BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BLICHERNOTER. En digtdebut for 200 år siden."

Transkript

1 BLICHERNOTER indeholder Om Blichers digtdebut 1814 Generalforsamling. Generalforsamlingsberetning Om Blicher-noveller der har tilknytning til Vestlig Profil. Eneboeren på Bolbjerg Henrik Ljungberg Kniplerinden Dorrit Færk Møller. Marie Erik Harbo Lars Bardram:Vandstøvler og Andesteg til Frokost Museumsformidler Anja Høegh: Hvad skal vi med ham Blicher? Erik Harbo: En rytterskole i Spentrup. på Blichers tid Torben Arboe: Anmeldelse af Vestlig Profil i Ord & Sag nr. 33 Preben Strange/Erik Harbo: Chresten Sørensen Thomaskjær. En Blicheroplæser Fotos: Erik Harbo Tak til Jørgen Wadsholt (billeder fra Skærum Mølle) Generalforsamling i Kompagnisalen Torsdag den 10. april 2014 kl. 19 Bogdag på Hald Lørdag 9. aug 2014 Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret Søndag den 5. oktober kl. 16:30 Klassikerdagen: 23. september - Årets klassiker: GustavWied Åbningsarrangement på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15, kl Bestyrelsen 2014 for Blicher-Selskabet Formand: Operasanger Erik Harbo Næstformand: Lektor Helle Frisman Sekretær og kasserer: Kursusleder James Lerche Museumsformidler Anja Høegh Museumsdirektør Tinna Møbjerg Skuespiller Paul Hüttel Lektor Henrik Ljungberg Lektor Dorrit Færk Møller Fuldmægtig Peder Porse Lektor Thorkild Holm Adjunkt Anders Gjesing Antal medl.: ca. 650 (400 husstande) Medlemsskab: Husstand 150 kr. Udland 175 kr. Institutioner: 200 kr. Giro-nr (reg. nr. 9570) Blicher-Selskabets adresse: Havelodden 64, 4000 Roskilde Tlf mail: udgives 3 gange årligt, redigeret af Erik Harbo ISSN Køb Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe kun 120 kr. Illustreret pragtudgave Vi skriver 2014, 200-året for Steens debut som digter. Af Gyldendals julebog, der ankom i december med digte af Yahya Hassan, ser vi at der er skred i litteraturen. Mange vil forskræmt tage hans bog i hånden, for hvad er det for et budskab den sender? For 200 år siden var det Blichers budskab, der trængte sig på, fordi digteren syntes, at hans digte skulle og måtte ud. Den 18-årige Hassan har det garanteret på samme måde, og hvad enten vi kan lide ånden i digtene eller ej, skal vi prise os lykkelige over, at vi lever i et land med trykkefrihed. Hassan har et stort budskab om frihed, hvad enten hans egne kan lide det eller ej. Det var ellers en erfaren skribent, der udkom i 1814 hos overkrigskommissær A.F. Elmquist i Århus, der udgav Aarhuus Stiftstidende fra Han var faderens bogtrykker og blev også sønnens. Der var ikke noget at risikere, for Steen havde et godt BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER- SELSKABET Selskabet blev stiftet 11. oktober Marts 2014 En digtdebut for 200 år siden. navn oven på Ossians Digte Efter Blichers to små udgivelser om jøderne i 1813 kom Digte af Steen Steensen Blicher. Første Deel. Aarhuus 1814 og 3 år efter Jyllandsreise i sex Døgn udført og beskrevet af S.S. Blicher og S.S. Barbeer i Nibe. Blichers digte anmeldtes i Dansk Litteraturtidende Her siges: at Forfatteren er allerede hæderligen bekjendt som Ossians heldige Oversætter. Den Sans for Poesi, han i Oversættelsen af den skotske Barde har lagt for Dagen, har han i disse sine Digte ydermere beviist. Selvfølgelig får den sidste cyklus med hjemvedigtet Kjær est du Fødeland ros: Også Elegien veed vor Forfatter at give Følelse og Afvexling. Digtsamlingen giver anledning til den vigtige forbindelse med Ingemann. Også Jyllandsreisen sætter gang i en forunderlig bladpolemik. Grunden hertil er Blichers medforfatter Barberen i Nibe. En tysk barber i Nibe der hedder Sads. Barbaficks er ikke tilfreds og svarer (han er sikkert fiktiv) og der udvikler sig en lang og morsom polemik, der rigtig sætter gang i Blichers satiriske hjernehalvdel. Det ender med en strid om Barbaresker og Barbarisser. Se Aakjær: Blichers litterære Indsats 1. bd. af Livstragedien.

2 Årets generalforsamling afholdes den 10. april i Kompagnisalen. Se indbydelsen. ÅRSBERETNING 2013 Vi afholdt generalforsamling den 10. april. Nyvalgt blev Tinna Møbjerg - direktør, lic.phil leder af Midtjyllands Museum (Herning) og Line Højgaard - museumsinspektør på Blicheregnen. Line forlod museet i efteråret 2013 og i stedet tiltrådte museumsformidler Anja Høegh, ansat ved Museum Silkeborg/Blicheregnen. Øvrige valg blev foretaget som nævnt på indkaldelsen. Regnskabet blev aflagt uden kommentarer. Det efterfølgende program En aften i Søren Kierkegaards, Steen Steensen Blichers og Mozarts tegn indledtes med foredrag af lektor Anders Holm, Københavns Universitet. Desuden talte lektor Henrik Ljungberg og Erik Harbo om forholdet mellem Blicher og Kierkegaard og Paul Hüttel læste udvalgte passager af Blicher og Kierkegaard. Ved Bogdagen på Hald holdt Peder Porse foredrag for en fyldt sal og hjalp formanden med at passe standen på pladsen. Der var mange litterære selskaber og vejret var nogenlunde, men efter druknede festen i høj grad i regn, og vi måtte pakke sammen. Seminaret på Skærum Mølle med emnet: Blichers noveller - Ingemanns eventyr og fortællinger blev rigtig godt. Desværre var det meget småt med deltagelsen fra Ingemann-Selskabet, men man er heller ikke vant til at holde seminarer. Ledere, foredragsholdere og studiekredsledere var Erik Harbo, Niels Kofoed, Bodil Sørensen, Helge Torm, Dorrit Færk Møller, Henrik Ljungberg, Kirsten Jensen Holm, James Lerche, Kristian Nielsen og Gudrun Aspel. For oplæsning stod skuespiller Paul Hüttel. Man var meget begejstret for besøget på museet i Kaj Munks præstegård. Klassikerdagen fandt sted 24. september. Årets klassiker var Søren Kierkegaard, født for 200 år siden. Åbningsarrangementet fandt sted på Københavns Hovedbibliotek, Krystalgade 15. Årsfest i Teatermuseet i Hofteatret søndag den 13. oktober kl. 16:30 forløb udmærket. Blot gjorde det kraftige regnvejr, at der var nogle af vore ellers trofaste medlemmer, der måtte blive hjemme. Vi var omkring 65 i alt. Aftenen tog udgangspunkt i udgivelsen Vestlig Profil, der blev præsenteret af formanden. Forfatteren Søren Sørensen causerede om sin hjemegn Thy, en af de egne, som Blicher besøgte. Ved festen havde vi besøg af Elisabeth Westenholz der spillede Schubert og Mozart. Paul Hüttel læste novellen Marie fra Se det fyldige referat i for november Fra den 24. til den 27. oktober blev Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe præsenteret i Ringkøbing, Herning, Thisted og Spentrup. De forskellige museer havde støttet bogudgivelsen forinden. Anmeldelser af Vestlig Profil har kunnet læses i (nov.) og i denne udgave af BN omtales anmeldelsen i Ord og Sag ved Torben Arboe, Århus Universitet. rektør. Da han blev 50 i 1881 skrev Jyllands Folketidende om ham og han fortalte, hvorfor han skrev digte og fortællinger ikke mindst om de fattiges liv og tænkemåde og også på jysk bondemål. I 1884 udkom hans sange og fortællinger dels i bymål og dels i jysk bondedialekt. Senere blev mange af hans fortællinger også trykt. Nogle af hans digte kan læses i Digte til Steen Steensen Blicher udgivet af Johs. E. Tang Kristensen ved Blichermuseet på Herningsholms indvielse i Når vi her også skal beskæftige os med Thomaskjær er det ikke mindst, fordi han var en betydelig mand i forbindelse med Blichermindesmærket på Himmelbjerget. Ved et grundlovsmøde på Himmelbjerget 5. juni 1879 foreslog Thomaskjær, at man skulle rejse et minde for Blicher på bjerget. Der blev dannet en komite med mange betydelige mænd fra bl.a. Silkeborg. Thomaskjær blev formand for komiteen og indkaldte senere til et møde på Hotel Dania i Silkeborg, hvor man skulle videre med indsamlingen. Men nu rejste der sig et problem, idet folk i Vium mente, at mindesmærket skulle placeres her. Det endte med, at der var to indsamlinger i gang, foruden den der drejede sig om stenen på Lyshøj. Men begge sten blev rejst den 11. oktober i 1882 på 100 årsdagen for Blichers fødsel. Ved denne lejlighed holdtes der mange taler også af Thomaskjær, og man sang hans jyske sang om Blicher. Om han også nåede at være tilstede i Vium vides ikke, men her sang man også en sang af ham. Vi vil senere vende tilbage med flere oplysninger om mindesmærker for Blicher. Thomaskjær døde 30. september Hør Thomaskjær synge på internettet. Det er nok at skrive Chresten Sørensen Thomaskjær lyd, så dukker Folkemindesamlingens lydeksempler op. Litt.: Preben Strange: Virklund By og Brugsforening i 125 år E. Harbo: Blicher og Himmelbjerget Johs. Tang Kristensen: Digte til Steen Steensen Blicher samlede på Litteraturens mark Hvis man ønsker at købe selskabets udgivelser kan disse ses og bestilles på hjemmesiden. Se endvidere for nov Nyt fra Blichermuseerne: Museum Midtjylland bygger om i 2014 Blichermuseet på Herningsholm: Ring til museet og aftal besøg Museum Midtjylland Museumsgade 32, 7400 Herning Museum Silkeborg-Blicheregnen Udstillinger: 11. oktober november Sept-nov Maj-sept. man.- fre , lør. - søn Se hjemmesiden el. ring Blichers Mindestue i Malvinas Hus 1. april til 1. okt. lør. og søn. kl Fra 15. juni til 15. aug. også åbent tir. og ons tlf E Bindstouw i Lysgaard: 1. juli august tir - søn kl Adresse: E Bindstouw, Blichersvej 40, Lysgård, 8800 Viborg (Viborg Museum). Kontakt: Selskabets bøger kan købes på museerne 2 15

3 Tang Kristensen og Grüner Nielsen besøgte ham og optog hans sange på fonograf. Ud af en flok på 10 måtte han tidligt ud at tjene. I skolen blev han hurtig berømt for sin gode evne til at huske melodier og tekster. Han var en læsehest og lærte sig selv det meste. Fra han var elleve år skrev han vers. 19 år gammel lærte han træskohåndværket hos sin far (vi er jo på Silkeborgegnen). Han deltog 23 år gammel i krigen i 1864, som ambulancesoldat og senere som ordonnans. Som oppasser blev han ven med løjtnant Thorvald Julius Dideriksen, der beredvilligt lærte ham meget om at skrive vers med opbygning, form og sprog. Fra den ansøgning Chresten skrev, da han søgte om at få erindringsmedaljen i 1867, ved vi en del om hans liv. Han levede nu som træskomand i Them sogn. Når han arbejdede havde han altid papir og blyant parat. Han fik nogle af sine digte optaget i dag- og ugeblade. Da han var 29 år læste han Blichers E Bindstouw og opdagede, at han tænkte i dette sprog. Så nu skrev han vers på dialekt til bl.a. Silkeborg Avis. Han flyttede til Virklund og blev gift i Chresten var nu træskomand og frugtavler på den ejendom han byggede og kaldte Kathrinelund efter hustruen. Han var i disse år også opvarter på en kro i Silkeborg om lørdagen, når der var marked, måske noget der fik ham til at gå ind i afholdsbevægelsen og blive agitator omkring Han drog ofte ud og læste op og sang ikke mindst egne digte, men også Blichers. Han havde tidligere erhvervet sig navnet Thomaskjær i ved at købe det, og kaldte sig nu ved dette navn. Der kom bud fra København. Han søgte samtidig oplysninger om at få udgivet en bog med sine digte. Han optrådte i Studenterforeningen, og det blev en stor succes for den jyske træskomand. Det skulle have været Herman Bang, der engagerede ham til denne optræden. Bang var nervøs, da det var første gang en bonde skulle optræde i den store sal. Han spurgte Thomaskjær, om han ikke var nervøs, men denne svarede: Næh, hva sku a vær rej få. Bang så, at han ikke havde nogen bog i hånden og spurgte: Men mand, hvor har De Deres bog?. Chresten svarede: Hie hå aen og pegede på sin pande. Han slog sig nu sammen med skuespilleren Helsengreen og de optrådte sammen i Casino, hvor Helsengreen var di- HAVET, STORMEN, KVIN- DERNE OG ENEBOERENS SJÆLSKAMP Henrik Ljungberg 3 Vestkystnoveller Ideen med i dette nummer af at skrive om Eneboeren paa Bolbjerg, Kniplerinden og Marie udspringer af selskabets udgivelse af Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe i oktober Her nåede Blicher gennem de vestjyske egne, der har givet ham inspiration til en række noveller. Døden under Bulbjerg Marie ill. Carl Thomsen Blicher har været på Bulbjerg, det vidner Vestlig Profil om og han har taget læseren med så denne får alle sanser aktiveret: Denne særlige lokalitet ses som en slagmark mellem hav og strand, et angreb på bolværket Bulbjerg: Kom her ikke, naar de rasende Bølger løbe Storm; du hører kun et Brechebatteries bedøvende Torden. Du ser kun Røgen af de uophørlige Salver. Men Skarreklit står der, jomfrueligt ube-- rørt, kun kysset af bølgerne, som også omfavner hendes sider og overfraader hendes lysende hoved. Hvem er hun, og hvordan kom hun her? Vandrer! Hold inde med Spørgsmåle! Klippen kaster Dig dem tilbage i hendøende Gjenlyd. Havet og stormen bortførte som bekendt Jomfruen i 1978, men vi har stadig Blichers sanselige beskrivelse, som i

4 en vis forstand er foregrebet i Blichers eftertankevækkende novelle Eneboeren paa Bolbjerg fra Novellen består af fire dele der virker sært adskilte, men som den søgende læser godt kan konstruere en sammenhæng i. Første del er kort fortalt en beskrivelse af forskellen mellem landskaberne i den vestlige og østlige del af halvøen, samt en erklæring fra fortælleren om at han foretrækker gotisk bygningskunst frem for græsk Shakespeare for fransk tragedie. Så følger en gotisk fortælling om en natlig dåb af et uægte barn hvis lig findes i en lille sort kasse under en af bænkene bagest i kirken. Tredje del består af en foregivet autentisk beretning om en eneboer som levede sit halve liv på Bolbjerg, og som døde ensom og blev fundet med en opslået salmebog på brystet. Fjerde del er hans efterladte dagbog dvs en dagbog i traditionel forstand er det ikke, men optegnelserne overdrages læseren, os, og så må vi selv skabe sammenhængen. Det er interessant at vide at Søren Kierkegaard har læst Eneboeren paa Bolbjerg før han begyndte sit skelsættende forfatterskab i 1840 erne. Så læs selv! ST. ST. BLICHER: KNIPLERINDEN 1842 Dorrit Færk Møller 4 Novellen Kniplerinden af St. St. Blicher, 1842, har sjovt nok mere information om Tønderegnen, end hvad man finder i den biografiske Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe. Og lad det være sagt med det samme: Kniplerinden er ikke en af Blichers store noveller. På overfladen er den både kulørt og triviel. Litteraturkritikeren P.L. Møller, som var en af de få toneangivende kritikere, der skrev rosende om Blichers sene noveller, havde da også sine forbehold, da han omtalte novellerne Rødstenen paa Fuur, Ravnen og Kniplerinden: ( ) dog mærker man unægtelig i de tre sidstnævnte Fortællinger, især af en vis Vidtløftighed i Foredraget, at Digteren er blevet ældre. (Knud Sørensen, s. 271). At Kniplerinden er værd at læse alligevel skyldes, vil jeg mene, helt andre faktorer, end dem der bærer handlingen. Men mere om dette senere. Her kommer først lidt om handlingen, uden at afsløre for meget for hin læser, der endnu har den til gode. En fortæller besøger i 1826 en ven, som videregiver en hændelse, der ligger ca. ti år tidligere. De to har ikke set hinanden i den mellemliggende periode. Vennen, som er velhavende, beretter om en rejse til Tønder i 1815, og hvad der i den forbindelse hændte. Til historien hører et eksotisk dobbeltgængermotiv (muligvis inspireret af Ingemann?), et afslørende portrætmaleri (inspireret af Ingemann?), den franske revolution, to adelige søstre, to ædelmodige brødre, tilhørende den rige borgerstand, en flygtet (adelsmand) fra Frankrig og ikke mindst en smuk, tarveligt klædt, ung, dydig og dannet kniplerinde, der arbejdsomt tjener til moderens og egen overlevelse, da hun en dag får uventet besøg. Det meste af novellen lægges i munden på den besøgende ven samt den unge kniplerinde, og der fortælles i et dramatisk medsyn, som handlingen skrider frem. Der indførtes skolepligt for alle distriktets børn fra femårsalderen. De blev undervist gratis i kristen børnelærdom og læsning, men måtte betale for undervisning i skrivning og regning. Udgifterne til skolerne blev taget fra kirketienden. Set fra nutiden var det en meget stor reform. At man til gengæld havde store problemer med at finde lærere til at undervise, er noget andet. Et emne som Blicher som tilsynsførende måtte tage sig af også for de øvrige skoler i sognene. Kilde: Gervid Hansen og Wikepedia m.m. ANMELDELSE AF VESTLIG PROFIL I ORD & SAG Her skal lyde en tak til Torben Arboe, Peter Skautrup centret for jysk Dialektforskning, for hans meget fine og meget grundige anmeldelse af Vestlig Profil. Her indsætter vi blot et lille stykke, men henviser til centrets hjemmeside. Så vil internettet venligt lukke op for anmeldelsen. Hvis man vil gøre det mere enkelt kan man blot skrive Ord og Sag 33. Find indholdsregisteret og tryk på Ord og Sag 33 så kommer der en PDFfil frem. Man kan gratis få udleveret Ord & Sag nr. 33 på adressen Jens Chr. Skous Vej 4, bygn. 1483, 6.etage, 8000 Århus C. Her indsætter vi slutningen af Arboes anm. 13 SAMMENFATNING. Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe giver ikke blot en omtale af en række karakteristiske lokaliteter på den lange Nordsø-/Vesterhavs-kyststrækning fra Hamborg til Skagen, men også et indblik i historiske begivenheder, folklore, dialekter, tidens politiske strømninger mv. Det hele præsenteres med en friskhed (en vakker humor ), som om man oplever de enkelte steder og personer sammen med Blicher; de anvendte litterære teknikker hjælper med til at sikre, at læseren kan følge hans mange inciterende tankespring i tid og rum. En virkelighed i den grad set gennem et temperament, at bogen fortsat vil være interessant for mange læsere. CHRESTEN SØRENSEN THOMASKJÆR. Erik Harbo Hvem læste Blicher op i gamle dage! Ja det har da både mi bestefaar og mi faar gjort (årgang 1856 og årgang 1892 og begge lærere og foredragsholdere det meste af livet), men det er ikke dem, vi skal tale om her. Et af vores aktive medlemmer pens. postmester Preben Strange i Virklund har skrevet en stor bog i anledning af Virklund Brugsforenings 125-års jubilæum i 2013 og det er også blevet til en bog om sognet og byens indbyggere. I denne fornemt illustrerede lokalhistorie finder vi en beretning om en mand, der hed Chresten Sørensen og som blev født i 1841 i Ry sogn. På god blichersk vis blev han hjemmedøbt allerede dagen efter og hans Gudmor berømmede ham allerede ved dåben for hans stemme for han skreg under dåben. Han blev en stor sanger med en blød og lys stemme, så god at Evald

5 EN RYTTERSKOLE I SPEN- TRUP PÅ BLICHERS TID Erik Harbo I årsskriftet fra Purhus Lokalarkiv er der en artikel om rytterskolen i Spentrup. Den er skrevet af Gervig Hansen fra bestyrelsen. I begyndelsen af artiklen gøres der rede for omlægningen af Rytterdistrikterne til 12 enheder og dermed for etablering af rytterskolerne i Danmark, 240 i alt, fra Spentrup RSK blev bygget i 1721 som en af de 10 skoler, der blev oprettet i Dronningborg Rytterdistrikt. Den blev senere ombygget og forlænget i begge ender og i 1815 blev der i tilknytning til skolen opført en staldbygning, hvoraf noget blev inddraget i skolebygningen i 1830, altså mens Blicher var præst i Spentrup. Så sent som i 1959 indrettede man to klasseværelser i staldbygningen og skolen fungerede indtil 1969 indtil den nybyggede Blicherskolen blev fællesskole for Spentrup og Gassum. Bygningen brugtes altså i 248 år, hvilket er en rekord. Eftertiden kan så vurdere om det er noget at rose sig af. Man havde gentagne gange udskudt bygningen af en ny skole. Den samme situation som mange andre danske skoler oplevede (pga. 2. Verdenskrig) indtil det store byggeboom efter 1955 satte gang i centralskolebyggeriet i Danmark Bygningerne bruges stadig i dag, men nu til private formål. Gervig Hansen nævner selvfølgelig degnen Thomas Vandborg, Blichers ven gennem mere end 20 år, der var lærer fra Der blev efterhånden trængsel i de små lokaler. Gervig Hansen oplyser, at der i var 39 elever i yngste klasse og 50 i ældste. Indtil 1890 var der kun en lærer. I 1890 byggede man en Pogeskole ved siden af. Fra 95 delte man skolen op i fire klasser og man havde 103 elever, der blev undervist hver anden dag af to!!! lærere. Kort før Blichers tid i 1814 hvor den almindelige skolereform indførtes, var der ifølge protokollen 2 klasser med henholdsvis 15 og 24 elever. Der gøres i artiklen grundigt rede for rytterskolereformen. Her skal vi blot mindes de kongelige latinske ord af Frederik 4., på den sandsten der var indsat over døren til skolen. Den har Blicher hver dag kunnet læse og sikkert oversat for både degnen og børnene. Indskriften med kongens monogram indledes således (her i dansk oversættelse): "Denne skole tillige med 240 lignende har VI FREDERIK DEN FJERDE i året 1721 opført i de distrikter, som af mig er oprettet til altid at underholde 12 ryttereskadroner. Nedenunder stod der på dansk: Halvtredsindstyve Aar, GUD har DU mig opholdet. At Sygdom Kriig og Pest mig intet ondt har voldet. Thi Yder jeg min Tack, og breder ud DIT Navn. Og bygger Skoler op, de fattige til Gavn. GUD lad i dette Værck DIN Naades fylde kende! Lad denne min Fundatz bestaa til Verdens Ende! Lad altid på min Stool, een findes af min Ætt Som mener DIG MIN GUD! og DISSE SKOLER Rætt. Mht. fortællekonstruktionen, fremmedhedsmotivet og autenticitetsgrebet ligner novellen det, vi kender, når Blicher er bedst. Dertil henter den jo også elementer fra både Skytten paa Aunsbjerg og Hosekræmmeren. Men karaktertegningen er temmelig triviel. F.eks. hører vi om kniplerinden, at Aldrig have saa mange Fuldkommeheder været forenede i én kvindelig Skabning: regelret Skjønhed, fortryllende Ynde, dyb og reen Følelse, poetisk Sands, og uforstyrrelig Takt for Alt hvad er ædelt i Ord, Tanke og Gjerning. (285). Dertil kommer, at handlingen udgøres af ædle (og rige) mennesker, der lykkes i kærlighed, efter de forudsigelige forviklinger er redt ud. I den henseende er der ikke synderlig forskel mellem Barbara Cartland og Blicher. Men ind imellem dukker der passager op, som slet ikke harmonerer med trivigenren. Da hovedpersonen bliver ansat som lærerinde for nogle børn kommer følgende psykologiske overvejelse: Børn have jeg turde kalde det en sjette Sands, der, ved første Syn af en Ubekjendt, tiltrækker eller frastøder dem. Hvem de give et saadant godt Skudsmaal, trænger ikke til noget andet. Denne Sands holder sig næppe Børneaarene ud; den sløves før nogen af de andre Fem. De ere kun saare faa, som bevare den under Livets Skolegang, hvor Forstillelsens Indbyrdes Underviisning bliver én af de vigtigste Discipliner. (282). Et andet sted gengiver Blicher med impressionistisk elegance et flygtigt øjeblik, med følgende beskrivelse. Da jeg traadte ind, foer hun, med et næppe hørligt Ak! op fra sin Haandgjerning; en let Rødme fløi, som i Blæst Skyggen af en 5 Sky over Sneemarken, over hendes Lillieansigt, og forsvandt i samme Øieblik. (276). Andre emner, der bestemt ikke harmonerer med en trivinovelle, trænger sig også på. I 1838 er Blicher som bekendt på rejse, som det fremgår af Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen. Han er interesseret i samfundsog kulturforhold. Og han er politisk interesseret. I sine dagbogsoptegnelser skriver han meget lidt om Tönder og Mögeltönder (se Vestlig Profil s ). Faktisk hører vi kun: Kniplinger og Guldhorn Spindelvæve og Malm. Jeg kan ikke lide Tønder, bare for disse Spindelvæves Skyld (Vestlig Profil.., s. 24). Grunden kommer her: Jeg lider overhovedet ingen Syssel, der udelukker andre, vorder til Enebestilling, Fabrikarbejde eller Manufacturværk. Ensformighed i Bestilling og Leveviis sløver stedse Sjælen, om ikke altid Legemet; gjør Mennesket til Maskine. I de store Fabriker, i Silke-Fængslerne, i Bomulds-Tugthusene, i Cambridge-Forbedringshusene sælger Menneskene sig selv til Slaver, sig selv og sine Børn i mange Led. ( ). Men Kniplingskvinden, hvad gjør hun? Hun udstrækker sin Haand til Fileernaalen, og til den alene, og legemlig Svaghed ( ). Hun leer ikke ad Fremtiden ( ). Det er Kniplingskræmmeren, hun beriger; det er Ham, hvis Silkeorm hun er, der bryder sig kun lidt om Sommerfuglen, naar han faaer dens Spind. Og derfor maae tusinde Sommerfugle sidde i evigt Fangenskab, paa det at Andre i Friheden kunne beklistre sig med Spindelvæve, i hvilke det stundom hænder, at Husbonden bliver

6 hængende, udsuget som en Flue. (Vestlig Profil, s ). Beskrivelsen er mesterlig. Blicher er harmdirrende over de forhold, kniplerinderne arbejdede under, og han har masser af vrede i sig stadig, da han skriver Kniplerinden fire år efter sin rejse fra Hamborg til Skagen. Over en halv side tildeles den kvindelige hovedperson i Kniplerinden til sin beskrivelse af de rædsomme arbejdsforhold, hun er underlagt. Beskrivelsen lader intet tilbage i forhold til den netop citerede fra Vestlig Profil. Heller ikke hvad angår sproglig finesse. Dertil kommer, at Blicher også får luftet sin holdning til den franske revolution, og endelig sit syn på Guldhornenes kulturelle betydning. I Vestlig Profil identificerer Blicher sig helt og holdent med Oehlenschlägers store programdigt, Guldhornene (1803), og dette skinner tydeligt igennem i Kniplerinden: guldhornene omtales som mythiskdunkle, og med ord som: de der i nyere Tid gave en evig forbandet Tyv herostratisk Ry. (Kniplerinden, s. 276). Alt i alt må man sige, at Kniplerinden er meget ujævn, men bestemt ikke uinteressant. Dens tema er afsluttet, når sidste side er læst. Sådan er det ikke med de store noveller, og derfor er de netop store. Men fordi Blicher var interesseret i lokalstof og i samfundsforhold, så får man uventede gaver, der glimter under trivinovellens overflade. Litteraturliste: Knud Sørensen: St. St. Blicher. En illustreret biografi St. St. Blicher. Udvalgte Værker. Udgivet af Blicher-Selskabet. 1982, bd. 2. Kniplerinden. Steen Steensen Blicher: Vestlig Profil af den Cimbriske Halvøe fra Hamborg til Skagen. Udgivet af Blicher-Selskabet og Gyldendal, ST. ST. BLICHER: MARIE En vestjysk hosekræmmerfortælling Erik Harbo Novellen kunne være en ganske enkel historie, hvor helten til sidst befrier heltinden ved at indgå ægteskab med hende. Men denne romanbladsagtige skriven er ikke Blicher. På ægte blichersk vis bliver det i stedet til en lang indviklet historie, som langsomt rulles op for os. Jeg har i min bog Frøkenen fra Hald skrevet et kapitel om Blicher og kærligheden, i bogen kaldt Eneste Barn i litteraturen. (s. 216) Jeg har her skildret Blichers heltinder fra Sophie i En Landsbydegns Dagbog til Charlotte i Eneste Barn. Heltinder, der har egenskaber, som gør at vi kan betegne dem som eksempler på kvindelig frigørelse og oprør. Modsætningen finder vi i Cecil i Hosekræmmeren og Marie i novellen af samme navn. Tilsyneladende tragedienner, der går deres skæbne i møde og ender i sindssygen. Men så enkelt er det ikke. I virkeligheden ulmer der et stort oprør i Cecil og i Marie og de forstår at sige nej, men man kan sige, at de mangler det held, som ellers gør, at pigernes omgivelser og helten tager sig af dem og bringer dem frelst i havn. I stedet for synker de ned i sindssygen, medens de endnu er unge, og så er der hos Blichers ikke nogen vej tilbage. Novellen Himmelbjerget udkom i 1833, som eneste nyskrevne novelle i første bd. i den 5-bindsudgave som boghandler Steen i København iværksatte i årene Denne interesse fra boghandleren og de 6 HVAD SKAL VI MED HAM BLICHER? Museumsformidler Anja Høegh Projektet er udarbejdet af museumsinspektør Line Højgaard og museumsformidler Anja Høegh på museum Silkeborg / Blicheregnen. Målgruppen er folkeskolens udskolingsklasser 7-9 kl. og ungdomsuddannelserne på baggrund af Blichers kanonstatus. Projektet som startede med ovenstående overskrift blev i 2013 til hjemmesiden Vi har i projektet, med støtte fra Kulturstyrelsen, sigtet på gennem opgaver, artikler og links etc. at åbne Blicher, hans tekster, hans tid og hans livsvilkår for unge mennesker af i dag. Vi vil vise dem, at selv om der er mere end hundrede år mellem dem og fortidens penneførere, så har de meget til fælles vi har for øje at understrege kanonforfatternes relevans for den yngre generation. Projektets helt konkrete mål var også at skabe en ny platform, hvorfra museet i et kontinuert samarbejde med målgruppen og deres lærere, fortsat kan udvikle museets undervisning og faglige arbejde med St. St. Blicher og samtidig at knytte tættere bånd til ungdomsuddannelserne. Museet er derfor også en del af den forening, der hedder Interface, som netop går ud på at styrke samarbejdet mellem museer og ungdomsuddannelserne. Vi valgte at udvikle en hjemmeside, som den bevægelige platform vi formidler fra. Det skal dog understreges, at vi altid synes et besøg på museet er et vigtigt led i formidlingen af Blicher, men 11 det er jo ikke alle der er lige i nærheden af Blicheregnen. Vi vil med denne hjemmeside også gerne nedbryde geografien, så vi håber også i fremtiden på samarbejde med f.eks. gymnasier på Fyn eller Sjælland. Hjemmesiden vil forandre sig over tid og udvikle sig i forhold til det fundament af samarbejde som dette projekt har skabt. Projektet er således første led eller startskuddet til et samarbejde, som vi fra museets side ønsker at udbygge og styrke fremadrettet. Det helt centrale element og omdrejningspunkt for hjemmesiden er St. St. Blicher: Blichers alsidighed som forfatter, landøkonom og præst; hans rolle som oplysningsmand lokalt og nationalt en rolle han delte med og videreførte efter sin far, Niels Blicher. Anskuer man Blicher ud fra disse vinkler er det oplagt at arbejde med hans litterære produktion i faget dansk på ungdomsuddannelserne, men lige så relevant at inddrage ham i historiefaget. For udskolingsklasserne i folkeskolen er dette ligeledes relevant. Hjemmesiden er blevet til gennem de forskellige samarbejder vi har haft med Viborg Gymnasium, Viborg Katedralskole og Silkeborg Gymnasium og det har været spændende at få de forskellige input fra såvel lærere som elever. Senere hen fik vi Hanne Sangill (cand. mag) i praktik på museet, og hun har været med til at levere tekster bl.a. pga. sit speciale i Blicher. Dette speciale kan også downloades på hjemmesiden. Vi har desuden i tilknytning til hjemmesiden lavet en facebook profil: Blicher NU.

7 Der er ingen happy end her, skæbnen går sin gang. Når vi tager 5. bd. fra år 1836 i hånden står vi med et værk, der inspirerede og forargede på samme tid. Lige som Cecil af Blicher betragtes som en ikke helt almindelig bondepige, er Marie en fremmed. Og fremmede skal kanøfles et emne, der senere blev centralt hos Andersen, ligesom det altid var centralt for Blicher. Litteraturens veje kan være uransagelige, men der er altid en tråd. VANDSTØVLER OG ANDE- STEG TIL FROKOST Lektor Lars Bardrum Blichers referencer til andre forfatterskaber kan let volde hovedbrud hos den moderne læser. Et kendt eksempel findes i Ak! hvor forandret! (1828). I afsnittet Andejagten gør Peer Spillemand sig overvejelser om, hvilken stil der er Æmnet værdig. Ingen forbilleder ligger lige for: Tilmed saae jeg mig forgjæves om efter Forgjængere paa denne sumpige Vej. Rigtignok har een af vore Digtere engang spiist Andesteeg det er endnu uafgjort, om det har været tamme eller vilde Ænder; jeg antager det sidste til sin Frokost, samt gaaet med Vandstøvler; men det er Alt sammen endnu ingen Andejagt. Senere udgivere af Ak! hvor forandret! har forgæves forsøgt at identificere denne Digter, som desværre ikke er i stand til at inspirere Peer Spillemand. Især Poul M. Møller har været nævnt. 10 En del af Blichers samtidige læsere har dog sikket husket En Reise fortalt i Breve til mit Hiem, som var udkommet i Forfatteren var ingen ringere end Oehlenschläger. I Første Deel hedder det s.7, l. 4ff.: Jeg har laant et Par Vandstøvler, og tradskede i dag med Kammerherren omkring i hans store Hauge og Skov. Og s.9, l.24 s.10, l.1ff.: Vi fik Kalkunsteg og afbrændt Rødviin; og hvad der var det forunderligste om Morgenen Kl. sex, da Fr* og jeg havde drukket Kaffe, og B* Chocolade, blev der serveret med stegte Ænder. I Førstningen troede jeg det var reent umueligt og aldeles mod Naturen, at spise Andesteg Kl. sex om Morgenen; men da jeg havde probert med et lille Stykke, saae jeg, det gik meget godt an. Saaledes lærer man på en rejse at udvikle de Kræfter og Evner, der ellers endnu slumre. At Frokost her har den oprindeligt betydning dagens første måltid og ikke den nutidige et (koldt) måltid midt på dagen er indlysende. Ikke belæsthed, internet eller filologisk omhu og snilde, men en ren tilfældighed muliggjorde denne identifikationen af Digteren. På vej til Oehlenschlägers skildring af en opførelse af Don Juan i Hamburg på side 18ff., måtte jeg nu engang tage turen over Lolland på side 7 og side 9f. Oehlenschläger blev i øvrigt ikke skuffet i Hamburg, og Blicher vil have tilsluttet sig Oehlenschlägers karakteristik: Mozarts Don Juan; dette Mesterværk af det eminenteste Genie. At Don Juan-skikkelsen kommer til kort ved mødet med Elise i Sildig Opvaagnen, er en helt anden historie. mange nye læsere genfødte Blicher som hurra. novelleforfatter efter pausen fra Nordlysets Altså idel glæde og den nysgerrige nedlæggelse i 1829, og han fortsæt- rejsende er hurtigt i samtale med den ol- ter livet ud med at skrive mere end 50 ding, der står tilbage på stranden (han får noveller. Denne flid er stadig noget af en samme fortællerrolle som Hosekræmmerenken hemmelighed for mange idet man helst i Hosekræmmeren). De følges holder sig til novellerne fra Nordlyset tilbage til huset, og den rejsende, der er og betragter Blicher som mere vant til at lade sig opvarte af sin hjemegns eller mindre udskrevet efter Dette bønder på de daglige ture beværtes var ganske anderledes i Blichers egen tid, og får også nattely. Om morgenen tidligt hvor han jo netop først optræder som den oplever vi bådens dramatiske tilbagekomst mere og mere kendte forfatter fra 1833 under en voksende storm, (ingen og fremad. Med Marie er vi i 1836 nået kan som Blicher skildre en daglig begivenhed til femte og sidste bind i serien, og vi må som et helt drama). Men alt en- sige at forfatterskabet brillerer. der ikke lykkeligt, for stormen bringer en Forfatteren, den rejsende, er en person, stranding med sig, og nu får vi et helt der ligner fortælleren i Hosekræmmeren. nyt drama beskrevet i alle detaljer det Alle ingredienser fra 1829 er der med naturskildringerne, drama, der bringer en lille pige med sig landskabets stovte per- som en erstatning for det barn, der for songalleri, kærlighedsdramaet og endelig nylig er dødt. den psykologiske skildring af sindssygen, Nu er vel målet fuldt af lykke. Nej, der griber hovedpersonen. Ligesom som i Hosekræmmeren må digteren tilba- Cecil udsynger hun sin tragiske skæbne i ge nu tredive år senere i modsætning til en enkelt sang. Ingen af dem dør, men de seks i Hosekræmmeren og ak, hvor fortsætter blot deres vej mod sindets formørkelse. forandret er ikke situationen. Her vil jeg stoppe skildringen af Blicher begynder med en skildring af handlingsgangen for ikke at afsløre for den landstrimmel, han agter at besøge. meget for den, der endnu ikke har læst Forklaring er nemlig nødvendig for hans historien. Der kan ske meget på 30 år, og læsere; han er ikke længere på den jyske det benytter forfatteren sig af. Ikke noget hede, som alle forbinder ham med. Nej, med en tør konstatering af kendsgerningerne. det er noget nyt! Men allerede med 2. Vi får hele redegørelsen, på en afsnit er vi på forfatterens kendte veje måde som ingen anden forfatter i datiden med skildringen af landskabet, netop kunne skrive. som i Hosekræmmerens Stundom. I en sådan novelle fandt den unge Kierkegaard, de garvede kritikere Molbeck Også her forstyrres forfatteren, dog ikke af et hus i horisonten, men af en flok fiskere, og Madvig den geniale digter Blicher. Havgasser,på vej mod stranden Også H.C. Andersen fandt i dette værk med deres redskaber, og inden vi får set inspiration til En Historie fra Klitterne os om, er båden sat i vandet med en rask (1860) og til Ringkøbingbeskrivelserne i sang Jeg hejser og du haler, hurra hurra romanen OT. Men det vil jeg skrive om hurra. Jeg drikker, du betaler, hurra hurra en anden gang. Fortsætter s. 10 7

8 Billeder fra året 2013 Erik Harbo skriver fra en privat sommerudflugt i Blichers fodspor 2013 Riden er fåtallig i Danmark, men er en almindelig vintergæst fra ynglepladserne i Nordatlanten. Riden yngler kun enkelte steder i Danmark som ved Bulbjerg, på molerne i Hirtshals havn og ved på Læsø (Wikepedia) Generalforsamling 10. april 2013, foredrag ved Anders Holm og Henrik Ljungberg Seminar på Skærum Mølle i samarbejde med B.S. Ingemann-Selskabet i september måned. Med besøg i Vedersø. Kaj Munks grav på Vedersø kirkegård 8 På samme tur opsøgte vi Malvina Steensdatter Blichers grav på Hammer kirkegård i nærheden af Ålborg. Hun levede med sin mand efter Blichers død i Sulsted og døde her 56 år gammel 23. december 1874 og blev begravet på kirkegården. Det er dog ikke noget, der nævnes på kirkens hjemmeside, og det er måske også ligegyldigt for andre end dem der holder af Blicher. Blicher betroede hende sin digterharpe. Hun er omtalt i Svanesangen trykt 1839, skrevet mens Blicher lå syg, og troede han skulle dø. Han siger: Tag, Malvina! Harpen hun* mig gav! Rør den, Datter! På din Faders Grav! Tag i Arv min bedste Glæde her! Bedre vente den Forløste der. Store ord fra en stor digter, der giver afkald på *poesien, hans første elskede; men Malvina formåede ikke at løfte arven. Hendes sidste tid her i Sulsted var bestemt ikke en dans på roser. 9

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284

Pinsedag, Thurø. Salmer: 290 674 291 294-284 1 Pinsedag, Thurø Salmer: 290 674 291 294-284 Vi forstår kun sandheden i glimt. Også om vort eget liv. gaverne vi har fået rakt, truslen omkring os, livet og døden, dybden går kun kort op for os, som når

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Lolland-Falsters Historiske Samfund

Lolland-Falsters Historiske Samfund Lolland-Falsters Historiske Samfund Program 2014 Årsmødet i Lolland Falsters Historiske Samfund afholdes tirsdag den 29. april 2014 kl. 19.00 på Sukkertoppen, Saxkjøbing Sukkerfabrik Aftenen indledes med

Læs mere

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14

ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 ONSDAGSFOREDRAG Program for 2013/14 Onsdagsforedragene er et samarbejde mellem Viborg Museum Viborg Lokalhistorisk Arkiv Viborg og Omegns Amatørarkæologer Viborg Museumsforening Velkommen til en ny sæson

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Weekend højskole 2015

Weekend højskole 2015 Weekend højskole 2015 Biografier - og det der ligner Kan vi lære af andre menneskers erfaringer? Tre dages weekend-højskole om og med biografier. Fem spændende foredrag med meget forskellige tilgange til

Læs mere

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår

Titel : Fåret som husdyr. Fag : Dansk - Historie. Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser. Årstid : Forår, sommer, efterår Forløb 4 Fåret Dansk - historie Titel : Fåret som husdyr Fag : Dansk - Historie Klassetrin : 3. 4. klasse, normalklasser/specialklasser Årstid : Forår, sommer, efterår Kort om: Forløbet arbejder med fåret

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Liv i det ensomme ægteskab

Liv i det ensomme ægteskab Artikel fra Kristelig Dagblad 20. jan. 2012: Liv i det ensomme ægteskab Når børnene ikke længere fylder hjemmet, og sølvbrylluppet nærmer sig, oplever mange par en stor ensomhed i forholdet. Erkendelsen

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Program for St. Bogdag 2004

Program for St. Bogdag 2004 Program for St. Bogdag 2004 Lørdag den 14. august 10.00-17.00 Tidspunkt Begivenhed 09:50- Officiel åbning af St. Bogdag 2004 10:00 St. Bogdag åbnes ved at der plantes (endnu) et træ i Askelunden midt i

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang

Nørremarkskirken 2015-2016. Kom-sammeneftermiddage. Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang Nørremarkskirken Spændende foredrag Fællesskab Kaffe Sang 2015-2016 Kom-sammeneftermiddage Torsdag den 27. august kl. 14.30 Cuba en rejse tilbage i tiden Kordegn Bente Munk, Vejle Cuba er et spændende

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

15 RITUALER SMÅ OG STORE

15 RITUALER SMÅ OG STORE 102 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 15 RITUALER SMÅ OG STORE En måde at opretholde følelsesmæssige bånd til den døde er at gennemføre ritualer store som små. Sorg rummer stor kreativitet

Læs mere

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen

Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Holger Drachmanns skitsebog tilhørende Fanø Kunstmuseum gemte på en lille hemmelighed en skjult epilog til Betty Nansen Omslaget til Holger Drachmanns skitsebog fra Fanø. Gave fra Tage Sørensen til Fanø

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE

HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Søndag den 19/5-2013 kl. 11.00 Pinsedag Tema: Helligåndens komme HØJMESSE FREDERIKSHOLM KIRKE Præludium Evt. korsats (Carsten) Indgangsbøn (evt.) Velkomst 1. salme DDS 290 I al sin glans nu stråler solen

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17

2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 2.søndag efter helligtrekonger, den 16. jan. 2014 Vor Frue kirke kl. 17 Jesper Stange Tekst: (1. Johs 2,28-3,3) Johs 4,5-26 Salmer: 411, 434, 292, 596, 467, 388v.4-5, 398 Du soles sol fra Betlehem hav

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden?

3. Hvorfor fangede man nogle kvinder, tog tøjet af dem og klippede alt håret af dem på gaden? Før læsning: Introduktion til årtiet Gruppearbejde: Se på billederne i bogen side 3. Hvad kender I? Hvad tænker I? Hvad tror I kapitlet handler om? Hvad ved I om dette årti i jeres eget hjemland / verden

Læs mere

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik

Fynske Årbøger. Nøddebo Præstegård. LitNet. Teater 95b. Historiefortæller Jens Peter Madsen. Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik December 2013 Odense Magasinet Nøddebo Præstegård Fynske Årbøger LitNet Teater 95b Jørgen de Myllius Bog om sit liv med musik Jul på gamle postkort 1 Historiefortæller Jens Peter Madsen Månedens Kunstner

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Lidt om skolens historie

Lidt om skolens historie Lidt om skolens historie Uddrag af Niels Kjærs artikel i Lyøboen, 1979 Øens første lærer I tiden før den store skolereform i 1814 var det sognedegne, der stod for den nødtørftige undervisning i landsognene.

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697

9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 9. søndag efter trinitatis I Salmer: 413, 294, 692, 728, 488, 697 I det gamle testamente finder vi den store beretning om de to brødre tvillingerne Jakob og Esau. Allerede tidligt i fortællinger om de

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER SELSKABET. December 2008 redigeret af Erik Harbo

BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER SELSKABET. December 2008 redigeret af Erik Harbo BLICHERNOTER MEDDELELSER FRA BLICHER SELSKABET December 2008 redigeret af Erik Harbo BLICHERNOTER indeholder Referat af årsfest 12. oktober 2008 Referat af seminar på Skærum Mølle september 2008 ved Helle

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark

Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Emilius Bærentzen en portrætkunstner i guldalderens Danmark Tale ved åbningsreception 23. Januar 2014 Peter Christensen Teilmann Direktør, Teatermuseet i Hofteatret Velkommen til jer alle. Mit navn er

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE

19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE 120 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 2 I SORGSTØTTE 19 SORGGRUPPER ET SKÆBNEFÆLLES- SKAB MED NYE FORTROLIGE For nogle efterladte kan fællesskabet i en sorggruppe få afgørende betydning og hjælpe til at

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet

En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet En kamp mod tiden - analyse af S. U. Thomsens digt uden titel, her betegnet For hver rose vi om natten føjer til livet For hver rose vi om natten føjer til livet, / trækker dagen en sorgløs fortolkning

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG

HUSK 13. NOVEMBER 2013 FOREDRAG OM MALEREN OLUF HØST MUSEUMSDIREKTØR JENS ERIK SANDBERG MEDLEMSBLADET 24. SEPTEMBER 2013 HUSK UDEN FOR MYLDRETID MØD KUNSTNERNE BAG UDSTILLINGEN HUSK 6. OKTOBER 2013 EKSKURSION TIL KUNSTHALLE I HAMBURG DANSK KUNST FRA ECKERSBERG TIL HAMMERSHØI 2. NOVEMBER 2013

Læs mere

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium

Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni. Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage. Løgumkloster Refugium Harzen med kosteskaft og munkekutte 10. juni - 17. juni Programmet er tilrettelagt, så også hørehæmmede kan deltage Løgumkloster Refugium Busrejse til Harzen 10. 17. juni 2011 med forberedende dage på

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010

Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Referat af møde i Undervisningsudvalget den 7. oktober 2010 Sted: Landemodesalen, Bispegården i Viborg. Deltagere: Niels-Peter Lund Jacobsen (NPJ), Karsten Vinther (KV), Margrethe Møller (MM), Merete Lindhardt

Læs mere

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK

EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK EN KONGELIG AFFÆRE - ELEVARK Foto: Jiri Hanzl Hvorfor skal vi se filmen? Formålet med at se filmen er, at I skal: Kunne beskrive genrekendetegn for historiske film og diskutere genrens udtryk Få kendskab

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER

MEDLEMSBLADET. CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER MEDLEMSBLADET CCcCC HANS J. WEGNER ET NORDISK DESIGNIKON FRA TØNDER HUSK DET ÅRLIGE KONTINGENT C HVAD GÅR PENGENE TIL? Gennem dit medlemskab af foreningen Venner af Kunstmuseet i Tønder medvirker du for

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122

11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 1 11. søndag efter trinitatis søndag II. Sct. Pauls kirke 31. august 2014 kl. 10.00. Salmer: 15/434/436/151//582/439/681/122 Åbningshilsen Vi er i kirke på sensommerens sidste dag. Festugen er begyndt,

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION

GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GUTTERMANN KULTURPRODUKTION GK Books GK Live www.guttermann-kultur.dk Skriv til os på: guttermannkultur@gmail.com Eller ring på: mobil +45 23 72 31 22, mobil +45 40 59 22 83 eller fastnet +45 33 24 02

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34

15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 15. Søndag efter Trinitatis 2013, Hurup og Gettrup Mattæus 6, 24 34 Herre, lær mig at søge dit rige og din retfærdighed og giv mig så alt andet i tilgift. AMEN Ja, den er god med dig, Jesus! Sådan fristes

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Projekt Besættelsestidens Han Herred

Projekt Besættelsestidens Han Herred Læs i dette nyhedsbrev Projekt Besættelsestidens Han Herred stormøde på Sanden Bjerggaard tirsdag 9. april kl. 19.00 Hyggeeftermiddag på Bratskov i Brovst torsdag 21. marts kl. 14.00 Besættelsestidens

Læs mere

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle

Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Vestjysk Kirkehøjskole- Teologi for alle Temaet for Vestjysk Kirkehøjskole i 2012 Kristendommens billedsprog Formiddagene er åbne for alle og kræver ingen andre forudsætninger end nysgerrighed på livet.

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 1 Prædiken til Fastelavnssøndag 15. februar kl. 10.00 i Engesvang 29 - Spænd over os 448 - Fyldt af glæde 674 - Sov sødt, barnelille 441 - Alle mine kilder skal være hos dig Nadver: 192 v. 3: Kærligheden,

Læs mere

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser

HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage. Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser HVOR KOMMER DU FRA? Video og tekstcollage Et undervisningsforløb for 4.-6. klasser INTRODUKTION Hvornår er man egentlig dansker? Når man ser dansk ud? Når man har dansk pas? Eller danske forældre? Er man

Læs mere

Dansk 1920erne-30erne

Dansk 1920erne-30erne Dansk 1920erne-30erne Introduktion Med det Sthyrske cirkulære i 1900 blev dansk som fag indført. Indtil da havde læsning og skrivning været adskilte discipliner. I cirkulæret blev der lagt vægt på, at

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle

Der vil derfor sikkert også være dem, der bliver forarget på mig, når jeg siger, at de jo ikke har gjort andet end at handle Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 2. august 2015 Kirkedag: 9.s.e.Trin/A Tekst: Luk 16,1-9 Salmer: SK: 402 * 292 * 692 * 471,4 * 2 LL: 402 * 447 * 449 * 292 * 692 * 471,4 * 427 Hvis mennesker

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere