Venskaber og sociale kompetencer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Venskaber og sociale kompetencer"

Transkript

1 Månedsmagasinet Skolen ISSN: Venskaber og sociale kompetencer Januar 2010 Redaktør Tine Østergaard Næste udgivelse Februar Fra redaktøren: Venskabers betydning Grafisk tilrettelæggelse Michael Østergaard Forsidebillede Colourbox Illustrationer Pia Olsen / Forlag og annoncesalg Månedmagasinet Skolen Hovedgaden Faxe Ladeplads Tlf Abonnementssalg Tlf: TEMA artikler om venskaber og sociale kompetencer 6 Venskaber for livet af Karen Ellemann 8 Børn er sociale ér børn sociale? af John Aasted Halse 10 MÅNEDENS profil: Faxehus Efterskole af Hans Kristjan Vinther 13 Venskaber på Faxehus Efterskole af Tine Østergaard 15 MÅNEDENS artikel: Børns gode liv om venskaber af Per Schultz Jørgensen 18 Unge nørders sociale redning er Internettet af Anni Løndal de Lichtenberg 22 Hvor der er liv af Pernille Buch-Rømer 24 MÅNEDENS interview: Piger og veninder af Tine Østergaard MÅNEDENS kommentar Annoncerne er zoneinddelt. Dette er zone 1 Annoncemateriale - mærket med ordrenr. kan sendes til Magasinet på ovenstående adresse eller . Månedsmagasinet Skolen - udkommer til samtlige folkeskoler, privatskoler og seminarer i hele landet. Med støtte fra jeres lokalområde skaber vi et politisk uafhængigt forum, hvor debatten er åben for alle med interessefor grundskolen. Lægfolk som fagfolk kan sætte deres sag på dagsordenen; alle holdninger og budskaber er velkomne. Ordet er dit Nyvurdering af folkeskolens uddannelsespraksis af Vagn Madsen DEBAT artikler 27 Kærestevold? Ikke på vores skole! af Jeanette Marie Grøn Nielsen 29 Nedsat koncentration og læring af Dorthe Borgkvist 31 Det er skolens og samfundets skyld at børn og unge bliver usunde af Frede Bräuner 34 Tilgængelige ordbøger af Jacqueline R. Levin 37 DEN INDVENDIGE BAGSIDE: Spots, nyheder og info. 31 3

2 Venskabers betydning Tine Østergaard Redaktør Så tager vi hul på et nyt år med Månedsmagasinet Skolen. Vi håber at alle vores læsere har haft glæde af vores Magasin i det forgangne år og vil tage godt imod de nye udgivelser i år Temaet i vores første udgave er: Venskaber og sociale kompetencer et tema som giver de fleste af os billeder og associationer til oplevelser, erfaringer og relationer. Der kan ikke herske tvivl om at venskaber har stor betydning. At ens vennekreds i mange situationer er lige så vigtig som ens familie. Nogle venskaber går mange år tilbage mens andre er ganske nyudsprungne. Betydningen af dem behøver ikke at være forskellige alt efter levetiden. Det handler om de ting man har sammen og ikke så meget om tiden man har haft sammen. Jeg er taknemmelig for alle de venskaber jeg har haft gennem tiden, også dem der ikke findes længere. Jeg værdsætter de mennesker jeg omgås med i dag og sætter pris på de sande venner jeg har. Det er dem som nogle dage kan hive mig op af dybet. Alle har de hver især præget mig og givet mig noget med på vejen. Vi har denne gang otte spændende artikler om Venskaber og sociale kompetencer. MÅNEDENS profil handler om Faxehus Efterskole og Hans Kristjan Vinther fortæller om, hvordan der arbejdes med de unges sociale adfærd og det sociale fællesskab på skolen. I den forbindelse har jeg talt med fire unge mennesker fra Faxehus om deres syn på venskaber og fællesskabet, og hvorfor de har valgt at gå på efterskole. MÅNEDENS artikel Børns gode liv er skrevet af Per Schultz Jørgensen og sætter bl.a. fokus på kompetencebegrebet, venner og skoletrivsel. Anni Løndal de Lichtenberg fortæller om børns venskaber på nettet og Pernille Buch-Rømer skriver om de højtbegavede børns venskaber eller mangel på samme. John Aasted Halse har fokus på, hvordan man kan arbejde med børns sociale adfærd og hvem der har ansvaret for, at børnene har en god adfærd. Socialminister Karen Ellemann giver også nogle ord med på vejen om Venskaber for livet. MÅNEDENS interview er med tre piger som fortæller om dét at være veninder. MÅNEDENS kommentar af Vagn Madsen. Vores fire debat artikler er en blandet landhandel som handler om: Kærestevold, Nedsat koncentration og læring, Skolens og samfundets skyld at børn og unge bliver usunde samt artiklen om Tilgængelige ordbøger. Næste udgave af Skolen udkommer i februar 2010 med temaet Mobning. Til sidst er der blot at sige tak til alle vores læsere og skribenter og afslutte med Georg Ebers citat: Venskabet er først ægte, når to venner, uden at mæle et ord, kan glæde sig ved blot at være sammen. 4

3 Venskaber for livet De fleste af os kender heldigvis fornemmelsen af at have en god ven. En man kan dele ting med, en man kan glædes med, og én man kan stole på. En ven giver tryghed, fordi man ved, at man altid har en at gå til en at støtte sig til. Det er, som Benny Andersen skriver i sin sang Rart at være alene, men bedst at have en ven Af Karen Ellemann, Indenrigs- og Socialminister Det gælder både for voksne og i særdeleshed for børn. For børn har venskaber stor betydning for trivsel og selvværd. Venskaber er en del af børns måde at socialisere sig på, og har stor værdi i deres hverdag og for deres udvikling. Venskaber skaber glæde, men giver også børn mulighed for at afprøve og udvikle sociale kompetencer som mægling og forsoning. Mange gode venskaber knyttes i skolealderen, nogle varer hele livet, andre varer kortere, men er alligevel værdifulde og ofte fyldt med gode minder, der giver en ballast af selvtillid og selvværd videre i livet. Især for udsatte børn kan gode venskaber have en uvurderlig værdi, og være med til at opveje nogle af de problemer børnene oplever i familielivet og andre steder. Derfor er det også vigtigt, at vi fokuserer på, hvordan børn får gode relationer til hinanden, som danner grobund for gode venskaber både i skolen og andre steder. Desværre er der dog stadig nogen, for hvem skoletiden ikke kun er glade tider med venskaber, leg og læring, Foto: Steen Evald men også negative oplevelser med daglige drillerier og mobning. Mobning kan gøre skoledagen til en lang prøvelse, hvor man hele tiden frygter for, hvornår man er i skudlinjen næste gang. Mobning kan have alvorlige konsekvenser både for den, der bliver mobbet, og også for mobberen. For den der bliver mobbet, kan det handle om lavt selvværd og skyldfølelse, men også om fysisk utilpashed og stress, noget der både går ud over livskvalitet og indlæring. Mobberen, som måske først oplever en højere social status i kraft af sit mobberi, vil ofte ende med at blive upopulær og opfattet som en utroværdig person. Mobning har altså kun tabere, og derfor er det vigtigt, at vi helt klart siger, at vi ikke vil acceptere mobning først og fremmest for offerets skyld, men også for mobberen og alle de børn, der er tilskuere til mobningen og derfor påvirkes. I 2004 indgik en lang række organisationer med interesse i børn og deres skolegang en aftale om et nationalt samarbejde for god trivsel i skolen og imod mobning. Parterne underskrev en trivselserklæring, der klargjorde både politikeres, skolelederes, læreres, pædagogers, forældres og ikke mindst elevernes ansvar for den sociale trivsel i skolen. Regeringen har sat mange kræfter ind i kampen mod mobning. Blandt andet betyder en ny lov, at alle skoler nu skal have en strategi mod mobning, der skal sætte fokus på konsekvenserne af mobning og indføre redskaber til at bekæmpe mobningen. Strategien skal være en del af et værdiregelsæt for skolen, der handler om retningslinjer for god adfærd på skolen, og samtidig sætter pejlemærker for et godt undervisningsmiljø både fysisk og psykisk. Sidst år rullede den store antimobbekampagne Sammen mod mobning for trivsel, tolerance og tryghed ud over landet. Den var sat i gang af Undervisningsministeriet i samarbejde med 5

4 TEMA om venskaber folkeskolens parter. Formålet med kampagnen var at øge bevidstheden om, at mobning er et fælles ansvar og at få engageret alle i kampen mod mobning. Kampagnens aktiviteter spændte over en række initiativer blandt andet etablering af trivselsambassadører, mobbestopperkurser og et tv-program med et tilhørende dilemmaspil. Vi skal lære vores børn værdien og glæden ved venskab Men paragraffer og kampagner gør det ikke alene. Det helt afgørende er, hvad der sker ude på skolerne i klasseværelserne og i frikvartererne mellem børnene. Det er her, problemet i sidste ende skal løses, og ikke på Christiansborg. Her er det forældrene, og børnene, der har ansvaret. Forældrene har ansvaret for at lære deres børn, at mobning er forbudt og børnene har ansvar for, at de ikke hopper med vognen, når nogen bliver mobbet, men i stedet siger nej. Her er det også vigtigt, at skolen inddrager forældre og elever, og sikrer, at de er med ved udformningen af spillereglerne på skolen, for at sikre ejerskab og opbakning. Men først og fremmest handler det om, at vi skal lære vores børn værdien og glæden ved venskab og at det er en glæde, som alle børn skal have lov at opleve. Nogle venskaber varer hele livet, nogle varer få dage eller år, men de har det tilfælles, at den glæde, tryghed og tillid, der følger med dem, varer hele livet. 6

5 Børn er sociale ér børn sociale? Af John Aasted Halse, autoriseret psykolog og forfatter Gruppen er ikke alt, men uden er der ingenting! Kammeratskabsgruppen har meget stor betydning for et barns trivsel og udvikling. Man kan med en vis ret mene, at sådan har det altid været. Der er dog næppe tvivl om, at gruppen spiller en hidtil udset stor rolle for det enkelte barn. Blandt andet er gruppepresset i en børnegruppe meget stort, hvilket blandt andet medfører, at børn løber med og anvender den adfærd, som de stærke jævnaldrende anvender. Et dårligt socialt miljø i klassegruppen rammer faktisk både dybt og bredt. Dybt fordi det rammer og krænker den enkelte med et ringe selvværd til følge. Bredt fordi den negative adfærd kan være medvirkende til at børnegruppen kommer til at fungere dårligt, med dårlig trivsel til følge for hele børnegruppen. Kammeratskabsgruppen har meget stor betydning for et barns trivsel og udvikling Strategier til ændring af børns sociale adfærd 1. At læse eventyr, historier og spille teater Når man læser historier for børn, konfronteres de ofte med almene problemstillinger på et symbolsk plan. Børnene bliver opslugt af spændingen og oplever glæden ved at lytte. De får også en oplevelse af, at den voksne kan give dem noget, som de sætter pris på. Ofte identificerer de sig med helten, som i eventyrene altid gør det rigtige. Man kan sige, at eventyr og historier gengiver moralske forestillinger om, hvordan man kan handle og tale rigtigt i en konkret situation. Børnene kan også spille små teaterstykker og på den måde komme frem med dilemmaer, som har betydning for dem. De lærer at lytte til andre, ved at andre lytter til dem. Når børn gennem et spil synliggør, hvor voldsomt det fx er at blive kaldt for det værste, sker det ikke sjældent, at de selv finder frem til nye måder at være sammen. 2. Leg i gruppen Gennem legen møder det enkelte barn andre børn 7

