Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning September. Bind II: Fagbeskrivelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser"

Transkript

1 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning September Bind II: Fagbeskrivelser

2 Finansielle virksomheder og markeder Vægt: 14 ECTS Placering: 1., 2. og 3. semester Den studerende skal opnå et bredt overblik over finansielle virksomheders placering i samfundsøkonomien samtidig skal den studerende kunne sammenligne, kombinere og foretage grundlæggende beregninger i relation til den finansielle sektors produkter og anvende regler, der relaterer sig til produkterne. Den finansielle sektors opbygning og dens aktører. Centrale servicefunktioner inden for ejendomsadministration. Centrale finansielle ydelser og produkter inden for ejendomshandel. Centrale finansielle produkter inden for forsikring. Centrale finansielle produkter inden for pengeinstitut/realkredit. Centrale funktioner der udføres i en virksomheds økonomiafdeling Hvilke behov de finansielle produkter og ydelser inden for ovennævnte finansielle brancher dækker hos de forskellige kundetyper. At udarbejde kreditvurdering af både privatkunder og erhvervskunder. At kunne anvende og kombinere de finansielle virksomheders ydelser og produkter til at opfylde kundens behov. At sikre at gældende lovgivning og etiske retningslinjer overholdes i relationen til kunden. Selvstændigt at kunne matche kundens behov med finansielle produkter i forhold til risikovurdering, generel kreditvurdering og samfundsmæssige forholds påvirkninger af branchen og kunder. Undervisningsform: Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning og involvering af de studerende på forskellig vis. I fornødent omfang inddrages relevante personer fra de finansielle virksomheder.

3 Udprøvning: Faget indgår i prøverne: Privatkunderådgivning og erhvervskunderådgivning. Finansielle virksomheder & markeder I Vægt: 7 ECTS Placering: 1. semester Tema 1 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag Det første af uddannelsens temaer har fokus på god studiestart med vægt på at skabe en god faglig basis kombineret med at lære at arbejde problemorienteret og metodisk, kunne teamsamarbejde samt opnå personlig kompetenceudvikling. Temaet har ligeledes fokus på, at den studerende får et overblik over den finansielle sektor samt de finansielle virksomheders funktion. Den studerende arbejder effektivt, metodisk og problemorienteret, samt får et overblik over den finansielle sektor. Den studerende skal have overblik og viden om de væsentligste udbydere af finansielle produkter. Kendskab til branchen herunder organisationer, virksomheder og øvrige institutioner. Den finansielle sektors opbygning og dens aktører. At reflektere over den finansielle sektors betydning. Selvstændigt at bruge sin grundlæggende basisviden og færdigheder til håndtering af forskellige praktiske problemstillinger. Tema 2 Den finansielle sektor og finansielle produkter

4 Uddannelsens andet tema er tilrettelagt, så det skaber god forståelse for den finansielle sektors produkter og produkternes juriske grundlag, idet dette er grundlæggende ift. at kunne yde kunderådgivning. Den studerende skal have kendskab til den finansielle sektors opbygning herunder den finansielle sektors aktører samt de finansielle produkter, der udbydes inden for de forskellige finansielle sektorer. Den studerende kan sammenligne, kombinere og foretage grundlæggende vurdering af de forskellige finansielle produkter og ydelser. Centrale serviceydelser inden for ejendomsadministration Centrale ydelser inden for ejendomshandel Centrale ydelser inden for forsikring Centrale finansielle produkter inden for pengeinstitut/realkredit Hvilke behov de finansielle produkter inden for ovennævnte finansielle brancher dækker hos forskellige kundetyper. Grundlæggende forståelse af de forskellige produkter og ydelser, således at den studerende kan vejlede kunderne i valget af de produkter og ydelser. At kunne anvende love og regler, der knytter sig til forskellige finansielle produkter og ydelser, i vejledning af kunderne. På baggrund af relevante økonomiske forhold at kunne foretage en risikovurdering af finansielle produkter og ydelser. At koble risikovurdering af et finansielt produkt og ydelse til kreditvurdering og vejledning af en kunde. Vejlede kunder inden for ejendomshandel, forsikring, pengeinstitut, realkredit samt økonomisk rådgivning. At kunne sammenligne, kombinere og foretage grundlæggende vurdering af de forskellige finansielle produkter og ydelser.

5 Finansielle virksomheder & markeder II Vægt: 4 ECTS Placering: 2. semester Tema 3 - Den finansielle sektor og samfundet I uddannelsens tredje tema skal den studerende vende blikket udad og analysere internationale økonomiske sammenhænge samt de politiske rammer for aktiviteterne i den finansielle sektor. Den studerende har viden om, hvilken rolle finansielle virksomheder indenfor ejendomsadministration, ejendomshandel, forsikring, pengeinstitut, realkreditinstitut samt økonomifunktion i en virksomhed har i samfundet. Den studerende kan selvstændigt formidle analyser og vurderinger indenfor erhvervs- og samfundsøkonomi af relevans for disse brancher. Samspillet mellem samfund, regulering og ejendomsadministration Samspillet mellem samfund, regulering og ejendomshandel Samspillet mellem samfund, regulering og forsikring Samspillet mellem samfund, regulering og pengeinstitut/realkredit Hvordan den politiske og økonomiske udvikling i ind- og udland påvirker den finansielle sektor. At indsamle og analysere relevante data om brancheforholdene. At koble disse data op mod de samfundsøkonomiske forhold. Selvstændigt at vurdere og formidle branche- og samfundsøkonomiske forhold i bred forstand. Tema 4 - Privatkunderådgivning Temaet er tilrettelagt, så det skaber en kompetence til at rådgive den typiske privatkunde inden for de mest almindelige finansielle produkter.

6 Den studerende kan yde finansiel rådgivning af den typiske privatkunde i alle livsløbets faser på en forsvarlig måde i forhold til rådgivningsregler og etik. I den forbindelse skal den studerende selvstændigt planlægge og gennemføre målrettede privatkundemøder. Rådgivningsregler og etik Privatkunde-og kreditvurdering At anvende regler og praksis for rådgiveransvar i den finansielle sektor. At kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring rådgivning af private kunder. Finansielle virksomheder & markeder III Vægt: 3 ECTS Placering: 3. semester Tema 5 Erhvervskunderådgivning Temaet er tilrettelagt, så det skaber en kompetence til at kunne rådgive erhvervskunder og analysere virksomheder. Den studerende er selvstændigt i stand til at rådgive og kreditvurdere erhvervsvirksomheder i forbindelse med finansieringsanmodninger og investeringsforslag med udgangspunkt i en situationsanalyse. Forretningsmuligheder og lønsomhedsbetragtninger i forhold til den enkelte kunde

7 Produkter til drifts- og anlægsfinansiering (Factoring, leasing, realkredit, remburs, eksportfinansiering, m.v.) Afdækning af virksomheders risici i brugen af styrkeprofil Gældspleje (Rente og valuta swaps) Komplekse investeringsprodukter og risikoafdækningsprodukter At udarbejde kreditvurderinger, kreditværdighedsundersøgelse og riskmanagement-analyser ud fra markedsmæssige og økonomiske forhold. At identificere og vurdere den mest optimale sikkerhedsstillelse. At kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kreditvurderinger og rådgivning af erhvervskunder på baggrund af strategisk analyse. Tema 6 Finansielle virksomheder Uddannelsens sjette tema er særligt tilrettelagt, så det samler alle den studerendes kompetencer. Der er fokus på samlede forløb, hvor den studerende selvstændigt kan foretage problemløsning samt planlægge og implementere finansielle aktiviteter. Den studerende skal være fagligt bredt funderet og skal kunne foretage analyser omkring den finansielle virksomheds forretningsmuligheder i forhold til dens strategi og interne organisations udvikling. Hovedstrukturen i regnskaber for finansielle virksomheder. Regnskabs- og kapitaldækningsregler for pengeinstitutter (Resultatopgørelse og balance). Lønsomhedsbetragtninger i finansielle virksomheder.

8 At formidle samfundsøkonomiske udviklingstendenser betydning overfor samarbejdspartnere og kunder. Selvstændigt at kunne identificere og vurdere forretningsmuligheder for den finansielle virksomhed ift. dens erhvervskunder. Selvstændigt at kunne vurdere de samfundsmæssige forholds påvirkning af branchen. Finansiel markedsføring Vægt: 8 ECTS Placering: 2. og 3. semester Målet er, at den studerende skal kunne planlægge og gennemføre en markedsanalyse for en finansiel virksomhed og bruge resultatet af denne analyse som input til en strategisk situationsanalyse. Den studerende skal på baggrund af situationsanalysen kunne komme med forslag til mål og strategier og kunne udarbejde en samlet markedsføringsplan Endvidere er målet, at den studerende skal kunne gennemføre en strategisk situationsanalyse for en erhvervskunde som udgangspunkt for erhvervskunderådgivning og vurdering af en kundes forretningspotentiale. - Markedsføringsbegreber og markedsførings-funktionens rolle og placering i den finansielle virksomhed. - Indsamling af primære og sekundære data - Hvordan du analyserer relevante interne og eksterne forhold der har indflydelse på virksomheden - At indsamle og vurdere relevante primære og sekundære data - At analysere virksomhedens strategiske situation: interne forhold, efterspørgselsforhold, konkurrenceforhold og makroforhold.

9 - At udarbejde en strategisk situationsanalyse og på baggrund af denne kunne vurdere de strategiske muligheder for en virksomhed - At fastlægge mål og strategier for segmentering og positionering og vælge handlingsparameter strategier ud fra disse. - At udarbejde en markedsføringsplan på baggrund af en markedsanalyses resultater Finansiel markedsføring I Vægt: 4,5 ECTS Placering: 4. semester Den studerende skal kunne planlægge og gennemføre en markedsanalyse, samt have viden om intern analyse af en virksomhed. Tema 3 den finansielle sektor og samfundet De finansielle serviceprodukters behovsdækning hos kunderne Primære og sekundære informationsindsamlingsmetoder i relation til informationsbehovet i en markedsanalyse De interne forhold såvel som eksterne forhold (efterspørgsels-, konkurrenceog makroforhold), der øver indflydelse på virksomheders afsætningsmuligheder Hvilke analyser af de interne og eksterne strategifaktorer der indgår i den strategiske analyse herunder værdikæde-, portefølje-, PLC-, branche-, konkurrent-, købsadfærds- og PEST-analyse samt en opsamling og vurdering i en SWOT. Selvstændigt at kunne forberede og gennemføre såvel kvalitative som kvantitative markedsanalyser.

10 At analysere indsamlede data i en markedsanalyse, og vurdere hvordan resultaterne kan anvendes i virksomhedens markedsføringsplanlægning. Finansiel markedsføring II Vægt: 4 ECTS Placering: 3. semester Den studerende skal være i stand til at kunne gennemføre en strategisk situationsanalyse for en erhvervskunde som udgangspunkt for erhvervskunderådgivning og vurdering af en kundes forretningspotentiale. Endvidere skal den studerende være i stand til at deltage i planlægning, organisering og realisering af opgaver i forbindelse med rådgivningen og markedsføringen i den finansielle virksomhed. Tema 5 Erhvervskunderådgivning Sammenhængen mellem den finansielle virksomheds overordnede langsigtede strategier og dens markedsføringsstrategier At gennemføre en strategisk situationsanalyse af en virksomhed At udarbejde en situationsanalyse og vurdere de strategiske muligheder for en finansiel virksomhed At udarbejde en situationsanalyse for en erhvervsvirksomhed og anvende denne som udgangspunkt for en kreditvurdering og rådgivning af virksomheden samt en aktieanalyse af virksomhedens aktier. Tema 6 Finansielle virksomheder At kunne deltage i et fagligt og tværfagligt samarbejde omkring kreditvurderinger og rådgivning af erhvervskunder på baggrund af strategisk analyse

11 Selvstændigt at kunne fastlægge mål og strategier for segmentering og positionering og vælge handlingsparameterstrategier ud fra disse. At kunne omsætte mål og strategier til en konkret markedsføringsplan Udprøvning af faget: Faget indgår i 2. eksterne - Erhvervskunderådgivning Privatøkonomi Vægt: 7 ECTS Placering: 2. semester Tema 4 Privatkunderådgivning Den studerende kan analysere og opstille en privatkundes budget samt yde finansiel rådgivning af den typiske privatkunde i alle livsløbets faser. indkomstformer, indkomstanvendelser og finansieringsbehov i alle livsløbets faser de mest almindelige sociale ydelser herunder overførselsindkomster de skatteregler, som gælder for den typiske privatkunde de basale familie- og arveretslige regler at udarbejde skatteberegning og budgetlægning at udarbejde opsparings-, finansierings- og investeringsforslag herunder køb og salg af fast ejendom at udarbejde en typisk privatkundes risikoprofil at vurdere forsikringsbehov at vurdere en typisk privatkundes pensionsopsparingsbehov under hensyn til kundens øvrige formueforhold

12 at anvende forbrugerbeskyttende lovgivning i forbindelse med den typiske privatkunde kreditvurdering af typiske privatkunder herunder sikkerhedsstillelse vurdering af privatkunders finansielle behov, risici og muligheder samt foretage økonomisk ansvarlig rådgivning af disse med udgangspunkt i alle livsløbets faser Udprøvning: Faget indgår i Privatkunderådgivningseksamen (1. interne) på Tema 4 sammen med elementer fra fagene Finansielle virksomheder og markeder, Kunde- og samarbejdsrelationer og Erhvervsjura Erhvervsøkonomi (Erhvervsøkonomi I + II + III) Samlet vægt: 15 ECTS Placering: 1., 2. og 3. semester Målet er, at den studerende har viden om erhvervsøkonomiens teori og metoder ud fra praksis og kan forstå og anvende erhvervsøkonomiske modeller og værktøjer. Den studerende opnår en helhedsopfattelse af de erhvervsøkonomiske beslutningsprocesser og baggrunden herfor. Den studerende skal derved på kvalificeret vis kunne deltage i disse processer i finansielle virksomheder og i andre virksomheders økonomifunktion. Den studerende tilegner sig en videregående indsigt i virksomhedens økonomiske informationssystemer og deres sammenhæng med årsregnskabet. Endvidere kan den studerende analysere og vurdere virksomheder på basis af økonomiske informationer, herunder årsregnskabet. Den studerende kan deltage i vurdering af virksomheders investeringsbehov. I den forbindelse kan den studerende foretage beregninger med henblik på valg blandt alternative investeringsforslag.

13 Den studerende kan deltage i vurdering af virksomheders kreditvurdering og finansieringsbehov samt vurdere alternative finansieringsformer og på grundlag heraf foretage et valg blandt flere finansieringsmuligheder. Den studerende kan planlægge virksomhedens parameterindsats med henblik på optimering. Endvidere kan den studerende udarbejde, analysere og vurdere budgetter. gældende regnskabslovgivning erhvervskunders driftsøkonomiske forhold og kreditværdighed. indhold og sammenhænge i årsrapporter med dertil hørende budgetter. indhold og sammenhænge regnskabsanalyser og regnskaber aflagt af virksomheder indhold og sammenhænge i likviditets-, resultat- og balancebudgetter med tilhørende budgetkontroller og hvilke virkninger forskellige ændringer i budgetforudsætningerne kan have. rentesregning, finansieringsstruktur og forskellige finansieringsformer ud fra deres karakteristika, f.eks. effektiv rente, løbetid, sikkerhedsstillelse, fleksibilitet, likviditet, renterisiko og konvertering. optimering ved flervareproduktion Corporate Governance Discounted-cash-flow-modellen og herunder de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) og betaværdier Den studerende skal have færdigheder i: at foretage optimering ud fra omkostnings- og afsætningsforhold under hensyntagen til kapacitetsforhold, afsætning på flere markeder (prisdifferentiering ved monopol og fuldkommen konkurrence) samt ved forskellige konkurrenceforhold. at udarbejde og vurdere en regnskabsanalyse med afsæt i Dupont-modellen, der kan belyse virksomhedens driftsøkonomiske situation og forventede udvikling. at foretage en kreditvurdering af en erhvervskunde ud fra markedsmæssige, økonomiske, juridiske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold (virksomhedsanalyse).

14 at analysere og vurdere virksomhedens investeringsbehov ud fra en helhedsbetragtning. udarbejde alternative investeringsforslag før skat ved hjælp af relevante beregningsmetoder. foretage et valg blandt flere forslag og vurdere, om det enkelte forslag er rentabelt. udarbejde et forslag til en samlet finansiering. at håndtere komplekse sammenhænge i erhvervskunders driftsøkonomiske forhold. selvstændigt at vurdere en virksomheds regnskab og budgetter med henblik på risikovurdering kunne rådgive om virksomhedens balancestruktur Undervisningsform: Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, gruppeopgaver der gerne tager afsæt i små cases fra praksis samt opgaveregning. Udprøvning: Faget kan indgå i årsprøven (1. eksterne) og i eksamen til erhvervskunderådgivning (2. eksterne). Erhvervsøkonomi I Vægt: 4,5 ECTS Placering: 1. semester Tema 2 Den finansielle sektor og finansielle produkter investeringskalkuler efter skat investeringskalkuler hvori indgår inflation forskellige finansieringsformer herunder leasing ud fra deres karakteristika, f.eks. effektiv rente, løbetid, sikkerhedsstillelse, fleksibilitet, likviditet, renterisiko og konvertering

15 Den studerende skal have færdigheder i: rentesregning at vurdere forskellige metoder til vurdering af en investerings rentabilitet at foretage et fagligt valg blandt flere investeringsforslag at fremsætte alternative investeringsforslag før og efter skat ved hjælp af relevante beregningsmetoder, vurderet ud fra kundens risikoprofil at vurdere hvilke kriterier virksomheder bør benytte i deres valg blandt forskellige finansieringskilder og former at kunne foretage beregninger af forskellige lån og kreditters effektive rente før og efter skat og under hensyntagen til forskellige låneomkostninger (kreditforeningslån, banklån, kassekredit, leverandørkreditter og udlandslån med fastkurs) at komme med alternative finansieringsforslag før og efter skat ved hjælp af relevante beregningsmetoder og vurderet ud fra kundens risikoprofil at kunne rådgive om investeringsforslag og finansieringssammensætning Undervisningsform: Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, gruppeopgaver der gerne tager afsæt i små cases fra praksis samt opgaveregning. Erhvervsøkonomi II Vægt: 2 ECTS Placering: 2. semester Tema 3 - Den finansielle sektor og samfundet sammenhænge mellem indsats af produktionsfaktorer og produktion af varer og ydelser virksomhedens omkostnings- og afsætningsfunktioner forskellige omkostningstyper og deres afhængighed af faktorindsats og kapacitetsudnyttelse Target pricing

16 optimering ved flervareproduktion Den studerende skal have færdigheder i: at foretage elasticitetsberegninger herunder beregning af pris, krydspris- og indkomstelasticitet at foretage optimeringsberegninger ud fra omkostnings- og afsætningsforhold under hensyntagen til kapacitetsforhold, afsætning på flere markeder (prisdifferentiering ved monopol og fuldkommen konkurrence) og forskellige konkurrenceforhold. at foretage lønsomhedsberegninger ud fra kalkuler og Activity Based Costing at håndtere erhvervskunders driftsøkonomiske forhold på såvel omkostningssom afsætningssiden Undervisningsform: Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, gruppeopgaver der gerne tager afsæt i små cases fra praksis samt opgaveregning. Erhvervsøkonomi III Vægt: 8,5 ECTS Placering: 3. semester Tema 5 - Erhvervskunderådgivning bogføring værdikæden og dens relation til konkrete omkostningsposter indhold og sammenhænge i årsrapporter med dertil hørende pengestrømsanalyser og budgetter. regnskabsanalyser og regnskaber aflagt af virksomheder likviditets-, resultat- og balancebudgetter med tilhørende budgetkontroller. erhvervskunders økonomiske kreditværdighed. Corporate Governance Discounted-cash-flow-modellen og herunder de gennemsnitlige kapitalomkostninger (WACC) og betaværdier

17 Den studerende skal have færdigheder i: at udarbejde og vurdere en regnskabsanalyse med afsæt i Dupont-modellen, der kan belyse virksomhedens driftsøkonomiske situation og forventede udvikling. at opstille og vurdere resultat-, likviditets- og balancebudgetter og vurdere hvilke virkninger forskellige ændringer i budgetforudsætningerne kan have (budgetsimulering). at foretage en risikovurdering af en erhvervskunde ud fra økonomiske forhold. at analysere og vurdere virksomhedens anlægs- og driftsinvesteringer ud fra en helhedsbetragtning. at vurdere balancestruktur herunder gearingen og løftestangseffekten. at håndtere komplekse sammenhænge i erhvervskunders driftsøkonomiske forhold. selvstændigt at vurdere en virksomheds regnskab og budgetter med henblik på en samlet risikovurdering og finansieringsanmodning (kreditvurdering). Undervisningsform: Undervisningen er baseret på et samspil mellem klasseundervisning, gruppeopgaver der gerne tager afsæt i små cases fra praksis samt opgaveregning. GLOBAL ØKONOMI Vægt: 10 ECTS Placering: 1., 2. og 3. semester MÅL: Den studerende skal have viden om samfundsøkonomiske, politiske, demografiske og miljømæssige forhold på mikro- og makroøkonomisk niveau. Den studerende skal endvidere ud fra teoretiske modeller kunne analysere og vurdere konsekvenserne af mikro- og makroøkonomisk politik under forskellige samfundsøkonomiske forudsætninger. Endelig skal den studerende selvstændigt kunne vurdere

18 sammenhænge mellem samfundsøkonomiske målsætninger, balanceproblemer, økonomisk politik, international handel, demografi og velfærd. Prisdannelsen på varemarkederne under forskellige markedsformer Forbruger og producentoverskud Markedsformer (fuldkommen konkurrence, monopolistisk konkurrence, oligopol og monopol) Prisdannelsen på faktormarkedet med fokus på arbejdsmarkedet Pareto optimalitet og markedseffektivitet Eksternaliteter Mikroøkonomiske og politiske indgreb samt disses effektivitetsvirkninger Demografi og arbejdsmarkeds struktur Elasticitetsbegrebet og dets anvendelse Nationalregnskabets indhold og opbygning, herunder især forsyningsbalancen De forskellige samfundsøkonomiske mål og deres indbyrdes samspil Konjunkturudvikling Sammenhængen mellem arbejdsløshed, nationalindkomst, inflation og betalingsbalance Pengemængdebegreber samt pengeudbud og -efterspørgsel Rentedannelsen og rentestruktur Valutakursdannelsen ved både flydende og faste kurser Forskellige valutakursregimer, herunder det europæiske valutasamarbejde Klassiske og nyere handelsteorier Teorier om samfundets indkomstdannelse og sammenhænge mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance Kortsigtet konjunkturpolitik, dvs. pengepolitik og finanspolitik formål, anvendelse, virkemidler, muligheder og begrænsninger Langsigtet strukturpolitik, herunder arbejdsmarkedspolitik og den demografiske udvikling At vurdere virkningerne på offentlige finanser og offentlig gæld af økonomisk politik At vise og beregne forbruger- og producentoverskud

19 At vurdere overnormal profit på kort og lang sigt At analysere og vurdere eksternaliteter At vurdere markedseffektivitet og dødvægtstab At vurdere effektivitetsvirkninger af forskellige mikroøkonomiske og politiske indgreb At beregne ligevægtspriser under forskellige markedsformer selvstændigt kunne indsamle relevant information om nationalregnskabstal og samfundsøkonomiske nøgletal At læse og beskrive et lands samfundsøkonomiske niveau og udvikling ud fra relevante samfundsøkonomiske rapporter og nøgletal At kunne anvende teoretiske modeller til at analysere rentedannelsen og valutakursdannelsen At kunne analysere udviklingen i betalingsbalancen og vurdere konkurrenceevnen At anvende makroteoretiske modeller for samfundets indkomstdannelse og sammenhænge mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance og offentlige finanser At vurdere hvilken markedsform, der er gældende for de enkelte brancher samt markedsformens betydning for branchen Selvstændigt at kunne vurdere mikroøkonomiske indgrebs betydning for samarbejdspartnere og kunder (eksempelvis en stykafgift) At formidle en konjunkturvurdering, den økonomiske udvikling og forventning til denne til samarbejdspartnere og kunder (erhvervslivet) Selvstændigt at kunne vurdere virkningerne af ændringer i renteniveau og valutakurs for samarbejdspartnere og kunder (erhvervslivet) At formidle forventninger til den samfundsøkonomiske udvikling til samarbejdspartnere og kunder selvstændigt at kunne vurdere virkningen af økonomiske politikker under forskellige valutakursregimer og økonomier vha. teoretiske modeller Udprøvning: Årsprøven (1. eksterne) og Faglig prøve (2. interne)

20 Global Økonomi I Vægt: 3,25 ECTS Placering: 1. semester Tema 1 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag Prisdannelsen på varemarkederne under forskellige markedsformer Forbruger og producentoverskud Markedsformer (fuldkommen konkurrence, monopolistisk konkurrence, oligopol og monopol) Prisdannelsen på faktormarkedet med fokus på arbejdsmarkedet Pareto optimalitet og markedseffektivitet Eksternaliteter Mikroøkonomiske og politiske indgreb samt disses effektivitetsvirkninger Demografi og arbejdsmarkeds struktur Elasticitetsbegrebet og dets anvendelse At vise og beregne forbruger- og producentoverskud At vurdere overnormal profit på kort og lang sigt At analysere og vurdere eksternaliteter At vurdere markedseffektivitet og dødvægtstab At vurdere effektivitetsvirkninger af forskellige mikroøkonomiske og politiske indgreb At beregne ligevægtspriser under forskellige markedsformer At vurdere hvilken markedsform, der er gældende for de enkelte brancher samt markedsformens betydning for branchen Selvstændigt at kunne vurdere mikroøkonomiske indgrebs betydning for samarbejdspartnere og kunder (eksempelvis en stykafgift)

21 Global Økonomi II Vægt: 3,75 ECTS Placering: 2. semester Tema 3 - Den finansielle sektor og samfundet Nationalregnskabets indhold og opbygning, herunder især forsyningsbalancen De forskellige samfundsøkonomiske mål og deres indbyrdes samspil Konjunkturudvikling Sammenhængen mellem arbejdsløshed, nationalindkomst, inflation og betalingsbalance Pengemængdebegreber samt pengeudbud og -efterspørgsel Rentedannelsen og rentestruktur Valutakursdannelsen ved både flydende og faste kurser Forskellige valutakursregimer, herunder det europæiske valutasamarbejde Klassiske og nyere handelsteorier At selvstændigt kunne indsamle relevant information om nationalregnskabstal og samfundsøkonomiske nøgletal At læse og beskrive et lands samfundsøkonomiske niveau og udvikling ud fra relevante samfundsøkonomiske rapporter og nøgletal At kunne anvende teoretiske modeller til at analysere rentedannelsen og valutakursdannelsen At kunne analysere udviklingen i betalingsbalancen og vurdere konkurrenceevnen At formidle en konjunkturvurdering, den økonomiske udvikling og forventning til denne til samarbejdspartnere og kunder (erhvervslivet) Selvstændigt at kunne vurdere virkningerne af ændringer i renteniveau og valutakurs for samarbejdspartnere og kunder (erhvervslivet)

22 Global Økonomi III Vægt: 3 ECTS Placering: 3. semester Tema 5 Erhvervskunderådgivning (2 ECTS) Teorier om samfundets indkomstdannelse og sammenhænge mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation og betalingsbalance Kortsigtet konjunkturpolitik, dvs. pengepolitik og finanspolitik formål, anvendelse, virkemidler, muligheder og begrænsninger at anvende makroteoretiske modeller for samfundets indkomstdannelse og sammenhænge mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance og offentlige finanser at formidle forventninger til den samfundsøkonomiske udvikling til samarbejdspartnere og kunder Tema 6 Finansielle virksomheder (1 ECTS) Langsigtet strukturpolitik, herunder arbejdsmarkedspolitik og den demografiske udvikling At vurdere virkningerne på offentlige finanser og offentlig gæld af økonomisk politik at anvende makroteoretiske modeller for samfundets indkomstdannelse og sammenhænge mellem nationalindkomst, arbejdsløshed, inflation, betalingsbalance og offentlige finanser selvstændigt at kunne vurdere virkningen af økonomiske politikker under forskellige valutakursregimer og økonomier vha. teoretiske modeller

23 ERHVERVSJURA Vægt: 12 ECTS Placering: og 3. semester MÅL: Praktisk anvendt juridisk metode og relevante retsreglers anvendelse i den finansielle sektor. Selvstændigt at kunne varetage finansiel kunderådgivning juridisk og etisk forsvarligt og selvstændigt at kunne identificere juridiske problemstillinger og argumentere for problemets løsning også i samspil med andre finansielle fagområder. At kunne anvende de juridiske færdigheder forebyggende således, at konflikter kan undgås eller minimeres og yderligere professionel bistand inddrages. Udprøvning: Årsprøven (1. eksterne prøve) og Faglig pøve (2. interne) Erhvervsjura I Vægt: 7 ECTS Placering: 1. semester Den studerende arbejder effektivt, metodisk og problemorienteret samt får et overblik over den finansielle sektor. Den studerende får forståelse for den finansielle sektors produkter og produkternes juridiske grundlag, idet det er grundlæggende ift. at kunne yde kunderådgivning. Tema 1 Introduktion til finansiel virksomhed og metode samt basisfag Retssystemets opbygning og funktion, terminologi, retskilder og fortolkning National (og hvor relevant international) regulering af det finansielle erhverv og dets kunder

24 Aftaleretlige forhold i den finansielle sektor Juridisk metode - konfliktløsende og konfliktforebyggende At kunne anvende og vurdere de grundlæggende erstatningsbetingelser ved erstatning udenfor kontrakt At anvende reglerne om aftaler og fuldmagt At tilegne sig aktuel og ny juridisk viden og færdigheder med henblik på selvstændigt at kunne løse simple juridiske opgaver indenfor erstatningsret og aftaleret At kunne formidle forskellige juridiske løsninger på simple finansielle opgaver i relation til privatøkonomiske eller erhvervsøkonomiske situationer Tema 2 Den finansielle sektor og finansielle produkter Grundlæggende forsikringsret Forskellige fordringstyper At kunne anvende reglerne om finansiel sikkerhedsstillelse i sammenhæng med andre juridiske emner At anvende reglerne og praksis omkring køb og salg af fast ejendom At anvende reglerne og retspraksis om tinglysning At kunne anvende reglerne om fordringers ophør At kunne anvende reglerne og retspraksis om fordringers overdragelse På baggrund af relevante økonomiske/statistiske og juridiske forhold at kunne foretage en risikovurdering af finansielle produkter

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind II: Fagbeskrivelser Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind II: Fagbeskrivelser Revideret 12. aug 2013 (kiru) Finansielle virksomheder og markeder Vægt:

Læs mere

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013.

Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen for erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet, BEK 555 af 29/05/2013. Den engelske betegnelse for uddannelsen er Academy Profession Degree

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom 2013-2015. Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet. Version 0.9 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannels en inden for finansområdet Version 0.9 2013-2015 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2 1.1 Finansielle markeder

Læs mere

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016

Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Studieordning for finansøkonom fællesdel 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.1 01.09.2014 1/39 Denne studieordning

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom 2014

Studieordningen for finansøkonom 2014 Studieordningen for finansøkonom 2014 Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management version 1.0 01 09 2014 (27 08 2014 EAL) FÆLLESDEL Denne

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016

Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Studieordning for finansøkonom Fællesdel & Inst.del 2014-2016 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2014 1/62 Denne

Læs mere

Studieordning for finansøkonom

Studieordning for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelse indenfor finansområdet (finansøkonom AK) Academy Profession Degree Programme in Financial Management Godkendt 21. august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør Gregers

Læs mere

Studieordning 2014-2016

Studieordning 2014-2016 Studieordning 2014-2016 Finansøkonom Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.3 Revideret 27.10.2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 2 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom. Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

2013-2015. Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom. Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansøkonom Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet 2013-2015 Revideret 19. aug. 2013 Version 1.0 Indhold 1 Finansielle markeder og rådgivning... 2

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg August 2016 Studieordning for uddannelsen til Finansøkonom ved Erhvervsakademi Dania Godkendt af rektor på vegne af bestyrelsen.

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Årgang feb

Studieordning for finansøkonom Årgang feb Studieordning for finansøkonom Årgang feb. 2017-19 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Godkendt den 12. januar 2017 Underskrift Uddannelseschef Kim Hass Rubin Underskrift Rektor Jens Mejer

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel Version - 03.11. 2016 2016-2018 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management 1/38 Denne studieordning

Læs mere

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet

Studieordning for finansøkonom Fællesdel. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Studieordning for finansøkonom Fællesdel 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management Version 0.2 15.08.2015 1 2 Denne studieordning

Læs mere

Academy Profession Degree Programme in Financial Management

Academy Profession Degree Programme in Financial Management Academy Profession Degree Programme in Financial Management Indholdsfortegnelse 1. Studieordningens rammer 4 1.2 Overgangsordninger 5 2. Optagelse på uddannelsen 5 2.1 Krav til uddannelsen og/eller fagfordeling

Læs mere

professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der

professionsbacheloruddannelser. Denne studieordning suppleres af institutionsdelen af studieordningen, som er fastsat af den enkelte institution, der 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 4 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 4 2.1. Finansielle markeder og rådgivning I-III... 4 2.1.1 Finansielle markeder og rådgivning

Læs mere

Studieordning

Studieordning Studieordning 2015-2017 Fællesdel (AK) AP Graduate in Financial Management Version Revideret 1.12.06 2015 Revideret xx. xxxxx 2014 e Fælles del 1. Studieordningens rammer... 1 1.1. Studieordningens ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Fagplan for statistik, efteråret 2015

Fagplan for statistik, efteråret 2015 Side 1 af 7 M Fagplan for statistik, efteråret 20 Litteratur Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø (HK): Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave, ISBN 9788741256047 HypoStat

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014)

Studieordning for finansbachelor 2014-2018. Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) Studieordning for finansbachelor 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2014 (EAL 27.08.2014) 1/77 Denne studieordning udgør den

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/58 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Februar optag Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Februar optag Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. februar 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

Studieordning 2014-2018

Studieordning 2014-2018 Studieordning 2014-2018 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 08.09.2014 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1.

Læs mere

Finansøkonom. Valgfagskatalog

Finansøkonom. Valgfagskatalog Finansøkonom Valgfagskatalog Efterår 2016 Indhold 1 Indledning... 1 2 Human Ressource Management... 2 3 Indledende ejendomshandel... 3 4 Markedsføringsplanlægning... 4 5 Organisation og ledelse... 5 6

Læs mere

Studieordning 2015-2019

Studieordning 2015-2019 Studieordning 2015-2019 Finansbachelor Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 Revideret 21.08.2015 Side 0 af 58 Indhold Fælles del Indhold Fælles del... 1 1. Studieordningens rammer...

Læs mere

Studieordningen for finansøkonom

Studieordningen for finansøkonom Studieordningen for finansøkonom 2015-2017 Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Academy Profession Degree Programme in Financial Management INDHOLDSFORTEGNELSE Fællesdel... 3 1. indledning...

Læs mere

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg

Studieordning for uddannelsen. Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet. Finansøkonom. Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg Studieordning for uddannelsen Erhvervsakademiuddannelse inden for finansområdet Finansøkonom Erhvervsakademi Dania Hobro Silkeborg 1. september 2017 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 6 1.1. Ikrafttrædelsesdato...

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, foråret 2015 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen

Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Information til virksomheder om praktikanter fra finansøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Vi håber, at du og din virksomhed sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores finansøkonomer.

Læs mere

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning

Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning Side 1 af 6 Statistik vejledende læreplan og læringsmål, efteråret 2013 SmartLearning Litteratur: Kenneth Hansen & Charlotte Koldsø: Statistik I økonomisk perspektiv, Hans Reitzels Forlag 2012, 2. udgave,

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015

Studieordning for finansbachelor 2015-2019. Version 1.0 01.09.2015 Studieordning for finansbachelor 2015-2019 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.0 01.09.2015 1/76 Denne studieordning udgør den fælles del af studieordningen

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2008-2012. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2008-2012. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2008-2012 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Revideret version af 5. marts 2010 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2011 (skoleåret 2010-11) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2011 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011 og er fælles for følgende institutioner:

Læs mere

STUDIEORDNING. Finansøkonom

STUDIEORDNING. Finansøkonom STUDIEORDNING for Finansøkonom National del Revideret 21. januar 2018 Godkendt den Underskrift Uddannelseschef Underskrift Rektor Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte 4 2. Uddannelsen indeholder

Læs mere

Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013. Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management.

Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013. Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management. Studieordning for finansøkonom (AK) 2011-2013 Erhvervsakademiuddannelsen, Finans AP Graduate in Financial Management Finansøkonom Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2011

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2010 2012

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2010 2012 Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2010 2012 01-09- 2010 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2010 og er fælles for følgende

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Bind I Revideret: 13. juni 2013 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og

Læs mere

Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL AP Graduate in Financial Management Version august 2017

Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL AP Graduate in Financial Management Version august 2017 Studieordning Finansøkonom AK FÆLLESDEL 2017-2019 AP Graduate in Financial Management Version 1.0 10. august 2017 Godkendt af rektor Niels Egelund Oktober 2017 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte...

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. September. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind I Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og er fælles for følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 (skoleåret 2012-13) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Studieordning for finansbachelor

Studieordning for finansbachelor Studieordning for finansbachelor Uddannelsen til professionsbachelor i finans Bachelor s Degree Programme in Financial Management and Services Godkendt 21.august 2015 Områdechef Bo Steen Larsen Uddannelsesdirektør

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Årgang 2013-2017 Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring... 3 1.3 Organisation... 4

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2015-2018 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE

KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE KOOPERATIONENS LEDERUDDANNELSE EN AKADEMIUDDANNELSE 2014-2016 Reventlowsgade 14, 2., 1651 København V Tlf.: 33 55 77 30 www.kooperationen.dk kontakt@kooperationen.dk Akademiuddannelsen Kooperationens lederuddannelse

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2013 2015. Februar. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2013 2015 Februar Bind I Revideret 12. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september

Læs mere

Studieordning Finansøkonom. Finansøkonom. Studieordning Erhvervsakademi Sydvest 1

Studieordning Finansøkonom. Finansøkonom. Studieordning Erhvervsakademi Sydvest 1 Studieordning Finansøkonom Finansøkonom Studieordning 2017 Erhvervsakademi Sydvest 1 Indhold 1. Uddannelsens mål for læringsudbytte... 3 2. Uddannelsen indeholder 6 nationale fagelementer... 3 2.1. Finansielle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 IBC

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016. Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru)

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016. Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 21. august 2013 (kiru) Studieordningen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 (skoleåret 2014-15) Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I. Revideret: 12.

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning 2012 2014. Bind I. Revideret: 12. Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 Bind I Revideret: 12. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012

Læs mere

FINANSØKONOM INDHOLD ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST. Velkommen... 3

FINANSØKONOM INDHOLD ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST. Velkommen... 3 INDHOLD Velkommen........................... 3 Lokalsamfundet......................... 4 Tobaksrygning.......................... 4 Edb/adgang til EAM s faciliteter............. 4 Øvrige faciliteter........................

Læs mere

Finansbachelor Studieordning del II

Finansbachelor Studieordning del II Finansbachelor Studieordning del II Fagbeskrivelser Version 1.2 Revideret 21. august 2013 (kiru) Indhold 1 Branchekendskab og forretningsforståelse... 3 1.1 Forretningsforståelse... 3 1.2 Markedsføring...

Læs mere

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE

KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE KOOPERATIONENS AKADEMIUDDANNELSE I LEDELSE 2017-2019 Akademiuddannelsen Kooperationens Akademiuddannelse i ledlese er en videregående uddannelse, som du kan tage ved siden af dit arbejde. Den giver dig

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/33

Studieordning for Financial Controller 2015-2017. Version 1 02.06.2015. Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling 1/33 Studieordning for Financial Controller 2015-2017 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1 02.06.2015 1/33 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 2.

Læs mere

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016

Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Studieordning del II, fagbeskrivelser for finansbachelor 2012-2016 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 0.1 Revideret 7. juni 2012 Studieordningen

Læs mere

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding

Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Linjebeskrivelse for Generel Erhvervsøkonomi Kolding Bilag til studieordningen for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi, HA 1 af 8 Denne linjebeskrivelse er udarbejdet som et bilag, tilknyttet studieordningen

Læs mere

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt.

HA har 11 obligatoriske kurser (hvoraf dog det ene, metode, kan tages i to versioner), tre valgfag og et bachelorprojekt. HA Almen Erhvervsøkonomi HA er den klassiske bacheloruddannelse i erhvervsøkonomi, oprettet i 1928, og opbygget omkring de fire grund-discipliner, som i vore dage anses for at være erhvervsøkonomiens kerneområder:

Læs mere

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse

International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse International økonomi HH2A&C Undervisningsbeskrivelse Termin Sommer 2012 Institution ZBC-Vordingborg Uddannelse HHX Fag og niveau International økonomi, B Lærer Torben Jensen Hold International økonomi

Læs mere

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015

Uddannelsesudvalg. Finans og Økonomi 19. januar 2015 Uddannelsesudvalg Finans og Økonomi 19. januar 2015 Agenda Velkomst og præsentation Gennemgang af kommissorium v/uddannelseschef Kim Hass Rubin bilag 1 Konstituering v/ Uddannelseschef Kim Hass Rubin Præsentation

Læs mere

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi

International Økonomi Niveau A Bettina Tornby Introduktion til international økonomi. Danmarks økonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e- mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX International

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2011 Grenaa

Læs mere

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning September. Bind I

Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet. Studieordning September. Bind I Finansøkonom (AK) Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet Studieordning 2012 2014 September Bind I 1 Studieordningen gælder for studerende med studiestart pr. september 2012 og er fælles for

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.1 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru)

Studieordning for finansbachelor 2011-2015. Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru) Studieordning for finansbachelor 2011-2015 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 21. aug 2013 (kiru) Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC-

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2012 Institution Handelsskolen Minerva, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 15/16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Haderslev Handelsskole hhx International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014/2015 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 2, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014-15 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder http://www.toha.dk, e-mail:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko B ved mf Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko B Michael Harritsø Frederiksen (mf) 2a16 Forløbsoversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 11/12 Roskilde

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne

DIPLOMUDDANNELSE I INTERNATIONAL HANDEL OG MARKEDSFØRING (MERK.D) Videre- og efteruddannelse for voksne (MERK.D) Arbejder du med afsætning af virksomhedens produkter eller kunne du tænke dig at arbejde med salg og markedsføring? Ønsker du bare ny inspiration og faglig udvikling på højt niveau? Tag en diplomuddannelse

Læs mere

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services

Studieordning for finansbachelor 2010-2014. Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Studieordning for finansbachelor 2010-2014 Professionsbacheloruddannelse i Finans Bachelor of Financial Management and Services Version 1.2 Revideret 2. juli 2012 Studieordningen gælder for studerende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2010 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier HHX International økonomi B Erling

Læs mere

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College.

Studieplan. Stamoplysninger. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College. Studieplan Stamoplysninger Periode August 2015 Juni 2016 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx International Økonomi B Heidi Høyer STU-InternationaløknBhh1114-F16-MAR

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj Juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Virksomhedsøkonomi

Læs mere

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer)

10 ECTS 1C Projektstyring (planlægning og styring af tid, processer og ressourcer) Bilag 1: Oversigt over obligatoriske uddannelseselementer og fag 1. semester 5 ECTS 1A Byggeforståelse (introduktion til byggebranchen) Skal kunne håndtere afkodning af detaljeringsgraden af udbudsmaterialet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Herningsholm Gymnasium HHx International Økonomi

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX International økonomi B Ole

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet FINANSØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2008-2010 Januar. TietgenSkolen

Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet FINANSØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2008-2010 Januar. TietgenSkolen Erhvervsakademiuddannelsen inden for finansområdet FINANSØKONOM (AK) STUDIEORDNING 2008-2010 Januar TietgenSkolen Januar 2009 Forord Denne studieordning for Finansøkonomuddannelsen er udarbejdet i fællesskab

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 10 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Finansiering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj- juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) hhx Finansiering C

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret 01.07.2013 for Akademiuddannelse i Økonomi og Ressourcestyring Revideret Studieordningen er gældende fra 1. juli 2013. Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Handelsgymnasiet Tradium, Rådmands Boulevard Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2010 Holstebro

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold International Business College - Aabenraa HHX

Læs mere

Velkommen til ØkIntro!

Velkommen til ØkIntro! Velkommen til ØkIntro! 15. November 2004-28. Januar 2005 Lars Peter Østerdal Mail: lars.p.osterdal@econ.ku.dk Tlf: 35 32 35 61 Kontor: Økonomisk Institut, Nørregade 7A, 1. sal. www.econ.ku.dk/lpo Kursushjemmeside:

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING

DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING DIPLOMUDDANNELSE I SEKSUALVEJLEDNING Studieordning gældende fra sommeren 2011 Diplomuddannelse i Seksualvejledning Diplomuddannelsen i Seksualvejledning er et tilbud om kompetenceudvikling, der giver de

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen

Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Information til virksomheden om praktik på markedsføringsøkonomuddannelsen Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores markedsføringsøkonomer. Her har vi

Læs mere

International økonomi A hhx, august 2017

International økonomi A hhx, august 2017 Bilag 37 International økonomi A hhx, august 2017 1. Identitet og formål 1.1. Identitet International økonomi er et samfundsvidenskabeligt fag, der omhandler viden, kundskaber og færdigheder om den samfundsøkonomiske

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: August 2016 juni

Læs mere

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit

HD 2. del Finansiel Rådgivning. En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit HD 2. del Finansiel Rådgivning En efteruddannelse indenfor bank, pension, forsikring og realkredit Rådgiver inden for den finansielle sektor Hvem henvender uddannelsen sig til? Medarbejdere inden for bank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Inter øko A ved sk Termin Juni 117 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Erhvervsskolerne Aars hhx Inter øko A Sven E Kristiansen (sk) 3b16 Forløbsoversigt (15) Forløb

Læs mere