Små-skala guldminedrift i udviklingslande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Små-skala guldminedrift i udviklingslande"

Transkript

1 Små-skala guldminedrift i udviklingslande Små-skala minedrift Lovgivning og koblinger i Ghanas minesektor Fra mineskakt til vielsesring Rejse- og guldfeber Kviksølv og helbred Retorten

2 Små-skala minedrift Inovember 2005 startede et projekt finansieret af Geocenter København om de miljømæssige og socioøkonomiske aspekter omkring små-skala guldminedrift i Tanzania. Projektet er et samarbejde mellem kulturgeografer ved Institut for Geografi og Geologi og GEUS. I denne artikel introduceres fænomenet små-skala minedrift samt dets omfang og udbredelse globalt. Små-skala minedrift er en form for lavteknologisk minedrift, der er udbredt i udviklingslande. Denne form for minedrift er med meget få undtagelser drevet af fattige folk. For millioner af mennesker er det en måde at få mad på bordet, mens det kun i sjældne tilfælde er en genvej til rigdom. International Labour Organisation skønner, at omkring 100 millioner mennesker er afhængige af små-skala minedrift. Heraf er omkring 20 millioner direkte engagerede i minedrift, og af disse er omkring fem millioner kvinder og børn. Antallet af små-skala minearbejdere er stadigt stigende. Eksempelvis var der ingen små-skala minearbejdere i Mongoliet i Ti år senere var der mere end NR Hvad er små-skala minedrift? Populært kan man sige, at små-skala minedrift er tre mand og en trillebør. I praksis spænder begrebet dog vidt. Fra et enkelt individ, en gruppe eller familie, der med hammer og mejsel arbejder sig ind i fjeldet for at finde guld, til delvist mekaniserede operationer eller kooperativer med flere hundrede minearbejdere, der benytter semi-mekaniserede metoder til at udnytte malmforekomster. Der er store forskelle i antallet af små-skala minearbejdere fra kontinent til kontinent. I Europa og Nordamerika er der stort set ingen små-skala minedrift, mens det er udbredt i Asien, Afrika og Sydamerika. Små-skala minedrift har været bedrevet i tusinder af år. En af de ældste historier om små-skala minedrift er historien om Jason med det gyldne skind. I mange år var man ikke rigtig klar over, hvad legenden henviste til. Agricola forklarede imidlertid i De re metallica Foto: Dorthe Friis Pedersen.

3 Global distribution af små-skala minedrift. Talangivelserne er fra 1990 erne. Kilde: A. J. Gunson, (http://www.casmsite.org/regional.html). Også kvinder er involveret i små-skala minedrift. Peter W. U. Appel. Seniorforsker, GEUS Jesper Bosse Jønsson. Ph.D. studerende, Institut for Geografi og Geologi NR

4 Kilde: De re metallica. Vædderskind brugt til at fange guldstøv og guldkorn i en flod. 4 NR (Metallernes natur) fra 1556, hvordan hyrder i bjergrige egne lagde vædderskind ud i elvene ved forårstid. Efter en måneds tid blev skindene taget ud af vandet, og hvis der var guld i området, fandt man ofte talrige guldkorn i skindene. Jasons gyldne skind var altså virkelig gyldent af guld. Den dag i dag benytter enkelte hyrder i de fjerneste egne af Kirgisistan den samme metode. Små-skala minedrift i dag Små-skala minearbejdere bryder en lang række metaller og mineraler, og for en række af disse er små-skala minedrift den dominerende leverandør til verdensmarkedet. For eksempel bliver verdens behov for beryllium og flusspat stort set dækket af små-skala minedrift, mens storskala kommerciel minedrift er totalt dominerende for kobber og fosfat. Der findes to hovedformer for små-skala minedrift: Brydning på primært og på sekundært leje. Brydning på primært leje vil sige, at malmen brydes direkte fra klipperne. Brydning på Eksempler på metaller og mineraler, som små-skala minearbejdere bryder. Søjlerne angiver, hvor stor procentdel små-skala minearbejdere bryder af de forskellige metaller og mineraler i forhold til verdensproduktionen. sekundært leje vil sige, at malmen findes i grusog sandaflejringer i floder og elve. Udvinding af guld fra kvartsårer er et eksempel på brydning på primært leje. I sin simpleste form arbejder små-skala minearbejderen sig ind i fjeldet med hammer og mejsel. Imens forsøger han at følge den guldførende kvartsåre. Efter brydningen bliver guldmalmen knust, og de tunge mineraler, heriblandt guld, koncentreres ved hjælp af en gammeldags vaskepande. Guldet adskilles derefter fra de øvrige tungmineraler. Dette sker oftest ved den såkaldte amalgamering, en proces hvor der hældes kviksølv i vaskepanden til tungmineral-koncentratet. Med hænderne blandes kviksølv og mineraler grundigt, og guldet amalgamerer med kviksølv. Populært kan man sige, at guldet opløses i kviksølvet. Når alt guld er opløst i kviksølvet, får amalgamen en dejagtig konsistens og lægges i en jernkop, der anbringes over et bål. Dér fordamper kviksølvet, og guldet ligger tilbage. Amalgamering er en effektiv metode til at uddrage gul-

5 En guldgraver hugger en guldførende kvartsåre ud i en tunnel i Filippinerne. Fotos: Peter W. U. Appel, GEUS. Guld opløst i kviksølv bliver opvarmet over et bål hvorved kviksølvet fordamper og guldet ligger tilbage. Kviksølv tilsættes den knuste guldmalm. det. Desværre er processen ødelæggende for miljø og mennesker, fordi kviksølv er meget giftigt. I modsætning til mange andre gifte nedbrydes kviksølv ikke og det forbliver derfor i miljøet, hvor det har en ødelæggende virkning på menneskers helbred i generationer. Der er ingen sikre opgørelser over, hvor meget kviksølv der ad denne vej bliver ledt ud i miljøet, men der er tale om mange hundrede tons per år. Brydning på sekundært leje omfatter materiale, der er forvitret ud af klipper og derefter af vind og vand er transporteret væk og senere aflejret i lag af sand eller grus. Som eksempler herpå kan nævnes guld, ædelsten og tin. Gennem forvitring, transport og aflejring kan mineralerne blive opkoncentrerede i sand eller gruslag. Her kan koncentrationerne blive så høje, at det bliver lønsomt at bryde for små-skala minearbejdere. I Kirgisistan arbejder små-skala minearbejderne i små grupper højt oppe i bjergene for at udvinde sekundært aflejret guld. Hvert forår, når sneen smelter, bringes store mængder sand Foto: Dorthe Friis Pedersen. og grus med smeltevandet ned ad bjergsiderne. Guldet bliver i form af små og store guldkorn koncentreret bestemte steder i elve og floder. En rutineret små-skala minearbejder kan med stor sikkerhed finde disse steder. Her graver han sand og grus op, og hælder det i en såkaldt sluse. Slusen er en kasse på op til et par meters længde og tyve til fyrre centimeters bredde. Bunden er dækket af gamle tæpper eller gummimåtter fra kasserede biler. Slusen stilles i elven, således at vandet strømmer gennem den med lav fart. Det strømmende vand transporterer sandet og gruset gennem slusen og de tunge mineraler som fx guld bliver så hængende i tæpperne eller gummimåtterne. Lovgivning Små-skala minearbejdere er i langt de fleste lande uden for loven, forstået på den måde at de ikke kan få en officiel godkendelse i form af en licens til arbejdet. I enkelte lande er begrebet små-skala minedrift dog indført i minelovgivningen, eksempelvis i Tanzania, Ghana, Etiopien og Zimbabwe. I disse lande kan man således opnå licens som små-skala minearbejder. På trods af dette er det de færreste små-skala minearbejdere i disse lande, der er i besiddelse af en licens. Tanzanias lovgivning giver plads til tilstedeværelsen og udviklingen af en små-skala minesektor og lover bl.a. øget støtte til småskala mineforetagender gennem adgang til rådgivning og træning, kredit, billigt udstyr og specielt reserverede mineralholdige områder. Men i. NR

6 Arbejdet ligger stille under en heftig regnbyge. Foto: Dorthe Friis Pedersen. realiteten er der en stor kløft mellem lovgivningen og den reelle situation, hvor store mineselskaber ofte presser små lokale operationer ud af mineralrige områder. I de fleste udviklingslande betragter regeringerne i bedste fald små-skala minedrift som et nødvendigt onde, mens fænomenet i andre til-fælde bliver bekæmpet. Således har Mongoliets regering ved flere lejligheder sendt politi og militær ud for at rydde områder med småskala minearbejdere. Nogle gange har denne rydning været begrundet i generel utilfredshed med de lovløse små-skala minearbejdere. Andre gange har det været for at favorisere kommercielle mineselskaber. I Tanzania fik tusinder af små-skala minearbejdere i 1996 et døgn til at forlade et område, hvor de havde drevet minedrift i årtier, efter et stort mineselskab havde fået licens til området. Det er almindeligt anerkendt, at små-skala minedrift kan bidrage til den økonomiske udvikling af de områder, hvori den finder sted. Sektoren giver arbejde til tusinder af mennesker, der ofte har kort eller ingen uddannelse. Penge tjent på minedriften bliver oftest brugt og/eller investeret lokalt, hvilket fører til positive økonomiske effekter for lokalsamfundet. Endvidere fører jobmulighederne i små-skala minesektoren til nedsat migration fra land til by, som er et udbredt fænomen i mange udviklingslande. Men samtidig skaber sektoren sociale, politiske og miljømæssige problemer, som forhindrer den i at indfri sit fulde potentiale. Konflikter Konflikter mellem store mineselskaber, eksisterende lokalsamfund og små-skala minearbejdere over bl.a. jord- og minerettigheder, kompensationer og betaling af afgifter til staten forekommer hyppigt og fører regelmæssigt til voldelige konfrontationer. Problemet er stigende på grund af det voksende antal personer, som ser sig nødsaget til at gå ind i små-skala minedrift for at opretholde eller forbedre deres levevilkår. Den største miljømæssige omkostning er forurening med kviksølv i forbindelse med udvinding af guld. Derudover fyldes hullerne ikke op, når en udgravning forlades, hvilket medfører jorderosion og ulykker, og skove fældes for at få tømmer til understøtning af minegange. Kun få små-skala minearbejdere prioriterer en sikker arbejdsplads. Særligt farligt er arbejde under jorden i tunneller eller lodrette skakter. Det sker ofte, at tunneller og skakter styrter sammen. Udover arbejdsulykker og kviksølvforgiftning, er en af de væsentligste sundhedsmæssige skader af små-skala minedrift stenlunger. Denne sygdom skyldes indånding af kvartsstøv. Det dannes når de guldholdige kvartsårer knuses, og det indåndes når man ikke bruger åndedrætsværn. Men også HIV er udbredt i mineområder på grund af kombinationen af mænd langt fra hjemmet og mange prostituerede, der følger i kølvandet på mange større guldfund. Desuden stiger kriminaliteten i små-skala minemiljøer betydeligt. Det er således på den ene side vigtigt at fastholde, at små-skala minedrift har en positiv effekt på et lands økonomiske udvikling. Men samtidig kan det have store omkostninger for den enkelte, for lokalsamfundet og for miljøet. Hvis små-skala minesektorens udviklingspotentiale skal materialisere sig, er en institutionel, organisatorisk og teknologisk opgradering derfor nødvendig. Guldudvinding i en elv i Kirgisistans bjerge. Guldholdigt sand og grus hældes i den hjemmelavede sluse hvor vandet løber igennem. Det tunge guld bliver liggende og resten skylles væk. Foto: Peter W. U. Appel, GEUS. 6 NR

7 . NR

8 Lovgivning og koblinger i Ghanas minesektor 8 NR Ide senere år er minelovgivningen i Ghana og andre afrikanske lande blevet lempet, således at landene får mindre kontrol over minesektoren. Det har ført til øget interesse fra transnationale mineselskaber, der har åbnet eller genåbnet en række guldminer. Staten har aktier i disse miner, og får derved en lille indtægt. Lokale firmaer leverer simple reservedele og fødevarer, men der er ingen forbindelse mellem de transnationale selskaber og små-skala minedrift. I slutningen af 2006 blev en ny minelovgivning godkendt af Ghanas præsident. Parlamentet havde vedtaget den i 2005, og forarbejdet med at ændre den eksisterende lovgivning startede flere år forinden, idet det ansvarlige ministerium fremlagde loven allerede i Den lange behandlingstid skyldes, at der måtte føres langvarige, svære politiske forhandlinger. Der er nemlig store interessekonflikter mellem de internationale mineselskaber, lokale ghanesisk ejede firmaer, lokalsamfund og politikere. Sagt lidt firkantet er problemet først og fremmest, hvordan gevinsten ved minedrift skal fordeles. I Ghana drejer det sig primært om udvinding af guld. Hvordan sikres et tilfredsstillende afkast til de internationale selskaber, som investerer betydelige summer i etablering og drift af minerne? Hvorledes skal de berørte lokalsamfund kompenseres for de ulemper, både miljømæssige og socioøkonomiske, som minedriften påfører dem? Hvordan sikres det, at erhvervsinteresser i Ghana får mulighed for at gå ind i aktiviteterne enten direkte eller som leverandører af varer og tjenester til de egentlige mineoperatører? Og endelig, hvordan sikres en rimelig indtægt til statskassen, så nationale naturressourcer kommer hele befolkningen til gode? Det var en betydelig nedgang i de udenlandske investeringer i slutningen af 1990 erne og lige efter århundredeskiftet, som satte gang i revideringen af den Ghanesiske minelovgivning. Hensigten med den nye lov var at lokke mere udenlandsk kapital til landet ved at tilbyde forbedrede betingelser for udenlandske selskabers aktiviteter. Skatten er halveret, og der er åbnet for individuelle aftaler mellem staten og det enkelte mineselskab, som sikrer selskabet konstante arbejdsvilkår i op til15 år. I særlige tilfælde, hvis investeringen er større end 500 millioner US$, kan staten fravige andre krav i lovgivningen, herunder krav til miljøhensyn og løsning af konflikter med lokalsamfund. Hertil kommer en række fordelagtige finansielle ordninger, som allerede eksisterede i den gamle lovgivning (så som gunstige afskrivningsregler, fritagelse for importafgifter og tilladelse til at tilbageholde udenlandsk valuta). Ghana og andre lande i Afrika Minelovgivningen i Ghana er nu på de væsentligste områder identisk med nyere lovgivning i andre afrikanske lande. Der er tale om et race to the bottom. I konkurrencen om at tiltrække udenlandsk kapital kappes afrikanske lande om at tilbyde gunstige betingelser for de internationale mineselskaber. Det betyder i realiteten, at staterne får mindre indflydelse og færre indtægter. Set over en 20-årig periode er der tale om betydelige ændringer i de afrikanske landes lovgivning og dermed af den statslige regulering af mineaktiviteterne. Ændringerne er kommet gradvist og i flere faser siden begyndelsen af 1980 erne. På dette tidspunkt startede omfattende ændringer af den økonomiske politik i mange gældstyngede afrikanske lande. Det skete ved gennemførelse af de såkaldte strukturtilpasningsprogrammer, som primært var designet og finansieret af Verdensbanken. Programmerne indeholdt en liberalisering af de nationale økonomier og privatisering af størstedelen af de statslige aktiviteter. Strukturtilpasningsprogrammerne fik særlig stor betydning for minesektoren i Afrika. Efter uafhængigheden fra de tidligere kolonimagter blev mange miner nationaliseret og staten overtog driften. National kontrol over naturressourcerne blev betragtet som helt afgørende for finansiering af en selvstændig udviklingsstrategi, som også sigtede mod at opbygge koblinger mellem minedriften og andre erhverv. Af forskellige årsager var disse bestræbelser sjældent succesfulde. De statsdrevne mineselskaber havde store tab, og investeringer i nye maskiner og øvrigt udstyr var lave. Men med starten af liberalisering, privatisering og nye lovgivningsmæssige rammer for minesektoren skete der en voldsom vækst i udenlandske investeringer. Ghanas nyere udvikling Udviklingen i Ghana er meget illustrativ. Efter den første ændring af mineloven i 1986 begyndte internationale selskaber langsomt men sikkert at investere i landet. Gamle miner blev genåbnet og nye guldminer blev åbnet. Produktion og eksport steg hastigt. I starten af 1990 erne produceredes omkring ounces guld (1 ounce = 31,1 gram), mens produktionen var på godt ounces i slutningen af samme årti. Siden er produktionen faldet noget igen, og der er sket en reduktion i antallet af mineselskaber. Kun fem internationale selskaber fra Sydafrika, Australien og USA er nu aktive, idet mange mindre mineselskaber er blevet overtaget eller lukket. De fem selskaber står tilsammen for ca. 90 procent af Ghanas guldeksport, som udgør mellem halvdelen og to tredjedele af landets totale eksport. Skatteindtægten fra guldminedriften er dog lille. Ifølge mineloven har staten en aktiebeholdning på 10 procent i de internationale selskabers afdelinger i Ghana. Staten får således et afkast som alle andre aktionærer. Men mineindustrien er fortsat udenlandsk domineret, og bidrager kun i meget ringe omfang til landets udvikling. Det diskuteres derfor ofte, hvordan denne tilstand kan ændres. Specielt peges på betydningen afkoblinger mellem stor-skala minesektoren og andre erhverv, herunder små-skala minedrift. Loven indeholder faktisk krav om, at mineselskaberne skal involvere lokale firmaer. Mulighederne er dog meget begrænsede og afhænger desuden af det mineral, der er tale om. For eksempel er der i guldmineindustrien en tendens til, at de store mineselskaber, som står for indkøb og drift af knusnings- og udvin-

9 Forskellene på små- og stor-skala minedrift er enorme. Fotoet til venstre viser en lastvogn fra en stor-skala guldmine. Fotoet til højre viser en små-skala guldgraver på arbejde. Foto: Clement Msalangi, Geita Gold Mine i Tanzania. Foto: Jesper B. Jønsson, Institut for Geografi og Geologi. dingsanlæg, nu også indkøber udstyr til selve brydningen af malmen. For ganske få år siden blev brydningen som regel overdraget til andre internationale firmaer, som havde specialiseret sig i malmudvinding. Disse firmaer udførte brydning af malm i mange forskellige lande og opnåede derved betydelige stordriftsfordele og ophobede stor teknisk erfaring. De senere års høje guldpriser, lave renter og de omtalte ændringer i de nationale minelovgivninger har imidlertid fået mineselskaberne til at samle deres aktiviteter. Men under alle omstændigheder giver industrien ikke mange muligheder for lokale selskaber dertil er investeringer i udstyr og maskiner for omfattende og de teknologiske krav for høje. Heller ikke andre led i guld-kæden åbner store muligheder for lokale selskaber. Udforskning og kortlægning af nye forekomster foretages af specielle selskaber, som stort set alle er udenlandsk ejet og hvis medarbejdere mest består af højt kvalificerede geologer og teknikere. Disse selskaber opererer enten selvstændigt eller i samarbejde med de store mineselskaber, som ser en fordel i at dele udgifterne med specialiserede partnere. Raffinering af guld er så kapital- og teknologikrævende, at det kun foregår ganske få steder i verden, fx i Sydafrika, Schweiz og Australien. Maskiner og andet udstyr, dvs. alt fra gravemaskiner, bulldozere, bor til måleudstyr, kommer fra andre dele af verden, da intet ghanesisk firma råder over den fornødne produktionskapacitet. Også kemiske analyser af jord og bjergarter foregår hos internationale firmaer, som har etableret laboratorier i udvalgte afrikanske lande. Selv mere basale ydelser som drift af kantiner, rengøring og sikkerhedsovervågning er udliciteret til internationale firmaer. Det samme gælder for revisionsopgaver samt miljøkonsekvensberegninger, som internationale konsulentfirmaer varetager. Kun ganske få og simple varer og tjenester leveres af lokale firmaer, som fx simple reservedele, brændstof og fødevarer. Koblinger til små-skala udvinding af guld er om muligt endnu mere beskedne. Forskellen mellem de to grene af minesektoren med hensyn til teknologi, tilrettelæggelse af arbejdsgange, logistik, samt primær forarbejdning af malmen, er simpelthen for store. Selv den lovlige del af små-skala minesektoren (dvs. aktiviteter baseret på en lovlig minekoncession) arbejder med meget simple redskaber og udbyttet bliver solgt til mere eller mindre uformelle opkøbere. Der eksisterer således ikke nævneværdige koblinger mellem de to grene af guldminesektoren. Og der er ikke udsigt til, at sådanne koblinger med positive spin-off effekter kan etableres. Men på trods af deres indbyrdes isolation er der dog ofte konflikter mellem de store internationale mineselskaber og udøverne af småskala minedrift, særligt de store grupper af omrejsende mænd, som arbejder uden licens eller koncession i de områder, hvor de slår sig ned. Hvis udbyttet ikke svarer til anstrengelser og forventninger, flytter aktiviteterne til andre steder, hvor forventningerne til guldfund er større. Niels Fold. Professor, Institut for Geografi og Geologi Marianne Nylandsted Larsen. Adjunkt, Institut for Geografi og Geologi NR

10 Fra mineskakt til vielsesring For små-skala guldminedrift i Tanzania er guldkæden markant forskellig fra guldkæden for storskala minedrift. I små-skala minedrift udvindes guldet enten fra klipper eller fra flodaflejringer. I klipperne sprænges små minegange, mens der fra flodaflejringerne graves sand eller grus op nær jordoverfladen, hvorefter det vaskes. Guldet renses lokalt og sælges til guldopkøbere. En stor del af guldet ender som smykker i Indien og Mellemøsten. 10 NR Guldkæden for små-skala minedrift i Tanzania er uafhængig af varekæden for guld fra de store mineselskaber, og relationerne mellem de to sektorer er, ligesom i Ghanas tilfælde, yderst begrænsede. Det sidste år har verdensmarkedsprisen for guld været over 600 US$ pr. ounce, hvilket er det højeste i 25 år. Væksten i prisen på guld skyldes dels internationale økonomiske strukturændringer, dels en øget efterspørgsel på guld til smykker i Indien og Kina. På grund af den øgede efterspørgsel har guldgravere ingen problemer med at afsætte deres guld. I dag følger guldpriserne i selv de fjerneste guldgraversamfund i Tanzania verdensmarkedsprisen. På grund af Internettet, hvor den daglige verdensmarkedspris for guld fremgår, er det i dag sværere for guldopkøberne at snyde med prisen. Dog er det stadig langt de færreste småskala minearbejdere, der har direkte adgang til Internettet. Men intern udbytning i små-skala guldmineområderne foregår stadig. Prisen guldgraverne får for deres guld er mellem 50 og 90 procent af verdensmarkedsprisen alt efter, hvem de sælger til, og hvem de arbejder for. Hvis man arbejder i andres mineskakter, får man ikke løn, men mad og medicin samt provision af, hvad der udvindes. Hvis man har sine egne mineskakter på andres områder, betales provision af udbyttet til licensholderen. Licensholderen kræver endvidere ofte, at folk der arbejder i området, sælger deres guld til licensholderen til en pris, som ligger under prisen hos den lokale guldopkøber. Foto: Dorthe Friis Pedersen. Tømmer er vigtigt til sikring af små-skala mineskakter.

11 Ofte udvinder licensholdere ikke selv guld, men de indkasserer en provision (ofte 30 procent) fra de folk, som har skakter i licensområdet. Desuden får de profitten på det guld, der købes op under den gældende guldpris i minesamfundet. Licensholderen køber eksempelvis guldet fra skakthaverne for 100 kroner pr. gram og sælger det til den lokale guldopkøber for 110 kroner. Mellem minearbejderne og skakthaverne og mellem skakthaverne og licensholderne findes ingen kontraktlige forpligtelser, og forholdet kan i realiteten afsluttes når som helst. Guldgravere der arbejder uden for andres mineskakter og licensområder, får en bedre pris for deres guld, da de kan sælge det til højeste bud. Grunden til at guldgravere alligevel vælger at arbejde i andre folks mineskakter, er at selv små-skala guldminedrift på primært leje kræver investeringer. Dynamit, udstyr, tømmer til afstivning af minegange samt mad og medicin til arbejderne koster penge, som kun et fåtal af guldgraverne kan stable på benene. I visse områder findes guldet langt nede i jorden, og det tager tid og penge at nå derned. Desuden skal man Guldmalmen hejses op fra en 50 meter dyb mineskakt i Londoni i Tanzania. have licens til at grave efter guld. Disse licenser er på ti hektar (0,1 kvadratkilometer), og det er kun de mest fremsynede og heldige minearbejdere, der får en licens til områder med guldbærende klipper. De senere år er det blevet stadigt sværere at få en licens, da størstedelen af de guldholdige områder i Tanzania er blevet overdraget til store mine- eller investeringssel- Foto: Jesper B. Jønsson, Institut for Geografi og Geologi. Verdensmarkedsprisen for en ounce guld i perioden fra 1985 til Jesper Bosse Jønsson. Ph.D. studerende, Institut for Geografi og Geologi kilde: NR

12 Kun få små-skala minearbejdere når at sikre sig minelicenser. I Chunya-distriktet i Tanzania benytter mange guldgravere sig af metaldetektorer. Fotos: Dorthe Friis Pedersen. 12 NR skaber. I de fleste tilfælde er der tale om licenser til prospektering, dvs. eftersøgning af forekomster. I andre tilfælde er der tale om licenser til at udvinde kendte forekomster. Minedrift på sekundært leje gennemføres ofte af enkelte personer eller af grupper. Specielt i regntiden koncentrerer mange guldgravere sig om denne form for minedrift, da der kræves store mængder af vand til at udvinde guldet. En undtagelse er guldklumper aflejret tæt på overfladen. Her kan en metaldetektor nemlig bruges med stor succes og uden brug af vand. Guldudvinding på sekundært leje er attraktivt da guldet ofte er renere end guld udvundet fra fast fjeld. Da banklån stort set er umulige at få for guldgravere, giver de lokale guldopkøbere ofte lån til de guldgravere, som de stoler på. Lånene tilbagebetales i guld og renterne betales ved, at låntagerne skal sælge deres guld til långiveren. I visse tilfælde får låntagerne også en lidt dårligere pris for guldet, men da lånerenten i de lokale banker er 22 procent, betaler detsig alligevel. Foto: Jesper B. Jønsson, Institut for Geografi og Geologi. Guldopkøbere Hvert guldmineområde af en vis størrelse har dets guldopkøber(e), som igen har deres netværk af underopkøbere, som guldopkøberen finansierer. Deres job er at tage rundt i de lidt mindre mineområder og støvsuge for guld. Guldopkøberne tager typisk til en af landets store byer, oftest millionbyen Dar es Salaam, for at sælge deres guld, da guldprisen i Dar es Salaam ligger højere end i de ofte fjerntliggende En guldopkøber i Matundasi guldminesamfund i Tanzania. guldminesamfund. Hovedparten af guldopkøberne i Dar es Salaam er indiske guldsmede. Før guldet købes, brændes det meste af urenhederne, specielt kviksølv, væk og guldets renhed testes. Således betales guldopkøberne fra minesamfundene for det reelle indhold af guld, og en uerfaren opkøber, der har købt guld med for lav renhed, kan miste penge. Derefter raffineres guldet igen, først ved brænding ved høj varme, siden med salpetersyre, indtil det har en

13 Hovedparten af guldopkøberne i Dar es Salaam i Tanzania er indere, som også ejer juvelerbutikker. renhed på mellem 99,6 og 99,9 procent. I denne tilstand er guldet stort set umuligt at skelne fra det guld, som er udvundet af store mineselskaber og renset på certificerede guldraffinaderier. Noget guld eksporteres rent, men det meste blandes op med kobber og sølv og bruges til smykker, der som regel bliver fremstillet af guldsmede bragt over fra Indien af de tanzanianske indere. En del af disse smykker sælges i Dar es Salaam. Men en stor del af dem eksporteres til Indien og i særdeleshed til guldhandelscenteret Dubai for videresalg. For at undgå at betale skat og eksportafgifter, smugles størstedelen af guldet, ifølge kilder fra det tanzanianske mineministerium, ud af Tanzania gennem Zanzibar af kvinder, som bærer guldet som smykker. I Dubai ligger det ene juvelerstrøg efter det andet, og mange guldopkøbere og guldsmede fra hele verden, men specielt fra Mellemøsten og Indien, køber smykker her. Udviklingslande udgør i dag omkring to tredjedele af verdens guldefterspørgsel og specielt i Indien, hvor guld har stor kulturel betydning, er efterspørgslen stor. Fotos: Dorthe Friis Pedersen. En stor del af guldet fra Tanzanias små-skala guldminesektor eksporteres som smykker. Mange af de ansatte hos de store guldsmede i Dar es Salaam er indere som de tanzanianske indere har bragt til Tanzania på grund af deres evner som guldsmede. En indisk guldsmed tester guldets renhed. NR

14 Rejse- og guldfeber Iløbet af de sidste ti år er Tanzania blevet Afrikas tredje største eksportør af guld. Små-skala minearbejderne rejser land og rige rundt på jagt efter guld og rigdom. Nu og da er de heldige og tjener store penge på kort tid. Men som regel forsvinder pengene hurtigt og kun sjældent lykkes det at investere dem. Tanzanias undergrund er rig på en række værdifulde mineraler og minesektoren domineres af guldudvinding. På ti år er landet gået fra at være en uanseelig guldeksportør til at være Afrikas tredjestørste efter Sydafrika og Ghana. Der eksporteres årligt 50 tons guld svarende til omkring 700 millioner US dollars. I dag findes der seks store guldminer i Tanzania, styret af internationale selskaber. Desuden er der omkring lokale guldgravere, som arbejder med små-skala minedrift. Foruden disse guldgravere er omkring tanzanianere involverede i udvinding af en lang række ædelsten, hvoraf diamanter, tanzaniter, rubiner, safirer og smaragder er de mest kendte. Det er drømmen om forbedrede leveforhold og i bedste fald rigdom, der får tusinder af tanzanianere til at rejse land og rige rundt på udkig efter guld og ædelstene. Men vejen til rigdom er lang og usikker, og mens kun få er heldige, skal mange arbejde hårdt for blot at tjene penge til busbilletten hjem. I bestræbelserne på at forbedre deres levevilkår udviser små-skala minearbejderne en høj grad af mobilitet. Siden år 2000 har Tanzania oplevet ti store guldfebre med guldfund, der på ingen tid trækker tusinder af mennesker til. I kølvandet på guldgraverne er der en tilstrømning af folk, som lever af guldgravernes udbytte. Denne gruppe omfatter alt fra folk, der åbner interimistiske butikker, barer og hoteller til guldopkøbere, prostituerede og kriminelle. I forbindelse med et igangværende projekt om guldgraveres mobilitet i Tanzania er 120 guldgravere fra to guldmineområder blevet interviewet omkring deres mobilitet, liv og forhåbninger. Det ene område, Londoni, var i mange år en lille landsby med under 200 indbyggere, som hovedsageligt levede af kvægdrift og subsistenslandbrug. Men i juli 2004 fandt en lokal indbygger guld. Rygterne om guldfundet kom hurtigt andre for øre, og guldfeberen var en realitet. I løbet af et par uger var mellem ti og femten tusinde mennesker samlet i området. Masaka Kisena En af disse var 37 årige Masaka Kisena, der i 1985, i en alder af 14 år, løb hjemmefra for at finde lykken i de nærliggende guldminer. Her tjente han på få måneder 2000 danske kroner, hvilket var en mindre formue. Pengene bragte han stolt hjem til forældrene, der brugte dem til at købe kvæg. Siden da har han gravet efter guld, rubiner, safirer, turmaliner, spinel og granater på over 45 lokaliteter i Tanzania, Burundi og Mozambique. Han har prøvet lidt af hvert: At ankomme til et nyt område, grave en dag og være heldig. Eller grave i flere måneder uden at finde noget som helst. Han har arbejdet som guldopkøber og har forsøgt sig med køb og salg af alt fra ris og bananer til medicin og pesticider. Hver gang mistede han i sidste ende pengene, efter hans egen mening på grund af manglende uddannelse, og tog derfor tilbage til minerne. I 1996 blev han fjernet fra sine velproducerende guldskakter i Kahama-distriktet, da området blev solgt til et svensk mineselskab. Dette selskab solgte senere licensen videre til Barrick Gold, verdens største guldproducent, som i dag driver en stor guldmine i området. I Mozambique blev han overfaldet og skudt i ryggen af røvere som stjal 730 gram guld, som det havde taget ham et halvt år at opkøbe. Det er langtfra den eneste gang han har prøvet at blive overfaldet og berøvet. Kriminalitet og mangel på sikkerhed følger i kølvandet på alle store guld- og ædelstensfund. Selv mener han, at det er hans troværdighed, hans store netværk af minefolk og kendskab til alle aspekter af små-skala minedrift, der i flere omgange har hjulpet ham til at tjene forholdsvis mange penge på mineaktiviteterne. Men lige så meget som hans stærke sider har hjulpet ham til at tjene penge, har hans svage Masaka Kisena viser hvor han blev ramt af en kugle under et overfald i et guldgraverområde i Mozambique. sider, især hans naivitet og manglende evne til at investere sine penge ordentligt, betydet at han har tabt dem lige så hurtigt som de blev tjent. I 1999/2000 tjente han og i kroner. Men bortset fra et lille hus, 40 køer og noget land, som er lige så spredtliggende, som hans færden de sidste 22 år, ejer han i dag kun lidt gammelt mineudstyr. I Londoni tjente han godt nok kroner den første måned, men de blev brugt på dynamit, udstyr, mad og medicin til hans arbejdere på tre mineskakter, som han finansierer. Disse har ikke produceret tilnærmelsesvist så meget som han regnede med, og mangel på geologisk viden har endnu engang vist sig som et stort problem. I Londoni formåede han at sende kroner hjem til sine forældre. Pengene blev blandt andet brugt på skolepenge til hans to Foto: Dorthe Friis Pedersen. 14 NR

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser.

Denne rapport præsenterer en tolv-punkts plan, der skal sikre verdens fattigste landmænd bedre adgang bedre viden bedre betingelser. Verdens fattigste lande får i stigende grad bedre adgang til de rige landes markeder for landbrugsprodukter. Men selv uden toldsatser og kvoter støder den fattige landmand ind i en lang række barrierer

Læs mere

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble?

Svalebladet. Fattigdom og gæld. Grameen Bank - et vellykket forsøg. Ulandenes gældsfælde. Er der grund til at juble? Svalebladet 2001 Grameen Bank - et vellykket forsøg Ulandenes gældsfælde Er der grund til at juble? Eksistens - svaler og samarbejdspartnere Fattigdom og gæld 2 Indhold Svalebladet Gæld er en bremse på

Læs mere

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard

Olien ved Grønland. Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth. Vejleder: Niels Vestergaard [Skriv tekst] Olien ved Grønland Praktikopgave under praktik ved Den Danske Ambassade i Island efterår 2014. Af Mathias Vrå Hjorth Vejleder: Niels Vestergaard Miljø og ressource management Syddansk Universitet

Læs mere

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006

Geotoper 3. Ekspedition: Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Geotoper 3 Serie: Geotoper Geografi for de ældste klasser GEOGRAFFORLAGET, 2006 Redaktion: Lennie Boesen, Ole B. Clausen, Tom Døllner, Nils Hansen, Ivan Jacobsen og Jørgen Steen Forfattere til de enkelte

Læs mere

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN

JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN Tidsskrift for bæredygtig økonomi 82. årgang Nummer 4 oktober 2012 Bladet JaK medlemsbank sverige side 4 Hvad er JaK? side 8 syntesetanken 2012 side 12 JORD, ARBEJDE, KAPITAL BÆREDYGTIG ØKONOMI SIDEN 1931

Læs mere

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824

nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 nr. 102 --- marts 2010 issn. 0901-8824 side 2 Projekt & Kultur nr. 102, marts 2010 Velkommen til Projekt & Kultur nr. 102! Projekt & Kultur udgives af Genvej til Udvikling (GtU), tlf. - og fax-nr. 98 56

Læs mere

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom

Den proces, som bankerne laver penge med, er så simpel at sindet bliver frastødt. ~ John Kenneth Galbraith, økonom Penge som gæld Fra Money As Debt-videoen af Paul Grignon. Teksten findes her: http://paulgrignon.netfirms.com/moneyasdebt/moneyasdebt_revised2009transcript.pdf Oversat 2010-03-27 af Thomas Wagner Nielsen:

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 2 / 2011 Tema: Arbejdende fattige Indholdsfortegnelse Arbejdende fattige Tema: Arbejdende fattige Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand:

Læs mere

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde

Tillæg til NOTAT NR. 1124. ØSTUDVIDELSEN a/s. - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 1 Tillæg til NOTAT NR. 1124 ØSTUDVIDELSEN a/s - faglig og moralsk debat om det europæiske samarbejde 2 Hjem til Europa? Forventningerne var høje da murene faldt i Østeuropa. Men for store befolkningsgrupper

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE

DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE C DANSKERNE OG DET SORTE ARBEJDE Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2010 Grafisk tilrettelæggelse: Kim Lykke / L7 Tryk: Special-Trykkeriet Viborg

Læs mere

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER

I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER I GRØNLAND ER JEG FOR DANSK, OG I DANMARK ER JEG BARE GRØNLÆNDER Udfordringer for udsatte grønlændere i Danmark Kolofon: Oplag: 2.000 Illustrationer: Sara Brandt Kronborg Grafisk produktion og layout:

Læs mere

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING

KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING MAR. 2015 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYGTIG UDVIKLING KLAR TALE ENGAGERER ANSVARLIGE INVESTERINGER MANGLER KLODEN DANSKERE? KØBENHAVN CO 2 -NEUTRAL I 2025 FRA ØKONOMISK VÆKST TIL BÆREDYG- FEB. 2015 TIG

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 62 / marts / 2012 KULTUREL INTELLIGENS DET REGNER KATTE OG HUNDE KULTURMØDER I DEN GLOBALE LANDSBY DEN LILLE DIPLOMATISKE SPROGSKOLE

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

En verden uden pengeinstitutter?

En verden uden pengeinstitutter? 1 2013 pengenyt En verden uden pengeinstitutter? 13 situationer, hvor du ville have svært ved at undvære dit pengeinstitut Den lave rente århundredets gave Overførsler speedes op Hvor kvikt er dit lån?

Læs mere

DEN USYNLIGE FATTIGDOM

DEN USYNLIGE FATTIGDOM DEN USYNLIGE FATTIGDOM EN UNDERSØGELSE AF FATTIGDOM BLANDT ANSØGERE TIL BØRNESAGENS FÆLLESRÅDS STIPENDIUM FOR ENEFORSØRGERE MAJ 2015 Den usynlige fattigdom - En undersøgelse af fattigdom blandt ansøgere

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning?

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011. Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 1 / 2011 Tema: velfærdsteknologi: robotvælde, effektivisering eller velfærdens redning? Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby

Læs mere

Danidas årsberetnin g

Danidas årsberetnin g 04 Danidas årsberetnin g Produktion 2005 Udenrigsministeriet Asiatisk Plads 2 DK 1448 København K Danmark Telefon: 33 92 00 00 Fax: 32 54 05 33 Email: um@um.dk Internet:www.um.dk Design og tryk: Schultz

Læs mere

B&O solgte vor arbejdsplads

B&O solgte vor arbejdsplads nr. 07/08 August 2004 Industriferien på vej ud Støjkrav til maskinleverandører side 3 side 14-16 Fleksibilitet gennem dialog side 11 B&O solgte vor arbejdsplads side 6-9 Fleksibilitet Leder Et par store

Læs mere

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous

Opfinderbogen. - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Opfinderbogen - giv dine ideer liv! Mikael le Dous Denne bog er tilegnet det kreative menneske, som hele tiden får nye ideer. Ideer, som muligvis kan blive til salgbare produkter eller tjenesteydelser.

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid.

Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Teknologi og tid Debatoplæg De 4 debat-aftener Referater og oplæg fra de 4 debataftener Elektronisk konference Velkommen til Teknologirådets website om teknologi og tid. Supplerende Artikler Links Teknologi-rådets

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden

RESSOURCER TEMA. VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 3 2 0 1 4 VI REPARERER TING I PROTEST 04 I Høje Taastrup kan man få repareret det elektronik som ellers ville ryge i skraldespanden NÅR ØKONOMIEN

Læs mere

Den økonomiske vækst i Kina

Den økonomiske vækst i Kina Den økonomiske vækst i Kina - - Hvem får flest ris i skålen? Udarbejdet af: Julie Holt Søren Tams Stine Malmskov Sebastian Enemark Mygh Den Samfundsvidenskabelige Basisuddannelse, RUC 1 3. Semester 05/06

Læs mere