NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD"

Transkript

1 NÅR BØRN MISTER - ET FØRSTEHJÆLPSHÆFTE VED DØDSFALD

2 INDHOLD INDHOLD Indledning s. 03 Et barn er aldrig for lille til at savne og sørge s. 04 Konkrete råd i forbindelse med dødsfald s. 07 Fra død til begravelse s. 09 Efter begravelsen s. 12 Bønner, som passer til dødsfald, udsyngning og begravelse s. 14 Salmer for børn, som passer til dødsfald, udsyngning og begravelse s. 15 /02

3 INDLEDNING INDLEDNING Det kan mærke et barn for livet at miste forældre eller søskende, men gode voksne omkring barnet kan medvirke til, at det kommer godt og trygt igennem en svær tid og får et godt og harmonisk liv trods tabet. Dette hæfte er tænkt som en lille førstehjælp til familier med børn, der mister nære pårørende. Det forsøger at svare på nogle af de spørgsmål, der kan stilles ved et dødsfald og i de første dage derefter. Hæftet er tænkt ind i Folkekirkens ramme, men må naturligvis bruges af alle, som kan drage nytte deraf. Man kan få den tanke, at man måske beskytter børnene bedst ved at involvere dem mindst muligt. Men al erfaring viser, at man hjælper børn i alle aldre bedst ved, at de er med i alt dét, man i familien skal gennemleve og tage stilling til efter et dødsfald. På den måde giver man dem den bedste mulighed for at komme godt igennem en svær tid. Børn er forskellige og familier er forskellige. Det, som er rigtigt i én familie er ikke nødvendigvis rigtigt i en anden familie. Men der er nogle generelle ting, man kan tage højde for, så smerten og tabet for børnene ikke bliver større, end det behøver at være. /03

4 0-4 år ET BARN ER ALDRIG FOR LILLE TIL AT SAVNE OG SØRGE Hvordan dødsfald opfattes på forskellige alderstrin. Helt små børn (0-4 år) sanser og oplever med kroppen. De kan ikke bevidst forstå, at nogen er borte for altid, men kroppen sanser og kan savne og sørge. De har ikke sprog og ord til at forstå dét, som er sket eller til at forklare, hvordan de har det, men de kan sagtens fornemme, at noget er alvorligt i familien, og de kan reagere på, at mange er kede af det. Derfor bør også helt små børn have stor opmærksomhed omkring et dødsfald. Man hjælper dem med konkret omsorg og god fysisk kontakt ved, at der er voksne hos dem. Voksne, der kan holde om, sidde med, sove hos osv. På den måde skaber man tryghed og nærhed for det lille barn i de dage, der er svære for hele familien. Går børnene i dagpleje eller institution, kan det for nogle børn være godt at holde fast i det, fordi der er en tryghed, de kender og er fortrolige med. For andre er det bedst at være sammen med familien. Små børn, der endnu ikke har noget sprog, kan have stor nytte af at se, måske røre den døde og deltage sammen med familien i udsyngning og begravelse. Men det er vigtigt, at de følges med voksne, de kender godt, og som har særligt øje for dem. Senere i livet kan de have stor gavn og glæde af at vide, at de var med, og de voksne kan hjælpe dem med at huske dagene omkring dødsfaldet. /04

5 5-10 år Større børn (5-10 år) får gradvis en forståelse af, at døden er uigenkaldelig, men der er det vigtigt, at man er konkret, når man taler med disse børn om døden og den døde, for de opfatter meget bogstaveligt. Siger man, at mor er gået bort, kan barnet måske spørge: Hvornår kommer hun så tilbage? Siger man, at far er sovet ind, kan barnet spørge: Hvornår vågner han så?. - Eller barnet kan blive bange for selv at sove. På længere sigt kan børnene have stor gavn af at deltage i alt det, som skal foregå i timerne og dagene efter dødsfaldet, fordi konkrete handlinger og gøremål hjælper børnene til at forstå det, som er sket og skal ske. Ind imellem vender børnene sig måske mod almindelig leg, og det er en meget sund mekanisme, som beskytter dem, når livet bliver svært, og som hjælper dem til at forholde sig til det, som sker omkring dem. Børn kan bevæge sig ud og ind af både legen og sorgen, og det giver dem pauser/rum, hvor de kan forholde sig til, at de har mistet. Det er helt naturligt for børnene, at de det ene øjeblik kan være kede af det, og det næste øjeblik lege som om intet var hændt. Derfor er det altid en god idé at have legetøj og tegneredskaber inden for rækkevidde, når børn mister og sørger. /05

6 10-16 år Store børn og unge (10 16 år) har i kraft af deres modenhed forudsætningerne for at forstå alvoren i det, som er sket, men denne forståelse kan chokere dem, og de kan reagere meget forskelligt. Nogle nærmest lammes og trækker sig ind i sig selv, hvor andre kan reagere meget voldsomt. Her er der brug for rummelige voksne og meget god tid til at tage hånd om de unge. De unge har sandsynligvis ikke megen erfaring med hverken dødsfald eller begravelse. Derfor er det også her vigtigt at give store børn og unge omhyggelige oplysninger om det, der er sket og om det, der skal ske med den døde. Store børn kan have gavn af at blive inddraget i de praktiske gøremål og beslutninger omkring dødsfald og begravelse, og det er vigtigt, at man respekterer deres forslag og ønsker. Dette gælder også kammerater til unge, der dør. Det kan være til glæde og gavn for både den unge afdødes familie og kammeraterne, at de inddrages/får lov til at være med til at se den døde og tage afsked, for de unge har ofte gode ideer at bidrage med. /06

7 RÅD KONKRETE RÅD I FORBINDELSE MED DØDSFALD I enhver samtale med børn omkring døden, skal man være konkret og ærlig samtidig med, at man selvfølgelig tager hensyn til børnenes alder, og det er helt i orden, at man som voksen ikke kan svare på alt og vedkender sig, at man også selv er ked af det. Hvis børnene ikke er til stede, når døden indtræder, er det vigtigt, at det er en person, barnet kender godt, som skal overbringe den triste nyhed. Sørg for at have god tid, fortæl enkelt og konkret om det, som er sket, og lad børnene stille de spørgsmål, de kommer i tanker om. Forældre er de nærmeste, men også bedsteforældre, andre nære familiemedlemmer eller lærere/pædagoger, som barnet kender godt, kan være gode budbringere. Det er vigtigt med ro og fred til de spørgsmål, børnene måske kommer i tanker om, - også i den følgende tid. Lad børnene være med til at se den døde og være med i de beslutninger, der skal tages f.eks. vedr. valg af tøj, kiste, blomster, salmer, gravsted osv. Det giver dem en følelse af at have betydning i familien, og det hjælper dem til at forstå det, som skal ske. Vær meget omhyggelig med at forklare, hvad der skal foregå ved f.eks. kistelægning, udsyngning og begravelse. Fortæl, hvordan den døde ser ud, måske er kold, ligger i sengen/ kisten osv. Ved man det ikke selv, så spørg f.eks. plejepersonale, bedemand eller præst. /07

8 RÅD Overvej, hvem der skal orienteres straks og måske have mulighed for at se den døde. Nære venner og kammerater til døde børn og unge kan have stor gavn af at blive inddraget på et tidligt tidspunkt, og den dødes familie kan have gavn af, at de er med. Giv besked til institutioner og skoler, så de kan vise deres deltagelse og tage godt imod børnene, når de kommer tilbage. De fleste institutioner og skoler har i dag en Sorgplan, som kan hjælpe pædagoger og lærere med at støtte børnene bedst muligt. /08

9 RITUALER FRA DØD TIL BEGRAVELSE Ritualer som kan hjælpe videre Ritualer bruger vi f.eks. i forbindelse med livets store begivenheder, fødsel, dåb, konfirmation, bryllup og dødsfald/begravelse. De skaber orden i kaos og markerer, at vi bevæger os fra en livsfase til en anden. De holder os fast på fællesskabet med hinanden, og de hjælper os til at gøre noget i situationer, hvor man ellers ikke synes, man kan gøre noget. Børn hører til i fællesskabet, og det er godt for hele familien også på lang sigt, hvis alle kan være sammen om at tage afsked og sige farvel til den døde. Umiddelbart efter dødsfaldet kan børn være med til: At tænde lys for den døde på sygestuen, at sætte blomster op eller lægge dem på/ved siden af den døde. At sætte et flag på halv stang. At være med til at bestemme tøj, smykker eller ting, som den døde skal have på/med i kisten. At tegne tegninger eller finde billeder, legetøj eller ting, som lægges hos den døde. At synge salmer/sange og bede en bøn/ Fader Vor. /09

10 RITUALER Udsyngning Udsyngning er en lille højtidelighed efter, at den døde er gjort i stand og flyttes fra sygestue/hjem til kapel eller kirke. Enten udsyngning foregår hjemme, på hospital eller hospice, er det vigtigt, at børnene får nøje forklaret, hvad der skal foregå. Er de skræmte eller utrygge, er det vigtigt, at der skabes en tryg ramme af voksne, de kender godt - at de har nogen, der følges med dem, og som de også bagefter kan dele oplevelsen med. Når den døde er lagt i kiste, kan man lægge afskedsgaver hos den døde, inden låget lægges på - blomster, tegninger, billeder eller mindegenstande, som børnene kan vælge, eller de voksne vælger for dem. Helt små børn kan senere i livet være glade for, at der også blev lagt noget i kisten fra dem. Skal kisten flyttes til kapel eller kirke, kan man følge efter til fods eller i bil, så børnene ved, hvor den døde er, indtil begravelsen finder sted. Derhjemme Man kan sætte billeder, blomster eller mindegenstande frem på et centralt sted i hjemmet og tænde et lys. Man kan give børnene noget, som har tilhørt afdøde, og som herefter er børnenes helt personlige og private minde. Begravelsen Lad børnene være med til at tilrettelægge begravelsen i det omfang, de har alder til. Unge mennesker vil som oftest meget gerne inddrages, og de har også en mening om f.eks. tøj, smykker til den døde, blomster eller gravsted. /010

11 RITUALER Lad børnene være med til samtalen med præsten, besøg på kirkegården til udvælgelse af gravsted, men gør dem aldrig ansvarlige for de beslutninger, som tages - ansvaret er de voksnes. Forklar nøje, hvad der skal foregå på begravelsesdagen - få evt. hjælp af præsten/kirkens personale. Besøg f.eks. kirken tidligere på begravelsesdagen, så børnene kan se kisten, blomsterne og graven, hvis den døde skal jordbegraves. Skal den døde brændes, så forklar, at der kommer en bil og kører kisten væk, og at den døde kommer tilbage i en urne, som begraves på kirkegården. Når yngre mennesker dør, er deltagelsen i begravelsen ofte stor - og overvældende for de nærmeste, måske især for børnene. Forklar, at der sikkert kommer mange mennesker til kirken, fordi også de holdt af den døde, og fordi de føler med de efterladte. Til begravelsen er det godt, at der er voksne, som børnene kender godt, og som kan tage sig særligt af dem - evt. give dem en pause fra alle håndtrykkene, hvis det bliver for meget. Opgaver i forbindelse med begravelsen kan nogen gange deles ud til børnenes nære kammerater/venner og deres forældre. Det kunne være pyntning af kirken eller udsmykning af kisten. Unge kan være med til at bære kisten, men vær sikker på, at de har lyst og har kræfter til opgaven. Det kunne også være forberedelse af mindesammenkomst, borddækning, bagning, kaffebrygning, servering osv. /011

12 RITUALER Det sidste farvel Som et sidste farvel kan børnene kaste en blomst, en tegning, et minde (f.eks. legetøj eller billeder) i graven - eller lægge det på kisten, hvis den skal køres væk af en rustvogn. Mindesammenkomst Det er meget forskelligt, hvordan man har det med tanken om, at man efter begravelsen samles et sted for at drikke kaffe eller lign. Mange familier giver udtryk for, at de er glade for, at de gjorde det, selv om det føltes uoverskueligt. Det var nemlig nemmere at møde venner og bekendte bagefter, og ingen behøvede at gå over på det andet fortov, når hverdagen meldte sig efter begravelsen. Ved en mindesammenkomst kan der synges sange/spilles musik, som betød noget for afdøde eller familien. Måske holdes der taler, hvor gode minder og oplevelser fortælles. Sammen med eller i stedet for taler, kan man indkøbe et ringbind eller nogle små kina-bøger, hvor gæsterne kan skrive hilsner og gode minder, børn kan tegne, og bøgerne kan være til stor glæde for både børn og voksne senere. EFTER BEGRAVELSEN 1. dag i institution og skole Det kan være svært at møde i skole eller institution efter at have mistet forældre eller søskende. Derfor vil det være godt for barnet/ den unge, hvis en forældre eller en anden, som har været tæt på barnet/familien omkring dødsfaldet og begravelsen, kan tage med og fortælle kammerater og lærere præcis, hvad der er sket. /012

13 MINDER Der skal være mulighed for at barnet kan fortælle, hvis det har lyst, ellers må den voksne gøre det, og kammeraterne skal have mulighed for at stille spørgsmål. På den måde undgår man rygter og myter, og den første is brydes. Minder er vigtige Mindesteder kan hjælpe børn med at huske den døde. Man kan f.eks. plante et træ eller blomster på et bestemt - måske et betydningsfuldt sted i haven, i en krukke på altanen eller på kirkegården. Der kan sættes lys derved til højtider og mærkedage. I en mindekasse kan man gemme nogle af afdødes ejendele, som børnene kan tage frem, når de har lyst. På den måde kan børn få hjælp til at huske den, de har mistet og danne et billede af, hvem den døde var. En mindebog kan det samme - hjælpe med at huske. Her kan gemmes billeder, tegninger og lign. Børn kan skrive breve og tegne, familie og venner kan skrive erindringer, anekdoter, digte og andet om den døde, så børnene opdager, hvad han/hun betød for andre. Mindebøger kan laves f.eks. i et ringbind, en kina-bog eller de kan købes hos boghandleren. Mindebøger, -kasser osv. kan gemmes i mange år - måske altid, fordi nye spørgsmål dukker op efterhånden, som børnene vokser til, og der kan altid føjes nyt til, selv når børnene er blevet voksne. /013

14 RITUALER BØNNER, SOM PASSER TIL DØDSFALD, UDSYNGNING OG BEGRAVELSE Vor Fader, du som er i himlene! Helliget blive dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen således også på jorden; giv os i dag vort daglige brød og forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere, og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed! Amen. eller Kære Gud I dag må vi lægge i dine hænder. Vi beder dig: Lad dit lys skinne på hende/ham, og bevar hende/ham altid i din kærlighed. Amen eller Kære Gud i Himlen. Vi er triste og ulykkelige, fordi vi har mistet. Pas godt på ham/hende, og gem ham/hende i din kærlighed. Pas også godt på os, som savner og sørger. Hjælp os, så vi aldrig glemmer alt det gode, vi havde sammen med, og lær os at se vores liv på nye måder, så vi i fremtiden kan finde glæde ved livet, du giver os. Amen. /014

15 RITUALER eller Vor Gud og Fader i Himlen! Vi kommer til dig i afmagt og smerte over døden, som skiller os fra, som vi elsker. Nu beder vi dig: Giv os tillid til dit løfte om, at dér, hvor vore hænder ikke længere kan nå, dér er vi i gode hænder hos dig. Du, som skaber lys i mørket og giver håb til mennesker, bevar du os, levende og døde, i fællesskabet med dig, indtil du samler os alle i dit rige. Amen. SALMER FOR BØRN, SOM PASSER TIL DØDSFALD, UDSYNGNING OG BEGRAVELSE Det vigtigste er, at det er salmer/sange, som børnene kender. (Numrene er fra Den danske Salmebog - salmerne kan også findes på og skrives ud derfra) 13 Måne og sol 15 Op, al den ting, som Gud har gjort 49 Ingen er så tryg i fare 103 Barn Jesus i en krybbe lå 121 Dejlig er jorden 552 Nu har du taget fra os 674 Sov sødt, barnlille 747 Lysets engel 749 I Østen stiger solen op 770 Jeg er træt og går til ro 784 Altid frejdig, når du går 786 Nu går solen sin vej 787 Du, som har tændt millioner af stjerner /015

16 MEGET HURTIGT LOD FOLK SOM OM, ALT ER SOM DET PLE- JER, MEN HJEMME HOS OS PLE- JER FAR IKKE AT VÆRE DØD sagde en dreng engang, og fik dermed understreget, at livet bliver aldrig det samme i en familie, som har mistet. Både børn og efterladte forældre kan få brug for hjælp til at komme videre med livet, og heldigvis er der hjælp at få mange steder. Familiens præst eller praktiserende læge kan være behjælpelig med at finde relevant hjælp til både børn og voksne. De fleste kommuner har sorggrupper for børn. Det samme gælder Kræftens Bekæmpelse, Børns Vilkår, Røde Kors, Samvirkende Menighedsplejer og flere andre. Der er også god hjælpe at få på biblioteket og internettet, hvor man kan læse om børn og sorg. Denne folder blev til under en studieorlov i sept., okt. og nov. 2008, og det er mit håb, at den kan være til en smule hjælp i familier, der mister. Jeg skylder stor tak til alle, som har bidraget med råd og vejledning, layout, trykning og korrektur, men den største tak skal gå til Martin og Christian, Dennis, Heidi, Frederik og Anja, Daniel, Laura, Tobias og Magnus, Kim og Mia, Troels, Joachim og Sixten, og Emma, fordi de har delt deres sorg, deres erfaringer og tegninger med mig, efter at have mistet forældre og søskende. Tolne, maj 2009 Lise Munk Petersen, sognepræst tlf Udgivet med støtte fra Aalborg Stiftsfond.

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid.

14 STØTTE OVER TID. Da det tager lang tid at erkende tabet og indrette sig i det nye liv, ønsker mange efterladte støtte over tid. 95 14 STØTTE OVER TID Det tager tid at erkende, at ægtefællen er død og indrette sig i det nye liv. Derfor ønsker efterladte støtte over tid, en vedholdende opmærksomhed og interesse fra omgangskredsen.

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Hvordan fortælle sine børn om Gud?

Hvordan fortælle sine børn om Gud? Hvordan fortælle sine børn om Gud? Carsten Hjorth Pedersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 Det vigtigste er faktisk ikke, hvad vi fortæller vores børn om Gud, men hvad vi viser dem

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!(

?Ëc Uf dv_uvd fu :_dezefe W`c >Z]ZeÌcadj\`]`XZ #!!( Indhold Forord.......................... 2 Udsendelsen betyder nye oplevelser......... 3 Hverdagen ændrer sig.................. 3 Den fremmede kultur.................. 3 Klima..........................

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

Inspirationsfolder til at være kirke

Inspirationsfolder til at være kirke Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov »Inspirationsfolder til at være kirke - sammen med mennesker med særlige behov«udgivet af: Biskopperne i Danmark (udvalg vedrørende

Læs mere

Du skal adlyde din mor

Du skal adlyde din mor Du skal adlyde din mor af Sørine Steenholdt fra novellesamlingen: Ung i Grønland, ung i Verden Oversat til dansk af Aminnguaq Dahl Petrussen Kommentarer af psykolog Jonna Ketwa Novelle 2 En ung kvinde

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE

Guide til jul. - med et barn med autisme. af Janni Pilgaard FLIKFLAKFAMILIE Guide til jul - med et barn med autisme af Janni Pilgaard Guide til jul med et barn med autisme Janni Pilgaard Forside og layout: Marie Olofsen Forsideillustration: Jeppe Pilgaard Sørensen KÆRE LÆSER Du

Læs mere

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune

Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune 1 Beredskabsplan når der sker en ulykke som involverer børn/ unge i Randers Kommune Når der sker en ulykke, som involverer børn / unge i Randers Kommune, er der behov for at Børn og skoleafdelingen, daginstitutioner,

Læs mere

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard

DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre. Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgivet af AC Børnehjælp Tekst Susanne Dencker Illustration Jane Nygaard DEN BEDSTE START En vejledning til kommende adoptivforældre Udgiver:

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR

KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR KRÆFTENS BEKÆMPELSE KAN GØRE MERE FOR DIG END DU TROR Har du spørgsmål om kræft? Er der noget, du er i tvivl om i forbindelse med sygdommen eller livets videre forløb? Savner du nogen, der ved besked,

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere