Den mobbefri zone. En vejledning om mobning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den mobbefri zone. En vejledning om mobning"

Transkript

1 Den mobbefri zone En vejledning om mobning 1

2 Indhold Mobning et reelt problem...4 Mobber, offer og tilskuer...6 Sådan skabes Den mobbefri Zone...9 Gode råd Få mere at vide Konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads, og hvis de håndteres godt, kan de føre til ny udvikling. Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3, 2. sal 1455 København K Januar 2008 Forfatter: Lisette Jespersen, Jespersen & Laursen Grafisk design: UBERKANT Trykning: Jysk Formtryk Isbn Repræsentation i BAR SoSu s styregruppe: AC, Danske Regioner, BUPL, Danske Bioanalytikere, DSR, FOA - Fag og Arbejde, KL, og Socialpædagogerne. Projektleder: Lise Keller, tlf

3 Velkommen til Den mobbefri zone Vejledningen om Den mobbefri zone er et værktøj til at forebygge mobning og til at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladserne. Der sættes fokus på konstruktive muligheder for at skabe Den mobbefri zone. Vejledningen kan anvendes af både ledelsen, medarbejdere og sikkerhedsorganisationen. Vejledningen om Den mobbefri zone kan bruges sammen med Styrkespillet, der er et forebyggende spil, som på en underholdende måde skaber dialog om arbejdspladsens sociale styrker og kultur. Vejledningen er udarbejdet af Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, BAR SoSu, der repræsenterer både arbejdsgivere og arbejdstagere på social- og sundhedsområdet. Indholdet er udtryk for, hvad parterne er enige om er god praksis på arbejdspladserne. Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed, januar

4 1. Mobning et reelt problem Mobning på arbejdspladserne Mobning er ikke blot et problem blandt børn og unge. På mange arbejdspladser sker der mobning i et omfang, som gør det til et reelt arbejdsmiljøproblem. Hvor mange der mobbes vides ikke med sikkerhed, men foreløbige undersøgelser siger 1-4%. Arbejdstilsynets definition på mobning Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt og over længere tid eller gentagne gange på grov vis udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. De krænkende handlinger bliver dog først til mobning, når de personer, som de rettes mod, ikke er i stand til at forsvare sig effektivt imod dem. Drillerier, der af begge parter opfattes som godsindede eller enkeltstående konflikter, er ikke mobning. Fra Arbejdstilsynets vejledning D.4.2 (2002): Mobning og seksuel chikane. Rovmobning og konfliktmobning Arbejdstilsynet skelner mellem to former for mobning: Rovmobning og konfliktmobning Rovmobning opstår tilsyneladende uden grund. Der er ikke nogen bestemt uoverensstemmelse, der har sat mobningen i gang. Måske tilhører ofrene for chikanen en bestemt minoritetsgruppe på arbejdspladsen. Måske har de en særlig udsat position på arbejdspladsen og udpeges derfor som syndebukke. Konfliktmobning er resultatet af en uløst konflikt på arbejdspladsen. Der er ubalance i denne form for konflikt. Konfliktmobning kan fx opstå på baggrund af den måde arbejdet fordeles på eller af forandringer som truer ens fremtid på arbejdspladsen. 4

5 Mobning og helbredet Reaktionerne på mobning kan være forskellige fra person til person. Typisk vil der vise sig følgende mønster: Akutte reaktioner Psykiske reaktioner: Nervøs, usikker, urolig, irritabel og aggressiv Fysiske symptomer: Hovedpine, kvalme og muskelsmerter. Reaktioner efter langvarig mobning Psykiske reaktioner: Stresssymptomer, depression, angst, hukommelses- og koncentrationsproblemer Fysiske reaktioner: Allergiske reaktioner, muskelsmerter, mave-tarm problemer, smerter i brystet og hjertebanken. Adfærdsmæssige reaktioner: Passivitet, rastløshed, søvnløshed. Det går ud over arbejdsevnen og man isolerer sig fra kolleger. Man ønsker at forlade arbejdspladsen. Reaktionerne kan være midlertidige. Men de kan blive kroniske, hvis mobbehandlingerne er meget alvorlige eller fortsætter over lang tid. Symptomer på PTSD Nogle mobbeofre kan udvikle symptomer på posttraumatisk stresssyndrom (PTSD). Den kendetegnes bl.a. ved: Et øget vagtberedskab, flash back til situationen Ofret vil undgå alt der mindre om arbejdspladsen, eller at komme i nærheden af arbejdspladsen Man kan miste hukommelsen, miste tidligere interesser, overreagerer på støj m.v Det er nødvendigt med professionel hjælp når situationen bliver alvorlig. Når mobning trappes op 1. Mobning kan starte på grund af en afgørende begivenhed på arbejdspladsen. Det kan fx være en omorganisering eller nye og mere krævende arbejdsopgaver. For lidt information eller utilstrækkelig indflydelse på processen kan medføre nye konflikter mellem forskellige parter på arbejdspladsen. 2. Konflikterne kan udvikle sig til en mobbeproces. En mobbers strategi kan fx være at stille offeret i et dårligt lys hos ledelsen eller kollegerne. 3. På den måde ændres styrkeforholdet til mobberens fordel. Mobningen kan blive aggressiv og offeret der nu også følger sig som offer oplever ikke at slå til socialt og arbejdsmæssigt. Offeret kan reagere med at isolere sig og måske begynde at få sygedage. 4. I værste fald kan mobningen føre til, at offeret bliver stødt ud fra fællesskabet. Et dårligt helbred og sygedage kan ende med opsigelse eller fyring. Forløbet kan betyde, at det bliver vanskeligt at vende tilbage til arbejdsmarkedet. 5

6 2. Mobber, offer og tilskuer Tre roller Der kan blive mobbet på alle slags arbejdspladser; både på de arbejdspladser, hvor der er få faglige udfordringer, og de steder hvor der er for meget at lave. Stramme tidsplaner, uoverensstemmelse om målsætninger og kvalitet i arbejdet, og uklare prioriteringer kan i perioder skabe frustrationer, konflikter og stress. Sådanne situationer kan medføre aggressioner og i værste fald igangsætte en ond spiral. I forhold til mobning er der tre grundlæggende roller: Mobber, offer og passiv tilskuer. Måske kan du genkende dig selv eller nogle af dine kolleger i de tre roller: Fører du an på arbejdspladsen med en rå, men kærlig tone? Opdager du, at din kammeratlige tone og sjove practical jokes tit bliver misforstået. Viser kollegaerne tegn på, at de ikke synes dine kommentarer er sjove?. Pas på med ironien og sarkasmen og sig tingene på en ny måde, så du og dine kolleger ikke ender i samme situation igen. Vis mod ved at tage en snak med kollegaerne, om hvad de oplever der sker. Føler du sig selv som et offer? Er du blevet skydeskive for andres frustrationer? Sig fra! Find en kollega der virker åben, og har mod til at støtte dig. Søg hjælp hos din leder eller sikkerhedsrepræsentant. Find en ven, der vil lytte til dig. Er du passiv, er du medmobber! Det kan være, du synes, at du ikke vil blande dig, når du ser nogen mobbe en kollega. Måske er I flere, der snakker om det I ser uden at gøre noget ved det. Den mobbede ved ikke, hvad I snakker om. Vedkommende tror måske, det er om ham eller hende. Det medvirker til oplevelsen af at blive holdt udenfor. Som vidne til mobning er du allerede en del af konflikten. Henvend dig til den, der er blevet mobbet fortæl hvad du har set og tilbud din hjælp og støtte. Hvem mobber? Kollegaer kan mobbe andre kollegaer. Medarbejdere kan mobbe chefen. Eller det kan være chefen, der mobber medarbejderen. Det kan også ske, at brugere og deres pårørende lader deres afmagt og utilfredshed gå ud over de ansatte i form af mobning. Nogle gange er mobberen præget af mindreværdsfølelse eller psykopatiske træk. Men det passer ikke altid. Mobberen behøver ikke at have bevidst onde hensigter. Men mobning er en måde at markere sig på, en måde at vinde en magtkamp eller konflikt på. Hvem bliver skydeskive for mobning? I nogle tilfælde kan offeret repræsentere en bestemt gruppe mennesker hvor fx køn, seksuel adfærd eller etnisk baggrund, afviger fra flertallet på arbejdspladsen. 6

7 Mange mobbeofre har svært ved at sige fra over for angreb eller føler sig svage i en konflikt. Mange mobbeofre er dygtige medarbejdere, der aldrig tidligere har haft problemer. De kan have haft succes i arbejdslivet, indtil de en dag tilfældigt havner i en situation, hvor de oplever mobning. Hvem er passiv tilskuer og hvorfor? Ofte er kollegerne passive tilskuere til mobningen af et eller nogle få ofre på arbejdspladsen. Det kan skyldes mange forhold: Måske er de konfliktsky og bange for misforståelser, at fornærme eller fremkalde aggression eller de frygter at blive det næste offer. De har måske tidligere erfaret, at mobberen oplever indblandingen som angreb eller kritik og går til modangreb. Eller at den mobbede af frygt for konsekvenser-ne benægter, hvad der faktisk sker. Kulturen på arbejdspladsen gør, at man ikke siger tingene direkte. Man kender ikke folk godt nok til at kunne blande sig. Sådan kan du bryde de onde cirkler En arbejdsplads med arbejdsglæde, smittende latter og godt humør er som vitaminer for Den mobbefri zone. Alle kan være med til at skabe en sådan arbejdsplads. Det er en god begyndelse at starte med sig selv, for det kan være svært at ændre på andre. Grundlæggende er det vigtigt at vise åbenhed over for andre og tillid til, at alle både ledere og kollegaer vil arbejdspladsens bedste. Alle har medansvar for, at der er et godt samarbejde på arbejdspladsen. På nogle arbejdspladser er det en fælles fjende, der skaber sammenholdet. Lige præcis dette kan skabe grobund for mobning. Man kan ikke undgå konflikter på en arbejdsplads, men taler I åbnet om dem, udvikler de sig ikke til forfølgelse og mobning. Værn om omgangstonen, den gode takt og tone er grundsten i vores sociale fælleskab på arbejdspladsen. Du selv og dine kollegaer kan vise mod og ansvarlighed ved at blande jer, når I ser noget, der ligner mobning. I skal ikke passivt se til, men tydeligt vise at den slags ikke tolereres på arbejdspladsen. Du skal ikke finde dig i, at et ydre pres fører til, at du bliver stresset og skydeskive for andres aggressioner. Det kræver mod at sige fra. Derfor er det en god idé at søge støtte fra folk du har tillid til. Det kan måske være din leder, en af de tillidsvalgte eller en rigtig god kollega. Som leder, tillids- eller sikkerhedsrepræsentant har du en opgave med at sætte fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Et godt psykisk arbejdsmiljø er med til at sikre Den mobbefri zone. 7

8 Styrkespillet Styrkespillet Mod Definition: Som leder og rollemodel skal du gå forrest og vise, hvordan man behandler hinanden ordentligt på arbejdspladsen. Finder du selv arbejdsglæden, kan du måske også være med til at fremme den hos andre. Vær aktivt med til at skabe dialog om målsætninger, samvær og kommunikation på jeres arbejdsplads. Prøv BAR SoSu s Styrkespil Styrkespillet er et enkelt kortspil, der kan medvirke til at skabe en konstruktiv dialog om arbejdspladsens kultur og sociale samspil når de professionelle arbejdsopgaver udføres. Det fungerer som en dåseåbner og foregår på en uformel og underholdende måde. Gennem spillet udforsker deltagerne hvilke sociale styrker, der er afgørende for at have en velfungerende arbejdsplads med en kultur, hvor alle trives. Hvis I har mistanke om at der finder mobning sted på arbejdet bør I ikke bruge spillet, ty da til denne vejledning. Spillet er et forebyggelsesspil. Mod er styrken til at gøre det, man tror på er rigtigt på trods af angst, usikkerhed eller frygt for at blive upopulær eller kritiseret Styrkespillet kan spilles på tre måder, som Sorteper, Krig og som et Debatspil af 2-16 personer gerne af grupper der er vant til at arbejde sammen. At spille Styrkespillet kan medvirke til, at man får snakket om vanskelige emner på en sjov og positiv måde. Hvis I undervejs i spillet opdager, at I har nogle ting, der kunne gøres bedre eller anderledes, kan der være gode råd at hente senere i denne vejledning. Hent Styrkespillet på eller køb det i Arbejdsmiljøbutikken tlf www. Arbejdsmiljoebutikken.dk, 50 kr. varenr

9 3. Sådan skabes Den mobbefri zone Kortlægning Et godt psykisk arbejdsmiljø er en forudsætning for en mobbefri arbejdsplads. Vigtige skridt er det løbende arbejde med arbejdspladsvurdering (APV) og trivsel, hvor man finder ud af, hvad der fungerer godt, og hvad der skal forbedres. Men husk det ikke er nok at kortlægge problemerne. Det springende punkt er at komme fra kortlægning til handling. Det er en god idé at formulere en vision for den gode arbejdsplads og en politik for, hvordan I vil forebygge og håndtere mobning. Visioner og politik skal formuleres, så det passer til jeres arbejdspladskultur. Brug fx nedenstående som inspiration. Eksempel på en arbejdspladsvision På vores arbejdsplads skal man glæde sig til at gå på arbejde Vi vil behandle hinanden med respekt Vi vil omgås hinanden på en vældig måde På vores arbejdsplads skal der være plads til alles forskelligheder. Eksempel på en politik om mobning Vores arbejdsplads skal i ord og handling vise, at mobning og anden negativ behandling af ledere og medarbejdere er uacceptabel Alle medarbejdere har ret og pligt til at gribe ind, hvis mobning finder sted, eller hvis konflikter går over grænsen for acceptabel adfærd Ved mobning kontaktes enten tillids- eller sikkerhedsrepræsentant, arbejdsleder, eller anden person i organisationen, som er udpeget til at tage sig af problemet Problemer med mobning tages op og behandles i SU, MED-udvalg, sikkerhedsorganisationen eller i andet relevant forum på arbejdspladsen Der skal være klare aftaler for, hvad man i praksis gør ved mobning, herunder ansvar, kompetence og sanktioner Vores arbejdsplads skal til stadighed være klædt på til at varetage konfliktog mobningssager i form af adgang til professionel rådgivning samt uddannelse af relevante personer i organisationen. Hvad kendetegner Den mobbefri zone Højt energiniveau og stort engagement: Du brænder for dit arbejde. Du har mulighed for at nå de mål, som er sat for dit arbejde. Derfor besvarer du optimismen og glæden i arbejdet Beskyttelse af personlige vigtige værdier: Kvalitet og etik har sin plads i arbejdet. Det giver selvtillid og arbejdsglæde Høj loyalitet overfor egen gruppe: I accepterer hinandens kvalifikationer. Det fremmer åbenhed og oplevelsen af, at man er et team Høj risikovillighed: I har tillid til hinanden i kollegagruppen og opbakning fra ledelsen. Det giver mod til at prøve nye opgaver og udfordringer. Samme mod 9

10 skal der til, hvis der kommer konflikter på arbejdspladsen Livlig og positiv intern kommunikation på arbejdspladsen: I taler med hinanden og ikke om hinanden. I har mod til at stille spørgsmål, når der er ting, der undrer jer. I oplever glæden ved at rose hinanden, når I har klaret en svær opgave. Huskeregler om Den mobbefri zone Det sociale fællesskab omkring jeres professionelle arbejde er vigtigt: Fortæl hinanden hvordan I gerne vil arbejde sammen, dele arbejdsopgaver, anerkende hinandens faglige styrker og vis tolerance overfor forskellighed Forandringer på arbejdspladsen er nødvendige. Men information og medinddragelse er vigtigt. En god proces skaber en kultur med aktivitet og udvikling Vis omsorg for hinanden. Find fælles mål for jeres arbejde. Det skaber grundlaget for en arbejdsgruppe med liv og udvikling Lederen er rollemodel for, hvordan man håndterer konflikte og modsætninger på arbejdspladsen. En god leder giver grobund for en mobbefri kultur Lederen og tillidsvalgte har en fælles vigtig opgave med at skabe rammer for et godt psykisk arbejdsmiljø uden mobning. Den konfliktfrie organisation findes ikke Konflikter er uundgåelige på en arbejdsplads, og hvis de håndteres godt, kan de føre til ny udvikling. Mobning tager ofte udgangspunkt i uløste konflikter og magtkampe på arbejdspladsen. Derfor skal konflikter og uenighed frem i lyset og løses i åbenhed. Husk at skelne mellem faglige og personlige konflikter Faglige konflikter og uenighed er en naturlig del af alt samarbejde og kan være drivstof for forandring Undertrykte konflikter suger energi og skaber grobund for splid og mobning Det vigtigste i konflikter er at lære ikke at vinde. 10

11 4. Gode råd om mobning Gode råd om kommunikation Hvis du oplever mobning, rygtedannelser e.lign. på arbejdspladsen, skal du blande dig og sige fra. Mobning forebygges bedst ved, at I taler åbent om konflikterne og siger fra over for forfølgelse og mobning. Sig din mening. Det skaber tryghed at kollegerne ved, hvor de har dig Vær åben. Det er ikke altid det du tror der er det rigtige Sig ikke noget om andre som du ikke vil sige til dem selv Vær nysgerrig, spørg og undersøg det skaber dialog Brug Jeg mener, jeg har set osv. Undgå generaliseringer og rygtespredning som: Det er nogen der mener Kom med konkrete eksempler på det du oplever. Det giver forståelse Undgå gode råd. Spørg hellere til hvordan du kan støtte og hjælpe I det daglige arbejde er du vant til at observere andre menneskers reaktioner. Brug også din viden når det gælder kollegaer eller medarbejdere Brug humor det løfter stemningen og skaber arbejdsglæde. Ti gode råd hvis du oplever mobning Hvis du føler dig mobbet på din arbejdsplads kan de opleve, at du er magtesløs og uden kontrol over situationen. Der er imidlertid ting, du selv kan gøre for at løse dit problem: 1. Stol på hvad du selv oplever og mærker. Vær opmærksom på, hvad der sker med dig fysisk og psykisk. Bliver du i tvivl om det virkelig kan være rigtigt så skriv dine oplevelser ned 2. Tal med mennesker du stoler på. Lad flere være med til at bedømme situationen 3. Reager hurtigt når du oplever mobning. Sig fra overfor mobberen gerne når der er kollegaer til stede. Det kræver mod og styrke, og du skal ikke vente, til der for alvor er gået ud over dit helbred og humør 4. Bliv ved med at se venner, dyrke fritidsinteresser osv. 5. Hold modet oppe. Foretag dig noget, der gør dig i godt humør. 6. Hold dig sund og rask. Husk motion og sund kost. Er du fysisk i god form, er du også sværere at ramme psykisk 7. Hvis du oplever at blive holdt udenfor, må du selv være opsøgende, selv om det kan være svært 8. Søg støtte og opbakning hos din tillidsrepræsentant, sikkerhedsrepræsentant, din leder eller hos venner og kollegaer 9. Vær opmærksom på dit helbred. Søg læge eller anden professionel hjælp, hvis du mærker problemer med dit helbred 10. Hvis intet hjælper skal du overveje, om dette er arbejdspladsen, du vil bruge dit liv på. 11

12 10 gode råd til lederen 1. Vær en god rollemodel. Den måde du behandler andre på, kan inspirere medarbejdere til at gøre det samme. Undgå selv at mobbe, beskyt potentielle ofre og vis medarbejderne at du ikke accepterer mobning 2. Vær med til at etablere en personalepolitik, der forhindrer mobning, eller følg op på den I har 3. Kortlæg det psykiske arbejdsmiljø i APV en og sørg for at følge op på evt. problemer 4. Vær åben i medarbejdersamtalen og lyt efter signaler på mobning. Tag det altid alvorligt, hvis en ansat føler sig dårligt behandlet og vælger at fortælle om det 5. Lyt til både ofret og mobberen. Drag ikke forhastede slutninger. Forsøg at skabe en dialog mellem parterne 6. Gør passive vidner aktive og få mobberen til at holde op 7. Grib aktivt ind, hvis du registrerer mobning. Du er medansvarlig, hvis du bare lader det ske 8. Find enkle og praktiske løsninger 9. Vis medarbejderne at de kan komme til dig, hvis de får problemer med mobning og skab kontakt til andre personer i virksomheden, som den mobbede kan kontakte og få hjælp af 10. Vær opmærksom på, at du kan blive misforstået og selv blive opfattet som mobber. 12

13 10 gode råd til kollegagruppen 1. Vær særlig opmærksomme på mobning når der etableres nye teams eller selvstyrende grupper på arbejdspladsen 2. Sørg for tid og plads til oplæring og samarbejde. En ny gruppe får sommetider behov for at finde sig en syndebuk, hvis tingene ikke helt kører efter planen 3. Det er vigtigt, at man oplever, at man hører til i en gruppe. Sørg for god introduktion til nye kollegaer 4. Glem ikke hinanden selv om der er travlt 5. Tænk over hvordan I kan bruge og hjælpe hinanden 6. Giv hinanden feedback og anerkendelse (ros og ris) 7. Lær hinandens ressourcer og stærke sider at kende 8. Løft i flok. Uanset faglig baggrund er alle nødvendige for at kunne udføre arbejdsopgaverne 9. Gensidig tillid er en nødvendighed. En god start er selv at vise den 10. Husk det er menneskeligt at fejle. Det gælder også for dine kollegaer. 13

14 Gode råd om ekstern bistand Hvis I ikke magter at løse problemerne selv på arbejdspladsen, bør I søge ekstern bistand. Det kan være hos andre dele af organisationen som SU eller MED-udvalg eller hos den sikkerhedsleder eller arbejdsmiljøkonsulent, der findes på de fleste større arbejdspladser. I kan også søge hjælp uden for arbejdspladsen: Arbejdsmiljørådgivning: Din faglige organisation. Arbejdsmedicinske klinikker. Professionelle arbejdsmiljørådgivere. Krise: Regioner og kommuner har ofte ordninger, hvor der kan tilbydes krisehjælp. Praktiserende læge og psykolog. 14

15 5. Få mere at vide BAR SoSu s hjemmeside om psykisk arbejdsmiljø: På finder du bl.a. værktøjer om stress, lederens psykiske arbejdsmiljø, vold, anerkendende kommunikation og arbejdstid. Mobning et ledelsesværktøj (2003), BAR FOKA. En værktøjskasse om mobning (2002), Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser. Andre hjemmesider med information om mobning: Benyt organisationernes hjemmesider: Her findes information om psykisk arbejdsmiljø generelt, mobning, APV og ledelse. Pjecer, bøger og artikler: Den stille epidemi (2007), antologi med faglige artikler om årsager til og definition, forebyggelse og håndtering af mobning, Socialt udviklingscenter, SUS. Ene mod alle (2007), John Graversgaard, Frydenlund. Mobning af personale i ældreplejen (2007), Annie Høgh m.fl., Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Mobning på arbejdet til den mobningsramte og arbejdspladsen (2003), Komiteen for Sundhedsoplysning. De elleve sammensvorne en film om mobning på arbejdspladsen (1997), Lægekultur og lægekollegialitet: Kollegialitet og god lægekultur kan ikke beordres men befordres (2002), Den Almindelige Danske Lægeforening, DADL Mobning i arbejdslivet. Hvad er det og hvad ved vi om det? (2002), Tidsskrift for arbejdsliv, nr. 1, s Einersen, Ståle & Mikkelsen, Eva Gemzøe. Mobning og seksuel chikane (2002), Arbejdstilsynets vejledning d.4.2. Mobning på arbejdspladsen årsager og løsninger (2007), Eva Gemsøe m. fl., FADLs forlag. 15

16 Den mobbefri zone Vejledningen indeholder viden, erfaringer og gode råd til ledelse, medarbejdere og sikkerhedsorganisation/med-udvalg om forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Den mobbefri zone er udviklet sammen med Styrkespillet. Spillet kan være med til at forebygge mobning og kan købes hos Arbejdsmiljøbutikken for 50 kr. på tlf eller Den mobbefri zone kan købes for 20 kr. samme sted og printes fra Arbejdsgivere og arbejdstagere inden for social- og sundhedsområdet samarbejder om initiativer til at skabe et bedre arbejdsmiljø både fysisk og psykisk. Samarbejdet tager udgangspunkt i arbejdsmiljøloven og er formaliseret i Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed. Branchearbejdsmiljørådet kortlægger branchens særlige arbejdsmiljøproblemer og hjælper arbejdspladserne med at løse dem ved bl.a. at udarbejde informations- og vejledningsmateriale, at holde temamøder samt at udvikle arbejdsmiljøkurser. I Branchearbejdsmiljørådet Social & Sundhed deltager repræsentanter for KL, Danske Regioner, AC, Kost & Ernæringsforbundet, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, BUPL, FOA - Fag og Arbejde, Socialpædagogerne og 3F. Køb pjecen Varenummer Køb materialet i Prisen er 20 kr. Hent pdf-version samt eventuelle opdateringer på Yderligere information om arbejdsmiljø i den offentlige og finansielle sektor på

BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane.

BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane. Mobning og Chikane BPA Arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane. Det er BPA Arbejdsmiljø Aarhus holdning, at: Mobning

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar

Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Aalborg Psykisk arbejdsmiljø - mobning på arbejdspladsen Et arbejdsgiveransvar Formålet med denne folder er at give inspiration til at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, herunder forebyggelse af mobning.

Læs mere

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane

Handleplan. For medarbejder i forbindelse med. vold, mobning og chikane Handleplan For medarbejder i forbindelse med vold, mobning og chikane 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Definition på vold... 3 Ved vold forstår vi i SdU... 3 Handleplan for håndtering af vold... 4 Definition på mobning

Læs mere

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i personalerummet,

Læs mere

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen

Styrkespillet. Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet 1 TEMA Psykisk arbejdsmiljø Styrkespillet Et udviklingsværktøj til arbejdspladsen Styrkespillet er et enkelt kortspil, som kan bruges på alle typer af arbejdspladser til at udvikle kulturen,

Læs mere

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE

HJALLERUP BØRNEHAVE. retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE HJALLERUP BØRNEHAVE retningslinier for håndtering af VOLD, MOBNING OG SEXCHIKANE INDHOLD Definition af vold, mobning og sexchikane side 2 Hensigtserklæring.... side 2 Vi vil forebygge vold og mobning,

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

Forebyggelse og håndtering af mobning

Forebyggelse og håndtering af mobning Til medarbejdere Forebyggelse og håndtering af mobning Vælg farve Vejle og Middelfart Sygehus Ortopædkirurgisk Afdeling 2 Hvad er mobning? Der er tale om mobning, når en eller flere personer regelmæssigt

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Inspiration og metoder til et sundt arbejdsliv På www.etsundtarbejdsliv.dk finder du en vifte af værktøjer og metoder til at

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen

Mobning på arbejdspladsen Kort og godt om Mobning på arbejdspladsen Få viden om mobning og inspiration til en handlingsplan www.arbejdsmiljoviden.dk/mobning Hvad er mobning på arbejdspladsen? Det er mobning, når en eller flere

Læs mere

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen?

Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Hvad er mobning? Hvordan ser I mobning hos Jer? Hvad betyder mobning for arbejdspladsen? Hvad er mobning? Det er mobning, når en eller flere personer på arbejdspladsen regelmæssigt og

Læs mere

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT

Vejledning til mobbe- og chikanepolitik. Den mobbefri zone. Vedtaget på HSU 14. juni 2010 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vedtaget på HSU den 14.06.2010, evalueret af HSU den 11.03.2013, evalueret af HSU den 23.03.2015 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Vejledning til mobbe- og chikanepolitik Den mobbefri zone Vedtaget på HSU 14.

Læs mere

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning

Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Test - er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning Er din arbejdsplads klar til at håndtere mobning? A B C Ja - på min arbejdsplads Det ved jeg ikke, om vi har på min arbejdsplads Nej, det har vi

Læs mere

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere.

Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. fbn fbn acta Godkendt 1 af 5 Skagen Skipperskoles politik i forbindelse med mobning og seksuel chikane af såvel studerende som medarbejdere. Denne politik er udtryk for, at skolen tilstræber at være en

Læs mere

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ -

IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - IDÉLISTE TIL FORBEDRINGER - PSYKISK ARBEJDSMILJØ - Hvad kan være med til at fremme trivsel og et godt psykisk arbejdsmiljø indenfor hotel- og restaurationsbranchen? Jeres arbejdsplads skal være et sted,

Læs mere

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet

Mobning. 8.maj 2012. Annette Skov fra Arbejdstilsynet Mobning 8.maj 2012 Annette Skov fra Arbejdstilsynet 1 Program Kort præsentation Hvad er mobning og hvad ved vi om mobning? Hvordan forebygges mobning? Hotline for mobning Spørgsmål og andet I finder væsentligt

Læs mere

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane

Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Overordnede retningslinjer for mobning og chikane Allerød Kommune har udarbejdet rammepolitik for forebyggelse af vold, trusler, mobning og chikane. Disse overordnede retningslinjer er et supplement, der

Læs mere

BPA-arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane

BPA-arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane BPA-arbejdsmiljø Aarhus retningslinjer for støtte og vejledning til hjælpere og brugere, der er blevet ofre for mobning og chikane Det er BPA-arbejdsmiljø Aarhus holdning, at: Mobning og chikane ikke kan

Læs mere

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle?

Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave. 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? Brokke, sladder, mobbe politik I Præstbro Børnehave 1.Indhold 2. Hensigtserklæring 3. Definition på hvad er - brok - sladder - mobning 4. Hvordan skal vi handle? (egne eksempler) 5. 10 gode råd til kollegerne

Læs mere

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ!

MOBNING ER IKKE OK TÆLL3R OGSÅ! Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver MOBNING OG CHIKANE MOBNING ER IKKE OK Andreas, der er ekspedient i en herretøjsbutik kommer ind i

Læs mere

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen.

Hold mobning udenfor. forebygmobning.dk. Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Hold mobning udenfor Dit værktøj til identifikation, forebyggelse og håndtering af mobning på arbejdspladsen. Viden, værktøje r og gode eksempl er forebygmobning.dk Mobning har konsekvenser for hele arbejdspladsen

Læs mere

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer.

En synlig politik virker i sig selv forebyggende, og er et nødvendigt værktøj når krænkende behandling - mobning og seksuel chikane forekommer. æ En politik om hvorledes virksomheden forholder sig til forebyggelse og håndtering af krænkende behandling, er en del af virksomhedens personalepolitik. Principperne for en sådan politik skal udarbejdes

Læs mere

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund

Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Tilsyn med det psykiske arbejdsmiljø og hotline og klageadgang vedr. mobning Ved tilsynsførende Henrik Mikkelsen og Pia Grauslund Arbejdsmiljøkonference Indhold Lovgivning Tilsyns metoder Risikofaktorer

Læs mere

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement

Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed. 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement Nr. Tema 1 Motivation & Tilfredshed 2 Motivation & Tilfredshed 3 Motivation & Tilfredshed 4 Engagement 5 Engagement 6 Engagement 7 Engagement 8 Omdømme 9 Omdømme 10 Rammer for arbejdet 11 Rammer for arbejdet

Læs mere

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen

Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen Gode råd om... at undgå mobning på arbejdspladsen INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvad er mobning? 4 Tegn på mobning 4 3. Forebyg mobning 5 Gode råd til lederen om at forebygge mobning 5 Løs konflikter 5 Skab

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø. 1 social kapital på social og sundhedsområdet Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 social kapital på social og sundhedsområdet Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6

Læs mere

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane

Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Personalepolitik mod mobning og seksuel chikane Kriminalforsorgen i Grønland marts 2013 Indhold 1. Indledning... 3 2. Mobning... 3 3. Definition... 3 4. Forekomst... 4 5. Eksempler på mobning... 4 6. Symptomer...

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social Observation af social Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en arbejdsgruppe, en afdeling, en enhed eller anden afgrænset

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere

Godt psykisk arbejdsmiljø. Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere Godt psykisk arbejdsmiljø Inspiration og metoder til ledere og medarbejdere 8 Vi forebygger stress sammen Vi forebygger stress sammen er en revideret og udvidet serie på 10 værktøjshæfter. Værktøjerne

Læs mere

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014

Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Supplerende arbejdsmiljøuddannelse 2014 1 Cabi Aalborg den 25. Februar 2014 Mia Tjerrild Jakobsen Partner, Udviklings og Konsulentchef AM-Gruppen Kontaktoplysninger: Tlf.: 70 107 701 AM-GRUPPEN Supplerende

Læs mere

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562

Personlig rådgivning. Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015. Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Personlig rådgivning Orientering om organisationen for Personlig Rådgivning, 23. april 2015 Dorthe Kiærulff, MJ og cand.psych. VFK-L-LE220 4185 0562 Dette indlægs Vigtige punkter: Hvor kan talsmanden hente

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Fakta om stress Stress er kroppens alarmberedskab. Det aktiveres automatisk, når vi bliver udsat for en fysisk eller psykisk aktivitet på grænsen af, hvad vi kan

Læs mere

IKKE FORDI DET RAGER MIG

IKKE FORDI DET RAGER MIG November 2015 IKKE FORDI DET RAGER MIG Film og diskussionsoplæg om mobning på arbejdspladsen 2 Indhold 1. Filmen Ikke fordi det rager mig (15 minutter) (Afspilles i browser, kræver forbindelse til Internettet)

Læs mere

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk

TekSam Årsdag TekSam s tilbud til industriens virksomheder. Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Årsdag 2018 TekSam s tilbud til industriens virksomheder Jan Lorentzen og Peter Dragsbæk TekSam Vi repræsenterer Medarbejdere & Ledelse Vi samarbejder om trivsel og konkurrenceevne Samarbejdsaftalen

Læs mere

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik

Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Arbejdsmiljø- og sundhedspolitik Odder Kommune vil være en sikker, sund og udviklende arbejdsplads Det er en arbejdsplads: 1. Som har et arbejdsmiljø, som lever op til kravene til arbejdsmiljøcertificering

Læs mere

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen

Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Vejledning om håndtering af seksuel chikane og krænkende handlinger på arbejdspladsen Indledning Folkekirkens Arbejdsmiljøråd har udarbejdet denne vejledning om hvordan man skal forholde sig til seksuel

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Forebyg mobning. styrk det gode samarbejde

F O A F A G O G A R B E J D E. Forebyg mobning. styrk det gode samarbejde F O A F A G O G A R B E J D E Forebyg mobning styrk det gode samarbejde Indholdsfortegnelse Det gode samarbejde uden konflikter 5 Mobning 7 Hvad er mobning? 7 Hvorfor er mobning så skadelig? 8 Hvordan

Læs mere

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE

POLITIK FOR VOLD, MOBNING OG CHIKANE PTK FR VD, MBNN CHKANE UDBRSUND KMMUNE SUNDHED ARBEJDSM JØ PARK VEJ 37 4800 NYKØBN FASTER TF. 5473 1000 WWW.UDBRSUND.DK 12 2012.03.29-EM DEPTK T TRVSESPTK FREBYESE HÅNDTERN AF VD, MBNN CHKANE. 1 VD, MBNN

Læs mere

Kom godt i gang med social kapital

Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Kom godt i gang med social kapital Overvejelser og afklaringer inden I går i gang og undervejs i en indsats for at opbygge arbejdspladsens sociale kapital. Anvendelse

Læs mere

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes.

Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Stresspolitik 2016 Ørsted Børneby ønsker at være en arbejdsplads, hvor alle børn og medarbejdere trives, og hvor alle former for stress og tilløb til stress bekæmpes. Definitioner omkring stress: Positivt

Læs mere

Temadag om mobning. Den danske Diakonissestiftelse Onsdag den 30. Maj 2012

Temadag om mobning. Den danske Diakonissestiftelse Onsdag den 30. Maj 2012 Temadag om mobning Den danske Diakonissestiftelse Onsdag den 30. Maj 2012 Erhvervspsykolog Karin Bisgaard arbejdsmiljøcentret Glostrup Tlf: 30 65 54 75/kb@amcentret.dk Program formiddag - Viden om Hvad

Læs mere

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe

Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Observation af social kapital i en arbejdsgruppe Formålet: Formålet med observationen er, at den kan danne baggrund for en dialog i gruppen (et team, en

Læs mere

Guide til forflytningsvejlederen

Guide til forflytningsvejlederen Guide til forflytningsvejlederen Træk, skub eller rul Brug hjælpemidler Lad borgerne bruge deres egne ressourcer Indhold Du skal vejlede og påvirke holdninger side 3 Undgå ekspertrollen side 4 Sæt forflytning

Læs mere

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune

Politik for håndtering af mobning og chikane. Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Politik for håndtering af mobning og chikane Politik for håndtering af mobning og chikane frederikshavn kommune Forord I Frederikshavn Kommune vil vi have sunde og attraktive arbejdspladser, hvor psykisk

Læs mere

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem

TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis. Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem TEMA Speciallægepraksis og almen lægepraksis Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem 2 Selv i en lille praksis kan et dårligt arbejdsmiljø være et stort problem Sætter

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer

Psykisk arbejdsmiljø. Intro til værktøjer Psykisk arbejdsmiljø Intro til værktøjer Indholdsfortegnelse Et sundt arbejdsliv Værktøjer til mindre stress..................................... side 4 Lederens psykiske arbejdsmiljø................................

Læs mere

STYRKESPILLET Om Styrkespillet

STYRKESPILLET Om Styrkespillet STYRKESPILLET Om Styrkespillet INDHOLD: 42 kort SPILLETID: ca. 1 time ANTAL DELTAGERE: 2-16 FORBEREDELSE: Styrkespillet kan bruges på 3 forskellige måder (vælg et af de 3 kort med spilleregler: Krig, Debat

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til den private praksis TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane.

Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere, forebygge og håndtere vold, mobning og chikane. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 1. marts 2010 Sagsnummer 2009061821A Retningslinjer for en samlet indsats for at identificere,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads

Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ. på din arbejdsplads Sådan kan du arbejde med PSYKISK ARBEJDSMILJØ på din arbejdsplads www.detdumærker.dk OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ Psykisk arbejdsmiljø handler om, hvordan man har det på sin arbejdsplads. Klik ind på www.detdumærker.dk

Læs mere

ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen Hvidovre

ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen Hvidovre ZENTROPA ADMINISTRATION ApS Filmbyen 22 2650 Hvidovre Arbejdstilsynet Tilsynscenter Øst Landskronagade 33 2100 København Ø T 70 12 12 88 at@at.dk www.at.dk CVR 21481815 8. januar 2018 Vejledning Arbejdstilsynet

Læs mere

STYRKESPILLET Om Styrkespillet

STYRKESPILLET Om Styrkespillet STYRKESPILLET Om Styrkespillet INDHOLD: 42 kort SPILLETID: ca. 1 time ANTAL DELTAGERE: 2-16 FORBEREDELSE: Styrkespillet kan bruges på 3 forskellige måder (vælg et af de 3 kort med spilleregler: Krig, Debat

Læs mere

GRIB IND. Christina Pedersen Sygefraværskonferencen, Maj, Godt kollegaskab uden mobning SLIDE /

GRIB IND. Christina Pedersen Sygefraværskonferencen, Maj, Godt kollegaskab uden mobning SLIDE / GRIB IND Godt kollegaskab uden mobning Christina Pedersen Sygefraværskonferencen, Maj, 2019 SLIDE / DAGENS PROGRAM Velkomst Grib ind Hvorfor Vidnetyper & film Jeres arbejdsplads gruppe dialog Refleksion

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER. Forebyg mobning!

BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER. Forebyg mobning! BRANCHEVEJLEDNING OM FOREBYGGELSE AF MOBNING PÅ KONTORER Forebyg mobning! INDHOLD 7 MOBNINGENS MANGE ANSIGTER HVAD ER MOBNING? 8 VIRKSOMHEDER MED MOBNING 11 KONSEKVENSER 12 FOREBYGGELSE OVERVEJELSER INDEN

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING...

INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 DIALOG FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB ØJE FOR DEN ENKELTE... 3 FORUDSÆTNINGER OG MÅL... 3 DEFINITION AF MOBNING... 3 HVAD GØR VI FOR AT FOREBYGGE MOBNING... 3 LÆRERNES

Læs mere

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet

Mobning. Forbedringsafdelingen. Håndtering af mobning på Rigshospitalet Mobning Forbedringsafdelingen Håndtering af mobning på Rigshospitalet Læsevejledning Denne vejledning er lavet som støtte til ledere, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter på Rigshospitalet,

Læs mere

Mobning og seksuel chikane

Mobning og seksuel chikane Mobning og seksuel chikane At vejledning D.4.2 Marts 2002 At vejledningen oplyser om: Hvad mobning og seksuel chikane er Hvilke årsager der kan være til mobning og seksuel chikane Hvor udbredt mobning

Læs mere

Bryndum Skoles antimobbestrategi

Bryndum Skoles antimobbestrategi Bryndum Skoles antimobbestrategi God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling Skolens overordnede mobbepolitik er klar: Vi vil overhovedet ikke tolerere mobning på Bryndum Skole Bryndum

Læs mere

VOLD en faglig udfordring

VOLD en faglig udfordring VOLD en faglig udfordring Til dig som er: ergoterapeutstuderende, fysioterapeutstuderende, pædagogstuderende, sygeplejestuderende, social- og sundhedsassistentelev, social- og sundhedshjælperelev, lægestuderende

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress

Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress (Dette er et OPLÆG/en SKABELON, som KAN bruges til inspiration. Når I har tilføjet, rettet og slettet er det jeres Retningslinjer mod arbejdsbetinget stress) Institution/afdeling:

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET DECEMBER 2015 2 3 FOREBYG SEKSUEL CHIKANE I denne pjece kan I læse anbefalinger til, hvordan I kan forebygge og håndtere seksuel chikane udøvet

Læs mere

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk)

Mobning. - Veje til forebyggelse. www.crecea.dk. V. psykolog Tine Ravn Holmegaard (trh@crecea.dk) Mobning - Veje til forebyggelse Organisationspsykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA A/S 24 28 91 51 trh@crecea.dk FORMÅL Beskrive mobning som fænomen ud fra udvalgte aspekter Sætte spot på den muld, som

Læs mere

6 trin til håndtering af mobning

6 trin til håndtering af mobning 6 trin til håndtering af mobning Det tager tid og koster penge at få bugt med mobning på arbejdspladsen. Men hvis du som leder ikke handler, er konsekvenserne på sigt større end omkostningerne. Få her

Læs mere

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det?

EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING. Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? EN VÆRKTØJSKASSE OM MOBNING Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service- og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden og dens ansatte

Læs mere

Det der giver os energi

Det der giver os energi TEMA Stress Værktøj 1 Det der giver os energi - Og det der dræner os for energi Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Arbejdsgruppens forberedelse Processen trin for trin 4 Arbejdsmiljøsekretariatet

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Viden og anbefaling om mobning

Viden og anbefaling om mobning Viden og anbefaling om mobning Mobning - viden og anbefalinger LO og FTF sætter fokus på, hvordan man kan forebygge mobning på arbejdspladserne. Mobning er udbredt på de danske arbejdspladser. Vi skal

Læs mere

Den gode arbejdsplads

Den gode arbejdsplads Den gode arbejdsplads Danske Havne onsdag d. 16. januar 2013 Mads Lindholm, erhvervspsykolog, ph.d. Resten af dagen Hvad er psykisk arbejdsmiljø og hvorfor er det relevant? Fokus på sundhed Begreber til

Læs mere

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Baggrundsbeskrivelse DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Introduktion Det psykiske arbejdsmiljø er det, der bestemmer, om man kan lide at gå på arbejde. Derfor er det et vigtigt emne både

Læs mere

HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi

HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi HVOR GÅR GRÆNSEN? Hvornår skal vi GRIB(E) IND? Godt kollegaskab uden mobning Bliv bedre til at løse konflikter og forebygge mobning Ved cand.psych.aut. Tine Ravn Holmegaard CRECEA Mobil: 2428 9151 Email:

Læs mere

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse

Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse NOTAT Forebyggelse af mobning, konflikter og bagtalelse Udarbejdet af LAU Området for Sundhedsuddannelser Endelig udgave 31.03.2015 Indhold 1. Introduktion... 1 2. Begrebsdefinitioner... 1 2.1.1 Mobning...

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV.

SAMMEN. og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier. 1Hvad er stress? 6. 4Aktiverende APV. VI FOREBYGGER 9 og sparring Stresspolitik 3 7Det gode personalemøde 5 og arbejdspladskulturen Lederens opgaver med stress Personlige og kollektive strategier 1Hvad er stress? 6 4Aktiverende APV Omgangstone

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

WORKSHOP OM DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ

WORKSHOP OM DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ WORKSHOP OM DET PSYKISKE ARBEJDSMILJØ HVEM ER JEG? Gertrud Lindberg Tefre Chef for Udvikling & Arbejdsmiljø, 12 års erfaring som HR-faglig 10 års erfaringer som leder og praktiker i forhold til det gode

Læs mere

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder.

Spørgeskemaet er et samlet skema, der indeholder spørgsmål om din trivsel, det psykiske arbejdsmiljø og evaluering af din nærmeste leder. VELKOMMEN TIL KLIMAMÅLING 2013 Kære medarbejder/leder Aalborg Kommune ser gennemførelsen af Klimamålingen som et væsentligt element i realiseringen af kommunens fælles personalepolitik og som et middel

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV

Anerkendende APV. Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Anerkendende APV Værktøj nr. 3 i serien Vi finder os ikke i stress! 1 ANERKENDENDE APV Indhold 1. Energi og stolthed i nutiden 2. Fremtiden 3. Præsentation af drømmene Fælles 4. Prioritering 5. Hvordan

Læs mere

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen

GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen GRIB IND Et værktøj til forebyggelse af mobning på arbejdspladsen v. psykolog Tine Ravn Holmegaard CRECEA FORMÅL En smagsprøve på værktøjet Indblik i vidnetypologien Risikosituationer for udvikling af

Læs mere

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik

Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik Allerød Kommunes Personale- og Arbejdsmiljøpolitik INDHOLD FORORD 2 VISION 3 ALLERØD KOMMUNES VÆRDIGRUNDLAG 4 ALLERØD KOMMUNES MED-AFTALE 5 FORMÅL 5 HVAD KAN MED-UDVALGET TAGE STILLING TIL? 5 INFORMATION

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte i psykiatrien TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet.

Læs mere

Til kamp mod mobning. Næstved Kommune. 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA

Til kamp mod mobning. Næstved Kommune. 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA Til kamp mod mobning Næstved Kommune 11. november 2010 v/annette Wethje, Rejseholdet fra VFA Program Præsentation og lidt om VFA Hvad er mobning? Hvorfor arbejde med mobning? Mobning i praksis (video)

Læs mere

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER

Anerkendende øvelser. Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Anerkendende øvelser Et supplement til jeres dialog om arbejdsmiljø 1 ANERKENDENDE ØVELSER Indhold Indhold 3 Forord 4 Supplement til APV 5 Sæt den gode historie på dagsordenen 6 Fortælledage 7 Kom rundt

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

Værktøjskasse om Mobning

Værktøjskasse om Mobning Hotel og restauration Værktøjskasse om Mobning Hvad er mobning? Hvad kan der gøres ved det? Forord Branchearbejdsmiljørådet for service og tjenesteydelser vil med denne værktøjskasse støtte virksomheden

Læs mere

Italesætte social kapital med et filmklip

Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Italesætte social kapital med et filmklip Formål: Gøre medarbejdere og ledere bekendte med begrebet social kapital og give en forståelse af det i deres kontekst.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ FOREBYG SEKSUEL CHIKANE UDGIVET MAJ 2019 2 Anbefalingerne er udarbejdet i fællesskab af arbejdsmarkedets parter og Arbejdstilsynet. Anbefalingerne bygger på parternes erfaringer

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD

PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD PSYKISK ARBEJDSMILJØ OMBORD Hvad handler det om? Fysisk arbejdsforhold Organisering Relationer Udgiver Fiskeriets Arbejdsmiljøråd, 2015 Faglig redaktør Illustrationer Flemming Nygaard Christensen Niels

Læs mere

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference

Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2014 Din adfærd Vores fremtid Thomas Bartels & Inge Larsen Videncenter for Arbejdsmiljø Program Hvad er mobning? Hvor mange bliver mobbet? Drillerier, humor eller

Læs mere

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema

Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema Ref.nr.: Børn og Unge Trivselsundersøgelse 2015 Spørgeskema TRIVSELSUNDERSØGELSE 2015 2 PSYKISK ARBEJDSMILJØ De følgende spørgsmål handler om psykisk arbejdsmiljø, tilfredshed og trivsel i arbejdet. Nogle

Læs mere

Antimobbestrategi 2013

Antimobbestrategi 2013 God trivsel er en forudsætning for børns læring og udvikling På Nivå Skole arbejder vi bevidst med at skabe et godt læringsmiljø og en høj grad af trivsel. Skolen skal være et rummeligt sted hvor både

Læs mere