VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER"

Transkript

1 Indholdsplan for Vostrup Efterskole Skoleåret 2014/2015 VOSTRUP EFTERSKOLE - SKOLE FOR MUSIK OG TEATER

2 Skolens værdigrundlag Baggrund og formål Rammer og regler Elevgruppe og indmeldelsesprocedure Dagsprogram

3 Baggrund og formål Værdigrundlag for Vostrup Efterskole Vi tror på, at eleverne i et dagligt fællesskab med udfordringer og oplevelser kvalificeres til at blive ansvarlige og ydende mennesker. Vi tror på, at en projektorienteret, tværfaglig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på musik og teater er med til at skabe selvstændige, modne igangsættere og kulturudøvere, der er rustet til kulturlivets mange udfordringer, med en tro på at det umulige er muligt. Vi tror på, at eleverne gennem forståelse for vores kulturelle baggrund får de bedst mulige betingelser for at fungere og deltage aktivt i et demokratisk samfund. Vostrup Efterskole er en skole for alle unge, der har interesse for musik eller teater. Skolen Skolen er oprettet i 1989 af en kreds af lokale kræfter samt skole- og teaterfolk fra hele landet. Skolen har hjemme i velholdte bygninger, der tidligere har fungeret som kostskole. Eleverne bor på 2 eller 4 mands værelser. Skolen har særdeles fine og veludstyrede faglokaler bl.a. stort scenografi- og billedværksted, mediatek, danse- og bevægelseshus og et musikhus med øvelokaler, lydstudie og musikscene samt filmværksted og studie. Vi har vort eget Teaterhus med syværksted og sminke/kostume afdeling. Teaterhuset rummer endvidere en fuldt udstyret teatersal med plads til 370 tilskuere. Teatersalen fungerer også som hele egnens teater- og koncertsal, og vi får derfor ofte besøg og optræden af såvel amatører som professionelle kunstnere. Skolens formål I følge vedtægterne er det skolens formål at drive en efterskole inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Skolen bygger på de grundtvigske skoletraditioner og tilbyder unge mellem 14 og 18 år almendannende undervisning. Skolen søger at give eleverne indsigt og forståelse for vore kulturelle værdier, for derigennem at give dem de bedst mulige betingelser for at deltage i et demokratisk samfund. Skolen søger gennem undervisning, fælles oplevelser og aktiv udøvelse at kvalificere eleverne til aktive, ydende deltagere i det danske kulturliv. Der tilstræbes en helhedsskabende, tværfaglig undervisning med særlig vægt på musik, teater og film. Skolens rammer og regler Når mange mennesker dagligt skal fungere sammen, er det nødvendigt at have nogle fælles rammer og regler. Ansvarlighed og personlig frihed Vores skole tager udgangspunkt i et miljø baseret på gensidig tillid og ansvarlighed. Eleverne skal derfor opføre sig hensynsfuldt og medvirke til, at alle på skolen har det godt. Stedet her er en skole, hvor man i dagtimerne frit skal kunne besøge hinanden, og ligeledes et sted, der er åbent for gæster, der ønsker at se, hvad vi laver, og som ønsker at få et indtryk af skolens indretning f.eks. af elevværelser, opholdsrum m.v

4 Eleven skal engageret og positivt arbejde for at få et godt fagligt og menneskeligt udbytte af skoleåret. Skolen indeholder både boglige og kreative fag, og selvom vi kalder os "skole for musik og teater", skal man tage som udgangspunkt, at man skal arbejde engageret og aktivt med både boglige og kreative fag. Vores arbejdsformer vil være en blanding af lærerstyret undervisning og en undervisning, hvor eleverne er med til at planlægge og gennemføre nogle arbejdsforløb. Derfor er det et af målene, at den enkelte bliver god til både at arbejde selvstændigt og til at samarbejde med de øvrige elever og lærere på skolen. Vores dagligdag skal bære præg af, at eleven er aktiv og tager del i det, der foregår på skolen. Eleven skal selvfølgelig respektere og følge skolens samværsnormer og regler herunder bl.a. : Mødepligt til timer, måltider og fællesarrangementer. At man skal være på sit eget værelse fra om aftenen kl indtil næste morgen. At hverken alkohol eller euforiserende stoffer er tilladt. At rygning ikke er tilladt. At man skal følge lærernes henstillinger. At seksuelt samvær ikke er tilladt på skolen. Ovenstående er de ideer og regler, der på forhånd er givet som grundlag for hele skolens virke. Det er noget, der ligger fast, inden eleverne kommer, og er derfor ikke noget, eleven vil få nogen indflydelse på. De regler og rammer, der foreligger, skal man som elev kunne acceptere og bakke op om. Elevernes medindflydelse fås i forhold til: dele af undervisningen fritiden og hvordan man tilbringer den f.eks. arrangementer, ture ud af huset o.a. på det ugentlige fællesmøde kan eleverne komme med forslag til aktiviteter. Lærergruppen vil derefter tage stilling til, om der er mulighed for gennemførelse. Jo større ansvarlighed vi føler fra elevholdet, jo større medindflydelse får det på skolens hverdag. Man kan også sige at med medindflydelse følger ansvar. Elevgruppe og indmeldelsesprocedure Skolens elevgruppe Vostrup Efterskole er en skole for alle unge på 9. og 10. klassetrin, der har interesse for musik eller teater. Skolen får elever fra alle egne af Danmark og er altså ingen egnsskole, selvom hovedparten af eleverne kommer fra Jylland. Det er derimod tydeligt, at eleverne primært vælger skolen på grund af fagtilbud og undervisningsstruktur samt vore pædagogiske holdninger, og de betingelser skolens fællesskab i øvrigt bygger på

5 Indmeldelsesprocedure Eleverne kan først blive meldt ind på skolen 4 år før skolestart. Skolen modtager elever på 9. og 10. klassetrin, og de kan derfor først indmeldes, når de går i 5. eller 6. klasse. Alle elever og forældre har før indmeldelsen fået en rundvisning på skolen af en af de elever, der går på skolen. Derefter orienteres elev og forældre grundigt om undervisning, dagligdag, årsplan og betingelserne for skolens fællesskab m.v. af en af lærerne. Besøget skal give elev og forældre et klart indtryk af, hvad skolen står for og hvilke krav, der stilles til eleven, inden man beslutter sig for en evt. indmeldelse. Dagsprogram 7.00 Morgenmotion 7.50 Morgenmad/værelsestjek Undervisning Formiddagspause Undervisning Fællestime Middag Undervisning Pause Undervisning Pause Undervisning Aftensmad Gangrengøring og stilletid Aftensamling Alle på gangene Godnat

6 Den undervisningsmæssige struktur De 2 hovedlinjer: 9. klasse og 10. årgang Kort overordnet fagbeskrivelse Skolevejledning Elevernes valgskema Normalugeskema Årskalender Ferie og fridage i skoleåret 2014/15 Obligatoriske weekender 2014/

7 De 2 hovedlinjer Den undervisningsmæssige struktur Med udgangspunkt i skolens formål om at yde en oplevelsesrig og helhedsskabende undervisning med særlig vægt på teater og musik, er undervisningen i vid udstrækning baseret på en tæt og tværfaglig vekselvirkning mellem de boglige og de kreative fag. Der vil derfor i perioder blive arbejdet meget projektorienteret f.eks. med større musik eller teater projekter. I det daglige gennemføres den projektorienterede undervisningsform primært i holdfagstimerne, der er obligatoriske for både 9. klasse og 10. årgang. Skolens elever og lærere er opdelt i tre hold. Der undervises indenfor en faggruppe hovedsageligt bestående af dansk, teater og musik. Men ofte kan undervisningen være præget af andre fag f.eks. samfundsfag, kristendomskundskab, historie, geografi, billedkunst m.m. I holdfagstimerne er en del af undervisningen tilrettelagt således at fagene indgår som led i de fællesprojekter, der laves på holdene. Holduger: I løbet af skoleåret afsættes 6 holduger hvor der udelukkende arbejdes på holdet. Disse uger bruges til opsætning af musik-/teaterforestilling, ekskursioner, temaforløb m. v. Holdfagstimerne er obligatoriske, og det samme er de 3 fællestimer, eleverne har i løbet af en normal undervisningsuge, hvor hele holdet er samlet omkring fortælling, sang eller samfundsdebat. Herudover har eleverne hver morgen obligatoriske krop- og bevægelsestimer. Alle elever i 10. årgang skal vælge sig på en teaterlinie eller en musiklinie, hvor der undervises i en række emneområder, der tilsammen giver eleverne indblik i og større forståelse for teatrets eller musikkens verden. Ud over de obligatoriske fag kan eleverne vælge en række boglige og musisk/kreative valgfag For alle elever i 9. klasse gælder det, at også engelsk, tysk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, samfundsfag, historie, idræt og kristendomskundskab er obligatoriske fag. Undervisningen i disse fag og i dansk er prøveforberedende med mulighed for at eleverne ved skoleårets afslutning kan gå op til folkeskolens afgangsprøve. Ud over de obligatoriske fag kan eleverne vælge en række musisk/kreative fag. Undervisningen i de boglige fag følger Undervisningsministeriets vejledende læseplaner. Ofte integreres elementer fra de musiske fag i den boglige undervisning. De musisk/kreative valgfag er et supplement til den obligatoriske musik eller teaterundervisning. Her er der mulighed for at fordybe sig i mindre afgrænsede fagområder med relation til teater og musikundervisningen. Disse valgfag kan ændre sig fra år til år. Elever i 9. klasse har 37 obligatoriske timer. Elever i 10. klasse har 20 obligatoriske timer. Elever i 9. klasse skal have mellem 39 og 42 timer i normale skemauger, mens elever i 10. årgang skal have mellem 32 og 40 timer. I løbet af skoleåret afvikles en række forskellige projektuger for hele elevholdet: Opstartsuge, fællesprojektugerne, udlandsrejse, gruppeprojektuger/eksamensuger og afslutningsuge

8 Kort overordnet fagbeskrivelse Obligatoriske fag for alle elever Fællestimer Der er 3 ugentlige fællestimer, hvor der i den ene time vil være samfundsdebat og fortælling skiftende med samtaler om almindelig trivsel på skolen. I de øvrige to timer er fokus på fællessang både som sang fra Højskolesangbogen og andre sangbøger og som mindre enkle korarrangementer. Morgenmotion Hver morgen fra er alle elever i gang med en fysisk aktivitet. Vi begynder således dagen med frisk luft og bevægelse. Hold- og linjefag (dansk og teater/musik) Hold- og linjefagstimerne er obligatoriske. Skolens elever opdeles i 3 hold. Til hvert hold knyttes fast 2-3 lærere. Der undervises i normaluger 10 lektioner ugentligt for 9. klasse og 14 timer for 10. årgang. I holdfaget indgår dansk og teater eller musik. I løbet af skoleåret afsættes 6 holduger, hvor der udelukkende arbejdes på holdet. Timetallet her er variabelt i forhold til holdugernes form og indhold. Holdfagsugerne kan bruges til opsætning af musik-/teaterproduktion, ekskursion, temaforløb osv. Dansk litteraturforståelse fakta og fiktion Der vil blive arbejdet i dybden med flere forskellige litterære perioder og forfattere - danske som internationale. Der vil blive arbejdet med mundtlige og skriftlige udtryksfærdigheder. Faget fungerer som bindeled til holdforestillinger og månedsmøder. Teater På teaterhold arbejdes der grundlæggende med skuespil og den enkelte elevs personlige og faglige udvikling. Der arbejdes i dybden med skuespillerens instrument - sig selv. Her får eleven en forståelse for skuespilteknik, kroppen og det fysiske, tanken og følelserne, udtrykket og talen, improvisationen og teksten. Her arbejdes i et trygt og sikkert forum, hvor eleven sammen med sit teaterhold og underviser kan udvikle sig selv og tilgangen til scenen. Musik Der arbejdes med sammenspil indenfor forskellige stilarter, med hovedvægten lagt på rytmisk musik, men dele af den klassiske musik kan inddrages. Eleven får træning i sang, sammenspil, periodefornemmelse og timing. Eleven får styrket teknikken og får kendskab til percussion og forskellige rytmer. Teaterlinje På teaterlinjen vil skolens teaterlærere undervise i en række forskellige emneområder, der tilsammen vil give dig indblik i og større forståelse for teatrets og skuespillets verden. Teaterhistorie: Fra antikken til i dag. Teatergenrer: Arbejde med udpluk fra vidt forskellige dramatikeres/instruktørers værker. Her fokuseres på skuespillerens rolle og spilleform i de forskellige genrer. På teaterlinje skabes en dybere forståelse for teatret og skuespillerkunsten og de mange former og tekniker, som præger den teatrale og dramatiske kunst- og underholdningsform. Musiklinje På musiklinjen vil skolens musiklærere undervise i en række forskellige emneområder, som vil give grundlæggende almen viden om faget og være udviklende for den daglige musikudøvelse. F.eks. bliver du introduceret til:

9 Musikhistorie: Vi vil beskæftige os med forskellige genrer både fra den klassiske og den rytmiske musikverden. Musikteori: Node-, rytme- og harmonilære Køkkenpraktik Eleverne er i alle normaluger i køkkenet 2 personer ad gangen. Der køres en turnus således, at eleven i løbet af skoleåret kommer i køkkenet mindst 2 gange af hver 2 eller 3 dage. Eleven hjælper med opvask, borddækning, bagning, madlavning, servicering mv. Det er et mål, at eleven gennem arbejdet i køkkenet bl.a. bliver bekendt med kostvaner, kostanbefalinger, kostsammensætninger, levnedsmidler og deres forarbejdning, tilberedning og kvalitet. Måltider Der lægges stor vægt på, at det at spise sammen på skolen skal være en god oplevelse for alle. Ved måltiderne serveres en varieret, velsmagende og sund kost med udgangspunkt i kostpyramiden herunder friskbagt brød, årstidens grøntsager og frugt m.v. Det er målet at udvide elevernes horisont gennem nye kulinariske oplevelser og medvirke til at lære dem sunde kostvaner. Rengøring Rengøring af skolen varetages af eleverne selv. Fredag gør alle eleverne rent på fællesområderne. Gangarealerne rengøres dagligt fra kl i en turnusordning mellem gangenes beboer. Fællesprojekt I løbet af 2 uger arbejder alle skolens elever og lærere sammen om opsætningen af en stor fælles teater- og musikforestilling. Alle elever kommer til at medvirke i forestillingen som musikere/skuespillere, der arbejdes derfor med store billeder og sceniske virkemidler. Projektet fungerer som en forløber for de mere intensive og længerevarende holdforestillinger, eleverne senere skal lave. Holduger/holdforestilling Hvert hold har 6 uger, som udelukkende består af holdundervisning med de 2-3 lærere, der er tilknyttet holdet (dansk-, musik- og teaterlærer). Der lægges vægt på en tematisk og projektorienteret undervisningsform, hvor der i vid udstrækning arbejdes på tværs af faggrænser, og hvor eleven får mulighed for at arbejde i dybden med forskellige emner. Det er et mål at give eleverne indblik i forskellige arbejdsmetoder, så eleverne senere føler sig på sikker grund i mere selvstændige projektforløb. I 2 af ugerne færdiggøres og opføres holdets teater- og musikforestilling. I ugerne op til forestillingsugerne er der i dansktimerne arbejdet med forfatter, tid, genre, samtid m.m. I musiktimerne arbejdes med musik, sang m.v. til forestillingen. I teatertimerne arbejdes med karakterarbejde og indstudering. Udlandsrejse Hvert år drager vi hen på foråret til Amandola i Marche regionen i det centrale Italien. Byen ligger i udkanten af en af Italiens smukkeste og mest bjergrige nationalparker og kun 1 times kørsel fra Adriaterhavskysten. Turen vil byde på masser af natur- og kulturoplevelser, og samtidig får eleverne ved besøg på vore kontaktskoler i området mulighed for at møde jævnaldrende unge. Nogle år får vi også besøg af unge fra Amandola her i Vostrup

10 Hele projektet skal være med til at give eleven forståelse for lokale områders kultur og særkende. Samtidig er det målet, at lære eleven at se værdier og muligheder i forbindelse med kommunikation og erfaringsudveksling på tværs af landegrænser. Obligatorisk fag for 10. årgang Innovation, iværksætteri og ledelse 10. årgangs elever har obligatorisk IIL. Faget udbydes i samarbejde med DGI og Efterskoleforeningen, og formålet er: At motivere unge til at engagere sig og tage del i det frivillige arbejde ved at blive iværksættere og frivillige ledere. Dette sker ved, at eleverne via proces- og projektforløb tilegner sig kompetencer til at anvende forskellige metoder og værktøjer, der giver lyst og mulighed for at sætte i værk. I undervisningen inddrages elevernes iagttagelser, ideer og refleksion for at udvikle praktiske færdigheder. Endelig står elevernes egen ledelse centralt i processen. Der arbejdes med forskellige projekter i årets løb. Vi begynder i nærmiljøet, hvor der sættes projekter i gang, der har en positiv betydning for skolelivet. Grundprincippet i faget hedder, hvad kan jeg tilbyde, ikke hvad kan jeg få. Senere på året kommer vi ud af huset eller inviterer gæster indefor, men også den store verden inddrages i faget. Målet er, at eleverne, når skoleåret nærmer sig sin afslutning, selv står for projekter fra start til slut. Obligatoriske fag for 9. klasse I dansk, matematik, fysik/kemi, biologi, geografi, historie, idræt, kristendom, samfundsfag, engelsk og tysk er undervisningen prøveforberedende, og der er mulighed for at gå op til folkeskolens afgangsprøve. Undervisningen følger undervisningsministeriets vejledende læseplaner. I Vostrup integrerer vi ofte elementer fra musisk/kreative fag i den boglige undervisning. Med udgangspunkt i elevens eget faglige niveau arbejdes der målrettet og koncentreret mod, at eleven forbedrer sig fagligt, og samtidig forbereder sig bedst muligt til det videre uddannelsesforløb. Boglige valgfag for 10. årgang Engelsk Der undervises på 2 forskellige niveauer. Niveau 1, hvor der arbejdes med at få grundlæggende grammatik og sproglighed på plads. Niveau 2, hvor der arbejdes med at udvide elevernes kundskaber bl.a. via mere komplicerede tekster. Undervisningen vil være gymnasieforberedende og både mundtlighed og skriftlighed vil være fokuspunkter. Der vil blive arbejdet med emner fra sprogområderne, og både historiske, politiske, sociale og kulturelle emner vil blive berørt. Matematik Også her undervises der på 2 forskellige niveauer. Niveau 1, hvor man arbejder med at få de grundlæggende matematiske begreber på plads. Niveau 2, hvor de enkelte emner inden for faget udvides, og hvor undervisningen vil være gymnasieforberedende. Der vil blive arbejdet hen imod at du tilegner dig arbejdsmetoder, så du på egen hånd og i samarbejde med andre kan formulere og løse problemer og skaffe dig viden

11 Tysk Der er et tyskhold for 10. årgang, hvor formålet. med undervisningen er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt i enkle sætninger, således at dagligdags samtalesituationer kan klares. Undervisningen skal samtidig udvikle elevernes bevidsthed om tysk sprog og kultur. Undervisningen skal give eleverne indsigt i kultur- og samfundsforhold i tysktalende lande og derved styrke deres internationale forståelse og forståelse af egen kultur. Et væsentligt mål er at eleverne får/bevarer lysten til at beskæftige sig med sprog og kultur til fremme af deres videre udvikling. Undervisningen foregår med sigte på forberedelse til gymnasiet, hvor der arbejdes med sprogforståelse lige som der trænes i så vel den mundtlige som skriftlige udtryksfærdighed. Afslutningsprojekt for 10. årgang Vostrup Efterskoles Udvidede Projektopgave I 3 af skoleårets sidste uger arbejder eleverne med Vostrup Efterskoles Udvidede Projektopgave. Det er en gruppebaseret opgave, hvor eleverne selv er ansvarlige for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse, i en projektorienteret arbejdsform og med en lærer som vejleder og konsulent. Grupperne skal udarbejde et projekt, hvor der bl.a. er fokus på at udvikle samspillet mellem flere kunstneriske genrer. Ud over det egentlige produkt i form af en kunstnerisk fremlæggelse/forestilling skal grupperne udarbejde en skriftlig arbejdsrapport. Ud over at styrke elevernes selvstændighed og samarbejdsevner gennem et længere projektforløb får eleverne mulighed for at stifte bekendtskab med en prøveform, som tilgodeser alle elevens evner og kvaliteter. Her kan eleverne med fordel inddrage erfaringer høstet via faget IIL. Musisk/kreative valgfag for alle elever Dans I faget dans skal der først og fremmest danses. Eleven kommer til at beskæftige sig med forskellige former for improviseret og moderne dans og kommer til at arbejde med begreber som: Tid, rum, tempo, intention og retning. Eleven skal øve sig og blive dygtigere teknisk samtidig med, at det er sjovt. Derudover vil eleven blive præsenteret for forskellige dansegenrer fra hele verden. Eksempelvis tango, samba, folkedans, vals, funk osv. Igennem dansen vil eleven udvikle større kropsbevidsthed. Faget vil både indeholde en teoretisk og en praktisk del, med størst vægt på den praktiske. Danseholdet vil optræde i forbindelse med forestillinger og shows i løbet af efterskoleåret. Filmværksted I faget lærer eleven om filmproduktion og får en grundlæggende forståelse for filmkultur og elementær filmhistorie. Eleven prøver kræfter med alle mediets facetter og kommer til at lære, hvordan man laver film fra manuskript til færdigt produkt. Der vil blive analyseret og lavet film. Guitaren Her får eleven viden om guitaren. Faget er både teoretisk og praktisk. I den teoretiske del vil eleven lære om mange forskellige typer guitarer, og hvorfor/hvordan de er konstrueret forskelligt. Eleven vil lære om træsorter, stemmeskruer, stole, sadler, pickupper, strenge,

12 linings, bracings, produktionsmetoder og meget mere. Vi vil især lægge vægt på de faktorer, der har betydning for lyden. I den praktiske del vil eleven lære at justere el-guitarer så de kan yde optimalt. Eleven lærer altså at lave det perfekte set-up på sin egen el-guitar - ja selv en akustisk guitar, hvor der ikke er meget at justere, kan ofte tunes, så den bliver bedre. Der vil være mulighed for at lave sin egen guitar ved at reparere et gammelt vrag eller lave en samlesætsguitar. Materialerne til dette betales af eleven selv (kr for et komplet samlesæt ) Stomp STOMP er en aktivitet, hvor vi frembringer lyd på alle mulige ting: bl.a. Spande og tønder, med koste og kæppe, således at disse rytmiske lyde danner et forløb. Vi vil også arbejde med gummistøvledans, således at vi kan lave et rytmisk forløb med kombineret dans og musik. Formålet er at opøve den rytmiske sans og kropsbevidstheden, og en sidegevinst vil helt sikkert være, at vi har det rigtig sjovt undervejs. Vi vil sammen udarbejde et forløb med forskellige aktiviteter og ende med at have det med i skolens store show Sy og design I sy og design vil eleven lære at sy og blive inspireret til at designe sit eget tøj. Ved at lære nogle grundlæggende sy-teknikker vil eleven ret hurtigt være i stand til at sy mere, end de havde troet var muligt! Der bliver lagt vægt på at finish og design hænger sammen, således at det færdige produkt er noget, eleverne kan være stolte af. I sy og design kan der både laves drenge- og pigetøj, så det passer til den enkelte, og sidder lige i skabet. Ind i mellem vil vi være med til at designe og sy kostumer til nogle af årets teaterforestillinger. Superkor Superkoret er for ambitiøse sangere, som gerne vil udfordres yderligere. I superkoret vil repertoiret være mere ambitiøst end i de arrangementer, der præsenteres i fællestimer. Der er ingen optagelseskrav, men det forventes, at du kan synge rent og er indstillet på at være medvirkende! Formålet med undervisningen er, at eleven: Stifter bekendtskab med forskellige genrer indenfor kormusik. Stifter bekendtskab med bladsang (at kunne synge efter noder). Lærer at stå for opvarmning. Prøver kræfter med at arrangere korstemmer. Prøver kræfter med improvisation og eksperimentering. Billedkunst kun for 10. årgang I billedkunst vil eleven arbejde med alle former for udtryk og samle på alle former for indtryk. Det er ikke sikkert, at eleverne blender en guldfisk; men de ser på kunsten og dens rolle gennem tiderne. Billedkunst er dog først og fremmest et værkstedsfag, hvor eleven lærer om, udforsker og eksperimenterer med forskellige materialer og medier. Skulpturer, billeder i acryl og akvarel, installationer, illustrationer, plakater, tegninger, farvelære, collager og alt det andet, som endnu ikke er set. Vi har et stort billedkunstlokale i den gamle smedje. Her har eleverne de ideelle rammer for kreativ udfoldelse og fordybelse

13 Eleverne får i løbet af skoleåret fyldt deres værktøjskasse med teknikker, redskaber og gensidig inspiration. Værkstedet kan naturligvis også benyttes i fritiden. Fysisk- & mentaltræning kun for 10. årgang Faget består primært af en fysisk del, hvor pulsen skal op, men også en mental del, hvor det indre er i fokus. I den fysiske del af faget kommer eleven til at arbejde med forskellige former for holdsport som f.eks. softball, ultimate frisbee, floorball, beach volleyball og fodbold. Vi spiller selvfølgelig for at vinde, men mest bare for at have det sjovt, så eleven behøver ikke være verdensmester for at være med, Eleven kommer også til at prøve kræfter med forskellige idrætslege, orienteringsløb og andre udendørsaktiviteter. Undervisningen kommer til at foregå udendørs i det omfang, det er muligt. I den mentale del af faget arbejdes der med yoga og meditation for at styrke balancen mellem krop og sind. Teaterlaboratorium kun for 10. årgang I Teaterlaboratoriet ønsker vi at give eleverne en bred teaterforståelse. De lærer at nytænke og skabe en forståelse for, hvordan man kan blande konventionelle teaterformer med andre æstetiske udtryk og derved skabe nye. De vi blive præsenteret for teaterformer og - teknikker, som ligger udenfor de udtryk, de vil møde på landets etablerede scener. Gennem projektorienteret arbejde med mindre produktioner, skabes en større forståelse for æstetiske læringsprocesser og samarbejde, mens arbejde i workshops med konkrete skuespilteknikker, giver eleverne kompetencer og redskaber, der kan appliceres bredspektret i sceniske produktioner og det afsluttende projektarbejde. Disse teknikker vil eksempelvis indbefatte fysisk teater og diverse teatrale grænsefelter som eksempelvis crossover-teater og rollespil. Sangskrivning og komposition kun for 10. årgang Sangskrivning og komposition er et 2 lektioners blokfag, hvor eleverne blandt andet kommer til at arbejde med egne musikalske idéer. Eleverne vil blive stillet forskellige opgaver, som gør dem i stand til at udvikle deres evner til at skrive sange og komponere musik. I sangskrivning og komposition vil eleverne få gode råd til, hvordan de akkompagnerer sig selv på sit instrument samt hvilke virkemidler, de kan benytte sig af, så de rammer lige præcis det udtryk, de synes, deres komposition skal have. Inspirationen til sangskrivning og komposition kan findes i naturen, lyrikken, billedkunsten og scenekunsten. Eleven vil blive udfordret i at benytte forskellige inspirationskilder, og de vil blive bedre til at få idéer

14 Skolevejledning I samarbejde med kontaktlæreren står skolens vejleder for de vejledingsmæssige aktiviteter. I oktober er den første vejledersamtale, hvor der arbejdes med elevens uddannelsesplan. Til forældremødet i november bliver uddannelsesplanen genstand for samtale om valg af ungdomsuddannelse. I januar/februar er den anden vejledersamtale, hvor det endeligt afklares, hvilke ønsker eleven har efter opholdet på Vostrup Efterskole. Bliver det nødvendigt med yderligere vejledersamtaler, står vejlederen til disposition. I vinterferien fremsendes information om tilmeldingsproceduren til ungdomsuddannelserne til hjemmet. Senest den 1. marts underskrives tilmeldingsskemaerne til Vostrup Efterskole, hvor skolevejlederen sørger for videreforsendelse til de respektive uddannelsesinstitutioner. Eleverne modtager selv svar fra de søgte uddannelsesinstitutioner

15 Valgskema 9. klasse Navn Elevunderskrift Valgfag Du skal nu vælge valgfag, så du får mellem 39 og 42 lektioner pr. uge. Det vil sige, du kan vælge 1 eller 2 valgfag. Forældreunderskrift Fællesfag Fællestimer 4 X Holdfag Eleverne er delt i 3 hold (klasser). Du skal vælge, om du vil have musik eller teater. Dansk 4 X Musik hold 6 Teater hold 6 Obligatoriske fag Biologi 1 X Engelsk 4 X Fysik/kemi 2 X Geografi 1 X Historie 1 X Idræt 3 X Da vi ikke kan garantere, at du får opfyldt dine ønsker, beder vi dig skrive 1. og 2. prioritet på. Markeres med henholdsvis et 1- eller et 2- tal ud for de ønskede fag. Du kan kun få ét fag i hver af blokkene, da de ligger på samme tid i skemaet. Dans 3 Filmværksted 3 Lyd, lys og sceneteknik 3 Superkor 2 Guitaren 2 Stomp 2 Sy og design 2 Skemaet afleveres senest den 15. ma Kristendom 1 X Matematik 4 X Retskrivning 1 X Samfundsfag 1 X Tysk 4 X Du har i alt 37 obligatoriske lektioner

16 10. årgang Navn Elevunderskrift Forældreunderskrift Fællesfag Fællestimer 4 X Innovation, Iværksætteri og Ledelse 2 X Hold- og linjefag Eleverne er delt i 3 hold (klasser). Du skal vælge, om du vil have musik eller teater. Dansk 4 X Musik hold og linje 10 Teater hold og linje 10 Du har i alt 20 obligatoriske lektioner. Du skal nu vælge valgfag, så du får mellem 32 og 40 lektioner pr. uge. Valgfag Kasserne angiver hvilke fag, der ligger på samme tid i skemaet. Det betyder, at man kun kan få et fag i hver blok. Angiv venligst 1. og 2. prioritet, da vi ikke kan garantere, at alle dine ønsker bliver opfyldt. Angiv 1. prioritet med et 1- tal og anden prioritet med et 2-tal. Du får alle de boglige fag, som du ønsker. Engelsk 4 Matematik 4 Tysk 4 Sangskrivning og komposition 2 Dans 3 Filmværksted 3 Lyd, lys og sceneteknik 3 Billedkunst 3 Idræt 3 Teaterlaboratorium 3 Guitaren 2 Stomp 2 Sy og design 2 Superkor 2 Afleveres senest den 15. maj

17 Klokken Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Motion Motion Motion Motion Motion Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Morgenmad Dansk Dansk Dansk Engelsk Engelsk Engelsk Matematik Matematik Matematik Engelsk Engelsk Engelsk Matematik Matematik Matematik Pause Pause Pause Pause Pause Historie Guitaren Kristendom Guitaren Fællestime HMS/TMS Dansk Dansk Dansk K-grp-møde Tysk 9. kl Tysk (valg) Stomp Fællestime LS Tysk 9. kl Tysk (valg) Sang&Komp Fællestime JR Teaterlinje Musikhold 1,2,3 Pause K-grp-middag Middag Middag Middag Middag K-Rengøring Linje Geografi Linje Retskrivning Personalemøde IIL Samfundsfag IIL Biologi Pause Pause Pause Pause Sy & Design Dans Film Hold 1 Hold 2 Hold 3 Billed Idræt Teaterlab ( Hold 1 Hold 2 Hold Pause Pause Pause Pause Dans Film Superkor (Teaterlærermøde) ( ) Fysik Billed Idræt Teaterlab Teaterhold 1,2,3 Musiklinje Aftensmad Aftensmad Aftensmad Aftensmad Fælles afslutning & Sang

18 18

19 19

20 20

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15

ÅRSPLAN DANSK UDSKOLING 2014-15 Digital undervisning - ipad: I udskolingen er undervisningen digital i de fleste timer, da alle elever bruger den af skolen udleverede ipad som platform. Der vil derfor, for så vidt muligt, ikke have bøger

Læs mere

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole.

Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole Det talte sprog. Fælles Mål. Ahi Internationale Skole. Evaluering af dansk efter 9 kl på Ahi Internationale Skole 2013-14 Det talte sprog. Fælles Mål kunne lede møder og styre diskussioner udvikle et nuanceret ordog begrebsforråd fremlægge og formidle stof

Læs mere

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at

Objective/ Formål. Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Objective/ Formål OMRÅDE Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at Det talte sprog Year Learning Outcomes Activities/Assessments

Læs mere

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4

Undervisningens organisering og omfang side 2. Evaluering og opfølgning side 2. Formål for faget side 3. Slutmål for faget side 4 Undervisningsplan for faget dansk Ørestad Friskole 1. af 11 sider Undervisningsplan for faget dansk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold Undervisningens organisering og omfang side 2 Undervisningsplanens

Læs mere

Årsplan for dansk i 4.klasse

Årsplan for dansk i 4.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 4.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt.

9.Q dansk 2010/2011. 3 5 9 11 12 Tilmelding: www.ugesex.dk. Fortsat. 8 20-46 Fællessamling d. 8. okt. Uge/dato Emne/materialer/forløb Mål (Fællesmål 2) (Tallene viser de mål der er ekstra meget fokus på) Aktiviteter Uge 32 og 33 (11. 13.) + 16. - 20.aug. Uge 34 23.-27.aug. Uge 35 30.aug. 3. sept. Uge 36

Læs mere

Årsplan for dansk i 6.klasse

Årsplan for dansk i 6.klasse Årgang 13/14 Side 1 af 7 Årsplan for dansk i 6.klasse Formål for faget dansk: Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt.

Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Årsplan ⅚ klasse dansk 2013/14 Introduktion til mat i 5/6 klasse Vejle Privatskole 13/14: Klassen er sammenlæst, altså 5 og 6 klasse på en og samme tid. Samtidig er klassen pt på ca 11 elever ialt. Udgangspunktet

Læs mere

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013

Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Årsplan 9. årgang 2012/ 2013 Uge Emne/aktiviteter Mål Materialer 33 36 36 kanotur Kim Fupz forfatterskab novelle gøre rede for og beherske betydningen af sproglige og stilistiske virkemidler gøre rede

Læs mere

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15

Læringsmål på NIF. Dansk. for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Læringsmål på NIF Dansk for yngste-, mellemste- og ældste trinnet 2014/15 Yngste trinnet 2. 3.klasse Det talte sprog bruge sproget til samarbejde stå foran klassen og tale højt og tydeligt; artikulation

Læs mere

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ

Årsplan for dansk 7.x 2014-2015 SJ Formålet med faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. 10.klasse Humanistiske fag : Dansk, engelsk og tysk Dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder

Læs mere

Årsplan 7.x. dansk TG

Årsplan 7.x. dansk TG Uge Indhold Materialer, tekster, mm. FællesMål 34 Vi bruger timerne på at lære hinanden bedre at kende og på at planlægge hytteturen. 35 Hyttetur (Bethesda) 36-37 Artikler Medierne er en stor del af vores

Læs mere

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.

Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt. Haubro Friskole Fagplan for faget dansk. Formål: Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse af sproget, som det væsentligste middel til at knytte os sammen

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1

Fælles Mål 2009. Dansk. Faghæfte 1 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Fælles Mål 2009 Dansk Faghæfte 1 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2009 Indhold Formål for faget dansk 3

Læs mere

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling

Årsplan dansk 4. klasse 2012/13 Lone Telling & Susanne Salling Pædagogiske overvejelser Vi vil, når det er hensigtsmæssigt, arbejde med Cooperative Learning, som er en arbejdsform, der engagere og aktivere eleverne i interaktion med hinanden og underviseren. Kort

Læs mere

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt)

Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Årsplan i dansk 9.klasse Ahi Internationale Skole 2012-2013. Analyse & fortolkning (mundtligt) Fra div. grundbøger for 9.klasse, herunder Kanon Dansk i niende (incl. arbejdsbog) Lærerkopier Forfatterskab:

Læs mere

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse).

Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). Undervisningen i dansk på Lødderup Friskole. 6. oktober 2009 Der undervises i dansk på alle klassetrin (1. - 9. klasse). De centrale kundskabs- og færdighedsområder er: Det talte sprog (lytte og tale)

Læs mere

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog.

Evalueringsresultatet af danskfaget på Ahi Internationale Skole. (2009-2010) Det talte sprog. . bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk Indskoling. Fælles mål efter bruge talesproget i samtale, samarbejde

Læs mere

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz

Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz 1/6 Kiki af Kasper Kjeldgaard Stoltz Niveau 5. - 6.klasse Varighed 14-16 lektioner Faglige mål I dette forløb arbejder eleverne gennem filmanalyse af Kiki den lille heks, med overgangen fra barn til ung.

Læs mere

Undervisningsplan dansk 9. klasse

Undervisningsplan dansk 9. klasse Undervisningsplan dansk 9. klasse (Underviser: Hanne Wiehe og Stine Rødbro) Mål: Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at: Det

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. ÅRSPLAN FOR 8.klasse i skoleåret 2012-2013 PÅ AHI INTERNATIONALE SKOLE. Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012

Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Årgang 11/12 Side 1 af 9 Årsplan for 4.klasse i dansk 2011-2012 Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som

Læs mere

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling.

Faglig element Aktivitet Trinmål efter 2. klassetrin Eleverne læser i bøger tilpasset deres individuelle niveau og zone for nærmeste udvikling. Årsplan for dansk i yngste klasse. 1. halvdel af skoleåret 2013/2014 Årsplanen tager udgangspunkt i Fælles mål 2009 - Dansk, Trinmål efter 2. klassetrin Ret til ændringer forbeholdes Danskundervisningen

Læs mere

Bent Haller Af Louise Molbæk

Bent Haller Af Louise Molbæk 1/7 Bent Haller Af Louise Molbæk Niveau 5. - 6.klasse Varighed 16-20 lektioner Faglige mål Målet med forløbet om Bent haller er, at eleverne får kendskab til forfatterskabet generelt, dvs. hans forskellige

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012

Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 Årsplan for 5.klasse skoleåret 2011/2012 I 5. klasse bliver eleverne undervist og opdraget til at leve i et demokratisk samfund. Undervisningen vil derfor være præget af en demokratisk tankegang, ved at

Læs mere

Periode Emne Beskrivelse Mål

Periode Emne Beskrivelse Mål Årsplan for Dansk for 5. Klasse 2012-13 Bogsystem: Alle tiders dansk 5. klasse, oplevelsesbog Alle tiders dansk 5. klasse, aktivitetsbog Der anvendes desuden supplerende materialer, til ekstra arbejde

Læs mere

Undervisningsplan for medieundervisningen

Undervisningsplan for medieundervisningen Undervisningsplan for medieundervisningen Eleverne skal i højere grad sættes i stand til at deltage frem for at modtage, så de derigennem kan udvikle sig som aktive medborgere. Digitaliseringen vil kunne

Læs mere

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes

Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Årsplan 7. b, dansk 2011/2012 ret til ændringer forbeholdes Periode Emne Aktiviteter Materialer Fælles mål August /september Nationalromantikken projekt læseprøve Analysere og blive fortrolige med Romantikkens

Læs mere

Læseplan for valgfaget drama

Læseplan for valgfaget drama Læseplan for valgfaget drama Indhold Indledning 3 Trinforløb for 7./8./9. klassetrin 4 Dramaproduktion 4 Dramaanalyse 5 Indledning Faget drama som valgfag er etårigt og kan placeres i 7./8./9. klasse.

Læs mere

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13

Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan. Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Indholdsbeskrivelse for faglig årsplan Fag Dansk FSA Stevns Gymnastik- & Idrætsefterskole Lærer Kirsten Høgenhaug Årgang 2012/13 Ved skoleårets start udleveres en detaljeret læseplan for årets timer, med

Læs mere

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION

STORY STARTER FÆLLES MÅL. Fælles Mål DET TALTE SPROG DET SKREVNE SPROG - SKRIVE DET SKREVNE SPROG - LÆSE SPROG, LITTERATUR OG KOMMUNIKATION Læringsmål Udtryk og find på idéer via gruppediskussioner. Forklar, hvordan scenerne hænger sammen og skaber kontinuitet, samt hvordan de danner grundlaget for en historie, et stykke eller et digt. Lav

Læs mere

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster

Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster 1/7 Læsning og læseforståelse i skønlitteratur og fagtekster Af Lena Bülow-Olsen Niveau 4. - 6.klasse (måske 5. 6. klasse) Varighed 10 14 lektioner Faglige mål Eleverne skal i dette kapitel arbejde med

Læs mere

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin:

DANSK. Basismål i dansk på 1. klassetrin: Basismål i dansk på 2. klassetrin: DANSK Basismål i dansk på 1. klassetrin: at kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig at udvikle ordforrådet, bl.a. ved at fortælle om et hændelsesforløb at gengive og udtrykke sig i tegning, drama eller

Læs mere

Kreativitet og design.

Kreativitet og design. Kreativitet og design. Dette valghold er for dig, der kan lide at bruge din fantasi og arbejde praktisk og kreativt. Du behøver ikke have særlige forudsætninger, men skal have interesse i at bruge hænderne

Læs mere

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK.

Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplan for dansk 5A skoleåret 2012-13. IK. Årsplanen er lavet med udgangspunkt i Fælles mål 2009 - trinmål for faget dansk og plan 3. forløb, der dækker 5.- 6.- klassetrin. Derfor vil der være emner,

Læs mere

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling.

Evaluering af dansk på Ahi Internationale Skole. (2013-2014) Det talte sprog. Indskoling. Fællesmål efter bruge talesproget i samtale og samarbejde og kunne veksle mellem at lytte og at ytre sig udvikle ordforråd, begreber og faglige udtryk fremlægge, referere, fortælle og dramatisere give

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen

Delma l for Danish. Det talte sprog. Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Delma l for Danish Det talte Måltaksonomi: Beginners Middlegroup Advanced Efter Y4 Forstå enkle ord og vendinger knyttet til dagligdagen Fortælle hvad man har oplevet Fremlægge, fortælle, forklare og interviewe

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2010/2011 for dansk i 1. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1

Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Faglige delmål og slutmål i faget Dansk. Trin 1 Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne i 1. klasse har tilegnet sig kundskaber og Det talte sprog Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige

Læs mere

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole

Årsplan Dansk 3. klasse 2013/2014 Grindsted Privatskole Dansk 3. klasse: Forma let med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forsta else af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål

FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Materiale til FILOSOFI i PRAKSIS af Henrik Krog Nielsen på Forlaget X www.forlagetx.dk FILOSOFI i PRAKSIS og folkeskolens mål Herunder følger en beskrivelse af FILOSOFI i PRAKSIS i forhold til almene kvalifikationer.

Læs mere

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer:

Årsplan Dansk (7) Materiale. Oversigt. Mål. Andre ressourcer. Aktiviteter. Dansk. 7. klasse 2013-2014. Der arbejdes med følgende materialer: Dansk Årsplan Dansk (7) 7. klasse 2013-2014 Oversigt Dansk i 6/7 klasse er planlagt differentieret efter niveau og timeantallet er: 3 * 90 min. Det første modul vil 7 kl. Modtage klasseundervisning, mens

Læs mere

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015

Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Årsplan Dansk 5.a 2014/2015 Undervissningen knytter sig til fælles mål for dansk, trinmål efter 6. Klassetrin samt læseplanen for 5 og 6. Klasse. De elementære læse-, skrive- og stavefærdigheder udvikles

Læs mere

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog

Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog Plan for dansk - 5.-6. klasse Det talte sprog bruge talesproget forståeligt og klart i samtale, samarbejde, diskussion, fremlæggelse og fremførelse udtrykke sig mundtligt i genrer som referat, kommentar,

Læs mere

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer:

Undervisningsplan. I følgende to fag følger vi Undervisningsministeriets Forenklede Fælles Mål uden ændringer: Undervisningsplan Udarbejdelse af undervisningsplan for praktisk/musisk område på Iqra Privatskole: På Iqra Privatskole følger vi generelt Undervisningsministeriets 'Forenklede Fælles Mål', men der er

Læs mere

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen

H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen 1/7 H. C. ANDERSEN Af Anders Korsgaard Pedersen Niveau 4. - 6.klasse Varighed 12-14 lektioner Faglige mål I dette forløb skal eleverne lære Danmarks største forfatter at kende gennem tre udvalgte eventyr

Læs mere

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd

Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Trinmål Dansk Børnehaveklasse Efter 2. klassetrin Fagligt bånd Evaluering Samtale og dialog deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig tale om sprog videreudvikle og nuancere ordforråd

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

Langelands Efterskole 2013-2014

Langelands Efterskole 2013-2014 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2013-2014 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk

Tandslet Friskole. Slutmål for dansk Tandslet Friskole Slutmål for dansk Marts 2013 På Tandslet Friskole arbejder vi ud fra de samme mål, som man gør i folkeskolen - Fælles Mål. På grund af skolens pædagogiske tilgang til undervisningen,

Læs mere

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster

Årsplan for dansk i 6. 7. kl. 2006/07. Læse op og gengive egne og andres tekster i dramatisk form Læse lette norske og svenske tekster Formål: Formål for faget: Citat fra Fælles Mål Dansk faghæfte 1 anno 2003 Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en kilde til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Dansk på Viby Friskole

Dansk på Viby Friskole Dansk på Viby Friskole Formålet for faget dansk Danskundervisningen på Viby Friskole lever op til samtlige af de trinmål, der er beskrevet i Undervisningsministeriets krav til centrale kundskaber og færdigheder

Læs mere

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering

Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering Årsplan dansk 2. klasse(indtil vinterferien) Christel Hjorth Bendtsen Uge Tema Indhold Materialer Evaluering 33-34 Vi kommer godt i Skriftlige opgaver gang: Hvad kan vi huske? Min sommerferie Skrive, tegne

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag.

Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. TYSK Generelle synspunkter i forhold til skolens formål og værdigrundlag. Formål: Det er formålet med undervisning i tysk, at eleverne tilegner sig færdigheder og kundskaber, der gør det muligt for dem

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik,

a) identificere musikalske parametre i forskellige stilarter og genrer i grønlandsk musik og i vestlig kunst- og populærmusik, Musik C 1. Fagets rolle Musikfagets rolle er at skabe sammenhæng mellem musikalsk praksis og teoretisk forståelse, musikalsk fortid og nutid, lokale og globale udtryksformer, samt musikalsk stil og originalitet.

Læs mere

Formål for faget engelsk

Formål for faget engelsk Tilsynsførende Tilsyn ved Lise Kranz i juni 2009 og marts 2010. På mine besøg har jeg se følgende fag: Matematik i indskoling og på mellemtrin, engelsk på mellemtrin samt idræt fælles for hele skolen.

Læs mere

Læseplan for børnehaveklasserne

Læseplan for børnehaveklasserne Læseplan for børnehaveklasserne Børnehaveklassernes overordnede mål Undervisningen i børnehaveklassen er med til at lægge fundamentet for skolens arbejde med elevernes alsidige personlige udvikling ved

Læs mere

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole.

Alle elever: Mål for dansk i børnehaveklassen 3. klasse. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Mål for danskundervisningen på Halsnæs Lilleskole. Undervisningen på Halsnæs Lilleskole tager afsæt i de fælles trinmål, der er udstukket af undervisningsministeriet for folkeskolen, kaldet Fælles Mål.

Læs mere

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt,

a. forstå varierede former for autentisk engelsk både skriftligt og mundtligt, Engelsk B 1. Fagets rolle Engelsk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med sprog, kultur og samfundsforhold i engelsksprogede områder og i globale sammenhænge. Faget omfatter

Læs mere

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag

Thyregod Skole. Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013. Bundne prøvefag Thyregod Skole Folkeskolens afgangsprøve for 9. klasse 2013 Bundne prøvefag Dansk: Prøven er skriftlig og mundtlig. Læsning og retskrivning Ved den skriftlige del af prøven må der anvendes trykte og elektroniske

Læs mere

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1

Parat til. Parat til design // Formål & indhold 1 Parat til DESIGN FORMÅL & INDHOLD Parat til design // & indhold 1 INDHOLD Målgruppe Elever med erhvervs- og husholdningsfaglig interesse for design og sund livsstil 3 Parat til Design vil gøre eleven mere

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Langelands Efterskole 2015-2016

Langelands Efterskole 2015-2016 Indholdsplansplan for Langelands Efterskole 2015-2016 Skolens formål: Langelands Efterskole er en fri og uafhængig efterskole, der drives inden for rammerne af de gældende regler om frie kostskoler. Der

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab.

Stk. 3. Undervisningen skal give eleverne adgang til de skandinaviske sprog og det nordiske kulturfællesskab. Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig og kulturel

Læs mere

Årsplan for 1. klasse 2016/2017

Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Årsplan for 1. klasse 2016/2017 Formålet med danskundervisningen er ifølge Fælles Mål at: Fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af

Læs mere

Årsplan dansk - 3. klasse

Årsplan dansk - 3. klasse M 13.08 20.08 27.08 03.09 Kunst Sommer- Læsekursus oplevelser 3.-4. O Norsk svensk Pennevenner F 10.09 17.09 24.09 01.10 8.10 Læsekursus Palle Faglig læsning Drenge- Pige emne 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Læs mere

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge

Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering. Grammatik og andre skriftlige opgaver. Diktat hver anden uge Uger Udvalgte trinmål Dansk aktiviteter Materialer Evaluering 33-26 Forholde sig til korrekt stavning og formel sproglig korrekthed i egne og andres tekster, samt kende forskellige sætningstyper og sætningsled

Læs mere

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig

Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole. 2014/2015 Henrik Vejsig Indholdsplan Den Rytmiske Efterskole 2014/2015 Henrik Vejsig Indhold Fag og timetal Fællesskabet Studievejledning Skema Boglige fag Dansk Matematik Engelsk Tysk Fransk Fysik/kemi Naturfag(9.kl.) Medborgerskab(9.kl.)

Læs mere

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg

Årsplan for dansk i 6./7. Klasse 2009/2010 Herborg Friskole, Trine Lodberg Uge Tema Aktivitet Skriftligt 6. klasse Skriftligt 7.klasse Øvrige oplysninger 33 Velkommen i skole Skoledage onsdag - fredag 34 Grammatik og korte noveller Vi skal finde gode bøger på biblioteket til

Læs mere

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE

LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE Nordskolen Nordskolen og Sydskolen LINJEFAG LINJERNE 7-9. KLASSE INDHOLD VALG AF LINJEFAG 3 RAMMER OG ORGANISERING 4 SPORT OG SUNDHED 5 INTERNATIONAL 6 SCIENCE OG INNOVATION 7 KOMMUNIKATION OG LITTERATUR

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 6 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes

Årsplan for musik i 6b 2008 4/8-31/12-2008. Legene og aktiviteterne i musikundervisnin gen vil bidrage til: At udvikle børnenes Dansk i 6B: Læsning tempo trænes øges ved frilæsning som fremlægges ved mundtlige brapporter for klassen. Dette skal samtidig give inspiration til nye læseideer til kammerater. Tekstanalyse, (herunder

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed.

Vi arbejder med de områder indenfor udtale, rytme, intonation, ordforråd, grammatik og stavning, der er nødvendige for elevernes udtryksfærdighed. Fag Formål Indhold Undervisningsmeto der Engelsk 3. 8. klasse Faget er skemalagt på alle nævnte klassetrin, men indgår også i fagdag. Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ

7-9 LINJERNE KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ KUNST&PERFORMANCE SPORT&SUNDHED INTERNATIONAL INNOVATION&SCIENCE KOMMUNIKATION&LITTERATUR ERHVERV&IDÉ 27 LINJERNE 7-9 Folkeskolerne i Odsherred Kommune skoleåret 2016/2017 Denne folder er en oversigt over

Læs mere

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema

Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Århus Akademi optagelse på hf 2009 Vejledning i udfyldelse af ansøgningsskema Indhold: 2: Forord 3: Samfundsfag B Psykologi C 4: Matematik B Fysik C 5: Musik B Mediefag C 6: Billedkunst B Design C 7: Spansk

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag

Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Praktikstedets formål jævnfør lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om folkeskolen Herved bekendtgøres lov om folkeskolen, jf. lovbekendtgørelse nr. 521 af 27. maj 2013, med de ændringer der følger af 4 i

Læs mere

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk

Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse. Lærer: Suat Cevik. Formål for faget dansk Årsplan 2011/2012 for dansk i 2. klasse Lærer: Suat Cevik Formål for faget dansk Formålet med undervisningen i faget dansk er at fremme elevernes oplevelse og forståelse af, litteratur og andre udtryksformer

Læs mere

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole

Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplan for faget tysk. Ørestad Friskole Undervisningsplanens indhold: Undervisningens organisering og omfang Undervisningsplanens anvendelse Evaluering og opfølgning Formål for faget Slutmål

Læs mere

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole

Indholdsplan for Linjefagene på Lundby Efterskole Idrætslinjen Gennem alsidige idrætslige læringsforløb, oplevelser, erfaringer og refleksioner opnå færdigheder og tilegne sig kundskaber, der medfører kropslig og almen udvikling. Mulighed for at opleve

Læs mere

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål

Læringsmål: Årsplan 2015-2016. Dansk. 2.klasse. Mål Årsplan 2015-2016 Dansk 2.klasse Mål Formålet med undervisningen i dansk er, at fremme elevernes oplevelse og forståelse af sprog, litteratur og andre udtryksformer som kilder til udvikling af personlig

Læs mere

1 10. klasse på Haderslev Realskole

1 10. klasse på Haderslev Realskole 10. klasse på Haderslev Realskole Ønsker du et 10. klasses skoleår for at styrke det faglige, blive modnet samt få lidt anderledes oplevelser via et sporfag så er Haderslev Realskole noget for dig. Vi

Læs mere

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende.

D A N S K. Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. D A N S K Dansk er et sprog, og sprog er på én gang et fælles og et personligt anliggende. Fælles, fordi der i vores måde at kommunikere på, ligger spor af den verdensforståelse, det livssyn og den etik,

Læs mere