Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dagskolen på Tvind. Undervisningsplan 2013/14"

Transkript

1 Dagskolen på Tvind Undervisningsplan 2013/14 1

2 Skolens historie 2 Skolens formål 2 Skolens værdigrundlag 2 Skolens elevgruppe 3 Skolens medarbejdere 2 Organisering af elever og lærere 4 Skoleåret beskrives i klassernes årsprogrammer 2 Studierejser 5 Pauser og forplejning 2 Specialundervisning 6 Undervisningens metode 6 Undervisningens tre delelementer 7 Skoleskemaet på Dagsskolen 7 Fag og timetal 8 Læseplan fag for fag i klasse 8 Dansk, kl. 8 Matematik, kl. 9 Engelsk, kl. 9 Samfundsfag og geografi, kl. 10 Linjefag, kl. 10 Læseplan fag for fag i 9. klasse 11 Dansk - 9. kl. 11 Matematik - 9. kl. 12 Engelsk - 9. kl. 13 Projektopgaven for 9. klasse 17 Læseplan fag for fag i 10. klasse 17 Dansk kl. 17 Matematik kl. 18 Engelsk kl. 19 Selvvalgt opgave for 10. klasse 20 Andre fag - 9. og 10. kl 21 Det internationale aspekt 22 Samarbejde med forældre, PPR, socialforvaltninger og andre 23 Fælles arrangementer i skoleåret Status og afgangsprøver 23 Skolens historie Dagskolen er en del af Tvind Internationale Skolecenter som ligger på Skorkærvej 8 i Ulfborg. Skolen blev oprettet som skoledel for de elever som boede på PTG (Praktisk Teoretisk Grunduddannelse) hvilket blev godkendt som igangværende botilbud af Ringkøbing Amt i I 2007 overgik tilsynsforpligtelsen til Holstebro Kommune, som har ført tilsyn med bodelen (PTG), og som har godkendt takster for opholdsdel og skoledel. Fra 2003 har elever fra Opholdsstedet Casablanca og senere Opholdsstedet Apollo, benyttet Dagskolen som skoletilbud. 2

3 Dagskolen fungerer som øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium og i det daglige deler Dagskolen faciliteter såsom spisesal, fitnesscenter, sportshal, musikrum, kunstlokaler og udendørsområder med seminariet. Skolens formål Dagskolen på Tvind tilbyder teoretisk og praktisk undervisning for børn og unge fra 7. til 11 klasse, samt HF undervisning for privatister og individuelt tilrettelagte STU uddannelser. Skolen er fremtidsrettet, og der lægges vægt på et humanistisk menneskesyn. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne på sigt lærer at være herre i eget hus. Solide faglige kundskaber, parathed til omstilling, vilje til selv at ville tilegne sig viden, produktivitet, ansvarlighed og medmenneskelighed er nogen af nøglebegreberne hertil. Vi ser det som skolens opgave, at eleverne lærer naturen at kende, og at de lærer at færdes hjemmevant i den. Vi ser det også som skolens opgave at arbejde på at afhjælpe, at ressourcesvage elever marginaliseres. Skolens program tilrettelægges sådan, at eleverne kommer til at stå i situationer, hvor deres kræfter hver for sig og sammen med hinanden er afgørende, samt at programmet fokuserer på elevens stærke sider. Hver enkelt elev omfattes med respekt, og i undervisningen tages der hensyn til elevernes forskellige forudsætninger, behov og udviklingsmuligheder. Det er således også skolens formål at hjælpe elever med særlige vanskeligheder det være sig socialt eller fagligt med at få en sådan uddannelse skolemæssigt, socialt og personligt, at de kan få en værdig plads i samfundet. De unge skal have udfordringer og den nødvendige støtte og vejledning, så de kan få mod på livet og muligheder for at skabe sig det liv, de gerne vil leve. Skolens værdigrundlag Det grundlæggende for os er den personlige udvikling, der sker i mødet mellem eleverne, lærerne og de øvrige medarbejdere. Vi ønsker at skabe en skole med hjemlig atmosfære og trygge rammer. Et nært samarbejde mellem skole og hjem/bodel er en naturlig del af vores dagligdag. Målet er at kombinere udvikling af menneskelige egenskaber og faglige færdigheder. At udvikle menneskelige egenskaber til glæde for fællesskabet såsom: livsglæde, tolerance, ansvarlighed, samarbejdsevne og selvværd. At udvikle faglige færdigheder i de boglige, praktiske, kreative og musiske fag. Skolens elevgruppe Skolen tilbyder undervisning på klassetrin, samt på HF niveau, for piger og drenge mellem 13 og 23 år. Dagskolen tilbyder også STU den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse. Skolens elevgruppe er traditionelt international. Eleverne har forskellig social og kulturel baggrund. Nogle elever er ressourcestærke og har et ønske om en anden slags skolegang end den sædvanlige, med flere muligheder og udfordringer. Andre elever har lidt mange nederlag i de almindelige skoletilbud, er trætte af at gå i skole og har brug for et anderledes skoletilbud. Eleverne kan her udover inddeles i to kategorier: 1. Dagelever fra Ungdomshøjskolen PTG på Tvind, de socialpædagogiske opholdssteder Casablanca og Apollo, begge beliggende i Holstebro, og andre elever i dagbehandling fra eksempelvis andre opholdssteder end de ovenfor nævnte. 3

4 2. Dagelever fra oplandet og de omkringliggende kommuner, hvis forældre ønsker at deres børn skal opfylde undervisningspligten på Dagskolen i Tvind. Skolens medarbejdere Fleksibilitet, alsidighed, tolerance og tålmodighed er afgørende faktorer ved tilrettelæggelsen af skolens undervisningstilbud. Hovedkravet til lærerne er først og fremmest evne til indlevelse, entusiasme og vilje til at beskæftige sig med og søge elevens problemer løst faglige såvel som sociale. Lærerne arbejder sammen, som regel to i en klasse. Vi satser på et tæt samarbejde mellem de enkelte lærere samt hele lærerkollegiet sammen. Dette samarbejde ser vi som en forudsætning for at opnå de bedst mulige resultater hos alle eleverne. Skolen er også øvelsesskole for Det Nødvendige Seminarium, og har stor gavn af lærerstuderende som er i praktik i længere perioder ad gangen. Skolens budget tager udgangspunkt i at der er 10 kommunehenviste elever. I budgettet er der afsat følgende stillinger: 3 lærere 1 pædagog 1 pædagogmedhjælper 0,5 kontorassistent 0,5 vikar Antallet af ansatte medarbejdere reguleres hvis der er flere eller færre end 10 elever, således at normeringen overholdes. Organisering af elever og lærere Pr har skolen 4 elever i den skolepligtige alder, samt yderligere 14 elever som studerer på HF eller STU niveau. Eleverne er inddelt i forskellige klasser i forhold til det niveau de studerer på. Sammensætningen af klasserne kan ændre sig efter elevtilgang og pædagogisk skøn. Skolen benytter sig af integrationspædagogik, som udnytter fordelene af at have såvel ressourcesvage som stærke elever i den samme klasse. Skolen har mulighed for, ud over skolens i forvejen særlige program, at tilbyde specialundervisning for de elever, der måtte have behov for dette. Til hver klasse er der i princippet to lærere, hvoraf den ene er klasselæreren. Skolens lærerstab dækker desuden faglig kapacitet til undervisning i musik, teater, kunst, naturfag, værkstedsfag og sport. Skolen har et godt samarbejde med Det Nødvendige Seminarium og har mange praktikanter i form af lærerstuderende herfra. Dagskolen er Det Nødvendige Seminariums øvelsesskole. 4

5 Skoleåret beskrives i klassernes årsprogrammer Skoleåret gennemføres efter det lagte årsprogram for de respektive klasser. Klasserne har en årlig studierejse samt en række temauger, som bl.a. indeholder en uges kreativ produktion, en uge med indsamling af midler til et hiv/aids-oplysningsprojekt i Afrika (TCE), en uge med sport og sundhed som afsluttes med et stort sportsstævne, erhvervspraktik, mm. Eleverne deltager også i en række kulturelle arrangementer med musik og teater i løbet af skoleåret, hvor de elever som har mod på det, er udøvende kunstnere og skuespillere. et med temaugerne er: At give eleverne mulighed for at arbejde med et overordnet tema i en længere periode (de humanistiske fag og naturfag) At give eleverne en mere projektorienteret undervisning med vægt på det kreative/praktiske (de praktiske/musiske fag) At give eleverne nogle fællesoplevelser på tværs af klassetrin (samfundsfag og historie) At give eleverne mulighed for fordybelse i emner som optager dem Studierejser Studierejsen har stor vægt og betydning i skolens samlede program, derfor er der afsat et antal uger hertil pr. år. Antallet af uger kan divergere fra år til år. Eleverne lærer at se og opleve især ved at komme tæt på mennesker og fænomener. På skolen lægger vi vægt på, at studierejserne bliver grundigt forberedt gennem studier og foredrag om rejselandene, sikkerhed og evt. besøg. Mange gange er det også relevant at eleverne er med til at skaffe penge til projekter som skal udføres på studierejsen. Disse penge skaffes ved kagebagning, sponsorgaver, osv. På rejserne skal der være et vel tilrettelagt program med krav om undersøgelser og komme ind på livet af nye mennesker. Bagefter er eleverne med til at efterbearbejde indtrykkene med videre studier, diskussioner og produktion af produkter som hæfte, film, foredrag og udstilling. Hele denne proces giver mulighed for stor og alsidig udvikling og indlæring for den enkelte elev og for den samlede klasse. Der rykkes ved personligheden for hver studierejse, og eleverne kan huske disse ture i årtier - strabadser, løsninger og overvindelser; de opdager, at der er venlige mennesker overalt, hvor de kommer frem, samt at de bliver bekendt med og optaget af andre kulturer end den kendte. Fagligt får eleverne meget ud af studierejserne. Ikke kun ved at anvende engelsk og tysk, men også ved at få kendskab, i praksis, til emner som kan relateres til samfundsfag, geografi, historie og kristendom/religion. I skoleåret 2013/14 skal 8-9 klasse på to ugers studierejse til Storbritannien, og alle de af skolens ældste elever som vil skal på 4 måneders studierejse til Indonesien. Pauser og forplejning Undervisningen om formiddagen er afbrudt af en fælles pause med frugt, boller, kaffe og te. Skolen prioriterer sund mad, så der er ansat en kok, som forestår tilberedning af varm mad, der serveres for alle kl Det er vigtigt for indlæringen og koncentrationen, at alle får den rette 5

6 ernæring. Menuen tager højde for at der er noget for enhver smag, fra vegetarer til muslimer. Vi skipper hermed madpakkerne, eller bagerbrød købt på vej til skole. I den fælles spisesal spiser også lærerstuderende fra Det Nødvendige Seminarium, lærere, pædagoger fra opholdsstederne og kontorpersonale, møllepassere og besøgende. Til frokost kan man få sig en god snak omkring bordet. I ugens program indgår dagligdags gøremål som rengøring af klasseværelserne, skolens drift, afrydning, opvask og rengøring. Specialundervisning Skolen tilbyder flere former for specialundervisning: En del elever modtager undervisning på mindre hold i dansk, engelsk og matematik. Eleverne har her typisk timer om ugen. Andre elever har et særligt undervisningsprogram, hvor en stor del af undervisningen er af håndværksmæssig karakter, evt. kombineret med almindelig undervisning Der er også mulighed for brobygningsforløb for nogle af skolens ældste elever, som behøver støtte i forhold til et erhvervsforberedende program og opbygning af større selvtillid. Derudover er det et specialundervisningstilbud for yngre elever, der har behov for en vekselvirkning imellem dygtiggørelse i skolefag, udflugter og sport. I den praktiske undervisning kan eleverne modtage undervisning i følgende fag: gartneri og havebrug, byggeri og energi og kost og sundhed. For elever som har brug for det, er der mulighed for specialundervisning ved hjælp af computer eller ipad, hvor eleven hjælpes af en talende computer og kan høre den skrevne tekst læst højt. Eleven kan vurdere, om han er tilfreds med sin tekst og korrigere ved hjælp af computerens ordbøger. Nogle børn og unge vil af sociale og indlæringsmæssige årsager og med baggrund i tidligere skolemæssige nederlag, have reaktioner imod alt det, der kaldes skole og undervisning. For disse elever er det selvtillid, der skal bygges op, samt forståelse for, hvad lærdom skal bruges til i praksis derfor vil det være hensigtsmæssigt i perioder at tilrettelægge helt individuelle undervisningsforløb, der tager udgangspunkt i aktiviteter som passer til elevernes interesseområder og personlige ressourcer. Undervisningens metode Skolen ønsker at uddanne eleverne til at blive mennesker, der er i stand til at bruge hovedet klart, hænderne fornuftigt og frem for alt: at holde hjertet varmt. Lærernes metodevalg er varieret og afvekslende med det formål at gøre undervisningen vedkommende, virkelighedsnær og engagerende. Undervisningen er tilrettelagt for at give den enkelte elev muligheden for at tage styringen af sin egen uddannelse og udvikling med vejledning og støtte fra lærerne. Programmet spænder bredt i indhold, igen for at give hver enkelt elev muligheden for at udvikle sig på en lang række områder ikke kun teoretisk. Der lægges vægt på at alle de forskellige programelementer er lige så vigtige, være sig praktik som mekaniker, HF forberedende undervisning i historie, specialundervisning i dansk, opsætning af årets teaterstykke osv. 6

7 Undervisningens tre delelementer Studier 50% af undervisningstiden Studierne foregår som individuelt tilrettelagt undervisning. Eleven lægger i samråd med sine lærere sin studieplan og kan i kraft af undervisningsmetoden dygtiggøre sig i de fag og på det niveau, det besluttes. Kurser 25% af undervisningstiden Kurserne foregår som lærerstyret fælles undervisning, enten hele skolen samlet, eller organiseret i klasserne. Her er plads til lærerens morgensamling, foredrag, gennemgange, debat, ekskursioner og drøftelser i klassen af faglig karakter. Oplevelser 25% af undervisningstiden Her har vi oplevelser såsom kortere rejser og /eller ekskursioner, koncerter, sommerteater, sportsstævner m.m. Heri ligger store fællesoplevelser og her tillægges egen oplevelserne ligeledes stor status og værdi. I gennem bearbejdningen af oplevelserne bevidstgøres eleven omkring egne læringsprocesser og lærer at få øje på personlighedsudviklende elementer i skolens program. Klasserne holder fælles status hver fredag. Desuden afholder hele skolen halvårsstatus, hvor personligt og fælles udbytte, faglige fremskridt og pædagogiske spørgsmål er til debat. Skoleskemaet på Dagsskolen mandag tirsdag onsdag torsdag fredag 09:00-09:30 Fælles morgensamling :00 Studier efter egen plan / Praktisk undervisning Studier / Pr. uv. Rengøring Statusmøde 13:00-14:00 Frokost 14:00-15:30 Kursus Kreative og Praktiske fag Linjefag Sport Kursus / Udflugt 7

8 Fag og timetal Timetal kl 9. kl. 10. kl. Dansk Matematik Engelsk Andre fag Kurser mm I alt Andre fag dækker undervisning i natur og teknik, fysik og kemi, biologi, historie, geografi, billedkunst, kristendom, tysk, sport og tilvalgsfag (håndværk/hjemkundskab/linjefag). Kurser mm dækker øvrig undervisning såsom almendannende morgensamlinger, praktikforløb, studierejser, mm. Læseplan fag for fag i klasse Dansk, kl. Eleverne skal lære at beherske og bruge det danske sprog nuanceret, mundtligt og skriftligt således, at sproget bliver et nyttigt værktøj til løsning af de opgaver, der er i et moderne samfund. Eleverne skal ligeledes tilegne sig sproget som et aktiv, der bruges til at bearbejde informationer, producere og kommunikere. Bearbejdelse af oplevelser udvikler elevernes analytiske evner. Gennem litteraturlæsning skal eleverne få kendskab til en varieret litteraturmængde fra Danmark og Skandinavien og i øvrigt fra hele verden og fra alle genrer således, at litteraturen bliver en kilde til øget rigdom. Eleverne skal lære analytiske metoder m.m. Indhold Mundtligt skal der arbejdes med tekster fra skøn- og faglitteratur, ligesom der arbejdes med undersøgelse og fremlæggelse som metode. Her læres grundlæggende tekstanalyse og oplæsningsteknik og anvendelse af sproget i dramatisk sammenhæng. Der indgår dansk, nordisk og anden udenlandsk litteratur. Der lægges vægt på at opøve læseglæde. Skriftlig skal eleverne arbejde med systematiske øvelser i retskrivning og stileskrivning. Desuden lægges der vægt på at eleverne formulerer sig i videst mulige omfang skriftligt såvel i dansk som i andre fag gennem rapporter, rejsebeskrivelser, skriftlige oplæg til klassen, til skolens nyhedsbrev mm. Metode Eleverne planlægger deres ugeplaner sammen med læreren. Alternativt lægger læreren planerne for den enkelte elev. Der tages udgangspunkt i elevens standpunkt og interesser, således at der opnås 8

9 den størst mulige motivation og udfordring. Desuden trænes eleverne i stillingtagen, formulering og diskussionsteknik gennem deltagelse i de lærerstyrede, emneopdelte kurser. Matematik, kl. Eleverne skal lære at beherske alle almindelige regnearter hurtigt og sikkert således, at de er i stand til at foretage alle almindelige og nødvendige beregninger af en systematisk og logisk tænkemåde. Faget skal lære eleverne at kunne opstille regnestykker til løsning og analyse af informationer. Indhold Tal og algebra herunder formler til beregning af areal og rumfang, formler vedrørende forhold til omverdenen, opstilling af formler til udryk for sammenhænge. Hertil hører også arbejde med funktionsbegrebet og grafisk afbildning heraf. Geometri grundlæggende geometriske konstruktioner og egenskaber ved geometriske figurer. Målestoksforhold, ligedannethed og kongruens. Pythagoras sætning. Anvendt matematik herunder handelsregning, rentesregning, lån og opsparing, kredit, løn og skat, valuta, statistik. Kommunikation og problemløsning herunder variable størrelser, symboler, opstilling af hypoteser og gennemførelse af ræsonnementer. Metode En vekselvirkning mellem individuelle planer og gruppearbejde. Den enkelte elev laver færdighedsregning skriftligt og edb-baseret. Grupperne arbejder med større emner og anvendt matematik med typisk mundtlig fremlægning for læreren og for klassen. Der arbejdes med regneark i samfundsrelaterede emner. I øvrigt inddrages faget i forbindelse med elevernes deltagelse i den daglige drift af skolen i køkkenet, i forbindelse med indkøb og vedligeholdelse, rejseforberedelse og rejser i udlandet osv. Engelsk, kl. Også mulighed for tysk. Eleverne får mulighed for at samtale med mange forskellige mennesker i forskellige lande og derved underbygge deres internationale forståelse. Eleverne bliver i stand til at kunne modtage og sende informationer på flere sprog og derved nå ud til mange mennesker med deres meninger. Eleverne bliver i stand til at kunne modtage og forstå informationer fra moderne kilder. Indhold Træning af mundtlige og skriftlige opgaver. Skolen benytter sig også af lærebogssystemer, film og websites. Metode Eleverne arbejder med opgaveløsning mundtligt, skriftligt og digitalt. De ser film med tilhørende tekster, træner gloser og grammatik og fører diskussioner om dagligdags emner. En vigtig del af træningen foregår i samværet med unge fra andre europæiske lande. I lærerteamet på skolen, er der endvidere lærere fra andre lande, hvilket er meget motiverende for børnene og de unge i forhold til at lære sig andre sprog. 9

10 Naturvidenskab, kl. Forståelse for naturvidenskabelige lovmæssigheder og disses betydning for samfundsudviklingen. Eleverne tilegner sig de grundlæggende fysiske, kemiske og biologiske begreber og love. Desuden skal eleverne gennem eksperimenter finde svar på naturvidenskabelige spørgsmål og på den måde få praktisk kendskab til arbejdsområderne inden for faget. Indhold Tema-opdelt f.eks. afsnit om Gaia vor jord, menneskets biologi, atomfysik, landbrug i hele verden, den teknologiske udvikling, verdensrummet. Metode Der arbejdes individuelt med opgaver mundtligt, skriftligt og digitalt. Desuden vil der være forsøg, undersøgelser og ekskursioner i grupper. Samfundsfag og geografi, kl. Eleverne får indblik i nogle væsentlige lokale, nationale og globale samfundsproblemer som baggrund for nutidige sociale, politiske og kulturelle konflikter. Hvordan de søges løst, og hvordan det enkelte menneske i samarbejde med andre kan øve indflydelse på løsningerne. Indhold Emne-opdelt fx Klimaforandringer, Fremtidens energikilder, Fra jord til bord, Unge i europæiske lande, rejselandets natur- og kulturgeografi. Metode En væsentlig del af undervisningen foregår individuelt med løsning af opgaver mundtligt, skriftligt og digitalt. Opgaverne indeholder tekststykker, film og der arbejdes med undersøgelser, foredrag og rapporter. Under hele forløbet omkring studierejsen, inklusive forberedelser og efterbearbejdelser bliver geografi- og samfundsfagsundervisningen relevant og vedkommende for eleverne. Linjefag, kl. Eleverne vælger på tværs af klassetrin et eller flere fag. Linjefagene skifter i løbet af skoleåret og er blandt andet: Billedkunst. Der arbejdes bl.a. med grundlæggende tegneteknik, maleri og andre kreative udfoldelser. Musik og sang. Lære et instrument at kende, samspil, skrive egne sange og indspille dem i lydstudiet. Drama, se og læse forskellige teaterstykker. Indøve et eller flere skuespil i løbet af skoleåret, og opføre det til det årlige teaterstævne. Sport, dyrke forskellige sportsgrene, holdsport og individuelle sportsgrene samt lære om kroppens funktion og ernæringslære. Mekanik, arbejde på værkstedet, reparere biler og knallerter og hjælpe med at vedligeholde skolecentrets maskinpark. 10

11 Træne elevernes færdigheder i at bruge hånden sammen med hovedet. Det er også en afprøvning af, at man kan blive dygtig til at udføre håndværksmæssige ting. Give muligheder for at udtrykke sig kreativt og kunstnerisk. Desuden vil nogle elever her kunne finde en niche, som har deres særlige interesse. Det er vigtig i linjefagene, at alle kan være med uanset deres øvrige faglige kunnen, og at hver elev gennem deres linjefag får en sejr og faktisk bliver dygtige til netop den linje de har meldt sig på. Indhold Eleverne vælger et linjefag for en periode af gangen. Indholdet er af praktisk, teoretisk og kunstnerisk karakter inden for alle linjefagene og afhængig af årstiden. Indholdet er at lære at synge, spille et instrument, dramatisere, sætte et teaterstykke op, udtrykke sig gennem tegning eller formning af skulpturer, lære at lave film med alt hvad der hører med, samt i sport at blive god til en sportsgren og at forbedre konditionen. Metode Der anvendes en praktisk og teoretisk tilgang. Det vigtigste er at blive dygtig inden for en afmålt del af faget. Læreren bestemmer hvad der skal gribes fat i sammen med eleven. På alle linjer kræves der samarbejde. Læseplan fag for fag i 9. klasse Dansk - 9. kl. et med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel identitet. Faget skal fremme elevernes indlevelsesevne og deres æstetiske, etiske og historiske forståelse. Stk. 2. Undervisningen skal fremme elevernes lyst til at bruge sproget personligt og alsidigt i samspil med andre. Undervisningen skal styrke elevernes beherskelse af sproget og udvikle en åben og analytisk indstilling til samtidens og andre perioders og kulturers udtryksformer. Undervisningen skal udvikle elevernes udtryks- og læseglæde og kvalificere deres indlevelse og indsigt i sprog, litteratur og andre udtryksformer. Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Mål / Delmål Da faget er prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises der til: CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog lytte og tale Det skrevne sprog læse og skrive Sprog, litteratur og kommunikation 11

12 Indhold / Metode Kernen i faget er dansk sprog og litteratur. Dansk er et dannelsesfag, hvor de grundlæggende kundskaber og færdigheder skal udvikles som en helhed gennem hele skoleforløbet både i faget dansk, og når dansk indgår i tværgående emner og problemstillinger. De centrale kundskabs- og færdighedsområder er grundlaget for tilrettelæggelsen, gennemførelsen og evalueringen af undervisningen, således at eleverne kan forstå og udtrykke sig sikkert og varieret, samt eksperimentere med og argumentere om sprog, tekster og andre udtryksformer tilegne sig kundskaber om dansk sprog, tekster og andre udtryksformer i forskellige kommunikationssituationer og i trykte, elektroniske og andre medier opnå kundskaber om samspillet mellem udtryk og indhold, mellem sprog og tekster og om kommunikation opleve og forstå, at sproget, teksterne og de andre udtryksformer har betydning for den personlige, sociale og kulturelle identitet. Timetal 4½ lektion = 270 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Der veksles mellem læreroplæg, klassesamtaler, gruppearbejde, fremlæggelse og individuelt arbejde. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs faglige standpunkt i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. Matematik - 9. kl. et med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold. Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation. Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab. Mål / Delmål Da faget er prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises der til: 12

13 CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Matematiske kompetencer Matematiske emner Matematik i anvendelse Matematiske arbejdsområder Indhold / Metode Undervisningen bygger i stigende grad på den viden og kunnen, som eleverne har opnået i skolesammenhæng, men elevernes matematikrelevante erfaringer fra hverdagen skal stadig have mulighed for at spille en rolle i undervisningen. Eleverne arbejder både mundtligt og skriftligt, på egen hånd og i samarbejde med andre på at udbygge kompetencer, viden og kunnen. Det er lærerens opgave at planlægge og gennemføre en undervisning, der sigter på, at de enkelte elever fortsat udvikler deres intuitive matematikforståelse til matematisk begrebsdannelse. Elevernes selvstændige tilegnelse af nye faglige områder og en alsidig anvendelse af allerede kendte faglige områder bliver gradvist mere central i undervisningen. Timetal 3 lektioner = 180 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Der veksles mellem læreroplæg, klassesamtaler, individuelt- og gruppearbejde, fremlæggelse og afleveringer. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs aktive deltagelse i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. Engelsk - 9. kl. et med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige sammenhænge, udvikler bevidsthed om sprog og sprogtilegnelse og opnår indsigt i det engelske sprogs globale rolle. Stk. 2. Undervisningen skal gennem varierede arbejdsmetoder, brug af it, tværfagligt samarbejde og internationale kontakter skabe rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst. Herved skal undervisningen bidrage til, at eleverne bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres alsidige udvikling. Stk. 3. Undervisningen inddrager emner, der belyser, hvordan mennesker tænker og lever i den engelsksprogede verden, så eleverne kan blive fortrolige med egen kultur i samspil med andre kulturer. Her igennem får eleverne mulighed for at udvikle deres forståelse for mennesker med forskellig kulturel baggrund og forberede sig til et liv i et globalt samfund. 13

14 Mål / Delmål Engelsk faget er både skriftligt og mundtligt prøveforberedende og står mål med folkeskolens prøveforberedende undervisning, henvises til: CKF / Slutmål De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Kommunikative færdigheder Sprog og sprogbrug Sprogtilegnelse Kultur og samfundsforhold Indhold / Metode Undervisningen foregår hovedsagelig på engelsk, og der stilles forventninger til, at eleverne benytter engelsk i klasse- og samarbejdssituationer. Arbejdet med lytning omfatter både kendte og ukendte emner. sbestemte aktiviteter, fx at lytte efter indhold, substantiver, bestemte tematiske ord evt. efterfulgt af træningsopgaver, giver eleverne passende sproglige udfordringer og styrker deres lyst til at bruge engelsk. Der arbejdes med informationssøgning og -formidling til forskellige grupper af modtagere og med inddragelse af forskellige præsentationsformer, herunder praktisk musiske. Det prioriteres højt, at kommunikationsstrategierne, fx synonymer, fortsat udvikles, så eleverne kan understøtte utilstrækkelig mundtlig kommunikation. Læse- og lytte strategier udnyttes til at forstå mange typer af talt og skrevet engelsk. Vigtigst er det fortsat at bevare elevernes mod på at gætte kvalificeret. Undervisningen tager især udgangspunkt i emner og tekster, der er relevante for eleverne, og som samtidig giver en nuanceret opfattelse af kultur- og samfundsforhold i de engelsktalende lande, der arbejdes med. Forventningerne til, at eleverne er i stand til at se og belyse en sag fra flere sider, øges gradvist. Det prioriteres højt, at eleverne får lejlighed til at kommunikere med elever i andre lande, fx via samarbejdsprojekter, udvekslinger, møder med udlændinge hjemme på skolen og på rejse. Timetal 2½ lektion = 150 minutter pr. uge (enten som skemalagt eller på anden vis). Arbejdsformer Undervisning baseres på skriftlig og mundtligt kommunikation. Elevernes evne til at arbejde selvstændigt såvel i grupper som alene er i fokus. Der arbejdes med informationssøgning og - formidling til forskellige grupper af modtagere og med inddragelse af forskellige præsentationsformer, herunder praktisk musiske. Eleverne arbejder med skriveprocessen fra idéfase til færdig tekst. I forbindelse med det skriftlige arbejde anvendes tekstbehandling, herunder stavekontrol. Evalueringsformer Lærerne anvender deres egne evalueringsværktøjer og metoder til den interne evaluering af den enkelte elevs faglig standpunkt(er) i faget. Prøveformer Faget afsluttes med FSA. 14

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold

forstå, arbejde med og analysere problemstillinger af matematisk art i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold Årsplan for undervisningen i matematik på 4. klassetrin 2006/2007 Retningslinjer for undervisningen i matematik: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget matematik, udgør folkeskolens formål

Læs mere

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009

Årsplan 2012/2013. 9. årgang: Matematik. Lyreskovskolen. FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Årsplan 2012/2013 9. årgang: Matematik FORMÅL OG FAGLIGHEDSPLANER - Fælles Mål II 2009 Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler matematiske r og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen

Engelsk, basis. a) forstå hovedindhold og specifik information af talt engelsk om centrale emner fra dagligdagen avu-bekendtgørelsen, august 2009 Engelsk Basis, G-FED Engelsk, basis 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Faget beskæftiger sig med engelsk sprog,

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. MATEMATIK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik

10.klasse. Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi. Matematik. Formål for faget matematik 10.klasse Naturfaglige fag: Matematik, Fysik/kemi Matematik Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at

Læs mere

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle

Tysk begyndersprog B. 1. Fagets rolle Tysk begyndersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål:

Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formål: Skolens formål med faget matematik følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i forstå og anvende matematik i sammenhænge,

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Matematik

Selam Friskole Fagplan for Matematik Selam Friskole Fagplan for Matematik Formål Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Indholdsplaner for matematik 2017/18

Indholdsplaner for matematik 2017/18 Indholdsplaner for matematik 2017/18 MATEMATIK I A-KLASSEN: Formål: Formålet med matematik i A klassen er at eleverne bliver i stad til at anvende matematik i sammenhæng, der vedrøre dagligliv, samfundsliv

Læs mere

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget håndarbejde på Sdr. Vium Friskole Kreativitet og herunder håndarbejde anses på Sdr. Vium Friskole for et vigtigt fag. Der undervises i håndarbejde i modulforløb fra 3. - 8.

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk

Folkeskolens afsluttende prøver. Folkeskolens afgangsprøve. 1. Dansk Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Bilag 125 Offentligt Bilag 2 Folkeskolens afsluttende prøver Folkeskolens afgangsprøve 1. Dansk 1.1. Prøven er skriftlig og mundtlig. 1.2. Den skriftlige

Læs mere

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug

Formål for faget engelsk. Slutmål for faget engelsk efter 9. klassetrin. Kommunikative færdigheder. Sprog og sprogbrug Formål for faget engelsk Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin

Læseplan for faget matematik. 1. 9. klassetrin Læseplan for faget matematik 1. 9. klassetrin Matematikundervisningen bygger på elevernes mange forudsætninger, som de har med når de starter i skolen. Der bygges videre på elevernes forskellige faglige

Læs mere

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin

Læseplan faget engelsk. 1. 9. klassetrin Læseplan faget engelsk 1. 9. klassetrin Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig

Læs mere

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget engelsk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Fag- og indholdsplan 9. kl.:

Fag- og indholdsplan 9. kl.: Fag- og indholdsplan 9. kl.: Indholdsområder: Tal og algebra: Tal - regneregler og formler Størrelser måling, beregning og sammenligning. Matematiske udtryk Algebra - teoretiske sammenhænge absolut og

Læs mere

Årsplan for engelsk 7.x SJ

Årsplan for engelsk 7.x SJ Formålet med faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan anvende engelsk som kulturteknik i forskellige

Læs mere

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK

NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK NIF TILLÆG TIL LÆRINGSMÅL ENGELSK JUNI 2014 Engelsk på Nuuk Internationale Friskole Vi underviser i engelsk på alle klassetrin (1.-10. klasse). Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner

Læs mere

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål

Matematik. Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Matematik Matematikundervisningen tager udgangspunkt i Folkeskolens Fælles Mål Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Matematik. Læseplan og formål:

Matematik. Læseplan og formål: Matematik Læseplan og formål: Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne bliver i stand til at forstå og anvende matematik i sammenhænge, der vedrører dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin

Engelsk: Slutmål efter 9. klassetrin Engelsk: Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin

Fagplan for tysk. Delmål 1 efter 6. klassetrin Fagplan for tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Gården pædagogisk beskrevet

Gården pædagogisk beskrevet Gården pædagogisk beskrevet Afdeling Gården er Køge Kommunes specialundervisningstilbud til folkeskolens ældste elever. Gården er normeret til 12 elever. Gården er en del af Herfølge Skole. Undervisningen

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. ENGELSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole

Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Undervisningsplan for faget sløjd på Sdr. Vium Friskole Formål og indhold for faget sløjd Formålet med undervisningen i sløjd er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til

Læs mere

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej

Kirstinebjergskolen. Havepladsvej Havepladsvej Linjer - Fremtidens Skole 7. 9. årgang 2014 2015 Fællesskab Læring Velkommen til fremtidens skole blev skabt i august 2013 og består af 3 basisafdelinger med elever fra 0.-6. klasse og en

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Tysk Fagplan for Tysk Formål Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang

UDSKOLINGEN 7. 9. årgang UDSKOLINGEN 7. 9. årgang Kære elever og forældre. Velkommen til Bryrup Skole. Skolen er inddelt i tre områder indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen. Skolens lærere har valgt hvilket alderstrin af

Læs mere

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog,

a) forstå talt tysk om kendte emner og ukendte emner, når der tales standardsprog, Tysk fortsættersprog B 1. Fagets rolle Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget beskæftiger sig med kulturelle,

Læs mere

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger

Formålsbeskrivelser alternative arrangementer/uger Englandsturen Med udgangspunkt i formålet for faget engelsk ønsker vi med gennemførelsen af en sprogrejse til England for 10. årgang at styrke deres evne til at samtale på engelsk. Det er ligeledes en

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007

Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 Årsplan for undervisningen i fysik/kemi på 7. -9. klassetrin 2006/2007 1 Retningslinjer for undervisningen i fysik/kemi: Da Billesborgskolen ikke har egne læseplaner for faget fysik/kemi, udgør folkeskolens

Læs mere

Samfundsfag B htx, juni 2010

Samfundsfag B htx, juni 2010 Bilag 23 Samfundsfag B htx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag beskæftiger sig med danske og internationale samfundsforhold og samspillet mellem teknologisk udvikling og samfundsudvikling.

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Matematik på Humlebæk lille Skole

Matematik på Humlebæk lille Skole Matematik på Humlebæk lille Skole Matematikundervisningen på HLS er i overensstemmelse med Undervisningsministeriets Fælles Mål, dog med få justeringer som passer til vores skoles struktur. Det betyder

Læs mere

Den moderne metodefastlæggelse Studier, Kurser og Oplevelser Studier Kurser Oplevelser

Den moderne metodefastlæggelse Studier, Kurser og Oplevelser Studier Kurser Oplevelser Årsprogram 0 - Heldagsskolen Lindersvold Lindersvoldvej 0 Faxe Tlf.: Den moderne metodefastlæggelse, Kurser og Oplevelser Alle dele er en lige vigtig del af undervisningen. I løbet af året bruger vi halvdelen

Læs mere

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet

Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2013-2016, studieretningsforløbet Linie: Global økonomi Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Innovation C På linjen arbejdes der især med virksomhedens økonomiske

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) Udkast til bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål) I medfør af 10, stk. 1, og 9, stk. 8, i lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Fra elev til student 2010

Fra elev til student 2010 Fra elev til student 2010 Optagelse Når du har afsluttet 9. eller 10. klasse, har du krav på at blive optaget i gymnasiet, hvis du l har udarbejdet en uddannelsesplan l har søgt om optagelse i umiddelbar

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018

Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Årsplan i matematik for 8. klasse 2017/2018 Undervisningen generelt: Undervisningen tilrettelægges ud fra fagets CKF er og forenklede fællesmål for faget. Undervisning bygges primært op ud fra emnerne

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi

Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Vejledning til prøverne i faget fysik/kemi Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Evaluerings- og Prøvekontor Januar 2012 1 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Tekstopgivelser og prøveoplæg... 5 Eksempel på forløbet

Læs mere

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12

Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Årsplan for matematik i 1. klasse 2011-12 Klasse: 1. Fag: Matematik Lærer: Ali Uzer Lektioner pr. uge: 5 Formål for faget matematik Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International

Motivation. Læring. Lind Skole. Linjeklasser Lind Skole 2012-13. nye veje for skolens ældste elever. Science Innovativ International Motivation Engagement Læring Linjeklasser Lind Skole 2012-13 nye veje for skolens ældste elever Science Innovativ International Lind Skole Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9626 6610 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag

Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012. bilag Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 bilag c bilag C Pædagogisk lærerplan for Klitmøller Fribørnehave 2011/2012 Vision for børneområdet i Klitmøller Børnelivet i Klitmøller tager

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION

GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 KROP & SUNDHED INTERKULTUREL SCIENCE MEDIE & KOMMUNIKATION GILBJERG SKOLEN TEMALINJER 2015-16 SCIENCE KROP & SUNDHED INTERKULTUREL MEDIE & KOMMUNIKATION VEL KOM MEN LINJER PÅ GILBJERGSKOLEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. På Gilbjergskolen

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Samfundsfag B stx, juni 2010

Samfundsfag B stx, juni 2010 Samfundsfag B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Samfundsfag omhandler danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om og forståelse

Læs mere

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle

Arktisk teknologi C. 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C 1. Fagets rolle Arktisk teknologi C omfatter sammenhængen mellem teknologiske løsninger og samfundsmæssige problemstillinger. Faget belyser samspillet mellem teknologiudviklingen og

Læs mere

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35

Fælles Mål 2009. Teknologi. Faghæfte 35 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Fælles Mål 2009 Teknologi Faghæfte 35 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 37 2009 Indhold Formål for faget

Læs mere

Fremtidens skole i Gug

Fremtidens skole i Gug Click here to enter text. Anders «edocaddresscivilcode» Fremtidens skole i Gug Eleven i centrum Linjer i overbygningen Gug Skole Solhøjsvej 2 9635 2300 9210 Aalborg SØ Elevorganisation Overordnede mål

Læs mere

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010

Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 Tysk fortsættersprog A stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag. Disse sider af faget er ligeværdige og betinger gensidigt hinanden. Tyskfaget

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 2 af 9. januar 2009 om evaluering og dokumentation i folkeskolen I henhold til 17, stk. 4, og 18, stk. 1-3, i landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen,

Læs mere

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15

LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 LÆRINGSMÅL PÅ NIF MATEMATIK 2014-15 Mål for undervisningen i Matematik på NIF Følgende er baseret på de grønlandske læringsmål, tilføjelser fra de danske læringsmål står med rød skrift. Læringsmål Yngstetrin

Læs mere

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå,

a) anvende og kombinere viden fra fagets discipliner til at undersøge aktuelle samfundsmæssige problemstillinger og løsninger herpå, Samfundsfag B 1. Fagets rolle Samfundsfag omhandler grønlandske, danske og internationale samfundsforhold. Faget giver på et empirisk og teoretisk grundlag viden om de dynamiske og komplekse kræfter der

Læs mere

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet

Studieplan for HHA , studieretningsforløbet Studieplan for HHA 2009-2012, studieretningsforløbet Linie: Økonomisk orienteret linie Studieretning: Virksomhedsøkonomi, niveau A Matematik, niveau A Finansiering C eller Statistik C På linien arbejdes

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011

ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 ÅRSPLAN SILD 9. KLASSE ENGELSK 2010/2011 Formålet for faget engelsk: Formålet med undervisningen i engelsk er at eleverne tilegner sig sproglige og kulturelle kundskaber og færdigheder, således at de kan

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse

UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse UNDERVISNINGSPLAN Del- Og slutmål Engelsk 1. 9. klasse Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk

Læs mere

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C

12 Engelsk C. Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 12 Engelsk C Kurset svarer til det gymnasiale niveau C 9.1.1 Identitet og formål 9.1.1.1 Identitet Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med engelsk sprog, engelsksprogede

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2014 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

10 erenringkøbing-skjern

10 erenringkøbing-skjern LINJEFAG og VALGFAG 10 erenringkøbing-skjern Ringkøbing 16/17 LINJEFAG Du skal vælge et linjefag som helårsfag: Studielinjen - Gym10 Tysk Samfundsfag Erhvervslinjen - Eud10 Praktik en dag om ugen Tematimer

Læs mere

Avnø udeskole og science

Avnø udeskole og science www.nts-centeret.dk Avnø Avnø Avnø udeskole og science Hvad kan uderummet gøre for naturfagene?... og hvordan kan udeskolelærere bruge NTS centrene? 12.4.2011 Nationalt center for undervisning i natur,

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14

GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE. Linjer 2013/14 GILBJERGSKOLEN SCIENCE KROP & SUNDHED KULTUR & SAMFUND INTERNATIONAL DESIGN & PERFORMANCE Linjer 2013/14 foto VEL KOM MEN Velkommen til et nyt skoleår hvor vi går nye veje sammen. Fra skoleåret 13/14 organiserer

Læs mere

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige

Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014. Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige [Bilag 2] Forsøgslæreplan for studieområdet htx, marts 2014 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Studieområdet er et fagligt samarbejde med udgangspunkt i de teknologiske og naturvidenskabelige fagområder

Læs mere

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev

Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Herlev Kommune Børne- og Kulturforvaltningen Telefon 44 52 70 00 Telefax 44 91 06 33 Direkte telefon 44 52 55 28 Værdigrundlag for udvikling af skolerne i Herlev Dato Journal nr. 15.3.04 17.01.10P22 Visionen

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL

SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL SCIENCE INNOV@TIV INTERNATIONAL Linjeklasser Lind Skole skoleåret 2013-14 nye veje for skolens ældste elever Motivation Engagement Læring Skolevænget 17 7400 Herning Tlf. 9628 7510 lind-skole@herning.dk

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Delmål og slutmål; synoptisk

Delmål og slutmål; synoptisk Historie På Humlebæk lille Skole indgår historie i undervisningen på alle 10 klassetrin: i Slusen og i Midten i forbindelse med emneuger og tematimer og som en del af faget dansk, i OB som skemalagt undervisning,

Læs mere

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund

Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund Gymnasiet Sprog & Kultur Natur & Videnskab Musik & Kreativitet Krop & Sundhed Sprog & Samfund... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad vælger du? På VHG kan du vælge mellem 7 forskellige studieretninger.

Læs mere

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin

Tysk. Formål for faget tysk. Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin Tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne opnår kundskaber og færdigheder, der gør dem i stand til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt. Undervisningen

Læs mere

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl

Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl Forældremøde for alle forældre tirsdag den 3. juni fra kl. 19.00 21.00 Programmet for aftenen: 1. Skolebestyrelsen byder velkommen 2. Skoleledelsen om skolereformen på Nærum Skole 3. Skolebestyrelsens

Læs mere

Undervisningsplan for matematik

Undervisningsplan for matematik Undervisningsplan for matematik Formål for faget Formålet med undervisningen i matematik er, at eleverne udvikler kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt

Læs mere

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over:

Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: Skolens evaluering af den samlede undervisning giver et overblik over: 1. Hvornår og hvordan har skolen evalueret trinmål og undervisningsplaner? 2. Står skolens undervisning mål med hvad der almindeligvis

Læs mere

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit.

Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfagslinj en Linjer i 7. 9. klasse - valget er dit. Naturfag International Sundhed, Natur og Bevægelse Medier og Kommunikation Velkommen til en ny udskoling en ny måde at gå i skole på. Fra skoleåret

Læs mere