FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER"

Transkript

1 FÅ D T H LE M D FAKTA OM STOFFER

2 STOFFER HVOR MEGET VED DU? Hvor mange prøver stoffer? Mange unge bliver tilbudt stoffer, men langt fra alle siger ja. Det er 40% af unge mellem år, der har prøvet at ryge hash og 10%, der har prøvet et eller flere af de øvrige ulovlige stoffer. De fleste, der har taget stoffer, nøjes med at prøve enkelte gange. Hvor sælges stofferne? Du kan blive tilbudt stoffer mange steder fx til private fester, i byen eller på gaden. Men faktisk er det mere sandsynligt, at du vil blive tilbudt stoffer af en ven end af en fremmed pusher. Uanset hvor stofferne kommer fra, er de ulovlige, og du bliver straffet, hvis du bliver taget med stoffer i din besiddelse. Små overtrædelser af loven giver bøde, mens alvorlige overtrædelser kan give op til 16 års fængsel. Hvor farlige er stoffer? Der er altid en risiko ved at tage stoffer. Alle stoffer kan give dig en rigtig dårlig oplevelse. Du kan blive meget utilpas fysisk og psykisk fx kaste op eller få panikangst. Desuden kan du komme alvorligt til skade ved ulykker fx i trafikken, fordi din dømmekraft, dine reaktioner og dine bevægelser er hæmmede. De fleste af stofferne kan også give dig en alvorlig forgiftning, og mange af stofferne kan du dø af. Risikoen ved at tage stoffer er altid til stede også første gang, du tager dem. Hvad sker der i dit hoved? Det er hjernen, der styrer vores sanseoplevelser, handlinger, tanker, behov og følelser både bevidste og ubevidste. Et særligt område i hjernen er 2.

3 belønningssystemet, der gør dig glad og tilfreds, når du fx lige har spist, drukket eller haft sex. Det er dét system, der sørger for, at du lærer at gøre de ting, der gør dig glad. Og det er belønningssystemet, som stofferne påvirker, så du kan blive afhængig. Er virkningen ens for alle? Du bliver lettere afhængig af stoffer, så længe du er ung. Det skyldes, at hjernen og centralnervesystemet først er helt færdigudviklet i en senere alder. Det betyder også, at du som ung bliver hurtigere forgiftet og har sværere ved at bedømme din rus. Derfor har du større risiko for at komme ud for ulykker. Virkningen af stoffer er også forskellig fra person til person. Det hele afhænger af, hvordan din krop og din hjerne reagerer på stoffet. Samtidig betyder det også noget for rusen, om der er tale om stille og trygge eller larmende og urolige omgivelser. Er det bedre, hvis det er naturligt? Det er en myte, at stoffer der er lavet på basis af planter, som fx hash og kokain, er mindre farlige end stoffer, der er 100% kemisk fremstillet. Stoffer af naturlig oprindelse kan sagtens være farligere end kemiske stoffer. Hvad er der egentlig i? Du kan aldrig være sikker på, hvad du får, når du har at gøre med illegale stoffer. Det viser test af beslaglagte stoffer. Der kan være stor forskel på mængden af aktivt stof og dermed styrken. Derudover kan du risikere, at stoffet ikke er dét, du tror. Eller er tilsat og fortyndet med ukendte og farlige stoffer. Hvor meget ved du om stoffer? Hvis du støder på stoffer, er det rigtig godt at vide noget om dem på forhånd. I denne guide får du svar på mange spørgsmål. Ikonerne fortæller, hvor stofferne typisk indtages, og hvordan de virker. Derudover kan du læse mere om bl.a. risiko og afhængighed. Stofferne er delt op i tre grupper efter deres vigtigste rusvirkning: sløvende stoffer, stimulerende stoffer og hallucinogene stoffer. 3.

4 INDHOLD Hvor meget ved du om stoffer? 2-3 Sløvende stoffer 5-10 Cannabis/Hash 6 Snifning 7 GHB 8 Nerve-/sovemedicin 9 Heroin m.fl. 10 Stimulerende stoffer Amfetamin 12 Kokain 13 Ecstasy 14 Poppers 15 Hallucinogene stoffer LSD, svampe og Ketamin 17 Hvordan kan du hjælpe? IKONFORKLARING Udbredelse Sprøjtes Aggression Sniffes Spises Ryges Rus Angst Drikkes Forgiftning 4.

5 SLØVENDE STOFFER Sløvende stoffer gør brugeren rolig, sløv og afslappet. Det sker, fordi centralnerve systemet går i slowmotion. Canabis/hash, heroin, nerve-/sovemedicin og GHB hører til blandt de sløvende stoffer. 5.

6 CANNABIS (hash, marihuana, pot, skunk) 42% 3-4 timer Forgiftning En stor dosis cannabis kan give panikangst, forvrænget virkeligheds opfattelse og andre psykiske symptomer. Men forgiftningen er ikke døde lig. Afhængighed Cannabis er vanedannende, og der skal hurtigt en større dosis til for at opnå rus. Efter 1 måneds hyppig brug giver det ubehag at stoppe. Dvs. søvnløshed, nattesved, angst, irritation, rastløshed, koncentrations besvær og dårligt humør. Påvirkning og skader Længere tids brug af cannabis nedsætter initiativ og koncentration. Mange misbrugere går derfor i stå i deres personlige udvikling. Cannabis kan også udløse og forværre psykoser og depressioner. Blandingsmisbrug Det øger risikoen for ulykker, hvis cannabis bruges sammen med nerve-/ sovemedicin, alkohol, heroin eller andre sløvende midler. Når cannabis bruges sammen med hallucinogene stoffer, er der risiko for uforudsigelig adfærd og psykiske skader. 6.

7 SNIFNING (forskellige opløsningsmidler og drivgasser, f.eks. lightergas) 6% min. Forgiftning Snifning af lightergas, benzin, maling og forskellige former for spray kan give forgiftninger med dødelig udgang. Og da der ikke er langt mellem en dosis, der giver rus, og en dosis, der giver forgiftning, er der stor risiko for overdosering. Det er ikke for sjov, at disse hverdagsprodukter er mærket med brand- og sundhedsfare. Afhængighed Snifning kan føre til afhængighed. Abstinenssymptomerne er hovedpine, mavesmerter og muskelkramper. Påvirkning og skader Rusen kan fremkalde aggressiv adfærd eller hallucinationer, og efter følges af kraftige tømmermænd. Længere tids brug ødelægger hjerne vævet, skader hukommelsen og nedsætter indlæringsevnen. Også nyrer, lever og knoglemarv tager skade. Et andet risikomoment er de meget brandfarlige dampe, der kan føre til alvorlige forbrændinger. Blandingsmisbrug Hvis snifning blandes med alkohol, nerve-/sovemedicin eller andre stoffer, er virkningen helt uforudsigelig og risikoen endnu større. 7.

8 GHB (gamma-hydroxy-butyrat, fantasy ) 2-4 timer Forgiftning I større doser er stoffet GHB sløvende og søvnfremkaldende, og kan bringe brugeren i en forvirret og omtåget tilstand. Det kan også give pludselig bevidstløshed. Der er stor risiko for alvorlig eller dødelig forgiftning med GHB, særligt hvis det indtages sammen med alkohol eller andre bedøvende midler, hvad der er almindeligt blandt brugere. Stoffet er bl.a. farligt, fordi det let overdoseres. Der er nemlig kun en lille forskel mellem den dosis, der giver rusvirkning, og den dosis, der giver forgiftning. Afhængighed Brug af GHB kan føre til afhængighed. Påvirkning og skader Rusvirkningen minder om alkohols påvirkning, men den sløvende virkning er kraftigere. Da man let kommer til at overdosere, er forgiftningsrisikoen den vigtigste skade. Der er ikke viden om, hvilke skader der kan opstå ved længere tids brug. Blandingsmisbrug Brugere indtager ofte GHB sammen med alkohol, og det gør stoffet endnu mere risikabelt. 8.

9 NERVE-/ SOVEMEDICIN (Benzodiazepiner, fx Stesolid, Valium) Forgiftning Brugt efter lægens vejledning er nerve-/sovemedicin, som Stesolid og Valium, ret sikre lægemidler, men som rusmidler er de farlige. Benzodiazepin er det aktive stof, som kan give en rus. Stoffet forstærker virkningen af alkohol, heroin og andre stoffer, der hæmmer centralnervesys temet. En forgiftning kan derfor ende med åndedrætsstop og have dødelig udgang. Afhængighed Medicinen giver afhængighed og kræver hele tiden en større dosis for at give rus. Abstinenserne er rastløshed, angst, søvnbesvær og kramper. Påvirkning og skader Virkningen er usikker. Oftest sløvende, men kan også give hyperaktiv, kaotisk, rastløs, uberegnelig og aggressiv adfærd. Blandingsmisbrug Blandet med alkohol eller andre sløvende stoffer er der øget risiko for ulykker eller voldelig og aggressiv adfærd. Stesolid og Valium ses også i blandingsmisbrug med fx kokain og ecstacy, hvor det bruges somafslapningsmiddel. 9.

10 HEROIN M.FL. (morfin og andre opioider) 1% 3-4 timer 10. Forgiftning Heroin og lignende stoffer virker hæmmende på vejrtrækningscentret i hjernen. En for stor dosis vil derfor føre til stop for vejrtrækning og have dødelig udgang. Afhængighed Kroppen vænner sig hurtigt til heroin. Allerede efter få dages brug kræves en større mængde stof for at opnå rus. Abstinenssymptomer minder om influenza, dvs. kulderystelser, svedeture, muskelsmerter, kvalme og søvnbesvær. Derefter afløst af træthed, irritabilitet, følelse af ulyst, nedtrykthed og stærk trang til stoffer. Påvirkning og skader Hvis stoffet indtages med sprøjte, er der stor risiko for skader på blodkarrene. Narkomaner, der deler kanyler, har risiko for at få HIV/aids, lever- og hjerteklapsbetændelse og andre alvorlige sygdomme. Blandingsmisbrug De fleste misbrugere af heroin er blandingsmisbrugere.

11 STIMULERENDE STOFFER Stimulerende stoffer gør brugeren hyperaktiv og selvcentreret. Det sker, fordi centralnervesystemet bliver påvirket til at arbejde på højtryk. Amfetamin, kokain og ecstasy er de mest udbredte stimulerende stoffer. 11.

12 AMFETAMIN ( speed ) 6% 3-4 timer Forgiftning Brug af amfetamin kan føre til forgiftning. Symptomerne er hovedpine, svimmelhed, kvalme, feber og krampe. Afhængighed Det kræver hele tiden større mængder amfetamin at opnå rus. Abstinenserne er angst, rastløshed, uro, nedtrykthed, mistænksomhed, aggression og depression med risiko for selvmord. Påvirkning og skader Amfetamin giver kort lunte, og nogle brugere bliver voldelige. Angst og forfølgelsestanker optræder ved brug med korte mellemrum. Ved længere tids brug kan der opstå amfetaminpsykose, der kræver psykiatrisk behandling. Blandingsmisbrug Amfetamin gør det muligt at drikke større mængder af alkohol. De to rusmidler ses ofte kombineret med en uforudselig og ofte aggressiv virkning til følge. Der er også risiko for blandingsmisbrug med hash, nerve-/sovemedicin eller fx heroin, da disse midler dulmer den nedtur, amfetamin giver. 12.

13 KOKAIN ( coke, cola, sne, CRACK ) 4% min. Forgiftning Kokain kan give forgiftninger med dødelig udgang. Faresignalerne er rastløshed, store pupiller, høj puls, hurtigt åndedræt og temperatur stigning. Store doser og brug med korte mellemrum øger risiko. Afhængighed Kokain giver hurtige op- og nedture, og er stærkt afhængighedsskabende. Abstinenserne ses som søvnforstyrrelser, nedtrykthed, irritabilitet, manglende sexlyst og stærk stoftrang. Påvirkning og skader Kokain kan udløse vrede, og voldelig adfærd er ikke unormalt. Potensen nedsættes ved jævnligt brug, selvom kokain i starten faktisk giver mere sexlyst. Kokain giver en lang række alvorlige skader på hjerne og hjerte. Snifning af stoffet ødelægger desuden slimhinderne i næsen. Det er risiko for alvorlige psykiske symptomer. Blandingsmisbrug Nedturen dæmpes ofte med alkohol, cannabis/hash, sove-/nervemedicin eller andre sløvende stoffer. Brug af kokain fører derfor ofte til blandingsmisbrug. 13.

14 ECSTASY ( MDMA ) 3% 4-6 timer Forgiftning Ecstasy-forgiftninger er relativt sjældne, men kan være dødelige, og der er eksempler på dødsfald efter selv mindre doser. Symptomerne kan være feber, forhøjet blodtryk, kramper, forvirring og bevidstløshed. Afhængighed Ecstasy skaber afhængighed. Efter længere tids brug skal der større doser til at opnå samme virkning. Med større doser øges bivirkningerne betragteligt. Påvirkning og skader Ecstasy kan give en dårlig rusoplevelse med skræmmende hallucinationer, forvirring og panik. Måneder efter en ecstasy-rus kan der forekomme flashbacks. Ud over ændringer i centralnervesystemet kan ecstasy give skader på hjerte, nyrer og lever. Blandingsmisbrug Alkohol og ecstasy virker modsat hinanden og giver en uforudsigelig rus. 14.

15 POPPERS ( amylnitrit m.fl. ) 2-3 min. Forgiftning Stoffet kan give blodtryksfald, der kan føre til bevidstløshed. Hvis poppers drikkes, kan det give en alvorlig forgiftning, hvor iltoptagelsen i blodet hæmmes. Det kan være livstruende. Ved snifning er risikoen mindre. Påvirkning og skader Poppers er brandfarlig og væsken er stærkt hudirriterende. Blandingsmisbrug Det er særlig farligt at kombinere poppers med Viagra eller blodtrykssænkende medicin, da blodtrykket kan komme alt for langt ned. 15.

16 HALLUCINOGENE STOFFER Hallucinogene stoffer udsætter brugeren for helt forvrængede sanseindtryk. Ting, der ikke eksisterer, vil forekomme fuldstændig virkelige og vil kunne ses og høres. Det sker, fordi centralnervesystemet bliver påvirket, så hele oplevelsen af sanseindtryk ændres. De hallucinogene stoffer findes både i planter (fx psilocybin-svampe) og i rent kemiske stoffer (fx LSD og Ketamin). 16.

17 PSILOCYBINSVAMPE, LSD OG KETAMIN M.FL. 2% Svampe 6-8 timer LSD timer Ketamin 2 timer Forgiftning Forgiftning viser sig ofte ved ubehagelige psykiske reaktioner: angst, forvirring, mareridtsagtige oplevelser, som kaldes bad trip. Men der kan også være fysiske tegn på forgiftning som høj puls og temperaturstigninger. Oplevelsen efter indtagelse af høje doser af ketamin beskrives ofte som The K-hole med ud af kroppen og nærdødsoplevelser. Afhængighed Ved jævnlig brug af hallucinogener skal der hurtigt større og større doser til at opnå samme rus. Påvirkning og skader LSD, svampe og andre hallucinogener forvrænger brugerens virkelighedsopfattelse, og der er derfor risiko for angst, panik, aggression, faldulykker og selvmord. Der er også risiko for at udvikle en forbigående psykose. I nogle tilfælde kan psykosen være længerevarende og kræve lægelig behandling. Blandingsmisbrug Ved brug af LSD og svampe sammen med stimulerende stoffer eller hash øges risikoen for helt ukontrollerede rusoplevelser og forgiftning. Ketamin bør ikke blandes med andre sløvende stoffer som cannabis eller alkohol, da den sløvende virkning forstærkes, hvilket øger risikoen for ulykker. 17.

18 PAS PÅ DIG SELV OG DINE VENNER 18. Hvordan kan du hjælpe? Det kan være farligt at tage stoffer. Derfor er det vigtigt, at du passer godt på dig selv og hjælper andre, der er i problemer. Hvis du oplever, at en ven eller en fremmed, der har taget stoffer, bliver nedtrykt, syg eller bange, er det vigtigt, at du ikke går i panik. Du kan nemlig hjælpe dem eller sørge for at tilkalde hjælp udefra. Stoffer kan give voldsomme reaktioner. Så start med at finde ud af, hvilken adfærd der er tale om og hjælp derudfra: Panisk og forvirret Ses især efter indtagelse af hallucinogener, ecstasy eller store mængder cannabis. Berolig personen og fortæl, at du vil hjælpe Før personen væk fra støj og stærkt lys Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe Overgearet og aggressiv Ses især efter indtagelse af kokain eller amfetamin. Men også ved brug af alkohol og ved blandingsmisbrug. Berolig personen, tal langsomt, vær tålmodig, undvig konfrontation, diskussion og bevar en rolig dialog Rør mindst muligt ved personen. Vær opmærksom på, at personen har en lav aggressionstærskel

19 Før personen væk fra støj og stærkt lys Få personen til at trække vejret roligt ved at følge din vejrtrækning Tilbyd vand Forklar stille og roligt, hvad der sker, og hvad du gør for at hjælpe Ophedet og hyperaktiv Ses ofte efter indtagelse af ecstasy, men også ved brug af hallucinogener. Før personen til et køligt sted og tilbyd vand Køl vedkommende ned med koldt vand på kroppen Lad evt. personen stå med underarmene dyppet i koldt vand Undersøg, om personen har danset ekstremt længe og meget Ring alarmcentralen 112 Fraværende og bedøvet Ses især efter indtagelse af alkohol og andre sløvende rusmidler. Hold personen ved bevidsthed læg ikke personen til at sove Undgå væske og føde, da personen kan risikere at blive kvalt Ring alarmcentralen 112 Bevidstløs Opleves især ved indtagelse af alkohol og andre sløvende rusmidler, men også ved forgiftning med fx kokain, ecstasy, poppers eller blandingsmisbrug. Ring alarmcentralen 112 og sæt dem grundigt ind i situationen Kontroller personens vejrtrækning og sørg for, at luftvejene er fri Giv eventuelt kunstigt åndedræt Læg personen i aflåst sideleje (natostilling) og løs stramtsiddende tøj Hold vedkommende varm med et tæppe eller lignende, men vær opmærksom på overophedning 19.

20 HER KAN DU FÅ HJÆLP Oplever du problemer med stoffer, når du er på festival, så kontakt samaritterne. På dit spillested kan du tage fat i personalet. Hvis du vil vide mere om stoffers skadelige virkninger: 2. UDGAVE, 1. OPLAG. APRIL 2014

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

F o r u n g e. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. F o r u n g e Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. TIL DIG! Denne Rusmiddelguide for unge handler ikke så meget om alkohol og hash, amfetamin, ecstasy osv. men om dig

Læs mere

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar.

For forældre til teenagere. Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. For forældre til teenagere Stor er den som ved. Men større er den som ved, hvor han skal finde svar. Forord Denne rusmiddelguide er skrevet til forældre. Mange forældre har en indre angst for, at deres

Læs mere

SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET

SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET UNGE OG STOFFER - HVAD GØRVI? Et værktøj til forældre, lærere og alle andre, der har interesse i unges velfærd og vort samfunds fremtid. FORENINGEN SIG NEJ TIL STOFFER, SIG JA TIL LIVET Der rejser sig

Læs mere

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI

ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI ET BEDRE LIV AT LEVE MED SKIZOFRENI 1 Forord: - At leve med skizofreni Formålet med dette hæfte er at informere patienter med skizofreni og deres pårørende om sygdommen og dens behandling. Der er flere

Læs mere

fixeteknik for stofbrugere

fixeteknik for stofbrugere fixeteknik for stofbrugere Dette er en oversættelse af The Safer Injecting Handbook, skrevet af Jon Derricott og Andrew Preston, først publiceret i UK af Exchange Supplies www.exchangesupplies.org. Den

Læs mere

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash

Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Hvordan holder man op med at ryge hash? - en gør det selv guide til at holde op med at ryge hash Indhold Introduktion 3 Har jeg et problem med hash 4 SDS skala 5 Hvordan ændrer jeg det 6 Skriv din beslutning

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om

Panikangst. Oplysning til patienter og pårørende om Oplysning til patienter og pårørende om Panikangst Udarbejdet af Stig Rasmussen, speciallæge i psykiatri Redigeret af Angstforeningen landsorganisationen for mennesker med angst Hvad er et panikanfald?

Læs mere

BØRNESYGDOMME. - en håndbog

BØRNESYGDOMME. - en håndbog BØRNESYGDOMME - en håndbog Tekst: Hill & Knowlton A/S Redaktion: Ansvarshavende redaktør Henrik Schrøder, dr.med., speciallæge i pædiatri, overlæge ved Børneafdelingen, Århus Universitetshospital, Skejby.

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende

Angstforeningen MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST. Angstforeningen. Information til patienter og pårørende MEDICINSK BEHANDLING AF ANGST Udarbejdet af: Marie Särs Andersen, cand.interpret., rådgiver og informationsmedarbejder i Sygekassernes Helsefond Information til patienter og pårørende Udvikling af angst

Læs mere

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det

Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 2007 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det 1 Kender du til stress? Sådan kan du gøre noget ved det. Center for Forebyggelse Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare

Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner på fare autonome symptomer Indbildt og reel fare Angsten for at miste kontrol og blive sindssyg En kortfattet beskrivelse af angstens psykologi, fysiologi og behandling af overlæge i psykiatri Sebastian Swane Fejltolkninger af kroppens normale reaktioner

Læs mere

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE

ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE ADFÆRDSPROBLEMER HOS HUNDE I denne pjece kan du læse om symptomerne på nogle af de mest almindelige adfærdsproblemer, som hunde kan lide af og om, hvad du kan gøre for at forsøge at afhjælpe dem. Foto:

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning?

GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk. Hvilke konsekvenser har rygning? GÅ OP I RØG Gå op i Røg er et tværfagligt undervisningsmateriale om tobak og rygning. opirøg.dk Hvilke konsekvenser har rygning? HVILKE KONSEKVENSER HAR RYGNING? I dette tema kommer du til at arbejde med

Læs mere

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst

Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Oplysning om at være Pårørende til et menneske med angst Indhold Forord............................. 3 De forskellige angstlidelser................. 4-5 Mette er pårørende.................... 6-7 Angsten

Læs mere

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred.

Det kan være svært at forstå, hvorfor nogle mennesker satser job, økonomi, familie og helbred - blot for at drikke i fred. Dette er en udskrift af hjemmesiden http://www.soberspace.dk/ Denne udskrift er klippe-klistret fra hjemmesiden og bearbejdet i Word. Hjemmesiden er dynamisk - bemærk venligst udskriftdato nederst på siden.

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt.

Interviewer: Okay Rindom: Som har en antipsykotisk effekt. Interview: Rindom: Hvis vi sådan helt overordnet skal se på det med hashen, så var det engang sådan i 50'erne, hvor man fra svensk side laver en stor undersøgelse. Alle unge mennesker på session, skulle

Læs mere

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE?

HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? KAPITEL 6: HVAD SKER DER, NÅR MAN HOLDER OP MED AT RYGE? Flere og flere rygere vælger at stoppe med ryge - heldigvis for dem. Men det er ikke let, og det kan kræve stor selvdisciplin og udholdenhed at

Læs mere

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl.

Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Børn og unge kan også have angst Information til unge, forældre, lærere og pædagoger m.fl. Indhold Forord af Per Hove Thomsen...................... 3 Hvorfor har mit barn angst?...................... 5

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

ADD - Den stille ADHD

ADD - Den stille ADHD ADD - Den stille ADHD Hvad er ADD? ADD er en betegnelse for en bestemt type ADHD. ADHD er en neuropsykiatrisk lidelse, som giver forstyrrelser i forskellige hjernemæssige funktioner, der blandt andet har

Læs mere