6 TEMA om venskaber og andre voksne og får her igennem mulighed for at anvende sin empati. Det sker blandt andet gennem fantasilege og rollelege. Når børn leger med hinanden, udvikler de deres adfærd, lærer så at sige, at man ved kommunikation kan gøre sig forståelig for andre, men også, at man kan støde andre fra sig! De fleste børn mestrer spillereglerne, mens andre er ufølsomme overfor kammeraternes signaler. De har derfor brug for støtte og vurderinger fra de nære voksne. 3. Arbejdssitu ationer, hvor samarbejde og social adfærd opleves som en nødvendighed Børnene anbringes i situationer, hvor det er nødvendigt at gøre noget sammen. Det betyder ikke, at det pædagogiske arbejde skal struktureres som egentligt gruppearbejde. Det afgørende er, at det, man laver lige nu, har betydning for gruppen som helhed, og hvor individuelle løsninger ikke er mulige eller hensigtsmæssige. Man kunne udtrykke det sådan: Det, den ene gør, har betydning for - og er afhængigt af, hvad de andre gør, eller kan gøre! På den måde kan man udvikle en egentlig sammenhængskraft i gruppen. Og hvem har ansvaret for, at børn har en god adfærd? Fælles kollegiale holdninger Når man skal arbejde med børnenes sociale adfærd, forudsætter det et tæt kollegialt samarbejde. Medarbejderne er jo ikke altid enige om mål og metoder. Det fører til vidt forskellige normer for samværet mellem den enkelte medarbejder og børnene. Hvilket der i sig selv ikke behøver at være noget problem i. For børn bliver ikke nødvendigvis forvirrede af, at en medarbejde mener ét og en anden noget andet. Derfor behøver man ikke at være enige om alt ned i mindste detalje. For eksempel kan der være forskel på, hvordan den enkelte voksne reagerer overfor børns dårlige adfærd. Men hvis tilfældighederne ikke skal råde, må alle medarbejdere på den enkelte institution og skole dog finde frem til nogle adfærdsmæssige knudepunkter for, hvornår man skal reagere, for eksempel: Hvad skal vi altid gribe ind overfor Hvilke krav skal vi altid fastholde, Hvad skal vi til enhver tid påtale, Er der sammenhænge, hvor det er relevant at lade børnene prøve sig frem? Et delt ansvar At forældrene med deres aktive og positive opbakning til etablering af et godt socialt klima i klassen er indiskutabelt! De kan gennem deres egne tydelige holdninger overfor børnene markere, hvilke handlinger og ord der er acceptable og hvilke der ikke er det. Læreren kan ofte være i en svær situation, for hun skal opdrage visse af børnene på tværs af forældrenes påvirkninger, hvilket selvsagt gør det meget vanskeligt at skabe et godt miljø for børnene. Og hvem har ansvaret for, at børn har en god adfærd? Er det forældrene eller de pædagogiske medarbejdere? Forældrene bærer naturligvis hovedansvaret for børnenes opvækst og trivsel. De er naturlige resurs epersoner i forhold til barnet og har derfor en stor del af ansvaret for, at børnene får sociale handleevner. Det er vigtigt, at forældre viser, at børnenes kammerater er vigtige. At de viser interesse for, hvordan deres eget barn er overfor andre børn, men også når børnene er sammen er parate til at opdrage på kammeraterne alle forældre har et ansvar for alle børn i skolen og SFO en. Hvis flertallet af forældre handler på den måde, viser det børnene, at de gerne vil være med til at vise børnene, hvad en god kammerat er. Forældrene skal vise børnene, at de synes det er vigtigt, at alle børn i gruppen trives og de skal modvirke, at der skabes skel mellem børnene. De skal gribe ind overfor tendenser til dårlig adfærd, bagtalelse og klikkedannelse. Ikke kun for dem det går ud over, men også fordi ens eget barn kommer til at trives dårligt, hvis der er dårligt socialt klima i børnegruppen. Det er vigtigt, at forældre gør sig klart, hvilke spilleregler, der skal være for børnenes adfærd, mens de er hjemme. Men det er lige så vigtigt, at de pædagogiske medarbejdere og forældrene får en åben og fordomsfri dialog om børnenes adfærd, om hvilke krav man vil stille til børnene i så henseende. Link: Litteratur: John Aasted Halse: Skolens sociale liv, Dafolo 1996 John Aasted Halse: Fuck dig og børns sprog over for hinanden og de voksne, Dansk Pædagogisk Forum, 2007 John Aasted Halse: Børn og stress, Dafolo

7 Faxehus Efterskole At jeg har valgt at være lærer på en efterskole er på baggrund af 5 år i folkeskolen, hvor jeg synes at der var for lidt tid til den sociale dannelsesopgave, som jeg synes er meget vigtig for børns udvikling. Der er masser af børn som får den opbakning i hjemmet og som har de redskaber med sig, som der skal til for at lære at begå sig socialt. Men der er også børn som ikke har fået det med sig og som jeg kan se har så mange nederlag og konflikter med deres kammerater og voksne at de til sidst giver op og isolerer sig Af Hans Kristjan Vinther, skolelærer Det sociale fællesskab I deadline på DR2 den 15. november handlede indslaget om depression som en folkesygdom. Hvor en af programmets konklusioner er, at der er så mange i dag, som får depressioner fordi mange lever isoleret og uden for fællesskab. Der er et billede jeg genkender i mange unge. Den efterskole jeg er på har gjort det til en mærkesag at skabe forpligtigende fællesskaber med plads til det individuelle og jeg synes vi lykkes godt i det. Det er meget vigtigt for unge at føle, at de hører til et sted. Vi har jo nogen som kommer ind ad døren og føler at de ikke gør og aldrig har gjort det. På seminariet stiftede jeg bekendtskab med den kendte psykolog Erik Erikson, han siger at alle har behøv for at tilhøre en gruppe. Men hvis ikke man af forskellige årsager føler man kan være en del af fællesskabet og man er velkommen, så danner man en modkultur, hvor man så at sige danner en identitet, der er bygget op om det at være imod. Men inderst inde altid har et ønske om det at være en del af fællesskabet. Den tendens ser jeg ofte i de børn, vi får ind på skolen. Det er ikke den største gruppe, men vi har flere end de andre efterskoler jeg kender. Det er ofte unge, der opfatter sig selv som alternative og dem har vi stor succes med at føre igennem. Både fordi vi kan rumme dem som de er, men også at vi på en måde har fået ry for, at det er her de er, så der kommer altid en del hvert år og de finder altid en del andre som sig selv. Det sjove er, at så er de ikke udenfor længere og tilhører nu en gruppe, hvilket er rigtig rart at være vidne til. Det kommer ofte til at være springbrættet og styrken til at gå tilbage til verden, som nogen af dem har vendt ryggen. 9

8 MÅNEDENS profil Det er meget vigtigt for unge at føle, at de hører til et sted kontakt. Begynder at sænke paraderne i et tempo, så jeg ofte efter få uger eller måske måneder, er mere tæt på dem end jeg var med de elever, jeg var klasselærer for i folkeskolen i løbet af flere år. Hverdagen på skolen Her på efterskolen, mødes jeg eller min hjemgruppemakker hver dag en halv time med vores gruppe af elever og snakker om løst og fast og gør rent med dem. Derefter spiser vi 45 minutter med dem og en dag om ugen, har jeg aftenvagt, hvor jeg laver mad med dem, går rundt og putter dem og har rigelig tid til at løse konflikter, holde hånd og bare have det sjovt med dem. Derudover mødes vi hver fredag i halvanden time, hvor vi snakker om elevrådsarbejde, ting der nager og ting vi er glade for. Tryghed, tillid og konflikter Jeg kan se her, at elever som kommer ind ad døren og ikke rigtig tror på tingene mere og ser på voksne med mistro, fordi de er vant til at der er nogen forventninger, de ikke kan leve op til og derfor ender med negativ På skolen er det en høj prioritet at eleverne trives På skolen er det en høj prioritet at eleverne trives. Nogle af eleverne vi får ind har en stor mistillid til andre og kommer ofte i konflikter med de andre elever. Det er noget vi sætter højt, for eleverne skal føle sig trygge hos os. Jeg tror godt jeg tør sige, at vi er enige om, at det ikke nytter at anskue en konflikt som en hvor det gælder om at finde et offer og overgrebsmand, men det handler om at få løsnet op for misforståelser og finde arrangementer, der tilgodeser de enkelte parters styrker og svagheder. Når der opstår en konflikt, griber jeg den oftest an, ved at snakke med den der ser ud til at føle sig mest såret. Det er typisk også den der kommer til mig. Nogen gange kan jeg løsne op for konflikten uden at den anden skal involveres, men giver den der Faxehus Efterskole 10

9 MÅNEDENS profil føler sig i klemme nok overblik med til selv at give slip på konflikten eller gå tilbage og tage en snak med den anden. Men lige så ofte er det ikke noget der kan klares med det. Så tager jeg fat i den anden og hjælper dem til at få sat ord på hvordan de oplever konflikten. Her er det vigtigt med nogle spilleregler. Det er ikke nyttigt at kalde den anden for navne eller tilkende den anden motiver. Ofte er det sådan i en konflikt at de stridende parter begynder at tolke på dens andens handlinger og prøve at regne motiverne ud. Dette gøres ofte ud fra egne erfaringer og for nogen så bliver det til en dæmonisering af den anden. Her er det vigtigt at holde sig til, hvad der faktisk er sket og sagt og så kun snakke om hvad der sker i en selv og hvad man ønsker der skal ske. Dette løsner op for næsten alle konflikter er min erfaring. En sjælden gang imellem må vi ty til at vi skal være to voksne. Det var ikke viljen der manglede i folkeskolen, men rammerne var for snævre Mobning Det er ikke nok for mig at være på en skole, hvor man som vi har en mobbepolitik eller et ønske om at støtte op om børns venskaber. For det var ikke viljen der manglede i folkeskolen, men rammerne var for snævre og tiden sammen var centreret omkring 1 lærer, op til 27 elever og en stram plan for hvor man skulle nå hen fagligt. Det trivedes jeg aldrig rigtig i. Jeg har været med til at vi en gang smed 3 piger ud, fordi de havde kørt sig så meget op i fordomme om en pige her på skolen og skrev trusler og ubehagelige ting til hende på Arto. Det var dengang, nu er det Facebook det hele. De ville ikke slippe det de havde gang i og var umulige at få i tale om hvordan det var for pigen, at de gjorde det. Så vi smed dem ud. Det er aldrig sjovt at smide nogen ud, men det er rart at vi kan gøre det. Fordi det er nogle gange de forkerte, der betaler en meget høj pris for at holde på nogen som ikke evner at begå sig med andre på en måde, så de ikke skader andre og ikke kan nås pædagogisk et sted som vores. De har måske brug for meget få voksne og meget få kammerater for at kunne lære det at være sammen med andre. 11

10 Venskaber på Faxehus efterskole Fire unge mennesker fortæller om deres efterskole og syn på venskaber. Hvorfor har de valgt Faxehus og hvad betyder det for dem at gå på skolen? Hvad er det for et særligt fællesskab som de unge oplever på skolen? Hvordan er det at få nye venner og hvad betyder venskaberne for de unge? Af Tine Østergaard i samarbejde med Johan, Kasper, Marlene og Johanne Faxehus Efterskole ligger i en lille by, Fakse Ladeplads, på Sydøstsjælland. Skolen ligger næsten direkte på stranden og lige ved egen skov. Skolen er en politisk efterskole med rød/grønne værdier. Skolen er miljøbevidst og lægger stor vægt på økologi og genbrug. Skolen har ca.100 elever med henholdsvis 9. og 10. klasse. Skolen er demokratisk ledet og gør meget ud af dette både fra lærernes side og fra elevernes side. Det betyder dog ikke, at alt er tilladt. Der er få regler, som til gengæld forventes overholdt. skole, som vægter det kreative højt. Jeg var hernede på en åben hus dag og syntes det virkede som et godt sted. At stedet ligger lige ved skov og strand er et stort plus. Marlene: Jeg oplevede også dårlige lærere i folkeskolen men jeg har ikke oplevet mobning, jeg fik skolen anbefalet af en ven. Det er i øvrigt ret cool typer, som går her på skolen. Johanne: For mig var det lidt tilfældigt at det blev Faxehus, men jeg er glad for at være her, selvom jeg også savner dem derhjemme. Jeg blev mødt af fire friske unge mennesker en torsdag formiddag og vi fik os en rigtig god snak om Faxehus og venskaber. Interview: Hvad hedder I? Johan, Kasper, Marlene, Johanne. Hvor gamle er I og hvilket klassetrin går I på? Vi er alle 15 år og går i 9 klasse. Det er i øvrigt ret cool typer, som går her på skolen Er det nemt at få nye venner her? Meget nemt folk kommer med et åbent sind, og mange kommer også for at få nye venner. Her er vi alle på lige fod og man lærer hurtigt hinanden at kende, fordi vi er her døgnet rundt. Hvor bor I, når I ikke er på Faxehus? Hedehusene, Skovlunde, Slagelse og Brønshøj. Hvorfor har I valgt at tage et år på efterskole? - Og hvorfor faldt valget på Faxehus? Johan: P.g.a. mobning og jeg ingen venner havde, jeg syntes ikke vores klasse fungerede og lærerne var dårlige. De forsøgte da at få kontrol med klassen, men det lykkedes ikke. Jeg valgte også Faxehus, fordi det er en socialistisk efterskole og jeg er selv meget rød. Kasper: Jeg valgte også efterskolen af mange af de samme grunde som Johan. Jeg fandt Faxehus på nettet og kunne godt lide, at det er en 12

11 MÅNEDENS profil Hvad laver I når I er sammen? Vi snakker, går ture, spiller computer og fodbold og farver hår. Vi krammer faktisk mere her end derhjemme Hvordan er fællesskabet mellem de unge her på skolen? Det er rigtig godt, vi bliver tvunget til at kunne fungere sammen, vi bliver simpelthen nødt til at være sociale, det er som at være en stor familie. Hvad så hvis man har en dårlig dag og har lyst til at være alene? Folk kan godt fornemme, hvis man har brug for ro og det bliver også respekteret, så kan man være lidt alene eller gå en tur. Hvad betyder en ven her kontra en ven derhjemme? Man bliver mere intim og åben her, ja vi krammer faktisk mere her end derhjemme. Oplever I konflikter og mobning? Vi oplever ikke mobning på skolen, men der opstår selvfølgelig konflikter mellem eleverne. Konflikterne skal løses og tales om, kan vi ikke selv løse dem, kan vi altid få hjælp af en lærer. Rygter spredes i øvrigt rigtig hurtigt her på skolen, og de kan handle om alt. Man kan vist roligt sige at Faxehus er de interne jokes fødested Hvilke egenskaber skal man have for at være en bedste veninde/bedste ven? Det er én der altid er der for én - og én man altid kan komme i kontakt med. Man skal kunne snakke godt sammen og have en forståelse og god fornemmelse for hinanden. Humor er også vigtigt i et venskab og fylder rigtig meget her på stedet. Man kan vist roligt sige at Faxehus er de interne jokes fødested. (Dette har jeg så tydeligt bemærket under hele interviewet). Opstår der venskaber mellem drenge og piger? - Og hvad med kæresterier? Her er vi venner på tværs af kønnene, sådan var det slet ikke i folkeskolen. Der var piger og drenge meget mere opdelte. Der er mange der har affærer her med forskellige, men der er ikke så mange faste kærestepar vi oplever ikke at det giver anledning til problematikker. Hvad synes I om at gå på efterskole? Det er bare super fedt og kan kraftigt anbefales Afsluttende: Det jeg kunne mærke betød noget særligt for de fire elever Johan, Kasper, Marlene og Johanne var: Lærernes engagement og lyst til at være sammen med dem. De var alle meget enige om, at lærerne er vældig flinke og giver sig tid til hver enkelt elev. Det føles som om vi er en stor familie At de unge føler sig accepteret og at de hver i sær har en følelse af at blive set og anerkendt af lærerne og hinanden, skal der slet ikke herske tvivl om. Citat fra en af eleverne: Lærerne er meget nærværende og gider være sammen med os. Vi kan virkelig mærke, at de kan lide os. De har også meget personlighed og behandler os som mennesker, den oplevelse havde vi ikke i folkeskolen. Det føles som om vi er en stor familie. 13

12 Børns gode liv om venskaber Spørger man børn om, hvad et godt liv er for børn, svarer de ofte, at det er at have venner. Da Vejle kommune for et par år siden udformede deres børnepolitik 1 var børn i alle aldre med i processen. De sagde bl.a., at et godt liv er at være tryg, være elsket, have venner og en voksen, der altid holder hvad hun lover. Venner betyder næsten alt. Her er den tillid, der også giver styrke og vovemod: Vi må ikke klatre på hustaget, men det har vi lige gjort. Venskab giver mening og perspektiv. Som en af drengene udtrykte det: Det er lige meget, om jeg er her eller hjemme bare jeg er sammen med Mathias. Hvordan kan vi skabe det socialt gode børnemiljø? Af Per Schultz Jørgensen, professor, dr. phil. Hvad er social kompetence? At være kompetent også som barn er at kunne håndtere de udfordringer, man stilles over for. Et andet udtryk er mestring. Der er tale om en personlig måde at tackle situationer på: personen tror på sig selv og har indsigt og færdigheder. Social kompetence drejer sig om indlevelse og at kunne handle socialt. Det kan betyde at tage opgaverne på sig, være hjælpsom, være ansvarlig, udfarende og få ideer i situationen. Man skal have sociale værktøjer som at kunne vente til det bliver ens tur og påtage sig en opgave men lige så vigtigt er det at kunne leve sig ind i den måde, andre har det på. Det er ikke mindst på det område, det svære ligger, og de børn, der ikke magter det, de har svært ved at få venner og ikke mindst svært ved at holde på deres venner. 1 Et godt børneliv I Vejle Kommunes dagpleje, vuggestuer og børnehaver. Vejle Kommune, udateret Venskaber opstår grundlæggende af en gensidig sympati. Social kompetence rummer nogle færdigheder og menneskelige egenskaber, der læres i de allerførste leveår. Her skabes en grundholdning af tillid eller mistillid, der præger alle senere sociale samspil. Det er den mentale åbenhed, der skal til for at skabe en fælles social verden - og det venskab handler om. At have venner Venskaber opstår grundlæggende af en gensidig sympati. Man kan lide hinanden eller tiltrækkes af hinanden. Det kan være fordi man ligner hinanden eller oplever at man får noget hos den anden, som man selv savner. Der er mange bevæggrunde, men venskaber drejer sig om en gensidig tiltrækning. Det kan være spontant, men venskaber kan også opstå ud af noget, der arrangeres. Stenderup skole i Juelsminde kommune besluttede fx at skabe en skole med vægt på venskaber. Alle børn skal have en ven, sagde de. Derfor arbejdede de med såkaldte makkerskaber, det vil sige at eleverne havde siddemakkere, arbejdsmakkere, musikmakkere, 14

13 MÅNEDENS artikel legemakkere og børn i 4. havde en makker i 1. klasse. En makker er en kammerat, som man fx i 14 dage sidder ved siden af og lærere fordeler og organiserer, så alle kommer på et eller andet tidspunkt til at sidde ved hinanden. En makker er en arbejdskammerat, men det vigtige er, at ud af et formelt organiseret forhold opstår der også uformelle bånd. De handler om større er at skabe sin egen verden og den personlige sammenhæng. Der er ikke mere samme sociale kontrol, familiemønstrene er anderledes end før og børn skal selv finde en vej. Derfor bliver spørgsmålet om social kompetence afgørende for, om det bliver et godt liv eller et liv i udkanten og med risiko for at udvikle vanskeligheder. Børns barndom kan skitseres på denne måde: arena arena BASE arena eller mindre sympati, fortrolighed, respekt kort sagt kvaliteter, der også er indeholdt i et venskab. Det formelle forhold i makkerskabet kan blive til et venskab. Vi kan skabe pædagogiske miljøer, der lægger større eller mindre vægt på, at børn udvikler venskaber. Vi skal ikke sætte os ned og vente på, at venskaber bare opstår af sig selv. Det er her den store pædagogiske udfordring ligger. Børn uden venner mister deres indre tro på sig selv Den åbne barndom Børn vokser op i en åben verden, hvor det ofte er op til dem selv at skabe de sociale netværk. De traditioner, der engang bandt samfundet sammen industrisamfundet og landbokulturen er svækket. Børn vokser op i en individualiseret verden, hvor den vigtige udfordring arena Basen er mor og far, her ligger det stabile udgangspunkt for de mange raids til arenaerne. De første er vuggestuen eller dagplejen, de næste er børnehaven, så kommer skolen og SFOen og de mange andre sociale sammenhænge, som børn indgår i. Børn i 8-10 års alderen har formentlig helt op til 10 arenaer, de kommer i. Det er netværk, der af den franske sociolog Pierre Bourdieu blev kaldt en kulturel kapital. Her ligger de ressourcer, der kan trækkes på, der stimulerer og opmuntrer og ikke mindst de sociale tilbagemeldinger, der giver en social identitet. Her bekræftes, at man er den samme, at man har værdi og slår til. Den daglige anerkendelse sker her i venskaberne og modsat: børn 15

14 MÅNEDENS artikel uden venner mister deres indre tro på sig selv og starter måske med de første psykosomatiske symptomer som ondt i maven, hovedpine, ikke kunne sove og ikke have lyst til at gå i skole. Skoletrivsel Langt de fleste børn trives i skolen. Undersøgelse af skoletrivsel viser, at fx blandt de 11 årige er andelen der trives i skolen helt oppe på omkring 80 pct. Og andelen, der supertrives, ligger på omkring 35 pct. Men hvad er det for en gruppe, der har det så godt i skolen? Svaret er, at det er en gruppe, der socialt har det godt i skolen, de har kammerater, de har det godt med læreren, de bakkes op af mor og far og de har det godt med selve følelsen af at slå til. De har det godt med deres eget mellemgulv. Skoletrivsel er i væsentlig grad social. Resultaterne viser også, at social trivsel fører til bedre faglige resultater. Det kan forklares på flere måder, en af dem er den enkle, at elever, der har det godt socialt, de er også trygge og tør gå i kast med faglige udfordringer. Lærerens rolle Til syvende og sidst er læreren rollemodel for eleverne Enhver klasse har brug for synlig ledelse, ikke en autoritær, men en demokratisk ledelse, der inddrager eleverne. Lærerens rolle er at organisere og skabe en klasserumskultur, der sætter trivsel øverst på dagsordenen. Det sker bl.a. ved at arbejde med makkerskaber, lave mobbe-programmer og inddrage både elever og forældre i udviklingen af de sociale normer i klassen. Til syvende og sidst er læreren rollemodel for eleverne: det er lærerens egen måde at være både lærer og menneske på, der danner forbillede også socialt. Det gode liv begynder i barndommens venskaber Afslutning Børns sociale trivsel er den vigtigste opgave for os som forældre og professionelle. Deres sociale liv er grundstenen til resten af deres tilværelse. Det gode liv begynder i barndommens venskaber. Per Schultz Jørgensen: Uddannet lærer, cand. Psych, professor, dr. phil. Lektor ved Københavns Universitet, forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og professor i socialpsykologi ved DPU. Har forsket i børn, barndom og familieliv og udgivet en række bøger og artikler. Senest udgivet bogen Familie og børn i en opbrudstid sammen med Dencik og Dion Sommer (Hans Reitzel, 2008). Medlem af Børnerådet siden dets start i

15 Unge nørders sociale redning er Internettet Lad mig straks sige, at min holdning til de unges brug af forskellige medier er, at det er læringsfremmende, horisontudvidende, fællesskabsdannende og fremtidskvalificerende. En kvart million danske børn i alderen 8-19 år mødes dagligt på HABBO.dk, hvor der dannes venskaber på tværs af bygrænser. Venskaberne rækker ud i offlinelivet og giver bølger helt ind i dit klasseværelse Af Anni Løndal de Lichtenberg, forælder og debattør Jeg har nu været på de unges sociale Internetmødested HABBO.dk sammen med min søn i et års tid. Det har jeg, fordi jeg jo har en forældrerolle i både min søns online- og offlineliv. Men jeg er der også af to andre grunde: For det første for at være sammen med min søn, dér hvor han er. For det andet fordi jeg har set en unik mulighed for at liste læring ind i min søn uden, han opfatter det som læring. For det tredje for at få en fornemmelse af, hvad der rører sig blandt de unge. På HABBO er der alle slags børn og unge Hvad er HABBO? HABBO er verdens største internetbaserede virtuelle social networking website for tweens og teenagere. HABBO ejes af Sulake, som er en finsk virksomhed. Sulake har siden 2000 oprettet HABBO i 32 lande. Udover sponsorater LEGO og diverse musikere sponsorerer fx HABBO og reklamer på siten, så tjener Sulake på brugernes køb af HABBO-mønter. Hvad koster det at være på HABBO? Brugerne kan være gratis på HABBO i en skrabet udgave, men vil man have flere muligheder så koster det. På HABBO er der alle slags børn og unge. Også dem 17

16 TEMA om venskaber der stjæler, snyder og skaber ballade. Ikke så få unge har brugt over kr. 500,- på HABBO, og ikke så få har prøvet, at blive frastjålet det hele, men oftest fordi, den unge er naiv og ikke følger sikkerhedsreglerne. Misforstået forsøg på at skabe et trygt og sikkert sted? På HABBO bruger man ikke sit eget billede, her opretter brugerne en eller flere figurer. Det er ikke muligt nogen steder på HABBO at offentliggøre egne billeder. Det er heller ikke lovligt at udveksle personlige informationer på HABBO og ord, som adresse msn eller telefon bliver omdannet til bobba. Men brugerne har selvfølgelig fundet en måde, at omgå forbuddet på. er svarerne ofte: fordi han er venlig. Fordi han er sjov. Fordi han er hjælpsom. Fordi vi begge er interesseret i xxx. Fordi vi arbejder godt sammen. Men der er også nogle, der får mange venner fordi de er seje disse seje brugere har en hel del til fælles med bandelederne i offline livet. De nedgør, truer, snyder de andre brugere. De bliver centrum, hvor de dukker op qua deres dårlige og provokerende opførsel. Har du en elev i klassen, som skifter adfærd, så er det muligvis, fordi han er kommet ind i en sej vennekreds på HABBO. I rummene kan brugerne chatte med hinanden enten åbenlyst eller to og to. De kan sende hinanden venneanmodninger, og så kan der ellers byttes ting og handles, hvilket fylder meget på HABBO. Hvad laver børnene og de unge på HABBO? Brugerne har deres egen personlige website på HA- BBO. Her viser de, hvem de er. Brugerne kan skrive i hinandens gæstebøger, hvor alle kan læse med og sende minimail til hinanden, som kun de to kan læse. Brugerne kan oprette og designe deres egne sociale rum på HABBO Hotel fx hyggerum, skole, datingrum, kirke eller casino. En brugers rum fortæller tydeligt, hvor rig han er, og som i den virkelige verden, så har de rige mange venner. Brugerne kan også mødes i de offentlige rum på HA- BBO Hotel, fx poolen, biblioteket, eller diskoteket. Brugerne kan desuden lave deres egne grupper på HA- BBO med tilhørende debatforum, og grupperne kan linkes sammen med brugernes egne rum. Der er ligeså mange forskellige grupper, som der er på Facebook. Rummene og grupperne er vigtige på HABBO Det er i rummene og i grupperne kontakter laves. Når jeg spørger: hvorfor blev du venner med ham? Så Men der er også nogle, der får mange venner fordi de er seje En bruger fører ofte private samtaler med en 8-10 andre brugere på én gang, samtidig med at brugeren chatter i det åbne rum, skriver debatindlæg i grupperne, designer rum og bytter ting og handler. Det hele på én gang og uden, at de taber en eneste af de mange bolde, som de har i luften. Jeg har prøvet at følge med, men det kan jeg ikke! Jeg fatter ganske enkelt ikke, hvordan de bærer sig ad. Hvad jeg så til gengæld godt kan forstå er, at samvær med en enkelt ven i offlinelivet hurtigt kan blive kedsommeligt i forhold til at være på HABBO. Brugerne kan også ansætte hinanden i diverse jobfunktioner. Brugerne laver aftaler om at være online på bestemte tidspunkter. De har jobs, der kræver, at de er online og de laver samarbejdsaftaler. De voksne forstår ikke altid, at en online-ven, betyder lige så meget som en offline-ven. Jeg har mødt voksne, som mere ser onlinevennerne, som fantasivenner, men her tager de voksne HELT fejl. Jeg vil endda påstå, at 18

17 TEMA om venskaber to onlinevenner ikke så sjældent kender hinanden bedre end to offlinevenner, for de samtaler dagligt og dybt om deres tanker, meninger og hverdagsliv og ofte har de mere tilfælles, fordi udbuddet er større. Min søn har en gruppe for sprog-nørder og en anden for computernørder. Her taler de om stavning, grammatik, ordsprog, citater, slogans, digte og meget mere, og de hjælper hinanden med at lave eksterne websites, de videndeler og de nørder om programmeringssprog. Gruppeejeren sørger selv for at ansætte moderatorer, der holder gruppen fri for spam, reklamer og skænderier og som sørger for aktiviteter i gruppen, såsom lege, debatter og konkurrencer. Jobansøgninger og ansættelseskontrakter fylder meget, for det er attraktivt, at få jobbet som moderator. Kreativitet, initiativ og gode staveegenskaber sammen med et højt aktivitetsniveau er eftertragtede egenskaber på HABBO. Debatter om, hvordan man vil have brugerne til at opføre sig i gruppen og hvordan man får dem til at opføre sig, som ønsket fylder ligeledes meget. Sammenhold i grupperne sikres ved, at deltagerne fx mødes hver fredag kl i et rum, som gruppelederen har oprettet specielt til denne gruppe. Her hygger deltagerne og chatter med hinanden. Disse Gruppemøder er altid velbesøgte og ofte fortsætter en samtale i et andet rum, når gruppemødet er sluttet. HABBO. Brugerne debatterer de samme ting, danner de samme grupper og leger de samme lege i Frankrig, Norge og USA. Derfor er det nemt for en dansk bruger at oprette en habbo på det engelske, tyske eller svenske HABBO. En legende nem måde, at tilegne sig fremmedsprog. Verdens unge har hermed fået en fælles platform. Et fællesskab på tværs af landegrænser. Når de bliver voksne, så vil de have en fælles barn- og ungdom at se tilbage på og tale om. Barndommens Gade er pludselig global! Onlineunge danner nu mere end nogensinde deres egne kontaktnet uafhængig af skoleklassen og sportsklubben. Og de unge snakker mere og dybere og oftere med disse selvvalgte venner, end de taler med det kontaktnet, de er blevet påduttet af andre. En onlineung vælger sine egne sociale omgangskredse efter sine interesser, fremfor at vælge sine interesser efter, hvilken social omgangskreds han er blevet placeret i. De unge er også langt mere mobile. De hopper gerne ind i et tog med den bærbare under armen, og mødes med en ven, der bor i den anden ende af landet. Jo billigere flybilletterne bliver, desto mere vil de unge begynde at mødes på tværs af landegrænser, og jeg kan nemt forestille mig, at diverse lufthavne verden over bliver mødested for unge. De voksne forstår ikke altid, at en online-ven, betyder lige så meget som en offline-ven HABBO har gjort Barndommens Gade global Jeg har været rundt og kikke på de forskellige landes 19

18 Hvor der er liv Af Pernille Buch-Rømer, uddannet skolelærer, udvikler af idégrundlaget bag Mentiqa-skolerne, arbejder som specialpædagogisk konsulent og foredragsholder Sociale kompetencer Han mangler sociale kompetencer var for få år siden både en standardkommentar og konklusionen på pædagoger og læreres iagttagelser af en almindelig højt begavet drengs adfærd. Hvad værre var, mange fokuserede ved skiftet mellem børnehave og børnehaveklasse, eller børnehaveklasse og 1. klasse på det, som disse drenge ikke kunne frem for at fokusere på alt det, som de kunne. Således fik vi begrebet skoleparathed til at handle mere om børns evne til at indgå i sociale sammenhænge end om at være parat til faglig indlæring. Jeg tænker, at de fleste af os stadig vil være enige i, at hvis et barns manglende sociale kompetencer forhindrer det i at indgå i et fællesskab, så antager vi, at denne manglende udvikling er til fare for barnets trivsel og at hvis et barn ikke trives, vil det ikke være i stand til at indlære. I hvert fald har netop dette argument været hovedårsagen til, at mange højt begavede, primært drengebørn, har måttet gå sidste år i børnehaven eller børnehaveklassen om! Uundgåeligt har et ekstra år modnet de børn, men ikke nødvendigvis givet dem bedre sociale kompetencer. Vi bør reflektere over normalitetsbegrebet En skelnen mellem den naturlige udvikling af sociale kompetencer med fællesskabet som grobund og evnen til at indlære sociale færdigheder ved iagttagelse af andre er dermed nødvendig. Fordi sidstnævnte giver højt begavede børn muligheden for lejlighedsvis at vælge at være med i fællesskabet om end på de andre børns præmisser, hvorimod en reel manglende empatisk evne til at aflæse andre børns signaler på sigt vil give børn, deres klassekammerater og lærere helt anderledes problemstillinger at arbejde med. Eller sagt med andre ord: Vi bør reflektere over normalitetsbegrebet og hvad vi kan gøre for at inddrage børn, der er anderledes tænkende og som derfor også har en anderledes adfærd i fællesskabet, så deres anderledes sociale udvikling vil få færrest mulige negative konsekvenser for deres egen og andres trivsel i sammenhænge, hvor det forventes, at der kommunikeres problemfrit. For højt begavede børn handler det først og fremmest om, at vi anerkender deres anderledeshed og erkender, at når vi placerer dem sammen med børn, der grundlæggende ikke er som dem selv, vanskeliggør omstændighederne deres udvikling af sociale kompetencer og dermed også deres muligheder for at opbygge nære venskaber, men at vi ikke af den grund bør forhindre dem i at få succeser på deres faglige udvikling. Hvis en normalisering af barnet er et krav, for at det kan 20

19 TEMA om venskaber få dækket andre behov, vil der intet være tilbage for barnet at udvikle selvværdsfølelse på baggrund af og dermed vil barnet heller ikke have overskud til at lære at affotografere hensigtsmæssig adfærd. Et billede, der kunne forklare barnets situation: Hvis man sætter forskellige dyrearter sammen, eksempelvis en abe og en gris, så er det indlysende for enhver, at de ikke umiddelbart vil være i stand til hverken at tage ved lære af hinanden, så de kan blive opfattet som en del af hinandens art, eller at kommunikere på en måde, der levner mulighed for at forstå hinandens adfærd, tanker og følelser. Dette forklarer i øvrigt også årsagen til, hvorfor højt begavede børn, der ikke har erkendt og forstået deres egen anderledeshed i forhold til jævnaldrende børn nogle gange holdes udenfor og til tider mobbes af andre børn - og i øvrigt skældes ud af de voksne for ikke at gøre som resten af gruppen/klassen, når der gives kollektive beskeder. Fra de højt begavede drenge ved vi, at venskaber i traditionel forstand bliver mindre væsentlige, jo ældre de bliver. Så har de fleste lært at acceptere sig selv og kæmper ikke længere for at være aktive i det sociale liv, men finder i stedet venner på nettet, hvor de til gengæld får stor gavn af både deres empatiske og analytiske evner i kommunikationen med andre, der medvirker til en forbedring af deres selvværd. For mange højt begavede piger sker der desværre det modsatte. Behovet for tætte relationer og venskaber med deres eget køn vokser med behovet for at forstå sig selv og de vælger i første omgang at beskæftige sig med andres problemstillinger og finder dermed anvendelse for deres analytiske evner og gør med psykologrollen forsøget på at finde værdien i sig selv. Når det ikke længere slår til, får det for nogle at dem de fatale konsekvenser, at de straffer sig selv. Måske skal man i stedet spørge, om venskaber er nødvendige? Venskaber Er det en forudsætning at besidde sociale kompetencer for at kunne indgå venskaber, må man så spørge sig selv? Ja altså hvis man skal være ven med en, fra en anden art, er det naturligvis en nødvendighed. Måske skal man i stedet spørge, om venskaber er nødvendige? Umiddelbart må man vel svare ja ud fra samme betragtning som nødvendigheden af at føle, at man hører til i en gruppe, hvor man kan genkende sig selv i de andre og fordi isolation forhindrer udvikling. Forsøg på at danne venskaber trods manglende sociale kompetencer og manglende forståelse for adfærden hos dem, som det højt begavede barn gerne vil være ven med, er dog årsag til mange negative oplevelser med mindre selvværd som tro følgesvend; hvorfor mange højt begavede enten helt opgiver eller opfører sig uhensigtsmæssigt i gruppesammenhænge for at få en eller anden slags opmærksomhed. Hvor forstyrrende det end må være, må vi stadig tolke det som et sundhedstegn, at det pågældende barn reagerer og bør først for alvor blive bekymrede, hvis det bliver passivt. Så har de fleste lært at acceptere sig selv Når vi voksne, uanset hvor umage vi gør os, ikke kan erstatte andre børn, hvad er det så, vi i stedet kan gøre, for at hjælpe de ofte ensomme højt begavede børn? Hvis vi fastholder, at højt begavede børn fungerer anderledes end andre børn fra de er små, at indlæring (og måden den foregår på) er nødvendig for opbyggelsen af selvværd og for at få dækket en lang række af de behov, som er særkendetegn for de højt begavede børn og selvværdet igen er forudsætningen for at turde gøre forsøg på at vinde fodfæste i sociale sammenhænge ja så må vi tilbyde os som bindeled og formidler mellem de højt begavede og de normaltbegavede. Give begge parter opgaver til gavn for både fællesskabet og dem selv og lære dem at anerkende hinandens forskelligheder. Så er der håb for det højt begavede barns udvikling af sociale kompetencer og dermed følelsen af at høre til. For mange højt begavede børn findes der kun enten eller. Og uden håb er der intet 21

20 MÅNEDENS interview Piger og veninder Jeg har snakket med Caroline, Laura og Josephine, som går i 5 klasse og er 11 år. Vi har snakket om hvad venskaber betyder - og hvilke egenskaber man skal have for at være én bedste veninde Af Tine Østergaard, redaktør Hvor længe har I været veninder? 6 år. - Er I alle tre bedste veninder? Ja. Hvor tit er I sammen? Næsten hver dag. - Bliver I så aldrig træt af hinanden? Jo vi kan godt få nok af hinanden. Hvad skal en bedste veninde indeholde? Hun skal være tålmodig og kunne holde på en hemmelighed. Har I andre venner i jeres klasse og er der en forskel? Ja vi har andre venner i vores klasse, men forskellen er, at vi tre kan stole på hinanden, og vi er nok lidt mere fjollet end de fleste andre fra klassen. Hun skal være tålmodig og kunne holde på en hemmelighed. Hvad laver I når I er sammen? Fjoller meget og griner sammen. Vi bager tit kager og tager på forskellige turer fx har vi været i Fields og Bonbonland. for to? Næh det er ikke noget problem, vi er meget ligeværdige. Hun er god til at vise sine følelser Hvad er det I kan li ved hinanden? Laura er sød, udadvendt og meget tålmodig. Hun er god til at vise sine følelser og fortælle hvis hun er ked af det, hun har også en god tøjstil. Caroline er meget modig og sjov på en anderledes måde. I modsætning til os tør Caroline godt gå hen og snakke med andre drenge, også selvom hun ikke kender dem. Hun viser også sine følelser. Josephine er sød og sjov og rigtig god til at sige sin mening, men hun viser ikke så meget sine følelser som os to andre. Hvordan tror I det ville være hvis I ikke havde hinanden? Det ville være dødssygt, men vi ville nok finde nogle andre venner. Hvis vi ikke havde hinanden ville vi helt sikkert føle en tom plads i vores hjerter. Giver det aldrig problemer at være tre veninder i stedet 22

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Forskellighed og fællesskaber i SFO en

Forskellighed og fællesskaber i SFO en www.skoleportalen.dk Forskellighed og fællesskaber i SFO en Af forlagsredaktør Mette Johnsen Elbeck De senere år er SFO en i højere grad blevet tilknyttet skolen, som en integreret del af organisationen,

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge

En ensom kamp. Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp Et indblik i børns sundhed og trivsel i familier med få penge En ensom kamp udgivet af Børnerådet Vesterbrogade 35A 1620 København V Tlf: 3378 3300 Fax: 3378 3301 E-mail: brd@brd.dk www.brd.dk

Læs mere

stemmer fra praksisfeltet

stemmer fra praksisfeltet stemmer fra praksisfeltet Fortællinger til inspiration i arbejdet med den tidlige indsats Redigeret af Gitte Bossi-Andresen og Holger Jacobsen ISBN 978-87-992302-1-1 Stemmer fra praksisfeltet Stemmer fra

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE

MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE 1 ASTERISK NR. 56 DECEMBER 2010 DANMARKS PÆDAGOGISKE UNIVERSITETSSKOLE AARHUS UNIVERSITET MODERNE FORÆLDRE HAR HÆNDERNE FULDE Forældreansvaret tynger, når daginstitution, skole og egne idealer gør forældre

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid

Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid Fritidspædagogik fortid - nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København, PMF København Juni 2002 Fritidspædagogik fortid nutid - fremtid UdviklingsForum I/S og LFS, BUPL København og PMF København.

Læs mere