Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi"

Transkript

1 Byggeøkonomuddannelsen Afrunding successiv kalkulation og Værktøjer til Totaløkonomi Ken L. Bechmann 25. november

2 Totaløkonomi hvorfor: Analysere hvad der samlet bedst betaler sig Foretage økonomiske analyser under hensyntagen til renter, inflation og tiden Få overblik over følsomheden / risikoen på projektets rentabilitet Forstå (eller i det mindste få indblik i) økonom / finansierings sprog Meget mere senere! 2

3 Totaløkonomi spørgsmål: Hvor lang tid går der inden en given investering er tjent ind? Hvad betyder kvaliteten for de fremtidige driftsomkostninger? Hvad kan bedst betale sig alternativ 1 eller alternativ 2? Hvor følsom er økonomien i forskellige alternativer overfor ændringer i forudsætningerne? Hvad betyder rente og inflation for økonomien i forskellige valgmuligheder? 3

4 4

5 Årsomkostningen udtrykker levetidsomkostningen i form af en annuitet (gennemsnitlige årlige omkostninger) set over projektets levetid. Svarer til, hvad effekten er på huslejen af en given beslutning/investering. Årsomkostningen må ikke forveksles med et projekts årlige omkostninger. 5

6 Værktøjer til analyse af alternativer: Renter og rentesregning Tidshorisonter Nutidsværdier Følsomhedsanalyse Alt dette omtales ofte også som DCF-analyse (Discounted Cash Flow analyse) se også de sidste slides fra Overordnet virksomhedsøkonomi. 6

7 Renter og rentesregning Vil man gerne betale 100 kr. nu for at modtage en af følgende betalinger: 1. Modtage 125 kr. om 5 år? 2. Modtage 25 kr. de næste 5 år? 3. Modtage 14 kr. de næste 10 år? Og hvis ja, hvilken en er så mest attraktiv? For at kunne vælge rigtigt er det nødvendigt med rentesregning og tilhørende værktøjer under ét kaldet cash flow analyse! 7

8 Cash flow analyse I Hvorfor er det vigtigt at forstå cash flow analyse: Analysere rentabiliteten af et projekt! Forståelse for antagelserne bag beregningerne. Analysere følsomheden overfor ændringer i disse antagelser. Forståelse for samspillet mellem projektets design, konstruktion, drift og finansiering. Følge projektet i dets forløb/styring. 8

9 Cash flow analyse II Vi må dog først lære at gå: 1. Rentesregning og nutidsværdi (nuværdi) 2. NPV begrebet diskonteringsrenten 3. Andre nøglebegreber (ej pensum): a) IRR begrebet b) Payback period (tilbagebetalingsmetoden) 9

10 Prisen på penge, fremdiskontering og fremtidsværdi Rente er prisen på penge Lån 100 kr. i dag til en rente på r, da skal man om t år tilbagebetale den såkaldte fremtidsværdi, FV givet ved: FV 100 kr (1 r) t Tilsvarende formel anvendes hvis vi vil vide, hvad ting koster/er værd i fremtiden under hensyntagen til inflationen (r=inflationen). 10

11 Betydning af renten (r) og tidsperioden (t) for fremtidsværdien ( ) Fremtidsværdi, FV % 18% 16% 14% 12% 10% Diskonteringsrente (r ) 8% 6% 4% 2% 0% Antal år (t )

12 Tilbagediskontering og nutidsværdi Tilbagediskontering: Et sikkert beløb på 100 kr. leveret om t år har med en kendt kalkulationsrente (diskonteringsrente / discount rate) på r en værdi i nutidskroner (nutidsværdi/present value) på: 100 kr t NV 100 kr (1 r) t (1 r) (1+r) t angiver nutidsværdien af 1 kr. leveret til tidspunkt t og kaldes ofte diskonteringsfaktoren hørende til tidspunkt t. 12

13 Betydning af diskonteringsrenten (r) og tidsperioden (t) for nutidsværdien Nutidsværdi, NV % 20 4% 10 Diskonteringsrente (r ) 8% 12% 16% 20% Antal år (t ) 5 0 0

14 Diskonteringsmetoden (NPV) I Givet en diskonteringsrente r og et projekt med cash flows CF 0,...,CF n (regnet med fortegn, så udgifter er negative) fås at nettonutidsværdien (Net Present Value), NPV, bliver NPV CF 0 CF1 (1 r) 1 CF2 (1 r) CFn (1 r) NPV giver den samlede totaløkonomi for en given beslutning når alle nutidige og fremtidige fordele (gevinster) og ulemper (omkostninger) er inddraget på relevant vis. 2 n 14

15 Diskonteringsmetoden (NPV) II r =5% Alternativ 1 Alternativ 2 År Disk. faktor Betaling Nutidsværdi Betaling Nutidsværdi 0 1, ,00-100,00-100,00-100,00 1 0,952 0,00 0,00 25,00 23,81 2 0,907 0,00 0,00 25,00 22,68 3 0,864 0,00 0,00 25,00 21,60 4 0,823 0,00 0,00 25,00 20,57 5 0, ,00 97,94 25,00 19,59 I alt -2,06 8,24 Opgave: Eftervis (kontroller) alle disse tal! Bemærk de to alternativer koster det samme og genererer samlet samme betalinger. På grund af forskellen i den tidsmæssige placering heraf er Alternativ 2 rentabelt mens 1 ikke er. 15

16 Diskonteringsmetoden (NPV) III Fordele: Inddrager tidsværdien af betalingerne Muliggør hensyntagen til risiko Giver kontant samlet værdi af projektet Kan bruges til sammenligning af alternativer Ulemper er få men kan måske nævne: Følsom overfor diskonteringsrenten Kan ikke bruges til alt hvad med bløde værdier? 16

17 Større eksempel I Energisparefilm Pris Besparelse Holdbarhed Inflation Rente kr kr./år 15 år 2% p.a. 5% p.a. 17

18 Større eksempel II Besparelse i løbende priser Diskonteringsfaktor Nutidsværdi af besparelsen år ,00 0, , ,00 0, , ,04 0, , ,16 0, , ,40 0, , ,81 0, , ,43 0, , ,30 0, , ,46 0, , ,97 0, , ,87 0, , ,21 0, , ,03 0, , ,39 0, , ,34 0, ,93 I alt 59944,43 Dvs. der opnås i nutidskroner en kontant gevinst på =9.944 kr. 18

19 Disk.rente, inflation og realrente I Her fremdiskonteres således først med inflationen og efterfølgende tilbagediskonteres med renten. Helt det samme resultat kan opnås ved anvendelse af realrenten, dvs. renten justeret for inflationen: 1 Renten Realrenten 1 Renten Inflationen 1 Inflationen 19

20 Disk.rente, inflation og realrente II I det netop betragtede eksempel fås: Realrenten 1 1 5% 2% 1 2, 941% 5% 2% Undlades omregning til løbende priser og diskonteres i stedet med denne realrente fås helt samme nutidsværdi som før! 20

21 Disk.rente, inflation og realrente III Besparelse i faste priser Diskonteringsfaktor Dvs. der fås samme nutidsværdi som før! Nutidsværdi af besparelsen år ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, ,93 I alt 59944,43 21

22 Disk.rente, inflation og realrente IV Hvornår bruges hvad: Hvis betalinger er i løbende priser, da bruges renten (den nominelle). Hvis betalinger er i faste priser (nutidskroner), da haves to muligheder: 1. Inflationen bruges til fremskrivning og renten (den nominelle) bruges herefter til tilbagediskontering 2. Alle beløb tilbagediskonteres med realrenten. 22

23 Følsomhedsanalyse I forlængelse af en konkret beregning er det vigtigt at foretage en følsomhedsanalyse. Følsomhedsanalysen skal afdække, hvor følsom resultatet og specielt konklusionen er overfor de anvendte forudsætninger såsom: Den anvendte diskonteringsrente De fremtidige gevinster Opstartsomkostningerne Den tidsmæssige placering af fremtidige gevinster Den samlede tidshorisont for beregningerne Osv. 23

24 Følsomhedsanalyse: Større eksempel I det større eksempel beregnede vi at gevinsten ville være på kr. I forlængelse af dette svar kunne det fx være relevant at stille følgende spørgsmål: 1. Hvor følsomt er dette beløb overfor ændringer i diskonteringsrenten (evt. også inflationen)? 2. Hvor følsomt er dette beløb overfor holdbarheden af filmen? 3. Hvad skal den årlige besparelse på kr. falde til, for at ovenstående gevinst helt forsvinder? 24

25 Følsomhedsanalyse eksempel III Følsomhed overfor ændringer i diskonteringsrenten Samlet gevinst % 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10% Diskonteringsrenten 25

26 Følsomhedsanalyse eksempel IV Følsomhed overfor ændringer i holdbarheden Samlet gevinst Holdbarhed (år) 26

27 Følsomhedsanalyse eksempel V Hvad skal den årlige besparelse på kr. falde til, for at ovenstående gevinst helt forsvinder? Ved enten at prøve sig frem, tegne grafer svarende til ovenstående eller ved at anvende en smart funktion i Excel fås svaret til at være: kr. 27

28 Excel beregninger Table/Tabel (under Data/Data) kan bruges til forskellige typer følsomhedsanalyser og konsekvensberegninger. Se eventuelt også OpskrifterExcel.xls 28

29 Excel beregninger NPV(r,Cells): giver nutidsværdien ved en diskonteringsrente på r pr. periode for betalingerne givet i Cells. Betalingerne antages at starte til periode 1! DK: Nutidsværdi. PMT(r,nper,pv,fv,type): giver betalinger i en annuitet, hvor der skal fordeles et beløb på pv over nper år til en rente på r, dvs. denne funktion giver årsomkostningen. Oplysninger om fv og type anvendes normalt ikke. DK: Ydelse. PV(r,nper,pmt,fv,type): giver samlet nutidsværdi af en annuitet, hvor der skal betales et beløb på pmt hvert år i nper år til en rente på r. Oplysninger om fv og type anvendes normalt ikke. DK: NV. 29

30 Andre Excel funktioner Egentlige funktioner: IRR(Cells,startgæt): giver IRR pr. periode for den række cash flow der er angivet i Cells, idet Excel kan sættes til at lede omkring startgæt. Første betaling antages at ske på tidspunkt 0. DK: IA XNPV: mere avanceret og fleksibel funktion end NPV. DK: Netto.Nutidsværdi. Smarte værktøjer: Goalseek/Målsøgning (under Tools/Værktøjer) kan bruges til løsning for simple variable. Solver/Problemløser (under Tools/Værktøjer) kan bruges til løsning af mere komplicerede problemer 30

31 Appendiks Lidt om: den interne rente Pay back (tilbagebetalingsperiode) 31

32 Den interne rentefods metode (IRR) I Givet et projekt med cash flows CF 0,...,CF n bestemmes IRR (Internal Rate of Return Interne rente) som den rente der giver, at NPV=0, dvs. som løsningen til: CF1 CF2 CFn 0 CF0 1 2 n (1 IRR) (1 IRR) (1 IRR) CF1 CF2 CFn CF0 1 2 n (1 IRR) (1 IRR) (1 IRR) IRR kan således fortolkes som forretningen af den foretagne investering, CF 0. 32

33 Den interne rentefods metode (IRR) II IRR =4,56% Alternativ 1 IRR =7,93% Alternativ 2 År Disk. faktor Betaling Nutidsværdi Disk. faktor Betaling Nutidsværdi 0 1, ,00-100,00 1,00-100,00-100,00 1 0,956 0,00 0,00 0,93 25,00 23,16 2 0,915 0,00 0,00 0,86 25,00 21,46 3 0,875 0,00 0,00 0,80 25,00 19,88 4 0,837 0,00 0,00 0,74 25,00 18,42 5 0, ,00 100,00 0,68 25,00 17,07 I alt 0,00 0,00 Giver her samme konklusion som NPV men er ikke altid tilfældet. 33

34 Den interne rentefods metode (IRR) III Fordele: Minder i nogen grad om NPV-beregninger Inddrager tidsværdien af betalingerne Ulemper: Forskellige andre potentielle ulemper såsom at der ikke tages hensyn til forskelle i størrelse Antager en geninvesteringsrente på IRR. Der kan være flere IRR for samme betalingsrække og konklusioner kan da være svære at drage 34

35 Pay back (tilbagebetalingsperioden) I Antal år der går inden de generede cash flow har dækket den initiale investering. Alternativ 1 Alternativ 2 År Betaling Betaling 0-100,00-100,00 1 0,00 25,00 2 0,00 25,00 3 0,00 25,00 4 0,00 25, ,00 25,00 Pay back

36 Pay back (tilbagebetalingsperioden) II Fordele: Simpel at anvende Giver anden tilgang til den tidsmæssige dimension (og usikkerhed) for projektet Ulemper: Tager ikke rigtigt hensyn til tidsværdien af penge Tager slet ikke hensyn til betalinger efter pay back perioden. 36

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb

INDHOLDSFORTEGNELSE: Bilag 1. INVESTERINGSTEORI SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1. Betalinger som enkeltbeløb Bilag 1. INDHOLDSFORTEGNELSE: SIDE OM INVESTERINGER GENERELT FUNDAMENTALPRINCIP 1 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter FUNDAMENTALPRINCIP 2 Betalinger som enkeltbeløb Betalinger som annuiteter

Læs mere

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag

Kort kan man sige: ydelse = rente + afdrag LÅN 1q Begreber i forbindelse med lån En stor del af forbruget i det danske samfund finansieres ved hjælp af lån. Mange af os låner penge når vi skal købe større forbrugsgoder, såsom biler. Lån er imidlertid

Læs mere

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

- 1 - Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. - 1 - Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige låntyper. Stoffet er et muligt supplement

Læs mere

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag.

Materialet vil med fordel kunne indgå i et tværfagligt samarbejde med samfundsfag. Matema10k C-niveau, Frydenlund Side 1 af 10 Låntyper I bogens del 2 kan du læse om Procent og rente (s. 41-66). Vi vil i materialet her gå lidt videre til mere komplicerede renteberegninger ved forskellige

Læs mere

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu

Rentesregning. Dine drømme er kun et klik væk... Lån op til 25.000 kr. nu Rentesregning Vi skal kigge på hvordan en lille rente kan have stor betydning på den samlede gæld. Vi skal kigge på lånetyper og opsparings samt gældsformlerne. Version 2.1 Sct. Knud Henrik S. Hansen Dine

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Rente, lån og opsparing

Rente, lån og opsparing Rente, lån og opsparing Simpel rente og sammensat rente... 107 Nogle vigtige begreber omkring lån og opsparing... 109 Serielån... 110 Annuitetslån... 111 Opsparing... 115 Rente, lån og opsparing Side 106

Læs mere

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program

Energi og Økonomi. Kursusgang 2. Dagens program Energi og Økonomi Kursusgang Poul Alberg Østergaard 1 Dagens program Introduktion til økonomisk analyse med Renter Renters rente Tidsprioritering Tilbagediskontering intern rente Nutidsværdi Annuitet Tilbagebetalingstid

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Eksponentielle sammenhænge

Eksponentielle sammenhænge Eksponentielle sammenhænge 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Indholdsfortegnelse Variabel-sammenhænge... 1 1. Hvad er en eksponentiel sammenhæng?... 2 2. Forklaring med ord af eksponentiel vækst... 2, 6

Læs mere

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån

Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb - herunder anvendelsen af afdragsfrie lån Institut for finansiering HD-afhandling Forfatter: Henrik Kjellerup Vejleder: Frank Pedersen Finansiering af ejerlejligheder med fokus på forældrekøb Handelshøjskolen i Århus Foråret 2005 1 Problemformulering...

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

10. Målsøgning. Målsøgning

10. Målsøgning. Målsøgning Målsøgning I kapitel 4 og efterfølgende kapitler er vist hvordan man ved hjælp af formler og funktioner kan finde en løsning på mange ofte særdeles komplekse beregninger. Her er det brugeren, som gennem

Læs mere

Hvordan bliver virksomheden solgt?

Hvordan bliver virksomheden solgt? Hvordan bliver virksomheden solgt? Forord Lucas & Partnere har mange års erfaring som virksomhedsmægler med køb og salg af virksomheder. Denne håndbog er et sammendrag af disse praktiske erfaringer. Håndbogen

Læs mere

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden

Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Skatteregler for udbytte hæmmer risikovilligheden Denne analyse sammenligner afkastet ved en investering på en halv million kroner i risikobehæftede aktiver fremfor i mere sikre aktiver. De danske beskatningsregler

Læs mere

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning

Social Return on Investment. Gallo Kriserådgivning Social Return on Investment Indhold Indledning... 3 Hvad er Social Return on Investment?... 3 Metode... 3... 4 SROI Beregning... 4 Forudsætninger... 9 Estimater... 9 Følsomhedsanalyse... 11 Øvrig værdiskabelse...

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Kapital- og rentesregning

Kapital- og rentesregning Rentesregning Rettet den 28-12-11 Kapital- og rentesregning Kapital- og rentesregning Navngivning ved rentesregning I eksempler som Niels Oles, hvor man indskyder en kapital i en bank (én gang), og banken

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Hvor længe holder en vindmølle?

Hvor længe holder en vindmølle? for mølleejere drift & vedligeholdelse Hvor længe holder en vindmølle? Af Strange Skriver Teknisk konsulent i Danmarks Vindmølleforening Hvor længe holder en vindmølle? Det korte svar er: Lige så længe

Læs mere

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis

Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Andelsboligens prisfastsættelse i praksis Undertitel: Hvilke økonomiske parametre burde fra et købersynspunkt være relevante at inddrage i prisfastsættelsen af andelsboliger og kan en empirisk undersøgelse

Læs mere

Vejledning til statens business casemodel

Vejledning til statens business casemodel Vejledning til statens business casemodel Januar 2014 Den fællesstatslige it-projekt-/programmodel, Digitaliseringsstyrelsen Indhold 1 INDLEDNING...1 1.1 FORMÅL...1 1.2 HVAD ER STATENS BUSINESS CASE-MODEL?...1

Læs mere

Projektmodel Værktøjer Skabeloner

Projektmodel Værktøjer Skabeloner Region Hovedstaden Koncernstabene Projektmodel Værktøjer Skabeloner Version 1.0 Fælles projekthåndbog for koncernstabene December 2012 Koncernstabene Region Hovedstaden INDLEDNING 1 Velkommen til koncernstabenes

Læs mere

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse

Lær med cases. Checkliste til individuel forberedelse Denne checkliste er tænkt som en guide til studerende som skal i gang med at bruge cases i undervisningen. Den indeholder en oversigt over aktiviteter du med fordel kan benytte under forberedelsen, så

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år.

Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Kære andelshavere, Bestyrelsen har gennem længere tid arbejdet på at forny foreningens nuværende låne-engagement for at give os budgetsikkerhed de næste mange år. Vi har derfor gennem en række møder med

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere