendte indlæg. De enkelte artikler i klubbladet behøver nødvendigvis ikke at være sammenfaldende med Boldklubben FREM s opfattelse og holdning. Billeder og artikler er omfattet af lov om ophavsrettigheder.

4 4 En usædvanlig generalforsamling 21. januar 2009 i Boldklubben FREM 43 stemmeberettigede sjæle blev lukket ind til årets første generalforsamling, der skulle vise sig at blive lidt mere farverig, end mange havde forestillet sig. Generalforsamlingen startede helt efter traditionerne med formandens velkomst og opfordring til 1 minuts stilhed til ære for de medlemmer, der var afgået ved døden i Derefter blev Sven Petersens ærespokal uddelt til Jette Sehstedt for mangeårig indsats som holdleder i ungdomsrækkerne. Thorkild Andersen blev valgt til dirigent og Michael Kruse Bak til referent, hvorefter Steen Ryborg kunne aflægge bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning En beretning som tog udgangspunkt i de opgaver som strukturrapporten og medlemsseminaret havde anbefalet til gennemførelse. Punkt for punkt gennemgik han opgaverne og gjorde status. Meget var sat i gang, og mere skal til. (Klubbladet har andetsteds artikel om dette, der mere detaljeret gør status pr. medio marts 2009). Skal noget fremhæves må det være at en ny driftsorganisation er etableret og at en ny hjemmeside for amatørafdelingen nu optræder sammen med AS hjemmeside som en samlet og meget professionel flade for medlemmer og øvrige, der vil søge information om FREM. En række udvalg er også etablerede, og flere er på vej, hvor nye ansigter har meldt sig for at gøre et stykke arbejde for klubben. Skal noget beklages, så er det, at samarbejdsaftalen efter 8 måneders forhandlinger stadig ikke er på plads. Bestyrelsens beretning blev godkendt. Efter beretningen bad Finn Willy Sørensen fra økonomiudvalget om ordet. Han orienterede kort om udvalgets arbejde, og nævnte bl.a. ideer om klubben som ejer af et spillested og om muligheden for at profilere sig som en miljøklub ja det sagde han faktisk med brug af solenergi, jordvarme osv. Orientering fra Boldklubben FREM A/S Erik Gamst gik på talerstolen og meddelte, at man efter tvangsakkorden i maj 2008 havde arbejdet hårdt for en rekonstruktion af investorkredsen. Finanskrisen havde ikke gjort arbejdet med at skaffe sponsorer til klubben lettere, men man var alligevel lykkedes med at få 25 nye sponsorer. De sportslige resultater var efter forventning, så med disse få ord sluttede han og spurgte om, der var nogle spørgsmål. Erik Gamst Undertegnede spurgte ham om driftsresultatet for 2008 og om ledelsens forventninger til driftsresultatet for Han oplyste, at man både i 2008 og for 2009 regnede med et nulresultat eller deromkring. Undertegnede spurgte også om motivet til at vælge klubbens adm. dir. Hans Hermansen ind i AS bestyrelse samtidigt med, at man ikke kunne finde plads til en ekstra repræsentant for moderklubben. Hvad angik den ekstra repræsentant fra moderklubben, meddelte han, at den kunne opnås gennem køb af en 10 % aktiepost i AS efter Erik Gamst skøn til en pris af 1½ mille. Motivet for valget af Hans Hermansen til AS bestyrelse ønskede Erik Gamst ikke at redegøre for, så det får stå hen i det uvisse, hvad det er for motiver, der ikke skal være synlige for omverdenen. Der var ikke flere spørgsmål. Årets regnskab for Boldklubben FREM Thomas Thestrup fremlagde årets regnskab der viste et overskud på 95 tusinde kroner mod budgetterede 31 tusinde kroner. Egenkapitalen er nu på 580 tusinde kroner udover opsparede midler (udlodning ej disponeret) på 823 tusinde kroner. Regnskabet blev godkendt. Årets regnskab for Boldklubben FREMs Hjælpefond Ole Jyde fremlagde Hjælpefondens regnskab, der viste et tab på værdibeholdningen tæt på en halv million kroner. På spørgsmålet om hvilke konsekvenser bestyrelsen havde taget af denne situation, svarede Ole, at nuværende aktiebeholdning og nuværende kontantbeholdning blev fastholdt. Steen Ryborg som formand for Hjælpefondens bestyrelse fastslog at man ville kigge på fondens risikoprofil. Regnskabet blev godkendt. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen ved Thomas Thestrup foreslog at kontingentet for såvel aktive som passive medlemmer blev øget med 10 % ved indgangen til en ny kontingentperiode, hvilket betyder 2. halvår 2009 for alle aktive og 1. januar 2010 for passive medlemmer. Forslaget blev godkendt. Ændring af regnskabsår Bestyrelsen foreslog regnskabsåret ændret fra 1/11 30/10 til 1/7 30/6, således at det matchede turneringsplanen der nu afvikles som efterår/forår.

5 5 Forslaget indebar en række andre praktiske ændringer i klubbens vedtægter. Alle ændringsforslag blev vedtaget. Godkendelse af budget Ift. førnævnte blev nyt budget for 8 mdr. perioden 1/ /6.09 fremlagt. Efter nogen forvirring omkring tallene måtte kasserer og bestyrelse erkende, at der var indsneget sig en skrivefejl i opstillingen. Da budgettet samtidigt ikke afspejlede den nye organisationsstruktur, var tallene svært gennemskuelige. Fejlen blev rettet og bestyrelsen lovede at nye regnskaber og budgetter vil være opbygget ift. den nye organisation. Driftsbudgettet udviste et underskud på 81 tusinde kroner. Budgettet blev godkendt. Eventuelle forslag Her opstod en begivenhed af de sjældne, da der fra historisk arkiv var indkommet et overraskende forslag til et nyt æresmedlem i klubben. Bestyrelsen bakkede forslaget op. Det overraskende bestod i at manden, Louis H. Østrup, var død i Ifølge historisk arkiv var en bestyrelsesbeslutning i 1935 om at gøre Louis H. Østrup til æresmedlem ikke fulgt op af handling på den efterfølgende generalforsamling årsagen er ukendt og ikke forklaret i referatet af efterfølgende generalforsamling eller i referater af efterfølgende bestyrelsesmøder. Louis H. Østrup var medlem af Boldklubben FREM fra 1890 til sin død i Han var i DBU s bestyrelse i 20 år fra perioden , heraf de sidste 17 år som formand for DBU. Han var vicepræsident i FIFA fra Han havde ydet Boldklubben FREM lang og tro tjeneste som kasserer og god støtte for klubbens daværende formand Julius Andersen. Modtog klubbens guldnål i I det civile var han forsynet med flere ordener, bl.a. fra det norske og svenske kongehus og generalkonsul for Costa Rica var han også. Ja, på den baggrund mente historisk arkiv at der var begået justitsmord som man nu burde rette op på og give Louis H. Østrup æren og værdigheden post mortum. Forslaget blev godkendt. genvalg og blev valgt. Bo ønskede ikke genvalg, hvorfor bestyrelsen forslog Niels Birkelyng som kandidat til jobbet som sportslig koordinator. Niels Birkelyng Niels sad i klubbens bestyrelse som seniorformand frem til den ekstraordinære generalforsamling i maj 2008, hvor han ønskede at trække sig som seniorformand ifm. den nye organisationsstruktur. Fra salen blev der sat spørgsmålstegn ved, om Niels nu var den rette kandidat til dette ansvarsfulde og for klubben meget vigtige område. Cecil stillede spørgsmål til hans stabilitet og flere (Niels Buch, Preben Christiansen) mente at hans kvalifikationer ikke strakte langt nok til jobbet. Ib Henriksen mente at Niels selv havde udtrykt tvivl om sin interesse for jobbet. Træner for 4. Senior Medvind Jonas Hennild roste Niels for den måde han var blevet støttet på i sin trænergerning og kunne varmt anbefale Niels til generalforsamlingen. Undertegnede opfordrede forsamlingen til at tænke sig godt om, inden man sagde nej-tak til en frivillig arbejdskraft. Bestyrelsen og Niels selv var ikke i tvivl om, at han kunne bestride jobbet, men i takt med at advarslerne øgede, gik Niels på talerstolen og trak sig som kandidat. Der var ikke andre kandidater til jobbet, så efter en kort tænkepause kom bestyrelsen med et forslag om bemyndigelse til at finde en ny kandidat der kan varetage jobbet frem til næste generalforsamling (sep.09), hvorefter vedkommende skal bekræftes af generalforsamlingen. Forslaget blev godkendt. Valg af suppleanter Brian Juul og Peter Fryd blev valgt. Valg af revisorer Kritisk revisor Cecil blev genvalgt, ligesom ekstern revisor RIR Revision blev genvalgt. Eventuelt Generalforsamlingen sluttede med tak til afgående bestyrelsesmedlem Bo With og en tak til Thorkild Andersen, der som dirigent havde styret gemytterne. jck. Valg af bestyrelse På valg var Steen Ryborg, Bo With og Søren Honoré. Steen og Søren modtog FREM som miljøklub, kalder på de kreative kræfter Tegning: Niels Peter Jørgensen

6 6 Bestyrelsen meddeler Nye U17 og U19 trænere Kort før jul indgik Boldklubben FREM aftale med 2 nye trænere til klubbens U17 og U19 Divisions hold. Her følger en kort præsentation af de 2 nye trænere. FREM s bestyrelse har indgået en aftale med den tidligere topspiller Denni Conteh om at træne vores U- 19 hold de næste 2 år. Denni der er 33 år har spillet i flere danske klubber, senest for FC Vestsjælland. Denni har endvidere spillet 6-7 kampe på FREM s 1.divisionshold for få år siden. Denni Conteh - ny træner for U19 Divisionsholdet Denni har ikke tidligere været træner, men bestyrelsen mener hans mange år på topniveau, både i danske og udenlandske klubber, (Strasbourg og Sparta Rotterdam) er en rigtig god ballast. Denni s forventninger til vores U-19 der ligger nummer sidst i den næst bedste række, er i første omgang at overføre noget af sin egen stærke vindermentalitet til at få holdet væk fra bunden og op i tabellen. På længere sigt er det vigtigt at få holdet med i den bedste række. Martin Jeppesen - ny træner for U17 Divisionsholdet Martin fra familiedynastiet Jeppesen har indgået en aftale med bestyrelsen om at træne FREM s U-17 hold i de næste 2 år. m.m. for ad denne vej at få de unge til at spille fodbold i FREM. Det er vigtigt at alle i klubben bakker op omkring dette vigtige arbejde, og støtter Denni, samt kommer med forslag og ideér som han eventuelt kan bruge i sit nye job. Dette vil bl.a. også bestå i at lave arrangementer i klubben, der kan synliggøre de kvaliteter som FREM kan tilbyde. Denni s ansættelse som integrationskonsulent løber over 20 måneder, og klubben har gennem Københavns Kommune fået tilskud til Denni s løn. Søren Honoré, Informationskoordinator Aftale med Hummel Det er endelig lykkedes, at få en aftale på plads med Hummel. Der er rigtig mange hold, som mangler kamptøj. Bestillingerne er allerede i fuld gang, så tøjet kan være klart til sæsonstarten. Aftale med Select Der er lavet en aftale med Select omkring bolde, målmandshandsker og sportsplejemidler. Kursus i flerkulturelle hold Gennem firmaet Navigent blev klubben tilbudt et kursus i flerkulturelle hold. Kurset koster ikke klubben noget. Det bliver støttet af DIF og DBU. Frisk fadøl til festen! Martin der efterhånden er blevet 38 år, dyrker stadig sin hobby på FREM s oldboyshold. Martin Jeppesen ny træner for U-17 Martin der har spillet 293 førsteholdskampe, har været medlem af FREM i år, med en enkelt afstikker til Herfølge fra 1993 til 95. Martin har ikke nogen trænererfaring endnu, men bestyrelsen er dog ikke i tvivl om at Martin med sin lange flotte karriere, har så meget med i bagagen, at det nok skal lykkes ham at få U-17 holdet væk fra en absolut bundplacering i den næst bedste række. På længere sigt håber Martin at holdet vil komme til at spille med de allerbedste U-17 hold i landet. Boldklubben FREM ansætter integrationskonsulent FREM har fra den 1. marts 2009 ansat en integrationskonsulent, hvis primære formål er at integrere spillere af anden etnisk herkomst samt deres forældre i vores forening. Jobbet er estimeret til 20 timer om ugen, og valget er faldet på Denni Conteh, som er cheftræner for vort U-19 hold. Denni skal foretage opsøgende arbejde i skoler, institutioner Vi er leveringsdygtige i alle slags fadøl, så gæsterne ikke går tørstige hjem! Se mere på DALAGER BRØNDBY TELEFON

7 7 Formålet med kurset er at give trænere og ledere nogle værktøjer til at løse problemer, der kan opstå, når flere kulturer skal fungere sammen. Kurset holdes over 3 aftener á 4 timer. Der er 18 deltagere. Ansat Allan Garflet Allan Garflet er fra den 1. april 2009, ansat som cheftræner for U-17. Begrundelsen for ansættelsen af Allan er, at klubben af DBU s licensudvalg var blevet orienteret om, at vores klub ikke vil kunne opretholde B-licens til talentudvikling, hvis vi ikke har en træner, der har A-licens som træner. Denni Conteh og Martin Jeppesen der er trænere for U-19 og U-17 har på nuværende tidspunkt ikke A-træner licens. De bliver begge tilmeldt det næste A-træner kursus, som DBU afholder. Det betyder, at Martin Jeppesen og Allan Garfelt skal indgå i et samarbejde omkring U-17 holdet. Når Denni og Martin har fået deres A-træner licens, skal Allan fungere som koordinator for vores specialtræning af talenterne og tage sig af selve specialtræningen. Steen Ryborg, Formand Kom gratis til fodbold og spar 10 % ved køb hos Sportsmaster Alle ungdomsmedlemmer i Boldklubben FREM kan komme gratis til 1.holdets hjemmekampe. Dette kræver dog at man kan fremvise et gyldigt medlemskort, som kan hentes hos Johnny på kontoret i vores klubhus. Man skal have betalt sit kontingent for foråret Trænere/ledere kan lave en samlet bestilling for hele deres hold. Endvidere kan medlemskortes bruges hos Sportmaster i Spinderiet i Valby, hvor det ved køb af sportsudstyr vil udløse 10 % i rabat. Søren Honoré, Informationskoordinator FRISØR FINN v/dorthe Vigerslevvej Valby (lige ved kamhusene) Særtilbud til FREMs medlemmer Velkommen til en verden af træ Kom ind i forretningen og se vort store udvalg i trævarer. Vi har alt inden for rigtige kvalitets træmøbler og trævarer... - og duften af rigtig træ. Trævarefabrikkernes UDSALG Trævarefabrikkernes Udsalg - Vesterbrogade 99 - København V. - Telefon Café FREM byder velkommen og tilbyder vel tilberedte menuer til den gode pris af kun kr. 49,- MANDAG-FREDAG - fra kl Tirsdage - God gammeldags dansk mad Onsdage - Stegt flæsk m/persillesovs eller Brændende kærlighed Fredage - Nye retter tilberedt af årstidens råvarer Torsdage fra kl. 12 Ikke at forglemme - lækkert frisksmurt smørrebrød á kr. 15,- Alt i alt et besøg værd Telefon

8 8 Udvalgene meddeler Udlodningsudvalget (Steen Ryborg Thomas Thestrup Michael Kruse Bak) Klubben modtager støtte fra følgende spillesteder/forretninger: Casino Valby Gl. Køgelandevej Valby Valby Bladcentral Valby Langgade Valby Spilloppen Jagtvej Kbh. N. Vinderhjørnet Dybbølsgade Kbh. V. JC Sungame Symfonivej Herlev Chancen Jydeholmen 55 D 2720 Vanløse Der er i 1. Kvartal af 2009 udloddet midler til følgende områder: Oprettelse af vores nye hjemmeside, uddannelse, rejser (både bredde og elite.), samt støtte til projekt B-licens. Hvad angår Uddannelse har følgende fået støttemidler - Martin Jeppesen, Henrik Gundersen, Martin Ørnø, Morten Pløger, Karim Bader, Alexander Rehrmann Jørgensen & Rene Trausen. Hvad angår Rejser har følgende grupper modtaget støttemidler 1. Junior og 1. Ynglinge til Barcelona, 1. Drenge til Italien og 2. Junior, 2. Ynglinge og 2. Senior til Tyskland. Thomas Thestrup, Kasserer Økonomiudvalget (Michael Kruse Bak Finn Willy Sørensen Leif Sørensen) Støtte fra Nordea Danmark fonden Klubben har ansøgt Nordea Danmark fonden om støtte til udviklingsarbejdet i klubben for spillere i kategorien år. Nordea Danmark fonden har været os venligt stemt og bevilget os støtte. Vi siger tak for støtten til Nordea Danmark Thomas Thestrup, Kasserer Udvalg for klubhus og Lokalplan (Arne Buhl Petersen Peter Poulsen Carsten Jallov) Efter præsentation af ny helhedsplan for Valby Idrætspark på mødet den 8. december 2008 har Boldklubben FREM i samarbejde med Valby Boldklub og Fremad Valby fremsat ændringsforslag til placering af Boldklubben FREMs nye klubhus. Møder med arkitekterne bag helhedsplanen har skabt forståelse for en placering af klubhuset ca. 100 meter syd for vor nuværende placering. Det må dog bemærkes at et nyt klubhus til FREM først indgår i helhedsplanens 2. Etape og at der ikke pt. er afsat penge i København Kommunes budgetter til dette formål. Afhængig af den politiske situation i Københavns Kommune kan der derfor gå flere år før et nyt klubhus ser dagens lys. Carsten Jallov, Næstformand Fodboldskole i uge 27 Boldklubben FREM Traditionen tro, afholder vi i FREM DBUs fodboldskole. Skolen er for aldersgruppen 8 14 år. Der er i skrivende stund (d.26.03) stadig ca. 40 ledige pladser til sommerens højdepunkt. Billetter købes over billetnet elektronisk eller på posthuset. Klubbens kontaktperson er Bjarne Nielsen tlf , mail: nielsen.mail.dk Kontoret/Johnny

9 9

10 10 Portræt af et klubmenneske Jørn Jeppesen, snart fylder han 63 år Han har det bedst med begge ben på jorden På en ferierejse med fly til Barcelona i 1965 startede det, der skulle blive en reel fly/højdeskræk. Dengang var flyvetiden næsten 5 timer, og undervejs over Frankrig kom flyet ind i et forfærdeligt uvejr det hoppede og dansede men ned kom både han og kæresten i god behold, sådan da, for oplevelsen satte spor, der senere fik store konsekvenser, når klubben skulle spille i provinsen eller udekampe i Toto- og Messebyturnering som det dengang hed. Jørn gjorde flere forsøg selv mors råd om nervepiller, da han prøvede med SAS metropolitan fly til Århus, hjalp ikke på situationen, først nede på jorden faldt roen over ham og på banen var han igen i sit rette element. Da Boldklubben FREM i 1971 planlagde den store tur til Østen, skulle en vigtig beslutning træffes. Jørn tog i TIVOLI steg på ballongyngen for endnu engang at udfordre de indre dæmoner, med rystende ben blev han sat af og måtte sige nej-tak til Østen-turen og dens store oplevelser. Siden har hverken fly eller ballongynger stået på programmet og da holdkammeraten Lars Larsen også meldte sig som flynægter udgjorde han og Jørn, sammen med den daværende formand Sven Petersen som chauffør, en lille eksklusiv gruppe, der nød bilrejsens glæder på vej til de store kampe. Boldklubben FREMs gyldne periode fra For dagens fans må det lyde som sød musik, for i sen-perioden af dansk amatørfodbold på eliteniveau, var Boldklubben FREM i en årrække blandt de 4 bedste hold i Danmark. Hele 6 medaljer blev det til i perioden sølv i 1. Division efter Hvidovre, 1967 sølv i 1. Division efter AB, 1968 bronze i 1. Division efter KB og Esbjerg (alle 3 hold sluttede med samme pointtal, så målscoren blev afgørende for placeringerne) Sølv i pokalfinalen mod KB bronze i 1. Division efter Vejle og Hvidovre og i samme år 1971 sølv i pokalfinalen mod B1909, der scorede det afgørende mål til 1-0 i 89. minut. I 1966, hvor Hvidovre blev Danmarksmestre blev de 2 kampe mellem FREM og Hvidovre overværet af i alt tilskuere (FREM vandt 1-0 og spillede 0-0 i de 2 kampe). Pokalfinalen i 1971 mod B1909 i Idrætsparken blev overværet af tilskuere. På topscorerlisten i landets bedste række huserede en vis Jørn Jeppesen, der i kamp med KBs Niels Chr. Holmstrøm sloges om værdigheden som årets topscorer. KBeren vandt med et enkelt mål. Året var 1969 og Jørn blev på klubbens generalforsamling i 1970 hædret som årets spiller. I øvrigt første gang at den pris gik til en angrebsspiller. I alt spillede Jørn over 260 kampe på klubbens bedste hold i perioden fra hans debut som 19-årig i 1965 til hans sidste kamp i Han scorede over 100 mål i perioden, et imponerende tal som kun er overgået i nyere tid af Ole Mørk med 108 mål. I Idrætsparken kom der mellem syv- og femtentusinde tilskuere, når holdet spillede. De sportslige resultater blev fulgt op af sociale fester med Pinsen som højdepunkt. Turen gik til Dyrehaven hvor spillere, koner, kærester og børn mødtes ved Peter Liep. Madkurvene var pakket, legen tog fart og tørstige ganer blev slukket. Se det var tider i klubbens sociale liv. Et socialt liv som dæmpedes da overgangen til Non-Amatør perioden tog sin begyndelse i slutningen af Jørns karriere som elitespiller. Øverste række fra venstre: Curlei Nilsen, Palle Stegler, Birger Larsen, Finn Bøje, Henning Hansen, Leif Nielsen. Træner: Ivan Jensen. Nederste række fra venstre: Flemming Ahlberg, Hardy Hansen, Dennis Nielsen, Jørn Jeppesen og Leif Printzlau. Karatetræning med konen holdt ham i form Efter mange år på klubbens elitehold, først i ungdomsafdelingen og senere som fast mand på klubbens bedste seniorhold, kom tidspunktet, hvor Jørn for første

11 11 Generalforsamlingen Sven Petersen overrækker pokalen til årets spiller. gang blev vraget til klubbens 1. Hold. På det tidspunkt havde han spillet over 200 kampe, og daværende formand for spillerudvalget Ib Henriksen var udset til at overbringe Jørn den triste besked. Han havde så svært ved at få det sagt, at kun Jørns trøstende hjælp bragte ham helskindet igennem samtalen. Det lyder måske som en vittighed, men med sin faste støtte gennem livet kastede Jørn og konen sig ud i karatesportens hårde træningsprogram, den tidligere basketspiller og den tidligere 1. holdsspiller i FREM. Udover det holdt han formen ved lige på klubbens Old-Boys hold, og dagen kom, hvor Jørn blev kaldt tilbage for at hjælpe klubbens 1. hold i nødens situation. Den tidligere holdkammerat Finn Willy Sørensen var blevet træner, og holdet kæmpede en brav kamp for at undgå nedrykning til 2. Division. Aktionen lykkedes ikke og i 1980 spillede Jørn sin sidste kamp for klubbens 1. Hold. Klubbens mand i alle situationer Jørns mere end 50-årige historie i Boldklubben FREM er også lig med FREMs nyere historie. Få har som han en indsigt i klubbens sociale og sportslige liv. I 1993 fik han Sven Petersens ærespokal, og i 1996 modtog han klubbens guldnål for sin mangeårige indsats. Jørn blev medlem af Boldklubben FREM som 10-årig i 1956, men havde allerede spillet som lagkagedreng hos Valdemar Petersen (Valde) siden han var 8 år. At det blev FREM var helt oplagt Storebror Johnny spillede der. Mange år senere kom brødrene til at spille sammen på klubbens 1. Hold. Hvad der er bedst for klubben, er også bedst for Jørn. Uddannet som maskinarbejder, har det praktiske i hans civile liv og i foreningslivet altid været hans stærke side. Uselvisk både på og uden for banen er han den, der altid er klar til at påtage sig en opgave. I dag er han stadig aktiv spiller på klubbens SuperMaster hold, og score mål det kan han endnu. Derudover sidder han i FOBs bestyrelse, i udvalget for historisk arkiv samt holdleder for torsdagsholdets træning sammen med Jan Lassen. Da strukturudvalget kaldte i slutningen af 2007, sagde han straks ja til at gå ind i arbejdet om klubbens fremtid. Før det har han været træner for 1. Drenge og 1. Junior, startet talenttræning op sammen med John Krampe Christiansen og været målmandstræner for 1. Holdet. Familien har altid været i centrum og med fodbold som omdrejningspunkt Når man siger Jørn, må man også sige Elsebeth. De to har kendt hinanden siden skoletiden. Først kærester, så forlovede og en efterårsdag i 1967 blev der bryllup. Måske lidt dårligt planlagt, da FREM samme dag skulle spille i Spanien mod Atletico Madrid. Sammen har de børnene Anne Marie (41) og Martin (38). En sportsfamilie, hvor mor dyrkede basketbold, datteren atletik, og sønnen (næsten som en naturlov) fulgte i fars fodspor. Storebror Johnny har været der hele tiden og hans søn Claus spillede i FREM både som ungdoms- og seniorspiller. Lillesøster Alice fulgte også med, hun blev gift med Jim Voss, der også spillede fodbold, sammen fik de sønnerne Jan og Kim, begge store fodboldtalenter, og ja som en selvfølge naturligvis i Boldklubben FREM. Alle kan forstå, at når familien samledes, hvad den ofte gør, så falder talen hurtigt på fodbold og på livet i Boldklubben FREM. Elsebeths lillesøster Kirsten havde også giftet sig med en sportsmand, Niels Buch, som var ivrig håndboldspiller og fagforeningsmand i HK. Ved en god lejlighed mente Jørn, at tiden nu var inde til, at svoger Niels blev medlem af FREM. Det blev til en deal, hvis Niels meldte sig ind i FREM, så skulle Jørn melde sig ind i Socialdemokratiet. Og sådan blev det. I dag, mange år efter, er de fleste i familien involveret i Boldklubben FREM på den ene eller anden måde. Johnny, Jørn og Martin har tilsammen spillet over 500 kampe og scoret over 200 mål på klubbens 1. Hold en utrolig familiestatistik. Martin er stoppet som elitespiller og følger nu også i fars fodspor med trænerjob i ungdomsafdelingen. Små nye Jepper er måske på vej, og Jørn og Elsebeth er stadig trofaste tilskuere både før, under og efter alle FREMs hjemmekampe. Uden kendskab til familien kunne man tro, at der var en ren klubmafia, men sådan hænger det ikke sammen. På familiemøderne diskuteres der fortsat ivrigt, og ikke alt er man enige om, men sådanne uenigheder klares inden for familiens fire vægge i samme gode ånd, som der altid har eksisteret. Boldklubben FREM og drømmen om fremtiden På spørgsmålet om klubbens fremtid og hvad der skal til for at gyldne tider kan genopblomstre, er Jørns svar uden tøven: Det sociale liv i alle led af klubben skal styrkes, og et bredt bånd til AS skal hæfte moderklub og elite sammen. Resultatet af dette vil bevirke, at vi sportsligt igen kommer til tops i såvel KBU som i DBU regi. Sådan er det ikke helt i dag, og derfor vil du finde Jørn, bortset fra tiden hvor han nyder sommeren i Liseleje med hygge og læsning, som en altid aktiv deltager og observatør af livet i klubben, men stadig med begge ben på jorden. jck.

12 12 Årsnålefesten 2009 Årets nålemodtagere. En god tradition - et festligt arrangement Mandag, den 2. marts blev der for 7. gang afholdt nålefest i Boldklubben FREM s gode gamle slidte klublokaler. I år stod Carsten Werge for det festlige indslag, idet han underholdt fornøjeligt både om sine relationer til FREM, samt med sjove anekdoter fra hans radio og tv karriere. Alle nød vi senere Berits store kolde bord med lune retter og en enkelt eller to - måske flere kølige forfriskninger, også en særlig tak til Sjøbeck & Humle 2 for hjælp til tørstige ganer. Søstrene Elsebeth Jeppesen og Kirsten Ohlsen 73 tidligere og nuværende nålemodtagere var mødt frem til arrangementet, der er blevet til en rigtig god og hyggelig tradition, hvor mange gamle Fremmere får mulighed for at mødes og udveksle gode minder og sjove anekdoter fra en svunden tid. I år blev der af formanden Steen Ryborg overrakt 14 nåle med tilhørende diplomer samt en tale til hver enkelt modtager. Det var et lidt anderledes år i år, idet der blev overrakt nåle til hele 2 søskendepar, nemlig Elsebeth Jeppesen og Kirsten Ohlsen, der begge modtog 25 års nålen, og Arne og Erik Lindenskov Nielsen der begge modtog 60 års nålen. De mange lange medlemskaber vidner om både trofaste og loyale klubmedlemmer. Dette siger en del om vores klub. Aftenen, der markerer forårets begyndelse, er en aften, som mange nu ser frem til hvert år. En dejlig aften - så vi ser allerede nu frem til nålefesten i Med et VEKO kort får du op til 10% rabat på alle varer hele året rundt. Har du ikke allerede et VEKO Rabat- og kreditkort, så kom ned på Vesterbrogade 63 og få op til 10% rabat i de 150 butikker, restauranter og caféer på Vesterbro og Frederiksberg C. Arne L. Nielsen RABAT PÅ ALT FRA FODBOLDSTØVLER TIL KOLDE FADØL Husk at kortet giver dig 10% rabat på både billetter, øl, pølser og merchandise til alle FREMs hjemmekampe. 10% RABAT Bdr. Arne og Erik Lindenskov Nielsen RABAT- OG KREDITKORT TIL 150 BUTIKKER, RESTAURANTER OG CAFÉER PÅ VESTERBRO OG FREDERIKSBERG C. VESTERBROGADE KBH. V TLF

