Variabel med outputgab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Variabel med outputgab"

Transkript

1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 31. august 2017 Variabel med outputgab Resumé: Papiret beskriver, hvordan man formulerer en variabel med et udtryk for outputgabet. Formålet er at få lidt mere ud af ADAM s faktorblok. Det foreslåede outputgab angiver forskellen på ønsket og potentiel beskæftigelse i ADAM. Et traditionelt outputgab angiver forskellen på faktisk og potentiel output, hvor potentielt output beregnes ved at indsætte potentiel beskæftigelse og faktisk kapital i en produktionsfunktion. Vi har ikke en aggregeret produktionsfunktion i ADAM, men vi har faktorefterspørgselsfunktioner for de relevante brancher, og det er nemt at aggregere beskæftigelse over brancher. Deraf kommer ideen med at bruge den ønskede beskæftigelse, som er en eksplicit variabel i ADAM-branchernes faktorefterspørgsel. Hvad enten man opgør det her foreslåede ADAM-gab eller det traditionelle outputgab, skal man bestemme den potentielle beskæftigelse. Det er som bekendt svært at gøre for den historiske periode, og det historiske forløb i outputgabet vil ikke blive omtalt i nærværende papir. Papiret vil alene forklare, hvordan ADAMgabet kan bestemmes af tre nye ADAM-ligninger. Det hele foregår i forhold til et sædvanligt grundforløb, hvor de stiliserede antagelser gør det nemt at formulere den potentielle og den ønskede beskæftigelse. Nøgleord: Outputgab, lønrelation, faktorefterspørgsel Modelgruppepapirer er interne arbejdspapirer. De konklusioner, der drages i papirerne, er ikke endelige og kan være ændret inden opstillingen af nye modelversioner. Det henstilles derfor, at der kun citeres fra modelgruppepapirerne efter aftale med Danmarks Statistik.

2 2 1. Indledning I forbindelse med opstillingen af tilpasset model og tilpasset grundforløb, jf. Dans papir af , er der lavet et udtryk for ADAM s outputgab. Det beregnede ADAM-gab angiver forskellen på ønsket og potentiel beskæftigelse, hvor den ønskede beskæftigelse afhænger af den faktiske produktion. Et traditionelt outputgab angiver forskellen på faktisk og potentiel produktion, hvor sidstnævnte fås ved at indsætte faktisk kapital og potentiel beskæftigelse i produktionsfunktionen. Arbejdskraften har ved begge gab rollen som den knappe faktor, og både det normale outputgab og ADAM-gabet er baseret på en opgørelse af potentiel beskæftigelse. Den potentielle beskæftigelse findes ved at trække modellens langsigtsledighed fra arbejdsstyrken, og den langsigtede ledighed følger af den estimerede lønrelation givet grundforløbets forudsætninger. Ved ønsket beskæftigelse forstås den ønskede beskæftigelse, som indgår i ADAM s beskæftigelsesrelationer. Der er en relation for hver branche, og den ønskede beskæftigelse optræder i relationens langsigtsdel. Både den langsigtede ledighed og hver branches ønskede beskæftigelse har en konkret variabel i ADAM, men disse variable har kun det rigtige niveau, hvis man sørger for, at ligningernes kortsigtede del ikke har nogen langsigtseffekt. Det kan man gøre ved at flytte al langsigtseffekt ind i ligningens langsigtede del. Næste afsnit forklarer, hvad man gør i forhold til lønrelationen for at give relationens variabel for langsigtet ledighed det rigtige niveau. 3. Beregning af den potentielle beskæftigelse Der tages udgangspunkt i ADAM s lønrelation: ()=0, ,3 () 0,28455 () 0,55 ( )+0,02875+_ (1) Hvor er arbejdslønnen, er prisen, er bruttoledigheden, er den variabel, som repræsenterer den langsigtede bruttoledighed, og _ er ligningens justeringsled. D angiver differensoperator og log logaritme. I steady state vokser prisen med 2%, fordi den udenlandske pris vokser med 2%, og lønnen vokser med prisstigningen plus en produktivitetsstigning på 1,5%, dvs. med 3.53%. Både lønaccelerationsleddet med DD og ændringen i ledigheden er nul i steady state. Så hvis kortsigtsdelen inkl. konstanten 0,02875 og justeringsleddet samles på ligningens venstre side er kortsigtsdelens steady state værdi givet ved justeringsleddet: () 0,3 () 0,02875 _= (1,0353) 0,3 (1,02) 0,02875 _= _ 1 1 Det er ikke et mirakel, at justeringsleddet står alene tilbage. Konstanten er sat til (1,0353) 0,3 (1,02)=0,02875, fordi grundforløbets inflation er 2%, og produktivitetsstigningen er 1,5%. Resten af lønrelationens estimerede konstant står i ligningen for den langsigtede ledighed: =0, ,1 0, , btyd er dagpengenes kompensationsrate, btyde er kompensationsraten i grundforløbet, e for eksogen.

3 3 Dermed forenkles lønrelationen i steady state til: = 0,55 ( ) eller: =+_ 0,55 Så den faktiske ledighed er i steady state lig med variablen for langsigtet ledighed plus _/0,55. Hvis justeringsleddet _ er nul, er ledigheden i steady state lig med. Lønrelationens justeringsled er imidlertid ikke helt nul i okt16 s oprindelige grundforløb. Justeringsleddet har fået en permanent værdi på 0, , og det sætter en kile mellem modellens variabel for langsigtet ledighed og den faktiske ledighed, jf. figur 1. Figur 1: Lønrelationens justeringsled og faktisk minus langsigtet ledighed, okt16 lang I det tilpassede grundforløb er lønrelationens justeringsled sat til nul på langt sigt, samtidig med at er øget med 0,00147/0,55. Denne korrektion påvirker ikke grundforløbets faktiske ledighed. Korrektionen øger lønrelationens langsigtede ledighedsvariabel og dermed forsvinder forskellen på den faktiske ledighed og -variablen, jf. figur 2. Figur 2: Lønrelationens justeringsled og faktisk minus langsigtet ledighed, tilpasset okt16 lang Lønrelationenes justeringsled, J_lna Forskel på faktisk og langsigtet bruttoledighed, bulb-bulbw Lønrelationenes justeringsled, J_lna Forskel på faktisk og langsigtet bruttoledighed, bulb-bulbw 2 Det viste justeringsled J-lna svarer til log(1+jrlna), hvor jrlna er det relative justeringsled i ADAM s lønrelation.

4 4 For en ordens skyld bemærkes, at da den simultane korrektion af justeringsled og langsigtsvariabel ikke påvirker de faktiske variable, kunne man også vælge at lade justeringsleddet og lønrelationens variabel være, som de er, og nøjes med at korrigere i udtrykket for den potentielle beskæftigelse. 3 For pædagogikkens skyld er det valgt at nulstille justeringsleddet og korrigere lønrelationens tilsvarende. Det tilpassede grundforløbs faktiske ledighed og -variablen med den langsigtede ledighed er vist i figur 3. Begge ledighedsrater er på langt sigt (næsten) konstante og sammenfaldende. Den langsigtede ledighed er konstant, fordi dagpengenes kompensationsrate er det, og den faktiske ledighed er konstant, fordi den langsigtede ledighed er konstant, og fordi grundforløbets efterspørgselsside er fri for stød og konjunktursving. Figur 3: Faktisk og langsigtet ledighed, % af arbejdsstyrke, tilpasset okt16 lang Faktisk ledighed, bulb Lagsigtsledighed, bulbw I forhold til ADAM s grundforløb kan den potentielle beskæftigelse _ beregnes med ligningen: _= (++ +)++ (2) Arbejdsstyrke i alt 4 Arbejdsstyrke ex selvstændige AF-aktivering med arbejdsmarkedsydelse udenfor arbejdsstyrken Andel af aktiverede kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden Kommunalt aktiverede (ex uddannelsesordning) udenfor arbejdsstyrken Kommunal uddannelsesordning udenfor arbejdsstyrken Aktiverede dagpengemodtagere i bruttoledigheden Aktiverede kontanthjælpsmodtagere i bruttoledigheden Parentesen i ovenstående ligning for _ er den arbejdsstyrke, som bruttoledigheden sættes i forhold til, så gange parentesen er den langsigtede bruttoledighed i personer. Bruttoledigheden omfatter aktiverede arbejdsmarkedsparate (+), som indgår i beskæftigelsen. Dermed vil mi- 3 Den anvendte ADAM-models udtryk for potentiel beskæftigelse står i (2). 4 Arbejdsstyrken er i ADAM bestemt ved at trække personer uden for arbejdstyrken fra befolkningen, jf. ADAM-bogen og modelgruppepapirerne om emnet.

5 5 nus de bruttoledige undervurdere beskæftigelsen med +, og derfor lægges + til i _ ligningen. Så får vi som tilsigtet, at _ er den beskæftigelse, som modellen genererer på langt sigt. 4. Beregning af den ønskede beskæftigelse Vi har nu bestemt den samlede potentielle beskæftigelse. Den samlede ønskede beskæftigelse bestemmes i princippet som en sum af variablene for branchernes ønskede beskæftigelse. Der er dog samme slags problemstilling i forhold til ønsket beskæftigelse som i forhold til langsigtet ledighed: Man kan kun tage variablen for ønsket beskæftigelse for pålydende, hvis branchens faktiske beskæftigelse er bestemt uden justeringsled i beskæftigelsesrelationen. Beskæftigelsesrelationernes justeringsled er vist i figur 4, og det fremgår, at ingen af dem er sat til nul på langt sigt. Figuren viser justeringsled i de 9 brancher, hvor der er formuleret et ønsket input af arbejdskraft. Branchernes bogstavkode står i figurens billedtekst. Der er i alt 12 brancher i ADAM. I de øvrige 3 brancher [offentlige tjenester (o), boligbranche (h) og udvinding af råolie mv. (e)] bruges faktisk beskæftigelse som ønsket beskæftigelse. Figur 4: Beskæftigelsesrelationernes justeringsled, okt16 lang Fremstillingsbranche, nz Fødevareindustri, nf Mineralolieindustri, ng Energi- og vandforsyning, ne Private tjenester, qz Søtransport, qs Finansiel branche, qf Byggebranche, qb Landbrug, a Vi kan nu sætte justeringsleddene i figur 4 til nul mod at korrigere i branchernes ønskede arbejdskraft. Fx kan fremstillingsbranchens positive justeringsled på 0,01622 sættes til nul, hvis branchens variabel for ønsket arbejdskraft forøges med 0,01622/0,72007 i logaritmer. Det afspejler, at (logaritmen til) den faktiske arbejdskraft korrigeres mod den ønskede arbejdskraft med en fejlkorrektionskoefficient på 0,72007, så den foreslåede korrektion svarer til at flytte justeringsleddet ind i langsigtsrelationen. Nærmere bestemt gælder i steady state følgende relation mellem fremstillingsbranchens faktiske arbejdskraft og branchens ønskede arbejdskraft:

6 6 (h)=(h)+_/ Både faktisk arbejdskraft h og ønsket arbejdskraft h er opgjort i timer, og _ er justeringsleddet i branchens arbejdskraftrelation. 5 Korrektionen af ønsket arbejdskraft minder om den netop beskrevne korrektion i lønrelationen. Ved korrektionen af ønsket beskæftigelse, skal man dog også tage hensyn til, at variablen for ønsket arbejdskraft anvendes i ligningen for fremstillingsbranchens produktionspris. Man skal derfor også tilpasse prisrelationens justeringsled for at undgå, at omflytningen mellem arbejdskraftrelationens justeringsled og ønsket arbejdskraft påvirker grundforløbets faktiske priser og mængder. Den ønskede arbejdskraft er med til at bestemme produktionsprisen i alle brancher med omkostningsbestemte priser. I fx landbruget er produktionsprisen udefra givet i ADAM, men landbrugets konkurrenceevne og produktion påvirkes af variablen for branchens ønskede beskæftigelse. Derfor skal vi ændre justeringsleddet i landbrugets produktionsligning, når vi ændrer i landbrugets ønskede beskæftigelse. Justeringsleddene i det oprindelige grundforløbs arbejdskraftrelationer, jf. den allerede viste figur 4, skaber en permanent kile mellem på den ene side: summen af branchernes faktiske arbejdskraft i timer h, og på den anden side: summen af variablerne for branchernes ønskede arbejdskraft h, jf. figur 5. Figur 5: Faktisk og ønsket arbejdskraft i alt, mio. timer, okt16 lang Faktisk beskæftigelse i alt, hq Ønsket beskæftigelse i alt, hqw Hvis vi som beskrevet tilpasser den ønskede beskæftigelse i de 9 brancher fra figur 4, kan de tilhørende justeringsled sættes til nul. Dermed fremkommer et tilpasset grundforløb, hvor faktisk og ønsket arbejdskraft er ens i steady state, jf. figur 6. 5 Fremstillingsbranchens beskæftigelse i timer hq bestemmes i en fejlkorrektionsligning, der let forenklet ser således ud: (h)=0,71041 () 0, ,72007 log (h /h )+_ I grundforløbets steady state er beskæftigelsen uændret, mens branchens produktion vokser 1,5% p.a. Effekten af årets produktionsvækst i steady state afbalanceres af konstanten på minus 0, [=0,71041 (1,015)]. Så i steady state er den faktiske timebeskæftigelse h lig den ønskede h plus effekten af J-leddet.

7 7 Figur 6: Faktisk og ønsket arbejdskraft i alt, mio. timer, tilpasset okt16 lang Faktisk beskæftigelse i alt, hq Ønsket beskæftigelse i alt, hqw Efter denne tilpasning af løn- og beskæftigelsesligningerne kan vi omsætte den samlede ønskede beskæftigelse fra timer h til personer. Den samlede ønskede beskæftigelse kaldes _ 6, der beregnes af nedenstående ligning: _= h/h+ h/h+ h/h+ h/h+ h/h+ h/h+ h/h+ h/h+ h/h++h+ (3) Hvor en branches ønskede beskæftigelse i personer er beregnet ved at gange den faktiske beskæftigelse i personer med forholdet mellem ønsket og faktisk arbejdskraft i timer. Fx ganges mineralolieindustriens faktiske beskæftigelse med forholdet h/h. 7 De tre sidste addender i _-ligningen er den faktiske beskæftigelse i henholdsvis udvinding af råolie m.v.[e], boligbranche (h) og offentlige tjenester (o). Der skelnes ikke mellem faktisk og ønsket beskæftigelse i de tre brancher. 5. ADAM-gabet ADAM-gabet _ bestemmes ved at sætte den ønskede beskæftigelse i forhold til den potentielle: _ = _/_ 1 (4) Den potentielle beskæftigelse er bestemt af ligning (2), og den ønskede beskæftigelse af ligning (3). De tre ligninger (2), (3) og (4) indgår i den anvendte ADAM-version. 8 ADAM-gabet _ er nul i steady state, jf. figur 7. 6 Uden bundstreg står variabelnavnet for ADAM s samlede lønmodtagerbeskæftigelse. 7 Beregningen svarer til at dividere branchens ønskede arbejdskraftinput i timer h med branchens gennemsnitlige arbejdstid (h/). 8 Den beskrevne tilpasning af justeringsled og ønskede variable i løn- og beskæftigelsesrelationer laves med gekko-ordrene i bilag.

8 8 Figur 7: ADAM-gabet i %, tilpasset okt16 lang Forskel på ønsket og potentiel beskæftigelse i %, 100*(q_w/q_pot-1) I den historiske periode er outputgabet ikke velbeskrevet, da det er svært at sige, hvad steady state inflation og lønstigning har været, og dermed også svært at sige hvad den langsigtede ledighed har været. I den historiske periode har man en masse data, som er svært at oversætte til en potentiel beskæftigelse. I fremskrivningsperioden er der ingen data at kløjes i. I stedet beregner ADAM-modellen et stiliseret grundforløb, hvor der som beskrevet fremkommer en langsigtsledighed og dermed en potentiel beskæftigelse, givet inflation, produktivitetsstigning og valutakurs. Fremtiden kan selvfølgelig se anderledes ud, end grundforløbet angiver, men det er nemt at se og forklare, hvad grundforløbet implicerer om den potentielle beskæftigelse. 6. Tolkning af ADAM-gabet Et traditionelt outputgab angiver forskellen på faktisk og potentielt output som andel af sidstnævnte. Dermed vil en eksogen forøgelse af arbejdsproduktiviteten med fx 1% umiddelbart få outputgabet til at falde, fordi potentielt output vokser 1%. ADAM-gabet vil også falde, fordi den ønskede beskæftigelse umiddelbart falder 1%, når et givet output kan fremstilles med 1% færre hænder. Hvis arbejdstiden forkortes, stiger det traditionelle outputgab, fordi det potentielle BNP falder. ADAM-gabet stiger også, fordi den af virksomhederne ønskede beskæftigelse stiger i personer, når hver beskæftiget arbejder i kortere tid. Der er med andre ord klare lighedspunkter mellem et traditionelt output-gab og ADAM-gabet i ligning (4), men der er også forskelle. Den formelmæssige forskel kan belyses med afsæt i en lille faktorefterspørgselsmodel, hvor kapital og arbejdskraft bruges til at producere output.

9 9 Faktorefterspørgselsligninger og produktionsfunktion: = = ( 0,67) 0,33 ( 0,33) +0,67 ( 0,67) ( 0,33) 0,33 ( 0,33) +0,67 ( 0,67), =(0,33 +0,67 ) (f1) (f2) (f3) er output, arbejdskraft, kapital, kapitalleje, lønsats. Toptegnet W på og i ligningerne (f1) og (f2) angiver, at de repræsenterer henholdsvis ønsket arbejdskraft og ønsket kapital givet output og givet de to faktorpriser. Ligning f1 og f2 er tilsammen en aggregeret og forenklet gengivelse af langsigtsligningerne i ADAM s faktorefterspørgselsmodel. 9 Den bagved liggende produktionsfunktion er vist i ligning (f3). Det er en CES funktion, hvis parameter er en funktion af substitutionselasticiteten. Nærmere bestemt er lig med ( 1), så hvis substitutionselasticiteten er 0,3, er -parameteren 21/3. Toptegnet, på i (f3) angiver, at det pågældende er beregnet ved at indsætte og i produktionsfunktionen. Med de to faktorefterspørgselsligninger og den tilhørende produktionsfunktion kan vi både beregne 1) et traditionelt outputgab, hvor faktisk Y sættes ift. til et potentiel output beregnet ved at indsætte faktisk kapital og potentiel arbejdskraft i produktionsfunktionen, og 2) et ADAM-outputgab, hvor efterspurgt arbejdskraft sættes ift. til. Sammenhængen mellem de to outputgab er belyst med tre regneeksempler og en formulering af steady state. CES-funktionens substitutionselasticitet er overalt sat til 0,3, så -parameteren er 21/3. Første regneeksempel: Output er sat til 0,98, kapital til 1 og arbejdskraft til 0,99. Kapitallejen og lønnen er for enkelhedens skyld sat til henholdsvis 0,33 og 0,67, som også er de valgte vægtparametre i CES-funktionen. Den potentielle arbejdskraft er sat til 1. De valgte - og -værdier skulle iflg. produktionsfunktionen give et output på 0,99326, jf. tallet for, i tabel 1 kolonne 7. Så det faktiske output på kun 0,98 er ikke produktionsfunktionen af faktisk faktorinput. Det er nemt at hoppe af produktionsfunktionen. Output reagerer i ADAM umiddelbart på efterspørgselsstød, hvorefter faktoranvendelsen tilpasses gradvist, og stød til faktorindsatsen påvirker ikke umiddelbart output via produktionsfunktionen. Begge outputgab har afsæt i faktisk output, og ingen af de to gab påvirkes direkte af den faktiske arbejdskraft. Den traditionelle outputgab-metode sætter 9 Efterspørgslen efter og er i de to ligninger f1 og f2 bygget op om en CES-funktion (ligesom i ADAM), men der er kun to produktionsfaktorer og et output. I ADAM er der fem produktionsfaktorer og output er fordelt på tolv brancher, hvoraf de ni har CES-baserede faktorefterspørgselsfunktioner.

10 10 faktisk output på 0,98 ift. et potentielt output på 1, som er beregnet ved at indsætte det faktiske på 1 og den potentielle arbejdskraft på 1 i produktionsfunktionen, jf. kolonne 10 i tabel 1. Det resulterende traditionelle outputgab er dermed -0,02, jf. tabellens kolonne 11. Den foreslåede ADAM-gab-metode anvender det ønskede arbejdskraftinput på 0,98, jf. tabellens kolonne 9. De 0,98 fremkommer ved at indsætte faktisk output og faktiske faktorpriser i ligning f2. Givet den potentielle arbejdskraft på 1, er ADAM-gabet -0,02 ligesom det traditionelle gab. De to gab falder sammen i regneeksempel 1, fordi faktisk svarer til ønsket ved fuld potentiel produktion og ved de givne faktorpriser. Andet regneeksempel: Kapitalen reduceres fra 1 i første regneeksempel til 0,98. De øvrige givne variable (Y,,, og ) er der ikke ændret ved. Dermed er der heller ikke ændret ved ønsket arbejdskraft, som fortsat beregnes til 0,98, så ADAM-gabet er fortsat -0,02, jf. tabellens kolonne 12. Derimod falder det potentielle output i kolonne 10 fra 1 til 0,99325, fordi kapitalapparatet er reduceret 2% Så det traditionelle outputgab reduceres numerisk fra -0,02 til -0,01334, jf. kolonne 11. Det traditionelle outputgab udtrykker, at man kun øger output med 1,334%, hvis man for given kapital indsætter potentiel beskæftigelse i produktionsfunktionen. ADAM-gabet udtrykker, at man øger output med 2%, hvis man både indsætter den potentielle beskæftigelse og optimerer kapitalmængden. Tredje regneeksempel: Sammenholdt med første regneeksempel er der kun ændret ved lønsatsen w, som er reduceret med 2%, fra 0,67 til 0, Faktorpriserne indgår ikke i produktionsfunktionen, så det potentielle output er 1 som i første regneeksempel, og det traditionelle outputgab er -0,02, jf. tabellens kolonne 11. Derimod påvirkes ønsket arbejdskraft, som vokser fra 0,98 til 0,98197, fordi arbejdskraften er blevet billigere. 10 Dermed reduceres ADAM-gabet numerisk fra -0,02 til -0,01803, jf. kolonne 12. ADAM-gabet ville reagere mere(mindre) på ændringen i den relative faktorpris, hvis substitutionselasticiteten var større(mindre) end 0,3. Steady state: I steady state forløbet er faktorpriserne stadig eksogene i forhold til ligning f1 og f2, men vi kan ikke sætte tal på deres steady state værdi. Vi ved kun, at ADAM bestemmer lønsatsen, så arbejdsmarkedet ender med at cleare, men det kræver en konkret beregning på ADAM at finde lønsatsen i steady state. 11 Da arbejdsmarkedet er clearet i steady state, ved vi dog, at både faktisk og ønsket arbejdskraft, og, svarer til den potentielle. Så ADAM-gabet er nul i steady state, jf. tabellens kolonne Samtidig falder ønsket kapital fra 0,98 til 0,97604, så den ekstra arbejdskraft erstatter kapital. 11 Usercost afhænger af rente og skatteregler, som principielt er eksogene og kendte, men kapitalprisen og dermed usercost påvirkes også lidt af lønnen.

11 11 Tabel 1: Regneeksempler på samhørende faktorefterspørgsel og produktionsfunktion, ligning f1, f2 og f , eksempel 0,98 1 0,99 0,33 0,67 1 0, ,98 0,98 1-0,02-0,02 2. eksempel 0,98 0,98 0,99 0,33 0,67 1 0, ,98 0,98 0, , ,02 3. eksempel 0,98 1 0,99 0,33 0, , , , ,02-0,01803 Steady state, 1 1, 1, 0 0 I de tre regneeksempler er kolonne 1 til 6 eksogene og kendte. I steady state er kun kolonne 4 til 6 eksogene, og kun kolonne 6 er kendt.

12 12 Vi kan heller ikke sætte tal på kapitalmængden i steady state, men faktisk kapital må svare til ønsket, så er. Dermed kan det potentielle output i tabel 1 s kolonne 10 angives som,, som er resultatet af at indsætte kapital og potentiel arbejdskraft 1 i produktionsfunktionen. Som sagt falder potentiel arbejdskraft sammen med faktisk arbejdskraft i steady state, og faktisk output kan i steady state beregnes vha. produktionsfunktionen. Dermed er faktisk output i kolonne 1 lig med potentielt output, og det traditionelle outputgab i kolonne 11 er ligesom ADAM-gabet nul i steady state. Beregningerne og betragtningerne over de to faktorefterspørgselsligninger og produktionsfunktionen har illustreret nogle formelle forskelle på et traditionelt outputgab og ADAM s. Der er også nogle mere prosaiske forskelle. Det traditionelle outputgab formuleres ofte med BNP som output. Hvis afgifterne i faste priser stiger, fordi der købes mange biler, vil et BNP-gab stige, fordi BNP omfatter afgifterne i faste priser. ADAM-gabet påvirkes ikke af afgifter i faste priser. Desuden påvirkes et traditionelt BNP-gab lige meget af en given BNP-stigning uanset hvilken branche, der ekspanderer. ADAM-gabet afspejler branchefordelingen. Hvis ekspansionen ligger i brancher med relativt få beskæftigede, stiger ADAM-gabet forholdsvis lidt. ADAM-gabet er som beskrevet baseret på ADAM s faktorefterspørgsel. De pågældende ligninger er naturligvis ikke hævet over kritik. Man kan ikke gå ud fra, at ADAM-gabet er korrekt; men især hvis ens beregninger i øvrigt er baseret på ADAM, er det nærliggende at anvende ADAM-gabet. 6. Konklusion Det her beskrevne ADAM-gab er tidligere brugt ad hoc til at sammenligne ADAM s outputreaktion på det offentlige forbrug med en tilsvarende reaktion i en lærebogsmodel, jf. sidste afsnit af ADAM-bogen (2012). Som forklaret kan ADAM-gabet indlægges i ADAM, og hvis vi gør det, får vi lidt mere ud af ADAM s faktorblok. I givet fald skal der også tages stilling til, hvordan langsigtsledigheden og de øvrige variable skal præsenteres i den historiske periode. Litteratur Danmarks Statistik, 2012, ADAM en model af dansk økonomi.

13 13 Bilag: Justeringsled flyttes til langsigtsledighed og ønsket arbejdskraft mode sim; model g:\okt16\okt16\dansmappe2\dansokt16; read<pcim> g:\okt16\okt16\dansmappe2\lang100; delete<nonmodel>; time ; sim; // de ønskede variable korrigeres med relationernes langsigtede // justeringsled og hertil bruges værdien i 2110 i lang100 series< > bulbw=bulbw+log(1+jrlna[2110])/0.55 ; series< > jbulbw=jbulbw+log(1+jrlna[2110])/0.55 ; series< > hqngw=exp(log(hqngw)+log(1+jrhqng[2110])/ ) ; series< > hqnew=exp(log(hqnew)+log(1+jrhqne[2110])/ ) ; series< > hqnfw=exp(log(hqnfw)+log(1+jrhqnf[2110])/ ) ; series< > hqnzw=exp(log(hqnzw)+log(1+jrhqnz[2110])/ ) ; series< > hqqzw=exp(log(hqqzw)+log(1+jrhqqz[2110])/ ) ; series< > hqqsw=exp(log(hqqsw)+log(1+jrhqqs[2110])/ ) ; series< > hqqfw=exp(log(hqqfw)+log(1+jrhqqf[2110])/ ) ; series< > hqbw=exp(log(hqbw)+log(1+jrhqb[2110])/ ) ; series< > hqaw=exp(log(hqaw)+log(1+jrhqa[2110])/ ) ; // tilhørende z-variabler ændres tilsvarende: series< > zbulbw=bulbw ;series< > zhqngw=hqngw ; series< > zhqnew=hqnew ;series< > zhqnfw=hqnfw; series< > zhqnzw=hqnzw; series< > zhqqzw=hqqzw; series< > zhqqsw=hqqsw; series< > zhqqfw=hqqfw ;series< > zhqbw=hqbw; series< > zhqaw=hqaw; // berørte ligninger eksogeniseres: series dbulbw=1;series dlna=1;series dhqngw=1;series dhqng=1; series dhqnew=1;series dhqne=1;series dpxne=1;series dhqnfw=1; series dhqnf=1;series dpxnf=1;series dhqnzw=1; series dhqnz=1;series dpxnz=1;series dhqqzw=1;series dhqqz=1; series dpxqz=1;series dhqqsw=1;series dhqqs=1;series dhqqfw=1; series dhqqf=1;series dpxqf=1;series dhqbw=1; series dhqb=1;series dpxb=1;series dhqaw=1;series dhqa=1; series dfxa=1; // simulationen sætter løn- og beskæftigelsesrelationernes // justeringsled til nul på langt sigt og tilpasser justeringsled i // øvrige eksogeniserede ligninger: sim; // ligninger retvendes: series dbulbw=0;series dlna=0;series dhqngw=0;series dhqng=0; series dhqnew=0;series dhqne=0;series dpxne=0;series dhqnfw=0; series dhqnf=0;series dpxnf=0; series dhqnzw=0;series dhqnz=0;series dpxnz=0;series dhqqzw=0; series dhqqz=0;series dpxqz=0;series dhqqsw=0;series dhqqs=0; series dhqqfw=0;series dhqqf=0;series dpxqf=0; series dhqbw=0;series dhqb=0;series dpxb=0;series dhqaw=0; series dhqa=0;series dfxa=0;

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. september 2008 Sammenligning af faktorblok og aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi afgrænser private byerhverv til

Læs mere

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM

Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Laurits Rømer Hjorth 6. august 15 Arbejdsudbuddets betydning for fortrængningstiden i ADAM Resumé: I dette papir vises fortrængningstiden for to typer af stød

Læs mere

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb

Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 24. november 2010 Sammenligning af ADAM versionerne Apr08 og Dec09 øget offentligt varekøb Resumé: Der er sket meget med nogle af

Læs mere

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer

Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 29. september 2011 Stokastiske stød til ADAMs adfærdsrelationer Resumé: I dette papir aftrendes visse af de store makrovariable og

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 26. januar 2017 Nicoline Wiborg Nagel Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2016 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel Nikolaj Mose Hansen 1. marts 216 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 215 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres

Læs mere

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere?

Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 25. september 2017 Hvorfor fitter lønrelationen ikke mere? Resumé: Lønrelationen overvurderer lønstigningerne i de seneste år. Der kan for det

Læs mere

Simpel pensionskassemodel

Simpel pensionskassemodel Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 9. februar 15 Simpel pensionskassemodel Resumé: Vi opstiller en model, hvor udbetalingerne fra en pensionsordning bestemmes ud fra en antagelse

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning for ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse

Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane H. Høegh 26. juli 202 Faktorblok dec09 vs. apr08: Investeringer og beskæftigelse Resumé: I dette papir undersøger jeg, hvordan overgangen fra apr08 til

Læs mere

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II)

Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN *Arbejdspapir Sofie Andersen 13. september 13 Personer i arbejdsmarkedsordninger (II) Resumé: Formuleringen af personer i arbejdsmarkedsordninger ændres for at stabilisere

Læs mere

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud

Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir 22. Marts 211 Sammenligning af multiplikatorer i ADAM og SMEC Effekter af øget arbejdsudbud Resumé: I denne note sammenlignes effekten

Læs mere

Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14

Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nina Gustafsson 1. maj 214 Estimation af faktorblokken med nye usercostudtryk inkl. egenfinansiering til Jun14 Resumé: Faktorblokken er estimeret med de nye

Læs mere

Pristilpasningen i ADAM, I

Pristilpasningen i ADAM, I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 16. november 1999 Pristilpasningen i ADAM, I Resumé: Papiret søger at erstatte sektorprisligningerne i ADAM, maj98, med estimerede ligninger

Læs mere

Eksperimenter med arbejdsudbuddet

Eksperimenter med arbejdsudbuddet Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 14. maj 212 Eksperimenter med arbejdsudbuddet Resumé: I dette papir laves forskellige stød til arbejdsudbuddet. Scenarierne består enten

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi

Reestimation af importpriser på energi Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Uffe Bjerregård Friis 3. februar 16 Nikolaj Mose Hansen Reestimation af importpriser på energi Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Fastkurspolitikkens betydning

Fastkurspolitikkens betydning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 1. oktober 28 Fastkurspolitikkens betydning Resumé: Vi illustrerer, at den langsigtede effekt på løn og aktivitet i ADAM er uafhængig af hældningen

Læs mere

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse

Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Peter Agger Troelsen 17. juni 2015 Note om fremadrettede forventninger i ADAMs løndannelse Resumé: Vi modellerer ADAM med fremadrettede forventninger i løndannelsen,

Læs mere

Reformulering af Lagerrelationen

Reformulering af Lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 24. september 21 Reformulering af Lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor der indgår et skøn på lagerbeholdningen.

Læs mere

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013

Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 2013 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen Nina Gustafsson. juni 3 Nye arbejdstimetal og faktorefterspørgselsligninger til modelversionen Juli 3 Resumé: Nationalregnskabet

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II)

Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen /-996 Kontantprismultiplikatorens afhængighed af grundforløbet lang96 som eksempel (Kontantpris og justeringsled II) Resumé: Med grundkørslen

Læs mere

Dagpengenes kompensationsgrad

Dagpengenes kompensationsgrad Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Britt Gyde Sønnichsen 31. marts 217 Dagpengenes kompensationsgrad Resumé: Dagpengenes kompensationsgrad skaber problemer for lønrelationen i de seneste år,

Læs mere

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016

Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 10. januar 2017 Reestimation af importpriser på energi til ADAM Oktober 2016 Resumé: Dette papir dokumenterer en reestimation af importpriserne

Læs mere

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser spiller sammen med løndannelsen:

Læs mere

Erhvervenes faktorefterspørgsel

Erhvervenes faktorefterspørgsel Oversigt Faktorblokkens betydning i ADAM Opbygning og egenskaber 1. Produktionsfunktionens opbygning 2. Langt sigt 3. Dynamisk tilpasning af input Undtagelser Trender Opsummering ADAM-kursus 1 Faktorblokkens

Læs mere

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Sektorpriser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Sektorpriser i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser

Læs mere

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I

Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 22. september 1997 Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde I Resumé: Forholdet mellem kapitalværdi og kapitalmængde indgår

Læs mere

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004

Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN [UDAST] Arbejdspapir Erik Bjørsted 3. marts 5 Reestimation af sektorpris og faktorefterspørgsel i forsyningssektoren - ADAM, april Resumé: Papiret dokumenterer reestimationen

Læs mere

Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år

Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 9. august 2018 Tony Maarsleth Kristensen Fordelingsnøgler for spz erne i foreløbige år Resumé: For nuværende fremskrives værdien for

Læs mere

Reestimation af importrelationerne

Reestimation af importrelationerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 3. oktober 23* Reestimation af importrelationerne Resumé: I dette papir reestimeres importrelationerne. Der benyttes en udvidet dataperiode

Læs mere

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model

Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 9. November 216 Dan Knudsen Finanspolitisk stød til ADAM og til en VAR-model Resumé: Dette papir sammenligner reaktionerne på et finanspolitisk

Læs mere

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC

Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Nina Bech Runebo & Martin Vesterbæk Mortensen Arbejdspapir* 2. februar 211 Sammenligning af varekøbsmultiplikatorer i ADAM og SMEC Resumé: I denne note sammenlignes multiplikatorer

Læs mere

Forbrug og selskabernes formue

Forbrug og selskabernes formue Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 5. juli 213 Dan Knudsen Forbrug og selskabernes formue Resumé: Dette papir behandler en af de udfordringer, der er opstået ved at opsætte

Læs mere

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring

Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Dorte Grinderslev (DØRS) Beregning af makroøkonomiske effekter af energiprisændring Baggrundsnotat til kapitel I Omkostninger ved støtte til vedvarende energi i Økonomi og Miljø 214 1 Indledning Notatet

Læs mere

Forenklet brancheopdeling i ADAM

Forenklet brancheopdeling i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 9. september 28 Forenklet brancheopdeling i ADAM Resumé: Der foreslås en forenklet brancheopdeling. Nøgleord: Modelformulering Modelgruppepapirer

Læs mere

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995

Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 1991 og marts 1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 7..96 Om grundforløbets indflydelse på ADAMs multiplikatoregenskaber i modelversionerne oktober 99 og marts 99 Resumé: ADAMs multiplikatorer

Læs mere

Modellering af PSO i Adam oktober 2014

Modellering af PSO i Adam oktober 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen Tony Maarsleth Kristensen. november 24 Modellering af PSO i Adam oktober 24 Resumé: I dette papir dokumenteres behandlingen af PSO-afgiften

Læs mere

Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber

Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Thomas Thomsen 16. januar 1998 Lidt om ADAMs langsigtsegenskaber Resumé: Dette papir opkaster blot nogle strøtanker vedrørende ADAMs langsigtsegenskaber. Meget

Læs mere

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne

Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 10. juli 2012 Et kig på løn-, forbrug-, boligpris- og boligmængde relationernes historiske forklaringsevne Resumé: I dette papir gennemgås

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012

Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 2012 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Marcus Mølbak Ingholt 24. maj 22 Reestimation af sektorprisrelationerne til brug for ADAM oktober 22 Resumé: I dette modelgruppepapir reestimeres ADAM's sektorprisrelationer

Læs mere

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR.

Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Lena Larsen 7. november 1996 Sammenligning af tal for investeringer og afskrivninger i ADAM og NR. Resumé: Papiret præsenterer grafer, der sammenligner bruttoinvesteringerne

Læs mere

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15

Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 20. april 2016 Reestimation af lønrelationen til modelversion Oktober 15 Resumé: Lønrelationen reestimeres til Okt15 med 2012 inkluderet og

Læs mere

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport

Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 11. september 213* Estimering af importrelationen for tjenester ikke indeholdende søtransport Resumé: I dette papir fremlægges

Læs mere

Importrelationer til ADAM oktober 2015

Importrelationer til ADAM oktober 2015 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Uffe Bjerregård Friis 15. september 215 Importrelationer til ADAM oktober 215 Resumé: Der er udført en reestimation for modellens fire importgrupper med estimeret

Læs mere

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering

Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Malle Pedersen 28. august 1997 Bygningskapital: K * /K-forhold og trend-kalibrering Resumé: For bygningskapitalens vedkommende er kapitalmængden meget

Læs mere

Priser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM

Priser i ADAM. Prisdannelsen i ADAM Prisdannelsen i ADAM Grundlæggende Dansk inflation importeres fra udlandet, da Danmark er en lille åben økonomi med fast kronekurs. DK prisstigning = udenlandsk prisstigning Priser spiller sammen med løndannelsen:

Læs mere

Reestimation af sektorpriserne, April 2004

Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 19. juni 2004 Reestimation af sektorpriserne, April 2004 Resumé: Papiret dokumenterer de reestimerede sektorprisligninger til ADAM, April 2004.

Læs mere

Styring af lønkvoten i ADAM

Styring af lønkvoten i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbedspapir* Erik Børsted 18. Ma 2005 Morten Werner Styring af lønkvoten i ADAM Resumé: Papiret ser kort på mulighederne for at styre lønkvoten i fremskrivninger i ADAM

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II)

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris og justeringsled II) Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen..9 Henrik C. Olesen Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i fremskrivninger II (Kontantpris

Læs mere

Om mindre boligpriselasticitet i ADAM

Om mindre boligpriselasticitet i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. maj 2009 Om mindre boligpriselasticitet i ADAM Resumé: I den officielle april08-adam deflateres forbrugsrelationens indkomst med en forbrugspris,

Læs mere

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé:

Ralph Bøge Jensen 20. december 2010. Lønligningen. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 20. december 2010 Lønligningen Resumé: Dette papir skal ses som et supplement til den nye Dec09- ADAM dokumentation, hvor nogle af de beregninger,

Læs mere

Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen.

Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner. baseret på CES produktionsfunktionen. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Per Bremer Rasmussen 8. juni 1993 Kort- og langsigtsfaktorefterspørgselsfunktioner baseret på CES produktionsfunktionen Resumé: I dette papir gennemgås udledningen

Læs mere

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne

Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Martin Vesterbæk Mortensen 28. marts 24 Renteeksperimentet afhænger af formuekvoterne Resumé: Papiret præsenterer renteeksperimentet under forskellige antagelser

Læs mere

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen

Mere dokumentation til Kapitel 13 i ADAM bogen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 22/9-1996 Mere dokumentation til Kapitel 1 i ADAM bogen Resumé: Sammenligning af multiplikatorer i ADAM Okt91 og ADAM Mar95, på ens

Læs mere

Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren

Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Morten Werner 18. oktober 1999 Udbudsbestemt produktion i fødevaresektoren Resumé: I papiret gives grundlæggende teoretiske overvejelser for, hvordan et aggregeret

Læs mere

Reestimation af importrelationer

Reestimation af importrelationer Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nis Mathias Schulte Matzen 28. november 211 Reestimation af importrelationer Resumé: Papiret estimerer import relationerne på to forskellige datasæt. Et korrigeret

Læs mere

Løndannelsen i ADAM. Danmarks Statistik. Martin Rasmussen 31. august 1995

Løndannelsen i ADAM. Danmarks Statistik. Martin Rasmussen 31. august 1995 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Martin Rasmussen 31. august 1995 Løndannelsen i ADAM Resumé: Ved sub-modeller beskrives løndannelsen i ADAM og den betydning, som lønrelationen har for resten

Læs mere

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger

Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Grane Høegh 9. september 2009 Vækstkorrektion i fejlkorrektionsligninger Resumé: Formålet med dette papir er at indføre vækstkorrektionsled i de dynamiske relationer,

Læs mere

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger

Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 28. marts 1996 Eksperimenter med simple log-lineære funktioner og brugen af justeringsled i disse i fremskrivninger Resumé: Justeringsled

Læs mere

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16

Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 20. februar 2017 Om faktoreffektiviteter og produktivitet i offentlig sektor og offentlig branche - Okt16 Resumé: Der er uoverensstemmelser

Læs mere

Supplerende dokumentation af boligligningerne

Supplerende dokumentation af boligligningerne Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 13. september 2010 Supplerende dokumentation af boligligningerne Resumé: Papiret skal ses som et supplement til den nye Dec09-ADAM dokumentation

Læs mere

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv

Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Kopi: KONJ 23.5.2013 Dorte Grinderslev Fastlæggelse af produktivitet i private byerhverv Dokumentationsnotat til Dansk Økonomi, forår 2013 kapitel I Til konjunkturvurderingen i Dansk Økonomi, forår 2013

Læs mere

Kursen på statens obligationsgæld

Kursen på statens obligationsgæld Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 21. august 2013 Kursen på statens obligationsgæld Resumé: Kursen på statens obligationsgæld beregnes i ADAM som forholdet mellem

Læs mere

Om et løn- og importpriseksperimentet på ADAM

Om et løn- og importpriseksperimentet på ADAM Equation Chapter 1 Section 1Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir (udkast) 26. april 21 Om et løn- og importpriseksperimentet på ADAM Resumé: Blandt standardeksperimenterne indgår et

Læs mere

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014

Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 27. februar 2015 Om datagrundlaget for offentlig produktion og offentligt forbrug efter Nationalregnskabets hovedrevision 2014 Resumé:

Læs mere

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger

Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ralph Bøge Jensen 30. januar 2013 Ny serie for ejendomsskatter på husholdninger Resumé: I denne note fremlægges et forslag til hvordan en ny serie for ejendomsskatter

Læs mere

Reformulering af lagerrelationen

Reformulering af lagerrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 27. april 2009 Reformulering af lagerrelationen Resumé: Vi omformulerer lagerrelationen, hvor et skøn på lagerbeholdningen indgår.

Læs mere

Reestimation af lagerligninger til Okt16

Reestimation af lagerligninger til Okt16 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* UFR 5. april 217 Reestimation af lagerligninger til Okt16 Resumé: Reestimation af lagerligninger til Okt16 er gennemført uden ændringer af estimationsmetode.

Læs mere

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur

Analyse. Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen. 16. marts Af Sebastian Skovgaard Naur Analyse 16. marts 2017 Effekten af en fordobling i eksportefterspørgslen efter energiteknologi Af Sebastian Skovgaard Naur I notatet analyseres makroøkonomiske effekter af en lineær stigning i efterspørgslen

Læs mere

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter

Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 05.02.2015 Faktor- og konjunkturanalyse af efterspørgselskomponenter og store brancher i ADAM Resumé: I papiret sammenholdes konjunkturgab

Læs mere

Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15

Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Dan Knudsen 12.september 2016 Michael Osterwald Lenum Note om pensionsmodellens data i ADAM-okt15 Resumé: Ved beregning af pensionsformuernes afkast og kursudvikling

Læs mere

Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv

Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir* 4. september 2008 Estimation af aggregeret produktionsfunktion for private byerhverv Resumé: Vi prøver at estimere faktorefterspørgslen for private

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks for enfamiliehuse med et Laspeyres indeks,

Læs mere

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014

Indledning. Tekniske forudsætninger for beregningerne. 23. januar 2014 Vurdering af krav til arbejdsstyrke og arbejdstid, hvis Danmark hhv. skal være lige så rigt som Sverige eller blot være blandt de 10 rigeste lande i OECD 1 i 2030 23. januar 2014 Indledning Nærværende

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018

Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 2018 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 16. oktober 218 Reestimation af sektorprisrelationerne til ADAM Oktober 218 Resumé: I dette modelgruppepapir præsenteres reestimationen

Læs mere

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017.

Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 2017. d. 15.2.217 Ændringer i strukturelle niveauer og gaps, Konjunkturvurdering og Offentlige finanser, - en prognoseopdatering, februar 217. 1 Indledning Notatet beskriver ændringerne af strukturelle niveauer

Læs mere

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016

Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 14. marts 2017 Opsamling på nationalregnskabets hovedrevision, november 2016 Resumé: Der samles op på ændringerne i nationalregnskabet

Læs mere

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen

Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj Mose Hansen 9. oktober 2015 Indførelse af eksogen variabel i byrhh-relationen Resumé: Dette papir dokumenterer indførelsen af eksogen variabel i relationen

Læs mere

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem.

Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Andreas Østergaard Iversen. november Klimakommissionens eksperimenter i det nye forbrugssystem. Resumé: Dette papir sammenligner resultaterne fra ARP (DLU forbrugssystem)

Læs mere

Reestimation af sektorpriser 08

Reestimation af sektorpriser 08 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Mads Svendsen-Tune september 8 Reestimation af sektorpriser 8 Resumé: Reestimation af sektorpriser for erhvervene i ADAM forløber fornuftigt, kun med små ændringer

Læs mere

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM

Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Henrik Christian Olesen 16 februar 2001 Nutidsværdi af kapitalpensioner og finansiel formue i ADAM Resumé: Papiret giver nogle simple sammenhænge mellem nutidsværdien

Læs mere

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000

Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted 13.03.00 Reestimation af sektorprisrelationerne, april 2000 Resumé: Papiret præsenterer reestimationen af sektorprisrelationerne til ADAM, april

Læs mere

Bidragssatser i ADAM

Bidragssatser i ADAM Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nikolaj M. D. Hansen 3. april 2018 Bidragssatser i ADAM Resumé: Antagelsen om bidragssatser har tidligere været, at de har været konstante og dermed uden betydning

Læs mere

Eksportørgevinst i eksportrelationen

Eksportørgevinst i eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Ivanna Blagova 4. maj 2016 Eksportørgevinst i eksportrelationen Resumé: Nogle muligheder for at inkludere eksportørgevinst i eksportrelationen er undersøgt.

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 256 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 256 af 19. april 2016 stillet efter ønske fra

Læs mere

Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990

Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår fra 1980 til 1990 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN arbejdspapir* Tony Maarsleth Kristensen 19. november 1998 Henrik C. Olesen Carl-Johan Dalgaard Niveaukorrektioner i modelversionen maj 1998 som følge af skiftet af basisår

Læs mere

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning

Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 31. oktober 2013 Out-of-sample forecast samt reestimation af ADAMs lønligning Resumé: Papiret reestimerer ADAMs lønligning og vurderer

Læs mere

Reestimation af uddannelsessøgende

Reestimation af uddannelsessøgende Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir * Nina Bech Runebo 19. maj 21 Reestimation af uddannelsessøgende Resumé: I papiret reestimeres ligningen for uddannelsessøgende. Reestimationen giver ikke pæne

Læs mere

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen

En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Peter Agger Troelsen 4. februar 2014 En sammenligning af 5 reestimationer af lønrelationen Resumé: ADAMs lønrelation reestimeres på 5 måder med alternative

Læs mere

Reestimation af eksportrelationen

Reestimation af eksportrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Nicoline Wiborg Nagel 3. November 2015 Reestimation af eksportrelationen Resumé: I dette papir præsenteres reestimationen af eksportrelationen til modelversionen

Læs mere

Og endnu mere om elpris

Og endnu mere om elpris Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Erik Bjørsted. november Gitte Terp Henriksen Dorte Grinderslev Og endnu mere om elpris 5HVXPp 3DSLUHW DIWHVWHU HOSULVHQ S[QH 'HW YLVHU VLJ DW HOSULVHQ KDU

Læs mere

Deltidsfrekvenser. Resumé:

Deltidsfrekvenser. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Peter Agger Troelsen Arbejdspapir* 2. oktober 214 Deltidsfrekvenser Resumé: ADAMs deltidsfrekvenser - andelen af deltidsbeskæftigede ud af den samlede beskæftigelse - har

Læs mere

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13

Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Dan Knudsen 8. november 2013 Jacob Nørregård Rasmussen Opstilling af rente- og valutakurseksperiment, Jul13 Resumé: ADAM beskriver sammenhængene i Danmark betinget

Læs mere

Boligprisudviklingen

Boligprisudviklingen Statistik MODELGRUPPEN Dan Knudsen Arbejdspapir 17. april 2015 Boligprisudviklingen Resumé: Papiret sammenligner Danmarks Statistiks officielle boligprisindeks med et Laspeyres indeks, som sammenvejer

Læs mere

Reestimation af DLU. Resumé:

Reestimation af DLU. Resumé: Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Grane Høegh 4. Oktober 2004 Reestimation af DLU Resumé: I papiret præsenteres en reestimation af forbrugssystemet. Baggrunden for reestimationen er ændringer

Læs mere

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget

Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Nicoline Wiborg Nagel 27. november 2018 Tony Maarsleth Kristensen Relation for tsuih der tager højde for skattenedslaget Resumé: I ADAM modelversion Okt18

Læs mere

Reestimation af makroforbrugsrelationen

Reestimation af makroforbrugsrelationen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Kristian Skriver Sørensen 4. august 2014 Reestimation af makroforbrugsrelationen Resumé: Dette arbejdspapir viser reestimationen af makroforbrugsrelationen

Læs mere

Om ny beregning af kapitalbeholdninger

Om ny beregning af kapitalbeholdninger Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Jacob Nørregård Rasmussen 11. marts 15 Om ny beregning af kapitalbeholdninger 19-1995 Resumé: Vi vil gerne genberegne kapitalbeholdninger i faste priser for

Læs mere