Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Januar2003/ AM Rentesregning - LÅN & OPSPARING 1/8. Aftager med...% Gange med (1...%) r:=...% Før aftager med...% og bliver til Efter, dvs."

Transkript

1 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 1/8 PROCENT Po cet betyde p. 100" altså hudededele p% = p 100 Decimaltal Ved omskivig fa pocet til decimaltal flyttes kommaet to pladse mod veste 5%=0,05 0,1%=0, %=1,25 Ved omskivig fa decimaltal til pocet flyttes kommaet to pladse mod høje 23 0,234=23,4% = 0, 4035 = 40, 35% 57 Pocet af... Pocet gage... 2% af 25 = (2% 25 = ) = 0.5 som pocet af... divideet med... (omeget til %) a som pocet af b: x% af b = a x% b = a x% = a b 45 Hvo mage % e 45 af 65? Sva: 45 udgø 65 = 69.2% af 65 FREMSKRIVNING Vokse med...% Gage med (1+...%) :=...% Fø vokse med...% og blive til Efte, dvs. Efte = Fø +...% Fø = Fø + Fø = Fø(1 + ) Aftage med...% Gage med (1...%) :=...% Fø aftage med...% og blive til Efte, dvs. Efte = Fø -...%Fø = Fø + Fø = Fø(1 + ) Vækstate e vækstpocete omeget til decimalbøk og eget med foteg alt efte, om de e tale om tab () elle tilvækst (+) Femskivigs- a = 1 + = 1 ±...% fakto a e de støelse, de skal gages på de opidelige støelse fo at få støelse icl. vækst/tab (ofte buges F i stedet fo a som betegelse). Efte = a Fø elle Slut = a Stat

2 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 2/8 Akkumuleede pocetvise foøgelse Flee på hiade følgede femskivige etes ete - %-vis tillæg af tillæg Nå de ske flee på hiade %-vise tillæg, beeges disse jo også af tidligee tillæg, dvs. hve femskivig foetages af de umiddelbat foegåede vædi. Det svae til, at ma lade et idsat beløb stå i bake ude at hæve etee. Stat a Slut 1 = astat a Slut 2 = a 2 Stat a Slut 3 = a 3 Stat a... a Slut = a Stat Fo hve gag, de øges samme vækstate, gages med femskivigsfaktoe a = 1+, og efte på hiade følgede foøgelse med samme vækstate e de femskevet med faktoe a gage, altså i alt e fakto a a = 1+ & Slut = a Stat, hvo e atal %-vise tillæg og e vækstate Bestemmelse af ukedte støelse: 1. Stat, og atal tilskivige kedt - Slut ukedt a. Idsæt de kedte støelse i fomle b. Beeg Slut 2. Slut, og atal tilskivige kedt - Stat ukedt a. Dividé med a på begge side i fomle b. Idsæt de kedte støelse c. Beeg Stat 3. Stat, Slut, og atal tilskivige kedt - ukedt a. Dividé med Stat på begge side i fomle b. Tag de te od på begge side c. Idsæt de kedte støelse d. Beeg Slut 4. Stat, Slut, og kedt - atal tilskivige ukedt a. Dividé med Stat på begge side i fomle b. Tag log på begge side c. Bug log-egle fo potese (log a = log a d. Dividé med log a på begge side e. Idsæt de kedte støelse f. Beeg Fid paktiske eksemple, fo alle fie tilfælde (tæk fx på opspaig til jees studietu) Hyppighed af etetilskivige Nå bakee udbyde dees opspaigs-/låeodige agive de ete po ao, dvs p å, fx 6% p.a., me det e e sadhed med modifikatioe. De dele emlig de ålige pocetsats ligeligt ud på atal temie. Hvis de e mdl.. etetilskivige altså 12 temie åligt og e etesats på 6% p.a., ege de med e mdl. ete på ½%, og det lyde jo umiddelbat tilfoladeligt, me... Resultatet efte 1 å e med dee mdl. etetilskivig e Resultatet efte 1 å e med é ålig etetilskivig e Slut 12 = Stat =... Stat Slut 12 = 1.06 Stat =... Stat De eelle ålige ete e altså ikke altid de samme som de opgive omielle ålige ete.

3 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 3/8 Fo hvem Spae/Låe e bakees beegigsmetode e fodel? Pøv at udesøge, hvoda etetilskivigee e på opspaig/lå i foskellige bake. Udesøg etetilskivige i foskellige bake - hvo ka I få mest ud af e opspaig? Geemsitlig ete Ved de geemsitlige ete fostås de faste ete, ma skulle have haft hve temi, fo at få samme udbytte som ved vaieede ete. Da etesatsee ikke bae lægges samme temi efte temi, me de i stedet gages med 1+ hve gag, ka ma altså ikke bae lægge dem alle samme og dividee med atallet. De geemsitlige ete kaldes g og de geemsitlige femskivigsfakto a g = 1+ g Hvis de e es geemsits-etetilskivige med g svae det til e femskivig i alt med a g Hvis vi deimod tage det skidt fo skidt, svae det også til at femskive føst med a 1 = (1+ 1 ) føste gag, a 2 = (1+ 2 ) ade gag etc. og a = (1+ ) te (og sidste) gag. Dvs., at i alt e de femskevet med a 1 a 2... a. Da de to metode skulle give samme esultat, må de gælde, at a g = a 1 a 2... a. og demed også at a = a a... a 1+ = a a... a = a a... a 1 g 1 2 g 1 2 g 1 2 De e sommetide ogle smate tilbud, med vaieede ete. Pøv, om I ka støve et sådat op, og gå det igeem. OPSPARING De fides to stadadfome fo opspaig. Disse to fome ka selvfølgelig kombiees i paksis. I Alm. Femskivig De e idbetales et idskud é gag. Dette idskud stå uøt til fast ete, til hele saldoe ka hæves på é gag. He e tale om e femskivig, da foige temis saldo skal femskives med e fast fakto a = 1 +. Saldo = Idskud (1+) Hvo e temisetefod og e atal temie, hvo kapitale stå og samle ete II Auitetsopspaig De idbetales et fast idskud hve temi i temie - etefode på kotoe e fast. Saldoe vokse altså ikke bae med ete, me også med det ye idskud. Saldoe A umiddelbat efte te idskud e givet ved Saldo = Idskud (1+ ) -1

4 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 4/8 Bevis I: Betagt to foskellige pesoe A og B, som geemføe de samme auitetsopspaig, botset fa, at A state opspaige é temi seee ed B. Sammelig de to pesoes saldoe på det tidspukt, hvo A etop ha foetaget si sidste idbetalig 1. Giv svaet på de to? ovefo Fid to foskellige udtyk fo diffeese mellem de to saldoe, dels ved at betagte slutsaldoee efte te temi, dels ved at sammelige foskellee på saldo-bidagee temi fo temi. 2 Saldo B Saldo A = 3. Opstil de deaf følgede ligig og løs de med hesy til A. 3 1? = A, idet de te idbetali etop e idbetalt? A = A (1+ ), idet saldoe ha tukket ete é temi side sidste idbetalig B 2 3

5 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 5/8 Bevis II 1. Udfyld edeståede skema. N. idbetalig Idbetalt beløb... Atal etetemie... Bidag til saldoe Bestem totale af de ekelte bidag. 4 Saldo A = 3. Sæt b ude fo e paetes og aved hjælpesætige edefo på udtykket ide i paetese (a:= 1 + ) Reducé og sammelig esultatet med de øskede fomel. 6 Hjælpesætig E potesække med a som basis ha summe s = 1+ a + a a 1 a 1 = a 1 Bevis: Summe af potesække kaldes s (I) s = 1 + a + a a -2 + a Gag på begge side af = med a. 7 (II) as = 2. Tæk (I) fa (II). 8 as - s = 3. Sæt s ude fo paetes og bestem s. 9 s = 4 A = b + b(1 + ) + b(1 + ) b(1+) A = b[1 + (1 + ) + (1 + ) (1+) - 1 = b[ 1 + a + a a - 1 ] A = b a 1 a 1 6 a 1 (1 + ) A = b = b = a (1 + ) 7 as = a + a a -1 + a 8 as - s = a s(a - 1) = a - 1 s = a 1 a 1

6 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 6/8 LÅN De fides ligeledes to stadadpicippe fo lå, emlig emlig lå med I tilbagebetalig på é gag elle II tilbagebetalig med faste egle. I det sidste tilfælde fides de ige to stadade - a) fast ydelse elle b) fast afdag. De foudsættes fast temisete I IIa. Hvis gælde skal betales tilbage på é gag, skal såvel det låte beløb som de påløbe ete (med etes ete) tilbagebetales - det svae til e femskivig af det låte beløb (Hovedstole G) Gæld = G (1+ ) Auitetslå med fast ydelse (afdag + ete) e de absolut mest avedte låefom. Dee tilbagebetaligsfom ka betagtes som låees auitetsopspaig hos kedito. (1 + ) 1 Tilbagebetaligsauitet = y Nå låetide e udløbet skal kedito have fået sie pege (icl. ete), uaset tilbagebetaligsfom. Defo skal de opspaede auitet have samme vædi som de femskeve gæld. Altså skal ydelse tilpasse så (1 + ) 1 G(1 + ) = y (1 + ) 1 G = y (1 + ) 1 (1 + ) G = y elle y = G 1 (1 + ) Dee låefom dække også almidelige afbetaligskøb og slige gode tilbud. Det e desude de mest beyttede tilbagebetaligsfom ved bak- og keditfoeigslå. Eftehåde som gælde edbiges pga. afdagee, blive ete også mide, da det e e fast del af gælde. Da ydelse e kostat, blive afdagsdele støe. Det ha betydig ved stoe gældsposte, da etee e fadagsbeettigede til laveste skattepocet og defo qua de spaede skat delvist blive fiacieet af det offetlige, mes det ikke e tilfældet med afdagee. Reelt stige ettoydelse altså ved et sådat lå eftehåde som det afdages. I fobidelse med afbetaligskøb e det e god idé at holde sig fo øje, at gebye ikke e fadagsbeettigede (jvf. divese ete fie lå fx fa Electoic Wold). II b) Seielå med fast afdag A Da hele gælde skal afdages med faste beløb ove det aftalte atal temie, må de deles ligeligt ud på dem. Dvs. A = G Eftehåde som gælde edbiges, og etee defo midskes, blive ydelse mide. Som e kombiatio af de to tilbagebetaligsfome va det såkaldte mix-lå meget populæ i e peiode. Det va e kombiatio af de to tilbagebetaligsfome - typisk 60%auitetslå og 40% seielå. Fiduse ved dette mixlå va, at de økoomiske belastig, å skattefadag af ete va ideget, va meget tæt på at væe kostat.

7 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 7/8 Glose og ade yttig vide fa fiasvedee: Po ao p.a. p. å. Nomiel ete De ete, som opgives som p.a.-ete Retefod Temisete omeget til decimaltal Retefod = Nomiel ete/atal temie Auitet Egl. ålig me beyttesgeeelt, hvo de e fast idskud/ydelse p temi Temi De del af et å, hvo ete beeges. Dag, måed, kvatal, halvå elle helå Hovedstol Det låte beløb - statgælde G Rete Retebeløbet R R = Restgæld Afdag A Det beløb, gælde edbiges med Ny Restgæld = Retsgæld - A og A = y - R Ydelse y Det beløb, de betales hve temi y = A + R = A + Restgæld Restæld De del af det låte beløb, de edu ikke e afdaget Ny Restgæld = Retsgæld - A Nettoete Retebeløbet med idegig af skattefodel (ca 40%) af etefafadaget Effektiv ete Retefod omeget til eel ålig ete. Med ålig temi e omiel og effektiv ete es. Auitetslå Lå med fast ydelse og etefod y = G 1 (1 + ) Seielå Lå med fast afdag og etefod A = G Patebev Specielt auitetslå, hvo ydelse e e fast %-sats - dvs. de sidste ydelse e ikke så sto som de ade, da de bae skal dække det sidste skyldige. Et patebev fx. idebæe, at ete e 9% og ydelse e (3 + 9)% altså 12% om ået. Afbetalig Køb af fobugsgode ved fiacieig efte auitetslåspicippe Udbetalig Beløb som skal falde kotat ved køb. Restbeløbet ka så fiaciees med lå/afbetalig

8 Jaua2003/ AM Retesegig - LÅN & OPSPARING 8/8 Pocetegig og femskivig OVERSIGT pocet % p/100 = p% = = vækstate (etefod) % af p% af = p% = %-vis tillæg + p% = (1+ p%) = (1+) a:= 1+ femskivigsfakto femskivige Slut = a Stat gs. %-vis vækst = (1 + ) 1 + )... (1 + ) 1 g 1 2 (1 + mdl ) 12 = (1 + kvatal ) 4 = (1 + halvå ) 2 = 1 + å Opspaig Femskivig Egagsidskud til fast etesats Saldo = Idskud (1+) : temisetefod, : atal temie Auitetsopspaig Fast idskud b hve temi, som stå uøt til fast etesats Saldo umiddelbat efte te idskud (1+ ) -1 A = b Lå Begebe G, y, G est,, A, R = G y = A + R Auitetslå Fast ydelse y = G 1 (1 + ) Seielå Fast afdag A = G

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul

Kort om. Potenssammenhænge. 2011 Karsten Juul Kot om Potenssmmenhænge 011 Ksten Juul Dette hæfte indeholde pensum i potenssmmenhænge, heunde popotionle og omvendt popotionle vible, fo gymnsiet og hf. Indhold 1. Ligning og gf fo potenssmmenhænge...

Læs mere