13 13 Fest på FREM Lørdag 20. juni 2009 Årets fest for alle FREMMERE Festen starter kl med sport og aktiviteter for alle aldersgrupper. Kæmpefest i Præmieoverrækkelse i Ungdomsafdelingen mellem kl stort telt kl for alle FREMMERE hvor vi også fejrer F.O.Bs 75 års jubilæum på behørig vis, dansemusik, underholdning, stort lotteri med mange flotte præmier, og andre overraskelser, samt lækker mad fra grillen. Alt dette for den beskedne pris af: Kr.150,- pr. deltager Drikkevarer kan købes - Øl - Vin - Vand. Billetter til aftenfesten kan købes på FREMs kontor hos Johnny, og i Café FREM. Sidste frist for tilmelding er: Tirsdag den 28. maj 2009 på kontoret eller i restauranten. Foreningen FOB (Frem s Old-Boys) runder i år 75 år. Dette fejres, sammen med klubbens øvrige afdelinger, med en kæmpefest i et telt lige uden for vort klubhus lørdag den 20. juni. Endvidere har DBUs omlægning af turneringen så den nu slutter i juni måned, gjort at bestyrelsen har flyttet den traditionelle ungdomsafslutning fra sidst i oktober til samme dag. Så det bliver i høj grad en sommerfest, der kommer til at dække hele spektret af FREMs mange medlemmer, lige fra de yngste, til de rigtig gamle drenge med påhæng. Festudvalget består af folk fra BK FREM Support, FOB, Torsdagsholdet, Ungdomsafdelingen, Forældreforeningen samt Søren fra Boldklubben FREMs bestyrelse. Årets fest i Boldklubben FREM 20. juni 2009 Billetterne blev revet væk Vi havde håbet at alle kampe på denne dag var afviklet, men desværre viser det sig efter alt var booket og arrangeret, at både U/17 og U/19 skal spille deres sidste kamp denne dag. Men ugen efter starter skolesommerferien, og der kunne et evt. frafald have blevet endnu større. Dagen starter kl. 10 med forskellige sportslige indslag for alle aldersgrupper, hvorefter man går over til præmieoverrækkelsen i ungdomsafdelingen mellem 10 og 16. Senere på aftenen kl vil den store fest blive afholdt for alle mellem 18 og 93 år, Her vil være pyntet pænt op i teltet, og blive spillet dansemusik af den internationale gruppe The Academic Trio. Desuden vil der være underholdning, stort lotteri med mange flotte præmier, og andre overraskelser. Samt selvfølgelig lækker mad fra grillen. Alt dette får du for bare kr. 150,- pr. person, og du kan selvfølgelig købe øl, vin og vand til meget populære priser. Der er plads til omkring 210 personer i teltet, så først til mølle princippet er gældende. Men skynd dig at købe billetter på kontoret eller hos Berit i baren. De første 100 blev revet væk samme dag, de var sat til salg. Det var godt nok indbrudstyve der havde smadret en rude til køkkenet og stjålet alle billetter, men det fortæller lidt om hvor meget rift der er om pladserne. Der er dog produceret helt nye billetter. Søren Honoré NB! Vi har i forbindelse med indbrud i klubbens Café fået stjålet billetter (med gul baggrund) til årets fest. Der er nu blevet lavet nye billetter. Undlad derfor at købe billetter andre steder end på FREMs kontor eller i Caféen, kun billetter med blå baggrund købt i klubben er gældende på dagen. Johnny (kontoret) Hørt på sidelinien Ved klubbens seneste generalforsamling var Preben Christiansen på talerstolen og fortalte at han havde viet 50 år af sit liv til klubben. Fra bagerste række lød en svag brummen: Næh du har ej klubben har viet 50 år af sit liv til dig, og vær du glad for det. HÅRDE HVIDEVARER ELTEKNIK 20 års erfaring Garan på service Salg af reservedele Service fra dag l dag Rep. af hårde hvidevarer - alle mærker BJARNE PULS Folehaven Valby

14 14 Nyt fra 1. holdet ved Morten Svan Forventninger til 2. halvsæson Forår 2009 BK Frem s 1. Holdstrup forår 2009: Bagerst fra venstre: Martin E. Jensen, Jón Rói Jacobsen, Frank Palka Jensen, Mikael Simonsen, Nicolai Mikkelsen, Tim Ilsø, Nikolaj Hansen, Patrik Wozniacki, Atli Danielsen, Martin Jürgensen, Thomas Lindrup.Midt fra venstre: Eva Krause, Wassim El Banna, Søren Weibel, Beran Camili, Tommy Olsen, Anders Theil, Nicklas Svendsen, Casper Grønn Larsen, Jamil Fearrington, Mathias Potoker, Morten Svan. Forrest fra venstre: Tonny Saaby, Danny Andersen, Thomas Krause, Thomas Tobias Seidelin, Rene Heitmann, Mads Nielsen, Martin Jørgensen, Søren Krogh, Leif Martinsen. Rent placeringsmæssigt stiler vi efter en top 8 placering. Det har været målsætningen fra starten af og dette er ikke ændret. I forhold til vores nuværende placering er dette absolut muligt, men det er klart at et længere hop op i tabellen indebærer en hel del point i denne halvsæson, da vi er et stykke efter de 7 bedst placerede lige nu. Placeringen er selvfølgelig afgørende og det vi bliver målt på, men vigtigere er måske at vi i denne sæson gearer holdet og truppen til lidt mere i forhold til den kommende sæson, hvor FREM vil højere op i tabellen og spille med om en top 5 placering. Tlf Fax Vi skræddersyer Deres grupperejse. Er De medlem af en Klub/ Forening på min. 30 pers. udarbejder vi gerne et forslag l en busrejse i Europa Vi har 29 års erfaring i udenlandsrejser Måden vi gør dette på er ved at udvikle og forbedre os på stort set alle fronter i klubben. Et væsentligt punkt til fremgang er selvfølgelig spillertruppen, som da også set med vores øjne er blevet forstærket i vinterpausen. Holdet er dog stadig forholdsvis nyt og vi skal i den grad benytte indeværende sæson til at skabe den nødvendige rytme på holdet og ikke mindst stabilitet i form af et højere bundniveau, som vi i starten på sidste halvsæson havde store problemer med at finde. Det er klart, at den endelige placering i tabellen lige umiddelbart er det mest synlige og målbare, men vi har også en masse unge og lovende spillere i truppen, der hele tiden gerne skulle udvikles og på sigt styrke truppen samtidig med at forholdene i klubben forhåbentlig hen ad vejen optimeres. Som det ser ud nu med Køge og FC Amagers konkurser og et LFA, der har det rigtig svært i bunden kunne man tro, at turneringen for os ville mangle nerve, da vi i forhold til vores placering hverken kan nå det ene eller andet. Her tager man dog gruelig fejl for vi vil arbejde stenhårdt på at avancere i tabellen. Sejre og point bliver man aldrig trætte af, men vi ser det også lidt som en gylden mulighed for at udvikle holdet yderligere i de resterende kampe og som jeg tidligere har været inde på få et godt afsæt til sæsonen 2009/2010. Morten Svan

15 15 Nyt fra seniorafdelingen 2. Senior Generelt må det siges at truppen her i opstartsfasen har arbejdet godt, det er blevet til en del besøg i Valbyparken, på KIES, i styrkekrummet under Valbyhallen, samt masser af fodboldtræning i Club Danmark Hallen. Vi har fået et par nye og spændende ansigter ind i truppen, så truppen ser klart stærkere og bredere ud på nuværende tidspunkt end den gjorde i efteråret. I skrivende stund har vi spillet 7 træningskampe, hvor vi gennemgående har gjort en god figur og som noget nyt er vi begyndt at vinde en del af disse kampe. Det skal nævnes at det grundet skader o.s.v. stort set har været en ren 2. holds trup der har spillet træningskampene indtil dato, men det har bestemt ikke kunnet ses på præstationerne. Så det er med en god portion optimisme at vi ser frem til turneringsstarten den 4. april hjemme imod Kastrup, samt resten af foråret, hvor det hele meget gerne skal munde ud i at klubben fortsat har et Danmarksseriehold når vi når den 20. juni Kim Bengtsson Hørt på sidelinien Lassen har altid en forklaring hvis en aflevering skulle kikse hans forråd er stort, den sidste nye: Jeg har vand i øjnene. Nogle mente dog at det var vand i benene. 3. Senior Det ser godt ud, med mange spillere og det er gået rimeligt i træningskampene op til sæsonstarten. Holdet glæder sig til at komme i gang efter påske. 4. Senior Der er nu så mange at det 7- mands hold man havde tilmeldt sidste år er tilmeldt som 11- mands hold så det ser fornuftig ud, de starter også op efter påske. Kim Bengtsson Stor lettelse og hygge i Café FREM efter 2-2 mod FC Kolding

16 16 Nyt fra ungdomsafdelingen Ungdom U14 U17 Drengeafdelingen Med forårssæsonen lige om hjørnet kan der komme følgende status for vinteren. 1. drenge har hele vinteren igennem haft et meget stort program, med masser af træning og træningskampe. Så det er nu klar til den store udfordring i elite Øst, omkring første drenge er Alexander Rehrmann Jørgensen som træner, Karim Bader som ass.træner, Glen Lauridsen som holdleder og Sven Kurzweg som tøjmand. (se Kalenderen for holdets kampe på hjemmebane forår 2009) 2. drenge har også maset på med træningen, men har desværre ikke så spillet så mange træningskampe og omkring holdet der er Ronnie Offenbach Bristorn, Remi Offenbach og Morten Jensen som alle supplerer hinanden godt. 3. drenge er ved at være godt kørende, de har deltaget i en del stævner, som mest er brugt til at få rystet hinanden sammen og ikke mindst få lært de 2 nye trænere Mike og Steven Langtoft at kende. En spændende forårssæson venter. Moni 1. drenge U15-1 har efter et rigtigt flot efterår, hvor de vandt Drenge Mesterrækken. De har været igennem en rigtigt positiv udvikling. De har arbejdet godt og koncentreret hele vinteren. Har spillet masser af testkampe primært mod Junior mesterrække hold (gammel 3. division) hvor man må sige de har gjort det utroligt flot. De mødte også Herfølge i feb. måned hjemme i FREM hvor de sendte Herfølges U15-1 hjem med et 5-3 nederlag, og de meget omtalte blå-gule fra Brøndby slog vi med 4-2. Begge hold som de møder i Elite Øst til foråret. Det ser ikke dårligt ud. Vi har ligeledes fået masser af spillere på besøg fra andre klubber, hvilket jo kun er positivt for Boldklubben FREM. Jeg ser frem til en god sæson, ingen tvivl om at drengene vil gå efter toppen igen. Det bliver meget spændende, da vi kommer til at møde hold som primært har hold i ligaen, når vi snakker junior og ynglinge. Så ingen tvivl om at vi kommer til at møde stærke hold og får lov til at se en masse god bold. Vi tager imod Lyngby d kl på hjemmebane. Jeg håber meget, at der vil komme mange Fremmere og støtte drengene for det fortjener de virkelig. Men først smutter vi en tur, til en elite turnering i Italien i påsken. Alex Rehrmann, Cheftræner U drenge Vi har haft en lidt turbulent vinterperiode hos 2. drenge. Vi har haft meget sygdom, mange skader, og flere spillere der er stoppet, så vi har virkelig skulle finde det gode humør FREM hele tiden. Grundet den smalle trup vi har haft, har det kun været muligt at spille en enkelt træningskamp. Vi spillede mod KB s 3. drenge og spillede 1-1, resultatet var ikke i orden når vi kiggede på spil og chancer, men sådan er fodbold jo engang imellem. Situationen er for nylig blevet væsentlig bedre. Vi har fået tilgang af 4 spillere og er nu oppe på 16 spillere i truppen. Drengene er begyndt at arbejde meget mere til træning, og vi kan alle mærke at det sidste kommer når vi kommer på græs, drengene har faktisk ikke snakket om andet end at komme væk fra grusbanerne, og vi ser frem til at komme i gang med træningen på græs og kampene. Målet i de sidste 3 måneder vi har drengene, er helt klart at få alle til at komme til træning hver gang, og så vil vi gerne ende med at få en god placering i vores række, hvilket er realistisk når man kigger på spillernes kunnen. Vi har planer om at deltage i et stort stævne i Sverige den maj, og vi håber at alle drengene kan komme med. Stævnet hedder Cup Syd og spilles i Hässleholm som ligger et par timers togrejse fra København. Jeg har været til stævnet for et par år siden, og udover at det er et godt stævne med en masse gode hold, så er svenskerne utroligt flinke og gæstfrie. Både Remi, Morten og jeg selv glæder os meget til at se hvor meget drengene har i sig de sidste 3 måneder vi har dem. Ronnie Juniorafdelingen Egegårdsvej Rødovre Telefon Telefax Vintersæsonen startede lidt turbulent for 1. junior med fyring af træneren. Men med ansættelsen af Martin Jeppesen (tidligere 1. senior) og Henrik Gundersen (tidligere 1. junior træner i FREM) kunne det ikke gå helt galt. Det har det heller ikke gjort kan jeg så sige. Efter chokket over trænerfyringen og tilvænningen af de nye trænere, ja så er drengene superglade. Opstarten har nok været lidt hård, men det har givet resultater ingen tvivl om det. Der har været en del spillere forbi til prøve træning, men den sidste måneds tid har man kørt med den samme trup på 21 mand. Allan Garflet som har A-licens er pr. 1. april ansat som cheftræner og vil indgå i et tæt samarbejde med Martin

17 17 Sponsorstøtte ikke så godt, så kun 4 drenge mødte op til 1. træning under ledelse af Ronni. En rigtig øv start, men det er der styr på nu. 2. og 3. junior træner sammen det næste stykke tid og lige så langsomt bliver de så delt i to. Sportslig hilsen Moni Heinze 1. junior Sjøbeck & Humle 2 sikrer Jesper Håkonsson til FREM. Tegning: NPJ og Henrik. (se i øvrigt Kalenderen for holdets hjemmekampe forår ) 2. junior holdt pause med træningen i november måned, da begge trænere skulle læse til eksamen og det gik jo godt. Ellers er der blevet trænet på fuldt tryk her hele vinteren og det er blevet til nogle træningskampe også. Morten Pløger og Martin Ørnøe gør et fantastisk stykke arbejde med drengene. 2. junior truppen har i lang tid været på mand, som selvfølgelig er for mange. Så inden vinterferien lykkedes det os, at få en 3. juniortræner på banen, så velkommen til Ronni Kryger. Overdragelsen af de drenge der skulle træne under Ronni gik desværre U-17 opstart har været en lidt blandet oplevelse. Undertegnede og Henrik Gundersen overtog holdet med forholdsvis kort varsel, så det var 30 spillere og 2 nye folk omkring holdet der stod og kiggede på hinanden 5. januar i Club Danmark Hallen. Vi foretog lidt justeringer af truppen og skar den ned til ca. 21 spillere som vi er på nuværende tidspunkt. Denne trup mener vi er en spændende trup med nogenlunde lige mange af årgang92 og 93er så det ser spændende ud også næste år. Vores opstart er gået med hård fysisk træning, da vi mente at det var der de største mangler lå, og så har vi spillet nogle ganske fornuftige træningskampe med nederlag til hold i rækken over os og sejre over dem i egen række og under os. Forholdene omkring baner har været mildest talt ringe, da kunstbane projektet gik i vasken, så vi har ikke haft en hel bane at træne på i 2 måneder, derfor ser vi rigtig meget frem til vores træningslejr i Barcelona, hvor vi kan gå i dybden med det taktiske. I skrivende stund har vi spillet 2 turneringskampe 0-0 mod rækkens tophold og vi tabte til nr. 3 i rækken. Drengene har gået til vaflerne på træningsbanen og har nok lige skullet vænne sig til de nye trænere, men deres indstilling er i top, så jeg ser frem til resten af forårssæsonen, målet er at få dem op i den bedste ende af tabellen og på længere sigt at få dem op i den bedste række. Med Sportslig Hilsen, Martin Jeppesen. Rejsefeber i Ungdomsafdelingen FREMs talenthold går et spændende forår i møde. Fra den 5. til den 9. april tager 2. ynglinge og 2. junior sammen med 2. senior til byen Goch i Tyskland, meget tæt på den hollandske grænse.her oprettes en træningslejr, hvor der udover den daglige træning, spilles en enkelt kamp for 2. senior og 2.ynglinge. Spillerne fra 2. junior har valgt udelukkende at træne under opholdet. Fra den 4. april til den 11. april tager 1. junior og 1. ynglinge til Barcelona på træningsophold. Og sidst men ikke mindst, tager 1. drenge til Italien fra den 8. til den 13. april for at deltage i turneringen Coppa Tricolore. FREM s årgang 98 møder europæiske topklubber Også blandt de yngste i klubben er der spændende ture på programmet - vores talentfulde årgang 98 er blevet inviteret til et stort stævne i maj måned i Holland med deltagelse af flere af Europas kendte klubber. Blandt de mange deltagende hold til 7-mands turneringen den 23. maj i Tiel kan nævnes: Fra England - Liverpool, Crystal Palace Fra Tyskland - Rot Weiss Essen, MSV Duisburg, Bayer 04 Leverkusen, Fortuna Dusseldorf, FC Köln Fra Belgien- KV Mechelen Fra Holland- PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam, Roda JC, Vitesse, Excelsior Fra Grækenland - Panathinaikos

18 18 Spilleform i KBUs Børne- og Ungdomsturneringer forår 2009 Alder Drenge/Piger Årgang Spilleform U6 D :3 Stævner U7 D :3 Stævner U8 D :5 Stævner U9 D :5 U9 P 2000/01 5:5 og 3:3 Stævner U10 D 99 5:5 U11 D 98 7:7 U11 P 98/99 5:5 U12 D 97 7:7 U13 D 96 7:7 og 9:9 U13 P 96/97 7:7 og 9:9 U14 D 95 7:7 og 11:11 U15 D 94 7:7 og 11:11 U15 P 94/95 7:7 og 11:11 U17 D 92/93 7:7 og 11:11 U18 P 91/92/93 7:7 og 11:11 U19 D 90/91 7:7 og 11:11 Årsmøde FOB Tirsdag 24. februar var der årsmøde for 2009 hos FREM Old Boys, der igennem årene har fået ældre og ældre medlemmer, og K.B.U. kalder nu hele gruppen for Gammelmandsafdelingen med benævnelser som: Super Grand Old Masters (65 år og opefter) Grand Old Masters (60 64 år) Super Masters (55-59) Masters (50-54) Super Veteran (45-49) Veteran (40-44) Old Boys (35-39) Tidligere var man Old Boys hele forløbet fra 35 år indtil karrieren sluttede. Her i 2009 stiller Boldklubben FREM i disse rækker kun med Old Boys, Masters, Super Masters og Super Grand Old Masters. En tilfreds FOB - bestyrelse kunne konstatere, at rigtig mange var mødt op til det velgennemførte årsmøde 2009 i alt 36 medlemmer denne hyggelige aften. Den omtalte bestyrelse blev under mødet en smule ændret, idet Martin Jeppesen som menigt medlem ved valget Børge Madsen ikke ønskede at fortsætte. Torben Dehli blev enstemmigt valgt som hans afløser og ny suppleant for Torben hedder Steen Larsen, der spiller på klubbens Mastershold. Kjeld Cecil Nielsen blev genvalgt som næstformand. Finn Willy Sørensen fortsætter som revisor. Mødet begyndte kl og formand Brian Juul Nielsen bad efter velkomstordene til forsamlingen om ét minuts stilhed for at mindes vore to FOB - kammerater, Orla Münzberg og Leif Lange, der begge afgik ved døden i Der var næsten lige så mange Fremmere til dette FOB - møde, som til Boldklubben FREMs seneste ordinære generalforsamling, kunne næstformand Kjeld Cecil Nielsen fortælle. Jeppe kom omkring med lidt køligt til halsen til alle på foreningens vegne. Kasserer Thorkild Andersen fremlagde regnskab med kommentarer og kunne med glæde fortælle, at der i år var overskud, og det måske fordi man i bestyrelsen havde fulgt Kassingers gode råd sidste år om at lægge et budget for det kommende år. Det budgetterede underskud på godt 2200 kr. blev forvandlet til et overskud alene poletter påtegnet 75-års-jubilæets mærke havde netto givet ca kr. Også årets FOB - fest gav et pænt overskud. Mødet var ind i mellem ret så underholdende med muntre indslag fra Arno målmand og Jørgen Damgaard under eventuelt. Der bør lige nævnes, at FOB - festen i år 2009, hvor FOB har 75-årsjubilæum, slås sammen til en fest for hele Boldklubben FREM 20. juni d.å., og at årets FOB - cykeltur finder sted 17. maj med efterfølgende frokost. Børge Madsen

19 19 Vinterturneringen 2008/09 Vinterturneringen der er en privat arrangeret turnering med FOB som medarrangør, holdt sin store afslutningsfest i Dragør den 4. april Fra Boldklubben FREM deltog fire hold, Old-Boys, Masters, SuperMasters og Grand Old SuperMasters. Resultaterne var blandede med en tæt på, en midt imellem, en top og en bund. Suveræne vindere, af SuperMasters blev dette dygtige hold, 10 kampe 10 sejre og en målscore på 49-7: Fra topkampen mod Rødovre som blev slået med 7 2 er dette glade billede taget. Bagerst fra venstre: Arne Werge, Bent Andersen, Jørgen Mikkelsen, Lars Larsen, John Hansen, Mogens Nielsen, Arne Buhl, Jørn Jeppesen, Kjeld Cecil Nielsen. Forrest fra venstre: Niels Anton, Bjarne Nielsen, Steen Ryborg, Brian Juul, Søren Honoré, Bjarne Wigger. Foto: Børge Madsen Klinik for Fodterapi Margit Jensen Borgbjergsvej 9, st København SV Telefon Sydhavnens bedste barstole: CAFE HYTTEN VI SER OGSÅ FREM Siestavej 7, Glostrup Tlf A-kassen Kom og prøv dem, hvis der er plads! SYD-VEST BODEGA - P. Knudsens Gade 27 - Dart, Billard, Spil! CAFE HYTTEN - Enghavevej 77 - Billigt øl og sprut - Spil!

20 20 Status på medlemsseminaret april 2008 Hvordan er det gået? Mange har løbende spurgt mig hvor vi står ift. strukturrapportens forslag, medlemsseminarets opbakning og supplerende anbefalinger til klubben. For at gøre status har jeg sammen med Carsten Jallov og Thomas Thestrup gennemgået forslag og aktiviteter og efterfølgende finder du min sammenfatning. Der er nu gået over 1 år siden at strukturrapporten blev offentliggjort. Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at implementere de mange forslag meget er sat i gang, noget er gået i stå og noget må vente. Visioner, mål og planer dækkede perioden og alt skal naturligvis her i starten af 2009 ses i det perspektiv. Status pr. 15. marts 2009, dækker følgende hovedområder: Sportslige anbefalinger Sociale anbefalinger Organisatoriske anbefalinger Økonomiske anbefalinger Ønsker til nyt klubhus Medlemsseminarets supplerende forslag Kommentar: For at få en god baggrund for denne status anbefales det, eventuelt via klubbens hjemmeside, at læse klubblad nr.3/07 side omhandlende Strukturudvalgets rapport til bestyrelsen samt klubblad nr. 2/08 side 4 omhandlende Seminar om strukturrapporten April Sportslige anbefalinger Elitefodbold i U/17 og U/19: Kører som planlagt. Foreløbig er vi fået B-Licens og spiller i den landsdækkende division med begge hold. Har lige indsendt ny ansøgning, der skal sikre yderligere et år i Divisionen. Uddannelsesplaner der skal sikre trænere såvel B-licenser som A-licenser er igangsat. Oprette ungseniorhold U/20: Arbejdsgruppe (Jette S, Ole R, Martin Ø, Morten P) er nedsat primo Implementere DBU s Holdninger og Handlinger : Er igangsat og kører som planlagt, om end enkelte trænere og holdledere nok stadig skal vænne sig til den nye filosofi (udvikling af spillere frem for resultater). Flytning af cricketbane: Der er enighed om at ny cricketbane kan placeres på de nye kunstgræsbaner. Kræver dog godkendelse af Valby Idrætspark samt beslutning om indkøb af cricketmåtte. Afventer færdiggørelse af kunstgræsbanerne. Etablering af pigefodbold: Er ikke igangsat som planlagt. Afventer bestyrelsesbeslutning medio Sociale anbefalinger Arrangementsudvalg er nedsat og den første store Fremmerfest for alle generationer og grupper afholdes som heldagsarrangement den 20. juni (se omtale i bladet) Øvrige forslag er ikke igangsat pt. Organisatoriske anbefalinger Sekretariat på fuld tid: Er igangsat med udvidelse af kontorets åbningstid fra 18 timer ugentlig til 25 timer ugentlig pr. 1. januar Ny bestyrelsesstruktur: Er implementeret som planlagt, men lider lige nu, ved at generalforsamlingen ikke kunne udpege ny sportslig koordinator på mødet ultimo januar Endelig løsning forventes først godkendt ved næste generalforsamling i september (se referat fra generalforsamlingen) Ny driftsorganisation: Er implementeret som planlagt. Damesenior er lagt ind i senior-afd. øvrige pige-hold er ikke oprettet, men placeres i de respektive ungdoms-afdelinger, når de oprettes. Udvalg igangsættes: Faste udvalg er etableret for Økonomi, Klubhus og Lokalplan, Sport og Sociale aktiviteter. Udvalg til forbedring af Adm. rutiner og udvalg til Imagepleje er pt. ikke igangsat. Samarbejde med AS: På trods af en stor arbejdsindsats for at lykkedes er dette ikke implementeret som planlagt. Økonomiske anbefalinger Samme budget- og regnskabsmetode i alle afdelinger: Er igangsat. Nettoindtjeningen følger det enkelte hold (minimum i ungdomsafdelingerne). Er ikke igangsat. Egenkapital bør være 33 % af det årlige udgiftsniveau, eller max. Kr ,-: Opfyldes i dag. Skabe et øget indtægtsgrundlag som fundamentet for ekstra aktiviteter i perioden : Målet er sat til Kr ,- årligt i en 4-årig periode. Det umiddelbare resultat ser lidt tyndt ud, men økonomiudvalget forventer at komme med en mere klar melding i klubbladet til august. Det skal nævnes at udvalget har forelagt bestyrelsen 2 større projekter, der dog kræver investeringer af klubben før de giver afkast. Ønsker om nyt klubhus Projekt Valby Idrætspark og den netop vedtagne helhedsplan for området, er nu sendt til høring og endelig lokalplan

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION københavnsk august 2008 4. årgang fodbold KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk B & U FODBOLD - NYE U-BETEGNELSER MOR GÅR TIL FODBOLD - DRENGESPILLER TRÆNER OLD-GIRLS DOMMERUDVEKSLING - TO KFD TALENTER

Læs mere

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING

EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang EKS-FBU FORMANDENS STORE SPRING TALENTUDVIKLING I ARGENTINA DA SVERIGE VANDT 6-0 FOR 50 ÅR SIDEN BOLDKLUBBEN STJERNEN 2 FYN BOLD 2/2009 FYN BOLD Nr. 2 Maj 2009 16. årgang

Læs mere

IK Frem. Jubilæumsskrift

IK Frem. Jubilæumsskrift IK Frem Jubilæumsskrift 1912 2012 1 Redaktion Jørn Otte (ansv.havende) Jens Bak Erik Kragelund Redigering Elin Jensen-Sønderup Layout BB Consulting Tryk Hobro Lyntryk Udgivet af IK Frem Sønderup-Suldrup

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT.

FC ROSKILDE. Velkommen til. - hele byens hold Forår 2012. CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes. Se de nye SÆSONKORT. FC ROSKILDE PROFILAVIS APRIL 2012 Velkommen til FC ROSKILDE - hele byens hold Forår 2012 CARSTEN BROE En ukuelig tro på succes FC Roskilde arskort voksen sæsonkort Se de nye SÆSONKORT FC ROSKILDE PROFILAVIS

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013

Dansk Håndbold Forbunds Årsberetning 2013 s Årsberetning 2013 Årsberetning 2012-2013 Indholdsfortegnelse Beretning 2012-2013 Formandens Beretning S. 6 Oversigt bestyrelse og udvalg S. 12 Eliteudvalget S. 15 Turneringsudvalget S. 18 Dommerudvalget

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang

HOVEDSPONSOR. RGK Medlemsblad. April 2010. Nummer 1. 33. Årgang HOVEDSPONSOR RGK Medlemsblad April 2010. Nummer 1. 33. Årgang Velkommen på Rungsted Bytorv Her er Danmarks bedste delikatesse, med de dygtigste delikatesseassistenter Velkommen på Rungsted Bytorv vi glæder

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

Brøndby IF - FC Midtjylland

Brøndby IF - FC Midtjylland Brøndby IF - FC Midtjylland Anførerne Trupperne Klubberne Vejen til finalen Reglerne for finalen 48 finaler og fightere Pokalminder: Brøndby-Ikast 1989 store fodboldoplevelser Program for DONG Cup-finalen

Læs mere

april 2014 TEMA: FODBOLDPIGER TÆSKER SIG I FORM JYSKE MULD SPILLER I JYSK fodbold April 2014

april 2014 TEMA: FODBOLDPIGER TÆSKER SIG I FORM JYSKE MULD SPILLER I JYSK fodbold April 2014 Jysk odbold april 2014 TEMA: SAMARBEJDE NØD ELLER AMBITIONER? FODBOLDPIGER TÆSKER SIG I FORM MED CR7 I DEN JYSKE MULD MINI-BY SPILLER I JYLLANDSSERIEN JYSK fodbold April 2014 1 ! leder DBU Jyllands fodboldmagasin

Læs mere

FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com

FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com FODBOLD I BRØNDBY September 2005 / 22. årgang / Nr. 3 / Udgivet af Brøndbyernes IF Fodbold A/S / www.brondby.com NYE ANSIGTER Det er en Brøndbytrup med flere nye ansigter som har taget hul på mesterskabs-

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet!

Giv din støtte til HIF Ring til kontoret 86994169 og få din annonce i bladet! Entreprenør & Aut. kloakmester Jesper Schroll Jensen Hornslet Jord- og kloakarbejde samt betonboring Kloak-TV med sonde til søgning af rør tlf: 40783880 www.jsjkloak.dk Giv din støtte til HIF Ring til

Læs mere

Temanummer: Fodbold og sundhed

Temanummer: Fodbold og sundhed Nr. 3 august 2010 17. årgang Temanummer: Fodbold og sundhed Formandsklubben fik et skud verbale vitaminer! Væk med Danmarksserien Oprykningstoget kørte mod vest THOMAS HAR ORDET Thomas Bytoft, formand

Læs mere

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang

JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang 9 JernbanefritidDecember 2010 64. Årgang ÉN TIL DET HELE Der er visse ting, vi kun slår en lille bue uden om Manuel sporombygning Maskinel sporombygning Sporvedligeholdelse Sporjustering Perron ny-, og

Læs mere

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund

Nr. 2, april 2015. Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB. Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund Nr. 2, april 2015 Medlemsblad for Helsingør SKI & ORIENTERINGSKLUB Medl. af Dansk Orienteringsforbund - Dansk Skiforbund - Dansk Atletikforbund "" Medlemsblad for Helsingør Ski & Orienteringsklub www.hsok.dk

Læs mere

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16

NR. 1 2015 23. ÅRG. Læs bl.a. om. Beretning 2014 s. 4. RingMaster 2015 s. 5. Golfens Dag 2015 s. 14. Nyt fra Kontoret s. 16 Læs bl.a. om Beretning 2014 s. 4 RingMaster 2015 s. 5 Golfens Dag 2015 s. 14 Nyt fra Kontoret s. 16 Nyt fra Handicapudvalget s. 20 Trænerskifte s. 29 NR. 1 2015 23. ÅRG. OPLEVELSER UDOVER DET SÆDVANLIGE...

Læs mere

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14

JYSK FODBOLD. Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46. Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 JYSK FODBOLD Oktober 2010 Succes med ungtrænere i FC Skanderborg. Side 46 Fra 20 til 60 minispillere i Moltrup IF. Side 14 Samarbejde og utraditionelle seniorhold på Læsø. Side 52 Jysk Fodbold er Jydsk

Læs mere

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET

10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2. Spillernyt: AJAX GÅR GENNEM GULVET 10. ÅRGANG JULI 2008 NR. 2 HÅNDBOLDSPILLERNES EGET MAGASIN Spillernyt: DE UØNSKEDE SPILLERE Splinter i både bagdelen og selvtilliden. Både Kim Nielsen og Lise Knudsen har oplevet, hvad det vil sige at

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere