Virksomhederne og AMU. Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Virksomhederne og AMU. Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen"

Transkript

1 Virksomhederne og AMU Konference LUU Ejendomsservice 30. marts 2016 Lizzie Mærsk Nielsen

2 Resultater af en spørgeskemaundersøgelse gennemført af Evalueringsinstituttet EVA 2015

3 Om spørgeskemaundersøgelsen Opdatering af tilsvarende undersøgelser i 2007 og i 2011 Har belyst: Virksomhedernes brug af AMU Virksomhedernes vurdering af det aktuelle udbud af AMU i forhold til deres efteruddannelsesbehov Kendskabet til AMU, og i hvilken grad AMU-udbyderne bidrager til at øge kendskabet til AMU Informationer fra Danmarks Statistik Internet- og telefonbaserede spørgeskemaer Marts til april besvarelser Svarprocent 44,6

4 Anvendelse af AMU Der var flere end kursister i 2014 Fra 2004 til 2014 var der et fald på 18 % målt i antallet af årselever Stigende aktivitet i , og faldende aktivitet i Husk dog, at: Antallet af årselever målt i forhold til AMUmålgruppens størrelse blandt beskæftigede stort set IKKE ændret sig siden 2004 Nedgangen skyldes færre arbejdspladser, og dermed også færre medarbejdere i AMU-målgruppen Der blev 14 % færre medarbejdere fra 2008 til 2013

5 AMU-aktivitet i årselever procentvis fordelt på efteruddannelsesudvalg Nogle efteruddannelsesudvalg har fået en større procentvis andel, f.eks.: TUR: Fra 22 % til 29,4 % EPOS: Fra 1,6 % til 16,8 % Andre har fået en mindre procentvis andel Industriens Fællesudvalg: Fra 12,2 % til 5,2 % HAKL: Fra 26,9 % til 15,9 %

6 Udviklingen i AMU-aktiviteten kan hænge sammen med: Antallet af ansatte i AMU-målgruppen Efteruddannelsesudvalgets og skolernes udvikling af udbud Virksomhedernes prioritering af AMU som kompetenceudvikling Faldet i AMU-aktivitet er dobbelt så stort i den private sektor som i den offentlige sektor

7 Hvilke barrierer mener I, at der er for virksomhedernes anvendelse af AMU?

8 Virksomhedernes barrierer for anvendelse af AMU 2015 Har ikke undersøgt mulighederne for AMU 47 % AMU ikke dækker virksomhedens behov 40 % Svært at få overblik over relevant AMU 35 % AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer 31 % AMU-kurserne er for lange 19 % AMU er administrativt besværligt 19 % AMU modsvarer ikke det teknologisk niveau i virksomheden AMU oprettes ofte ikke pga. manglende tilmeldinger 18 % 14 %

9 Virksomhedernes barrierer for anvendelse af AMU Har ikke undersøgt mulighederne for AMU 57 % 47 % AMU ikke dækker virksomhedens behov 39 % 40 % Svært at få overblik over relevant AMU 35 % 35 % AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer 24 % 31 % AMU-kurserne er for lange 19 % 19 % AMU er administrativt besværligt 13 % 19 % AMU modsvarer ikke det teknologisk niveau i virksomheden AMU oprettes ofte ikke pga. manglende tilmeldinger 15 % 18 % 12 % 14 %

10 Virksomhedernes kendskab til AMU Virksomheder, der aldrig benytter AMU, og som ikke har kendskab til AMU (ufaglærte/faglærte) Virksomheder har ikke selv undersøgt mulighederne for AMU Har kontaktet en AMU-udbyder inden for de seneste to år Er blevet kontaktet af en AMU-udbyder inden for de seneste to år Har sammen med en AMU-udbyder tilrettelagt skræddersyede AMU-kurser til medarbejderne /18 % 47 % 30 % 29 % 21 %

11 Virksomhedernes kendskab til AMU Virksomheder, der aldrig benytter AMU, og som ikke har kendskab til AMU (ufaglærte/faglærte) Virksomheder har ikke selv undersøgt mulighederne for AMU Har kontaktet en AMU-udbyder inden for de seneste to år Er blevet kontaktet af en AMU-udbyder inden for de seneste to år Har sammen med en AMU-udbyder tilrettelagt skræddersyede AMU-kurser til medarbejderne /18 % 57 % 47 % 34 % 30 % 34 % 29 % 25 % 21 %

12 Virksomheder, der er blevet kontaktet af en AMU-udbyder 61 % af virksomheder med 100 ansatte og derover 33 % af virksomheder med ansatte 24 % af virksomheder med 5-19 ansatte Jo mindre virksomhed jo mindre kontakt med en AMU-udbyder Brancher, der primært består af mindre virksomheder, har dermed mindre kontakt med AMU-udbyderne Dette kan være en barriere for at få gennemført AMU i de brancher, der primært består af mindre virksomheder

13 Virksomhedernes kilder til viden om efterog videreuddannelse for ufaglærte/faglærte Virksomhedernes svar i i høj grad og i nogen grad : 70 % Ønsker fra medarbejderne 67 % Egne erfaringer 57 % Internettet 37 % Uddannelsesinstitutioner 35 % Anbefalinger fra andre virksomheder 32 % Kontakt med faglige organisationer 28 % AMU-udbydernes hjemmesider 26 % Annoncer, reklamer, brochurer etc. 17 % Kontakt med kommuner og andre offentlige institutioner, f.eks. jobcentre

14 Virksomheder, der anvender AMU, siger: Udbuddet af AMU er i høj grad eller nogen grad tilstrækkeligt Forholdet mellem omkostninger og udbytte er passende AMU er tilstrækkeligt fleksibelt for virksomheden - tidsmæssigt AMU er tilstrækkeligt fleksibelt for virksomheden - sted AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for Undervisningen er niveaumæssigt er tilpasset ufaglærte medarbejdere Undervisningen er niveaumæssigt er tilpasset faglærte medarbejdere % 70 % 55 % 49 % 76 % 64 % 69 %

15 Virksomheder, der anvender AMU, siger: Udbuddet af AMU er i høj grad eller nogen grad tilstrækkeligt Forholdet mellem omkostninger og udbytte er passende AMU er tilstrækkeligt fleksibelt for virksomheden - tidsmæssigt AMU er tilstrækkeligt fleksibelt for virksomheden - sted AMU giver medarbejderne de kompetencer, virksomheden har brug for Undervisningen er niveaumæssigt er tilpasset ufaglærte medarbejdere Undervisningen er niveaumæssigt er tilpasset faglærte medarbejdere % 55 % 70 % 70 % 58 % 55 % 56 % 49 % 73 % 76 % 73 % 64 % 62 % 69 %

16 Virksomheder, der aldrig anvender AMU 41 % af de virksomheder, der beskæftiger ufaglærte, bruger aldrig AMU til disse medarbejdere 47 % af de virksomheder, der beskæftiger faglærte, bruger aldrig AMU til disse medarbejdere Vigtigste årsag: De har ikke behov for AMU

17 Årsager til, at der er virksomheder, der aldrig anvender AMU til ufaglærte medarbejdere Ufaglærte Ikke behov for AMU 60 % AMU giver ikke de kompetencer, der er brug for 20 % Ikke kendskab til AMU 13 % Ikke tid til AMU 9 % AMU er for dyr 3 % AMU er ufleksibel tidspunkt 3 % AMU er ufleksibel sted 2 %

18 Virksomhederne svarer også på årsager til manglende anvendelse af følgende fire andre former for kompetenceudvikling for ufaglærte: Intern uddannelser og kurser på arbejdspladsen afholdt af egne medarbejdere Kurser og uddannelsesforløb afholdt af private arrangører Specifikt tilrettelagte kurser og uddannelsesforløb offentlige uddannelsesinstitutioner Andre kurser og uddannelsesforløb offentlige uddannelsesinstitutioner

19 Årsager til manglende anvendelse af kompetenceudvikling for ufaglærte AMU Intern Privat Spe. off. Øvrige off. Ikke behov for 60 % 67 % 64 % 59 % 63 % Giver ikke de kompetencer, der er brug for 20 % 10 % 12 % 16 % 16 % Ikke kendskab til 13 % 9 % 12 % 16 % 14 % Ikke tid til 9 % 12 % 11 % 11 % 10 % Er for dyrt 3 % 4 % 14 % 6 % 5 % Er ufleksibelt - tidspunktet 3 % 2 % 2 % 6 % 4 % Er ufleksibelt sted for afholdelse 2 % 1 % 1 % 3 % 3 %

20 Årsager til, at der er virksomheder, der aldrig anvender AMU til faglærte medarbejdere Faglærte Ikke behov for AMU 55 % AMU giver ikke de kompetencer, der er brug for 26 % Ikke kendskab til AMU 18 % Ikke tid til AMU 10 % AMU er for dyr 3 % AMU er ufleksibel tidspunkt 2 % AMU er ufleksibel sted 6 %

21 Årsager til aldrig at anvende AMU - sammenligning ufaglærte og faglærte Ufaglærte Faglærte Ikke behov for AMU 60 % 55 % AMU giver ikke de kompetencer, der er brug for 20 % 26 % Ikke kendskab til AMU 13 % 18 % Ikke tid til AMU 9 % 10 % AMU er for dyr 3 % 3 % AMU er ufleksibel tidspunkt 3 % 2 % AMU er ufleksibel sted 2 % 6 %

22 AMU inden for ejendomsservice

23 Tallene bygger på: Spørgeskemaundersøgelsen AMU og virksomhederne Spørgeskemaundersøgelsen siger ikke noget specifikt om ejendomsservice, men om alle SUS brancheområder AMU-Statistik for ejendomsservice

24 AMU-aktivitet - SUS Udregnet i årselever er den procentvise andel af AMU-aktiviteten: 2004: 5,5 % 2005: 5,9 % 2006: 6,1 % 2007: 6,4 % 2008: 6,6 % 2009: 5,3 % 2010: 6,1 % 2011: 7,8 % 2012: 6,6 % 2013: 6,2 % 2014: 5,5 %

25 AMU kernemål - ejendomsservice Antal kursister: 2004: : : : : : : : : : : : NB: Kun kvartal Fra 2004 til 2014 har der været en nedgang på 24 %.

26 AMU-kernemål i ejendomsservice antal kursister Ventilation og indeklima ejendomsservice: 224 Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger: 203 Bygningens installationer ejendomsservice: 214 Affaldshåndtering ejendomsservice: 187 Ejendommens tekniske installationer: 166 Ejendommens vedligeholdelse: 160 Drift og vedligeholdelse af ufyrede varmeanlæg: 118 Service og betjening af maskiner, ejendomsservice: 87 Institutions- og boligservice: 82 Indretning og vedligeholdelse af legepladser: 60 Energioptimering i bygninger, daglig drift: 52 Indendørs tekniske hjælpemidler ejendomsservice: 34 Formidling til brugere og beboere, ejendomsservice: 33 Tryghedsskabende aktiviteter ejendomsservice: 31 Service af el-låse og video, ejendomsservice: 11

27 Andel af SUS-virksomheder (i %), der har brugt AMU i 2014 Spørgeskemaundersøgelsen viser: Til ufaglærte medarbejdere: 28 % Til faglærte medarbejdere: 21 % Gennemsnit for alle brancher: Til ufaglærte medarbejdere: 35 % Til faglærte medarbejdere: 31 %

28 SUS - Anvendelse af AMU til faglærte Spørgeskemaundersøgelsen viser, at der inden for SUS er en entydig mindre andel af virksomhederne, der anvender AMU til faglærte medarbejdere Gælder det også inden for ejendomsservice? Hvad kan være mulige årsager hertil?

29 SUS-virksomhederne svarer om årsagerne til manglende anvendelse af AMU * Faglærte SUS Vi har ikke undersøgt mulighederne 55 % AMU dækker ikke virksomhedernes behov 45 % Vanskeligt at få overblik over, hvilken AMU der er relevant AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og for lidt på, hvad der brug for i virksomheden 32 % 27 % * Virksomhederne har svaret: I høj grad eller I nogen grad

30 SUS-virksomhederne svarer om årsagerne til manglende anvendelse af AMU * Faglærte SUS Alle brancher Vi har ikke undersøgt mulighederne 55 % 47 % AMU dækker ikke virksomhedernes behov 45 % 42 % Vanskeligt at få overblik over, hvilken AMU der er relevant AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og for lidt på, hvad der brug for i virksomheden 32 % 35 % 27 % 31 % * Virksomhederne har svaret: I høj grad eller I nogen grad

31 SUS-virksomhederne svarer om årsagerne til manglende anvendelse af AMU * Ufaglærte SUS Vi har ikke undersøgt mulighederne 50 % AMU dækker ikke virksomhedernes behov 34 % Vanskeligt at få overblik over, hvilken AMU der er relevant AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og for lidt på, hvad der brug for i virksomheden 33 % 24 % * Virksomhederne har svaret: I høj grad eller I nogen grad

32 SUS-virksomhederne svarer om årsagerne til manglende anvendelse af AMU * Ufaglærte SUS Alle brancher Vi har ikke undersøgt mulighederne 50 % 44 % AMU dækker ikke virksomhedernes behov 34 % 38 % Vanskeligt at få overblik over, hvilken AMU der er relevant AMU fokuserer for meget på generelle kompetencer og for lidt på, hvad der brug for i virksomheden 33 % 35 % 24 % 30 % * Virksomhederne har svaret: I høj grad eller I nogen grad

33 Øget anvendelse af AMU Hvem kan bidrage til, at flere virksomheder og personer i AMU-målgruppen kan få glæde af arbejdsmarkedsuddannelserne? AMU-udbyderne lærere, ledere, konsulenter? De lokale uddannelsesudvalg? VEU-centrene? Efteruddannelsesudvalget SUS? Undervisningsministeriet? Andre?

34

35 Hvad kan du som medlem af LUU gøre for at tilgodese branchens ønsker og behov? Hvordan kan kendskabet til AMU øges? Hvordan kan arbejdsmarkedsuddannelserne synliggøres bedre? Skal der udvikles nye arbejdsmarkedsuddannelser, der tilgodeser virksomhedernes behov? Skal arbejdsmarkedsuddannelsernes længde ændres? Hvad kan der gøres for at sikre øget fleksibilitet i AMU? Hvordan kan arbejdsmarkedsuddannelserne tilrettelægges og gennemføres på en anden måde?

36 Analyse om AMU inden for ejendomsservice

37 Analysens formål Tydeliggøre målformuleringerne for arbejdsmarkedsuddannelserne Vigtigt, at AMU-målgruppen og virksomhederne kan læse og forstå indholdet i uddannelserne Uddannelsernes titler skal være mere dækkende for indholdet, så det er lettere at finde relevante arbejdsmarkedsuddannelser Tydeliggørelse af, om kompetencerne er på et grundlæggende eller faglært niveau Afdække, om det vil være hensigtsmæssigt at anvende de nye muligheder for trindeling af uddannelserne Afdække, om de eksisterende AMU-mål kan tilgodese de faglærte ejendomsserviceteknikeres behov for kompetenceudvikling

38 Analysens baggrund Organisationer, virksomheder og skoler giver udtryk for, at det er svært at overskue udbuddet af arbejdsmarkedsuddannelser Nogle mener, at: titlerne ligner hinanden for meget titler og målformuleringer ikke hænger sammen der er for mange arbejdsmarkedsuddannelser inden for ejendomsservice der er for få arbejdsmarkedsuddannelser der er behov for at revidere en del af AMU-målene pga. udviklingen i branchen der mangler AMU målrettet de faglærte serviceteknikere

39 Analysemetoder Projektopstart og desk research Analyse af AMU-målformuleringerne Ressourcegruppemøde m. udvalget m.fl. oplæg om analysens resultater interview og dialog med henblik på afdækning af branchens behov og ønsker Færdiggørelse af analysen Udarbejdelse af analyserapport

40 Analysefaser Februar: Marts-maj: Maj-juni: Juli-august: Styregruppemøde Projektopstart og desk research Analyse af AMUmålformuleringerne Ressourcegruppemøde Færdiggørelse af analysen Udarbejdelse af analyserapport Styregruppemøde

41 Analysen er igangsat Omformulering af AMU-mål Afdækning af overlap mellem AMUmålformuleringer Mulige AMU-mål til trindeling Målgruppebeskrivelse

42 Omformulering af AMU-mål et eksempel (1) Nuværende målformulering: Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 5 dage Efter endt uddannelse er deltageren fortrolig med de regler og administrative procedurer, der til en hver tid er gældende på det private, almene og institutionelle boligområde. På denne baggrund kan deltageren i en professionel atmosfære foretage syn af lejemål i forbindelse med indflytning og ved fraflytning. Ved fraflytning kan deltageren foretage en nødvendig vurdering af, hvad der er almindelig slid og ælde og hvad der er misligholdelse og efterfølgende udfylde en synsrapport. Deltageren kan endvidere foretage beregning af omkostninger forbundet med syn af lejemål. Endelig kan deltageren vejlede lejerne om installations- og råderetten samt vejlede om reglerne for boligens vedligeholdelse i boperioden. Beregnet LIX-tal: 64

43 Omformulering af AMU-mål et eksempel (2) Syn af boliger, råderet, vedligeholdelsesordninger 5 dage Deltageren kan gennemføre syn af boliger og vejlede lejere. Deltageren kan: anvende de regler og administrative procedurer, der gælder på det private, almene og institutionelle boligområde foretage syn af lejemål i forbindelse med indflytning og fraflytning vurdere hvad der er almindelig slid og ælde og hvad der er misligholdelse udfylde en synsrapport beregne omkostninger ved syn af lejemål vejlede lejerne om installations- og råderetten vejlede lejerne om regler for boligens vedligeholdelse. Beregnet LIX-tal: 52

44 Overlap mellem AMU-mål Indendørs tekniske hjælpemidler ejendomsservice Deltagerne kan inden for gældende love og regler foretage mindre reparationer og/eller udskiftninger samt foretage daglig vedligeholdelse af boligens/institutionens forskellige hvidevarer i så vel køkkener som i fællesvaskerier. Til opgaverne kan deltageren vælge og anvende egnet håndværktøj på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde. Desuden kan deltageren vurdere, hvornår der er behov for relevant faglig bistand. Deltageren kan ud fra viden om kemikaliers (flydende sæber, skyllemidler mv.) sammensætning og virkemåde, kendskab til energiforbrug (el og vand) samt viden om blødgøringsanlægs virkemåde og betydning vurdere de sundheds- og miljømæssige konsekvenser af fællesvaskeriets drift til brug for administrationens udarbejdelse af grønne regnskaber. Endelig kan deltageren søge informationer om love og regler med henblik på at vejlede beboere og/eller brugere i korrekt brug af hårde hvidevarer og maskiner herunder betalingssystemer i fællesvaskerier Ejendommens tekniske installationer - 4 dage Efter endt uddannelse kan deltageren udføre eftersyn, reparation og mindre vedligeholdelsesarbejder på almindeligt forekommende tekniske installationer, fx sanitære installationer, porttelefoner, antenneanlæg, samtaleanlæg, el-installationer mv. samt inventar i bygninger under hensyntagen til gældende lovgivning, driftsøkonomi og energi. Deltageren kan efter behov tilkalde relevante håndværkere. Deltageren kan på begynderniveau anvende edb som værktøj ved beregning af energiforbrug. Der lægges vægt på, at deltageren kan vejlede samarbejdspartnere, brugere og beboere om miljø- og energiforhold herunder gældende lovgivning ved anvendelse af bygningers faciliteter. Endeligt kan deltageren medvirke ved identifikation og forebyggelse af almindeligt forekommende skadedyrsangreb på bygninger og kloaksystemer samt rekvirere relevant faglig bistand.

45 Mulig trindeling af uddannelser Skadedyr i ejendomme, arter og skade - ejd.service - 3 dage Deltageren kan overskue hvilke insekter, mider og andre hvirvelløse dyr, pattedyr og fugle, der kan være mulige skadedyr i ejendommen, og har viden om deres karakteristiske egenskaber. Deltageren kan forstå baggrunden for dyrenes valg af levesteder og føde, og hvad det betyder for deres potentiale som skadedyr i ejendommen. Deltageren kan identificere de vigtigste arter på grundlag af selve dyret eller på grundlag af spor, som det har efterladt i form af ekskrementer, lugte, gnavmærker m.m. Deltageren kan anvende let tilgængelige identifikationsværktøjer fra kursuskompendium, håndbøger og internetsider. Endelig kan deltageren, via sit kendskab til potentielle skadedyr i ejendommen, identificere, hvor i ejendommen det er specielt vigtigt at være opmærksom, og hvor forebyggende tiltag vil være relevante Skadedyr i ejendomme, problemløsning - ejd.service - 2 dage Deltageren kan forstå og anvende principper og metoder i Integreret forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr (IPM, Integrated Pest Management). Deltageren kan bruge og rådgive om ikke-kemiske metoder til forebyggelse og bekæmpelse, herunder fælder og andre mekaniske eller elektriske apparater mod rotter, mus og insekter. Deltageren kan anvende sin viden om kemiske bekæmpelsesmidler til insekter, rotter og mus, så de anvendes mest hensigtsmæssigt. Deltageren kan orientere sig på etiketter til relevante bekæmpelsesmidler, og finde de nødvendige oplysninger om anvendelse, dosering og sikkerhedsmæssige forholdsregler. I håndteringen af et skadedyrproblem, kan deltageren gå i konstruktiv dialog med beboere og brugere, stille krav til den professionelle skadedyrsbekæmper og støtte sig til relevant lovgivning om skadedyr.

46 Målgruppebeskrivelse Målgruppebeskrivelserne kan blive mere præcise Et eksempel: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere. Spørgsmål: Er arbejdsmarkedsuddannelsen målrettet ufaglærte? Bør der stå ejendomsserviceteknikere? Bør det uddybes, hvilke medarbejdere inden for ejendomsservice, der kan have glæde af uddannelsen, f.eks.: som har daglig kommunikation med brugere/beboere som en del af deres arbejdsområde.

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT ANALYSE AF AMU INDEN FOR EJENDOMSSERVICE

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT ANALYSE AF AMU INDEN FOR EJENDOMSSERVICE SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT ANALYSE AF AMU INDEN FOR EJENDOMSSERVICE August 2016 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Marts 2015 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Københavns Tekniske

Læs mere

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg

Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre. Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Profilpakke Nr. Mål Varighed i Teknisk service på dage idræts- og fritidsanlæg Teknisk service på hoteller, konference - og feriecentre plejesektoren, på institutioner og uddannelsessteder Ejendomsservice

Læs mere

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet

Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet Virksomhedernes vurderinger af AMUudbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Oplæg for VEU-Rådet onsdag den 22. juni 2011 ved områdechef Tue Vinter-Jørgensen og specialkonsulent Michael Andersen

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. AMU Statistik. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice AMU Statistik Januar 2012 For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: AMU Hoverdal AMU Nordjylland AMU Syd CPH West Erhvervsskolen

Læs mere

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer

Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden Drøftelse af centrale udfordringer Virksomhedernes brug af og vurderinger af AMU-udbuddet - Status i 2011 og udviklingen siden 2007 - Drøftelse af centrale udfordringer Oplæg på VEU-konferencen tirsdag den 29. november 2011 ved specialkonsulent

Læs mere

Det faglige udvalg for Ejendomsservice

Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS 1 Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 18.december 2015 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post nr. By CPR-nr. Telefon nr.

Læs mere

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1

EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 EJENDOMSSERVICETEKNIKER HOVEDFORLØB 1 Hovedforløb 1 På dette skoleforløb beskæftiger vi os med: Bygningsvedligeholdelse 1. niveau: rutineret Vi lærer om vedligeholdelsesarbejde, udskiftning af defekte

Læs mere

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler:

SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice. For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: SUS Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Juni 2016 AMU Statistik For FKB 2636 Ejendomsservice, opgjort på antal kursister på følgende skoler: - AMU Hoverdal - AMU Nordjylland - Next Uddannelse København

Læs mere

Innovativ undervisning i åbent værksted

Innovativ undervisning i åbent værksted Revideret den 18. februar Innovativ undervisning i åbent værksted Analysens formål Træets Efteruddannelsesudvalg ønsker med denne analyse at skabe større viden om, hvordan arbejdsmarkedsuddannelser, der

Læs mere

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012

Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked. Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Status Quo Rapporten Uddannelse og arbejdsmarked Workshop på Teknologisk Institut 22. marts 2012 Hvad er formålet? Omformning Nye uddannelser Udvikling af efter- og videreuddannelse Barrierer Nyuddannede

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Virksomhedernes brug og vurdering af AMU. Status i 2011 og udviklingen siden 2007

Virksomhedernes brug og vurdering af AMU. Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Virksomhedernes brug og vurdering af AMU Status i 2011 og udviklingen siden 2007 Virksomhedernes brug og vurdering af AMU Status i 2011 og udviklingen siden 2007 2011 Virksomhedernes brug og vurdering

Læs mere

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling

Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling Kursusguide 2011 2012 Kompetenceløft - fra ord til handling forord TRIVSEL VÆKST OG UDVIKLING Kompetente veluddannede medarbejdere er afgørende for trivsel, vækst og udvikling i enhver virksomhed og organisation.

Læs mere

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU

Projektbeskrivelse. Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Projektbeskrivelse Virksomhederne som rekrutteringsvej til FVU Baggrund Mere end 500.000 voksne danskere har så svage basale færdigheder i læsning og regning, at de f har svært ved at læse simple tekster

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Vers. 14. maj 2012 Ansøgning om godskrivning (afkortning af uddannelse) Ejendomsservicetekniker Ansøgerens navn Adresse Post By CPR- Telefon Undertegnede støtter

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice vers. Marts 2013 Uddannelsen inden for ejendomsservice Oplysningsskema Godkendelse af praktikuddannelsessted Oplysninger i dette skema er til brug for Det Faglige

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Præsentation af resultater Oplæg v. konference for De lokale Uddannelsesudvalg for Ejendomsservice 17. marts 2015 Indhold 1. Formål og baggrund

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om uddannelserne i den erhvervsfaglige fællesindgang bygnings- og brugerservice BEK nr 384 af 26/04/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 001.67L.391 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 296 af 24/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 25. juni 2015 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.99T.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne

Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles procedurer og kvalitetsstandarder VEU- center Øst og Øerne Fælles udgangspunkt for gennemførelse af vurderinger og anerkendelse af realkompetencer... 3 Formål... 3 Elementer i en kompetencevurdering...

Læs mere

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014.

Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Udbudspolitik for EUC Syd for erhvervsrettet voksen og efteruddannelse 2014. Indledning EUC Syd udbyder erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) i overensstemmelse med Lov om arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2012 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Køge Handelsskoles udbud... 3 Mission... 3 Vision... 4 Kursuscentrets strategiske mål for 2012... 4 Udbudsprincipper...

Læs mere

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer

En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer En uddannelsespolitisk status på opgaver og initiativer i arbejdet med anerkendelse af realkompetencer Louise Lee Leth Chefkonsulent Malene Christophersen Fuldmægtig Ministeriet for Børn og Undervisning

Læs mere

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice

SUS Det faglige udvalg for Ejendomsservice Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport

Evaluering af VEU-centre. Tabelrapport Evaluering af VEU-centre Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt konsulenter og vejledere, der rådgiver virksomheder og kortuddannede

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedelsesdato: 04/06/2009 Udstedt af det faglige udvalg for Ejendomsserviceteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 145 af 29/02/2008

Læs mere

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker

Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker BEK nr 332 af 06/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. november 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, j.nr. 17/04879 Senere

Læs mere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere

AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere AMU Nordjyllands erfaringer med AMU-forløb for flygtninge og indvandrere FoU-konference 12. december 2013 Workshop: Tosprogede inden for almen og grundlæggende VEU Knud Dal, AMU Nordjylland Vi uddanner

Læs mere

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice

Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice. Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice Fra ufaglært mod faglært gennem AMU inden for ejendomsservice Analyse udarbejdet for Uddannelsesudvalget for Ejendomsservice December 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 3 2. Indledning... 5 2.1 Læsevejledning...

Læs mere

Fri-institutionsforsøg

Fri-institutionsforsøg Fri-institutionsforsøg Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) ser meget positivt på fri-institutionsforsøget. Vi finder det af stor betydning for de forventede ændringer af voksen-, efter-

Læs mere

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Markant styrkelse af erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse Regeringen 12. oktober 2007 Landsorganisationen i Danmark FTF Akademikernes Centralorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger Finanssektorens Arbejdsgiverforening

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører - ideer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Lizzie Mærsk Nielsen Lene Wendelboe Johannsen

Læs mere

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT

SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS SERVICEERHVERVENES UDDANNELSESSEKRETARIAT SUS Information April 2013 Siden sidst SUS ny adresse SUS flyttede den 1. februar 2013 til Vesterbrogade 6D, 4. sal 1620 København V. Vi benytter lejligheden

Læs mere

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport

Virksomheders kendskab til VEU-centrene. Tabelrapport Virksomheders kendskab til VEU-centrene Tabelrapport 1 Dette bilag til EVA s evaluering af virksomheders vurdering af VEU-centrene tager udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse blandt danske virksomheder.

Læs mere

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT

RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT Workshop på lederseminar for VEU-Centrene region Midtjylland RKV SOM SKRIDT PÅ VEJEN FRA UFAGLÆRT TIL FAGLÆRT 27. november 2012 Ulla Nistrup 1 Program for workshoppen Introduktion til workshop 30 min.

Læs mere

Kvalitet i uddannelserne

Kvalitet i uddannelserne Kvalitet i uddannelserne Nedenfor bliver der redegjort for en række mål, hvis udvikling kan bidrage positivt til udviklingen af kvaliteten i uddannelserne. Mål 1. Uddannelserne skal møde kompetencebehovene

Læs mere

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017

AMU-KURSER UDVALGTE KURSER FRA NEXTKBH.DK - 1. SEPTEMBER 2017 HAR DU BRUG FOR HJÆLP? RING 33 88 09 00 AMU-KURSER Tjek nextkbh.dk om der er nye kurser, nye kursusdatoer eller om kurser er booket/aflyst. INDHOLDSFORTEGNELSE 01 02 03 04 06 AMU-kurser For ansatte og

Læs mere

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC?

Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Amukvalitet Skolemøde 4. oktober 2004, Taastrup Spørgsmål: Hvilke gode råd kan man give til Bænkemærke EUC? Temaer 1. Mål for fremtiden. 2. Struktur på kvalitetssikring. Klarere arbejdsgange. 3. Mere og

Læs mere

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016

Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Arbejdsgruppen til Trepartsforhandlinger 2016 II Bilag 5. Kommissorium for ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse August 2016 Indledning Danmarks konkurrenceevne afhænger af, at vi har en

Læs mere

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til

VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft. HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU. ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til VI VIL : Velfærd, konkurrenceevne, sammenhængskraft HVAD ER vores udgangspunkt : Arbejdsmarkedet VEU ET FÆLLES ANSVAR : Hvad kan AMU bidrage til Danmark ligger i front i deltagelse i VEU Andel af 25-64-årige,

Læs mere

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen

Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen 19. marts 17 ARTIKEL Af Mikkel Ballegaard Pedersen & Rasmus Brygger Flygtninge på AMU-kurser bliver tabt i oversættelsen AMU-kurser er en fast del af Integrationsgrunduddannelsen, men AMU-centrene udbyder

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration

AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration AMU-branchepakker i trepartsaftalen om arbejdsmarkedsintegration Ved specialkonsulent Anna Raundahl Styrelsen for Undervisning og Kvalitet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling DEG-L s konference

Læs mere

Affaldshåndtering og -sortering

Affaldshåndtering og -sortering Affaldshåndtering og -sortering Undervisningsministeriet. 16-01-2014. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri i samarbejde med André Damkjær. Materialet kan frit

Læs mere

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet.

Samlet udbyder institutionerne under VEU-Center Østjylland FKB'er (fælles kompetencebeskrivelser), som fremgår af oversigten sidst i dokumentet. UDBUDSPOLITIK 2013 UDBUDSPOLITIK 2013... 1 Indledning... 2 Udbud/geografisk opland... 2 Århus Købmandsskoles geografiske opland... 2 Aktivitetsudvikling... 3 Bevillingsmæssige prioriteringer... 3 Imødekommelse

Læs mere

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november

Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Kompetencevurdering og opkvalificering af flygtninge. Opfølgning pa dialogmøde d. 10. november Danske Erhvervsskoler Lederne og Foreningen af Forstandere og Direktører ved AMU- centrene fremsender hermed

Læs mere

Tilfredshedsanalyse over 2012

Tilfredshedsanalyse over 2012 Tilfredshedsanalyse over 2012 Executive summary VEU-center Østjyllands tilfredshedsanalyse blandt virksomheder med uddannelsesløsninger i proces indeholder 17 spørgsmål. 214 virksomheder er blevet kontaktet

Læs mere

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER -

Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Flere tosprogede i AMU FOKUS PÅ DANSK OG FAGLIGHED - EN PJECE FOR VIRKSOMHEDER OG KONSULENTER - Forord Meget få tosprogede medarbejdere deltager i efteruddannelse, sammenlignet med deres etnisk danske

Læs mere

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter

Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Illustration ved Lars-Ole Nejstgaard Tips og gode råd til samarbejde mellem AMU-udbydere og byggevareproducenter ved udvikling og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup Oplæg på Forsøgs- og udviklingskonference på VEU-området: Praksisbaseret viden og vidensbaseret praksis Den 6.-7. december

Læs mere

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013

Bilagsrapport. Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært. September 2013 Bilagsrapport Kvalitetssikret IKV et bidrag til løft fra ufaglært til faglært September 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Forandringsteori... 3 2. Skabelon for forretnings- og kvalitetsmodel... 4 3. Skabelon

Læs mere

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17.

Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. www.eva.dk Hvordan kan flere ufaglærte blive faglærte? LO s arbejdsmarkeds-, uddannelses- og erhvervspolitiske konference, Aalborg den 17. september 2015 Oplæg ved chefkonsulent Michael Andersen, Danmarks

Læs mere

Projektbeskrivelse. Analyse:

Projektbeskrivelse. Analyse: Projekt nr.: 128 818 Pulje: EUAMUK6480 KHRU udvikling af udd. og lærerudd.2012 Projektbeskrivelse Analyse: Konsekvens af jobglidning og barrierer for efteruddannelse af ikke-faglærte og medarbejdere med

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 9 Nummer: 2636 Titel: Ejendomsservice Kort titel: Ejendomsservice Status: GOD Godkendelsesperiode: 01-01-2004 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Jobområdet ejendomsservice

Læs mere

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU

FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Oplæg på FOU konference i Odense den 6. 7. december 2010 Carla Tønder Jessing og Ulla Nistrup, VIA University College FLEKSIBLE UNDERVISNINGS- OG LÆRINGSFORMER I AMU Baggrund for projektet Fleksibel, individualiseret,

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland

Gryende joboptimisme i Region Midtjylland 8. juni 2010 Gryende joboptimisme i Region Midtjylland Jobglidning. I kriseårene 2008-2010 forsvandt op mod 10 procent af stillingerne i de små og mellemstore virksomheder med 5-250 ansatte i Region Midtjylland

Læs mere

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn:

Bilag til praktikvejledning for ejendomsserviceteknikeruddannelsen Trin 2 - Ejendomsservicetekniker. Elevens navn: Elevens navn: Eleven skal i praktikperioden udføre praktiske opgaver, der indgår i uddannelsen. Disse praktiske opgaver skal i kombination med de teoretiske færdigheder, eleven opnår i skoleperioderne

Læs mere

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser

HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser HAKL dialogmøde 5. maj 2015 Strategi og erfaringer med udbud af garantikurser Lisbeth Olander Rasmussen Chefkonsulent, Learnmark Erhverv lor@learnmark.dk Strategiske overvejelser udgangspunkt efteråret

Læs mere

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU)

Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Evaluering af den grundlæggende lederuddannelse (i det følgende GLU) Oplæg på VEU Konferencen 2010 i workshoppen Lederuddannelse målrettet kortuddannede mandag den 6. december 2010 ved evalueringskonsulent

Læs mere

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg

SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg SUS Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg 21. december 2006 Ansøgning om tilskud til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. 2007 Arbejdsmarkedspolitisk redegørelse Efteruddannelsesudvalgets målgrupper

Læs mere

Råderetskatalog. Retningslinjer vedr. : Kollektiv / Individuel råderet - Installationsretten.

Råderetskatalog. Retningslinjer vedr. : Kollektiv / Individuel råderet - Installationsretten. Råderetskatalog Retningslinjer vedr. : Kollektiv / Individuel råderet - Installationsretten. 0 Indhold Indhold... 1 Indledning... 2 Kollektiv råderet... 2 Individuel råderet... 2 Forandringer.... 2 Installationer,

Læs mere

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE)

Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Udbudspolitik 2015 for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) Nærværende politik - CELFs udbudspolitik for erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (EVE) - er udarbejdet for, at sikre kontinuiteten

Læs mere

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus

FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus FVU plan fra VUC FYN & FYNS HF-Kursus 1. Evaluering af indsatsen Der ønskes en kvalitativ og kvantitativ evaluering. 1.1 Kvantitativ evaluering: Tabel 1 skal anvendes til at vise konkret, hvor langt det

Læs mere

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU

Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Bilag 40 Offentligt Oktober 2009. Undersøgelsen Voksnes valg af FVU Sammenfatning af resultaterne af FVU-undersøgelsen Om undersøgelsen Lederforeningen for VUC

Læs mere

Energirigtig drift. Efteruddannelse for teknisk servicepersonale

Energirigtig drift. Efteruddannelse for teknisk servicepersonale Energirigtig drift Efteruddannelse for teknisk servicepersonale ENERGIRIGTIG DRIFT 3 Indhold Forord Forord 3 Fokus på bæredygtighed 4 Behov for kompetenceudvikling 7 Konkrete uddannelsesforløb 8 Særlige

Læs mere

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service

Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service Projektoplæg til Industriens Uddannelser Analyse af AMU-målgruppens kompetencebehov inden for postal facility management og service 15. september 2011 1. Formål og mål med analysen Det er analysens formål

Læs mere

Initiativer på erhvervsrettet VEU

Initiativer på erhvervsrettet VEU Initiativer på erhvervsrettet VEU Regeringen har som målsætning, at flere ufaglærte voksne skal være faglærte, hvilket skal opnås via den netop vedtagne erhvervsuddannelsesreform. Der udbydes samtidig

Læs mere

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan

Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Udfordringer og status i arbejdet med RKV fra lovovervågning til handlingsplan Lisbeth Bang Thorsen Kontorchef Kontor for arbejdsmarkedsuddannelser Undervisningsministeriet Uddannelsesstyrelsen Disposition

Læs mere

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning.

AMUbranchepakker. En vej til job for flygtninge og indvandrere. AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. AMUbranchepakker En vej til job for flygtninge og indvandrere AMU-branchepakker kan kombinere faglig opkvalificering med danskundervisning. Erfaringer viser, at AMU branchepakker giver nye muligheder for

Læs mere

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål

Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Vejledning til skabelon til AMU-uddannelsesmål Skabelon til uddannelsesmål findes på FUHA s hjemmeside Link til skabelonen på fuha-info.dk under Efteruddannelse/For udviklere Skabelonen er udtryk for at

Læs mere

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013

Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Udbudspolitik for Køge Handelsskole 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udbud... 3 Køge Handelsskoles godkendelser... 4 Aktivitetsudvikling... 4 Køge Handelsskoles strategiske mål for VEU i 2013...

Læs mere

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015

DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 Rådet for Ungdomsuddannelser - unge, der ikke tager den lige vej til uddannelse DA s bemærkninger til dagsorden for mødet den 29. juni 2015 18. juni 2015 BTF Dok ID: 61587 Dagsorden 1. Velkomst ved formanden

Læs mere

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området

AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området AOF s udviklingsaktiviteter på FVU-området Oplæg v./solvej Hune, AOF Danmark FVU- og ordblindekonference Den 29. november 2017 Syddansk Erhvervsskole, Odense 2 27-11-2017 Om AOF AOF er en sammenslutning

Læs mere

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering

Situation Mål Handlingsplaner Evaluering AVU 2010 side 1 Mission Vision AVU/FVU/ordblindeundervisning tilbyder kortuddannede voksne borgere undervisning i almene fag med henblik på at - forberede adgang til fortsat uddannelse - opkvalificere

Læs mere

Uddannelsesvejledning til voksne

Uddannelsesvejledning til voksne Uddannelsesvejledning til voksne Vejledningens organisering, rammer og retning på VUC er og de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Denne rapport kortlægger, hvordan uddannelsesinstitutioner, der udbyder

Læs mere

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER

EVALUERING AF SPEJDERHYTTER EVALUERING AF SPEJDERHYTTER Opstartsmøde, mandag d. 5. juli 2010 DAGSORDEN Præsentation af deltagere Baggrund for evalueringen, v. Jakob Færch, LOA Evalueringens formål Overblik over evalueringsaktiviteter

Læs mere

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn:

Vedligeholdelse af din bolig. Vedligeholdelsesreglement B. Boligafdelingens navn: Vedligeholdelse af din bolig Vedligeholdelsesreglement B Boligafdelingens navn: Gillesager/ Lindeager Afdelingsmødet har vedtaget reglerne for standard for vedligehold på afdelingsmødet den: 31/ 3 2016

Læs mere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere

Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Teknologisk kompetenceløft af industrimedarbejdere Præsentation af kurser om bedre forståelse og anvendelse af teknologi blandt industrimedarbejdere Seminar d. 24.november 2016 Karen Wahlgreen Projektleder

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College

Undervisningsmiljøvurdering 2014. Auto College Undervisningsmiljøvurdering 2014 Undersøgelsen er gennemført via spørgeskemaundersøgelse Efterår 2014 Overordnede resultater 10 9 8 7 6 72,7 68,9 77,0 62,9 72,1 63,2 55,5 70,3 82,8 80,4 85,5 88,5 82,9

Læs mere

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Opkvalificering og efteruddannelse. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Opkvalificering og efteruddannelse Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR.

FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. FUNKTIONS- OG STILLINGSBESKRIVELSE FOR DRIFTSLEDER MED PERSONALEANSVAR. Boligorganisation Afdeling Antal lejemål Antal ansatte i afdelingen StillingsbetegnelseNavn fsbkollegiet Solbakken1441 fuldtidsansat,

Læs mere

Digital læring i AMU

Digital læring i AMU Digital læring i AMU En undersøgelse af barrierer og holdninger Steen Grønbæk 1 stgr@mercantec.dk Kort om TUP-projekt Digital læring i AMU Formålet med projektet er at udvikle, afprøve og dokumentere læringsforløb,

Læs mere

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring

Sikkerhed Daglig erhvervsrengøring Daglig erhvervsrengøring Undervisningshæftet handler om sikkerhed i rengøringsbranchen. SUS, Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg Lone Thingholm Lauridsen, AMU Fyn Rinna Mølgaard, AMU Fyn Januar 2014

Læs mere

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige

Orientering om Jobcenter Aalborgs arbejde med opkvalificering af ledige #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Beskæftigelsesudvalget Kopi til Forvaltningsledelsen Fra Jobcentersekretariatet Sagsnr./Dok.nr. 2017-010767 / 2017-010767-4 Jobcenter Sekretariat

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010

AMU DIALOGMØDE. 27. oktober 2010 EUC Nordvest AMU DIALOGMØDE OKTOBER 2010 AMU DIALOGMØDE 27. oktober 2010 EUC Nordvest SIDEN SIDST Hovedpunkter i den uddannelsespolitiske udvikling SIDEN SIDST AMU RAMMEN I 2010 har regeringen budgetteret med 12.904 såkaldte årselever. Men i

Læs mere

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015

Virksomhederne og AMU. belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys i 2007, 2011 og 2015 2015 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Virksomhederne og AMU belyst gennem surveys

Læs mere

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder

IFs STRATEGI 2013 indsatsområder Bilag 7.1.1. IF s indsatsområder 2013 IFs STRATEGI 2013 indsatsområder December 2012 Industriens Fællesudvalgs (IF) strategiplan for 2013 er et fælles produkt, som er udsprunget af mange positive drøftelser

Læs mere

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary

Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Systematiseret tilgang til Virksomhedskontakt - executive summary Jobcenter Randers PricewaterhouseCoopers, CVR-nr. 16 99 42 94, Gentofte 1. Baggrund for projektet Hvert år gør Jobcenter Randers en stor

Læs mere

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet

Livslang uddannelse og opkvalificering af alle på arbejdsmarkedet Regeringen 20. marts 2006 Landsorganisationen i Danmark Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd Akademikernes Centralorganisation Ledernes Hovedorganisation Dansk Arbejdsgiverforening Sammenslutning

Læs mere

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD

INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD INDUSTRIENS OPKVALIFICERINGS- INDSATS HALTER BAGUD ØKONOMISK ANALYSE Industriens opkvalificeringsindsats halter bagud Danske industrivirksomheder gør ikke nok for at opkvalificere medarbejderne. Kun 4

Læs mere

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse

Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Analysen Nr. 5 / April 2012 Arbejdsmarkedets parter styrker muligheden for efteruddannelse Arbejdsmarkedets parter har i de nye overenskomster forbedret muligheden for efteruddannelse ved på en række områder

Læs mere

En innovativ vej til effektiv drift

En innovativ vej til effektiv drift En innovativ vej til effektiv drift Boligkontoret Danmark Ida Ravnholdt Poulsen Maj 2015 Introduktion Ida Ravnholdt Poulsen Ansat i Sekretariatet i Boligkontoret Danmark Projektleder på projektet En innovativ

Læs mere

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012

VEU-konsulenten som kompetencesparringspartner. Tirsdag den 21. august 2012 Tirsdag den 21. august 2012 Formål med etablering af VU-centrene Én indgang for virksomheder og borgere, der ønsker voksen- og efteruddannelse Skabe større fokus på kvalitet og effekt inden for voksen-

Læs mere

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg

Barrierer for anvendelse af IKV i AMU. En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg En analyse inden for Træets Efteruddannelsesudvalg Oktober 2012 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk ISBN: 978-87-92324-30-6

Læs mere