Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I"

Transkript

1 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. I 7/ elever deltog i Georg Mohr konkurrencen i matematik. Opgaven + løsningsark er udleveret til kolleger. Datamaskinen i nr.70 gik ned. Der er sat ny harddisk i og der vil gå nogen tid inden alt er genindlæst. 23/1 Oplysningsmøde. & FS er tilstede. Fra matematiklærerforeningen: To vejledende eksempler på studentereksamensæt til matematisk linie 2-årigt forløb til B-niveau. Begge med og uden hjælpemidler. xx-8-2ny Sættene er udleveret til lærerne i klasserne. Der er sat et eksemplar i nr.70 og et på kontoret. Eksamenssæt i HF-fællesfag og HF- tilvalg: HF V HF VG HF V HF V Eksemplarer i nr.70 Nyanskaffelser: Video : Sines and Cosines part I,II,III Similarity Polynomials The Tunnel of Samos The Story of π Alle bånd er placeret i nr.59 og arbejdshæfter er placeret i det lille skab i nr.70 Bøger: Eksamensopgaver i matematik for matematisk linie 1.g 1997 LMFK EDB programmer mm MathType - en formeleditor til tekstbehandling. Alle kolleger har fået en diskette med programmet. Manual er placeret i det grønne skab i nr. 70 Netværket. Der er følgende nye programmer indlagt under fagprogrammer/matematik: MathType en formeleditor. Træningsprogrammer i løsning af ligninger, reduktion, den rette linie m.m. Programmet er programmeret i java og er hentet fra notecentralen på matematiklærerforeningens hjemmeside. Opdatering af GraphPap et program til at fremstille stort set alle slags papirer. Nyt ringbind i nr.70 med ekskursionsmål.

2 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. II 26/ Post Institut for Matematiske Fag, Århus universitet. - Indbydelse til universitetskursus under Åbent Universitet. Fotokopi i dueslag. Nyanskaffelser: Bøger: Ole W. Olsen :Sandsynlighedsregning m. opgaver. (forlaget Basis) Eksamensopgaver i matematik for HF fællesfag Bind (LMFK) Eksamensopgaver i matematik for HF fællesfag Bind (LMFK) Datamaskine i nr.70 Der er installeret følgende programmer: Windows Commander En fil- maneger. Alternativ til Windows stifinder. Office 97 Word, Excel, Access m.m. MathType Det installeres på følgende måde: På disketten vælges install, herefter følges instruktionerne Når MathType er indlæst, skal man indlæse dokumentet Cmdmsw97.doc og dobbeltklikke på feltet: Double-click here to install macros Amath96 - en freeware formeleditor som lægger en menubjælke i word. Installation: Indlæs amath96.dot i word og tilføj det i skabeloner og tilføjelsesprogrammer under menuen funktioner. Dokumentet gloss96a indeholder en oversigt over genvejstaster til forskellige symboler. Vi du f.eks. skrive skal du blot skrive equi efterfulgt af F3. Der er en fejl for π/2. I feltkoden står der et komma i stedet for et semikolon - det skal rettes i autoteksten for symbolet. En udskrift af gloss96a er sat op på opslagstavlen. Euklid Der ligger eksempler på brug af programmet Euklid udarbejdet af FS i ringbindet Undervisningsforløb med EDB Derive Manual ligger i det grønne skab. MathResource Et interaktivt matamatikopslagsværk. Cd-rom ligger i det grønne skab. Graphmatica Cabri Et geometriprogram fra Texas Instruments Der står 2 manualer på hylden nærmest datamaten i nr.70 Træningsprogram Træningsprogrammer i løsning af ligninger, reduktion, den rette linie m.m. Skrevet i Java Db3 Database med fagbiblioteket og noter. Der var ikke taget backup af den sidste måneds indlæsninger, så den er ikke helt opdateret endnu.

3 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. III 4/ Post : Fra Matematiklærerforeningen til medlemmerne: Eksamensopgaver i Matematik - til det 3-årige forløb til A-niveau 1998 Matematisk formelsamling til det 3-årige forløb til A-niveau 1998 ( delt ud til kollegerne i dueslagene ) Nyanskaffelser: Eksamensopgaver + Formelsamling til det 3-årige forløb til Aniveau. Der er bestilt anskaffet 40 eksemplarer til 2g højniveau. Kenneth Hansen :Knudeteori ( Systime) Fagbiblioteket: EK, MV, FS og er begyndt at gennemgå databasen over litteratur i nr.70. Bøgerne er sorteret efter decimalklassesystemet og vil blive sat op på hylderne i den orden de står i databasen. Når vi er færdig med opdateringen, vil der blive udfærdiget en liste over evt. forsvundne bøger. Vi har tænkt os, at der skal laves en sådan gennemgang hvert semester. Datamaskine i nr.70 Der er installeret følgende programmer: McAfee antivirus program Treepad En slags database over beskrivelser og eller vejledninger til matematikprogrammerne på datamaskinen. MV opdaterer jævnligt denne database. Graph-Link Et program til udveksling af data mellem lommeregner og PC. Anvendelse: Overførsel af programmer hentet fra f.eks. Internettet. Udprintning af grafer, tabeller mm fra lommeregnerens display. Lommeregnerens display kan overføres til Windows klippebord og kan derfra indsættes i dokumenter. Eks. : Programmerne ligger i mappen Ti overhold venligst mappestrukturen af hensyn til overskueligheden. Vejledning ligger i ringbindet EDB programmer og vejledninger Træningsprogrammer MV har indlagt diverse træningsprogrammer i mappen Matematik/træningsprogrammer Statistik - Statu123 (MV) Rentesregning - Annuitetslån (MV) Funktioner Funktion-visualiser (MV)

4 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. IV 19/ Post : Fra Undervisningsministeriet. Vedr. afvikling af prøven i skriftlig matematik på det 2-årige forløb til B-niveau efter den nye bekendtgørelse - uddelt i dueslag. Fra Matematiklærerforeningen : Vejledende eksempler på eksamensopgaver til det 1-årige forløb til A-niveau - uddelt i dueslag Matematiklærerforeningen: Jeg har sendt en liste med navne og e-post adresser til Matematiklærerforeningens Hjemmeside efter en liste, der har cirkuleret blandt kollegerne. Her er kollegernes e-post adresser: ( Ikke alle er sendt til Matematiklærerforeningens hjemmeside) Hans Henrik Hust Henning Wolder Jørgensen Ernst Kempf Jens Rechendorf Finn Steffensen Michael A. Søndergaard Christian Thybo Mogens Vinter Henrik Andreasen Jakob Bolko Manfred Andreasen Datamaskine i nr.70 Der er installeret følgende programmer: Diverse comalprogrammer (exe -filer) Opdatering af Graph Paper. Jeg har lavet en standardindstilling til millimeterpapir. Du skal vælge costum linear grid og sætte spacing between tin lines til 1. Nyanskaffelser: Peter R. Cromwell: Polyhedra ( Cambridge) Jens Carstensen: Opgaver - Matematik for HF fællesfag ( Systime ) Fagbiblioteket: Nyt ringbind med bogkataloger mm Nyt ringbind med disse nyhedsbreve Fotokopi: Matematikgruppen råder i foråret 1999 over 3410 kopier til fordeling mellem gruppens medlemmer. Jeg har foretaget en undersøgelse af den øjeblikkelige situation ( uge 10 ). resultatet fremgår af nedenstående skema: Lærer Forlods tildelt Rest på store maskine Rest på lille maskine Rest i alt Forbrug Re EK FS JB HA MA MV CT i alt Jeg har ikke noget bud på, hvordan de 3410 kopier skal fordeles - men det må vi jo snakke om, når der bliver problemer.

5 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. V 1999 EDB: Jeg har efter samtale med Orla Mathcad til gennemsyn i 2 måneder. Vi kan installere programmet på netværket, således at både elever og lærere kan teste programmet. Fagbiblioteket: Vi er nu færdige med at gennemgå bogsamlingen. Hermed følger listen med manglende bøger. Sidste gang bogsamlingen blev gennemgået var 14/ Titlerne med fremhævet tekst er dem, der allerede manglede på dette tidspunkt Forfatter Titel Forlag Jesper Frandsen Komplekse tal og fraktaler Systime Erik Vestergaard Astronomisk Navigation Matematiklærerf. Erling B. Andersen Har du en chance Akademisk Forl. Karush, William Matematisk opslagsbog Politiken Neunzert/Rosenberger Stichwort Mathematik Knauar Carstensen, Jens Matematik HF tilvalg opgaver Systime Carstensen, Jens Matematik HF tilvalgsfag Systime Pedersen & Søltoft Grundbog Moduler A Gyldendal Borch, Tommy Statistik Fag Jensen & Sørensen Plangeometri og algebra Ejlers Crone & Rosenquist Matematiske elementer 3.2 Gyldendal Fich, Hans Gymnasiematematik 4 Forum Jensen & Sørensen Differentialregning -Teori... Ejlers Jensen & Sørensen Integ.regn. og diff.ligninger Ejlers Andersen & Mogensen Matematik IV Gyldendal Hansen, Jens Pilegaard Vektorer og rumgeometri FAG Andersen & Mogensen Matematik III Gyldendal Halameisår & Seibt N.I.Lobatschewski Teubner Andersen, Tafteberg, Lützen Regnekunst og -værktøj fra old LMFK Owen G. Game theory Saunders Råde & Westergren BETA - Mathematics Handbook Chartwell-Brat Gleick, James Kaos -en ny vidensk. tilbliven Munksgaard Hjorth, Kliem & Markvorsen Suppl. opg. til mat. analyse 1 DTH Rudin, Walter Principles of math. analysis McGraw-Hill Poulsen, Ebbe Tue Fourierækker Mat.inst.Århus Jeppesen, Jens Statistisk induktion Akademiskbogh Jeppesen, Jens Statistisk metode Akademisk forl Kaufmann & Faure Intr. to operations reseach Academic Press Ala, Marco Elementære geometriske konstr. Bogan Hansen, Vagn Lundsgaard Den geometriske dimension NNF Følgende bøger er skrevet ind i databasen: H. G. Zeuthen Matematikkens historie Høst & Søns Forlag 1949 Razmas m.fl. Algebros ir analizés Kaunas 1993 Felsager & Schomacker Tænk med en graf Munksgaard 1997 Felsager & Nissen TI-92 kursusbogen Matematiklærerforeningen Brandt & Nissen Q.E.D. Abacus Vagn Lundsgaard Temaer fra geometrien Matematiklærerforeningen 1992 Peter R. Cromwell Polyhedra Cambridge 1997 Maurice Kendall Rank correlation methods Charles Griffin Robert Osserman Universets geom. poesi Gyldendal 1994 G.Papy Moderne matematik 1 Gyldendal 1971 Moderne matematik 2 Gyldendal 1971 Papy ( Steffen Jensen) Moderne matematik 1 Gyldendal 1971

6 EDB: Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. VI Mathcad er installeret i nr.70. Orla vil forsøge at installere programmet på netværket. Når det er sket lader jeg pakken cirkulere blandt de kolleger, der gerne vil installere programmet på egen maskine. 20/4 Mathcad er indkøbt i ét eksemplar. Interesserede kolleger vil kunne få en kopi af programmet på CD rom til egen PC. Henvendelse til Programmet vil blive installeret på maskinerne i lokale 67 men ikke på skolens netværk. Programmet er installeret på maskinen i lokale 70. TI-83. I brevet, udsendt til de kommende elever i 1g, er der skrevet følgende om grafisk lommeregner: Jeg skal gøre dig opmærksom på, at de skriftlige opgaver i fagene matematik, fysik, kemi og biologi er udarbejdet ud fra den forudsætning, at eleverne har såkaldte graflommeregnere. Disse skal erhverves af eleverne selv. Med henblik på at nedbringe udgiften til indkøbet, og da der i matematik vil blive undervist i brugen af grafisk lommeregner med typen TI 83 som eksempel, vil skolen foretage et samlet indkøb af disse for de interesserede i august måned. Du kan derfor med fordel vente indtil da med at anskaffe din graflommeregner Nyanskaffelser: Robert Osserman: Universets geometriske poesi Gyldendal Jørgen Ortmann: Til Rom med naturfag Naturfagsforlaget Carstensen & Frandsen: MAT 2B Systime MAT 2B opgaver Systime MAT 2A Systime MAT 2A opgaver Systime Hebsgaard & Sloth Højniveaumatematik 1 TRIP Mogens Ditlev Hansen Matematik, Økonomi, Optimering Abacus Bøgerne fra Sytime og TRIP er anskaffet i 2 eksemplarer. De vil først blive sendt til registrering efter afslutningen på semesteret. Indtil da er det muligt at låne det ene eksemplar til gennemsyn. Der skal altid står ét eksemplar i lokale 70. Husk at skive låneseddel!

7 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. VII Matematiklærerforeningen: Vi har modtaget et eksemplar af Matematisk Formelsamling samt Eksamensopgaver i Matematik for det 1-årige forløb til A-niveau Til gennemsyn på skråhylderne i lokale 70 TI-83 Lommeregnerne ( incl. eksempelsamling) til 1.g mat. og 2.g sproglig højniveau sælges på kontoret for 650 kr. Bliver der nogle i overskud, kan andre komme i betragtning. Et eksemplar af Carstensens En begyndervejledning til grafregneren TI-83 og Kom videre med grafregneren TI-83 er placeret til gennemsyn på skråhylderne i lokale 70. Jeg bestiller et par ekstra eksemplarer. Introduktion til matematik Jeg har lagt nogle bøger frem om emnet i lokale 70. Faggruppemøde Der indkaldes hermed til faggruppemøde i hultimen torsdag d.19.august. Emne: Koordinering af undervisningen i 1.g mat

8 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. VIII Nyanskaffelser: Matematiklærerforeningen Kirsti Andersen og Keld Nielsen Kirsti Andersen Jens Lund Essen og Winther Pedersen Carstensen og Toft Eksamensopgaver for det 3-årige A-niveau Synspyramider og forsvindingspunkter Geometrien bag perspektivet Tangentbestemmelse historisk set Utraditionelle matematikopgaver Matematiske Essays Omlagt undervisning Senest fredag d.27/8 skal jeg aflevere et skema, som indeholder oplysning om, hvilken bekendtgørelse holdene undervises efter, og hvor mange procent af det skriftlige arbejde der omlægges. Jeg vedlægger sammen med dette brev vejledning og et skema, som i bedes udfylde og aflevere til mig på fredag. Nye bekendtgørelse og undervisningsvejledninger Jeg har hentet dem på nettet og lagt dem på maskinen i nr.70 i mappen Dokumenter\Bekendtgørelser mm\ bilag23.htm matematik.htm EDB Vi har fået et tilbud på Mathcad Professional Academic 10-bruger flydende licens på kr ,- Flydende betyder at licensen rent faktisk er til mere end 10 brugere. Der er ikke umiddelbart penge til det. Skal vi søge økonomiudvalget? Mogens Vinter har installeret et program til brug til vektorregning. Programmet hedder Calc3d og ligger på skrivebordet. Programmet er under løbende udvikling. Datatek 99 Instituttet for Matematik og Datalogi - SDU afholder i efterårsferien DATATEK'99. Arrangementet henvender sig primært til elever i 3.g, 2.HF og 3.HTX, der er interesseret i uddannelse inden for moderne computer- og informationsteknologi. DATATEK'99 afholdes i Odense d Oktober. Det er gratis at deltage og rejseudgifter bliver dækket. SDU beder os at viderebringe indbydelser til elever, vi mener " vil have særligt udbytte af at deltage i et sådant arrangement i kraft af deres holdning til og præstationer i naturvidenskabelige fag. Elever, der ønsker at deltage, skal udfylde et spørgeskema og indsende det senest 10.september. Jeg lægger nogle eksemplarer af indbydelsen i nr. 70. Uddannelsesværk i samarbejde med Aalborg Universitet Jeg har modtaget en indbydelse fra Netværkscenteret,Aalborg Universitet, bl.a. med tilbud om et kursus i IT og elektronik - intelligente brugergrænseflader - hvad vil fremtiden bringe? V. forskningslektor Lars Bo Larsen, AAU m.fl. Eksemplar af indbydelsen i nr. 70. Skriftlig eksamen i matematik 1999 Rapporten indeholder bl.a. eksempler på opstilling af opgave med grafisk lommeregner. Jeg sørger for at rapporten bliver fotokopieret til alle.

9 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. IX 31/ Nyanskaffelser: Erling B. Andersen: Har du en chance? Akademisk forlag. Bestilt: George F. Simmons: Differential Equation with Applications and Historical Notes Mc Graw Hill 1995 Vejledende eksamenssæt: To prøvesæt til det 3-årige forløb til A-niveau samt et prøvesæt til det 1-årige forløb til A-niveau er udleveret til kollegerne. Et eksemplar af hvert vil være at finde i nr.70. EDB: Mappen med undervisningsforløb i EDB er blevet suppleret med følgende: 1) Introduktion til winplot a) Engelsk version ( fra Hawaii.edu) b) Oversat version ( + lidt ekstra ), dansk, MV ( bliver udvidet med tiden ) 2) Øvelser / "labs" Winplot: a) vedrørende parablers toppunkter b) på jagt efter den naturlige eksponentialfunktion c) på jagt efter a x Wingeom: a) opg.57 i Vektorer, Geometri og Differentialregning ( grundlæggende færdigheder i brug af programmet) b) Om ellipsen - "lab" Winstat: a) Simulering af kast med mønt ( binomialfordeling ) Installerede programmer: Truespace - et super 3D - CAD - program - ikon på skrivebordet Delphi ver.4 - brugt på pædagogisk dag i forbindelse med " en evighedskalender " ( i fremtid og fortid ), JB. De to tidligere omtalte formeleditorer amath96 og MathType vil for fremtiden ligge på en menubjælke i programmet Word, når det startes fra skolens netværk. OP og jeg har aftalt at indlæse det i den kommende uge. Fagmøder i lokale 70: Vi holder fagmøde i lokale 70 i 5.time hver mandag, hvis ikke andet er aftalt. Disse møder erstatter ikke et aftenmøde. Jeg vil indkalde til et sådant efter efterårsferien. Grafregnere: Jeg har sendt en forespørgsel til Gert Schomacker om muligheden for at få afholdt et lokalt grafregner kursus på skolen ( som omtalt i LMFK august nummeret ) I skrivende stund har jeg modtaget bekræftelse fra Gert, som har sendt det videre til Knud Nissen. Betingelsen for afholdelse af kurset er min. 10 deltagere. Knud Nissen udbeder sig et udspil fra os om tidspunkt ( eftermiddag/aften - 4 timer) Regionalmøde: Der er regionalmøde i Holstebro d. 9/11 kl Udover nogle interessante foredrag informationsteknologiske værktøjer og eksperimentel matematik er der mulighed til at stille spørgsmål til fagkonsulent og styrelsen, bl.a. om hvor meget forklaring der kræves ved brug af lommeregnere og om forskellen på de 2 A-niveauer.

10 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik. X 26/ Nyanskaffelser: Ole Fich Matelogik Forlaget Selund Hebsgaard & Sloth Højniveaumatematik 2 Trip Hebsgaard & Sloth Matematik for 1-årigt A-nivau Trip Halling & Lundgren Matematik B Forlaget Kurlund Jessen, Møller & Mørk Integral- og sandsynlighedsregning Gyldendal Østergaard Petersen Matematik leksikon Munksgaard EDB: Bøgerne ligger til gennemsyn på skråhylderne Mappen med undervisningsforløb i EDB er blevet suppleret med følgende: 1) Deskriptiv statistik og grafisk præsentation af data med EXEL og WORD. () 2) Wingeom-programmet - Instruktioner, øvelser og opgaver.(mv) 3) Eksempler på brug af programmet EUKLID. (FS) 4) Euler- linien øvelse med WINGEOM (MV) 5) Mathcad en kort introduktion skrevet i Mathcad (EK) Formeleditorer: MathType er blevet installeret på netværket, så den automatisk er knyttet til WORD ved opstart. På menubjælken skal man blot klikke på α for at aktivere MathType. AMath96 er også tilgængelig på netværket nu. Man kan få en menubjælke frem ved at gå ind under Funktioner Skabeloner og tilføjelsesprogrammer og afkrydse feltet AMATH96.DOT. Orla har lavet et spejl af en enkelt maskine, som skal køres på samtlige maskiner, og han er i gang med opgaven. Det tager nok en lille uge inden han har været igennem dem alle. Georg Mohr konkurrencen i matematik 2000: Konkurrencen afholdes Torsdag d. 6.januar kl Til kollegerne er udleveret materiale med en folder, multiple choice-opgavesæt med besvarelsesark og retteark Sidste tilmeldingsfrist er fredag den 10.december. Jeg foretager en samlet tilmelding fra skolen. Tilmeldinger skal mig i hænde senest onsdag den 8. december. Post : Fra Nils Hagstrøm har vi modtaget bestillingsliste til Facitlister til Vejledendeeksempler på eksamensopgaver i matematik. Skal vi indkøbe et sæt til fagbiblioteket? Fra Institut for Matematiske Fag, AUC, har vi modtaget et tilbud om hjælp til 3.års opgaver i matematik. Underskriveren Kim Emil Andersen er i øvrigt en tidligere elev her fra ( 3z 1991 ) Brevet er fotokopieret til kolegerne. Yderligere information findes på Regionalmødet i Holstebro: Vi var tre med fra skolen, EK, og MV. Vi hørte to spændende foredrag : Regulære polygoner glæder og sorger ved en informationsteknologisk tilgang v. Søren Eilers, KU og Eksperimentel matematik matematiske eksperimenter af Steen Markvorsen, DTU.

11 Vi havde lejlighed til at høre formanden Anne Winther Petersen og fagkonsulent Vibeke Svaneborg om ny bekendtgørelse, skriftlig og mundtlig eksamen ( bl.a. om det lave snit på B-nivau efter indførelse af 2-årigt A-nivau ), forskellen mellem de forskellige A-nivauer, dokumentation i skriftlige opgaver med brug af grafisk lommeregner, omlagt undervisning m.m. Jeg vil opfordre til at læse referatet i LMFK. TI-83 Mappen med Lommeregner Programmer mm er blevet supleret med følgende: 1) Tre ligninger med tre ubekendte (FS) 2) To ligninger med to ubekendte (FS) 3) Numerisk løsning af differentialligning på TI-83 med den forbedrede Eulermetode (FS) Viewscreen og overhead Der er nu overheads med monteret stik til strømforsyning af viewscreen i hvert af lokalerne 68, 69 og 70. BG har bevilget indkøbt en viewscreen ( og den er bestilt ), således at vi kan have overhead med viewscreen stående klar til brug i alle tre lokaler. Man skal blot hente en lærerlommeregner på øverste hylde i det grønne skab i lokale 70. Dem har vi to af. Vi råder også over to TI-92. De kan dog ikke tilsluttes viewscreen. Lommeregnerkursus: Jeg har kontaktet Knud Nissen, som har bedt mig komme med et udspil i form af hvornår og tid på dagen. Jeg har meddelt ham ( sidst i oktober ) at vi godt kan mobilisere 10 lærere ( incl. Flemming og Henning fra HTX ), og at vi gerne ser det afholdt en mandag eftermiddag fra inden jul. Jeg har ikke hørt fra ham siden. Jeg kontakter ham igen og foreslår samme tidspunkt, blot efter 1.januar. Skriftlige opgaver koordinering Vi har på et mandagsmøde drøftet arbejde med vejledende opgaver og var enige om, at det ville være en god ide at sende 1.g erne videre med en opgørelse over hvilke opgaver de har fået stillet. Jeg har udarbejdet en afkrydsningsliste fra de fire hæfter med vejledende opgaver(vedlagt eks fra Matematisk Linie 2-årigt forløb til B-niveau ). De fire regneark ligger på maskinen i nr. 70 i mappen Dokumenter/Opgaveark. Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser I den nærmeste fremtid skal vi i faggruppen diskutere ovenstående temahæfteserie ( nr ) fra Uddannelsesstyrelsen. Jeg har indlæst dokumentet på datamaskinen i nr.70. Vi vil tage emnet op i forbindelse med et faggruppemøde i det nye år. I LMFK er der en samlet oversigt over de nye regler i matematik, omlægning af skriftligt arbejde og ny eksamensbekendtgørelse ( der gøres specielt opmærksom på fejl i bilag 4 ) Oversigten over gældende bestemmelser, der er relevante for matematikundervisningen i gymnasiet og HF ( love, bekendtgørelser, cirkulærer, skrivelser og vejledninger mm) vil fremover kunne hentes på datamaskinen i nr.70 )

12 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik XI 12/ Post: Fra Undervisningsministeriet har vi modtaget: Integration af IT i gymnasiets matematikundervisning - en didaktisk udfordring. (af Morten Blomhøj ) Dec.99. Evaluering af forsøget i Naturfag model II. Med brevet er der resultatet af en spørgeskemaundersøgelse som skulle belyse årsagen til, at så få skoler har valgt at udbyde forsøget. Der er åbnet mulighed for at udbyde naturfag efter model II også næste skoleår. Dog uden ekstra bevilling. Ansøgningsfristen er 1.marts Indbydelse til Utbildningsdagar i matematik för intresserade gymnasielärare 31/3 ¼ i Trollhättan. Tilmeldingsfrist 1.marts. Materialerne ligger på skråhylden i nr.70 Nyanskaffelser: Lommeregnerkursus: Facitlister til vejledende opgaver i matematik ( alle 4 niveauer) er anskaffet i ét eksemplar. De er at finde i vægskabet i lokale 70. Ikke til hjemlån. Faggruppen har erhvervet et gammel klenodie til regnemaskine. Det er OP, der i egenskab af arkivar i Thisted har skaffet den. Den er foreløbig placeret i det grønne skab. Jeg har før talt om, at vi burde anskaffe os et skab til udstilling af regnemaskiner gennem tiderne - a la skabet i religionslokalet (58) med relikvier. Jeg vil forelægge Jo ideen. Jeg har fået følgende fra Knud Nissen d. 14/12-99, men har ikke hørt fra ham siden. Jeg går videre med sagen. I mine bestræbelser for at finde en mandag, hvor jeg havde fri fra andre gøremål, er det lykkedes mig at svede vores aftale ud. Det må du sgu undskylde! Jeg sidder på et hotel i København netop nu, men vil snarest vende tilbage, når jeg kommer hjem. Vi finder en dato i det nye år. Mange hilsner Knud Georg Mohr konkurrencen i matematik 2000: Konkurrencen blev afholdt d. 6/1 med velvillig assistance fra JB, CT og Jane. Der var 9 deltager i alt. 2 fra 3.g, 5 fra 2.g samt 2 fra 1.g Opgaverne samt løsningsforslag er udleveret til kollegerne. EDB: Mappen med undervisningsforløb i EDB er blevet suppleret med følgende: Numerisk løsning af differentialligninger. FS. Opdatering af Graph paper printer. På datamaskinen i lokale 70 er der lagt en genvej på skrivebordet. Mogens beder Orla om at opdatere programmet på skolens netværk. Finn laver en kort vejledning til programmet.

13 Efteruddannelseskurser Mappen med sharewareprogrammer er blevet suppleret med følgende: 1) Graph paper printer 2) Mathe Ass. En windows version af det gamle dos - program MATHASS, som vi har licens på. Vi kunne overveje at få en licens på windowsversionen. Genveje til en engelsksproget dos version (7.0) og windowsversionen er lagt på skrivebordet på datamaskinen i nr.70. 3) Vektor- Ass. Et dos program til vektorregning - både plane og rumlige vektorer. Genvej til programmet ( vektor ) ligger på skrivebordet. En folder fra Matematiklærerforeningen med efteruddannelser i år 2000 er udleveret til alle fagkolleger. Husk at ansøgning om alle kurser skal indleveres til HJ senest 24/ Kursusmaterialer Vi abonnerer på kursusmateriale fra Matematiklærerforeningens efteruddannelseskurser. Mapperne med kursusmateriale indeholder foreløbig materiale fra kurserne i 1) Med matematiklæreren i Rom 2) Med matematiklæreren i Paris 3) Mundtlighed i matematikundervisningen 4) Kasinomatematik 5) Med matematiklæreren i Danmark 6) Undervisning i elementære færdigheder 7) Fra kugleramme til computere 8) Statistik Oplysningsmøde Lørdag d. 29.januar kl holder Thisted Gymnasium åbent hus. I lighed med sidste år udstiller fagene i fællesarealet. Kolleger der vil deltage i arrangementet bedes henvende sig til mig. Vi plejer at have et par søde og kvikke elever med det kan I jo tænke over. Faggruppemøde Der indkaldes til faggruppemøde tirsdag d. 1.februar kl Tema på mødet: Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. ( Uddannelsesstyrelsens temahæfteserie nr Den ligger på datamaskinen i nr.70) Forslag til andre emner til mødet bedes meddelt mig senest 28/1. Med henblik på arrangementet foreslår jeg, at det holdes på lærerværelset med lidt ost og rødvin.

14 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik XII 4/ EDB: Nye programmer og opdateringer: Word 2000 Dbase IV for Windows det betyder at databasen over fagbiblioteket, som er indtastet i dos-versionen Dbase 3+ nu kan overføres til et windowsprogram. Acrobat Reader Frontpage 2000 Opdatering af Gaphpaper. MV og FS har lavet standardopsætning af forskellige funktionspapirer. Vejledning vil blive sat op på opslagstavlen i nr.70. Kalender. Nyanskaffelser: Bestilt: Peter Weng og Ayoe Hoff: Evaluering i matematik og naturvidenskabelige fag i folkeskolen på grundlag af praktiske opgaver. Nørgaard Olsen: Lineær Algebra Akademisk forlag Indskrevet i databasen: Ole W. Olsen: Sandsynlighedsregning Differentialregning a Differentialregning b Geometri og funktioner Tal og funktioner Vektorregning ( alle fra forlaget Basis) Til indbinding: Ole W. Olsen: Vektorregning Basis Sandsynlighedsregning Oplysningsmøde Basis Lørdag d. 29.januar kl holdt Thisted Gymnasium åbent hus. MV, CT og deltog sammen med et par elever. CT holdt et foredrag ( om begrebet uendelighed ), og i fællesområdet var der demonstration af graflommeregner med viewscreen og matematikprogrammer på PC samt udstilling af matematisk litteratur m.m. Vi tror selv, at det er en god form, der er fundet, ikke mindst med elevernes deltagelse i arrangementet. Faggruppemøde Faggruppemøde tirsdag d. 1.februar kl Michael lagde hus til og serverede spændende snacks m.m. Tilstede var HA,, FS, Sø, MV og CT Vi diskuterede Udviklingsprogrammet for fremtidens ungdomsuddannelser. Der var stor enighed om at de nuværende ministerielle krav gennem bekendtgørelserne sætter store begrænsninger i muligheden for skemalagte fagpakker med henblik på tværfagligt projektarbejde i 2. og 3. g. I 1.g er der mulighed for samarbejde på flere måder, bl.a. gennem lærerteams. Vi diskuterede temahæftets forslag til områder i det almene gymnasium., hvor der er et særligt behov for indsats. Meget af det, man lægger vægt på i udviklingsprogrammet er noget vi allerede har arbejdet med som en naturlig udvikling af faget. Dog er det værd at være opmærksom på, at der er lagt op til mulighed for dispensation fra gældende bekendtgørelser, bl.a. med henblik på nye prøve- og eksamensformer.

15 Lommeregnerkursus: Diskussionen resulterede foreløbig i to helt konkrete forslag til indsats: 1) Tværfagligt samarbejde i introduktion i elementær talbehandling i fagene fysik, kemi og matematik. Det foreslås at fagene laver et fælles introduktionsforløb på to uger i de skemalagte timer, dvs. i alt 22 timer. Der søges om ekstra 22 timer ( uden forberedelse) til en "støttelærer", således at der i alle timer vil være en matematiklærer samt en fysik- eller kemilærer tilstede. Der findes et undervisningsmateriale ( fra Ikast Gymnasium ), som jeg vil bestille i nogle ekstra eksemplarer. Så man kan se et eksempel på indholdet af et sådant introduktionsforløb. Jeg kontakter fysik- og kemigruppen når materialet foreligger. 2) En web-side for matematik på skolens netværk. Jeg arbejder på et forslag til en sådan side. Når forslaget er klar, vil det blive lagt på maskinen i nr.70. Så vi kan diskutere den endelige udformning og indholdet. Jeg er nu blevet kontaktet af Knud Nissen ang. lommeregnerkursus. På faggruppemødet blev vi enige om at holde fast ved en mandag eftermiddag. Det blev til mandag d.28. februar kl Jeg har sendt forslaget til Knud Nissen. Jeg har aftalt med Finn, at skolen vil være vært med lidt smørrebrød som afslutning på kurset. Jeg vil gerne have tilmelding til kurset inden vinterferien! Husk at vi skal være mindst 10 deltagere. TI-92 Post: Faggruppen råder over to TI-92-ere - en grafisk lommeregner, der er et tilladt hjælpemiddel til skriftlig matematik på HTX. Det er kun et spørgsmål om tid, inden vi har den samme mulighed i matematisk gymnasium (der er flere forsøg i gang ). Jeg har talt med Poul Jungersen, der sidder i Matematiklærerforeningens arbejdsgruppe for grafiske lommeregnere. Han har skrevet en del noter (ca. 200 A4-sider) til TI-92. En del af dem kan også udmærket være til inspiration til arbejdet med TI-83. Jeg vil foreslå, at de bliver indkøbt til skolen. Skolen har modtaget en invitation til 2.g- og 3.g- matematikhold på det 3-årige forløb til A-niveau om at deltage i et projekt,der går ud på at " undersøge muligheder og konsekvenser for matematikundervisningen, når der anvendes avancerede matematikprogrammer i undervisningen." ( se vedlagte brev ) Projektet ligger helt i tråd med nogle af de indsatsområder, der er nævnt i undervisningsministeriets temahæfte. Da der er meget kort ansøgningsfrist og da vi højst kan forvente at få et enkelt hold med i projektet, har jeg aftalt med Finn, at vi sender en ansøgning fra skolen ( jeg er selv interesseret ). Rettelse : Jeg har just opdaget, at jeg i samtlige tidligere nyhedsbreve til faggruppen har stavet fagruppen med ét p. Længe leve tekstbehandlingens " kopier og sæt ind ". Jeg kan da håbe på,at det kan skærpe interessen for et samarbejde med dansk.

16 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik XIII 2/ Lommeregnerkursus: Kurset blev gennemført mandag d. 28. februar kl ha,, WJ, EK, Ny, FS, Sø, MV, hh og fp deltog. Knud Nissen talte bl.a. om numerisk differentiation, forklaringsgrad i forbindelse med lineær regression og tals opløsning i stambrøker. Det var en inspirerende eftermiddag såvel pædagogisk som fagligt. Noter angående korrelationskoefficienter og forklaringsgrad er udleveret til alle kolleger i mat-fys gruppen. Projekt med avancerede matematikprogrammer Jeg har sendt ansøgning af sted med tilmelding af mindst ét hold. TI-92 Jeg har bestilt et sæt noter om undervisningsforløb med TI92. Nyanskaffelser Peter Weng og Ayoe Hoff: Evaluering i matematik og naturvidenskabelige fag i folkeskolen på grundlag af praktiske opgaver. Nørgaard Olsen: Lineær Algebra Akademisk forlag Indskrevet i databasen: Halling & Lundgren Matematik B ( for Handelskolen ) Kurlund Hebsgaard & Sloth Højniveaumatematik 2 Trip Hebsgaard & Sloth Matematik for 1-årigt A-niveau Trip Ole Fich Matelogik Selund Jens Carstensen En begyndervejledning til TI-83 Jens Carstensen Kom videre med TI-83 Carstensen & Frandsen MAT 2A (+ opgaver) Systime Carstensen & Frandsen MAT 2B (+ opgaver) Systime Axelsen m.fl. Matematik HF tilvalg Gad Noter Knud Nissen Linear regression What do r and r 2 mean? (Findes i ringbindet Lommeregnerprogrammer mm. ) Bøger til efterlysning Erling B. Andersen Har du en chance? Akademisk forlag Landrock & Nissen Kryptologi 2.udg. Abacus EDB: Post: Opdatering af Graphpaper til version OP opdaterer det på skolens netværk. Fra Tove Lund har vi modtaget en indbydelse til forelæsningsrække på Holstebro Gymnasium. ( Udleveret til alle kolleger ). Tilmeldingsfristen er 21.marts. Jeg vil godt stå for en samlet tilmelding for kolleger der er interesseret, så vi kan arrangere fælles kørsel. Fra Helge Bennedsen er modtaget en om hans hjemmeside m. bl.a. programmeringssproget SML.

17 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik XIV 22/ Kursusmaterialer Ringbind 2 med kursusmateriale suppleret, det indeholder nu følgende emner: 1) Undervisning i elementære færdigheder 2) Fra kugleramme til computere 3) Statistik 4) Begrebsforståelse og ræsonnementer i differentialregning Projekt med avancerede matematikprogrammer: Vi har fået positivt svar fra Uddannelsesstyrelsen på vores ansøgning om at deltagelse med en 2.g klasse på 3-årigt forløb til A-niveau fra august Ud over vores skole er 12 andre skoler udvalgt til at deltage i "spydspidsprojektet". Der vil blive opbygget et web-sted, hvorfra det tilhørende undervisningsmateriale vil kunne hentes. Derudover vil der blive etableret elektroniske konferencer på Skolecom, hvor forsøgslærere, forsøgselever og andre vil kunne udveksle erfaringer. Nyanskaffelser: Erling B. Andersen Har du en chance? Akademisk forlag Post: 9/3-00 Fra Undervisningsministeriet: Vedrørende afvikling af prøverne i skriftlig matematik på 3-årigt A-niveau fra maj I dette brev præciseres det, at der ikke stilles opgaver, der kræver beregning af venstre-, højre- og midtsummer. Brevet kan ses på skråhylden i nr. 70. marts Fra Syddansk Universitet: Brochurer. Civilingeniør i mekatronik. 3 Brochure ligger på skråhylden i nr.70. EDB: Mappen med undervisningsforløb i EDB er blevet suppleret med følgende: Winplotprogrammet: Løsning af differentialligninger. (MV) Graphpaper til version MV har konfigureret enkelt- dobbeltlogaritmisk samt millimeterpapir. Efteruddannelse: Forelæsningsrække på Holstebro Gymnasium. og FS er tilmeldt. Foredragene er: Tirsdag d. 28/3 Søren Lundbye (AUC): Onsdag d. 12/4 Lisbeth Fajstrup (AUC): Geometri, topologi og flyreservationer. Torsdag d. 27/4 Bjarne Højgård (AUC): Hvordan man kan bruge state-space modeller til alt muligt. Random Walk Tværfagligt samarbejde i introduktion i elementær talbehandling i fagene fysik, kemi og matematik. Forslaget bliver behandlet i Pædagogisk udvalg torsdag d. 23/3. Et muligt undervisningsmateriale er bestilt til lærerne i faggrupperne og skulle være her i begyndelsen af denne uge. Det vil snarest blive runddelt.

18 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik XV 1/ Kursusmaterialer Ringbind 2 med kursusmateriale suppleret, det indeholder nu følgende emner: 1) Undervisning i elementære færdigheder 2) Fra kugleramme til computere 3) Statistik 4) Begrebsforståelse og ræsonnementer i differentialregning Tværfagligt samarbejde i introduktion i elementær talbehandling i fagene fysik, kemi og matematik. Forslaget bliver behandlet i Pædagogisk udvalg torsdag d. 23/3. Et muligt undervisningsmateriale er bestilt til lærerne i faggrupperne og skulle være her i begyndelsen af denne uge. Det vil snarest blive runddelt. Opgaver: Ringbindene med opgaver er blevet suppleret med sommerens opgaver samt et terminsprøvesæt til HTX mat B ( JB) TI-83: Jeg har rekvireret transparenter af TI-83 til brug på overhead projektoren. de ligger i det grønne skab i nr.70.

19 Nyhedsbrev fra faggrupperepræsentanten i matematik XVI 8/ EDB: MV har suppleret Mappen med vejledninger til matematikprogrammer ( Gul mappe) Indhold: Mathe-Ass Tysk Euklid Dansk Graphmatica Engelsk JK Graph Engelsk Winplot Engelsk ny Vejledningerne er ret udførlige Netværk Der er nu maskiner med opkobling til nettet i lokalerne 68,69,70 og 71. Mogens og jeg arbejder i ledige stunder på at opsætte maskinen i 70, så skrivebordet ligner det " gamle". Alle programmer og data er intakt. Lokale 70 Vi er i øjeblikket uden printer. Den gamle HP LaserJet 4l stod af. Jeg har bedt OP om at få sat en ny op. Alene besparelsen ved udskrift af funktionspapir og noter skulle berettige et sådant ønske. Formeleditor Formeleditorene amath96 og MathType arbejder Orla og jeg med at få installeret, så det virker på netværket. Mathematica Skolen har nu modtaget programmet Mathematica, som jeg skal køre forsøg med i MA-A 2yz. Der har været nogen (irriterende ) forsinkelse, og det varer nok lidt inden vi kommer i gang. Jeg har modtaget programmet med en personlig licens, og når vi får programmet installeret - der er licens til 20 arbejdspladser - vil eleverne få udleveret en personlig licens til hjemmebrug. Der er oprettet en konference på Skolekom med lærerværelse, support og undervisningsmaterialer. Det overvejes om eleverne skal have adgang til konferencen, eller om de skal have deres egen. Der er 8 skoler med i projektet. TI-83: Salget af TI83 til eleverne gik fint og smertefrit. Der var kun 12 lommeregnere i overskud. De er nu sendt tilbage til forhandleren ifølge aftalen. Vi fik igen i år en View-screen til TI83 og en lærermodel TI83 af Texas Instruments. View-screenen vil blive monteret på en overheadprojektor i lokale 43. Lærermodellen kunne passende lægges i skuffen under kateteret ( er det nødvendigt at montere lås? ) TI92 Undervisningsmaterialet til TI92 er nu kommet. Forfatteren er Poul Jungersen, som har kørt et forsøg med TI92 som hjælpemiddel til skriftlig eksamen. Introduktion i fysik, kemi og matematik. Der er gennemført et tværfagligt projekt i 1g matematikere. Det er min fornemmelse, at det bestemt er værd at gentage fremover. Jeg vil drøfte med de implicerede lærere, om der skal laves en eller anden form for evaluering af projektet. Skolen købte et undervisningsmateriale til evt. brug under projektet. Det består af en CDrom med bogen Introduktion i Matematik, Fysik og Kemi. Bogen er tænkt som engangsmateriale til eleverne. Alle 1.g matematikere har fået udleveret bogen. OP har lagt bogen ( i PDF- format ) på skolens netværk under Fagprogrammer - Matematik. Man kan så efter behov udprinte dele af den.

20 Kursusmaterialer Ringbind 2 med kursusmateriale er suppleret, det indeholder nu følgende emner: Nyanskaffelser 1) Undervisning i elementære færdigheder 2) Fra kugleramme til computere 3) Statistik 4) Begrebsforståelse og ræsonnementer i differentialregning 5) Det 20. århundredes matematik Ole Bredo Erhvervsuddannelsernes kvalifikationskrav med hensyn til matematik Danmarks Pædagogiske institut. Jens Carstensen: Facitlister til Eksamenssæt i HF-tilvalgsfag og fællesfag i matematik De er placeret i det lille skab i nr.70. Indskrevet i databasen: Carstensen & Frandsen Obligatorisk matematik 1 Systime Carstensen & Frandsen En begyndervejledning til TI83 Eget forlag Carstensen & Frandsen Kom videre med grafregneren Eget forlag Jesper Frandsen De(t) gyldne snit ( ny udgave) Systime Jens Carstensen Lineær algebra Systime Weng & Hoff Evaluering i matematik Danmarks Pædagoiske Inst. Nørgaard Olesen Lineær algebra Akademisk Forlag Arentoft, Mogensen m.fl. Introduktion til Mat. Fys. & Kemi IG-forlaget Morten C. Jørgensen Kaos og ikke elefanter Fremad Kirsti Andersen Regnekunst fra oldtiden Post: Fra Det teknisk - naturvidenskabelige fakultet, AUC, Har vi modtaget foredragskataloget " Universitetet sætter farver på undervisningen " Kataloget indeholder 53 foredrag, øvelser og workshops. Varigheden af de enkelte arrangementer er fra et par timer til en hel dag og mange af dem udbydes både på universitetet og på gymnasiet. Dvs. at kataloget byder på arrangementer i forbindelse med fællestimer, blokdage og endagsekskursioner. Faggruppemøder i lokale 70: Igen i år holder vi ugentlige faglige møder for interesserede fagkolleger i lokale 70. Jeg har ikke kunnet finde et tidspunkt på skemaet hvor alle kan, men 5. time mandag ser ud til at være der, hvor flest kan - et alternativ er 5.time onsdag. Møder erstatter ikke et aftenmøde. Jeg vil indkalde til et sådant efter efterårsferien. Der indkaldes hermed til første møde på mandag d.11/9. Jeg vil godt have at vide, om der er nogen, der gerne vil have et møde om onsdagen en gang i mellem.

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008

Beretning for Kemilærerforeningen 2007-2008 Beretning for lærerforeningen 2007-2008 1. Foreningen og medlemmerne lærerforeningens medlemstal har været næsten konstant gennem de senere år. Således var der den 1. juni 2008 681 medlemmer, hvoraf 398

Læs mere

Eksperimentel Matematik. En inspirationsbog

Eksperimentel Matematik. En inspirationsbog Eksperimentel Matematik En inspirationsbog Eksperimentel Matematik Matematiklærerforeningen 2007 Matematiklærerforeningen, 2007 Udgivet af Matematiklærerforeningen med støtte fra Undervisningsministeriet.

Læs mere

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende...

Første gang med RoboLab. RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære programmet at kende... Første gang med Robolab Af Christine Holm og Signe Kvist Mengel Virum Gymnasium, juni 2003 Indholdsfortegnelse RoboLab...1 Om systemet...1 Administration af klodserne...2 At bygge en robot...2 At lære

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag

183» september 2011. samfundsfagsnyt. foreningen af lærere i samfundsfag 183» september 2011 samfundsfagsnyt Tema: EU foreningen af lærere i samfundsfag Deadline: Blad nr. 184: 15.11.2011 Redaktion: Marie-Louise Bach, Ditte Kirstine Nørtoft Nielsen og Janne Bisgaard Wikman

Læs mere

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992

SLÆGT & DATA. Indholdsfortegnelse DIS-DANMARK 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 SLÆGT & DATA 6. ÅRG. NR.4 DECEMBER 1992 Indholdsfortegnelse Brothers Keeper version 5.1... 5 Soundex... 7 Tingbøger...9 Brothers Keeper nyt...11 SAKI/KOKI...14 Noget om modem...,1 8 Virus... 23 Godt kursus

Læs mere

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!!

HUSK: DEADLINE MANDAG KL. 12.00!!! Nr IV 26 sept 34 årgang 0907-5658 2001-2002M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift 2 Tryk: Tryk 16, Fiolstræde 10, MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan 1171København

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK

FUNNY MONEY FUNNY MONEY. Matematikkens Dag. Økonomiens Matematik. FUNNY MONEY - Økonomiens Matematik. Matematikkens Dag. Forlaget MATEMATIK B Lø nk or t D in n lø B B Meningen med materialet er at give indsigt i økonomiske forhold som penge, budget, opsparing og lån. Dette udelukker ikke, at det også kan være spændende at lære om økonomiske

Læs mere

Skoleleder- manual 2014

Skoleleder- manual 2014 Skoleledermanual 2014 Indholdsfortegnelse Velkommen til DBU s Fodboldskole 2014... 2 Nyt og vigtigt i 2014... 3 Arbejdsplan før, under og efter afvikling... 7 Januar... 7 Marts... 7 April... 7 Ugerne før

Læs mere

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S.

MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 5 MAJ 2012 UDGIVET AF LANDSORGANISATIONEN SKOLE OG FORÆLDRE MED IPADS I STEDET FOR BØGER ER DER GARANTI FOR ELEVERNES ENGAGEMENT I UNDERVISNINGEN...S. 3 LEDER SKOLENS VÆRDIER TIL DEBAT INDHOLD AF BENEDIKTE

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6

bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 22. januar 2014 I 105. årgang 1 bladet Kundejagt på nettet: Tema om online salg og markedsføring 12-21 Nye overenskomster skal være mere fleksible 6 Far og søn klar til generationsskifte 32 Mikrolån til

Læs mere

Control Your Money-universet

Control Your Money-universet 1 Control Your Money-universet Lærervejledning Et undervisningsmateriale i finansiel forståelse til matematik eller tværfaglige forløb i folkeskolen på 4.-10. klassetrin. 2 Indhold Indledning... 3 Oversigt...

Læs mere

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis

Indhold. Family Tree Maker. Generalforsamlingen 1998. Brothers Keeper. Læsekredsen. Nogle kirkebogserfaringer. GedComp i praksis Slægt & Data Indhold Udgives af DIS-Danmark (Databehandling i Slægtsforskning) E-mail: DIS@vip.cybercity.dk Web-side: users.cybercity.dk/~dko6959 Slægt & Data udkommer 4 gange årl. i månederne: Marts,

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt.

Kung-Fu Tema-Fest. Filmklubben P8 n præsenterer. På torsdag kl. 20:00. Nr. VI. MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift. 6. okt. Nr. VI 6. okt. 32. årgang 0907-5658 1999-2000M KISSN MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan, et ugeskrift Filmklubben P8 n præsenterer Kung-Fu Tema-Fest På torsdag kl. 20:00 Filmklubben P8'n præsenterer

Læs mere

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG

FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010. Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG FORENINGEN AF RADIOGRAFER I DANMARK 38. ÅRGANG - DECEMBER 2010 Glædelig jul og godt nytår FLEKSIBLE ARBEJDSTIDER OK 2011 RADIOGRAFIENS DAG INDHOLD RADIOGRAFEN Radiografen udkommer 10 gange årligt. Oplag:

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013

vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 vækst NYT FRA CENTROVICE / NO. 12-2013 Godt rustet til fremtiden Hvor svært kan det være? Spar penge på dine indkøb Afdragsfrihed i 10 år I udviklingens tegn INDHOLD Find vej i kontroljunglen Af Thea Dahl

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014

Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 - - Projektleder Gert Herner Svendsen December 2014 1 Indhold Forord... 3 1.0 Indledning... 5 2.0 Problemformulering... 6 3.0 Projektmetode... 6 4.0 Selektionskriterier... 7 5.0 2009 2012 Fagmentorprojekt

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010

Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap. Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket. Brugerforeningens kursus, marts 2010 Indførelse af ICPC-2-DK i Æskulap Update Hvad sker der på FMK-fronten? Opskrift på ny PC på netværket Brugerforeningens kursus, marts 2010 nr. 2 december 2009 æskulap brugerforening Brugerforeningens bestyrelse:

Læs mere

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Malaria ombord s. 8. Første udmønstring s. 15. Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 28 5. december 2011 Malaria ombord s. 8 Første udmønstring s. 15 Fra sportsjournalist til skibsmægler s. 26 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør SPECIALIST

Læs mere