UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET"

Transkript

1 UNGDOMSUDDANNELSER I BROBYGNING.NET 1) Indholdsfortegnelse 1) Indholdsfortegnelse ) Indledning ) Hvordan kommer jeg igang? ) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A ) Hvad betyder statuskoderne? ) Hvordan fungerer kontaktbogen? ) Hvordan oprettes fravær? ) Hvordan laver jeg udskrifter udtræk til Excel? ) Hvordan opretter jeg en ny skabelon (hold)? ) Filter for visning af hold og tilmeldinger: ) Indledning Brobygning.NET er et webbaseret administrationsværktøj, som gør det muligt for ungdomsuddannelser at lægge tilbud til brobygnings- og introduktionskurser på nettet. Alle hold i en given region samles i et interaktivt hæfte. I kataloget kan elever og forældre læse om de enkelte forløb, se i hvilke uger de finder sted og linke videre til udbydernes hjemmesider. Eleverne tilmelder sig holdene sammen med deres UU-vejleder. UU-centrene står for koordineringen af hold og tilmeldinger. 3) Hvordan kommer jeg igang? Adressen til siden er Du skal logge ind på siden med det brugernavn og password, som du har fået af din koordinator. Ungdomsuddannelsernes arbejde med portalen består i: At oprette holdskabeloner og beskrive nye hold via skabelonerne At registrere fravær i kontaktbogen, hvis eleven ikke er mødt op Redigere de holdansvarlige på hold hvis de er forskellige fra skabelonerne 1

2 Arbejdet med brobygning.net er centreret omkring menupunktet Min konto. Når du logger ind vil du se følgende skærmbillede: Dette skærmbillede skal ses som en søgeformular, hvor du skal indtaste de kriterier, som der skal søges på. Læg mærke til, at du i venstre side af søgeformularen skal vælge, om der skal søges på hold eller tilmeldinger. Søgeformularen ændrer sig alt efter, hvilken en man vælger. Under Visning kan du vælge, hvordan søgeresultatet skal vises. Denne søgeformular kan også findes frem ved at vælge menupunktet Søg. Ved at bruge dette menupunkt fastholdes tidligere indtastninger. Desuden er uge/datofunktionen blevet mere intelligent, idet datoerne bliver regnet ud fra, hvilke uger der vælges og omvendt. Man kan ikke vælge en tildato, som ligger før fradatoen. Hvis man klikker i selve datofeltet, fremkommer en lille kalender, hvorfra datoen kan vælges. I kalenderen kan man trykke på navnet på måneden, hvorefter der kan vælges andre år. Kalenderen starter altid op med at vise indeværende år. Bemærk, at hvis der trykkes på listepilen ud for Uge, kan der øverst i listen vælges Ikke valgt. På den måde søges der i alt. Hvis der sættes en frauge på, men ingen tiluge, bliver der søgt på alt det der ligger i databasen fra fraugen og frem. Hvis der kun sættes en tiluge på og ingen frauge, søges der på alt det der går forud for tilugen kombineret med de øvrige kriterier der er angivet i søgningen naturligvis. Når der søges på uger, sættes datoen altid til om mandagen i den startuge, der er defineret. Vælges der i ugelisten, vises hele ugen fra mandag til søndag. Begge dage inklusiv. 2

3 BEMÆRK: Når ugenumrene defineres via listepilene, søges der altid på uger i fremtiden. Hvis man befinder sig i uge 43 i år 2010, og søger på uge 42, vil programmet automatisk sætte datoerne til at søge efter uge 42 i En oversigt over hold kan fx se således ud: Her kan du se praktiske oplysninger om de forskellige hold. Læg mærke til, at du kan benytte ikonerne i højre side for at se tilmeldinger, rette holddata og se holdinformation. Bemærk, at du kan køre musen henover ikonerne for at se, hvad disse står for. Ud fra følgende ikoner kan man se status på tilmeldinger: Antallet af tilmeldinger ligger som det skal Antallet af tilmeldinger er under minimum Antallet af tilmeldinger er over maksimum Læg mærke til, at der i kolonnen Kl. (klassetrin) kommer til at stå Alle, hvis holdet ikke er tilknyttet noget bestemt klassetrin. 3

4 4) Eksport af elev-data til LUDUS eller EASY-A Inde på holdlister under Eksport kan elevtilmeldingerne eksporteres til enten LUDUS eller EASY-A systemerne. Det er vigtigt at der laves en aftale om, hvor ofte denne eksport skal ske og hvem der skal lave eksporten. Eksporten til LUDUS laves i holdoversigten ved at krydse de hold af, som skal overføres. Herefter vælges Eksport => Eksporter til LUDUS NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) Eksport af hold og tilmeldte elever til EASY-A fra Brobygning.NET Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.NET overføres til EASY-A med cpr-nr., navn og adresse. Følgende vejledning guider dig igennem processen. Grundlæggende opsætning af EASY-A For EASY-A kan modtage tilmelding fra Brobygning.net, skal der foretages et par grundlæggende opsætninger. Web-service tilladelse i EASY-A: Hold fra Brobygning.net modtages i EASY-A ved webservice W012 Holdplaceringer, fuldtid. Skolen skal give tilladelse til at UVdata A/S må sende data til skolen. 4

5 Vinduet B936 Webservice-autorisation giver mulighed for at markere J i Må benytte feltet og der kan så trykkes på Tillad knappen. RET TRIMMEOPLYSNINGER For at Brobygning.net må opretter nye elever, skal det sikres at trimmeoplysningen Ret til at oprette personer og elever står til J. Dette tjekkes på vinduet A910 Trimmeoplysninger. Tilknyt elevafdeling til uddannelser Alle elever i EASY-A skal tildeles en afdeling, og da webservicen ikke kan vide hvilke afdelinger en skole har, sker tilknytningen af afdeling til eleven automatisk alt efter hvilken uddannelse, elever bliver oprettet med. Derfor skal man på vinduet A870 CØSA-formål tilknytte en elevafdeling til alle de uddannelser, man forventer at modtage webservice tilmeldinger på. NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) 5

6 NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) 6

7 Oprettelses af hold i EASY-A: De autooprettede hold fra Brobygning.net skal oprettes i EASY-A med samme holdkode/holdbetegnelse (dog uden bindestreger, da disse fjernes i overførelsen) før man starter overførelsen af eleverne på holdene. Hertil kan A326 Hold benyttes. Aktivitetskoden kan ændres, når eleverne er overført. Det kan dog være en fordel at vente med det, indtil man er sikker på, at alle elever fra Brobygning.net er overført. 7

8 Kopiering af hold fra Brobygning.net til EASY-A: Når holdlisterne vises, er det muligt i venstre side at markere med flueben, hvilke hold der ønskes overført til EASY-A. Når der er markeret mindst ét hold til eksport, klikkes Eksport > Eksporter til EASY-A, se nedenstående: Herefter åbnes et pop-up vindue, hvor de markerede hold er listet, se nedenstående. For at starte overførslen, klikkes på det grønne flueben. 8

9 I bunden af vinduet vises forløbet af overførslen. Vær opmærksom på, at det er en operation der kan tage lang tid, afhængig af hvor mange tilmeldinger der skal overføres. Flere klik vil ikke fremme hastigheden, men betyde at listen af tilmeldinger bliver lagt i køen til endnu en overførsel. Efter overførslen er gennemført, vises resultatet af overførslen. Se nedenstående: Hvis overførslen til EASY-A gennemføres med succes ses meddelelsen Tilmelding modtaget. Eleverne placeres herefter direkte på holdet med samme holdkode i EASY-A. Hvis fejlbeskeden er Autorisationsfejl: Return ukendt DS-nr.xxxxxx, kan det skyldes at dit login tilhører en skole med en anden skolekode end den du forsøger at overføre til. Her vil din koordinator kunne hjælpe dig. 9

10 Datamodtagelse af elever og viderebehandling i EASY-A Eleverne er nu placeret på hold. Efterfølgende skal eleverne oprettes på skoleforløb. Forinden skal der være oprettet forløbsgruppe og skoleforløb på vinduet A694 Forløbsgrupper og skoleforløb. Skoleforløbene oprettes på relevante uddannelser (ex udd samt ordinære uddannelsesforløb, hvis eleven er på udd. 1000). Se evt. vejledningen som giver eksempler på arbejdsgangen omkring brobyggere. Herunder skoleforløbsplacering på ex A699 Elev med skoleforløb og øvrige oplysninger på holdet ex A326 Hold. Der kan også henvises til afsnittet Brobygning i vejledningen med hensyn til valg af Skoleperiode (Skp.). I EASY-A kan man søge på holdbetegnelsen og masseoprette eleverne fra holdet på skoleforløb på vinduet B347 Tilknytning af skoleforløb til holdplaceringer. Kopi/Paste af skoleforløbet gør dette til en hurtig operation. Dette vindue kan benyttes til introduktionsforløb (udd ). For at man kan benytte vinduet til brobyggere (udd. 1000) kræves en programændring, som forventes indført i en patch til version Ind til da er en del manuelt arbejde påkrævet for at man kan indberette brobyggere, som kommer fra Brobygning.net. En mulig arbejdsgang kunne være følgende: 10

11 Tag en lang skærmkopi af holdet fra Brobygning.net på A700 Holdplacering. Tast cpr-numrene fra holdet på A696 Skoleforløb med elever hvorved eleverne kommer på skoleforløb. Opret et nyt hold på A326 Hold. Kopier/vip eleverne fra skoleforløb til det nye hold på A720 Vipning fra forløbsgruppe. (Holdet fra Brobygning.net vil ikke være tilknyttet noget skoleforløb, hvilket kan oplyses ved revision). Bemærk TMK skal være BRO for brobyggere, når vinduet kan benyttes til oprettelse af dem. 5) Hvad betyder statuskoderne? Hvis et hold har status: Bekræftet: Aflyst: Planlægges: Koordineres: kan der ikke fortages flere tilmeldinger. Bekræftet betyder således, at holdet er lukket for tilmeldinger og afholdes. er der fx ikke er kommet nok tilmeldinger til holdet. er det åbent for tilmeldinger. kan koordinatoren fx være i gang med at flytte elever til andre hold, hvis 11

12 antallet af tilmeldte på et givent hold overstiger maxværdien. Det er koordinator, der, i samarbejde med uddannelsesinstitutionen, sætter statuskode på det enkelte hold. Mangler godkendelse: er holdet oprettet, men ikke godkendt af koordinator og kan derfor ikke tilmeldes til. Se desuden nedenstående tabel: Ungdomsuddannelse Status Visning mulig Rettelse af hold informationer Ikke godkendt Ja Ja Planlægges Ja Ja Koordineres Ja Ja Bekræftet Ja Ja Aflyst Ja Ja 6) Hvordan fungerer kontaktbogen? Kontaktbogen gør det nemt for dig at kommunikere om en elev til UU-vejlederen og elevens skole fra din institution. Kontaktbogen kan findes på to måder: Enten ved at vælge Min konto => kontaktbogen : - eller ved at vælge en oversigt over din institutions brobygnings- eller introduktionskurser. Ved at klikke på ikonet Vis tilmeldte elever i højre side af skærmen, kommer du ind i et nyt vindue med en oversigt over de elever, som er tilmeldt det pågældende hold: 12

13 Her kan den ansvarlige for holdet oprette en ny kontakt på den unge, samt se tidligere kontakter på vedkommende. Se nedenstående: NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) Når mailen er afsendt vil den komme til at ligge på listen se nedenstående: 13

14 Kontaktbogen skal benyttes i tilfælde, hvor eleven ikke er mødt op på et hold eller hvis der på anden vis har været problemer med eleven gennem forløbet. Ved at skrive et notat i elevens kontaktbog giver du UUvejleder og skolen besked om dette. Hvis parterne har deres mail aktiveret, vil de modtage en mail om notatet, alternativt kan notatet læses her. Herefter kan UU-vejleder og/eller skole skrive tilbage til dig. Bemærk: Hvis der ikke står en mailadresse registreret, når du opretter en ny kontakt, bliver notatet alligevel registreret i den unges kontaktbog, så de tilknyttede kontaktpersoner kan se notatet. Ved at vælge Min konto => Kontaktbogen => Oversigt kan du se en kalender: 14

15 Ud fra denne kalender kan du se, at denne person har 1 elev med en eller flere kontakter den pågældende dag, og at dagen har 2 kontakter. Ved at klikke på datoen vises den/de elever, som kontakterne omhandler. Som udgangspunkt er din mail aktiveret og du vil modtage en mail, hver gang der skrives i kontaktbogen vedr. en tilmelding, som du er kontaktperson på. Ønsker du ikke at modtage notater via mail, kan den deaktiveres. Dette gør du ved at vælge Min konto => Opsætning og så herefter fjerne fluebenet i kassen Acceptér mails. På denne side kan du også ændre dine personlige oplysninger, samt dit password. Se nedenstående: 15

16 Du kan også indtaste en signatur i billedet i nederste højre hjørne. Hvis der er flueben i den lille checkbox nedenunder, bliver signaturen anvendt på de mails, som bliver sendt fra din konto i programmet. Gem altid ændringer ved at trykke på det grønne flueben under den kasse, som du har rettet i. 7) Hvordan oprettes fravær? Hvis en elev ikke er mødt op på sit brobygnings- eller introduktionskursus, kan grundskolen, vejlederen eller ungdomsuddannelsen oprette fravær i den unges kontaktbog. Start med at udsøge elevens tilmelding søg derfor for at markere Tilmeldinger under Søgning og Visning i din søgeformular. Når du får tilmeldingerne frem på skærmen sætter du flueben udfor de elever, som skal have registreret et fravær: Herefter vælger du menupunktet Fravær. Du vælger nu typen af fravær samt dato og trykker på det blå ikon med pilen. Herefter bliver fraværet oprettet og listet i begge unges kontaktbøger. Det er også muligt at oprette fravær for den enkelte elev, ved at klikke på blyanten til højre, ligesom det er muligt at rette i et fravær, hvis man først har tildelt alle samme fraværstype, men ønsker at ændre på en eller flere elever. 16

17 8) Hvordan laver jeg udskrifter udtræk til Excel? Prøv eksempelvis at søge et hold ud. Ved at klikke på ikonet Vis tilmeldte elever i højre side af skærmen, kan du se en oversigt over de elever, som er tilmeldt det pågældende hold. Udvælg de elever du vil have med på din udskrift, ved flueben i checkboksene. Herefter trykker du på Eksporter, hvorefter du kan udskrive listen eller gemme den. Du kan vælge at gemme listen i formatet Xls, hvorved du kan åbne udskriften i Excel. 9) Hvordan opretter jeg en ny skabelon (hold)? For at oprette et nyt hold skal du vælge menupunktet Min konto og herefter holdskabeloner. En skabelon kan være synlig for koordinator og kan dermed anvendes til oprettelse af hold. Hvis skabelonen er synlig, er den markeret med et grønt flueben helt ude til venstre for skabelonen. Er den ikke gjort synlig for koordinator, er den markeret med et orange kryds. Skabelonen kan gøres synlig ved at trykke på det orange kryds. Du vil herefter blive spurgt, om du vil godkende rettelsen, før den træder i kraft. Se næste side: 17

18 Skabelon-ID er unikt for skabelonen og vises ligeledes for koordinator, derved er kommunikationen lettere. Ovenstående viser en oversigt over de holdskabeloner, som I har oprettet på jeres institution. Via ikonerne i højre side kan du se/rette, kopiere og slette skabelonen. Skabelonen kan godt slettes, selvom den er i anvendelse herefter vil den så komme til at ligge under slettede holdskabeloner m. hold og kan gendannes herfra. Når en skabelon er i brug, er der felter, som ikke kan rettes, med mindre der af koordinator gives ekstraordinær tilladelse hertil, idet rettelse vil få indflydelse på alle hold som er baseret på skabelonen. Du kan kopiere en skabelon, som allerede findes i oversigten. På den måde behøver du ikke at oprette en skabelon helt fra bunden, men blot rette i den kopi du laver af en eksisterende skabelon. Ved tilladelse til redigering, hvis skabelonen er i anvendelse. Som standard er dette ikke tilladt, men koordinator kan give denne tilladelse. Hvis Ja kan sted, indhold og formål redigeres. NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) Læg mærke til, at når du opretter en skabelon, er opsætningen af skabelonen bygget op omkring faneblade. På det første faneblad kan du se id et, antal hold skabelonen er anvendt på, og om det er tilladt at rette i skabelonen, hvis den allerede er i anvendelse: 18

19 NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) Det næste faneblad Skabelon viser nedenstående: Under kursustype skal du vælge, hvorvidt der er tale om et brobygnings- eller introduktionskursus. Vælg også, hvem der som udgangspunkt er ansvarlig for holdet. Vær opmærksom på, at den valgte person kan ændres på de enkelte hold uafhængig af skabelonen. Den ansvarlige for holdet er den, der administrerer holdet, som sørger for oprettelse af holdet. Ydermere skal du huske at angive minimum og maksimum antal af tilladte tilmeldinger på dette hold, samt hvilket klassetrin holdet gør sig gældende for. Angiv herefter, hvor afholdelsen finder sted. 19

20 Indtast også yderligere information om holdet, hvis dette er nødvendigt.. Se nedenstående: Læg mærke til, at du altid kan gemme skabelonen og få den vist vha. ikonet øverst på siden. Indtast dernæst formål: 20

21 Indtast dernæst indhold: Fanebladet vises kun hvis skabelonen er i anvendelse. Herfra kan der tilføjes flere uger til skabelonen. Definer perioden og gem på det grønne flueben. 21

22 Når du er tilfreds med skabelonen trykker du på det grønne ikon for at gemme. BEMÆRK: Når skabelonen er gemt, kan man i oversigten se, om skabelonen er aktiveret. En ny skabelon aktiveres ikke automatisk. Den skal gøres aktiv før koordinator kan se og anvende skabelonen til oprettelse af hold. NB! Opdater ændringer på skærmen v. tryk på F5 ( Internet Explorer ) Hvis en skabelon ikke er synlig, betyder det, at koordinator ikke kan oprette nye hold på skabelonen, mens det ikke har indflydelse på allerede oprettede hold, der anvender skabelonen. Er skabelonen synlig, kan koordinator oprette hold på basis af denne. Holdet skal dog godkendes af koordinator førend det bliver tilgængeligt for elever, forældre, vejledere og grundskoler på Som noget nyt, kan slettede holdskabeloner med hold tilknyttet gendannes. Dette gøres under menupunktet Min konto => Slettede holdskabeloner m. hold. Herefter vælges ikonet gendan udfor den skabelon, som skal oprettes igen herefter kommer skabelonen til at ligge under Min konto => Holdskabeloner. Skabeloner uden hold tilknyttet, kan ikke gendannes, når de først er slettet. 22

23 10) Filter for visning af hold og tilmeldinger: Som udgangspunkt vil en søgning blive filtreret ud fra de valgte kriterier. Hermed menes at et felt skal være valgt for at være del af filtret. Er ingen felter valgt, vises samtlige hold eller tilmeldinger for samarbejdet, herunder også afviklede hold og deres tilmeldinger. Vælges eksempelvis fagtypen brobygning og startdato fra til , vises kun brobygningshold for denne periode. Ved yderligere valg indsnævres søgningen. Jo mere søgning indsnævres, jo hurtigere foretages søgningen. Herunder en kort beskrivelse af de enkelte felter og deres indflydelse på søgningen. Startdato fra/til Felterne kan stå tomme og der filtreres ikke på startdatoen for den givne søgning. Alternativt vises kun hold der har en startdato inden for perioden. Begge dage inklusiv. Fagtype Begrænser visningen til en bestemt fagtype. Retning Hvis ingen er valgt, er feltet ikke del i søgekriteriet og alle retninger vil blive vist. Resultatet vil være det samme hvis alle retninger er valgt. Ungdomsuddannelse Ved login som bruger for en ungdomsuddannelse, er det kun hold og tilmeldinger for den valgte ungdomsuddannelse der vil blive vist. Holdansvarlig Ved login som bruger for en ungdomsuddannelse, er listen begrænset til ansvarlige for institutionen. Ved brugere på ungdomsuddannelsen vises kun hold og tilmeldinger, hvor den valgte er holdansvarlig. Vejleder Her filtreres på de tilmeldte elevers vejleder. Hvis et hold har mindst én elev med den pågældende vejleder, vil tilmeldingerne blive vist. Grundskole Ved login som bruger for en grundskole, er feltet låst til den pågældende skole. Hvis et hold har mindst én elev fra den pågældende skole, vil tilmeldingerne blive vist. Klasse 23

24 Feltet relaterer sig til de tilmeldte elevers klasse. Hvis mindst én elev er fra den pågældende klasse, vil holdet blive vist. Klassetrin Feltet relaterer sig til de tilmeldte elevers klassetrin. Hvis mindst én elev er fra det pågældende klassetrin, vil holdet blive vist. Nøgleord Feltet relaterer sig til holdets navn og holdkode. Hvis der ønskes søgt på holdkoden, skal øvrige felter ikke være udfyldt, da disse kriterier også er del af søgningen. Hvis det indtastede ord er indeholdt i et holds navn, vil holdet blive vist. Cpr nummer Feltet relaterer sig til de tilmeldte elevers cpr-numre. Vær opmærksom på at øvrige kriterier også er del af søgekriterierne. Visning Som udgangspunkt vises listen med side inddeling. Det betyder at det ikke er muligt at markere alle de valgte i en arbejdsgang, eksempelvis til eksport. Her er det muligt at slå side inddeling fra. God fornøjelse! Venlig hilsen UVdata 24

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net

Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Eksport af holdplaceringer til EASY-A fra Brobyging.net Elever placeret på præsentations- eller brobygningshold i Brobygning.net overføres til EASY-A med cpr-nr, navn og adresse. Følgende vejledning guider

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER

BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER BROBYGNING.NET FOR GRUNDSKOLER 1. Indledning... 1 2. Hvordan kommer jeg i gang?... 1 3. Hvordan fungerer kontaktbogen?... 3 4. Udskrifter udtræk til Excel... 5 1. Indledning Adressen til siden er www.brobygning.net.

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere

Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Brug af Brobygning.NET for UU-vejledere Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på en eller

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for grundskoler

Brug af Brobygning.NET for grundskoler Brug af Brobygning.NET for grundskoler Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdliste... 5 Skriv i kontaktbogen... 6 Tilmeldingsliste... 7 Opret fravær på en eller flere elever... 9 Find elever

Læs mere

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser

Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Uno Brobygning til Ungdomsuddannelser Formål og målgruppe Denne vejledning henvender sig til personer på ungdomsuddannelser, som har fået adgang til Uno Brobygning med det formål at deltage i arbejdet

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

Uddannelsesplaner i MinUddannelse

Uddannelsesplaner i MinUddannelse Uddannelsesplaner i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse fra en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som

Læs mere

Region Sjælland 2013/2014

Region Sjælland 2013/2014 Brobygning.NET i Region Sjælland 2013/2014 - en fælles koordinering for Ungdommens Uddannelsesvejledning uddannelsesinstitutioner, grund- og efterskoler Side 1 27-06-2013 1. Indledning... 3 2. Tidsplan...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN

Vejledning i brug af KLUBPORTALEN Vejledning i brug af KLUBPORTALEN 11-09-2009 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse: Log-in...3 Kontaktpersoner...3 Ændring af kontaktperson...4 Oprettelse af ny kontaktperson...5 Licenser...6 Eksisterende licenser...6

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ

IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ IMPORT AF TILBAGEMELDINGER I UVVEJ Portalen har til formål at sikre en hurtig og sikker tilbagemelding på elever, som er udmeldt eller startet på en af følgende inst.: Efterskole, Privatskole, Friskole,

Læs mere

Vejledning til Formandsportalen

Vejledning til Formandsportalen Vejledning til Formandsportalen Startside http://mail.kolonihave.dk/formandsportal/portal/portal.aspx Der logges ind via dit medlemsnummer og kodeord. Medlemsnummeret er det brugernavn, som du fik tilsendt

Læs mere

UVpraktik Brugermanual

UVpraktik Brugermanual UVpraktik Brugermanual 1 Indhold UVpraktik formål og anvendelse... 3 Log ind i UVpraktik... 4 Dataindlæsning i UVpraktik... 7 Nyttige genveje i UVpraktik... 8 Indhold af menuer... 9 Sorter... 9 Kartoteker...

Læs mere

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges

En liste, hvor der kun kan angives et svar. En dropdown menu, hvori kun et svar kan vælges Huskeseddel til uv-evaluering 1. Sådan oprettes en undersøgelse Klik på ikonet Surveys og dernæst det grønne plus Ny undersøgelse. Navngiv din undersøgelse og vælg under Basic options, om der skal være

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED

DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED DIGITALE UDDANNELSESAFTALER VEJLEDNING TIL VIRKSOMHED 1 DIGITALE UDDANNELSESAFTALER Digitale uddannelsesaftaler giver flere fordele og muligheder: Skolen kan let hjælpe virksomheder med at udfylde dele

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014

4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 Brugervejledning for aftenskoler - oprettelse af stamdata, aftenskolehold og undervisningssteder MANUAL 1 3 2 4 diaphoni.dk/version 2.2 - opdateret 24.3.2014 intro! Hjemmesiden aftenskole.nu giver borgerne

Læs mere

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse

Ændringer Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger er ny funktionalitet i EASY-A. Forklaring eller beskrivelse Masseoprettelse og masseredigering af kontaktlærertilknytninger 29-10-2007/version 1/mgl Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Fremsøgning af elever Opret (nye) kontaktlærertilknytninger

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag.

Sager/projekter er en vigtigt del, af vores integration med økonomisystemer, da disse altid tager udgangspunkt i en sag/projekt. Klik på Ny sag. Kom godt igang med job: Jobmodulet er bygget op omkring sager og jobkort dvs. man starter, med at oprette et jobkort og derefter opretter man et job under sagen, som man så tildeler til en bruger/udfører.

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune

Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune Vejledning til indberetning af elevfravær via LærerIntra i Københavns kommune I denne vejledning kan du læse, hvordan du indberetter fravær, sender sms er i forbindelse med indberetning af fravær og foretager

Læs mere

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner

Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Mini-vejledning til edoc4 med grundlæggende funktioner Denne vejledning indeholder en kort præsentation af portalen i edoc version 4.1 og præsenterer de mest anvendte funktioner og arbejdsgange inkl. søgninger.

Læs mere

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus

Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Kalender og Nyheder til Portalen for Aale, Hjortsvang og Hammer via Conventus Indledning Denne vejledning beskriver hvordan man som forening har mulighed for at indsætte arrangementer og nyheder på portalen

Læs mere

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk

Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse. Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Vejledning om UU s arbejdsopgaver i forbindelse med revurdering Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine

Læs mere

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10

Vejledning til. Svejsevisitering. Oprettelse af kursister i testsystemet... 2. Opret Booking... 5. Kursisten tager test... 10 Kompetencecenter for e-læring Det Nationale Videncenter for e-læring Vejledning til Svejsevisitering Indhold Oprettelse af kursister i testsystemet... 2 Opret Booking... 5 Kursisten tager test... 10 Læreren

Læs mere

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv

Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Brobygning og fravær 10-01.2013/version 2/jbv Indhold Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Opsætning af dataafsendelse Indlæsning af elever på brobygnings- og introduktionskurser Overvågning af dataafsendelse

Læs mere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere

Mit Skolekort. Manual til skole admin brugere Indhold 1. Versionshistorik... 3 2. Definitioner... 4 3. Login... 5 4. Beskeder... 6 5. Elev administration... 7 Elev administration tabel... 9 Redigering... 10 Bestilling... 11 6. Opret elev... 12 Opret

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017

Tabulex Forvaltning. Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Tabulex Forvaltning Dagpleje Administration/ Morgenvagt 15. maj 2017 Indhold Indledning... 4 Hvad er Tabulex Dagpleje?... 4 Log ind... 4 Opbygning af systemet... 5 Rettigheder... 5 Oversigter... 5 Dagplejere...

Læs mere

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0.

Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Optag af FTU-ansøgere fra Optagelse.dk Sidst opdateret marts 2015 af STIL version 8.0. Generelt Optagelse.dk er portalen for administration af ansøgninger til ungdomsuddannelser i Danmark. FTU står for

Læs mere

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på

Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på Af Mouhannad Diab 17. august 2015 Versionsnummer 1.0 Dokumentation UMS - OSS Du kan altid finde den nyeste udgave af dette dokument på www.eniga.dk/it UMS - OSS 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Guider og dokumentation...

Læs mere

Uddannelsesplan i MinUddannelse

Uddannelsesplan i MinUddannelse Uddannelsesplan i MinUddannelse Denne vejledning giver et overblik over arbejdet med MinUddannelse for en UU-vejleders synspunkt. Indhold 1. Introduktion... 2 2. Tekniske specifikationer... 2 3. Som elev

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG

GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG GENEREL VEJLEDNING KOM GODT I GANG FOR DIG SOM ER UDDANNELSES- ANSVARLIG Generel vejledning for uddannelsesansvarlige Introduktion Denne vejledning giver dig en kort gennemgang af nogle af de muligheder

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - BRUGER-GUIDE - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Som et udspring af de administrative fællesskaber og et ønske om at effektivisere og digitalisere

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Brugeradministration Central/Forvaltning

Vejledning. Vejledning Trio Brugeradministration Central/Forvaltning Vejledning Trio Brugeradministration Central/Forvaltning 1 Trio Brugeradministration Central styring/forvaltning I kraft af et stadigt stigende ønske fra kommunerne om at kunne styre brugere og deres roller

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS

NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS NR. 67 LUDUS WEB OG LUDUS DEN 16. DECEMBER 2011 Studieretningsvalg og skift af hold og klasser Denne vejledning henvender sig til de skoler, som anvender LUDUS Web til kursisternes valg af studieretning,

Læs mere

Smart-ebizz Manual til Bookinsystem Indholdsfortegnelse Kom hurtigt i gang med dit booking system:... 3 Overblikket over dit bookingsystem... 4 Hovedside... 4 Kunder... 4 Opret ny Kunde... 4 Vagtplaner...

Læs mere

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB.

Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. PENSAB Kontrol af indberetninger i PENSAB Denne vejledning beskriver, hvordan du arbejder med kontrol af indberetninger i PENSAB. Hver gang du laver en ændring af en tjenestemand i PENSAB, oprettes der

Læs mere

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13

Vejledning. Vejledning. Trio+ for skoleledere OK13 Vejledning Trio+ for skoleledere OK13 Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 4 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Efteruddannelseskataloget

Efteruddannelseskataloget Efteruddannelseskataloget Vejledning til indtastning Version 8.6 UNI C oktober 2013 Efteruddannelseskataloget UNI C Version 8.6 Af Henrik Borck Larsen og Anne-Marie Pedersen Indhold 1 Indledning... 1 1.1

Læs mere

TRIO+ FOR SKOLELEDERE

TRIO+ FOR SKOLELEDERE VEJLEDNING TRIO+ FOR SKOLELEDERE Indholdsfortegnelse Trio+... 2 Læreradgang til Trio+... 2 Login... 2 Åbn/luk forbindelsen til Trio+... 2 Trio Fagfordeling... 5 Noter... 5 Faneblade i Trio+... 9 Login...

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt.

Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges opgavetitler for. Det er tvungent at udfylde dette felt. Fremsøg opgavetitler Vælg menuen eksamen og opgavetitler Skærmbilledet RE107 søg/opret opgavetitel pr. eksamensaktivitet åbner Udfyld feltet eksamensaktivitet med fagkoden for det fag der skal fremsøges

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

How to! Sidst tilrettet maj 2015

How to! Sidst tilrettet maj 2015 How to! Sidst tilrettet maj 2015 Indhold Hvordan- How to!... 1 Opretter jeg Afdelinger og Kategorier?... 3 Opretter jeg et Fag?... 4 Sammenspil.... 8 Tilføjer jeg elever til et Sammenspil... 10 Tildeler

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til Elevplan for virksomheder

Vejledning til Elevplan for virksomheder Version: 07.03.2015 1 Vejledning til Elevplan for virksomheder Læsevejledning Denne vejledning er delt op i tre dele: Første del er for alle og indeholder de funktioner, som alle virksomhedsmedarbejdere

Læs mere

Sådan bruger du planlæggeren

Sådan bruger du planlæggeren Først skal skolen oprettes Når du kommer fra temaugen.dk eller direkte ind via app.temaugen.dk, ser du denne side - Her kan du se om din skole er blevet oprette af en kollega, hvis ikke kan du gå videre

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014

Brugermanual. Energy10 Mobile til Windows. Sådan kommer du i gang. Version 1.1 februar 2014 Brugermanual Energy10 Mobile til Windows Sådan kommer du i gang Version 1.1 februar 2014 Energy Systems A/S - Silkeborgvej 53-8000 Århus C - CVR-nr.: 30925815 - Tlf.: 70229310 Mail: support@energysystems.dk

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Kom godt i gang! Brugervejledning til Fiberbredbånd, Webmail og e-mailopsætning Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold 4 Opkobling til internettet 5 Oprettelse på

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/

cpos Online Quickguide Version Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ cpos Online Quickguide Version 1.0.9 Sct. Ibs skole https://sctibs.cposonline.dk/ SÅDAN OPRETTER DU EN BRUGER... 3 SÅDAN LOGGER DU IND... 5 SÅDAN TILKNYTTER DU EN RELATION TIL DIN KONTO (ADMINISTRER FLERE

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER

SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER SDBF EN VEJLEDNING TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW - VEJLEDNING EFTERUDDANNELSESKURSISTER Ajourført okt. 2014 LOGIN SDBF er en webbaseret løsning, som du kan tilgå fra alle kendte browsere; Internet

Læs mere

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave

Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Manual til Den Elektroniske Portefølje i Almen Medicin Tutorlægens udgave Til Tutorlægen Velkommen til den elektroniske portefølje. Den er blevet til i dialog mellem Dansk selskab for almen medicin og

Læs mere

Kontaktpersoner. Indhold

Kontaktpersoner. Indhold Kontaktpersoner Alle, der skal have adgang til lederportalen, skal oprettes som kontaktpersoner. Dvs. ledere, institutledere og andre, der skal have adgang til at logge ind på lederportalen og tilgå relevante

Læs mere

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password:

WordPress manual..hjerteforeningen.dk/wp-admin. Brugernavn: Password: WordPress manual.hjerteforeningen.dk/wp-admin Brugernavn: Password: April, 2015 Generelt Du kan benytte WordPress fra alle platforme. Det vil sige, du kan redigere jeres hjemmeside fra din computer, din

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Elevplan vejledning 2013

Elevplan vejledning 2013 Elevplan vejledning 2013 Indhold Sådan logger du på:... 1 Sådan indtaster du dit mobilnummer og ændre din mailadresse:... 2 Fraværsbesked sendt fra startsiden... 3 Fraværsbesked sendt fra skemaet... 4

Læs mere

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER

UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Til UVM Dokumenttype Brugervejledning Dato 2009-07-02 UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER UA.DK - BRUGERVEJLEDNING AMU KOMPETENCEBEVISER Revision 1 Dato 2009-07-02 Udarbejdet af Henrik Dall

Læs mere

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer.

UVdata A/S. WS brobygning.net. Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. UVdata A/S WS brobygning.net Webservice til import af tilmeldinger og registrering af fravær, fra administrative systemer. Finn Lavlund 04-11-2013 Indholdsfortegnelse: Webservice til ungdomsuddannelser

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Velkommen til OnReg Agent.

Velkommen til OnReg Agent. Velkommen til OnReg Agent. 2 OnReg Agent Velkommen til Onreg Agent Du er blevet tildelt brugernavn og kodeord til OnReg Agent. Denne guide beskriver hvordan du benytter systemet. Hvis arrangøren tillader

Læs mere

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk

Elevadministrations modulet. Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Elevadministrations modulet Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 19.12.2013 Indhold 1 Indledning... 5 1.1

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere