ALASKA FITNESS KH-738D2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALASKA FITNESS KH-738D2"

Transkript

1 ALASKA FITNESS KH-38D2

2 Sikkerhedsinstrukser Af sikkerhedsmæssige grunde skal du regelmæssigt efterse crosstræneren for defekte og slidte dele. Hvis du giver crosstræneren til andre eller tillader, at andre anvender den, skal du sikre dig, at personen er bekendt med indholdet af disse sikkerhedsinstrukser. Crosstræneren må kun benyttes af én person ad gangen. Inden crosstræneren anvendes første gang og derefter med regelmæssige mellemrum, skal du efterse, at alle samlinger er i orden og at skruer og bolte er sat i og strammet til. Inden du begynder at bruge crosstræneren, skal du fjerne alle skarpe genstande i nærheden. Crosstræneren må kun anvendes, hvis den fungerer perfekt. Enhver ødelagt, slidt eller defekt del skal øjeblikkeligt udskiftes og/eller crosstræneren må ikke benyttes, før den er blevet korrekt vedligeholdt og repareret. Forældre og andre ansvarlige personer skal være opmærksomme på, at børn ikke benytter crosstræneren til leg. Hvis børn har fået lov til at anvende crosstræneren, skal det ske i henhold til deres mentale og fysiske tilstand og udvikling og især temperament. Børn bør kun anvende crosstræneren under opsyn af voksne, og de skal instrueres i, hvordan crosstræneren anvendes korrekt. Crosstræneren er ikke legetøj. Du skal sikre dig, at der er god friafstand rundt om crosstræneren, når du stiller den op. For at undgå eventuelle uheld må børn ikke komme i nærheden af crosstræneren uden opsyn, da de kan finde på at lege med og på den. Bemærk, at forkert og for megen træning kan være skadeligt for dit helbred. Vær opmærksom på, at håndtag og andet ikke rager ud i dit bevægelsesområde under træningen. Ved opstilling af crosstræneren skal du sørge for, at den står stabilt og på et plant underlag. Sørg for altid at være iført hensigtsmæssigt tøj og sko, som er egnet til træning på crosstræneren. Tøjet må ikke være så langt eller løsthængende, at det kan blive grebet af crosstrænerens dele under træningen. Sørg for at være iført velegnede sko, som støtter foden og har en skridsikker sål. Du skal rådføre dig med din læge, inden du begynder på et træningsprogram. Han kan vejlede dig med hensyn til, hvor meget du må træne samt om kost. Crosstræneren skal opstilles på et tørt og plant sted, hvor der ikke er fugtigt. Hvis du vil beskytte gulvet mod trykmærker, tilsmudsning m.m., anbefales det, at du placerer en velegnet skridsikker måtte under crosstræneren. Almindeligvis gælder, at træningsudstyr ikke er legetøj. Derfor må crosstræneren kun benyttes af personer, der er korrekt informeret om og instrueret i brugen af den. Hvis du føler dig svimmel eller ør, får smerter i brystet eller andre fysiske symptomer, skal du øjeblikkelig stoppe træningen. Hvis du er i tvivl, skal du søge læge øjeblikkeligt. Børn og handicappede personer må kun benytte crosstræneren under opsyn af en ansvarlig person. Undgå, at nogen del af kroppen eller andre personer kommer i nærheden af crosstrænerens bevægelige dele under brug. Ved indstilling af de justerbare dele skal du sikre dig, at de indstilles korrekt. Bemærk eventuelle markeringer for maksimal indstilling. Undgå at træne direkte efter et måltid!

3 Tegning over adskilte dele R R R 52R R 4A 4B R 80R R 93L L L L L 80L A C 104L 10 5R L 11L R 3L

4 Crosstrænerens dele 52R&L R&L &8 12R&L 4A&B 93R&L 11R&L R&L X4 2 X M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T D1*D8.5*1.2T M8*1.25*0L M8*15L X M8*1.25*15L M8*1.25*55L X4 D22*D8.5*1.5T X8 X A 9C M5*15L M8*1.25*20L 40 D24*D10*0.4T X 5 M*1.0*5T X4 M*1*15L X4 3 M10*1.5*10T 1 X M8*1.25*20L 110 X4 D11.5*D8*3.5T

5 Liste over dele Del nr. Beskrivelse ANTAL Del nr. Beskrivelse ANTAL 1 Ramme 1 53 Håndtag (HDR) D30*3T*500L 2 2 Forreste støttefod 1 54 Håndtag (HDR) D30*4T*125L 2 3 Glidestang 2 55 Fladrundhætte D1 1/4 *45L 2 4 Oval hætte 2 5 Fjeder D3.5*D18*52L 1 5L Venstre fodhætte 1 5 Bolt M*1.0*15L 4 5R Højre fodhætte 1 58 C-ring S-15 (1T) 4 Buet skive D22*D8.5*1.5T Bølgeskive D21*D1.2*0.3T 2 Fjederskive D15.4*D8.2*2T 3 0 Fladskive D25*D8.5*2.0T 8 8 Fladskive D1*D8.5*1.2T 22 1 Krankaksel 1 9 Unbracobolt M8*1.25*15L 14 2 Rund magnet 1 9A Unbracobolt M8*1.25*95L 2 Skrue ST4*1.*15L 22 Unbracobolt M8*1.25*20L 8 4 Computer UM08L2-1 9C Unbracobolt M8*1.25*55L 2 5 Pulsføler i håndtag 2 10 Styrstang 1 Pulsfølerkabel 550L 2 11L Bærerør til venstre pedal 1 Hjulaksel 2 11R Bærerør til højre pedal 1 Højre computerbeslag 1 12L Bærerør til venstre bevægelige styr 1 8 Venstre computerbeslag 1 12R Bærerør til højre bevægelige styr 1 9 Samling 2 13 Leje #99502ZZ 4 0 Fastgørelsesplade til mellemhjul 1 14 Fladskive D20*D11*2T 2 1 C-ring S-1 (1T) 2 15 Fladrundhætte D1 1/4 *29L 2 2 Bøsning 14 1 Mellemhjul 1 3 Bolt M*1*15L 4 1 Nylonmøtrik M10*1.5*10T 2 4A Øvre akseldæksel 2 18 Forbindelsesrør 1 4B Nedre akseldæksel 2 19 Bageste støttefod 1 5 Bølgeskive D21*D1*0.3T 2 20 Kuppelmøtrik M8*1.25*15L 4 Møtrik M*1.0*5T 4 21 Pedal 2 8 Adapter 1 22 Justerbart rundt hjul 2 9 Rund kædeskærm 2 23L Øvre dæksel (venstre) 2 80L Venstre fodplade 1 23R Øvre dæksel (højre) 2 80R Højre fodplade 1 24 Anti-rasle møtrik M10*1.25*T 2 81 Firkantbolt M8*1.25*0L 4 25 Motor 1 82 C-ring D21.5*D1.5*1.2T 4 2 C-ring D22.5*D18.5*1.2T 2 83 Bolt M*1*50L 1 2 Strømkabel 400L 1 84 Bølgeskive D2*D19.5*0.3T Følerkabel 200L 1 85 Skrue ST4.2*1.4*20L Øvre computerkabel 1 8 Møtrik M*1*T 1 31 Rulleaksel 2 8 Nylonskive D*D19*1.5T 1 32L Beslag til venstre pedal 1 88 Nylonmøtrik M*1.0*T 4 32R Beslag til højre pedal 1 89 Møtrik M8*1.25*8T 1 33 Krank 2 90 Bolt M5*0.8*10L 1 34 Nylonmøtrik M*1*T 1 91 Skrue ST4*1.*15L 1 35 Flerrillet rem 1 92 Fladskive D12*D4.3*1T 1 3L Venstre kædeskærm 1 93L Bageste akseldæksel (venstre) 2 3R Højre kædeskærm 1 93R Bageste akseldæksel (højre) 2 3 Svinghjul 1 94 Fodhætte 2 38 Hjul 2 95 Bolt M*5L 1 39 Sideskærm 2 9 Bølgeskive D2*D21*0.3T 1 40 Bolt M8*1.25* Fastgørelsesbeslag til magnet 1 Plastfladskive D10*D24*0.4T Skrue ST4.2*1.4*15L 4 42 Aksel 2 99 Spændkabel D12*230L 1 43 Leje #004ZZ Møtrik M*1*T 1 44 Remhjul Fladskive D2*D21*1.5T 1 45 Nylonmøtrik M8*1.25*8T C-ring D21.5*D1.5*1.2T 8 4 Fladskive D25*D8.5*2.0T Prop 2 4 Plastfladskive D50*D10*1.0T 1 104L Venstre dæksel til kardanled 2 48 Fladskive D13*D.5*1.0T 1 104R Højre dæksel til kardanled 2 49 Skærm til styrstang 1 10 Skrue M5*0.8*15L 8 50 Plastdæksel til fjeder Afstandsklods D11.5*D8*3.5T 4 51 Fjeder Rem til hjul 2 52L Venstre bevægelige styr Bolt M8*1.25* R Højre bevægelige styr 1

6 Samletegning Trin 1 81 (x4) 9A () D22*D8.5*1.5T M8*1.25*20L D15.4*D8.2*2T (x4) (x4) () () (A) 9A C 1 1) Glidestangen (3) fastgøres på bageste støttefod (19) med unbracobolten (9A), unbracobolten (), den buede skive (), fjederskiven () og fladskiven (8). 2) Forbindelsesrøret (18) fastgøres på glidestangen (3) med unbracobolten (9C), den buede skive () og fjederskiven (). 3) Fodhætten (94) sættes på glidestangen (3). 4) Forreste støttefod (2) og bageste støttefod (19) fastgøres på rammen (1) med firkantbolten (81), fjederskiven (), fladskiven (8) og kuppelmøtrikken (20). 5) Bageste støttefod (19) fastgøres på rammen (1) med unbracobolten (), den buede skive () og fjederskiven ().

7 Trin 2 (A) 9 (x4) M8*1.25*15L D15.4*D8.2*2T () 10 9 M8*1.25*15L D15.4*D8.2*2T (B) ) Styrstangens skærm (49) monteres på styrstangen (10) som vist i fig. A. 2) Øvre computerkabel (30) og nedre computerkabel forbindes med motoren (25) som vist på fig. B. 3) Styrstangen (10) monteres på rammen (1) med den buede skive (), fjederskiven (), fladskiven (8) og unbracobolten (9).

8 Trin 3 40 () M8*1.25*20L R 52L L 5 52L 3 Øvre (højre) dæksel (23R), bølgeskiven (5), det bevægelige styr (52L&52R), fladskiven (0) og bolten (40) monteres på akslen efter rækkefølge.

9 Trin A L L 4B 1) Bærerøret til pedalerne (11L&11R) monteres på rulleakslen (31) med nylonmøtrikken (1), fladskiven (14) og plastfladskiven () som vist i fig ) Øvre akseldæksel (4A) og nedre akseldæksel (4B) monteres på bærerøret til pedalerne (11L&11R) med skruen () som vist i fig ) Hjulet (38) monteres på bærerøret til pedalerne (11L&11R) med bolten (110), fladskiven (0), afstandsklodsen (108) og remmen til hjulet (109). Bemærk venligst, at samling af rem og hjul (109) skal ske korrekt som vist på tegningen. 4) Pedalen (21) monteres på pedalens bærerør (11L&11R) med bolten (3) og møtrikken ().

10 Trin 5 M8*1.25*20L () () (x) () 12R 12L 12L 84 32L L R 104L ) Bærerøret til det bevægelige styr (12L&12R) monteres på pedalens beslag (32L&32R) med bølgeskiven (84), fladskiven (0), plastskiven () og bolten (40) som vist i fig ) Kardanleddets dæksel (104L&104R) monteres på pedalens beslag (32L&32R) med skruen () og skruen (10).

11 Trin ST4*15L (x1) 10 52R 52L -1 52L 12L 52L 23L -2 23R -3 11L 3 93R 93L 1) Øvre computerkabel (30) og pulsfølerkablet (5) forbindes med computeren (4). 2) Computeren (4) monteres på styrstangen (10) med skruerne. 3) Bærerøret til det bevægelige styr (12L&12R) monteres på det bevægelige styr (52L&52R) med den buede skive (), fjederskiven () og unbracobolten (), som vist i fig ) Øvre dæksel (23L&23R) monteres på det bevægelige styr (52L&52R) med skruen () som vist i fig ) Bageste akseldæksel (93L&93R) monteres på pedalens bærerør (11L/11R) med skruen () som vist i fig. -3.

12 Trin ST4*15L () 10 M5*15L () 8 1) Venstre computerbeslag (8) og højre computerbeslag () monteres på styrstangen (10) med skruen () og skruen (10). 2) Adapteren (8) tilsluttes og computeren tændes.

13 TRÆNINGSCOMPUTER UM08L2- KONTROL-MODE MANUEL / PROGRAM WATT/ PERSONLIG/HRC FUNKTIONSVÆRDI PROGRAMMER (P1-P12) RPM / HASTIGHED DISTANCE PULS / PULSKONTROL RESTITUTION HURTIGSTART WATTS /KALORIER BRUGERDATA START / STOP NULSTIL ENTER & +OP/-NED FUNKTION SCAN : Veksler mellem WATTS/CALORIES og RPM/SPEED. sekunders visning. RPM : 0~15~999 SPEED : 0.0~99.9 km/t TIME : 0:00~99:59. DISTANCE : 0.00~99.99 km CALORIES : 0~999. PULSE : P~30~240 HJERTESYMBOL : ON/OFF blinker MANUAL : 1~1 niveau PROGRAM : P1~P12 WATTS CONSTANT : 10~350 PERSONAL : U1~U4 FITNESS (VALGFRIT): F1~F5 H.R.C : 55 %, 5 %, 90 %, INDIVIDUELT (MÅL) PULSE : P~30~240, op til maks. værdi. USER DATA : U0 ~U4 (U1 ~ U4 gemte brugerdata) AGENDA/SEX :PIGE/DRENG SYMBOL vælg AGE HEIGHT WEIGHT : (år) : (cm) : (kg) BESKRIVELSE Dette produkt anvender et motoriseret seriesystem. 1. FORUDINDSTILLET BRUGER/KØN/ALDER/HØJDE/VÆGT Brugeren indtaster sine egne oplysninger (køn/alder/højde/vægt) på computeren, hvor dataene gemmes og indgår i beregningerne. 2. VÆLG MANUAL/PROGRAMS/ WATT CONSTANT/PERSONAL/FITNESS (VALGFRIT)/H.R.C Brugeren kan vælge inden start, hvad der skal styre træningen. Se beskrivelse af hver enkel indstilling nedenfor. 3. UDFØR MANUAL/PROGRAMS/ WATT CONSTANT/PERSONAL/ FITNESS (VALGFRIT)/H.R.C Udfører den valgte indstilling. 4. FORUDINDSTILLET TIME/DISTANCE/CALORIES/WATTS/HEART RATE Når brugeren indstiller og indtaster de ønskede funktionsværdier for ovenstående parametre, tæller computeren ned fra den indtastede funktionsværdi til nul. Hvis disse ikke indtastes, tæller computer op fra nul. 5. TRYK PÅ ENTER/UP/DOWN/START/PAUSE Drej på UP/DOWN-knappen for at øge/mindske funktionsværdien. Efter indstilling af en funktionsværdi skal du trykke på ENTER for at bekræfte indstillingen START/PAUSE afslutter forudgående indstillingstrin. Tryk på START igen for at starte. Tryk på PAUSE, hvis du vil holde pause i træningen.

14 . TEST RESTITUTION Tryk på RECOVERY og computeren beregner restitutionsværdien ved hjælp af dine brugerdata og de faktiske træningsfunktionsværdier. FUNKTIONSBESKRIVELSE MANUAL Indstil belastningen ved hjælp af matrixdiagrammet og indstil træningsparametrene TIME/DISTANCE/ CALORIES / PULSE, hvis du ønsker det. Tryk dernæst på START/STOP for at starte det manuelle program. PROGRAM Der er 12 forudindstillede automatiske programmer (P1~P12). Belastningen kan reguleres, når PROGRAM DIAGRAM blinker. WATTS CONSTANT Du kan indstille en standard WATTS-værdi, hvis du ønsker det, mellem 10~350 watts ved hjælp af UP/DOWN-knappen. Indstil den konstante WATTS-værdi og tryk dernæst på START/STOP. Brug WATTS-kontrol-mode til at træne ved forskellige konstante WATTS-værdier. PERSONAL Lav din egen programprofil ved hjælp af U1~U4, hvor du kan indstille belastningen for hvert enkelt segment. Programmet gemmes automatisk til fremtidig brug. U0 ENTER kan indstilles på samme måde som U1~U4, men dette program kan ikke gemmes. FITNESS (VALGFRIT) Dette er et specielt 12 minutters program, der gør brug af brugerens køn og alder til at måle træningsformen på en skala fra F1- F5. User 1-User 4 skal vælge FITNESS control-mode med UP/DOWN-knappen og dernæst trykke på START/STOP. Hvis brugerens puls er 100 % af kontrolpulsen i 30 sekunder, stopper funktionen. For resultat, se nedenstående FITNESS-skema. Bemærk: 1. Hvis du når op på niveau F1 uden at pulsen når op over pulskontrollens 100 %, stopper computer/konsollen. 2. Hvis du ikke er nået op på niveau F5 og pulsen er over pulskontrollens 100 %, stopper computeren/konsollen. 3. Hvis du når op på niveau F1-F4 uden at pulsen når op over pulskontrollens 100 %, stopper computeren efter 12 minutter og viser niveau F1. H.R.C. - PULSKONTROL- Vælg din egen målpuls eller et af de forudindstillede programmer 55%, 5% eller 90%. Indtast din alder i brugeroplysninger for at sikre, at din målpuls bliver indstillet korrekt. Pulsvisningen blinker, når du når op på målpulsen ifølge det valgte program. I. 55 % -- KOSTPROGRAM ii. 5 % -- SUNDHEDSPROGRAM iii. 90 % -- SPORTSPROGRAM iv. TARGET BRUGEREN INDSTILLER MÅLPULSEN

15 RESTITUTION: Når du er færdig med at træne, skal du trykke på RECOVERY. For at RECOVERY skal fungere korrekt, skal den kende din puls. TIME tæller ned fra 1 minut og dit formniveau vises fra på en skala fra F1 til F. BEMÆRK: Under RECOVERY er der ikke andre visninger. F 1 ~ F = RESTITUTION PULSNIVEAU Form Din score Hvor mange slag pulsen falder med Udmærket God Middel Rimelig F1 F2 F3 F4 Over ~ ~ ~ 29 Ringe Meget dårlig F5 10 ~ 19 F Under 10 BETJENING 1. Når du tænder for crosstræneren, starter den automatisk med programmet U1, men du kan vælge et andet program ved hjælp af UP/DOWN. Tryk på ENTER for at bekræfte. Indtast brugerdata, køn, alder, højde, vægt i øverste højre vindue. Tryk dernæst på ENTER for at bekræfte. 2. Funktionen Control blinker for at vise, at du skal vælge et af programmerne P1-P12 ved at dreje på UP/DOWN-knappen og dernæst trykke på ENTER for at bekræfte. Enhver af standardværdierne kan ændres ved at trykke på ENTER, indtil det ønskede program blinker. Tryk på ENTER igen for at bekræfte. 3. Når program og andre parametre er valgt, skal du trykke på START/STOP for at begynde træningen. TASTERNES FUNKTIONER 1. ENTER : Vælger funktion og bekræfter. TRYKKNAP 2. UP/DOWN : Øger, mindsker eller vælger indstilling. DREJEKNAP 3. RESET : Nulstiller alle visninger til standardværdier. 4. START/STOP : Starter og stopper. 5. RECOVERY : Fitnesstest, hvor restitutionspulsen måles.. QUICK START : Hurtig start TIPS 1. Valgfrit: Tilslut en AC-adapter ( VOLT, 1A). 2. Undgå at computeren bliver fugtig.

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC1.0/TX1.0 TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Titanium Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod

Læs mere

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel

Brugermanual. Titan EveresT Motionscykel Brugermanual EveresT Motionscykel Titan EveresT Motionscykel Dette product er designet, produceret, testet og certificeret for udvidet fitnesstræning. Kære Kunde, Tak fordi du har valgt denne motionscykel.

Læs mere

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10.

1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. 1. Hovedramme 2. Bag stabilisator 3. For stabilisator 4. Cykelstyrsstang 5. Cykelstyr 6. Computer 7. Sædestang 8. Sæde 9. Pedaler 10. Plastik beslag 11. Adapter (6VDC, 500mA) M8x70 bolt (4)-4 M8x15mm skrue

Læs mere

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99

TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 TRÆNINGS COMPUTER PEAK FITNESS R99 FUNKTIONER SKÆRM DER VISER DIN NUVÆRENDE TRÆNING TID / TID 500M DISTANCE TRÆK I MINUTTET BRUGER DATA ROTAG / TOTAL ROTAG WATT / KALORIE FORBRUG H.R.C. (PULS) STORT DISPLAY

Læs mere

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719

BC2.5serie computer. BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 DK BC2.5serie computer BRUGERVEJLEDNING Reebok-BC2.5-20110719 Funktioner og egenskaber: 1. START: Når du har trykket på Enter-tasten, vil "0:00" blinke, og derefter kan du indstille tiden med op/ned-tasten

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION

COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION COMPUTER-INSTRUKTION SM 6654 COMPUTER-INSTRUKTION Det Grafiske Display De forskellige træningsmuligheder vil fremstå i det grafiske vindue: MANUAL, WATT, USER, H.R.C. og PROGRAM 1. MANUAL Display = 16

Læs mere

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro

BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro BRUGSANVISNING Computer Powertech Pro Opstart Når computeren tændes, vil den bippe 3 gange, mens alle LCD-lamper blinker. NB: Når der ikke modtages noget signal eller hvis der ikke trykkes på nogen knapper

Læs mere

BRUGERMANUAL TIL ELLIPSETRÆNER. Læs VEJLEDNINGEN TIL ELLIPSETRÆNEREN, før du bruger denne BRUGERMANUAL.

BRUGERMANUAL TIL ELLIPSETRÆNER. Læs VEJLEDNINGEN TIL ELLIPSETRÆNEREN, før du bruger denne BRUGERMANUAL. BRUGERMANUAL TIL ELLIPSETRÆNER Læs VEJLEDNINGEN TIL ELLIPSETRÆNEREN, før du bruger denne BRUGERMANUAL. 1 2 SAMLING Advarsel Under samlingen af udstyret er der flere områder, du skal være særlig opmærksom

Læs mere

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90

COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 COMPUTER VEJLEDNING BRX 90 Vigtig information: A. Tilslut strømforsyningen, bagerst nederst, på cyklen, herefter lyder en biip lyd, og computeren er klar i Manuel mode. B. Valg af program og indstillinger.

Læs mere

Brugervejledning ERX 300

Brugervejledning ERX 300 Brugervejledning ERX 300 1 Vejledning: Når strømforsyningen er sat i, tænd for strømmen, og displayet starter op og giver en lang biip -lyd. Står den i hvile mode, tryk på RESET tasten for at komme i gang.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power

BRUGERMANUAL. Joy Sport Concept Air Power BRUGERMANUAL Joy Sport Concept Air Power Kære kunde Tak fordi du har valgt et af vores produkter. Vi håber, du får masser af glæde af din træning. Sørg venligst for at gennemlæse denne brugermanual omhyggeligt.

Læs mere

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend

Model 17518. Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend Model 17518 Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Instruction manual Gebrauchsanweisung Kasutusjuhend DK ROMASKINE Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye romaskine,

Læs mere

Kondicykel JC-500 HN 11137 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før kondicyklen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug.

Kondicykel JC-500 HN 11137 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før kondicyklen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. Kondicykel JC-500 HN 11137 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før kondicyklen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL Brugsanvisning MOTIONSCYKEL Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med din træning. Læs venligst de medfølgende sikkerhedsforanstaltninger og samlevejledningen

Læs mere

ELIPSE TRAINER JE-520

ELIPSE TRAINER JE-520 ELIPSE TRAINER JE-520 HN 11136 Brugervejledning Læs brugervejledning omhyggeligt før maskinen tages i brug. Gem brugervejledningen til senere brug. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion og sikkerhedsanvisninger

Læs mere

VG 40 Computer vejledning

VG 40 Computer vejledning VG 40 Computer vejledning COMPUTER INSTRUKTION Knappernes funktioner TIME Display Viser minutter og sekunder SPEED Display Viser km. i timen (km/t) eller miles i timen (m/t) RPM Display Omdrejninger i

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG 5 MINUTES SHAPER

INSTRUKTIONSBOG 5 MINUTES SHAPER INSTRUKTIONSBOG 5 MINUTES SHAPER Bemærk Kontakt din læge, inden du starter dette eller andre træningsprogrammer eller slankekure, især hvis du er i tvivl om din egen helbredstilstand eller fysik. Det er

Læs mere

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning

MOTIONSCYKEL. ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning MOTIONSCYKEL ---------------------------------------------------------------------------------- Brugsanvisning Kære kunde, Tak fordi du valgte at købe vores motionscykel. Vi ønsker dig god fornøjelse med

Læs mere

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER

R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER R70 Romaskine R70 - UM-6908 COMPUTER FUNKTIONER Menu Bar 1. STOP = STOP status 2. MANUAL = Modstand 1~16 3. PROGRAM = P1~P12 4. WATT (W) = Ydelse 5. BRUGER PROGRAM = U1~U4 profiler 6. H.R.C. = 55% 75%

Læs mere

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE

PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE PEAK FITNESS CLIMBER INDOOR BIKE Sikkerheds instruktioner Konsulter din læge før du starter et træningsprogram, for at modtage rådgivning for optimal træning. Advarsel: forkert / overdrevet træning, kan

Læs mere

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger.

Januar. 2013. Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Januar. 2013 Motion Håndcykel til kørestolsbruger. Håndcykling er i dag en af de mest populære motionsformer, blandt kørestolsbruger & handicappede. Alle ved at det er sundt at dyrke motion, og selvom

Læs mere

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele...

Index. Index & Introduktion...14. Sikkerhedsforanstaltninger...15. Elektrisk sikkerhed...16. Oversigt Tegning...17. Liste over dele... Index Index & Introduktion...14 Sikkerhedsforanstaltninger...15 Elektrisk sikkerhed...16 Oversigt Tegning...17 Liste over dele...18 Monteringsvejledning...19 Digital Display......21 Workout Principper...22

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BJ MADE IN CHINA. Maksimal belastning: 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved.

BRUGERVEJLEDNING BJ MADE IN CHINA. Maksimal belastning: 150 kg Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. BJ-0 BRUGERVEJLEDNING 05 Body Action Enterprise Co., Ltd. All rights reserved. MADE IN CHINA Twist&Shape MNL TVINS DK R0 07 Læs sikkerhedsforskrifterne og vejledningerne omhyggeligt, før udstyret tages

Læs mere

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise

VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise VEJLEDNING TIL Gymform Disk Ab Exercise E Produktbeskrivelse: I henhold til figur A, B, C, D, E, 1. Højre barre Håndtag 2. Plade 3. Dækplade 4. Knæstøtter 5. Fødder 6. Kontrolpanel 7. Skruer Dækplade

Læs mere

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen):

Bruger Vejledning. Vektor300 TREADMILL. MODEL NUMBER: Vektor300. Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): Bruger Vejledning Vektor300 TREADMILL MODEL NUMBER: Vektor300 Max anbefalet brugervægt: 110kgs. SERIENUMMER (findes på rammen): 2 Forholdsregler Venligst påsæt din kvittering på denne side. Skriv gerne

Læs mere

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer

PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer PEAK FITNESS C 5.0i Crosstrainer Model: C5.0i SAMLEVEJLEDNING: SAMLEVEJLEDNING: Læg kassen flat på gulvet, så låget kan løftes af. Udpak delene: håndtag, side håndtag og pedal holder. Fjern top flamingoskum

Læs mere

PEAK FITNESS WATT CYKEL KAN TILKOBLES TIL. B 3.0 i PEAK FITNESS. Dansk. Manual

PEAK FITNESS WATT CYKEL KAN TILKOBLES TIL. B 3.0 i PEAK FITNESS. Dansk. Manual PEAK FITNESS WATT CYKEL KAN TILKOBLES TIL B 3.0 i PEAK FITNESS Manual Dansk Sikkerhed Før du begynder 1). Kun én person ad gangen skal bruge dette udstyr. Hvis der forekommer svimmelhed, kvalme, brystsmerter

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315

BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315 BRUGSANVISNING F300, F305, E310 og E315 REDSKABET ER KONSTRUERET TIL TRÆNING I HJEMMET! TUNTURIPYÖRÄ S GARANTI ER KUN GÆLDENDE FOR FEJL ELLER MANGLER SOM OPSTÅR VED TRÆNING I HJEMMET. Læs nøje brugsanvisningen

Læs mere

Brugermanual. Revideret udgave sep. 2008. Titan Fitness C510 Crosstrainer

Brugermanual. Revideret udgave sep. 2008. Titan Fitness C510 Crosstrainer Brugermanual Revideret udgave sep. 2008 Titan Fitness C510 Crosstrainer Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet

Læs mere

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel

Samlevejledning Touring / City / Hybridcykel Touring / City / Hybridcykel Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI.

Læs mere

For at undgå uheld og skader bør du læse manualen udførligt igennem, før du påbegynder at samle og anvende produktet.

For at undgå uheld og skader bør du læse manualen udførligt igennem, før du påbegynder at samle og anvende produktet. Sikkerheds informationer Vigtigt!. Dette produkt er et specifikt HC (Hjemme Træningsprodukt) og kan derfor kun anbefales til anvendelse privat i hjemmet udfra følgende:. Max. bruger vægt: 100kg.. Dette

Læs mere

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75

Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 SM 328x 75 Computer- und Trainingsanleitung SM 328x-75 2 17 18 33 34-49 50 65 66 81 82 97 98 113 114 129 130 145 146-161 D GB F NL E I PL CZ P Trænings og bruger vejledning TINDHOLDSFORTEGNELSE. Sikkerhedsvejledning

Læs mere

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET

RAW SpeedSonic.dk. www.speedsonic.dk START / STOP RESET / EL NEXT / SAVE MODE / SET RAW SpeedSonic.dk RESET / EL START / STOP MODE / SET NEXT / SAVE Tillykke med dit nye Speed Sonic RAW UR. Speed Sonic uret er designet til at motivere og guide dig til bedre resultater. Vi håber du vil

Læs mere

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17

Bruger- og monteringsvejledning Installation and user manual Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Bruger- og monteringsvejledning... 3 Installation and user manual... 10 Installatie- en gebruikershandleiding... 17 Les instructions et le manuel... 24 www.kronings.com - next generation caravan equipment

Læs mere

K-522. Betjeningsvejledning

K-522. Betjeningsvejledning K-522. Betjeningsvejledning 1 Beskrivelse Maskinen er specialudviklet til afbalancering af motorcykelhjul. I modsætning til en traditionel afbalanceringsmaskine, har K-22 en fast aksel, hvor det opspændte

Læs mere

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220

Computer i-serie. COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 Computer i-serie COMPUTERVEJLEDNING Reebok i-serie-20090220 ! Inden du samler eller bruger dit fitnessudstyr, bedes du læse sikkerhedsforanstaltningerne i monteringsvejledningen omhyggeligt. DISPLAY 1

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM

TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM TITAN FITNESS PRESTIGE HOME GYM HG 2064 SAMLEVEJLEDNING Kære kunde Tak, fordi du har valgt vores Titan Fitness Prestige Home Gym. Dette kvalitetsprodukt er designet til brug i dit hjem. Vi beder dig om

Læs mere

Trampolin 512x305 cm

Trampolin 512x305 cm SIKKERHEDSANVISNINGER OG SAMLEVEJLEDNING Varenr.: 9053595 Trampolin 512x305 cm Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Trampolin, firkantet - Varenr. 9053595 Beskrivelse:

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder.

30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man kan rejse sig fra en stol på 30 sekunder. Manual 30-sekunder rejse-sætte-sig-test (RSS) Visuel demonstration af testen findes på: www.regionh.dk/rehabilitering Beskrivelse af testen 30-s rejse-sætte-sig (RSS)-testen måler, hvor mange gange man

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210

BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210 BRUGSANVISNING TIL LØBEBÅND CF-2210 Ver 1.0 09/05/05 0 Indhold Side Tak 2 Generelle sikkerhedsinstrukser 3 Særlige sikkerhedsforanstaltninger 4 Samling 5 Udpakning og samling 6 Samlediagram (1) 7 Liste

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO Indholdsfortegnelse Samling. 3-4 Reservedels tegning.. 5 Reservedels liste. 6 Brugervejledning.. 7 Vedligeholdelses skema (Center-brug). 8 Vedligeholdelses

Læs mere

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01

Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 Computer i-rower s ST-MNL-LCD14R-GR-DE-01 ! DISPLAY Før samling og anvendelse produktet bør du venligst gennemlæse manual og samle vejledning. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPEED/Hastiged Display (1) I LCD display

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025)

Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Mobil bade- og toiletstol med tiltfunktion (Art. nr. 302024, 302025) Montage- og brugervejledning (Og med montering af 24 hjul art. nr. 302023 som ekstra tilbehør) Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 11.15

Læs mere

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor

Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Brugsanvisning Varenr.: 9044081 Fejemaskine 80cm. 6,5 Hk. benzinmotor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fejemaskine Varenr.: 9044081. Beskrivelse: 6,5 hk

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT

BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT BRUGERVEJLEDNING TIL DØRKONTAKT Side 1 til din LOCKON dørkontakt Introduktion Dørkontakten består af en senderenhed og en magnetenhed. Den fungerer sådan, at senderenheden overfører et signal til centralenheden,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~

TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide. ~ Side 1 ~ TargetScale 2 Body Analysis Scale Quick Start Guide ~ Side 1 ~ VIGTIG INFORMATION! Læs guiden grundigt før du bruger denne enhed, især sikkerhedsforskrifterne, og behold denne guide til fremtidigt brug.

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere.

Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Titan 4 el-scooter Ergonomisk el-scooter. Sammenklappelig og adskillelig model. Nem at transportere. Let at klappe sammen uden at skulle bøje sig Lav transporthøjde Nem adskillelse, uden brug af værktøj

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации

Рекомендации по проведению тренировок и руководство по эксплуатации FB606 608 609 Návod na trénink a obsluhu Trænings og brugervejledning Instruções de treino e utilização Uputa za treniranje i upravljanje Navodila za vadbo in uporabo Uputstvo za trening i rukovanje Рекомендации

Læs mere

Samlevejledning Mountain Bike

Samlevejledning Mountain Bike Samlevejledning I. Udpakning af kassen 4 II. Klargøring af forhjul 4 III. Montering af forhjulet 5 IV. Fastsættelse af forhjulet i forgaflen 9 V. Justering af styret 10 VI. Tilpasning af sadlen 10 VII.

Læs mere

Seagull pulsur - SW117

Seagull pulsur - SW117 Seagull pulsur - SW117 Indholdsfortegnelse Overblik...3 Knapper og funktioner...4 Montering af brystbælte...5 Indstil uret...6 Vælg zone...7 Indstilling af træningszone...8 Indstil uret til træning...9

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO INDOOR BIKE

BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO INDOOR BIKE BRUGER MANUAL PEAK FITNESS SPRINT PEAK FITNESS SPRINT PRO INDOOR BIKE Indholdsfortegnelse Samling. 3-4 Split tegning.. 5 Reservedels liste. 6 Brugervejledning.. 7 Vedligeholdelses skema (Center-brug).

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29

Revision (sidste opdatering) Software Version 8:29 Instruktion TWIN enhed (til brug ved 1 så-enhed) Revision 1.7 20130514 (sidste opdatering) Software Version 8:29 Index Program version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering...

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK

Brugsanvisning Bidette R3 Art. nr. 11 122 DK Brugsanvisning Bidette R Art. nr. DK Efter installation skal brugsanvisningen og monteringsvejledningen efterlades hos brugeren. SC 08 B Bidette R med armlæn (ekstraudstyr) Produktbeskrivelse Bidette R

Læs mere

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR

BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR BETJENINGS- & MONTERINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1000 MONITOR TeeJet No. 020-012-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 Internet: www.teejet.com 2 TEEJET

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY

BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO PR9V19.DA TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 19.1 DATO 6-1-98 PR9V19.DA TASTATUR: MENU TAST FOR AT FÅ FORSKELLIGE UDLÆSNINGER I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual

DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual DK - REEBOK FUSION BIKE Bruger manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Reebok Fitness produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02

STIGA COLLECTOR 30 B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 STIGA COLLECTOR 30" B BRUGSANVISNING 8211-1227-02 S SVENSKA 1. 2. 3. 4. SVENSKA S 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. S SVENSKA 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. DANSK DK SIKKERHEDSFORSKRIFTER 1. Lad aldrig nogen bruge

Læs mere

Titan Spinbike SB4500. Manual

Titan Spinbike SB4500. Manual Titan Spinbike SB4500 Manual Kære Kunde, det glæder os at du har valgt et Titan produkt. Dette kvalitetsprodukt er produceret med henblik på brug i hjemmet og er testet efter den europæiske norm EN 957.

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN

ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN ADVARSELSSYMBOLER TIL SIKKERHEDEN Dette symbol bliver brugt for at gøre opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. VÆR OPMÆRKSOM PÅ DETTE TEGN : det henviser til vigtige sikkerhedsbestemmelser. Det betyder

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL INFINITY 1.2T LØBEBÅNDET

BRUGERVEJLEDNING TIL INFINITY 1.2T LØBEBÅNDET BRUGERVEJLEDNING TIL INFINITY 1.2T LØBEBÅNDET Kære kunde, Vi er glade for, at du har valgt Casall fitnessudstyr. Dette kvalitetsprodukt er designet til hjemmebrug og testet og certificeret efter den europæiske

Læs mere

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39

TWIN enhed. Indhold. Instruktion (seneste opdatering) Software Version 8:39 Instruktion TWIN enhed 201602 (seneste opdatering) Software Version 8:39 Indhold Beskrivelse... 1 Program Version... 1 Skift af værdier... 2 Tilpasning af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering af

Læs mere

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold

Instruktion. SEEDER+ unit. Revision (last update) Software Version 8:32. Indhold Instruktion SEEDER+ unit Revision 1.82 20140825 (last update) Software Version 8:32 Indhold Beskrivelse... 1 Program version... 1 Skift af værdier... 2 Justering af parametre... 2 Kalibrering... 4 Kalibrering

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler

// Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler Samlevejledning 1 // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler // Guide til samling af Urban Chic af Velorbis herre- og damecykler 2 1 x skruetrækker 2 x 10mm skruenøgle 1 x 15mm

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus

Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Brugervejledning Jørn, Line & Rasmus Jørn Iversen Rødekro ApS Hydevadvej 48 DK-6230 Rødekro Tlf: +45 74 66 92 42 iversen@ji.dk www.ji.dk Indholdsfortegnelse Bemærk Introduktion Vedligeholdese Inden første

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Start/stop for bentræner 6. Hastihed 7. Motor styrke 8. Aktiv mode 9. Træningsperiode 10.Start/stop

Læs mere

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0

TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING TC2.0/TC3.0/TX2.0/TXF3.0 DA TITANIUM KONSOLLENS BRUGERVEJLEDNING Computer Knap-funktion Drive-knap Drej i-drive-knappen for at justere indstillingsværdierne eller modstandsniveauerne, og drej med uret for at forøge og mod uret

Læs mere

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller

Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Brugervejledning til Seagull USB skridttæller Kort introduktion Seagull USB skridttælleren er en avanceret skridttæller. Skridttælleren har en 3D accelerations sensor, som opfanger træningsintensiteten.

Læs mere

VELA Tango - barnestol

VELA Tango - barnestol BRUGERMANUAL VELA Tango - barnestol DK VARIANT: 100S & 100ES Manual. nr. 105161 VELA Tango 100S VELA Tango 100ES INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0. INDLEDNING 3 1.1. SIKKERHED 4 1.1.1. Anvendelse 4 1.1.2. Transport

Læs mere

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK

BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK BRUGSANVISNING TIL CYKEL COMPUTER DANSK INTRODUKTION Tillykke med din nye Vetta C-350 cykelcomputer. Enhver cykelentusiast vil have glæde af C-350, der er udstyret med de faciliteter og funktioner, som

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere