Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rentesregning: Lektion A1. Forrentningsfaktor, Diskonteringsfaktor, og Betalingsrækker. Overordnede spørgsmål i Rentesregning. Peter Ove Christensen"

Transkript

1 Rentesegning: Lektion A1 Foentningsfakto, Diskonteingsfakto, og Pete Ove Chistensen Foå / 49 Oveodnede spøgsmål i Rentesegning Hvoledes kan betalinge sammenlignes, nå betalingene e tidsmæssigt adskilte? Såfemt de ønskes et bestemt fobug i femtiden, hvo meget (hvo lang tid) skal de da spaes op? Hvo meget skal de betales i femtiden, hvis de ønskes et bestemt fobug i dag? Hvilke centale paamete indgå i sådanne beegninge? Hvad e en annuitet, og hvoledes beegnes vædien af denne? Heefte kan vi analysee poblemstillinge som Vudeing af eal investeinges fodelagtighed Beegning af afkast på finansielle investeinge Opgøelse af finansieingsomkostninge fo lån Kan vi f.eks. finde et simpelt mål fo omkostningen ved et lån? 2 / 49

2 Ovesigt / 49 Håndteing af betalingstidspunkte Håndteing af betalingstidspunkte Renten Gundfoudsætninge Betalinge høende til økonomiske dispositione fofalde ofte på foskellige tidspunkte Ønske: Opgøelse af vædi til et givent tidspunkt af betalinge på foskellige tidspunkte Opdel tiden i ækvidistante tidsintevalle: temine Opdel således at betalingene fofalde på tidspunkte, de adskille teminene. F.eks. å, månede, sekunde Tidspunkt n - 1 n Tid Temins n n 6 / 49

3 Renten Håndteing af betalingstidspunkte Renten Gundfoudsætninge Renten e en betaling fo at kunne disponee ove en kapitel i en given peiode Nomees ofte, således at den udtykkes p. kone i en temin: entesats, betegnes. Rentesats: Betaling fo at kunne disponee ove en enhed i en temin Omegnes ofte i pocentstøelse Altså e enten (entebeløbet) det beløb, de betales p. temin, og den kan bestemmes som det foentede beløb (kapitalen) multipliceet med entesatsen Test: Bestem enten på et lån med en entesats på = 5% (p.a. opgjot med ålig entetilskivning) og hovedstol H = k. 8 / 49 Håndteing af betalingstidspunkte Renten Gundfoudsætninge Man tale ofte om foskellige entesatse Nominel ente: Rentesats udtykt i nominelle teme (dvs. i løbende pise) Realente: Rentesats udtykt i eale teme (dvs. i købekaft enhede) Effektiv ente: Rentesats, hvo entes-ente effekte e medegnet Nulkuponente: Rentesats mellem nu og et femtidigt tidspunkt Fowadente: Rentesats mellem to femtidige tidspunkte Faktoe, de påvike entens støelse Inflationstakten Fishe elationen Reale økonomiske fohold høj/lav konjunktu Intenationale påvikninge lille åben økonomi med fast valutakus Skattemæssige fohold efte-skat betalinge Risikomæssige fohold kedit isiko og pecautionay savings 9 / 49

4 Gundfoudsætninge Notation notation n A 0 A n Håndteing af betalingstidspunkte Renten Gundfoudsætninge beskivelse teminslig entesats antal temine nutidigt beløb femtidigt beløb Antagelse 1 entesatsen e konstant ove tid 2 tidsintevallet e et helt antal temine 3 enten tilskives kapitalen ved slutningen af hve temin (udbetales ikke løbende) 4 den opindelige kapital samt tilskevne ente foentes med den foudsatte entesats. De føste to antagelse vil blive slækket siden hen. 11 / 49 Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi : Centale finansielle poblemstillinge i fobindelse med en betaling Eksempel: Hvilket altenativ foetækkes? k. i dag k. om et å Hvis jeg foetage en betaling i dag, hvad e så vædien af denne betaling på et givet femtidigt tidspunkt? Femdiskonteet vædi Hvo meget skal jeg betale i dag, såfemt jeg ønske et givent beløb på et givent tidspunkt i femtiden? Tilbagediskonteet vædi Renten høende til betalingen e væsentlig Hvad e den koekte entesats i sådanne udegninge? 14 / 49

5 Femdiskonteet vædi Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi A n A 0 Tid Tidspunkt n - 1 n Fomål: Bestem femtidig vædi af nutidigt beløb Nutidigt beløb og entebetaling give efte n temine femtidigt beløb A 0 + R = A n Rentetilskivning : entesats p. temin n: antal temine Hvoledes bestemme vi entebetalingen? Afhænge af foentningsfaktoen (1 + ) n A n = A n 1 +A n 1 = A n 1 (1+) = A n 2 (1+) 2 =... = A 0 (1+) n Demed R = A n A 0 = [ (1 + ) n 1 ] A 0 Tavleeksempel 16 / 49 Foentningsfakto Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi Femdiskonteet vædi 8,00 7,00 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Foentningsfakto Temine = 1% = 5% = 10% 17 / 49

6 Ydeligee aspekte Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi Gennemgåes på tavlen: Vaieende entesatse: eksempel på tavlen Antal temine Hvo mange temine skal A 0 foentes (givet ) fo at blive til A n? Vi vise n = ln(an/a 0) ln(1 + ) Vælg heltallet støe end det netop beegnede. Rentesats Hvilken entesats bevike, at A 0 foentes til A n i løbet af n temine? Vi vise ( ) 1 An n = 1 A 0 18 / 49 Patielle effekte Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi Gennemgåes på tavlen: Effekt på A n af maginal ænding i en af paametene A 0,, n kaldes patielle effekte Geneelt kan en maginal ænding fo en funktion f (x) vudees ved en såkaldt 1. odens Tayloudvikling f (x 0 ) f (x 0 ) x Vi ha f (x) = A n (A 0,, n) = A 0 (1 + ) n. Ænding i initialt beløb: A n = (1 + ) n A 0 Ænding i entesats: A n A 0 n(1 + ) n 1 Ænding i antal temine: A n A 0 (1 + ) n ln(1 + ) n E fotegnene på ændingene fonuftige? 19 / 49

7 Tilbagediskonteet vædi Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi Ønske at bestemme vædien i dag af et femtidigt beløb nutidsvædien Vi ha at så A n = (1 + ) n A 0 A 0 = (1 + ) n A n (1 + ) n benævnes diskonteingsfaktoen cental byggesten ikke mindst ved investeingskalkule og ande finansielle beslutninge Give vædien i dag af at modtage 1 k. (enhed) om n temine, hvis enten e 21 / 49 Diskonteingsfakto Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi Diskonteingsfakto Tilbagediskonteet vædi 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Temine = 1% = 5% = 10% 22 / 49

8 Femdiskonteet vædi Tilbagediskonteet vædi Effekt af paamete på diskonteingsfaktoen Rentesatsens effekt på diskonteinsfaktoen Patiel ænding i : Fo fås: (1 + ) n 0 Fo 0 fås: (1 + ) n 1 (1 + ) n = n(1 + ) (n+1) < 0 Antal temines effekt på diskonteingsfaktoen: Patial ænding i n n (1 + ) n = ln(1 + )(1 + ) n < 0 Fo n fås: (1 + ) n 0 Fo n 0 fås: (1 + ) n 1 23 / 49 Centale spøgsmål geneelt Hvoledes kan vi håndtee en situation, hvo vi ha en ække af sammenhøende betalinge betalingsække? Optæde ofte ved såvel eal- som finansielle investeinge E visse betalingsække ofte foekommende? Hvodan bestemme vi f.eks. nutidsvædien af en sådan betalingsække? 26 / 49

9 Nutidsvædi af en betalingsække geneelt b n (1 + ) -n b t (1 + ) -t b 3 (1 + ) -3 b 2 (1 + ) -2 b 1 (1 + ) -1 b 2 b t b n b 1 b 3 Tidspunkt t n Tid 28 / 49 geneelt Betalingsække: Et sæt af sammenhøende enkeltbetalinge b t, de fofalde i tidspunktene t {1, 2,..., n}. Akkumuleet vædi af betalingsækken på tidspunkt n: S n = b t (1 + ) n t t=1 Nutidsvædien af betalingsækken: S 0 = b t (1 + ) t t=1 Vædi af betalingsækken på henføelsestidspunktet τ: S τ = S 0 (1 + ) τ = b t (1 + ) t (1 + ) τ = b t (1 + ) τ t Eksempel i Excel t=1 t=1 29 / 49

10 geneelt - sædeles vigtigt specialtilfælde! Antagelse: 1 alle betalinge e lige stoe: b 1 = b 2 =... = b n = b 2 ækvidistante temine Akkumuleet vædi af annuitet (kvotientække med kvotienten (1 + )): hvo S n = t=1 ( ) b (1 + ) n t = b (1 + ) n t t=1 ] = b [1 + (1 + ) + (1 + ) (1 + ) n 1 = b s s = (1 + )n 1 Opspaingsfakto 31 / 49 Opspaingsfaktoen geneelt Akkumuleet vædi af annuitet 70,00 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 0,00 Opspaingsfakto Temine = 1% = 5% = 10% 32 / 49

11 Ydeligee aspekte Antal temine: geneelt Hvo mange temine skal de opspaes fo at få et bestemt S n? Vi ved Det følge, at S n = b s n = = b (1 + )n 1 ln(1 + Sn b ) ln(1 + ), hvo n opundes til næmeste heltal. Rentesats Kan vi bestemme den entesats, de fo en givet fast betaling b og antal temine n give et bestemt disponibelt beløb S n? En sådan entesats kaldes fo den intene ente ( afsnit 6) Kan ofte ikke løses analytisk, men kun numeisk (Goal Seek i Excel). 33 / 49 geneelt Nutidsvædi En annuitets nutidsvædi kan bestemmes som: den tilbagediskonteede vædi af annuitetens enkeltbetalinge, S 0 = b(1 + ) t = b (1 + ) t t=1 t=1 den tilbagediskonteede akkumuleede vædi S 0 = (1 + ) n S n = b(1 + ) n s I begge tilfælde fås at nutidsvædien e givet ved = b(1 + ) n (1 + )n 1 α S 0 = b kaldes fo annuitetsfaktoen 1 (1 + ) n = b α nutidsvædien af en annuitet med en konstant betaling på 1 k. summen af diskonteingsfaktoe med samme (diskonteings-)ente 34 / 49

12 sfaktoen geneelt sfakto annuitet20,00 Nutidsvædi af annuitet 18,00 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0, Temine = 1% = 5% = 10% 35 / 49 geneelt Gænsevædie fo annuitetsfaktoen Fo 0 kan det vises at (bug l Hospitals egel) n > 0 : α = 1 (1 + ) n n Fo kan det vises at n > 0 : α = 1 (1 + ) n 0 Fo n kan det vises at > 0 : α = 1 (1 + ) n 1 kapitaliseingsfaktoen Eksempel: Simpel aktievudeing (Godons fomel) En aktie udbetale fast 21 k. i udbytte, = 5%, n = S 0 = b = 21 0,05 = 420 k. 36 / 49

13 Ydeligee aspekte Antal temine: geneelt Det nødvendige antal temine fo at opnå en nutidsvædi S 0 med betaling b og entesats e givet ved ( ) ln 1 S 0 b n = ln(1 + ) Husk at opund til næmeste heltal! Teminslig betaling Fo en given nutidsvædi S 0, antal temine n og entesats kan den konstante teminslige betaling b bestemmes som α 1 = 1 (1+) n b = S 0 α 1 kaldes kapitalindvindingsfaktoen. 37 / 49 Kapitalindvindingsfaktoen geneelt 1,20 Kapitalindvindingsfakto Teminslig betaling 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0, Temine = 1% = 5% = 10% 38 / 49

14 Y t1 Y t2 Y tn 1 Y tn Illustation geneelt En ydelsesække kan beskives vha. et diagam, de illustee ydelsenes kendte støelse og kendte tidsmæssige placeing (teminstidspunkte): i dag/valø 0 t 1 t 2 t n 1 t n tid Valødato = den dag hvo handlen gennemføes (typisk 3 bøsdage efte handelsdagen) Y t e ydelsen på et teminstidspunkt t {t 1, t 2,..., t n } og n e antal esteende temine. 40 / 49 geneelt Hvad e et lån? (se Viksomhedens finansieing, afsnit 4.1) Et låns ydelse bestå af afdag og entebetaling Y j = AFD j + R j } {{ } }{{} afdag ente j = 1, 2,..., n hvo afdaget nedbinge det lånte beløb (hovedstolen), mens entebetalingen kompensee långive fo at have ydet lånet. Restgælden til tid j betegnes med G j, mens den teminslige nominelle ente betegnes med. Da lånet optages til tid t = 0 e dets hovedstol givet ved estgælden til tid 0, dvs. G 0. I voes eksemple sætte vi som egel G 0 = / 49

15 slån geneelt Kendetegn: Konstant ydelse, Y j = Y fo alle j = 1, 2,..., n Y Y Y Y i dag/valø 0 t 1 t 2 t n 1 t n tid Ydelsen bestemmes så hovedstolen netop foentes med, dvs. G 0 = Y j (1 + ) j = Y j=1 (1 + ) j = Y α n, j=1 hvo α n = 1 (1+) n. Med G 0 = 100 fås altså Y = 100 α n = 100α 1 = 100 n 1 (1 + ) n 42 / 49 slån - fotsat Restgælden efte j temine G j = k=j+1 geneelt Y k (1 + ) (k j) = Y α n j, da lånet netop e en annuitet med n j esteende temine. Rentebetalingen i temin j + 1 R j+1 = G j = Y α n j = (1 + ) (n j) 1 (1 + ) (n j) 1 (1 + ) n = (1 + ) n Afdaget i temin j + 1 ] AFD j+1 = Y R j+1 = Y [1 α n j = Y (1+) (n j) = (1+)AFD j 43 / 49

16 geneelt Eksempel på ydelsesække fo et annuitetslån En fiktiv 8% annuitetsobligation med udløb 15/ og én ålig temin vil have følgende ydelsesække den 20/3 2012: Temin Afdag Rentebetaling Ydelse ,05 8,00 25, ,41 6,64 25, ,88 5,16 25, ,47 3,57 25, ,19 1,86 25,05 Se Excelfilen LektionA1.xlsx 44 / 49 Stående lån geneelt Kendetegn: ingen løbende afdag, AFD j = 0 fo alle j = 1, 2,..., n 1 og AFD n = G 0 = 100. Rentebetaling: R j = R = G 0 = 100 fo alle j = 1, 2,..., n. Ydelse: Y j = AFD j + R j. 100(1 + ) i dag/valø 0 t 1 t 2 t n 1 t n tid 45 / 49

17 geneelt Eksempel på ydelsesække fo et stående lån Obligationen 4% Danske Stat STL 2017 (fondskode DK ) e et 4% (inkonvetebat) stående lån, som e udstedt af den danske stat, ha én ålig temin og udløbe 15/ Ydelsesækken p. 20/ (p. 100 k. nominel vædi) e defo: Temin Afdag Rentebetaling Ydelse ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 4, ,00 104,00 Se Excelfilen LektionA1.xlsx 46 / 49 Seielån geneelt Kendetegn: konstante afdag, AFD j = AFD = 100 n fo alle j = 1, 2,..., n. Restgælden efte j temine G j = 100 j AFD = 100 ( 1 j ) n Rentebetalingen i temin j + 1 R j+1 = G j = 100 ( 1 j ) n Ydelsen på tidspunkt j Y j = AFD j + R j = 100 [ ( 1 n + 1 j 1 )] n 47 / 49

18 geneelt Eksempel på ydelsesække fo et seie lån En fiktiv 12% S 2015 obligation, de e en seie obligation, ha én ålig temin og udløbe den 15/ P. 20/ e de te esteende temine, så ydelsesækken (p. 100 k. nominel vædi) e: Temin Afdag Rentebetaling Ydelse ,33 12,00 45, ,33 8,00 41, ,33 4,00 37,33 Se Excelfilen LektionA1.xlsx 48 / 49 geneelt Uamotisable lån/evigtløbende annuitet Vi så tidligee, at > 0 : α 1 nå n Ydelsen fo et evigtløbende annuitet lån blive defo Y = 100 α 1 = 100 Det vil sige, at de betales kun ente af estgælden lånet afdages aldig, thi fo alle j = 1, 2,.... R j = 100 AFD j = 0 Y j = AFD j + R j = 100 opstå som gænsetilfældet n fo alle 3 standadlån. 49 / 49

Forløb om annuitetslån

Forløb om annuitetslån Matema10k C-niveau, Fdenlund Side 1 af 7 Foløb om annuitetslån Dette mateiale fokusee på den tpe lån de betegnes annuitetslån. Emnet kan buges som en del af det suppleende stof, og mateialet kan anvendes

Læs mere

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år.

Den stigende popularitet af de afdragsfrie lån har ad flere omgange fået skylden for de kraftigt stigende boligpriser de senere år. 16. septembe 8 Afdagsfie lån og pisstigninge på boligmakedet Den stigende populaitet af de afdagsfie lån ha ad flee omgange fået skylden fo de kaftigt stigende boligpise de senee å. Set ove en længee peiode

Læs mere

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal

Projekt 0.5 Euklids algoritme, primtal og primiske tal Pojekt 0.5 Euklids algoitme, pimtal og pimiske tal Betegnelse. Mængden af hele tal (positive, negative og nul) betegnes. At et tal a e et helt tal angives med: aî, de læses a tilhøe. Nå vi ha to vilkålige

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger

Projekt 5.2. Anvendelse af Cavalieris princip i areal- og rumfangsberegninger Hvad e matematik? B, i-bog Pojekte: Kapitel 5. Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Pojekt 5.. Anvendelse af Cavalieis pincip i aeal- og umfangsbeegninge Den gundlæggende

Læs mere

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter:

Vi ser altså, at der er situationer, hvor vi ikke kan afgøre, om vi befinder os i et tyngdefelt eller langt ude i rummet fjernt fra alle kræfter: 5 Tyngdekaften Nu hvo vi (fohåbentlig) ha fået et begeb om ummets og tidens sammenflettede natu, skal vi vende tilbage til en ting, som vi ganske kot blev konfonteet med i begyndelsen af foige kapitel.

Læs mere

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing:

Med disse betegnelser gælder følgende formel for en annuitetsopsparing: Matema10k C-iveau, Fydelud Side 1 af 10 Auitetsopspaig De fides mage måde at spae op på. Vi vil he se på de såkaldte auitetsopspaig. Emet ka buges som e del af det suppleede stof, og det ka avedes som

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi

Finanskalkulationer Side 1/19 Steen Toft Jørgensen. Finanskalkulationer. avanceret rentesregning. matematiske modeller i økonomi Faskalkulatoe Sde /9 Stee Toft Jøgese Faskalkulatoe avaceet etesegg matematske modelle økoom Idholdsfotegelse: Kaptel : Rete Retebegebet Omkostge Retefomle Effektv ete Kotuet foetg Tdsdagam Flytg af kaptal

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag

Styr på dine penge. Lærervejledning Pengeuge 2015. Samfundsfag 1 styr på dine penge Lærervejledning Pengeuge 2015 Styr på dine penge Materialet kan anvendes i undervisningen i matematik og samfundsfag enten hver for sig eller i samspil. Det er tilstræbt, at det kan

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Hvordan får jeg penge til fartøjet?

Hvordan får jeg penge til fartøjet? Kapitel 3 side 35 Hvordan får jeg penge til fartøjet? Der skal bruges penge til at købe et fartøj. Og der skal bruges penge i det daglige - til driften. I det her afsnit skal vi se på, hvordan man kan

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Excel-6: HVIS-funktionen

Excel-6: HVIS-funktionen Excel-6: HVIS-funktionen Regnearket Excel indeholder et væld af "funktioner" som kan bruges til forskellige ting indenfor f.eks. finans, statistik, logiske beregninger, beregninger med datoer og meget

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Valutaterminskontrakter

Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter Valutaterminskontrakter bliver mere og mere brugt indenfor landbruget. De kan både bruges til at afdække en valutarisiko, men også til at opnå en gevinst på en ændring i en given

Læs mere

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger

Betinget skød e. af areal 85.705 m 2, med de paa ejendommen værende bygninger, med grund- mur- og nagelfast appertinentier, med hegn og plantninger Mt. n., ejelav, sogn: 4 a, Stempel: 1.487 k. 50 øe (I København kvate) Hesbjeg Gaaden, elle (I de søndejydske lands- Søbog sogn dele) bd. og bl. I tingbogen, at. n., ejelav, sogn. Gade og hus n.: n.7%

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

Matematik på Åbent VUC

Matematik på Åbent VUC Matematik på Åent VUC Lektion 8 Geometi Indoldsfotegnelse Indoldsfotegnelse... Længdemål og omegning mellem længdemål... Omkeds og aeal af ektangle og kvadate... Omkeds og aeal af ande figue... Omegning

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere

. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere 25.april 2015. Lav rente og høj grad af sikkerhed. FlexLån T er den oversete tredje vej for boligejere Lånevarianten FlexLån T er overset på realkreditmarkedet. Men med kombinationen af høj sikkerhed for

Læs mere

Fremtidens realkredit

Fremtidens realkredit Fremtidens realkredit - så sætter du lidt til side Tolagsbelåning ganske enkelt Fem nye realkreditpakker. Det er ganske enkelt sund fornuft. Fremtidens realkredit hjælper dig med at spare op i din bolig.

Læs mere