Renteformlen. Erik Vestergaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Renteformlen. Erik Vestergaard"

Transkript

1 Reteformle Erik Vestergaard

2 2 Erik Vestergaard Erik Vestergaard, Billeder: Forside: istock.com/ilbusca Side 4: istock.com/adresrimagig Desude ege illustratioer.

3 Erik Vestergaard 3 Reteformle I dette tillæg skal vi formulere og bevise de såkaldte reteformel samt give eksempler på des avedelse. Sætig 1 (Reteformle) Hvis et startbeløb K tilskrives rete r efter hver termi, fås følgede udtryk for slutbeløbet K efter i alt termier: (1) K = K (1 + r) Bevis: Vi har tidligere set, at ma ka lægge rete r til e ekelt gag ved at beytte formle S = (1 + r) B, hvor B er begydelsesværdie og S er slutværdie. For at bevise reteformle skal vi altså blot beytte dee formel gage. Hver gag gages det forrige resultat med (1 + r). (1 r) 4 B S 1 S 2 S 3 S 4 Det er ikke svært at idse, at i stedet for at gage med (1 + r) i alt gage, så kue vi lige så godt have klaret det hele på é gag ved at gage med (1 + r). Dette er illustreret på figure ovefor for tilfældet = 4. I tilfældet i sætige hedder begydelsesværdie K og slutbeløbet K, hvorved ma får K (1 ) = K + r. Bemærkig 2 Vi ka også sætte tal på: Hvis vi for eksempel har 200 kr. ståede på e bakkoto til e årlig rete på 3% i sammelagt 4 år, så får vi altså slutbeløbet ved at gage de 200 kr. med fremskrivigsfaktore 1,03 fire gage eller blot 1,03 4 é gag. Vi ser her det smarte ved de ye tekik med fremskrivigsfaktorer: Vi behøver ikke udrege mellemresultatere efter hvert år; vi ka tage hele skridtet på e gag! Havde vi argumeteret ved hjælp af de gammeldags fremgagsmåde med at udrege hvor meget de 3% af tallet udgør og lægge dette resultat til det opridelige, så var det hele blevet meget 3 mere besværligt: (Idet vi udelader kr.) Først fides 3% af 200, som fås til = 6. Dette lægges til det forrige beløb, og ma får 206. Herefter tages 3% af det ye beløb på 206: = 6,18, som lægges til de 206, så ma får 212,18, etc. Reteformle ka beyttes i alle situatioer, hvor de samme procet lægges til eller de samme procet trækkes fra et tal et atal gage. Det er altså ikke blot ved ideståe-

4 4 Erik Vestergaard der i e bak, at formle ka beyttes. Et adet godt eksempel på e avedelse er ved forøgelser/formidskelser af populatioer. Det ka være e befolkig i e by eller edu bedre: e bakteriepopulatio. Eeste forudsætig er, at populatioe vokser eller aftager med de samme procet i hver periode. Avedelser af reteformle Der figurerer fire forskellige størrelser i reteformle. Derfor får vi fire forskellige typer opgaver, hvor tre af størrelsere er kedte og de sidste skal fides. Lad os se på et eksempel af hver type. Slutbeløbet K skal fides E bakteriekultur starter med 5000 bakterier. Hver time vokser populatioe med 8%. Hvor stor er populatioe efter é dag? Løsig: Der er 24 timer på e dag, så vi får følgede: K = K (1 + r) = 5000 (1+ 0, 08) = Så efter e dag er der efter progose bakterier. 24 Begydelsesbeløbet K skal fides Bet vil gere spare op, så ha om 5 år har kr. til at købe e racercykel for. Bake giver i periode e årlig rete på 4,5%. Hvor meget skal ha idsætte fra starte? Løsig: Vi isolerer først begydelsesværdie K ved at dividere med (1 + r) på begge sider i reteformle: K K = K (1 + r) K = = = = (1 + r) (1+ 0, 045) 1, 045 Så Bet skal altså idsætte 6420 kr. fra start. Rete r skal fides Ulla ejer e lille villa i Århus. De er på 7 år vokset i værdi fra kr. til kr. Hvor meget er værdie i geemsit vokset med pr. år i de aførte periode?

5 Erik Vestergaard 5 Løsig: Når ma bruger udtrykket i geemsit her, så meer ma at ma øsker de procet, som hvis de tilskrives hvert år, vil give de rigtige slutværdi. Vi idsætter alle oplysigere i reteformle: K = K (1 + r) = (1 + r) ,5 = (1 + r) 7 1,5 = 1+ r = (1 + r) 7 1, 0596= 1+ r 0, 0596= r 7 7 så de geemsitlige årlige procetvise stigig i husets værdi er på 5,96%. Atal termier skal fides Simose idsætter kr. på e bakkoto til e årlig rete på 4%. Hvor mage år tager det før ha ka hæve kr.? Løsig: Vi idsætter de kedte størrelser i reteformle: K = K (1 + r) = (1+ 0, 04) ,5= 1, 04 = (1+ 0, 04) log(2,5) = log(1, 04 ) log(2,5) = log(1, 04) log(2,5) log(1, 04) 23,4= =

6 6 Erik Vestergaard Vi ser i lije 4, at vi er ødt til at beytte logaritmer, fordi de ubekedte står i ekspoete. Derfor tages logaritme på begge sider, som vi ser i lije 5. I lije 6 beyttes herefter logaritmeregel r. 3, som udtrykker at ekspoete i e potes ka gages ed fora. Alt i alt fås, at det tager ca. 24 år før kotoe er oppe på de kr. Reter for forskellige perioder Lad os sige at rete er 3% pr. år. Hvor meget er rete så på 2 år? Nogle vil måske foreslå at ma blot gager med 2, så det giver 6%. Det er desværre ikke så ekelt. Der er emlig ikke taget hesy til reters rete, som opstår ved at de 3% det adet år skal tages af et større tal. Me det gode råd med at tæke i fremskrivigsfaktorer kommer os ige til hjælp: Det første år fremskrives beløbet (uaset hvad det er) med 1,03. Det samme sker det adet år. I alt er der i hele periode på de to år fremskrevet med 2 faktore 1,03 1,03= 1,03 = 1,0609, hvilket svarer til e samlet 2-årlig rete på 6,09%. Geerelt får ma følgede direkte fra reteformle: Sætig 3 Hvis rete i é periode er r 1, så er rete i perioder, beteget r, givet ved formle 1 + r (1 1) = + r. Vi skal se på to eksempler: Et hvor vi udreger rete for e lægere periode, og e hvor vi udreger rete for e kortere periode. Eksempel 4 Kurt øsker at købe e fladskærm, og i TV forretige ser ha et tilbud om e afbetaligsordig, som svarer til at ha skal betale e måedlig rete på 2,25%. For at kue forholde sig til retes størrelse vil ha gere vide, hvor meget det svarer til i årlig rete. Ka du hjælpe ham? Løsig: Vi beytter sætig 3, idet r 1 = 2,25% = 0,0225 og = 12, da der er 12 måeder på et år: r = (1 + r1 ) = (1+ 0, 0225) = 1, 0225 = 1,306 r = 1,306 1= 0,306= 30, 6% Så det er altså e pæ stor årlig rete på 30,6%, som forretige tager sig! Eksempel 5 Ifølge tal fra Damarks Statistik er prise på æg fra jauar 2000 til jauar 2010 vokset med 41,9%. Hvor meget svarer det til i årlig procetvis stigig?

7 Erik Vestergaard 7 Løsig: Vi går her fra e 10-årig periode til e 1-årig periode. Vi arbejder derfor med e periode på 1 år og 10 perioder på 1 år, dvs. = 10. Samtidig er r = 0, 419. Vi beytter sætig 3: 1 + r = (1 + r1 ) , 419 = (1 + r1 ) 10 1, 419 = (1 + r1 ) 101, 419 = 1+ r1 1, 036= 1+ r1 0,036= r 1 Så de årlige procetvise stigig i prise på æg er altså på 3,6%.

8 8 Erik Vestergaard Opgaver Opgave 1 Løs følgede bladede opgaver ved hjælp af reteformle. Hjælp: Gør dig først klart hvilke størrelse, som skal fides og hvilke du keder. a) Rolf sætter kr. id på e bakkoto til e årlig rete på 5%. Hvor meget står der på kotoe efter 10 år? b) Iree sætter et beløb id på e koto til e årlig rete på 3,25%. Efter 8 år står der 2300 kr. på kotoe. Hvor meget satte hu id fra begydelse? c) E by i Ruslad har idbyggere. Ma reger med at byes befolkigstal vokser med 3,2% pr. år. Hvor mage idbyggere vil der ifølge progose være i bye 20 år seere? d) Forklar hvorfor det ofte er rimeligt at atage, at befolkige i e by vokser med e bestemt procet hver år, i modsætig til med et bestemt tal hvert år. e) E bakteriekultur ideholder fra begydelse bakterier. Det vides, at de formerer sig med 18% hver time. Hvor lag tid går der før bakteriekulture år e størrelse af bakterier? f) E aktie er i e 5-årig periode vokset i værdi fra 550 kr. til 940 kr. Hvor stort er det årlige procetvise afkast? g) Ma reger med at befolkige i et af Damarks yderkatsområder vil falde med 1,5% om året. I dag bor der meesker. Hvor mage vil der efter progose være om 20 år? h) I dag er der idbyggere i e by i USA, og befolkige er (geemsitlig) vokset med 8,1% hvert år de sidste 6 år. Hvor mage idbyggere var der for 6 år side? i) Det atages, at idbyggertallet i e by i provise vil falde med (geemsitligt) 3% om året i de æste mage år. I dag bor der persoer. Hvor lag tid går der, før idbyggertallet er halveret? j) Damarks Statistik giver edeståede oplysiger om atallet af motorkøretøjer pr. døg på strækige E45 Sydjyske Motorvej, vest for Haderslev. I hvilke periode har de geemsitlige årlige procetvise stigig været størst: I periode fra 1990 til 2000 eller i periode fra 2000 til 2008? Opgave 2 Beyt sætig 3 til at løse edeståede bladede opgaver. a) E bak tager e måedlig rete på 1,2% for et lå. Hvad svarer det til i årlig rete? b) Ifølge Damarks Statistik er brød og korprodukter fra jauar 2005 til jauar 2010 vokset med 21,4%. Hvor meget giver det i geemsitlig årlig procetvis stigig? c) Ifølge Damarks Statistik er produktioe af aturgas fra jauar 1990 til jauar 2009 vokset med 153%. Hvor stor er de geemsitlige årlige procetvise stigig i ævte periode?

9 Erik Vestergaard 9 Løsiger Opgave 1: a) kr. b) 1781 kr. c) kr. d) e) Små 10 timer. f) 11,3% g) idbyggere h) 8147 idbyggere i) 23 år j) De er størst i periode Opgave 2: a) 15,4% b) 1,63% c) 10,9%

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi

Matematikkens mysterier - på et obligatorisk niveau. 6. Matematik og økonomi Matematikkes mysterier - på et obligatorisk iveau af Keeth Hase 6. Matematik og økoomi 20% 40% 60% 40% Hvor udbredt er vaskepulveret af type A? 6. Matematik og økoomi Idhold 6.1 Procettal 2 6.2 Vejet geemsit

Læs mere

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet.

Matematik A. Studentereksamen. Forberedelsesmateriale. Forsøg med digitale eksamensopgaver med adgang til internettet. Matematik A Studetereksame Forsøg med digitale eksamesopgaver med adgag til iterettet Forberedelsesmateriale Vejledede opgave Forår 0 til stx-a-net MATEMATIK Der skal afsættes 6 timer af holdets sædvalige

Læs mere

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag

14. Fagligt samarbejde matematik og samfundsfag ISBN 978-87-766-494-3 4. Fagligt samarbejde matematik og samfudsfag Idholdsfortegelse Idledig Samfudsfag sat på formler II... 2 Tema : Multiplikatorvirkige... 3. Hvad er e multiplikatoreffekt?... 3 2.

Læs mere

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner

Projekt 4.8 De reelle tal og 1. hovedsætning om kontinuerte funktioner Projekter: Kapitel 4 Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Projekt 48 De reelle tal og hovedsætig om kotiuerte fuktioer Kotiuitet og kotiuerte fuktioer Ord som kotiuert og kotiuerlig

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Introduktion til uligheder

Introduktion til uligheder Itroduktio til uligheder, marts 0, Kirste Rosekilde Itroduktio til uligheder Dette er e itroduktio til ogle basale uligheder om det aritmetiske geemsit, det geometriske geemsit, det harmoiske geemsit og

Læs mere

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De

Her svigtes de ældre mest. Fokus. Dokumentation: Ældre patienter behandles meget forskelligt alt efter, hvor i landet de bor. De 50+ sygdomme Nyhedsmagasi om forebyggelse og behadlig magasiet Overaktiv blære er e tabubelagt sygdom Side 8 Geidlæggelser for dehydrerig Regio Hovedstade 26,2% Nyt middel mod forhøjet blodtryk Omkrig

Læs mere

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk.

I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. I dette tillæg skal vi se på almindelig procentregning. Der er forskellige typer opgaver, der kan stilles, og vi vil behandle dem systematisk. 0B1. Omregning mellem procenter og kommatal Ordet procent

Læs mere

Vejledende opgavebesvarelser

Vejledende opgavebesvarelser Vejledede opgavebesvarelser 1. Atal hæder er lig med K(52,5), altså 2598960. Ved brug af multiplikatiospricippet ka atal hæder med 3 ruder og 2 spar udreges som K(13, 3) K(13, 2), hvilket giver 22308.

Læs mere

Vejledning til brug ved ansøgning om patent

Vejledning til brug ved ansøgning om patent Vejledig til brug ved asøgig om patet Idhold: Hvad ka pateteres hvorår og hvorda? 1 Såda søger De patet i Damark 3 Et praktisk eksempel 5 Hvorda behadles asøgige? 12 Patetbeskyttelse i flere lade 14 Biblioteks-liste

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse

Fra viden til handling. Få flere unge, især med anden etnisk baggrund end dansk, til at begynde på og gennemføre en erhvervsfaglig uddannelse 2013 Fra vide til hadlig Få flere uge, især med ade etisk baggrud ed dask, til at begyde på og geemføre e erhvervsfaglig uddaelse Tekst/forfatter LG Isight Udgivet af Fastholdelseskaravae/- Miisteriet

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler

Matematik. på Åbent VUC. Trin 2 Eksempler Matematik på Åbent VUC Trin Indledning til kursister på Trin II Indledning til kursister på Trin II Dette undervisningsmateriale består af 10 moduler med opgaver beregnet til brug på Trin I og 7 moduler

Læs mere

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal

MOGENS ODDERSHEDE LARSEN. Komplekse tal MOGENS ODDERSHEDE LARSEN Komplekse tal a b. udgave 004 FORORD Dette otat giver e kort idførig i teorie for komplekse tal, regeregler, røddere i polyomier bl.a. med heblik på avedelser ved løsig af lieære

Læs mere

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal

Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal Indhold Oversigt over Procent, absolut og relativ tilvækst samt indekstal... 1 Procent... 1 Hvad er én procent?... 1 Procentsatser over

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

penge, rente og valuta

penge, rente og valuta brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta F+E+D preben bernitt brikkerne til regning & matematik penge, rente og valuta, F+E+D ISBN: 978-87-92488-14-5 1. Udgave som E-bog 2010 by bernitt-matematik.dk

Læs mere

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet

DATV: Introduktion til optimering og operationsanalyse, 2007. Følsomhed af Knapsack Problemet DATV: Itroduktio til optimerig og operatiosaalyse, 2007 Følsomhed af Kapsack Problemet David Pisiger, Projektopgave 1 Dette er de første obligatoriske projektopgave på kurset DATV: Itroduktio til optimerig

Læs mere

Gør en forskel for en ung - bliv mentor

Gør en forskel for en ung - bliv mentor Gør en forskel for en ung - bliv mentor Der er brug for virksomhederne Nogle unge er ikke klar til at starte på en ungdomsuddannelse lige efter folkeskolen. De har brug for at gå en anden vej ofte en mere

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere